Üç Boyutlu Böbrek Nakli Yapıldı. Aile Hekimleri İllerde Hazırlanacak Havuzdan Nöbet Tutacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üç Boyutlu Böbrek Nakli Yapıldı. Aile Hekimleri İllerde Hazırlanacak Havuzdan Nöbet Tutacak"

Transkript

1 Üç Boyutlu Böbrek Nakli Yapıldı Akdeniz Üniversitesi uzmanları Türkiye de ilk kez iki hastaya üç boyutlu kamera yardımıyla kapalı böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirdi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakül - te si Organ Nakli Merkezi Türki ye de ilk kez uygulanan bir laparoskopi yöntemiyle, vericinin böbreği 3 boyutlu ameliyatla alındı. Sistem sayesinde verici sabah böbreğini verip, öğleden sonra taburcu oluyor. Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi Has tanesi nde düzenlenen basın top lantısına Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç.Dr. Ayhan Dinçkan, Yrd.Doç.Dr. Ayhan Mesci ile Op.Dr. Birkan Bozkurt katıldı. Doç.Dr. Dinçkan 3 boyutlu kamerayla böbrek naklinin ilk defa kendileri tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, Bu sistem Single Port Donör Nefrektomi (tek delikten böbrek nakli) yöntemi ile böbrek ameliyatı anlamına geliyor. Bu sistemle; hastanın karnına 4 boru yerleştiriyoruz. Hastanın karnına santimetrelik tek bir delik açılıyor, böbrek de buradan çıkarılıyor. Bu yöntemi bu hafta iki hastamızda uyguladık. Hastalar çok mutlu. Alıcıların ameliyat yaraları da 5 santimetre civarında oldu. Açık ameliyattan hızlı oluyor. Tek delikten böbrek nakli, ameliyat süresini 10 dakika kısalttı. İlerleyen dönemde bu süre daha da kısalacaktır. Güvenlik hissi bizim daha hızlı hareket etmemizi sağlıyor dedi. Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ayhan Mesci de bu yöntemin kullanılmasıyla birlikte donör sayısında ciddi bir artış olacağını kaydetti. Aile Hekimleri İllerde Hazırlanacak Havuzdan Nöbet Tutacak Sağlık Bakanlığı, illerdeki farklı uygulamalar üzerine aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına nöbet dü - zen lenmesine açıklık getirdi. Alına - cak tedbirlere rağmen personel ihtiyacının sürmesi halinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarından nö bet hizmetlerinde yararlanılabilecek. Bir süre önce aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet öngören yasanın uygulamasına yönelik dü zenlemeye giden Sağlık Bakan lığı, illerdeki farklı uygulamalar üzerine, bu personelden hangi durumlarda nöbet hizmetlerinde yararlanılabileceğine açıklık getirdi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, illere gönderdiği genelgede, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu çerçevesinde hizmet veren aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına, yapılan yasal düzenlemeyle İhtiyaç ve zaruret hasıl olduğunda haftalık çalışma süresi ve mesai saati dışında nö bet yü kümlülüğü getirildiğine dikkati çekti. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesiyle ilgili esaslar daha önce bir genelgeyle duyurulmasına rağmen, illerde farklı uygulamaların devam ettiğini bildiren Tosun un illere gönderdiği genelgeye göre, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına nöbet yazılmadan önce şu yol izlenecek: Nöbetler, başhekim yardımcıları ve bütün uzman hekimler dahil, sağlık kurumunda görevli tüm hekimler ve yardımcı sağlık personelinin dahil edildiği havuzdan hazırlanacak nöbet listeleri doğrultusunda yürütülecek. Hiz me tin, sağlık kurumunun kendi personeliyle sürdürülememesi durumunda öncelikle ildeki diğer sağlık kurumlarından görevlendirme yapılacak. Buna rağmen, nöbet için ilave sağlık personeline ihtiyaç duyulması halinde, il halk sağlığı müdürlükleriyle koordine edilmek suretiyle aile hekimliği hizmetlerinde aksamaya meydan verilmeden aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarından da nöbet hizmetlerinde yararlanılabilecek. Ağustos 2012 Actual Medicine 59

2 Bilim Dünyası 2. Kupa Terapisi Sempozyumu'nda Bir Araya Gelecek Beş bin yıldır farklı kültürlerden birçok toplumun, rahatsızlıkların iyileştirilmesinde geleneksel bir tedavi usulü olarak kullandığı Kupa Te ra pi Milyon İnsan Dünya Cerebral Palsy İçin 1 Dakikasını Ayırdı Dünya çapında yaşayan 17 milyon Cerebral Palsy (CP) li insan, kendilerine temas eden 350 milyon insandan yalnızca 1 dakikalarını ayırarak dünyalarında bir fark yaratmalarını istedi. si, Eylül de Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenecek olan II. Uluslararası Kupa Terapisi Sempoz - yu mu nda tartışılacak. Hipok rat tan günümüze Osmanlı, İslam ve Çin tıbbında yer etmiş olan Kupa Te ra - pisi bilimsel bir ortamda tartışmaya açılıyor. Kanıta Dayalı Geleneksel Tıp temasının altında Kupa Tera pi - sinin anlatıldığı sempozyuma ABD, Almanya, Finlandiya, İsviçre, Avust - ralya, Hindistan, Nijerya gibi ülkelerden birçok uzman ve bilim adamı katılacak. Toplantı 3 gün boyunca dünyanın dört bir yanından uzman ve bilim adamlarını ağırlayacak. Etkinlikte yaklaşık 5 bin yıldır tarihin en etkili ve yaygın uygulanan tedavi yöntemlerinden birisi Kampanya kapsamında, CP li birey ve ailelerinden 1 dakika uzunluğunda bir video veya metin şeklinde sunulacak yaratıcı proje ve önerilerini, web sitesindeki post an idea linkinin altına paylaşmaları istendi. Önerilerin; sosyal kaynaşmaya, innovasyona veya destekleyici teknolojik çözümlere yönelik olması koşulu aranıyor. TSÇV, Türkiye deki Cerebral Palsy li birey ve ailelerini; kampanya için önerilerini paylaşmaya, tüm Türki - ye yi ise oy vermeye davet etti. Baş - vu ru ve oylama ile ilgili detay bilgilere TSÇV web sitesi (www.tscv. org.tr), You Tube, Facebook ve Twit - ter sayfalarından (tscv1989) ulaşıldı. Her yıl Eylül ayının ilk Salı günü ola rak belirlenen ve bu yıl da 4 Ey - lül e denk gelen World CP Day kap samında başlatılan kampanyanın adı Change my World in 1 minute (1 Dakikada Dünyamı Değiş - tir) olarak belirlendi. Cerebral Palsy (CP) alanında toplumda farkındalık olan Kupa Terapisi nin bilimsel anlamda yararları ve hastalıklara göre uygulanma teknikleri aktarılacak. Te davi yöntemlerinin yanı sıra, hastalıklardan koruyucu yöntemler hak kında da sunumlar olacak. Et - kinliğe Finlandiya dan katılacak olan Prof.Dr. Osmo Hanninen Fin - landiya dan Geleneksel Tıp Uy gu - lamaları nı, Dr. Andreas Michelson ise Almanya dan Doğal Tıp Uygu - la maları nı anlatacak. Bu nun dışında Prof.Dr. Ayten Altıntaş, Os man - lı da Kupa Tedavisi hakkında merak edilenleri aktaracak. Sem - pozyuma doktorlar, sağlık profesyonelleri, akademisyenler ve kupa terapisine ilgi duyanların katılması bekleniyor. yaratan çalışmalara imza atan Tür - kiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Amerika ve Avustralya da başlatılarak hızla dünya ülkelerine yayılan World CP Day (Dünya Cerebral Palsy Günü) farkındalık kampanyasına Türkiye de öncülük etti. Siteye yazılan fikir ve öneriler ise, 4 Eylül 2012 den itibaren Eylül sonuna kadar CP li bir insanın hayatında fark yaratmak için sadece 1 dakikasını ayıran herkes tarafından okunup oylanabilecek. En çok oy alan öneriler ise; Eylül ayı sonunda Paris te düzenlenecek uluslararası CP panelinde ilan edilecek. Bilimsel yönden de ele alınacak fikirlerin gerçekleştirilebilmesi için çalışmalara başlanacak. CP li yaşamı kolaylaştırmaya 60 Actual Medicine Ağustos 2012

3 Ertesi Gün Hapları Doğum Kontrol Yöntemi Değildir Kürtaj tartışması doğum kontrol yön temlerine olan ilgiyi artırırken dikkatler ertesi gün haplarına çevrildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nden Prof.Dr. Sezai Şahmay yaptığı açıklamada, ertesi gün haplarının bir doğum kontrol yöntemi olmadığını ifade etti. Romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalarının gündelik hayatta karşılaştıkları zorluk ve engellere dik kat çekmek için 2010 dan beri yönelik bu büyük adım ile CP li bireyler, Biz de varız diyerek, dünyaya seslerini duyuracaklar. Ortaya çıkabilecek binlerce yaratıcı proje Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Has talıkları ve Doğum Ana Bilim Da lı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sezai Şahmay ertesi gün haplarının, hormon içermeleri nedeniyle, kadın doğasına uygun olmayan rastgele bir zamanda alınmasının hormonal dengeyi bozabileceğini ve buna bağ lı olarak, bazı olumsuz etkilerinin de olabileceğini belirterek; Er - tesi gün hapının her ilişkiden sonra alınması mümkün değildir, ayda ancak 1 kez uygulanabileceği önerilmektedir. Bir başka ifade ile zorunlu hallerde kullanılabilecek, kürtaja benzer bir uygulamadır dedi. Hap - la rın da mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini vurgulayan Dr. Şahmay, hapların etkili olabilmeleri için ilişkiden sonra ne kadar erken alınırsa etkisinin o kadar güçlü olabileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: İlk 12 saate ilk tabletin alınması halinde etkinlik %95 kadarken, daha sonra bu etki hızla azalır dedi. Dr. Şahmay ay rıca doktor kontrolünde düzenli doğum kontrol hapı kullanımının yumurtalık ve rahim kanserine yakalanma riskini de büyük ölçüde azalttığına dikkat çekti. Doğum kont rol haplarının Türkiye deki kullanım oranlarını da belirten Dr. Şahmay; gelişmiş ülkelerde yüzde 20- Ro matoloji Araştırma ve Eğitim Der neği tarafından hareket temalı bir fotoğraf yarışması düzenleniyor. Romatoid artrit (RA) ve ankilozan spondilit (AS) hastalarının hareket kısıtlılığı nedeniyle gündelik hayatlarında karşılaştıkları zorlukları ve engelleri konu alan, hayatın içinden karelerle ''Hareket'' ve Hareket Kı - sıtlılığı olgularına dikkat çekmek ve bunları sanatsal bir formda kurgulayarak yeniden yorumlamak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasının son başvuru tarihi, 20 Eylül 2012 olarak belirlendi. Romatiz - ve öneri CP li bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak. 50 oranında değişen bir kullanım oranı olan doğum kontrol haplarının Türkiye deki kullanım oranı ise sadece yüzde 8 olduğunu söyledi. Ertesi gün hapları ile doğum kontrol haplarının karşılaştırılmasının doğru olmadığını söyleyen Prof.Dr. Sezai Şah may; çok düşük dozlarda hormon içeren modern doğum kontrol haplarının sadece gebeliği engellemediğini ve kadınlara yararlı pek çok etkisinin de olduğunu ifade etti. Doğum kontrol haplarının gebeliği %99 oranında engellemenin yanı sıra âdet düzensizliği, âdet kanamalarının ağrılı olması, sivilce, faz la kıllanma, saç dökülmesi, âdet kanamalarının fazla olması ve âdet öncesi sendromu gibi sıklıkla rastlanan şikâyetlerin tedavisinde de kullanıldığını ifade etti. Romatizmaya İnat Durmasın Hayat! ma ya İnat Durmasın Hayat fotoğraf yarışması ile romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalarının hayatlarında sınırların çizilmesine neden olan engeller üç farklı objektiften yansıtılacak. Yarışma, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalarının mücadelesinin en yakın tanığı olan romatoloji, ortopedi ve travmatoloji ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doktorların, hemşirelerin ve Pfizer çalışanlarının katılımıyla gerçekleşecek. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ağustos 2012 Actual Medicine 61

4 Romatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Hamuryudan ile birlikte yarışmanın jüri üyeleri arasında Sanofi, 6 yıldır devam eden ve dönüm noktası niteliğindeki ORIGIN adlı (Başlangıç Glarjin Müdahalesi ile Sonuç Azaltımı) çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Çalışma bulguları Amerikan Diyabet Birliği'nin 72. Bi - limsel Toplantısı'nda sunuldu. Sonuçlara göre, (insulin glarjin [rdna kökenli] enjeksiyon) un standart bakım ile karşılaştırıldığında tedavi süresince kardiyovasküler (KV) sonuçlar üzerine anlamlı olarak pozitif veya negatif bir etki göstermediği bildirildi. Ayrıca sonuçların, insülin glarjinin pre-diyabetten tip 2 diyabete olan gelişimi yavaşlattığını ve insülin glarjin kullanımı ile artmış kanser riski arasında bir ilişki olmadığına işaret ettiği belirtildi. McMaster Üniversitesi, Hamilton, On tario/kanada'da çalışan ve ORI- GIN çalışmasının Baş Araştırmacısı olan Dr. Hertzel Gerstein konuyla ilgili şunları söyledi: "Şimdi, gelecekteki sağlık sonuçları ile ilgili olarak, insülin glarjin hakkında diğer herhangi bir şeker düşürücü ilaca nazaran daha fazla bilgiye sahibiz. Özellikle, mükemmel glisemik kontrolü korumakta, disglisemi ilerlemesini ya vaşlatmakta ve uzun dönemli hiç bir ciddi sağlık etkisi bulunmamaktadır. Dahası, akademik olarak öncülük edilen ve analizi yapılan bu çalışma, endüstri ve akademi arasındaki işbirliğinin mükemmel bir örneğidir." Sanofi Global Diyabet Medikal İşler Başkan Yardımcısı Dr. Riccardo Per - fetti de şunları kaydetti: "Pre-diyabet ya da erken dönem tip 2 diyabetli ve yüksek kardiyovasküler riskli hastalarda, ORIGIN uzun bir zaman süresince, normale yakın düşük ve istikrarlı HbA1c düzeylerini korumanın ve pre-diyabetten diyabete gelişimin potansiyel olarak geciktirilmesinin mümkün olduğunu Mus tafa Altıoklar, Muammer Yan - maz, Mehmet Turgut ve Koray Pe k - öz kay gibi sinema, basın ve fotoğraf dünyasının önemli isimleri bulunacak. Yarışmanın sonuçları, bu iki hastalığa dikkat çekmek amacıyla yarışma sonrasında yapılacak basın toplantısıyla duyurulacak. Ödül töreni ve ilk sergi ise Ulusal Ro ma to lo ji Kongresi nde gerçekleştirilecek. Sanofi, ORIGIN Çalışmasının Sonuçlarını Açıkladı göstermektedir. Sanofi, diyabet ve uzun dönemli glisemik kontrolün et kisinin anlaşılmasını daha iyi hale getirmek için önemli bir katkı olarak bu çalışmaya sponsor olmaktan gurur duymaktadır." Sanofi Global Diyabet Kıdemli Başkan Yardımcısı Pierre Chancel ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu son derece önemli uzun dönemli çalışmayı mali olarak destekleme taahhütümüz, diyabeti tedavi etmek ve anlamak için yeni yollar belirlemeye yardımcı olma hedefimizi örnekliyor. Sanofi'nin ORIGIN gözlemlerini ilave iki yıl daha uzatacağını söylemekten mutluluk duyuyorum. Tüm bu veriler, 47 milyon üzeri gerçek yaşam hasta - yıldaki ve klinik geliştirme programlarındaki katılımcıyı içeren 10 yılı aşkın klinik deneyimdeki kapsamlı insülin glarjin [rdna kökenli] enjeksiyon bulgularının üzerine eklenecektir." Türk İlaç Sektörü Son 10 Yılda İki Kat Büyüdü Kimya sanayinin en önemli alt sektörlerinden biri olan Türk ilaç sektörü, son yıllarda hızlı büyüme rakamlarıyla dikkat çekiyor. Yüksek katma değer yaratan sanayilerin başında gelen sektör, 10 yıl öncesine göre yaklaşık iki kat büyüyerek 15 milyar liralık pazar büyüklüğüne ulaştı. Türkiye de sağlık sisteminde yaşanan dönüşüm ile birlikte hizmet kalitesi yükselip pazar büyürken, diğer yandan yerli ilaç üreticisinin yaşadığı sorunlar da artıyor. Maliyetlerin giderek artması, buna rağmen ilaç fiyatlarının eski rakamların da altına düşmesi nedeniyle iç pazarda zora giren üretici, çareyi ihracatta buldu. İlaç ihracatı son beş yılda yüzde 58,6 oranında artış gösterdi. Geride bıraktığımız yılda, ilaç sektö- 62 Actual Medicine Ağustos 2012

5 rü en fazla ihracatı Almanya, Irak ve İsviçre ye yaptı. İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovenya, Belçika, Azerbaycan - Nahcivan, ABD ve Cezayir de ilaç ihracatı yapılan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Büyük ölçekli şirketlerin hakim olduğu ilaç sektöründe şu an yaklaşık 300 firma faaliyet gösteriyor. En fazla ciroya sahip ilk 20 firma pazarın yüzde 65 ini elinde tutarken, ilk 50 firmanın toplam pazar payı yüzde 85 i buluyor. Türkiye deki yıllık 1,6 milyar kutuluk ilaç tüketiminin yüzde 80 i yerli üretimle karşılanıyor. Değer bazında bakıldığında ise sektördeki yerli ve ithal üretim oranı yüzde 50 ler dolayında. Türkiye, doğal kaynaklarının zenginliği ve hızla büyüyen pazarı göz önüne alındığında yeni yatırımlar için ciddi bir potansiyel taşıyor. Yeni teşvik sistemiyle birlikte bu alanda atılacak adımların sektörün gelişimine ve ihracatına büyük katkı sağlaması bekleniyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mu rat Akyüz, kimya sektörünün önemli alt sektörlerinden biri durumundaki ilaçta, son yıllardaki ihracat artışlarının dikkat çekici olduğunu ancak Türkiye nin bu alandaki Hayat Kurtaran Teknoloji Hayat Kurtaran Ürünler Otomatik Eksternal Defibrilatör: Car diaid Otomatik Eksternal Defib - rilatör, ani kalp durması vakalarında hastayı yaşama döndürebilecek elektroşokun, olay yerinde ve ilk birkaç dakika içinde uygulanabilmesi için geliştirilmiş taşınabilir kalp şok cihazı. Temel yaşam desteği (suni solunum ve kalp masajı) ile OED kullanım bilgisine sahip kişiler tarafından güvenle kullanılabiliyor. Kul - la nıcıyı sesli ve görsel komutlarla yönlendiren cihazın kullanımı son derece kolay ve güvenli. Kalp ritmini analiz ederek hastanın elektroşoka ihtiyacı olup olmadığını belirliyor. Şokun gerekli olduğu durumlarda otomatik olarak şoku hazırlıyor ve düğmeye basılması ile şoku uyguluyor. Şokun gerekli olmadığı durumlarda ise kesinlikle şok uygulanamıyor. CardiAid OED; okullar, spor merkezleri, iş güvenliği ve sağlığı uygulamaları, acil müdahale ekipleri ve deniz güvenlik önlemlerinin önemli bir parçası olan bir ilk potansiyelinin yüksekliği göz önüne alındığında, katma değer artışının sağ lanmasıyla birlikte ihracatın da ivme kazanacağını dile getirdi. Ak - yüz, ilaç sektörünün son 10 yılda cid di bir mesafe aldığını ancak üreticilerin gelecekte var olabilme konusunda belirsizlikler yaşadıklarının altını çizerek, Kamu sağlık hizmetlerindeki gelişme sektöre büyük katkı sağladı. Sunulan hizmet kalitesinde de bir iyileşme söz konusu. An - cak tüm gelişmelere rağmen; üre tim maliyetleri artarken ilaç fiyatlarının düşük kalması, ruhsatlandırma ve geri ödeme süreçlerindeki gecikmeler ile patent - fikri haklar konularında yaşanan zorluklar sektörü büyük ölçüde etkiliyor. Bu sorunların çözümüne yönelik adımların atılması ve yerli üretimin teşvik edilmesi, Türk ilaç sektörünü büyütürken, ihracata da ivme kazandıracaktır şeklinde konuştu. yardım cihazı. Ayrıca, acil tıbbi müdahale ekipleri, doktorlar, diş hekimleri gibi mesleği OED uygulaması gerektiren profesyonellerin de ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte. CardiAid Kalp Masajı Asistanı ise, ani kalp durması vakalarında kalp masajının hastaya en etkili ve sürekli olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş, taşınabilir bir cihaz. Kullanımı oldukça kolay olan CardiAid Kalp Masajı Asistanı gerek acil yardım uzmanları gerekse ilkyardımcılar tarafından acil durumlarda kullanılabiliyor. Cihaz, hastanın göğsü üzerine konulduktan sonra, kalp masajı cihaz üzerine uygu- Ağustos 2012 Actual Medicine 63

6 lanıyor ve masajın göğüs kafesine zarar vermeden doğru derinlikte yapılması sağlanıyor. CardiAid Kalp Masajı Asistanı ayrıca kalp masajı eğitimlerinde uygulama aracı olarak da kullanılıyor. Car diaid CPR Check Nabız ve Solu num Sensörü ise solunum ve nabzı algılayarak hastanın kalp masajı ve suni solunuma ihtiyacı olup olmadığı belirleniyor. Böylece ilkyardımcı, tüm ilk yardım otoritelerinin ve kılavuzlarının vurguladığı gibi, hastanın nabız ve solunumunu teşhis etmeye çalışmakla vakit kaybetmeden kalp masajı ve suni solunuma başlayabiliyor. Araştırmalara göre reanimasyona (kalp masajı ve suni solunum) ihtiyacı olan kişilerin sadece %14 üne reanimasyon uygulanıyor çünkü çoğu ilkyardımcı, doğru karar verme konusunda kendini yetersiz görüyor ve bu nedenle harekete geçmekten çekiniyor. Güncel Resüsitasyon Kılavuzu nda ilk yardımcı ya da profesyonel hiç kimsenin, hastanın durumunu analiz etmek için 10 saniyeden fazla vakit kaybetmemesi gerektiği özellikle vur gulanmış durumda. Bu da Car di - Aid CPR Check ile mümkün hale geliyor. Van'da Bir Dünya Oteli Açılıyor Doğu nun bilim, sanayi ve turizm merkezi olan Van yeniden hayata dönüyor. Dünyanın önemli uluslararası otel zincirlerinden Luxe Worldwide Hotels in üyesi ve THY Miles&Smiles program ortakları ara sında yer alan Elite World Van Hotel, bu özellikleri ise Doğu nun uluslararası oteli olarak Van da yeni bir dönem açacak. İstanbul Taksim de 102 oda kapasitesi ile 4 yıldızlı superior Elite World Prestige ve 245 odalı, 5 yıldızlı Elite World İs - tan bul otelleri ile benzersiz kalite anlayışını misafirlerine sunan Elit Tu rizm, Elite World Van Hotel i Van da 1 Eylül tarihinde açıyor. 35 mil yon dolarlık yatırımla Elite World Van Hotel i hizmete sunan Elit Turizm, grubun zincir marka ola rak büyüme hedefinin de ilk adımını atmış oluyor. Kalite ve konforu ile Van ın tek dün ya markası olan Elite World Van Hotel şehir merkezinde konumlanarak, 3 suit, 2 kral dairesi olmak üzere toplam 230 oda ile hizmet verecek. En modern teknik ekipman ve teknoloji ile donatılmış 1200 kişi kapasiteli, tamamı gün ışığı alan 7 toplantı salonu ve 450 m 2 büyüklüğünde balo salonu, Execu - ti ve Floor, Elite World Club Loun ge ve Business Center ile glo bal iş dünyası içinde Van ın bir ticaret merkezi olarak konumlanmasını sağlayacak. Geleneksel temaların modern mimariye entegre edildiği Elite World Van Hotel, Türk misafirperverliğini lüks hizmet anlayışıyla yansıtacak. Yöresel kebap çeşitleri ve dünya mutfağından seçkin örneklerin sunulduğu Tepe Ocakbaşı Restaurant, günlük taze pasta çeşitleri ve kahve keyfinin mekanı Coffee Company ve müziğin ve eğlencenin adresi One Bar ile hizmet verecek. Meşhur Van kah - val tısı ile misafirlerini güne zinde ve mutlu başlatacak olan Elite World Van Hotel, farklı lezzetleri ve yöresel yemekleri ile de adından söz ettirmeyi hedefliyor. Ayrıca, Asya nın usta şifalı elleri Thailand lı masözleri, Türk hamamı, havuz, sauna keyfi ve buhar banyosu olanaklarının sunulduğu Fit Life SPA & Health Center, otel misafirlerine Doğu Anadolu nun otantik atmosferinde yepyeni bir alternatif yaratıyor. 64 Actual Medicine Ağustos 2012

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa Rotavirüs Aşısına DSÖ dan Ön Onay GlaxoSmithKline nın geliştirdiği rotavirüs aşısı Dünya Sağ - lık Örgütü nden (DSÖ) ön onay aldı. Böylece rotavirüs gast roenteritine karşı bir aşı için ilk kez bu tür

Detaylı

DERMOTEK Yeni Saç Ürünleri ile Sektöre Yön Veriyor

DERMOTEK Yeni Saç Ürünleri ile Sektöre Yön Veriyor DERMOTEK Yeni Saç Ürünleri ile Sektöre Yön Veriyor Dermotek şirketi, SAÇ pazarındaki gücüne yeni ürünleri ile değer katmaya devam ediyor. Pazarda yer alan Prozinc saç grubu, Bebemis Bebe Grubu, Oksizinc

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Verem Hala Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu 5-12 Ocak 2014 Verem Savaşı ve Pro paganda Haftası nedeniyle, Türk Toraks Derneği tarafından yapılan açıklamada veremle savaşın sürekli ve disiplinli şekilde yürütülmesi

Detaylı

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabette Değişim Türkiye Programı KASIM 2014 Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabet bir halk sağlığı krizine dönüşmüştür ve bu durum Türkiye de, Avrupa nın diğer hiçbir yerinde olmadığı kadar

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Çevreci Portföy Siemens e ödül getiren tesis Siemens Gebze tesisleri, Türkiye nin ilk altın yeşil bina sertifikalı (LEED Gold)

Detaylı

SGK BÜLTEN. Başarımızın Sırrı. Yadigar GÖKALP İLHAN SGK Başkanı

SGK BÜLTEN. Başarımızın Sırrı. Yadigar GÖKALP İLHAN SGK Başkanı SGK BÜLTEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYLIK HABER BÜLTENİ ISSN: 1307-4415 Sayı: 61 Ekim 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Sahibi Yadigar GÖKALP İLHAN Genel Yayın Yönetmeni Dr. Mustafa KURUCA Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

Bilim İlaç Kurumsal Sorumluluk Raporu 2010. Sürdürülebilirliği içselleştirmek...

Bilim İlaç Kurumsal Sorumluluk Raporu 2010. Sürdürülebilirliği içselleştirmek... Sürdürülebilirliği içselleştirmek... 1 İçindekiler 2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 Genel Müdür Mesajı 6 Bir Bakışta 10 Rapor Hakkında 12 Kurumsal Profil 13 Hakkında 15 Yönetim Anlayışımız 20 Mükemmellik

Detaylı

Başkandan. Değerli Sektör Paydaşları, 2 AİMSADDERGİSİ

Başkandan. Değerli Sektör Paydaşları, 2 AİMSADDERGİSİ Başkandan Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa S. EROL Değerli Sektör Paydaşları, Derneğimizin resmi yayın organı olan AİMSAD Dergisi nin ilk sayısı

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar. Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer. Şairin Harman Olduğu Yer Sivas

En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar. Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer. Şairin Harman Olduğu Yer Sivas Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:38/2014-1 En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer Şairin Harman Olduğu Yer Sivas

Detaylı

İskandinav diyarı İSVEÇ VE DANİMARKA

İskandinav diyarı İSVEÇ VE DANİMARKA yayın organı İKMİB in ücretsiz dergisidir Temmuz-Ağustos 2014 Sayı: 36 İskandinav diyarı İSVEÇ VE DANİMARKA GÜNDEM GÜVENSİZ ORTAM İŞ KAZALARINI ARTIRIYOR UZMAN GÖRÜŞÜ PAGEV SEKTÖRE KİMLİK KAZANDIRIYOR

Detaylı

Spor ve Bilişim. Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı Fikirler Enstitüsü Sunumlarda Resmin Önemi Yazılım projelerinde Agile Yöntemler

Spor ve Bilişim. Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı Fikirler Enstitüsü Sunumlarda Resmin Önemi Yazılım projelerinde Agile Yöntemler TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 39 SAYI 136 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ Spor ve Bilişim Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı Fikirler Enstitüsü Sunumlarda Resmin Önemi Yazılım projelerinde Agile Yöntemler C

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI WEST MEDITERRANEAN DEVELOPMENT AGENCY Mayıs, 2013 ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren

Detaylı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Başyazı Standard Yıl: 53 Sayı: 622 Eylül 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır. Y Ali Kibar: Gübretaş Genel Müdürü Osman BALTA:

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır. Y Ali Kibar: Gübretaş Genel Müdürü Osman BALTA: KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 95 AĞUSTOS 2014 VII. Ticaret ve Sanayi Şurası, Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde Başbakan ve ilgili Bakanların

Detaylı

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim

Türkiye de. erem Savaşı. Dergisi. Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı. VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Yıl:2 Sayı:3 Mayıs 2011 Türkiye de erem Savaşı ISSN: 1309-8551 VSD lerde Modernizasyon Çalışmaları Tüberkülozda Sertifikalı Eğitim Tuzla Verem Savaşı Dispanseri Hizmete Açıldı Tüberküloz Epidemiyolojisi

Detaylı

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 22 KAPUSUZ: Öncelikle güneş enerjisi sistemlerini tercih ediyoruz 8 14 24 Yıl: 1 Sayı:2 Mart-Nisan-Mayıs

Detaylı

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:40/2014-3 Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok Yavru Vatan;

Detaylı

Sürdürülebilirliği İçselleștirmek

Sürdürülebilirliği İçselleștirmek Sürdürülebilirliği İçselleștirmek KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 4 YK Başkanı Mesajı 6 Genel Müdür Mesajı 12 Rapor Hakkında 14 KURUMSAL PROFİL 15 Bilim İlaç Hakkında 16 Çalışma Alanımız 24

Detaylı

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS

Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir. Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2012 Sayı: 2 Dosya: Turizm ve Sağlıkta KSS Sosyal sorumluluk hedefleri salt iyi niyet beyanı olmamalı, iş stratejilerine entegre edilmelidir Türkiye

Detaylı

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com.

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2013 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU

Detaylı

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 YAZAN VE YÖNETEN İZMİR YAŞAR ÜNİVERSİTESİ- İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ- ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ-

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İLAÇ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İLAÇ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI İLAÇ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-93-2 YAYIN NO: KB: 2894 - ÖİK: 735 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

Hedefe ulaşmak için GİRİŞİMCİLİK

Hedefe ulaşmak için GİRİŞİMCİLİK www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 12 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Hedefe ulaşmak için GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİMCİ ADAYLARINA CESARET VERİYORUZ BEBKA nın 2015

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 102 MART 2015. Karayolları 1. Bölge Müdür Yardımcısı Asım ÖZTÜRK:

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 102 MART 2015. Karayolları 1. Bölge Müdür Yardımcısı Asım ÖZTÜRK: KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 102 MART 2015 KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: Ciddi bir sanayi reformu gerekli Hibrit mi, elektrikli mi,

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler 14 Mart 2015 Basında Sağlık Ödülleri İçin Başvurular Devam Ediyor Toplum sağlığının sorunlarının geliştirilmesi ve çözümü, sağlık çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda

Detaylı

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik 28 EKİM 2014 SALI 4.BÖLÜM 13 YIL GERİDE KALDI SAĞLIK HİZMETLERİ - YATIRIMLAR - TURİZM - EĞİTİM Buca Tıp ve Tınaztepe kuruluşlarını kutladı Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik zel Tınaztepe Hastanesi ve

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ S1 / KAMPÜS S5 / BİLİM S9 / KÜLTÜR-SANAT S12 / SPOR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ YAYINDA e-bülten OCAK 2013, Sayı 1 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi (ÇÜHM) çalışma hayatına başladı. Çukurova

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2010-03 / Ağustos İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2010-03 / Ağustos İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2010-03 / Ağustos İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Endüstri İğne deliğinde güvenlik Espiye-Sarp Tünelleri, 88.4 milyon Dolar lık bir yatırımla, iki yıl gibi rekor bir sürede akıllı

Detaylı