Sosyal Hizmet Bölümü, Beytepe- Ankara Tel ( ) / Fax ( ) uozdemir Qhacettepe.edu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Hizmet Bölümü, 06800 Beytepe- Ankara Tel (+90-312) 2976362 322 / 0535 949 94 02 Fax (+90-312) 2976365 uozdemir Qhacettepe.edu."

Transkript

1 Dr. Uğur ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi, İİBF, SH. Unvan Dr. Öğretim Görevlisi Doğum Tarihi Cinsiyet Erkek Adres Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü, Beytepe- Ankara Tel ( ) / Fax ( ) uozdemir Qhacettepe.edu.tr 1. Eğitim Geştalt Psikoterapi İleri Eğitimi (sürmektedir) 1998 Cinsel Terapilere Giriş Temel Eğitimi Doktora, Hacettepe Üniversitesi * Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995 International Social Work Summer Scoll 1993 Council of Europe Minority Youth Committees (CEMYC) İnternational Training Cours for Minority Youth Leders, Antalya Master, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ** Lisans, Hacettepe Üniversitesi, SHY * Doktora Bitiriş Derecesi 4.00 (100) Hacettepe Üniversitesi Tüm Zamanların En Yüksek Puan Ortalaması ** Master Bitiriş Derecesi 3.95 (99) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, SH.AD., Tüm Zamanlarda En Yüksek Master Puan Ortalaması 2. Çalışma Deneyimi Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bl Bilkent Üniversitesi, ÖGDM ( Hacettepe Üniversitesi Görevlendirmesi ile yarı zamanlı) Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Proje Asistanı

2 Dr. Uğur ÖZDEMİR, Akademik CV (2/9) 3. Akademik İlgi Alanları 1. Psikoloji Psikiyatri ve Sosyal Çalışma; ( Geştalt Psikoterapi, Kriz ve Krize Müdahale, Sanat Terapi, Psikopatoloji ve Sosyal Çalışma, Psikiyatrik Sosyal Çalışma, Sosyal Psikoloji, ) 2. Aile, Evlilik, İlişki, İletişim; ( Aile - Evlilik - Eş Terapisi ve Danışmanlığı, Evlilik ve Aile Sorunları, Gençlik ve Gençlik Çağı Sorunları, Aile Kuramları, Aile Tedavi Modelleri, İlişki, İletişim, Aile ve Eşlerle Sanat Terapi ) 3. Sosyal Çalışma Müdahalesi; ( Bireyle Çalışma, Grupla Çalışma, Araştırma, Sosyal Çalışmada Nicel ve Nitel Araştırma Metodolojisi, Birey ve Gruplara sosyal Çalışma Müdahalesinde Sanatın Kullanımı ) 4. Akademik Sorumlulukları 4.1. Verdiği Dersler Kriz ve Krize Müdahale, SHO 333 (lisans) Sosyal Sorunlar, SHO106 (lisans) Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet, SHO324 (lisans) Sosyal Hizmet Araştırması 1, SHO217 (lisans) Sosyal Hizmet Araştırması 2, SHO218 (lisans) İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 1, SHO203 (lisans) Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, SHO335 (lisans) Afetlerde Sosyal Hizmet, SHO333 (lisans) Uygulamalı Araştırma, SHO315(lisans) Sosyal Hizmet Uygulamaları 1, SHO417(lisans) Sosyal Hizmet Uygulamaları 2, SHO418 (lisans) Rapor Yazma ve Sunum Becerileri, SHO108(lisans) Sosyal Hizmet Ortamlarında Gözlem ve Kayıt tutma, SHO504(Master) Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama 1, SHO605(Master) Sosyal Hizmet Ortamlarında Uygulama 2, SHO606(Master) 4.2. Yardımcı Olduğu Dersler (Asistanlığı İçinde) Araştırma (Prof. Dr. Erden Ünlü) Sosyal Grup Çalışması (Prof. Dr. Işıl Bulut) Sosyal Psikoloji (Prof. Dr. Beril Tufan) Davranış Bozukluğu (Prof. Dr. Sevda Uluğtekin)

3 Dr. Uğur ÖZDEMİR, Akademik CV (3/9) 4.3. Diğer Üniversitelerde Verdiği Dersler Psikiyatrik Sosyal Hizmet (Ankara Üniversitesi, Sosyal Psikiyatri Master Programı) 4.4. İdari Görevler ve Görevlendirildiği Komisyonlar Blok Uygulama Komisyonu Uygulamalı Araştırma komisyonu Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu Haftalık Bilimsel Söyleşiler Düzenleme komisyonu Burs Komisyonu Kütüphane komisyonu Üniversite halk buluşması komisyonu Aile Hizmet ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği Okul tanıtım komisyonu Ders ve sınav programı hazırlama komisyonu 5. Uluslararası Projelerde Sorumluluk Dünya Sağlık Örgütü (WHO)- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bl. Araştırma Asistanlığı Eşlerin Fertilite Regülasyonunu etkileyen Psiko-sosyal Faktörler Araştırması Ankara Van Örneği) Birleşmiş Miletler Nüfus Fonu APD, Proje Grup Üyeliği, Gençlerin Üreme ve Cinsel Sağlığı Projesi Unicef Milli Temsilciği Gençlik Spor Genel Müdürlüğü; Program Koordinatörü, Uluslar arası gençlik Kampı 1998 Uluslar arası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu Türkiye Kızılay Derneği; Proje Süpervizörü ve Ulusal Danışma Komisyon Üyeliği, psikososyal destek projesi UN-Unicef- Adalet Bakanlığı; Eğitim Programları Koordinatörü; Çocuk Adalet Sistemi Projesi 2008 UN-Unıcef- Adalet Bakanlığı : Çocuk Adalet sistemi Merkezi koordinasyonun güçlendirilmesi projesi Ulusal Danışmanı Çocuk Adalet Sistemi Projesi UN-Unıcef- Adalet Bakanlığı : Çocuk Adalet sistemi Sosyal Çalışma Görevlileri Projesi Ulusal Danışmanı Çocuk Adalet sistemi projesi UN-UNFPA(Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) - Emniyet Genel Müdürlüğü: Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi, Ulusal Danışmanı, sürmektedir.

4 Dr. Uğur ÖZDEMİR, Akademik CV (4/9) 6. Kurumlar için hazırlanmış özel raporlar Uluslararası Kızılhaç Ferderasyonu Türkiye Kızılay Derneği ; Afyon Depremi sonrası Psikososyal gözlem raporu. Ankara, 2004 UN-Unicef- Adalet Bakanlığı; Eğitim Programları Koordinatörü; Çocuk Adalet Sistemi proje gelişim ve etkinlik sonuçlandırma Raporu, UN-Unıcef- Adalet Bakanlığı : Çocuk Adalet sistemi Merkezi koordinasyonun güçlendirilmesi projesi, süreç raporları (4) ve sonuçlandırma Raporu, UN-Unıcef- Adalet Bakanlığı : Çocuk Adalet sistemi Sosyal Çalışma görevlileri projesi, proje geliştirme raporu, süreç raporu (7), değerlendirme raporu, 2009 UN-UNFPA(Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) - Emniyet Genel Müdürlüğü: Aile içi şiddetin Önlenmesi Projesi, proje geliştirme raporu, süreç raporu (2), 2010 sürmektedir 7. Sahip olunan sertifikalar Geştald Terapi İleri Düzey Eğitim Sertifikası, Ankara, 1999 Cinsel Terapilere Giriş Temel Eğitimi Sertifikası, İstanbul, 1998 Kriz ve Krize Müdahale Eğitim Sertifikası, Anakara Üniversitesi, Kriz merkezi, Ankara, Internatioanal Social Work Summer scoll Sertifikası, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1995 Gençlik Kampları Program Sorumlusu sertifikası, Başbakanlık Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Kampları Liderlik Sertifikası, Başbakanlık Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Özel İlgi Alanları Sanat, Doğa Sporları, Sinema

5 Dr. Uğur ÖZDEMİR, Akademik CV (5/9) 9. Bazı Bilimsel Yayınları Ozdemir, U. T. Tuncay ; Correlates of Lonelines Among University Students Child and Adolescent Psychiatry and Mental Healty 2008, 2:29 Published 13 October Ozdemir, U. Attitudes of Social Work Student Related to Hıv/Aids İn Turkey, Hıv & Aids Review, 2006; 5(3): Ozdemir, U. An Evaluation of Adolescents From Divorced Families. Vulnerable Children & Youth Studies, 2007 Özdemir, U. Evsizlik ve Evsizlere Genel Bir Bakış Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü yayını, Cilt:21, Sayı:2, Özdemir, U. Y.B. Acar, H. Acar, V. Duyan. Social Skıll Levels Of Students Of Social Work: Do Activities outside the classroom make a difference? Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt 21, sayı 1, Nisan Ozdemir, U. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Öğrencilerinin Üniversite ve Okula yönelik ihtiyaç ve beklentilerinin değerlendirilmesi. Toplum ve sosyal Hizmet dergisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu yayını, cilt:16, sayı: 2, Ay: ekim Yıl: 2006 Ak, İ., U Özdemir, G. Cesur, U Yılmaz, S. Battal. Post Travmatik Stres Bozukluğunun Sosyo-Demografik ve Aile İşlevleri Yönünden İncelenmesi, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, sayı :1, ss9-17, ekim, 2000, Ankara Özdemir, U. Soysal Hizmet Uygulamasının Genel Çerçevesi, Toplum ve sosyal Hizmet Dergisi, Sayı : 1, ss , Ekim, 2000, Ankara Özdemir, U. Ekip Çalışması Sağlık ve Toplum Dergisi. Yıl: 10, sayı :, ss56-59, Ocak-Mart, 2000 Özdemir, U. Türkiye de Gazeteye Yansıyan Sapma Davranışlar Kriz dergisi, Cilt8, sayı : 2, 2000, Ankara Özdemir, U. Türkiye de Psikiyatrik Sosyal Hizmet Kitap tanıtımı, Kriz dergisi, cilt:9, sayı: 2, 2000, Ankara. Özdemir, U. Psikiyatrik tedavi ekibinin ekip çalışması kavramına ilişkin kendi bilgilerini ve çalıştıkları psikiyatrik tedavi kurumlarını değerlendirmeleri kriz dergisi, cilt :7, sayı 2, 1999, Ankara Özdemir, U. Ve diğerleri eğitim alanında adölesan sorunları çalışma grubu Raporu Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Dergisi, cilt: 4, sayı : 3, 1997, Ankara.

6 Dr. Uğur ÖZDEMİR, Akademik CV (6/9) Atauz, S. U. Ozdemir. çocuk ihmal ve istismarına hekimlerin bakışı ve önleme Sağlık ve Sosyal yardım vakfı Dergisi. Yıl: 2, sayı: 1, Ocak 1992, Ankara Ozdemir U. Cartographing İn Family Assesment I. Uluslar Arası Sosyal Hizmet Sempozyumu. Poster Sunumu. T.C. Başbakanlık, Shçek Genel Müdürlüğü, Antalya, Ozdemir, U. Assesing The Divorce Congruity Levels Of Divorced İndividuals. I. Uluslar Arası Sosyal Hizmet Sempozyumu. Poster Sunumu. T.C. Başbakanlık, Shçek Genel Müdürlüğü, Antalya, Ozdemir, U. A Research On The Children Come From Divorced Family I. Uluslar Arası Sosyal Hizmet Sempozyumu. Poster Sunumu. T.C. Başbakanlık, Shçek Genel Müdürlüğü, Antalya, Ozdemir, U. Crisis, İntervention To Crisis And Crisis Theaphy I. Uluslar Arası Sosyal Hizmet Sempozyumu. Poster Sunumu. T.C. Başbakanlık, Shçek Genel Müdürlüğü, Antalya, Ozdemir U. Türkiye de Psikiyatrik Sosyal Hizmet Aydınlar Matbaası, 2000, Ankara Ozdemir, U. Editör: Koşar N. Türkiye de Sosyal Hizmet Eğitimi Prof. Dr. Sema Kut a Armağan, Yaşam Boyu Sosyal Hizmet, Ss21-33, Nisan 1999, Ankara. Ozdemir, U. Editör: Erkan G., Işıkhan V. Çevresi İçinde Birey Antropoloji Ve Yaşlılık. Prof. Dr. Vedia Emiroğluna Armağan, Ss Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayını, No:006, 2000, Ankara. Ozdemir, U. Editör: Duyan V., Aktaş, A. Psikiyatrik Sosyal Hizmet Eğitimi Prof. Dr. Nihal Turana Armağan, Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar Ve Sorun Alanları, Sosyal Hizmetler Yüksek Oklu Yayını: No.08, 2001, Ankara Ozdemir, U. Editör: Karataş, K.,Arıkan Ç.; Bir Sosyal Hizmet Alanı Olarak Psikiyatrik Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişim Süreci Prof. Dr. Nesrin Koşara a Armağan, İnsani Gelişme Ve Sosyal Hizmet Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 009, 2001, Ankara. Özdemir U. İçinde Ruh Hastası Olan Ve İçinde Ruh Hastası Olmayan Ailelerin Ruh Hastası Ve Hastalıklarına İlişkin Tutumları Xxıv. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi:19-23 Eylül Gata, Ankara. Özdemir U. Sosyal Kişisel Çalışma Vaka Sunumu Xxıv. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi:19-23 Eylül Gata, Ankara. Özdemir U. Sosyal Grup Çalışması Vaka Sunumu Xxıv. Ulusal Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Kongresi:19-23 Eylül Gata, Ankara. Özdemir U. Çocuk İhmal Ve İstismarının Tıp Elemanlarınca Algılanması Xxv. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ekim 1989, Mersin

7 Dr. Uğur ÖZDEMİR, Akademik CV (7/9) Özdemir U. İstemli Düşük Yapan Kadınların Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi III.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 1992, Ankara. Özdemir U. İstemli Düşük Yapan Kadınların Düşük Yapmadan Önce Ve Düşük Yaptıktan Bir Ay Sonraki Ruhsal Belirti Düzeyleri III.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 1992, Ankara. Özdemir U. İstemli Düşük Yapan Kadınların, Sosyo-Demografik Ve Doğurganlık Özellikleri III.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 1992, Ankara. Özdemir U. İstemli Düşük Yapan Kadınlarda Oluşan Bazı Psikolojik Değişmeler III.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 1992, Ankara. Özdemir U. Kadın Sağlığı Açısından Çözüm Kürtaj Olmamalı Iıı.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 1992, Ankara. Özdemir U. Kürtaj Ve Aile İşlevleri. Bir Yılı Kapsayan İzleme Araştırması Xxvııı. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Hacettepe Üniversitesi,, Psikiyatri Anabilim Dalı, 1992, Ankara. Özdemir U. Kürtaj Ve Kadında Oluşan Bazı Psikiyatrik Semptomlar Xxvııı. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Hacettepe Üniversitesi,, Psikiyatri Anabilim Dalı, 1992, Ankara Özdemir U. Dünya da Ve Türkiye de İsteyerek Düşük Ttb, Sağlık Kongresi, Mart 1992, Ankara. Özdemir U. Sistam Yaklaşımı Ve Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Sempozyumu 95, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Kasım 1995, Ankara. Özdemir U. Sosyal Hizmet Bilgi Gereksinimi Ve Bu Gereksinimi Gidermede Bir Araştırma Yaklaşımı Olarak Nitel Araştırma Sosyal Hizmet Sempozyumu 95, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Kasım 1995, Ankara Özdemir U. Psikiyatrik Sosyal Hizmette Ecomap Kullanımı. Iıı. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Nisan 1996, Çanakkale. Özdemir U. Psikiyatrik Sosyal Hizmette Genogram Kullanımı Iıı. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Nisan 1996, Çanakkale Özdemir U. Sosyal Hizmet Eğitim Kurumlarında Lisans, Master Ve Doktora Düzeylerinde Psikiyatri Alanına İlişkin Yapılmış Tez Çalışmalarının Değerlendirilmesi III. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Nisan 1996, Çanakkale

8 Dr. Uğur ÖZDEMİR, Akademik CV (8/9) Özdemir U., Kızılkaya B.; Cinsel Suçtan Hüküm Giymiş Çocukların Ve Gençlerin Sağaltımına Işık Tutacak Genel Özelliklerinin Değerlendirilmesi Çocuk İstismarını Ve İhmalini Önleme II. Ulusal Kongresi, Nisan 1996, Ankara. Özdemir U., Özşahin A., Cesur G., Psikiyatrik Bozukluk Tanısı Alan Üyeye Sahip Ailelerin Ruh Hastası Ve Hastalığına Yönelik Tutumları İle Tıp Dışı Çareye Başvurma Eğilimlerinin Araştırılması. Xxxıı. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Eylül 1996, GATA, Ankara. Özdemir U.,Özşahin A., Cesur G; Psikotik Veya Nevrotik Tanı Alan Üyeye Sahip Ailelerin Aile İşlevlerinin Karşılaştırılması 1996, Ankara. Özdemir U. Toplumsal Gelişme Ve Değişme Sürecinde Bugün Ve Gelecekte Sosyal Hizmete Duyulan İhtiyaç Ve Sosyal Hizmetten Beklenenler Sosyal Hizmet Sempozyumu 96. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu, Ekim, 1996, Ankara. Özdemir U. Aids İle Çalışmada Multidisipliner Yaklaşım Ve Sosyal Hizmet.Iıı Türkiye AIDS Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 1997, Ankara Özdemir U. Sosyal Hizmet Eğitiminde AIDS III Türkiye AIDS Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 1997, Ankara Özdemir U. Yüksek Öğretimde Sürekli Kalite İyileştirmede, Sosyal, Psikolojik, Gelişme Ve Danışma Merkezlerinin Yeri Yüksek Öğrenimde Sürekli Kalite İyileştirme Sempozyumu. Başkent Üniversitesi, Toplam Kalite Merkezi,, Mmayıs 1997, Ankara. Özdemir U. 100 Yılında Sosyal Hizmet V. Ulusal Sosyal Hizmet Konferansı, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Mayıs, 1999,Ankara. Özdemir U. Yeni Bir Yüzyıla Girerken Sosyal Hizmete Duyulan Gereksinim V. Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu, 1999, Ankara. Özdemir U. Kitle İletişim Araçları Ve Sosyal Hizmet V. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı, Hacettepe Üniversitesi, SHYO, Mayıs, 1999, Ankara. Özdemir U. Türkiye de Toplumsal Değişim Sürecinde Sapma Davranışlarının Gazeteye Yansıması 6. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ekim, 1999, Kapodokya. Özdemir U. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine Sevk Edilen Depremzedelere Yönelik Multidisipliner Ekip Çalışması Uygulamaları.. 6. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ekim, 1999, Kapodokya. Özdemir U. Yazılı Basın, Sapma Davranışlar Ve Adölesan. 1.Adölesan Sağlığı Kongresi, 2001, Kapodokya.

9 Dr. Uğur ÖZDEMİR, Akademik CV (9/9) Özdemir U. Bir Sokak İncelemesi Üzerine 1. Adölesan Sağlığı Kongresi, 2001, Kapodokya. Özdemir U. Adölesan Ve Kriz 1.Adölesan Sağlığı Kongresi, 2001, Kapodakya. Özdemir U. Gençlik, Cinsellik, Suç Ve Sonrası. 1. Adölesan Sağlığı Kongresi, 2001, Kapodakya. Özdemir U. Ailelerin Yeniden Değerlendirilmesi Aile Hizmetleri Sempozyumu, 2001, Ankara. Özdemir U. Medya Ve Sosyal Hizmet Alt Komisyon Raporu. 1. Ulusal Sosyal Hizmet Şurası T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeöme Kurumu Genel Müdürlüğü, 2004, Ankara. Özdemir U. Korunmaya Muhtaç Kadın 1. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ad, İstanbul, 2005 Özdemir U. Psikiyatrik Sosyal Hizmet Bağlamında Stigmatizasyon 10. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ad, 2003, Ankara. Özdemir U. Basında Öteki 10. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ad, 2003, Ankara Kriz, Krize Müdahale Ve Aile Terapisi 1. Ulusal Aile Ve Evlilik Terapileri Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, Mart 2002, İstanbul. Özdemir U. Aile Değerlendirmede İki Yaklaşım 1. Ulusal Aile Ve Evlilik Terapileri Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, Mart 2002, İstanbul. Özdemir U. Afetler Ve Sosyal Hizmet 1. Ulusal Afet Tıbbi Kongresi Haziran 2004, Antalya. Özdemir U. Afetlerde Tıbbi Uygulamada Takım Çalışması Ve Çevresel Planlama 1. Ulusal Afet Tıbbi Kongresi Haziran 2004, Antalya Özdemir U. Bir Kriz Durumu Olarak Afetler Ve Krize Müdahale 27. Kitle İletişim Araçları Ve Sosyal Hizmet 1. Ulusal Afet Tıbbi Kongresi Haziran 2004, Antalya.

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce

Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Eğitim Özgeçmişi: İlkokul: Bahçelievler İlkokulu (Çorum) Ortaokul: Eti Ortaokulu (Çorum) Lise:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ural NADİR Uzman Psikolog / Öğretim Görevlisi Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tel (GSM): 90 532 775 06 28 Tel (İş) 90 312 2466666 /1565 uralnadir@baskent.edu.tr uralnadir@gmail.com

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe. 1985 Üniversitesi Doktora Sosyal Hizmet Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe. 1985 Üniversitesi Doktora Sosyal Hizmet Hacettepe Üniversitesi 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sunay İl 2. Doğum Tarihi: 05.05.1962 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmet Hacettepe 1983 Üniversitesi Y.Lisans Sosyal Hizmet

Detaylı

Psikolog Dr. Nedret ÖZTAN nedretoztan@gmail.com. Yüksek Lisans, Psikoloji, Catholic University of America, Washington, D.C., 1979.

Psikolog Dr. Nedret ÖZTAN nedretoztan@gmail.com. Yüksek Lisans, Psikoloji, Catholic University of America, Washington, D.C., 1979. Psikolog Dr. Nedret ÖZTAN nedretoztan@gmail.com EĞİTİM Doktora, Klinik Psikoloji, Ankara Üniversitesi, 1996. Yüksek Lisans, Psikoloji, Catholic University of America, Washington, D.C., 1979. Lisans, Sosyoloji,

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN. ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ YRD. DOÇ. DR. ILGIN GÖKLER DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ilgın GÖKLER DANIŞMAN 2. Doğum Tarihi : 07.11.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. (Klinik Psikolog) 4. Öğrenim Durumu : Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ AYTEN ZARA, PhD Ayten Zara, danışman ve klinik psikologdur. Danışmanlık ve klinik psikoloji uzmanlık ve doktorasını İngiltere de

Detaylı

LİSANS ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE SHO315 UYGULAMALI ARAŞTIRMA DERSİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN TEZ ÇALIŞMALARI 2005-2006 ÖĞRETİM YILI

LİSANS ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE SHO315 UYGULAMALI ARAŞTIRMA DERSİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN TEZ ÇALIŞMALARI 2005-2006 ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖĞRETİMİ SÜRECİNDE SHO315 UYGULAMALI ARAŞTIRMA DERSİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN TEZ ÇALIŞMALARI 2005-2006 ÖĞRETİM YILI Sıra Tez Başlığı Tez Danışmanı 1. 1989 Yılında Bulgaristan dan Kırklareli'ne Kitlesel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program İ S T A N B U L B İ L G İ Ü N İ V E R S İ T E S İ T R A V M A Ç A L I Ş M A L A R I S E R T İ F İ K A P R O G R A M I Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ SOSYAL HĠZMET BÖLÜMÜ 2008-2009 ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ SOSYAL HĠZMET BÖLÜMÜ 2008-2009 ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ SOSYAL HĠZMET BÖLÜMÜ 2008-2009 ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ SHO 335 YOKSULLUK VE SOSYAL HĠZMET DERSĠ DERS ANAHATTI, DERS ĠġLEME PLANI VE KAYNAK LĠSTESĠ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

4.1.2. Y. Lisans Hastane Yönetimi University of Leeds 1993. 4.1.3. Doktora Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2003

4.1.2. Y. Lisans Hastane Yönetimi University of Leeds 1993. 4.1.3. Doktora Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berna Eren (Karamustafaoğlu) 2. Doğum Tarihi: 17.11.1961 3. Unvanı: Doktor 4. Öğrenim Durumu: 4.1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 4.1.1. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sosyoloji İstanbul 2003 Y. Lisans Sosyoloji Selçuk 2007 Doktora Sosyoloji Sakarya 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ömer Miraç Yaman 2. Ünvanı: İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) 3. Öğrenim Durumu ve Çalıştığı Kurumlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Hüsniye Soyadı Dinç Doğum Yeri Email İstanbul/Fatih husniyedinc82@yahoo.com.tr husniyedinc@hotmail.com Doğum Tarihi 06.05.1982 Tel 4400000-40144 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Üniversitesi 1976-1982

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1987-1992 Doktora(Tıpta Uzmanlık)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1987-1992 Doktora(Tıpta Uzmanlık) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ceyda Güvenç Taşdelen 2. Doğum Tarihi : 20.01.1969 3. Unvanı : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Üniversite, psikiyatri ihtisası Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU/Sosyal Hizmet Uzmanı. SHÇEK İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL KİŞİSEL Yaş: 58 PINAR TINAZ, PH.D. Medeni durum: Evli EĞİTİM Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizational Behaviour Anabilim Dalı Tez Başlığı: A new and dynamic approach to the

Detaylı