AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI 17-19 NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİVİL TOPLUM DÖNÜŞÜMLERİ ULUSLARARASI TACSO KONFERANSI NİSAN DA ZAGREB DE GERÇEKLEŞTİ TACSO(Sivil Toplum Kuruluşları İçin Teknik Destek) Projesi tarafından düzenlenen Konferansta, Batı Balkanlar ve Türkiye deki Sivil Toplum Kuruluşları nın (STK) Avrupa Birliği ne (AB) katılım sürecinde yaşadıkları deneyimler ve zorluklar paylaşıldı. Konferans, Batı Balkanlar ve Türkiye de AB katılım sürecinde yaşanan farklı deneyimlerin ve bakış açılarının paylaşılmasına vesile oldu. Özellikle AB süreçlerinin sivil toplum kuruluşlarının çalışma şekilleri, örgütlenme modelleri, kurdukları dil ve savunuculuk becerileri üzerindeki etkileri çokça tartışıldı. AB ye katılım sürecinde sivil toplum kuruluşlarının hükümetlerine reformları yönlendirmek için etkide bulunabildikleri, katılımdan sonra ise bu etkileme olanaklarını kaybettiklerinden bahsedildi. STK ların profesyonelleşerek aktivizmden uzaklaşması kimi katılımcılar tarafından sorunlu bulunurken, profesyonelleşmenin özellikle AB müzakere sürecine katılım için gerekli olduğunu düşünenler oldu. Katılım sonrası sivil toplumun karşılaşabileceği sorunlar hakkında yapılan sunumlarda özellikle sivil toplum kuruluşlarının fon geliştirme ve sürdürülebilirlik konusunda hazırlıklı olmaları gereği ve kendi devletlerinin katılım sonrasında da sivil toplumu desteklemeye yönelik strateji geliştirmeleri için baskı kurmaları gerekebileceği belirtildi. Sivil toplumun, özellikle AB uyumuna yönelik reformların sürdürülebilirliği yönünde savunuculuk çalışmaları yapması gereğine dikkat çekildi. Dünya Kahvesi metodu aracılığı ile tartışma fırsatı bulan katılımcılar, önümüzdeki dönem için Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Başkanlığı, kendi devlet kurumları ve sivil toplum için öneriler geliştirdiler. Konferansın detaylı programı ve raporu hakkında bilgiye dan ulaşabilirsiniz. TÜRKİYE E-BÜLTEN SAYI 2013/2 İÇİNDEKİLER TACSO BÖLGEDEN 1 TACSO TÜRKİYE 2 SİVİL TOPLUM ARACI- ORTAKLIK PROGRAM- LARI 6 TACSO REHBERLERİ 7 TACSO HAKKINDA 8 KONSORSİYUM ÜYELERİ SIPU International AB Civil Society Promotion Center Partners Foundation For Local Development Foundation in Support of Local Democracy İnsan Kaynağını Gelistirme Vakfı 1

2 Göç Platformu Savunuculuk ve Politika Belirleme Çalıştayı Diyarbakır da Gerçekleşti TACSO nun desteği ile Göç Platformu Savunuculuk ve Politika Belirleme Çalıştayı Göç Platformu bileşenleri olan Van, Amed, Akdeniz ve İstanbul Göç-Der (Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği) üyelerinin katılımıyla Mart 2013 tarihleri arasında Diyarbakır da gerçekleşti. Çalıştayın amacı, Göç Platformu na üye kuruluşların ülke içinde yerinden edilme konusundaki hukuki kapasitelerinin gelişmesine katkı sağlamak ve hukuki anlamdaki becerilerinin arttırılması için yapılabileceklerin belirlenmesiydi. Bu çerçevede bilgi ve deneyim paylaşımı amacı ile ülke içinde yerinden edilmenin kavramsal çerçevesi ile ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler konularında sunumlar yapıldı. Çalıştayda, farklı illerde, derneklerde deneyimlenen hukuki süreçlerin paylaşılması amacıyla Göç Platformu bileşenlerinin her biri sunum yaptı. Çalıştayla ilgili daha fazla bilgiye TACSO internet sitesi adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Uluslararası Çok Kültürlülüğün Temeli: Kadın Hakları Kuram ve Uygulama Konferansı İstanbul da Gerçekleşti Kadın hakları alanında çalışan uzmanlar, akademis-yenler, aktivistler ve sivil toplum temsilcilerini biraraya getirerek, teori ve pratiğin bir konuşulduğu ortam yaratmak amacıyla Mart 2013 tarihle-rinde Bahçeşehir Üniversitesi nde Uluslararası Çok Kültürlülüğün Temeli: Kadın Hakları Kuram ve Uygulama Konferansı gerçekleştirildi. TACSO nın da desteği ile Balkanlardan, Ortadoğu dan ve Türkiye den gelen katılımcılar ve konuşmacılar iki gün boyunca çokkültürlülük temelinde kadın hakları teorisi ve pratik uygulamalarını paneller ve Dünya Kafe uygulamsıyla tartışma imkanı buldular. İstanbul Politika Merkezi nden Fuat Keyman ın moderatörlüğünde Mısır ve İran asıllı aktvisit Nadia Al-Ali nin konuşması ile son bulan konferans hakkında daha fazla bilgiye TACSO internet sitesi adresinden ulaşabilirsiniz. Uluslararası Kamu-Sivil Toplum İlişkileri Konferansı Ankara da Gerçekleşti Mart 2013 tarihleri arasında Ankara Vali Galip Demirel Vilayetler Evi nde, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Makedonya, Romanya ve Bulgaristan dan temsilcilerin katılımıyla, Türkiye ve çevre ülkelerde sivil toplum kuruluşlarına hizmet sunan kamu kurumlarının ve bu kurumlarca yürütü-len çalışmaların tanıtılması, sivil toplum mevzuatı ve uygulamalarıyla, STK ların hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri ile denetim faaliyetlerinin karşılaştırılması, ülkemizdeki sivil topluma yönelik hizmetlerin ve sivil toplum bilincinin yaygınlaştırılmasına ve kamu-sivil toplum ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların doğru tanıtılarak fikir alışverişinin sağlanması amacıyla, Uluslararası Kamu-Sivil Toplum İlişkileri Konferansı düzenlendi. Konferansta iki gün boyunca, Dünyada Sivil Toplum Kuruluşları ve Kamu-Sivil Toplum İlişkileri; STK ların İş ve İşlemlerini Yürüten Kamu Kuruluşlarının Yapıları ve Çalışmaları; Sivil Toplumun Gelişimine Yönelik Destek Mekanizmaları ve STK larda Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Denetim başlıklı paneller gerçekleştirildi. TACSO nun desteği ile konferansa Balkanlardan katılan STK-Kamu işbirliği ofisleri temsilcileri panellerde tecrübelerini paylaştı. Bölgedeki ülkelerin çoğuna örnek teşkil eden Hırvatistan modelini Igor Vidacak anlattı. Konferans hakkında daha fazla bilgiye Dernekler Dairesi Başkanlığı internet sitesi den ulaşılabilir. 2

3 VAN STK LARI İÇİN AB TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA FARKLI ALANLARA YÖNELİK ÜÇ KAPASİTE GELIŞTİRME ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ AB Türkiye Delegasyonu, Van da 2012 yılındaki deprem sonrasında sivil toplum temsilcileri ile temasları sonucunda, etkin yerel STK ların çalışmalarını güçlendirme ihtiyacına destek sağlamak üzere, TACSO Türkiye aracılığı ile bir teknik destek programı hayata geçirdi. Van AB Teknik Destek Programı, yerel STK ların halihazırda sürmekte olan çalışmaları, ihtiyaçları ve geleceğe ilişkin planlarını belirleyebilmeleri için gerekli olan uzmanlık ve teknik desteği sağlamayı hedefledi. Program kapsamında, 2013 yılının başından itibaren yaklaşık 60 katılımcı ile üç ayrı çalıştay düzenlendi. Çalıştayların yanı sıra, program kapsamında destek isteğinde bulunan STK lar ile teknik destek toplantıları ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kadın Meclisi temsilcileri ile küçük çaplı atölyeler gerçekleştirildi Ekim 2012 de düzenlenen Etkin Sivil Hareket için İşbirliği çalıştayını izleyen ikinci etkinlik olan, Van STK larına Genç Sivil Toplum Aktivistlerini Güçlendirme Çalıştayı 4-6 Ocak 2013 tarihlerinde 25 katılımcı ile gerçekleştirildi. Çalıştay, genç sivil aktivistlerin stratejik planlama konusunda teorik yaklaşımlar hakkında bilgi edinmelerine ve grup çalışmaları ile planlama süreçlerini deneyimlemelerine olanak sağladı. Program kapsamında düzenlenen üçüncü etkinlik, kadın hakları alanında çalışan yerel STK temsilcileri bir araya getiren Kadın STK ları için Kapasite Geliştirme Çalıştayı: Van da Kadınlar: Geleceği Arama oldu. 5-8 Şubat 2013 te düzenlenen çalıştaya kadın hakları alanında çalışan STK lardan 19 temsilci katıldı. Katılımcılar, geleceği arama yöntemini kullanılarak Van da kadınların durumuna ilişkin geçmişi, var olan durumu ve geleceği ele aldılar. Çalışma ile kadın alanında çalışan sivil aktivistler ortak zeminleri konusunda farkındalık yaratarak, ortak faaliyetler planlama deneyimi edindiler. Program kapsamında düzenlenen dördüncü etkinlik, tüm yerel STK lara açık olan Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalıştayı: Kaynak Geliştirme ve Gönüllü Yönetimi oldu Şubat 2013 te yaklaşık 16 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışma, STK lar için kaynak geliştirme stratejilerini ve etkili gönüllü yönetimi için araçları ele aldı. Kaynak geliştirme ve gönüllü yönetimine ilişkin planlama araçlarının grup çalışmalarında katılımcılar tarafından deneyimlendiği Çalıştay da, dünyadan ve Türkiye den sivil toplumun başarılı örneklerine yer verildi. AB Sivil Toplum Örgütleri Teknik Destek Programının son toplantısı STK lara Yönelik AB Olanakları Çalıştayı, 13 Mayıs 2013 te Van da, yaklaşık 30 katılımcı ile gerçekleştirildi. Toplantının başlangıcında, katılımcılara AB Teknik Destek Programının ana hatları aktarılırken, TACSO tarafından üretilen farklı alanlardaki kapasite geliştirme kaynakları ve Türkiye de AB desteği ile hayata geçen kapasite geliştirme olanakları ele alındı. Toplantının temel konusunu, Sivil Düşün AB Programının tanıtımı oluşturdu. Sivil Düşün AB Programı kapsamında katılımcılara, aktivistler, sivil toplum örgütleri, sivil ağlar ve platformlarının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanan ve dört yıl boyunca yararlanılması mümkün olan destekler paylaşıldı, başvuru gereklilikleri, örnekler ve imkanlar derinlemesine görüşüldü. Toplantının son bölümünde, katılımcılarla sivil toplum ortamı üzerine güncel gelişmelerle ilgili danışma oturumu gerçekleştirildi. Program kapsamında düzenlenen çalıştayların raporlarına ve programın son toplantısı hakkında bilgilere TACSO internet sitesi adresinden ulaşabilirsiniz

4 Kadın Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları İçin Gönüllü Yönetimi Eğitimi Bursa da Gerçekleşti 28 Şubat-1 Mart 2013 tarihleri arasında Bursa da Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi nin işbirliği ile Kadın Alanında Çalışan STK lar için Gönüllü Yönetimi Eğitimi düzenlendi. Bursa da faaliyet gösteren 16 STK dan 20 katılımcının katılımı ile gerçekleştirilen eğitimin amacı; gönüllülük kavramını tartışmak ve STK ların gönüllüleri ile birlikte katılımcı bir süreç gerçekleştirebilmek için kullanılabilecekleri araçları geliştirmek idi. Çeşitli uygulamalar ve grup çalışmaları ile 2 gün boyunca katılımcılarla kuruluşlarında gönüllü yönetimini nasıl uygulayabi-lecekleri tartışıldı. Roman Hakları Forumu ROMFO Stratejik Planlama Toplantıları TACSO nun kolaylaştırıcılığında gerçekleşen toplantılarda ROMFO üyeleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Roman Stratejisine yönelik katkılar sunmak üzere hazırlık yaptı. 20 farklı Roman Derneği ve Federasyondan katılan temsilciler, eğitim, sağlık, barınma ve istihdam alanlarında iyi örnekler paylaştılar ve bu örneklerin yaygınlaştırılması için öneriler geliştirdiler Nisan 2013 tarihinde TACSO ofisinde gerçekleşen toplantıya 30 ROMFO üyesi katıldı. Katılımcılar yaptıkları değerlendirmelerde; eğitimin yaptıkları çalışmalara ve gönüllüler ile olan iletişimlerine farklı bir bakış açısı kattığını ilettiler. Eğitim hakkında daha fazla bilgiye adresinden ulaşılabilir. BIANET Medya-Sivil Toplum Buluşmaları Düzenledi TACSO Türkiye, Bağımsız İletişim Ağı Bianet in medya ve sivil toplumu buluşturduğu toplantılarına destek verdi. 9 Şubat 2013, 2 ve 23 Mart 2013 tarihlerinde düzenlenen üç toplantıya, toplumsal cinsiyet, çocuk hakları ve insan hakları alanlarında çalışan 60 ın üzerinde STK katıldı. Toplantılarda Bianet in hak odaklı habercilik çalışmaları tanıtıldı ve alandan duydukları ihtiyaçlardan bahsedildi. Toplantılara katılan STK temsilcileri, Bianet e haberlerin içeriği ve kapsamı ile ilgili geri bildirimde bulundular. Toplumsal cinsiyet alanında çalışan STK lar, özellikle kullanılan dilin önemine dikkat çektiler. Kadınlara sadece kadın konularında değil, bütün alanlarda danışılabileceğini vurguladılar. Çocuk hakları alanında çalışan STK lar, Bianet in muhabirleri arasında çocukların olmasının da iyi olacağını, haberler hazırlanırken konular konusunda çocuklara da danışılabileceğini belirttiler. İnsan hakları alanında çalışan STK lar da Bianet in çok önemli bir boşluğu doldurduğunu vurguladılar. Bianet Medya-Sivil Toplum buluşmaları ile ilgili daha fazla bilgi için rapora TACSO internet sitesi adresinden ulaşabilirsiniz. 4

5 Mor Çatı nın Düzenlediği Şiddet Önleme İzleme Merkezleri -ŞÖNİM Çalıştayında Kadın Hakları Savunucuları Bir Araya Geldi Ocak 2013 tarihlerinde İstanbul da toplanan Şiddet Önleme İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) Çalıştayı na katılan, bazı belediyelerin kadın koordinasyon birimlerinin de aralarında bulunduğu 48 kadın kuruluşunu temsil eden yaklaşık 120 kadın, iki gün süresince ŞÖNİM lere odaklanarak, kadına karşı şiddetle mücadele tecrübelerinin ışığında, yeni yasal çerçeveyi ve gelişmekte olan uygulamayı değerlendirdi. Çalıştay da katılımcılar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yapısal bir değişikliğe gidilmesi ile ortadan kaldırılan Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumunun kapanmasının ardından ortaya çıkan durumu, 1 yıldır yürürlükte olan 6284 sayılı yasanın kadınlar açısından sonuçları ve ŞÖNİM lerin pilot uygulamaları da ele aldılar. Katılımcılar, iki günlük çalışma sonucunda bir sonuç bildirgesi oluşturarak, ulusal bir kampanya ile çalışmaya devam etme karar aldılar. Çalıştayın sonuç bildirgesine ve Mor Çatı nın da içinde bulunduğu Kadın Sığınakları / Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayları nın önceki dönem raporları için Sığınaksız Bir Dünya internet sitesinden ve inceleyebilirsiniz İç Anadolu Bölgesi Çevre Sorunları İçin Eylem Planı Hazırlanması Çalıştayı Kayseri de Düzenlendi TACSO tarafından, Ağlar/ Platfomlar ve İnisiyatiflerin savunuculuk çalışmalarına destek açık çağrısı kapsamında, İç Anadolu Çevre Platformu ( İÇAÇEP) tarafından düzenlenen çalıştay, 23 Mart 2013 tarihinde Kayseri de gerçeklesti. Çalıştay a, bölgenin çeşitli illerinden, İç Anadolu Çevre Platformuna üye dernek temsilcileri, Türkiye Çevre Platformu, Batı Karadeniz Çevre Platformu, Ege Çevre Platformu ve Doğu Akdeniz Çevre Platformlarından temsilciler ile Erciyes Üniversitesinden akademisyenler katıldı. İÇAÇEP Kayseri çalıştayında, bu bölge toplantılarında da ele alınan ve özellikle bölgede gerçekleştirilen büyük yatırımların neden olduğu çevre sorunlarının azaltılması amacıyla bölge STK larınca da destek gören bir eylem planı hazırlanmasının yanısıra, bölge STK larının sürece katılımının artırılması ve İÇAÇEP in kurumsal yapısının güçlendirilmesi hedeflendi. Çalıştay sonucunda bölgede yerel düzeyde faaliyet gösteren STK ların katılım desteği ile sorunlara çözüm üretecek bir eylem planının hazırlanması için hazırlık yapıldı ve temel oluşturuldu. Toplantının raporuna TACSO internet sitesi İHAD Etnik ve Dini Azınlık Haklarının Korunmasına Yönelik Bölgesel Ağ Kurmak Arama Toplantısı Gerçekleştirdi. TACSO nun desteği ile İnsan Hakları Araştırmaları Derneği-İHAD tarafından Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu ülkelerini kapsayan Etnik ve Dini Azınlık Haklarının Korunmasına Yönelik Bölgesel Ağ Kurmak Arama Toplantısı 2 Şubat 2013 tarihinde Ankara da yapıldı. Toplantıya İHAD ın yanı sıra KAFFED, İHGD, SETA Vakfı, SDE, IMPR, İHOP ve Ege Üniversitesinden de katılım oldu. İlk oturumda, bölgesel düzeyde etnik ve dini azınlık toplumlarının başlıca sorunları ve bu sorunların ulusal ve uluslararası etkileri değerlendirildi. Türkiye ve bölge ülkelerinin benzerlikleri ve farklılıklarının analizi konusunda katılımcılar görüşlerini bildirdi. İkinci gündem konusu ise Azınlık toplumlarının güçlendirilmesi ve temel hakların güvence altına alınması için bölgesel düzeyde atılacak adımlar. Bu oturumda; siyasi ve hukuki koşulların elverişliliği/elverişsizliği/olası risklerin analizi bağlamında değerlendirmeler yapıldı. Üçüncü ve son oturumda ise; Bölgesel sivil ağ oluşumu için hazırlık grubu oluşturulması, stratejik planlama için atılacak adımların belirlenmesi ve somut çıktılar ele alındı ve azınlık hukukunun bölgesel düzeyde geliştirilmesi bakımından katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştı. TACSO nun desteği ile Bosna-Hersek te yapılan ilk toplantının devamı niteliğinde olan çalışmada bölgesel ağ oluşumu için önemli bir mesafe alındı. Bu toplantıyla elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak 3.Arama Toplantısı nın Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan gibi Güney Kafkasya nın azınlık sorunlarıyla boğuşan üç önemli ülkesini kapsayacak şekilde Tiflis te düzenlenmesi öngörülmektedir. Toplantının raporuna TACSO internet sitesi ulaşabilirsiniz.

6 IN FOCUS Sivil Toplum Kurulusları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Türkiye ofisleri tarafından hazırlanan bültendir. TACSO Avrupa Birliği AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN STK LARA YÖNELİK SİVİL TOPLUM ARACI- ORTAKLIK PROGRAMLARI KAPSAMINDA PROJE ÇALIŞMALARI TÜRKiYE DE DE BAŞLADI! TACSO Sivil Toplum Aracı- Bölgesel Tematik Ağlara Destek: Ortaklık Programları Türkiye Yararlanıcıları için Deneyim Paylaşım Toplantısı Düzenledi Avrupa Komisyonu tarafından başvuru çağrısı yapılan ve TACSO nun AB Türkiye Delegasyonu ile işbirliği içinde Nisan 2012 de Ankara ve İstanbul da iki bilgi toplantısı ile tanıttığı Sivil Toplum Aracı-Bölgesel Tematik Ağlara Destek için Ortaklık Programları (EuropeAid/132438/C/ACT/ Multi) kapsamında başvuru sonuçları açıklandı ve 21 Ocak 2013 te Brüksel de düzenlenen açılış toplantısında proje sahipleri bir araya geldi. Program kapsamında uygulanacak projeler arasında Türkiye den iki STK proje lideri, 6 STK ise proje ortağı oldu. Ortaklık Programlarının tasarımları gereği, proje sahibi ortaklıklar, ilk altı ay içinde bir hazırlık ve uygulama planı hazırlayarak, Mayıs 2013 sonunda Belgrad da gerçekleşecek Başlangıç Konferansı nda Avrupa Komisyonu ile paylaşacak ve projelerini Komisyon ile ortaklaşarak yürütülecek. TACSO Türkiye, Ortaklık Programı yararlanıcısı olan Türkiye den sekiz STK dan 11 temsilciyi, 5 Mart 2013 te projelerin Türkiye deki uygulanmasına ilişkin deneyimlerini paylaşmak ve birbirleri ile görüş alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacı ile İstanbul TACSO ofisinde bir araya getirdi. Katılımcılar, bölgesel projelerde KDV muafiyeti, ortaklıklar arasında çalışma kurallarının yapılandırılması, AB görünürlük kuralları, ulusal düzeyde yasal yükümlülükler gibi konularda deneyimlerini paylaştılar. Türkiye den projelerin temsilcileri, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Direktörlük temsilcisi Nicola Bertolini ile 16 Nisan 2013 te Ankara da bir araya gelerek, projelerdeki güncel gelişmeleri paylaştı ve programın uygulanması sürecinde Avrupa Komisyonu ndan beklentilerini ilettiler. TACSO Türkiye, Ortaklık Programları yararlanıcısı STK lara teknik destek sağlamaya devam ediyor. Program kapsamında gerçekleştirilecek projeleri aşağıdaki bölümden inceleyebilirsiniz; Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi, proje lideri olan TİSK in koordinasyonunda, 5 ülkede, ilk aşamada 24 ay süresince uygulanacak. Projenin ortaklarını; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE), Hırvatistan İşverenler Konfederasyonu (CEA), Makedonya İş Konfederasyonu (BCM), Karadağ İşverenler Federasyonu (MEF) ve Romanya Küçük ve Ortak Ölçekli Özel İşletmeler Ulusal Komisyonu (CNIPMMR) oluşturuyor. Projenin hedefi Güney Doğu Avrupa Bölgesi ndeki işveren örgütlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde çoklu paydaş diyaloğuna katılımını ve ülkelerdeki reform süreci üzerindeki etkilerini artırarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda farkındalık ve kapasite yaratmak; bölgedeki işletmelerin sosyal, çevresel, etik, tüketici ile ilgili vb. sorunlara dair muhtemel çözümleri faaliyetlerine ve temel stratejilerine dahil etmeleri için rehberlik sağlayarak toplum üzerindeki olumlu etkilerini artırmak ve bu alandaki kapasitelerini geliştirmektir. Projenin Türkiye ayağı 18 Nisan 2013 te Ankara da düzenlenen açılış toplantısı ile başladı. Projenin internet sitesine ulaşabilir, proje dokümanlarını inceleyebilir ve proje faaliyetlerini takip edebilirsiniz. Barış, Toplumlararası Uzlaşı ve İnsani Güvenlik için Sınıraşırı Yurttaşlar Ağı Projesi Helsinki Yurttaşlar Derneği (HyD) Barış, Toplumlararası Uzlaşı ve İnsani Güvenlik için Sınıraşırı Yurttaşlar Ağı Projesi, Helsinki Yurttaşlar Derneği liderliğinde, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova dan STK ların ve akademik ağların bulunduğu bir ortaklıkla, ilk aşamada 24 ay süresince uygulanacak. Projenin hedefi, Batı Balkanlar ve Türkiye deki geleneksel ve gündelik hayat güvensizlik leri ile ilgili toplumsal aktörler arasında ülke ve bölge çapında sürdürülebilir ortaklıklar ve üretimler gerçekleştirmektir. Proje kapsamında insani güvenlik alanının izlenmesi ve çeşitli boyutlarının derinlemesine incelenmesine yönelik araştırmaların hazırlanması, uluslararası toplantıların örgütlenmesi ve savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır. Projenin başlangıç döneminde hazırlanacak uygulama planı çalışmaları kapsamında, her bir proje ortağı insani güvenlik kavramının ülkelerini yakından ilgilendiren boyutlarını ve meselelerini ortaya çıkarmayı hedefleyen bir istişare sürecine başladı. Bu istişare faaliyetleri Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Sırbistan ve Türkiye de Mayıs ayının sonuna dek devam edecek. İnsani güvenlik kavramı ve proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için proje internet sitesi izleyebilirsiniz. 6

7 AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN STK LARA YÖNELİK SİVİL TOPLUM ARACI- ORTAKLIK PROGRAMLARI KAPSAMINDA PROJE ÇALIŞMALARI TÜRKiYE DE DE BAŞLADI! Güneydoğu Avrupa da İyi Yönetişim ve Yolsuzlukla Mücadelede Sivil Toplum Farkındalığının, İzleme ve Savunuculuk Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi-TESEV Ana çalışma alanlarından biri olan iyi yönetişim kapsamında hesap verebilirlik, şeffaflık ve bilgiye erişim üzerine odaklanan TESEV, Bulgaristan dan Demokrasi Çalışmaları Merkezi liderliğinde yürütülen Güneydoğu Avrupa da İyi Yönetişim ve Yolsuzlukla Mücadelede Sivil Toplum Farkındalığının, İzleme ve Savunuculuk Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi nin Türkiye deki ortağıdır. Proje, 9 ülkeden 17 STK ortaklığında ilk aşamada 24 ay boyunca uygulanacak. Projenin hedefi, iyi yönetişim ve yolsuzlukla mü-cadele alanında karar alma süreçlerini etkileyebilen, bu alanda kamuoyu yaratabilen bir sivil toplumun oluşumuna katkıda bulunmaktır. Proje kapsamında, iyi yönetişim ve yolsuzlukla mücadele alanında sivil toplumun kapasite ve işbirliğini ulusal ve bölgesel düzeyde geliştirmek için bilgi üretmek, bu alanda sivil toplum kamu diyalogunun gelişmesini desteklemek, ülkeler arası işbirliğini güçlendirmek ve son olarak da STK ların kendi kurumlarında hesap verebilirlik ve şeffaflık geliştirme çalışmalarına destek olmaktır. Proje hakkında daha fazla bilgiye ve proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara uygulayıcı SELDI Ağı internet sitesi ve TESEV in İyi Yönetişim Programı kapsamındaki çalışmaları TESEV internet sitesi adresinden inceleyebilirsiniz. Vatandaşlar İçin Üç A Projesi: Bilgiye Erişim (Access to Information), Danışmanlık (Advice) ve Aktif Destek (Active Support)- Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi Derneği Avrupa Vatandaşlık Hizmetleri Merkezi ECAS ın liderliğinde, Türkiye dahil 9 ülkede, ilk aşamada 24 ay süresince uygulanacak olan Vatandaşlar İçin Üç A Projesi: Bilgiye Erişim (Access to Information), Danışmanlık (Advice) ve Aktif Destek Projesinin Türkiye ortağı, Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi Derneği dir. Projenin hedefi, vatandaşlara destek ve tavsiye modelinin Batı Balkanlar ve Türkiye de yaygınlaşmasını desteklemek. Bunun için proje kapsamında, vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve danılma kaynaklarının bir haritasının çıkarılması ve bir fizibilite hazırlanması, ülkeler arası eşleşmeyi de içerecek biçimde 10 pilot uygulama hayata geçirilmesi, bu alanda bölgesel işbirliğinin sürdürülmesi için bir ağ oluşturulması yer alıyor. Proje hakkında daha fazla bilgi ve gelişmeler için ECAS internet sitesi adresini takip edebilirsiniz. Projenin Türkiye ortağı olan STGM Derneği nin çalışmaları hakkında bilgi edinmek için internet sitesi adresini inceleyebilirsiniz. Destek Reformlarının Garanti Altına Alınması için Bölgesel Ortaklık Projesi (PERSON) Projesi- Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK) İrlanda Devlet Üniversitesi Galway-Engelli Hukuku ve Politikaları Merkezi nin (NUI Galway- CDLP) proje lideri olduğu Destek Reformlarının Garanti Altına Alınması için Bölgesel Ortaklık Projesi(PERSON/BİREY), aralarında Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova, Sırbistan ve Türkiye nin de olduğu altı ülkede, ilk etapta 24 ay boyunca uygulanacak. Projenin Türkiye ortağı, 2006 yılından beri Türkiye de ruh sağlığı alanında insan haklarının geliştirilmesi için çalışan ve bu yönde izleme ve savunuculuk yapan Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK). PERSON/BİREY Projesi, zihinsel, bilişsel yetersizlikleri olan, psiko-sosyal engel yaşayan bireyleri etkileyen konularda, ihtiyaç duyulan reformların yapılmasına yönelik savunu çalışmalarının gerçekleştirilmesini, ve/ya yapılan reformların izlenmesini teşvik eder. Bu hedefler doğrultusunda, Balkan ülkelerindeki sivil örgütlerin kapasitelerinin artmasını, gerek bölgesel, gerekse ulusal düzeyde bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlar. PERSON/BİREY Projesi nin ortakları 29 Ocak 2013 te bir araya gelerek projenin stratejik planına son halini verdiler ve proje web sitesinde ilgililerle paylaştılar. İkinci ortak etkinlik olarak, Projenin temel amacına yönelik uluslararası bir konferans düzenlenecek.zihinsel, bilişsel, psiko-sosyal engel yaşayan bireylerin hukuki kapasiteleri ve toplum içinde yaşamlarına odaklanacak uluslararası konferans, 21 ve 22 Mayıs 2013 tarihlerinde Belgrad, Sırbistan da gerçekleştirilecektir. PERSON/BİREY Projesi ndeki gelişmeleri projenin internet sitesi adresinden, Facebook ve Twitter hesaplarından izleyebilirsiniz. Ayrıca, RUSİHAK ın Türkiye de ruh sağlığı alanında insan haklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları için internet sitesini inceleyebilirsiniz. 7

8 AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN STK LARA YÖNELİK SİVİL TOPLUM ARACI- ORTAKLIK PROGRAMLARI KAPSAMINDA PROJE ÇALIŞMALARI TÜRKiYE DE DE BAŞLADI! Balkan Sivil Toplum Müktesebatı: STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi Proje Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) koordinasyonunda; sivil toplum için elverişli ortam yaratılmasına katkı sağlayarak sivil toplum alanında yapılan izleme ve savunuculuk çalışmalarının temelini güçlendirmek amacıyla yürütülen proje 2012 Aralık-2014 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecektir. Proje kapsamında; Batı Balkanlar (Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Belçika, Romanya ve Slovenya) ve Türkiye deki sivil toplum kuruluşları tarafından bir izleme matrisi geliştirilmiştir. Bu matris aracılığıyla; sivil toplumun gelişimi için elverişli ortam yaratılmasına dair izleme mekanizmalarının tasarlanması, uygulanması, Avrupa Birliği İlerleme Raporlarının STK lar için elverişli ortamların yaratılmasına dair meseleleri vurgulaması ve tutarlı şekillerde ele alması ve temel paydaşların Avrupa Birliği katılımı, yasal reform girişimleri ve izleme faaliyetlerini destek-lemeleri hedeflenmektedir. Avrupa birliği tarafından fonlanan projenin diğer ortakları ise Avrupa Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Ağı (Enna) ve Avrupa Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlar Hukuk Merkezidir (ECNL). Projeyle ilgili detaylı bilgi için ve adresleri ziyaret edilebilirsiniz. ESSEDRA: Balkanlar ve Türkiye de Kırsal Alanlarda Çevresel olarak Sürdürülebilir Kalkınma- Mutfak Dostları Derneği İtalya dan Slow Food liderliğinde Türkiye ve Balkanlar daki STK lar ile ortaklaşa yürütülen ESSEDRA projesi, gıda kalitesi, kırsal kalkınma ve tarım alanlarında çalışan STK ların kapasitelerini geliştirerek AB uyum sürecine etkili şekilde katılmalarını hedefliyor. Türkiye de Mutfak Dostları Derneği nin ortaklığı ile yürütülen proje, bu desteklerle, STK ların AB nin çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ile mücadele ve yerel toplulukların sürdürülebilir yaşamını garantileme yönündeki hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında, STK ların gıda sistemi ve kırsal kalkınma ile ilişkili politikalara dair etkili analizler yapmaları hedefleniyor. STK lara ayrıca stratejik savunuculuk çalışmalarının planlanması ve bu alandaki gelişmelerin izlenmesi için kapasite geliştirme destekleri sağlanacak. Proje, Balkanlar ve Türkiye de halkın kırsal kalkınma alanındaki politika yapım süreçlerinde rol almasını ve kırsal alanda yaşayan nüfus ile yerel gıda sisteminin ilişkisini öne çıkarmayı amaçlıyor. Bu hedeflere ulaşmak için Slow Food un dünya genelinde yürüttüğü ve yok olma tehlikesi altında olan gıda ürünlerinin envanter listesinin çıkarıldığı Ark of Taste (Nuh un Ambarı), ESSEDRA projesinin ilk aşamadaki ana faaliyetini oluşturuyor. Proje hakkında daha fazla bilgiye Slow Food internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Projenin Türkiye ortağı Mutfak Dostları Derneği nin çalışmalarına ve proje hakkındaki güncel bilgilere dernek internet sitesi adresinden ulaşabilirsiniz. ENV.NET:Batı Balkanlar ve Türkiye de Çevre Ağının Geliştirilmesi: AB Entegrasyonu Çerçevesinde Çevre reformlarında Vatandaşların Sesinin Güçlendirilmesi Projesi TEMA Vakfı Batı Balkanlar ve Türkiye de Çevre Ağının Geliştirilmesi: AB Entegrasyonu Çerçevesinde Çevre reformlarında Vatandaşların Sesinin Güçlendirilmesi Projesi, proje ortaklığının lideri olan İtalya dan Punto.Sud tarafından arasında yürütülen bir AB projesi olan, çevre STK larının ulusal düzeydeki karar alıcılarla etkili diyalog geliştirmesine yönelik kapasite gelişimi olan Çevre Forumu (env.forum) üzerine inşa edilmektedir. Çevre Forumunun deneyimlerine dayanılarak oluşturulması kararlaştırılan Env. Net Ağı, Ortaklık Programları kapsamında uygulanacak proje, ilk aşamada 24 ay boyunca, Avrupa Çevre Bürosu ortaklığında 5 ülkede uygulanacak. Projenin Türkiye ortağı TEMA Vakfı. Projenin amacı, çevre ağı ile AB entegrasyonu sürecinde çevreye ilişkin reformlarda vatandaşların sesini güçlendirerek etkili katılımı geliştirmek, kamu sektörü reformlarını etkileyebilmelerine katkıda bulunmak. Proje kapsamında, AB Çevre müktesebatına ilişkin farkındalık geliştirme çalışmaları, ulusal ve bölgesel düzeyde AB Çevre müktesebatına uyum konusundaki inisiyatifleri belirleme çalışmaları, ortaklıkların tespiti ve ortak stratejilerin geliştirilmesine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecek. Proje kapsamında bilgi materyallerinin geliştirilmesi için anahtar paydaşlarla düzenli görüşmelerin gerçekleştirilmesi, savunuculuk eğitimlerinin düzenlenmesi, politika dokümanlarının oluşturulması ve tanıtım faaliyetleri planlanıyor. Env.Net projesi hakkındaki gelişmeleri Env.Forum internet sitesinden izleyebilir, projenin Türkiye ortağı olan TEMA Vakfı nın internet sitesi adresinden güncel çalışmalar hakkında bilgi edinebilirsiniz. 8

9 TACSO Bölgesel Kapasite Geliştirme Rehberleri Artık Türkçe TACSO Bölgesel Ofisi tarafından hazırlanan TACSO Kapasite Geliştime Rehberlerinin Türkçe versiyonları yayımlandı. TACSO nun 2010 yılının bahar ayları süresince gerçekleştirmiş olduğu bölgesel kapasite geliştirme eğitimlerinin birer çıktısı olan Rehberlerin her biri ayrı bir alan için geliştirilmiştir. Rehberlerin tamamına TACSO internet sitesi adresinden ulaşabilirsiniz. 1- STK lar ve Sivil Katılım STK lar ve Sivil Katılım Rehberi; STK ların karar alma süreçlerine katılım sağlama alanındaki kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Esas hedef STK ların kapasitesini güçlendirmek olmakla birlikte, STK ların ortaklık kurduğu yerel yönetimler, merkezi yönetim birimleri, diğer devlet kurum ve kuruluşlarının da STK lar ile ilişki kurarken yararlanabileceği bir rehberdir. Rehberde, bölgeden ve diğer yerlerden birçok vaka çalışması ve iyi uygulamalara ilişkin sunumlar verilmiştir. Rehber üç ana bölümden oluşmaktadır: 1.Etkili sivil katılımla ilgili kavramlar, genel yaklaşımlar, mekanizmalar ve yöntemler, 2.Sivil katılımın yerel ve ulusal düzeylerdeki uygulamaları, 3.Sivil katılımı desteklemede kullanılabilecek kontrol listeleri ve şablon örneklerinin bulunduğu bir Araç Kutusu sunulmaktadır. 2-STK Yönetimi STK Yönetimi Rehberi; örgütsel gelişim analizi için uygulama araçları üzerine yoğunlaşmıştır. Bu Rehber ile kuruluşları kendilerine, meslektaşlarına ve diğer kuruluşlara yeni sorular sormaya teşvik etmek amaçlanmıştır. Rehberin içerisindeki metotlar ve uygulamalar 20 yıllık bir araştırma ve birikimin sonucunda Dünya dan ve Bölgeden alınan örnekler ile oluşturulmuştur. Her bir modül için, gerçek durumlardan alınan birkaç uygulama örneğiyle birlikte kısa bir giriş yapılmış ve ondan sonra araçlar, okuyucuya çeşitli unsurları da göstererek adım adım sunulmuştur. Daha sonra TACSO dan destek almış ya da halen almakta olan bölgesel STK lardan örnekler kapsam dâhiline alınmıştır. Her bir modül sonunda, mevcut araçlardan daha iyi sonuç alabilmek için bazı eğitmen ipuçları sunulmaktadır. 3- AB Projelerinin Geliştirilmesi ve Yönetimi Bu rehber, STK ların AB tarafından finanse edilen projelere erişimi ve yönetimi alanında kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Rehber üç kısımdan oluşmaktadır; 1- AB finansmanının niteliği ve bölgedeki spesifik fırsatlar 2- STK ların finansman fırsatlarını belirleme sürecinde başından sonuna kadar nasıl hareket edecekleri, sonunda kullanılan fonların nasıl raporlanacağı, 3- Araç kitinin nasıl kullanılacağının açıklandığı kısa bir bölüm ile son olarak terimler sözlüğü ve kaynaklar bulunmaktadır. 4- Fon Yaratma ve AB Fonlarına Erişim Bu Rehber ile amaçlanan; STK ların kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle hem genel fonlar hem de AB fonlarından daha fazla yararlanmalarının sağlanması ve böylece kuruluşların sürdürülebilirliğinin artırılması. Rehber iki bölümden oluşmaktadır; 1- AB de fon yaratma da dahil olmak üzere, genel fon yaratma faaliyetlerine ilişkin temel hususlar, 2- STK ların fon yaratma kapasitelerini analiz/teşhis etmek ve fon yaratma stratejileri oluşturmak üzere teorik kavramları uygulamalarına destek vermeye yönelik araçlar. Her bölümün başında okuyucuya bölümdeki temel fikirler ile bu fikirleri kendi kuruluşlarında uygulamak için kullanabilecekleri araç-lara ilişkin kısaca bilgi verilmektedir. 9

10 TACSO Bölgesel Kapasite Geliştirme Rehberleri Artık Türkçe 5- Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme Rehberi sosyal dönüşüme katkıda bulunmak için Sivil Toplum Kuruluşlarının savunuculuk becerilerini ve aynı zamanda kamu politikaları üzerinde etkilerini arttırmayı amaçlamaktadır. Bir çok STK politika etkileme faaliyetlerini ya projelerinin bir parçası olarak ya da ana faaliyet konuları olarak uygulamaktadır. Rehberde politika etkileme faaliyetlerini uygulamadan önceki çeşitli aşamalardan bahsedilmektedir. Bu nedenle, söz konusu faaliyetlerin doğru seçilmesi ve mümkün olan en fazla etkiyi elde edecek şekilde planlanmasına önemli yer verilmiştir. Rehber aşağıda belirtilen beş ana bölümden meydana gelmektedir; 1-Savunuculuk ve Politika Etkilemeye Giriş 2-Erken Mesajın Doğuşu 3-İttifak Oluşturma ve Eylem Planı 4-Uygulama ve Öğrenme: Nihai Mesajı Vermek 5-Araç Kutusu TACSO Türkiye Kapasite Geliştirme Alan Araştırması 2013 Yayımlandı TACSO Türkiye tarafından hazırlanan bu araştırmada Sivil Toplum alanında Kapasite Geliştirme çalışmaları yapan 8 Sivil Toplum Kuruluşuna ve yine bu alanda çalışan kamu kurumlarına yer verildi. İlki 2011 yılında yayınlanan bu araştırma ile amaçlanan Kapasite Geliştirme alanında çalışan kurumlar ile STK ların kapasitesini güçlendirmek için destek arayanları buluşturacak bir yapının oluşturulmasıdır. Sadece internet üzerinden yayınlacak bu araştırma belirli aralıklar ile güncellenecektir. Kapasite Geliştirme Alan Araştırmasına eklenmesini istediğiniz bilgiler için adresine e-posta atabilirsiniz. Kapasite Geliştirme Alan Araştırması na TACSO internet sitesi adresinden ulaşabilirsiniz. TACSO Türkiye deki Sivil Toplum Kuruluşları İçin Fon Rehberi Güncellendi Türkiye de faaliyet gösteren hazırlanan Fon Rehberi, farklı alanlarda çalışan STK ların faaliyetlerini desteklemek için başvurabilecekleri kaynaklar hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Rehberde yer alan bilgiler, ulusal ve uluslararası mecrada Sivil Toplum Kuruluşlarına fon sağlayan birçok kurum ve kuruluş incelenerek derlenmiştir. Rehberde; Vakıflar ve Bağımsız kuruluşlar, Büyükelçilikler ve Konsolosluklar, Devlet Kurumları ve Uluslararası Kuruluşlar ve Özel Şirketler olmak üzere 4 farklı kategori de toplam 109 kurum ve kuruluş yer almaktadır. Nisan ayında güncelenen Türkiye deki Sivil Toplum Kuruluşları için Fon Rehberi ne TACSO internet sayfası www. tacso.org adresinden ulaşabilirsiniz. 10

11 Sivil Toplum Kamu İşbirliği Uluslararası Konferansı TÜSEV, STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) ve YADA (Yaşama Dair Vakıf) ile birlikte yürüttüğü Türkiye de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum-Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Nisan 2013 te İstanbul da iki günlük bir uluslararası konferans düzenlendi. Konferansta, sivil toplum kamu sektörleri arasındaki işbirliğine dair Dünya daki ve Avrupa daki pratiklerin, politikaların ve deneyimlerin Türkiye ile karşılaştırmalı olarak ele alındığı panel ve atölye oturumları yer aldı. Sivil Toplum Kamu İşbirliği Uluslararası Konferansı, sivil toplum ve kamu kuruluşlarından temsilciler ile Türkiye ve AB ülkelerinden uzmanları bir araya getirdi. Konferansa ilişkin notlar ve raporlar önümüzdeki günlerde, projenin internet sitesinde yayınlanacaktır. Tüsev Tarafından Hazırlanan Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 Yayınlandı Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), sivil toplum-kamu ilişkileri, yasal ve mali ortam, sivil topluma aktarılan kaynaklar, yönetişim, uluslararası ilişkiler gibi çeşitli konuları detaylı biçimde mercek altına alarak ikincisini hazırladığı Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 nin tanıtım toplantısını 29 Mart 2012, Cuma günü gerçekleştirildi. Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 de, döneminde sivil toplum alanında yaşanan gelişmeler, uygulamada karşılaşılan zorluklar ve alanın güçlü yanları bir önceki yılın bulgularıyla karşılaştırmalı olarak incelendi. Yasal çerçeve, uluslararası ilişkiler, kurumsal kapasite ve araştırma başlıklarından oluşan raporda, bu sene STK ların medyada görünürlüğü ek bir bölüm altında ele alındı. Raporun online versiyonlarına TÜSEV internet sitesi Bizsiz Olmaz Radyo Programı Devam Ediyor! Nisan 2012 den bu yana TACSO ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi(STGM) nin ortak olarak her salı saat da Açık Radyo 94.9 da yayınlanan, radyo programı Bizsiz Olmaz sivil toplum kuruluşları temsilcileri, aktivistlerin katılımı ile devam ediyor. Geçtiğimiz son 4 ayda Göç Vakfı, Şebeke Projesi, Denge ve Denetleme Ağı, Anayasa İzleme, SPOD, Özgürlükçü Anayasa Platformu, LGBT Aileleri İstanbul Grubu(LISTAG), Tabiatı Koruma Girişimi, Kürtaj Yasaklanamaz Girişimi, Mor Çatı, ROMFO, Hebun LGBT, Tesev, Tüsev, Barış için Kadın Girişimi, Bianet, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Kaos GL konuk olarak Bizsiz Olmaz a katıldı. Radyo programlarının içeğini ayrıca #bizsizolmaz hashtag i twitter adresinden takip edebilir ve daha önceki yayınlara TACSO internet sitesi adresinden ulaşabilirsiniz. 10

12 BİZ KİMİZ? TACSO-SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek (TACSO) Projesi Sivil Topluma Destek Fonu kapsamında Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye de uygulamaya konulan bir projedir. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (IKGV) proje ortağı olarak yer almakta ve tüm proje çalışmalarına destek olmaktadır. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) de kuruluş misyonuna uygun olarak proje faaliyetlerinin uygulanmasına büyük katkı sağlamaktadır. Projenin ana amaçları, sivil toplum kuruluşlarının teknik kapasitesinin artmasına destek vermek ve demokratik sürece katılımlarına katkıda bulunmaktır. STK ların hizmet kalitesini arttırmak ve demokratik süreçlere katılımlarını sağlamak yoluyla, STK ların hesap verebilirliklerini ve kamuoyundaki imajlarını güçlendirmek, sivil toplum dostu bir ortamı teşvik etmek gerekmektedir. Projenin ihtiyaçlara uygun yürütülebilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla her bir faydalanıcı ülkede, kamu, sivil toplum ve bağışçı kuruluş temsilcilerinden oluşan birer Ulusal Danışma Kurulu oluşturulmuştur. TACSO Türkiye Danışma Kurulu; Arı Hareketi, BİANET, Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı, Habitat Gençlik ve Yönetişim Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitim Derneği, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ndan oluşmaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ulusal Danışma Kurulumuza destek vermektedir. Merkez Ofis Potoklinica Sarajevo Bosnia and Herzegovina T: +387 (0) Arnavutluk Yardım Masası Rr Donika Kastrioti Kotoni Business Centre, K-3, Nr. 7, Tirana Albania T: +355 (4) Bosna Hersek Yardım Masası Visegradska Sarajevo Bosnia and Herzegovina T: +387 (0) PROJE OFİSLERİ Hırvatistan Yardım Masası Amruševa 10/ Zagreb, Croa/a T: , 1738, 1739 Kosova* Yardım Masası Fazli Grajqevci 4/a Pris/na, Kosovo Ph. no: Karadağ Yardım Masası Dalma/nska Podgorica, Montenegro Ph. no: /123 Sırbistan Yardım Masası Spanski Boraca 24, stan broj Novi Belgrade, Serbia T: Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti (EYMC) Yardım Masası 11 Oktomvri 6/1-3 T: *İsim, statüsü hakkındaki konumlara karşı önyargısızdır; BM Güvenlik Konseyi 1244 sayılı kararı ve ICJ nin Kosova bağımszlık bildirgesi üzerindeki düşüncesi ile uyumludur. TACSO TÜRKİYE İSTANBUL OFİSİ NESLİHAN ÖZGÜNEŞ Türkiye Koordinatörü MEHRU AYGÜL Proje Uzmanı t Dümen Sok. 7/14 Gümüşsuyu- Beyoğlu İstanbul ANKARA OFİSİ AYÇA BULUT BİCAN Türkiye Koordinatörü AYÇA BEŞTEPE GÜNÇAKIN Proje Uzmanı AKÇA ÜNSAL Mali ve İdari Asistan t/f Gülden Sok. 2/2 Kavaklıdere Ankara 8

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 18 Aralık 2014, Perşembe Notte Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler ve Misafir katılımcılar : AB Türkiye Delegasyonu İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU

TÜSEV FAALİYET RAPORU TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2013 Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Third Sector Foundation of Turkey Yayına Hazırlayan TÜSEV Yapım Myra Koordinasyon Engin Doğan Yayın Tasarımı Tuba Mücella

Detaylı

TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara

TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara ææ Türkiye Ofisi TACSO 2 Türkiye : 2. Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3 Haziran Salı, 2014 Gordion Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler AB Türkiye Delegasyonu: Lise Pate-Yılmazer AB Türkiye Delegasyonu:

Detaylı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 1 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIŞAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR olarak Türk Medeni

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ INTERNATIONAL CHILDREN S CENTER ETKİNLİK RAPORU 2010-2011 Uluslararası Çocuk Merkezi Etkinlik Raporu (Progress Report of the International Children s Center) Merkezin etkinlikleri

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler 2010 Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması

Detaylı

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 İçindekiler 1 PROJE ÖZETİ... 4 2 PROJE ÇERÇEVESİ: UYGULAMA ORTAMI VE HAZIRLIK... 6 2.1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2.2 ÜLKE

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu

Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Uluslararası Çocuk Merkezi Yıllık Raporu Yayın Sahibi: Uluslararası Çocuk Merkezi Editör: Gülgün Müftü Grafik Tasarım ve Dizgi: Selim Cesur Uluslararası Çocuk Merkezi UÇM Bilkent Üniversitesi, Merkez Kütüphane

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Sayı: 102 Haziran 2014

Sayı: 102 Haziran 2014 Sayı: 102 Haziran 2014 Kalkınma açık havada: #bencemümkün Düşük salımlı kalkınma stratejisi devreye sokulmalı Startup Women ilk kez Türkiye de, Ankara da düzenlendi Sürdürülebilir enerji çözümleri ve özel

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme

Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politika Etkileme Bu yayın Avrupa Birliğinin yardımıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnızca TACSO sorumludur

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti TOPLUM İZLEME RAPORU

SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti TOPLUM İZLEME RAPORU SİVİL TOPLUM İZLEME RAPORU 2012 yönetici özeti S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 2 yönetici Ö Z E T İ S İ V İ L TOPLUM İZLEME RAPORU 2 0 1 2 yönetici Ö Z E T İ Sivil Toplum İzleme Raporu 2012 TÜSEV

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim

Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Fon Yaratma. Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır Fon Yaratma Ve AB Fonlarına Erişim Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TACSO ya aittir

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler 2011-2015 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk,

Detaylı

1 TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ

1 TÜRKİYE DEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN FON REHBERİ 1 2015 Bu yayın Avrupa Birliğinin desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriğinden yalnızca TACSO sorumludur ve yayının içeriği hiçbir şekilde Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtmaz. TÜRKİYE DEKİ SİVİL

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı