Gezi den geliyoruz, birleşerek büyüyoruz, iktidara yürüyoruz! SOSYALİST DEMOKRASİ PARTİSİ YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gezi den geliyoruz, birleşerek büyüyoruz, iktidara yürüyoruz! SOSYALİST DEMOKRASİ PARTİSİ YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ"

Transkript

1 Gezi den geliyoruz, birleşerek büyüyoruz, iktidara yürüyoruz! SOSYALİST DEMOKRASİ PARTİSİ YEREL SEÇİM BİLDİRGESİ

2

3 NASIL BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ? Türkiye 2002 yılından bu yana AKP tarafından yönetiliyor. Bu zaman dilimi boyunca AKP bir devlet politikası olarak, Ortadoğu da güç merkezi olma ve AB ile bütünleşme stratejisini takip etti. Bu stratejik hattın takibi, tüm komşularla gerilim ve savaş tehdidine dayalı bir dış politika takip etmek anlamına geliyordu. Ülke içinde ise, işçi sınıfına, emekçilere ve tüm ezilenlere yönelik güçlü bir saldırı dalgası öngörüldü. AKP neoliberal politikaları hiç olmadığı kadar katı bir biçimde uyguladı. Tüm kamusal kaynaklar özelleştirme yoluyla sermayeye yok pahasına aktarıldı. Çalışma hayatı işçi sınıfının aleyhinde ve işbirlikçi bir avuç sermayedarın çıkarları lehinde yeniden düzenlendi. Taşeronlaştırma bir devlet politikası haline getirildi. İşçi sınıfı ve emekçi örgütleri iktidar eliyle zayıflatıldı. Kürt sorununda çözüm politikaları adı altında liberal bir inkâr siyaseti güdüldü, anadil başta olmak üzere Kürt halkının haklarının gaspı devam etti. Ortadoğu da bölgesel güç olma politikaları Kürt sorununu çözümsüzleştirdi, bölge halklarıyla ilişkilerin bozulmasına neden oldu ve emperyalizmle bağımlılık ilişkilerini daha da güçlendirdi. Gelinen noktada AKP nin emperyalizmle işbirliğine dayalı ve bölgede güç merkezi olma politikaları iflas etti. Irak, Mısır, Suriye politikaları birbiri ardına çöktü. AKP devraldığı devlet mekanizmasını yeni AKP li burjuvazinin güçlendirilmesi için seferber ederken, devletin eski sahipleri ile de amansız bir egemenlik mücadelesi yürüttü. Bu mücadelede giderek iktidarın sahibi haline gelirken, devletin militarist yapısını tahkim ederek sürdürdü. Her geçen gün daha otoriter bir devlet yapısını topluma dayattı, kendi muhalefetine karşı saldırgan bir tutum benimsedi, muhalefeti tasfiye etmeye çalıştı. Kürtlere ve sosyalistlere karşı saldırganlığını her geçen gün arttırdı. AKP nin ürettiği ekonomik başarı masalları uluslararası sıcak paranın ülkeye girişinden kaynaklandı. Sıcak paranın girişi ekonomiyi büyütmüş olsa da bölüşüm her zamankinden daha da fazla bozuldu, istihdam artmadı ve çok sayıda yeni dolar milyoneri türerken halkın refah düzeyi geriledi. AKP nin iktisadi planda kendisini bağladığı zemin ağırlıklı olarak inşaat sektörü ve kent toprağının kapitalist çevrime tabi kılınması oldu. Böylece çılgın projeler adı altında kent toprağının inşaat firmalarına pazarlanmasını sağlayacak tedbirler geliştirilmekle kalınmadı, tarihi ve doğal çevre tahrip edildi, ormanlar talan 3

4 edildi, tüm akarsular HES lerle çevrildi, suyun ticarileştirilmesi hiç olmadığı kadar arttırıldı. Geçen yılki Bakanlar Kurulu gündemlerinin yüzde 70 e yakınının inşaat sektörüyle ilgili olması bu durumu açıkça kanıtlamaktadır. AKP halkı inançları üzerinden böldü. Topluma Sünni, Hanefi inanışın normlarını dayatırken milyonlarca Alevi nin temel taleplerine, hak ve özgürlüklerine kapıları kapattı. Halkın bir kısmının yaşam tarzı ile sürekli mücadele etti. Onları kendi istediği kalıba dökmeye çalıştı. Toplumu, giyim kuşamdan başlayıp ne yenilip içileceğine, nasıl davranılacağına kadar pek çok muhafazakâr normu kabule zorladı. Şimdilerde de bu saldırıyı öğrenci evleri üzerinden sürdürüyor. İşte ilk defa Gezi direnişi ile AKP politikalarına karşı aşağıdan gelen bir halk tepkisi ortaya çıktı. AKP yi sarstı, tedirgin etti. Buna karşılık AKP nin saldırganlığını artırsa da Gezi direnişini yenemedi. İşte önümüzdeki yerel seçimler Gezi direnişi ekseninde AKP nin yukarıda özetlenen politikalarının halk oylamasına tabi kılınması anlamına gelecektir. Terazinin bir kefesinde Gezi nin çoğulculuğu, farklılıkların birliği ve renkliliği, diğer kefesinde AKP nin ceberut yüzü yer almaktadır. Şimdi yerel seçimler vasıtasıyla Akp, 1. Yüzde 50 düzeyinde oy alarak iktidarın gezi direnişiyle ulusal ve uluslar arası düzeyde yerle bir olan politik prestijini onarmak, 2. Cemaatle arasında polis, yargı, mit ve son olarak da dersaneler vesilesiyle süren iktidar mücadelesini kendi lehinde yeni bir merhaleye taşımak, 3. Kürdistan da a.bdp yi kuzeyden hüdapar, Barzani Partisi ve diğer işbirlikçi parti ve kurumlarla oluşturulan geniş bir anti bdp blokla, b.güneyde ise sıradan bir seçim propagandası aracı haline düşürdüğü Barzani nin bölgesel etkisiyle sıkıştırarak iyice zayıflatmaktır. Böylece yerel seçimlerin hemen sonrasında Kürt sorununda çözümsüzlük politikalarına, işçi sınıfı ve tüm ezilenleri hedef alan neoliberal politikalara, doğayı talan eden inşaat projelerine, toplumun nasıl yaşayacağına, ne yeyip ne içeceğine, ne izleyeceğine, nasıl giyineceğine karar verecek toplum mühendisliği faaliyetlerine, din istismarcılığına devam edebileceği bir politik ortamı sağlamaktır. Bu nedenle yerel seçimler, sıradan bir seçim olmanın ötesinde geleceğimiz için referandum niteliğindedir. AKP eliyle sürdürülen neoliberal muhafazakarlığa dur diyelim! 4

5 GEZİ DİRENİŞİ VE YEREL YÖNETİM Sadece AKP tarihi açısından değil tüm ülke tarihi açısından geleceğe olan umudun güçlenmesini sağlayan bir direniş yaşadık. Direniş AKP ve ittifaklarının her türlü itibarsızlaştırma ve bölme çabalarına karşın 1 aydan daha fazla bir süre ülke gündemini doğrudan belirledi. Siyasal etkisi ise hala devam ediyor. Gezi direnişinin parktaki ağaçların kesilmesi ve parka Topçu Kışlası ve rezidans yapılması amacıyla başlatılan çalışmayla fitillenmesi iki önemli şeyi doğurdu. Birincisi halkın AKP nin 10 yılı aşkın bir süreden beri başta yerel yönetim faaliyetleri olmak üzere aritmetik çoğunluğuna dayanarak dilediğini yapabileceğini sanmasına bir tepki gelişti ve bu tepki AKP nin her türlü saldırganlığı karşısında geniş bir bloğun oluşmasına neden oldu. İkincil olarak, AKP nin genetik kodlarındaki inşaatçılığa, kentin tarihi ve doğal dokusunun tahribine ve kent toprağının AKP li inşaat baronlarına peşkeş çekilmesine dayalı politikalarına karşı dur dendi. Bu her iki karşı koyuşun ortak zemini, yereli yerelde yaşayan insanlara danışılmadan merkezi kararlarla yönetmeye kalkma, merkezden yerel hakkında karar verme gibi bürokratik yönetim anlayışına karşı koymaktır. Bu açıdan direniş yalnız AKP ye karşı değil 90 yıllık aşırı merkeziyetçi Türkiye siyasasına karşıdır. Bu direnişin kent bilincini geliştirmesi, muhalefetin güçlenmesini sağlaması açısından faydaları inkâr edilemez. İşte bugün tüm siyasal perspektiflerin olduğu gibi 2014 yerel yönetim seçimleri de bu direnişin prizmasından kırılarak siyasal alana yansıyacaktır. Hiç kuşkusuz bu direniş alternatif bir yerel yönetim kültürü oluşturmak ve geleceği örgütlemek açısından son derece önemli deneyimler bırakmakla kalmamış aynı zamanda alternatifin gerçekleşme olanaklarını da arttırmıştır. Alternatif bir yerel yönetim anlayışı, Gezi nin çoğulculuğuna, doğrudan demokrasiciliğine, değişim değerine göre değil, kullanım değerine göre biçimlenen mekânsallığı esas almasına, kentin doğal ve tarihi dokusunun korunmasına ilişkin ürettiği enerjiye bağlı kalınarak yeniden üretilmeli. YEREL YÖNETİMLER NEDİR? Türkiye de, halkın katılımına ve denetimine kapalı bir merkezi ve yerel yönetim anlayışı vardır. Halk karar süreçlerinden dışlanmıştır. İşçiler, emekçiler, ezilenler, kadınlar ve gençler yok sayılmaktadır. Milyonlarca insanın geleceğini ilgilendiren tüm ekonomik ve siyasal kararlar bir avuç azınlık tarafından alınmaktadır. Yerel yönetimler, demokratik yaşamı ve siyasal katılımı yani doğrudan demokrasiyi geliştiren toplumsal süreçlerde ortaya çıkmıştır. Demokratik bir yerel yönetim sadece kentlerin imar, bayındırlık ve sağlıklı yaşamını sağlayan bir örgütlenme demek değildir. Demokratik bir katılımın, demokratik bir işleyişin ve çoğulcu bir demokrasinin yerleşmesini hazırlayan bir toplumsal süreçtir. Oysa yerel yönetimlerin Türkiye de geleneksel kavranışı böyle olmamıştır. Türkiye de sistem partileri yerel yönetimleri bir rant alanı olarak görmüş, gerek belediye hizmetlerinin metalaştırılmasıyla ve gerek de kent toprağı üzerinden kazanılan olağanüstü rantlar nedeniyle ticari bir işletme ve bir ikbal kapısı gibi görülmüştür. Sistem partilerinin belediyecilik anlayışı bu nedenledir ki asfalt dökmenin, tretuvar boyamanın, kaldırım döşemenin ötesine geçmemiş, yerel yönetimlerde olması gereken katılımcılığın zerresi dahi söz konusu olmamıştır. Mesele belediyeyi ele geçiren partinin yerel ve merkezi düzeydeki 5

6 temsilcilerinin yolunu bulması olunca da doğal olarak daha fazla oy almak için suyu olmayan mezralara çamaşır makinesi bulaşık makinesi dağıtmak, önce yoksullaştırılan kitlelere makarna, pirinç, kömür dağıtmak gibi yollara başvurulmaktadır. Hükümetin uyguladığı neoliberal politikalarla yoksullaştırılan kitleler belediyelerin sadaka ekonomisine muhtaç kılınmakta ve bu yolla oy avcılığı yapılmaktadır. Halkın söz, yetki ve karar sahibi olmasını sağlayacak bir yönetim anlayışını yaşama geçirmek tarihsel bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Bu nedenle partimiz tüm demokrasi güçleriyle birlikte yaşadığımız sürece müdahale etmeyi siyasal bir görev olarak görmektedir. Bu seçimler, halkın kendi temsilcilerini seçmesi, demokratik katılımın sağlanması ve kendi kendini yönetmesi, yani demokrasinin kazanılması bakımından önemlidir. Emeğin, barışın ve demokrasinin Türkiye sini kurma hedefinin yeni bir adımıdır. Asıl amacı sosyalist bir toplum olan partimiz, geleceğin eşit ve özgür toplumsal ilişkilerinin bir ölçüde bugünden kurulabileceğine inanarak bu yönde adımlar atmaya çalışmaktadır. Partimiz, bu hedefine ulaşmak için genel ve yerel yönetim anlayışını her aşamada ortaya koymayı, görevinin bir gereği olarak görmektedir. Nasıl bir devlet, toplum ve demokrasi istiyorsak, onun kurulabilirliği temelinde Türkiye nin siyasal ve toplumsal sürecine müdahale etmek zorundayız. Yaşanılan sosyalizm deneyleri bize göstermiştir ki; demokrasinin bütün kurum ve kuruluşlarıyla kalıcılaşması, toplumsal olarak içselleştirilmesi, toplumsal dönüşümün temel dinamikleri olan işçi sınıfının, tüm emekçilerin ve ezilenlerin kitlesel katılımını sağlayacak demokratik ilişki ve işleyiş biçimlerine bağlıdır. 6 SORUNU NASIL ELE ALIYORUZ? Yerel yönetimlerin siyasal ve toplumsal bir kavram olarak ortaya çıkması ve sosyal-idari bir kurum haline gelmesi, Avrupa da feodalizmden kapitalizme geçiş sürecinde başlamıştır. Ticaret ve kültür merkezleri olmaya başlayan kentlerin özgürleşmesi ve kendilerini yönetme girişimleri 12. yüzyıl Avrupa sında başlayan ve boyutları günümüze kadar uzanan bir tarihsel olgudur. Kapitalist toplumda devletin merkezi bürokratik ve askeri niteliğinden dolayı hukuksal ve siyasal haklar ve demokrasi, her zaman eksik ve sınırlı bir şekilde kullanılmıştı. Ekonomik sömürüden kaynaklanan eşitsizliklerin varlığı hukuksal düzenlemede ortaya çıkan tüm hakları ve özgürlükleri biçimsel bir niteliğe büründürmüştü. Bu nedenlerle demokrasinin olmazsa olmazı olan eşit ve özgür ilişkiler burjuvazinin çıkarlarını zedelediği her konuda engellenmiştir. Burjuvazi kendi egemenliğini pekiştirdikçe parlamentoları asli işlevlerinden arındırarak kendi sınıf çıkarlarının korunması temelinde siyasal ve ideolojik egemenliğini yasal biçimlere sokmanın bir aracı haline getirmiştir. Doğrudan demokrasinin tarihsel bir biçimi olan Paris Komünü yeni tipte bir devlet biçimiydi. Bu devlet biçimi aynı zamanda devrimci ve demokratik halk iktidarının kuruluşunun tarihsel bir adımıydı. Belirli bir geçiş dönemine denk düşen bu devlet biçimi, kapitalist devletin sömürücü, baskıcı ve bürokratik baskı aygıtını ortadan kaldırıp atmış, onun yerine toplumun eşit ve özgür gelişmesinin yolunu açan, doğrudan demokrasinin gelişmesinin ön koşullarını yaratan demokratik bir mekanizma koymuştu. Sonraki tarihsel ve toplumsal süreçte daha da gelişecek olan bu mekanizma, komün tipi örgütlenme ve

7 demokrasi modeliydi.1 Eski devletin egemenleri olan büyük burjuvazi, kilise kodamanları ve aristokrasinin dışında kalan tüm toplumsal sınıfların ve katmanların güçleri oranında temsilcilerinden oluşan komün, daha o zamandan devletin nasıl bir demokratik niteliğe kavuşabileceğini göstermişti. Komün siyasi, askeri, idari, mali, eğitim, kültür vb. alanlarda ortaya çıkan bürokrasiyi yok etmiş; bu alanlarda görev alanları seçimle gelip seçimle giden ve topluma karşı sorumlu olan kişiler haline dönüştürmüştü. Paris Komünü ile başlayan bu devrim ve sosyalizm geleneği Ekim Devrimi yle Sovyetler biçiminde sürmüş ve daha sonraki süreçte de birçok yerde konseyler/meclisler şeklinde çeşitli ad ve biçimlerde günümüze kadar devam etmiştir. Komün tipi örgütlenmede, kapitalist toplumda ortaya çıkan temsili kurumların tümü yok edilmez, edilemez. Bunların önemli bir kısmı sınıfsal içerikten ve işlevlikten arındıkları oranda komünün ilişki ve işleyiş biçimine uyarlanıp sürdürülebilir. Böylelikle doğrudan/dolaysız demokrasinin koşullarında içselleştirilmiş temsili kurumlara, eskiye oranla daha etkin ve daha demokratik bir şekilde işlerlik kazandırılabilir. Bu ancak, temsilcilerinin eşit ve genel oyla seçilmesi, geri çağrılabilmesi ve her aşamada sorumlulukların denetlenebilir bir mekanizmaya kavuşmasıyla olabilir. Sosyalist demokrasinin olmazsa olmazı olan çoğulculuk ilkesi, komün tipi örgütlenme biçiminde (ilk kez Paris Komünü nde ve Sovyetlerin ilk döneminde) etkin bir şekilde uygulanarak, sömürücü ve baskıcı sınıfların dışında yer alan sınıflara ve tüm katmanlara kendi güçleri oranında temsil olanağı yaratılmıştır. Bütün bu tarihsel deneylerden çıkarılacak dersler, bugünkü yerel yönetim modelimizin oluşmasına ışık tutmaktadır. TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİM GELENEĞİ Osmanlı devleti merkezi ve bürokratik yapısı nedeniyle, doğudaki imparatorluklar gibi demokrasinin ve yerel yönetimlerin gelişmesini engellemiştir. Osmanlı imparatorluğu ve Cumhuriyet döneminde batıda olduğu gibi burjuva anlamda bir demokrasi, başka bir deyişle demokratik devlet biçimleri olmamıştır. Bu nedenle Türkiye tarihinde bir demokratik yerel yönetim modeli ve uygulamasından söz edilmemektedir. Cumhuriyet dönemi boyunca yerel yönetimlere ilişkin politikaların esasını, yereli en sıkı bağlarla merkeze bağlamak oluşturmuştur. Üniter devletin genel yapısından kaynaklanan bir sisteme göre, yürütme/ hükümet işleri, bütün geleneksel kurumların uzantıları şeklinde yerelde (her yerde) geçerli olmuştur. Böylelikle burjuva demokrasilerine benzer bir genel ve yerel yönetimden yoksun olan Türkiye de, toplumsal yaşamın demokratik bir değişimi ve dönüşümü yolunda çok ileri adımlar atılamamıştır. Bu nedenle, merkezi yapıyı yerelde hiçbir şekilde tekrarlamayan bir demokratik yönetim anlayışını ortaya koymak ve bunu ulusal, sınıfsal, etnik, dinsel, kültürel vb. kesimlerin geniş katılımıyla hayata geçirmek tarihi bir önem kazanmaktadır. Dünyayla eş zamanlı bir biçimde, artı değerin daha çok sanayi kapitalizminden elde edildiği dönemde Türkiye deki yerel yönetim anlayışı da bu duruma uygun biçimde şekillenmekteydi. Yerel yönetimler daha ziyade nüfusun da ekseriyetini oluşturan işçi sınıfı ve diğer ücretlilerin ailelerinin konut, 7

8 8 ulaşım, ısınma, kreş ve dinlenme gibi ihtiyaçlarının en az maliyetle karşılanmasını hedeflemekteydi. Bu biçimiyle emek gücünün kapitalist sınıfa maliyeti en aza inmiş oluyordu. Neoliberal dönemde ise yerel yönetimlerin işlevleri değişti. Piyasanın kendi kendini denetleyeceği ve dengeye getireceği tezi çerçevesinde şekillenen neoliberalizm kamusal olan hemen her şeyi, eğitimi, sağlığı piyasaya terk etti ve üzerinden kar elde edilebilecek biçimde yeniden şekillendirdi. Sermeyenin uluslararası dolaşımının önünde var olan tüm engeller ortadan kaldırıldı. Gümrükler indirildi, özelleştirmeler, esnekleştirmeler, kuralsızlaştırmalarla sermaye nasyonalite farkı gözetmeksizin tüm dünyada halkların zenginliklerini sömürdü ve talan etti. Türkiye de bu süreç esas itibariyle 24 Ocak 1980 Kararları ve onu tamamlayan 12 Eylül askeri diktatörlüğünce başlatıldı. Neoliberal dönemde yerel yönetim anlayışının merkezine aynı nedenlerle kent arsası üzerinden rant sağlayan, spekülasyon yapan ve tüm belediyecilik hizmetlerinin metalaştırılması esasına dayanan bir perspektif oturdu. Kentin toprağını yeniden kapitalizme kazanacak projeler gündeme geldi. Galataport, Haydarpaşa, üçüncü köprü ve Kanal İstanbul gibi projelerle bu alanlar üzerinden kar elde edilebilecek biçimde yeniden değerlendirilirken, bu bölgelere çok eskiden gelip yerleşmiş kent yoksulları da şehrin daha dış bölgelerine sürüldü. Diğer yandan kentlinin kullandığı doğalgaz, su, elektrik, ulaşım, kreş, otopark gibi mal ve hizmetler, daha fazla metalaştırıldı ve kapitalizmin hizmetine sunuldu den günümüze yaşanan toplumsal, ekonomik ve siyasal olaylar bu sürecin tahkim olmasını sağladı. Öncelikle o günlerden bugünlere kır nüfusu azalırken kentlerin nüfusu ve istihdam içindeki oranı hızla arttı. Hızlı kapitalistleşme kırdan kente göçü arttırdı. Bu göçün önemli bir nedeni de neoliberal politikaların tarım ve hayvancılığı tasfiye etmesiydi. Diğer yandan özellikle terörle mücadele bahanesiyle yakılan 3 binden fazla köyün sakinleri can güvenliği nedeniyle büyük kentlere göç etmek zorunda kaldılar. Bu durum kısa süre içinde büyük kentlerin çevresinde yoğun bir gecekondulaşma olgusunu gündeme taşıdı. Bu durum bir yandan belediyelerin sayısını, bir yandan da ekonomik ağırlıklarını arttırdı. Böylece belediyelerin yukarda açıklamış olduğumuz rant üretimi, paylaşımı ve belediye hizmetlerindeki ticarileşme ve metalaşma fonksiyonları gelişti yılında işbaşı yapan AKP belediyeleri, belediye hizmetlerinin ticarileşmesi konusunda kendi öncülleri olan tüm hükümetleri ve belediyeleri geride bıraktı. AKP bir yandan belediye işçilerinin örgütsüzleştirilmesinde, sendikasızlaştırılmasında büyük işlevler üslendi. Taşeronlaştırma, özelleştirme, esnek ve kuralsız çalışma metotlarını son derece yaygınlaştırdı. Kent topraklarının rant üretimine yönelik kullanımı için imar düzenlemelerini gündeme getirdi. Karayolları, İETT Garajı gibi kamuya ait değerli kent arsalarını özelleştirme portföyleri içinde satışa sundu. Çıkardıkları 2B yasası ile ciddi bir rant elde etmekle kalmadılar, aynı zamanda çevre ve orman dokusuna da ciddi zararlar verdiler. AKP, kent topraklarının üzerinden elde edilen rantın paylaşımında kendine yakın dini cemaatleri özel olarak gözetti. Yeniyetme bir burjuvazinin ortaya çıkmasını sağladı. Diğer yandan da AKP nin belediyecilik yaptığı yıllarda kentsel mal ve hizmetlerin enflasyonun üzerinde zamlandığı görüldü. AKP, iktidarının başından bu yana inşaat sektörüne görülmemiş oranda destek verdi. Bu vesileyle hem ülke ekonomisini hareketlendirmeye çalıştı, hem de kendi iktidarının iktisadi dayanaklarını teşkil

9 eden inşaat baronlarını güçlendirdi. Duble yol, tünel, baraj, hastane, okul, metro, toplu konut ve gökdelen inşaatında görülmemiş artış oldu. İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde boş arsa kalmadı. Ülke görülmemiş bir hızla betonlaştırılmaya başlandı. Depreme karşı kentsel dönüşüm adı altında başlatılan süreçle Sulukule örneğinde olduğu gibi yüzlerce yıldır aynı mekânda yaşayan insanlar yaşam alanlarından zorla koparılarak kentin dışına sürüldü ve yerlerine zenginlere villalar dikildi. Böylece tarihsel doku da yok edilmiş oldu. Armutlu, Aydos, Gülsuyu gibi emekçi semtlerine zorla el koymak için türlü operasyonlar düzenlendi. Başbakan ın çılgın proje olarak tariflediği, iki kent, bir havaalanı ve Karadeniz i Marmaray la bağlayacak kanal projesi ise bu sürecin şahikası oldu. Bu proje İstanbul nüfusunu ikiye katlamak, Kocaeli nden Edirne ye kadar büyümüş bir İstanbul yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda tüm kuzey ormanlarının, su kaynaklarının yok olmasına neden olacak ve kanal vasıtasıyla da denizlerde daha fazla olmak üzere korkunç bir ekolojik yıkıma neden olacaktır. Ancak bu inşaat projesi şimdiden milyarlarca dolarlık hacmiyle tüm inşaat ve emlak sektörünün ağzının suyunu akıtmaktadır. Neoliberal politikalarla halkı bir lokma ucuz ekmeğe muhtaç eden AKP, yerelde uyguladığı sadaka ekonomisi ile halkın aczinden faydalanmakta ve bu durumu yaklaşan seçimler vasıtasıyla oya tahvil etmek istemektedir. Oluşturdukları fonlar ve üstten dayanışma ağları vasıtasıyla halkın cebinden çıkan para ile halka sözde yardımlar dağıtmakta; kömürle, parayla, beyaz eşya ile açıkça oy satın almaya çalışmaktadır. YEREL YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ İnsanın insan tarafından sömürülmesine ve ezilmesine, cinsler ve uluslar arasındaki eşitsizliğe, doğal çevrenin yağmalanmasına son verecek; insanın ve insanlığın ortak kültürünün gelişiminin önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracak; bayrağında her şey insan ve doğa için ve herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar şiarlarının dalgalandığı bir sosyalist toplumu amaçlamaktadır. Bu amaçla Partimiz özetle: 1. Kapitalist toplumun devrimci tarzda aşılmasını; işçi sınıfının ve emekçilerin kendi iktidarları olarak sosyalist demokratik bir toplumu kurmalarını ve son çözümlemede bu amaca, bölgesel ve enternasyonal çapta ulaşılabileceğini; 2. Siyasal ve toplumsal alanda devrimci bir değişimin, emekçilerin partisinin herhangi bir biçimde hükümet olmasıyla değil; bizzat işçilerin, emekçilerin ve ezilenlerin kendilerini yönetmesiyle gerçekleşeceğini; 3. Emekçilerin daha bugünden, toplumsal yarar doğrultusundaki faaliyetlerini geliştirecekleri, eşitlikçi, dayanışmacı ve demokratik ilişkileri yaşamın her alanına yayacakları, yaratıcılıklarını geliştirecekleri bir mücadele hattını ve siyaset tarzını; 4. Yaşamın her alanında söz ve karar sahibi olma anlayışını yerel yönetim alanının da olmazsa olmazı olarak kabul ederek, tüm demokrasi güçlerinin halkın demokratik iktidarı için en geniş birlikteliğini savunmaktadır. Partimiz, devletin merkeziyetçi, bürokratik ve militer niteliğinin, egemen ulus ve devlet ilişkilerinin 9

10 10 yarattığı tarihsel ve toplumsal geleneklerin tasfiyesinin eşit ve özgür bir gelecek için zorunlu olduğuna inanmaktadır. Üniter yapının tasfiye edilerek çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı vb. bir siyasal ve toplumsal yapının kurulması için, siyasal ve toplumsal özgürlüğü amaçlayan bütünlüklü bir mücadelenin, yerel yönetim alanında da yaşama geçirilmesini amaçlamaktadır. a) Demokratik Politika Bu anlayış ışığında demokratik politika kavramıyla demokrasi, yani halkın kendi kendini yönetmesi arasında doğrudan ve ayrılmaz bir bağ söz konusudur. Demokratik Politika yı hayata geçirmek için, kamusal sorunların tartışılmasına katılan yurttaşların eşit ve özgür olmaları gereklidir. Her türlü bilgi, belge ve diğer kaynaklara erişebilmeleri ve özgür bir tartışma sürecinin yaşanması da örgütlü katılımı gerektirmektedir. Türkiye nin siyasal ve toplumsal hayatı bu demokratik dayanaklardan yoksundur. Yurttaş eşitliği, kamusal açıklık ve denetim (yönetimden hesap sorabilme) ve özgür tartışma devlet ve egemen güçler tarafından çeşitli biçimlerde engellenmektedir. Demokratik Politika nın hayata geçirilmesi için önündeki ulusal, sınıfsal, cinsiyete dayalı ekonomik, kültürel ve politik engellerin ortadan kaldırılması gereklidir. Bu bağlamda sürdürülecek olan çok yönlü mücadelenin en önemli alanlarından biri yerel politika alanıdır. Yerelde uygulanacak demokratik politikanın yaygınlaşması ve gelişmesi, ancak yerel demokratik kurumların demokratik ilişki ve işlerliğe kavuşması ile mümkün olacaktır. Bu nedenle yerel olan ile merkezi olanın ilişkisinin iyi kavranması gereklidir. Yerel olan, insanların politik iktidar ile doğrudan yüzleştikleri mekânı anlatmanın ötesinde bir anlama sahiptir. Yerel olan, mekânsal olanla toplumsal olanın ayrılmaz bir birlikteliğini ifade etmektedir. Yerel olanın tanımı, yerel olmayan ı da içerir. Tersten ele alırsak yerel olmayan (devlete özgü politika mantığı) ise aynı zamanda yerel politika yı tanımlamış olur. Burada ortaya çıkan çelişki, demokratik politika nın yerel politika bağlantısı ile yerel olmayan politika nın ulus-devlet mantığına göre tanımlanan politika bağlantı noktaları arasındadır. Türkiye de devletin varlığını ve bekasını koruma genel amacı yerel politika nın demokratik politika ile olan bağlantısını engellemektedir. Bu sorunun çözümü yerel politikayı demokratikleştirmekten ve yerel olmayan politikanın yerel üzerindeki tahakkümüne son vermekten, son kertede de yerel olmayan politikayı demokratikleştirmekten geçer. Yerel politika ancak halkın en geniş kesimlerinin köylerden, mahallelerden büyük kentlere kadar komünler, meclisler vasıtasıyla örgütlenmesi ve kendi geleceğinde söz sahibi olabilmesinden geçer. Sorunun çözümü demokratik özerklik modelidir. Demokratik özerklik, demokratik ilkelere göre örgütlenen idari, siyasi ve mali özerkliğe sahip bir kurumlar seti ve işlevler bütünü olarak tanımlanabilir. Böyle bir tanımlama, öncelikle devletin kamu yönetsel/siyasal, ekonomik fonksiyonlarının gerekli anayasal ve yasal düzenlemelerle yeniden tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır. Aynı zamanda merkezi devlet ile özerk yönetimler arasındaki ilişkinin ve nihayetinde özerk yönetimlerin kendi içindeki işlevlerinin (kamu yönetimi, siyasal, ekonomik vb.) tariflenmesi gerekmektedir. Devletin özerk bölgeler esasına göre işlevlerinin yeniden yapılandırılmasıyla, milli savunma, dış

11 ticaret ve genel maliye, vatandaşlık hukuku, yargı, özerk bölgelerin denetlenmesi ve eşgüdümlerinin sağlanması görevleri dışındaki tüm görevler ve yetkiler özerk yönetimlere devredilmelidir. Sorunun çözümü için öncelikle siyaset tarzının değiştirilmesi ve merkezden değil, yerelden merkeze doğru kurulan yeni bir örgütlenme anlayışıyla düşünmek gereklidir. Yaratıcı bir anlayışla demokratik iktidar alanının kuruculuğuna soyunmak bu nedenle önemlidir. Köy komününün, mahalle meclisinin temel politik birim olarak ele alınmasından başlayarak, belde, ilçe, il, bölge ve merkezi düzeyde yeni bir örgütlenme anlayışını geliştirmek önümüzdeki sürecin en önemli yönelimi olmalıdır. Bu vasıtayla yerel politika demokratik bir içerik kazanacak ve merkezin yerel üzerindeki tahakkümü ortadan kaldırılacaktır. Böylece işçilerin, emekçilerin ve tüm ezilenlerin politik sürece doğrudan katılması, mücadelenin bir parçası haline gelmesi, kendilerinin ürettiği çözümleri kendi mücadeleleri ile yaşam karşısında sınamaları ve bu süreç içinde geliştirmeleri mümkün olacaktır. b) Örgütlü Katılım Bu noktada doğrudan katılımın ve denetimin açık olduğu bir kent yönetiminde, hayatımızda değişen ne olurdu, diye düşünebiliriz. Bu özgürlük alanını hayal edebilir ve hayal gücünün ortaya çıkaracağı düşünceler etrafında somut çözümlemeler geliştirebilir ve bunları heyecan verici pratikler olarak yaşama geçirebiliriz. Hayal gücümüzü; insanların hayata tutunma yöntemlerini, birbirlerine sahip çıkma yollarını bulacakları zeminlerin kent ortamlarında nasıl geliştirileceği üstüne kurabiliriz. Türkiye de halkın katılımına dayanan demokratik bir siyasal sistemin neden bir türlü gerçekleşmediğini, demokratik bir siyasal kültürün neden oluşamadığını sorguladığımızda, meselenin yeni bir demokratik, siyasal ve toplumsal sistemin gerekliliği olduğunu anlarız. Toplumsal örgütlenmeye ve siyasal katılıma kapalı bir sisteme karşı, yaşamın her alanında çoğulculuğun, doğrudan katılım ve denetimin olduğu, bunun için yanıtların ve alternatiflerin üretildiği pratiklere gereksinim vardır. Bu pratikler, toplumsal muhalif güçlerin kendilerini açığa vuracakları ve toplumun kendini örgütleyebildiği kanalların açılacağı yeni bir siyasal ortamın yaratılmasıdır. Yani, doğrudan katılım ve denetim kanallarının yaratılması, yeni bir siyasal ve toplumsal kuruculuğun çok yönlü pratiklerinin yaşanmasıdır. Yaşanmakta olan süreç halkın siyaseten temsiline değil, siyasetten uzaklaşmasına dayanıyor ve halkın örgütsüzleşmesini dayatıyor. Halkın toplumsal yönetime katılma ve denetleme olanağı yoksa, örgütlü toplum yoksa, demokratik bir sistemden bahsetme olanağı da yoktur. Bu durum, yaşadığımız toplumsal ve siyasal hayat; eşitliği, siyasal denetim ya da yönetimden hesap sormayı engelliyor. Bu da halkın katılımını sağlayacak bir örgütlenme olgusunu her şeyin önüne çıkarıyor. Halkın iradesini oluşturma ve bunu aşağıdan yukarıya doğru genel ve yerel yönetimlere kanalize edecek ortamlar yoksa, o toplumda demokratik örgütlenmeden söz etmek olanaksızdır. Bu bağlamda, bütün demokratik kuruluşların, sendikaların ve çeşitli inisiyatiflerin demokratik bir katılımın yaşama geçirilmesine ne ölçüde katkıda bulunduklarının gözden geçirilmesi gereklidir. Yaşamın ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel, etik vb. alanlarını kapsayan geniş bir demokrasiyi kurma çağrısının, toplumsal eşitsizliklerden etkilenen kitlelerin de ideali olduğu unutulmamalıdır. Bu açıdan, başlıca değişim yapılarına dönüştürülecek olan yerel yönetimler, bir yandan yerel iktidarın köklü 11

12 demokratik kanallarının açılmasını, diğer yandan demokrasiye yeni temeller ve daha geniş alanlar oluşmasını sağlayacaktır. Çözüm halkın örgütlü katılımından geçmektedir. Doğrudan katılım ve denetimin olduğu bir kent yaşamında, sosyal, siyasal ve kültürel düzeyde heyecan verici pratikler yaşama geçirebilir, yeni bir siyasal atmosfer yaratabiliriz. İşin özü, demokratik bir halk yönetimini halkla birlikte kurmaktır. 12 YEREL YÖNETİM PROGRAMIMIZ 1. Doğrudan Demokrasiyi Gerçekleştirmek için Herkesin eşit ve özgür bir şekilde katılabildiği ve gücü oranında temsil edilebildiği demokratik bir seçim sistemi gereklidir. Seçimlerdeki tüm barajlar kaldırılmalıdır. Yerel yönetimler merkez karşısında güçlendirilmeli ve ülkenin tek merkezden yönetimine imkân veren yasalar değiştirilmelidir. Yerinden yönetimin sağlanması ülkenin tekçi ve merkeziyetçi yapısı sebebiyle ortaya çıkan pek çok sorunun çözümlenmesini sağlayacaktır. Tüm yerel yönetimler, o alanda yaşayanların oluşturacağı yerel meclislerce yönetilecektir. Yerel meclisler, yerinden yönetim olarak demokratik halk yönetiminin kurulduğu ve halkın kendini yönettiği gerçek iktidar organları olacaktır. Yerel meclisler, halkın en geniş kesimini temsil edecek ve tüm kesimlerin denetimine açık olacaktır. Her yerel yönetim alanı halkın demokratik katılımını kolaylaştıracak ölçekte yerel yönetim birimlerine ayrılacaktır. Her birim; demokratik halk meclislerini oluşturacak, aynı zamanda demokratik kent meclislerini de seçecektir. Yerel yönetimler, demokratik halk meclislerinin oluşumu için gerekli olan ortamları oluşturmakla yükümlü olacaklardır. Her yerel birimde yaşayan yurttaşlar, önceden ilan edilen yer ve günde meclis seçimleri için oy kullanacaklardır. Yerel Yönetim Birimleri halkın gönüllülük esasına göre katıldıkları bir anlayışla kendi bütçelerini oluşturacak, toplanan kaynaklarla yönetim birimlerinin mekânları yaratılacak, halkın ortak kullanacağı kültür evleri oluşturulacaktır. Yerel Yönetim Birimleri kaynaklarının bir bölümünü (yüzde 25 ten az olmamak üzere) demokratik kent meclislerine aktaracaklardır. Yerelde tüm iktidar organları ve kamusal düzenlemeler, yerel meclisler tarafından oluşturulacaktır. Merkezi hükümet, ulusal ölçekteki nedenlerden kaynaklanan sorunların çözümüne yardımcı olmak dışında, yerel meclislere karışmayacaktır. Kent yönetim organlarının çalışmalarında şeffaflık ve demokratik katılım (açıklık, seçim, demokratik

13 ilişki ve işleyiş) sağlanacak, bilginin halkla buluşması gerçekleştirilecektir. Hizmetler, karar alma, uygulama ve denetleme aşamaları kesintiye uğratılmadan demokratik bir planlama anlayışıyla yaşama geçirilecektir. Yerel yönetimler halkın geleceğini ilgilendiren konularda referandum haklarını kullanacaklardır. İnsanlığın temel hak ve özgürlüklerine dayalı bir yönetim anlayışıyla, halkın, referandum hakkı ile seçtiklerini geri çağırma hakkı yaşama geçirilecektir. Katılımcı demokrasinin bir gereği olarak ulusal, sınıfsal, cinsel, etnik ve kültürel kimliklerin özgürce ifade edilmesi sağlanacaktır. Herkesin ana dilinde eğitim ve yayın (gazete, dergi, TV, vb.) hakları güvenceye alınacaktır. Sendika, dernek, oda ve çıraklık okulları ile mesleki örgütlenmeler desteklenecek ve yerel yönetim olanaklarından her yönde yararlanmaları sağlanacaktır. En yaygın yönetim birimi olan muhtarlıklar da demokratik yerel yönetim birimi haline getirilecektir. Muhtarlıklar öncülüğünde, tarımsal (hayvancılık da dâhil olmak üzere) üretim yapan köylünün aracı ve tefecilerce sömürülmesi kooperatifler vasıtasıyla engellenecek, üreticinin emek gücü değerlenecek, böylece tüketici de daha ucuz ve sağlıklı ürünler tüketebilecektir. Tüm kooperatifler demokratik bir yapıya kavuşturularak üreticilerin üretim sürecinde söz ve karar sahibi olması sağlanacaktır. Yerel yönetimler; işçilerin, emekçilerin ve ezilenlerin daha bugünden eşitlikten, özgürlükten ve demokrasiden yana istemlerini toplumsal yaşamın her hücresine yayacakları ve yaratıcılıklarını geliştirecekleri bir okul haline dönüştürülecektir. 2. Sağlıklı Bir Çevrede İnsanlık Onuruna Yaraşır Bir Yaşam için Açlık, yoksulluk, barınma, eğitim, sağlık ve ulaşım en temel çevre sorunları olarak öne çıkarken zorunlu göçler, bölgeler arası dengesizlikler, ormanların yok edilmesi, içme suyu kaynaklarının azalması, atmosferdeki değişimler, hava-toprak-su kirliliği, evsel-sanayi-radyoaktif atıklar artık günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Yaşadığımız bu olumsuzluklar, yıllardır sürdürülen plansız bir sanayileşme ve kentleşmeyi kalkınma modeli olarak benimseyen, insanları ve kenti sermaye birikimi için ucuz işgücü ve ucuz altyapı aracı olarak ele alan, bunların sosyal ve kültürel boyutunu ve maliyetini göz ardı ederek, daha fazla para ve vurgun peşinde olan bir sistemin kaçınılmaz sonuçlarıdır. İnsanlık onuruna yaraşır sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının sağlanması amacıyla, yeni konut ve çalışma alanlarının oluşturulması için insanlığın kolektif aklını ve iradi etkinliğini temsil eden planlamayı toplumsal yaşama sokacak bir süreç başlatılacaktır. Türkiye nin deprem riski altında bulunan bölgelerinde; yerleşim alanlarının envanteri çıkarılarak, mevcut yapı stokları bilimsel olarak elden geçirilecek ve can güvenliğini tehdit eden, yıkılması gereken 13

14 yapılar yıkılacak, kentsel dönüşüm projeleri rant için değil demokratik ve eşitlikçi bir anlayışla yaşama geçirilecektir. Deprem bölgelerinde insanların ekonomik, sosyal, ruhsal, fiziksel iyileştirilmesine dönük çalışmaları etkin bir şekilde yapacak ve insanları bu çalışmanın içine katacak bir yönetim anlayışı temel alınacaktır. Ortak yaşam ve dayanışma bilincinin gerektirdiği yeni kentsel yapılar (toplu konut, toplu taşıma ve yeni kamusal alanlar) geliştirilecektir. Ulaşım ticari bir işletme olarak değil, kamusal bir hizmet olarak ele alınarak ekolojik döngüyü kirleten otoyol ve kara taşımacılığına karşı, toplu ulaşım sistemleri (deniz, demiryolu, raylı) geliştirilecektir. İstanbul da üçüncü köprü inşaatı, Kanal İstanbul, uydu şehir gibi projeler durdurulacak, üçüncü havaalanı ruhsatı iptal edilecektir. Kuzey ormanlarının tahribine sebep olan maden ve taş ocakları gibi tüm faaliyetlerin ruhsatları iptal edilecek ve ormanlık alanlar geliştirilerek korunacaktır. Doğal bir kaynak olan toprağın ranta dayalı kullanımına son verilerek, topraktan yararlanmanın esas alındığı kentsel politikalar uygulanacak ve toprak üzerinde spekülasyona dayalı faaliyetler ortadan kaldırılacaktır. Kamu topraklarının satış, özelleştirme vb. yollarla elden çıkarılmasına son verilecektir. Büyük kentler başta, elden çıkarılan kamu arsalarının ihaleleri gözden geçirilecek gerekli görülenler kamulaştırılacaktır. Kent kaynaklarının kullanılmasıyla elde edilen yüksek rant vergi yoluyla geri alınacaktır. Barınma hakkı temel bir insanlık hakkı olarak ele alınacak ve bu hakkın kullanımına dönük konutlar vergilendirme dışında bırakılacaktır. Kamu arazileri üzerinde yapılacak konutlarda yalnız kullanım hakkının olduğu (miras hakları dahil) el değiştirme hakkının olmadığı çözümler getirilecektir. Hava, gürültü, görüntü, çöp, kanalizasyon kirliliği, su kıtlığı ve doğal afetlerin toplumsal yaşamın risklerini arttırması engellenecektir. Geri döndürülemeyen kaynakların kullanımına dayalı enerji ve sanayileşme politikalarına son verilecek, doğal kaynakların yok edilmesi engellenecektir. Kentsel kamu hizmetleri, bu hizmetlerin ticarileştirilmesini dayatan özelleştirme vb. politika ve uygulamaları reddedilerek, emekçilerin ve ezilenlerin yararına ve toplumsal inisiyatiflere açık demokratik bir planlama anlayışıyla yapılacaktır. Yerel yönetimler ve kamu kurumları tarafından finanse edilen ve çalışanlar tarafından denetlenen yemekhaneler, çamaşırhaneler, kreşler açılacak ve yaygınlaştırılacaktır. Halkın ucuz ve sağlıklı beslenme ihtiyacının karşılanması için gerekli işletmeler kurulacaktır. Yoksullara ücretsiz üç öğün yemek hizmeti sunulacaktır. 14

15 3. Tarih ve Kültür Mirasını Korumak ve Geliştirmek için Kentler yapıları, meydanları, parkları ve tüm sosyal mekânlarıyla insanlık tarihinin ve yaratıcılığının; kentsel tasarım ve yapım sürecinin ürünüdürler. Günümüzde tarihi ve kültürel kentsel doku tahrip edilmekte ve kentler kimliksizleştirilmektedir. Kentlerin tarihi ve kültürel kimliklerinin korunması ve geliştirilmesi için: Kentlerdeki tüm ekonomik, kültürel ve tarihsel değerler, Anadolu ve Mezopotamya nın tarihi ve kültürel mirasının korunması ve geliştirilmesini amaçlayan merkezi bir politika ışığında yerel topluluğun koruma ve kullanımına devredilecektir. Kentsel çevrenin, tarihi ve kültürel değerlerin yağmasına, rant eksenli ilişkilere, yolsuzluk ve rüşvete karşı ödünsüz bir tavra sahip olunacaktır. Yerellerde bilim, kültür ve sanat merkezlerinin kurulması teşvik edilecek, her mahalle ve köye kütüphaneler açılacaktır. Kentlerdeki görüntü kirliliğinin önlenmesi ve estetiğin kentsel görünümdeki öneminin vurgulanması amacıyla halkın bilgilendirilmesini, tarihi ve kültürel çevreyi korumada inisiyatif almasını sağlayacak politikalar geliştirilecektir. 4. Kadınların Yerel Yönetimlere Etkin Olarak Katılımını Özendirmek ve Geliştirmek için Kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanacak ve yerel meclislere etkin olarak katılımı sağlanacaktır. Kadınlar ve çocuklar üzerinde uygulanan şiddet ortamı kaldırılacaktır. Yerel hizmetlerin üretim ve dağıtımında (istihdam, yararlanma, tüketim) kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi yaşama geçirilecektir. Her mahallede bütün finansmanının ve organizasyonunun yerel yönetimler tarafından karşılanacağı ve kadınlar tarafından yönetilen ve denetlenen; saat çalışan, kadınların kürtaj, doğum kontrolü dâhil, bütün sağlık sorunlarına ilişkin hizmet ve danışma merkezleri, 2. Her türlü şiddete şiddete maruz kalan kadınlar için kadın sığınma evleri ve danışma merkezleri, 3. Kadın ve çocukların ihtiyaçlarını da gözeten spor tesisleri, 4. Kadınların bir araya gelebilecekleri kadın kültür evi gibi kamusal mekânlar oluşturulacaktır saat hizmet veren yuva, kreş ve çocuk bakım merkezlerinin, okullu çocuklar için etütlerin yapılması, 6. Her mahalleye ucuz ve temiz çamaşırhanelerin açılması, 7. Ucuz ve sağlıklı yemek veren yemekhanelerin kurulması, 8. Ucuz ve temiz alışveriş merkezlerinin, her alışveriş merkezinde çocuk oyun odalarının oluşturulması, 9. Bütün sokaklarda tam aydınlatmanın yapılması sağlanacaktır. Kadınların temel sorunlarının çözümü için kadınlara özel sağlık kuruluşlarının, kadın danışma merkezlerinin, kadın sığınma evlerinin yaygınlaştırılması, 15

16 Muhtarlıklar bünyesinde oluşturulacak, tam gün faaliyet yürüten kreş ve çocuk bakım evlerinin açılması, Ekonomik bağımlılıkları sebebiyle kendilerini erkek egemenliğine boyun eğmek zorunda hisseden ev kadınlarının mesleki eğitimle el becerisi kazanması ve ürettiklerini satabilecekleri pazarların kurulması sağlanacaktır. 5. Engellilerin Toplumsal Yaşama Tam ve Eşit Yurttaşlar Olarak Katılımı için Engellilik sanıldığının tersine sadece doğal ve bireysel değil, nedenleri ve sonuçları bakımından aynı zamanda toplumsal ve sınıfsal da olan bir olgudur. Çünkü engellilik, yoksulluktan, cehaletten, savaşlardan, iş ve trafik kazalarından, hastalıktan, kentleri köyleri yerle bir eden depremlerden vb. doğmaktadır. Bütün bunlar doğal gibi görünen fakat son çözümlemede toplumsal yanı belirleyici olan olaylardır. Bu nedenle engellilerin mücadelesi diğer ezilen yoksul sınıfların mücadelelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Engellilerin toplumsal yaşama tam ve eşit yurttaşlar olarak katılmalarının sağlaması için; Engellilerin her alanda toplumsal yaşama katılımlarını engelleyen, yasal mevzuattaki bütün engelleyici hükümler kaldırılacaktır. Engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı her türlü sosyal ve mekânsal düzenlemeler gerçekleştirilerek, toplu ulaşım ve iletişim araçlarından ve diğer kamu hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanacaktır. Engellilerin eğitim, iş ve sosyal güvenlik sorunları öncelikle ele alınarak ve bu alanlardaki eşitsizliğin azaltılması ve giderek ortadan kaldırılması için lehte ayrımcılık ilkesi uygulanacaktır. Engellilerin eşitlik ilkesi gereğince her alanda yaratıcılıklarını ve üretken güçlerini kullanıp geliştirecekleri bir yaşam ortamı sağlanacaktır. 6. Çocukların, Gençlerin ve Yaşlıların Kenti için Yerel yönetimler çocukların ve gençliğin sportif, kültürel, sanatsal yeteneklerini geliştirecekleri ortamları ve mekânları yaratmakla görevli olacaklardır. Çocukların, yaşlıların yararlanacakları ortamlar ve gerekli mekânlar yaratılacaktır. Kimsesiz yaşlıların bedelsiz olarak bakıldığı ve gereksinimlerinin toplumsal dayanışma çerçevesinde yerel yönetimler tarafından karşılanan yaşlılar evleri yaygınlaştırılacaktır. Gençliğin genç olmalarından kaynaklı gereksinimlerinden olan spor ve eğlence merkezlerinin inşa edilmesi, desteklenmesi ve bütün bunları organize edebilecek gençlik merkezlerinin belde yönetimleri bünyesinde gerçekleştirilmesi; Değişik sebeplerle ebeveynlerinden uzak kalmış, sokaklarda yaşamını sürdürmekte olan çocukların, uyuşturucu tuzağına düşmüş ve suç odaklarının kullandığı kimsesiz çocukların içine düştükleri bu durumdan kurtarılması, barındırılıp yetiştirildiği yurtların yaygınlaştırılması, Burada toplumcu ve dayanışmacı bir bilinçle yetiştirilmesi; 16

17 7. LGBT Bireylerin Eşit Yurttaşlık Haklarını Korumak için Maruz kaldıkları homofobik ve transfobik ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadele edilecek, sağlıklı barınma ve çalışma olanakları sağlanacaktır. LGBT bireylere yönelik ayrı hizmetler değil, herkese yönelik hizmetlerde LGBT eşitliği yaklaşımı benimsenecektir. LGBT eşitliği perspektifini içeren toplumsal cinsiyet temelli analiz bütçe oluşturma süreçlerinde bir zorunluluk haline getirilecektir. Yalnızca hizmet sunumuna yönelik değil, hizmetlerin planlanması ve denetiminde de belediye ve LGBT kuruluşları ile ortaklıklar kurulacaktır. YEREL SEÇİMLERE YAKLAŞIMIMIZ ve HDP Partimizin hedefi, Gezi den geliyoruz, birleşerek büyüyoruz, iktidara yürüyoruz! perspektifine uygun bir yerel çalışmanın sürdürülebilmesidir. Bu perspektiften partimiz neyi anladığını şöyle açıklamaktadır: 1. Gezi direnişi ile batıda kitlesel bir devrimci demokratik muhalefet odağının temeli atılmıştır. Gezi direnişi erken başlamış bir yerel yönetim çalışması olarak da görülebilir. Partimiz alternatif bir yerel yönetim anlayışını, Gezi nin çoğulculuğuna, doğrudan demokrasisine, değişim değerine göre değil kullanım değerine göre biçimlenen mekân politikasını esas almasına, kentin doğal ve tarihi dokusunun korunmasına ilişkin ürettiği enerjiye bağlı kalınarak yeniden üretme kararlılığındadır. 2. Partimiz yerel seçimlerde başarının anahtarını, Gezi de yan yana gelmiş farklı siyasal, kültürel, etnik, inanç kesimlerinin benzer bir muhalefet algısıyla ama mutlaka iktidarı hedefleyerek yan yana gelmesinde, birleşmesinde görmektedir. Tüm iktidar karşıtı kesimlerin emek, barış, demokrasi ve özgürlükler paydasında yan yana gelmesi ve daha özgürlükçü ve demokratik bir yerel yönetim oluşturmak için çalışma yürütecektir. 3. Birleşik mücadele bugün tüm devrimci sosyalist muhalefetin ve dolayısıyla işçi sınıfı, emekçiler ve tüm ezilenlerin ortak ihtiyacıdır. Bugün bu ihtiyacı karşılamaya aday bir alternatif ortaya çıkmıştır. HDP bir yandan gezi direnişinde yer alan pek çok farklı devrimci sosyalist yapının, pek çok farklı ezilen ve horlanan kesimin, birlik ve mücadele zeminiyken bir diğer yandan da Türk ve Kürt halklarının ortak eseri ve mücadele aracıdır. Birleşerek büyümek, sözünü ettiğimiz bütün kesimlerin bir kartopu gibi büyüyerek, Gezi nin ve Kürt özgürlük mücadelesinin dinamizmini ortaklaştırarak iktidarlaşma azim ve hedefini dile getirmektedir. 4. Yerel politika ile merkezi politika arasında kopmaz bağlar vardır ve biri olmadan diğeri olamaz. Bu açıdan ülkenin temel sorunlarını çözmeye aday olmanın ve bu esinle iktidarlaşmanın en önemli ve ilk adımı yerelde iktidar olmayı başarmaktan geçer. Bu amaçla SDP, emek, barış, demokrasi ve özgürlük güçlerinin iktidar olması için çalışacaktır. 5. Partimiz, işçilerin, emekçilerin ve tüm ezilenlerin daha bugünden eşitlikçi, sosyalist demokratik ilişkileri yaşamın her alanına yaymaları ve yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri için bir mücadele hattını ve siyaset tarzını benimsemektir. Partimiz esas olarak eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplum idealini geleceğe 17

18 ertelemeden bugünden kurmak için çalışacaktır. Başka bir ifade ile demokratik halk iktidarının nüvelerini oluşturmak için çalışacaktır. 6. Yerelden başlayarak iktidar hedefine ulaşmanın tek yolu, Gezi direnişi ile ortaya çıkan muazzam birikimin, Kürt özgürlük mücadelesinin dinamizmiyle birleştirmek, başta işçi, emekçi ve bütün ezilenler olmak üzere, devrimci demokratik toplumsal muhalefet güçlerinin emek, barış, demokrasi ve özgürlükler ekseninde bir kulvarda toplanmasını sağlamaktır. Bu kulvarın adı Halkların Demokratik Partisi dir. Partimiz SDP yerel seçimlere HDP ile katılacaktır. HDP, karşımızdaki neoliberal muhafazakâr iktidarın tek gerçek alternatifidir. SDP tüm halkımızı Halkların Demokrasi Partisi saflarına çağırıyor. Şer cephesine karşı emek, barış, demokrasi ve özgürlükler cephesinde birleşelim. SDP nin seçim stratejisi, AKP yi yerelde yenilgiye uğratmak suretiyle, AKP eliyle sürdürülen neoliberal muhafazakarlığı geriletmektir. Kuşkusuz bu aynı zamanda bir sistem karşıtlığı ile temellendirilmektedir. SDP, AKP yi ve sürdürücüsü olduğu sistemi yenilgiye uğratmanın yolunun sistemin bir başka alternatifine eklemlenmekten değil, iki sistem partisi arasına sıkışmış sessiz yığınların sesi olmaktan geçtiğini vurgulamaktadır. Bu seçimlerde barışın, emeğin, özgürlüğün, demokrasinin ve sosyalizmin sesini her düzeyde yükseltmeyi ve burjuva kampına karşı, HDP ile bir emek, barış, demokrasi ve özgürlükler cephesi oluşturmayı amaçlayan partimiz, tüm halkımızı seçimlerde HDP saflarına davet etmektedir. Paranın renginin tüm renkleri ezdiği kapitalist bir dünyada, kapitalizm, zenginliğin iki kaynağı olan toplumu ve doğayı aşındırmaya devam ediyor. Bugün aşırı üretime rağmen insanlığın büyük bir kesimi yoksulluk ve sefalet içinde bulunuyor. Zenginlerle yoksullar, bir şeylere sahip olanlarla olmayanlar arasındaki uçurum kapanacağına daha da açılıyor. Emek, barış, özgürlük ve demokrasi için verilecek mücadele hem gezegeni ve uygarlığı kurtarmanın hem de insana insan onurunu yeniden kazandırmanın yoludur. Bu yönde kaybedecek fazla zamanımız yok. Haydi mücadeleye! 18

19 19

20 KENTİMİZİ DE KENDİMİZİ DE BİZ YÖNETECEĞİZ oylar HDP ye!

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

DEMOKRATİK, MÜCADELECİ VE GÜÇLÜ YENİ BİR SENDİKAL HAREKET İÇİN BİRARAYA GELDİK, YOLA ÇIKIYORUZ...

DEMOKRATİK, MÜCADELECİ VE GÜÇLÜ YENİ BİR SENDİKAL HAREKET İÇİN BİRARAYA GELDİK, YOLA ÇIKIYORUZ... 1 DEMOKRATİK, MÜCADELECİ VE GÜÇLÜ YENİ BİR SENDİKAL HAREKET İÇİN BİRARAYA GELDİK, YOLA ÇIKIYORUZ... Türkiye sendikal hareketi ciddi bir tıkanıklık yaşamaktadır. Emekçilerin karşı karşıya olduğu sorunlara

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Nasıl bir toplum ve nasıl bir eğitim?

Nasıl bir toplum ve nasıl bir eğitim? Nasıl bir toplum ve nasıl bir eğitim? 0 Yüzbinlerce insanın savaşlar nedeniyle öldüğü, göç etmek ve hatta kış mevsimini geçirmek için organlarını, hatta bedenlerini zenginlere satmak zorunda kaldığı ve

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik! Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2014 yılı bütçesinin görüşülecek olması nedeniyle görüş ve taleplerimizi paylaşmak üzere KESK'e bağlı YAPI-YOL SEN, BTS ve HABER SEN olarak bugün (12 Aralık

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010

Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010 Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010 Var olduğundan bu yana çevre şartlarına göre şekillenen fiziksel, yapısal ve davranışsal değişimleri ile türünü güçlendirerek sürdüren canlılar arasında insan, bu doğal değişimlerle

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için 8 MART TA ALANLARA! 8 Mart, kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları için verdikleri mücadeleyi yaşamlarıyla ödedikleri bir

Detaylı

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım Temel haklar Santé Belçika herkese vatandaşlık ve İnsan Haklarına saygıyı temin eden Demokratik Devlet hakka saygıyı temin eder. Devlet, sadece

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük Çorum 3. grup (Kırılgan Gruplar) Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR Raportör: Sümer ÇAKIR I.Bölüm Kırsalda yaşayanlar Sorunlar Gelir kaynakları yetersiz Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme U Z L A Ş M A Y Ö N E T İ M İ N İ N 6 TEMEL İLKESİ 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme UZLAŞMA YÖNETİMİNİN 6B BASAMAKLARI Günümüzde, Planlama ve Proje Geliştirme süreçleri,

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

İlerici Kadınlar Kimdir?

İlerici Kadınlar Kimdir? İlerici Kadınlar Kimdir? Türkiye de AKP iktidarı ile ivme kazanan piyasacılık ve gericilik kadınlar üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Özellikle son on yılda toplumsal yaşamın dincileştirilmesi kadın

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI

ÖMER GÜNEY CHP MENEMEN BELEDİYE BAŞKAN A.ADAYI 1 26 EYLÜL 2013, Saygıdeğer Menemen Halkımla, Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıkladığım o güzel gündeki konuştuklarımı ölümsüzleştirmek istedim. Sevgi ve Saygılarımla 2 Kıymetli Büyüklerim, Partimizin

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012

GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM 14 18 MAYIS 2012 14 18 MAYIS 2012 GENÇLİK ŞÛRASI ÖN KOMİSYON RAPORU DEMOKRASİ BİLİNCİ VE KATILIM ANKARA - 2012 D E M O K R A S İ B İ L İ N C İ V E K A T I L I M GİRİŞ İ nsana yatırımı öncelemek, gelecek nesilleri güvence

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı Amaç Yerel Yönetimler sertifika programının düzenleniş amacı yaklaşan 2014

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler)

Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Tokat Kırılgan Gruplar (Kırsalda Yaşayanlar, Engelliler, Kadınlar, Yaşlılar, Göçle Gelenler, Mülteciler, Mevsimlik İşçiler) Kolaylaştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Umut AŞKIN Raportör: Nalan Kangal Kırsalda Yaşayanlar

Detaylı

Kuzey Irak Kürt halkı kendi kaderini tayin edebilmelidir

Kuzey Irak Kürt halkı kendi kaderini tayin edebilmelidir Kuzey Irak Kürt halkı kendi kaderini tayin edebilmelidir Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KBY), Barzani nin liderliğinde 25 Eylül tarihinde bir referandum yapılacağını duyurdu. Referandumda KBY nin bağımsız

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ 2013 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ ÖDÜLÜN AMACI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 20 yılı aşkın bir süredir Avrupa da devam eden

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN omur@hacettepe.edu.tr Hacettepe Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 Şeffaflık Şeffaflık, en basit anlamıyla, devletin

Detaylı

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak.

30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes. rahat bir nefes alacak. 30 yıllık 2 / B sorunu bitecek. Herkes rahat bir nefes alacak. 2/B Nedir? Anayasa nın 169 uncu maddesine göre 31.12.1981 tarihinden önce orman niteliğini kaybeden, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 2/B maddesi

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Geçtiğimiz ay Suriye de Irak Şam İslam Devleti ve diğer muhalif güçler arasında yaşanan çatışmaya ilişkin, Suriye Devrimci Sol

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım.

Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. Sayın Birlik Başkanım, Odamızın Değerli Yöneticileri, Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım; Başlamadan, önce KMO Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. İstanbul dan, İzmir den, Sivas

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

TÜRKİYE IX. TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ ŞANLIURFA, 2010 Kadınların ekonomik alanda yer almaları, aile içi ekonomik refahı sağlaması yanında ülke ekonomisine yaptığı olumlu katkı ile ulusal kalkınmaya da katkıda

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

kadın sosyalizmle özgürleşir!

kadın sosyalizmle özgürleşir! kadın sosyalizmle özgürleşir! işçi-emekçi kadın komisyonları broşür dizisi / 3 1 2 Özel mülk edinmenin ve sınıfların ortaya çıkışıyla başlayan kadının cins olarak ezilmişliği, günümüz kapitalist toplumunda

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ

SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ SİLİVRİ 2014 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşlar, belediyenin hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya belediyenin yönetimi ile hizmetlerini etkileyen

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı