TTB MERKEZ KONSEYİ İLE KURUMSAL İLİŞKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TTB MERKEZ KONSEYİ İLE KURUMSAL İLİŞKİLER"

Transkript

1 TTB MERKEZ KONSEYİ İLE KURUMSAL İLİŞKİLER 110

2 Odamızın yönetici kurullarına aday olduğumuzda en önemli görevimizin hekimlerin hak ve çıkarlarını kamu özel ayrımı yapmadan savunmak olduğunu açıklamıştık. Bu doğrultuda anlamlı kazanımlar elde edebilmenin yolu güçlü bir meslek örgütü olmaktan geçiyordu. Bu güç ancak hekimlerin en geniş birlikteliğini sağlayacak ilkeleri savunmakla sağlanabilirdi. Bize göre bu ilkelerin birincisi ve en önemlisi hekimlerin hak ve çıkarlarını savunmaktır. Bunun kadar önemli olduğuna inandığımız diğer ilkemiz ise tehdit altında olan Cumhuriyet Devrimlerimizin kazanımlarını ve ulusal değerlerimiz için mücadele etmek olmuştur. Bizim açımızdan bu iki ilke hekimlerin en geniş birliğini sağlayabilecek temel ilkelerdi. Bunların ötesindeki siyasi yaklaşımların hekimlerin birliğini, meslek örgütüne katkılarını ve desteklerini sağlamada sorun yaratacağını düşünerek görev yaptık. Bu konuda özellikle TTB Merkez Konseyinin bazı yaklaşımlarının hekimleri meslek örgütümüzden uzaklaştırdığını böylece hak ve çıkarlarımız doğrultusundaki mücadelemizi zayıflattığına inanıyoruz. Bu doğrultuda TTB Merkez Konseyini sürekli olarak uyarmaya çalıştık. Ne yazik ki herhangi bir olumlu gelişme sağlayamadık. Aksine TTB Merkez Konseyi Odamızla kurumsal ilişki anlamında da uygun bir tutum takınmadı. İzmir düzeyinde ilişkilerini Yönetim Kurulu üyemizde olan Merkez Konsey Üyesi meslektaşımız ve kendi yaklaşımlarına daha yakın olduğunu düşündüğü meslektaşlarımızla sürdürmeyi tercih etti. Bu olumsuz durum birçok oda ile kurumsal ilişkilerinde de yaşanmaktadır. Bu konuda ki yazışmalarımızı meslektaşlarımıza açıklamamızın amacı TTB Merkez Konseyinin odalarla olan ilişkilerini kurumsal düzeyde sürdürmesinin ve hekim kamuoyunun duyarlılıklarına özen göstermesinin Türk Tabipleri Birliğinin hekimlerle olan kurumsal ilişkisini daha da güçlendireceğine olan inancımızdır. 111

3 TTB MERKEZ KONSEYİNİN 19 Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor BayramıNA İLİŞKİN AÇIKLAMASI VE ODAMIZIN GÖRÜŞLERİ 19 MAYIS KUTLU OLSUN! Her şeyin içinin boşaltıldığı, tarihsel bağlamından kopartılarak anlamsızlaştırıldığı, şekli tartışmalarla tüketildiği bir süreçteyiz. 19 Mayıs nedir? 19 Mayıs Birinci Dünya Paylaşım Savaşı nı takiben bizim coğrafyamızda emperyalist güçlerce yapılan hesaba itirazın başladığı gündür. Bağımsızlıkçı, özgürlükçü, başkaldırıcı ve mazlumun kurtuluşu için hep birlikte mücadele etme adımıdır. Komşumuz Suriye ye yönelik savaşçı ve saldırgan bir Hükümet çizgisinin izlendiği bu günlerde emperyalizmin oyunlarının alet ve işbirlikçisi olmamak için tarihte dönüp bakılacak, ders alınacak bir gündür. Bu kavrayış ve eşit, adil, özgür, bağımsız, savaşsız, sömürüsüz bir Türkiye özlemiyle bütün halkımızın 19 Mayıs bayramını kutluyoruz. Türk Tabipleri Birliği 112

4 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI NA ANKARA Ülkemiz üzerinde kurgulanan yıkma ve yok etme yaklaşımlarında sıra bizleri var eden değerlerin örselenmesine gelmiştir. Ulusal bayramlarımızın ve günlerimizin yok sayılması, kutlanmasının ve hatta anımsanmasının yasaklanması bu zincirin son halkalarından birisini oluşturmaktadır. 29 Ekim de Van Depremi bahane edilerek başlatılan bu yasaklama anlayışı, 23 Nisan ve 19 Mayıs ta doruğa ulaşmıştır. Çatı örgütümüz olarak TTB nin bu konudaki edilgen ve yasak savıcı tutumu bizleri üzmektedir. 19 Mayıs kutlaması olarak resmi internet sayfasında yer verilen kısa ve bir o kadar da içeriksiz, ruhsuz ve içtenliksiz mesajınız keşke kutlamasaydınız! dedirtecek türdendir. Kutlama mesajınızda sözlerinize Her şeyin içinin boşaltıldığı, tarihsel bağlamından kopartılarak anlamsızlaştırıldığı, şekli tartışmalarla tüketildiği bir süreçteyiz. diyerek başlamışsınız. Bu sözlerinizle bir bakıma bu önemli konuda kendi düştüğünüz yanlış ve eksiği tanımlamakta olduğunuzun farkında mısınız? Bizim 19 Mayıs diye bir bayramımız olmadığını bilmeniz gerekirdi! 19 Mayıs günü kutlamalarına konu olan bayramımızın tam ve doğru adı : 19 Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dır. 19 Mayıs ı Atatürk ten arındırmak bilgisizlikle açıklanamayacağına göre bu durum tam da sizin içini boşaltma, anlamsızlaştırma nitelemelerinizle örtüşen bir durumu yansıtmış olmaktadır. Türkiye de ezici çoğunluğu Tıbbiyeli geleneğine bağlı hekimlerin çatı örgütü olarak hiç olmazsa 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 10 Kasım la ilgili konularda tabanınızla ters düşmeyen bir tutum içinde olmanız gereği hekim kamuoyunun önde gelen beklentisidir. Sizlerin hekim tabanından kopuk bu tutumunuzla aynı zamanda Türk hekim hareketi ile ters düştüğünüzü bir kez daha anımsatır, Tıbbiyeli geleneği ile örtüşen bir tutum içinde olmanızın hareketimizi büyütüp güçlendireceği gerçeğini bir kez daha bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Op. Dr. Suat KAPTANER Başkan İzmir Tabip Odası 113

5 114

6 115

7 Sayı : Tarih : TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI NA, İLGİ: a) tarih ve sayılı yazımız. b) tarih ve 915/2012 sayılı yazınız. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi nin internet sitesinde yer alan 19 Mayıs konulu yazıya eleştirilerimizi içeren tarihli yazımıza yanıt olarak gönderdiğiniz tarihli yazınız, talebiniz üzerine İzmir Tabip Odası internet sitesinde yayınlanacaktır. Aynı nezaketi sizin de göstermeniz beklentisiyle Odamızın tarihli yazısı ile tarihli bu yazımızın Türk Tabipleri Birliği internet sitesinde yayınlanmasını diliyoruz. 24 Mayıs 2012 tarihli 19 Mayıs konulu yazımıza yanıtınızda açıklığa kavuşturulması gereken noktalar olduğu düşüncesindeyiz. Önceki yazımızda değinmemiştik. Bu kez hatırlatmış olalım! Ruhsuz, içtenliksiz ve içeriksiz de olsa 19 Mayıs kutlamasına TTB resmi internet sitesinde yer vermiş olmanız bile önceki tutumunuzla karşılaştırıldığında bir önemli dönüm noktası sayılmalıdır. Bu dönüm noktasına gelinmesinde İzmir Tabip Odası nın etkisini gözardı etmek gereksiz bir alçakgönüllülük olurdu. Buna karşılık eleştirimizi yanıtlarken sığındığınız kimi ifadelerin nezaket sınırlarını zorlayıcı nitelikte olduğunun altını çizmek zorundayız! Haklı eleştirilerimizin 12 Eylülcülük yaftasıyla savuşturulmaya çalışılması doğrultusundaki yaklaşımınızın iki nedeni olabilir. Cin fikirlilik ya da bilgisizlik! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı na Atatürk ü Anma adının 12 Eylül döneminde eklenmiş olması neyi değiştirir? Yanına aldığı ve aralarında 3 Tıbbiyeli nin de bulunduğu bir avuç insanla Samsun a çıkan Atatürk değil midir? Samsun dan başlayan Anadolu seferinin Amasya, Erzurum ve Sivas köşe taşlarını diken de Atatürk değil midir? Milli Mücadele ye Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir sözünü rehber edinerek TBMM yi Ankara da yaşama geçirerek başlayan kimdir? 30 Ağustos zaferini kazanıp, emperyalist maşalarını son neferine dek İzmir de denize döken bir başkası mıdır? 29 Ekim de Cumhuriyet i kuran, hemen sonrasında Devrimleri yaşama geçirerek başı dik, alnı ak bir toplum yaratan Atatürk ten bir başkası mıdır? 116

8 Atatürk, Cumhuriyet ve Devrimler konusundaki kayıtsızlığınız tam da bu 19 Mayıs ta iyi kötü bir duyarlılığa kavuşmuşken; hiç olmazsa bu kez tabunuzdan sıyrılmayı deneyemez miydiniz? Kısaca sıralamaya çalıştığımız ulusal günlerle Atatürk ü ilintilendirmeme doğrultusundaki çabalara katılım isteğinizi anlamakta zorlanıyoruz. 10 Kasım anmalarını da unutmayalım. Her 10 Kasım da birkaç dakikamızı ayırıp Ata nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmak, etki alanımızdaki internet sitesine birkaç satır yazı yazıp, anlamlı bir görsel eklemek bu kadar mı zordur? Daha önce de değindiğimiz gibi her ne etkiyle olursa olsun TTB nin 19 Mayıs ı kutlaması her türlü eksikliğine karşılık anlamlı ve önemlidir. Bu önemli gelişmede görmüş olduğumuz eksiklikleri dile getirip, giderilmesi istemimizi günün modasına uyup 12 Eylülcülük le yaftalama çabanız son derece yersiz ve uygunsuz bir yaklaşım olmuştur. Saygılarımızla, Op. Dr. Suat KAPTANER Başkan İzmir Tabip Odası 117

9 TTB MERKEZ KONSEYİNİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NA İLİŞKİN AÇIKLAMASI VE ODAMIZIN GÖRÜŞLERİ Bayram Gibi Bayramlar Görecek miyiz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde Ankara da yine polis şiddeti vardı. Bu kez hedef adalet arayanlardı. Yine gencecik insanlarımız yaralandı. Ceylanpınar da bir düğün evine yanıbaşımızdaki savaştan bir havan mermisi düştü, bir yurttaşımızı daha kaybettik. Cumhuriyeti n 90. yılında, 2013 yılında kızamık hastalığında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü bir ülke konumundayız. Hayal ettiğimiz ülke ve dünya böyle değil, bayram bu değil. Bizler insanlarımızın sağlıklı olduğu, yaşam alanlarımıza, yaşam biçimlerimize saldırılmayan, gençlerimize, ağaçlarımıza kıyılmayan, sömürünün olmadığı, barışın hüküm sürdüğü topraklarda kardeşce kutlamak istiyoruz bayramlarımızı. Gelecek güzel günlere olan inancımızla tüm yurttaşlarımızı selamlıyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 118

10 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Sayı : İzmir, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI NA ANKARA 29 Ekim 2012, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 89. yıldönümüydü. Cumhuriyetin kuruluşunu kutlamamanız, bu konuda herhangi bir çağrıda bulunmamanız ve bu konuya kayıtsız kalmanızın hekim kamuoyunda tepkiye yol açtığını ifade etmek istiyoruz. Resmi internet sitenize tarihinde koymuş olduğunuz yazınız Cumhuriyet sevgisini ifade etmemektedir. Bu tutumunuz, Cumhuriyet Bayramına ve Cumhuriyet değerlerine bakış açınız, hekimlerde merak konusu olmaktadır. Bir parçası olduğunuz bu toplum için bir ortak payda ve değer demek olan Cumhuriyet ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk konusundaki kayıtsızlığınızı anlamamız olanaksızdır. Cumhuriyet e, Türk bayrağına ve saygıdeğer varlığımız Mustafa Kemal Atatürk e asgari nezaket ve saygıyı bir kez olsun içtenlikle göstermemiş olmanızı hekim kamuoyuna yapılmış bağışlanması güç bir saygısızlık sayıyoruz. Kısa ve içeriği belirsiz internet yazınızda demokratik ifade özgürlüğü kavramından söz etmektesiniz. Cumhuriyet Bayramı nı kutlamak sadece bir kutlama özgürlüğüne indirgenemez. Hekimlerin birliğini sağlayabilmek ve meslek örgütlerine katılımlarını güçlendirmek için bizleri biz yapan ulusal değerlerimizi görmezden gelmemenizi dileriz. Saygılarımızla. Op. Dr. Suat KAPTANER Başkan İzmir Tabip Odası 119

11 TTB MERKEZ KONSEYİNİN AÇLIK GREVLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI SONRASI ODAMIZIN AÇIK MEKTUBU Sayı : İzmir, TTB Merkez Konseyi nin Sayın Üyeleri, Sizlerin BDP ve PKK nın kullandığı deyişle tutsak diye tanımladığınız, ayrılıkçı örgüt üyeliği iddiasıyla mahkum olan veya tutuklanan kişilerce yürütülen ve son olarak BDP milletvekillerinin de katıldığı açlık grevleri konusunda aldığınız tutumun, hekimleri odalarımızdan uzaklaştırdığı ve örgütümüze büyük zarar verdiği kanısındayız. Hekimlik meslek ilkeleri ve insanlık evrensel değerleri zemininde açlık grevinde bulunan kişilerin sağlık sorunlarına eğilmek, sağlık ve yaşam hakkı zemininde üzerimize düşenleri yapmak görevimizdir. Hekimler olarak, açlık grevinde bulunan kişilerin dil, din, ırk veya sınıfına göre değerlendirme yapmamız da etik ilkelere aykırıdır. Ancak, hekimlik meslek ilkeleri ve insanlık evrensel değerleri zemininde açlık grevinde bulunan kişilerin sağlık sorunlarına eğilmek ile açlık grevinde bulunan kişilerin taleplerine sahip çıkmak farklı konulardır. Talepler açıktır; Abdullah Öcalan a uygulanan tecritin kaldırılması, anadilde savunma hakkı ve anadilde eğitim hakkının tanınması. Açıkça saptanmalıdır ki bu talepler PKK nın uzun süredir öne çıkardığı siyasal talepleridir. Bunlar için yapılan açlık grevleri, ülkemizi ve ulusumuzu bölme siyasi faaliyetinin önemli bir ayağıdır ve bir üst düzeye çıkarılmasıdır. Sizler ise taleplerin içeriğini, amaçlarını ve sonuçlarını adeta hiç değerlendirmeden, AKP hükümetine çağrıda bulunarak, açlık grevine gidenlerle geç olmadan diyaloga geçme çağrısında bulunuyorsunuz. Hatta İstanbul da eylem yapıp bu taleplere sahip çıkıyorsunuz. Bu taleplere hekimler adına mı sahip çıkıyorsunuz? Ayrıca iddia ettiğiniz gibi ortada bir diyalog eksikliği de yoktur. Tam tersine söylenilen bütün keskin sözlere ve atışmalara karşın, ABD ve İngiltere gözetiminde başlatılan Oslo görüşmelerinden beri ciddi bir diyalog varlığı bizzat iktidar yöneticileri ile muhatapları tarafından basında dillendirilmektedir. AKP hükümet sözcüsü de talepler konusunda duyarlı olduklarını ve samimiyetle çözmek istediklerini açıklamıştır. AKP, biz verdik, PKK biz verdirdik çabası içindedir, bir ön alma yarışı görülmektedir. Dikkat edilmelidir ki, yaratılan toz duman ortamında AKP hükümeti ülkemizi bölünmeye götürecek ve eyaletler yasası diye anılan bütünşehir/büyükşehir yasasını TBMM gündemine getirmiş ve yasalaştırmıştır. Hekimlik meslek ilkeleri ve insanlık evrensel değerleri zemininde yapılması gerekenler farklı bir konudur. Yapılmalıdır ve elden geldiğince yapılmaktadır. Bu bizim yeminimizin gereğidir. Ancak meslek örgütü yöneticilerinin görevi, görünenin ötesini de görmek, göstermek ve buna göre bir tutum almaktır. 120

12 Açlık Grevleri Hakkında Yansız gibi görünmek ve açık tutum almamak da, aslında bir tutum almaktır. Bu olumsuz bir tutumdur ve sonuç olarak yanlışa hizmet etmektedir. Ne yazık ki 19 Mayıs, 29 Ekim ve son olarak 10 Kasım da aldığınız sözüm ona yansız tutum da böyledir. Ulusal konularda duyarsız kalıp, web sayfalarınızda bir satır olsun yer vermezken; günlerdir en üst düzeyde sürdürdüğünüz açlık grevleri konusundaki duyarlılığınız ve eylemleriniz in hekim topluluğu tarafından nasıl algılandığını değerlendirmenizi öneriyoruz. Size bu mektupla açık bir çağrıda bulunuyoruz; Meslek örgütümüz yöneticileri olarak bu tutumunuzu devam ettirdikçe, meslek örgütü güçsüzleşmeye ve geniş hekim topluluğundan uzaklaşmaya devam edecektir. Sizlerin bu yaklaşımı sadece TTB Merkez Konseyi ne değil, tüm Odalara mal edilmektedir. Hekimleri Tabip Odalarından da uzaklaştırmaktadır. Hekimleri Tabip Odalarından da uzaklaştıran olumsuz tutumlarınızı tekrar değerlendirmenizi, hekimlerin büyük çoğunluğunun duyarlılıklarına ve görüşlerine de hürmet etmenizi diliyoruz. İZMİR TABİP ODASI YÖNETİM KURULU 121

13 122 Açlık Grevleri Hakkında

14 123 Açlık Grevleri Hakkında

15 YÖNETİM KURULUMUZUN TTB MERKEZ KONSEYİNİN KURUMSAL İLİŞKİLERİ SÜRDÜRME TARZINA İLİŞKİN UYARISI Sayı : İzmir, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI ANKARA Sayın Merkez Konsey Üyeleri, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu (İTO YK), TTB Merkez Konseyi (TTB MK) ve İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu nun kurumsal ilişkilerinin sürdürülme tarzından rahatsızlık duymaktadır. Çünkü kurumsal ilişkilerin sürdürülme biçimi, hekimlerin hak ve çıkarları için verilen mücadeleyi olumsuz etkilemektedir. 1-) TTB MK, İzmir hekim kitlesi ile ilişkilerini, İzmir Tabip Odası üzerinden kurumsal düzeyde değil, kendisine daha yakın bulduğu hekim grubu üzerinden sürdürme anlayışındadır ve geçtiğimiz 3 dönemdir, adeta kurumsal olarak pratik uygulamalarını halen de devam ettirmektedir. Geçmiş 3 dönemin TTB MK yönetimleri İzmir de, adeta alternatif örgütmüş gibi, Tabip Odası nın etkinliklerine paralel etkinlikleri, TTB-Demokratik Katılımcı Hekimler - TTB-İyi Hekimlik Grubu imzaları ile sürdürmüş; İzmir e gelen TTB MK üyeleri, adı geçen grup ismi altında etkinlikler düzenleyen hekim grubu ile birlikte hastaneleri gezmişler; Tabip Odası nın bulunduğu etkinliklere de, katılmayı uygun bulmadığı etkinliklere de, alternatif örgüt temsilcisi gibi katılmışlardır. Bu tutum, birçok bakımdan farklı düşünüyor olsalar da, bütün hekimlerin oda çatısı altında, Oda Yönetim Kurulu nun kurumsal önderliği altında, ortak etkinliklerde bulunma çabalarını da zayıflatmıştır. Bu hekim grubundaki meslektaşlar açısından da, TTB imzası ve desteği, adeta Tabip Odası na rağmen, alternatif çalışma yürütme isteklerini ve tutumlarını güçlendirmiştir. Geçtiğimiz dönem TTB MK yönetimi, Tabip Odası yönetimi ile yapılan görüşmelerde, bu tutumun olumsuz bir tutum olduğunu, hatalı davranılmış olduğunu kabul etmişlerdir. 2-) Bu dönemde de, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu na farklı listeden seçilmiş bir meslektaşımız aynı zamanda TTB Merkez Konseyi üyeliğine de seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi olarak, hak ve yetkilerini Yönetim Kurulu görüşme ve tartışmalarında doğal olarak kullanmaktadır. Yönetim Kurulu kararları kabul edildikten sonra, adeta Yönetim Kurulu kararlarına uyma ve uygulama sorumluluğu sona ermektedir. Yönetim Kurulu kararlarına rağmen, kendi öneri ve düşünceleri doğrultusunda etkinlik sürdürmekte, bunun gerekçesi olarak, TTB MK üyesi olduğu söylemini gündeme getirmektedir. Yönetim Kurulu nun temsil edildiği etkinliklere de, katılmayı uygun bulmadığı etkinliklere de, adeta alternatif kurum temsilcisiymiş gibi katılmaktadır. Resmi kişi ve kurumlar da dahil olmak üzere, kişi ve kurumlarla, İzmir de, İzmir Tabip Odası nın dışında, ayrıca, alternatif bir TTB örgütü varmışcasına ilişki kurma çabası içindedir. Bu durum, sonuç olarak yönetiminde kim olursa olsun, Tabip Odası nın kurumsal itibarını olumsuz etkileyen sonuçlara yol açmaktadır. İTO YK, Yönetim Kurulu üyesi de olan Merkez Konseyi üyesinin bu tutumunun, TTB MK tarafından kurumsal olarak onaylanıp onaylanmadığını merak etmektedir. 3-) İzmir de, Tabip Odasının onayladığı veya onaylamadığı, katıldığı veya katılmadığı etkinlik ve duyurulardaki TTB imzası hangi örgütün veya kişinin imzasıdır? Böyle imzalar TTB MK ni kurumsal olarak mı ifade etmektedir? Kurumsal olarak ifade ediyorsa, bu tutum kurumsal etiğe uygun mudur? 4-) İzmir de, Tabip Odası dışında, TTB örgütü diye ayrı bir örgüt var mıdır? Varsa bu hangi örgüttür? 5-) Son açlık grevleri döneminde, İzmir de, bazı kitle örgütlerinin yaptığı açıklama ve etkinlikleri İzmir 124

16 Tabip Odası onaylamamıştır. Ancak bu açıklama ve etkinliklerde, TTB imzası konulmuştur. Örneğin, bu imza, İzmir de İzmir Tabip Odası dışında bir TTB örgütünün varlığını mı göstermektedir? TTB MK üyesinin olmadığı illerde TTB, etkinliklerde imzasını kullanmakta mıdır? 6-) TTB MK nın, MK ile Tabip Odaları nın kurumsal ilişkilerine yaklaşımındaki sakıncalar, sadece bu sorunla sınırlı değildir. TTB MK, Kol seçimlerinde ve sonrasında sürdürülen çalışmalarda, Odaların kurumsal temsiliyetlerine özen göstermemektedir. Oda bölgelerindeki adeta kendine yakın kabul edilen hekimlerle bireysel ve grupsal ilişkiler, kurumsal ilişkilerin yerini almaktadır. Bu yaklaşım, TTB nin kurumsal bütünlüğüne zarar verir duruma gelmiştir. Konu sadece TTB MK ile Tabip Odaları YK ları arasındaki kurumsal ilişki sorunu olmaktan çıkmış, odalar arasındaki tartışmalardaki üslubun bile rahatsız edici, kırıcı düzeye ulaşmasına yol açmıştır.(ekteki Ankara Tabip Odası nın ve Van Tabip Odası nın İzmir Tabip Odası na yazdığı yazılar) Gelinen bu noktada, en önemli sorumluluğun, sevmediği - beğenmediği oda yönetimlerine karşı farklı zeminlerde kullandığı üslupla bazı TTB MK üyeleri de dahil olmak üzere TTB MK nde olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunlara ilişkin bir dosya, İzmir Tabip Odası Başkanı tarafından TTB MK Başkanı na Ege Tabip Odaları Balıkesir -Güre toplantısında sunulmuştur. (Ekte bu dosyayı tekrar sunuyoruz) 7-) TTB nin merkezi toplantılarına katılanların Odaları kurumsal temsiliyeti gözetilmekte midir? TTB Kol yürütme seçimlerinde, kaç kişinin hangi temsiliyetlerle oylamalara katıldığı anlaşılamamaktadır. 8-) TTB merkezi toplantılarından sonra (Örn.TTB GYK toplantıları) genellikle, kurumsal olarak raporlama yapılmamaktadır. Örnek vermek gerekirse, son 6 yılda yapılmış olan GYK toplantılarına katılım oranı, oylama yapılıp yapılmadığı, sonuç bildirgesi yayınlanıp yayınlanmadığı incelendiğinde bu durum görülecektir. 9-) Odaların kurumsal taleplerine özen gösterilmemesinin diğer bir örneği, TTB Genel Kurullarında da sunulmaması nedeniyle, İzmir Tabip Odası nın yazılı ve sözlü olarak defalarca talep etmesine rağmen, Odaların aidat borçlarının açıklanmamasıdır. (İzmir Tabip Odası nın TTB ye aidat borcu yoktur.) 10-) TTB MK, Oda ve Kollar ilişkilerinde yaşanan sorunların daha iyi anlaşılması için son dönemin kol seçimlerinde yaşananları ve odalara iletilen TTB raporlarındaki durumu, bir kez daha değerlendirmenizi diliyoruz. A-) 23 EYLÜL TTB KADIN HEKİMLİK ve KADIN SAĞLIĞI KOLU TOPLANTISI RAPORU - AN- KARA Toplantıya katılan: Meltem Çiçeklioğlu (İzmir) (İTO YK ya bilgi vermeksizin) İZMİR: * İzmir li kol üyelerimiz İzmir Tabip Odası ndan bağımsız olarak çalışmalarını yürütmekte ve çeşitli etkinliklerde kolumuzun çalışmasına destek olmaktalar. * Karaburun Kongresi nde... bir sunum yapıldı. *...diğer kadın örgütleri ile etkileşim sürdü. * SES ile birlikte bir AB projesi içinde... çalışma yürütülüyor. SES üzerinden... eğitim etkinlikleri... yapılacak. * TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu nun çalışma dönemi yürütmesi seçildi. Seçilenler: Dr. Aslı Davas (İzmir) (Toplantıya katılmamıştır) Dr. Ayşın Zeytinoğlu (İzmir) (Toplantıya katılmamıştır) B-) 6 EKİM TTB ŞİDDETE SIFIR TOLARENS ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI RAPORU - AN- KARA Dr. Hüseyin Aydın Turan, İzmir Tabip Odası adına toplantıya katılmıştır. C-) EKİM TTB İNSAN HAKLARI KOLU TOPLANTISI -ANKARA Dr. Ramazan İnci, İzmir Tabip Odası adına toplantıya katılmıştır. D-) 7 EKİM TTB ÖZEL HEKİMLİK KOL TOPLANTISI RAPORU-ANKARA İzmir Tabip Odası adına toplantıya Dr. İrfan Eker katılmıştır. * TTB Merkezi nde yapılan toplantıya TTB Merkez Konseyi adına 3 üye ve 15 farklı Tabip Odası ndan Özel 125

17 hekimlik Komisyonlarını temsilen 30 hekim katıldı.... * İlk kuruluş toplantısını Şubat 2012 tarihinde yapan Özel Hekimlik Kolu tabip odaları ve TTB seçimleri ve de tatil ayları nedeniyle bugüne dek aktif bir çalışma yürütememiştir.... * Özel Hekimlik Kolu yönergesi gereği yapılan yürütme kurulunun seçimi sonucu oybirliği ile;... Cemil Tugay; Başkan Yardımcısı (İzmir) (Şahsi katılım) Bülent Serçin; Üye (İzmir) seçildiler. (Şahsi katılım) Toplantıda Serbest Çalışan Hekimler olarak Dr. Bülent Serçin... sunum yaptı. Adı geçen toplantıya İzmir Tabip Odası adına Dr. İrfan Eker katılmıştır. Yürütmeye seçilen hekimler kol toplantısına, şahısları adına katılan hekimlerdir. E-) 13 EKİM TTB ASİSTAN HEKİM KOL TOPLANTISI - ANKARA Toplantıya İzmir Tabip Odasını temsilen Dr.Anıl Tanburoğlu katılmıştır. Asistan hekim kol yürütmesine... Dr. Anıl Tanburoğlu (İzmir)... seçilmiştir. F-) 02 ARALIK 2012 TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU KURULUŞ TOPLANTISI -ANKARA Toplantıya 20 Tabip Odası temsilcisi katılmıştır. Kol yürütme kurulu seçimlerinde ise 38 oy kullanılmıştır. TTB Genel Kurulu nda, Aile Hekimliği Kolu kurulmasına karşı çıkan Ankara Tabip Odası ndan 10 temsilci, kol kuruluş toplantısına katılmışlardır ve yürütmeye de Ankara Tabip Odası nı temsilen 2 meslektaşımız seçilmişlerdir. TTB Genel Kurul öncesinde ve Genel Kurul da, Aile hekimliği kolu kurulması için çaba sarfetmiş olan Dr.Ozan Uzkut (Antalya) ve Dr.Uğur Polat (Tekirdağ) yürütmeye seçilememişlerdir. TTB merkezi toplantılarına, TTB Kol toplantılarına katılımda, karar oylamalarında ve seçimlerinde, Odanın kurumsal temsiliyeti gerekli değilmidir? Kurumsal temsiliyet gerekli değilse, o zaman TTB MK ile Odalar arasında kurumsal ilişki ve temsiliyet, örgütsel bütünlük hemen her alanda olumsuz etkilenecek, örgütsel başarı şansı azalacaktır. Uzun zamandan beri yaklaşık 30 civarında oda ile TTB arasında yaşanmakta olan sorunlar, farklı zemin, anlayış ve boyutlarda da olsa giderek daha fazla oda açısından da olumsuz noktaya ilerlemektedir kanısındayız. Örgütsel bütünlüğün öneminin arttığı koşullarda, değerlendirilmesi ve önemsenmesi gereken bir olgu olduğuna inanıyoruz. TTB MK ile İzmir Tabip Odası arasındaki ilişki kurumsal bir ilişkidir. Bu ilişki öncelikle, yasal zorunluluklar dolayısıyla, yasal zeminde vardır. Ayrıca, hekimlik için sürdürülen etkinliklerde, TTB nin örgütsel bütünlüğünün yarar sağlayacağı zeminde de var olması gereken bir ilişkidir. Kurumsal ilişkilere gösterilecek özen, bu ilişkinin hangi zeminde varolmaya devam edeceğini belirleyecektir. İlettiğimiz konuları ve sorunları değerlendirerek, görüşlerinizi ve değerlendirmelerinizi kurumsal olarak odamıza iletmenizi diliyoruz. Saygılarımızla. Op. Dr. Suat KAPTANER Başkan İzmir Tabip Odası 126

18 TTB MERKEZ KONSEYİNİN 8 MART A İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI BASIN AÇIKLAMASI 18 Şubat MART TA KAPİTALİZME, ERKEK EGEMENLİĞİNE, GERİCİLİĞE, SÖMÜRÜYE, GÜVENCESİZLİĞE, ŞİDDETE ve SAVAŞA KARŞI DİRENİŞİMİZİ ve DAYANIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR MÜCADELEMİZİ BÜYÜTÜYORUZ! 8Mart1857tarihinde ABD nin New-York kentinde 40 bin dokuma işçisinin daha iyi çalışma koşulları ve eşit işe eşit ücret istemiyle bir tekstil fabrikasında başlattığı mücadelenin ve bu mücadele sonucunda polisin işçilere saldırarak çoğu kadın 129 işçinin hayatını kaybetmesinin anısına, dünyanın her yerinde ve ülkemizde daha iyi bir dünya özlemi taşıyan kadınların hak arama mücadelesinin günüdür. 8 Mart, kapitalizmin tarihsel süreçte, kadın ile ihtiyaca bağlı olarak ucuz emek - kutsanmış annelik arasında kurduğu ikiyüzlü ilişkinin neoliberal politikalarla ülkemize yansımasının dayatıldığı bir dönemde, kadının varoluş mücadelesi için tarihsel bir anlam kazandığı gündür. Bizler bugün emek ve meslek örgütlerinden kadınlar olarak, 8 Mart mücadelesinin haklılığından aldığımız cesaret ve güç ile kapitalizmin ve onun erkek egemen zihniyetinin yarattığı ekonomik, siyasal ve sosyal kuşatılmışlığı kırmak, umut ve güven dolu onurlu bir geleceği kurmak, kaybettiklerimizi kazanımlara dönüştürmenin güçlü adımlarını örgütlemek için bir araya geliyoruz. Biz kadınlar, yüzyıllardır kapitalizmin ve erkek egemenliğinin yarattığı güvencesizliği, yoksulluğu, işsizliği, şiddetin her türlüsünü, savaşı, ırkçılığı ve militarizmi en yoğun ve en ağır biçimiyle yaşayanlarız. Küresel ekonomik kriz, savaşlar ve yaşamlarımızı kuşatan muhafazakârlık biçimleri ile sürekli yeniden üretilen şiddet, cinsiyetçilik ve ırkçılığa maruz kalıyoruz. Bizler, kadın ve erkeği eşit görmediğini açıklayan; kadının kimliğini reddeden, eril, iktidarını her gün yeniden üretmek için kurguladığı aile içine hapseden, fedakâr anne, iffetli eş ve sigortasız işçi haline getiren; kürtaj yasağı, çocuk doğurma baskısı altında bırakan; ırkçı, gerici, piyasacı politikalarla eğitim ve sağlık başta olmak üzere temel haklarına ulaşmasının önüne geçen AKP politikalarına karşı sözümüzü söylemek için bir araya geliyoruz. Ülkemizde, kadın cinayetlerinin yüzde 1400, cinsel taciz ve tecavüzün yüzde 38, cinsel istismarın yüzde 53 oranında artışına yol açan kadın düşmanı politikaların birinci elden sorumlusu erkek egemen AKP iktidarı ve uyguladığı kadın düşmanı politikalardır. Kadınların özel ve toplumsal yaşamda yükselttikleri hemen her itiraz, karşı duruş erkek- devlet-polis şiddeti ile bastırılmaya çalışılmaktadır. Kadınların insanlık dışı yöntemlerle, vahşice, toplumun, devletin gözü önünde öldürülmesi ve artan kadına yönelik şiddetin faillerinin yargı eli ile tahrik adı altında indirimlerle serbest bırakması kadınları öldürenleri cesaretlendirmekte, kadın cinayetlerini körüklemektedir. Kadınlar yaşamın her alanında ayrımcılığa, baskıya şiddete ve sömürüye maruz kalmakta ve bunun kader olarak kabul edilmesi gerektiği vaaz edilmektedir. Hükümetin ürettiği tüm politikalar ve buna bağlı olarak çıkarılan yasaların tamamının fikri alt yapısını kadın erkek eşit değildir ve kadının asıl yeri aile içidir, evidir anlayışı oluşturmaktadır. Son olarak Kadın Bakanlığı nın kaldırılarak yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nın kurulması aynı yaklaşımın sonucudur. Hükümet hayata geçirdiği emek düşmanı yasal düzenlemelerle, emek-sermaye ilişkisini ve çalışma yaşamını 127

19 YÖNETİM KURULUMUZUN, TTB MERKEZ KONSEYİNİN 8 MART BASIN AÇIKLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ YAZIMIZ Sayı : İzmir, TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞI ANKARA TTB nin, KESK, DİSK VE TMMOB ile 18 Şubat 2013 günü yaptığı açıklama ne yazık ki yıllardır sürdürdükleri ve bundan önce de açlık grevleri konusunda benimsedikleri tutumun bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu tutumu paylaşmamız mümkün değildir. Bu metinde Cumhuriyetimizin ve Atatürk devrimlerinin ülkemizin kadınlarına kazandırdıkları ve bugün kaybettiğimiz değerlerle ilgili bir satır dahi yoktur. Hiçbir şey yaşanmamış gibi bu katkıları unutturmak için adeta bilinçli bir çaba gösterilmektedir. Bu bildiride, aşağıdaki paragrafa dikkatinizi çekmek istiyoruz. Ana dilini konuşamayan, kültürünü yaşamayan kadınların mağduriyeti katlanarak artmaktadır. Savaş kadınları yoksullaştırmakta, şiddeti arttırmaktadır. Yaşadığımız acıların bir an evvel son bulması için bugün bir kez daha filizlenen barış umutlarının heba edilmemesini istiyoruz. Yıllardır Türkiye de şiddetin devre dışı bırakılarak diyalog ve müzakere ile sorunların çözülmesi noktasında mücadele yürüten kadınlar barışın teminatıdır. Anadilini konuşamayan kim var bu ülkede? sorusu bir yana; AKP ve PKK arasında yürütülen diyalog ve barış görüşmelerinin neleri amaçladığı ve ülkemizin başına ne çoraplar örüldüğü gazetelere yansıyan tutanaklarla açık seçik ortaya çıkmıştır. Ülkemiz tam bir anti- demokratik yapı içine itilirken bölünmenin temelleri de atılmaktadır. Barış gibi kimsenin karşı çıkamayacağı yüce değerler öne sürülerek, emperyalistlere teslim olmanın ve daha kanlı süreçlere giden yolların taşları döşenmektedir. Bu, Kurtuluş Savaşımız süresince teslim olarak, ya da manda altına girerek barışın sağlanacağını iddia eden mandacıların ve teslimiyetçilerin tutumunu akla getirmektedir. Büyük önder Mustafa Kemal ise bu sahte barışı reddederek büyük ve onurlu gerçek barışı ülkemize kazandırmış ve ulusumuza armağan etmiştir. TTB Merkez Konseyi nin yıllardır anlamadığı ve anlamak istemediği de budur. Saygılarımızla, Uzm. Dr. Mete GÜZELANT Genel Sekreter İzmir Tabip Odası 128

20 YÖNETİM KURULUMUZUN, TC İBARESİNİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TTB MERKEZ KONSEYİNE UYARI YAZIMIZ 129

21 TTB MERKEZ KONSEYİ GENL SEKRETERİ DR. BEYAZIT İLHAN IN AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN BASINDA ÇIKAN HABERLER TTB, Adalet Bakanlığı ndan İmralı için yanıt bekliyor Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ın bağımsız doktor heyeti talep etmesi üzerine başvuru yapan TTB, Adalet Bakanlığı ndan yanıt bekliyor. TTB Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, Bakanlığın mutlaka olumlu yanıt vermesi gerektiğine işaret ederek, bunun hem yasal hak olduğunu, hem de kamuoyundaki kaygıların böylece önüne geçilebileceğini kaydetti. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede sağlık sorunlarına dikkat çekerek, İmralı ya bağımsız bir doktor heyeti istemişti. Öcalan, kardeşine şunları kaydetmişti: Gözüm, ağzım, burnum ve boğazımda biber sürülmüşçesine yanmalar var. Ağzımda küçük kabarcıklar oluşmuş. Gözlerim sürekli yaşarıyor. Bağımsız bir doktor heyetinin gelip tahlillerimi yapması lazım. Sorunların neden kaynaklandığını tespit etmesi lazım. BAĞIMSIZ HEYETLERİN YERİNDE DENETİM YAPMA HAKKI VAR ANF ye açıklama yapan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri, Dr. Bayazıt İlhan, pazartesi günü Adalet Bakanlığı na, İmralı ya bir bağımsız heyetin gitmesi için resmi başvuruda bulunduklarını hatırlatarak, İmralı ya dahiliye, kulan burun boğaz, göz gibi alanlardan bağımsız uzman hekimler heyetinin gitmesi ve yerinde değerlendirme yapması lazım. Bunun için başvuruda bulunduk ve henüz Adalet Bakanlığı ndan bir yanıt gelmedi. Bu bağımsız heyetin sağlık durumuna ilişkin rapor hazırlaması gerekiyor diye konuştu. Türkiye cezaevlerindeki sağlık sorunlarını başta tecrit koşullarının oluşturduğuna değinen Dr. İlhan, Abdullah Öcalan da dahil olmak üzere cezaevindeki bütün yurttaşların sağlık hakkı var. Bağımsız heyetlerin de denetim yapma hakkı var dedi. İMRALI DA SAĞLIK GÖREVLİLERİN BULUNUYOR OLMASI GEREKÇE SAYILAMAZ İmralı daki durumla ilgili de kamuoyunun duyarlı olması gerekiyor. Bu konu Türk Tabibler Birliği nin de hem yetkisinde hem de sorumluluğunda. Dolayısıyla kamuoyuna yansıyan şikayetler üzerine bağımsız heyet kurup başvurumuzu yaptık diyen Dr. İlhan, şöyle konuştu: Cezaevlerinde ciddi sağlık sorunları yaşanıyor. En son Pozatlı, Şakran gibi örneklerde de gördük. Yine pek çok kanser hastasının sağlık hakkına yeterince erişemediği iddiaları var. Bu konularla ilgili Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı na başvurularımızda olumlu yanıtlar alamıyoruz. TTB Genel Sekreteri, Dr. Bayazıt İlhan, İmralı ile ilgili başvurularına dair zaten resmi sağlık görevlileri bulunuyor şeklinde bir gerekçeyi kabul etmeyeceklerini belirtti: Zaten resmi görevlilerin bulunduğu ve sağlığı gözeten uygulamaların olduğu yönünde bir yanıt gelmemeli. Tüm demokratik ülkelerde meslek örgütlerinin, bağımsız heyetlerin yerinde denetim yapmasına izin verilir. Az önce de söylediğim gibi; Pozantı, Şakran Cezaevleri örnekleri varken, bu gerekçenin öne sürülmemesi gerekir. Buna izin verilmezse aynı zamanda kamuoyunda haklı kuşkular oluşacaktır. Oysa bizim bu kuşkuları da giderecek şekilde bağımsız bir heyetle yerinde denetim yapıp rapor hazırlamamız lazım. Bunun engellenmesi gerilimi artırır. Adalet Bakanlığı nın olumlu yanıt vermesini umuyoruz. İZİN VERİLMEZSE KONU ULUSLAR ARASI ORTAMLARA TAŞINIR Öcalan ın kardeşi aracılığıyla ilettiği sağlık sorunu belirtilerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğine vurgu yapan Dr. İlhan, Bu tip konulardaki şikayetler önemsiz bulunamaz. Üstü örtülemez. Kendisinin her türlü sağlık şikayetini ve bu yöndeki talebini dikkate alarak gidermek lazım dedi. TTB Genel Sekreteri, Dr. İlhan olumsuz yanıt almaları halinde insan hakları örgütleriyle birlikte konuyu irdeleyerek uluslar arası ortamlarda, insan hakları nezdinde tartışmaya açacaklarını bildirdi. 130

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr Baskı: Mattek Matbaacılık, Basın, Yayın Tanıtım San. Tic.

Detaylı

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU 2014 Beyazıt Mahallesi Dokuz Eylül Sokak No:11 Selçuklu/KONYA Tel:353 88 53 Fax: 353 88 53 Cep: 0 507 973 61 05 e-mail:konyaegitimis@gmail.com İnternet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012

İÇİNDEKİLER. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul-Haziran 2012 HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER 1 3 4 6 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 HDK Büyüyor, İlerliyor! Zafer Direnen Halkların Olacak! Atılan Tohum Tuttu! HDK 1. Genel Kurulu HDK 1. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Detaylı

Sağlıkta Bedel Ödeyenler

Sağlıkta Bedel Ödeyenler Talep Ettik, Kazandık, Sözleşmeliler Kadrolu Oluyor Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde 2 Haziran 2013 Günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a ilettiğimiz sözleşmeli personele kadro talebimiz, 25 Haziran 2013 Günü

Detaylı

1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar

1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar 1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar 1.1. TMMOB Etkinlikleri 1.1.1. TMMOB Toplantıları TMMOB 38. Dönem 1. Danışma Kurulu 38. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 2 Ekim 2004 tarihinde yapıldı. Toplantı

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

Nitelik mi o da ne? 8-9

Nitelik mi o da ne? 8-9 Spor, başkası ile savaşmak değil, kendini geliştirmedir www.ttb.org.tr örgütlü emek, sağlıklı toplum Sayı: 199 Ekim 2013 Tıp fakültelerinin birbiri ardına açıldığı, özel tıp merkezlerinin tabelalarının

Detaylı

Çevre talanına yasal kılıf

Çevre talanına yasal kılıf sayı 250 / 1 aralık 2014 Küçük kıyamet ten 1Aralık büyük 2014 trajedi ye ülkemizin deprem gerçeği...2 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Kadına yönelik şiddetin karşısında dayanışmanın

Detaylı

30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ ANALİZ ŞUBAT 2014 SAYI: 83 30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ KURTULUŞ TAYİZ ANALİZ ŞUBAT 2014 SAYI: 83 30 MART A DOĞRU BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ KURTULUŞ TAYİZ COPYRIGHT 2014 Bu yayının tüm

Detaylı

BİRLEŞİK MÜCADELEYE! gündem... Dayak Yemeğe Devam (mı?) TTB den KHB ne yakın takip

BİRLEŞİK MÜCADELEYE! gündem... Dayak Yemeğe Devam (mı?) TTB den KHB ne yakın takip Genç hekimler G(ö)REV de! İzmir, İstanbul ve Ankara da asistan hekimler, iş, gelir, gelecek güvencesi ve sağlık hakkına sahip çıkmak için bir günlük uyarı eylemi yaparak iş bıraktılar. Asistan hekim eylemlerinin

Detaylı

barobirlik SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK GÜÇ BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Sayı: 16 Mayıs 2015

barobirlik SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK GÜÇ BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Sayı: 16 Mayıs 2015 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Sayı: 16 Mayıs 2015 SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK GÜÇ BİRLİĞİ HABERLER TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 33. OLAĞAN GENEL KURULU VAN DA YAPILDI Ağırlıklı olarak mali konuların değerlendirildiği

Detaylı

KONGRE VE KURULTAY SEÇİM, ÖRGÜTLENME, EĞİTİM demektir!

KONGRE VE KURULTAY SEÇİM, ÖRGÜTLENME, EĞİTİM demektir! Sayı: 10 Temmuz 2012 CHP Kadın Kolları Resmi Aylık Yayın Organı KONGRE VE KURULTAY SEÇİM, ÖRGÜTLENME, EĞİTİM demektir! 8 Temmuz 2012 Aylardır ülke genelinde yaşadığımız koşturmanın, ilçe ve il kongrelerimizin

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU

MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU Öğrenci Üye Kurultayı 2011 düzenlendi... MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİ ANKARA DA BULUŞTU TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Öğrenci Üye Kurultayı 2011, Ankara da İMO Teoman Öztürk Konferans

Detaylı

Birlik ve kardeşlik için buluşalım!

Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayları 6 kentte toplanıyor... Sayı: 2013 / 13 29 Mart 2013 1 TL www.kizilbayrak.net Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı İşçilerin birliği halkların

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (40) Yayına Hazırlayan: Dokümantasyon Merkezi ISBN : 975-7217-49-2

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (40) Yayına Hazırlayan: Dokümantasyon Merkezi ISBN : 975-7217-49-2 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (40) Yayına Hazırlayan: Dokümantasyon Merkezi ISBN : 975-7217-49-2 Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Medeni Yasasına göre kurulmuş, hükümet dışı ve bağımsız bir kuruluştur.

Detaylı

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015

ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 ISSN: 2149-1356 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER Sevgili Tarım Orman Emekçileri, Fotoğraf: Yasemin MİRİK Merhaba Dostlar / Hamit KURT...1 Tarım Ekonomisi ve Kapitalizmle Mücadele / Özkan YORGUN...2 Sendikal Hareketin

Detaylı

TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006

TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006 Ankara, Nisan 2007 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (47) Yayına Hazırlayan : Dokümantasyon Merkezi ISBN: 978-975-7217-57-2 Türkiye

Detaylı

İlgililerine duyurulur!

İlgililerine duyurulur! TTB 62.Büyük Kongresi 30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde Türk Tabipleri Birliği nin 62. Büyük Kongresi 30 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilecek. 30 Haziran Cumartesi günü saat

Detaylı

TDBD146 içindekiler 11 BAŞYAZI 12 TDB GÜNDEMİ HABERLER

TDBD146 içindekiler 11 BAŞYAZI 12 TDB GÜNDEMİ HABERLER SAYI:146 MART 2015 TDBD146 içindekiler 11 BAŞYAZI 12 TDB GÜNDEMİ MART 2015 SAYI: 146 14 12- BUNDAN SONRASINA HUKUK KARAR VERECEK TDB Genel Sekreteri Tarık İşmen yeni Yönetmelik le ilgili yargı süreci ve

Detaylı

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300 TMMOB Habe r Bült en i 224 EK ISSN 1300-7300 2014 KADIN. ÖZEL EKI 3 TMMOB Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Haber Bülteni Eki Oda birimlerine ve üyelere ücretsiz gönderilir. Yayın İdare Merkezi Atatürk Bulvarı

Detaylı

kamu emekçileri bülteni

kamu emekçileri bülteni Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Aylık bülten * Sayı 40 Mayıs 2011 Mart 2008 H Sayı 25 H 12 Haziran seçimleri yaklaşırken

Detaylı

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR

TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 1 Şubat 2008 tarihinde türban tartışmalarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı... TÜRBANLA ÖRTÜLMEK İSTENEN BU ÜLKENİN GERÇEK GÜNDEMİDİR Türkiye nin gündemine

Detaylı

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan Ek Sayı: 8 Nisan 2013 İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz Beklentileri Karşılayan Bir YÖK Kanunu İstiyoruz Millet Özgürlüğe Evet Dedi Darbecilerin Yönetmeliği

Detaylı

Oda seçimleri sürüyor

Oda seçimleri sürüyor td 174 son_layout 1 30.04.2010 20:29 Page 1 dışardan göz Sayı: 174... ABD yıllar sonra gerçekleştirdiği sağlık sigortası nı bir devrim olarak nitelediğine göre konu acilen düşünülmesi gereken bir durumda.

Detaylı

Katil var, hırsız var, sağlık yok!

Katil var, hırsız var, sağlık yok! Akademik Meslek Örgütleri nden ve uluslararası tıp örgütlerinden Ankara ve Hatay Tabip Odası na destek Mesleğinin gereğini yerine getiren hekimleri cezalandıramazsınız! Sağlık Bakanlığı nın Gezi eylemlerinde

Detaylı

HAFTAYA BAKIŞ 15 MAYIS 2014 ERDOĞAN TOPRAK CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİ

HAFTAYA BAKIŞ 15 MAYIS 2014 ERDOĞAN TOPRAK CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİ HAFTAYA BAKIŞ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİ HAFTAYA BAKIŞ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİ ANA BAŞLIKLAR UKRAYNA NIN BÖLÜNMESİ YÖNÜNDE EN SOMUT ADIM 11 MAYIS TA AB NİN VE RUSYA NIN KARŞI ÇIKMASINA RAĞMEN DOĞU İLLERİNDE

Detaylı

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız!

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız! Şartsız çekilme Marksizmin kuyumcusunu yitirdik THY işçileri 15 Mayıs ta grevde! Bosch un direnişçi işçileri, Koç Üniversitesi direnişi, İzelman işçileri... Mayıs 2013 / Sayı: 43 www.gercekgazetesi.net

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. 43. Dönem 2012-2014. 11-12-13 Nisan 2014 Ankara

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. 43. Dönem 2012-2014. 11-12-13 Nisan 2014 Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 43. Dönem 2012-2014 11-12-13 Nisan 2014 Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No: 57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 294 30 88 E-posta: imo@imo.org.tr

Detaylı

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır!

Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Haziran 2012 Fiyatı: 1,00 TL Havacılık hizmetlerinde grev yasağına hayır! Direnişin 12. Gününde İşçiler Tedaş İşçilerine Karşı BEDAŞ A Yürüdü Baskılar Sürüyor Kamu Emekçileri

Detaylı