AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ TACSO(Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek) Projesi tarafından düzenlenen Konferansta, Batı Balkanlar ve Türkiye deki Sivil Toplum Kuruluşları nın (STK) Avrupa Birliği ne (AB) katılım sürecinde yaşadıkları deneyimler ve zorluklar paylaşıldı. Konferans, Batı Balkanlar ve Türkiye de AB katılım sürecinde yaşanan farklı deneyimlerin ve bakış açılarının paylaşılmasına vesile oldu. Özellikle AB süreçlerinin sivil toplum kuruluşlarının çalışma şekilleri, örgütlenme modelleri, kurdukları dil ve savunuculuk becerileri üzerindeki etkileri çokça tartışıldı. AB ye katılım sürecinde sivil toplum kuruluşlarının hükümetlerine reformları yönlendirmek için etkide bulunabildikleri, katılımdan sonra ise bu etkileme olanaklarını kaybettiklerinden bahsedildi. STK ların profesyonelleşerek aktivizmden uzaklaşması kimi katılımcılar tarafından sorunlu bulunurken, profesyonelleşmenin özellikle AB müzakere sürecine katılım için gerekli olduğunu düşünenler oldu. Katılım sonrası sivil toplumun karşılaşabileceği sorunlar hakkında yapılan sunumlarda özellikle sivil toplum kuruluşlarının fon geliştirme ve sürdürülebilirlik konusunda hazırlıklı olmaları gereği ve kendi devletlerinin katılım sonrasında da sivil toplumu desteklemeye yönelik strateji geliştirmeleri için baskı kurmaları gerekebileceği belirtildi. Sivil toplumun, özellikle AB uyumuna yönelik reformların sürdürülebilirliği yönünde savunuculuk çalışmaları yapması gereğine dikkat çekildi. Dünya Kahvesi metodu aracılığı ile tartışma fırsatı bulan katılımcılar, önümüzdeki dönem için Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Başkanlığı, kendi devlet kurumları ve sivil toplum için öneriler geliştirdiler. Konferansın detaylı programı ve raporu hakkında bilgiye dan ulaşabilirsiniz. TÜRKİYE E-BÜLTEN SAYI 2013/2 İÇİNDEKİLER TACSO BÖLGEDEN 1 TACSO TÜRKİYE 2 SİVİL TOPLUM ARACI- ORTAKLIK PROGRAM- LARI 6 TACSO REHBERLERİ 7 TACSO HAKKINDA 8 KONSORSİYUM ÜYELERİ SIPU International AB Civil Society Promotion Center Partners Foundation For Local Development Foundation in Support of Local Democracy İnsan Kaynağını Gelistirme Vakfı 1

2 Göç Platformu Savunuculuk ve Politika Belirleme Çalıştayı Diyarbakır da Gerçekleşti TACSO nun desteği ile Göç Platformu Savunuculuk ve Politika Belirleme Çalıştayı Göç Platformu bileşenleri olan Van, Amed, Akdeniz ve İstanbul Göç-Der (Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği) üyelerinin katılımıyla Mart 2013 tarihleri arasında Diyarbakır da gerçekleşti. Çalıştayın amacı, Göç Platformu na üye kuruluşların ülke içinde yerinden edilme konusundaki hukuki kapasitelerinin gelişmesine katkı sağlamak ve hukuki anlamdaki becerilerinin arttırılması için yapılabileceklerin belirlenmesiydi. Bu çerçevede bilgi ve deneyim paylaşımı amacı ile ülke içinde yerinden edilmenin kavramsal çerçevesi ile ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler konularında sunumlar yapıldı. Çalıştayda, farklı illerde, derneklerde deneyimlenen hukuki süreçlerin paylaşılması amacıyla Göç Platformu bileşenlerinin her biri sunum yaptı. Çalıştayla ilgili daha fazla bilgiye TACSO internet sitesi adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Uluslararası Çok Kültürlülüğün Temeli: Kadın Hakları Kuram ve Uygulama Konferansı İstanbul da Gerçekleşti Kadın hakları alanında çalışan uzmanlar, akademis-yenler, aktivistler ve sivil toplum temsilcilerini biraraya getirerek, teori ve pratiğin bir konuşulduğu ortam yaratmak amacıyla Mart 2013 tarihle-rinde Bahçeşehir Üniversitesi nde Uluslararası Çok Kültürlülüğün Temeli: Kadın Hakları Kuram ve Uygulama Konferansı gerçekleştirildi. TACSO nın da desteği ile Balkanlardan, Ortadoğu dan ve Türkiye den gelen katılımcılar ve konuşmacılar iki gün boyunca çokkültürlülük temelinde kadın hakları teorisi ve pratik uygulamalarını paneller ve Dünya Kafe uygulamsıyla tartışma imkanı buldular. İstanbul Politika Merkezi nden Fuat Keyman ın moderatörlüğünde Mısır ve İran asıllı aktvisit Nadia Al-Ali nin konuşması ile son bulan konferans hakkında daha fazla bilgiye TACSO internet sitesi adresinden ulaşabilirsiniz. Uluslararası Kamu-Sivil Toplum İlişkileri Konferansı Ankara da Gerçekleşti Mart 2013 tarihleri arasında Ankara Vali Galip Demirel Vilayetler Evi nde, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya, Romanya ve Bulgaristan dan temsilcilerin katılımıyla, Türkiye ve çevre ülkelerde sivil toplum kuruluşlarına hizmet sunan kamu kurumlarının ve bu kurumlarca yürütü-len çalışmaların tanıtılması, sivil toplum mevzuatı ve uygulamalarıyla, STK ların hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri ile denetim faaliyetlerinin karşılaştırılması, ülkemizdeki sivil topluma yönelik hizmetlerin ve sivil toplum bilincinin yaygınlaştırılmasına ve kamu-sivil toplum ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların doğru tanıtılarak fikir alışverişinin sağlanması amacıyla, Uluslararası Kamu-Sivil Toplum İlişkileri Konferansı düzenlendi. Konferansta iki gün boyunca, Dünyada Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu-Sivil Toplum İlişkileri; STK ların İş ve İşlemlerini Yürüten Kamu Kuruluşlarının Yapıları ve Çalışmaları; Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destek Mekanizmaları ve STK larda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Denetim başlıklı paneller gerçekleştirildi. TACSO nun desteği ile konferansa Balkanlardan katılan STK-Kamu işbirliği ofisleri temsilcileri panellerde tecrübelerini paylaştı. Bölgedeki ülkelerin çoğuna örnek teşkil eden Hırvatistan modelini Igor Vidacak anlattı. Konferans hakkında daha fazla bilgiye Dernekler Dairesi Başkanlığı internet sitesi den ulaşılabilir. 2

3 VAN STK LARI İÇİN AB TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA FARKLI ALANLARA YÖNELİK ÜÇ KAPASİTE GELIŞTİRME ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ AB Türkiye Delegasyonu, Van da 2012 yılındaki deprem sonrasında sivil toplum temsilcileri ile temasları sonucunda, etkin yerel STK ların çalışmalarını güçlendirme ihtiyacına destek sağlamak üzere, TACSO Türkiye aracılığı ile bir teknik destek programı hayata geçirdi. Van AB Teknik Destek Programı, yerel STK ların halihazırda sürmekte olan çalışmaları, ihtiyaçları ve geleceğe ilişkin planlarını belirleyebilmeleri için gerekli olan uzmanlık ve teknik desteği sağlamayı hedefledi. Program kapsamında, 2013 yılının başından itibaren yaklaşık 60 katılımcı ile üç ayrı çalıştay düzenlendi. Çalıştayların yanı sıra, program kapsamında destek isteğinde bulunan STK lar ile teknik destek toplantıları ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kadın Meclisi temsilcileri ile küçük çaplı atölyeler gerçekleştirildi Ekim 2012 de düzenlenen Etkin Sivil Hareket için İşbirliği çalıştayını izleyen ikinci etkinlik olan, Van STK larına Genç Sivil Toplum Aktivistlerini Güçlendirme Çalıştayı 4-6 Ocak 2013 tarihlerinde 25 katılımcı ile gerçekleştirildi. Çalıştay, genç sivil aktivistlerin stratejik planlama konusunda teorik yaklaşımlar hakkında bilgi edinmelerine ve grup çalışmaları ile planlama süreçlerini deneyimlemelerine olanak sağladı. Program kapsamında düzenlenen üçüncü etkinlik, kadın hakları alanında çalışan yerel STK temsilcileri bir araya getiren Kadın STK ları için Kapasite Geliştirme Çalıştayı: Van da Kadınlar: Geleceği Arama oldu. 5-8 Şubat 2013 te düzenlenen çalıştaya kadın hakları alanında çalışan STK lardan 19 temsilci katıldı. Katılımcılar, geleceği arama yöntemini kullanılarak Van da kadınların durumuna ilişkin geçmişi, var olan durumu ve geleceği ele aldılar. Çalışma ile kadın alanında çalışan sivil aktivistler ortak zeminleri konusunda farkındalık yaratarak, ortak faaliyetler planlama deneyimi edindiler. Program kapsamında düzenlenen dördüncü etkinlik, tüm yerel STK lara açık olan Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalıştayı: Kaynak Geliştirme ve Gönüllü Yönetimi oldu Şubat 2013 te yaklaşık 16 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışma, STK lar için kaynak geliştirme stratejilerini ve etkili gönüllü yönetimi için araçları ele aldı. Kaynak geliştirme ve gönüllü yönetimine ilişkin planlama araçlarının grup çalışmalarında katılımcılar tarafından deneyimlendiği Çalıştay da, dünyadan ve Türkiye den sivil toplumun başarılı örneklerine yer verildi. AB Sivil Toplum Örgütleri Teknik Destek Programının son toplantısı STK lara Yönelik AB Olanakları Çalıştayı, 13 Mayıs 2013 te Van da, yaklaşık 30 katılımcı ile gerçekleştirildi. Toplantının başlangıcında, katılımcılara AB Teknik Destek Programının ana hatları aktarılırken, TACSO tarafından üretilen farklı alanlardaki kapasite geliştirme kaynakları ve Türkiye de AB desteği ile hayata geçen kapasite geliştirme olanakları ele alındı. Toplantının temel konusunu, Sivil Düşün AB Programının tanıtımı oluşturdu. Sivil Düşün AB Programı kapsamında katılımcılara, aktivistler, sivil toplum örgütleri, sivil ağlar ve platformlarının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanan ve dört yıl boyunca yararlanılması mümkün olan destekler paylaşıldı, başvuru gereklilikleri, örnekler ve imkanlar derinlemesine görüşüldü. Toplantının son bölümünde, katılımcılarla sivil toplum ortamı üzerine güncel gelişmelerle ilgili danışma oturumu gerçekleştirildi. Program kapsamında düzenlenen çalıştayların raporlarına ve programın son toplantısı hakkında bilgilere TACSO internet sitesi adresinden ulaşabilirsiniz

4 Kadın Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları İçin Gönüllü Yönetimi Eğitimi Bursa da Gerçekleşti 28 Şubat-1 Mart 2013 tarihleri arasında Bursa da Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi nin işbirliği ile Kadın Alanında Çalışan STK lar için Gönüllü Yönetimi Eğitimi düzenlendi. Bursa da faaliyet gösteren 16 STK dan 20 katılımcının katılımı ile gerçekleştirilen eğitimin amacı; gönüllülük kavramını tartışmak ve STK ların gönüllüleri ile birlikte katılımcı bir süreç gerçekleştirebilmek için kullanılabilecekleri araçları geliştirmek idi. Çeşitli uygulamalar ve grup çalışmaları ile 2 gün boyunca katılımcılarla kuruluşlarında gönüllü yönetimini nasıl uygulayabi-lecekleri tartışıldı. Roman Hakları Forumu ROMFO Stratejik Planlama Toplantıları TACSO nun kolaylaştırıcılığında gerçekleşen toplantılarda ROMFO üyeleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Roman Stratejisine yönelik katkılar sunmak üzere hazırlık yaptı. 20 farklı Roman Derneği ve Federasyondan katılan temsilciler, eğitim, sağlık, barınma ve istihdam alanlarında iyi örnekler paylaştılar ve bu örneklerin yaygınlaştırılması için öneriler geliştirdiler Nisan 2013 tarihinde TACSO ofisinde gerçekleşen toplantıya 30 ROMFO üyesi katıldı. Katılımcılar yaptıkları değerlendirmelerde; eğitimin yaptıkları çalışmalara ve gönüllüler ile olan iletişimlerine farklı bir bakış açısı kattığını ilettiler. Eğitim hakkında daha fazla bilgiye adresinden ulaşılabilir. BIANET Medya-Sivil Toplum Buluşmaları Düzenledi TACSO Türkiye, Bağımsız İletişim Ağı Bianet in medya ve sivil toplumu buluşturduğu toplantılarına destek verdi. 9 Şubat 2013, 2 ve 23 Mart 2013 tarihlerinde düzenlenen üç toplantıya, toplumsal cinsiyet, çocuk hakları ve insan hakları alanlarında çalışan 60 ın üzerinde STK katıldı. Toplantılarda Bianet in hak odaklı habercilik çalışmaları tanıtıldı ve alandan duydukları ihtiyaçlardan bahsedildi. Toplantılara katılan STK temsilcileri, Bianet e haberlerin içeriği ve kapsamı ile ilgili geri bildirimde bulundular. Toplumsal cinsiyet alanında çalışan STK lar, özellikle kullanılan dilin önemine dikkat çektiler. Kadınlara sadece kadın konularında değil, bütün alanlarda danışılabileceğini vurguladılar. Çocuk hakları alanında çalışan STK lar, Bianet in muhabirleri arasında çocukların olmasının da iyi olacağını, haberler hazırlanırken konular konusunda çocuklara da danışılabileceğini belirttiler. İnsan hakları alanında çalışan STK lar da Bianet in çok önemli bir boşluğu doldurduğunu vurguladılar. Bianet Medya-Sivil Toplum buluşmaları ile ilgili daha fazla bilgi için rapora TACSO internet sitesi adresinden ulaşabilirsiniz. 4

5 Mor Çatı nın Düzenlediği Şiddet Önleme İzleme Merkezleri -ŞÖNİM Çalıştayında Kadın Hakları Savunucuları Bir Araya Geldi Ocak 2013 tarihlerinde İstanbul da toplanan Şiddet Önleme İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) Çalıştayı na katılan, bazı belediyelerin kadın koordinasyon birimlerinin de aralarında bulunduğu 48 kadın kuruluşunu temsil eden yaklaşık 120 kadın, iki gün süresince ŞÖNİM lere odaklanarak, kadına karşı şiddetle mücadele tecrübelerinin ışığında, yeni yasal çerçeveyi ve gelişmekte olan uygulamayı değerlendirdi. Çalıştay da katılımcılar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yapısal bir değişikliğe gidilmesi ile ortadan kaldırılan Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumunun kapanmasının ardından ortaya çıkan durumu, 1 yıldır yürürlükte olan 6284 sayılı yasanın kadınlar açısından sonuçları ve ŞÖNİM lerin pilot uygulamaları da ele aldılar. Katılımcılar, iki günlük çalışma sonucunda bir sonuç bildirgesi oluşturarak, ulusal bir kampanya ile çalışmaya devam etme karar aldılar. Çalıştayın sonuç bildirgesine ve Mor Çatı nın da içinde bulunduğu Kadın Sığınakları / Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayları nın önceki dönem raporları için Sığınaksız Bir Dünya internet sitesinden ve inceleyebilirsiniz İç Anadolu Bölgesi Çevre Sorunları İçin Eylem Planı Hazırlanması Çalıştayı Kayseri de Düzenlendi TACSO tarafından, Ağlar/ Platfomlar ve İnisiyatiflerin savunuculuk çalışmalarına destek açık çağrısı kapsamında, İç Anadolu Çevre Platformu ( İÇAÇEP) tarafından düzenlenen çalıştay, 23 Mart 2013 tarihinde Kayseri de gerçeklesti. Çalıştay a, bölgenin çeşitli illerinden, İç Anadolu Çevre Platformuna üye dernek temsilcileri, Türkiye Çevre Platformu, Batı Karadeniz Çevre Platformu, Ege Çevre Platformu ve Doğu Akdeniz Çevre Platformlarından temsilciler ile Erciyes Üniversitesinden akademisyenler katıldı. İÇAÇEP Kayseri çalıştayında, bu bölge toplantılarında da ele alınan ve özellikle bölgede gerçekleştirilen büyük yatırımların neden olduğu çevre sorunlarının azaltılması amacıyla bölge STK larınca da destek gören bir eylem planı hazırlanmasının yanısıra, bölge STK larının sürece katılımının artırılması ve İÇAÇEP in kurumsal yapısının güçlendirilmesi hedeflendi. Çalıştay sonucunda bölgede yerel düzeyde faaliyet gösteren STK ların katılım desteği ile sorunlara çözüm üretecek bir eylem planının hazırlanması için hazırlık yapıldı ve temel oluşturuldu. Toplantının raporuna TACSO internet sitesi İHAD Etnik ve Dini Azınlık Haklarının Korunmasına Yönelik Bölgesel Ağ Kurmak Arama Toplantısı Gerçekleştirdi. TACSO nun desteği ile İnsan Hakları Araştırmaları Derneği-İHAD tarafından Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu ülkelerini kapsayan Etnik ve Dini Azınlık Haklarının Korunmasına Yönelik Bölgesel Ağ Kurmak Arama Toplantısı 2 Şubat 2013 tarihinde Ankara da yapıldı. Toplantıya İHAD ın yanı sıra KAFFED, İHGD, SETA Vakfı, SDE, IMPR, İHOP ve Ege Üniversitesinden de katılım oldu. İlk oturumda, bölgesel düzeyde etnik ve dini azınlık toplumlarının başlıca sorunları ve bu sorunların ulusal ve uluslararası etkileri değerlendirildi. Türkiye ve bölge ülkelerinin benzerlikleri ve farklılıklarının analizi konusunda katılımcılar görüşlerini bildirdi. İkinci gündem konusu ise Azınlık toplumlarının güçlendirilmesi ve temel hakların güvence altına alınması için bölgesel düzeyde atılacak adımlar. Bu oturumda; siyasi ve hukuki koşulların elverişliliği/elverişsizliği/olası risklerin analizi bağlamında değerlendirmeler yapıldı. Üçüncü ve son oturumda ise; Bölgesel sivil ağ oluşumu için hazırlık grubu oluşturulması, stratejik planlama için atılacak adımların belirlenmesi ve somut çıktılar ele alındı ve azınlık hukukunun bölgesel düzeyde geliştirilmesi bakımından katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştı. TACSO nun desteği ile Bosna-Hersek te yapılan ilk toplantının devamı niteliğinde olan çalışmada bölgesel ağ oluşumu için önemli bir mesafe alındı. Bu toplantıyla elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak 3.Arama Toplantısı nın Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan gibi Güney Kafkasya nın azınlık sorunlarıyla boğuşan üç önemli ülkesini kapsayacak şekilde Tiflis te düzenlenmesi öngörülmektedir. Toplantının raporuna TACSO internet sitesi ulaşabilirsiniz.

6 IN FOCUS Sivil Toplum Kurulusları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Türkiye ofisleri tarafından hazırlanan bültendir. TACSO Avrupa Birliği AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN STK LARA YÖNELİK SİVİL TOPLUM ARACI- ORTAKLIK PROGRAMLARI KAPSAMINDA PROJE ÇALIŞMALARI TÜRKiYE DE DE BAŞLADI! TACSO Sivil Toplum Aracı- Bölgesel Tematik Ağlara Destek: Ortaklık Programları Türkiye Yararlanıcıları için Deneyim Paylaşım Toplantısı Düzenledi Avrupa Komisyonu tarafından başvuru çağrısı yapılan ve TACSO nun AB Türkiye Delegasyonu ile işbirliği içinde Nisan 2012 de Ankara ve İstanbul da iki bilgi toplantısı ile tanıttığı Sivil Toplum Aracı-Bölgesel Tematik Ağlara Destek için Ortaklık Programları (EuropeAid/132438/C/ACT/ Multi) kapsamında başvuru sonuçları açıklandı ve 21 Ocak 2013 te Brüksel de düzenlenen açılış toplantısında proje sahipleri bir araya geldi. Program kapsamında uygulanacak projeler arasında Türkiye den iki STK proje lideri, 6 STK ise proje ortağı oldu. Ortaklık Programlarının tasarımları gereği, proje sahibi ortaklıklar, ilk altı ay içinde bir hazırlık ve uygulama planı hazırlayarak, Mayıs 2013 sonunda Belgrad da gerçekleşecek Başlangıç Konferansı nda Avrupa Komisyonu ile paylaşacak ve projelerini Komisyon ile ortaklaşarak yürütülecek. TACSO Türkiye, Ortaklık Programı yararlanıcısı olan Türkiye den sekiz STK dan 11 temsilciyi, 5 Mart 2013 te projelerin Türkiye deki uygulanmasına ilişkin deneyimlerini paylaşmak ve birbirleri ile görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacı ile İstanbul TACSO ofisinde bir araya getirdi. Katılımcılar, bölgesel projelerde KDV muafiyeti, ortaklıklar arasında çalışma kurallarının yapılandırılması, AB görünürlük kuralları, ulusal düzeyde yasal yükümlülükler gibi konularda deneyimlerini paylaştılar. Türkiye den projelerin temsilcileri, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Direktörlük temsilcisi Nicola Bertolini ile 16 Nisan 2013 te Ankara da bir araya gelerek, projelerdeki güncel gelişmeleri paylaştı ve programın uygulanması sürecinde Avrupa Komisyonu ndan beklentilerini ilettiler. TACSO Türkiye, Ortaklık Programları yararlanıcısı STK lara teknik destek sağlamaya devam ediyor. Program kapsamında gerçekleştirilecek projeleri aşağıdaki bölümden inceleyebilirsiniz; Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi, proje lideri olan TİSK in koordinasyonunda, 5 ülkede, ilk aşamada 24 ay süresince uygulanacak. Projenin ortaklarını; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE), Hırvatistan İşverenler Konfederasyonu (CEA), Makedonya İş Konfederasyonu (BCM), Karadağ İşverenler Federasyonu (MEF) ve Romanya Küçük ve Ortak Ölçekli Özel İşletmeler Ulusal Komisyonu (CNIPMMR) oluşturuyor. Projenin hedefi Güney Doğu Avrupa Bölgesi ndeki işveren örgütlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde çoklu paydaş diyaloğuna katılımını ve ülkelerdeki reform süreci üzerindeki etkilerini artırarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda farkındalık ve kapasite yaratmak; bölgedeki işletmelerin sosyal, çevresel, etik, tüketici ile ilgili vb. sorunlara dair muhtemel çözümleri faaliyetlerine ve temel stratejilerine dahil etmeleri için rehberlik sağlayarak toplum üzerindeki olumlu etkilerini artırmak ve bu alandaki kapasitelerini geliştirmektir. Projenin Türkiye ayağı 18 Nisan 2013 te Ankara da düzenlenen açılış toplantısı ile başladı. Projenin internet sitesine ulaşabilir, proje dokümanlarını inceleyebilir ve proje faaliyetlerini takip edebilirsiniz. Barış, Toplumlararası Uzlaşı ve İnsani Güvenlik için Sınıraşırı Yurttaşlar Ağı Projesi Helsinki Yurttaşlar Derneği (HyD) Barış, Toplumlararası Uzlaşı ve İnsani Güvenlik için Sınıraşırı Yurttaşlar Ağı Projesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği liderliğinde, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova dan STK ların ve akademik ağların bulunduğu bir ortaklıkla, ilk aşamada 24 ay süresince uygulanacak. Projenin hedefi, Batı Balkanlar ve Türkiye deki geleneksel ve gündelik hayat güvensizlik leri ile ilgili toplumsal aktörler arasında ülke ve bölge çapında sürdürülebilir ortaklıklar ve üretimler gerçekleştirmektir. Proje kapsamında insani güvenlik alanının izlenmesi ve çeşitli boyutlarının derinlemesine incelenmesine yönelik araştırmaların hazırlanması, uluslararası toplantıların örgütlenmesi ve savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır. Projenin başlangıç döneminde hazırlanacak uygulama planı çalışmaları kapsamında, her bir proje ortağı insani güvenlik kavramının ülkelerini yakından ilgilendiren boyutlarını ve meselelerini ortaya çıkarmayı hedefleyen bir istişare sürecine başladı. Bu istişare faaliyetleri Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Sırbistan ve Türkiye de Mayıs ayının sonuna dek devam edecek. İnsani güvenlik kavramı ve proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için proje internet sitesi izleyebilirsiniz. 6

7 AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN STK LARA YÖNELİK SİVİL TOPLUM ARACI- ORTAKLIK PROGRAMLARI KAPSAMINDA PROJE ÇALIŞMALARI TÜRKiYE DE DE BAŞLADI! Güneydoğu Avrupa da İyi Yönetişim ve Yolsuzlukla Mücadelede Sivil Toplum Farkındalığının, İzleme ve Savunuculuk Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi-TESEV Ana çalışma alanlarından biri olan iyi yönetişim kapsamında hesap verebilirlik, şeffaflık ve bilgiye erişim üzerine odaklanan TESEV, Bulgaristan dan Demokrasi Çalışmaları Merkezi liderliğinde yürütülen Güneydoğu Avrupa da İyi Yönetişim ve Yolsuzlukla Mücadelede Sivil Toplum Farkındalığının, İzleme ve Savunuculuk Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi nin Türkiye deki ortağıdır. Proje, 9 ülkeden 17 STK ortaklığında ilk aşamada 24 ay boyunca uygulanacak. Projenin hedefi, iyi yönetişim ve yolsuzlukla mü-cadele alanında karar alma süreçlerini etkileyebilen, bu alanda kamuoyu yaratabilen bir sivil toplumun oluşumuna katkıda bulunmaktır. Proje kapsamında, iyi yönetişim ve yolsuzlukla mücadele alanında sivil toplumun kapasite ve işbirliğini ulusal ve bölgesel düzeyde geliştirmek için bilgi üretmek, bu alanda sivil toplum kamu diyalogunun gelişmesini desteklemek, ülkeler arası işbirliğini güçlendirmek ve son olarak da STK ların kendi kurumlarında hesap verebilirlik ve şeffaflık geliştirme çalışmalarına destek olmaktır. Proje hakkında daha fazla bilgiye ve proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara uygulayıcı SELDI Ağı internet sitesi ve TESEV in İyi Yönetişim Programı kapsamındaki çalışmaları TESEV internet sitesi adresinden inceleyebilirsiniz. Vatandaşlar İçin Üç A Projesi: Bilgiye Erişim (Access to Information), Danışmanlık (Advice) ve Aktif Destek (Active Support)- Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi Derneği Avrupa Vatandaşlık Hizmetleri Merkezi ECAS ın liderliğinde, Türkiye dahil 9 ülkede, ilk aşamada 24 ay süresince uygulanacak olan Vatandaşlar İçin Üç A Projesi: Bilgiye Erişim (Access to Information), Danışmanlık (Advice) ve Aktif Destek Projesinin Türkiye ortağı, Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi Derneği dir. Projenin hedefi, vatandaşlara destek ve tavsiye modelinin Batı Balkanlar ve Türkiye de yaygınlaşmasını desteklemek. Bunun için proje kapsamında, vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve danılma kaynaklarının bir haritasının çıkarılması ve bir fizibilite hazırlanması, ülkeler arası eşleşmeyi de içerecek biçimde 10 pilot uygulama hayata geçirilmesi, bu alanda bölgesel işbirliğinin sürdürülmesi için bir ağ oluşturulması yer alıyor. Proje hakkında daha fazla bilgi ve gelişmeler için ECAS internet sitesi adresini takip edebilirsiniz. Projenin Türkiye ortağı olan STGM Derneği nin çalışmaları hakkında bilgi edinmek için internet sitesi adresini inceleyebilirsiniz. Destek Reformlarının Garanti Altına Alınması için Bölgesel Ortaklık Projesi (PERSON) Projesi- Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK) İrlanda Devlet Üniversitesi Galway-Engelli Hukuku ve Politikaları Merkezi nin (NUI Galway- CDLP) proje lideri olduğu Destek Reformlarının Garanti Altına Alınması için Bölgesel Ortaklık Projesi(PERSON/BİREY), aralarında Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova, Sırbistan ve Türkiye nin de olduğu altı ülkede, ilk etapta 24 ay boyunca uygulanacak. Projenin Türkiye ortağı, 2006 yılından beri Türkiye de ruh sağlığı alanında insan haklarının geliştirilmesi için çalışan ve bu yönde izleme ve savunuculuk yapan Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK). PERSON/BİREY Projesi, zihinsel, bilişsel yetersizlikleri olan, psiko-sosyal engel yaşayan bireyleri etkileyen konularda, ihtiyaç duyulan reformların yapılmasına yönelik savunu çalışmalarının gerçekleştirilmesini, ve/ya yapılan reformların izlenmesini teşvik eder. Bu hedefler doğrultusunda, Balkan ülkelerindeki sivil örgütlerin kapasitelerinin artmasını, gerek bölgesel, gerekse ulusal düzeyde bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlar. PERSON/BİREY Projesi nin ortakları 29 Ocak 2013 te bir araya gelerek projenin stratejik planına son halini verdiler ve proje web sitesinde ilgililerle paylaştılar. İkinci ortak etkinlik olarak, Projenin temel amacına yönelik uluslararası bir konferans düzenlenecek.zihinsel, bilişsel, psiko-sosyal engel yaşayan bireylerin hukuki kapasiteleri ve toplum içinde yaşamlarına odaklanacak uluslararası konferans, 21 ve 22 Mayıs 2013 tarihlerinde Belgrad, Sırbistan da gerçekleştirilecektir. PERSON/BİREY Projesi ndeki gelişmeleri projenin internet sitesi adresinden, Facebook ve Twitter hesaplarından izleyebilirsiniz. Ayrıca, RUSİHAK ın Türkiye de ruh sağlığı alanında insan haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları için internet sitesini inceleyebilirsiniz. 7

8 AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN STK LARA YÖNELİK SİVİL TOPLUM ARACI- ORTAKLIK PROGRAMLARI KAPSAMINDA PROJE ÇALIŞMALARI TÜRKiYE DE DE BAŞLADI! Balkan Sivil Toplum Müktesebatı: STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi Proje Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) koordinasyonunda; sivil toplum için elverişli ortam yaratılmasına katkı sağlayarak sivil toplum alanında yapılan izleme ve savunuculuk çalışmalarının temelini güçlendirmek amacıyla yürütülen proje 2012 Aralık-2014 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecektir. Proje kapsamında; Batı Balkanlar (Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Belçika, Romanya ve Slovenya) ve Türkiye deki sivil toplum kuruluşları tarafından bir izleme matrisi geliştirilmiştir. Bu matris aracılığıyla; sivil toplumun gelişimi için elverişli ortam yaratılmasına dair izleme mekanizmalarının tasarlanması, uygulanması, Avrupa Birliği İlerleme Raporlarının STK lar için elverişli ortamların yaratılmasına dair meseleleri vurgulaması ve tutarlı şekillerde ele alması ve temel paydaşların Avrupa Birliği katılımı, yasal reform girişimleri ve izleme faaliyetlerini destek-lemeleri hedeflenmektedir. Avrupa birliği tarafından fonlanan projenin diğer ortakları ise Avrupa Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Ağı (Enna) ve Avrupa Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlar Hukuk Merkezidir (ECNL). Projeyle ilgili detaylı bilgi için ve adresleri ziyaret edilebilirsiniz. ESSEDRA: Balkanlar ve Türkiye de Kırsal Alanlarda Çevresel olarak Sürdürülebilir Kalkınma- Mutfak Dostları Derneği İtalya dan Slow Food liderliğinde Türkiye ve Balkanlar daki STK lar ile ortaklaşa yürütülen ESSEDRA projesi, gıda kalitesi, kırsal kalkınma ve tarım alanlarında çalışan STK ların kapasitelerini geliştirerek AB uyum sürecine etkili şekilde katılmalarını hedefliyor. Türkiye de Mutfak Dostları Derneği nin ortaklığı ile yürütülen proje, bu desteklerle, STK ların AB nin çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ile mücadele ve yerel toplulukların sürdürülebilir yaşamını garantileme yönündeki hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında, STK ların gıda sistemi ve kırsal kalkınma ile ilişkili politikalara dair etkili analizler yapmaları hedefleniyor. STK lara ayrıca stratejik savunuculuk çalışmalarının planlanması ve bu alandaki gelişmelerin izlenmesi için kapasite geliştirme destekleri sağlanacak. Proje, Balkanlar ve Türkiye de halkın kırsal kalkınma alanındaki politika yapım süreçlerinde rol almasını ve kırsal alanda yaşayan nüfus ile yerel gıda sisteminin ilişkisini öne çıkarmayı amaçlıyor. Bu hedeflere ulaşmak için Slow Food un dünya genelinde yürüttüğü ve yok olma tehlikesi altında olan gıda ürünlerinin envanter listesinin çıkarıldığı Ark of Taste (Nuh un Ambarı), ESSEDRA projesinin ilk aşamadaki ana faaliyetini oluşturuyor. Proje hakkında daha fazla bilgiye Slow Food internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Projenin Türkiye ortağı Mutfak Dostları Derneği nin çalışmalarına ve proje hakkındaki güncel bilgilere dernek internet sitesi adresinden ulaşabilirsiniz. ENV.NET:Batı Balkanlar ve Türkiye de Çevre Ağının Geliştirilmesi: AB Entegrasyonu Çerçevesinde Çevre reformlarında Vatandaşların Sesinin Güçlendirilmesi Projesi TEMA Vakfı Batı Balkanlar ve Türkiye de Çevre Ağının Geliştirilmesi: AB Entegrasyonu Çerçevesinde Çevre reformlarında Vatandaşların Sesinin Güçlendirilmesi Projesi, proje ortaklığının lideri olan İtalya dan Punto.Sud tarafından arasında yürütülen bir AB projesi olan, çevre STK larının ulusal düzeydeki karar alıcılarla etkili diyalog geliştirmesine yönelik kapasite gelişimi olan Çevre Forumu (env.forum) üzerine inşa edilmektedir. Çevre Forumunun deneyimlerine dayanılarak oluşturulması kararlaştırılan Env. Net Ağı, Ortaklık Programları kapsamında uygulanacak proje, ilk aşamada 24 ay boyunca, Avrupa Çevre Bürosu ortaklığında 5 ülkede uygulanacak. Projenin Türkiye ortağı TEMA Vakfı. Projenin amacı, çevre ağı ile AB entegrasyonu sürecinde çevreye ilişkin reformlarda vatandaşların sesini güçlendirerek etkili katılımı geliştirmek, kamu sektörü reformlarını etkileyebilmelerine katkıda bulunmak. Proje kapsamında, AB Çevre müktesebatına ilişkin farkındalık geliştirme çalışmaları, ulusal ve bölgesel düzeyde AB Çevre müktesebatına uyum konusundaki inisiyatifleri belirleme çalışmaları, ortaklıkların tespiti ve ortak stratejilerin geliştirilmesine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecek. Proje kapsamında bilgi materyallerinin geliştirilmesi için anahtar paydaşlarla düzenli görüşmelerin gerçekleştirilmesi, savunuculuk eğitimlerinin düzenlenmesi, politika dokümanlarının oluşturulması ve tanıtım faaliyetleri planlanıyor. Env.Net projesi hakkındaki gelişmeleri Env.Forum internet sitesinden izleyebilir, projenin Türkiye ortağı olan TEMA Vakfı nın internet sitesi adresinden güncel çalışmalar hakkında bilgi edinebilirsiniz. 8

9 TACSO Bölgesel Kapasite Geliştirme Rehberleri Artık Türkçe TACSO Bölgesel Ofisi tarafından hazırlanan TACSO Kapasite Geliştime Rehberlerinin Türkçe versiyonları yayımlandı. TACSO nun 2010 yılının bahar ayları süresince gerçekleştirmiş olduğu bölgesel kapasite geliştirme eğitimlerinin birer çıktısı olan Rehberlerin her biri ayrı bir alan için geliştirilmiştir. Rehberlerin tamamına TACSO internet sitesi adresinden ulaşabilirsiniz. 1- STK lar ve Sivil Katılım STK lar ve Sivil Katılım Rehberi; STK ların karar alma süreçlerine katılım sağlama alanındaki kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Esas hedef STK ların kapasitesini güçlendirmek olmakla birlikte, STK ların ortaklık kurduğu yerel yönetimler, merkezi yönetim birimleri, diğer devlet kurum ve kuruluşlarının da STK lar ile ilişki kurarken yararlanabileceği bir rehberdir. Rehberde, bölgeden ve diğer yerlerden birçok vaka çalışması ve iyi uygulamalara ilişkin sunumlar verilmiştir. Rehber üç ana bölümden oluşmaktadır: 1.Etkili sivil katılımla ilgili kavramlar, genel yaklaşımlar, mekanizmalar ve yöntemler, 2.Sivil katılımın yerel ve ulusal düzeylerdeki uygulamaları, 3.Sivil katılımı desteklemede kullanılabilecek kontrol listeleri ve şablon örneklerinin bulunduğu bir Araç Kutusu sunulmaktadır. 2-STK Yönetimi STK Yönetimi Rehberi; örgütsel gelişim analizi için uygulama araçları üzerine yoğunlaşmıştır. Bu Rehber ile kuruluşları kendilerine, meslektaşlarına ve diğer kuruluşlara yeni sorular sormaya teşvik etmek amaçlanmıştır. Rehberin içerisindeki metotlar ve uygulamalar 20 yıllık bir araştırma ve birikimin sonucunda Dünya dan ve Bölgeden alınan örnekler ile oluşturulmuştur. Her bir modül için, gerçek durumlardan alınan birkaç uygulama örneğiyle birlikte kısa bir giriş yapılmış ve ondan sonra araçlar, okuyucuya çeşitli unsurları da göstererek adım adım sunulmuştur. Daha sonra TACSO dan destek almış ya da halen almakta olan bölgesel STK lardan örnekler kapsam dâhiline alınmıştır. Her bir modül sonunda, mevcut araçlardan daha iyi sonuç alabilmek için bazı eğitmen ipuçları sunulmaktadır. 3- AB Projelerinin Geliştirilmesi ve Yönetimi Bu rehber, STK ların AB tarafından finanse edilen projelere erişimi ve yönetimi alanında kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Rehber üç kısımdan oluşmaktadır; 1- AB finansmanının niteliği ve bölgedeki spesifik fırsatlar 2- STK ların finansman fırsatlarını belirleme sürecinde başından sonuna kadar nasıl hareket edecekleri, sonunda kullanılan fonların nasıl raporlanacağı, 3- Araç kitinin nasıl kullanılacağının açıklandığı kısa bir bölüm ile son olarak terimler sözlüğü ve kaynaklar bulunmaktadır. 4- Fon Yaratma ve AB Fonlarına Erişim Bu Rehber ile amaçlanan; STK ların kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle hem genel fonlar hem de AB fonlarından daha fazla yararlanmalarının sağlanması ve böylece kuruluşların sürdürülebilirliğinin artırılması. Rehber iki bölümden oluşmaktadır; 1- AB de fon yaratma da dahil olmak üzere, genel fon yaratma faaliyetlerine ilişkin temel hususlar, 2- STK ların fon yaratma kapasitelerini analiz/teşhis etmek ve fon yaratma stratejileri oluşturmak üzere teorik kavramları uygulamalarına destek vermeye yönelik araçlar. Her bölümün başında okuyucuya bölümdeki temel fikirler ile bu fikirleri kendi kuruluşlarında uygulamak için kullanabilecekleri araç-lara ilişkin kısaca bilgi verilmektedir. 9

10 TACSO Bölgesel Kapasite Geliştirme Rehberleri Artık Türkçe 5- Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme Rehberi sosyal dönüşüme katkıda bulunmak için Sivil Toplum Kuruluşlarının savunuculuk becerilerini ve aynı zamanda kamu politikaları üzerinde etkilerini arttırmayı amaçlamaktadır. Bir çok STK politika etkileme faaliyetlerini ya projelerinin bir parçası olarak ya da ana faaliyet konuları olarak uygulamaktadır. Rehberde politika etkileme faaliyetlerini uygulamadan önceki çeşitli aşamalardan bahsedilmektedir. Bu nedenle, söz konusu faaliyetlerin doğru seçilmesi ve mümkün olan en fazla etkiyi elde edecek şekilde planlanmasına önemli yer verilmiştir. Rehber aşağıda belirtilen beş ana bölümden meydana gelmektedir; 1-Savunuculuk ve Politika Etkilemeye Giriş 2-Erken Mesajın Doğuşu 3-İttifak Oluşturma ve Eylem Planı 4-Uygulama ve Öğrenme: Nihai Mesajı Vermek 5-Araç Kutusu TACSO Türkiye Kapasite Geliştirme Alan Araştırması 2013 Yayımlandı TACSO Türkiye tarafından hazırlanan bu araştırmada Sivil Toplum alanında Kapasite Geliştirme çalışmaları yapan 8 Sivil Toplum Kuruluşuna ve yine bu alanda çalışan kamu kurumlarına yer verildi. İlki 2011 yılında yayınlanan bu araştırma ile amaçlanan Kapasite Geliştirme alanında çalışan kurumlar ile STK ların kapasitesini güçlendirmek için destek arayanları buluşturacak bir yapının oluşturulmasıdır. Sadece internet üzerinden yayınlacak bu araştırma belirli aralıklar ile güncellenecektir. Kapasite Geliştirme Alan Araştırmasına eklenmesini istediğiniz bilgiler için adresine e-posta atabilirsiniz. Kapasite Geliştirme Alan Araştırması na TACSO internet sitesi adresinden ulaşabilirsiniz. TACSO Türkiye deki Sivil Toplum Kuruluşları İçin Fon Rehberi Güncellendi Türkiye de faaliyet gösteren hazırlanan Fon Rehberi, farklı alanlarda çalışan STK ların faaliyetlerini desteklemek için başvurabilecekleri kaynaklar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde yer alan bilgiler, ulusal ve uluslararası mecrada Sivil Toplum Kuruluşlarına fon sağlayan birçok kurum ve kuruluş incelenerek derlenmiştir. Rehberde; Vakıflar ve Bağımsız kuruluşlar, Büyükelçilikler ve Konsolosluklar, Devlet Kurumları ve Uluslararası Kuruluşlar ve Özel Şirketler olmak üzere 4 farklı kategori de toplam 109 kurum ve kuruluş yer almaktadır. Nisan ayında güncelenen Türkiye deki Sivil Toplum Kuruluşları için Fon Rehberi ne TACSO internet sayfası www. tacso.org adresinden ulaşabilirsiniz. 10

11 Sivil Toplum Kamu İşbirliği Uluslararası Konferansı TÜSEV, STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) ve YADA (Yaşama Dair Vakıf) ile birlikte yürüttüğü Türkiye de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Nisan 2013 te İstanbul da iki günlük bir uluslararası konferans düzenlendi. Konferansta, sivil toplum kamu sektörleri arasındaki işbirliğine dair Dünya daki ve Avrupa daki pratiklerin, politikaların ve deneyimlerin Türkiye ile karşılaştırmalı olarak ele alındığı panel ve atölye oturumları yer aldı. Sivil Toplum Kamu İşbirliği Uluslararası Konferansı, sivil toplum ve kamu kuruluşlarından temsilciler ile Türkiye ve AB ülkelerinden uzmanları bir araya getirdi. Konferansa ilişkin notlar ve raporlar önümüzdeki günlerde, projenin internet sitesinde yayınlanacaktır. Tüsev Tarafından Hazırlanan Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 Yayınlandı Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), sivil toplum-kamu ilişkileri, yasal ve mali ortam, sivil topluma aktarılan kaynaklar, yönetişim, uluslararası ilişkiler gibi çeşitli konuları detaylı biçimde mercek altına alarak ikincisini hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 nin tanıtım toplantısını 29 Mart 2012, Cuma günü gerçekleştirildi. Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 de, döneminde sivil toplum alanında yaşanan gelişmeler, uygulamada karşılaşılan zorluklar ve alanın güçlü yanları bir önceki yılın bulgularıyla karşılaştırmalı olarak incelendi. Yasal çerçeve, uluslararası ilişkiler, kurumsal kapasite ve araştırma başlıklarından oluşan raporda, bu sene STK ların medyada görünürlüğü ek bir bölüm altında ele alındı. Raporun online versiyonlarına TÜSEV internet sitesi Bizsiz Olmaz Radyo Programı Devam Ediyor! Nisan 2012 den bu yana TACSO ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi(STGM) nin ortak olarak her salı saat da Açık Radyo 94.9 da yayınlanan, radyo programı Bizsiz Olmaz sivil toplum kuruluşları temsilcileri, aktivistlerin katılımı ile devam ediyor. Geçtiğimiz son 4 ayda Göç Vakfı, Şebeke Projesi, Denge ve Denetleme Ağı, Anayasa İzleme, SPOD, Özgürlükçü Anayasa Platformu, LGBT Aileleri İstanbul Grubu(LISTAG), Tabiatı Koruma Girişimi, Kürtaj Yasaklanamaz Girişimi, Mor Çatı, ROMFO, Hebun LGBT, Tesev, Tüsev, Barış için Kadın Girişimi, Bianet, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Kaos GL konuk olarak Bizsiz Olmaz a katıldı. Radyo programlarının içeğini ayrıca #bizsizolmaz hashtag i twitter adresinden takip edebilir ve daha önceki yayınlara TACSO internet sitesi adresinden ulaşabilirsiniz. 10

12 BİZ KİMİZ? TACSO-SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Sivil Topluma Destek Fonu kapsamında Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye de uygulamaya konulan bir projedir. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (IKGV) proje ortağı olarak yer almakta ve tüm proje çalışmalarına destek olmaktadır. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) de kuruluş misyonuna uygun olarak proje faaliyetlerinin uygulanmasına büyük katkı sağlamaktadır. Projenin ana amaçları, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitesinin artmasına destek vermek ve demokratik sürece katılımlarına katkıda bulunmaktır. STK ların hizmet kalitesini arttırmak ve demokratik süreçlere katılımlarını sağlamak yoluyla, STK ların hesap verebilirliklerini ve kamuoyundaki imajlarını güçlendirmek, sivil toplum dostu bir ortamı teşvik etmek gerekmektedir. Projenin ihtiyaçlara uygun yürütülebilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla her bir faydalanıcı ülkede, kamu, sivil toplum ve bağışçı kuruluş temsilcilerinden oluşan birer Ulusal Danışma Kurulu oluşturulmuştur. TACSO Türkiye Danışma Kurulu; Arı Hareketi, BİANET, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı, Habitat Gençlik ve Yönetişim Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitim Derneği, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ndan oluşmaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ulusal Danışma Kurulumuza destek vermektedir. Merkez Ofis Potoklinica Sarajevo Bosnia and Herzegovina T: +387 (0) Arnavutluk Yardım Masası Rr Donika Kastrioti Kotoni Business Centre, K-3, Nr. 7, Tirana Albania T: +355 (4) Bosna Hersek Yardım Masası Visegradska Sarajevo Bosnia and Herzegovina T: +387 (0) PROJE OFİSLERİ Hırvatistan Yardım Masası Amruševa 10/ Zagreb, Croa/a T: , 1738, 1739 Kosova* Yardım Masası Fazli Grajqevci 4/a Pris/na, Kosovo Ph. no: Karadağ Yardım Masası Dalma/nska Podgorica, Montenegro Ph. no: /123 Sırbistan Yardım Masası Spanski Boraca 24, stan broj Novi Belgrade, Serbia T: Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (EYMC) Yardım Masası 11 Oktomvri 6/1-3 T: *İsim, statüsü hakkındaki konumlara karşı önyargısızdır; BM Güvenlik Konseyi 1244 sayılı kararı ve ICJ nin Kosova bağımszlık bildirgesi üzerindeki düşüncesi ile uyumludur. TACSO TÜRKİYE İSTANBUL OFİSİ NESLİHAN ÖZGÜNEŞ Türkiye Koordinatörü MEHRU AYGÜL Proje Uzmanı t Dümen Sok. 7/14 Gümüşsuyu- Beyoğlu İstanbul ANKARA OFİSİ AYÇA BULUT BİCAN Türkiye Koordinatörü AYÇA BEŞTEPE GÜNÇAKIN Proje Uzmanı AKÇA ÜNSAL Mali ve İdari Asistan t/f Gülden Sok. 2/2 Kavaklıdere Ankara 8

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ TACSO(Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek) Projesi tarafından düzenlenen Konferansta,

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union.

Ocak 2014 TACSO 2. Broşür. Technical Assistance for Civil Society Organisations. This project is funded by the European Union. Ocak 2014 TACSO 2 Broşür Technical Assistance for Civil Society Organisations This project is funded by the European Union. - - - TACSO nun hedefi STK ların kapasitelerini arttırmak ve demokratik süreçler

Detaylı

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara

Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI. 23 Aralık 2014, Ankara 17 Etkinlik Raporu AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK YASASI HAZIRLIK SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATILIMI STK ÇALIŞTAYI 23 Aralık 2014, TACSO Türkiye Tunus Caddesi 85/8 Kavaklıdere 06690 t:/f +90 312 426 4451

Detaylı

2011 de Ankara da gerçekleştirildi. Toplantıda

2011 de Ankara da gerçekleştirildi. Toplantıda Sevgili Sivil Toplum Dostları, Öncelikle yeni yılınızı kutluyor, 2012 de çalışmalarınızın başarıyla devam etmesini diliyoruz. Batı Balkanlar ve Türkiye deki Sivil Toplumun Kapasitesinin Geliştirilmesi

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Değişim İçin Ortaklık: Batı Balkanlarda ve Türkiye de Sivil Toplum ve Hükümetler isimli konferans, Sırbistan Devleti, Balkan Sivil Toplum

Değişim İçin Ortaklık: Batı Balkanlarda ve Türkiye de Sivil Toplum ve Hükümetler isimli konferans, Sırbistan Devleti, Balkan Sivil Toplum DEĞİŞİM İÇİN ORTAKLIK: BATI BALKANLARDA VE TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUM VE HÜKÜMETLER KONFERANSI SIRBİSTAN DA GERÇEKLEŞTİ Değişim İçin Ortaklık: Batı Balkanlarda ve Türkiye de Sivil Toplum ve Hükümetler isimli

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Türkiye ofisleri tarafından hazırlanan bültendir. TACSO Avrupa Birliği

Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Türkiye ofisleri tarafından hazırlanan bültendir. TACSO Avrupa Birliği 1 Teknik Destek (TACSO) Projesi Türkiye ofisleri tarafından hazırlanan bültendir. TACSO Avrupa Birliği Sevgili Sivil Toplum dostları, TACSO TÜRKĐYE DEN HABERLER TACSO Projesi Ağustos ayı itibarı ile birinci

Detaylı

BATI BALKANLAR VE TÜRKİYE DE KAMU-SİVİL TOPLUM İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN BÖLGESEL DİYALOG GÜÇLENİYOR

BATI BALKANLAR VE TÜRKİYE DE KAMU-SİVİL TOPLUM İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN BÖLGESEL DİYALOG GÜÇLENİYOR Sivil Toplum Kurulusları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Türkiye ofisleri tarafından hazırlanan bültendir. TACSO Avrupa Birliği BATI BALKANLAR VE TÜRKİYE DE KAMU-SİVİL TOPLUM İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı

Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2016 2017 Çocuğa karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 2015 2017 2015 Gösterge temelli izleme ve raporlama eğitimleri, toplantılar, yayınlar... I1. Genel Kurul, 8 Mayıs, Ankara Çalışma grupları

Detaylı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı

STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/ Multi STÖ ler için Açık Çağrı Kapasite Gelişimi için STÖ İşbirlikleri Destek Programı Arka Plan

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜSEV olarak Sosyal Yatırım Programı ile 2006 yılından

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir Aktivist Programı - Başvuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla 2012 yılı sonlarında Sivil Düşün AB Programını

Detaylı

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor Biz Kimiz? Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) bireylerin insan haklarının yanı sıra sosyal ve ekonomik haklarıyla

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI

SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI SİVİL DÜŞÜN AB PROGRAMI VAKA ANALIZI S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 3 TÜSEV in hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2013 Hollanda Başkonsolosluğu nun Matra Programı kapsamında sağlanan finansman

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN ANAYASA YAPIM SÜRECİNE KATILIM VE OMDUSMANLIK MEKANİZMASI DENEYİM PAYLAŞIMI İÇİN HIRVATİSTAN A ÇALIŞMA ZİYARETİ DÜZENLENDİ

DEZAVANTAJLI GRUPLAR İÇİN ANAYASA YAPIM SÜRECİNE KATILIM VE OMDUSMANLIK MEKANİZMASI DENEYİM PAYLAŞIMI İÇİN HIRVATİSTAN A ÇALIŞMA ZİYARETİ DÜZENLENDİ DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI UZMANLARI VE STK TEMSİLCİLERİ HIRVATİSTAN DA SİVİL TOPLUM- KAMU İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARINI İNCELEMEK İÇİN ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ TACSO, Türkiye de kamu- sivil toplum

Detaylı

Kapasite Geliştirme Alan Araştırması

Kapasite Geliştirme Alan Araştırması This project is funded by the European Union Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir Kapasite Geliştirme Alan Araştırması Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek www.tacso.org SIPU

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI KADIN GİRİŞİG İŞİMCİLER VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI 5 Aralık 2005 TEPAV www.kagider.org KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KAGIDER Eylül 2002 de 37 girişimci kadın tarafından kuruldu. KAGIDER İN çeşitli sektörlerden

Detaylı

BÖLGESEL AĞLARA DESTEK: ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI VE HİBE ÇAĞRISI

BÖLGESEL AĞLARA DESTEK: ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI VE HİBE ÇAĞRISI TACSO Türkiye Bilgilendirme Oturumu BÖLGESEL AĞLARA DESTEK: ÇERÇEVE ORTAKLIK ANLAŞMASI VE HİBE ÇAĞRISI SİVİL TOPLUM ARACI / (Referans: Europeaid/132438/C/ACT/MulD) Teklif Çağrısının Genel Amacı Karar alma

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

TÜRKĐYE E-BÜLTEN TACSO EĞĐTĐM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI!

TÜRKĐYE E-BÜLTEN TACSO EĞĐTĐM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI! 1 AB-STK DĐYALOG TOPLANTISI AB ÇEVRE MEVZUATI VE MÜZAKERE TOPLANTISI ĐSTANBUL DA GERÇEKLEŞTĐ 25 Mayıs 2010 tarihinde TACSO Projesinin de desteği ile gerçekleştirilen toplantıya Türkiye den 9 Sivil Toplum

Detaylı

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi SPoD, Bağımsız Seçim İzleme Platformu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratik gözetim hakkı çerçevesinde kırılgan grupların seçme ve seçilme

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Kapasite Geliştirme Alan Araştırması

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Kapasite Geliştirme Alan Araştırması Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Kapasite Geliştirme Alan Araştırması 2013 Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Ankara da düzenlenen Kapanış Toplantısı ile tamamlandı. Paydaşlar toplantıya

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu "Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması

GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu "Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması Connective Cities Hakkında 4-6 Temmuz 2017, Kocaeli

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BÜLTEN - 2017/1 BİRLİKTE VARIZ ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 1 Başkanlığımız, kamuda, isminde sivil toplum geçen ilk başkanlık olarak

Detaylı

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı - Destek Talebi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin, ağlar ve platformların desteklenmesi

Detaylı

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır.

Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Sivil Düşün bir Avrupa Birliği programıdır. Facebook / SivilDusun Twitter / SivilDusun YouTube / sivildusunab Instagram / sivildusun Çalışmalarınızla ilgili duyuruları haber@sivildusun.eu adresine iletebilirsiniz.

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Proje Geliştirirken Faydalanabileceğiniz Kaynaklar

Proje Geliştirirken Faydalanabileceğiniz Kaynaklar Proje Geliştirirken Faydalanabileceğiniz Kaynaklar Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini gerçekleştirirken kaynaklarını ve zamanlarını etkin kullanmalarına yardımcı olabilecek, çeşitli hibe programlarına

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Sivil Toplum Aracı: Türkiye

Sivil Toplum Aracı: Türkiye Sivil Toplum Aracı: Türkiye 1. Genel Hedef ve Amaç 1.1 Genel Hedef: Demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne katkı sağlamak; sivil toplumun, yönetişimin her aşamasında karar alma ve politika

Detaylı

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI

EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI EDİRNE TİCARET VE SANAYİ ODASI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ORTAK KÜÇÜK PROJELER FONU: BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ORTAK KÜÇÜK PROJELER FONU: BULGARİSTAN-TÜRKİYE PROGRAMI Türkiye ve Bulgaristan,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT

Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT Amerika Birleşik Devletleri nin saygın yüksek öğretim kurumlarından Yale Üniversitesi nde tarih bölümü öğretim üyesi olarak çalışan ve eski LGBT çalışmaları kürsüsü başkanı Prof. Dr. George Chauncey, SPOD

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR Sosyal Güvenlik Kurumu nun yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortaklaşa finanse ettiği Evde Çocuk Bakım Hizmetleri

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: Ocak 2012

KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: Ocak 2012 KADININ İNSAN HAKLARI YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ Kuruluş: 1993 Ocak 2012 Biz kimiz? Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ), Türkiye de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı