Dolaşım sistemi, Sistemik dolaşım. Pulmoner dolaşım DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ I. Sistemik dolaşım. Pulmoner dolaşım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dolaşım sistemi, Sistemik dolaşım. Pulmoner dolaşım DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ I. Sistemik dolaşım. Pulmoner dolaşım"

Transkript

1 DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ I Dr. Nevzat KAHVECİ 2009 Dolaşım sistemi, O 2 ve CO 2 taşınması Sindirim sisteminden besinlerin alınıp gerekli yerelere taşınması Fazla su ve metabolik artıkların böbreklere taşınması Vücut içinde açığa çıkan ısının vücut yüzeyine dağıtılması Endokrin salgıların hedef hücre ve organlara taşınması... Dolaşım sistemi, 1- Vücuttaki bütün dokuların kan akımı, daima doku gereksinimlerine göre hassas biçimde kontrol edilir. 2- Kardiyak debi başlıca, lokal doku akımlarının tümü tarafından kontrol edilir. 3- Arteriyal basınç, genellikle lokal akım kontrolü ya da kalp debisi kontrolü mekanizmalarından bağımsız olarak düzenlenir. Dolaşım sistemi, Sistemik dolaşım Pulmoner dolaşım Aorta Aortik kapak Sol kalp Akciğerler Elastik arterler Sol ventrikül Mitral kapak Sol atriyum Pulmoner ven Kapillerler Sistemik dolaşım Arteriol Kapiller değişim Sağ kalp Pulmoner arter Pulmoner kapak Sağ ventrikül Trikuspit kapak Sağ atriyum Venüller Vena kava Venler Pulmoner dolaşım 1

2 Dolaşım sistemi Kalp Damarlar Kan Kan, protein ve inorganik tuzları içeren visköz (iç sürtünmeli) sulu bir çözelti ile bu çözelti içinde suspansiyon halindeki çeşitli tipte hücrelerden oluşur. Yetişkin bir kişi kan miktarı 4-5 litre Vücut ağırlığının %8 %45 şekilli elamanlar %55 plazma Kalp % 7 Sistemik dolaşım % 84 Arterler % 13 Arteriyol ve kapillerler % 7 Ven, venül % 64 Pulmoner dolaşım % 9 AKIM (Velocity) Kan damarları Arterler Arteriyoller Kapillerler Venüller Venler Arter Ven Kapiller Birim zamanda yer değiştiren sıvının hacmidir. Birimi, cm 3 /sn dir. HIZ (Flow) Zamana bağlı olarak sıvı parçasının yer değiştirme hızıdır. Birimi, cm/sn dir. 2

3 Enine çapı değişen bir borudaki; Hız (V), Akım (Q), Enine kesit alanı (A) Akım HIZ&AKIM HIZ = AKIM/ENİNE KESİT ALANI r = 4 r = 2 r = 1 hız göz önüne alındığında; V= Q/A eşitliği yazılabilir. 100 cm 3 /sn 100 ml/s çap (cm) alan (cm 2 ) ( r 2 ) akım (cm 3 /sn, ml/sn) hız (cm/sn) Kan, aortadan geçtikten sonra hızı giderek azalır. Kapiller damarlarda hız minimal değerlere ulaşır. Daha sonra venöz sistemde tekrar giderek hız kazanır. Enine kesit alanı (cm 2 ) Hız (cm/sn) Kapillerler Aort Arterler Venler Vasküler yapıların enine kesit alanları cm 2 Aorta 2.5 Küçük arterler 20 Arteriyoller 40 Kapillerler 2500 Venüller 250 Küçük venler 80 Dolaşım sisteminin farklı kesiminde hızlar, o bölgenin enine kesit alanı ile ilişkilidir. Vena kavalar 8 AKIM&BASINÇ Sistemin herhangi bir noktasında sıvının akım hızı yalnızca kesit alanına değil, akıma da bağlıdır. Akım ise basınç farkına, sıvının özelliklerine ve çapa bağlıdır. Ohm Yasası Q P/R Q : Kan akımı P: Damarın iki ucu arasındaki basınç farkı R : Direnç Basınç bir potansiyel enerjidir. (Potansiyel enerji, cisimlerin bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depolandığı kabul edilen enerjidir. Örneğin; biriken su, sıkıştırılan veya gerilen yay potansiyel enerji depolar.) Basınç farkı sıvının hareket etmesini sağlar. Kinetik enerji, hareket eden cisimlerin (kan akımı) sahip olduğu enerji şeklidir. Eğer sürtünme ve viskoziteyi gözardı edersek, total enerji (potansiyel+kinetik); kan akımının düzenini sağlar. Akım artarsa basınç azalır, basınç azalırsa akım artar. Akım 100 ml/sec r = 4 r = 2 hız r = ml/s Basınç P(r = 4) > P(r = 2) > P(r = 1) 3

4 Damar Çapı POISEUILLE YASASI P. r 4. P Q = = R 8 l Q = Kan akımı P = Damarın iki ucu arasındaki basınç farkı r = Damarın yarıçapı = Kanın viskozitesi l = Damarın uzunluğu Viskozite Tüm diğer faktörler değişmemek kaydı ile, viskozite ne kadar büyürse, damarda akım o kadar azalır. Eritrositler Plazma proteinleri Hematokrit Viskozite (su=1) Hematokrit Kan Normal Kan Plazma Su Laminar Akım Düzgün akım Damarın merkezindeki akım hızı kenarlardan çok fazladır. Kan akım hızının parabolik profili Damar duvarı Kan akımı Damara değen tabakadaki sıvı molekülleri çeperle arasındaki adhezyon kuvveti nedeni ile zor hareket ederler. Diğer molekül tabakaları bunların üzerinden kayar. Girdaplı Akım Kan akım hızının çok artması Viskozitenin düşük veya çok fazla olması Kanın dar bir bölgeden geçmesi Damarın keskin bir dirsek yapması Damarın aşırı geniş olması Damar iç yüzünün düzgün olmaması Damar duvarı Darlık Kan akımı Girdaplı Akım Damarlardaki sürtünme kuvvetleri çok arttığı için kan düz akıma göre daha büyük bir dirençle karşılaşır. Reynold sayısı: Girdaplı akım oluşumuna eğilimin bir ölçüsüdür den az olduğunda akım genellikle düzgündür, 3000 den fazla olduğunda girdaplı, arasında olduğunda akım düzgün veya girdaplı akıma değişebilir. Re = v. r. Re: Reynold sayısı : yoğunluk v: Hız : viskozluk katsayısı r: Yarıçap Kan Akımı Dolaşımın belirli bir noktasından belirli bir zaman içinde geçen kan miktarıdır. Kalp Debisi 5000 ml/dk Birim zamanda kalp tarafından pompalanan kan miktarıdır. 4

5 Kan Akımının Ölçülmesi Elektromagnetik akım ölçer Elektriksel empedans pletismografisi Fotopletismografi Ultrasonik akış ölçer Doppler ultrasonik akım ölçer LASER DOPPLER FLOWMETRE Stern (1977) deri dokusunda kan akımının ölçülmesi Çeşitli yönlere hareket eden eritrositlerin hızının ölçülmesi Ortamdaki hareket eden partiküllere monokromatik fotonların insidental olarak çarpıp geri yansımaları sonucunda oluşan frekans farkı indirekt olarak ölçülmektedir. Sonuç ml LD /100g doku/dakika Probun geometrisi ve yerleştirilmesi Hareket artefaktı GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ Radyografik ksenon tekniği (Xe-133) Stabl ksenon komputerize tomografi (Xe-CT) Single photon emission computorized tomography (SPECT) Positron emission tomography (PET) Kan Akımına Direnç Direnci doğrudan ölçme olanağı yoktur. Damarın iki noktası arasındaki basınç farkı 1 mmhg ve akım 1 ml/sn ise direncin 1 PRU (Periferik Direnç Birimi) olduğu söylenir. Toplam periferik direnç Sistemik dolaşım kan akış hızı 100 ml/sn Sistemik dolaşım basınç farkı 100 mmhg Total periferik direnç 100/100 =1 PRU Toplam pulmoner direnç Pulmoner dolaşım kan akış hızı 100 ml/sn Pulmoner dolaşım basınç farkı 14 mmhg Pulmoner basınç Sol atriyum basıncı 16 mmhg 2 mmhg Total periferik direnç 14/100 =0.14 PRU KOMPLİANS Dolaşımın belirli bir bölgesinde her 1 mmhg basınç artışına karşılık depo edilebilen kan miktarı, söz konusu vasküler yatağın komplians veya kapasitans değeridir. (Birim basınç değişikliğinin sebep olduğu hacim değişikliğidir.) 5

6 Kan Basıncı Kanın damar çeperinin herhangi bir birim alanına uyguladığı basınçtır. mmhg cmh 2 O 1 mmhg = 1.36 cmh 2 O Sistolik Basınç Diyastolik Basınç SİSTOLİK BASINÇ Vent. kasılması Vent. gevş. Semilunar kapak açık Semilunar kapak kapalı DİYASTOLİK BASINÇ Ortalama Arteriyel Basınç OAB = 2/3 DB + 1/3 SB 100 mmhg Kalp Siklusu: 0.8 sn (0.3 sn sistol, 0.5 sn diastol) Nabız Basıncı Nabız Basıncı = Sistolik Basınç Diyastolik Basınç 40 mmhg Nabız basıncını iki önemli faktör etkiler: 1- Kalbin vurum hacmi 2- Arter sisteminin total kompliansı (total gerilebilme yeteneği) Dolaşım Sisteminin Değişik Bölümlerinde Basınçlar ARTERİAL BASINÇ PULSASYONUNUN SÖNMESİ Sistolik Basınç Basınç (mmhg) Diastolik Basınç Nabız Basıncı 1- Kanın damarlardaki hareketine karşı direnç Ortalama Arterial Basınç 2- Damarların kompliyansı Sol ventrikül Arterler Arterioller Kapillerler Venüller Venler Sağ atrium SİSTEMİK DOLAŞIM 6

7 İndirekt Yöntemler (Noninvaziv Yöntemler): W. Harvey (1628) İnsanda dolaşım sistemi, Von Bash (1876) Sistolik basınç ölçümü, E. J. Marey (1876) Sistolik ve diastolik basınç ölçümü, Riva-Rocci (1896) Hill ve Barnard (1897) Korotkoff (1905) Ekstremite çevresine pnömotik bir kafın sarılması Palpasyon metodu Oskültasyon metodu SFİGMOMANOMETRİ A B > 120 mmhg mmhg Steteskop mmhg 120 Manşon basıncı Sistolik basınç 100 AKIM YOK SES DUYULMUYOR C SES DUYULUYOR (Korotkoff sesleri) < 80 mmhg Korotkof sesleri Diastolik basınç SES DUYULMUYOR Kol çevresi ve tansiyon aleti manşon genişlikleri KOL ÇEVRESİ (cm) MANŞON GENİŞLİĞİ (cm) Yeni doğan x5 Bebek x12 Çocuk x18 Yetişkin x x33 Bacak için x36 (Kol için kullanılan manşon genişliği+3 cm) 7

8 Direkt Yöntemler (İnvaziv Yöntemler): R. S. Hales (1733) İlk invaziv kan basıncı monitörizasyonu Otomatik Osilometrik Teknik Faivre (1856) Lamberd-Wood (1947) Barr (1961) İnsanda kan basıncı ölçülemesi Direkt olarak arter basıncının ölçülmesi İğne üzerinde kateter tanımı NORMAL KAN BASINCI DEĞERLERİ Erişkinde; Sistolik kan basınç mmhg Diastolik basınç mmhg Efor, heyecan, sinirlilik kan basıncının birkaç dakika yükselmesine sebep olur. Kan basıncı birkaç kez ölçülerek saptanmalıdır. Sağ kolda kan basıncı, genellikle sol kola oranla 5-10 mmhg daha fazladır. Alt ekstremitelerde kan basıncı, üst ekstremitelere göre mmhg daha fazladır. Sistolik ve diastolik basınçlar vertikal durumda, yatar duruma göre daha yüksektir. Uykuda sistolik basınç, periferik vazodilatasyon ve emosyonel gerginliğin ortadan kalkması ile mmhg kadar düşer. Basınç (mmhg) Venler Arterler Hidrostatik Basınç Hidrostatik basınç kanın ağırlığı nedeniyle ortaya çıkan basınçtır mm mesafede basınç 1 mmhg yükselir. Yatar Pozisyonda (Dinlenim Durumunda) Sistolik ve Diastolik Basınçlar Vena porta (10/12 mmhg) Sağ ventrikül (25/-1 mmhg) Sağ atriyum (6/-2 mmhg) Arterler (120/80 mmhg) Sol ventrikül (120/1 mmhg) Sol atriyum (12/1 mmhg) Pulmoner arter (25/10 mmhg) 8

DOPPLER İN UYGUN KULLANIMI

DOPPLER İN UYGUN KULLANIMI BÖLÜM 1.2 DOPPLER İN UYGUN KULLANIMI Doppler US Fiziği Doppler US Tekniği Renkli Doppler Parametreleri Spektral Doppler Parametreleri Doppler Ölçümleri Hemodinami ve Doppler Spektrumu Akım Tipleri DOPPLER

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI-II BORU EK PARÇALARINDA MEKANĠK ENERJĠ KAYIPLARI VE KAYIP KATSAYISI HESAPLANMASI nı ġubat-2015 KONYA

Detaylı

Prof. Dr. Şefik DURSUN

Prof. Dr. Şefik DURSUN 34 ĐÇĐNDEKĐLER Bölüm 1. ph ve Vücudun Normal Reaksiyonu Bölüm 2. AsitBaz Dengenin Düzenlenmesi Bölüm 3. AsitBaz Denge Bozuklukları AsitBaz Denge Bozukluklarının Kompansasyonu Bölüm 4. Kan Gazları Ölçüm

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri 27 Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Echocardiography and other imaging modalities in pulmonary arterial hypertension Beste Özben, Yelda Başaran Marmara

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR BÖLÜ 4 DAİİ, BİR-BOYULU, SÜRÜNESİZ AKILAR 4.- Bir boyutlu akım yaklaşımı 4.- Daimi, bir-boyutlu, sürtünmesiz akım denklemleri 4..- Bir-boyutlu süreklilik denklemi 4..- Bir-boyutlu momentum denklemi (Euler

Detaylı

ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve. SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve. SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ YÜKSEK

Detaylı

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri

Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri Erdem SİLİSTRELİ*, Öztekin OTO** * Yard. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü BÖLÜM 8... AÇIK İŞLETMELERDE SU ATIMI VE TULUMBALAR... 8. HİDROLİK ENERJİ... 8.. Potansiyel Enerji... 8...a Seviye (Konum) Enerjisi... 8...b Basınç Enerjisi... 3 8.. Kinetik Enerji... 4 8..3 Toplam Enerjİ...

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı, kaynak yolu ile yapılan birleştirmeler hakkında teknolojik bilgi verilmesi ve bu birleştirmeler sonucu malzemelerde meydana gelen bozulmaların metalurjik yönden belirlenmesi,

Detaylı

ph = 6,1 + log [CO 2 ]

ph = 6,1 + log [CO 2 ] ASİT-BAZ DENGESİ Asit-baz dengesi tanımı Biyolojik reaksiyonların hepsi optimum bir ph ortamında normal olarak cereyan ederler; ortamın ph değerinin değişmesi, önemli bozukluklara neden olur. Organizmada

Detaylı

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET Sarmal Yayları Tanıyalım İş ve Enerji Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri Basit Makineler Enerji ve Sürtünme i Bu ünitede öğrencilerin; Sarmal yayların özelliklerini farketmeleri,,

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5 Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 5 Rotor İplikçiliği Heinz Ernst Yayıncı Rieter Machine Works Ltd. Copyright 2011 by Rieter Machine Works Ltd., Klosterstrasse 20, CH-8406

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı