DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI"

Transkript

1 DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ KAHRAMANMARAŞ İLİ, AFŞİN-ELBİSTAN-GÖKSUN İLÇELERİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ANKARA, EKİM 2007

2 Proje Sahibinin Adı ERE Hidroelektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Adresi Anadolu Bulvarı 11. Sokak No: Söğütözü / Ankara Telefon ve Faks Numaraları 0 (312) (274) Projenin Adı Dağdelen Regülatörü ve HES Projesi Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi:(İli, İlçesi, Beldesi, Mevkii) Raporu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma Grubunun Adı Adresi Telefon ve Faks Numaraları e-posta Kahramanmaraş İli, Afşin-Elbistan- Göksun İlçeleri ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. Reşit Galip Cad. No: 120, Gaziosmanpaşa 06700, ANKARA 0 (312) (pbx) 0 (312) Rapor Sunum Tarihi 30 / 10 / 2007

3

4 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ EKLER LİSTESİ Sayfa I II III IV I.PROJENİN ÖZELLİKLERİ 1 I.1. Projenin Iş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, 1 Çalışacak Personel Sayısı I.2. Doğal Kaynakların Kullanımı ( Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan 10 Enerji Türü vb.) I.3. Atık Üretimi Miktarı ( Katı, Sıvı, Gaz vb.) ve Atıkların Kimyasal Fiziksel 11 ve Biyolojik Özellikleri I.3.1. Sıvı Atıklar 11 I.3.2. Katı Atıklar 12 I.3.3. Gaz ve Partikül Madde Emisyonları 13 I.3.4. Tehlikeli Atıklar 19 I.3.5. Gürültü ve Titreşim 19 I.4. Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski 19 I.5. Projenin Olası Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler 21 I.5.1. Hava Kalitesi Üzerine Etkiler ve Alınacak Önlemler 21 I.5.2. Toprak Kalitesi Üzerine Etkiler ve Alınacak Önlemler 22 I.5.3. Su Kaynaklarına Etkisi ve Alınacak Önlemler 23 I.5.4. Ekosistem Üzerine Etkiler ve Alınacak Önlemler 24 I.5.5. Gürültü Etkisi ve Alınacak Önlemler 25 I.5.6. Görsel ve Sosyo-Ekonomik Etkiler 25 II. PROJENİN YERİ 27 II.1. Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi ( Tarım Alanı, Orman Alanı, Planlı Alan, Su Yüzeyi vb.) II.2. EK-V deki Duyarlı Yöreler Listesi Dikkate Alınarak; Sulak Alanlar, Kıyı Kesimleri, Dağlık ve Ormanlık Alanlar, Tarım Alanları, Milli Parklar, Özel Koruma Alanları, Nüfusça Yoğun Alanlar, Tarihsel, Kültürel, Arkeolojik, ve Benzeri Önemi Olan Alanlar, Erozyon Alanları, Heyelan Alanları, Ağaçlandırılmış Alanlar, Potansiyel Erozyon ve Ağaçlandırma Alanları Ile 167 Sayılı Yer Altı Suları Hakkında Kanun Gereğince Korunması Gereken Akiferler III. PROJENİN VE YERİN ALTERNATİFLERİ (Proje Teknolojisinin ve Proje Alanının Seçilme Nedenleri) IV. SONUÇLAR 37 EKLER 42 KAYNAKLAR 156 NI HAZIRLAYANLARIN TANITIMI 158 I

5 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo I.1. Kandil Enerji Grubu Projelerinde Yeralan Santrallerin Kurulu Güçleri ve Yıllık Ortalama Enerji Üretimleri Tablo I.2. Kandil Enerji Grubu Projelerinde Zamanlama Tablosu 8 Tablo I.3. Dağdelen Regülatörü ve HES Projesi Zamanlama Tablosu 9 Tablo I.4. Proje Kapsamında Yapılması Planlanan Kazı Miktarları 13 Tablo I.5. İnşaat Faaliyetleri Sonucunda Oluşması Beklenen Toz Emisyon Miktarları Tablo I.6. Araçlardan Kaynaklanan Emisyonlar 16 Tablo I.7. İnşaat Ekipmanlarından Kaynaklanan Emisyon Miktarları 16 Tablo I.8. PM için Dağılım Sonuçları ve Çökelme Değerleri 17 Tablo I.9. Tablo I.10. Proje Alanı Yakınındaki Yerleşimlerde Oluşması Beklenen Toz Konsantrasyonları İnşaat Aşamasında Kullanılması Planlanan Patlayıcılar ve Miktarları Tablo II.1. Dağdelen Regülatörü ve HES Projesi Üniteleri Koordinatları 27 Tablo II.2. Çalışma Alanı Sınırları İçerisinde Bulunan Arazi Varlığı Dağılımı 30 Tablo II.3. Tablo II.4. Tablo III.1. Dağdelen Su Toplama Alanı ve Santral Binaları Altında Kalan Orman ve Bitki Örtüsü Dağılımı Tablosu Çalışma Alanı Sınırları İçerisinde Bulunan Orman ve Bitki Örtüsü Dağılımı Kandil Enerji Grubu Projesi Kapsamında İlk Olarak Önerilen Tesisler II

6 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil I.1. Dağdelen Regülatörü ve HES Projesi Yerbulduru Haritası 2 Şekil I.2. Proje İnşaat Aşaması için PM Eş Konsantrasyon (μg/m 3 ) ve Eş Çökelme Eğrileri (g/m 2 ) 18 Şekil II.1. Dağdelen Regülatör Yeri 28 Şekil II.2. Dağdelen İletim Kanalının Geçeceği Alan 28 Şekil II.3. Dağdelen HES Binası Yeri 29 Şekil II.4. Kahramanmaraş İli Ava Açık ve Kapalı Alanlar Haritası 34 III

7 EKLER LİSTESİ Ek 1 Proje Güzergahını Gösterir Haritalar 42 Ek 2 Proje İle İlgili Belgeler 48 Ek 3 Proje Alanının Jeolojik, Hidrojeolojik ve Hidrolojik Özellikleri 59 Ek 4 Proje Alanının Sosyolojik Özellikleri 73 Ek 5 Proje Alanının Biyolojik Özellikleri 79 Ek 6 Toprak Koruma Projesi 95 Ek 7 Proje Alanının Meteorolojik Özellikleri 122 Ek 8 ISCST3 Model Çıktıları 138 Ek 9 Gürültü Çalışması 140 Ek 10 Fosseptik Planı 154 IV

8 BÖLÜM I PROJENİN ÖZELLİKLERİ

9 BÖLÜM I. PROJENİN ÖZELLİKLERİ I.1. Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı ERE Hidroelektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından Ceyhan Nehri üzerinde yapılması planlanan Kandil Enerji Grubu Projesi, Ekinözü İlçesi ile Merkez İlçe sınırları içerisinde yer almaktadır. Dağdelen Regülatörü ve HES, Kandil Enerji Grubu Projeleri kapsamında planlanan dört projeden birisidir ve Kahramanmaraş İline bağlı Afşin, Elbistan ve Göksun İlçeleri sınırları içersinde yer almaktadır. Bahse konu projeler membadan mansaba doğru aşağıdaki şekilde sıralanmakta, bu projelerin gösterildiği topografik harita Ek 1.1 de verilmektedir. i. Dağdelen Regülatörü ve HES, ii. Kandil Barajı, HES ve Malzeme Ocakları, iii. Sarıgüzel Barajı, HES ve Malzeme Ocakları, iv. Hacınınoğlu Regülatörü ve HES. Ceyhan Nehri üzerinde tesis edilecek regülatör yoluyla nehir doğal akımları kabartılarak iletim kanalına alınacak, buradan yükleme havuzuna getirilen akımlar cebri boru ile santrala düşürülecek ve enerji üretilecektir. Akımlar, santral çıkışında tekrar Ceyhan Nehri yatağına bırakılacaktır. Dağdelen Regülatörü ve HES in de dahil olduğu Kandil Enerji Grubu Projesi Kahramanmaraş'ın kuzeyinde 38º07'30"-37º49'30" kuzey enlemleri ile 36º57'00"-37º07'30" doğu boylamları arasında yer almaktadır. Proje alanı, Kahramanmaraş İli ne asfalt yol ile 100 ila 150 km uzaklıktadır. Proje alanını gösterir yer bulduru haritası Şekil I.1 de verilmektedir. Aralarında Dağdelen Regülatörü ve HES Projesi nin de yer aldığı Kandil Enerji Grubu Projesi için ERE Hidroelektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ile DSİ arasında 31 Ocak 2006 tarihinde Su Kullanım Hakkı ve İşletme Esaslarına İlişkin Anlaşma imzalanmıştır. Bundan sonra, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nun 9 Mart 2006 tarihli kararı ile firmaya MW kurulu güç üzerinden 49 yıllık Üretim Lisansı verilmiştir. Su Kullanım Hakkı ve İşletme Esaslarına İlişkin Anlaşma ile Üretim Lisansına ait üst yazılar Ek 2 de verilmektedir. 1

10 DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES Şekil I.1. Dağdelen Regülatörü ve HES Projesi Yer Bulduru Haritası 2

11 EPDK tarafından verilen üretim lisansına göre MW lık kurulu güce sahip olacak olan Dağdelen Hidroelektrik Santrali ile birlikte yıllık ortalama olarak GWh lik enerji üretimi hedeflenmektedir. Bu değer, toplam MW lık (EPDK, Üretim Lisansına göre) Kandil Enerji Grubu Projeleri nin hayata geçirilmesi ile kazanılması hedeflenen 1, GWh enerjinin yaklaşık %4 üne denk gelmektedir. Tablo I.1 de EPDK Üretim Lisanlarına göre, Dağdelen Hidroelektrik Santrali ile birlikte Kandil Enerji Grubu Projelerinde yer alan diğer santrallerin kurulu güçleri ve yıllık ortalama enerji üretimleri verilmektedir. Tablo I.1. Kandil Enerji Grubu Projelerinde Yer Alan Santrallerin Kurulu Güçleri ve Yıllık Ortalama Enerji Üretimleri (FR, 2004) Proje Üniteleri Kurulu Güç (MW) Yıllık Ortalama Enerji Üretimi (GWh) Dağdelen HES Kandil HES Sarıgüzel HES Hacınınoğlu HES TOPLAM , Kandil Enerji Grubu Projelerinden biri olan Kandil Barajı ve HES tesisi optimizasyonu yapılırken, kaybolan düşüden yararlanmak amacı ile daha membada Dağdelen Regülatörü ve HES tesisi geliştirilmiştir. Bu tesis sayesinde Kandil Barajı nın yüksekliğinin düşürülmesinden doğacak enerji kaybı önlendiği gibi aradaki düşü kullanılarak ek enerji de elde edilmiştir. Proje kapsamında yapılacak olan tesisler: Regülatör, Regülatör seddesi, Regülatör kapakları, Su alma prizi, Çökeltim havuzu, İletim kanalı, Yükleme havuzu Cebri boru ve Santralidir. Bu tesislerin genel vaziyet planı Ek 1.2 de gösterilmektedir. Regülatör: Regülatör 1, m talveg kotunda 1, m kret kotunda, 1, normal su seviyesi kotunda Ceyhan Nehri üzerinde beton ağırlık tipinde kapaklı olarak teşkil edilecektir. Regülatör yerinde alüvyon tamamen kaldırılacak, ana formasyona 1.50 m girilecektir. Geçirimsizliği sağlamak için ana formasyonda m derinliğinde enjeksiyon yapılacaktır. Regülatör Seddesi: Ceyhan Nehri yatağı geniş olduğundan regülatör sağ sahilinin sedde ile kapatılması uygun görülmüştür. Sedde yapımı için gerekli malzeme yörede mevcuttur. Regülatör seddesinde 2.50 m derinliğinde katof kazısı yapılacak, katof kazısı altında sağlam zeminde 5.00 m derinliğe kadar kapak enjeksiyonu yapılacaktır. Sedde altına gelen kesimde üstten 1.00 m lik bitkisel toprak sıyrılacaktır. 3

12 Regülatör Kapakları: Regülatör kapakları Q 100 yıllık taşkın debisini geçirecek şekilde boyutlandırılmıştır. Membasında yer alacak olan Adatepe, Karakuz, Hasanali, Söğütlü ve Kavaktepe barajlarının yapılması ile taşkın sularının bir kısmı depolanarak taşkınlar ötelenecektir. Böylece gelecekte regülatörün taşkın emniyeti daha da artacaktır. Kapaklar 4.00 m genişliğinde 5.20 m yüksekliğinde 10 adet radyal tip olarak teşkil edilecektir. Su Alma Prizi: Enerji üretiminde kullanılacak debi m 3 /s olarak belirlenmiştir. Bu debiyi iletim kanalına aktarmak için regülatör sol sahilinde su alma prizi teşkil edilecektir. Prizler sürgü kapaklı olarak 3.00 m genişliğinde, 4.00 m yüksekliğinde 6 adet yapılacaktır. Çökeltim Havuzu: Çökeltim havuzu m net genişliğinde m uzunluğundadır. Ortadan perde ile iki bölüme ayrılmıştır. Çökeltim havuzu taban eğimi %1.0'dir. Çökeltim havuzunda 0.3 mm den daha büyük çaptaki tanelerin çökelmesi amaçlanmıştır. Çökeltim havuzu sonuna teşkil edilecek bir eşik ve rakortman yapısı ile su iletim kanalına aktarılacaktır. İletim Kanalı: İletim kanalı 3, m uzunluğunda; 5.00 m taban genişliğinde 1.0/1.0 şevli beton kaplamalı trapez kesit tipinde inşa edilecektir. Kanal eğimi dir. Kanal boyunca bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek amacı ile 6.00 m genişliğinde bir yol teşkil edilmiştir. Yükleme Havuzu: Yükleme odası 50.00x m ebadında seçilmiştir. Hava payı ile birlikte ortalama duvar yüksekliği 7.10 m olacaktır. Yükleme havuzu 10 dakikalık ihtiyacı karşılayacak şekilde boyutlandırılmıştır. Yükleme havuzu hacmi 33,000 m 3 dür. Yükleme odasının bulunduğu yerde ana kayayı sağlam ofiyolitler teşkil etmektedir. Cebri Boru: Yükleme Havuzu tabanından aldığı suyu santrale iletecek olan cebri boru 3.80 m çapında 12 mm et kalınlığında ve m boyunda olacaktır. Santral girişinde branşmanla 2.80 m çapında boru ile santral binasına girecektir. Branşman boruları 10 mm et kalınlığında olacaktır. Cebri boru açıkta beton ayaklar üzerine döşenecektir. Santral Binası: Santral Binası m uzunluğunda m genişliğinde ve 8.50 m yüksekliğindedir. Dağdelen Regülatörü ve HES Projesi kapsamında ünite gücü 5,300 kw olan 2 adet Yatay Eksenli Francis tipi türbin kullanılması öngörülmüştür. Santral binası Ceyhan Nehri kenarında ve Kandil Barajı göl alanı girişinde yapıldığından ayrıca bir kuyruk suyu kanalı inşaatı gerekmemiştir. Santral çıkış yapısı ırmak yatağına bağlanacaktır. Dağdelen HES daha sonradan yapılacak olan 5 km uzunluğundaki iletim hattı ile Kandil HES e bağlanacaktır. 4

13 Dağdelen Regülatör ve HES Tesisi karakteristikleri aşağıda verilmektedir. Hidroloji Drenaj alanı : 5, km 2 Bugünkü yıllık ortalama akım (doğal) : 1, hm 3 Proje taşkın debileri Q 10 : m 3 /s Q 100 : m 3 /s Q 500 : 1, m 3 /s Regülatör Talveg kotu : 1, m Kret kotu : 1, m Normal su seviyesi : 1, m Regülatör yüksekliği (talveg) : 8.40 m Kret uzunluğu : m Kret genişliği : 5.00 m Toplam beton (priz ve çökeltim : 25, m 3 havuzu dahil) Toplam kazı hacmi : 51, m 3 Regülatör Seddesi Tipi : Homojen toprak dolgu Talveg kotu : 1, m Kret kotu : 1, m Talvegten yüksekliği : 8.40 m Temelden yüksekliği : m Kret genişliği : 8.00 m Kret uzunluğu : m Toplam gövde dolgu miktarı : 16, m 3 Toplam kazı miktarı : 3, m 3 Memba şevi : 1.0/3.0 Mansap şevi : 1.0/2.5 Çökeltim Havuzu Havuz Boyu : m Havuz genişliği : 2 x m Ortalama havuz yüksekliği : 4.00 m Taban eğimi : 0.01 Başlangıç taban kotu : 1, m Çıkış eşik kotu : 1, m Suyu yüzü kotu : 1, m İletim Kanalı Kanal Uzunluğu : 3, m Taban genişliği : 5.00 m Su derinliği : 3.40 m Kanal eğimi : Kanal şevi : 1.00/1.00 Toprak hava payı : 0.60 m Beton hava payı : 0.40 m Kanal başlangıcında su yüzü kotu : 1, m 5

14 Yükleme odası Ebatları Eni Boyu Yüksekliği Başlangıç taban kotu Yükleme odası su yüzü kotu : m : m : 7.10 m : 1, m : 1, m Cebri boru Çapı : 3.80 m Et kalınlığı : mm Uzunluğu : m Adedi : 1 Debisi : m 3 /s Santral binası Eni Boyu Yüksekliği Şalt Sahası Yeri Eni Boyu Kotu Hidroelektrik Santral HES net düşüşü Kurulu Gücü Ünite adedi Ünite gücü Kuyruk suyu kotu : m : m : 8.50 m : Yükleme odasının sağında : m : m : 1, m : m : 10,600 kw : 2 Adet : 5,300 kw : 1, m Türbin Tipi : Yatay eksenli Francis Ünite adedi : 2 Adet Ünite gücü : 5,300 kw Verimi : 0.85 Jeneratör Tipi : Çıkık kutuplu sekron Ünite adedi : 2 Adet Ünite gücü : 6,235 kva Güç faktörü : 0.90 Anma gerilimi : 6.3±%5 kv Devir sayısı : 250 d/d Verimi : 0.97 Ünite Transformatörleri Tipi : Harici tip yağlı Ünite gücü : 6,360 kva Anma gerilimi : 6.3/34.5±%5 kv Soğutma şekli : ONAN Verimi :

15 İç İhtiyaç Transformatörü Tipi Adedi Ünite gücü Anma gerilimi Soğutma şekli : Harici tip yağlı : 1 Adet : 300 kva : 6.3/0.4±%4 kv : ONAN Kandil Enerji Grubu Projeleri nden biri olan Dağdelen Regülatörü ve HES Projesi dört proje içerisinde inşaat faaliyetleri en son başlanması planlanan projedir. Genel olarak Kandil Enerji Grubu içerisinde yer alan projelerden bir projenin inşaat faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından diğer bir projenin inşaat faaliyetleri başlamaktadır. Tablo I.2 de Kandil Enerji Grubu içerisinde yer alan projelerin zamanlama tabloları verilmektedir. 9 Mart 2006 tarihinde EPDK ile üretim lisansının imzalanması ile birlikte, Dağdelen Regülatörü ve HES Projesi nin işleme süreci başlatılmıştır. Lisansa göre inşaat öncesi dönem 18 ay, inşaat dönemi de 24 ay olarak belirlenmiştir. Lisans yürürlük tarihinden itibaren 49 yıl süre ile geçerli olacaktır. Tablo I.3 te Dağdelen Regülatörü ve HES Projesi için zamanlama tablosu verilmektedir. Tablodan da görülebileceği üzere toplam 720 gün içerisinde inşaat faaliyetlerinin tamamlanması planlanmaktadır. İnşaat faaliyetlerine iletim kanalının kazı ve inşaat faaliyetleri ile başlanılması düşünülmektedir. Daha sonraki aşamalarda başka bir ÇED kapsamında değerlendirilecek olan, üretilen elektriğin Kandil HES e iletilmesini sağlayacak yaklaşık 5 km uzunluğundaki iletim hattının inşaat işleri bu süre içerisinde gerçekleştirilecektir. İnşaat faaliyetleri sırasında 30 kişi, işletme aşamasında 10 kişinin çalıştırılması düşünülmektedir. Çalışanların ilk olarak projeden etkilenen yakın yerleşimlerden seçilmesine özen gösterilecektir. 7

16 Tablo I.2. Kandil Enerji Grubu Projeleri Zamanlama Tablosu Dağdelen Projesi Kandil Projesi Sarıgüzel Projesi Hacınınoğlu Projesi FAALİYET TANIMI HCO-SRG* Ulaşım Yolları Kazısı ve Kaplaması Derivasyon Tüneli Kazısı İletim Tüneli Kazısı ve Kaplaması Regülatör Kazısı Regülatör İnşaatı SB* Kazısı SB İnşaatı CB* Kazısı ve Montajı Türbin-Jeneratör Montajı Testler ve İşletmeye Geçiş Derivasyon Tüneli Kazısı İletim Tüneli Kazısı ve Kaplaması Baraj Gövde Kazısı Baraj Gövde İnşaatı SB Kazısı SB İnşaatı CB Kazısı ve Montajı Türbin-Jeneratör Montajı Testler ve İşletmeye Geçiş Tünel Yaklaşım Yolları Kazısı ve Kaplaması İletim Tüneli Kazısı ve Kaplaması Gövde Yeri Ulaşım Yolları Kazısı ve Kaplaması Derivasyon Tüneli Kazısı Baraj Gövde Kazısı Baraj Gövde İnşaatı SB ve CB Ulaşım Yolları Kazısı ve Kaplaması SB Kazısı SB İnşaatı CB Kazısı ve Montajı Türbin-Jeneratör Montajı Testler ve İşletmeye Geçiş İletim Kanalı Kazısı ve İnşaatı Regülatör Kazısı Regülatör İnşaatı SB Kazısı SB İnşaatı CB Kazısı ve Montajı Türbin-Jeneratör Montajı Testler ve İşletmeye Geçiş FAALİYET AKIŞI *HCO: Hacınınoğlu Regülatörü ve HES SRG: Sarıgüzel Barajı ve HES SB :Santral Binası CB: Cebri Boru 8

17 DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESI Tablo I.3. Dağdelen Regülatörü ve HES Projesi Zamanlama Tablosu NO FAALİYET TANIMI SÜRE (GÜN) 1 Lisans Alınması 0 FAALİYET AKIŞI 2 İnşaat Öncesi Dönem 540 Halihazır haritalarının hazırlanması 90 Kamulaştırma planlarının hazırlanması HES sahasının mevzii imar planının hazırlanması ve onaylatılması Projelerin hazırlanması ve zemin etüt çalışmaları Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması ve ÇED gerekli değildir kararının alınması Üretim tesisi yerleri kamulaştırılması (özel mülkiyetkadastro görmemiş) Üretim tesisi yerleri orman izni İnşaat Dönemi 720 Enerji üretim tesisleri inşaat işleri 719 Enerji iletim tesisleri Çevresel etki, etüt ve kamulaştırma işleri Enerji iletim tesisleri inşaat işleri (DDR-KDL-5 km) Tesisin üretime geçmesi 1 Dağdelen Regülatörü ve HES Projesi 1260 Yürütülecek İşler Dönüm Noktası 9

18 I.2. Doğal Kaynakların Kullanımı (Arazi Kullanımı, Su Kullanımı, Kullanılan Enerji Türü vb.) Proje kapsamında, Kahramanmaraş İli nin Ekinözü İlçe sınırları içerisinde enerji üretim amacı ile Dağdelen Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali kurulması planlanmaktadır. Projenin inşaat aşamasında gerçekleştirilecek faaliyetler nedeniyle oluşacak toz, gürültü, trafik, sosyal ve ekonomik etkilerin değerlendirilmesi için yaklaşık 17 km 2 lik bir çalışma alanı belirlenmiştir. Bu alan Ek 1.3 te gösterilmektedir. Projenin inşaat aşamasında başlıca su kullanımı tozumanın önlenmesi ve çalışanlar için içme-kullanma amaçlı olacaktır. Tozumanın önlenmesi için gerekli olan su Ceyhan Nehri ve nehri besleyen yan kollardan temin edilecektir. İçme kullanma suyu ise kurulacak olan şantiye alanının yakınında bulunan yerleşimlerden sağlanacaktır. Beton yapımı için gerekli olan agrega malzemesi Dağdelen Regülatörü ve HES Projesi nin hemen akış aşağısında bulunan Kandil Barajı, HES ve Malzeme Ocakları Projesi nin malzeme alanından sağlanacak, bunun yanı sıra projenin inşaat faaliyetleri sırasında gerekli olan şantiye tesisleri, patlayıcı malzeme depo alanı, kırma-eleme-yıkama tesisi ve beton santrali ihtiyacı da yine bu proje kapsamında kullanılan ünitelerden temin edilecektir. Ek 1.4 te Kandil Projesinin malzeme sahası ile diğer ünitelerin konumları ve Dağdelen Projesi ile arasında bulunan yol durumu gösterilmektedir. Kandil Barajı malzeme sahasından Dağdelen Regülatörü ve HES Projesi beton işleri için temin edilecek olan beton agrega miktarı yaklaşık 60,000 ton dur. Buradan temin edilen malzeme yine Kandil Proje alanı içerisinde yer alan kırma-eleme tesisi ve beton santralinde işlem görerek Dağdelen regülatörü ve iletim kanalı için gerekli olan 30,000 m 3 lük beton üretilecektir. Üretilen beton transmikserler ile Dağdelen Proje alanına taşınacaktır. Kişi başı günlük su gereksiniminin inşaat aşamasında maksimum 75 litre olması varsayımına dayanılarak (Tchobanoglous,1991) ve bu dönemde 30 kişinin çalışacağı göz önünde bulundurulduğunda, günlük evsel su ihtiyacının 2.25 m 3 olacağı tahmin edilmektedir. İçme ve kullanma suyu olarak temin edilecek sularda 17 Şubat 2005 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik te belirtilen niteliklere uygunluğu kontrol edilecek ve sağlanacaktır. İnşaat faaliyetleri sırasında oluşabilecek tozu önlemek için uygulanacak önlemlere ek olarak kullanılacak su miktarı, taşınacak malzemenin yüzey geometrisine, ortamın sulamadan önceki ve sonraki meteorolojik koşullarına ve kazı yapılacak alanın topografik şartlarına bağlı olarak değişebilecektir. Toz oluşumunun engellenmesi için kullanılacak olan su miktarı kesin olarak belirlenememekle birlikte, kazı yapılacak ya da hafriyat malzemesinin döküleceği alanlarda toprak üst tabaka örtüsünün %10 nemli kalmasını sağlayacak şekilde yeterli miktarda sulama gerçekleştirilecektir. Bölgede yağışlı ve kar örtülü günlerin dışında uygulanacak bu işlem için gerekli su, Ceyhan Nehri nden karşılanacaktır. Dağdelen Regülatörü ve HES Projesi Ceyhan Nehri üzerine kurulacak olup, işletme aşamasında kullanılacak doğal kaynak Ceyhan Nehri dir. Ceyhan Nehri proje alanındaki tek büyük akarsudur. Güney yönlü uzanır ve uzunluğu 509 km dir. Ceyhan nehrinin kaynağında debisi 5 m 3 /s dir. Ceyhan Havzası, batıdan Seyhan, kuzey ve kuzeydoğudan Fırat, güneyden Asi havzalarıyla komşudur. Ceyhan Havzası nın toplam yağış alanı 21,222 km 2 dir. Havzada meydana gelen yıllık ortalama akım miktarı m 2 /s, ortalama yıllık akım yüksekliği ise mm dir. Ceyhan Havzası nın bütün havzalar içinde toplam akışa katkısı %3.56 dır. Ceyhan Nehri, Akdeniz Bölgesi nin büyük akarsularındandır. 10

19 509 km uzunluğunda olan Ceyhan Nehri nin başlıca kolları Hurman, Göksun, Söğütlü ve Aksu Çayları dır. Elbistan Ovası çevresinde yaklaşık yüksekliği 2,000 m olan dağlardan kaynaklanmaktadır. Irmak, önce Söğütlü Çayı, sonrada Harman Çayı ile birleşmektedir. Bu noktadan sonra dar menderesler yaparak akan Ceyhan ırmağı, Ortaklı Köyü yakınlarında Göksun Çayı'yla birleşmektedir. Bundan sonra hayli büyük bir ırmak durumuna gelen Ceyhan, dar ve derin boğazlar içinde akmaya başlamaktadır. Bir süre güney yönünde akan Ceyhan Irmağı, Ericek Köyü önlerinde doğuya, daha sonra güneydoğuya dönerek ve Ekinözü'nün güneyinde güneybatıya yönelmektedir. Ceyhan Nehrinde debi kasım ve aralık aylarında sonbahar yağmurlarının etkisiyle geçici olarak artmaktadır. Bu aylardaki debi 50 m 3 /sn den 380 m 3 /sn ye yükselmektedir. İlkbahar mevsiminde yağmur halindeki yağışlar ve karların erimesiyle nehirdeki debi artmaktadır. Proje alanının jeolojik, hidrojeolojik ve hidrolojik özellikleri Ek 3 te ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. İşletme aşamasında enerji üretimi için kullanılacak olan suyun dışında, çalışanlar için evsel nitelikli su gereksinimi olacaktır. İşletme aşamasında 10 kişinin çalıştırılacağı ve günlük evsel nitelikli su ihtiyacının 114 litre (Tchobanoglous,1991) olduğu varsayımına dayanılarak, günlük su ihtiyacının 1.14 m 3 olacağı düşünülmektedir. Bu su yakındaki yerleşimlerden temin edilecek ve 17 Şubat 2005 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik te belirtilen niteliklere uygunluğu kontrol edilecek ve sağlanacaktır. Arazi kullanım haritalarından elde edilen bilgiler doğrultusunda, 30 hektarlık regülatör su toplama alanı altında yaklaşık 5 hektar kuru marjinal tarım arazisinin sular altında kalacağı görülmektedir. Kullanılacak olan alanın ve çalışma alanlarının arazi kullanım durumları ayrıntılı olarak Bölüm II.1 de verilmektedir. Bunların dışında inşaat aşamasında inşaat ekipmanlarında mazot ve benzin gibi akaryakıtlar ile şantiye alanında ısınma amaçlı olarak soba, klima yada fueloil ile çalışan kalorifer sistemi kullanılması düşünülmektedir. Fueloil kazanı kullanılması durumunda, iyi kalitede yakıt temin edilerek bakımı düzenli şekilde yapılan kalorifer sistemi kullanılacaktır. Yakıt 5 tonluk sızdırmaz yakıt tankı içerisinde depolanacaktır. Yakıt tankında yangın, sabotaj, sızıntı için gerekli emniyet önlemleri alınacaktır. I.3. Atık Üretimi Miktarı (Katı, Sıvı, Gaz vb.) ve Atıkların Kimyasal Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri Bu bölümde proje süresince gerçekleştirilecek aktiviteler sonucunda oluşması beklenen atıklar, katı atıklar, sıvı atıklar, gaz emisyonları, tehlikeli atıklar ile gürültü ve titreşim olmak üzere beş başlık altında değerlendirilmiştir. Bu etkiler genel olarak, kazıdolgu faaliyetlerinden, patlatmadan, çalışacak olan personelden, iş makinelerinden ve kullanılacak olan ekipmanlardan kaynaklanacaktır. I.3.1. Sıvı Atıklar İnşaat Aşaması Proje kapsamında oluşması beklenen sıvı atıklar, inşaat ve işletme aşamalarında çalışacak olan personelden kaynaklanacak olan evsel nitelikli atıksulardır. Projenin inşaat aşamasında 30 kişi çalışacaktır. Kişi başına günlük su tüketiminin 75 L (Tchobanoglous, G. 1991) olduğu ve bu suyun hepsinin atıksuya dönüştüğü varsayıldığında inşaat döneminde günde yaklaşık 2.25 m 3 su evsel nitelikli atıksuya dönüşecektir. İnşaat 11

20 aşamalarında oluşacak atık sular, uygun noktalara açılacak ve yeraltına sızdırmazlığı uygun tekniklerle sağlanacak fosseptik çukurunda biriktirilecek ve de belirli periyotlarla, vidanjörlerle çekilerek, Kahramanmaraş Belediyesi nin kanalizasyon deşarjını yaptığı sisteme deşarj edilecektir. Fosseptik planı Ek 10 da verilmektedir. İnşaat aşamasında yapılacak olan faaliyetlerden dolayı toz oluşacak ve bu tozun bastırılması için su kullanılacaktır. Kullanılacak olan su buharlaşarak kaybolacağı için bu faaliyet sonucunda atıksu oluşumu beklenmemektedir. İşletme Aşaması İşletme aşamasında 10 kişi çalışacaktır. Kişi başına günlük su tüketiminin 114 L (Tchobanoglous, G. 1991) olduğu ve bu suyun hepsinin atıksuya dönüştüğü varsayıldığında işletme döneminde günde yaklaşık 1.14 m 3 su evsel nitelikli atıksuya dönüşecektir. İşletme aşamalarında oluşacak atık sular da inşaat döneminde olduğu gibi uygun noktalara açılacak ve yeraltına sızdırmazlığı uygun tekniklerle sağlanacak fosseptik çukurunda biriktirilecek ve de belirli periyotlarla, Kahramanmaraş Belediyesi ne ait vidanjörlerle çekilerek, belediyenin kanalizasyon deşarjını yaptığı sisteme deşarj edilecektir. Kullanılacak olan fosseptik planı Ek 10 da verilmektedir. Bunun dışında işletme döneminde yapılacak herhangi bir faaliyet sonucunda atıksu oluşumu beklenmemektedir. Yukarıda bahsedilmiş olan hususlarda 31 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. I.3.2. Katı Atıklar İnşaat Aşaması Proje kapsamında, arazinin hazırlanması ile ünitelerin inşaatı sırasında ve bu işlerde çalışacak personelden kaynaklanacak katı atıkların ortaya çıkması söz konusudur. Bu aşamada oluşacak olan katı atıklar iki ana başlık altında sınıflandırılabilir. İnşaat ve hafriyat atıkları Evsel nitelikli katı atıklar Kalıplık kereste atıkları ile inşaat demiri, demir boru gibi atıklar yeniden değerlendirilebilir nitelikte atıklardır. Bu atıklar proje alanı içerisinde uygun bölgelerde toplanarak, bunları değerlendiren lisanslı geri kazanım tesislerine gönderilecektir. Beton artığı malzemeler dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır. Hafriyat atıkları yapılacak olan servis yolunda dolgu malzemesi yada regülatörü seddesinde kullanılacaktır. Tablo I.4 te proje kapsamında yapılması planlanan kazı miktarları verilmektedir. 12

21 Tablo I.4. Proje Kapsamında Yapılması Planlanan Kazı Miktarları Tesis Dağdelen Regülatörü ve HES Patlatmadan Kaynaklanan Kazı Miktarları (m 3 ) Toplam Kazı Miktarı (m 3 ) Regülatör 10,140 25,350 Ulaşım Yolları Koruma Seddesi İletim Kanalı 44, ,420 Yükleme Havuzu 4,620 11,560 Santral Binası 5,000 14,700 TOPLAM 65, ,480 İnşaat döneminde şantiyede 30 kişi çalışacaktır. Günlük kişi başı katı atık miktarının 1.34 kg/gün olduğu düşünülürse, inşaat aşamasında çalışanlardan kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı günde 40.2 kg olacaktır. Bu atıklar uygun konteynırlarda toplanarak, belirli aralıklarla Kahramanmaraş Belediyesi tarafından alınması ya da Kahramanmaraş Belediyesinin gösterdiği alana bertarafı sağlanacaktır. İşletme Aşaması İşletme aşamasında proje kapsamında oluşacak olan katı atık yalnızca çalışacak olan personelden kaynaklanacaktır. İşletme döneminde 10 kişinin çalışacağı ve kişi başına düşen katı atık miktarının 1.34 kg/gün olduğu düşünülürse, işletme döneminde günde 13.4 kg atık oluşacaktır. Bu atıklar geçici olarak konteynırlarda biriktirilerek, belirli zamanlarda Kahramanmaraş Belediyesi tarafından alınması ya da Belediyenin gösterdiği alana bertarafı sağlanacaktır. Bu hususlarda 18 Mart 2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat Yıkıntı ve Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğindeki esaslara, 14 Mart 1991 tarihli ve sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne ve 25 Nisan 2002 tarih ve sayılı ve 5 Nisan 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren değişikliklerine, 31 Mayıs 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne, 30 Temmuz 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne ve 5 Nisan 2005 tarih ve sayılı değişikliklerine uyulacaktır. I.3.3. Gaz ve Partikül Madde Emisyonları İnşaat Dönemi İnşaat döneminde, kazı-dolgu işlemleri, patlatma, malzemelerin yüklenmesi, boşaltılması, hafriyat makinalarının ve araçların bozulmuş yüzeylerdeki trafiği, kazılmış malzemenin depolanması toz oluşumuna neden olurken, inşaat ekipmanlarının egzozlarından gaz emisyonları oluşacaktır. Tablo I.5 te inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan toz emisyonları verilmektedir. 13

22 Tablo I.5. İnşaat Faaliyetleri Sonucunda Oluşması Beklenen Toz Emisyon Miktarları Regülatör İnşaat Faaliyetleri Patlatma İşlemleri Emisyon Faktörü* Saatte yapılacak kazı (ton\sa) Emisyon (kg/saat) 0.08 kg/ton Kazı İşlemleri Emisyon Faktörü* Saatte yapılacak kazı (ton\sa) Emisyon (kg/saat) kg/ton Hafriyat Malzemesinin Kamyonlara Yüklenmesi Emisyon Faktörü* Saatte yapılacak kazı (ton/sa) Emisyon (kg/saat) 0.01 kg/ton Regülatör İnşaat Faaliyetleri Toplam Emisyon Miktarı 7.24 kg/sa Ulaşım Yolları İnşaat Faaliyetleri Patlatma İşlemleri Emisyon Faktörü* Saatte yapılacak kazı (ton\sa) Emisyon (kg/saat) 0.08 kg/ton Hafriyat Malzemesinin Kamyonlara Yüklenmesi Emisyon Faktörü* Saatte yapılacak kazı (ton/sa) Emisyon (kg/saat) 0.01 kg/ton Ulaşım Yolu İnşaat Faaliyetleri Toplam Emisyon Miktarı 0.61 kg/sa Koruma Seddesi İnşaat Faaliyetleri Patlatma İşlemleri Emisyon Faktörü* Saatte yapılacak kazı (ton\sa) Emisyon (kg/saat) 0.08 kg/ton Hafriyat Malzemesinin Kamyonlara Yüklenmesi Emisyon Faktörü* Saatte yapılacak kazı (ton/sa) Emisyon (kg/saat) 0.01 kg/ton Koruma Seddesi İnşaat Faaliyetleri Toplam Emisyon Miktarı 0.43 kg/sa İletim Kanalı İnşaat Faaliyetleri Patlatma İşlemleri Emisyon Faktörü* Saatte yapılacak kazı (ton\sa) Emisyon (kg/saat) 0.08 kg/ton Kazı İşlemleri Emisyon Faktörü* Saatte yapılacak kazı (ton\sa) Emisyon (kg/saat) kg/ton

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi)

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) MART / 2017 I İÇİNDEKİLER

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT HİSAR HİDRO ELEKTRİK SANRALİ PROJE BİLGİ NOTU : Hisar Regülatörü ve HES projesi Marmara bölgesinde Sakarya Nehri üzerinde Bilecik

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ

NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJELERİNDE ÇED SÜRECİ İhsan Kaş 1, Korhan Altındal 2 Özet Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller bulunduğu bölgeye, büyüklüğüne, tipine göre farklılıklar gösterir. Bu farklılıklarda

Detaylı

26 Santral Kuyruksuyu Kotu (m) m 27 İletim Yapısı CTP Boru (basınçlı) 28 İletim Yapısı Uzunluğu (m) İletim Yapısı Eğimi ( j ) Değişken

26 Santral Kuyruksuyu Kotu (m) m 27 İletim Yapısı CTP Boru (basınçlı) 28 İletim Yapısı Uzunluğu (m) İletim Yapısı Eğimi ( j ) Değişken 1. ÖZET 1.1. YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU S.NO Açıklamalar 1 Proje Adı Kale Reg. Ve HES 2 Şirket Adı Asa Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. 3 Şirket Adresi Musazade Mah. Cumhuriyet Meydanı Molla

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN SİNOP ERFELEK BALIFAKI GÖLETİ VE SULAMA PROJESİ ÇED MUAFİYET İÇİN PROJE ÖZETİ SİNOP İLİ ERFELEK İLÇESİ BALIFAKI

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU BGT Mavi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret SU KENARI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

Nokta sayısı fazla olduğundan diğer sayfada yer almaktadır.

Nokta sayısı fazla olduğundan diğer sayfada yer almaktadır. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YEŞİL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. POYRAZ HES KAHRAMANMARAŞ İLİ, ANDIRIN İLÇESİ,

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/188 06/03/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GÜLCAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veliköy Sanayi Bölgesi, Osman Uzun Cad. ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ İlgi: (a) 10/03/2011

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized PRESTİJ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ÇEVRE YÖNETİM PLANI GİRESUN İLİ, ÇAMOLUK İLÇESİ ANKARA

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI ve HES

YUSUFELİ BARAJI ve HES YUSUFELİ BARAJI ve HES Projenin Tanımı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi; Doğu Karadeniz Bölgesi nde, Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Çoruh Türkiye sınırları içinde 390 km lik bir

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi Not: Aralık 2006 tarihli bu kısım Ağustos 2006 da yayımlanmış olan Kısım VI.2.6.1 in yerine geçmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2006 da Ek P eklenmiştir. VI.2.6.1. İnşaat ve Su Tutulması Aşamasında Aşağı Akış

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154 kv Ilgın TM TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ilgın TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI (KONYA İLİ ) ANKARA AĞUSTOS 2009 1 TEİAŞ 154 kv Ilgın TM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2 TEİAŞ 154

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN)

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ İÇİN GENEL BAKIŞ AÇISI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİDROELEKTRİK SANTRAL AZALTMA PLANI Safha Konu Azaltım Ölçümü İnşaat Safhası

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 27.06.2014 4,5 02 3,4,5,6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda

Detaylı

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY Çevre ve Denizcilik Mevzuatına Uyum Kıyı Tesisi İşletme İzinleri Kıyıda ve Denizde Uygulama İmar Planları Gemi Atık Proje Raporları ve

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/382 30/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi SANN MADENİ YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ TARSUS OSB CUMHURİYET BULVARI NO:5 AKDENİZ / MERSİN İlgi: (a) 16/04/2014

Detaylı

GOK HES CEVRE YONETIM PLANI

GOK HES CEVRE YONETIM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized GOK HES CEVRE YONETIM PLANI İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TANITIMI 2. ÖNLEMLER PLANI 3. İZLEME

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Hava Kirliliği Laboratuvarı İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 1 Kasım 2014 İzmir Mimarlık Merkezi 1 Aliağa ve

Detaylı

DARBOĞAZ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

DARBOĞAZ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. DARBOĞAZ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok K:2 No:131 34149 Bakırköy/İstanbul Tel: 0212.465 75 66 Faks: 0212.465 75 68 OBELYA Mühendislik Çevre ve Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv PANCAR TM (İZMİR İLİ ) İZMİR ANKARA-OCAK 2009 154 kv PANCARTM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 1 154 kv PANCARTM Çevresel Yükümlülük ve İlkeler 2872 sayılı Çevre

Detaylı

SULAMA YAPILARI. Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SULAMA YAPILARI. Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SULAMA YAPILARI Prof. Dr. Halit APAYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 1 Bir su kaynağından yararlanma talebinin karşılanması için dört ana unsurun saptanması gerekir: Miktar: talep edilen su miktarı

Detaylı

TAŞKIN KONTROLÜ. Taşkınların Sınıflandırılması Taşkın Kontrolü

TAŞKIN KONTROLÜ. Taşkınların Sınıflandırılması Taşkın Kontrolü TAŞKIN KONTROLÜ Akarsuyun yatağından taşarak çevredeki arazileri ve yerleşim birimlerini su altında bırakması taşkın olarak tanımlanır. Taşkın Kontrolü Taşkınların Sınıflandırılması Oluşturan sebeplere

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1748 25/10/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi BAYTEM GERİ DÖNÜŞÜM MADENİ YAĞLAR METAL HURDA PLASTİK İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BADIRGA KÖYÜ DERİCİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BALIKESİR- BURSA İLLERİ) ( BALIKESİR- BURSA ) ANKARA

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

UDB ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

UDB ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş UDB ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ALATAY HİDROELEKTRİK SANTRALİ PROJE TANITIM DOSYASI ORDU İLİ, GÖLKÖY İLÇESİ D E S T E K MÜHENDİSLİK & MÜŞAVİRLİK Adres. Özveren Sokak No:25/5 Çankaya/ANKARA Telefon. +90.312 232

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/498 17/11/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ENGİN GERİ KAZANIM TESİSLERİ PETROL ÜRN. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. GÖKÇE YURT MAHALLESİ SAMSUN DEVLET YOLU NO:364 Mamak /

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Elektrik A.Ş. arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesinin şirket kusuru nedeniyle 12.06.2003 tarihinde feshedilmesi

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI

KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Yığıntaş Tepe, Söğütoluk Tepe, Terzibağı Tepe, Mirektaş Tepe, Esentepe Yaylası

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/599 23/06/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÖZ ALTINOVA GERİ DÖNÜŞÜM YAŞAR NİĞDELİOĞLU YENİ SANAYİ SİTESİ 13. SOK. NO:34 MERKEZ / KÜTAHYA İlgi: (a) 11/06/2014 tarihli ve 44771

Detaylı

İLK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş

İLK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized İLK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş AYANCIK HİDROELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Giriş Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte; üretimde enerji talebi artmış, sermaye sınıfı

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

İLK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

İLK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized İLK ELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GÜZELÇAY I-II HİDROELEKTRİK SANTRALİ

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

Muradiye Hidroelektrik Santrali Muradiye Elektrik Uretim A.S. CEVRE YONETIM PLANI

Muradiye Hidroelektrik Santrali Muradiye Elektrik Uretim A.S. CEVRE YONETIM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized E2065 v55 Muradiye Hidroelektrik Santrali Muradiye Elektrik Uretim A.S. CEVRE YONETIM

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ MART 2017 SUNUM PLANI 1. Toprak Kirliliği İle İlgili Yapılmış Örnek Çalışmalara Ait Görseller 2. Sanayi Tesislerinde Risk Analizi ve

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

TÜRKYILMAZ HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM DOSYASI

TÜRKYILMAZ HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM DOSYASI PARK TEKNİK ELEKTRİK MADENCİLİK TÜRKYILMAZ HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM DOSYASI ADANA İLİ, FEKE İLÇESİ, YAĞNİK DERESİ Çetin Emeç Bulvarı 1322. Cad. No:75/7 A.Öveçler /Çankaya /ANKARA Tel:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/1766 25/10/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi TÜRDAN GIDA TEKSTİL MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. GÜZELYURT MAH. 5754 SOK. 11/A YUNUSEMRE / MANİSA İlgi: (a) 27/08/2015 tarihli ve

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar-Kazan EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar- Kazan EİH (154 kv Hisar- Kazan Enerji İletim Hattı) ÇEVRE YÖNETİM PLANI (ANKARA İLİ ) ANKARA ANKARA HAZİRAN 2009 1 154

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (YOZGAT İLİ ) YOZGAT ANKARA MAYIS 2009 1 154 kv Sorgun-

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER AMAÇ : Gaziantep iline içme ve kullanma suyu sağlayan kıta içi yüzeysel su kaynaklarından olan Kartalkaya Barajının mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Yüzeysel Akış. Giriş 21.04.2012

Yüzeysel Akış. Giriş 21.04.2012 Yüzeysel Akış Giriş Bir akarsu kesitinde belirli bir zaman dilimi içerisinde geçen su parçacıklarının hareket doğrultusunda birçok kesitten geçerek, yol alarak ilerlemesi ve bir noktaya ulaşması süresince

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 4,5,6 02 6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı