ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Marmara Üniversitesi 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982. Tıp Tarihi ve Deontoloji Marmara Üniversitesi 2006"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muhtar Çokar 2. Doğum Tarihi: 10 Mart Unvanı: Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1982 Doktora Tıp Tarihi ve Deontoloji Marmara Üniversitesi Akademik Unvanlar Öğretim Görevlisi Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi-Tıp Tarihi ve Etik A.D. ( ) 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1 Yüksek Lisans Tezleri 6.2 Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler SCI veya SCIE kapsamındaki makaleler 1. Ortaylı N, Bulut A, Ozugurlu M, Cokar M. Why Withdrawal, Why Not Withdrawal? Men s Perspectives. Reproductive Health Matters, 13:25, (SSCI) 2. Bulut A, Ortayli N, Nalbant H, Cokar M. Training of trainers programme in sexual health education. The 6th congress of the European Society of Contraception, Lyubljana, 28 June1 July Eur J of Contracept. and Reprod. Health Care, 5:108, (SCIE) 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Cokar M, Ulman YI, Bakırcı N. Human trafficking in view of medical ethics related to sex working: A survey on the perception and attitude of physicians European Association of Centres of Medical Ethics Conference 2010, September 2010 Oslo, Norway 2. Onurlu E, Sert G, Cokar M, Gorkey S. The Legal Background of Dentistry in Turkey. 5th International Congress on Dental Law and Ethics, (Poster sunumu)

2 3. Sert G, Cokar M, Gorkey S. The Right to Dental Health Care in Turkey. 5th International Congress on Dental Law and Ethics, (Poster sunumu) 4. Yuce NV, Yolsal N, Cokar M, Aral S. Knowledge, Attitude and Behaviour of Sex Workers towards STDs and AIDS. 10th International Conference on AIDS and STD in Africa, 7-11 December 1997, Abidjan, Côte d Ivoire. (Poster sunumu) 5. Yuce NV, Yolsal N, Cokar M, Aral S. Peer Education Experience with Sex Workers in Turkey. 10th International Conference on AIDS and STD in Africa, 7-11 December 1997, Abidjan, Côte d Ivoire. (Poster sunumu) 7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Çokar M. HIV/AIDS STK Platformu. Türk HIV AIDS Dergisi, 9:2:61-63, Çokar M, Türkiye de CYBE/HIV/AIDS Alanında STK ların Rolü ve Yapısal Özellikleri. Türk HIV AIDS Dergisi, 9:1:29-32, Bulut A, Nalbant H, Çokar M. Supporting Adolescents Health in Turkey. Turkish Journal of Public Health, 2:2, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Bakırcı N, Topsever P, Ulman YI, Çokar M, Artvinli A. Profesyonellik Eğitiminde Etik ve İnsan Bilimleri, Türkiye Biyoetik Derneği 8. Sempozyumu: Sağlık Bilimlerinde Etik Eğitimi, Ankara, 1-3 Kasım 2013, Bildiri Özetleri Kitabı, s Cokar M, Ulman YI, Bakırcı N. Human trafficking in view of medical ethics related to sex working: A survey on the perception and attitude of physicians European Association of Centres of Medical Ethics Conference 2010, September 2010 Oslo, Norway 3. Ülman YI, Çokar M. Tıp Tarihi Işığında Bir Tıp Etiği Sorunsalı: "Iskat-ı Cenin". Türkiye Biyoetik Derneği VI. Tıp Etiği Kongresi: Biyoetikte Yeni Ufuklar, Kasım 2010, İstanbul. (Sözlü bildiri) 4. Tomruk DG (Oturum Başkanı), Çokar M, Özgülnar N, Evren C, Erkaymaz Y. HIV ve AIDS Alanında Cinsellik ve Etik Sorunlar. HIV/AIDS ve Cinsellik Paneli,: Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VIII. Ulusal Kongresi, 3-5 Aralık 2010, İstanbul. (Panel katılımı) 5. Bulut A (Oturum Başkanı), Özgülnar N, Karabey S, Somersan S, Çokar M. Seks İşçileri, Yasalar ve Sağlık, Halk Sağlığı için Savunmasız Grupların Sağlığını Savunma Paneli. 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ekim 2010, İzmir. (Panel katılımı) 6. Ülman YI (Oturum Başkanı), Civaner M, Elmas İ, Ünver Y, Çokar M, Özkul S. Tıp Etiği ve Hukuku Açısından Malpraktis. İstanbul Tabip Odası, 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri, 11 Mart 2010, İstanbul. (Panel katılımı) 7. Aktan Ö (Oturum Başkanı), Özdemir C, Kılıçaslan Z, Çokar M. Hekim ve Toplumsal Sorumluluk Paneli, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Kongresi, Mayıs 2009, İstanbul. (Panel katılımı) 8. Sert G, Tomruk DG, Çokar M. Türk Mevzuatında Evlenme Muayenesi ve Getirdiği Etik Sorunlar. Türkiye Biyoetik Derneği, V. Tıp Etiği Kongresi: Tıp Etiği nden Biyoetiğe, Kasım 2008, Ankara. (Sözlü Sunum, Basım Aşamasında)

3 9. Sert G, Çokar M, Görkey Ş. Türk Hukukunda İsteyerek Düşük Uygulamalarında Süre Sınırları ve Getirdiği Etik Sorunlar. İkinci Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, Nisan 2008, Konya. (Sözlü sunum) 10. Çokar M, Tıp Etiği ve Şiddet. 14 Mart 2007 Tıp Haftası, İstanbul Tabip Odası, İstanbul, Çokar M, Nalbant H, Ortaylı N, Bulut A. Gençlerin Cinsel Sağlık Eğitiminin Desteklenmesi Projesi kapsamında eğitimcilerin eğitimi. III. Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi Program ve Özet Kitabı, Kasım (Poster sunumu) 12. Çokar M. Adolesanlarda cinsel sağlık eğitiminin ülkemizdeki durumu. Oturum Başkanı: Çöl, M., Demirel N.: 2. Uluslar arası Adolesan ve Sorunları kongresi, Kapadokya, Eylül (Sözlü sunum) 13. Çokar M. Farklı cinsel yönelimlerde eğitim stratejileri. 5. Türkiye AIDS Kongresi, İstanbul, Kasım (Workshop yönetimi) 14. Yüce V, Yolsal N, Çokar M, Kayatürk F. CYBH ve AIDS in önlenmesi için seks işçilerinin meslektaş eğitici peer-educator olarak eğitimi. 3. Türkiye AIDS Kongresi, Ankara, 4-6 Nisan (Poster sunumu) 7.6 Diğer yayınlar 1. Çokar M. Felsefe, Etik, Biyoetik ve Tıp Etiği. Editör: Doç. Dr. Yeşim IŞIL ÜLMAN Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi (ASEGEM) Sağlık Hukuku Kurs Kitabı, s , Acıbadem Üniversitesi, Çokar M. Üreme ve Hukuk. Editör: Doç. Dr. Yeşim IŞIL ÜLMAN Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi (ASEGEM) Sağlık Hukuku Kurs Kitabı, s , Acıbadem Üniversitesi, Çokar M. Türkiye de Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri: Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bir Çözüm Müdür? Türkiye Biyoetik Derneği e-bülten, Sayı 19, Yaz-Sonbahar Seks işçilerine ve erkeklerle cinsel ilişki kuran erkeklere yönelik eğitim materyalleri ve broşürlerin geliştirilmesi. 5. İnsanca Bülten: Avrupa Birliği desteğiyle Kadıköy Belediyesi tarafından yürütülen İnsanca Yaşam Projesi etkinlikleri çerçevesinde yayınlanan insan hakları konulu bültenin Yayın Kurulu üyeliği ve yazarlık. 6. Okuma Yazması Az Olan Gruplara Yönelik Üreme Sağlığı Materyali: Willows Vakfı tarafından yürütülen topluma dayalı üreme sağlığı eğitimlerinde kullanılmak üzere okuma yazma düzeyi az olan kadınlara yönelik üreme sağlığı bilgilendirme materyallerinin hazırlanması. 7. Mülteciler için Üreme Sağlığı Bilgileri: Yayın kurulu üyeliği. 8. Azerbaycan CYBE Rehberi, Hizmet Sunucular İçin Rehber: Gözden geçirme ve yayına hazırlık grubu üyesi. 9. Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi, Eğitici Eğitimi Modülü: Yayın hazırlığı, bölüm yazarı. 10. T.C. Sağlık Bakanlığı, Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi: Yazım kurulu üyeliği. 11. KAYNAK: İKGV tarafından üreme sağlığı konusunda yayınlanan bülten. Yayına hazırlık. 12. Aile Planlaması Yöntemleri Checklistleri: Klinik kullanım için hazırlanan yöntem checklistlerinin hazırlanması 13. Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı: Klinik kullanıma yönelik hazırlanmış

4 kitapçığın yayına hazırlanması. 14. Aile Planlaması Bülteni: Üreme sağlığı eğitmenlerine yönelik bültenin yayın hazırlıklarını yürütme ve yazarlık. 15. GACI: Seks işçilerine yönelik yayınlanmakta olan bültende yazarlık. 16. Seks İşçilerine Yönelik Broşürler: Seks işçilerine yönelik CYBE, Kondom kullanımı, İnsan Hakları, Çalışma Güvenliği gibi konularda broşürlerin hazırlanması. 17. Saha Çalışanlarına Yönelik Eğitim Materyalleri: Seks işçilerine yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması. 18. Eczacılara Yönelik Eğitim Modülü: Aile planlaması konularında eczacılara yönelik uygulanacak eğitim programları için eğitim modülünün hazırlanması. 8. Projeler 1. Ağustos 2012 Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği nin Nevşehir ve Kayseri Ofislerinde çalışan sosyal çalışmacılarına yönelik cinsiyete dayalı şiddet danışmanlığı konusunda eğitim programı geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek Mart 2012 İstanbul Klinik Araştırma İnsiyatifi (İKAİ) tarafından düzenlenen Klinik Araştırmada Taşlar Yerine Oturuyor mu? konulu toplantısında Klinik Araştırma ve Etik Eğitimi başlıklı sunum, İstanbul, 26 Mart İKGV, Program Koordinatörü, İKGV nin yürüttüğü göç, sağlık ve eğitim programlarını koordine etmek, projelerdeki sağlık konularında danışmanlık vermek. Vakfın diğer koordinatörlerine sağlık konusunda danışmanlık vermek. İKGV yi üreme sağlığı konuları dahil diğer kurumlarla kurduğu işbirliği ilişkilerinde temsil etmek. Üreme sağlığı eğitim etkinliklerini koordine etmek. Ergenlere ve gençlere yönelik cinsel sağlık bilgileri eğitimi programı çalışmalarına danışmanlık vermek. HIV/AIDS in önlenmesine yönelik programları koordine etmek, danışmanlık vermek. İKGV nin İnsan Ticareti nin önlenmesi programının danışmanlığını sürdürmek yılından itibaren İKGV nin sığınmacı ve mültecilere yönelik programlarını koordine etmek Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim Ve Gelişim Merkezi (ASEGEM) Sağlık Hukuku Sertifika Programı; Hukuk Etik ilişkisi ve Sağlık, Üreme ve Hukuk oturumları; 01 Aralık Ocak 2010 İstanbul İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği işbirliğinde AIDS in önlenmesine yönelik risk altındaki gruplara yönelik programların yürütülmesi SHCEK Merkezlerinde çalışan profesyonellere yönelik cinsel sağlık eğitimi programları geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı nın insan ticareti mağdurlarına yönelik sığınmaevinde sağlık danışmanlığı. Mağdurların muayene, tedavi ve sevklerinin düzenlenmesi, rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması. Vakfın insan ticaretinin önlenmesine yönelik eğitim ve savunuculuk programlarına destek sunulması Willow Foundation tarafından uygulanan topluma dayalı üreme sağlığı programı kapsamında, uygulama illerinde üreme sağlığı hizmeti sunan personele iletişim, hukuk ve etik konularında eğitim programı geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek The Global Fund tarafından finanse edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Destek Peogramı kapsamında İKGV nin uyguladığı Erkeklerle Cinsel İlişkiye Giren Erkeklerin Güvenli Cinsel Davranışlarının Desteklenmesi Yoluyla HIV/AIDS'in Önlenmesi Projesi projesi

5 danışmanlığı, değerlendirme ve eğitim uzmanlığı The Global Fund tarafından finanse edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye HIV/AIDS Önleme ve Destek Peogramı kapsamında İKGV nin uyguladığı Sokakta Çalışan Seks İşçilerine Yönelik Gezici Eğitim ve Danışmanlık Birimi projesi danışmanlığı, değerlendirme ve eğitim uzmanlığı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında İKGV nin uyguladığı Seks İşçilerinin Güvenli Cinsel Davranışlarının Desteklenmesi Yoluyla HIV/AIDS in Önlenmesi Projesinde danışman, değerlendirme ve eğitim uzmanlığı. 12. Eylül 2005 İnsan Ticareti mağdurlarına sağlık hizmeti sağlayan İstanbul daki devlet hastanesi yöneticilerine yönelik eğitim toplantısının yürütülmesi. 13. Nisan 2005 AB tarafından desteklenen Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında düzenlenen STK mensuplarına yönelik Hedef Grup Katılımının Sağlanması toplantısında yürütücülük. 14. Ocak 2005 İnsan Ticareti konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte değerlendirme toplantısının yürütülmesi Willows Vakfı tarafından sivil toplum kuruluşlarına yönelik üreme hakları çalıştaylarının yürütülmesi. 16. Haziran 2004 AB tarafından desteklenen Türkiye Üreme Sağlığı Programı kapsamında düzenlenen STK mensuplarına yönelik Risk Altındaki Gruplara Yönelik HIV/AIDS Sürveyansı toplantısında yürütücülük Kadıköy Belediyesi, İnsanca Yaşam Projesi, Eğitim Danışmanı Kadıköy Belediyesi tarafından İKGV, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve İstanbul Sakatlar Derneği işbirliğinde yürütülen Demokrasi ve İnsan Haklarının Geliştirilmesi için İnsanca Bir Yaşam Projesi kapsamında seks işçileri, HIV/AIDS le yaşayanlar, farklı cinsel yönelimler nedeniyle ayrımcılığa uğrayan gruplara yönelik insan hakları eğitimlerinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak, eğitimlerin planlamasında ve değerlendirilmesinde görev almak. Radyo programları hazırlamak. 18. Ocak 2003 Haziran 2004 İnsan Ticaretinin önlenmesine yönelik Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik eğitimlerde eğitmenlik. Çalıştayların yürütücülüğü İKGV, Proje Koordinatörü, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı tarafından UNFPA 2. ve 3. Ülke Programları kapsamında uygulanan eğitim fakültelerinde cinsel sağlık eğitim programlarının başlatılması, öğretmenlere cinsel sağlık konusunda hizmet-içi eğitim verilmesi, cinsel sağlık hizmeti veren personelin eğitilmesi ve üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde cinsel sağlık hizmetlerinin başlatılmasına yönelik projelerin koordinatörlüğünü yapmak. 20. Temmuz 2002 AIDS Savaşım Derneği tarafından polis memurlarına yönelik HIV/AIDS in önlenmesi seminerlerinde eğitmenlik. 21. Haziran 2001 Diyarbakır da SSK çalışanlarına yönelik Hizmet Kalitesi için İletişim Becerileri programında eğitmenlik. 22. Haziran 2001 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim görevlilerine yönelik cinsel sağlık bilgileri eğitici eğitimi programında eğitmenlik. Aynı program İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri ile tekrar edilmiştir. 23. Aralık 2000 Eğitim fakülteleri öğretim görevlilerine yönelik cinsel sağlık bilgileri eğitici eğitimi programında eğitmenlik.

6 24. Aralık 2000 Gölcük te deprem sonrası dönemde sağlık personeline yönelik Kriz durumlarında üreme sağlığı hizmetleri konulu eğitim programında eğitmenlik. 25. Eylül 2000 Gölcük depremi sonrasında bölgede yaşayanlara yönelik destek etkinlikleri çerçevesinde anne babalara ve gençlere yönelik cinsel sağlık bilgileri eğitimlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi. 26. Nisan 2000 Sultanbeyli, İstanbul da topluma dayalı üreme sağlığı hizmet programlarında çalışacak 35 saha görevlisinin eğitilmesinde eğitmenlik. 27. Şubat 2000 Sabancı Üniversitesi öğrencilerine yönelik cinsel sağlık bilgileri semineri UNFPA, Azerbaycan, Danışman, Azerbaycan UNFPA Ofisi tarafından yürütülen Azerbaycan da HIV/AIDS in Önlenmesi programına danışmanlık vermek. Azerbaycan CYBE Tanı ve Tedavi ve CYBE eğitim programının hazırlanması. Gençlere yönelik eğitim programlarının materyallerinin hazırlanması Yaklaşık 30 kişilik bir damariçi madde bağımlısına yönelik zararın azaltılması çalışmalarını yürütmek ve küçük çaplı bir değerlendirmeyi uygulamak. 30. Aralık 1999 Eğitim fakülteleri öğretim görevlilerine yönelik cinsel sağlık bilgileri eğitici eğitimi programında eğitmenlik. 31. Mayıs 1999 Aksaray ve Niğde illerinde sığınmacılara yönelik cinsel sağlık eğitim programlarının hazırlanması ve eğitimlerin yürütülmesi. 32. Kasım 1998 Sağlık Bakanlığı il eğitim ekiplerine yönelik CYBE kursunda eğitmenlik, Kızılcahamam. 33. Aralık 1998 Pendik, İstanbul da topluma dayalı üreme sağlığı hizmet programlarında çalışacak 20 saha görevlisinin eğitilmesinde eğitmenlik. 34. Güz 1998 İstanbul da 60 özel çalışan hekim ve eczacıya yönelik CYBE tanı, tedavi ve danışmanlık eğitimleri hazırlanması ve eğitmenlik. 35. Mayıs 1997 Pendik, İstanbul da topluma dayalı üreme sağlığı hizmet programlarında çalışacak 20 saha görevlisinin eğitilmesinde eğitmenlik HIV/AIDS in önlenmesi konusunda seks işçilerine yönelik meslektaş eğitici eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesi İKGV, Proje Koordinatörü, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Tanı ve Tedavisinin Güçlendirilmesi Yoluyla HIV/AIDS in Önlenmesi Projesi koordinatörü. Proje etkinliklerinin yürütülmesinin koordinasyonu; personel yönetimi, mali işlerin yürütülmesi ve raporların hazırlanması Futures Group tarafından eczacılara yönelik KAPS Sosyal Pazarlama Programı kapsamında düzenlenen üreme sağlığı eğitim programlarında eğitmenlik Alibeyköy, İstanbul da topluma dayalı üreme sağlığı hizmet programlarında çalışacak 20 saha görevlisinin eğitilmesinde eğitmenlik. 9. İdari Görevler İnsan kaynağını Geliştirme Vakfı Genel Müdür AIDS Savaşım Derneği Genel Sekreteri Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önleme Derneği Genel Sekreteri Türkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ( ) 10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler İstanbul Tabip Odası Etik Kurul Üyeliği

7 İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırma Etik Kurulu Üyeliği Türkiye Biyoetik Derneği Ulusal AIDS Komisyonu 11. Ödüller 12. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati T U Öğrenci Sayısı Meslek Etiği (Biyoetik) Güz Tıp Tarihi ve Etik Meslek Etiği (Biyoetik) Tıp Tarihi ve Etik 5 80 Bahar Güz Bahar Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

8 a.1 Yurt içinde yayınlanan Kitaplar a. Çokar M, Kürtaj, Babil Yayınları, İstanbul, (302 sayfa) a.1.1 Yurt içinde yayınlanan kitaplarda Editörlük a. Çokar, M., Kayar, H.Y.: Seks İşçileri ve Yasalar: Türkiye de Yasaların Seks İşçilerine Etkileri ve Öneriler. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul, b. Çokar M (düzenleyen), AIDS in Önlenmesinde İnsan Hakları ve Kamu Özgürlüklerinin Korunması, Ulusal AIDS Komisyonu, İstanbul, a.1.2 Yurt içinde yayınlanan kitaplarda Bölümler a. Çokar, M.: Seks İşçilerinin Hakları İnsan Haklarıdır: Seks İşçiliği ve İnsan Hakları Sempozyumu Kitabı. Pembe Hayat Derneği, Ankara, b. Çokar M.: Felsefe, Etik, Biyoetik ve Tıp Etiği. Editör: Ulman, Y.I.: Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi (ASEGEM) Sağlık Hukuku Kurs Kitabı, s , Acıbadem Üniversitesi, c. Çokar M.: Üreme ve Hukuk. Editör: Ulman, Y.I.: Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi (ASEGEM) Sağlık Hukuku Kurs Kitabı, s , Acıbadem Üniversitesi, d. Çokar M.: Türkiye de Türkiye de Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri: Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bir Çözüm Müdür?. Türkiye Biyoetik Derneği e- bülten sayı 19, Yaz-Sonbahar e. Çokar, M, Anıl S, Sert G, Sözen Ş, Kayar HY, Yüksel M, AIDS, İnsan Hakları ve Yasalar: Türkiye de AIDS Konusundaki Yasal Düzenlemeler ve Öneriler. Pozitif Yaşam Derneği, İstanbul, f. Tomruk DG, Çokar M, Sert G, Evlilik Öncesi Muayene ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Rehberi. Kadıköy Belediyesi Evlilik Öncesi Üreme Sağlığı Danışmanlığı Projesi, İstanbul, g. Küntay E, Çokar M, Seks Ticareti Bilgilendirme Dosyası. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, İstanbul, h. Kalaça Ç, Çokar M, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Önlenmesi. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Tanı ve Tedavi Rehberi, düzenleyenler: Olcay Neyzi, Nuray Özgülnar; İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul: 2006; i. Çokar M, Ortaylı N.; "Üreme Sağlığı". Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Cinsel Sağlık Eğitimi, düzenleyenler: Nuray Fincancıoğlu, Ayşen Bulut; İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul: 2006; j. Çokar M, "Eğitim Fakültelerinin Geri Bildirimleri". Ergenlerde Sağlık Bilinci, yayına hazırlayan: Nuray Fincancıoğlu. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul: 2005;

4.1.2. Y. Lisans Hastane Yönetimi University of Leeds 1993. 4.1.3. Doktora Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2003

4.1.2. Y. Lisans Hastane Yönetimi University of Leeds 1993. 4.1.3. Doktora Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berna Eren (Karamustafaoğlu) 2. Doğum Tarihi: 17.11.1961 3. Unvanı: Doktor 4. Öğrenim Durumu: 4.1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 4.1.1. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce

Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Eğitim Özgeçmişi: İlkokul: Bahçelievler İlkokulu (Çorum) Ortaokul: Eti Ortaokulu (Çorum) Lise:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı Bilim Dalı Üniversite Yıl Doçent Halk Sağlığı Üniversitelerarası Kurul 1994 Profesör Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı Bilim Dalı Üniversite Yıl Doçent Halk Sağlığı Üniversitelerarası Kurul 1994 Profesör Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mithat KIYAK 2. Doğum Tarihi : 1956. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. 198 Y. Lisans Tıp İstanbul Üni.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Unvanı : Özge Yücel Dericiler ÖZGEÇMİŞ : Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi : +90 216 6261050/2209 : ozgeyucel@maltepe.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ANKARA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2008 - TEMMUZ 2010 Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 1994 yılında çocuk haklarının tanıtılması ve korunması amacıyla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ

EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ EĞİTİM VE SÜPERVİZYON VE DANIŞMA KURULU KADROLARININ KISA BİYOGRAFİLERİ AYTEN ZARA, PhD Ayten Zara, danışman ve klinik psikologdur. Danışmanlık ve klinik psikoloji uzmanlık ve doktorasını İngiltere de

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Besti ÜSTÜN e-posta: besti.ustun@uskudar.edu.tr Tel: 05053569725 2. Doğum Tarihi: 12.01.1964 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU

Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU Prof. Dr. Nedime KÖŞGEROĞLU ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde Eskişehir de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Eskişehir de tamamladı. Lisans eğitimini 1979 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HIV/AIDS TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HATAM) OCAK 2007 ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HIV/AIDS TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HATAM) OCAK 2007 ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HIV/AIDS TEDAVİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HATAM) OCAK 2007 ARALIK 2008 FAALİYET RAPORU HATAM web sayfasının güncelleştirilmesi, www.hatam.hacettepe.edu.tr Danışmanlık Hizmeti Yüzyüze

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1995. Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Anıl ERTOK ATMACA 2. Doğum Tarihi:17 07 1972 Çanakkale 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Öğretmenliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program İ S T A N B U L B İ L G İ Ü N İ V E R S İ T E S İ T R A V M A Ç A L I Ş M A L A R I S E R T İ F İ K A P R O G R A M I Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları

Detaylı

Vatan Hastaneler Grubu Alman Hastanesi, Kadın Doğum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk. Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi

Vatan Hastaneler Grubu Alman Hastanesi, Kadın Doğum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk. Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay (ŞAHİN) YILMAZ e-mail: tyilmaz@istanbul.edu.tr Doğum Tarihi: 17 Ocak 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV İLE YAŞAYAN KİŞİLERİN HASSASİYET/SAVUNMASIZLIK ARAŞTIRMASI/DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE DE HIV İLE YAŞAYAN KİŞİLERİN HASSASİYET/SAVUNMASIZLIK ARAŞTIRMASI/DEĞERLENDİRMESİ United Nations Development Programme in Eastern Europe and the CIS project Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Doğu Avrupa ve BDT Projesi TÜRKİYE DE HIV İLE YAŞAYAN KİŞİLERİN HASSASİYET/SAVUNMASIZLIK

Detaylı