ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"

Transkript

1 ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN % GERÇEKLEŞEN % OCAK - PERSONEL GİDERLERİ , ,56 44,21% , ,32% 1,48% SGK'YA DEVLET PRİMİ GİDERİ , ,60 44,65% , ,47 45,59% -1,36% MAL VE HİZMET ALIMLARI , ,59 46,23% , ,48 47,21% 13,14% FAİZ GİDERLERİ ,06 60,63% ,73 53,35% 31,10% CARİ TRANSFERLER ,95 55,99% , ,05 39,62% -18,25% SERMAYE GİDERLERİ , ,50 40,08% ,08 93,03% 17,71% BORÇ VERME , ,50 10% , ,00 29,71% -69,16% YEDEK ÖDENEKLER ,69 % ,20 % % TOPLAM , ,76 44,46% , ,15 51,41% 10,71% Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri üstteki ve yazımız ekindeki tabloda yer almaktadır yılı Ocak Haziran Döneminde ESHOT Genel Müdürlüğü nün bütçe giderleri için öngörülen ,00 TL ödeneğin yüzde 51,41 i kullanılarak ,15 TL gider gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 44,46 olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek gerçekleşme oranı sağlanmıştır. Kalemler itibariyle Bütçe giderlerini ele aldığımızda Personel Giderleri, 2014 yılı Ocak Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,48 oranında artış göstererek ,34 TL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık dönemde personel için ayrılan ödeneklerin %48,32 si gerçekleşmiştir. 1

2 Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri bu dönemde, 2013 yılı Ocak Haziran dönemine göre yüzde 1,36 azalarak ,47 TL olarak gerçekleşmiş. Bu amaçla bütçede ayrılan ödeneğin %45,59 u kullanılmıştır. Mal ve Hizmet Alımları Giderleri bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre %13,14 artış göstermiş olup bu amaçla ayrılan ödeneğin %47,21 i kullanılmıştır. Mal ve hizmet alımlarında ihale süreçleri yılın ilk yarısında yapıldığından yılın ikinci yarısında daha fazla harcama gerçekleşerek yıl sonunda %100 e yakın gerçekleşme tahmin edilmektedir. Faiz Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %31,10 artarak ayrılan bütçe ödeneğinin %53,35 i kullanılmıştır. Söz konusu artışın sebebi, önceki yıllara ilave olarak 2013 yılında alınan 300 adet solo otobüs için temin edilen kredilerin faiz ödemelerinden kaynaklanmaktadır. Faiz Giderleri bütçe kaleminde yıl sonunda %100 gerçekleşme beklenmektedir. Cari Transferler geçen yılın aynı dönemine göre %18,25 azalış göstermiş olup bu amaçla ayrılan bütçe ödeneğinin %39,62 si kullanılmıştır. Yıl sonu %100 gerçekleşme oranı tahmin edilmektedir. Sermaye Giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %17,71 artış göstermiş, bu amaçla ayrılan bütçe ödeneğinin %93,03 ü kullanılmıştır. Sermaye giderlerindeki yüksek artışın ve yüksek bütçe gerçekleşme oranının sebebi, 2014 Yılının ilk 6 ayında 100 adet körüklü otobüsün tamamının satın alınmasından kaynaklanmaktadır. Borç Verme geçen yılın aynı dönemine göre %69,16 azalış göstermiş, 2014 yılı Ocak Haziran döneminde bu gider kalemi için ayrılan ödeneğin %29,71 i gerçekleşmiştir. Yıl sonu bahse konu harcama kaleminde %100 gerçekleşme beklenmektedir. Yedek Ödenekte yılın ikinci yarısı için önceden tahmin edilemeyen harcamalar için ,20 TL ödenek bulunmaktadır. Geçen yıl aynı dönemde bu miktar ,69 TL idi. 2

3 B. Bütçe Gelirleri GELİR Sİ ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) GERÇEKLEŞEN % GERÇEKLEŞEN % OCAK - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,58 44,60% , ,38 49,20% 11,15% ALINAN BAĞİŞ VE YARD. İLE ÖZEL GEL ,49 108,61% ,43% 37,19% DİĞER GELİRLER ,01 21,10% ,36 35,00% 0,56% SERMAYE GELİRLERİ 20 % 20 % % RED VE İADELER ( - ) , ,28 1,30% -99,54% TOPLAM , ,40 58,30% , ,46 65,20% 21,36% 2014 yılı Ocak Haziran Dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri üstteki ve yazımız ekindeki tablolarda yer almaktadır yılı Ocak Haziran döneminde bütçe gelirleri ,40 TL iken, 2014 yılının aynı döneminde ,46 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre %21,36 artış gerçekleştirmiştir ,00 TL olan 2014 yıl sonu ESHOT Genel Müdürlüğü bütçe hedefinin %65,20 si Ocak Haziran döneminde tahsil edildiği görülmektedir. Yıl sonu gerçekleşme hedefi %100 ün üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. İdaremizin akıllı bilet, çeşitli kart ve bunun gibi satış gelirlerinden oluşan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %11,15 artış göstererek, 2014 yılı için tahmin edilen gelirin %49,20 si bu dönemde gerçekleşmiştir. Alınan bağış ve yardımlar geçen yılın aynı dönemine göre %37,19 artış göstermiş olup bu gelir kaleminde tahmin edilen gelirin %106,43 ü gerçekleşmiştir. Bunun nedeni 2014 yılının ilk yarısında yapılması planlanan borçlanma yerine Büyükşehir Belediyesinden yardım alınmasıdır. Diğer gelirler geçen yıla oranla %0,56 artmış olup bütçe hedefinin %35 i yılın ilk yarısında gerçekleşmiştir yılı ilk yarısında sermaye gelirinden tahsilat gerçekleşmemiştir. Gelirlerden ret ve iadeler 2013 yılı Ocak Haziran dönemine göre %99,54 azalmış olup 2014 yılı bütçe hedefinin oldukça altında gerçekleşmiştir. Bu durum tahsil edilen gelirlerden tahmin edilenin altında iade gerçekleştiğini göstermektedir. 3

4 C. Finansman 2014 yılı Ocak Haziran döneminde ESHOT Genel Müdürlüğü otobüs alımlarında kullanılmak üzere net TL borçlanmış, aynı dönemde ,69 TL borç anapara geri ödemesi gerçekleştirmiş olup, TL net borçlanma gerçekleşmiştir yılı sonu itibariyle idaremiz banka hesaplarında ,11 TL mevcut iken Haziran 2014 tarihi itibariyle banka hesaplarında ,30 TL bulunmaktadır. II. OCAK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran döneminde: Hizmette kaliteyi geliştirmek, kentsel ulaşımda ulaşım sistemlerinin bütünleşmesini sağlamak ve kurumsal yapıyı geliştirmek amaçları kapsamında; daha çok ulaşımın alt yapısına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Mevcut garajlarda ve tesislerimizde düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır, ulaşım sistemleri arasındaki entegrasyon çalışmalarına devam edilmiştir. Otobüs alımı ile ilgili çalışmalar devam etmiştir. Bu kapsamda 100 adet alçak tabanlı körüklü otobüs alınmıştır. Kurumumuz personeline yönelik eğitim çalışmalarına devam edilmiş, çalışanlarımıza çeşitli konularda eğitimler verilmiştir. Kalite kontrol çalışmaları sürdürülmüştür. Ulaşım sisteminde köklü değişikliğe gidilmiştir. Kent merkezi ve ana arterlerde otobüs sayısı azaltılmış, aktarma sistemi güçlendirilmiş ve tek hatta bağımlılık kaldırılarak ulaşım seçenekleri çoğaltılmıştır. III. TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Raporun I. bölümü ve eki tablolardan da anlaşılacağı üzere yıl sonu bütçe gider hedefinin % arası gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri Bütçe gelirleri ile ilgili olarak, Ocak Haziran 2014 dönemi gerçekleşmesi, yazımız 4

5 ekindeki tablo değerleri ile raporun I. bölümündeki açıklamalar dikkate alındığında hedeflenen gelirlerin %100 ün üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman İdaremiz 2014 Temmuz Aralık döneminde, son yıllarda alınan otobüslerin finansmanı için, ilave borç almayı planlamaktadır. IV. TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Raporumuzun II. bölümünde belirtilen faaliyetlerin tümü ilgili birimlerce yürütülecek, bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanmış faaliyet/projeler ise yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. Ayrıca yılın ilk yarısında olduğu gibi bu dönemde de sosyal faaliyetler sürdürülecek olup yılın her döneminde üzerinde önemle durulan eğitim çalışmalarının artırılarak sürdürülmesine devam edilecek ve otobüs alım çalışmaları tamamlanacaktır. Ulaşımda uygulamaya konulan yeni sistemin aksayan yönleri tespit edilerek düzeltilecektir. 5

6 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİNİN GELİŞİMİ AÇIKLAMA 2013 TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS OCAK- ARTIŞ OCAK- TOPLAMI ORANI ( % ) ( % ) YILSONU TAHMİNİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,38 11,15 44,59 49,16 01-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,59 48,50 39,00 04-Kurumlar Hasılatı , , , , , , , , , , , , , , , ,48 10,55 44,55 49,09 06-Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,08 24,69 45,50 49,18 09-Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,82 39,62 45,89 64,07 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , , ,19 108,61 106,43 04-Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , , , , , , ,19 108,61 106,43 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,36 0,56 21,07 34,96 01-Faiz Gelirleri , , ,17 897, , , , , , , , , , , ,31 216,89 13,36 70,58 03-Para Cezaları , , , ,88 969,68 135,72 757, ,99 817, , , ,03 704, , ,17-18,07 1,80 14,77 09-Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,88-7,83 30,97 33,68 Sermaye Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri , , , , , , , ,76 TOPLAM GELİR , , , , , , , , , , , , , , , ,48 21,67 58,45 65, ,48 Red ve İadeler (-) , , , ,69 1,29 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,84 1,30 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G Diğer Gelirler , ,28 0,28 0, ,30 0,04 06-Sermaye Gelirleri , ,56 NET GELİR , , , , , , , , , , , , , , , ,46 21,67 58,29 65, ,92

7 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİNİN GELİŞİMİ AÇIKLAMA 2013 TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS OCAK- ARTIŞ OCAK- TOPLAMI ORANI (%) (%) YILSONU TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,34 1,48 44,34 51, ,68 01-MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , ,63 45,52 47,95 56, ,26 02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , ,41 03-İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,82-4,21 42,25 46, ,64 04-GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , ,13-22,04 55,67 38, ,26 05-DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , ,76-33,55 83,44 31, ,52 SOSYAL GÜVENLİK KURU , , , , , , , , , , , , , , , ,47-1,36 44,65 47, ,94 01-MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,98 41,80 50,40 54, ,96 02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , ,83 03-İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , ,49-4,72 42,15 42, ,98 MAL VE HİZMET ALIMLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,48 13,14 47,54 48, ,46 01-ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MA , , , , , , , , , , , , , ,65 131,52 45,54 148, ,30 02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M , , , , , , , , , , , , , , , ,00 8,63 64,30 52, ,00 03-YOLLUKLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,20-21,43 69,20 71, ,40 04-GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,13-40,70 126,80 54, ,26 05-HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,60 16,94 38,80 45, ,20 06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLER , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HA , , , , , , , , , , , , , , ,25 12,69 49, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE , , , , , , , , , , , , , ,65-37,94 87,47 31, ,30 FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,73 31,10 60,63 53, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLER , , , , , , , , , , , , , , ,73 31,10 53, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , ,05-18,25 59,49 42, ,10 01-GÖREV ZARARLARI , , , , , , , ,05-9,90 54,42 45, ,10 03-KAR AMACI GÜTMEYEN KURUL , , YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFE , , , GELİRLERDEN AYRILAN PAYLA SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , ,08 17,71 40,23 110, MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , , , , , , , ,08 17,87 40,63 111, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRET GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM , BORÇ VERME , , , , , ,00-69,16 217,71 67, YURTİÇİ BORÇ VERME , , , , , ,00-69,16 217,71 67, YEDEK ÖDENEKLER YEDEK ÖDENEK GENEL TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , ,15 10,71 44,46 51, ,18

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009)

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) GĠRĠġ Türkiye, son yıllarda ekonomik ve mali alanda önemli başarılara imza atmıştır. Ekonomik ve mali politikaların tutarlı bir şekilde oluşturulması, ekonomik programların

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 1 Türkiye İş Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi 1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1 Şube ve Personel

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu

Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi. Ara Dönem Faaliyet Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi Ara Dönem Faaliyet Raporu Haziran 2014 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Şube Hakkında Genel Bilgiler Şubenin Tarihsel Gelişimi ve Dönem İçinde Varsa Ana Sözleşmede

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı