MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) TÜZEL KİŞİLER İÇİN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) ( 0- ) TÜZEL KİŞİLER İÇİN"

Transkript

1 MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş Telefon / Faks No : Ev ( 0- ) İş ( 0- ) Cep ( 0- ) Faks ( 0- ) E-Posta Adresi TÜZEL KİŞİLER İÇİN Ticaret Odası ve Sicil No : Vergi Dairesi ve Vergi No : VEKALETEN İŞLEM YAPILACAK İSE VEKİLİN Adı / Soyadı : Adresi : Telefon / Faks No : ( 0- ) ( 0- ) Mektupla aylık hesap ekstresi istemiyorsanız lütfen aşağıdaki bölümü imzalayınız. Aylık Hesap Bildiriminin yukarıda belirttiğim tebligat adresime mektupla gönderilmesini istemiyorum. İmza... Rev /9

2 RİSK VE YATIRIM TERCİHLERİ Yatırım Tercihleri Tercih Sırası Hisse Senedi Faiz ve Repo Yabancı Hazine Bonosu Hazine Bonosu Yatırım Fonu Takasbank Borsa Para Piyasası Devlet Tahvili Portföy Yönetimi Yabancı Devlet Tahvili Yurtdışı Piyasalarda İşlem Gören Hisse Senedi Diğer Yatırımlarınızda Almayı Tercih Ettiğiniz Risk Düzeyi Nedir? Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Yatırımlarınızın Ne Kadarını Hisse Senedine Ayırmayı Planlıyorsunuz? %25 den az %25 - %50 %50 - %75 %75 den fazla RİSK TERCİHLERİ Portföyünüzün risk ve getiri tercihleriniz doğrultusunda ne kadar değer kazanmasını beklersiniz ve yatırım Araçlarınızın değer kaybetmeye başlamasını nasıl karşılarsınız? Portföyümün %10 değer kazanmasını yeterli görürüm. Buna karşılık portföyümün değer kaybetmesinden çok rahatsız olurum ve yatırım Araçlarımı değiştirme yoluna giderim %20 lik getiri elde etme olasılığına karşılık %20 lik zararı normal karşılarım. Fakat zararım %20 nin üzerine çıktığında rahatsız olurum ve yatırım Araçlarımı değiştirme yoluna giderim %40 lık getiri elde etme olasılığına karşılık %40 lık zararı normal karşılarım. Fakat zararım %40 ın üzerine çıktığında rahatsız olurum ve yatırım Araçlarımı değiştirme yoluna giderim Portföyümün %50 nin üzerinde değer kazanmasını hedeflerim. Bu nedenle günlük düşüşler beni etkilemez. Çok büyük kayıplarda dahi karar verdiğim vadeye kadar beklerim. MALİ BİLGİLER Aylık Net Gelir : Ücret / Serbest Meslek Kazancı : Menkul / Gayrimenkul Geliri : Diğer : Gayrimenkullerin Cinsi : Konut Arsa İşyeri Diğer Tapuya Kayıtlı olduğu Yer : Risk ve yatırım tercihlerim ve mali durumum hakkında bilgi vermek istemiyorum. Bu konuda sorumluluğun bana ait olduğunu ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin beni uyardığını kabul ve beyan ederim. MÜŞTERİ: : TARİH : İMZA : Yukarıda vermiş olduğum kişisel bilgilerimin, risk ve getiri tercihlerimin, mali durumum ve yatırım amaçlarım ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerin herhangi birinde değişiklik olması durumunda Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne yazılı olarak bildireceğimi kabul ve beyan ederim. MÜŞTERİ: : TARİH : İMZA : Rev /9

3 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM-SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... /... MÜŞTERİ YATIRIM HS. NO : YER VE TARİH : TARAFLAR 1) Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... da yerleşik...(aşağıda kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) arasında.../.../... tarihinde aşağıdaki koşullarla bu Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır. 2) K ONU Bu sözleşmenin konusu, ARACI KURUM un MÜŞTERİ adına ve/veya hesabına, Yurtiçi veya Yurtdışı Borsalar ile Borsa Dışı Piyasalarda yahut ARACI KURUM un kendi portföyünden, her türlü Sermaye Piyasası Aracını alıp satması ile bu sözleşmede belirlenen diğer hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin genel nitelik taşıyan ve ayrı bir sözleşme imzalanmasına gerek kalmaksızın, her bir işlemde münferiden uyulması zorunlu bulunan koşullar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin, belirlenmesi ve düzenlenmesine ilişkin esasları ihtiva etmektedir. 3) TANIMLAR -Emir (Alım-Satım Emri) MÜŞTERİ nin, ARACI KURUM a veya acentesine Sermaye Piyasası Araçlarının alımı veya satımı konusunda işbu sözleşme şartlarına uygun olarak yazılı, sözlü veya telefon, telefaks ya da elektronik ortamda yer alan iletişim sistemleri aracılığıyla yaptığı bildirim. -Sermaye Piyasası Araçları 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve buna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu nun çıkardığı ve çıkaracağı tebliğler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde, B.I.S.T., Takasbank Para Piyasası nda veya ileride açılacak diğer Borsalarda veya borsa dışı piyasalarda MÜŞTERİ nin alım satımını yapacağı hisse senetleri, yatırım fonu katılma belgesi, tahvil, gelir ortaklığı senedi, finansman bonosu vs. gibi yatırım araçları, -B.I.S.T Borsa İstanbul, -TAKASBANK İstanbul. Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi, -M K K Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi, -BORSA Borsa İstanbul ile Sermaye Piyasası Araçlarının işlem gördüğü yurtiçi ve / veya yurtdışı borsalar. -KOMİSYON VE KURTAJ Sermaye Piyasası Araçlarının alım ve satım işlemlerine konu işlem tutarı üzerinden ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ den alınan ücret ve Borsa tarafından tahakkuk ettirilen komisyonların toplamı. -BORSA PARA Pİ YASASI Takasbank nezdinde işlem yapılan Para Piyasası. 4) M ÜŞTERİ Nİ N TANI NM ASI ARACI KURUM veya acente konumundaki Banka, MÜŞTERİ nin ve / veya temsil yetkisi verdiği kişilerin kimlik bilgileri ve imza örneklerini dikkate almak suretiyle Yatırım Hesabının işlediği müddetçe gerçekleştirilecek işlemlerdeki kimlik ve imza örnekleri ile karşılaştırıp, gerekli denetlemeyi yapmak suretiyle müşteriyi tanıma kuralı nı yerine getirecektir. MÜŞTERİ nin kimlik bilgilerinin doğruluğundan ARACI KURUM sorumludur. Ancak bu tetkikler sonucunda da anlaşılamayacak mahiyetteki imza benzerliklerinin sonuçlarından veya belge ve yetki belgelerinin ARACI KURUM a atfı mümkün olmayan nedenlerle sahteliğinden ARACI KURUM sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin eki niteliğindeki Müşteri Tanıma ve Risk/Yatırım Tercih Formu nu doldurmakla, bilgi vermek istememesi halinde ise buna ilişkin yazılı beyanını ARACI KURUM a teslim etmekle yükümlüdür. Formda yer alan bilgilerdeki değişiklikler, MÜŞTERİ tarafından derhal ARACI KURUM a bildirilir, aksi halde ARACI KURUM un yaptığı işlemlerde söz konusu form esas alınacaktır. 5) YATI RI M H ESAPLARI NI N AÇI LM A VE ÇALI ŞM A ŞEK Lİ ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına veya hesabına yapılacak Sermaye Piyasası Araçları alım/satım ve aracılık işlemleriyle bu sözleşmede belirlenen diğer hizmetlerin yerine getirilmesiyle ilgili kayıtların düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, MÜŞTERİ adına ARACI KURUM nezdinde açılan Yatırım Hesabı, bu sözleşmenin tamamlayıcısı ve ayrılmaz parçasıdır. 5-1) M üşteri Emirlerinin K apsadığı Bilgiler ve Aracı Kuruma İ letilme Şekli MÜŞTERİ, ARACI KURUM aracılığıyla alım/satımını yapacağı Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili emirlerini esas olarak yazılı verecektir. MÜŞTERİ nin vereceği emrin asgari olarak aşağıdaki unsurları içermesi gerekmektedir. a) Emrin ARACI KURUM a hitaben verilmiş olması, b) Emri verenin adı, soyadı veya ünvanı veya yatırım hesap numarası ve adresi, c) Emrin alım emri mi yoksa satım emri mi olduğu, d) Satın alınacak veya satılacak Sermaye Piyasası Aracının cinsi, adedi, varsa nominal değer tutarı, e) Emrin türü [limitli veya serbest fiyatlı (Borsada işlem anında oluşan fiyat)] f) Limitli emirlerde limit fiyatı, g) Varsa emrin geçerlilik süresi, h) Emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakika, ı) Emrin, ARACI KURUM tarafından alındıktan sonra ilk seansta mı yoksa geçerlilik süresi içinde uygun göreceği bir seansta mı Borsaya intikal edeceği, i) MÜŞTERİ nin imzası. MÜŞTERİ, emirlerini yazılı olarak verir. Emirlerin, ARACI KURUM un kabulü halinde; telefon, telefaks ya da elektronik ortamda yer alan iletişim sistemleri gibi iletişim araçları ile de verilmesi mümkündür. Bu halde ARACI KURUM emirlerdeki bilgilerin eksikliğinde, yanlışlığında, geçersizliğinde ve imzanın gerçekliği konusundaki tereddüt hallerinde emirleri yerine getirip getirmemekte serbest olup, MÜŞTERİ, ARACI KURUM dan herhangi bir hak, alacak, zarar ziyan talebinde bulunmayacaktır. ARACI KURUM, M ÜŞTERİ emirlerini sebep göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebilir ve sonucu derhal MÜŞTERİ ye bildirir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM a atfı mümkün olmayan nedenlerle gerçekleşmeyen emirleri için ARACI KURUM u sorumlu tutamaz. Emrini limit fiyatlı olarak vermemişse, ARACI KURUM emri kendisinden beklenen özen borcuna uygun olarak yerine getirecektir. MÜŞTERİ, emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, ARACI KURUM dan öğrenmek durumunda olup, geç öğrenme nedeni ile herhangi bir zarara uğradığını ileri sürerek tazminat isteminde bulunamaz. MÜŞTERİ öğrenmediği takdirde, ARACI KURUM un emirlerinin sonuçlarını MÜŞTERİ ye yazılı olarak bildirme zorunluluğu bulunmamaktadır. 5-2) M üşteri Emirlerinde Geçerlilik Süresi Alım ya da satım için verilen MÜŞTERİ emrinin süresi, emir verildiği sırada formun üzerine kaydedilen süredir. MÜŞTERİ emrindeki süreye, ARACI KURUM un itiraz etmek ya da kabul etmemek hakkı vardır. ARACI KURUM süreyi kabul etmediği takdirde bunu MÜŞTERİ ye derhal bildirecektir. ARACI KURUM kabul ettiği alış ya da satış emrinin belirtilen süre içinde kendisine atfı mümkün olan haller dışında gerçekleşmemesinden sorumlu olmayacaktır. 5-3) M üşteri Emir K arşılıklarının Bulundurulması MÜŞTERİ emirlerinin ARACI KURUM tarafından işleme konulabilmesi için; alımlarda gerçekleşecek alım bedelinin, satımlarda ise gerçekleşecek satışa konu cins ve nominal değerde Sermaye Piyasası Aracının, M ÜŞTERİ yatırım hesabında mevcut ve kullanılabilir durumda olması zorunludur. MÜŞTERİ nin verdiği alım emri gerçekleştiği takdirde, takas günü, alım bedeli ile birlikte komisyon, vergi ve diğer giderler toplamı ARACI KURUM nezdindeki yatırım hesabına borç yazılır. Satın alınan Sermaye Piyasası aracının nominal bedeli de yine takas günü yatırım hesap portföyüne alacak kaydedilir. M ÜŞTERİ satın aldığı Sermaye Piyasası aracının fiziken teslimini istemesi halinde, Takasbank ın teslim ile ilgili belirlediği usul ve süreye uymak yükümlülüğündedir. MÜŞTERİ nin verdiği satım emri gerçekleştiği takdirde, takas günü, satım bedeli ARACI KURUM nezdindeki yatırım hesabına alacak, aşağıdaki maddelerde yazılı ARACI KURUM komisyon, vergi ve diğer giderler toplamı ise borç yazılır. Satılan Sermaye Piyasası Aracının nominal bedeli de yatırım hesap porföyüne borç kaydedilir. MÜŞTERİ, yatırım hesabında oluşan tutarı ancak, B.I.S.T. ve Takasbank tarafından belirlenmiş olan takas ile ilgili nakit teslimi süresi içerisinde kullanabilecektir. Rev /9

4 MÜŞTERİ tarafından fiziki teslim suretiyle satışa verilmek istenen Sermaye Piyasası Araçlarıyla ilgili emirlere ilişkin olarak, söz konusu Sermaye Piyasası Araçlarının ARACI KURUM un Merkez ve / veya Merkez Dışı örgütlerine fiziki olarak ulaşıp ARACI KURUM tarafından saklama kurumuna teslim edilerek, yatırım hesabına kaydedilmedikçe ARACI KURUM un emirleri işleme koyma zorunluluğu olmayacaktır. MÜŞTERİ nin aksine bir talimatı bulunmadıkça, ARACI KURUM ca adına satın alınan veya fiziken satışa verdiklerinden satılamayan Sermaye Piyasası Araçları MÜŞTERİ nin yatırım hesabı porföyünde kalacak, bu muhafazadan dolayı ARACI KURUM un isteyeceği ücret vb. giderler MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. ARACI KURUM dilediği takdirde, yatırım hesabı portföyünde bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının teslim alınmasını MÜŞTERİ den isteyebilecektir. 6) M ÜŞTERİ H ESAP BAK İ YESİ Nİ N DEĞERLENDİ Rİ LM ESİ 10) ÖDENECEK ÜCRET ve K OM İ SYONUN TESPİ T ve ÖDEM E ESASLARI MÜŞTERİ, ARACI KURUM un bu sözleşme kapsamında yerine getireceği Sermaye Piyasası Araçları alım-satımına aracılık ve saklanmasına ilişkin ilgili kuruluşların (SPK, B.I.S.T., Takasbank, MKK vb.) belirleyip ilan edeceği tarife üzerinden ücret, komisyon ve buna ait Banka ve Sigorta Muamele Vergisini (B.S.M.V) ve Kurul, B.I.S.T., MKK veya Takasbank ile diğer düzenleyici kuruluşlarca ihdas edilebilecek sair giderleri nakden ve def aten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ARACI KURUM komisyon oranındaki değişiklikleri MÜŞTERİ ye yazılı olarak bildirecek olup, bu değişikliği kabul etmediği takdirde MÜŞTERİ nin sözleşmeyi 7 gün içinde feshetme yetkisi vardır. Yatırım hesabında yapılacak tüm işlemlerin tabi olacağı konulmuş ve konulacak vergilerin tamamı MÜŞTERİ tarafından karşılanır. Bu sözleşme ile açılan Yatırım Hesabında, MÜŞTERİ nin Sermaye Piyasası Araçlarıyla ilgili alım/satım emirleri sonucunda kaydedilen tutarlar ile alım/satımı yapılan Sermaye Piyasası Araçları, hesabı cari yöntemi ile izlenecek; hesap mevduat niteliği taşımayacak ve üzerine çek keşide edilemeyecek, hesabın alacak bakiyelerine faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. Yatırım hesabında alımsatım işlemleri sonucunda ya da itfa, satım veya alımın gerçekleşmemesi gibi herhangi bir nedenle MÜŞTERİ ye ait asgari... tutarında nakdin ortaya çıkması halinde, MÜŞTERİ nin aşağıda belirtmiş olduğu tercihleri doğrultusunda söz konusu nakit değerlendirilecek ve getirileri MÜŞTERİ ye ödenecektir. Bu hizmet nedeniyle MÜŞTERİ, ARACI KURUM a nakit ücret ve komisyon ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Ancak nakdin değerlendirilmesinde ARACI KURUM un MÜŞTERİ nin aşağıda belirtmiş olduğu tercihlerden bir ya da birkaçını seçme hakkı mevcuttur. Yatırım hesabına tevdi edilecek veya MÜŞTERİ adına ARACI KURUM aracılığıyla satın alınacak Sermaye Piyasası Araçlarının nakli sigortalı olarak yapılacak ve sigorta ile ilgili her türlü gider MÜŞTERİ ye ait olacaktır. MÜŞTERİ özel talimat vermek suretiyle sigortasız nakli talep ederse doğabilecek olumsuz sonuçlardan ARACI KURUM un kendisine atfı mümkün olan haller dışında hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Yatırım hesabında yapılacak tüm işlemlerin tabi olacağı konulmuş ve konulacak vergilerin tamamı MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. 11) M ÜŞTERİ Nİ N TEM ERRÜDÜ ve SORUM L ULUK Yatırım Fonu Repo Takasbank Borsa Para Piyasası Nakdin değerlendirilmesini istemiyorum. MÜŞTERİ, Periyodik Ödeme Başvuru Formu nu doldurmak suretiyle vermiş olduğu talimatı yazılı olarak geri almadığı sürece, ilgili kişi ve kuruluşlar ile yapmış olduğu sözleşmeler uyarınca (abonelik ücreti, kayıt ücreti, sigorta primi, mal bedeli, fatura bedeli, kredi kartı ödemesi vb.) ilgili kişi ve kuruluşlara karşı doğmuş ve doğacak olan borçlarının, ARACI KURUM tarafından düzenli olarak ödenmesini ya da ilgili kişi ve kuruluşların diğer bankalar nezdindeki hesaplarına aktarılmasını kabul eder. İşbu sözleşme maddesi genel mahiyette olup, hesapta nakit bulunmaması durumunda uygulanacak esaslar, bu hizmetin verilmesi için başvuru formu dışında verilecek belgeler, hizmetten vazgeçme esasları, ARACI KURUM tarafından süresinde yapılmayan ödemelerde MÜŞTERİ zararının tazmin edilme esasları gibi özel hususlar, ARACI KURUM ile MÜŞTERİ arasında düzenlenecek olan ve bu sözleşmenin eki niteliğini haiz ek protokol ile belirlenir. 7) M ÜŞTEREK H ESAPLAR Birden fazla MÜŞTERİ tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, MÜŞTERİ lerce aksi beyan edilmediği sürece hesap ARACI KURUM tarafından müşterek mülkiyet esasına dayalı hesap türlerinden biri olan teselsüllü müşterek hesap olarak sayılacaktır. Hesap sahiplerinden her birisi tek başına işlem yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından doğacak tüm sonuçlardan sorumlu olacaklarını önceden kabul ve taahhüt ederler. 8) VEK İ L ARACI LIĞI YLA İ ŞLEM YAPI LM ASI MÜŞTERİ tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin yatırım hesabı ile ilgili olarak, hesap sahibinin bu sözleşmeden doğan tüm haklarını aynen hesap sahibi gibi tasarruf etmek hak ve yetkisine sahip olduğu, Vekilin yatırım hesabı ile ilgili yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının müvekkili (MÜŞTERİ yi) aynen kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ nin hesabına müşterinin dışında müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilen kişiler tarafından işlem yapılabilir. MÜŞTERİ vekaletin sona erdiğini belgelendirmek suretiyle kendisi, ölümü halinde de mirasçıları ARACI KURUM a yazılı olarak bildirmediği sürece, vekil tarafından yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul eder. 9) Vİ RM AN YETK İ Sİ ARACI KURUM a MÜŞTERİ tarafından verilecek Sermaye Piyasası Araçlarının alım/satım emirleri, B.I.S.T. deki emirlerin tasfiyesi, alım emirlerinin tutarları, olası fiyat artışları, rüçhan haklarının kullanılması, temettü bedellerinin tahsil edilmesi, masraf, komisyon, ekstre gönderme masrafı, sigorta, B.S.M.V. ile Sermaye Piyasası Kurulu B.I.S.T.., Takasbank, MKK ya da diğer düzenleyici kuruluşlarca ihdas edilecek diğer giderleri, M ÜŞTERİ nin ayrı bir talimatına gerek kalmaksızın, Yatırım Hesabından MKK alt hesaplarına veya M KK alt hesaplarından Yatırım Hesabına aktarmaya ARACI KURUM yetkilidir. MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM a tevdi edilen fiziki Sermaye Piyasası Araçlarının yasaklı ve ayıplı olmasından dolayı S.P.K. Mevzuatı gereğince doğacak sorumluluk ARACI KURUM un dikkat ve özen borcu saklı kalmak kaydıyla, MÜŞTERİ ye aittir. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden bir veya birkaçını S.P.K. M evzuatında düzenlenen sürelerde yerine getirmediği takdirde ARACI KURUM un doğmuş veya doğacak her türlü alacağı, zarar ve ziyanı ARACI KURUM un herhangi bir ihbar ve ihtarına gerek olmaksızın muaccel hale gelir. ARACI KURUM un yazılı ihbarı üzerine MÜŞTERİ nin borcunu derhal ödememesi halinde MÜŞTERİ temerrüde düşmüş sayılır. MÜŞTERİ bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ borç bakiyesinin doğduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçecek süre için o tarihteki B.I.S.T. Repo Piyasasında gecelik vadede oluşan ortalama repo faiz oranının 50 puan fazlasını temerrüt faizi olarak, ayrıca vergi vesair yasal yükümlülükleri de ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 12) ARACI K URUM UN REHİ N ve H APİ S H AK KI MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Araçları ve yatırım hesabıyla ilgili işlemler nedeniyle ARACI KURUM tarafından yapılacak her türlü giderin kendisince karşılanacağı, aksi halde doğacak borçlarının güvencesini oluşturmak üzere, ARACI KURUM nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetlerinin üzerinde, ARACI KURUM un Medeni Kanun un 950. maddesindeki, hapis hakkını doğuran alacakla bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis hakkı bulunacağını, bunların ve alacaklarının ARACI KURUM a Medeni Kanun un 939 ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca rehnedilmiş olduğunu, herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın ARACI KURUM tarafından takas ve mahsup edileceğini veya özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek borsada veya haricen satmaya ve bedellerini faiz, temerrüt faizi, K.K.D.F. kesintisi ve B.S.M.V. ni de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup etmeye yetkili olduğunu, bu maddede sayılanlar dışında kalmış olup da her ne nam altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacakların talep, tahsil ve ahzu kabzı konusunda ARACI KURUM un yetkili olduğunu, ARACI KURUM un bu yetkisinin aynı zamanda yasal yollara müracaat hakkını bertaraf etmeyeceğini, kayıtsız şartsız beyan, kabul ve taahhüt eder. ARACI KURUM, alacağını tahsil için M ÜŞTERİ ye ait rehin veya hapis hakkı kapsamındaki Sermaye Piyasası Araçlarını, Borsada veya Borsa dışında, özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözeterek satma ve satış bedelinden alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir. 13) M ENK UL K I YM ETLERDEN DOĞAN H AK LARI N K ULLANI LM ASI MÜŞTERİ, hesapta bulunan hisse senetleri ile ilgili depo makbuzunu yazılı olarak talep ederek şirket Genel Kuruluna katılma hakkını kullanabilecektir. MÜŞTERİ, kendisi tarafından kullanılmayan Genel Kurula katılma ve oy hakkı konularında ARACI KURUM a, kabul etmesi halinde, Genel Kurula katılma hakkını devredebilir. ARACI KURUM un kendisine atfı mümkün olan haller dışında özen borcu içinde bu yetkiyi kullanmasından veya kullanma şeklinden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Rev /9

5 Hesabında bulunan hisse senetleri ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda, bu hakkın kullanımı için öngörülen süre başlamadan en az bir hafta evvel MÜŞTERİ tarafından aksine bir yazılı talimat verilmediği takdirde, rüçhan hakkının kullanıp kullanılmamasına karar verme yetkisi ARACI KURUM a ait olacaktır. ARACI KURUM un rüçhan hakkı kullanımını gerçekleştirmesi durumunda, bedeli hesabın bakiyesinden karşılanacak; bakiye müsait değilse MÜŞTERİ tarafından derhal ve def aten yatırılması talep edilecek, ödenmediği takdirde, MÜŞTERİ ye ait kıymetler satılarak ARACI KURUM un alacağı tahsil edilecektir. Ayrıca MÜŞTERİ nin yatırım hesabında yeterli bakiye bulunmaması nedeniyle, rüçhan hakkının kullanılmaması durumunda ARACI KURUM un hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. 16) YURT DI ŞI Pİ YASALARDA İ ŞLEM GÖREN SERM AYE Pİ YASASI ARAÇL ARI NI N ALI M VE SATI M İ ŞLEM LERİ ARACI KURUM, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Tebliğlerde yer alan hüküm ve esaslar ile bu sözleşme hükümleri uyarınca MÜŞTERİ leri ile ilgili olarak Yurtdışı Piyasalarda menkul kıymetler ve diğer Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin aracılık faaliyetinde bulunabilir. İşbu sözleşme maddesi genel mahiyette olup, Sermaye Piyasası Aracının ve bedelinin transferi, saklama işlemleri, işlemlerin teyidi, karşılıklı hak ve taahhütler gibi özel hususlar, ARACI KURUM ile MÜŞTERİ arasında düzenlenecek olan ve bu sözleşmenin eki niteliğini haiz ek protokol ile belirlenir. Rüçhan hakkı, bedelli sermaye artırımı ve temettü tahsilatı tarihleri, ARACI KURUM ve Bankalar adına MKK tarafından kullanılarak, ARACI KURUM ve bankaların MKK nezdindeki hesabına kaydedildikleri gündür. MÜŞTERİ nin portföyünde bulunan Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin itfa, kar payı, faiz ve diğer gelirleri, ARACI KURUM tarafından tahsil edilerek Yatırım Hesabına alacak kaydedilecek, ayrıca senet değişimi, bedelli ve bedelsiz hisse senedi dağıtımıyla ilgili hizmetler de ARACI KURUM tarafından yerine getirilecektir. 14) SERM AYE Pİ YASASI ARAÇLARI NI N SAK LANM ASI MÜŞTERİ ye ait Sermaye Piyasası Araçlarının tümü kaydi olarak MKK nezdinde saklanır. MÜŞTERİ Sermaye Piyasası Araçlarının tertip, seri numarası, kupür ve nominal miktarını belirtmek suretiyle ARACI KURUM a teslim etmiş olsa dahi, ARACI KURUM un sadece teslim aldığı miktarda (MİSLEN) iadeye yetkili olduğunu, beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Araçlarının fiziki saklanmasına yönelik ARACI KURUM dan talepte bulunmayacağını, bu konuda daha evvel yapılmış veya ileride yapılacak talep, beyan ve şerhlerin ARACI KURUM u hiçbir şekilde bağlamayacağını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ tarafından, ARACI KURUM vasıtası ile Borsalardan ve teşkilatlanmış piyasalardan satın alınarak diğer Banka ve aracı kuruluşlardan ARACI KURUM nezdindeki Yatırım Hesabı portföyüne virman yaptırılan veya fiziken teslim edilen veya her ne surette olursa olsun ARACI KURUM nezdindeki portföyüne alacak yazılmış olan tüm Sermaye Piyasası Araçları, yukarıdaki maddelerde açıklandığı şekliyle işlem yapılarak MÜŞTERİ adına açılan hesap numarası altında kayden saklanır. MÜŞTERİ lerin mevcut yatırım hesabı numarası aynı zamanda saklama hesabının da numarasıdır. MÜŞTERİ, M KK nezdindeki saklama hesabında bulunan hisse senetleri ile ilgili güncel bilgilere günün her saatinde, kendisine MKK tarafından verilmiş olan şifre ve sicil numaralarını kullanarak MKK YATIRIMCI ÇAĞRI MERKEZİ aracılığı ile ulaşabilir, hisse senetlerini bloke edebilir, dilediği zaman koymuş olduğu blokajı kaldırabilir. 17) ELEK TRONİ K ORTAM DA ALI M -SATI M EM İ RLERİ Nİ N K ABUL EDİ LM ESİ A- MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdindeki hesabı üzerinden, bilgisayar ortamında internet üzerinden bilgi alışverişi ve borsa işlemleri, repo-ters repo ile havale işlemleri hizmetlerine yönelik işlemler ile daha sonra ilave edilecek diğer işlemleri ARACI KURUM tarafından kendisine verilecek şifre yardımı ile gerçekleştirilebilir. B- MÜŞTERİ ye ARACI KURUM un elektronik işlem hizmetleri şifresi/şifreleri verebilmesi için, MÜŞTERİ nin öncelikle ARACI KURUM nezdinde işbu Sözleşmeyi imzalamış olması ve bir yatırım hesabının bulunması şarttır. Şifresi kendisine verilen M ÜŞTERİ, bu hattan her zaman bilgi alabilir. ARACI KURUM un internet hizmeti verecek olması MÜŞTERİ ye donanım ve yazılım konusunda taahhüt oluşturmaz. C- ARACI KURUM, elektronik hizmetlerden faydalanmak isteyen MÜŞTERİ'nin hizmetlerin alımını sağlayan bilgisayar, modem, telefon vs. gibi donanımların kullanımını bildiğini varsayar. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a atfı mümkün olmayan nedenlerle kullanımdaki bilgi eksikliklerinden doğan zarardan ARACI KURUM'u sorumlu tutmayacağını kabul eder. ARACI KURUM tarafından teslim edilen şifrenin muhafazası ve her türlü riski M ÜŞTERİ ye aittir. Şifrenin kaybı halinde MÜŞTERİ nin yazılı beyanını takiben, ARACI KURUM tarafından hesabına derhal blokaj koyulacaktır. ARACI KURUM tarafından tanzim edilen şifrenin, ilk işlemde MÜŞTERİ tarafından değiştirilerek kullanılacağı MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş olup, aksi taktirde oluşabilecek olumsuz sonuçlar MÜŞTERİ'ye ait olacaktır. ARACI KURUM hiçbir şekilde kaybedilmiş şifreden sorumlu tutulamaz. D- MÜŞTERİ elektronik işlem hizmetlerinden doğan haklarının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin şifresini, güvenlik kodunu ve MÜŞTERİ kodunu başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini veya başkasının eline geçmemesi için her türlü önlemi alacağını, aksi takdirde kendi güvenlik şifresi ve kodu ile yapılan işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. ARACI KURUM, elektronik ortamda yapılacak işlemlerin azami güvenliğini sağlayacaktır. Ancak, MÜŞTERİ elektronik ortamdaki güvenlik risklerinden haberdar olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ, ARACI KURUM un bilgisi dışında, res en MKK daki mevcut Sermaye Piyasası Araçlarını virman veya satım emri veremez. Aksi takdirde ARACI KURUM un doğmuş ve doğacak maddi kayıplarını derhal nakden ve def aten ödemeyi peşinen kabul eder. MÜŞTERİ, Yatırım Hesabında kayden saklanmak üzere ARACI KURUM a fiziken tevdii ettiği Sermaye Piyasası Araçları için, ARACI KURUM, MÜŞTERİ ye teslim aldığı kıymetli kağıdın cinsi, tertip, seri numarası, kupür ve nominal değeri ile izlenecek olduğu yatırım hesap numarasını da gösteren bir makbuz verir. MÜŞTERİ bu Sermaye Piyasası Araçlarını mislen geri alabilmesi için, sözü edilen makbuzu ARACI KURUM a ibraz ve iade etmek zorundadır. MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdindeki yatırım hesabı portföyünde kayden bulunan Sermaye Piyasası Araçlarını, kaydi sisteme nihai geçiş tarihine kadar olan süre içerisinde fiziki olarak teslim almak istemesi halinde, ARACI KURUM a yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Ayrıca, söz konusu kıymetlerin, ARACI KURUM tarafından Takasbank tan geri alınması için gerekli mutad süreyi beklemeyi ve teslim edilen kıymetlerin hacim ve kupürleriyle ilgili itiraz hakkı olmadığını kabul eder. E- MÜŞTERİ elektronik işlem hizmetlerinden yararlanırken ARACI KURUM un işlem anında yürürlükte bulunan tarifesindeki oran ve/veya tutarda (ileride arttırıldığı takdirde, arttırılan oranda/tutarda) her türlü komisyon, vergi ve masrafı talep ve tahsile ya da herhangi bir hesabına res en borç geçmeye yetkili olduğunu kabul eder. ARACI KURUM un bu değişiklikleri MÜŞTERİ ye bildirmesini müteakip M ÜŞTERİ nin sözleşmeyi feshetme yetkisi bulunmaktadır. F- Elektronik işlem hizmetleri, ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul kıymeti olan hesaplar için yerine getirilebilecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işlemi yerine getirecek menkul kıymeti olmayan MÜŞTERİ nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. MÜŞTERİ, bu hususu bildiğini ve bu nedenle işlemin yapılmamasından dolayı, ARACI KURUM a atfı mümkün olan haller dışında, ARACI KURUM u sorumlu tutmayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca MÜŞTERİ nin ARACI KURUM un elektronik işlem hizmetlerinden faydalanabilmesi için MÜŞTERİ tarafında olması gereken yazılım ve donanımlar kendisine bildirilecektir. MÜŞTERİ tarafındaki teknik donanımın yetersizliği dolayısıyla hizmet alamayan MÜŞTERİ, uğrayabileceği Zarar ve ziyandan ARACI KURUM u sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder. 15) M ÜŞTERİ Nİ N Bİ LGİ LENDİ Rİ LM ESİ ARACI KURUM, MÜŞTERİ ye Yatırım Hesabı ile ilgili ay içinde gerçekleşen işlemler konusunda, aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde nakit hesap ekstresi, menkul kıymet hareket raporu ve portföy durum raporunu taahhütlü ve/veya iadeli taahhütlü olarak gönderir. Ayrıca Kurum, MÜŞTERİ den aylık ekstrelerin basım ve posta gönderim masrafını isteme hakkını haizdir. Tarafların aşağıda belirtilen adresi kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecek ve taraflar bu adrese yapılacak tebligatın usulüne uygun ve geçerli olarak yapıldığını kabul edeceklerdir. Taraflar beyan ettikleri adresi değiştirirse, bu değişikliği yazılı olarak 15 gün içinde karşı tarafa bildirmeyi taahhüt eder. Aksi takdirde bundan doğacak sorumluluk ve sonuçları kabul edeceklerdir. G- ARACI KURUM personeli tarafından üretilerek elektronik ortamda sunulan raporlar güvenilirliğine inanılan kaynaklardan sağlanan bilgiler ile oluşturulmuştur. MÜŞTERİ buradan aldığı bilgilerin bir Yatırım Danışmanlığı faaliyeti olmadığını kabul eder. MÜŞTERİ bu bilgilerin elektronik ortamda gecikmesi, kaybolması ve/veya kısmen ulaşılabilmesi durumlarının söz konusu olabileceğini bilir ve bu bilgiler ile yapacağı işlemlerden doğabilecek zararlardan, ARACI KURUM a atfı mümkün olan haller dışında ARACI KURUM u sorumlu tutmayacağını kabul eder. MÜŞTERİ elektronik ortamda kendisine sunulan bilgi ve raporları çoğaltarak üçüncü kişilere iletmeyeceğini ve ticari amaçla kullanmayacağını kabul eder. MÜŞTERİ aksi durumlarda ARACI KURUM un hizmeti durdurma ve kanuni takibat başlatma hakkına sahip olduğunu kabul eder. H - MÜŞTERİ nin yatırım hesaplarının kapanması veya bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde ARACI KURUM sair talep hakları saklı kalmak kaydı ile verilen şifreyi iptal ederek, MÜŞTERİ ye işlem yaptırmayabilir. Rev /9

6 I - Ekstrelerin MÜŞTERİ tarafından her gün sistemden alındığı varsayılır. ARACI KURUM un elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemler dahil olmak üzere, aylık hesap ekstresi gönderme yükümlülüğü saklı bulunmaktadır. MÜŞTERİ, elektronik işlem hizmetlerini kullanarak yapmış olduğu işlemlerden doğacak bütün borçların, ARACI KURUM da açılmış olan Yatırım Hesabına borç kaydedileceğini kabul eder. d) Devletin kendi ihraç ettiği borçlanma senetlerinin ödemelerini durdurabileceğini veya erteleyebileceğini, bu tür senetlere ek veya yeni vergiler veya mükellefiyetler getirebileceğini, tedavüllerini kısıtlayabileceğini, bu durumda ARACI KURUM un hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını veya sayılan hallerde ARACI KURUM a rücu etmeyeceğini, J- MÜŞTERİ, internet üzerinden yapacağı işlemler nedeniyle, internet erişim sistemini Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde kabul ettiğini beyan etmiş olmakla, bu erişim ve buna benzer elektronik ortamlar vasıtasıyla, ARACI KURUM tarafından kendisine hesap ekstresi göndermek başta olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, diğer bütün gönderilerin de internet üzerinden veya buna benzer sistemler üzerinden elektronik ortamda tebligat yapılabileceğini ve bu tebligatın da karşılıklı hak ve adalete uygun ve objektif hüsnüniyet kuralları ile bağlantılı olduğunu beyan ve kabul eder. Bu şekilde yapılan bildirimler, ARACI KURUM un taahhütlü ve/veya iadeli taahhütlü bildirim yapma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 18) BORSA DI ŞI Pİ YASALARDA ALI M -SATI M İŞLEM LERİ ARACI KURUM, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili tebliğlerde yer alan hüküm ve esaslar uyarınca MÜŞTERİ lerinin talep ve izniyle Borsa Dışı Piyasalarda Alım-Satım işlemleri yapabilir. 19) ARACI K URUM UN DEFTER VE K AYI TLARI NI N DELİ L SAYI LM ASI MÜŞTERİ, bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde ARACI KURUM un defter ve kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde, geçerli olacağını beyan ve kabul eder. Borsadaki alım satım işlemlerinde, elektronik ortamda verilen emirler dahil olmak üzere, emirlerin sözlü olarak verildiği hallerde emrin varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda; ARACI KURUM un kayıtları, ancak faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır. Aksi halde Türk Ticaret Kanunu nun 84. maddesi çerçevesinde ARACI KURUM un kayıtları, kendi aleyhine delil oluşturacaktır. 20) SÖZLEŞM ENİ N TADİ Lİ ARACI KURUM, işbu sözleşmede yer alan hükümleri kısmen veya tamamen değiştirme hakkını haiz olup, MÜŞTERİ ye yazılı olarak bildirecek olan bu değişiklikleri MÜŞTERİ nin kabul etmeyerek sözleşmeyi feshetme yetkisi bulunmaktadır. e) Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarında yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, dalgalanmalar nedeniyle değer kaybının olabileceğini, Devletlerin yabancı para ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceklerini, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceklerini, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceğini, Sermaye Piyasası Araçlarının kendisine teslim edilememe riskinin olduğunu, f) ARACI KURUM un kendisine atfı mümkün olan haller dışında yukarıda belirtilen Sermaye Piyasası Araçlarının anapara, faiz, temettü vesair gelir ödemelerini garanti etmediğini ve bu konuda hiçbir şekilde taahhütte bulunmadığını, g) M ÜŞTERİ nin ARACI KURUM nezdindeki Sermaye Piyasası Araçlarıyla ilgili tasarruf yetkisinin Mahkeme ve İcra Daireleri ile ilgili diğer kamu kuruluşları tarafından herhangi bir nedenle kısıtlandığının veya tamamen kaldırıldığının ARACI KURUM a bildirilmesi halinde MÜŞTERİ, ARACI KURUM un bu olayla ilgili olarak, herhangi bir hukuki işlem başlatma ve takip yükümlülüğünün bulunmadığını, hakkını bizzat kendisinin ilgili makamlara karşı kullanacağını, bu konu ile ilgili olarak ARACI KURUM a karşı hiçbir iddia, talep ve dava hakkının bulunmadığını, h) M ÜŞTERİ, bu sözleşme kapsamındaki hesabın işleyişi sırasında ARACI KURUM un Merkezi ve Merkez dışı örgütleri aracılığı ile yapacağı işlemlerle ilgili olarak yetkili Sermaye Piyasası Kuruluşlarınca belirlenecek gider ve buna bağlı B.S.M.V. ve diğer unsurlarla ilgili kesintileri, hesaptan res en mahsuben tahsile ARACI KURUM un yetkili olduğunu, hesapta yeterli bakiye bulunmaması durumunda ilk istemde nakden ödeyeceğini, ı) Acente aracılığıyla yapılan işlemlerde hukuki sorumluluğun müteselsilen müvekkil ARACI KURUM ile Acenteye ait olduğunu, Bildiğini ve yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür irade sonucu bu sözleşmeyi imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 23) UYGULANACAK H ÜK ÜM LER 21) SÖZLEŞM ENİ N SONA ERM ESİ Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediği takdirde ARACI KURUM, bu sözleşme hükümleri çerçevesinde haklı sebeplerle 30 gün önceden yazılı olarak yapacağı tebligatla, MÜŞTERİ adına açılan yatırım hesabını kapatabilir, işlemi durdurabilir veya sözleşmeyi fesih suretiyle hükümsüz kılabilir. ARACI KURUM tarafından hesabın işleyişi durdurulduğunda ya da hesap kapatıldığı durumda, ARACI KURUM un faiz, B.S.M.V. ve bu sözleşme hükümlerinden dolayı doğmuş veya doğacak alacaklarının tamamı, bu durumun yazılı olarak tebliği ile birlikte MÜŞTERİ tarafından derhal ARACI KURUM a ödenecektir. Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 24) YETKİ Lİ M AH K EM E Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde... Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ve beyan ederler. İş bu sözleşme,müteselsil sıra numaralı ve iki nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası MÜŞTERİ ye verilmiştir. MÜŞTERİ nin işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan haklı sebeplerle fesih talebinde bulunabilmesi için 30 gün önceden bildirimde bulunması, bu sözleşmeye bağlı olarak ARACI KURUM un doğmuş ve doğacak her türlü alacağının MÜŞTERİ tarafından karşılanmış olması gerekmektedir. Sözleşmenin ARACI KURUM tarafından feshi halinde, MÜŞTERİ nin doğmuş ve doğacak hakları ile hesap bakiyesi ARACI KURUM un mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla MÜŞTERİ ye derhal ödenecektir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM un, sözleşme kapsamındaki hesabı en az bir yıl süre ile hareket görmemesi durumunda kapatmaya yetkisi bulunduğunu ve bu durumlarda da işbu sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder. M ÜŞTERİ Nİ N Adı / Soyadı / Unvanı : Adres : Telefon : Faks : İmza : 22) Dİ ĞER H USUSLAR MÜŞTERİ; Zİ RAAT YATI RI M M ENK UL DEĞERLER A.Ş. a) Tüm Sermaye Piyasası Araçlarının çeşitli oranlarda risklere tabi olduğunu, bir yatırımdan elde edilmesi beklenen kar payı veya faiz gibi gelirlerinin gerçekleşmemesi ihtimali bulunduğunu, bazı hallerde anaparayı kaybedebileceğini, b) ARACI KURUM hiçbir şekilde bir getiri vaat etmediği gibi, kendisine atfı mümkün olan haller dışında MÜŞTERİ portföyünde oluşabilecek zararlardan da sorumlu olmadığını, c) Özel sektör tarafından ihraç edilen Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin gelir ve anapara ödemelerinin bazı durumlarda gerçekleşmemesi halinde, alacağını yürürlükteki mevzuat gereğince bizzat kendisinin takip ve tasfiye edeceğini, Rev /9

7 M ENK UL KIYM ETLERİ N GERİ ALM A VEYA SATM A TAAHHÜDÜ İLE ALIM SATI M I (REPO-TERS REPO) ÇERÇEVE SÖZLEŞM ESİ 12) Ters Repo işleminde; ARACI KURUM işleme konu menkul kıymetleri vadesinde MÜŞTERİ ye teslim etmez ise geciken günler için cezai şart olarak mutabık kalınan faiz tutarının yarısı kadar faiz tenzilini kabul eder. SÖZLEŞM E NO :.../... M ÜŞTERİ YATI RI M HS. NO : TARİH : TARAFLAR Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile bundan böyle MÜŞTERİ olarak adlandırılacak olan... aralarında yapılacak Repo ve Ters Repo işlemleri için aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır. REHİN VE HAPİ S HAKKI: 13) ARACI KURUM, MÜŞTERİ nin bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri nedeniyle kendi nezdinde bulunan MÜŞTERİ ye ait nakit ve menkul kıymetler üzerinde Medeni Kanun un 950. maddesindeki hapis hakkını doğuran alacakla bağlantılı olmak koşulu uyarınca hapis ve Medeni Kanun un 939. ve devamı maddelerindeki koşullar uyarınca da rehin hakkına sahip bulunmaktadır. ARACI KURUM rehin veya hapis hakkı kapsamındaki Sermaye Piyasası Araçlarını icra yoluna başvurmaya gerek olmaksızın, özen borcu içinde ve MÜŞTERİ menfaatlerini gözetme yükümlülüğü çerçevesinde, borsada veya haricen satarak alacağını tahsil etme hakkına sahiptir. KONUSU: Dİ ĞER HÜKÜM LER: 1) Bu anlaşma taraflar arasında Repo ve Ters Repo işlemlerinin genel esaslarını içermektedir. Münferit işlemler Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğinde (Seri V No: 7 Tebliğ in Seri No: 14 Tebliğ ile değiştirilen 12. maddesinde) konu edilen, Tebliğin 1 no.lu eki dekont kapsamında yerine getirilecektir. ARACI KURUM ve MÜŞTERİ arasında yapılan Repo/Ters Repo işlemi ile ilgili olarak müteselsil seri numarası taşıyan sözkonusu dekont iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası ilgili tarafa işlem anında teslim edilir. GENEL HÜKÜM LER: 2) ARACI KURUM, Repo işlemine konu olan menkul kıymetleri MÜŞTERİ ye işlem tarihinde Repo İşlem Dekontunun içeriğine uygun bir şekilde satmayı, Repo vadesi sonunda belirlenen tutarı ödeyerek geri almayı kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ ise Repo işlemine konu menkul kıymetleri dekontun içeriğine uygun bir şekilde işlem tarihinde satın almayı, Repo vadesinde de menkul kıymetleri mutabık kalınan tutar üzerinden ARACI KURUM a geri satmayı ve ARACI KURUM a teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. 3) ARACI KURUM, Ters Repo işlemine konu olan menkul kıymetleri MÜŞTERİ den işlem tarihinde satın almayı ve Ters Repo vadesinde mutabık kalınan tutara geri satmayı ve menkul kıymetleri MÜŞTERİ ye teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, Ters Repo işlemine konu olan menkul kıymetleri, işlem tarihinde ARACI KURUM a satmayı ve Ters Repo vadesinde menkul kıymetleri mutabık kalınan tutarı ödeyerek ARACI KURUM dan geri satın almayı kabul ve taahhüt eder. 4) Repo ve Ters Repo işlemlerinde faiz oranı ARACI KURUM ile MÜŞTERİ arasında serbestçe belirlenir. Repo ve Ters Repo vadeleri ise; işlemlere konu olacak menkul kıymetlerin itfa tarihlerini aşmamak ve vade sonu iş günü olmak kaydıyla serbestçe belirlenir. Tespit edilen vade tarihi, her iki tarafın onayı olmadan değiştirilemez. MÜŞTERİ nin belirlenen vadeden önce işlemi tamamen veya kısmen sona erdirmek istemesi halinde ARACI KURUM bu talebi kabul edip etmemekte ve MÜŞTERİ nin bu talebini kısmen veya tamamen kabul ettiği takdirde ilk işlem tarihinden itibaren Repo/Ters Repo vadesinin bozulma tarihine kadar geçen süre için faiz uygulayıp uygulamamakta veya faiz oranını tespit etmekte serbesttir. 5) Faiz oranı ve vade üzerinde anlaşma sağlandıktan sonra MÜŞTERİ nin Repoya konu olacak tutarı ARACI KURUM nezdindeki yatırım hesabına yatırması ile Repo işlemi başlar. Repo vadesi gelene kadar menkul kıymetlerin mülkiyeti MÜŞTERİ ye geçer. Ancak, repoya konu olan menkul kıymetlerin repo vadesi içerisindeki her türlü getirisi ARACI KURUM a aittir. Ters Repo işleminde ise; MÜŞTERİ nin menkul kıymetleri ARACI KURUM a, ARACI KURUM un uygun göreceği şekilde teslim etmesi halinde Ters Repo işlemi başlar. Ters Repo vadesi gelene kadar menkul kıymetlerin mülkiyeti ARACI KURUM a geçer. Ancak, Ters Repoya konu olan menkul kıymetlerin vade içerisindeki getirileri MÜŞTERİ ye aittir. 6) Repo ve Ters Repo işlemlerine konu olan menkul kıymetler İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Piyasası nca düzenlenen şekilde Depo edilecektir. 7) Repo/Ters Repo konusu olan menkul kıymetlerin alıcıya fiziki teslimi yapılmaz. İşlemler hesaben gerçekleştirilir. 8) ARACI KURUM, repo işlemine konu olan menkul kıymetleri MÜŞTERİ adına İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Piyasası nca yapılacak düzenlemeyle belirlenecek şekilde yetkili saklama kuruluşu nezdinde saklamaya alır. ARACI KURUM saklamada olan menkul kıymetleri bir başka amaçla kullanamaz, rehnedemez ve devredemez. 9) Ters Repo işleminde ise; MÜŞTERİ işleme konu menkul kıymetleri ARACI KURUM adına İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Piyasası nca yapılacak düzenlemeyle belirlenecek şekilde yetkili saklama kuruluşu nezdinde saklamaya alır. MÜŞTERİ, saklamaya aldığı menkul kıymetleri bir başka amaçla kullanamaz, rehnedemez ve devredemez. 10) Ters Repo ile alınan menkul kıymetlerin işlem tarihi ile vade arasındaki süre içinde kalmak ve vadesi geri satma vadesini geçmemek koşuluyla Repo işlemi ile yeniden satılması mümkündür. CEZAİ ŞART: 14) MÜŞTERİ, Repo ve Ters Repo işlemleriyle ilgili nakit veya havale işlemlerini doğrudan ARACI KURUM a veya ARACI KURUM un talimatı doğrultusunda ilgili hesaplara yapmakla yükümlüdür. ARACI KURUM, ödemelerde MÜŞTERİ nin yazılı talimatına göre yükümlülüğünü yerine getirir. 15) Repo ve Ters Repo işlemleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile diğer teşkilatlanmış borsalarda ve/veya Borsa dışında yapılabilecektir. 16) Repo ve Ters Repo işlemleri ARACI KURUM tarafından görevlendirilmiş elemanlarca yürütülür. İşlem dekontları, saklama makbuzları, sözleşmeler ve diğer her türlü belge ve evrak ARACI KURUM un yetkili elemanlarının isim ve imzasını taşır. 17) Tüzel kişi MÜŞTERİ lerle yapılan sözleşme ve işlemlerle ilgili diğer her türlü belge tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşır. Tüzel kişilikler temsil yetkisiyle ilgili belgeleri ARACI KURUM a vermek ve temsil yetkisiyle ilgili her türlü değişikliği anında ARACI KURUM a bildirmekle yükümlüdürler. Aksi takdirde doğabilecek zararlardan, ARACI KURUM kendisine atfı mümkün olan haller dışında, sorumlu olmayacaktır. 18) MÜŞTERİ bu sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerde ARACI KURUM defter ve kayıtlarının, kendi mutabakatını içermeleri halinde geçerli olacağını beyan ve kabul eder. MÜŞTERİ tarafından, elektronik ortamda verilen emirler dahil olmak üzere yazılı olarak verilmeyen talimatlarda emrin varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda, ARACI KURUM un kayıtları ancak; faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı delil başlangıcı ile teyid olunabildiği takdirde esas alınacaktır. Aksi halde Türk Ticaret Kanunu nun 84. maddesi çerçevesince ARACI KURUM un kayıtları, kendi aleyhine delil oluşturacaktır. 19) İş bu Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı (Repo-Ters Repo) Çerçeve Sözleşmesi taraflar arasında.../.../... tarihinde süresiz olarak düzenlenmiştir. ARACI KURUM ve MÜŞTERİ, karşılıklı yada tek taraflı olarak sözleşmeyi 7 işgünü öncesinden yazı ile ihbar etmek kaydıyla diledikleri anda sona erdirebilirler. Sözleşme sona erdirildiğinde sözleşme sona erme tarihinden önce taraflar arasındaki yapılmış repo ve ters repo işlemleri, bu sözleşme ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen dekontlarda yer alan şartlara uygun olarak vade tarihlerinde yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır. Sözleşmenin feshi tarafların karşılıklı olarak bütün edimlerini yerine getirmesinden sonra, taraflardan birinin noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yapacağı bir ihbar ile mümkündür. 20) İşbu sözleşmedeki adresler Tarafların tebligat adresleri olup, değiştirildiği noter kanalıyla karşı tarafa bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olacağı Taraflarca kabul edilir. 21) Repo/Ters Repo İşlemleri MÜŞTERİ nin ARACI KURUM da açtırmış olduğu Yatırım Hesabı üzerinden yürütülecektir. Yatırım hesabı ile ilgili olarak MÜŞTERİ ile akdedilen Aracılık Çerçeve Sözleşmesinin bu sözleşmeye aykırı olmayan hükümleri saklıdır. 22) Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 23) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde... Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu taraflar beyan ve kabul ederler. 24) İş bu Sözleşmenin tün sayfaları MÜŞTERİ ve ARACI KURUM yetkilileri tarafından imzalanır ve Sözleşmenin bir nüshası MÜŞTERİ ye teslim edilir. M ÜŞTERİ Nİ N Adı / Soyadı / Unvanı : Adres : Telefon : Faks : İmza : 11) Repo işlemine konu olan menkul kıymetlerin vadesinde ARACI KURUM a teslimi esastır. Repo,vadesinde MÜŞTERİ nin kıymetleri ARACI KURUM a iade etmemesi halinde, ARACI KURUM tarafından ana para ve faizi MÜŞTERİ ye ödenmez. MÜŞTERİ, vadeyi geçen süreler için ARACI KURUM dan ek faiz talebinde bulunamayacaktır. ARACI KURUM gecikilen süre için normal repo süresi içinde mutabık kalınan faiz tutarının yarısını ceza olarak tenzil eder. Gecikme süresinin 10 günü aşması halinde ise; ARACI KURUM mutabık kalınan faiz tutarının tamamını ödemekten cezai şart olarak imtina edeceği gibi, işbu sözleşme çerçevesinde menkul kıymetlerin iadesi için görevli ve yetkili mahkeme nezdinde girişimde bulunur. Zİ RAAT YATI RI M M ENK UL DEĞERLER A.Ş. Rev /9

8 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: V No: 46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 13. maddesinde öngörüldüğü üzere Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz Sermaye Piyasası işlemlerine ilişkin Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye Piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Risk Bildirimi İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1) Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2) Sermaye Piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3) Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın Piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4) Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5) Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6) Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7) İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu nu okudum. Adı/Soyadı/Ünvanı: Tarih : İmza : Rev /9

9 ARACI KURUM İŞLEMLERİNDE BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPILMADIĞINA İLİŞKİN BEYAN 18 Ekim 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 5549 sayılı Kanun un 15.maddesi; Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır hükmünü içermektedir. Bu itibarla, Aracı Kurumunuz nezdinde açtığım ve açacağım her türlü hesaplarda yapacağım işlemlerde kendi adıma ve kendi hesabıma hareket ettiğimi, başkası hesabına hareket etmediğimi ve başkası hesabına hareket etmem halinde, 5549 Sayılı Kanun un 15 inci maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı ve bu kişinin kimlik bilgilerini, işlemin yapılmasından önce Ziraat Yatırım M enkul Değerler A.Ş. ne yazılı olarak bildireceğimi kabul ve beyan ederim. Müşteri Yatırım Hesap No : Adı Soyadı : Tarih: İmza Rev /9

10 İMZA ÖRNEKLERİ TEKİL HESAPLARDA ADI... SOYADI... MÜŞTEREK HESAPLARDA MÜNFERİDEN YETKİLİ KİŞİLERDE ADI... ADI... ADI... ADI... SOYADI... SOYADI... SOYADI... SOYADI... VEKALETEN İŞLEM YAPILACAK İSE VEKİLİN ADI... SOYADI... Rev /9

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

Uyarı: Önemli Açıklama:

Uyarı: Önemli Açıklama: TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli İşlem

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 1. Yapılan işlemlerin asgari unsur ve risklerine, Yatırım hizmet ve faaliyetleri Genel Risk Bildirimi Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar

Detaylı

Önemli Açıklama. Uyarı

Önemli Açıklama. Uyarı FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Fon çıkışı

Detaylı

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Önemli Açıklama: Tanımlar: Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini, VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASINA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Önemli Açıklama Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon sı nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU. (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri. Uyarı Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol

Detaylı

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş

Uyarı: Tanımlar: Borsa. : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nı. Aracı Kuruluş TÜREV ARAÇLAR R İ SK B İ LD İ R İ M FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir) Önemli Açıklama: Vadeli

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Menkul Kıymet alım ve satımına ilişkin tüm işlemler, Müşteri'nin kendi takdir

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Yurt dışı borsalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU HESAP SAHİBİNİN / SAHİPLERİNİN MÜŞTERİ TANIMA FORMU Adı / Soyadı / (Şirket Ünvanı) : Doğum Yeri ve Tarihi : T.C. Kimlik No : Ev Adresi : Mesleği : Çalıştığı Kurum ve İş Adresi : Tebligat Adresi : Ev İş

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

EK/9.D VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU VARANTLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz pay ve/veya pay benzeri diğer kıymetlerin alım satım işlemleri sonucunda kâr

Detaylı

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU Müşteri /Hesap No : Adı Soyadı : TC Kimlik No : Firma Ünvanı : Yatırım Hesabının bulunduğu Banka/Aracı Kuruluş : Yatırım Hesap Numarası : Teminat Şekli : Teminat Tutarı : Kayıtlı

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Müşteri Numarası : Müşteri Adı Soyadı : PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU ( VARANT ve VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU / A, B, C VE D GRUBU HİSSE SENETLERİNE

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır

YASAL BİLGİLER. Şirketimiz tarafından lehine faaliyet gösterilen kurum ve kuruluş bulunmamaktadır YASAL BİLGİLER Söz konusu bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkkında Tebliğ"inin 28.'inci maddesi çerçevesinde açıklanmaktadır. a)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI BORSA İSTANBUL A.Ş. ye EMİR İLETİMİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI AÇIKLAMA VE KAPSAM: İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Bundan sonra ŞİRKET

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef

STOPAJ DURUMU. VİOP'TA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ Tam Mükellef Dar Mükellef VİOP RİSK BİLDİRİM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası.. Kiralık kasa numarası.. KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. Şubesi ( Banka ) tarafından müşterilerine ( Müşteri ) kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz.

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI. Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU RİSK BEYANI Lütfen Dikkatlice Okuyunuz. Türev ürünlere ilişkin anlaşmalarla yapılan işlemlerde zarar riski büyük olabilir. Bu nedenle maddi durumunuzu gözeterek

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım işlemleri sonucunda kar elde

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL

ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Tüketici Ödeme Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) Taraflar ING Bank A.Ş. : Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Sarıyer/İSTANBUL Telefon: 0850 222 0 600 Faks: 0212 286 61 00

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ÜRÜN ve HİZMETLERİNE DAİR RİSK BİLDİRİM FORMU (Bireysel Müşteriler)

SERMAYE PİYASASI ÜRÜN ve HİZMETLERİNE DAİR RİSK BİLDİRİM FORMU (Bireysel Müşteriler) SERMAYE PİYASASI ÜRÜN ve HİZMETLERİNE DAİR RİSK BİLDİRİM FORMU (Bireysel Müşteriler) Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce ING BANK A.Ş nin yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi

Detaylı

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı