J.M.O. Yayın ve Malzeme Satış Listesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "J.M.O. Yayın ve Malzeme Satış Listesi"

Transkript

1 J.M.O. Yayın ve Malzeme Satış Listesi k Safes Üye ve Abne ' ; Fiyatı (TL) öğrenci Jelji MühenâUligl Dergisi.,..-.,,. ; Türkiye Jelji Mühendisliği Kngresi 1979 Bülteni,,,.,_,.,..,.'...!!!!! TOrkiye. Jelji Kurultayı 1982 Bildiri özetleri,.,....,,,.,.,..,,., ' 3Ö0 Türkiye Jelji Kurultayı 1083 Bülteni,.,....'...,,.,.., : ' 500.Maden Mikr&kpisi...,,.,,,...,. I 'Türkiye'de Jelji Araştırmaları ve Jelji Haritaları..,.,.,..,.,,,.,, " : 600,. $QÛ.. Deprem ve.srımjant r...v.,,... - ^ Türkiye'de Jelji Eğitimi ve Srunları..,., ; -,.,, _ Dğu ve Güneydğu Anadlu'nun Jeljisi...,,...,.,,,,.,..I...,.,,,,,,,.,,.,., Petrlü Arama ve Bulma Yöntemleri,...".,.;...,, 00' ' 300 Maden Tasası ve Madenciliğimiz,,.,,.,...,...,.. _. 400,200 Tttrklye'de Hidrlik Enerji Ptansiyeli ve Yararlanma Plitikası..,.., ' 200. 'Türkiye Eknmisinde Kömürlm Yeri Arama-Ttlketim Sürecindeki Srunları., ' Türkiye Demir Madenciliği ve Ülke Eknmisindeki Yeri (Kalmadı) Türkiye'de Yapı Malzemesi ve Srunları.,...,.., * 4W ' 2m.Jelji El Kitabı.,.,... * *.,..,/ 600 ' Menderes MasİTİ'nln Jeljisi Paneli,.,.,...,., Türkiye'de Krm Madenciliğinin Srunları,.,. ;..,,..,. M ". Türkiye Kmrşun-Çink Yatakları ve Madenciliği... ' 4 20 «Maden, On Arama*Kriter ve Metdları,.'... /......, Türkiye Jelji Kurumu Bülteni.,,,. ; Yeryuvarı ve insan Dergisi, ,...,.., Sun! Gübre Sanayümizde Hammadde Güvenlimi Dünyada' ve -Türkiye'de Demir Madenciliğinin Durumu' ve Görüşler,.,..,, 400, 200 Dğal. Kaynakların Aranmasında Jekimyasal Yöntemler «, ;,., Atlantik: Tip Bir Kıta Kenarının Pasifik Tip Bir Kıta Kenarına Dönüşümüne -Türkiye'den. Örnek -.,.,.:,..,.,,., Türkiye'nin Netektniğinin EsaslarF Granit Magmasının Yerleşme Srunu... s Karbnat Kayalarında Fasiyes örnekleri ve Petrl Aı-amalarındaki önemi '500 _ Çk Evreİi Mètamrfizma '.,...,,,.,,,, irift, Allkjen, İmpaktjen e Türkiye'den Örnekler..,.,,,;,.,,, " Fetri-Olu umu r Birikmem. Araniûası e Aramacılığının Gelişimi '...',..,, ' Güneydğu. Anadlu Ofiylit Kuşağının Evrimi,..,., ". ' : '...., Dğal Anıtlar « Sedmantljfde İstatistik. Yöntemler Magmatjk Kayakların Sınıflandırılması ve Adlandırılması...,.,»... k Mühendislik Jeljisi Stapzyumıı v Yerbilimleri Açısından Ankara'nın Srunları Simpzyumu.,..., AItmlı N Simpzyumu '...'. r.,..., Ulusal Perlit Kngresi Bildirileri...?...., " GBOCO1CB - I First.Gelgical Cgress Of The Middle East,. 5000' Türkiye'sin Çiment Hammaddeleri ve Srunla. ı Simpzyum ve Paneli...* Kurultay Bildiri 'özetleri.,,,..,... I.J., TCrkiye'de Tetlsfln Evrimi; ILevha Tektniği Açısından Bir Yaklaşım, O ' -.ŒOKÎMYA Temel Kavramlar ve İlkeler...., Türkiye Jelji Haritası Kartpstalı ,.....«.. " 100 ', " Jelji Mfflieniisliti Rzeti., Jelji MühendU. Arazi. Çekici..,..,...,...: ' Jelji. Mffiıendlsi Àxazi ÇeMcLBel Askısı., Jelji Mühendisi Arazî Çantası.'." JBGLOJÎMtSBEimtaiîÙt/OOAK

2 " ' '. - '... Satış Üye ve Âbpw '... ' * ' ' -.; Fiyatı (TL) Öğrenci Jelji MHtanaİat Arazi Defteri....;.,......,..,....;...,,,],, ' : Karttefe* Kartı...,,.,.,.,,,,., '' 2Ö0. " 150 Sterenette * ,,, "50 Slayt Kilû '"..., ,,.,,... :..,. " ' Deprem Paneli, /...,,, " Refrater Hammaddeleri 1984 Panel ve Bildiriler..,...,,,. 600 " Mltpalentljl " ".,,., " Jeljik Zaman-Çizelgesi -* Ttirkiye Jelji Kurultayı Bildiri Özetleri...".,.,,.,. : ' 500» TOnelcillk ve Jelji ' '...".,...,..,.,, Nt : 1 Ocak Tarikinden "itibaren geçerli fiyat listesi-dir. 54 J'IÖIiOaî MVfïSNPlS.LifôVOCAK 1986.

3 MÜHENDİSLİK- TAAHHÜT ve TİCARET -Ltd. Sti. Mühendislik Jeljisi, Jcteknik Etüd ve Uygulamaları Gene! Jelji Etüd ve Araştırmaları Baraj, Gölet ve Sulam.a Prjelerinin Jeljik Etüdleri Tünel Güzergahı Etüdleri - -. Temel Jeljik Etüdleri Heyelan ue Kayma Sahası Etüdleri -. Zemin Tanımlama Deneyleri. Yeraltısuyu ue Havza Etüdleri Metalik Madenler ue Endüstriyel Hammaddeler Arama ue Etüdleri -. Müşavirlik Hizmetleri ve Kartlu Sndaj Knularında Çalışma Yürüten Bir Kııralııştııi Ticaret SicH.N: ' Oda Sicil N: Gazismanpaşa Bğaz Skak 2111 Tel: ANKAR.

4 Yerbilimleri Etüd ve-müşavirlik Ltd. Sti. * * Tic. Sicil N Tic. Oda N. İ0/243 Hatır Skak N: 23 Gazismanpaşa ANKâEA T d : 27 3Ü13 Genel Jelji Jeteknik Hizmetler Hidrjelji BARAJ VE SULAMA PROJELERİNİN JEOLOJİK ETÜDLERİ, TÜNEL GÜ- ZERGAHI! ETÜDÜ,, YERALTISUYU ETÜDÜ, HAVZA ETÜDÜ, İÇME VE KAY- NAK SUYU ETÜDLERİ, TEMEL ARAŞTİRMALARİ, HEYELAN VE KAYMA SAHASI ETÜDLERİ, ZEMİN TANIMLAMA DENEYLERİ, ENDÜSTRİYEL HAMMADDE VE MADEN SAHASI ETÜDLERİ, FİZİBİLİTE VE PROJE ÇA- LIŞMALARI, YERBİLİMLERİNDE SÜREKLİ DANIŞMANLIK.

5 , YÜKSEL PROJE mtthendifllik müşavirlik a.ş«adres: denizciler cad. n» 13 4defıı: ' teleks: tk mk tr :: ulus - ankam il, DENİZ YAPILARI' -. Liman Rıhtım İskele Dalgakıran -7 Kura havuz # ULAŞIM stapsl&bi Havaalanı pist ve aprn inşaatı Demirylu viyadük ve köprüleri # B»AJLA» Antrep Am.bar! Hastane.'. Turistik sah.il sitesi idare Binaları ŞEHİR İÇME.VE KULLANMA SUYU öngerilimli betn bru imalı Su depları " Tasfiye tesisleri < BAEJbî VE H.E.S. TESİSLVRI # SONDAJ VE JEOLOJİK - ARAŞTIRMALAR SONJOtAJ İŞLERİ ÜSTESİ # EMLAK KREDİ BANKASI SONDAJI.% SİNCAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGE- Sİ m ÎBRÎCE BALIKÇI BARINAĞI > BİGA KEMER BALIKÇA YU- NAK SİLO SONDAJI GÜNBADBNÜS UMANI # AKKUYU NÜKLEER ENER- Jİ LİMANI m KARAKAYA BARAJ GÖLÜ FIRAT DEMİRYOLU MERSİN LİMANI FERİBOT TERMİNALİ SAMSUN LİMANI RORO TBRM- NALİ # ŞİŞE VEL CAM FABRİKASI İZMİR BELEDİYESİ SAHİL BANDI DOL- GU SONDAJI # İZMİR BELEDİYESİ PARK BİNALARI Şj PTT UYDU MERKE- Z ANTEN BİNASI # BODRUM YAT LİMANI SONDAJLARI # MÜRTBT UÇAK. MARMARİS YAT LİMANI DATÇA YAT LİMANI # İZMİR LİMANLAR BÖLGE BİNASI # YUMURTALIK ENERJİ SANTRALI # EKİN- CİLER İSKENDERUN CEVHER LİMANI % MERSİN CSYHER LİMANI # S, ARABİSTAN 17 SU DEPOSU ve İSALB HATTI ZEMİN ETÜDLBEİ

6

7 BATKO JEOLOJİ MÜHEMBİSLİ1Î MÜŞAVİRLİK # ı Maden ve Endüstriyel Hammaddeler Etüd ve Sndajları Jeteknik Hk..metler # Zemin- Etüd.ve Sndajları ë Hidrjeljik Etüd ve Su Sndajları...! é Jefizik Etudier JA Tpğr af ik. Hizmetler. ' ' ' ' Tel r Sümer Skak 1415 Kızılay/ANKARA

8 "'JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ" DERGİSİ, 27. sayısından başlamak üzere, dergide yayınlanan bilimsel yazıla- ' rın eleştirilerine açık lacaktır,. Gönderilen ' "eleştiri" ve bu eleştirilere yerilecek lan "yanıt"lar Yayın Kurulu ve Editör'lerin denetiminden geçtikten snra/ çıkacak ilk sayıda yayınlanacaktır, kurlarımızın bu knuda ilgilerini bekleriz. '. ' ' - "JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ" DERGİSİNİ OKUYARAK, YAZI GÖNDEREREK, REKLAM BULARAK ' ODAMIZA ve MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM!

YÜKSEL PROJE. Kalite Belgeleri

YÜKSEL PROJE. Kalite Belgeleri YÜKSEL PROJE Kalite Belgeleri YÜKSEL PROJE Önsöz YÜKSEL PROJE 1978 yılında kurulmuştur. Aradan geçen süre içinde, bilgi birikimi, insan kaynakları ve iş kapasitesi ile ülkemizin tam bağımsız en büyük

Detaylı

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET ve SANAYİ ODASI Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

Içindekiler. İnşaat. Turizm. Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz

Içindekiler. İnşaat. Turizm. Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz Içindekiler 4 6 8 9 12 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz İnşaat Projeler Yurt İçi

Detaylı

TANITIM KATALOĞU. Geleceğimizi, sağlamlaştırdığımız zeminler üzerine inşa ediyoruz. www.emersonmuhendislik.com

TANITIM KATALOĞU. Geleceğimizi, sağlamlaştırdığımız zeminler üzerine inşa ediyoruz. www.emersonmuhendislik.com TANITIM KATALOĞU Geleceğimizi, sağlamlaştırdığımız zeminler üzerine inşa ediyoruz www.emersonmuhendislik.com KURUMSAL PROFİL EMERSON MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.; Yüksek Jeoloji Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Emin ERDEM

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yönteme Göre Takdir Olunan Toplam Değer (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yönteme Göre Takdir Olunan Toplam Değer (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Talep Tarihi 06 Eylül 2012 Değerleme Süresi 3 gün Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet Rapr Türü Pazar değeri tespiti

Detaylı

Su ve Toprak Kaynaklarının Önemi ve Uygulanan Strateji

Su ve Toprak Kaynaklarının Önemi ve Uygulanan Strateji Su Yapıları Su ve Toprak Kaynaklarının Önemi ve Uygulanan Strateji Yılmaz Karataban Tarihin başlangıcından beri suyun kullanılmasındaki başarı, toplumun ekonomik gücünü, ve medeniyetin seviyesini belirlemiştir.

Detaylı

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI 11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI Yayınlar, bir örgütlenmenin topluma ulaşmasının en önemli araçlarıdır. Odamız, mesleğin tanıtımı, örgütlülüğün pekiştirilmesi, mesleki haklar ve

Detaylı

(detaylı bilgi için tanıtım dosyasını incelemeye devam ediniz)

(detaylı bilgi için tanıtım dosyasını incelemeye devam ediniz) 1. KOSGEB DANIŞMANLIK VE EĞİTİM DESTEĞİ 2. HUKUK DEPARTMANI 3. HAFTALIK BİLGİLENDİRME RAPORU 4. ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 5. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 6. 4 ŞEHİRDE YER ALAN İRTİBAT BÜROLARIMIZ

Detaylı

Arnavutköy ün önümüzdeki beş yılını şekillendirecek stratejik plan çalışmasını yoğun bir emeğin sonunda hazırlamış bulunmaktayız.

Arnavutköy ün önümüzdeki beş yılını şekillendirecek stratejik plan çalışmasını yoğun bir emeğin sonunda hazırlamış bulunmaktayız. BAŞKAN DAN Sevgili hemşehrilerim, İstanbul un çiçeği burnunda ilçelerinden Arnavutköy, kurulalı henüz birkaç yıl lmasına rağmen, bütün Türkiye nin daklandığı bir büyük çekim merkezi hâline geldi. Bundan

Detaylı

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz

Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1971-2011) Dr. İsmail Hakkı Acar 1947 yılında İstanbul da doğdu. 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi nden mezun oldu. 1973-1975 yılları arasında

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ 26 YILI FAALİYET RAPORU Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı 27 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz ülkemizin değişik ölçekte

Detaylı

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ

SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ SAMSUN İLİ TARIMSAL YATIRIMCI REHBERİ Burhan HEKİMOĞLU Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Mühendisi Strateji Geliştirme Birimi Samsun / Kasım 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 1. Giriş 4 2-Samsun İlinin Genel Durumu

Detaylı

Meslekte 40 Y Meslekte 40 ı Y lın ılını Doldura Doldur n Üye an Üy leri elerimiz miz (1969-2009) (1969-2009) Sıtkı Abay Cemal Abbasoğlu

Meslekte 40 Y Meslekte 40 ı Y lın ılını Doldura Doldur n Üye an Üy leri elerimiz miz (1969-2009) (1969-2009) Sıtkı Abay Cemal Abbasoğlu Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz (1969-2009) Sıtkı Abay 1945 yılında Sivas ta doğdu. 1969 da İTÜ İnşaat Fakültesi nden mezun oldu. 1991 yılına kadar özel bir inşaat firmasında çalıştıktan sonra proje

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Mart 2015 Yıl 22 Sayı 274. Hisarcıklıoğlu Mersin de Türkiye Yat Limanları

DENİZ TİCARETİ. Mart 2015 Yıl 22 Sayı 274. Hisarcıklıoğlu Mersin de Türkiye Yat Limanları DENİZ TİCARETİ Mart 2015 Yıl 22 Sayı 274 Hisarcıklıoğlu Mersin de Türkiye Yat Limanları Söz ve Eylem Birlikteliği... MDTO nın Aylık Yayın Organı Mart 2015 Yıl: 22 Sayı: 274 MDTD Basın Meslek İlkelerine

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MESLEKİ EĞİTİM KONULARINDAKİ ÇALIŞMALAR

MÜHENDİSLİK VE MESLEKİ EĞİTİM KONULARINDAKİ ÇALIŞMALAR MÜHENDİSLİK VE MESLEKİ EĞİTİM KONULARINDAKİ ÇALIŞMALAR Ülkemizde halen 27 üniversitede açılmış olan ve 6'sında gece öğrenimi sürdürülen jeoloji mühendisliği eğitiminin, uluslararası standartlara ve ülke

Detaylı

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA

Detaylı

SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti.

SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti. SES-TAŞ Madencilik Nakliyat Pazarlama Sanayii Ve Ticaret Ltd. Şti. 201100987 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, KADRİYE KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013

Detaylı

ÇANAKKALE YAT LİMANI PROJESİ TANITIM RAPORU

ÇANAKKALE YAT LİMANI PROJESİ TANITIM RAPORU Aralık 2011 Çanakkale ÇANAKKALE YAT LİMANI PROJESİ TANITIM RAPORU Hazırlayanlar MAG Mühendislik Hizmetleri İnş. Yük. Müh. Mustafa Ali GÜLVER İnş. Yük. Müh. Gökhan Metin BATMAZ İnş. Yük. Müh. Ayhan Ekrem

Detaylı

Öncü... Güçlü... Güvenilir...

Öncü... Güçlü... Güvenilir... Öncü... Güçlü... Güvenilir... Kolin Şirketler Grubu Faaliyet Raporu 2011 Kolin Şirketler Grubu 2011 / Faaliyet Raporu 01 İçindekiler 02 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 03 Temel Değerlerimiz ve Güç

Detaylı

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 1 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

BELİRTİ MÜHENDİSLİK TANITIM KATALOĞU

BELİRTİ MÜHENDİSLİK TANITIM KATALOĞU BELİRTİ MÜHENDİSLİK TANITIM KATALOĞU belirti Mühendislik - Danışmanlık A.Ş. Ahududu Sokak 4/1 34660 Acıbadem - İstanbul www.belirti.com Tel: (216) 326 30 81 [3 hat] Faks: (216) 325 07 58 Belirti Mühendislik

Detaylı

Mesleki tecrübemiz ve finansal gücümüzle, tüm dünya ile rekabet edebilecek kapasitedeki teknik ve idari kadrolarımızla çalışmalarımıza değer katıyor;

Mesleki tecrübemiz ve finansal gücümüzle, tüm dünya ile rekabet edebilecek kapasitedeki teknik ve idari kadrolarımızla çalışmalarımıza değer katıyor; Mesleki tecrübemiz ve finansal gücümüzle, tüm dünya ile rekabet edebilecek kapasitedeki teknik ve idari kadrolarımızla çalışmalarımıza değer katıyor; Türkiye nin sınırları aşan gücünün bir simgesi olmaktan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA MERSİN

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA MERSİN RAKAMLARLA MERSİN Ağustos 2014 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA MERSİN Ağustos 2014 www.cka.org.tr Mersin Limanı MERSİN İLİ GENEL BİLGİLER Yüz Ölçümü: 15.485 km 2 Nüfus: 1.667.939

Detaylı

FUARLAR. 2015 Fuarlar takvimi. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/documents/fuarlar/2015fuartakvimi.xls

FUARLAR. 2015 Fuarlar takvimi. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/documents/fuarlar/2015fuartakvimi.xls FUARLAR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fuarlar Müdürlüğü. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/sayfalar/anasayfa.php 2015 Fuarlar takvimi. http://www.tobb.org.tr/fuarlarmudurlugu/documents/fuarlar/2015fuartakvimi.xls

Detaylı

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU A. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. PROJE YÖNETİM ve ORGANİZASYONU Hazırlık sürecinin

Detaylı

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın...

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın... YATIRIM REHBERi SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... SAMSUN yatırım REHBERİ SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... www.oka.org.tr içindekiler 2 Türkiye Ekonomisi 8 Temel Bilgilerle Samsun 10

Detaylı

BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ARAŞTIRMA RAPORU

BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ARAŞTIRMA RAPORU T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI ARAŞTIRMA RAPORU CİLT V 2012 & DOĞUKAN İMAR & BHA PLANLAMA İŞ ORTAKLIĞI

Detaylı