Gezi den geliyoruz, birleşerek büyüyoruz, iktidara yürüyoruz! SOSYALİST DEMOKRASİ PARTİSİ YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gezi den geliyoruz, birleşerek büyüyoruz, iktidara yürüyoruz! SOSYALİST DEMOKRASİ PARTİSİ YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ"

Transkript

1 Gezi den geliyoruz, birleşerek büyüyoruz, iktidara yürüyoruz! SOSYALİST DEMOKRASİ PARTİSİ YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ

2

3 NASIL BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ? Türkiye 2002 yılından bu yana AKP tarafından yönetiliyor. Bu zaman dilimi boyunca AKP bir devlet politikası olarak, Ortadoğu da güç merkezi olma ve AB ile bütünleşme stratejisini takip etti. Bu stratejik hattın takibi, tüm komşularla gerilim ve savaş tehdidine dayalı bir dış politika takip etmek anlamına geliyordu. Ülke içinde ise, işçi sınıfına, emekçilere ve tüm ezilenlere yönelik güçlü bir saldırı dalgası öngörüldü. AKP neoliberal politikaları hiç olmadığı kadar katı bir biçimde uyguladı. Tüm kamusal kaynaklar özelleştirme yoluyla sermayeye yok pahasına aktarıldı. Çalışma hayatı işçi sınıfının aleyhinde ve işbirlikçi bir avuç sermayedarın çıkarları lehinde yeniden düzenlendi. Taşeronlaştırma bir devlet politikası haline getirildi. İşçi sınıfı ve emekçi örgütleri iktidar eliyle zayıflatıldı. Kürt sorununda çözüm politikaları adı altında liberal bir inkâr siyaseti güdüldü, anadil başta olmak üzere Kürt halkının haklarının gaspı devam etti. Ortadoğu da bölgesel güç olma politikaları Kürt sorununu çözümsüzleştirdi, bölge halklarıyla ilişkilerin bozulmasına neden oldu ve emperyalizmle bağımlılık ilişkilerini daha da güçlendirdi. Gelinen noktada AKP nin emperyalizmle işbirliğine dayalı ve bölgede güç merkezi olma politikaları iflas etti. Irak, Mısır, Suriye politikaları birbiri ardına çöktü. AKP devraldığı devlet mekanizmasını yeni AKP li burjuvazinin güçlendirilmesi için seferber ederken, devletin eski sahipleri ile de amansız bir egemenlik mücadelesi yürüttü. Bu mücadelede giderek iktidarın sahibi haline gelirken, devletin militarist yapısını tahkim ederek sürdürdü. Her geçen gün daha otoriter bir devlet yapısını topluma dayattı, kendi muhalefetine karşı saldırgan bir tutum benimsedi, muhalefeti tasfiye etmeye çalıştı. Kürtlere ve sosyalistlere karşı saldırganlığını her geçen gün arttırdı. AKP nin ürettiği ekonomik başarı masalları uluslararası sıcak paranın ülkeye girişinden kaynaklandı. Sıcak paranın girişi ekonomiyi büyütmüş olsa da bölüşüm her zamankinden daha da fazla bozuldu, istihdam artmadı ve çok sayıda yeni dolar milyoneri türerken halkın refah düzeyi geriledi. AKP nin iktisadi planda kendisini bağladığı zemin ağırlıklı olarak inşaat sektörü ve kent toprağının kapitalist çevrime tabi kılınması oldu. Böylece çılgın projeler adı altında kent toprağının inşaat firmalarına pazarlanmasını sağlayacak tedbirler geliştirilmekle kalınmadı, tarihi ve doğal çevre tahrip edildi, ormanlar talan 3

4 edildi, tüm akarsular HES lerle çevrildi, suyun ticarileştirilmesi hiç olmadığı kadar arttırıldı. Geçen yılki Bakanlar Kurulu gündemlerinin yüzde 70 e yakınının inşaat sektörüyle ilgili olması bu durumu açıkça kanıtlamaktadır. AKP halkı inançları üzerinden böldü. Topluma Sünni, Hanefi inanışın normlarını dayatırken milyonlarca Alevi nin temel taleplerine, hak ve özgürlüklerine kapıları kapattı. Halkın bir kısmının yaşam tarzı ile sürekli mücadele etti. Onları kendi istediği kalıba dökmeye çalıştı. Toplumu, giyim kuşamdan başlayıp ne yenilip içileceğine, nasıl davranılacağına kadar pek çok muhafazakâr normu kabule zorladı. Şimdilerde de bu saldırıyı öğrenci evleri üzerinden sürdürüyor. İşte ilk defa Gezi direnişi ile AKP politikalarına karşı aşağıdan gelen bir halk tepkisi ortaya çıktı. AKP yi sarstı, tedirgin etti. Buna karşılık AKP nin saldırganlığını artırsa da Gezi direnişini yenemedi. İşte önümüzdeki yerel seçimler Gezi direnişi ekseninde AKP nin yukarıda özetlenen politikalarının halk oylamasına tabi kılınması anlamına gelecektir. Terazinin bir kefesinde Gezi nin çoğulculuğu, farklılıkların birliği ve renkliliği, diğer kefesinde AKP nin ceberut yüzü yer almaktadır. Şimdi yerel seçimler vasıtasıyla Akp, 1. Yüzde 50 düzeyinde oy alarak iktidarın gezi direnişiyle ulusal ve uluslar arası düzeyde yerle bir olan politik prestijini onarmak, 2. Cemaatle arasında polis, yargı, mit ve son olarak da dersaneler vesilesiyle süren iktidar mücadelesini kendi lehinde yeni bir merhaleye taşımak, 3. Kürdistan da a.bdp yi kuzeyden hüdapar, Barzani Partisi ve diğer işbirlikçi parti ve kurumlarla oluşturulan geniş bir anti bdp blokla, b.güneyde ise sıradan bir seçim propagandası aracı haline düşürdüğü Barzani nin bölgesel etkisiyle sıkıştırarak iyice zayıflatmaktır. Böylece yerel seçimlerin hemen sonrasında Kürt sorununda çözümsüzlük politikalarına, işçi sınıfı ve tüm ezilenleri hedef alan neoliberal politikalara, doğayı talan eden inşaat projelerine, toplumun nasıl yaşayacağına, ne yeyip ne içeceğine, ne izleyeceğine, nasıl giyineceğine karar verecek toplum mühendisliği faaliyetlerine, din istismarcılığına devam edebileceği bir politik ortamı sağlamaktır. Bu nedenle yerel seçimler, sıradan bir seçim olmanın ötesinde geleceğimiz için referandum niteliğindedir. AKP eliyle sürdürülen neoliberal muhafazakarlığa dur diyelim! 4

5 GEZİ DİRENİŞİ VE YEREL YÖNETİM Sadece AKP tarihi açısından değil tüm ülke tarihi açısından geleceğe olan umudun güçlenmesini sağlayan bir direniş yaşadık. Direniş AKP ve ittifaklarının her türlü itibarsızlaştırma ve bölme çabalarına karşın 1 aydan daha fazla bir süre ülke gündemini doğrudan belirledi. Siyasal etkisi ise hala devam ediyor. Gezi direnişinin parktaki ağaçların kesilmesi ve parka Topçu Kışlası ve rezidans yapılması amacıyla başlatılan çalışmayla fitillenmesi iki önemli şeyi doğurdu. Birincisi halkın AKP nin 10 yılı aşkın bir süreden beri başta yerel yönetim faaliyetleri olmak üzere aritmetik çoğunluğuna dayanarak dilediğini yapabileceğini sanmasına bir tepki gelişti ve bu tepki AKP nin her türlü saldırganlığı karşısında geniş bir bloğun oluşmasına neden oldu. İkincil olarak, AKP nin genetik kodlarındaki inşaatçılığa, kentin tarihi ve doğal dokusunun tahribine ve kent toprağının AKP li inşaat baronlarına peşkeş çekilmesine dayalı politikalarına karşı dur dendi. Bu her iki karşı koyuşun ortak zemini, yereli yerelde yaşayan insanlara danışılmadan merkezi kararlarla yönetmeye kalkma, merkezden yerel hakkında karar verme gibi bürokratik yönetim anlayışına karşı koymaktır. Bu açıdan direniş yalnız AKP ye karşı değil 90 yıllık aşırı merkeziyetçi Türkiye siyasasına karşıdır. Bu direnişin kent bilincini geliştirmesi, muhalefetin güçlenmesini sağlaması açısından faydaları inkâr edilemez. İşte bugün tüm siyasal perspektiflerin olduğu gibi 2014 yerel yönetim seçimleri de bu direnişin prizmasından kırılarak siyasal alana yansıyacaktır. Hiç kuşkusuz bu direniş alternatif bir yerel yönetim kültürü oluşturmak ve geleceği örgütlemek açısından son derece önemli deneyimler bırakmakla kalmamış aynı zamanda alternatifin gerçekleşme olanaklarını da arttırmıştır. Alternatif bir yerel yönetim anlayışı, Gezi nin çoğulculuğuna, doğrudan demokrasiciliğine, değişim değerine göre değil, kullanım değerine göre biçimlenen mekânsallığı esas almasına, kentin doğal ve tarihi dokusunun korunmasına ilişkin ürettiği enerjiye bağlı kalınarak yeniden üretilmeli. YEREL YÖNETİMLER NEDİR? Türkiye de, halkın katılımına ve denetimine kapalı bir merkezi ve yerel yönetim anlayışı vardır. Halk karar süreçlerinden dışlanmıştır. İşçiler, emekçiler, ezilenler, kadınlar ve gençler yok sayılmaktadır. Milyonlarca insanın geleceğini ilgilendiren tüm ekonomik ve siyasal kararlar bir avuç azınlık tarafından alınmaktadır. Yerel yönetimler, demokratik yaşamı ve siyasal katılımı yani doğrudan demokrasiyi geliştiren toplumsal süreçlerde ortaya çıkmıştır. Demokratik bir yerel yönetim sadece kentlerin imar, bayındırlık ve sağlıklı yaşamını sağlayan bir örgütlenme demek değildir. Demokratik bir katılımın, demokratik bir işleyişin ve çoğulcu bir demokrasinin yerleşmesini hazırlayan bir toplumsal süreçtir. Oysa yerel yönetimlerin Türkiye de geleneksel kavranışı böyle olmamıştır. Türkiye de sistem partileri yerel yönetimleri bir rant alanı olarak görmüş, gerek belediye hizmetlerinin metalaştırılmasıyla ve gerek de kent toprağı üzerinden kazanılan olağanüstü rantlar nedeniyle ticari bir işletme ve bir ikbal kapısı gibi görülmüştür. Sistem partilerinin belediyecilik anlayışı bu nedenledir ki asfalt dökmenin, tretuvar boyamanın, kaldırım döşemenin ötesine geçmemiş, yerel yönetimlerde olması gereken katılımcılığın zerresi dahi söz konusu olmamıştır. Mesele belediyeyi ele geçiren partinin yerel ve merkezi düzeydeki 5

6 temsilcilerinin yolunu bulması olunca da doğal olarak daha fazla oy almak için suyu olmayan mezralara çamaşır makinesi bulaşık makinesi dağıtmak, önce yoksullaştırılan kitlelere makarna, pirinç, kömür dağıtmak gibi yollara başvurulmaktadır. Hükümetin uyguladığı neoliberal politikalarla yoksullaştırılan kitleler belediyelerin sadaka ekonomisine muhtaç kılınmakta ve bu yolla oy avcılığı yapılmaktadır. Halkın söz, yetki ve karar sahibi olmasını sağlayacak bir yönetim anlayışını yaşama geçirmek tarihsel bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Bu nedenle partimiz tüm demokrasi güçleriyle birlikte yaşadığımız sürece müdahale etmeyi siyasal bir görev olarak görmektedir. Bu seçimler, halkın kendi temsilcilerini seçmesi, demokratik katılımın sağlanması ve kendi kendini yönetmesi, yani demokrasinin kazanılması bakımından önemlidir. Emeğin, barışın ve demokrasinin Türkiye sini kurma hedefinin yeni bir adımıdır. Asıl amacı sosyalist bir toplum olan partimiz, geleceğin eşit ve özgür toplumsal ilişkilerinin bir ölçüde bugünden kurulabileceğine inanarak bu yönde adımlar atmaya çalışmaktadır. Partimiz, bu hedefine ulaşmak için genel ve yerel yönetim anlayışını her aşamada ortaya koymayı, görevinin bir gereği olarak görmektedir. Nasıl bir devlet, toplum ve demokrasi istiyorsak, onun kurulabilirliği temelinde Türkiye nin siyasal ve toplumsal sürecine müdahale etmek zorundayız. Yaşanılan sosyalizm deneyleri bize göstermiştir ki; demokrasinin bütün kurum ve kuruluşlarıyla kalıcılaşması, toplumsal olarak içselleştirilmesi, toplumsal dönüşümün temel dinamikleri olan işçi sınıfının, tüm emekçilerin ve ezilenlerin kitlesel katılımını sağlayacak demokratik ilişki ve işleyiş biçimlerine bağlıdır. 6 SORUNU NASIL ELE ALIYORUZ? Yerel yönetimlerin siyasal ve toplumsal bir kavram olarak ortaya çıkması ve sosyal-idari bir kurum haline gelmesi, Avrupa da feodalizmden kapitalizme geçiş sürecinde başlamıştır. Ticaret ve kültür merkezleri olmaya başlayan kentlerin özgürleşmesi ve kendilerini yönetme girişimleri 12. yüzyıl Avrupa sında başlayan ve boyutları günümüze kadar uzanan bir tarihsel olgudur. Kapitalist toplumda devletin merkezi bürokratik ve askeri niteliğinden dolayı hukuksal ve siyasal haklar ve demokrasi, her zaman eksik ve sınırlı bir şekilde kullanılmıştı. Ekonomik sömürüden kaynaklanan eşitsizliklerin varlığı hukuksal düzenlemede ortaya çıkan tüm hakları ve özgürlükleri biçimsel bir niteliğe büründürmüştü. Bu nedenlerle demokrasinin olmazsa olmazı olan eşit ve özgür ilişkiler burjuvazinin çıkarlarını zedelediği her konuda engellenmiştir. Burjuvazi kendi egemenliğini pekiştirdikçe parlamentoları asli işlevlerinden arındırarak kendi sınıf çıkarlarının korunması temelinde siyasal ve ideolojik egemenliğini yasal biçimlere sokmanın bir aracı haline getirmiştir. Doğrudan demokrasinin tarihsel bir biçimi olan Paris Komünü yeni tipte bir devlet biçimiydi. Bu devlet biçimi aynı zamanda devrimci ve demokratik halk iktidarının kuruluşunun tarihsel bir adımıydı. Belirli bir geçiş dönemine denk düşen bu devlet biçimi, kapitalist devletin sömürücü, baskıcı ve bürokratik baskı aygıtını ortadan kaldırıp atmış, onun yerine toplumun eşit ve özgür gelişmesinin yolunu açan, doğrudan demokrasinin gelişmesinin ön koşullarını yaratan demokratik bir mekanizma koymuştu. Sonraki tarihsel ve toplumsal süreçte daha da gelişecek olan bu mekanizma, komün tipi örgütlenme ve

7 demokrasi modeliydi.1 Eski devletin egemenleri olan büyük burjuvazi, kilise kodamanları ve aristokrasinin dışında kalan tüm toplumsal sınıfların ve katmanların güçleri oranında temsilcilerinden oluşan komün, daha o zamandan devletin nasıl bir demokratik niteliğe kavuşabileceğini göstermişti. Komün siyasi, askeri, idari, mali, eğitim, kültür vb. alanlarda ortaya çıkan bürokrasiyi yok etmiş; bu alanlarda görev alanları seçimle gelip seçimle giden ve topluma karşı sorumlu olan kişiler haline dönüştürmüştü. Paris Komünü ile başlayan bu devrim ve sosyalizm geleneği Ekim Devrimi yle Sovyetler biçiminde sürmüş ve daha sonraki süreçte de birçok yerde konseyler/meclisler şeklinde çeşitli ad ve biçimlerde günümüze kadar devam etmiştir. Komün tipi örgütlenmede, kapitalist toplumda ortaya çıkan temsili kurumların tümü yok edilmez, edilemez. Bunların önemli bir kısmı sınıfsal içerikten ve işlevlikten arındıkları oranda komünün ilişki ve işleyiş biçimine uyarlanıp sürdürülebilir. Böylelikle doğrudan/dolaysız demokrasinin koşullarında içselleştirilmiş temsili kurumlara, eskiye oranla daha etkin ve daha demokratik bir şekilde işlerlik kazandırılabilir. Bu ancak, temsilcilerinin eşit ve genel oyla seçilmesi, geri çağrılabilmesi ve her aşamada sorumlulukların denetlenebilir bir mekanizmaya kavuşmasıyla olabilir. Sosyalist demokrasinin olmazsa olmazı olan çoğulculuk ilkesi, komün tipi örgütlenme biçiminde (ilk kez Paris Komünü nde ve Sovyetlerin ilk döneminde) etkin bir şekilde uygulanarak, sömürücü ve baskıcı sınıfların dışında yer alan sınıflara ve tüm katmanlara kendi güçleri oranında temsil olanağı yaratılmıştır. Bütün bu tarihsel deneylerden çıkarılacak dersler, bugünkü yerel yönetim modelimizin oluşmasına ışık tutmaktadır. TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİM GELENEĞİ Osmanlı devleti merkezi ve bürokratik yapısı nedeniyle, doğudaki imparatorluklar gibi demokrasinin ve yerel yönetimlerin gelişmesini engellemiştir. Osmanlı imparatorluğu ve Cumhuriyet döneminde batıda olduğu gibi burjuva anlamda bir demokrasi, başka bir deyişle demokratik devlet biçimleri olmamıştır. Bu nedenle Türkiye tarihinde bir demokratik yerel yönetim modeli ve uygulamasından söz edilmemektedir. Cumhuriyet dönemi boyunca yerel yönetimlere ilişkin politikaların esasını, yereli en sıkı bağlarla merkeze bağlamak oluşturmuştur. Üniter devletin genel yapısından kaynaklanan bir sisteme göre, yürütme/ hükümet işleri, bütün geleneksel kurumların uzantıları şeklinde yerelde (her yerde) geçerli olmuştur. Böylelikle burjuva demokrasilerine benzer bir genel ve yerel yönetimden yoksun olan Türkiye de, toplumsal yaşamın demokratik bir değişimi ve dönüşümü yolunda çok ileri adımlar atılamamıştır. Bu nedenle, merkezi yapıyı yerelde hiçbir şekilde tekrarlamayan bir demokratik yönetim anlayışını ortaya koymak ve bunu ulusal, sınıfsal, etnik, dinsel, kültürel vb. kesimlerin geniş katılımıyla hayata geçirmek tarihi bir önem kazanmaktadır. Dünyayla eş zamanlı bir biçimde, artı değerin daha çok sanayi kapitalizminden elde edildiği dönemde Türkiye deki yerel yönetim anlayışı da bu duruma uygun biçimde şekillenmekteydi. Yerel yönetimler daha ziyade nüfusun da ekseriyetini oluşturan işçi sınıfı ve diğer ücretlilerin ailelerinin konut, 7

8 8 ulaşım, ısınma, kreş ve dinlenme gibi ihtiyaçlarının en az maliyetle karşılanmasını hedeflemekteydi. Bu biçimiyle emek gücünün kapitalist sınıfa maliyeti en aza inmiş oluyordu. Neoliberal dönemde ise yerel yönetimlerin işlevleri değişti. Piyasanın kendi kendini denetleyeceği ve dengeye getireceği tezi çerçevesinde şekillenen neoliberalizm kamusal olan hemen her şeyi, eğitimi, sağlığı piyasaya terk etti ve üzerinden kar elde edilebilecek biçimde yeniden şekillendirdi. Sermeyenin uluslararası dolaşımının önünde var olan tüm engeller ortadan kaldırıldı. Gümrükler indirildi, özelleştirmeler, esnekleştirmeler, kuralsızlaştırmalarla sermaye nasyonalite farkı gözetmeksizin tüm dünyada halkların zenginliklerini sömürdü ve talan etti. Türkiye de bu süreç esas itibariyle 24 Ocak 1980 Kararları ve onu tamamlayan 12 Eylül askeri diktatörlüğünce başlatıldı. Neoliberal dönemde yerel yönetim anlayışının merkezine aynı nedenlerle kent arsası üzerinden rant sağlayan, spekülasyon yapan ve tüm belediyecilik hizmetlerinin metalaştırılması esasına dayanan bir perspektif oturdu. Kentin toprağını yeniden kapitalizme kazanacak projeler gündeme geldi. Galataport, Haydarpaşa, üçüncü köprü ve Kanal İstanbul gibi projelerle bu alanlar üzerinden kar elde edilebilecek biçimde yeniden değerlendirilirken, bu bölgelere çok eskiden gelip yerleşmiş kent yoksulları da şehrin daha dış bölgelerine sürüldü. Diğer yandan kentlinin kullandığı doğalgaz, su, elektrik, ulaşım, kreş, otopark gibi mal ve hizmetler, daha fazla metalaştırıldı ve kapitalizmin hizmetine sunuldu den günümüze yaşanan toplumsal, ekonomik ve siyasal olaylar bu sürecin tahkim olmasını sağladı. Öncelikle o günlerden bugünlere kır nüfusu azalırken kentlerin nüfusu ve istihdam içindeki oranı hızla arttı. Hızlı kapitalistleşme kırdan kente göçü arttırdı. Bu göçün önemli bir nedeni de neoliberal politikaların tarım ve hayvancılığı tasfiye etmesiydi. Diğer yandan özellikle terörle mücadele bahanesiyle yakılan 3 binden fazla köyün sakinleri can güvenliği nedeniyle büyük kentlere göç etmek zorunda kaldılar. Bu durum kısa süre içinde büyük kentlerin çevresinde yoğun bir gecekondulaşma olgusunu gündeme taşıdı. Bu durum bir yandan belediyelerin sayısını, bir yandan da ekonomik ağırlıklarını arttırdı. Böylece belediyelerin yukarda açıklamış olduğumuz rant üretimi, paylaşımı ve belediye hizmetlerindeki ticarileşme ve metalaşma fonksiyonları gelişti yılında işbaşı yapan AKP belediyeleri, belediye hizmetlerinin ticarileşmesi konusunda kendi öncülleri olan tüm hükümetleri ve belediyeleri geride bıraktı. AKP bir yandan belediye işçilerinin örgütsüzleştirilmesinde, sendikasızlaştırılmasında büyük işlevler üslendi. Taşeronlaştırma, özelleştirme, esnek ve kuralsız çalışma metotlarını son derece yaygınlaştırdı. Kent topraklarının rant üretimine yönelik kullanımı için imar düzenlemelerini gündeme getirdi. Karayolları, İETT Garajı gibi kamuya ait değerli kent arsalarını özelleştirme portföyleri içinde satışa sundu. Çıkardıkları 2B yasası ile ciddi bir rant elde etmekle kalmadılar, aynı zamanda çevre ve orman dokusuna da ciddi zararlar verdiler. AKP, kent topraklarının üzerinden elde edilen rantın paylaşımında kendine yakın dini cemaatleri özel olarak gözetti. Yeniyetme bir burjuvazinin ortaya çıkmasını sağladı. Diğer yandan da AKP nin belediyecilik yaptığı yıllarda kentsel mal ve hizmetlerin enflasyonun üzerinde zamlandığı görüldü. AKP, iktidarının başından bu yana inşaat sektörüne görülmemiş oranda destek verdi. Bu vesileyle hem ülke ekonomisini hareketlendirmeye çalıştı, hem de kendi iktidarının iktisadi dayanaklarını teşkil

9 eden inşaat baronlarını güçlendirdi. Duble yol, tünel, baraj, hastane, okul, metro, toplu konut ve gökdelen inşaatında görülmemiş artış oldu. İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde boş arsa kalmadı. Ülke görülmemiş bir hızla betonlaştırılmaya başlandı. Depreme karşı kentsel dönüşüm adı altında başlatılan süreçle Sulukule örneğinde olduğu gibi yüzlerce yıldır aynı mekânda yaşayan insanlar yaşam alanlarından zorla koparılarak kentin dışına sürüldü ve yerlerine zenginlere villalar dikildi. Böylece tarihsel doku da yok edilmiş oldu. Armutlu, Aydos, Gülsuyu gibi emekçi semtlerine zorla el koymak için türlü operasyonlar düzenlendi. Başbakan ın çılgın proje olarak tariflediği, iki kent, bir havaalanı ve Karadeniz i Marmaray la bağlayacak kanal projesi ise bu sürecin şahikası oldu. Bu proje İstanbul nüfusunu ikiye katlamak, Kocaeli nden Edirne ye kadar büyümüş bir İstanbul yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda tüm kuzey ormanlarının, su kaynaklarının yok olmasına neden olacak ve kanal vasıtasıyla da denizlerde daha fazla olmak üzere korkunç bir ekolojik yıkıma neden olacaktır. Ancak bu inşaat projesi şimdiden milyarlarca dolarlık hacmiyle tüm inşaat ve emlak sektörünün ağzının suyunu akıtmaktadır. Neoliberal politikalarla halkı bir lokma ucuz ekmeğe muhtaç eden AKP, yerelde uyguladığı sadaka ekonomisi ile halkın aczinden faydalanmakta ve bu durumu yaklaşan seçimler vasıtasıyla oya tahvil etmek istemektedir. Oluşturdukları fonlar ve üstten dayanışma ağları vasıtasıyla halkın cebinden çıkan para ile halka sözde yardımlar dağıtmakta; kömürle, parayla, beyaz eşya ile açıkça oy satın almaya çalışmaktadır. YEREL YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ İnsanın insan tarafından sömürülmesine ve ezilmesine, cinsler ve uluslar arasındaki eşitsizliğe, doğal çevrenin yağmalanmasına son verecek; insanın ve insanlığın ortak kültürünün gelişiminin önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracak; bayrağında her şey insan ve doğa için ve herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar şiarlarının dalgalandığı bir sosyalist toplumu amaçlamaktadır. Bu amaçla Partimiz özetle: 1. Kapitalist toplumun devrimci tarzda aşılmasını; işçi sınıfının ve emekçilerin kendi iktidarları olarak sosyalist demokratik bir toplumu kurmalarını ve son çözümlemede bu amaca, bölgesel ve enternasyonal çapta ulaşılabileceğini; 2. Siyasal ve toplumsal alanda devrimci bir değişimin, emekçilerin partisinin herhangi bir biçimde hükümet olmasıyla değil; bizzat işçilerin, emekçilerin ve ezilenlerin kendilerini yönetmesiyle gerçekleşeceğini; 3. Emekçilerin daha bugünden, toplumsal yarar doğrultusundaki faaliyetlerini geliştirecekleri, eşitlikçi, dayanışmacı ve demokratik ilişkileri yaşamın her alanına yayacakları, yaratıcılıklarını geliştirecekleri bir mücadele hattını ve siyaset tarzını; 4. Yaşamın her alanında söz ve karar sahibi olma anlayışını yerel yönetim alanının da olmazsa olmazı olarak kabul ederek, tüm demokrasi güçlerinin halkın demokratik iktidarı için en geniş birlikteliğini savunmaktadır. Partimiz, devletin merkeziyetçi, bürokratik ve militer niteliğinin, egemen ulus ve devlet ilişkilerinin 9

10 10 yarattığı tarihsel ve toplumsal geleneklerin tasfiyesinin eşit ve özgür bir gelecek için zorunlu olduğuna inanmaktadır. Üniter yapının tasfiye edilerek çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı vb. bir siyasal ve toplumsal yapının kurulması için, siyasal ve toplumsal özgürlüğü amaçlayan bütünlüklü bir mücadelenin, yerel yönetim alanında da yaşama geçirilmesini amaçlamaktadır. a) Demokratik Politika Bu anlayış ışığında demokratik politika kavramıyla demokrasi, yani halkın kendi kendini yönetmesi arasında doğrudan ve ayrılmaz bir bağ söz konusudur. Demokratik Politika yı hayata geçirmek için, kamusal sorunların tartışılmasına katılan yurttaşların eşit ve özgür olmaları gereklidir. Her türlü bilgi, belge ve diğer kaynaklara erişebilmeleri ve özgür bir tartışma sürecinin yaşanması da örgütlü katılımı gerektirmektedir. Türkiye nin siyasal ve toplumsal hayatı bu demokratik dayanaklardan yoksundur. Yurttaş eşitliği, kamusal açıklık ve denetim (yönetimden hesap sorabilme) ve özgür tartışma devlet ve egemen güçler tarafından çeşitli biçimlerde engellenmektedir. Demokratik Politika nın hayata geçirilmesi için önündeki ulusal, sınıfsal, cinsiyete dayalı ekonomik, kültürel ve politik engellerin ortadan kaldırılması gereklidir. Bu bağlamda sürdürülecek olan çok yönlü mücadelenin en önemli alanlarından biri yerel politika alanıdır. Yerelde uygulanacak demokratik politikanın yaygınlaşması ve gelişmesi, ancak yerel demokratik kurumların demokratik ilişki ve işlerliğe kavuşması ile mümkün olacaktır. Bu nedenle yerel olan ile merkezi olanın ilişkisinin iyi kavranması gereklidir. Yerel olan, insanların politik iktidar ile doğrudan yüzleştikleri mekânı anlatmanın ötesinde bir anlama sahiptir. Yerel olan, mekânsal olanla toplumsal olanın ayrılmaz bir birlikteliğini ifade etmektedir. Yerel olanın tanımı, yerel olmayan ı da içerir. Tersten ele alırsak yerel olmayan (devlete özgü politika mantığı) ise aynı zamanda yerel politika yı tanımlamış olur. Burada ortaya çıkan çelişki, demokratik politika nın yerel politika bağlantısı ile yerel olmayan politika nın ulus-devlet mantığına göre tanımlanan politika bağlantı noktaları arasındadır. Türkiye de devletin varlığını ve bekasını koruma genel amacı yerel politika nın demokratik politika ile olan bağlantısını engellemektedir. Bu sorunun çözümü yerel politikayı demokratikleştirmekten ve yerel olmayan politikanın yerel üzerindeki tahakkümüne son vermekten, son kertede de yerel olmayan politikayı demokratikleştirmekten geçer. Yerel politika ancak halkın en geniş kesimlerinin köylerden, mahallelerden büyük kentlere kadar komünler, meclisler vasıtasıyla örgütlenmesi ve kendi geleceğinde söz sahibi olabilmesinden geçer. Sorunun çözümü demokratik özerklik modelidir. Demokratik özerklik, demokratik ilkelere göre örgütlenen idari, siyasi ve mali özerkliğe sahip bir kurumlar seti ve işlevler bütünü olarak tanımlanabilir. Böyle bir tanımlama, öncelikle devletin kamu yönetsel/siyasal, ekonomik fonksiyonlarının gerekli anayasal ve yasal düzenlemelerle yeniden tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır. Aynı zamanda merkezi devlet ile özerk yönetimler arasındaki ilişkinin ve nihayetinde özerk yönetimlerin kendi içindeki işlevlerinin (kamu yönetimi, siyasal, ekonomik vb.) tariflenmesi gerekmektedir. Devletin özerk bölgeler esasına göre işlevlerinin yeniden yapılandırılmasıyla, milli savunma, dış

11 ticaret ve genel maliye, vatandaşlık hukuku, yargı, özerk bölgelerin denetlenmesi ve eşgüdümlerinin sağlanması görevleri dışındaki tüm görevler ve yetkiler özerk yönetimlere devredilmelidir. Sorunun çözümü için öncelikle siyaset tarzının değiştirilmesi ve merkezden değil, yerelden merkeze doğru kurulan yeni bir örgütlenme anlayışıyla düşünmek gereklidir. Yaratıcı bir anlayışla demokratik iktidar alanının kuruculuğuna soyunmak bu nedenle önemlidir. Köy komününün, mahalle meclisinin temel politik birim olarak ele alınmasından başlayarak, belde, ilçe, il, bölge ve merkezi düzeyde yeni bir örgütlenme anlayışını geliştirmek önümüzdeki sürecin en önemli yönelimi olmalıdır. Bu vasıtayla yerel politika demokratik bir içerik kazanacak ve merkezin yerel üzerindeki tahakkümü ortadan kaldırılacaktır. Böylece işçilerin, emekçilerin ve tüm ezilenlerin politik sürece doğrudan katılması, mücadelenin bir parçası haline gelmesi, kendilerinin ürettiği çözümleri kendi mücadeleleri ile yaşam karşısında sınamaları ve bu süreç içinde geliştirmeleri mümkün olacaktır. b) Örgütlü Katılım Bu noktada doğrudan katılımın ve denetimin açık olduğu bir kent yönetiminde, hayatımızda değişen ne olurdu, diye düşünebiliriz. Bu özgürlük alanını hayal edebilir ve hayal gücünün ortaya çıkaracağı düşünceler etrafında somut çözümlemeler geliştirebilir ve bunları heyecan verici pratikler olarak yaşama geçirebiliriz. Hayal gücümüzü; insanların hayata tutunma yöntemlerini, birbirlerine sahip çıkma yollarını bulacakları zeminlerin kent ortamlarında nasıl geliştirileceği üstüne kurabiliriz. Türkiye de halkın katılımına dayanan demokratik bir siyasal sistemin neden bir türlü gerçekleşmediğini, demokratik bir siyasal kültürün neden oluşamadığını sorguladığımızda, meselenin yeni bir demokratik, siyasal ve toplumsal sistemin gerekliliği olduğunu anlarız. Toplumsal örgütlenmeye ve siyasal katılıma kapalı bir sisteme karşı, yaşamın her alanında çoğulculuğun, doğrudan katılım ve denetimin olduğu, bunun için yanıtların ve alternatiflerin üretildiği pratiklere gereksinim vardır. Bu pratikler, toplumsal muhalif güçlerin kendilerini açığa vuracakları ve toplumun kendini örgütleyebildiği kanalların açılacağı yeni bir siyasal ortamın yaratılmasıdır. Yani, doğrudan katılım ve denetim kanallarının yaratılması, yeni bir siyasal ve toplumsal kuruculuğun çok yönlü pratiklerinin yaşanmasıdır. Yaşanmakta olan süreç halkın siyaseten temsiline değil, siyasetten uzaklaşmasına dayanıyor ve halkın örgütsüzleşmesini dayatıyor. Halkın toplumsal yönetime katılma ve denetleme olanağı yoksa, örgütlü toplum yoksa, demokratik bir sistemden bahsetme olanağı da yoktur. Bu durum, yaşadığımız toplumsal ve siyasal hayat; eşitliği, siyasal denetim ya da yönetimden hesap sormayı engelliyor. Bu da halkın katılımını sağlayacak bir örgütlenme olgusunu her şeyin önüne çıkarıyor. Halkın iradesini oluşturma ve bunu aşağıdan yukarıya doğru genel ve yerel yönetimlere kanalize edecek ortamlar yoksa, o toplumda demokratik örgütlenmeden söz etmek olanaksızdır. Bu bağlamda, bütün demokratik kuruluşların, sendikaların ve çeşitli inisiyatiflerin demokratik bir katılımın yaşama geçirilmesine ne ölçüde katkıda bulunduklarının gözden geçirilmesi gereklidir. Yaşamın ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel, etik vb. alanlarını kapsayan geniş bir demokrasiyi kurma çağrısının, toplumsal eşitsizliklerden etkilenen kitlelerin de ideali olduğu unutulmamalıdır. Bu açıdan, başlıca değişim yapılarına dönüştürülecek olan yerel yönetimler, bir yandan yerel iktidarın köklü 11

12 demokratik kanallarının açılmasını, diğer yandan demokrasiye yeni temeller ve daha geniş alanlar oluşmasını sağlayacaktır. Çözüm halkın örgütlü katılımından geçmektedir. Doğrudan katılım ve denetimin olduğu bir kent yaşamında, sosyal, siyasal ve kültürel düzeyde heyecan verici pratikler yaşama geçirebilir, yeni bir siyasal atmosfer yaratabiliriz. İşin özü, demokratik bir halk yönetimini halkla birlikte kurmaktır. 12 YEREL YÖNETİM PROGRAMIMIZ 1. Doğrudan Demokrasiyi Gerçekleştirmek için Herkesin eşit ve özgür bir şekilde katılabildiği ve gücü oranında temsil edilebildiği demokratik bir seçim sistemi gereklidir. Seçimlerdeki tüm barajlar kaldırılmalıdır. Yerel yönetimler merkez karşısında güçlendirilmeli ve ülkenin tek merkezden yönetimine imkân veren yasalar değiştirilmelidir. Yerinden yönetimin sağlanması ülkenin tekçi ve merkeziyetçi yapısı sebebiyle ortaya çıkan pek çok sorunun çözümlenmesini sağlayacaktır. Tüm yerel yönetimler, o alanda yaşayanların oluşturacağı yerel meclislerce yönetilecektir. Yerel meclisler, yerinden yönetim olarak demokratik halk yönetiminin kurulduğu ve halkın kendini yönettiği gerçek iktidar organları olacaktır. Yerel meclisler, halkın en geniş kesimini temsil edecek ve tüm kesimlerin denetimine açık olacaktır. Her yerel yönetim alanı halkın demokratik katılımını kolaylaştıracak ölçekte yerel yönetim birimlerine ayrılacaktır. Her birim; demokratik halk meclislerini oluşturacak, aynı zamanda demokratik kent meclislerini de seçecektir. Yerel yönetimler, demokratik halk meclislerinin oluşumu için gerekli olan ortamları oluşturmakla yükümlü olacaklardır. Her yerel birimde yaşayan yurttaşlar, önceden ilan edilen yer ve günde meclis seçimleri için oy kullanacaklardır. Yerel Yönetim Birimleri halkın gönüllülük esasına göre katıldıkları bir anlayışla kendi bütçelerini oluşturacak, toplanan kaynaklarla yönetim birimlerinin mekânları yaratılacak, halkın ortak kullanacağı kültür evleri oluşturulacaktır. Yerel Yönetim Birimleri kaynaklarının bir bölümünü (yüzde 25 ten az olmamak üzere) demokratik kent meclislerine aktaracaklardır. Yerelde tüm iktidar organları ve kamusal düzenlemeler, yerel meclisler tarafından oluşturulacaktır. Merkezi hükümet, ulusal ölçekteki nedenlerden kaynaklanan sorunların çözümüne yardımcı olmak dışında, yerel meclislere karışmayacaktır. Kent yönetim organlarının çalışmalarında şeffaflık ve demokratik katılım (açıklık, seçim, demokratik

İnsanlık emperyalist barbarlığa teslim olmayacak, bütün değerlerinin imha edilmesine göz yummayacaktır.

İnsanlık emperyalist barbarlığa teslim olmayacak, bütün değerlerinin imha edilmesine göz yummayacaktır. Program GİRİŞ İnsanlığın sosyalizme ve komünist topluma doğru tarihsel ilerleyişi sürmektedir. Eşitlik ve özgürlüğe, sömürünün yeryüzünden silineceği bir düzene doğru dev adımlar atılan 20. yüzyılın, bu

Detaylı

2015 SEÇİM BİLDİRGESİ

2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 1 GİRİŞ Bugün kaygısı ve yarın korkusu hepimizin hayatını çekilmez kılıyor. Devletin ve sermayenin mutlak iktidarı yaşamlarımızı alt üst ediyor, toplumu ve doğayı nesneleştiriyor.

Detaylı

TOPLUMCU BİR ANAYASA İÇİN...

TOPLUMCU BİR ANAYASA İÇİN... Toplumcu Bir Anayasa İçin... TOPLUMCU BİR ANAYASA İÇİN... SUNUM 1. Türkiye 12 Eylül faşizmi tarafından dayatılan ve emperyalizme bağımlılık, teslimiyet, eşitsizlik, adaletsizlik, yoksulluk, çürüme ve cehalet

Detaylı

SOSYALIM DEMOKRASI PARTISI PROGRAM

SOSYALIM DEMOKRASI PARTISI PROGRAM SOSYALIM DEMOKRASI PARTISI PROGRAM SAVAŞSıZ, SÖMÜRÜŞÜZ VE SıNıFSıZ BIR DÜNYA IÇIN MÜCADELEYE! Emperyalist güçler arasındaki rekabet giderek sertleşiyor, çıkar çatışmaları keskinleşiyor. Bunlar arasındaki

Detaylı

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI PARTİ PROGRAMI YENİ SİYASET İNSANI YAŞAT Kİ! DEVLET YAŞASIN Sayfa 2 İÇİNDEKİLER TEMEL İLKELERİMİZ 6 İNSAN MERKEZLİ SİYASET 7 YENİ SİYASET 9 TEMEL KONULARA BAKIŞIMIZ 10 1. DEMOKRATİK CUMHURİYET 10 1.1 DEMOKRATİKLEŞME

Detaylı

Özgür bir yaşamı birlikte kurabiliriz. Çünkü biz yüzde elliyiz!

Özgür bir yaşamı birlikte kurabiliriz. Çünkü biz yüzde elliyiz! ÖZGÜR KADINLA 1 2 Özgür bir yaşamı birlikte kurabiliriz. Çünkü biz yüzde elliyiz! Kadınlar için yeni bir Türkiye hayal ediyoruz: Erkek şiddetine maruz kalmadığımız, öldürülmediğimiz, taciz edilmediğimiz,

Detaylı

TMMOB YEREL YÖNETİMLERDE "DÖNÜŞÜM" SEMPOZYUMU. 17-18-19 Ekim 2007 Ankara

TMMOB YEREL YÖNETİMLERDE DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU. 17-18-19 Ekim 2007 Ankara TMMOB YEREL YÖNETİMLERDE "DÖNÜŞÜM" SEMPOZYUMU 17-18-19 Ekim 2007 Ankara 1.Baskı: ISBN: 978-9944-89-535-4 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Selanik Cad. 19/1 Yenişehir / Ankara Tel: (0312) 418 12 75

Detaylı

SEÇİM BİLDİRGESİ 2015

SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 1 SEÇİM BİLDİRGESİ 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 11 UMUTLU BİR GELECEK İÇİN BÜYÜK DÖNÜŞÜM HEDEFLERİ 14 ÖZGÜRLÜK, HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRASİ 18 HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER CUMHURİYETİ 25 GÜÇLENDİRİLMİŞ

Detaylı

PUSULA ÅÃC:Ã9>FP7C7D?

PUSULA ÅÃC:Ã9>FP7C7D? PUSULA 09 1 ÅÃC:Ã9>FP7C7D? CUMHURİYET HALK PARTİSİ nin Sosyal Demokrat Yerel Yönetimlerinde 21 Öncelikli Program 1. Kentlerde yaşam kalitesi yükselecek, yaşam daha kolay, daha güzel olacak 2. Barınma hakkı

Detaylı

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır.

Bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza olan inancımız tamdır. 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

Barışan ve Değişen Türkiye Programı

Barışan ve Değişen Türkiye Programı Barışan ve Değişen Türkiye Programı 2014 Şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir M. K. Atatürk 1923 İzmir 1 GİRİŞ Kadın Partisi, Türkiye nin kemikleşmiş politik rant

Detaylı

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER Sevgili Tarım Orman Emekçileri, Fotoğraf: Yasemin MİRİK Merhaba Dostlar / Hamit KURT...1 Tarım Ekonomisi ve Kapitalizmle Mücadele / Özkan YORGUN...2 Sendikal Hareketin

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

İçindekiler. 1. Sunuş 5. 2. İleri Demokrasi 17. 3. İnsani Kalkınma 49. 4. Yaşanabilir Mekânlar ve Çevre 81. 5. Güçlü Ekonomi 101. 6.

İçindekiler. 1. Sunuş 5. 2. İleri Demokrasi 17. 3. İnsani Kalkınma 49. 4. Yaşanabilir Mekânlar ve Çevre 81. 5. Güçlü Ekonomi 101. 6. İçindekiler 1. Sunuş 5 2. İleri Demokrasi 17 3. İnsani Kalkınma 49 4. Yaşanabilir Mekânlar ve Çevre 81 5. Güçlü Ekonomi 101 6. Öncü Ülke 163 7. Sonuç 185 1 Sunuş 1 Sunuş Sayın Başkan, değerli milletvekilleri

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Giriş 43. Olağan Genel Kurulumuzu tamamlayarak 2012-2014 yıllarında görev yapacak Yönetim Kurulumuzu oluşturduk. Kendi içerisinde oluşan yeni mühendislik

Detaylı

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ PROGRAMI

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ PROGRAMI EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ PROGRAMI Bugün doğaya ve emeğe ait zenginliklerle, üretimin mevcut bilimsel-teknik temeli, insanlığın bolluk içinde yaşamasını mümkün kılacak olanaklara ve potansiyele sahiptir.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ 96-661 1994 RAM 34

HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ 96-661 1994 RAM 34 HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ 96-661 1994 RAM 34 T.B.M.M YER 96-661 YIL 1994 CLT KSM KOP DEM 9G-970 KÜTÜPHANESİ» -.. HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ HADEP PROGRAM 1994 1-GÎRtŞ Bugün dünyada vatandaşlarına refah düzeyi

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yayın Tarihi Mart 2009 İÇİNDEKİLER 1 RAPOR HAKKINDA 2 BELEDİYE BAŞKANI NIN MESAJI 3 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

Biz Böyle Bir Ankara İstiyoruz

Biz Böyle Bir Ankara İstiyoruz Biz şimdi alçak sesle konuşuyoruz ya Sessizce birleşip sessizce ayrılıyoruz ya Anamız çay demliyor ya güzel günlere Sevgilimizse çiçekler koyuyor ya bardağa Sabahları işimize gidiyoruz ya sessiz sedasız

Detaylı

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015)

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) 1 Basın-İş Sendikası Ankara Şubesi Necatibey Cad. Hanımeli Sok. No: 26/6 Sıhhiye-Ankara Tel: (0 312) 230 29 08 / 229 96 15

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU Öğrenci Üye Kurultayı 2011 düzenlendi... MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Öğrenci Üye Kurultayı 2011, Ankara da İMO Teoman Öztürk Konferans

Detaylı

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB DEN TMMOB 37. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Sunuş TMMOB, ülkemizdeki mühendisleri ve mimarları, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ve onların içinde yer aldıkları bütün süreçlerde temsil etmek,

Detaylı

Milli Hükümet Programı Vatan Partisi Programı

Milli Hükümet Programı Vatan Partisi Programı Milli Hükümet Programı Vatan Partisi Programı GİRİŞ Türk Devrimi nin Eşsiz Birikimi Türkiye, iki yüzyıldır dış ticaret çağının yayılmacı kapitalizmine ve emperyalizme karşı savaşıyor. Dünyada benzeri olmayan

Detaylı

SAADET PARTİSİ 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ

SAADET PARTİSİ 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ 0 SAADET PARTİSİ 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ MİLLİ İTTİFAK SEÇİM BEYANNAMESİ 26 Nisan 2015 1 Barış için Kardeşlik için... İnsanca yaşamak için... Şimdi Saadet te Birlik zamanı Şimdi Milli ittifak zamanı

Detaylı

bülten YOLSUZLUK VE YOKSULLUK DÜZENİ ÜZERİNE Sayı: 42 Mart-Nisan 2001 TMMOB Makina Mühendisleri Odası

bülten YOLSUZLUK VE YOKSULLUK DÜZENİ ÜZERİNE Sayı: 42 Mart-Nisan 2001 TMMOB Makina Mühendisleri Odası bülten TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sayı: 42 Mart-Nisan 2001 YOLSUZLUK VE YOKSULLUK DÜZENİ ÜZERİNE 1998 Nisan'mda dönemin Oda Yönetim Kurulu olarak hazırladığımız Çalışma Programının girişine "Naşı!

Detaylı