Aylık Bülten ARALIK 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aylık Bülten ARALIK 2008"

Transkript

1 Aylık Bülten ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER.: Makaleler Yatırıma ve Ölçeğe Teşvik (Adnan Nas) Malın değerinin düşmesi ile oluşan zararlar nasıl gider yazılabilir? (Zeki Gündüz) Ücret, prim ve ikramiyelerin bankalar aracılığıyla ödenmesi yükümlülüğü getirildi (İsmail Bulut) İhracatçının KDV iadesi geciktirilmemeli ve sınırlandırılmamalı (Vedat Özdan) Ar-Ge Teşviklerinden Nasıl Yararlanırsınız? (Hüseyin Caner).: Söyleşi: Nazmi KARYAĞDI / Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı.: Vergi TV de Geçen Ay.: Basın Özetleri.: PwC Aralık 2008 Bültenleri.: PwC Ocak 2008 Eğitimleri.: Ocak 2009 Mali Takvimi.: Pratik Bilgiler ve Ekonomik Veriler

2 MAKALELER Yatırıma ve Ölçeğe Teşvik Adnan Nas PwC Türkiye Yönetici Ortağı D oğrudur, öngörülemeyen derinlikte ve hızda ortaya çıkan olumsuz küresel gelişmelerin bizim oldukça sağlam ama küçük k bankacılık sistemimizde ve kronik yapısal sorunları olan reel sektörümüzde yarattığı güven eksikliği ve kararsızlık bizim kabahatimiz değildir. Ancak bununn böyle olması, ağırlığı şimdi daha da artan sorunlarımızı çözme sorumluluğunu bizim omuzlarımızdan kaldırmıyor. 16 Aralık 2008 tarihli yazımızda, her ülkede olduğu gibi bizde de bu aşamada öncü rolü yüklenecek olan kamu otoritesinin önceliklee ekonominin çarklarını yavaşlatan güven açığını gidermesi, bu amaçla batıdan farklı olarak henüz tahribata uğramamış bankacılık sistemine aktif kalitesi (kredi geri dönüşleri) konusunda geleceğe yönelik destek taahhüdü içeren bir mekanizma kurması, bundan sonra da aslındaa krizden önce de temel gündem olan reel sektörün rekabet gücünü artırma ve yapısal dönüşümünü hızlandırma amaçlarının eleğinden geçirilen bir politika demetini uygulaması gereğine işaret etmiştik. Gerçekten krizin ilk darbesinin dışında kalmak, bize batıdakinden çok daha yalın ve anlaşılabilir bir eylem planı yapma şansını veriyor; bunu kullanabilmeliyiz. Yeni teşvik tasarımı ve sanayi stratejisi Bu eylem planının öne çıkan unsurlarından biri, defalarca yazdık, yeni bir teşvik sistemi tasarımı dır. Son bir iki yıla kadar ve hayret edilecek kadar uzun bir süre uygulamada kalan mevcut sistem, kapsam ve amaç yönünden belli öncelikleri, ayrıca elle tutulur performans kriterleri içermediği için ciddi kaynak savurganlığınaa yol açtı ve rekabet gücüne ölçülebilir bir katkı sağlayamadı. Sisteme stratejik ve yeni dinamiklere uygun bir nitelik kazandırmak doğrultusunda yoğunlaşan tartışmalar, 2008 yılıı başından itibaren ekonomideki kırılganlıkların temelindeki yapısal zafiyetleri gidermeye yönelik bir sanayi stratejisi arayışı ile sürdürülebilir büyüme rotasını güvence altına alacak bir içeriğe kavuştu. Yıl içinde yapılan iki atölye çalışması ile kamu ve özel kesim ile sivil toplum kuruluşlarımızın geniş katılımına dayalı ortak bir irade geliştirilmeye çalışıldı. Sonunda, Türkiye nin Avrupa ve Asya nın üretim merkezi yapılması vizyon olarak benimsendi. Kuşkusuz bu iddialı inisiyatifin akıbetinden kaygılanmaya yol açacak eksiklikler vardı; yıllardır üzerinde konuşulduğu halde sahibi ve sorumlusu dahi netleşmemiş sanayi envanteri eksikliği de bunların başında geliyordu. Sanayi Bakanı, hafta sonunda yayınlanan bir röportajdaa 3800 sektörden 2 milyon u aşkın işletmenin mali tabloları ve kritik faaliyet göstergelerinin Girişimcii Bilgi Sistemi adıyla bir portalda toplandığını ve sürekli güncellendiğini, krizler de dahil ekonomik gelişmeler sonunda sektörlerde sağlam verilere dayalı etki analizleri yapılabileceğini vurgulayınca yeni teşvik sistemi tasarımının artık şekillenmekte olduğuna dair umudumuz arttı. Zaten yılsonunda hem 5084 sayılı kanun, hem de vergi mevzuatındaki yatırım indirimi uygulaması sona erdiği için yeni uygulamanın ne olacağı merak ediliyor. Yatırım teşvikii şart Zaman zaman amacı aşan şekillerde kullanılsa da mevcut sistemin üretim kapasitesininn güçlenmesini sağlayan tek unsuru olan yatırım indirimi sona ererken eski teşvik belgelerine dayanarak yapılmış yatırımlar nedeniyle kazanılan indirim haklarının önemli bir bölümü kullanılmamış olacak. Kazanılmış hakların korunması bir hukuk ilkesii de olduğundan, bunuu güvenceye bağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç var. Öte yandan uzun zamandır yoğun çalışmalar sonunda hazırlanan ve Maliye Bakanlığı nca üzerinde son çalışmalar yapılmakta olan Gelir Vergisi Kanun Taslağı nda, yatırımın büyüklüğüne ve istihdam edilen işçi sayısına bağlı olarak bu yatırımdan elde edilecek kazancın yüzde 80 e kadar varabilecek bir bölümünün gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulmasına ilişkin bir hüküm de önerilmektedir. Özellikle krizin etkileriyle ciddi bir durgunluk tehlikesi

3 ve zaten yüksek olan işsizliğin daha da artması ihtimali, belli bir ölçeğin üstündeki yatırımların teşviki için yeni bir mekanizmayı zorunlu kılıyor. İndirimm yerine istisna uygulaması, teşvikin etkisini yatırımın sonuçlanmasına ve kara geçmesinee kadar erteleyeceğinden, yatırımcı şirketin tüm kazançları için uygulanacak ve yatırım aşamasından itibaren sonuç doğuracak bir düzenleme, hem krize karşı geliştirilecek politikalarda aranan etkinliğe uygun düşecek, hem de kazanılmış ama kullanılmamış yatırım indirimii hakları ile tutarlı bir mevzuat zemini sağlayacaktır. MULTİMEDYA ÜRÜNLER Ölçeği artırmak önceliktir Şirketlerimiz ile ilgili veri tabanının da açık bir şekilde göstereceği gibi Türk ekonomisindeki en önemli sorunlardan biri, işletmelerde ölçek sorunudur. Bu nedenle teşvik sistemi tasarımının önceliklerininn başında da, işsizlik tehlikesinin de büyümesini önlemek amacıyla, işletme ölçeklerini arttırmak gelmelidir. Üstelik, evvelce de belirttiğimiz gibi, verimlilik ve yenilikçilik gibi ölçek büyütmeyi de kapsayan yapısal dönüşüm, kriz politikalarıyla da örtüşüyor. Enerjimizi ve sınırlı kaynaklarımızı, gelişmiş batı ülkelerinin krizin büyük tahribatını dengelemek için yürüttükleri olağanüstü büyüklükteki mali politikalara öykünerek hesapsızca harcamak yerine kendi sorunlarımıza çözüm için uygun araçlara odaklayabilirsek hem krizden daha çabuk sıyrılabilir, hem de tavsayan gündemimizde yol alırız. Zaten bundan böyle sık sık aynı taşla iki kuşş vurmamız gerekecek (Dünya, ) Bilgi Sipariş :

4 Malın değerinin düşmesi ile oluşan zararlar nasıl gider yazılabilir? Zeki Gündüz PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı,YMM D Değerli okurlar, metal ve kimya sektöründe demir, çelik ve petrole bağlı birçok ürünün satış fiyatında ani düşüşler oldu. Doğal olarak elinde stokla bu duruma yakalanan şirketlerde önemli zararlarr oluştu. Aşağıda, gazete yazısı formatında ele alacağımız düzenlemeler sayesinde oluşan bu zararları stokta iken, 2008 beyanında gider olarak dikkate alabilmek mümkün olacaktır. Malın değeri %10 veya daha fazla düşmeli Vergi Usul Kanunu nun 274. maddesine göre, dönem sonunda stoklar normal şartlarda alışş bedeli ile değerlenir. Ancak, dönem sonunda, stoklarda bulunan malınızın satış bedeli maliyetine göre yüzde 10 ve daha fazla tutardaa düşmüşse, maliyet bedeli yerine Vergi Usul Kanunu nun 267. maddesindee düzenlenen ortalama fiyat veya takdir esası na göre belirlenen emsal değeri esas alınır. Diğer bir ifade ile satın aldığınız ticari malın piyasa değeri düşmüşse, zararın oluşması için ille bu malı satmış olmanız gerekmiyor. Mal henüz stoklardaa iken de, oluşan zararınızı beyannamenizde gider olarak dikkate almanız mümkün. Ortalama fiyat esası Şayet stokta bulunan değeri düşen malla aynı cins ve nevideki mallardan değerlemenin yapılacağı (2008 takvim yılı için tarihi) ay (Aralık), bir önceki (Kasım) veya daha önceki aylarda (Ekim Ö) satış yapılmışsa, malın bilanço değeri belirlenirken, malın satın alma bedeli (maliyet bedeli) yerine, satışı yapılan malların miktar ve fiyatlarına göre belirlenen ortalama satış fiyatı esas alınır. Ancak bu yöntemin uygulanabilmesi için aylık satış miktarının emsal bedeli belirlenecek her bir malın yüzde 25 inden az olmaması gerekmektedir. Bu şekilde yapılan kıymet tespiti mükellefin kendisince yapılır. Bu durumda, bu hesaplamalara ilişkin kayıt ve cetveller ispat edici kağıtlar olarak muhafaza edilir. Tam tasdik yaptırılıyorsa, kurumlar vergisi beyannamesi tasdik raporunda bu hesaplama ile ilgili olarak yeminli mali müşavirce yapılacak değerlendirmeye yer verilir. Diğer bir deyişle, yapılan işlemin kontrolü YMM tarafından yapılır ve raporda açıklanır. Bu yöntemde bir izin veya bildirime gerek bulunmamaktadır. Takdir esası Şayet emsal bedeli ortalama fiyat esasına göre belirlemek mümkün olmazsa takdir komisyonuna başvurmak suretiyle emsal bedelin mali idareden takdir yoluyla belirlemesi talep edilebilir. Takdir, değeri düşen malın piyasa değeri araştırılmak suretiyle yapılır. Mali İdare ce verilen bir muktezada, takdir komisyonu kararının izleyen yılda verilmesi halinde, değer düşüklüğü farkının komisyon kararınınn alındığı yılda gider yazılabileceği belirtilmişse de biz beyanname tarihine kadar karar alınması halinde önceki yılda da gider alınabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yöntem, miadı dolan, bozulan, çürüyen ve bu suretle değerini yitiren mallara yönelik olarak öteden beri sıklıkla uygulanmaktadır. Mal imalatta kullanılmışsa Şayet satın alınan mal bir mamulün imalatında girdi olarak kullanılmış ve stoklarda bu mal bulunuyor ve satışa konu bu malın piyasa değeri düşmüşse yine 4

5 yukarıdaki açıklamalar geçerlidir (VUK madde 274/ son cümle ve 275. maddeler). Mal satılmışsa Malı satabilmek mümkün olmuşsa zaten zarar kayda alınmış olacağından bir şey yapmaya gerek olmayacaktır. Satış anında alım fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark zarar olarak dikkate alınabilecektir. Mal ilişkili şirkete zararına satılıyorsa Bu durumda tasdik raporunda veya transfer fiyatlaması raporunda bu konuyu detaylı açıklamakta fayda bulunmaktadır. Şayet zararına satış piyasa koşulları nedeniyleyse ve bu durum ortaya konabiliyor ve izah edilebiliyorsa bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Zararın geriye yürütülmesi nedir? Şayet bu donem zarar etmişseniz halihazırdaki düzenlemelere göre bu zararı beş yıl içinde doğacak karlarınızdan (vergi matrahından) indirebiliyorsunuz. Benim önerim bu dönem zarar oluşmuşsa, bu zararı geçmişte ödenen vergilere mahsup edecekmiş gibi hesaplayalım. Ancak mali idare bu tutarı nakden iade etmesin şirkete teminat mektubu gibi versin. Yani bu alacak bir teminat olarak kullanılabilsin. Bu hususta başta devreden KDV olmak üzere birçok alanda benzeri yaklaşımlar üretilebilir. Olağanüstü dönemlerde olağandışı çözümler denenebilir. Mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle ve gönlünüzce bir yıl geçirmenizi dilerim. İflasın ertelemesi ve şüpheli alacak karşılığı ayrılması Değerli okurlar, ne yazık ki ekonominin durgunluk dönemlerinin vergi konuları bu tür tatsız konuları içermekte. Şu günlerde birçok şirketin iflasın ertelenmesi kararı almak için mahkemelere başvurduğuna ve bir kısmının bu yöndeki taleplerinin mahkemelerce kabul edildiğine şahit oluyoruz. İcra İflas Kanunu nun ilgili hükümleri çerçevesinde iflasın ertelenmesi talepleri kabul edilen şirketler nezdinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükümleri de dahil olmak üzere hiç bir takip yapılamamakta, yapılmakta olan takipler durdurulmaktadır. Bu süre zarfında zaman aşımı ve hak düşürücü süreler durmaktadır. Bu konudaki sorun hakkında böyle bir karar alınmış şirketlerden alacağı olan şirketlerin alacakları için nasıl karşılık ayırabilecekleridir. Bir şekilde icra takibi için başvurulması ya da müdahil sıfatıyla bile olsa iflasın ertelemesi sürecine dava açmak suretiyle dahil olunması, şayet teminat da yoksa karşılık ayırabilmek için yeterli olmalıdır. Bu konuda mali idarenin bir açıklama yapması yerinde olacaktır. Bir öneri: Kamu teminat mektubu Bildiğiniz üzere geçmişte zararın geriye yürütülmesi konusu tartışılmış ve henüz zamanı gelmediği için yeni kurumlar vergisi tasarısından çıkarılmıştı. 5

6 Ücret, prim ve ikramiyelerin bankalar aracılığıyla ödenmesi yükümlülüğü getirildi İsmail Bulut PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Direktörü A. GENE EL BİLGİ Bilindiği gibi 5754 sayılı kanunla, 818 sayılı Borçlar Kanunun, 5953 sayılı kanunun, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu nun ilgili maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle işverenler tarafından bu kanunlara tabi olarak çalıştırılan işçi, gazeteci ve gemi adamlarına yapılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemenin bankalar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Ancak bu zorunluluğun uygulanması ile ilgili usul ve esasların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı nın bağlı olduğu bakanlıkça müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Söz konusu yönetmelik ise tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. B - Yönetmelikle hedeflenen amaç: Bu yönetmeliği müştereken yayımlayan idarelerin başlıca amaçlarının; 1 - İşverenler tarafından, çalışanlarına resmi kayıtlarının dışında ücret ödenmesine engel olmak, 2 - İşverenler ile çalışanları arasında oluşabilecek ihtilaflara engel olmak, olabilir. C - Bankalar aracılığıyla yapılacak ödemelerin türleri: Söz konusu yönetmelikte, bankalar aracılığıyla yapılacak ödeme türleri olarak ilgili mevzuatları ına göre çalıştırılan işçi, gazeteci ve gemi adamlarına ödenen her türlü ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakını kapsar denmektedir. Her türlü istihkak tanımından anlaşılması gereken ise; söz konusu işletmelerde çalışanların, o işletmede çalışıyor olmak dolayısıyla hak ettikleri ve bu nedenle kendilerine ödenen ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkak ile bu ödemelerden mahsup edilmek üzere kendilerine ödenen avansların da bankalar aracılığıyla yapılması gereken ödemeler arasında düşünülmesi gerekir. Böyle düşünülmediği takdirde bir kısım işverenlere bu tür ödemeleri önce avans olarak ödeyip bankalar aracılığıyla ödeme yapma yükümlülüğünden kurtulma olanağı sağlanmış olacaktır. D - Bankalar aracılığı ile ödeme yapacak işverenler: Yukarıda bahsedilen yönetmelik 18 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin ikinci bölümünde yapılan açıklamalara göre ödemelerini bankalar aracılığıyla yapması gereken işverenler aşağıdaki gibi sayılmıştır sayılı kanuna tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları ı gazetecilere o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını bankalar aracılığı ile ödemekle yükümlüü bulunmaktadırlar. 2 - Gazeteci çalıştıran işverenler aynı zamanda gazeteci dışında İş Kanunu kapsamında işçi tanımına giren kimseleri çalıştırmaları halinde çalıştırdıkları işçi ve gazeteci sayısı toplamınınn en az 10 kişi olması durumunda çalıştırdıkları gazeteci ve işçilere o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü bulunmaktadırlar sayılı Deniz İş Kanunu na tabi olarak: Türkiye genelinde en az 10 gemi adamı çalıştıran işverenler ve işveren vekilleri çalıştırdıkları gemi adamlarına o ay 6

7 içinde yapacakları her türlü ödemenin yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. İşverenlerin veya işveren vekillerinin gemi adamlarıyla yapacakları hizmet akitleri Deniz İş Kanunu nun 6. maddesinde yer alan unsurları içermelidir. Ayrıca hizmet akdinde ücretin ödeme zamanı ve yeri ile gemi adamının ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası da bulunmalıdır. 4 - İşyerleri ve işletmelerinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısı en az 10 kişi olması halinde, çalıştırdıkları işçilere o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü kılınmışlardır. E - İşyeri mahallinde banka bulunmaması hali: Bu yönetmelik kapsamında ödeme yapması gereken işverenler, işveren vekilleri ve üçüncü kişiler, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına olanak bulunamaması halinde ödemelerin TC posta ve telgraf teşkilatı genel müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapılması gerekmektedir. F - Ödemelerin niteliğinin belirtilmesi: Bu yönetmelik kapsamında belirtilen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiler tarafından yine bu yönetmelikte belirtilen kişilere bankalar aracılığıyla yapılan her türlü ödemede ödemelerin niteliği hesabın açıklamasında belirtilmesi gerekmektedir. Eğer ödeme avans olarak yapılıyorsa ne tür bir hak edişin avansı olduğu da belirtilmesi uygun olacaktır. Örneğin; ücret avansı, ikramiye avansı, prim avansı gibi. Bu yetki ile amaçlanan hedef ise; brüt hakedişler üzerinden yapılması gereken kesintilerin bankalar vasıtası ile yaparak tevkif yolu ile yapılan tahsilatı hızlandırmak ve güvenceye almak olduğu düşünülebilir. H - Uygulanacak cezalar: Yönetmelikte belirtilen ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverenlere uygulanacak idari para cezaları da yönetmeliğin üçüncü bölümünde aşağıdaki gibi açıklanmıştır. 1 - Gazetecilere yapılacak ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverenlere 5953 sayılı kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın ilgili birimleri tarafından idari para cezası verilecektir. 2 - Gemi adamlarına yapılacak ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene ve işveren vekiline Deniz İş Kanunu nun 51 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın gemi bağlama limanının bulunduğu yer ilgili birimince idari para cezası verilecektir. 3 - İşçilere İş Kanunu ndan, toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan alacaklarını bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene, işveren vekiline veya üçüncü kişilere İş Kanunu nun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın ilgili birimince idari para cezası verilecektir. (Dünya, ) G - İlgili bakanlıklara verilen yetki: Bu yönetmelikte belirtilen işverenleri, işveren vekillerini ve üçüncü kişileri, yapacakları ödemeleri bankalar nezdinde açılacak hesaplara brüt olarak yatırmaları hususunda zorunlu tutmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı nın bağlı olduğu bakanlık müştereken yetkili kılınmışlardır. 7

8 İhracatçının KDV iadesi geciktirilmemeli ve sınırlandırılmamalı Vedat Özdan PwC Türkiye Dolaylı Vergiler Direktörü, YMM S on altı aydır ekonomimizde her geçen gün daha fazla hissedilen bir yavaşlama var. Sanayi üretimi 3. çeyrekte %3 azaldı. 4. çeyrek için beklentiler hiç iç açıcı değil. Ülkemizin maalesef hızlı büyümesi lazım. Yapılan çalışmalar büyüme oranının %4.5 in altına düşmesi halinde işsizlik oranının yüklediğini gösteriyor. Öncü göstergeler (tüketici güven endeksi, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı) iyiye işaret etmiyor. AB bölgesindeki durgunluk henüz ihracat rakamlarımıza tam olarak yansımadı ama zor bir döneme girdiğimiz muhakkak. Böyle dönemlerde işletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu şey nakittir. KDV iadesi ihracatçı için her zamankinden daha önemli. Amacımız, uygulamadaki birkaç aksaklığa dikkat çekmek. KDV iadelerini yavaşlatın talimatı uygun mu? Vergi dairelerinin bir süredir KDV iade dosyalarına bakma işini ağırdan aldıklarını gözlüyorduk. Kimi vergi dairelerinde yapılan teftişler nedeniyle işin iade dosyalarına ancak geldiğini öğreniyor; kimi vergi dairelerinde zaman aşımlı işlerin çok biriktiğini o nedenle iade dosyalarına ve raporlarına bakılamadığını duyuyorduk. Sonradan öğrendik ki bu gecikme esasen bir talimatın sonucuymuş. Ne derece doğru bilmiyoruz ama, şayet böyle bir talimat varsaa bunun için hiç de uygun bir konjonktürde değiliz. Yüklenilen KDV tutarı belli bir oranla sınırlandırılabilir mi? Mevzuatta karşılığı olmasa da ihracatta KDV iadesinde karşılaştığımız yaygın bir yanlış uygulama var. İhracatta iade edilecek KDV tutarı, yurtdışı hasılatın %18 ini geçemez. İndirimli orana tabi işlerle ilgili iade edilecek KDV tutarı ise indirimli oranaa tabi işlem hasılatının %10 unu geçemez. Peki bu uygulamanın yasal dayanağı var mı? Hayır. Aşağıdaki açıklama bir muktezadan: Öte yandan 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği nin (E) bölümünde, amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili yüklenilen verginin, iade hakkı doğuran işlem bedelinin genel oranla çarpılması sonucu bulunan tutardan fazlasınınn iade edilecek vergi hesabınaa dahil edilemeyeceği açıklanmıştır. Bu açıklama sadece amortismana tabi iktisadi kıymetler için yüklenilenn vergi ile sınırlı olup, diğer mal ve hizmet alımlarında uygulanmayacaktır. Dolayısıyla, amortismanaa tabi iktisadi kıymetler dışındaki iade hakkı doğuran işlemlere ait yüklenilen vergilerden iade edilecek tutarın herhangi bir oranla sınırlandırılması mümkün değildir. Kod Listesi yasal mı? KDV iadesinde yaygınlaşmaya başlayan ve yasal dayanağınınn tartışmalı olduğunu bir başka yazımızda değindiğimiz Kod Listesi yle ilgili ilginç bir yargı kararı bulduk. Sonuç kısmını karardaki haliyle aktarıyoruz: gerek davalı idarenin, gerek bağlı bulunduğu hiyerarşik üst makamların mükellefleri bu şekilde kategorize edebilmelerine olanak sağlayan hiçbir yasal düzenleme bulunmadığı gibi, Anayasa da da buna izin veren bir hüküm yer almamaktadır. Bu şekilde yasal dayanağı olmadan yapılacak bir sınıflandırmaa vergi barışını bozucu etki yaratacağı gibi, Anayasa da güvence altına alınan temel kişi hak ve hürriyetlerine aykırılık teşkil edeceğinde en davacı şirketin olumsuz mükellefler (Kod5/1) listesinden çıkarılmasınaa ilişkin talebin reddine dair işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. 8

9 Yasal dayanağı olmayan Kod Listesi uygulamasıyla ihracatçının KDV iadesi geciktiriliyor. Bizce bu uygulamayaa da ya son verilmeli ya da uygulama yaygınlaştırılarak yasal dayanağa kavuşturulmalı. Mahsuben iadede halen kod taraması yapılıyor Bundan önceki bir yazımızda değinmiştik. 87 numaralı KDV Tebliği yle, 84 numaralı KDV Tebliği nde değişiklik yapıldı. Buna göre, özel esaslar kapsamına giren iade hakkı sahibi mükelleflerin kendilerinee ait vergi ve SSK prim borçları için yapacakları mahsup talepleri genel esaslara göre yerine getirilmesi gerekiyor. Bu cümlenin anlamı şudur: Mahsuben iade talepli bir KDV iade dosyası alındığında kod taraması yapma; çünkü iadenin özel esaslara göre değil genel esaslara göre sonuçlandırılması gerekiyor. Öyle sanıyoruz ki uygulayıcılar 84 numaralı tebliğ eski haliyle okumaya devam ediyor. Bu yanlış uygulamadan da en kısa sürede vazgeçileceğini umuyoruz. ( Dünya, ) Ar-Ge Teşviklerindenn Nasıl Yararlanırsınız? Hüseyin Caner PwC Türkiye, Vergi Hizmetleri Müdürü G ünümüz ticari yaşantısı oldukça yoğun bir rekabet ortamı içerisinde Şirketler gerek ulusal arenada gerekse uluslararası düzeyde birbirlerinin bir adım önüne geçebilmek için farklı farklı yollara başvuruyor. Kimileri üretim maliyetlerini düşürmenin peşinde kimileri ise üretim kalitesini ve standardını nasıl geliştirebileceğinee kafa yoruyor. Bu saydıklarımızı yapabilmek içinse bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgiler elde edilmesi ya da mevcut bilgiler kullanılarak yeni ürünler geliştirilmesi gerekiyor. Yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacıyla yapılan bu çalışmalar ise araştırma-geliştirme (Ar-Ge) Ar-Ge faaliyetlerininn ticari yaşantıda büyük bir öneme sahip olması, Maliye İdaresi nin de bu hususu desteklemesine ve teşvik etmesine ön ayak oluyor. İlerleyen bölümlerde Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili destek ve teşviklerin neler olduğu ve bunlardan nasıl yararlanılacağı ile ilgili püf noktaları bulacaksınız. Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili püf noktaları anlatmaya geçmeden önce gelin Ar-Ge ile ilgili yasal mevzuatın tarihçesine bir bakalım. Ar-Ge mevzuatımızdaki yerini ilk olarak tarihinden geçerli olmak üzere 3239 sayılı Kanun la eklenen hükümle ve vergi ertelemesi şeklinde uygulanmak üzere aldı sayılı Kanun un yürürlüğe girmesinden önce ise Ar-Ge faaliyetleri mali uygulama açısından 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında değerlendiriliyordu. Ta ki 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirmee Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun çıkana kadar sayılı Kanun, 12 Mart 2008 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun un yürürlükte kalma tarihi ise 31 Aralık Bu da şu anlama geliyor ki, 5746 Kanun sonrasında artık iki ayrı uygulama var. Şayet faaliyeti olarak nitelendiriliyor. firmalar Ar-Ge yapmaya devam edeceklerse tercihlerini 5520 ya da 5746 Sayılı Kanunlar dan birine göre yapacak sayılı Kanun sonrasında bu Kanun da yer alan hususların uygulanmasına ve denetimine ilişkin ise Ar-Ge İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri no: 1) ve SGK Genelgesi de yürürlüğe konuldu. Ar-Ge Destek ve Teşvikleri Nelerdir? Ar-Ge indirimi: Her şeyden önce yapılan bir harcamanınn Ar-Ge indirimine konu edilebilmesi için bu harcamanın Ar-Ge ve yenilik faaliyeti Faaliyetlerinin Desteklenmesine 9

10 kapsamında yapılmış olması gerekiyor. Ticari kazanç elde eden tüm gelir vergisi mükellefleri, tüm kurumlar dar ve tam mükellef olup olmadığına, faaliyet konusuna ve büyüklüğüne bakılmaksızın Ar- Ge indiriminden faydalanabiliyor. Bu uygulama kapsamında yapılan Ar-Ge harcamalarının tamamını vergi matrahından indirebilmek mümkün sayılı Kanun öncesinde de varolan bu uygulamada, Ar-Ge harcamalarının %40 lık kısmı vergi matrahından indirilirken, bu Kanun la birlikte oran artık %100 olarak dikkate alınıyor. 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ise o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı kurum kazancı veya ticari kazancın tespitinde ayrıca indirim konusu yapılıyor. Şayet vergilendirilebilecek bir kazancınız yoksa ve yapılan Ar-Ge harcamalarını vergi matrahından indiremiyorsanız, ne olacak diye bir soru aklınıza gelebilir. Bu durumda vergi matrahınızdan indiremediğiniz tutar sonraki yıllara devrediyor ve bu yıllarda kullanılabiliyor. Hem de devreden tutarın reel değeriyle kullanımına imkan tanınması için yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınıyor. Konuyu ufak bir örnekle açıklamak gerekirse 2008 yılında YTL lik Ar-Ge harcamasının tamamını vergi matrahınızdan düşme hakkınız olduğunu varsayalım. Ancak şirketiniz mali açıdan zararda olsun ve 2008 yılında bu tutarı matrah olmadığından dolayı da indiremesin. Bu durumda YTL yi 2009 yılında yeniden değerleme oranında (%12) artırarak 2009 yılında YTL olarak dikkate alabiliyorsunuz. Gelir vergisi stopajı teşviki: Kurumların Ar-Ge projelerinde çalıştırdığı Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için %90 ı, diğerleri için %80 i gelir vergisinden istisna tutuluyor. Uygulamada destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10 unu geçemiyor. Kamu personeli için bu istisna hükmünün geçerli olmadığını da bir kenara not etmekte fayda var. Sigorta primi desteği: Ar-Ge projeleri kapsamında çalışan personel ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanıyor. Gelir vergisi stopajı teşviğindeki gibi kamu personeli yine istisna kapsamı dışında tutuluyor ve destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının %10 unu geçemiyor. Damga Vergisi istisnası: Bu Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen her türlü kağıt, Damga Vergisi nden müstesna tutuluyor. Unutmadan ilave edelim destek ve teşvik unsurlarının amacı dışında kullanılması, şartların ihlali veya projelere yönelik değerlendirme raporlarının olumsuz olmasının tespit edilmesi hâlinde, istisna uygulamasına konu olan Damga Vergisi, işletmelerden tahsil ediliyor. Nakit desteklerin takibi: Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları desteklerin özel bir fon hesabında tutulacağı, bu fonun, vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan Ar-Ge harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmayacağı hükme bağlanmış. Peki bu fonun akibeti ne olacak? Elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmemesi veya işletmeden çekilmemesi halinde sıkıntı olmuyor. Ancak aksi durumda yani yukarıda belirttiğimiz şartların ihlal edilmesi halinde zamanında alınmayan vergiler, cezalı ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek. Destek ve Teşviklerden Kimler Yararlanır? 5746 sayılı Kanun a ilişkin destek ve teşvikler, teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri) ile Türkiye deki Ar-Ge merkezleri, Ar-Ge projeleri ve rekabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin destek ve teşvikleri kapsıyor. Ar-Ge merkezi: Sadece yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler, Ar-Ge merkezi olarak adlandırılıyor. Ar-Ge merkezlerinin en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam etmesi gerekiyor. Bir önemli noktayı unutmamak gerekiyor ki, o da Ar-Ge merkezlerinin organizasyon 10

11 yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş olması zorunluluğu. Ar-Ge merkezlerinde yapılan faaliyetler sebebiyle Ar-Ge indiriminden faydalanmak içinse Ar-Ge merkezi belgesi alınması gerekiyor. Bu belgeyi almak için öncelikle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na başvuru yapmak gerekiyor. Sonrasında ise başvuru dosyası Değerlendirme ve Denetim Komisyonu nca değerlendirilerek, karar başvuru sahibine bildiriliyor. Teknoloji merkezleri: Yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve uygulamaya yönelik üretime hazır hâle getirilerek işletmelerin kullanımına sunulmak için kurulan veya kurdurulan Ar-Ge ve yenilik projesi sahibi işletmelerin, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) teknoloji geliştirme ve yenilik destekleri kapsamında desteklendiği merkezlere teknoloji merkezleri deniyor. Bunlar 3624 sayılı Kanun kapsamında üniversite ve araştırma merkezlerinin imkânlarından yararlanıyor. KOSGEB in destek mevzuatı kapsamında sağlanan desteklerinden yararlanmak için başvuru mercii ise teknoloji merkezleri. Başvuruların, teknoloji merkezlerinin kurulları tarafından inceleme ve değerlendirmeye tabi tutularak desteklenip desteklenmeyeceğine ise KOSGEB destek mevzuatına göre karar veriliyor. Desteklenmesi uygun bulunan işletmeler, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı tarihten itibaren ve proje süresince teşviklerden yararlanabiliyor. Ar-Ge ve yenilik projeleri: Ar-Ge ve yenilik projeleri oldukça geniş bir tanıma sahip. Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeler bu kapsamda değerlendiriliyor. Proje başvuruları başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından kendi mevzuatı esas alınmak suretiyle değerlendiriliyor. Ar-Ge ve yenilik projelerini yürüten işletmeler teşviklerden söz konusu proje kapsamında ve proje destek süresince yararlanabiliyor. Rekabet öncesi işbirliği projeleri: Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak ve fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması kapsamında yer alıyor. Rekabet öncesi işbirliği projeleri bilimsel ve teknolojik niteliğe sahipler. Esasen birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri projeleri ifade ediyorlar. Projede birden fazla kuruluş yer alıyor ve işbirliği bir protokole bağlanıyor. Rekabet öncesi işbirliği projeleri ile ilgili başvurular ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na yapılıyor. Teknogirişim sermaye destekleri: Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişilere sağlanıyor. Bu kişilere teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için sermaye desteği veriliyor. Başvuru ilgili kamu kuruluşu hangisiyse ona yapılıyor. Başvuru ve iş planı uygun bulunursa iş planını inceleyen komisyon toplantı tutanağı ile destek sözleşmesinin bir örneğini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na gönderiyor. Uygulama ve Denetim 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlananların bu Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç iki yıllık süreler itibarıyla yapılması gerekiyor. Ar-Ge merkezleri Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından denetleniyor ve bu işlem 45 günde tamamlanıyor. Değerlendirme ve Denetim Komisyonu değerlendirmesi sonucunda, denetimde tespit edilen eksiklik ve ihlalin ölçüsüne göre belge iptal ediliyor veya eksikliklerin giderilmesi için 3 ayı geçmemek üzere ilgili 11

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR

AR-GE TEŞVİKLERİ. Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 KAYNAKLAR Sayı : 2010/1 Tarih : 20.12.2010 Ö Z E L B Ü L T E N AR-GE TEŞVİKLERİ KAYNAKLAR Kanunlar Diğer Kaynaklar 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (13.06.2008 tarihli Resmi Gazete) 5746 Sayılı Kanun (12.03.2008

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ

TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME TEŞVİKLERİ Doç. Dr. Şaban UZAY * ÖZET Modern ekonomilerde birçok teknolojik yenilik firmaların Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirilmektedir. Ancak, Ar-Ge faaliyetleri

Detaylı

Vergi gündemi. VERGİDE POLİTİKA OLUŞTURMAK ÖNEMLİ KPMG nin Küresel Vergi Başkanı Greg Wiebe, vergi politikalarını konuştuk.

Vergi gündemi. VERGİDE POLİTİKA OLUŞTURMAK ÖNEMLİ KPMG nin Küresel Vergi Başkanı Greg Wiebe, vergi politikalarını konuştuk. Vergi gündemi VERGİDE POLİTİKA OLUŞTURMAK ÖNEMLİ KPMG nin Küresel Vergi Başkanı Greg Wiebe, vergi politikalarını konuştuk. GÜMRÜKTE YAPILAN 9 KRİTİK HATA Denetimlerde gümrük işlemlerinde sıklıkla karşılaşılan

Detaylı

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler Ekim - Aralık 2010 04 KPMGündem Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler İndirim Sezonu Başlarken Muhasebe Departmanları, Programları

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 1 KALİTE POLİTİKASI Amacımız üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının

Detaylı

Vergi. qωêâáóéûçé= ^ê~şí¼êã~=déäáşíáêãé=c~~äáóéäéíäéêái qéşîáâ=mêçöê~ãä~ê¼=îé= ^êjdé=e~êå~ã~ä~ê¼å¼å=séêöáëéä _çóìíì

Vergi. qωêâáóéûçé= ^ê~şí¼êã~=déäáşíáêãé=c~~äáóéäéíäéêái qéşîáâ=mêçöê~ãä~ê¼=îé= ^êjdé=e~êå~ã~ä~ê¼å¼å=séêöáëéä _çóìíì Vergi qωêâáóéûçé= ^ê~şí¼êã~=déäáşíáêãé=c~~äáóéäéíäéêái qéşîáâ=mêçöê~ãä~ê¼=îé= ^êjdé=e~êå~ã~ä~ê¼å¼å=séêöáëéä _çóìíì áåçéâáäéê Yönetici Özeti 1 A. Türkiye de Ar-Ge Faaliyetleri 2 1. Türkiye de Ar-Ge Harcamaları

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

Vergi gündemi. finansal hizmetler yayınlarımız

Vergi gündemi. finansal hizmetler yayınlarımız finansal hizmetler yayınlarımız Vergi gündemi VERGİ GÜNDEMİNDE NELER ÖNE ÇIKIYOR? Gündemde yine vergi ve sosyal sigorta prim borçları var. E-deftere geçiş süreci de gelecek 3 ayın konuları arasında yer

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

2012Yılı Performans Programı

2012Yılı Performans Programı 2012Yılı Performans Programı BÜİS (Bandrollü Ürün İzleme Sistemi) e-defter DYİAS 2012 Y I L I PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

TÜRKĐYE DE SINAĐ MÜLKĐYET HAKLARIYLA ĐLGĐLĐ MEVCUT TEŞVĐKLER VE YENĐ TEŞVĐK ÖNERĐLERĐ

TÜRKĐYE DE SINAĐ MÜLKĐYET HAKLARIYLA ĐLGĐLĐ MEVCUT TEŞVĐKLER VE YENĐ TEŞVĐK ÖNERĐLERĐ TÜRKĐYE DE SINAĐ MÜLKĐYET HAKLARIYLA ĐLGĐLĐ MEVCUT TEŞVĐKLER VE YENĐ TEŞVĐK ÖNERĐLERĐ NĐSAN 2012 1 ĐÇĐNDEKĐLER GİRİŞ... 3 1. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İLGİLİ MEVCUT TEŞVİKLER VE ÖNERİLER... 5 1. 1 Bilim,

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 GETİRDİKLERİ

AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 GETİRDİKLERİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 SAYILI YASANIN GETİRDİKLERİ 21 AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 5746 SAYILI YASANIN GETİRDİKLERİ A - YASAL DÜZENLEME

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ağustos 2005, Ankara Bu dokümanın elektronik adresi:

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU : Sezai ONARAL : Bülent SARIGÜL (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) II. OTURUM OTURUM BAŞKANI

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ

AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ AMME ALACAKLARI VE SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI 'TORBA KANUN' HÜKÜMLERİ Bu kanun hukuk tarihimizin görüp görebileceği en torbasal kanundur. Ülkemize has bir kanun yapma tekniği haline getirilen

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 10277 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı