TÜSEV YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI İstanbul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜSEV YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI 01.11.2012 İstanbul"

Transkript

1 TÜSEV YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI İstanbul Toplantı Türü : TÜSEV İSTANBÜL YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI Tarih : 1 Kasım 2012 Yer : İstanbul, Türkiye TÜSEV Yerel İstişare Toplantıları Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 1993 yılında aralarında Türkiye nin önde gelen vakıf ve derneklerinin bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu tarafından üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. TÜSEV, STK lar için daha destekleyici bir yasal ve mali ortam yaratılması, STK lara stratejik ve etkin kaynak aktarımının sağlanması, kamu, özel sektör ve üçüncü sektör arası işbirliğinin teşvik edilmesi, uluslararası topluluğun ülkemiz üçüncü sektörünü tanıması ve işbirlikleri kurması, sivil toplumla ilgili araştırma projelerinin hazırlanması, bu araştırmaların sivil toplum paydaşlarının gelecek faaliyet ve programlarında yol gösterici şekilde kullanılması konularında çalışmalar yapmaktadır. Tu rkiye Ü çu ncu Sekto r Vakfı, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneg i (STGM) ve Yaşama Dair Vakıf (YADA) ile birlikte Haziran 2012 itibarıyla Türkiye de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi projesini gerçekleştirmektedir. Tu rkiye de çog ulculug u ve Avrupa ile bu tu nleşmenin deg erlerini destekleyen gu çlu demokratik kurumların ve sivil toplumun var olmasını sag lamayı hedefleyen proje kapsamında TÜ SEV, yasal çalışmalar ve sivil toplum kamu işbirlig ini hedef alan aktiviteler gerçekleştirecektir. Bu proje Avrupa Birlig i ve Tu rkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Projede o ngo ru len faaliyetlerden bir tanesi, Tu rkiye de sivil toplum-kamu diyalog unun iyileştirilmesi amacıyla, gerek sivil toplum o rgu tlerinin gerekse kamunun u zerinde anlaştıg ı ilkeleri içeren Davranış İlkelerinin oluşturulmasıdır. Proje kapsamında, sivil 1

2 toplum o rgu tlerinin go ru ş, beklenti ve o nerilerinin paylaşılmasına yo nelik olarak TÜ SEV farklı şehirlerde istişare toplantıları du zenlemektedir. Bu toplantıların ikincisi 01 Kasım 2012 de İstanbul da Karako y Minerva Han da, gerçekleştirilmiştir. Toplantı Gündemi AB Projesinin Anlatımı ve Açıklanması 2. Katılımcıların Kısaca Kendilerini tanıtmaları 3. Sivil toplum- Kamu İşbirliği konusunda deneyim ve önerilerin paylaşımı Öğle Yemeği Sivil toplum- Kamu İşbirliği konusunda deneyim ve önerilerin paylaşımı 2. Son yorumlar & Kapanış Katılımcılar Kurum Şehir 1 Asker Hakları İnisiyatifi İstanbul 2 Eşitlik İzleme Grubu (Eşitiz) İstanbul 3 Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği İstanbul 4 İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Ankara 5 İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) İstanbul 6 Kadın Koalisyonu Ankara 7 İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği Ankara (MazlumDer) 8 Ülusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) Ankara 9 Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD) İstanbul 10 Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) Ankara 11 Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek Projesi Ankara (TACSO) 12 Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) İstanbul 13 Türkiye Küçük Millet Meclisi (TkMM) İstanbul 14 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) İstanbul 15 Yaşama Dair Vakıf (YADA) İstanbul 16 Yasama Derneği (YASADER) Ankara 2

3 Toplantı Hedefleri ve Paylaşılan Deneyim ve Öneriler Düzenlenen toplantıyla aşağıdakiler hedeflenmiştir: - Bugüne kadar sivil toplum kamu ilişkileri konusunda Türkiye de ne gibi çalışmalar yapıldığına dair bilgi paylaşımında bulunmak; - Bu çalışmalardan edinilen olumlu ve olumsuz tecrübeleri paylaşmak ve bunlar üzerine görüş alışverişinde bulunmak; - Tecrübelerden yola çıkarak, TÜSEV in belirtilen proje kapsamında geliştirilmesini hedeflediği Davranış İlkeleri ne dair önerileri paylaşmak Bu amaçlar doğrultusunda düzenlenen toplantıda birçok farklı deneyim, bilgi ve öneri paylaşılmıştır. Çeşitli başlıklar altında derlenen bu paylaşımlar şunlardır: Önemli Not Bu rapor toplantı katılımcılarının sivil toplum kamu ilişkilerine dair tecrübeleri ve deneyimlerinden yola çıkarak paylaştıkları görüş ve bilgileri içermektedir. Toplantının amacı deneyim paylaşımı olduğundan dolayı, ne toplantı sırasında ne de raporun içeriğinde fikir ve görüş ortaklığı aranmamış ve paylaşılan tüm fikir ve görüşler, bütün farklılıkları ve benzerlikleri içerecek şekilde özet halinde aşağıdaki rapora yansıtılmıştır. 1. Türkiye de Kamu Sivil Toplum İşbirliğinin Tarihçesi Toplantıya katılan sivil toplum örgütü temsilcileri, kendi deneyim ve bilgilerine dayanarak Türkiye de sivil toplum örgütlerinin kamu kurumlarıyla ilişkilerinin tarihçesi, önemli dönüm noktaları ve dönemleri üzerine paylaşımda bulunmuşlardır. Bu konuda aşağıdaki bilgi ve görüşler dile getirilmiştir. Türkiye de kamu sivil toplum işbirliğinin tarihçesinin 1961 yılında Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren konu bazlı ve karma (üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerinin de bulunduğu) komisyonlar aracılığıyla başlamıştır. Ayrıca Devlet Planlama Teşkilatı nın Özel İhtisas Komisyonları aracılığıyla sivil toplum ve kamu kesiminden temsilcileri bir araya getirmiş olması büyük önem 3

4 taşımaktadır. Buna ek olarak, 1980 öncesi dönemde Fatsa deneyimi 1 de sivil inisiyatiflerinin kamu kuruluşlarıyla çatışmasını sergilemek açısından ilginç bir örnek teşkil etmektedir. 12 Eylül askeri darbesi sonrası Türkiye de örgütlenme açısından oldukça sıkıntılı ve yasaklı bir dönem olmuştur. 80 lerin sonları, 90 ların başlarında yeniden hareketlenen sivil toplum örgütlenmeleri, 90 lı yıllarda zor da olsa kapıları zorlayarak kamu kuruluşlarında muhatap bulabilmişlerdir. Bu dönemde, meclis ve kamu kurumlarının STK larla ilişkilenmesi belirli mekanizmalar üzerinden değil, kişisel bağlantılar aracılığıyla yürümüştür Rio Konferansı na 2 Türkiye nin katılımı, sivil toplum-kamu kesimi işbirliği açısından bir dönüm noktasıdır. Rio Konferansı, ülkelerin demokratikleşme süreçlerinde STK ların meşru birer aktör olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır. Rio Konferansı nda HABITAT ın Türkiye de yapılması önerisinin ardından, hazırlık toplantıları, ulusal raporlar ve yönetişim kavramının tartışmaya açılmasıyla sivil toplum kamu işbirliği yeni bir döneme girmiştir yılında Cumhurbaşkanı Demirel in il kurullarında sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunması gerektiğini ifade ettiği genelgesi gerekli alt yapının bulunmayışı sebebiyle uygulamada başarılı olamamıştır yılında İstanbul da gerçekleştirilen HABİTAT II konferansında uluslararası örgütler, kamu kurumlar ve sivil toplum örgütleri yer almış; 100 den fazla toplantı düzenlenmiş ve yerel yönetimlerin paydaşlarla birlikte karar almasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Habitat konferansı yönetişim kavramının sivil toplum kamu işbirliği literatürüne kazandırılması açısından da büyük öneme sahiptir yılında gerçekleşen Susurluk kazasıyla başlayan süreç toplumun devletten şeffaflaşma talebini dile getirmesine açısından bir dönüm noktasıdır. Ancak süreç hedeflerine ulaşamamış ve laik-dindar kesim kutuplaşmasına dönüşmüştür yılında başlayan 28 Şubat sürecinde bir grup STK, 12 Eylül askeri darbesinde yaşananlara benzeyen bir biçimde devletin aleni saldırısına uğramıştır. Bu durum devlet ile sivil toplum örgütlerini birbirlerine iyice yabancılaştırmış ve iki kesim arasında zaten 1 Fatsa Deneyimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye Hande Türkmen in makalesinden ulaşılabilir: https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/ /index.pdf yılında Brezilya nın Rio kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma (Rio) Konferansı sonucunda; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (ÜNFCCC); Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (ÜNCBD); Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (ÜNFCCD) için müzakere kararı alınmıştır. Rio Konferansı sonucunda Gündem 21 Eylem Planı ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu oluşturulması kararı da alınmıştır. Rio Konferansı nın sonucunda ayrıca Rio Bildirgesi yayımlanmıştır. 4

5 az olan güvenin daha da yitirilmesine yol açmıştır. Kendisinden olan ve olmayan STK ayrımı bu sürecin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Sivil toplum da bu süreçte kutuplaşmıştır. Ne yazık ki bu iki kesimi bir araya getiren asgari bir işbirliği sürecinden söz etmek de zorlaşmıştır. Sivil toplum örgütlerinin kendi aralarındaki iletişim, işbirliği ve diyalog eksikliği, devletle ilişki kurulmasının önünde önemli bir engel teşkil etmektedir yılında bir UNDP projesi olarak gelişen Yerel Gündem 21 sivil toplumun yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine katılımını amaçladığı için sivil toplum kamu ilişkileri açısından önemli bir gelişmedir İzmit depremi, kamu kuruluşlarının sivil toplum örgütlerinin toplumsal olaylarda önemli rol oynadığını anlamalarına yol açmıştır depremi sonrasında kamu kuruluşlarının kriz yönetimi ve ihtiyaçlara cevap verme noktalarında yetersiz kalması sebebiyle hizmet odaklı STK ların kamu nezdinde itibarının arttığı bir dönemdir krizi sonrasında Kemal Derviş in uyguladığı mali reformlar devletin şeffaflaşmasına katkıda bulunmuştur. Kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin şeffaflaşması kamu kurumlarının sivil toplum örgütleriyle olan ilişkisini de olumlu yönde etkilemiştir. Arzu edilen seviyede olmasa da kimi kamu kuruluşları demokratik katılıma daha açık hala gelmişlerdir. STK ların 2002 yılına kadar herhangi bir sistematiği olmayan sansür sürecinden geçmiştir. Bu bağlamda hangi kamu kuruluşunun neyi, hangi ölçüt ve kriterler doğrultusunda sansürlediği ya da onayladığı bilinmemekteydi arası dönem STK ların bürokrasinin kapılarını zorlayarak devrim niteliğinde bir takım yasal değişiklikleri kamuya kabul ettirebildikleri bir dönemdir yerel yönetim reformunun gerçekleştirilmesi ile ilgili düzenlenen danışma toplantılarına sivil toplum ve üniversiteler dâhil edilmiştir yerel reformunun ardından kurulan kent konseyleriyle ilgili mevzuata 3, gönüllü kuruluşlarla işbirliği, afetle mücadele gibi konularda sivil toplumla istişare yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu süreç sonrasında 400 belediyede 400 kent konseyi kurulmuştur. Her ne kadar kent konseyleri arzu edilen seviyede etkinlik göstermese de bir mekanizma olarak yasalar tarafından tanınmıştır yılında uygulamaya geçen Sivil Toplum Kamu İşbirliği Projesi (SKIP) kamu sivil toplum ilişkilerini düzenleyen bir mekanizmanın ortaya çıkmasını hedeflemiştir. Ancak projenin amaçlanan hedefleri karşılayamamasında yapısal bir takım sorunların 3 Kent Konseyleri yönetmeliğine adresinden ulaşılabilir. 5

6 etkisi olmuştur. SKIP Projesi sonrasında, davranış kuralları olarak sayılabilecek bir metin oluşturulmuş ancak Başbakanlık tan onay ya da görüş gelmediği için protokol olarak yürürlüğe girememiştir SKIP projesinde sivil toplum kamu işbirliğini düzenleyen davranış kurallarının devlet tarafından tanınan bir mekanizma haline gelememesinin en önemli sebepleri aşağıdakiler olarak ifade edilmiştir: Proje bütçesinin öngörülen amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler açısından yetersiz olması Kamu kuruluşlarının proje boyunca sergilediği istikrarsız tutumun projenin gidişatını olumsuz etkilemesi Danışma toplantılarına kamu kuruluşlarından katılan temsilcilerin talimat la katılması ve bu kişilerin kamu kuruluşlarının kendi içinde karar alma yetkileri olmayan kişiler olması Danışma toplantılarına katılan kişilerin SHÇEK ve Milli Güvenlik Kurulu ndan katılanlar dışında sürekli değişmesi ve bu nedenle sürecin sürekli başa dönmesi SKIP projesinin, kamu kuruluşlarının kendi STK ları ve öteki STK lar ayrımına vardığı bir döneme denk gelmesi 2007 sonrasında gelişen dönem kamunun kendi sivil toplumu nu oluşturduğu ve bu tanıma uymayan diğer STK ların hedef gösterme, medyada afişe etme yoluyla ötekileştirildiği bir dönemdir. Bu bağlamda yandaş olmayan STK ların çalışmalarının baskı ve kontrol mekanizmalarına tabi tutulduğu, marjinalleştirildiği ve STK ların kendi içerisinde baskı grupları oluşturup savunuculuk çalışmaları yürüttüğü gözlemlenmektedir de TBMM Genel Sekreterliği ve Yasama Derneğinin ortaklaşa düzenlediği ''Yasama Sürecine Sivil toplum Katılımı: Bir sistem Arayışı'' konulu panelde bir iç tüzük yayınlandı ve kamu sivil toplum işbirliğini geliştirmek amacıyla STK katılımını zorunlu kıldı. Ancak yayınlanan iç tüzük uygulanmadı. 4 Bu noktada Komisyonlar ancak uygun buldukları STK ların bilgisine başvurabilir duruma geldi; komisyonlara STK katılımı ve/ya hangi STK ların katılacağı komisyon başkanının inisiyatifine bırakıldı yılında TBMM nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yürütülen AB eşleştirme projesi sonuçları rapor olarak yayınlandı. 5 Rapor, meclisteki süreçlere 4 ''Yasama Sürecine Sivil toplum Katılımı: Bir sistem Arayışı konulu panel ile ilgili ayrıntılı bilgi için &catid=35:yasama-dernei-faaliyetleri 5 Rapor ile ilgili ayrıntılı bilgi için 6

7 STK ların katılım durumunun değişkenlik gösterdiğini tespit etti. Meclis iç tüzüğü itibariyle STK ları meclis süreçlerine katma gibi bir yükümlülüğün bulunmadığı, ancak TBMM nin arzu ettiği noktalarda katılıma izin verdiğini belirtti. Bu raporun sonuçları dikkate alınarak TBMM nin Stratejik Planı na bir STK Ofisinin kurulması dâhil edildi. 6 Mecliste bir STK Ofisi nin gerekli olduğu kanısının oluşmasındaki en önemli sebeplerden biri STK ların meclisteki kimi süreçleri takip etmekte zorlandığı ve yetersiz kaldığının 2007 yılında yayınlanan raporla anlaşılmış olmasıdır. Özellikle yerel STK ların kapasitelerinin yetersiz olması mecliste muhatap bulmalarını engelliyor. Muhatap bulma aşamasında yaşanan sorunları çözmek amacıyla mecliste bir STK Ofisi nin kurulmasının hedeflenmesi olumlu bir girişim olarak görülüyor. Çünkü şu an itibariyle TBMM m karar alma aşamalarında sadece sayısal olarak temsil gücü yüksek şemsiye kuruluşları, sendikaları ve iş örgütlerini muhatap alıyor yılında TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu nun (KEFEK) kurulmasında komisyon STK ların çalışmalarından faydalanabilir ifadesine yer verildi. Kamu kuruluşları ile sivil toplum ilişkilerinin bugün genellikle icabet üzerinden yürüdüğü ve STK ların kimi kurumlarla ilişkilenebilirken, kimi kurumlarla iletişim kuramadığı belirtilmiştir. Aynı kurum içerisindeki bakan ya da bürokratların değişmesinin kurulmuş ilişkileri ve devam eden süreçleri olumsuz etkilediği de bir başka sorun olarak gösterilmiştir. Sivil Toplum Örgütleri ile Kamu Kurumları arasındaki İlişkiler ve İşbirliği Konusunda Olumlu Gelişmeler ve Deneyimler 2012 yılında yürürlüğe giren Ailenin Korunması ve Kadına karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası kapsamında, kadın örgütlerin Şiddete Son Platformu nu kurmuşlardır. Bu platform aracılığıyla yürütülen istikrarlı ve ısrarcı çalışmalar sonucu kadın örgütlerinin yasa ile ilgili önerilerinin hazırlanan yasa metninde bulunduğu belirtilmiştir. Ancak önerilerin Başbakanlık makamına ulaşmasının ardından sürecin şeffaflığını yitirdiği ve önerilerinin içeriğinin büyük ölçüde değiştirildiği ifade edilmiştir. STK ların kamu kuruluşları ile olan işbirliği noktasında, politika üretme ve önerme çalışmalarının yanı sıra uygulama ve izleme çalışmalarında bulunması da büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, kent konseyleri, gençlik, kadın ve engelli meclisleri STK ların kamu sivil toplum işbirliğini izlemesi için bir araç haline gelmiştir. İHOP, çocuk hakları uzmanları ve avukatların terörle mücadele yasası kapsamında yapılan istişarelere uzun uğraşlar ve büyük çabalar dâhil edilmesini 6 TBMM Stratejik Planı ile ilgili ayrıntılı bilgi için 7

8 Türkiye de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu sağlayarak çocukların terörle mücadele yasası kapsamından çıkarılmasını sağlayabildi. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu nun (KEFEK) Anayasa çalışmaları kapsamında STK larla yürütmüş olduğu istişare yöntemi olumlu karşılanmıştır. KEFEK, STK görüşlerini Meclis de yüz-yüze almakla kalmamış, diğer komisyonlara da örnek olacak şekilde, dile getirilen tüm görüş ve önerileri şeffaf bir şekilde raporlayarak STK larla paylaşmıştır. Kamu kurumlarında genellikle eksikliği çekilen bir geri bildirim örneği ortaya koymuştur. Sivil Toplum Örgütleri ile Kamu Kurumları arasındaki İlişkiler ve İşbirliği Konusunda Kamu Kuruluşlarından Kaynaklanan Olumsuz Deneyimler ve Sorunlar Ailenin Korunması ve Kadına karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası bünyesinde yapılan çalışmalarda kadın örgütlerinin de içinde olacağı bir izleme grubu oluşturulması önerisi getirilmiş ancak bu talep reddedilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bakanlık bünyesinde STK lar için bir kat ayırılmasını önerdi ancak sürecin nasıl ilerleyeceği ve kadın örgütlerini nasıl etkileyeceği henüz bilinmemektedir. Kadın örgütlerinin fikir ve taleplerinin yok sayıldığı kürtaj yasağı sürecine girilmesi de işbirliği ve diyalog süreçlerini olumsuz etkilemiştir. Bu sebeplerden ötürü kamu kurumlarının mevcut tavrı söz konusu oldukça diyalog kurmanın mümkün olmadığı üzerinde duruldu. Kamuoyu önünde kadın örgütleriyle kamu kurumlarının ortaklaşa bir tartışma yürütmesinin de imkânsız hale geldiği belirtildi. Kamu kurumlarıyla diyalog sürecini son dönemde tıkayan iki önemli gelişme olarak Ailenin Korunması ve Kadına karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası ve kürtaj yasağı süreçleri üzerinde duruldu. Kamu kuruluşları İnsan Hakları Ülusal Kurumu nu STK lara açık bir hale getirmedi. Buna rağmen, İnsan Hakları Ulusal Kurumu insan hakları örgütlerinin ürettiği verilerden ve yayınlardan yararlanmaya devam etti ve tek taraflı bir ilişki söz konusu oldu. İnsan Hakları Ülusal Kurumu nun kurulmasıyla ilgili yasa STK lara kapalı tutulan bir sürecin sonunda onaylandı. TBMM İnsan Hakları Komisyonu nun STK lar ile sürekli bir istişare mekanizmaları bulunmamaktadır. Bu mekanizma oluşturulmadığı ve komisyonun raporları paylaşılmadığı sürece istişare yapılması mümkün değildir. TAEIX 7 toplantıları her ne kadar kamu bünyesinde bulunan önemli bir istişare aracı olsa da verimli kullanılmamaktadır. LGBT mülteciler ve seks işçileri gibi kamu kuruluşlarının haklarında somut ve etkili politikalar üretmediği ve az sayıda sivil toplum örgütünün ilgilendiği gruplarla çalışan STK ların hizmet odaklı çalıştıkları için savunuculuk faaliyetlerinde bulunamadığı belirtildi. Faaliyetleri kapsamında 7 Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi ile ilgili ayrıntılı bilgiye adresinden ulaşılabilir 8

9 Türkiye de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu kamuyla işbirliği yapmak zorunluluğunda oldukları için kamuya yönelik savunuculuk çalışmalarında faaliyet alanları kısıtlanmıştır. Bu durum sadece belirtilen gruplarla çalışan STK lar için geçerli değildir ve hizmet odaklı çalışan tüm STK ları etkilemektedir. Kamuyla hizmet odaklı ilişkiler kurulması savunuculuk çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Kamu kuruluşları ancak bilgi paylaşımı yapmak istedikleri, uzmanlık konularında desteğe ihtiyaç duydukları ya da kamuoyunda STK larla işbirliği içinde olma konusunda bir izlenim yaratmak istedikleri zaman STK larla işbirliğine girmektedirler. Ancak STK lardan gelen işbirliği taleplerine aynı oranda katılım göstermemektedirler. Dolayısıyla süreç tek yanlı olarak işlemektedir. Kamu kuruluşlarının STK larla olan ilişkilerinde talep eden ve edilen denklemi üzerinden hiyerarşik bir ilişki kurulmaktadır. Bu hiyerarşi bir ast-üst ilişkisinin oluşmasına ve STK ların eşit paydaşlar olarak algılanmamasına sebep olmaktadır. Kamu kurumlarının STK larla ilişki kurduğu, istişarelerde bulunduktan sonraki süreçlerde katılım sürecine yönelik geri bildirimin bulunmaması büyük bir eksikliktir. STK lar görüş bildirdikleri katılım süreçlerinin sonuç aşamasına dair bilgilerden mahrum bırakılmaktadırlar. Sivil toplum örgütleri hizmet veren ve sağlayan kuruluşlar olarak algılanmaktadır. Hizmet amaçlı olarak görülen STK lar katılım süreçlerinin dışına itilmektedir. Kamu kuruluşlarının STK larla ilişkilenme biçiminde seçici muhataplık uygulanmaktadır. Kamu kurumlarıyla ilişkilerin sürdürülebilirliği noktasında pek çok aksaklık yaşanmaktadır. Örneğin, 1999 dan beri emniyet ve sosyal hizmet il müdürlüklerinde toplumsal cinsiyet eğitimi alan personelin son 6 ayda geri hizmete alınmıştır. İlgili konularda bilgisi ve deneyimi olan personelin geri hizmete alınması istenilen sonuçlara ulaşılmasını engellemektedir. Cezaevi Kurulları nın oluşturulması sonrasında da insan hakları örgütleri sürecin dışına bırakılmıştır. Kurulun içine insan hakları örgütlerinin alınması yerine barolardan zamanında kimisi işkencecileri savunmuş avukatlar seçildi. Cezaevi kurulları bilgi paylaşımı açısından da istişareye kapalı bir yapıydı çünkü hazırlanan raporlar gizli kaldı ve yapılan yasa değişikliğinde Adalet Bakanlığı nın onayı olması kaidesiyle yılda 1 kez raporla halkın bilgisine sunuldu. Pozantı Cezaevi nde yaşanan cinsel istismarla ilgili gelen şikâyetler görünür kılınmadığı için yaşananlar Adalet Bakanlığı na yönelik olumsuz algı oluşmasına sebep oldu. Pozantı Cezaevi nde yaşananlarla ilgili inceleme süreçlerinin kapalı yürütülmesinin oluşan olumsuz algılar sebebiyle kamu kuruluşlarına da zarar verdiği belirtildi. 9

10 Sivil Toplum Örgütleri ile Kamu Kurumları arasındaki İlişkiler ve İşbirliği Konusunda Sivil Toplum Örgütlerinden Kaynaklanan Olumsuz Deneyimler ve Sorunlar Büyük kentlerde merkezleri bulunan STK ların yerelin sorunlarını kategorize etme biçimleri, yerelin ihtiyaçlarına tamamıyla cevap veremeyen birtakım reçeteler oluşturmaktadır. Büyük kentlerdeki STK ların sorunları kategorize etme biçimi, bu kategorilerin dışında kalan yerelde kimi grupların dışlanmasına sebep olmaktadır. Yereldeki dinamiklerin İstanbul ve Ankara merkezli STK lar tarafından daha büyük bir hassasiyetle incelenmesi gerekmektedir. Benzer bir şekilde kent konseylerinde yerel meseleler çok makro düzeyde ele alınmaktadır. Bu tür bir yaklaşım yerelde kimi grupların dışlanmasına sebep olmaktadır. Toplantımıza katılan STK lardan bazıları sivil toplumun kendi içerisindeki iletişiminde seçici ve çeşitliliğe kapalı olduğunu ve bu sebeple kamu kuruluşlarına karşı toplu talepleri belirtme aşamasında sorunlar yaşandığını ifade etmiştir. Bu ek olarak, Türkiye deki sivil toplum alanında sol ideolojinin ağırlıklı olduğu ve sivil toplumun istişare toplantılarına dindar kesimi temsilen belirli dernekleri davet ettiği belirtildi. Ayrıca, demokratik katılım süreçlerine açık ve çoğulcu olması gereken sivil toplum camiasının bu sebepten ötürü kendi içinde ayrışarak bölündüğünü üzerinde duruldu. Dindar ve milliyetçi STK ların katılım süreçlerine dâhil edilmemesinin sivil toplumun içinde bir ötekileştirmeye sebep olduğu da ifade edildi. Bahsedilen sebeplerden ötürü, sivil toplum kuruluşlarının kamu politikalarına yön verme hedefi doğrultusunda kendi içindeki iletişim çeşitliliğini sağlamakla yükümlü olduğu belirtildi. Ancak bazı STK lar bu eleştirinin önemli bir noktaya vurgu yaptığını belirtmekle birlikte, eleştirinin geneli yansıtmadığı yönünde görüş bildirdi. Örnek olarak, kadın örgütlerinin 1990lı yılların sonunda kurduğu ve uzun yıllar boyunca pek çok kampanyanın örgütlendiği ilk kadın grubu olan Kadın Kurultayı aracılığıyla politik, etnik ve dini kimliği birbirinden oldukça farklı pek çok kadını ortak bir platformda buluşturduğu gösterildi. Deneyim Paylaşımı Toplantısına Katılan Sivil Toplum Örgütlerinin Kamu Kurumlarıyla Yaptıkları Çalışmalara ve İlişkilere Örnekler Asker Hakları İnisiyatifi Asker Hakları İnisiyatifi Meclis İnsan Hakları Komisyonuna zorunlu askerlik sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili bireysel başvurular üzerine dilekçeler gönderdi. Böyle bir 10

11 hakkın tanınmış olmasını fırsat bilerek, Zorunlu Askerlik Sırasında Yaşanan Hak İhlalleri Raporu 12 Ekim 2012 de yayınlandı. HABITAT İçin Gençlik Derneği Habitat için Gençlik Derneği faaliyetlerine sivil gençleri olduğu kadar yurtlar, siyasi partilerin gençlik kolları gibi kamu kuruluşlarına daha yakın gençleri ve özel sektörde çalışan gençleri de dâhil ettiğini belirtti. Bunu yapmadaki amacın farklı görüşlerden gençleri bir araya getirip, politika üretmek ve uygulanmasına gençleri katmak olduğunu belirtti. Çalışmalarında bu tür bir yaklaşım edinmiş olmalarının pek çok olumlu geri dönüşümü olduğu belirtildi. İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) İHOP un kamuyla işbirliği yaptığı bir alan olarak İnsan Hakları Danışma Kurulu nun kurulması örneği verildi. Ancak kurul faaliyetleri kamu kuruluşları tarafından azınlık hakları raporunu hazırlayan Baskın Oran ın mahkemeye verilmesiyle birlikte hedeflerine ulaşamadı da İçişleri Bakanı Beşir Atalay ın sorumluluğunda bir Ayrımcılık Yasa taslağı önerisi oluştu 8. İç İşleri Bakanıyla olan kişisel bağlantılar sonucu muhatap alınabilmenin ardından yasa tasarısıyla ilgili bakanlığa sunum yapılabildi ve ardından tasarı toplumun değişik kesimleriyle paylaşıldı İHOP un yorumlarını paylaştığı uzun bir toplantı sonrasında önerilerin büyük bir miktarı dikkate alınarak bir yasa tasarısı taslağı oluşturulabildi. Bu taslak başka kuruluşlarla da paylaşıldı. Ancak görüş alış verişi kimin katıldığı bilinmeyen ve şeffaf olmayan bir kapalı istişare toplantısından sonra sona erdi. Başbakanlığa sevk edilen metinin ne şekilde ele alındığıyla ilgili bir geribildirim alınmadı ve süreci takip etmek bu aşamadan sonra mümkün olmadı. Kamu kuruluşlarının keyfi bir şekilde sivil inisiyatiflerin düşüncelerine önem verdiği ya da işbirliğini tıkadığı belirtti. Kamu kuruluşlarının bu keyfi tutumu STK ların karar alma süreçlerindeki etki alanını doğrudan etkileyen bir unsur olduğu ifade edildi. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) Ulusal AIDS Komisyonu HIV/AIDS in politik önceliklerden biri olduğu dönemde, sivil toplum örgütlerinin kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaptığı önemli kurumlardan biri olmuştur ancak komisyon dört yıldır toplanamamaktadır. Ülusal AIDS Komisyonu na 30u aşkın kuruluş katılmaktaydı ve bunların 1/3e yakını sivil toplum örgütlerinden 8 İHOP un Ayrımcılık Yasa Taslağı Önerisi için 11

12 oluşuyordu. Komisyonun gündeminde HIV/AIDS ile ilgili bir yasa tasarısı vardı ancak bu yönde somut adımlar atılmamıştır. İKGV Pozitif Yaşam Derneği nin hazırladığı HIV/AIDS yasa tasarısını destekledi. 1 Aralık ta Sabahat Tuncel tarafından TBMM ye sunulan HIV/AIDS yasa tasarısı taslağıyla ilgili süreçlerin ise nasıl gelişeceği bilinmiyor. 9 Ancak yasama süreçlerinde devletin sivil toplum örgütlerini inisiyatif sahibi bir taraf olarak görmediği dile getirildi. Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) İstanbul Politikalar Merkezi ile anayasa sürecinde denge ve denetleme konusu üzerinde çalışmalar yapıldı. 120 kişilik bir katılım sonrasında 108 anayasa önerisi üzerinde anlaşıldı. Bu öneriler 3 çalışma grubunda 4 partiden temsilcilerin katılımıyla paylaşıldı. Bu konuda STK larla birlikte yapılan çalışmanın ardından uzlaşılan ve uzlaşılamayan noktalardan oluşan bir rapor hazırlandı ve komisyona sunuldu. NDI, anayasa sürecinin izlenmesine yönelik çalışmalar da yürütüyor. Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etüdler Vakfı (TESEV) TESEV in geliştirdiği yoksulluk haritalaması sistemi İçişleri Bakanlığı tarafından ilgili mevzuat değişiklikleri yapılarak uygulanmaya başladı. Kamu harcamalarına dair bilgi ve verilere ulaşımın arttırılması sivil toplum örgütlerinin karar alma süreçlerine katılımını olumlu yönde etkiledi. TESEV in 2006 yılında gerçekleştirdiği bir proje kapsamında sivil toplumun kamu yönetimi süreçlerine katılımının sağlanması için gerekli görülen, belediye bütçesinin analizi çalışmaları yapıldı. TESEV in geliştirdiği analiz metodolojisi hakkındafarklı illerdeki STK lardan görüş alındı. TESEV Türk Ceza Kanunu uyla ilgili Adalet Bakanlığıyla ilgili doğrudan çalıştı. Zorunlu göç mağdurlarının İçişleri Bakanlığı ndan tazminat almalarıyla ilgili çalışmalar da yapıldı ve şu an tazminat ödemeleri söz konusu. Çalışmalar tatmin edici sonuçlar doğurmamış olsa da bu konuda yapılan şikayetlerde azalmalar gözlendi. TESEV belediyelerle toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme alanında çalışmalar yürüttü. Ürfa Belediyesi stratejik planında kadın başlığını açtı ve ödenek ayırdı. TESEV İçişleri Bakanlığı ile birlikte sosyal uyum üzerine bir çalışma yürüttü. Belediyelerin sosyal uyumu sağlamak için izlemesi gereken adımları belirten bir yol haritası oluşturuldu. Bu yol haritası eğitimler aracılığıyla belediyelere aktarılacak

13 Türkiye de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek Projesi (TACSO) TACSO, sivil topluma teknik destek sağlamanın yanı sıra kamu sivil toplum işbirliğini kolaylaştırmak adına bir takım çalışmalar yürütmektedir. Bu konudaki bölgesel toplantılara Türkiye den katılım sağlanması, bölgesel temasların kurulması, Dernekler Dairesi Başkanlığı ve AB Bakanlığı nın sivil toplum gelişimi konusundaki bölgesel akımlardan haberdar edilmesi ve bu alanda sivil toplum kapasitesinin gelişmesi gibi alanlarda faaliyetler gerçekleştirmektedir. TACSO, Batı Balkanlar daki çeşitli ülkelerde Hükümet-Parlamento-STK ilişkisine dair iyi örnekler ve mekanizmalar konusunda bilgi kaynakları oluşturmak için faaliyetler yürütmektedir. Sivil toplum örgütlerinin kamu kurumlarıyla olan diyaloğu konusunda Batı Balkan ülkelerinde olumlu gelişmeler yaşandığını belirten TACSO, Batı Balkanlar daki bazı modellerde bu tür inisiyatiflerin STK lar tarafından üstlenildiğinin üzerinde durmuştur. Örnek olarak, Makedonya da bu yöndeki bir işbirliği ofisinin bir STK tarafından (Most) proje kapsamında hayata geçirilip, projenin bitiminden sonra STK lara savunuculuk desteği veren bir ajans haline geldiği ifade edilmiştir. TACSO nun kamu-sivil toplum diyaloguna ilişkin faaliyetleriyle amaçladıkları özet olarak şu şekildedir: Sivil toplumun gelişmesine olanak veren bir ortamın yaratılması Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına destek sağlayacak kamu finansmanının uluslararası standartlarda; fırsat eşitliği, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olarak hayata geçmesi için bölgesel bilgi ve deneyim paylaşımının desteklenmesi Sivil toplum örgütlerinin karar alma süreçlerinde daha etkili olabilmesi için, sivil toplum kamu işbirliği alanında, Batı Balkanlar da AB adaylık sürecindeki ülkelerde benimsenen karşılıklı davranış kuralları, stratejiler ve benzeri mevzuat hakkında bilgi ve deneyim aktarımının desteklenmesi ve Türkiye de bu konuda yürütülen çalışmaların kolaylaştırılması Türkiye Küçük Millet Meclisleri (TkMM) TkMM ortak çalışma grupları (OÇG), belirlenen bir konuda öncelikle 3 ayrı bölgesel çalıştay düzenlenmesinin ardından, çalıştay temsilcilerini Ankara da bir araya getirmektedir. Ankara da bir araya gelen temsilciler çalıştay sonuçlarını birleştirdikten sonra konuyla ilgili komisyondaki milletvekilleri ile bir araya getirilmektedir. Her OÇG 5 çalıştaydan oluşmaktadır. Bugüne kadar sivil toplumun karar süreçlerine katılımının ilkeleri, insan hakları kurumu, ayrımcılık yasası ve internet yasakları konularında 4 OÇG gerçekleştirilmiştir. 13

İSTANBÜL YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI 31.01.2013 Minerva Han, İstanbul

İSTANBÜL YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI 31.01.2013 Minerva Han, İstanbul İSTANBÜL YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI 31.01.2013 Minerva Han, İstanbul Toplantı Türü : TÜSEV İSTANBÜL YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI Tarih : 31.01.2013 Yer : İstanbul, Türkiye TÜSEV Yerel İstişare Toplantıları

Detaylı

TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI 13.05.2014 Cezayir Restaurant, İstanbul

TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI 13.05.2014 Cezayir Restaurant, İstanbul TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI 13.05.2014 Cezayir Restaurant, İstanbul Toplantı Türü : TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI Tarih : 13 Mayıs 2014 Yer : İstanbul, Türkiye TÜSEV Yerel İstişare

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara 17 Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI 23 Aralık 2014, TACSO Türkiye Tunus Caddesi 85/8 Kavaklıdere 06690 t:/f +90 312 426 4451

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI ODTÜ Vişnelik Tesisleri, Ankara

TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI ODTÜ Vişnelik Tesisleri, Ankara TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI 16.05.2014 ODTÜ Vişnelik Tesisleri, Ankara Toplantı Türü : TÜSEV YASAL ÇALIŞMALAR DANIŞMA TOPLANTISI Tarih : 16 Mayıs 2014 Yer : Ankara, Türkiye TÜSEV Yerel İstişare

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

İZMİR YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI 05.12.2012 STGM Yerel Destek Ofisi, İzmir

İZMİR YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI 05.12.2012 STGM Yerel Destek Ofisi, İzmir İZMİR YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI 05.12.2012 STGM Yerel Destek Ofisi, İzmir Toplantı Türü : TÜSEV İZMİR YEREL İSTİŞARE TOPLANTISI Tarih : 05. Aralık. 2012 Yer : İzmir, Türkiye TÜSEV Yerel İstişare Toplantıları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2016 2017 Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2017 2015 Gösterge temelli izleme ve raporlama eğitimleri, toplantılar, yayınlar... I1. Genel Kurul, 8 Mayıs, Ankara Çalışma grupları

Detaylı

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Uluslararası terminolojide geçiş dönemi adaleti tanımı hem otoriter

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

HIV/AIDS YASA TASLAĞI

HIV/AIDS YASA TASLAĞI HIV/AIDS YASA TASLAĞI VE STK LARIN YASAMA SÜREÇLERINE KATILIMI HIV/AIDS Yasa Taslağı ve STK ların Yasama Süreçlerine Katılımı VAKA ANALIZI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı Kamu Yönetiminde Y Reform: Mevcut Durum ve Beklentiler bağlam lamında Türkiye Yerel Gündem G 21 Programı Anayasa daki yerinden y önetim netim ilkesi, yerel öz- y önetim netim ilkesini ya şama geçirmek

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde - 1: Bu çalışma yönergesinin amacı Ulusal Gençlik Parlamentosu'nun oluşumunu, organlarını, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ EMEKLİ MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Emekli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve

Detaylı

Parlamento kuruluş felsefesinde ve içtüzüğünde katılımcılık öngörülüyor, komisyonlar ve parlamenterler en geniş katılımı amaçlıyor

Parlamento kuruluş felsefesinde ve içtüzüğünde katılımcılık öngörülüyor, komisyonlar ve parlamenterler en geniş katılımı amaçlıyor İSKOÇYA Parlamento ve komisyon internet sitelerinde düzenli olarak parlamento ve komisyon gündemini ve hangi tür katılımcı toplantılar düzenlediğini açıklıyor Katılımcı n tutanakları ve toplantıda varılan

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ?

KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? KADIN ve TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ BİZ KİMİZ? Aralık 2011 de kurulan Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi (TPD-KTCÇB),TPD bünyesinde düzenlenecek toplumsal

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

vaka analizi vaka analizi

vaka analizi vaka analizi Yeni Anayasa Yapımı Çalışmalarına STK ların Katılımı vaka analizi vaka analizi 2 Yeni Anayasa Yapımı Çalışmalarına STK ların Katılımı vaka analizi Kamu-STK ilişkileri açısından 2011-2012 dönemindeki en

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu nca alınan

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2015 O.P. Raporu

Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2015 O.P. Raporu Türkiye küçük Millet Meclisleri Nisan 2015 O.P. Raporu 1 1 Partilerin seçim beyannameleri & Sivil toplumun adaylardan 10 İsteği www.tkmm.net 2 Ortak Paydalar Rapor içeriğinde 5 genel, 5 de yerel istek

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini

Detaylı

Sivil toplum KAMU HARCAMALARINI İZLİYOR

Sivil toplum KAMU HARCAMALARINI İZLİYOR 5 Kasım 2010, Cuma Sivil toplum KAMU HARCAMALARINI İZLİYOR Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, 2011 yılı bütçe görüşmelerini yakından takip ederken,

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 Hollanda Başkonsolosluğu nun Matra Programı kapsamında sağlanan finansman

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. IGLYO Genel Kurulu ve Yıllık Konferansına Katılım Sağlandı

Trans Grup Terapisi Devam Ediyor. IGLYO Genel Kurulu ve Yıllık Konferansına Katılım Sağlandı Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Yayına Hazırlayan: Tuğçe Demir Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: Ocak 2012

KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: Ocak 2012 KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: 1993 Ocak 2012 Biz kimiz? Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ), Türkiye de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı