Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Demokrasi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Demokrasi"

Transkript

1 Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Demokrasi İstanbul daki Kadın Kuruluşlarının Yerel Düzeydeki Siyasal ve Toplumsal Katılıma İlişkin Tutumları Araştırma Yürütücüsü Prof. Dr. Ömer ÇAHA Araştırma Asistanları Tuncer Ekicioğlu Emine Tuğba Kocabıyık Kübra Dilek Azman Mart 2008 Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2 İÇİNDEKİLER Sunuş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ...4 İKİNCİ BÖLÜM KATILIMCI SİYASET, YEREL DEMOKRASİ VE KADIN Temsili Demokrasiden Katılımcı Siyasete Yerel Demokrasi ve Yönetimde Reform Arayışları Türkiye de Merkeziyetçi Yönetim Geleneği ve Yerel Demokrasinin İmkânı Türkiye de Kadınlar ve Siyasal Katılım...27 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KADIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ: ÖRGÜTLENME BİÇİMİ, ÇALIŞMA SİSTEMİ VE FAALİYET ALANLARI Anne Çocuk Eğitim Vakfı Amargi Kadın Akademisi Gaziosmanpaşa Kadınlar Kültür ve Dayanışma Vakfı Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı Hazar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Türk Kadınları Kültür Derneği Ümraniye Kadın Merkezi...62 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KADIN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE KATILIMA İLİŞKİN TUTUMLARI Belediyelerle İlişkiler ve Yaşanan Sorunlar Valilik ve Diğer Kamu Kurumlarıyla İlişkiler ve Sorunlar Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Siyasete Katılım Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Toplumsal Duyarlılık

3 BEŞİNCİ BÖLÜM KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KADINLARI ETKİLEME GÜCÜ Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurumsal Aidiyet Siyasal Katılıma İlişkin Tutumlar Sivil Toplum Kuruluşlarına ve Toplumsal Duyarlılığa İlişkin Tutumlar Kadın Kuruluşlarına Katılanların Demografik Özellikleri Sonuç KAYNAKÇA EK: SÖYLEŞİLER Anne Ve Çocuk Eğitimi Vakfı Amargi Kadın Kooperatifi Gaziosman Paşa Kadınlar Kültür Ve Dayanışma Vakfı Hanımlar Eğitim Ve Kültür Vakfı Hazar Eğitim Kültür Ve Dayanışma Merkezi Kadın Adayları Destekleme Ve Eğitme Derneği Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Türk Kadınları Kültür Derneği Ümraniye Kadın Merkezi

4 Sunuş Bu çalışmanın temel konusunu, İstanbul da bulunan kadın sivil toplum örgütlerinin, kadınların yerel düzeydeki siyasal ve toplumsal katılıma ilişkin tutumları oluşturmaktadır. Türkiye de 1980 sonrasında değişik kesimler arasında dikkate değer bir kadın hareketi gelişmiştir. İslami kesimden, Kemalist, liberal, sol ve feminist kesimlere kadar gelişen kadın hareketlerinde belli bir örgütlenmeye gidilmiştir. Çoğunlukla dernek veya vakıf şeklinde örgütlenmiş olan kadın kuruluşlarının önemli bir kısmının merkezi İstanbul da bulunmaktadır. Bu kuruluşların, kadınların yerel düzeyde siyasal ve toplumsal faaliyetlere katılımına ilişkin nasıl bir tutum geliştirdikleri araştırmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Buradan hareketle İstanbul da faaliyet gösteren on kadın kuruluşu üzerinde çalışılmıştır. Araştırmaya dahil edilen on kadın kuruluşu alfabetik sıraya göre şunlardır: Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Amargi Kadın Kooperatifi, Gaziosmanpaşa Kadınlar Kültür ve Dayanışma Vakfı, Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Türk Kadınları Kültür Derneği ve Ümraniye Kadın Merkezi. Bu kuruluşların bir kısmı İstanbul daki ilçeler düzeyinde, bir kısmı İstanbul ili düzeyinde bir kısmı ise ulusal düzeyde örgütlenmiştir. Söz konusu kuruluşların seçiminde göz önünde bulundurulan kriterlerden biri örgütlenme düzeyi, biri de siyasal duruşları olmuştur. Örgütlenme düzeyiyle bağlantılı olarak ilçe, il ve ulusal düzeydeki örgütlenmeleri göz önünde bulundurulmuştur. Siyasal duruşları itibariyle de kuruluşların muhafazakâr, Feminist ve Atatürkçü/laik gibi üç duruşa sahip olduğu veya bu üç paradigma içinde hareket ettiği varsayılmıştır. Bu kuruluşların seçiminde göz önünde bulundurulan kriterlere ilişkin bilgiler takip eden bölümde ayrıntılı biçimde verilmektedir. Kadın örgütlerinin, kadınların katılımına ilişkin tutumları ulusal siyaset, yerel yönetimler ve toplumsal duyarlılık olmak üzere üç düzlemde incelenmiştir. Ulusal düzeydeki siyasal katılım kapsamında, kadın örgütlerinin kadınları siyasette ve bunun ana üssü olan siyasal partilerde aktif yer alma konusundaki tutumları ele alınmıştır. Yerel yönetimler düzeyindeki katılımı incelemek üzere, kadın örgütlerinin, kadınları başta belediyeler olmak üzere, İstanbul daki yerel yönetim faaliyetlerinde yer almaya 4

5 ilişkin tutumları incelenmiştir. Toplumsal duyarlılık alanındaki katılıma ilişkin tutumlarını incelemek üzere de kadın örgütlerinin, kadınları toplumsal duyarlılık alanındaki faaliyetlere hangi düzeyde yönlendirdiği ayrıntılı biçimde analiz edilmiştir. Araştırmada eğitim, sağlık, çevre, yoksulluk, aile içi şiddet ve kültürel-sanatsal etkinlikler gibi beş duyarlılık alanı belirlenmiş ve kadın kuruluşlarının bu alanlara ilişkin performansları mercek altına alınmıştır. Çalışmamızda ana hatlarıyla üç bilgi kaynağından hareketle, kuruluşların performansı incelenmiştir. Bunlardan birincisi her kuruluşun web sayfası ve yayınlarıdır. On kuruluş tarafından yayınlanan eserler (kitap, bülten, dergi, broşür vs) ayrıntılı biçimde incelenerek kuruluşların faaliyetleri hakkında bilgi edinilmiştir. İkincisi kadın kuruluşlarının yöneticileriyle yüz yüze yapılan derinlemesine mülakatlardır. Bu mülakatlarda kadın kuruluşlarının yukarıda ifade edilen üç düzlemde kadınların katılımına ilişkin nasıl bir performans sergiledikleri sorgulanmıştır. Üçüncü olarak da kadın kuruluşlarıyla üye, gönüllü, profesyonel çalışan veya hizmetlerinden yararlanma şeklinde bağlantılı olan belli sayıda kadın üzerinde anket çalışması uygulanmıştır. Anket uygulamasının temel amacı, kadın kuruluşlarının kendi bünyelerindeki kadınları etkileme gücünü ölçmek olmuştur. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın kapsamı ve metodoloji ele alınmaktadır. Çalışmaya dahil edilen kuruluşların seçimi, bu kuruluşlarla ilgili çalışma metodolojisi birinci bölümde ayrıntılı biçimde yer almaktadır. İkinci bölümde genel olarak siyasal katılımla yerel demokrasi kavramlarına ilave olarak Türkiye de kadın ve siyaset konusu ele alınmıştır. Bu bölümde katılımcı demokrasiden yerel demokrasiye uzanan sürecin ve bunun Türkiye deki resminin ayrıntılı bir analizi yapılmıştır. Yine kadınların Türkiye de siyasal katılımı konusu bu bölümde değerlendirilerek kadınların katılım yönündeki performansının hem ulusal hem de yerel düzeydeki resmi çekilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmaya dahil edilen on kuruluşla ilgili genel analizler yapılmıştır. Her kuruluşun yayınları, web sayfaları ve kuruluşlar adına yapılan söyleşilerden hareketle on kuruluşun örgütlenme biçimi, çalışma sistemi ve ana faaliyet alanlarıyla ilgili analizlere yer verilmiştir. Dördüncü bölümde kadın kuruluşlarının ulusal ve yerel düzeydeki katılımının analizi yapılmıştır. Son bölümde ise kadın kuruluşlarıyla bağlantılı kadınlar üzerinde uygulanmış olan anket çalışmasının analizine yer verilmiştir. 5

6 Bu çalışma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı nın sağlamış olduğu proje desteğiyle yürütülmüştür. Bu bakımdan Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planlama Dairesi yetkililerine sonsuz şükranlarımı sunmak isterim. Çalışmamıza ayrıca Fatih Üniversitesi Araştırma Fonu da destek sağlamıştır. Fatih Üniversitesi Araştırma Fonu na da katkılarından dolayı teşekkür borçlu olduğumu belirtmek isterim. Kuşkusuz bu araştırmanın yapılabilmesi araştırmaya dahil ettiğimiz on kadın kuruluşunun katkılarıyla mümkün olmuştur. Araştırmada yer alan kadın kuruluşları yöneticileri ve üyeleri araştırmanın her aşamasında yanımızda yer alarak büyük katkılarda bulundular. Kadın kuruluşları mülakat vererek, yayınlarına ulaşma imkânı sağlayarak ve anketlerin uygulanmasında yardımcı olarak araştırmamıza büyük destek verdiler. Onların katkısı olmaksızın bu araştırmanın tamamlanmasına gerçekten imkân yoktu. Her tür desteklerinden dolayı burada incelenen on kadın kuruluşunun yöneticilerine, üyelerine ve çalışanlarına sonsuz şükranlarımı sunmak isterim. Çalışma üç asistan arkadaşımızın katkılarıyla yürümüştür. Verilerin temininde, anketlerin uygulanmasında, söyleşilerin gerçekleştirilmesinde ve deşifre edilmesinde büyük emekleri geçmiştir. Kuşkusuz onların katkısı olmaksızın bu çalışmanın yürümesi mümkün değildi. Bu bakımdan araştırma asistanları Mehmet Tuncer Ekicioğlu, Emine Tuğba Kocabıyık ve Kübra Dilek Azman a da sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu araştırma yaklaşık bir yıllık emeğin ve uzun bir birikimin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmanın, kadın kuruluşlarının yerel demokrasiye katkısıyla ilgili akademik literatüre katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Böyle olması durumunda çalışma amacına fazlasıyla ulaşmış olacaktır. Ömer ÇAHA Mart 2008/ İstanbul 6

7 BİRİNCİ BÖLÜM ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ İstanbul da faaliyet gösteren kadın sivil toplum örgütlerinin yerel düzeydeki siyasal ve toplumsal katılıma ilişkin tutumlarının araştırıldığı bu çalışmanın ana hatlarıyla iki ayağı bulunmaktadır. Birinci ayağında genel olarak literatüre dayanarak siyasal katılım ve yerel demokrasi ile Türkiye de kadınların bu bağlamda sergiledikleri performansları ele alınmıştır. Konuyla ilgili kapsamlı bir literatür taraması yapılarak siyasal katılım ve yerel demokrasi kavramları ayrıntılı biçimde tartışılmış ve Türkiye de yerel demokrasinin gelişimine ilişkin imkânların neler olabileceği konusu analiz edilmiştir. Yine kadınların Türkiye de siyasal katılım konusunda sergiledikleri performanslarının hem ulusal, hem de yerel düzeyde bir analizi yapılmıştır. Bu kapsamda Türkiye de gelişmiş olan kadın hareketi, kadın hareketinin kurumsallaşma örnekleri, kadın gruplarının Türkiye deki kültürel, siyasal ve hukuksal normların değişimine ilişkin performansları ayrıntılı biçimde analiz edilmiştir. Çalışmamızın esasını oluşturan ampirik ayağında ise İstanbul da faaliyet gösteren on sivil toplum örgütünün yerel düzeydeki siyasal ve toplumsal katılıma ilişkin tutumları ele alınmıştır. Araştırmanın ağırlıklı noktasını oluşturan bu ayağında ana hatlarıyla iki çalışma yapılmıştır: Öncelikle araştırma kapsamına alınan on sivil toplum örgütünün yetkilileriyle niteliksel araştırma kapsamında yüz yüze derinlemesine mülakat yapılmıştır. Her örgütten ortalama iki kişiyle görüşme yapılmasına dikkat edilmiştir. Ancak bazı kurumlarda ikinci kişiyle mülakata gerek kalmadığı için tek kişiyle yetinilirken, bazı kurumlarda da üç kişiyle mülakat yapılmıştır. Araştırmada toplam 19 kişiyle yüz yüze derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına alınan tüm kuruluşların genel başkanları ile mülakat gerçekleştirilmiştir. İkinci olarak da her örgütün bağlantılı olduğu kadınlar üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Anket, ilgili dernek ya da vakfa üye olan, gönüllü olarak çalışan veya faaliyetlerini takip eden kadınlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına alınan on kuruluş titiz çalışmalar sonucunda ve bazı kriterler göz önünde bulundurularak tespit edilmiştir. Öncelikle İstanbul da değişik statülerde faaliyet gösteren tüm kadın örgütlerinin tespiti yapılmış, ardından ön görülen kriterler dikkate alınarak bu kuruluşlar arasından on kuruluş seçilerek araştırmaya dahil 7

8 edilmiştir. İstanbul daki kadın örgütlerinin tespitinde Dernekler Dairesi, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Dernekler Dairesi verilerinden yararlanılmıştır. İstanbul da yer alan tüm kuruluşların resmi kayıtlarının bulunamayacağı varsayımından hareketle, ayrıca internet ortamında da araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda İstanbul da kadınlar tarafından kurulmuş olup, yine kadınlar tarafından yönetilen ve kadınlara yönelik faaliyet gösteren dernek, vakıf, kooperatif, platform, inisiyatif, birlik, federasyon, komisyon, ağ, merkez veya grup şeklindeki kadın örgütlerinin dökümü Tablo 1 de görülmektedir. Tablo 1: İstanbul da Faaliyet Gösteren Kadın Sivil Toplum Örgütleri Dernekler Vakıflar Diğer Kuruluşlar Çalışan Kadınları Destekleme Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Amargi Kadın Kooperatifi Derneği Hukukçu Hanımlar Derneği Anne-Çocuk Eğitim Vakfı Ana Kültür Kooperatifi Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği (KASAD-D) Gaziosmanpaşa Kadınlar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Gökkuşağı İstanbul Kadın Platformu Türk Kadınları Kültür Derneği Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AK-DER) Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Bir Umut Kültür Sosyal Day. Kadın Kültür ve İletişim Vakfı Kadın Yurttaş Ağı (KAYA) ve Yardım. Derneği Hanımlar İlim ve Kültür Derneği (HİKDE) Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Vakfı Kadından Topluma Eğitim Grubu Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER) Kadınlarla Dayanışma Vakfı Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Kadın Eczacılar Derneği Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu (FIFCJ) Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Yaşamı Paylaşalım Kadıköy Kadın Grubu Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Vakıflar Kız Yurdundan Yetiş.Eğit ve Kültür Vakfı Kadın Haklarını Koruma Derneği Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Hazar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Aileyi Koruma ve Destekleme Derneği Tabloda görülmekte olan örgütlerin, araştırmamız kapsamında ulaşılabilen örgütler olduğunu ifade etmek gerekiyor. Gerçekte bunların dışında İstanbul da faaliyet göstermekte olup, ancak tarafımızca tespit edilemeyen kuruluşların varlığı da söz 8

9 konusu olabilir. İlerleyen bölümlerde tartışılacağı gibi, aşağıdaki tabloda yer alan veriler esas alındığında İstanbul da kadın sivil toplum örgütlerinin oldukça az sayıda olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Türkiye İstatistik verilerine göre on iki milyon civarında nüfusu olan devasa büyüklükte bir şehirde civarında kayıtlı kadın örgütünün bulunması, kadın örgütlerinin sayısal olarak ne kadar yetersiz olduğunu göstermektedir. Bu kuruluşlar içinden araştırmaya dahil edilecek olan on kuruluşun seçiminde bazı zorluklarla karşılaşıldığını belirtmek gerekiyor. Başlangıçta feminist, muhafazakâr, Kemalist, liberal ve sol kimlikli olmak üzere beş farklı siyasal kimliğe sahip ikişer örgütün seçilmesi amaçlanmıştı. Ancak yukarıda yer alan kuruluşlarla ilgili yapılan ön çalışmalarda kadın kuruluşlarını bu şekilde kategorileştirmenin çok ciddi sakıncalar barındırdığı görülmüştür. Yukarıda ifade edilen kimliklerin bazı kuruluşlarda iç içe geçtiğini, bazı kuruluşlarınsa herhangi bir siyasal kimlikten ve tercihten özenle kaçındığı ulaşılan bilgiler arasında yer almaktadır. Bu bakımdan çalışılacak örgüt seçiminde bu denli katı bir tasniften vazgeçilmiştir. Araştırmamızın temel konusu İstanbul da faaliyet gösteren kadın örgütlerinin yerel düzeydeki katılımı olunca, doğal olarak bu örgütlerin yerel düzeydeki kamu kuruluşlarıyla ilişkileri büyük önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerin merkezi aktörü durumundaki belediyelerin siyasal karakterli aktörler olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bakımdan siyasal eğilimin ya da referansın ana hatlarıyla da olsa göz önünde bulundurulmasının, araştırmamızın amacına daha iyi hizmet edeceği düşünülmüştür. Buradan hareketle kurucularının dünya görüşleri baz alınarak kuruluşların, muhafazakâr, feminist ve Atatürkçü/laik gibi üç kategoride yer alabileceği varsayılmıştır. Burada göz önünde bulundurulması gereken husus şudur: Araştırmada yer alan örgütlerin kurucularının yukarıda ifade edilen üç dünya görüşü içinde hareket etmelerine rağmen, bu kuruluşlar çok sayıda değişik kadınlara hizmet sunmaktadırlar. Bu bakımdan kurucularının belli bir kimliği ya da tercihi olmakla birlikte, hizmet sundukları kadın kitleleriyle birlikte değerlendirildiğinde her bir kuruluşu belli bir değer ya da kimlik üzerinden tanımlamanın oldukça güç olduğu ortaya çıkar. Yine de kadın kuruluşlarını araştırmaya dahil etmede kullanılmak üzere böyle bir kategorileştirmenin işlevsel olacağını düşünmekteyiz. 9

10 Aşağıdaki tabloda görülen Hazar, HEKVA ve TÜRKKAD örgütlerinin daha çok muhafazakâr ; KA-DER, Mor Çatı ve Amargi örgütlerinin feminist ; KEDV, GOP- KKDV, ÜKD ve AÇEV örgütlerininse Atatürkçü/seküler bir paradigma içinde hareket ettiği varsayılmıştır. Yukarıda ifade edildiği gibi, bu kuruluşların kurucularının, varsaydığımız referans noktalarından hareket etmelerine rağmen çalışanları, gönüllüleri ve faaliyetlerinden yararlananlarıyla bir bütünlük içinde değerlendirildiğinde her birinin iç içe geçmiş değişik kimlik, değer ya da referansla yoğruldukları ya da en azından muhatap oldukları söylenebilir. Bu kuruluşlardan AÇEV in özellikle belli bir kimlik ya da duruş kaygısı gütmekten çok, proje bazlı çalışan profesyonel bir kuruluş hüviyetinde olduğunun altını çizmek gerekiyor. İkinci olarak da, araştırma kapsamına alınan örgütlerin bir kısmının aynı zamanda ulusal, bir kısmının İstanbul genelinde, bir kısmınınsa ilçe düzeyinde faaliyet gösteriyor oluşunun önemli olduğu varsayılmıştır. Ulusal düzeyde örgütlenmiş, merkezi İstanbul ya da başka bir ilde bulunan örgütleri ulusal, İstanbul düzeyinde örgütlenmiş olan kuruluşları yerel-il, ilçe düzeyinde örgütlenmiş olan kuruluşları da yerel-ilçe örgütler olarak tanımlamış bulunmaktayız. Araştırmaya dahil edilen dört kuruluş (KA- DER, TÜRKKAD, AÇEV, Amargi) ulusal, üç kuruluş (Hazar, HEKVA, KEDV, Mor Çatı) yerel-il, iki kuruluş da (GOP-KKDV, ÜKM) yerel-ilçe düzeyinde örgütlenen kadın örgütleri olarak gözükmektedir. Buradan hareketle araştırma kapsamına alınan kuruluşlar aşağıdaki tabloda görülmektedir: Tablo 2: Araştırma Kapsamına Alınan Kadın Sivil Toplum Örgütleri Kuruluş Adı Örgütlenme Düzeyi Kuruluş Yılı Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Ulusal 1993 Amargi Kadın Kooperatifi Ulusal 2001 Gaziosmanpaşa Kadınlar Kültür ve Dayanışma Vakfı (GOP-KKDV) Yerel-ilçe 1991 Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yerel-il 1993 Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) Yerel-il 1988 Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER) Ulusal 1997 Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) Yerel-il 1986 Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Yerel-il 1990 Türk Kadınları Kültür Derneği Ulusal 1966 Ümraniye Kadın Merkezi Yerel-ilçe

11 Araştırmaya dahil edilen kuruluşlar, örgütlenme düzeyleri itibariyle üç kategoriye (ulusal, yerel-il, yerel-ilçe) ayrılmakla birlikte, onları faaliyetleri itibariyle bu tür bir ayrıma tabi tutmak oldukça güçtür. Zira ulusal düzeyde örgütlenmiş olan kuruluşlar aynı zamanda il ve ilçeler bazında da faaliyet göstermektedir. Yine İstanbul ili düzeyinde örgütlenmiş olan bazı kuruluşların aynı zamanda ulusal düzeyde ve ilçe bazında da faaliyette bulunduklarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Benzer bir değerlendirmeyi ilçe düzeyinde örgütlenmiş olan iki kuruluş için de yapmak mümkündür. Bu kuruluşlar da ağırlıklı olarak ilçe düzeyinde faaliyet göstermekle birlikte, zaman zaman il düzeyinde de faaliyette bulunmaktadır. Burada yer alan kuruluşların çoğununun aynı zamanda uluslararası düzeyde de faaliyette bulunduklarını belirtmekte yarar vardır. Yukarıda ifade edildiği gibi on kuruluşun ürettiği hizmetlerden yararlananlar üzerinde ayrıca bir anket uygulanmıştır. Bu anketle temel olarak söz konusu kuruluşların kadınları ulusal siyaset ve yerel düzeydeki sorunlarla ilgilenme, siyasete karşı ilgilerini uyandırma ve kendilerini gerçekleştirme konularındaki katkısının ölçülmesi hedeflenmiştir. Anket çalışması, hem söz konusu örgütlerde profesyonel ve gönüllü olarak çalışanlar, hem de bu örgütlerin ürettiği hizmetlerden yararlananlar üzerinde uygulanmıştır. Her kuruluşta ortalama 20 ile 40 kişi anket çalışmasına dahil edilmeye çalışılmıştır. Ancak bazı kuruluşlarda bu sayıyı tam olarak tutturmak mümkün olmamıştır. Bazılarında ise öngörülenin üzerinde kişi üzerinde anket uygulamak mümkün olabilmiştir. Özellikle AÇEV ve Mor Çatı gibi kuruluşlarla doğrudan ilişkili kadın sayısının azlığından dolayı, ancak ulaşılabilen kişiler üzerinde anket uygulanabilmiştir. Bu bakımdan bu kuruluşlara uygulanan anket sayısı diğerlerine göre daha az olmuştur. Anketlerin kuruluşlara göre dağılımı Tablo 3 te görülmektedir. Ancak analizlerin ağırlıklandırılmış veriler üzerinden yapıldığını belirtmek gerekiyor. Buna göre tüm kuruluşlardan alınan anketler 30 üzerinden ağırlıklandırılarak her kuruluşun eşit düzeyde değerlendirmeye alınması sağlanmıştır. Anketler, araştırma asistanları tarafından yüz yüze mülakat yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Ancak bazı örgütlerde anket uygulaması kuruluş çalışanlarının yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Anketle ilgili analizler altıncı bölümde yer almaktadır. 11

12 Tablo: Kadın Kuruluşlarında Uygulanan Anket Sayısı Kuruluş Sayı Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 15 Amargi Kadın Kooperatifi 27 Gaziosmanpaşa Kadınlar Kültür ve Dayanışma Vakfı (GOP-KKDV) 20 Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği 26 Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı (HEKVA) 27 Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER) 20 Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) 35 Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 15 Türk Kadınları Kültür Derneği 35 Ümraniye Kadın Merkezi 21 Toplam 241 İstanbul daki kadın sivil toplum örgütlerinin siyasal katılıma ilişkin performansları analiz edilirken yukarıda ifade edildiği gibi ilgili kuruluşların yöneticileriyle derinlemesine mülakatlar yapılmış, kuruluşların hizmet verdikleri kadınlar üzerinde anket uygulanmış ve aynı zamanda söz konusu kuruluşların yayınlarıyla web sayfaları içerik analizi yöntemiyle ayrıntılı biçimde analiz edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen kuruluşların faaliyetlerinin analizinde özellikle yayınlar ve web sayfalarından yararlanılmıştır. Ancak tüm kurumların aynı ölçüde ve sayıda yayın ve internet üzerinden faaliyette bulunamadıklarının altını çizmek gerekiyor. Yeteri düzeyde yayını bulunmayan kurumlarla ilgili analizlerde kurum yetkililerinin verdikleri bilgilerle yetinilmiştir. Yukarıda ifade edildiği gibi her kurumdan iki kişiyle mülakat yapılmaya çalışılmıştır. Bu iki kişiden birinin kurumun başkanı ya da kurul yöneticisi, diğerininse kurum yönetiminde etkin bir kişi olmasına dikkat edilmiştir. Ancak bazı kurumlarda kurum yetkilisiyle, kurumun yönetiminden bir kişiyle ortaklaşa mülakat yapılmıştır. Yapılan tüm mülakatlar bu çalışmanın ek kısmında yer almaktadır. Kurum yöneticileriyle yapılan mülakatlarda ana hatlarıyla dört nokta üzerinde durulduğu söylenebilir. Öncelikle kurumun kuruluş öyküsü ve faaliyet alanlarıyla ilgili bilgiler alınmıştır. İkinci olarak kurumun yerel yönetimlerle ilişkileri sorgulanmıştır. Araştırmanın ağırlıklı noktasını bu husus oluşturduğu için konu üzerinde ayrıntılı biçimde durulmuştur. Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kuruluşun bulunduğu ilçe belediyesi, İstanbul Valiliği, il ve ilçe emniyet müdürlükleri, kuruluşun bulunduğu kaymakamlık ve valilik bünyesinde yer alan toplum merkezleri konusunda 12

13 kurumların sergiledikleri performans, bu kurumlarla ortak yapılan çalışmalar, karşılaştıkları sorunlar ve bu kurumlardan beklentileri gibi konularla ilgili bilgiler alınmıştır. Üçüncü olarak kurumların toplumsal duyarlılığa ilişkin faaliyetleri sorgulanmıştır. Ana hatlarıyla altı duyarlılık alanı belirlenerek kurumların bu alanlardaki performansı mülakatlarda sorgulanmıştır. Bu duyarlılık alanları, eğitim, sağlık, çevre, yoksulluk, aile içi şiddet ve kültürel-sanatsal etkinlikler olarak formüle edilmiştir. Kadın kuruluşlarından her birinin, zaten bu alanlardan biri üzerinde uzmanlaştığı bilinmekle birlikte, bu altı duyarlılık alanı başlı başına bir sorun olarak araştırılmıştır. Dördüncü olarak araştırmaya dahil edilen kuruluşların siyasal katılımla ilgili performansları sorgulanmıştır. Hangi düzeyde siyasetle ilgilendikleri, hizmet sundukları kadınların siyasette yer almaları konusunda bir çalışma yapıp yapmadıkları, il genel meclisiyle belediye meclislerinde yer alıp almadıkları, herhangi bir siyasal partiyle bağlantılarının bulunup bulunmadığı gibi konular bu bağlamda ele alınmıştır. Son olarak da araştırma kapsamına alınan kuruluşlarla bu kuruluşların hizmetlerinden yararlanan kadınların diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri ve bu konuda sergiledikleri performansları sorgulanmıştır. 13

14 İKİNCİ BÖLÜM KATILIMCI SİYASET, YEREL DEMOKRASİ VE KADIN Bu bölümde ana hatlarıyla üç nokta üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikle demokratik toplumlarda giderek yaygınlık kazanmaya başlayan katılımcı siyaset üzerinde duracağız. Demokrasilerde temsilin beraberinde getirdiği tıkanıklıkları açmak üzere tamamlayıcı bir model olarak geliştirilen katılımcı siyasetle ilgili temel tartışmaları ana hatlarıyla vermeye çalışacağız. İkinci olarak yerel demokrasiyle ilgili temel tartışmaları ve gelişmeleri irdeleyeceğiz. Dünyadaki gelişmeler ışığında Türkiye de yerel demokrasinin gelişme zeminini de bu bağlamda ele alacağız. Üçüncü olarak da Türkiye de kadın ve siyaset üzerinde yoğunlaşacağız. Kadın sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili yapılan çalışmaya bir çerçeve oluşturmak üzere kadınların Türk siyasal yapısındaki yeriyle ilgili bir resim çizmeye çalışacağız. 1. Temsili Demokrasiden Katılımcı Siyasete Bilindiği gibi, modern dünyada gelişmiş olan demokrasi temsili mekanizmaya dayanmaktadır. 1 Modern dünyadaki demokratik sistem temel bir takım prensiplere, kurallara, değerlere ve kurumlara dayanır. Demorasinin en temel değeri özgürlük ve eşitlik tir. Bu iki değerin birlikte hayata geçirilmesinin mümkün olup olmadığına ilişkin tartışmalar olmakla birlikte, demokrasi bu iki değeri azami düzeyde hayata geçirmeye çalışan kurumsal bir alt yapıya sahiptir. Demokrasinin, aslında biri değerlere, biri de biçime yönelik olmak üzere iki boyutunun olduğunu söyleyebiliriz. Değerlere yönelik boyutunda demokrasi temel hak ve hürriyetleri güvence altına alır. Demokrasinin esas değerinin bu olduğunu, demokratik sistemi diğerlerinden ayıran özünün de burada yattığını biliyoruz. Temel hak ve hürriyetler konusunda problemli olan sistemlerin demokratik açıdan da sıkıntılı olduklarını söylemek mümkündür. Demokrasinin kurumsal boyutu ise onun formel, yani biçimsel kısmıyla ilgilidir. Çok 1 Doğrudan demokrasi küçük nüfuslu Antik Yunan kentlerinde uygulanmıştır. 14

15 partili sistem, düzenli seçimler, güçler ayrımı ilkesi, yayın ve örgütlenme özgürlüğü gibi kurumsal boyutu demokrasinin asli değerlerini hayata geçirmeye hizmet ederler. Siyasal partiler, demokrasinin temel değerlerinin belirlediği çerçeve içinde, kendi aralarında bir takım programlar üzerinde anlaşarak demokratik iktidara talip olurlar. Bu anlamda demokrasilerin lokomotif gücünü siyasal partiler oluşturur. Siyasal partiler demokratik sistemin temel değerleri ve kuralları içinde birbirleriyle rekabet ederek iktidarı ele geçirmeye çalışırlar. Belirlenmiş prensipler ışığında toplumun çoğunluğunun desteğini alan siyasal parti ya da partiler doğal olarak iktidara taşınır ve belirli bir süre için iktidarı elinde bulundurur. Toplumun demokratik mekanizma içindeki temsili doğal olarak siyasal partiler ve seçimler aracılığıyla oluşur. Ancak siyasal partilerin iktidar mücadelesi belli zamanlar içinde olduğu ve seçimler belli aralıklarla gerçekleştirildiği için temsili demokrasi vatandaşın aktif biçimde ve yeterince katılımına imkân sağlayamamaktadır. Bununla birlikte, bireylerin tercihi değişken olduğu için, bu tercihlerin sisteme aktarılmasının geniş aralıklarla olması (dört beş yılda bir) beraberinde bazı sıkıntılar getirir. Bu bakımdan sivil toplum grupları ekseninde aktif katılımı ön gören bir anlayış bugün giderek yaygınlaşmaktadır. Temsili demokrasiden, katılımcı demokrasiye doğru bir sürecin giderek yaygınlaştığı söylenebilir. Demokratik sistemin bir boyutu değerler ve kurumlarla ilgiliyse bir boyutu da katılımla ilgilidir. Ancak yukarıda ifade edildiği gibi klasik demokrasi anlayışında katılım seçimlerle sınırlı olduğu için demokrasiyi aktif, sürekli ve dinamik bir katılıma açık hale getirmeye yönelik arayışlar baş göstermiştir. Katılımcı demokrasinin arka planındaki temel kaygının da bu olduğu söylenebilir. Siyasal katılımı, ana hatlarıyla vatandaşın sisteme aktardığı taleplerini, siyasal sistem karşısındaki durumunu, tutumunu ve davranışlarını yansıtan genel bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Siyasal katılım basit bir mekanizmadan, yoğun bir eyleme kadar uzanan geniş bir tutum ve faaliyet alanını kapsar. Bir siyasal sistem içinde genel olarak yöneten ve yönetilen olmak üzere iki kesimin varolduğunu düşündüğümüzde katılımın daha çok yönetilenlerin yönetenleri etkileme, onların kararlarını kendi tercihleri doğrultusunda değiştirme süreci olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlar, başta siyasal partiler olmak üzere, sendikalar, dernekler, vakıflar, platformlar ve inisiyatif grupları şeklinde örgütlenmek suretiyle siyasal yaşamı örgütsel düzeyde etkileyebilecekleri gibi; mektup, bireysel müracaat, oy gibi yollarla dolaylı ve bireysel bazda da etkileyebilirler. Siyasal sistem, sonuçta girdileri ve çıktıları 15

16 olan bir mekanizmaya işaret eder. Siyasal sistem açısından en önemli girdi vatandaşın sistemden beklentileri, istekleri ve yöneticiler üzerindeki etkisidir. Sistemin sonuçlarıysa adalet, güvenlik, eğitim, özgürlük gibi vatandaş için üretilen hizmetlerdir. 2 Robert Dahl, siyasal katılımın boyutlarını ilgilenme, önemseme, bilgilenme ve eylemde bulunma şeklinde dörde ayırmaktadır. Katılımın en yalın biçimi olan ilgilenme boyutunda vatandaş siyasal olaylara ilgi duymakla yetinir. İkinci aşamada kendi yaşamıyla da yakından ilgili olduğu düşüncesinden hareketle, siyasal olayları önemser. Üçüncü aşama olan bilgilenme aşamasında vatandaş artık siyasal olayların bir takipçisi durumuna gelmiştir. Olaylarla yakından ilgilenmekte ve konuyla ilgili radyo, televizyon ve gazete gibi haber kaynaklarını takip etmektedir. Katılımın son aşaması olan eylem boyutunda ise, vatandaş siyasal olayların içinde yer alır ve siyasal yaşamın aktif bir öğesi haline gelir 3. Milbrath ve Goel, uluslararası düzeyde yapılmış olan çok sayıda çalışmaya dayanarak katılım faaliyetlerinin genel olarak aktif katılımcılar, pasif destekleyiciler ve ilgisizler olmak üzere üç şekilde gerçekleştiğini ileri sürmektedirler. 4 Siyasete aktif biçimde katılanların sınırlı oluşundan hareketle, demokratik mekanizmanın siyasal elitler arasındaki dar kapsamlı bir dönüşümden başka bir şey olmadığı sonucuna varan ve bu anlamda demokrasinin mutlak manada halka dayanmadığı argümanını ileri sürenler olmuştur. 5 Bugün siyasal katılımın gerçekleşmesi için vatandaşın öncelikle yasal olarak bir takım haklara sahip olması gerekir. Siyasal katılımı bu anlamda oy vermenin ötesinde siyasal amaçla dernek ya da parti kurma, bunlara üye olma, toplanma, gösteri yapma, siyasal amaçlı yayın yapma ve seyahat etme gibi geniş çaplı etkinliklere kadar uzatmak mümkündür. 6 Bütün bu etkinliklerin gerçekleşmesi ancak demokratik bir ortamda 2 Sistem analiziyle ilgili özlü bir çalışma için bkz. David Easton, An Approach to the Analysis of Political Systems, Comparative Politics: In the Post-Behavioral Era, Der. Lous J. Cantori ve Andrew H. Zeigler, Boulder and Colarodo: Lynne Reinner Publishers, Robert A. Dahl, Modern Political Analysis, Englewood Cliff: Prentice-Hall Inc., 1963, ss Lester W. Milbarth ve M. L. Goel, Political Participation: How and why Do People Get Involved in Politics, (İkinci Basım), Lonham, New York ve London: University Press of America, 1977, ss Bu argümanı ileri süren örnek bir çalışma için bkz. C. Wright Mills, İktidar Seçkinleri, Çev. Ünsal Oskay, Ankara: Bilgi, Cem Eroğul, Devlet Yönetimine Katılım Hakkı, Ankara: İmge, 1991, s

17 mümkün olabilir. Margaret Conway e göre bir ülkede siyasal katılımın gerçekleşmesi için dört asgari koşulun bulunması gerekir: Sosyal plüralizm, rekabet halinde bulunan elitlerin varlığı, yönetici elitin demokratik mekanizma üzerinde anlaşmış olması ve vatandaşa eşit katılım imkânı sağlayan düzenli seçimlerin yapılması. 7 Seçim, demokratik rejimlerde katılımın en temel araçlarından biridir. Zira seçim, vatandaşın yönetimin ve yönetici kadronun kimlerden oluşacağına karar vermesine imkân sağlayan bir mekanizmadır. O halde yönetici sınıfın oluşmasını sağlamak başta gelen ilk katılım şeklidir. İkinci aşamada ise yöneticilerin kararlarını etkileme süreci gelir. Bu da ancak yönetilenlerin üzerinde etki kurmaya müsait olan demokratik rejimlerde daha çok baskı gruplarının seçim veya seçim dışındaki faaliyetleri ve hükümet üzerindeki baskılarıyla mümkün olabilir. Bu noktadan yola çıkarak katılımın, yönetimi etkileme boyutunun yanında yönetimi oluşturma boyutunun da olduğunu söyleyebiliriz. Bu da demokrasiye özgü olan bir özelliktir. Demokrasi, iktidarın barışçı bir yoldan el değiştirmesini mümkün kılan tek rejimdir. Buradan hareketle demokrasinin olmadığı yerde katılımdan, katılımın olmadığı yerde de demokrasiden söz edilemeyeceği sonucuna varabiliriz. 8 Demokrasi ile katılım arasındaki sıkı ilişkiye dikkat çeken G. Almond ile S. Verba siyasal kültürün demokrasinin en temel dayanağı olduğunu ileri sürerler. Yazarlara göre yöresel, vatandaşlık ve katılımcı olmak üzere üç tip siyasal kültür söz konusudur. Yöresel kültürde bireyler bağlı bulundukları yerel gruplara karşı bilgi, duygu ve yargılar geliştirirken; vatandaşlık türü siyasal kültürde, bireyler bu eğilimlerini sistemin tümüne yöneltmektedirler. Sistemin işleyişinden haberdardırlar, ancak onu değiştirmeye yeltenmemektedirler. Oysa katılımcı siyasal kültüre sahip olan vatandaşlar seçim, gösteri, dilekçe, baskı ve lobicilik faaliyetleri gibi yollardan sistem üzerinde etki kurmaya çalışırlar. İlk iki kültür tipi merkeziyetçi ve otoriter bir siyasal yapıyla özdeşleştirilirken, katılımcı kültür doğrudan doğruya demokratik bir siyasal yapıyla özdeşleştirilmektedir. Araştırmacılara göre siyasal yapıyla siyasal kültürün paralel 7 M. Margaret Conway, Political Participation in the United States, Washington: Congressional Quarterly Press, 1991, ss Carole Pateman, Participation and Democratic Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 1970, s

18 gittiği yerlerde istikrarlı bir siyasi rejim olur. Demokrasinin istikrarı ise katılım sürecinin işleyişine bağlıdır. 9 Katılımcı demokrasinin en keskin savunucularından biri Benjamin Barber dir. Barber a göre, temsili sisteme dayalı olan demokrasi aslında zayıf ve cılız bir demokrasidir. Bu demokratik mekanizma içinde vatandaş, temsilcilerine vekâlet vermekle aslında egemenlik ve özgürlüğünü yitirmekte ve yönetilmeye tabi olmaktadır. Bu nedenle Barber, kendi deyimiyle, bağımlı bireyleri özgür yurttaşlara, özel çıkarları da kamusal iyilere dönüştürebilen siyasal bir topluluğun yaratılmasını öngören katılımcı bir demokrasiyi önermektedir. 10 Bu anlamda siyaset, bireylerin kendi yasalarını doğrudan yapmalarına olanak sağlayacak kadar aktif ve dinamik bir süreç olmaya başlar. Siyaset bir bakıma, bir meslek olarak siyasetçinin işi olmaktan çıkıp, yaşamın her alanına hükmeden bir yaşam tarzı olarak normal vatandaşın da temel uğraşı haline gelir. Barber, katılım kendi kendini yöneten bir topluluk yaratmak, kendi kendini yöneten bir topluluk yaratmak da katılım demektir, diyerek topluluğu siyasal yaşamın odağına yerleştirir. 11 Barber in ideal modelinin, doğrudan katılım sistemine dayanan Antik Yunan demokrasisi olduğunu söylemek mümkündür. Bunun gerçekleşme yolunun yerel yönetim birimlerinden geçtiğini söylemek mümkündür. Demokratik rejimlerde siyasal katılımın üç ayağını siyasal partiler, sosyal hareketler ve yerel yönetimler oluşturur. Siyasal partiler demokratik dinamizmi temsil eden geniş çaplı örgütlerdir. Bunlar hem bireysel, hem de grupsal düzeyde sosyal kesimleri harekete geçirir ve siyasetle bütünleştirirler. 12 Zaten siyasal partilerin en önemli fonksiyonlarının başında siyasal katılımı sağlamak ve vatandaşların sistemle 9 Konuyla ilgili genişçe bir tartışma için bkz. Gabriel A. Almond ve Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton: Princeton University Press, Benjamin Barber, Güçlü Demokrasi: Yeni Bir Çağ İçin Katılımcı Siyaset, Çev. Mehmet Beşikçi, İstanbul: Ayrıntı, 1995, s A.g.e., s G. Bingham Powell, J.R., Çağdaş Demokrasiler: Katılma, İstikrar ve Şiddet, Çev. Mehmet Turhan, Ankara: Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasi İlimler Derneği ortak yayını, 1990, ss

19 bütünleşmesini temin etmek gelir. 13 Bir siyasal parti örgütünü meydana getiren üç ana unsurdan söz etmek mümkündür. Bu unsurlar liderler, aktif üyeler ve sıradan üyelerden oluşmaktadır. Bazı siyaset bilimciler değişik ülkelerin siyasal partilerinden hareketle bir partiyle bütünleşen kesimleri de partinin ana unsuru olarak kabul ederler. 14 Siyasal partilerin tüm unsurları, eşit oranda olmasa da siyasal katılımda önemli ölçüde rol oynamaktadırlar. Siyasal partiler siyasal iktidara en yakın, aynı zamanda ulusal ölçekli geniş çaplı örgütlerdir. Bu tür örgütler partiye destek verenlerden parti üst düzey yöneticilerine kadar çok geniş bir kesimi kapsamaktadır. Siyasal partiler, vatandaşları siyasal konuda eğiten, eyleme geçiren ve profesyonel siyasetçi olarak yetiştiren eğitim kurumları işlevi görürler. Bir siyasal partiyle bütünleşerek siyaset yapanlar bir bakıma iktidara soyunmaktadırlar. Demokrasilerde siyasal katılımı sağlayan diğer bir araç ise sosyal gruplar ve bunların meydana getirdiği sosyal hareketlerdir. Sosyal örgütler bireyleri organize biçimde harekete geçiren küçük çaplı ve dinamik oluşumlardır. 15 Sosyal hareketler ise üretim, bilgi, ahlâkî kurallar ve politik davranışlar konusunda genel geçer durumdaki hakim paradigmayı dönüştürmeyi amaçlayan grup düzeyli eylemlerdir. Sosyal gruplar ve bunların oluşturduğu hareketler klasik demokrasinin sağladığı katılım imkânlarını ve kanallarını daha fazla genişletmekte ve geliştirmektedirler. Bu gruplar siyasal partilerden farklı olarak siyasal iktidarı ele geçirmeye yönelmezler, bunun yerine kendi çıkar, değer ve normlarını dile getirir ve bu yönde siyasal iktidarı etkilemeye çalışırlar. 16 Sosyal hareketlerle vatandaşlık arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Sosyal hareketler vatandaşlığın gelişmesini teşvik ederken, vatandaşlık hakları da sosyal hareketlerin artmasını, gelişmesini ve rahat manevra alanı bulmasını sağlamaktadır Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş, İstanbul: Der Yayınları, 1990, ss , ayrıca siyasal partilerle ilgili detaylı bir çalışma için bkz. Maurice Duverger, Siyasi Partiler, (Dördüncü Basım) Çev. Ergun Özbudun, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1993, ss Ali Yaşar Sarıbay, Siyasal Sosyoloji, İstanbul: Der Yayınları, 1994, s Sosyal hareketlerin misyonu ile ilgili detaylı bir çalışma için bkz. Paul Wilkinson, Social Movements, London: Macmillan, A. Y. Sarıbay, Siyasal Sosyoloji, s A.g.e., s

20 Demokrasilerde katılımı sağlayan etkin ve yaygın kanallardan biri de yerel yönetimlerdir. Bugün demokratik katılımla ilgili tartışmalarda yerel yönetimlerin önemli bir yer işgal ettiğini söylememiz mümkündür. Vatandaşların yöneticilerle yüz yüze gelebildikleri, yönetimle yakın ve sıcak temas kurabildikleri kurumlar bir ülkede en ücra köşelere kadar yaygınlaşmış olan yerel yönetimlerdir. Bu bakımdan siyasete ve yönetime katılmanın ilk basamağının buralardan başladığına ilişkin genel bir yaklaşım bulunmaktadır. Yerel yönetim-demokrasi ilişkisinin bu denli gündeme gelişini sağlayan gelişmelerden biri de siyasal ve idari gücün demokratik toplumlarda giderek merkezden yerele doğru bir yayılma süreci içinde bulunmasıdır. Gerçekten demokrasinin geliştiği on sekiz ve on dokuzuncu yüzyıllarda genel olarak güçlü merkezi hükümetler öngörülmüştü. Merkezi hükümet etrafında ulusal bütünlüğün sağlanması son derece büyük önem arz etmekteydi. Bu bakımdan bu dönemin demokrasi anlayışı büyük ölçüde çoğunluk iradesi etrafında seyretmekteydi. Oysa İkinci Dünya Savaşı ndan sonra dünyada yaygınlaşan demokrasinin benimsediği değer çoğunluk tan çok çoğulculuk olmaya başladı. Ulusal bütünlük ve türdeşlikten çok farklılaşma, çeşitlilik yükselen değerler oldu. Bu siyasi değişime paralel olarak idari güç de doğal olarak merkezden yerele kayma süreci gösterdi. Yerel yönetimlerin önemli idari ve aynı zamanda siyasi merkezler haline gelmesiyle birlikte yerel düzeyde katılım da siyaset biliminin hararetli tartışma konularından biri haline gelmeye başlamıştır. Dünyada yükselmekte olan liberalleşme eğilimi de siyasi ve idari gücün merkezden yerele yayılmasına ivme kazandırmıştır Yerel Demokrasi ve Yönetimde Reform Arayışları Yerel demokrasi son zamanlarda katılımcı siyaset yönündeki arayışların bir parçası olarak popüler bir kavram haline geldi. Yerel demokrasi kavramından, farklı bir demokrasi türünü anlamaktan çok, demokrasinin yerel düzeyde giderek önem kazanan katılımcı boyutunu anlamak gerekiyor. 19 Yerel demokrasi tartışmalarında, öteden beri 18 Ülkemizde de siyasi ve idari gücün ademi merkeziyetçi bir süreçte yerel yönetimlere dağıtılmasını savunanlar liberal gelenekten gelmişlerdir. Bir tartışma için bkz. Hulusi Şentürk, Liberalizm ve Yerel Siyaset, Yerel Siyaset, Yıl: 3, Sayı: 26 (Şubat 2008), ss Gerçekten demokrasinin tüm gücü elinde bulunduran merkezi yönetimler eliyle değil, toplum sathına yayılmış olan yerel yönetimler aracılığıyla gelişebileceğine ilişkin bir anlayış 20

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Şubat 2015 Demokrat Bireyden Demokratik Topluma CÜNEYT TANDOĞAN Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Cüneyt Tandoğan Demokratikleşme ve İyi Yönetişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü toplumsal,

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CHP CUMHURİYET HALK PARTİSİ PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 2012 1 PARTİ İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ KAPSAM MADDE 1- Parti içi eğitim çalışmaları, Parti Tüzük ve Programında belirtilen amaç ve hedeflerini, partinin

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri Eğitim insanların mükemmelleştirilmesidir (Kant). İyi yaşama imkanı sunan etkinliklerin tümüdür (Spencer). Fizik ik ve sosyal faktörlarin insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir (Durkheim). Bireyin

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ (İŞL202U)

KAMU YÖNETİMİ (İŞL202U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİ (İŞL202U) KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM VE İLGİLİ KAVRAMLAR İKİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) EĞİTİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM VE İLGİLİ KAVRAMLAR İKİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) EĞİTİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM VE İLGİLİ KAVRAMLAR I. SİVİL TOPLUM (ST)... 1 2.SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (S T K )...2 3.YÖNETİŞİM ( İYİ YÖNETİŞİM )... 3 4..ŞEFFAFLIK...4 5. HESAP VEREBİLİRLİK...5

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara 17 Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI 23 Aralık 2014, TACSO Türkiye Tunus Caddesi 85/8 Kavaklıdere 06690 t:/f +90 312 426 4451

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

SPONSOR DOSYASI. fikir. Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler. sosyal girişimcilik başarı. eğitim strateji. gelişim. inovasyon yaratıcılık liderlik

SPONSOR DOSYASI. fikir. Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler. sosyal girişimcilik başarı. eğitim strateji. gelişim. inovasyon yaratıcılık liderlik Yeni Fikirler, Güçlü Girişimciler sosyal girişimcilik başarı fikir eğitim strateji inovasyon yaratıcılık liderlik gelişim Ödüllü Girişimcilik Yarışması ve Eğitimi SPONSOR DOSYASI facebook.com/girisimkampusu

Detaylı

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler... TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KONUŞMA METNİ 14 Ocak 2016 Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

ARBEIT & LEBEN ggmbh. Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 -

ARBEIT & LEBEN ggmbh. Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 - ARBEIT & LEBEN ggmbh Sürekli gelişen iş ve yaşam dünyanızdaki yolculuğunuzda sizlere eşlik ediyor ve destek oluyoruz. - 3 - KURUM ARBEIT & LEBEN ggmbh 1973 senesinden beri Rheinland Pfalz Eyaleti Eğitim

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 Hollanda Başkonsolosluğu nun Matra Programı kapsamında sağlanan finansman

Detaylı

Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir. faaliyetler bütünüdür.

Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir. faaliyetler bütünüdür. Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe faaliyetler bütünüdür. temeline dayanan, proje ve yöntem ve sistematik bütünüdür. Proje Fikrini Belirleme: Proje fikrinin analizi: - Finansman:

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

KURUMSAL KAPASİTE VE SOSYAL SERMAYE. Kurumsal Kapasite

KURUMSAL KAPASİTE VE SOSYAL SERMAYE. Kurumsal Kapasite KURUMSAL KAPASİTE VE SOSYAL SERMAYE Kurumsal Kapasite 1. Katılım, kalkınmayla doğrudan bağlantılı tüm program ve projelerin temel bileşenleri arasında yer almaktadır. Kalkınmanın odağında yer alan proje

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1)Trabzon Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek,

Detaylı

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır?

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? Kadın ve Çocuk Merkezleri ECE Hizmetleri Sunan Kadın Kooperatifleri Kadın Emeğii Değerlendirme

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Siyasette Orta Doğu POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

DERS PROFİLİ. İnternet ve Siyaset POLS 377 Bahar Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat

DERS PROFİLİ. İnternet ve Siyaset POLS 377 Bahar Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İnternet ve Siyaset POLS 377 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

POLİTİKA GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN AKTÖRLER

POLİTİKA GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN AKTÖRLER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI POLİTİKA GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN AKTÖRLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Bölüm Hedefi *Bu derste; *Sağlık politikalarının

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

TBB İnsan Hakları Merkezi. İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Proje Önerisi 1 I. PROJENİN AMACI VE DAYANAĞI

TBB İnsan Hakları Merkezi. İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Proje Önerisi 1 I. PROJENİN AMACI VE DAYANAĞI TBB İnsan Hakları Merkezi İnsan Hakları İzleme, Raporlama ve Arşivleme Proje Önerisi 1 I. PROJENİN AMACI VE DAYANAĞI Proje, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hukukun üstünlüğünün egemen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ İÇ POLİTİKA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ OCAK 2007 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE SİYASİ ANALİZ

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN Şubat, 2013 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan TUNA (Koordinatör) Öğr. Gör. Aslıhan

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı