TÜSEV YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜSEV YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI 01.11.2012 İstanbul"

Transkript

1 TÜSEV YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI İstanbul Toplantı Türü : TÜSEV İSTANBÜL YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI Tarih : 1 Kasım 2012 Yer : İstanbul, Türkiye TÜSEV Yerel İstişare Toplantıları Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 1993 yılında aralarında Türkiye nin önde gelen vakıf ve derneklerinin bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu tarafından üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. TÜSEV, STK lar için daha destekleyici bir yasal ve mali ortam yaratılması, STK lara stratejik ve etkin kaynak aktarımının sağlanması, kamu, özel sektör ve üçüncü sektör arası işbirliğinin teşvik edilmesi, uluslararası topluluğun ülkemiz üçüncü sektörünü tanıması ve işbirlikleri kurması, sivil toplumla ilgili araştırma projelerinin hazırlanması, bu araştırmaların sivil toplum paydaşlarının gelecek faaliyet ve programlarında yol gösterici şekilde kullanılması konularında çalışmalar yapmaktadır. Tu rkiye Ü çu ncu Sekto r Vakfı, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneg i (STGM) ve Yaşama Dair Vakıf (YADA) ile birlikte Haziran 2012 itibarıyla Türkiye de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi projesini gerçekleştirmektedir. Tu rkiye de çog ulculug u ve Avrupa ile bu tu nleşmenin deg erlerini destekleyen gu çlu demokratik kurumların ve sivil toplumun var olmasını sag lamayı hedefleyen proje kapsamında TÜ SEV, yasal çalışmalar ve sivil toplum kamu işbirlig ini hedef alan aktiviteler gerçekleştirecektir. Bu proje Avrupa Birlig i ve Tu rkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Projede o ngo ru len faaliyetlerden bir tanesi, Tu rkiye de sivil toplum-kamu diyalog unun iyileştirilmesi amacıyla, gerek sivil toplum o rgu tlerinin gerekse kamunun u zerinde anlaştıg ı ilkeleri içeren Davranış İlkelerinin oluşturulmasıdır. Proje kapsamında, sivil 1

2 toplum o rgu tlerinin go ru ş, beklenti ve o nerilerinin paylaşılmasına yo nelik olarak TÜ SEV farklı şehirlerde istişare toplantıları du zenlemektedir. Bu toplantıların ikincisi 01 Kasım 2012 de İstanbul da Karako y Minerva Han da, gerçekleştirilmiştir. Toplantı Gündemi AB Projesinin Anlatımı ve Açıklanması 2. Katılımcıların Kısaca Kendilerini tanıtmaları 3. Sivil toplum- Kamu İşbirliği konusunda deneyim ve önerilerin paylaşımı Öğle Yemeği Sivil toplum- Kamu İşbirliği konusunda deneyim ve önerilerin paylaşımı 2. Son yorumlar & Kapanış Katılımcılar Kurum Şehir 1 Asker Hakları İnisiyatifi İstanbul 2 Eşitlik İzleme Grubu (Eşitiz) İstanbul 3 Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği İstanbul 4 İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Ankara 5 İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) İstanbul 6 Kadın Koalisyonu Ankara 7 İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği Ankara (MazlumDer) 8 Ülusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) Ankara 9 Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD) İstanbul 10 Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) Ankara 11 Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek Projesi Ankara (TACSO) 12 Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) İstanbul 13 Türkiye Küçük Millet Meclisi (TkMM) İstanbul 14 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) İstanbul 15 Yaşama Dair Vakıf (YADA) İstanbul 16 Yasama Derneği (YASADER) Ankara 2

3 Toplantı Hedefleri ve Paylaşılan Deneyim ve Öneriler Düzenlenen toplantıyla aşağıdakiler hedeflenmiştir: - Bugüne kadar sivil toplum kamu ilişkileri konusunda Türkiye de ne gibi çalışmalar yapıldığına dair bilgi paylaşımında bulunmak; - Bu çalışmalardan edinilen olumlu ve olumsuz tecrübeleri paylaşmak ve bunlar üzerine görüş alışverişinde bulunmak; - Tecrübelerden yola çıkarak, TÜSEV in belirtilen proje kapsamında geliştirilmesini hedeflediği Davranış İlkeleri ne dair önerileri paylaşmak Bu amaçlar doğrultusunda düzenlenen toplantıda birçok farklı deneyim, bilgi ve öneri paylaşılmıştır. Çeşitli başlıklar altında derlenen bu paylaşımlar şunlardır: Önemli Not Bu rapor toplantı katılımcılarının sivil toplum kamu ilişkilerine dair tecrübeleri ve deneyimlerinden yola çıkarak paylaştıkları görüş ve bilgileri içermektedir. Toplantının amacı deneyim paylaşımı olduğundan dolayı, ne toplantı sırasında ne de raporun içeriğinde fikir ve görüş ortaklığı aranmamış ve paylaşılan tüm fikir ve görüşler, bütün farklılıkları ve benzerlikleri içerecek şekilde özet halinde aşağıdaki rapora yansıtılmıştır. 1. Türkiye de Kamu Sivil Toplum İşbirliğinin Tarihçesi Toplantıya katılan sivil toplum örgütü temsilcileri, kendi deneyim ve bilgilerine dayanarak Türkiye de sivil toplum örgütlerinin kamu kurumlarıyla ilişkilerinin tarihçesi, önemli dönüm noktaları ve dönemleri üzerine paylaşımda bulunmuşlardır. Bu konuda aşağıdaki bilgi ve görüşler dile getirilmiştir. Türkiye de kamu sivil toplum işbirliğinin tarihçesinin 1961 yılında Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren konu bazlı ve karma (üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerinin de bulunduğu) komisyonlar aracılığıyla başlamıştır. Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı nın Özel İhtisas Komisyonları aracılığıyla sivil toplum ve kamu kesiminden temsilcileri bir araya getirmiş olması büyük önem 3

4 taşımaktadır. Buna ek olarak, 1980 öncesi dönemde Fatsa deneyimi 1 de sivil inisiyatiflerinin kamu kuruluşlarıyla çatışmasını sergilemek açısından ilginç bir örnek teşkil etmektedir. 12 Eylül askeri darbesi sonrası Türkiye de örgütlenme açısından oldukça sıkıntılı ve yasaklı bir dönem olmuştur. 80 lerin sonları, 90 ların başlarında yeniden hareketlenen sivil toplum örgütlenmeleri, 90 lı yıllarda zor da olsa kapıları zorlayarak kamu kuruluşlarında muhatap bulabilmişlerdir. Bu dönemde, meclis ve kamu kurumlarının STK larla ilişkilenmesi belirli mekanizmalar üzerinden değil, kişisel bağlantılar aracılığıyla yürümüştür Rio Konferansı na 2 Türkiye nin katılımı, sivil toplum-kamu kesimi işbirliği açısından bir dönüm noktasıdır. Rio Konferansı, ülkelerin demokratikleşme süreçlerinde STK ların meşru birer aktör olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır. Rio Konferansı nda HABITAT ın Türkiye de yapılması önerisinin ardından, hazırlık toplantıları, ulusal raporlar ve yönetişim kavramının tartışmaya açılmasıyla sivil toplum kamu işbirliği yeni bir döneme girmiştir yılında Cumhurbaşkanı Demirel in il kurullarında sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunması gerektiğini ifade ettiği genelgesi gerekli alt yapının bulunmayışı sebebiyle uygulamada başarılı olamamıştır yılında İstanbul da gerçekleştirilen HABİTAT II konferansında uluslararası örgütler, kamu kurumlar ve sivil toplum örgütleri yer almış; 100 den fazla toplantı düzenlenmiş ve yerel yönetimlerin paydaşlarla birlikte karar almasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Habitat konferansı yönetişim kavramının sivil toplum kamu işbirliği literatürüne kazandırılması açısından da büyük öneme sahiptir yılında gerçekleşen Susurluk kazasıyla başlayan süreç toplumun devletten şeffaflaşma talebini dile getirmesine açısından bir dönüm noktasıdır. Ancak süreç hedeflerine ulaşamamış ve laik-dindar kesim kutuplaşmasına dönüşmüştür yılında başlayan 28 Şubat sürecinde bir grup STK, 12 Eylül askeri darbesinde yaşananlara benzeyen bir biçimde devletin aleni saldırısına uğramıştır. Bu durum devlet ile sivil toplum örgütlerini birbirlerine iyice yabancılaştırmış ve iki kesim arasında zaten 1 Fatsa Deneyimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye Hande Türkmen in makalesinden ulaşılabilir: https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/ /index.pdf yılında Brezilya nın Rio kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma (Rio) Konferansı sonucunda; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (ÜNFCCC); Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (ÜNCBD); Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (ÜNFCCD) için müzakere kararı alınmıştır. Rio Konferansı sonucunda Gündem 21 Eylem Planı ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu oluşturulması kararı da alınmıştır. Rio Konferansı nın sonucunda ayrıca Rio Bildirgesi yayımlanmıştır. 4

5 az olan güvenin daha da yitirilmesine yol açmıştır. Kendisinden olan ve olmayan STK ayrımı bu sürecin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Sivil toplum da bu süreçte kutuplaşmıştır. Ne yazık ki bu iki kesimi bir araya getiren asgari bir işbirliği sürecinden söz etmek de zorlaşmıştır. Sivil toplum örgütlerinin kendi aralarındaki iletişim, işbirliği ve diyalog eksikliği, devletle ilişki kurulmasının önünde önemli bir engel teşkil etmektedir yılında bir UNDP projesi olarak gelişen Yerel Gündem 21 sivil toplumun yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine katılımını amaçladığı için sivil toplum kamu ilişkileri açısından önemli bir gelişmedir İzmit depremi, kamu kuruluşlarının sivil toplum örgütlerinin toplumsal olaylarda önemli rol oynadığını anlamalarına yol açmıştır depremi sonrasında kamu kuruluşlarının kriz yönetimi ve ihtiyaçlara cevap verme noktalarında yetersiz kalması sebebiyle hizmet odaklı STK ların kamu nezdinde itibarının arttığı bir dönemdir krizi sonrasında Kemal Derviş in uyguladığı mali reformlar devletin şeffaflaşmasına katkıda bulunmuştur. Kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin şeffaflaşması kamu kurumlarının sivil toplum örgütleriyle olan ilişkisini de olumlu yönde etkilemiştir. Arzu edilen seviyede olmasa da kimi kamu kuruluşları demokratik katılıma daha açık hala gelmişlerdir. STK ların 2002 yılına kadar herhangi bir sistematiği olmayan sansür sürecinden geçmiştir. Bu bağlamda hangi kamu kuruluşunun neyi, hangi ölçüt ve kriterler doğrultusunda sansürlediği ya da onayladığı bilinmemekteydi arası dönem STK ların bürokrasinin kapılarını zorlayarak devrim niteliğinde bir takım yasal değişiklikleri kamuya kabul ettirebildikleri bir dönemdir yerel yönetim reformunun gerçekleştirilmesi ile ilgili düzenlenen danışma toplantılarına sivil toplum ve üniversiteler dâhil edilmiştir yerel reformunun ardından kurulan kent konseyleriyle ilgili mevzuata 3, gönüllü kuruluşlarla işbirliği, afetle mücadele gibi konularda sivil toplumla istişare yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu süreç sonrasında 400 belediyede 400 kent konseyi kurulmuştur. Her ne kadar kent konseyleri arzu edilen seviyede etkinlik göstermese de bir mekanizma olarak yasalar tarafından tanınmıştır yılında uygulamaya geçen Sivil Toplum Kamu İşbirliği Projesi (SKIP) kamu sivil toplum ilişkilerini düzenleyen bir mekanizmanın ortaya çıkmasını hedeflemiştir. Ancak projenin amaçlanan hedefleri karşılayamamasında yapısal bir takım sorunların 3 Kent Konseyleri yönetmeliğine adresinden ulaşılabilir. 5

6 etkisi olmuştur. SKIP Projesi sonrasında, davranış kuralları olarak sayılabilecek bir metin oluşturulmuş ancak Başbakanlık tan onay ya da görüş gelmediği için protokol olarak yürürlüğe girememiştir SKIP projesinde sivil toplum kamu işbirliğini düzenleyen davranış kurallarının devlet tarafından tanınan bir mekanizma haline gelememesinin en önemli sebepleri aşağıdakiler olarak ifade edilmiştir: Proje bütçesinin öngörülen amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler açısından yetersiz olması Kamu kuruluşlarının proje boyunca sergilediği istikrarsız tutumun projenin gidişatını olumsuz etkilemesi Danışma toplantılarına kamu kuruluşlarından katılan temsilcilerin talimat la katılması ve bu kişilerin kamu kuruluşlarının kendi içinde karar alma yetkileri olmayan kişiler olması Danışma toplantılarına katılan kişilerin SHÇEK ve Milli Güvenlik Kurulu ndan katılanlar dışında sürekli değişmesi ve bu nedenle sürecin sürekli başa dönmesi SKIP projesinin, kamu kuruluşlarının kendi STK ları ve öteki STK lar ayrımına vardığı bir döneme denk gelmesi 2007 sonrasında gelişen dönem kamunun kendi sivil toplumu nu oluşturduğu ve bu tanıma uymayan diğer STK ların hedef gösterme, medyada afişe etme yoluyla ötekileştirildiği bir dönemdir. Bu bağlamda yandaş olmayan STK ların çalışmalarının baskı ve kontrol mekanizmalarına tabi tutulduğu, marjinalleştirildiği ve STK ların kendi içerisinde baskı grupları oluşturup savunuculuk çalışmaları yürüttüğü gözlemlenmektedir de TBMM Genel Sekreterliği ve Yasama Derneğinin ortaklaşa düzenlediği ''Yasama Sürecine Sivil toplum Katılımı: Bir sistem Arayışı'' konulu panelde bir iç tüzük yayınlandı ve kamu sivil toplum işbirliğini geliştirmek amacıyla STK katılımını zorunlu kıldı. Ancak yayınlanan iç tüzük uygulanmadı. 4 Bu noktada Komisyonlar ancak uygun buldukları STK ların bilgisine başvurabilir duruma geldi; komisyonlara STK katılımı ve/ya hangi STK ların katılacağı komisyon başkanının inisiyatifine bırakıldı yılında TBMM nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yürütülen AB eşleştirme projesi sonuçları rapor olarak yayınlandı. 5 Rapor, meclisteki süreçlere 4 ''Yasama Sürecine Sivil toplum Katılımı: Bir sistem Arayışı konulu panel ile ilgili ayrıntılı bilgi için &catid=35:yasama-dernei-faaliyetleri 5 Rapor ile ilgili ayrıntılı bilgi için 6

7 STK ların katılım durumunun değişkenlik gösterdiğini tespit etti. Meclis iç tüzüğü itibariyle STK ları meclis süreçlerine katma gibi bir yükümlülüğün bulunmadığı, ancak TBMM nin arzu ettiği noktalarda katılıma izin verdiğini belirtti. Bu raporun sonuçları dikkate alınarak TBMM nin Stratejik Planı na bir STK Ofisinin kurulması dâhil edildi. 6 Mecliste bir STK Ofisi nin gerekli olduğu kanısının oluşmasındaki en önemli sebeplerden biri STK ların meclisteki kimi süreçleri takip etmekte zorlandığı ve yetersiz kaldığının 2007 yılında yayınlanan raporla anlaşılmış olmasıdır. Özellikle yerel STK ların kapasitelerinin yetersiz olması mecliste muhatap bulmalarını engelliyor. Muhatap bulma aşamasında yaşanan sorunları çözmek amacıyla mecliste bir STK Ofisi nin kurulmasının hedeflenmesi olumlu bir girişim olarak görülüyor. Çünkü şu an itibariyle TBMM m karar alma aşamalarında sadece sayısal olarak temsil gücü yüksek şemsiye kuruluşları, sendikaları ve iş örgütlerini muhatap alıyor yılında TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu nun (KEFEK) kurulmasında komisyon STK ların çalışmalarından faydalanabilir ifadesine yer verildi. Kamu kuruluşları ile sivil toplum ilişkilerinin bugün genellikle icabet üzerinden yürüdüğü ve STK ların kimi kurumlarla ilişkilenebilirken, kimi kurumlarla iletişim kuramadığı belirtilmiştir. Aynı kurum içerisindeki bakan ya da bürokratların değişmesinin kurulmuş ilişkileri ve devam eden süreçleri olumsuz etkilediği de bir başka sorun olarak gösterilmiştir. Sivil Toplum Örgütleri ile Kamu Kurumları arasındaki İlişkiler ve İşbirliği Konusunda Olumlu Gelişmeler ve Deneyimler 2012 yılında yürürlüğe giren Ailenin Korunması ve Kadına karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası kapsamında, kadın örgütlerin Şiddete Son Platformu nu kurmuşlardır. Bu platform aracılığıyla yürütülen istikrarlı ve ısrarcı çalışmalar sonucu kadın örgütlerinin yasa ile ilgili önerilerinin hazırlanan yasa metninde bulunduğu belirtilmiştir. Ancak önerilerin Başbakanlık makamına ulaşmasının ardından sürecin şeffaflığını yitirdiği ve önerilerinin içeriğinin büyük ölçüde değiştirildiği ifade edilmiştir. STK ların kamu kuruluşları ile olan işbirliği noktasında, politika üretme ve önerme çalışmalarının yanı sıra uygulama ve izleme çalışmalarında bulunması da büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, kent konseyleri, gençlik, kadın ve engelli meclisleri STK ların kamu sivil toplum işbirliğini izlemesi için bir araç haline gelmiştir. İHOP, çocuk hakları uzmanları ve avukatların terörle mücadele yasası kapsamında yapılan istişarelere uzun uğraşlar ve büyük çabalar dâhil edilmesini 6 TBMM Stratejik Planı ile ilgili ayrıntılı bilgi için 7

8 Türkiye de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu sağlayarak çocukların terörle mücadele yasası kapsamından çıkarılmasını sağlayabildi. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu nun (KEFEK) Anayasa çalışmaları kapsamında STK larla yürütmüş olduğu istişare yöntemi olumlu karşılanmıştır. KEFEK, STK görüşlerini Meclis de yüz-yüze almakla kalmamış, diğer komisyonlara da örnek olacak şekilde, dile getirilen tüm görüş ve önerileri şeffaf bir şekilde raporlayarak STK larla paylaşmıştır. Kamu kurumlarında genellikle eksikliği çekilen bir geri bildirim örneği ortaya koymuştur. Sivil Toplum Örgütleri ile Kamu Kurumları arasındaki İlişkiler ve İşbirliği Konusunda Kamu Kuruluşlarından Kaynaklanan Olumsuz Deneyimler ve Sorunlar Ailenin Korunması ve Kadına karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası bünyesinde yapılan çalışmalarda kadın örgütlerinin de içinde olacağı bir izleme grubu oluşturulması önerisi getirilmiş ancak bu talep reddedilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bakanlık bünyesinde STK lar için bir kat ayırılmasını önerdi ancak sürecin nasıl ilerleyeceği ve kadın örgütlerini nasıl etkileyeceği henüz bilinmemektedir. Kadın örgütlerinin fikir ve taleplerinin yok sayıldığı kürtaj yasağı sürecine girilmesi de işbirliği ve diyalog süreçlerini olumsuz etkilemiştir. Bu sebeplerden ötürü kamu kurumlarının mevcut tavrı söz konusu oldukça diyalog kurmanın mümkün olmadığı üzerinde duruldu. Kamuoyu önünde kadın örgütleriyle kamu kurumlarının ortaklaşa bir tartışma yürütmesinin de imkânsız hale geldiği belirtildi. Kamu kurumlarıyla diyalog sürecini son dönemde tıkayan iki önemli gelişme olarak Ailenin Korunması ve Kadına karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası ve kürtaj yasağı süreçleri üzerinde duruldu. Kamu kuruluşları İnsan Hakları Ülusal Kurumu nu STK lara açık bir hale getirmedi. Buna rağmen, İnsan Hakları Ulusal Kurumu insan hakları örgütlerinin ürettiği verilerden ve yayınlardan yararlanmaya devam etti ve tek taraflı bir ilişki söz konusu oldu. İnsan Hakları Ülusal Kurumu nun kurulmasıyla ilgili yasa STK lara kapalı tutulan bir sürecin sonunda onaylandı. TBMM İnsan Hakları Komisyonu nun STK lar ile sürekli bir istişare mekanizmaları bulunmamaktadır. Bu mekanizma oluşturulmadığı ve komisyonun raporları paylaşılmadığı sürece istişare yapılması mümkün değildir. TAEIX 7 toplantıları her ne kadar kamu bünyesinde bulunan önemli bir istişare aracı olsa da verimli kullanılmamaktadır. LGBT mülteciler ve seks işçileri gibi kamu kuruluşlarının haklarında somut ve etkili politikalar üretmediği ve az sayıda sivil toplum örgütünün ilgilendiği gruplarla çalışan STK ların hizmet odaklı çalıştıkları için savunuculuk faaliyetlerinde bulunamadığı belirtildi. Faaliyetleri kapsamında 7 Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi ile ilgili ayrıntılı bilgiye adresinden ulaşılabilir 8

9 Türkiye de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu kamuyla işbirliği yapmak zorunluluğunda oldukları için kamuya yönelik savunuculuk çalışmalarında faaliyet alanları kısıtlanmıştır. Bu durum sadece belirtilen gruplarla çalışan STK lar için geçerli değildir ve hizmet odaklı çalışan tüm STK ları etkilemektedir. Kamuyla hizmet odaklı ilişkiler kurulması savunuculuk çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Kamu kuruluşları ancak bilgi paylaşımı yapmak istedikleri, uzmanlık konularında desteğe ihtiyaç duydukları ya da kamuoyunda STK larla işbirliği içinde olma konusunda bir izlenim yaratmak istedikleri zaman STK larla işbirliğine girmektedirler. Ancak STK lardan gelen işbirliği taleplerine aynı oranda katılım göstermemektedirler. Dolayısıyla süreç tek yanlı olarak işlemektedir. Kamu kuruluşlarının STK larla olan ilişkilerinde talep eden ve edilen denklemi üzerinden hiyerarşik bir ilişki kurulmaktadır. Bu hiyerarşi bir ast-üst ilişkisinin oluşmasına ve STK ların eşit paydaşlar olarak algılanmamasına sebep olmaktadır. Kamu kurumlarının STK larla ilişki kurduğu, istişarelerde bulunduktan sonraki süreçlerde katılım sürecine yönelik geri bildirimin bulunmaması büyük bir eksikliktir. STK lar görüş bildirdikleri katılım süreçlerinin sonuç aşamasına dair bilgilerden mahrum bırakılmaktadırlar. Sivil toplum örgütleri hizmet veren ve sağlayan kuruluşlar olarak algılanmaktadır. Hizmet amaçlı olarak görülen STK lar katılım süreçlerinin dışına itilmektedir. Kamu kuruluşlarının STK larla ilişkilenme biçiminde seçici muhataplık uygulanmaktadır. Kamu kurumlarıyla ilişkilerin sürdürülebilirliği noktasında pek çok aksaklık yaşanmaktadır. Örneğin, 1999 dan beri emniyet ve sosyal hizmet il müdürlüklerinde toplumsal cinsiyet eğitimi alan personelin son 6 ayda geri hizmete alınmıştır. İlgili konularda bilgisi ve deneyimi olan personelin geri hizmete alınması istenilen sonuçlara ulaşılmasını engellemektedir. Cezaevi Kurulları nın oluşturulması sonrasında da insan hakları örgütleri sürecin dışına bırakılmıştır. Kurulun içine insan hakları örgütlerinin alınması yerine barolardan zamanında kimisi işkencecileri savunmuş avukatlar seçildi. Cezaevi kurulları bilgi paylaşımı açısından da istişareye kapalı bir yapıydı çünkü hazırlanan raporlar gizli kaldı ve yapılan yasa değişikliğinde Adalet Bakanlığı nın onayı olması kaidesiyle yılda 1 kez raporla halkın bilgisine sunuldu. Pozantı Cezaevi nde yaşanan cinsel istismarla ilgili gelen şikâyetler görünür kılınmadığı için yaşananlar Adalet Bakanlığı na yönelik olumsuz algı oluşmasına sebep oldu. Pozantı Cezaevi nde yaşananlarla ilgili inceleme süreçlerinin kapalı yürütülmesinin oluşan olumsuz algılar sebebiyle kamu kuruluşlarına da zarar verdiği belirtildi. 9

10 Sivil Toplum Örgütleri ile Kamu Kurumları arasındaki İlişkiler ve İşbirliği Konusunda Sivil Toplum Örgütlerinden Kaynaklanan Olumsuz Deneyimler ve Sorunlar Büyük kentlerde merkezleri bulunan STK ların yerelin sorunlarını kategorize etme biçimleri, yerelin ihtiyaçlarına tamamıyla cevap veremeyen birtakım reçeteler oluşturmaktadır. Büyük kentlerdeki STK ların sorunları kategorize etme biçimi, bu kategorilerin dışında kalan yerelde kimi grupların dışlanmasına sebep olmaktadır. Yereldeki dinamiklerin İstanbul ve Ankara merkezli STK lar tarafından daha büyük bir hassasiyetle incelenmesi gerekmektedir. Benzer bir şekilde kent konseylerinde yerel meseleler çok makro düzeyde ele alınmaktadır. Bu tür bir yaklaşım yerelde kimi grupların dışlanmasına sebep olmaktadır. Toplantımıza katılan STK lardan bazıları sivil toplumun kendi içerisindeki iletişiminde seçici ve çeşitliliğe kapalı olduğunu ve bu sebeple kamu kuruluşlarına karşı toplu talepleri belirtme aşamasında sorunlar yaşandığını ifade etmiştir. Bu ek olarak, Türkiye deki sivil toplum alanında sol ideolojinin ağırlıklı olduğu ve sivil toplumun istişare toplantılarına dindar kesimi temsilen belirli dernekleri davet ettiği belirtildi. Ayrıca, demokratik katılım süreçlerine açık ve çoğulcu olması gereken sivil toplum camiasının bu sebepten ötürü kendi içinde ayrışarak bölündüğünü üzerinde duruldu. Dindar ve milliyetçi STK ların katılım süreçlerine dâhil edilmemesinin sivil toplumun içinde bir ötekileştirmeye sebep olduğu da ifade edildi. Bahsedilen sebeplerden ötürü, sivil toplum kuruluşlarının kamu politikalarına yön verme hedefi doğrultusunda kendi içindeki iletişim çeşitliliğini sağlamakla yükümlü olduğu belirtildi. Ancak bazı STK lar bu eleştirinin önemli bir noktaya vurgu yaptığını belirtmekle birlikte, eleştirinin geneli yansıtmadığı yönünde görüş bildirdi. Örnek olarak, kadın örgütlerinin 1990lı yılların sonunda kurduğu ve uzun yıllar boyunca pek çok kampanyanın örgütlendiği ilk kadın grubu olan Kadın Kurultayı aracılığıyla politik, etnik ve dini kimliği birbirinden oldukça farklı pek çok kadını ortak bir platformda buluşturduğu gösterildi. Deneyim Paylaşımı Toplantısına Katılan Sivil Toplum Örgütlerinin Kamu Kurumlarıyla Yaptıkları Çalışmalara ve İlişkilere Örnekler Asker Hakları İnisiyatifi Asker Hakları İnisiyatifi Meclis İnsan Hakları Komisyonuna zorunlu askerlik sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili bireysel başvurular üzerine dilekçeler gönderdi. Böyle bir 10

11 hakkın tanınmış olmasını fırsat bilerek, Zorunlu Askerlik Sırasında Yaşanan Hak İhlalleri Raporu 12 Ekim 2012 de yayınlandı. HABITAT İçin Gençlik Derneği Habitat için Gençlik Derneği faaliyetlerine sivil gençleri olduğu kadar yurtlar, siyasi partilerin gençlik kolları gibi kamu kuruluşlarına daha yakın gençleri ve özel sektörde çalışan gençleri de dâhil ettiğini belirtti. Bunu yapmadaki amacın farklı görüşlerden gençleri bir araya getirip, politika üretmek ve uygulanmasına gençleri katmak olduğunu belirtti. Çalışmalarında bu tür bir yaklaşım edinmiş olmalarının pek çok olumlu geri dönüşümü olduğu belirtildi. İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) İHOP un kamuyla işbirliği yaptığı bir alan olarak İnsan Hakları Danışma Kurulu nun kurulması örneği verildi. Ancak kurul faaliyetleri kamu kuruluşları tarafından azınlık hakları raporunu hazırlayan Baskın Oran ın mahkemeye verilmesiyle birlikte hedeflerine ulaşamadı da İçişleri Bakanı Beşir Atalay ın sorumluluğunda bir Ayrımcılık Yasa taslağı önerisi oluştu 8. İç İşleri Bakanıyla olan kişisel bağlantılar sonucu muhatap alınabilmenin ardından yasa tasarısıyla ilgili bakanlığa sunum yapılabildi ve ardından tasarı toplumun değişik kesimleriyle paylaşıldı İHOP un yorumlarını paylaştığı uzun bir toplantı sonrasında önerilerin büyük bir miktarı dikkate alınarak bir yasa tasarısı taslağı oluşturulabildi. Bu taslak başka kuruluşlarla da paylaşıldı. Ancak görüş alış verişi kimin katıldığı bilinmeyen ve şeffaf olmayan bir kapalı istişare toplantısından sonra sona erdi. Başbakanlığa sevk edilen metinin ne şekilde ele alındığıyla ilgili bir geribildirim alınmadı ve süreci takip etmek bu aşamadan sonra mümkün olmadı. Kamu kuruluşlarının keyfi bir şekilde sivil inisiyatiflerin düşüncelerine önem verdiği ya da işbirliğini tıkadığı belirtti. Kamu kuruluşlarının bu keyfi tutumu STK ların karar alma süreçlerindeki etki alanını doğrudan etkileyen bir unsur olduğu ifade edildi. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) Ulusal AIDS Komisyonu HIV/AIDS in politik önceliklerden biri olduğu dönemde, sivil toplum örgütlerinin kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaptığı önemli kurumlardan biri olmuştur ancak komisyon dört yıldır toplanamamaktadır. Ülusal AIDS Komisyonu na 30u aşkın kuruluş katılmaktaydı ve bunların 1/3e yakını sivil toplum örgütlerinden 8 İHOP un Ayrımcılık Yasa Taslağı Önerisi için 11

12 oluşuyordu. Komisyonun gündeminde HIV/AIDS ile ilgili bir yasa tasarısı vardı ancak bu yönde somut adımlar atılmamıştır. İKGV Pozitif Yaşam Derneği nin hazırladığı HIV/AIDS yasa tasarısını destekledi. 1 Aralık ta Sabahat Tuncel tarafından TBMM ye sunulan HIV/AIDS yasa tasarısı taslağıyla ilgili süreçlerin ise nasıl gelişeceği bilinmiyor. 9 Ancak yasama süreçlerinde devletin sivil toplum örgütlerini inisiyatif sahibi bir taraf olarak görmediği dile getirildi. Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) İstanbul Politikalar Merkezi ile anayasa sürecinde denge ve denetleme konusu üzerinde çalışmalar yapıldı. 120 kişilik bir katılım sonrasında 108 anayasa önerisi üzerinde anlaşıldı. Bu öneriler 3 çalışma grubunda 4 partiden temsilcilerin katılımıyla paylaşıldı. Bu konuda STK larla birlikte yapılan çalışmanın ardından uzlaşılan ve uzlaşılamayan noktalardan oluşan bir rapor hazırlandı ve komisyona sunuldu. NDI, anayasa sürecinin izlenmesine yönelik çalışmalar da yürütüyor. Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etüdler Vakfı (TESEV) TESEV in geliştirdiği yoksulluk haritalaması sistemi İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili mevzuat değişiklikleri yapılarak uygulanmaya başladı. Kamu harcamalarına dair bilgi ve verilere ulaşımın arttırılması sivil toplum örgütlerinin karar alma süreçlerine katılımını olumlu yönde etkiledi. TESEV in 2006 yılında gerçekleştirdiği bir proje kapsamında sivil toplumun kamu yönetimi süreçlerine katılımının sağlanması için gerekli görülen, belediye bütçesinin analizi çalışmaları yapıldı. TESEV in geliştirdiği analiz metodolojisi hakkındafarklı illerdeki STK lardan görüş alındı. TESEV Türk Ceza Kanunu uyla ilgili Adalet Bakanlığıyla ilgili doğrudan çalıştı. Zorunlu göç mağdurlarının İçişleri Bakanlığı ndan tazminat almalarıyla ilgili çalışmalar da yapıldı ve şu an tazminat ödemeleri söz konusu. Çalışmalar tatmin edici sonuçlar doğurmamış olsa da bu konuda yapılan şikayetlerde azalmalar gözlendi. TESEV belediyelerle toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme alanında çalışmalar yürüttü. Ürfa Belediyesi stratejik planında kadın başlığını açtı ve ödenek ayırdı. TESEV İçişleri Bakanlığı ile birlikte sosyal uyum üzerine bir çalışma yürüttü. Belediyelerin sosyal uyumu sağlamak için izlemesi gereken adımları belirten bir yol haritası oluşturuldu. Bu yol haritası eğitimler aracılığıyla belediyelere aktarılacak

13 Türkiye de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek Projesi (TACSO) TACSO, sivil topluma teknik destek sağlamanın yanı sıra kamu sivil toplum işbirliğini kolaylaştırmak adına bir takım çalışmalar yürütmektedir. Bu konudaki bölgesel toplantılara Türkiye den katılım sağlanması, bölgesel temasların kurulması, Dernekler Dairesi Başkanlığı ve AB Bakanlığı nın sivil toplum gelişimi konusundaki bölgesel akımlardan haberdar edilmesi ve bu alanda sivil toplum kapasitesinin gelişmesi gibi alanlarda faaliyetler gerçekleştirmektedir. TACSO, Batı Balkanlar daki çeşitli ülkelerde Hükümet-Parlamento-STK ilişkisine dair iyi örnekler ve mekanizmalar konusunda bilgi kaynakları oluşturmak için faaliyetler yürütmektedir. Sivil toplum örgütlerinin kamu kurumlarıyla olan diyaloğu konusunda Batı Balkan ülkelerinde olumlu gelişmeler yaşandığını belirten TACSO, Batı Balkanlar daki bazı modellerde bu tür inisiyatiflerin STK lar tarafından üstlenildiğinin üzerinde durmuştur. Örnek olarak, Makedonya da bu yöndeki bir işbirliği ofisinin bir STK tarafından (Most) proje kapsamında hayata geçirilip, projenin bitiminden sonra STK lara savunuculuk desteği veren bir ajans haline geldiği ifade edilmiştir. TACSO nun kamu-sivil toplum diyaloguna ilişkin faaliyetleriyle amaçladıkları özet olarak şu şekildedir: Sivil toplumun gelişmesine olanak veren bir ortamın yaratılması Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına destek sağlayacak kamu finansmanının uluslararası standartlarda; fırsat eşitliği, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olarak hayata geçmesi için bölgesel bilgi ve deneyim paylaşımının desteklenmesi Sivil toplum örgütlerinin karar alma süreçlerinde daha etkili olabilmesi için, sivil toplum kamu işbirliği alanında, Batı Balkanlar da AB adaylık sürecindeki ülkelerde benimsenen karşılıklı davranış kuralları, stratejiler ve benzeri mevzuat hakkında bilgi ve deneyim aktarımının desteklenmesi ve Türkiye de bu konuda yürütülen çalışmaların kolaylaştırılması Türkiye Küçük Millet Meclisleri (TkMM) TkMM ortak çalışma grupları (OÇG), belirlenen bir konuda öncelikle 3 ayrı bölgesel çalıştay düzenlenmesinin ardından, çalıştay temsilcilerini Ankara da bir araya getirmektedir. Ankara da bir araya gelen temsilciler çalıştay sonuçlarını birleştirdikten sonra konuyla ilgili komisyondaki milletvekilleri ile bir araya getirilmektedir. Her OÇG 5 çalıştaydan oluşmaktadır. Bugüne kadar sivil toplumun karar süreçlerine katılımının ilkeleri, insan hakları kurumu, ayrımcılık yasası ve internet yasakları konularında 4 OÇG gerçekleştirilmiştir. 13

SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti TOPLUM İZLEME RAPORU

SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti TOPLUM İZLEME RAPORU SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 2 yönetici Ö Z E T İ S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 2 yönetici Ö Z E T İ Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 TÜSEV

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 18 Aralık 2014, Perşembe Notte Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler ve Misafir katılımcılar : AB Türkiye Delegasyonu İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 08.10.2014 SWD(2014) 307 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca

Detaylı

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Mor Çatı Yayınları Kapak Tasarım Nursun Karaburun Basım

Detaylı

TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara

TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara ææ Türkiye Ofisi TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler AB Türkiye Delegasyonu: Lise Pate-Yılmazer AB Türkiye Delegasyonu:

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ?

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? İLKNUR ÜSTÜN 2. Baskı Editör Aksu Bora Düzelti Ruken Alp Kapak Tasarım Tennur Baş Kapak Fotoğrafı http://cahilus.deviantart.com Yayıma Hazırlayan Gamze

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

TBMM EKSENĠNDE SĠVĠL TOPLUM-KAMU ĠġBĠRLĠĞĠ VE DĠYALOĞU

TBMM EKSENĠNDE SĠVĠL TOPLUM-KAMU ĠġBĠRLĠĞĠ VE DĠYALOĞU TBMM EKSENĠNDE SĠVĠL TOPLUM-KAMU ĠġBĠRLĠĞĠ VE DĠYALOĞU Habip Kocaman Yasama Derneği Genel Sekreteri, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanı E-posta: habipkocaman@tbmm.gov.tr Katılımcı demokrasi-demokratik yönetişim

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Ekonomik ve Sosyal Konsey BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Ekonomik ve Sosyal Konsey Dağıtım GENEL E/CN.4/2005/101/Add.3 18 Ocak 2005 Orijinali: İNGİLİZCE E İNSAN HAKLARI KOMİSYONU 61. Oturum Geçici gündemin 17 (b) gündem maddesi İNSAN HAKLARININ

Detaylı

Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu

Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu CEDAW Komitesi nin 46. Oturumu için Temmuz 2010 CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu ve TCK Kadın

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

Bu Rapor un yayın hakları Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported Licence tarafından korunmaktadır.

Bu Rapor un yayın hakları Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported Licence tarafından korunmaktadır. Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile üretilmiştir. Bu yayının içeriği ile ilgili sorumluluk Uluslararası Çocuk Merkezi ile Ankara Barosu ve Gündem Çocuk Derneği ne aittir ve Avrupa Birliği nin görüşlerini

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

Belediyelerin Stratejik Planlarının Hazırlanması Sürecine Müdahil Olma Deneyimimiz KEİG PLATFORMU ŞUBAT 2015

Belediyelerin Stratejik Planlarının Hazırlanması Sürecine Müdahil Olma Deneyimimiz KEİG PLATFORMU ŞUBAT 2015 Belediyelerin Stratejik Planlarının Hazırlanması Sürecine Müdahil Olma Deneyimimiz KEİG PLATFORMU ŞUBAT 2015 kadın emeği ve istihdamı girişimi women's labor and employment initiative 02 BELEDİYELERİN STRATEJİK

Detaylı