THE SEMINAR OF THE MIDWIVES GROUP OF "CENTO'' COUNTRIES IN ISTANBUL. 1. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE SEMINAR OF THE MIDWIVES GROUP OF "CENTO'' COUNTRIES IN ISTANBUL. 1. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile"

Transkript

1 CENTO ÜLKELERİ EBELER GRUBUNUN İSTANBUL SEMİNERİ THE SEMINAR OF THE MIDWIVES GROUP OF "CENTO'' COUNTRIES IN ISTANBUL Türkiye Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Türk Ebeler Derneği ile Uluslararası Kadın Hastalıkları ve Doğum Federasyonu (FI GO) ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu'nun (ICM) Birleşik Çalışma Grubu tarafından organize edilen CENTO Ülkeleri Çalışması, 7-14 Aralık 1976 tarihleri arasında Zeynep - Kamil Sağlık Koleji Üsküdar - İstanbul'da yapıldı. Bu seminerde; Çalışma Grubunun Sorumlu Başkanı: Bn. Şüheda Özgür (Türk Ebeler Derneği Başkanı), Genel Raportör: Mr. John Tomkinson (FIGO/ICM Birleşik Çalışma Grubu Başkanı), Ev Sahibi: Dr. Burhanettin Üstünel (Zeynep Kamil Sağlık Koleji Müdürü), Diğer Ev Sahipleri: Bn. Muazzez Okay (Zeynep Kamil Sağlık Koleji Md. Baş Muavini), Bn. Sevim Teker (Zeynep Kamil Sağlık Koleji Md. Muavini) idi. Bu seminerde Genel Raportör olan Mr. John Tomkinson'un raporu ile Zeynep Kamil Hastanesi Sağlık Koleji Öğretmeni Dr. Ertuğrul Bayırlı'nın yaptığı teklifleri yayınlıyo~ ruz. SEMİNERİN AMAÇLARI : 1. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması çalışma programiarının bugünkü durumu hakkında ülkeler arasında bilgi alışverişini sağlamak. 2. Ebelik ve Aile Planlamasında çalışan personelin görev ve eğitimi ile ilgili bilgi alışverişi yapmak. 3. Özellikle kırsal bölgelerde aile planlaması, beslenme, çocuk bakımı, ana-çocuk sağlığı konularında karşılaşılan problemleri ve ihtiyaçları saptamak. 4. Ebelerin ve meslekle ilgili tüm personelin daha geniş yetkiyle, daha faydalı çaılşabilmesini sağlamak. 5. Aile planlaması çalışmaları, ınevcut kuralların düzeltilmesi, kurs ve derslerde yapılması gereken değişiklikler, okul sonrası ve sürekli eğitim,ara ebelerle beraber çalışma ile mesleki teşekküllerle çalışma konularında yapılması gereken girişim

2 ZEYNEP KAMİL TIP BULTENİ!erle, ebeliğin yeni ve genişleyen kapsamına katkılarda bulunmak. 6. Her ülkenin önerilerine göre planlanacak programı takip ederek sonuçlandırmaya Açılış: Başkan: çalışmak. 1. Gün, 7 Aralık 1976 Salı Dr. Burhanettin Üstünel Depremde canlarını kaybedenlerin anısına hürmetten bir dakikalık sükuttan sonra Zeynep--Kamil Hastanesi, Sağlık Koleji Müdürü Dr. Burhanettin Üstünel yaptığı samimi ağırlama konuşmasında Seminere katılanlara, planlaması ülkelerin özellikle aile konusunda karşılaştıkları probemlere çözüm arama oduğunu belirtti. zorunda Türk Ebeler Derneği Başkanı Bayan Şüheda Özgür yaptığı çok güzel konuşmada Türkiye'nin dış dünyaya açtığı bu yeni pencerede Türk Ebelerinin kardeş ülkelerin yanında uygun oldukları yeri alarak kuvvet kazanacaklarını belirtti ve problemlerin çözümünde kendi pay~ larına düşen sorumluluktan şeref duyduklarını açıkladı. Seminere katılan bütün görev~ lilere başarı dileklerini sunan Bayan Şüheda Özgür, ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ve Müste~ şarına, Dış Münasebetler, Planlama ve Eğitim Müdürlüklerine bu semi~ nerde ev sahipliği görevını Türk Ebeler Derneğine verdiklerinden do~ Besim: 1 Zeynep-Kamil Hastanesi Baş Hekimi Dr. Bıırhanettin aoıhş konuşmasını yapıyor. (Foto: Tuı an} Üstüne! -74-

3 SEMİNER Resim: 2 Semineri izleyen doktorlar layı teşekkürlerini an: etti. Dr. Burhanettin Üstüneli'n şahsında, Zeynep-Kamil Hastanesi ve Sağlık Koleji İdarecilerine de seminerin yapılabilmesi için gösterdikleri yardımdan dolayı Türk Ebeler Derneğinin müteşekkir olduğunu belirtti. Açılışın şeref konuşmacısı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarı Dr. Osman Yaşar da Uluslararası Ebeler Konfederasyonu ve FIGO'nun buseminerine katılan görevlilerine hoş geldiniz diyerek, CENTO Ülkelerinin bulunduğu bölgelerde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Pıfınlamasında karşılaşılan ortak problemlere değindi. Toplantı sebebiyle gönderilen çiçek ve telgraflar, katılan bütün görevlileri duygulandırdı. Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM) Fiili Sekreteri Bayan Margaret Hardy ve FIGO Genel Sekreteri Bay John Tom.kinson birlikleri adına konuşmalar yapıldıktan sonra Zeynep-Kamil Hastanesinde dünyaya gelen 6 kız folklor dansları yaptılar. Erkeklerden kurulu 5 kişilik bir ekibin bıçak danslarından sonra kızlı erkekli 12 kişilik bir grup Karadeniz yöresi danslarından örnekler sundular. Hazırlanan büfede misafirlerin ağırlanmasından sonra Bayan Julia Withington, seminerin çalışma yön~ temleri hakkında açıklamalar yaptı -75-

4 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ ve Bayan Margaret Hardy IGM'nin FIGO ve US/ AID işbirliği ile çeşitli ülkelerde yaptığı seminerler hakkında bilgi verdi. İstanbul'da tertiplenen bu toplantının onbirinci toplantı olduğuna değinerek değişik ülkelerden gelen delegelerin Ana ço~ cuk sağlığı ve aile planlaması konularında karşılaştıkları müşterek problemlerin işleneceğini ifade etti. Gurupların seçecekleri Başkan, Raportör ve üyelerin görevleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bayan Margaret Hardy' den sonra söz alan Sağlık Koleji Müdür Baş~ muavini Bayan Muazzez Okay, Zeynep-Kamil Hastanesi ve Sağlık Kolejinin tarihçesi hakkında enteresan bilgiyi verdi. Hastane 1860 yılında Osmanlı Hanedanından Zeynep Hanını ve eşi Kamil Bey tarafından kurulmuş. Çocukları olmayan bu çift özellikle bu hastaneyi doğum hizmetleri için kurmuşlar. Sağlık Koleji de Hemşire/Ebe yetiştirmek amacı ile 1946'da açılmış. 2. Gün, 8 Aralık 1976 Çarşamba Başkan: Ülke raporlarını Dr. Ali Naim User sunanlar: Bayan Fatima Arsala (Afganistan) Bayan Fatima Ashour (Küveyt) Resim: 8 Seminerde başkanlık divanı.., -76-

5 SEMİNER Dr. Nezakat Begum (Pakistan) Dr. Münevver Tuncer (Türkiye) Afgaııistaıı: Nüfusu 17,5 milyon olan Afganistan'da yüzde 85'i kırsal bölgelerde yaşayan 2 milyon göçebe bulunmaktadır. Ana-çocuk sağlığı ile ilgili istatistiki bilgi yoktur. Ayrıca doğan çocukların kaydının yaptırıl Köylerde yaşayanlara genel hastalık da kanuni bir mecburiyet de Ülkede 17 Bölge Hastanesi ve 107 Sağlık Merkezi bulunmaktadır. ması ğildir. tedavisi ve ilk yardım metodları öğretilmektedir. Ayrıca halk eğitimine de ağırlık verilerek eski temizlik ve beslenme adetlerinin değiştirilmesi.. ne çalışılmaktadır. Küveyt: Bu ülkenin bu gün için ana sorunu sağlık hizmetlerinin kifayetsizliği değil, hastaların bilgisizliğidir. Ülkede 16 doğum merkezi bu~ lunmakta, bunlardan 5 tanesi evde doğum için gereken kolay lığı temin etmektedir. Ayrıca 19 adet Çocuk Bakım Merkezi bulunmaktadır. Pakistan: Pakistan'ın 72.4 milyon nüfusunun % 70'i kırsal bölgelerde yaşamaktadır. Doğum oranı binde 44.5, ölüm oranı binde 14.5 olup büyüme hızı yüzde 3 olmaktadır. 715 doğum merkezi bulunmakta her merkez yılda 4 ana ebe (Traditional Birth Attendant) ~eğitmektedir. Ebeler bir yıl eğitim görmekte, sonradan bir yıl ebelik ve ikinci yıl halk sağlığı öğrenimi yapmaktadır- lar nüfuslu yerleşim merkezlerinde bir ebenin bile bulunmadığı yerler vardır. Türkiye: 40 milyon nüfuslu T'ürkiye'de doğum oranı binde 32.4, ölüm oranı binde 12.7 dir. Kırsal bölgelerde tarım işçiliğini ucuzlatmak nedeniyle geniş aileler meydana gelmektedir. Fakat bu durum akraba evlendirmesinin çoğalması ve sık sık gebe kalmak bakımından zararlı olmaktadır. Ana Çocuk Sağlığı merkezleri 1961 den beri nüfusunun yarısına hizmet edebilmektedir. Ayrıca kırsal bölgelerde bakım istasyonları da vardır. Köy e heleri Ana Çocuk Sağlığı İstasyonlarında görev yaparlar. Genellikle yardımcıları yoktur ve tecrübe ve eğitimleri taın değildir. Ayrıca ulaşım güçlükleri de sorumluluklarının artmasına neden olur. Köy ebeleri aile planlaması konusunda köylülerin eğitimine de yardımcı olmaktadırlar. Yüksek tahsilli ebe ve doktorlar dünyanın birçok yerlerinde olduğu gibi büyük şehirlerde çalışmayı tercih etmektedirler. Grup Raporları : Konu: «Gelişmekte Başkan: Dr. Ali Naim User 1. Dr. Nezaket Akerman (Ankara~ Türkiye) Olan Ulkelerde Aile Sağlığı ve Bakımı» ~ --

6 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ Sevk ve İdare : Türkiye'nin nüfusu 1972 de 37.5 milyon iken 1977 de yaklaşık 42 milyon olacaktır. Türkiye'de 9.5 milyon aile yaşamakta ve O - 6 yaş arasında çocuklar ve anneler nüfusun yüzde 45'ini meydana getirmektedir. Kanuni olarak aile planlaması 1965 yılında başlamıştır. Türkiye' de ilk Lisans ve Çalışma müsaadesi ebelere 1848 yılında İstanbul Tıp Okulunda iki yıllık bir tahsil süresinden sonra verilmeye başlanmıştır. Ana Çocuk Sağlığı tesisleri (Sosyalleştirilen bölgeler dışında) Şehirlerde (nüfus ve yukarısı: 107 adet Merkez (10 ebe) Kasabalarda (Nüfus ): 83 şube (3-6 Ebe) Köylerde (Nüfus ): 785 Köy İstasyonu (1 Ebe) yılından beri Sosyalleştirilen bölgelerde Ana Çocuk Sağlığı hizmetleri: 931 Sağlık Merkezi : Doktor ve Ebeler, 3228 Sağlık Evi : Yalnız Ebeler. Bebek ölümleri nisbeti 1961 : Binde 165 Bebek ölümleri nisbeti 1976 : Binde Dr. Karima Rashidi (Kabul - Afganistan) Personelin - Eğitimi ve Kullanılına Sahaları : Vazifeler: 1) Bölgelerde, merkezlerde ve kırsal alanda hizmetlerin plan ve organızasyonu. 2) Doktor ve Hemşirelerin servis öncesi ve servis süresince eğitimi. 3) Doktorlara seminerler. 4) Eğitim çalışmaları (Beslenme ve aile planlaması). 5) Kayıtların birleştirilmesi, toplanan bilgilerin analizi, saha çalışmalarının organizasyonu, sağlık işle~ rinde çalışanların tamamlanması konularında araştırma ve değerlendirmil. 6) Çalışanların yetki ve v~zifelerinin tanın1lanması. 3. Bayan Akhtar Sultana (Rawalpindi - Pakistan) Mevcut Kaynaklar, Yönetim ve Yardıınlaşma : Mevcut kaynaklar : a) Yetişmiş personel ~ Doktor, ebeler, gezici sağlık ve aile planlaması personeli (misafirler), eğitimciler, yardımcı ebeler, ana ebeler, aşıcılar, özel doktor ve ebeler. b) Merkezler: Ana Çocuk Sağlığı merkezleri, kırsal bölge sağlık me.rkezleri, küçük sağlık merkezleri, devlet dispanserleri, aile planlaması klinikleri, doğum öncesi klinikleri, doğum sonrası klinikleri, özel klinikler, aşı merkezleri. Anne ölümleri nisbeti: Binde 8-10 Bebek ölümleri nisbeti: Binde 150 Ölümlerin yüzde ellisi 5 yaşın altındadır. Çocuklarda olmaktadır

7 SEMİNER Bayan Sultana'dan sonra, «Aile Planlamasında Bilgi, Eğitim ve Haberleşme» konusunda Bay Baki Durmaz (Sağlık Bakanlığı, Nüfus ve Planlama Dairesi Müdürü - Ankara, Türkiye) mükemmel bir rapor sundu. Rapor özetlenemeyecek kadar önemli olduğundan tümünün o kunması gerekmektedir. Raporun sunulmasından sonra pek çok soru soruldu de Rabat'da toplanan İslam Alemi Semineri'nde Aile Planlama-sının günah olmadığı saptanarak, karara varıldı: «İslamiyete göre doğum yapmak, çocuk sayısını tesbit etmek, doğumlar arasındaki zamanı saptamak ve koruyucu kullanmak günah değildir.>> Korunmaya (çocuk yapmaktan), genellikle ailenin yaşlı fertlerinin karşı çıktığı belirtildi. Dedeler, babalar ve ailede en yaşlı erkek genellikle diğer aile bireylerinin ne yapıp yapmayacağına karar vermek ister. Yemekten sonra üç grup ayrı ayrı toplanarak Konu -1 hakkında hazırlayacakları rapor açlışmalarına başladılar. Konu - 1: «Aile Sağlık Servislerinde ve Aile Planlaması bilgi, eğitim ve haberleşmesinde öncelikle ele alınacak konu ve problem- ler.» 3. Gün, 9 Aralık l976 Perşembe Konu - 1 hakkında görüşüldü ve konunun genel rapor içinde hazırlanmasına karar verildi. Daha sonra ele alınan konu: «Günümüzde Ebe ve Ara ebelerin Ana Çocuk Sağlığı Yeri» Aile Planlamasındaki Başkan: Margaret Hardy 1. Bayan Talat Shahgoli (Tahran - İran) ve hk Ebelik Okulu 1927 de açıldı. Eğitim süresi orta okuldan sonra dört yıldır. Yeni açılan ve hastanelerde çalışacak personel yetiştiren okullarda 9 yıllık genel eğitim ve 2 yıllık meslek eğitimi tatbik edilmektedir. Bu iki tür okulda yetişen personel köylere gitmediğinden, köylerde ilk okul mezunu kızlar devlet tarafından hazırlanan altı aylık kurslarda eğitilir ve köylerde çalışır. 2. Bayan Sabira Nadir (Peshawar - Pakistan) Pakistan'ın 1947 yılında kuruluşunda geniş çapta göçler oldu ve ülke sınırları içinde bir tane tıp fakültesi kaldı. Bu gün için Tıp Okullarının sayısı 12. Hemşire Okullarının sayısı 27 ye çıkmıştır, ülkede bir çok ana oçcuk sağlığı m~rkezi açılmıştır. Doktor sayısı da beş misli artış göstermiştir. Yetişmiş ebe sayısı: 2000 Gezici sağlık personeli (Ziyaretçi) sayısı: 1627 Eğitilmiş ara ebe sayısı: Eğitilmiş personel sayısı: Bayan Fatma Acar (İzmir -Türkiye) Ebe ve ara ebelerin ana çocuk sağlığı ve aile planlaması çalışmala ~

8 ZEYNEP KAMİL TIP BİJLTENİ rına katkılarını belirten raporda ara ebenin, köy ebesinin çalışmaları a çıklandı. Kırsal bölgelerde tüm sağlık hizmetlerinin sağlanmasındaki rolü belirtildi. Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinden başka ilk yardım, salgın hastalıklardan korunma, çevre sağlığı, tüberküloz gibi sosyal hastalıkların takibi ve genel sağlık hizmetleri kırsal bölgelerde çalışan köy ebelerinin sorumluluğuna ve görevleri arasına girmektedir. 4. Bayan Kamile Wviss (Kabul - Afganistan) Afganistan'ın 17.5 milyonluk nüfusunun yüzde ellisini 15 yaşından küçük olanlar oluşturmaktadır. Çoğalma oranı yüzde 2,6 yı bulmakta (binde 26) ve yılda 800 bin gebeliğin yüzde 25'i kürtaj ve diğer çocuk düşürme (aldırma) vak'alarıyla neticelenmektedir. Modem tıbbın Afganistan'a girmesi takriben 45 yıl önce olmuştur. Mevcut birkaç bin ara ebe mesleklerini yaşlı ara ebelerinden veya kendiliklerinden öğrenmişlerdir. Ülkede 364 eğitilmiş ebe, 264 hemşire ve 161 yardımcı ebe/hem şire vardır. 5. Bayan Mariam Al-Raquem (Küveyt) Kiiveyt'de jinekoloji ve doğuma ayrılmış 550 yatağı, 66 doktoru ve 525 ebe/hemşiresi olan "Ve yılda doğum yaptırılan, modern bir hastane hakkında bilgi verdi. «Her sınıfa mensup ebe ve ara ebelerin aile planlamasında genişleyen görev yetki ve sorumlulukları» konusu ele alındı. Başkan: Bn. Elizabeth Leedham (İngiltere) Sözcü: Bayan Aygün Derman (Türk Ebeler Derneği Başkan yardımcısı, öğretmen). Türkiye'de doğum yapabilecek her 1000 kadından dördü doğum kontrolü ve aile planlaması hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu yönden ebe; annenin rehberi, öğretmeni ve sözcüsü olmaktadır. Sözcü: Bayan Gülsüm Algül Türkiye'nin gelişmemiş bölgele~ rinde uygulanmakta olan hamilelik ve doğum adetleri hakkında bilgi verdi. Öğleden sonra üç grup ayrı ayrı Konu - 2'nin müzakeresine geçti. Konu~ 2; «Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığında Doğum Personelinin Genişleyen. Rolü» ve «Ara ebelerin Sağlık Grubu İçindeki Yeri.» 4. Gün, 10 Aralık 1976 Cuma İstanbul'daki Ana Çocuk Sağlığı merkezlerine ziyaretler yapıldı. Hiı:ınotizmanın safra kesesi, bademcik, sezeryan ve doğumda kullanılması hakkında bir film gösterildi ve Dr. Hüsnti İsmet Öztürk tarafından açıklamalar yapıldı. Daha sonra ele alınan konu: «Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlamasında Gelişen Müfredat Programı»

9 SEMİNER i ' Başkan: Bayan F. Musshi (Pakistan) Sözcü: Bayan Güney Çakırer (Ankara -Türkiye) Türkiye'de ilk ebe okulu 1846 da İstanbul'da kuruldu. Kırsal bölgelerde çalışacak ebe yetiştirmek için ilk okul 1937 de açıldı yılında kırsal bölgelerde çalışacak ebeler için üç yıllık eğitim programı yürürlüğe girdi. Bu gün Türkiye'de iki tür eğitim programı tatbik edilmektedir. 1) Köy ebeleri: İlk okuldan sonra sağlık okullarında beş yıl suren bir eğitim görürler. 2) Ebeler: Orta okuldan sonra sağlık kolejlerinde dört yıl süren bir eğitim görürler. Gruplar Konu - 2 ile alakalı göriişlerini sundular ve müzakereden sonra konunun genel rapor içinde hazırlanmasına karar verildi. Öğle yemeğinden sonra Seltmiye Kşılasında Florance Nightingale müzesine gidildi. Bütün delegeler Kırın1 Harbi'nde yaralananların tedavi gördüğü bu büyük binayı görmekten memnun oldular. Kuleye 116 basamakla çıkan delegeler F. Nightingale'in odasında disiplini biraz bozunca görevli askerlerin ikazı üzerine toparlandılar ve düzgün adımlarla tekrar 116 basamağı indiler. Geziden sonra ele -'alınan konu: «Ebelik Müfredat Programında Aile Planlaması, Beslenme, Çocuk Bakımı ve Sağlık Eğitimi Konularının Birleştirilmesi.» Başkan: Julia Withington (İngiltere) 1. Dr. Ayşe Tümay Çetinel (İstanbul - Türkiye) Aile Planlaması : Gelişmekte olan ülkelerde n üfusun hızla artması ülkenin sağlık ve sosyal yardım çalışmalarını aksatmakta veya zorlaştırmaktadır. N üfusun hızla artması Türk hükümetlerince sosyal ve ekonomik problemlerden ziyade ana çocuk sağlığına yapabileceği olumsuz etki yönünden ele alınmaktadır. Ebeler ana çocuk sağlığı ve aile planlaması konularında en büyük katkıyı yapabilecek bir grup oluşturmaktadırlar. Ebelerin bu konuda daha etkili olabilmeleri için eğitimlerini iki yoldan geliştirmek mümkündür. 1. Ebe okullarında eğitim 2. Görev süresince eğitim Ayrıca ebelerin ve sağlık işlerinde görev alan tüm yan personelin yeni gelişınelerden haberdar edilmeleri gerekmektedir. 2. Prof. Dr. Orhan Köksal (Ankara -Türkiye) Beslenme: Dünyada nüfus patlaması ile tabii kaynakların azalması hemen hemen aynı zamanda etkisini göstermeye başlamıştır. Sorunlara karşı ~ 81-

10 ZEYNEP KAMİL TIP BULTENİ alınacak tedbirler şu şekilde ortaya geliştirilmelidir. çıkmaktadır. a) Nüfus artışını kontrol altına almak gerekmektedir. b) Her tür besin üretimi ve dağıtımı c) Halk sağlığı çalışmalarında beslenme ve çocuk sağlığı konularına büyük önem vermek gerekmektedir. d) Halkın aile planlan1ası ve beslenme konularında eğitilmesi gerekmektedir. Bu eğitimde ebelerin özel yeri ve görevleri olmalıdır. 3. Prof. Dr. Sabiha Özgür Ebelerin eğitiminde çocuk sağlığı ve çocuk bakımı konularında ge reken bilgi: Birinci Yıl: Sosyal hizmetler halk kültür ve psikolojisi. İkinci Yıl: Kadın genital organlarının fizyolojisi ve anatomisi, jenetik, beslenme, aşılar, neonatal tümörlerin enfeksiyonu. Üçüncü Yıl: Malnütrüsyon, doğum ve doğum sonrası bakımı, yeni doğan bebeğin bakımı, umbilicus (göbek) bakımı, resuseitation (yeniden hayat verme), kontrasepşin (gebelikten korunma), çocuğun gelişme ölçüleri. 4. Bayan F. Munshi (Karachi - Pakistan) Sağlık Öğretimi: Konuları öğretebilmek ıçın denenen ideal metodlardan biri, birle" tirilmiş öğretim (Integrated Teaching) dir. Bu metodda en önemli sorun zaman faktörü olmaktadır. Dört haftalık bir Aile Planlaması kursu şu şekilde planlanabilir. a) Tarih b) Anatomi c) Fizyoloji d) Patoloji e) Aile planlamasının sosyal sorunları f) Aile planlamasının pratik yönleri g) Gebelikten korunma yöntemleri. Bu gibi planlamalar sağlık eğitimi veya beslenme konularında da yapılabilir. «İranda Aile Planlaması ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin Birleştirilmesi.» Başkan: Dr. Karima Rashidi (Kabul - Afganistan) Rapor Hazırlayan: Bayan Farman Farmaian Rapor Okuyan: Bayan Parichekr Ghardeshem (Tahran - İran) Konu: «Daha az çocuk, daha iyi hayat» Çok problemli fakir ailenin sorunlarına en tesi.rli yaklaşım yolu~ nun çeşitli programları kapsayan bir planın bu bölgede aynı anda tatbik edilmesi olduğu anlaşılmıştır yılında bir deneme merkezi kurulmuş ve başarılı sonuçlar görülerek her yıl yeni merkezler açılmıştır. -82-

11 SEMİNER Merkezlerde uygulanan sistemin ana hatları : a) Çocuk yuvaları. b) Genç kadınlar ıçın okuma yazma, ev ve el işleri öğretme. c) yaş gruplarındaki gençler için eğitim ve toplu eğlenme im~ kanları. d) Yetişkinler için kültürel çalışmalar. e) Fert ve ailelere rehberlik hizmetleri. f) Aile planlaması hizmetleri. g) Sosyal faaliyet proğramları. Gayet güzel sunulan ve çok problemli ailelerin yaşamına büyük katkılarda bulunan bu proğramın uygulanışını gösteren bir film gösterildi. 5. Gün, 11 Aralık 1976 Cumartesi sabahı görevliler toplu olarak Konu-3 üzerinde görüşmeler yaptılar. Birleştirilmesi.» 6. Gün, 12 Aralık 1976 Pazar Serbest. 7. Gün, 13 Aralık 1976 Pazartesi Konu - 3 : «Müfredat Programında Aile Planlaması, Beslenme, Çocuk Bakımı ve Sağlık Eğitimi Konularının Konu - 3'iin görüşmesini yapan üç grubun başkanları konu ile ilgili raporlarını sundular. Ayrıca genel raporun kabulü hakkında görüşmeler yapıldı. «Milli Kalkınma İçinde Aile Planlaması» Başkan: Dr. Ali Naim User (İstanbul - 'l'ürkiye) Sözcü: Dr. Vedat Yeğinsu (İstanbul - Türkiye) Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğu zaman nüfusun fazla artması ilk amaçlardan biriydi. Fakat 1950 yıllarında bir kanunla artan nüfusu kontrol için aile planlaması girişim-. lerine başlandı yılında Ana - Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması çalışmaları -birbirleriyle ba.ğdaştınldı. Sağlık Bakanlığında Aile Planlaması kısmı kuruldu ve kırsal bölge halkını eğitmek için gezici birlikler kuruldu. İslamlık, benliğini kaybetmeden modem toplumu kabul etmektedir Müslümanların çoğunluğu bakabildikleri sayıda çocuk sahibi olmayı yeğlemekte, bu sebepten aile planlaması fikrinden yardım ummakta, eğitim organlarının öğütlerine kulak vermektedirler. Kur'an-ı Kerim bile korunma araçlarının kullanılmasını yasaklamayıp, ailelerin bakabilecekleri sayıda çocuk s.ahibi olmalarını uygun bulmaktadır. Erkeğin çekilerek korunması (withdrawal - coitus interruptus) ve diğer korunma metodları «Ebelik Eğitimi reddedilmemiştir. ve Uygulamasını Yöneten Kanunların Önemi» Başkan : Dr. Cevat BABINA (İstanbul -Türkiye) 1) Ebelikle İlgili Kanunlar: Hukukçulardan Avukat Çetin AKÇAGLAYAN (Ankara - Türkiye) -83-

12 . ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ Türkiye'de ebelik yapabilmek için Türk uyruklu olmak ve Ebelik Okulundan mezun olmak lazımdır. Yabancı ülkelerdeki ebelik okulları mezunları diplomalarını Sağlık Bakanlığından tastik ettirirler. Türkiye'de ebe, hamile kadını muayene edebilir, doğum yaptırır ve yeni doğan bebeğin bakımını yapar. Ebe «forceps» kullanamaz, reçete yazamaz, ebe doğumların ve hastaların kayıtlarını tutmakla sorumludur. Yurdumuzda ebeler iki kategoride toplanır. Köy e heleri 1943 yılından itibaren görev yapmaya başlamışlardır. Köy ebelerinin şehirlerde çalışabilmesi için en az 6 yıl kırsal bölgelerde, en az 6 ay doğum hastanesinde çalışması ve imtihanlarda başarılı olması gerekmektedir. 2) Ebelik Derneği'nden: Bayan Hamdam G HAFFARİ (Tahran - İran) Ebelik eğitimi 1927 yılında başlamıştır. Bu gün çeşitli eğitim sistemleri tatbik edilmektedir. Dört yıllık bir öğrenimden sonra lise mezunlarına Becheler of Science (B.S.) derecesi verilmektedir. Ayrıca köylerde yaşayan ve ilkokulu bitirmiş kadınlar altı aylık bir kurstan sonra köy ebesi olarak görev almaktadırlar. İran'da ebeler bazı ilaçlar için reçete yazmaya, I.U.D. veya buna benzer koruyucular takmaya yetkilidir. 3) Kadın Hast_. ve Doğum Doktorlarından : Dr. Ertuğrul BAYIRLI (İstanbul~ Türkiye) Türkiye'de ebelik eğitimi 1845 yılında Tıbbiye okulunda açılan kurs~ larla başladı. İlk ebelik okulu 1909 yılında eğitime açıldı ve 1928 de çıkan kanunla ebelik mesleğinin yalnız ebe okulunu bitirenler tarafından yapılacağı ön görünce ebe adaylarının sayısı hızla arttı. Ebe yetiştiren iki tür okul vardır. 1) Köy ebeleri için ilk okuldan sonra 5 yıllık eğitim. 2) Ebe okullarında (Kolejlerinde) sekiz yıllık orta eğitimden sonra 4 yıllık ebelik eğitimi verilmektedir. Özel bir gurup için bu eğitim üniversite eğitimine bağlantılı olarak de~ vam edebilir. Köy ebesi genellikle den az nüfuslu yerleşim merkezlerinde görev yapar. Doğum evlerde yapılabilir. Köy ebesi doğum aletleri kullanamaz. Lüzumlu hallerde çiçek, difteri, tetanos aşısı yapabilir. Doğum kağıdı hazırlar fakat ilaç için reçete yazamaz. Aile planlaması eğitiminden geçen ebe anneye bu konuda bilgi verebilir. Öğleden sonra gruplar Konu 4'ü görüşmek üzere toplandılar. «Tüm kategorilerde çalışan ebelerin gelişen sorumluluklarını elde etmeleri için yapılması gereken girişimler.» eğitim». Daha sonra ele alınan konu: «Aile Planlamasında devamlı Başkan : Bayan Fatıma ASHOUR (Küveyt) ~ 84-

13 SEMİNER Sözcü : Bayan Mary CORCORAN (Afganistan) Afganistan'da güvenilecek istatistik bilgi olmamasına rağmen ana ve çocuk ölümleri yüzdesinin yüksek olduğu bilinmektedir. Bölgesel coğrafya bakımından ülke bir çok dağlık yörelere bölündüğünden ulaşım ve haberleşme çok zordur. İlkel kültür, kadınların her yönde erkeklerden yardım istemelerine olanak tanımamaktadır. Nüfusun ancak yüzde onu okuma yazma bilmekte ve özellikle kız çocuklar için okul bulunmamaktadır. Beş yıl önce Afganistan hükümeti sağlık hizmetlerini kırsal bölgeye götürebilmek için yeni bir program uygulamaya başlamıştır. Kabı! şehrinde 1976 yılında yeni bir bina ebelik eğitimine ayrılmıştır. Bu okulda 18 aylık eğitimle aile planlaması, genel sağlık, korunma ve genel hemşirelik konuları öğretilmektedir. Afganistan'da eğitim ihtiyacı büyüktür. Bu bakımdan aile planlaması da dahil olmak üzere Afgan Aile Rehberlik Derneği eğitim görevini yapmaya çalışmaktadır. Okullarda eğitilen öğretmenlerin becerileri her geçen yıl artmaktadır. Ayrıca üç grup öğretmen Kaliforniya Üniversitesine eğitim görmek için yollanmışlardır. Grup Görüşmeleri Genel Raporu Konu: 1 «Aile Sağlık Sendslerinde ve Aile Planlaması Bilgi, Eğitim ve Haberleşmesinde Öncelikle Ele Alınacak Konu ve Problemler» PROBLEMLER: A) TOPLUM: 1) Sağlık servisleri hakkında bilgisizlik. 2) Okuma yazma bilmeyenlerin yüzdesinin yüksekliği. 3) Kültürel engeller. Erken evlilik. 4) Doktor korkusu. 5) Coğrafi durum, olanaklar, araçlar, yollar v.s. 6) Bilgisel istatistiklerin yetersizliği. B) SERVİSLER : yetişmiş 1) Özellikle kırsal bölgelerde eleman yokluğu. 2) Yetişmiş personelin kırsal çekinmeleri. 3) Ulaştırma güçlükleri. 4) Mesleki personel ve kuru~ bölgelerde çalışmaktan luşlar arasında işbirliği eksikliği. 5) Değerlendirme ve kontrol eksikliği. 6) Sağlık eğitimi malzemesi eksikliği. 7) Eğitim eksikliği. 8) İstatistik bilgi noksanlığı. 9) Maddi yetersizlik (Kuveyt haricinde). C) ÖGRETİM: 1) Eğitim kurslarının eksikliği. 2) Eğitimcilerin ek gikliği. 3) Devamlı eğitim imkansızlığı

14 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ 4) Öğrencilerin okula girebilmek için yaş büyültmeleri. 5) Müfredat programında işlenecek konuların detayı kaçff\adan aktarılmaması. ma öğretmek için program hazırlan~ malıdır. 11) Radyo, televizyon, basın gibi toplu haberleşme organları eğitim ]çin kullanılmalıdır. 6) İlk ve orta okullarda aile 12) Kırsal bölgelerde çalışan ve sağlığı eğitiminin eksikliği. yaşayanlara ilave imkanlar tanınmalıdır. ÖNERİLER: tutulması 1) Doğum ve ölüm kayıtlarının kanuni mükellefiyet olmalıdır. 2) Ara ebeler eğitilmeli, kayd,ı geçmeli ve görevjeri belirlenmelidir. dır. 3) Ebelerin sayısı arttırılmalı - 4) Sağlık işçisinin görevleri saptanmalı ve uygun bir eğitim programı sağlanmalıdır. 5) Ebelere devamlı eğitim ola verilmelidir. nakları 6) Ebelerin değerlendirme ve kon trolleri geliştirilmelidir. 7) Ebelik müfredatında aile planlaması, sağlık öğretimi, beslenme ve çocuk hekimliği konuları birleştirilmelidir. 8) Takım veya grup halinde çalışma düzenlenmelidir.,.., 9) Halka sağlık eğitimi verilmelidir. 10) Her yaştakilere okuma yaz- Grup Görüşmeleri Genel Raporu Konu: il «Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığında Doğum Personelinin ve Ara Ebelerin Genişleyen Rolü» Toplantıya katılan ülkelerin delegeleri genel ve mesleki eğitim ba kımından ebelik yapan personeli üç grupta toplanmışlardır. 1) En iyi eğitilmiş ebeler idare. öğretim ve bazı servis işlerinde görev yapmaktadırlar. 2) İkinci gruba giren ebeler genellikle servis hizmetlerinde görev yaparlar. Aile sağlık hizmetleri, aile planlaması konularında çalışırlar. Bu işler ek olarak ara ebelerin eğitiminde ve kontrolünde de görev almaları gerekmektedir. 3. Servis veren ara ebeler ailelere sağlık eğitimi ve aile planlaması konularında bilgi verirler. Şematik olarak bu sistemi şöyle gösterebiliriz ~

15 SEMİNER Servisler Sallık Gruplar İdari Öğretim Kompleks-Basit ca 1. ci Grup (Ödenekler) 2. ci Grup Merkezi Kırsal 3. CÜ Grup Ara Ebe... 1) Birinci grupta çalışan ebe rolü idari ve eğitim görülmektedir. Hükümetler her grupta çalışan lerin genişleyen alanlarında ebelerin sorumluluklarının arttırılması gerektiğini kabul etmelidirler. Birinci ve ikinci gruptaki ebeler lokal anastezi verebilmeli, diletasyon ve evakuasyon (Aborşin'dan sonra) yapılabilmeli, doğuma mani olunca aletleri (IUD) takabilmeli, doğum kontrol hapları, low forceps, episiotomi ve tedavisini yapabilmeli hatta vacum tatbik edebilmelidir. İkinci grup ebeler ara ebelerin eğitim ve kontrolünde görevlendirilmelidir. Üçüncü Grup ebeler memleketin şartlarına göre aile planlaması, aşılama, sağlık eğitimi esasları, dağlım öncesi bakım konulannda bulundukları yöre insanlarını eğitebilmelidirler. 2) Ara ebelerin statüsü kanuni şekle sokulmalı, kayıtlanarak ve bir plan içinde kontrol edilerek eğitilmelidirler. Bu gruba bir takım avantajlar sağlanarak genel sağlık hizmetlerinde görev almaları sağlanmalıdır. Bölgesel koşullara göre ücret, prim, lojman, malzeme, ulaştırma araçları, üniforma tanınmalıdır. DİÖER TEKLİFLER : 1) Zor doğum yapacak anne adaylarını saptamak ve kayj.tlamak. 2) Hemşire ve ebeleri meslekleri ile ilgili kon-qlarda çalıştırmamak (temizlik hizmetleri gibi/. 3) Eğitim programları ve değerlendirilme belirli zamanlarda yapılmalıdır. 4) Ebe dernekleri ara ebeleri de kapsayacak şekilde geliştirilmelidir. Ebeler ara ebeleri sağlık personeıli içinde kabul etmelidirler. Grup Görüımeleri Genel Raporu Konu: 111 «Müfredat Programında Aile Planlaması, Beslenme, Çocuk Bakımı ve Sağlık Eğitimi Konularının Birleştirilmesi» Gruplar, Konu II de üç gruba ayrılan ebelerden ilk iki gruba girenlerin aile planlaması, beslenme, çocuk hastalıkları ve sağlık eğitimi -87-

16 ZEYNEP KAMİL TIP BCLTENt konulannda öğrenimleri süresince bilgi edindiklerini fakat bu bilgilerin - yeterli sayılmayacağını - belirttiler. - - Ek bilgi ihtiyacını gösteren tablo şöyle belirlendi. duğu hususunda birleştiler. Azami beş yılda bir ebelerin bir kursa giderek bilgilerini tazelemeleri mecburi oln1alıdır. Ayrıca kurslarla ebelere yeni usul ve teknikleri öğreterek on8 a) Tenıel Ebelik Programı Konular Aile Plan. Çocuk Beslenme - Hastalık.. Sağlık Eğitimi Temel Sağlık İlmi Grup 1. Amir, İdareci, Öğretmen Mevcut Ek istenen. Grup il. Meslekte çalı~ şan ebeler Mevcut Ek istenen. Grup 111. Ebelik hizmet.. leri yapanlar Mevcut Ek istenen. Gruplar özellikle uzak ve kırsal bölgelerde çalışan ebelerin anne ve bebeklere basit ilaçlar verebilmelerinin gerekli olduğunu belirttiler. Bunu yapabilmek için öğrencilerin bu konuda öğrendiği bilgileri saptamak ve kursları buna göre ayarlamak gerekmektedir. b) Devamlı Öğrenim (Eğitim): Gruplar devamlı eğitimin bütün gruplarda çalışan ebeler için şart ol~ ların yeni gelişmeleri öğrenmeleri sağlanmalıdır. İdareci ve öğretmen olarak çalışan ebeler özel ve öğretim görmeli~ dirler. İyi bir idarecilik anlayışı bu grupta çalışan ebelere uygulanacak devamlı eğitimin yollarını gösterebi~ lir. Devamlı eğitimin bir başka yolu özel dergi veya gazetelerle eğitimdir. Bu tür eğitim Ebeler Derneği ve il~ gili devlet kuruluşları yoluyla yapı~ ~ 88 ~...

17 SEMİNER labilir. Uluslararası kuruluşlar (IClVI - Uluslararası Ebeler Konfederasyonu gibi) da bu gibi yayınlara yardımcı olabilirler. c) Diğer Sağlık Personeli : 1. Diğer sağlık personelinin de aile planlaması, beslenme gibi konularda bilgi sahibi olmaları ve halk eğitimine katkıda bulunmaları faydalı olacaktır. 2. Erkeklere fikir vermede gönüllü erkekler, öğretmenler, erkek hastabakıcılar, sosyal yardım işlerinde çalışanlar ve din adamları hatta tanınmış halk adamları (sporcu, sendikacı, politikacı gibi) yardımcı olabilir. Grup Görüşmeleri Genel Raporu Konu: iv «Tüm Kategorilerde Çalışan Eb~lerin Sorumluluklarını Elde Etmeler: için Yapılması Gereken Girişim1en a) Sağlık Politikası: 1. Doğum öncesi ve doğum sonrası bakımının önemi ve çocuk sağlığı konusu üzerinde dikkatle durulmalıdır. 2. Erken kürtaja müsaade edilmesi için mevcut kanunların yumuşatılmasına gayret edilmelidir. 3. Ülkeler ebelik eğitimini geliştirerek ebelerin Uluslararası çalışmalara katkıda bulunmasını sağlamalı, böylece çalışmalarını geliştirmelerine yardımcı olmaltdır. 4. Profesyonel ebeler eğitimleri bitince en az iki yıllık bir süre içi11 kırsal bölgelerde çalışmalı ve bölge~ nin sağlık personelini yetiştirmelı dirler. 5. Ebeler ağrı dindirici, kana mayı durdurucu, enfeksiyon önleyici ve ana çocuk sağlığı ile ilgili ilaçları kullanmayı öğrenmeli ve tatbik ed~bilmelidirler. b) Aile Planlaması : 1. Aile Planlaması her tür ebelik eğitiminin ayrılamaz, buna göre düzenlenmelidir. Ebeler «tubal ligation» - kısırlaşma ~ haricinde aile planlaması ile ilgili bütün işlemleri yapabilecek seviyeye getirilmelidir 2. Mesleği ebelik olmasına rağmen aile planlaması konusunda yeterli bilgi sahibi olmayan personej! merkezlerde toplayarak kurslar, pratik tatbikatlar ve oriantasyon ile aile planlaması konusunda eğitme!jdir. c) Mesleki Derneklerle İşbirliği 1. Bütün ebeler ülkelerindeki ebe derneklerine üye olarak deıneklerini yüceltmeye, yaptıkları işin önemini idari makam ve hükümetlere anlatmaya çalışmalıdrılar~ Eğer ülkelerde ebe dernekleri yoksa kuruluş çalışmalarına başlamalıdırlar. 2. Doktorlar, Hemşireler, Aile Planlaması Dernekleri gibi kuruluşlar ile Kadın Dernekleri, Yardım Severler, Rotary Club, İzcilik kuruluşlariyle ilişki kurulmalıdır. d) Yönetmelik ve Kanunlar 1. Ebeler hükümetle ilişkilerin yürütecek, ebelerin eğitimlerini, ça lışma koşullarını ve mevkilerini geliştirecek sorumlu bir organ meyda na getirmelidirler ~

18 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ 2. Devamlı eğitim ve tazeleme kurslarının her beş yılda bir tüm ebe. le re verilmesini kan un un amir h ükm ü yapmak için gayret gösterilmelidir. 3. Kadın ve erkek sterilizasyonu (Kısırlaştırma) nın kanunen serbest bırakılmasına çalışmalıdır. 4. Ara ebeler kanunen sağlık personeli kapsamına alınmalı ve yetiştirilmelidir. Katılanlar : Mr. Jehn Tomkinsoıı Londra - İngiltere Mrs. Fahima Arsala Kabul - Afganistan Miss Kamila Weiss Kabul - Afganistan Dr. Mrs. Karima Rashidi Kabul.. Afganistan Mrs. Talat Shahgeli Tahran - İran Mrs. Hamdam Ghaffari Tahran - İran Dr. H. V. Daftary Tahran - İran Miss Fatima G.M.H. Ashour Kuveyt Dr. Miss Nazahat Begum Babucistan - Pakistan Mrs. Sabira Nadir Islamabad - Pakistan Mrs. Ahatar Sultana Ravalpihdi - Pakistan Dr. Ali Naim User İstanbul - Türkiye Bayan Emel Berkay İstanbul - Türkiye Bayan Muazzez Okay İstanbul - Türkiye Miss Mariam A. Al-Raqem Kuveyt Miss Frainy H. Munshi Karaşi - Pakistan Miss Elizabeth Leedam Susse - İngiltere Miss Margaret Hardy Londra - İngiltere Ms. Parichekr Chardashem Tahran - İran Mrs. Mary Corcoran Kabul m Afganistan Bayan Kıymet Kayasağlam Ankara - Türkiye Miss Anne Meri eh teı Washington D. Cb. - A.B.D. Miss Julia Withington Londra ~ İngiltere

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI Kadro Adı : Yüksek Hemşire Hizmet Sınıfı: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (Đlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 120 Maaş :

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

EBE TANIM BURSA A 1. 1. 2014/I

EBE TANIM BURSA A 1. 1. 2014/I TANIM Doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev alan sağlık

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ SIHHİYE MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ SIHHİYE MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI Kadro Adı : Sıhhıye Müfettişi Hizmet Sınıfı : Sağlık Hizmetleri Sınıfı Derecesi : II (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 4 Maaş : Barem 12-13 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ SIHHİYE MÜFETTİŞİ KADROSU (1) Bulunduğu

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI

ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI Ev Ziyaretleri: Adana İlinde aile hekimliği uygulamasına fiili olarak 21.05.2008 tarihinde başlanacaktır. Tüm Aile Hekimleri kendilerine

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ

TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ TOPLUMU TANIMA VE EKİP ÇALIŞMASI YARD. DOÇ. DR. NALAN AKIŞ Amaç Bu dersin sonunda öğrenciler, sağlık hizmeti verecekleri toplumu tanımanın önemi konusunda bilgi sahibi olacaklardır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI HASTANE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Amiri Hizmet Sınıfı : Paramedikal Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 3 Maaş : Barem 16 (1) Hastane Şube Amirine, Hastane Şube Amirinin

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI BÖLÜMÜ

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI BÖLÜMÜ HEMŞİRE YARDIMCILIĞI BÖLÜMÜ HEMŞİRE YARDIMCILIĞI BÖLÜMÜ 2014 yılında gerçekleşen değişiklikle birlikte sağlık meslek liselerinde Hemşirelik Acil Tıp Teknisyenliği Diş Teknisyenliği Radyoloji Teknisyenliği

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YÜKSEK ÖĞRENİM VE DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YÜKSEK ÖĞRETİM MÜFETTİŞİ KADROSU Kadro Adı Yüksek Öğretim Müfettişi Hizmet Sınıfı Eğitim Hizmetleri Sınıfı Derecesi I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Kadro Sayısı 12 Maaş Barem 15-16 I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Detaylı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUMA YARDIM 10

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUMA YARDIM 10 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM VE DOĞUMA YARDIM 10 Banu Akadlı Ergöçmen ve Yadigar Coşkun Anne ve çocuk sağlığı açısından önemli bir konu olan doğum öncesi bakım ve doğuma yardıma ilişkin olarak TNSA-2003 den elde

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 8 Mart 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27515 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmeti

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayfer Ayan(1) Cemile Aksoy(2) Hande Edizkan Budak(3) 1 Acıbadem Bursa Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 2 Acıbadem Bursa Hastanesi, Eğitim ve

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

Kemoterapi İlaç Hazırlama Üniteleri ve

Kemoterapi İlaç Hazırlama Üniteleri ve Kemoterapi İlaç Hazırlama Üniteleri ve Uzm Ecz Ahmet S Bosnak Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Kanser tedavisinde ileri kalite Kanser tedavisinde mükemmellik multidisipliner yaklaşımla olabilir.

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. PROGRAMIN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA BİRİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA BİRİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE UYGULAMA ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK HEMŞİRELİK ARAŞTIRMA BİRİMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ BES208 4. Bahar 2 2 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme Anlatım,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) YÖNERGESİ (22.01.2015 Tarih, 442 Sayılı Ve 24 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ ÖZDEN DURUHAN İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBESİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği 11.08.2005 R.G. Sayısı:25903

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Kadın sağlığı konusunda küçük bir rehber

Kadın sağlığı konusunda küçük bir rehber Kadın sağlığı konusunda küçük bir rehber Skåne deki Temel Bakımda bulunan Ebe muayenehaneleri (Barnmorskemottagningarna) NEREYE BAŞ- VURABILIRIM? IKIZLERIM OLUR MU? BENİM İÇİN UYGUN MU? NORMAL MI? KAÇA

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI

EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI TOPLUM SAĞLIĞI ve TOPLUM YÖNELİMLİ HEKİMLİK BLOĞU HALK SAĞLIĞI 2016 2017 EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI Araştırma Planlaması: 4 aylık Toplum Sağlığı bloğu süresince öğrencilerden bir araştırma projesi konusu

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 22 Şubat 2013 Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi

Detaylı

EVDE BAKIM HİZMETLERİ. Ayşe Güler Aralık 2004

EVDE BAKIM HİZMETLERİ. Ayşe Güler Aralık 2004 EVDE BAKIM HİZMETLERİ Ayşe Güler Aralık 2004 Tanım Bireylere yaşam siklusu içinde, kendi yerleşim alanlarında sağlık hizmeti sağlayan, sağlık bakım sunum sisteminin geniş ve bütüncül bir parçasıdır. Diyabet

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı UÜ-Sağlık Kuruluşları Beslenme Ekibinin öncelikle

Detaylı

OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI

OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI OKUL KAZALARINDAN KORUNMA YOLLARI Ana Sayfa /Çocuk/Okul Dönemi Eğitimi/Okul kazaları nasıl önlenebilir? OKUL KAZALARI NASIL ÖNLENEBİLİR? OKUL KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER... 25.10.2011

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU (AİLE HEKİMİ, AİLE SAĞLIĞI ELEMANI, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEKİMİ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK PERSONELİ) Prof.

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

Evlilik ve Aile Okulu Projesi AMAÇLARIMIZ :

Evlilik ve Aile Okulu Projesi AMAÇLARIMIZ : AMAÇLARIMIZ : Aile kurumunu korumak, güçlendirmek ve mutlu ve bilinçli nesiller yetiştirmek. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü devlet ilkesiyle model aileler oluşturmak. Evlilik kurumunun güçlü şekilde oluşmasını

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

Değerli öğrenciler Hacettepe Üniversitesine hoş geldiniz.

Değerli öğrenciler Hacettepe Üniversitesine hoş geldiniz. SAĞLIKLI BİREY Değerli öğrenciler Hacettepe Üniversitesine hoş geldiniz. Dr.Semih Leloğlu Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Öğrenci Sağlık Merkezi Dünya Sağlık Örgütü tanımına göre Sağlık, sadece

Detaylı

NÜFUS POLİTİKALARI. Taylan BATMAN Yeşilpınar Mirioğlu ÇPL

NÜFUS POLİTİKALARI. Taylan BATMAN Yeşilpınar Mirioğlu ÇPL NÜFUS POLİTİKALARI Taylan BATMAN Yeşilpınar Mirioğlu ÇPL NÜFUS POLİTİKALARI Ülkelerin veya hükümetlerin,bilinçli olarak, Nüfusun niceliği ( sağlık ve doğurganlık), Niteliği ( eğitim) ve Dağılımını(kır

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

ÖRGÜTLENME: Engeller ve Çözüm Önerileri Ebelik Yönü

ÖRGÜTLENME: Engeller ve Çözüm Önerileri Ebelik Yönü ÖRGÜTLENME: Engeller ve Çözüm Önerileri Ebelik Yönü Yrd. Doç. Dr. Nazan KARAHAN Ebeler Derneği Başkanı Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkanı DSÖ ve UNİCEF, UNFPA ve ICM Ana-çocuk

Detaylı

Ebelik Programı Müfredat Ulusal Kredi

Ebelik Programı Müfredat Ulusal Kredi Kodu Adı Tipi Ebelik Programı Müfredat * Yeni Öğrenci için KSTU101 NC 3 Oryantasyon Programı * Bu 3 günlük program yeni kayıtlı lisans öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal hayata adaptasyonu için

Detaylı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ebelik Programı. Müfredat

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ebelik Programı. Müfredat Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ebelik Programı Müfredat Kodu Adı Tipi * Yeni Öğrenci için KSTU101 NC 3 Oryantasyon Programı * Bu 3 günlük program yeni kayıtlı lisans öğrencilerinin akademik,

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar dahil, Dairenin yönlendirme ve yönetiminde Müdüre yardımcı olur; (2) Müdürün yokluğunda

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI KADROSU Kadro Adı : Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kadro Sayısı : 2 I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: (1) Teknik yönden ilgili Klinik Şefine,

Detaylı

GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ

GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 1 İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı Giresun

Detaylı

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır. Yaşadığınız çevrede bulunan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik ÜROLOJİ (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr.

Detaylı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Haber Bülteni Yayın Tarihi: 09.09.2015 Bilgi İçin: Dr. Berrak BORA BAŞARA berrak.basara@saglik.gov.tr/ 0312 585 68 17 Cemil GÜLER cemil.guler@saglik.gov.tr/

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SENATO KARARLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KURULUNUN KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ SENATO KARARLARI Karar Tarihi: 07/02/2014 Toplantı Sayısı:02 Sayfa:1 Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yönergesi hk.

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz Doç. Dr. Alanur Çavlin 2 Aralık 214, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş

Detaylı

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum

Yasemin ELİTOK. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Yasemin ELİTOK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD, Erzurum Tanı olanaklarının gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması, Toplumun bilgi seviyesinin

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Karar Tarihi: 31/05/2013 Toplantı Sayısı:10 Sayfa: 05

Karar Tarihi: 31/05/2013 Toplantı Sayısı:10 Sayfa: 05 Karar Tarihi: 31/05/2013 Toplantı Sayısı:10 Sayfa: 05 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Heatolojib Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi Çalışma Yönergesi hk. 2013.010.119-Üniversitesi

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 28 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 27 Bir öğrenci şu anda yurt

Detaylı

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu Yönerge, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin arttırılması ve bütün vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanması

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ ORGANİZASYONU KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ KOŞULLARI...

Detaylı

EGE BÖLGE VE İRAN İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ İRAN ZİYARETİ SONUÇ RAPORU : TAHRAN VE MEŞHED TİCARET ODALARI, FABRİKA ZİYARETLERİ, FİRMA

EGE BÖLGE VE İRAN İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ İRAN ZİYARETİ SONUÇ RAPORU : TAHRAN VE MEŞHED TİCARET ODALARI, FABRİKA ZİYARETLERİ, FİRMA 1 EGE BÖLGE VE İRAN İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ İRAN ZİYARETİ SONUÇ RAPORU TARİHİ YERİ KURUMLAR :03 MAYIS 7 MAYIS 2013 TARİHLERİ ARASI : İRAN (TAHRAN VE MEŞHED ŞEHİRLERİ) : TAHRAN VE MEŞHED TİCARET ODALARI, FABRİKA

Detaylı

Atatürk Mah. Hastane Cad. Adilcevaz /

Atatürk Mah. Hastane Cad. Adilcevaz / ADİLCEVAZ İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ Kurum Müdürü : Dr. Fehmi ESER Telefon 04343114474 : Fax : 0 434 311 44 74 E-Posta : adilcevazahb@gmail.com Web Sitesi : - Atatürk Mah. Hastane Cad. Adilcevaz / Adres

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik,

Detaylı

TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI

TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI Prof. Dr. Sabahat Tezcan Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 8 Ekim 2004 - Ankara HANEHALKI ÖZELLİKLERİ Nüfus halen genç yapıda (%29, 15 )

Detaylı

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012

ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 ARDAHAN İL MÜFTÜLÜĞÜ AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ 2012 Ardahan da Aile İrşat ve Rehberlik Büromuz 09 Ocak 2012 tarihinde kurulmuştur. AİRB Çalışma Odası TANITIM BROŞÜRÜMÜZ Büromuzun kurulduğu

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ

HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ HOLLANDA EĞİTİM SİSTEMİ Hollanda eğitim sistemine genel bakış Eğitim Nüfusu ve öğretim dili Hollanda nın toplam nüfusu 16,2 milyondur. 2003 yılında hükümet tarafından finanse edilen eğitime katılan öğrenci

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mahpus Hasta Bölümü İnceleme Raporu 24. Dönem 4. Yasama Yılı 2014 (Rapor Komisyonun 29.01.2014 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.) ANKARA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Pelin Seçkiner 5 Şubat 215 Swiss Otel Büyük Efes, İzmir Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Dr. Mümine Nurdan DOĞUKAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA VE PROJE DAİRE BAŞKANLIĞI 07 Kasım 2014 Sunum Planı Tanımlar Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri Tamamlayıcı

Detaylı

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte,

190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, Dünyada her bir dakikada 380 kadın gebe kalmakta, 190 kadın planlanmamış ya da istenmeyen gebelikle karşılaşmakta, 110 kadında gebeliğe bağlı komplikasyon gelişmekte, 40 kadın sağlıksız düşük yapmaktadır.

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KARTAL BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007 GİRİŞ

Detaylı

Radyoterapi Teknikerlerinin Eğitimi. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Radyoterapi Teknikeri Derya ÇÖNE

Radyoterapi Teknikerlerinin Eğitimi. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Radyoterapi Teknikeri Derya ÇÖNE Radyoterapi Teknikerlerinin Eğitimi Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Radyoterapi Teknikeri Derya ÇÖNE 1.Radyoterapi Teknikerleri Derneği Kongresi İSTANBUL 2013 Radyoterapi Teknikerlerinin Eğitimi Eğitimin

Detaylı

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI İlçemiz 2011 yılı nüfusu 9493 tür.(12 köy dahil) Asya ile Avrupa Kıtaları arasında köprü durumunda Tarihi, turistik

Detaylı

Türkiye de Kadınların Sağlığı

Türkiye de Kadınların Sağlığı + Pratisyen Hekimlik Kongresi 16-18 Mayıs 2015 İstanbul Türkiye de Kadınların Sağlığı Prof. Dr. Nilay Etiler Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi + Zaman: 2015

Detaylı

Beyin Gücünden Beyin Göçüne...

Beyin Gücünden Beyin Göçüne... On5yirmi5.com Beyin Gücünden Beyin Göçüne... Beyin göçü, yıllardır pek çok ülkenin kan kaybı... Peki gençler neden ülkelerini tekederler? Hangi sebepler ülkelerin beyin gücünü kaybetmesine sebep olur?

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇAĞDAŞKENT ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Detaylı