BASIN BÜLTENI-TÜRKIYE'NIN EN ITIBARLI ÜÇ ÜNIVERSITESI, ODTÜ, B...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASIN BÜLTENI-TÜRKIYE'NIN EN ITIBARLI ÜÇ ÜNIVERSITESI, ODTÜ, B..."

Transkript

1 BASIN BÜLTENI-TÜRKIYE'NIN EN ITIBARLI ÜÇ ÜNIVERSITESI, ODTÜ, B... Portal : İçeriği : Haber Tarih : Adres : https://www.gedik.com/genel/anlikhaberdetay.aspx?id= BASIN BÜLTENİ-Türkiye nin En İtibarlı Üç Üniversitesi, ODTÜ, Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi İtibar Atölyesi adına XSIGHTS araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi, 2013 yılında ilk defa en itibarlı üniversiteleri incelendi. Türkiye İtibar Endeksi 2013 sonuçlarına göre en itibarlı ilk üç üniversite sırasıyla Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) oldu. Bu üniversiteleri Ege Üniversitesi (EÜ) ve Marmara Üniversitesi (MÜ) izledi. İtibar Atölyesi adına XSIGHTS araştırma şirketinin gerçekleştirdiği Türkiye İtibar Endeksi (TİE) 2013 yılı verileri açıklanmaya devam ediyor Türkiye İtibar Endeksi sonuçlarına göre en itibarlı üniversite Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu. İkinci sırada yer alan Boğaziçi Üniversitesi ni İstanbul Üniversitesi takip etti. 'Sektörel itibar puanlarına bakıldığında eğitim sektörü 2013 yılında 4,817 TİE puanı ile değerlendirmeye alınan 12 sektör arasında en son sırada yer alıyor. Eğitim sektöründe üniversitelerden beklentilerin yüksek olduğu görülmektedir. Üniversitelerden en fazla dürüst ve şeffaf olması bekleniyor. Akademisyen portföyü, yeniliklere ve teknolojiye önem vermesi, profesyonel ve nitelikli çalışanlarının olması ve mezun başarısı itibarı perçinleyen diğer önemli unsurları oluşturmaktadır. Başarılı üniversitelerin bu unsurları devam ettirmeleri, itibarını yükseltmek isteyenlerin de bu kriterlere yoğunlaşmaları gerekmektedir' diyen Penn, 'Öte yandan ülkemizde 'üstün eğitim sunan' üniversite açığı bulunmaktadır. Uluslararası standartlarda eğitim veren, atılımlar yapan, yeni teknolojiler geliştiren, inovasyona ağırlık veren üniversite ihtiyacı vardır' diye ekledi. Üniversite sektöründe, artan rekabet karşısında özellikle özel üniversitelerin konumlarını çok iyi belirlemeleri gerektiğinin altını çizen Penn, 'Gelinen noktada, eğitim sektörü genişlemekte ve üniversitelerimizin verdikleri eğitim yelpazesi, artan genç nüfusumuzun talebini karşılayacak şekilde gelişmektedir. Son yıllarda, özellikle, özel liselerin özel üniversitelerle eğitim hayatlarında çocuklarımıza eşlik etme eğiliminde olduklarını gözlemliyoruz. Tüm bu yeni üniversitelerin, itibarlarını birinci günden en iyi şekilde yönetmeleri kuşkusuz sürdürülebilirlikleri ve nitelikli öğrencileri çekebilmeleri açısından önem taşımaktadır'diye konuştu. Üniversitelerin algı kriterlerinde öne çıktıkları alanlar Bu yıl TİE de ilk beşe giren üniversitelerin algı kriterlerindeki öne çıktıkları alanlara bakıldığında Boğaziçi, mezunlarının başarısı Ege, ticari gücünün yüksek olması Orta Doğu Teknik, hızla büyüyen, atılımlar yapan üniversite olması Marmara, dürüst ve şeffaf olması İstanbul ise yayınladığı bilimsel makale sayısı ile güçlü çıktı. Foreks Haber Merkezi ( haberforeks.com )

2 VAN DEPREMI NEYI SARSTI? Portal : İçeriği : Kadın Tarih : Adres : Van Depremi Neyi Sarstı? ANASAYFA / Düşünce-Analiz / Atsushi Miyazaki ye Hem deprem hem de?imar ülkesi olmasına rağmen, depreme dayanıksız binalardan geçilmeyen Türkiyede, Van depremlerinde yaşananlar, bize bu coğrafyadaki sosyal gerçekliğe dair olarak tekrar gösterdi ki, aynı zamanda bir hukuk alanı olan kamusal alan fiilen bir disiplinsizlik alanıdır. Hükümetin kural dışı kalitesiz yapılara göz yumulmaması konusunu bu kez?sahiden ele almaya yöneliyor görünmesi, yürürlükteki hukukun icrasıyla yürütmenin siyasi boyutu arasındaki bağın Türkiyedeki sıradışı kuvvetine işaret ediyorsa da, bu, konunun burada ilgilenmeyeceğim yönü. Ben bu yazıda şu soruya yanıt arayacağım: bu disiplinsizlik, yasaları küçümseme anlamına gelen bir tür kendini beğenmişlik mi? Değilse, nedeni nedir? Bu konuda akla ilk gelen ve bundan ötürü sıkça sorulan soru şu: acaba Türkiyede hukukun etkinsizliğinin nedeni, Batılılaşma sürecinde üretilen hukuk kurallarının baskın toplumsal kültürün nitelikleriyle uyumlu olmaması mı? Devletin demokratik meşruiyetinin zayıflığını ima eden bu soruyu soranlar, genellikle yanıtın da olumlu olduğunu düşünenler. Bana daha makul gelen bir seçeneğe göre ise, Türkiye bir kültürel kargaşaya doğru gidiyor ve kadın/erkek/genç/müslüman/türk vs. bireyler kendilerinden kültürel olarak ne beklendiğini giderek daha az biliyor olsalar da, sözü geçen halin önde gelen nedeni bu süreç de değil. İkinci soru şu: hukukun olmasa bile, devletin bazı niteliklerine yönelik tepkiler midir, bu serbestliğe yol açan? Hukuka saygı göstermeme, devletin otoriterliğine veya hukuk devletinin gereklerinin yerine getirilmesindeki eksikliklere- karşı alışılageldik veya yerleşmiş, halka mal olmuş bir tutum mudur? Hukukun sivil etkinsizliği resmi etkinsizliğine karşı toplumsal bir tepkinin sonucu mudur? Demokrasileri hem pekişik hem de?yaşlı olan ülkelerin, hukuk kurallarının bireyler dolayımıyla hayata geçirildiği başarılı/güçlü devletlerinin olması, bu tezin doğruluğunun bir kanıtı olarak görülebilir mi? Ne var ki, kişilerin soyut olarak uygun buldukları kurallara fiilen pekala uymayabilecekleri, kendileri için sık sık?istisna lar öngörebilecekleri de bir toplum içinde yaşayan herkese mã lum olsa gerekir! Hatta, kişilerin Çok kez, bir kural koyucu gibi düşünme eğilimi göstermedikleri de kolaylıkla gözlemlenebilir. Kaldı ki, İslami bayramlarda uzaktaki ailelerine/akrabalarına kavuşmak için yola düşenlerden birçoğunun, trafik kurallarını küçümsemenin sonucu olan?kazalarda helak olmasının nedenini de mi devletin otoriterliğine karşı bir tepki olarak göreceğiz? Ya, yaşlılara yaya geçitlerinde?ahlak gereği yol veren?sürücü lerin, tüm yayalara karşı aynı şekilde davranılmasını belirten hukuk kuralını umursamamakta gösterdikleri azmi neye bağlayacağız? Kendi özel hayatlarında toplumsal ahlaka uygun davranmaya/davranılmasına özen göstermek konusunda bir eksikliklerinin bulunmadığını düşündüklerini sandığım birçok işverenin, sayıları milyonlarla ifade edilen kaçak Çalışanı istihdam etmesi de mi devletin otoriterliğinden kaynaklanıyor? Türkiyede kamusal alanı/devleti biraz da toplum üzerinden okumanın zamanı gelip de geçmedi mi? Ben de bu sorunu toplum üzerinden ele almaya Çalışacağım. Ne mi görüyorum? Ahlakın bireysel bir tercih konusu olarak görülmediğini, bireyi grup ilişkilerinin bir tarafı değil de parçası olarak ele alan baskın toplumsal kültürün, ahlakı da hukukiymiş gibi zorunlu/zorlayıcı hale getirdiğini. İşbölümü düzeyinin artmasına rağmen, ilgili herkese karşı eşit muameleyi öngören meslek ahlakının yeterince güçlenmediğini. Bireyi soyut haliyle ele alan, dolayısıyla herkese hitap eden bir ahlakça desteklenmeyen hukukun boşlukta kaldığını. Herhangi birisinin kullanabileceği binaların kurallarına uygun yapılmasının bir garantisinin olmadığını. Gölcük depreminden sonra, birisinden şu sözleri işitmiştim:?ben bu yıkılan konutları yapan müteahhitin yerinde olsaydım, parkeden, ÇerÇeveden Çalardım; betondan Çalmazdım ki, bina yıkılmasın. Demek ki, bunlar da bir tercih konusu olarak görülebiliyormuş! Bilindiği üzere, bu coğrafyadaki en katı ve zorunlu ahlak kuralları kadınlara dairdir. Bu eğilim özel alanın liberal kültürlerdeki gibi bir özgürlük ve bireysel tercih alanı olarak görülmediğinin diğer bir işareti. Türkiyede yasalar cinsiyetlerin eşitliğine verilen önem bakımından baskın toplumsal ahlakın ilerisinde. Ne var ki, hukukun sosyal bağlayıcılığı bu toplumsal zorlayıcı ahlakın geçerliliği kadar kuvvetli değil. Benim kamusal alandaki hem resmi hem de sivil boyutları olan serbestliğe ilişkin açıklamam şu: Türkiyede, hukukun gereklerinin bireylerce yerine getirilmesinin iradi/keyfi, buna karşılık toplumsal ahlakın gereklerinin yerine getirilmesinin zorunlu/zorlamaya tabi bulunduğu yolundaki toplumsal eğilim etkili olmaya devam ediyor. Türkiyede adeta ahlak hukukileşmiş, hukuk ise özelleşmiş! Bu nedenle, bu ülkede, aileyi/haneyi merkezine koyabileceğimiz özel alan bir sınırlama/denetleme alanı iken, kamusal alan ise bir serbestlik alanıymış gibi görünüyor. Kamusal alandaki serbestliği bu alanın bireysel tercihle/iradeyle ilişkilendirilmesine, ailenin etkili bir sosyal kontrol kurumu olarak öne Çıktığı özel alandaki sınırlamayı ise, onun toplumsal/zorunlu bir ahlaki alan olarak nitelendirilmesine bağlamak mümkün görünüyor. Türkiyedeherkesin aynı yasalara tã bi olması anlamında- bir eşitlik alanı olan kamusal alanda karşımıza Çıkan hukuku küçümsemek/kendini beğenmişlik oluyor; buna karşılık özel alan zorlamaya tã bi toplumsal ahlak kuralları üzerinden okunduğu ölçüde, onu niteleyen özgürlük değil, bireysel tercihlerin küçümsenmesi oluyor.?namus cinayetleri, baskın ahlakın ana damarlarından biri olan, cinsiyetlere dair yazılı olmayan Çifte standartlı kurallara aykırı davranmanın yaptırımının neye varabildiğini göstermiyor mu? O zaman, Dünya Başarısız Devletler 2011 yılı indeksinde başarı sıralamasında Türkiyenin 177 ülke arasında 82. olması da şaşırtıcı değil. DOÇ. DR. MURAT ÖNDERMAN İstanbul Üniversitesi, SBF ondermanistanbul.edu.tr RADİKAL :39:50

3 'DOKTORA MEZUN SAYıMıZı KADEMELI OLARAK ARTıRMALıYıZ' Portal : İçeriği : Gündem Tarih : Adres : Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Gökhan Çetinsaya, Türkiye nin 4 bin 500 doktora mezunu verdiğini belirterek, 'Bunu 2019 a kadar kademeli olarak 10 bine, 2025 e kadar da 15 bine çıkarmamız gerekiyor' dedi.yök Başkanı Gökhan Çetinsaya, İstanbul Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi nde düzenlenen `Uluslar ve Uluslararası Boyutlarıyla Doktora Eğitimi programına katıldı. Programda İstanbul Üniversitesi Rektör[1]ü Prof. Dr. Yunus Söylet ve çok sayıda akademisyen de hazır bulundu.programda konuşan Gökhan Çetinsaya, açık öğretimin yeterince geliştiğini ve yüz yüze eğitime önem verilmesi gerektiğini söyledi. Yüz yüze eğitimin gelişmesi için mevcut kadroların iki katılana çıkarılması gerektiğini kaydeden Çetinsaya, 'Doktora mezunlarının sayısını da kademeli olarak üç katına çıkarmamız gerekiyor. Doktora sayılarını da Almanya da 25 bin, İngiltere de 17 bin, Brezilya da 14 bin doktora mezunu verildiğini görüyoruz. Türkiye benzer ölçekteki ülkelerle kıyaslandığında oldukça mütevazi, 4 bin 500' dedi.'doktora MEZUN SAYISI, 2023 HEDEFLERİ İÇİN YETERLİ DEĞİL'Türkiye nin verdiği doktora mezunlarının sayısının 2023 hedefleri için yeterli olmadığını söyleyen Çetinsaya, 'Bu ne bizim sistemimizi besleyecek durumda, ne de 2023 hedeflerimiz için yetebilecek bir sayı. Bunu 2019 a kadar kademeli olarak 10 bine, 2025 e kadar da 15 bine çıkarmamız gerekiyor. Hem niteliği hem niceliği arttıracak tedbirleri hep birlikte tartışmamız gerekiyor. Benim bu toplantıdan beklentim somut eylem planlarını ortaya koymaktır. Önemli olan tedavi ve çözüm yollarının nasıl ortaya çıkacağıdır. Burada açıkçası görev, Türkiye de doktora alanında önde olan hem sayı, hem de mezun olarak önde olan ilk üniversiteye düştüğünü düşüyorum. Takım kaptanlığını yapmak çünkü bu konu birazda üniversitelerin talep etmesi gereken bir konu, İngiltere, Almanya ve Fransa yla iş birliği içindeyiz. Bütün konuşmalarda ortak alan doktora oluyor' diye konuştu.gökhan Çetinsaya, doktora için teşvik edici projeler geliştirdiklerini kaydederek, 'Teşvik edici politikalarımız olacak. Doktora adaylarını cezp edecek burs politikaları olacak. Bunlar üzerine akıl yürütmeliyiz. 60 bin öğrenci var ama 4 bin 500 mezun veriyoruz. Doktora sürelerini nasıl düzenleyebiliriz, doktora terklerini nasıl azaltabiliriz, verimliliği nasıl arttırabiliriz? Ortak doktoraları teşvik etmek gerektiğine hep inandım. Birbirine komşu üniversiteler arasında biz özel olarak teşvik ediyoruz. Aynı şekilde stratejik alanlarda yani doktorada eksikliği hissedilen alanlarda özel doktora programları düzenleyebiliriz' şeklinde konuştu.

4 TÜRKIYE'DEKI SEYIRCI PROFILI DIKKAT ÇEKICI Portal : İçeriği : Gündem Adres : Türkiye deki seyirci profili dikkat çekici Kamil Koç ve İhsan Kabil Yakında vizyona girecek Asfalt Çiçekleri filminin yönetmeni Kamil Koç, konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, Türkiye de çok fazla konuşulmayan fakat sinemaya birinci dereceden etki eden konulara dikkatleri çekti. Serdar Arslan etkinlikten notlarını aktarıyor.. Güncelleme: 12:00, 27 Mayıs 2014 Salı İhsan Kabil in moderatörlüğünü yapmış olduğu sinema söyleşilerinin sonuncusu, 22 Mayıs Perşembe günü Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi nde gerçekleştirildi. Söyleşinin bu ayki konuğu yönetmen Kamil Koç tu. İhsan Kabil, Kamil Koç un sinema serüvenine dair kısa bir bilgilendirmede bulundu. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü nden mezun olduktan sonra çeşitli belgeseller çeken Koç un ilk uzun metraj filmi 'Asfalt Çiçekleri'nin yakında vizyona gireceğinin haberini verdi. Ayrıca geçen yıl ilk defa yapılan Uluslararası Boğaziçi Film Festivali nin de koordinatörü olduğunu dile getirdi. Daha sonra sinemamızın genel durumuna dair kısa bir giriş yapan Kabil, sözü Kamil Koç a verdi. Asıl konuşulması gereken dönem, son 10 yıllık dönem Kamil Koç, söyleşinin başlığından hareketle `son dönem, `Türk ve `sinema kavramlarına dikkat çekti. Yapacağı sunumun özellikle `son dönem noktasına yoğunlaşacağını ifade etti. Türk Sineması nın 1914 yılında Ayestefanos taki (Yeşilköy) 93 harbinden kalma Rus anıtının yıkılışı sırasında çekilen, kopyaları mevcut bulunmayan film ile başladığını ifade etti. Türk sinemasının dönemlerine dair özet bilgilendirmelerden sonra 90 lı yıllarda sinemamızda yaşanan değişime dikkat çekti. Fakat son dönem başlığında asıl konuşulması gereken aralığın yılları arasındaki on yıllık süreç olduğunu dile getirdi yılında Kültür Bakanlığı desteklerinin kurumsallaşmaya başladığını ve bu açıdan bu tarihin önemli olduğunu vurguladı. Gişe sineması ve dizi sektörü arasında dirsek teması var Türkiye de film yapmanın ne demek olduğunun dünyadan bağımsız kavranamayacağını; dünyada hâkim paradigmanın, finansın kitle iletişim araçlarının işleyişini belirlediğini ifade etti. Konuşmacı ayrıca Türkiye de siyaset ve sinema paralelliğine de değindi. Tek parti dönemindeki tek yönetmen varlığına ve bugün de liberal politikaların sinemada bulduğu karşılığa dikkat çekti yılında özel televizyonların kurulmasının film üretiminde ihtiyaç duyulan iş gücünü televizyon sektörüne kaydırdığını fakat televizyon ve sinema arasındaki ilişkinin bununla sınırlı kalmadığını belirten Koç, bu iki alanın birbirini sürekli etkilediğinin altını çizdi. Bugün var olan iki sinema tanımlamasından biri olan ticari, gişe sinemasının dizi sektörü ile dirsek temasında olduğunu; iş gücü, sermaye ve oyuncu noktasında iki alan arasında alışveriş olduğunu dile getirdi. Öte taraftan ikinci bir sinema tanımlaması olan sanat sinemasının ise kendisine has bazı nitelikleri olduğunu, sermaye noktasında ulusal veya uluslararası fonlardan beslendiğini ifade etti. Türkiye deki seyirci profili dikkat çekici Kamil Koç, Türkiye deki seyirci profiline dair de paylaşımlarda bulundu. `80 sonrası seyirci profilinin dikkate değer olduğunu; 'Minyeli Abdullah', 'Yalnız Değilsiniz', 'Eşkıya' gibi rekor izleyici sayısına ulaşan filmlerin o güne kadar yaygın bir kanaat olan 'seyirci yerli filme itibar etmiyor' anlayışını yıktığını ve yapımcıların bu gerçeği artık görmezden gelemediklerini dile getirdi. Bugün gelinen noktada, Avrupa nın kendi filmlerine en fazla itibar eden seyirci profiline sahip olduğumuzu ve 2013 yılında yerli filme giden seyirci sayısının son 30 yılın en fazla sayısına ulaştığını ifade etti. Seyirci yaş ortalamasının aralığında olduğunu ve bu durumun aile olarak sinemaya hâlâ iltifat edilmediğinin göstergesi olduğunu sözlerine ekledi. Görüntünün ürettiği tek dil: Küresel köy Kamil Koç, çeşitli özelliklerini ortaya koyduğu gişe ve sanat sineması alanları üzerinden sinemanın tanımlandığını, bu alanların problemli yönlerinin olduğunu, bunların dışında üçüncü bir yolun ancak kendimizi tanımakla mümkün olacağını vurguladı. Görüntünün ürettiği tek dil anlamına gelen `küresel köy durumuna da, ancak Türkiye nin neresi olduğunun tespiti ve bu tespit üzerinden kurulacak dil ile karşılık verilebileceğini ekledi. Serdar Arslan haber verdi

5 IKTISAT ALANINDA 21 YILDA BIN 906 DOKTORA TEZI Portal : İçeriği : Gündem Adres : İktisat alanında 21 yılda bin 906 doktora tezi SAÜ tarafından yapılan araştırmaya göre, iktisat bilimi alanında döneminde bin 906 doktora tezi hazırlandı. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından yapılan araştırmaya göre, iktisat bilimi alanında döneminde bin 906 doktora tezi hazırlandı. SAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Kutlar tarafından yürütülen çalışmada, yıllarında iktisat bilimi konusunda yapılan doktora tez çalışmaları ve uluslararası bilime katkısı incelendi. Araştırmaya göre, yüzde 10 unu yardımcı doçent, yüzde 27 sini doçent, yüzde 63 ünü profesörlerin oluşturduğu 617 öğretim üyesi tarafından iktisat bilimi alanında bin 906 doktora tezi yönetildi. Tezlerin 80 i ise Türkçeden farklı dilde yazıldı. Üç üniversite liste başı İstanbul, Marmara ve Dokuz Eylül üniversiteleri, 947 teze ev sahipliği yaparak iktisat bilimi alanındaki doktora çalışmalarının yarıya yakınını kapsadı. Üç üniversitede öğretim üyesi başına düşen tez sayısı İstanbul Üniversitesi için 3,7, Marmara Üniversitesi için 4,5 ve Dokuz Eylül Üniversitesi için 3,9, tez danışmanı başına düşen ''WoSci'' yayın sayısı ise İstanbul için 0,22, Marmara için 0,36 ve Dokuz Eylül Üniversitesi için 0,29 oldu. ''WoSci''de en yüksek yayını bulunan ilk üç üniversite arasında Bikent, Boğaziçi ve ODTÜ yer aldı. 76 tezin yapıldığı bu üniversitelerde tez danışmanı başına düşen sayı ikiden az, akademisyen başına düşen WoSci yayın sayısı Bilkent için 12,42, Boğaziçi için 8,5 ve ODTÜ için 5,04 olarak belirlendi. Bu tezleri yöneten öğretim üyelerine Google Scholar da 33 bin 736 kez vurgu yapıldı, bilimsel etkinliği belirten WoSci endeksinde 670 ve Scopus endeksinde ise 749 adet ilgili öğretim üyelerine ait yayın yer aldı. Tüm öğretim üyelerine ait ''WoSci''de 3 bin 187 ve Scopus ta ise 2 bin 893 atıf yer aldı. ''WoSci''de yer alan yayınların yaklaşık yüzde 49 u ve Scopus taki yayınların yaklaşık yüzde 50 sinin Bilkent, ODTÜ ve Boğaziçi üniversitelerine ait olduğu tespit edildi. Akademik yayınlar, kariyer yükseltmek için kullanılıyor Çalışmada Türk akademisyenlerin iktisat bilimine katkı açısından hem öğretim üyesi başına düşen yayın hem de bu yayınlara yapılan atıf bakımından modern akademik dünyanın çok gerisinde bulunduğu, bunun nedeninin Türk üniversitelerin çoğunluğunun yaygın öğretim kurumları olarak dizayn edilmeleri olduğuna işaret edildi. Akademik yayınların sadece kariyerin ilk yıllarında yükselme için gerekli olduğu, sonrasında ise tamamen keyfi hal aldığı öne sürülen araştırmada, şu ifadelere yer verildi: ''Bir akademisyenin profesör olduktan sonra hiç yayın yapmaması durumunda, ona hiçbir maddi kayıp vermemektedir. Özellikle birkaç üniversite ülke ortalamasının üzerinde performans gösterirken, diğerleri çok geride yer almaktadır. Genelde kamu üniversitelerinde akademik yayın kaynaklı performansın ödül veya ceza şeklinde kaydadeğer bir karşılığı yoktur. Ayrıca, üniversite yönetiminin devletin kendilerine imkan olarak sunduğu araştırma ödeneklerini bilimsel yayınlara dağıtmak yerine, yıl sonu genel bütçeye iade etmeyi tercih etmektedir. Böyle bir tutum, merkezi yönetimin kusurundan ziyade üniversite yöneticilerinin bilimsel faaliyetleri özendirmemeleri veya önemsememelerinden kaynaklanmaktadır. Kamu üniversitelerinin büyük bir kısmı, TÜBİTAK ın yayın-teşvik grubunda yer alan dergilerde yayın yapan elemanlarına bile hiçbir ödemede bulunmayarak, bilimsel faaliyelerin bizzat engelleyicisi konumunda bulunmaktadır. Bu çalışmada öne çıkan birkaç üniversitede ise akademik yükselme ve ücretlendirme, ağırlıklı olarak yayın performansıyla ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla birkaç üniversitede akademisyenler, kariyerinde yükselmeyi, ek ders yükünü artırmaya tercih ederek, uluslararası prestiji olan yayın yapmayı seçmek durumundadır. Sonuçta iki farklı üniversite tipi ve bu tiplere özgü akademisyen grubu gözlemlenmektedir.'' ' :00:02

6 YESIL EGZERSIZLE KORUMA KALKANI! Portal : İçeriği : Gündem Adres : Yeşil egzersizle koruma kalkanı! Coventry Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışma, yeşil egzersizin çocuk sağlığı üzerindeki etkisini ortaya koydu. 08 Haziran :01 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kardiyoloji uzmanı ve spor hekimi Prof. Dr. Erdem KaşıkÇıoğlu yeşil egzersiz yaparken uygun koşullarda bir dış ortamın önemli olduğunu belirterek?ister sağlıklı isterse de, herhangi bir kronik hastalığı olan bireyler olsun, egzersizleri mümkün olduğunca dört duvar arasında değil de; toprak ve gökyüzünü görebilecekleri alanlarda yapmalıdırlar. Çevre ve hava kirliliği, aşırı sıcak ve soğuklar kimi zaman açık alanlarda egzersiz yapmayı engellese de sağlıklı bir yaşamın korunması için düzenli egzersizden vazgeçmemek gerekir dedi. Bu haber toplam 30 kez okundu a

7 GÜVENÇ AYAR: `IBN-I SINA NIN TAVSIYELERINI BIR YASAM TARZI HAL... Portal : İçeriği : Gündem Adres : Güvenç Ayar: `İbn-i Sina nın tavsiyelerini bir yaşam tarzı haline getirmek gerekir Bu hafta Pazar Sohbetleri ne, `İbn-i Sina nın Sağlık Reçeteleri isimli kitabının yazarı Güvenç Ayar konuk oldu. Bir hafta sonu öğleden sonrasında kendimizi evden dışarı atıp, kalabalıklara karışmayı, o mağaza benim, bu cadde senin gezmeyi pek azımız sevmez herhalde. Ben de böyle bir hafta sonunda gezip dolaşırken uğradığım bir kitapçıda bu haftaki Pazar Sohbetleri ne konu olan o kitabı gördüm. Kitabın üzerinde kocaman puntolarla `İbn-i Sina yazıyordu. Okudukça gördüm ki, İbn-i Sina bize, kaliteli, sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmenin şifrelerini asırlar öncesinde verdi. Çok etkilendim ve bu kitabın yazarıyla görüşmem gerekiyor dedim. İyi ki de öyle demişim... Çünkü karşımda, araştırmacı, heyecanlı ve içinde doğup büyüdüğü kültüre karşı olan sorumluluğu omuzlarında zevkle taşıyan bir bilim insanı adayını buluverdim. Kitabın yazarı olan Güvenç Ayar da tüm sorularımı açık gönüllülükle yanıtladı. Peki, kimdir Güvenç Ayar? İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi nden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi nde felsefe mastırı yapmış ve halen de doktora öğrenimine devam ediyor. Yani, bir felsefeci sağlıkla ilgilenmiş... bir felsefeciyi sağlıkla ilgili bir kitap yazmaya yönelten ne olabilirdi? Tüm bunların ötesinde büyük filozof, tıpçı, yazar ve bilim adamı olan, İbn-i Sina ve Biruni yi bizlere anlaşılır bir dille anlatmış. Bu güne kadar İbn-i Sina ile ilgili neden bu kadar az bilgiyle yetindiğime hayıflanarak, bu bilgileri derleyen yazarın görüşlerini sizlerle de paylaşmak istedim. Hepinize sağlıklı ve mutlu pazarlar efendim... KİTAP BİZE İBN-İ SİNA NIN DOĞRU YAŞAMA METODOLOJİSİNİ ÖZETLİYOR DİYEBİLİR MİYİZ? Bu kitabın birkaç özelliği var. Kitabın ilk özelliği, daha çok bir filozof ve teolog olarak bilinen İbn-i Sina yı, bir tıp adamı olarak tanıtıyor olması. Oysa ki İbn-i Sina, tüm diğer bilimlerde olduğu kadar tıpta da iyi bir seviyededir. Hatta tıbbi operasyonlar yapabilecek kadar iyi seviyede bir tıp adamıdır. Deneysel tıbbı geliştirdiği kadar, teorik tıbbı da geliştirmiştir. Bugün tıpta hala uygulana birçok ilke, İbn-i Sina tarafından bulunmuştur. İlk defa kanserin tanımını yapan, ilk endoskopiyi yapan, modern tıbbın ilkelerini ilk defa ortaya koyan yine İbn-i Sina ydı. Kitabın yazılış amacı da İbn-i Sina nın bu özelliklerini gün yüzüne çıkarırken, onun öğretileri ışığında, sağlıklı yaşam metotlarını okurla buluşturmak. Kitabın ikinci özelliği ise tıbbı daha sade bir şekilde anlamaya yardımcı olmak. Çünkü günümüzde tıp artık çok karmaşık bir hal aldı. Hastalıklar karmaşık, bilgiler karmaşık, yapılması gerekenler karmaşık... İbn-i Sina bize şunu gösteriyor; her şeyde en temel, en basit ve en temelde yatanı bilmek ve bu doğrultuda uygulanabilir, basit ve çözüme götüren esaslar üzerinde durmak. İnsan sağlığıyla ilgili en temel ve sade esasları keşfetmek ve uygulamak zaten hem o dönemin, hem de İbn- Sina nın belirgin özelliklerinden birisi. Bu yüzden de İbn- Sina nın sadece tek bir ilkesini uygulayarak, bir hastalıktan değil bir hastalık gurubundan kurtulmuş oluyorsunuz. Mesela, İbn- Sina nın 7-8 ilkesini uygulayarak, bugün tanımı yapılan hastalık grubundan uzak kalabilirsiniz. BU KİTAPTAKİ BİLGİLERİN UYGULAMA SÜRELERİ NELERDİR? MESELA BİR RAHATSIZLIĞIMIZI GİDERMEK İÇİN TAVSİYE EDİLEN HERHANGİ BİR GIDANIN YANINDA `ŞU KADAR SÜRE KULLANIN DİYE BELİRTİLMEMİŞ. NEDEN? İbn-i Sinna bize hastalıklardan korunmak ya da kurtulmak adına çok basit çözümler sunuyor ancak, bu çözüm önerileri kısa vadeli uygulamalar değil. İbn-i Sina nın ilkelerini bir alışkanlık ya da yaşam stili haline getirmek ve uzun vadeli bir planlama yapmak gerekiyor. Bu öğretileri düzenli olarak uyguladığınızda ise ileride yaşama ihtimali taşıdığınız belki de çok karmaşık ve büyük çapta bir hastalığa yakalanma riskini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yani, İbn-i Sina yoı bir yaşam tarzı haline getirmek, bizi sağlıklı bir insan yapar. PEKİ, BU ÖĞRETİLERİ UYGULAYABİLİYOR MUSUN? Evet, uyguluyorum. Mesela, İbn-i Sina nın tavsiyeleri doğrultusunda benim de balık tüketimini ihmal etmemem gerekiyor. Elimden geldiği kadar balık tüketimi üzerinde duruyorum. Ancak, İbn-i Sina nın işaret ettiği bir besin sadece bir organa ya da bir hastalığın giderilmesine faydalı olmuyor. Bir besinin vücudumuzda o kadar çok organa faydası var ki... Bu kitapta ben bitkileri ya da gıdaları sınıflandırdım. Bu yüzden de bir bölümde bir gıdayı göze iyi geliyor olarak görürken, bir başka bölümde aynı bitkiyi saça, tırnağa ya da psikolojik anlamda bir hisse iyi gelirken görebilirsiniz. BU ÖĞRETİLERİ UYGULAMAK ZOR MU PEKİ? Hayır, tavsiye edilen her şey zaten günlük hayatta ulaşıp, tüketebileceğimiz gıdalar. Ama işin zorluğu, yeni bir yeme kültürü, yeni bir yaşam tarzı oluşturma noktasında başlıyor. Zaten alışkanlıkları değiştirmek genel olarak çok zordur. SENİN ALANIN FELSEFE, AMA SAĞLIKLA İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA YAPTIN. İBN-İ SİNA YI ARAŞTIRMAK, SAĞLIĞI TEMEL ALAN BİR KİTAP YAZMAK NEREDEN AKLINA GELDİ? Evet, benim alanım ama felsefecilerin hayata bütüncül bakıyor olmaları hep dikkatimi çekmiştir. Bir olaya ya da olguya partikül ve spesifik bakışlardan öte hologramik bakışları seviyorum. İbn-i Sina da böyle bir bilim insanı. İbn-i Sina bir olaya, hem tıp insanı olarak, hem teolog olarak, hem psikolog olarak bakıyor, sonra da tüm parametreleri alıp, ortalama bir sonuç elde ediyor. Bu noktada aslında İbn-i Sina nın yaptığı şey, bir hastalığı değil de, hastalık dediğimiz olgu ile insan arasındaki ilişkiyi ontolojik olarak belirlemek ve bütün önerilerini, tavsiyelerini, ilkelerini buna göre şekillendirmek. ÇOĞU FİKİR YA DA ÖĞRETİ ZAMANA YENİK DÜŞEBİLİYOR, İBN-İ SİNA NIN ÖĞRETİLERİNİN GÜNÜMÜZE UYARLNABİLİRLİĞİ KONUSUNDA HİÇ ŞÜPHE DUYMADIN MI? İbn-i Sina bu öğretileri yaklaşık bin yıl önce oluşturmuş ve o dönemde bilimsel gelişme metodu da tümevarım şeklindeymiş. Bilimsel metodoloji daha sonraki dönemlerde tümden gelim şeklinde bir yol izlemiş. Yani bilimsel metodolojide günümüz ile bir uyumsuzluk söz konusu ama öğretilerin içeriği de mi uyum sağlamıyor? Bu sorunun cevabına ulaşabilmek için bir çok büyük araştırmayı, doğunun ve batının bilimsel verilerini inceledim. İbn-i Sina nın hindiba risalesinden tutun da kanserle ilgili söylediklerine kadar her şeyi ciddi anlamda büyük üniversitelerin araştırmalarıyla destekledim. Sonuç olarak, İbn-i Sina nın ilkeleri ve tavsiyeleri günümüzde de geçerliliğini koruyor olduğu sonucu ortaya çıktı. BU ANLATTIKLARINA BENZER, SAĞLIĞA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR BATIDA YOK MU PEKİ? Günümüzde tıbbın batıda doğup geliştiği yönünde bir anlayış var. Oysa İbn-i Sina, tıbbı bir bilim haline getirmiştir. Mesela eczalığı bir bilim haline getiren de Biruni dir. Kitabın içerisinde sadece İbn-i Sina yı değil, Biruni yi de bulabilirsiniz. Her şeyin ötesinde bizim biraz araştırmamız ve bilgiye ulaşmak istememiz de gerekiyor. Mesela Biruni nin eczacılığın temellerini attığı eser olan `Tıpta Eczacılık diye bir kitabı var ve 1937 senesinde bu kitabın sadece giriş kısmı 9 nüsha basılmış. Bizim kültürel değerimiz olmasına rağmen, bu kitabı, Almanlar basmış. Ülkemizde de sadece bir tane kopyası var, o da, Bursa Kurşunlu Medresesi nde bulunuyor. Yani bu noktada bira farkındalığa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Aslında şunu da net bir şekilde söyleyebiliriz; ışık illa ki batıdan gelmez, doğudan da gelebilir. İBN-İ SİNA NIN TAVSİYELERİNE UYMAK BİZİ SAĞLIKLI BİR İNSAN YAPAR MI? Bu hangi metodu denerseniz deneyin imkansız. Çünkü yaradılış itibarıyla insan, ölümle kuşatılmış durumdadır. Hastalıklar elbette hayatımızda olacak, Allah bütün hastalıklarla baş etmemizi isteseydi ölümlü olmazdık. İnsan sağlığı çok karmaşık ve üst düzey bir matematik. Herhangi bir şikayetimizi gidersin ya da bir organımız için faydalı olsun diye tükettiğimiz bir besinin başka bir organımıza iyi gelmeme durumu ortaya çıkabilir. Mesela ilerleyen yaşlarda kemik erimesi riskini ortadan kaldırmak için bol bol süt ürünü tüketin denir. Ama süt tüketimini abartırsanız da reflüye yakalanma riskiniz yükseliyor. Yani biri hastalıktan ısrarla kaçmaya çalışırken, bir başka hastalığa yakalanabiliyorsunuz. Bu yüzden de İbn-i Sina bize her şeyi dozunda ve oranında tüketmeyi öneriyor. İbn-i Sina nın `midenizi çok doldurmayın, `işlerinizle ilgili çok üzülmeyin ya da `iştahla yenen yemek çok yenen yemekten faydalıdır gibi çok basit ancak, uyguladığımızda rahat ve sağlıklı bir ömür geçirebileceğimiz pek çok tavsiyesini dikkate almak gerekiyor.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

SGK BÜLTEN EYLÜL 2012

SGK BÜLTEN EYLÜL 2012 SGK BÜLTEN EYLÜL 2012 41 RÖPORTAJ EYLÜL 2012 BÜLTEN Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Bayraktar 42 SGK BÜLTEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Detaylı

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli KASIM 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Sanayinin Ufku korhan@ostim.com.tr Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli stratejileri düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu refleks sanayide daha da belirgin bir şekilde

Detaylı

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI Latif Şimşek GİF Haber e konuştu Bilbay dan genç reklamcılara tavsiyeler... T Başarılı bir gazeteci ve şiir yazarı olan Latif Şimşek, yaptığı programlarla dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başarmış,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

EKİM - KASIM - ARALIK 2012

EKİM - KASIM - ARALIK 2012 EKİM - KASIM - ARALIK 2012 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E.

Detaylı

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74 Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013 74 Türkiye de AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ İNSANIN YAŞADIĞI ŞEHRİ SEVMESİ BİR ŞUUR HÂLİDİR

Detaylı

KIBRIS YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİÜniversitenin genel çalışma alanları, EĞİTİM VE SEMİNERLERİMİZ

KIBRIS YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİÜniversitenin genel çalışma alanları, EĞİTİM VE SEMİNERLERİMİZ ROPÖRTAJ ZİYARET TOPLANTI YARDIM EĞİTİM SERTİFİKA ANKET YÖNETMELİK ZİYARET EXPO BÜYÜKELÇİ KENTSEL DÖNÜŞÜM AKREDİTASYON FUAR YARDIM SEMİNER ÜNİVERSİTE KOSGEB sertifika GİRİŞİMCİLİK TOPLANTI RÖPÖRTAJ İŞ

Detaylı

2010 2011 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

2010 2011 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi 2010 2011 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi 2010 2011 Akademik Yılı, Atatürk Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen Açılış Töreni ile başladı. Açılışa; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep Valisi

Detaylı

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ Yıl: 2 Sayı: 13 OCAK 2013 EsasMedya Ltd. Şti. adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü M. Esat GÜZELGÖZ Yayın Koordinatörü Ayşe GÜZELGÖZ Editör Hande AYDEMİR

Detaylı

SGK Başkanı Fatih Acar AOSB yi ziyaret etti

SGK Başkanı Fatih Acar AOSB yi ziyaret etti OCAK 2013 ADANA HACI SABANCI ORGAN ZE SANAY BÖLGES TANITIM VE FAAL YET DERG S SGK Başkanı Fatih Acar AOSB yi ziyaret etti Adana OSB ye Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Sütcü den, bankalara pozitif ayrımcılık

Detaylı

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi

GOSBSAD. Üniversite Sanayi İşbirliği. GOSB'de yüksek lisans eğitimi G O S B S A N A Y İ C İ L E R İ D E R N E Ğ İ D E R G İ S İ O C A K - Ş U B A T - M A R T 2 0 1 0 S A Y I : 1 9 Üniversite Sanayi İşbirliği GOSB'de yüksek lisans eğitimi DERGİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI dergi eylül/ekim 2010 11 dergi eylül/ekim 2010 11 dergi eylül/ekim 2010 11 İÇİNDEKİLER Başkan... 07 Genel Sekreter... 09 Editör... 13 Oda Haberleri... 14 Komisyonlardan: İstanbul

Detaylı

28. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

28. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 28. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU Küresel Kriz ve Maliye Politikaları TEBLİĞLER KİTABI 22-26 Mayıs 2013, Starlight Convention Center

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

İnternette özgürlüğün ve mahremiyetin sınırları

İnternette özgürlüğün ve mahremiyetin sınırları TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 38 SAYI 123 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ İnternette özgürlüğün ve mahremiyetin sınırları Ya r g ı t a y B a ş k a n ı Hasan Gerçeker Yasa koruyucu ve uygulayıcılar, teknolojik

Detaylı

En büyük hissedar öğrenciler

En büyük hissedar öğrenciler Günümüz gençliğinin sorunu ne? GÜMÜŞHANE Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından organize edilen Günümüz Gençliğinin Özellikleri ve Sorunları konulu konferansa konuşmacı olarak Gümüşhane Üniversitesi

Detaylı

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES 5. TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES MESLE M ZDE HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDE YEN YAKLAfiIMLAR 04 NİSAN 2014 / Kuşadası-AYDIN TÜRMOB YAYINLARI - 472 ISBN : 978-605-4880-16-4 Yayıncı : MU-DEN A.Ş. Muhasebe

Detaylı

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2012 Sayı: 2 Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir Türkiye

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ?

SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ? SİZ YILDIZLARI HEP GÖKYÜZÜNDE Mİ ARARSINIZ? Uluslararası elektromekanik taahhüt projelerinde kendisini kanıtlamış olan BİRLEŞİM GRUP, global bir marka olma yolunda istikrarlı bir şekilde çalışmalarına

Detaylı

KPMG 13 Gündem. Gündem dekiler: KPMG Gündem 3 Yaşında. Sayı 13 / Ocak - Mart 2013

KPMG 13 Gündem. Gündem dekiler: KPMG Gündem 3 Yaşında. Sayı 13 / Ocak - Mart 2013 KPMG 13 Gündem Sayı 13 / Ocak - Mart 2013 Gündem dekiler: KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümü Hizmet Yelpazesi Genişliyor Keith Durward Bilançolarda Şerefiye ve Değer Düşüklüğü Testi - Hande Şenova Yeni Sermaye

Detaylı

ALİ KOÇ. OYDER'in 20. "Diyalog" toplantısı. Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi E-TİCARET KİRALAMA SEKTÖRÜ

ALİ KOÇ. OYDER'in 20. Diyalog toplantısı. Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi E-TİCARET KİRALAMA SEKTÖRÜ YENİLEME PAZARI RÖPORTAJ E-TİCARET KİRALAMA SEKTÖRÜ Eşdeğer parçanın tanımını doğru yapmak gerekiyor Süheyl Baybalı TAYSAD Genel Koordinatörü Otomotivin sektörünün bugün geldiği noktada, hemen herkesin

Detaylı

Avrupa ile sınırları ortadan kaldırdık

Avrupa ile sınırları ortadan kaldırdık Müjde: Avrupa için iki yeni program daha açıyoruz Üniversitemizin Köln Stüdyosu sonbaharda açılıyor Anadolu Üniversitesi nin TRT Okul iş birliğiyle kuracağı Köln Stüdyosu nun sonbaharda hizmete girmesi

Detaylı

önsöz Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Değerli okuyucular,

önsöz Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Değerli okuyucular, önsöz Yıl: 53 Sayı: 625 Aralık 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim Yeri

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd.

İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd. AÇILIŞ KONUŞMASI Haktan Akın İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yrd. Aile Şir k et ler in d e K ur u msa llaşma P a n eli 4 E k im 2005 Sa lı C eva h ir K on gr e M er k ezi Değerli konuklar, kıymetli

Detaylı