Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi"

Transkript

1 Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi TÜRKİYE EKONOMİSİNİN HALLERİ Son yıllarda gündemi oluştura konular arasında ekonomi ön plana geçerken, siyaset ile ekonomi arasındaki bağlantı ve karşılıklı etkileşim dikkat çekmektedir. Geçmişte olağandışı durumlar dışında bir iki sütun yer verilen ekonomi haberlerinin gazetelerde ve görsel medyada ön plana çıktığını, hatta bazı haber kanallarında önceliğin ekonomi konularına verildiğini görmekteyiz. Kısacası ekonomideki gelişmeler yalnızca iktisatçıları ve siyasetçileri değil tüm toplumu ilgilendirmektedir. Günlük yaşamda ekonomi terimlerinin giderek artan yoğunlukta ve yaygın biçimde kullanılması şaşırtıcı değildir. Şimdi kısa bir test yapalım; ekonomi kavramı sizde hangi terimleri çağrıştırıyor? Büyüme, kalkınma, gelir dağılımı, ücret, kira, kar, fiyat, vergi, harç, taksit, kredi kartı borcu, faiz, dolar, avro, enflasyon, devalüasyon, IMF, ticaret, yabancı sermaye, hisse senedi, hazine bonosu, eurobond, devlet tahvili, yatırım, sıcak para, iç borç, dış borç, cari açık, dış ticaret açığı, devlet bütçesi, bütçe açığı, faiz dışı fazla, sanayi, nema, istihdam, işsizlik, yoksulluk, refah, zenginlik, kara para, kayıtdışı ekonomi..kuşkusuz kişilerin sosyal ve ekonomik konumlarına göre bu terimlerin kullanılması, algılanış biçimi ve etkisi farklılaşmaktadır. Üstelik bu terimlerin yansıttığı ekonomik işlemleri birey olarak hergün gerçekleştirmeyebilir veya bu işlemlere doğrudan tabi olmayabiliriz. Bununla birlikte ekonomiyi şekillendiren kamu politikaları doğrudan ve dolaylı olarak her bireyi ve kuruluşu etkilemektedir. Sözgelimi gelir vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve KDV sizi doğrudan ilgilendirmektedir ve hesabınızı yaparken bu zorunlu ödemeleri dikkate alırsınız. Ekonomik büyüme ve cari denge belki sizi doğrudan ilgilendirmez ama farkında olmadan kararlarınız, dolayısıyla yaşamınız bu değişkenlerden kaçınılmaz olarak etkilenir. Ekonomiye ilişkin genel nitelikteki saptamaların ardından Türkiye ekonomisinin terim yerindeyse halleri ni ele alalım yılı sonunda veya 2006 nın başlarında ekonominin sağlığı yerinde mi? Kimilerinin ileri sürdüğü gibi ekonomi uçtu mu? veya uçuyor mu? yoksa diğerlerinin savunduğu üzere tehlike çanları mı çalıyor?. Bu çetin ve çetrefilli sorulara doğrudan evet veya hayır yanıtı vermek hem güç, hem de bizleri yanılgıya götürebilir. Zaten rivayete göre üç ekonomistin bulunduğu ortamda dört farklı düşünce yeşerirmiş! Dolayısıyla daha ihtiyatlı davranarak birkaç sayfada ekonominin hallerini -yorumlayarak- sergileyelim. Karar okurun olsun. I. EKONOMİ UÇTU MU? NEREYE? Uçuşu gündeme getiren tüm göstergelere değil de birkaçına bir göz atalım. Öncelikle de magazin kokan bir gazete haberiyle yola koyulalım: Türkiye ekonomisi uçtu, dünya çapında 21 dolar milyarderimiz oldu,., en fazla milyarderi olan 8 inci ülkeyiz (Hürriyet, ) Haberden Forbes dergisinin geleneksel zenginler listesine ülkemizden giren dolar milyarderi sayısının 8 den 21 e yükseldiği, dünya genelindeki 793 milyarder arasında yer alan Türk sayısında bir yılda patlama yaşandığı, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, İsveç -gibi gelişmiş ve refah düzeyi yüksek ülkeler- ile Suudi Arabistan, Brezilya ve Çin i solladığımızı öğreniyoruz. Demek ki, ekonomide ciddi bir sıçrama gerçekleşmiş ve milyarder sayımız katlanarak artmış İkinci olumlu gösterge 2001 krizi sonrasında sağlanan kesintisiz büyüme ve milli gelir artışıdır. Bu gelişmeyi de gene çarpıcı bir gazete başlığı ile yansıtalım: Türkiye

2 uçuyor, tutabilene aşkolsun Nasıl mı? Yanıtı gazetede buluyoruz: Geliri katlıyoruz, 10 bin dolara koşuyoruz (Hürriyet, Yükselen Türkiye Eki, 1 Mart 2006). Verilere göre kesitinde birikimli olarak % 23.7 lik büyüme (GSMH artışı) sağlanmıştır yılında da büyümenin % 5 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu rakamlar OECD ye üye ülkeler arasında en büyük 16 ıncı ekonomi düzeyine ulaşıldığını işaret etmektedir. OECD nin hesaplarına göre Türkiye 2006 da ulaşacağı 382 milyar dolarlık GSYİH ile Belçika, İsveç ve İsviçre yi geçip 13 üncü sıraya yükselecektir kriziyle birlikte dolara düşen kişi başına gelirin (GSMH) 2004 yılında dolara yükselmesi ve 2005 yılı sonunda dolar beklentisi tablonun pozitif yönlerini işaret etmektedir. Enflasyondaki hızlı gerileme, ihracat ve turizm gelirlerindeki önemli artış, yabancı sermaye girişinde kayda değer hızlanma, bütçe açığının AB ortalamasının altına inmesi, mali disiplinin sağlanması kısacası makroekonomik göstergelerde gözlenen olumlu gelişmeler ve nihayet uluslararası değerlendirme kuruluşlarının Türkiye nin kredi notunu uzun bir aradan sonra yükseltmesi uçuşun diğer göstergeleri olarak kabul ediliyor. Ve kanatlanan ekonomi, Türkiye yi, sık sık dile getirildiği üzere fırsatlar ülkesi ne dönüştürüyor. Şimdi sorgulamak gerekiyor: Kimler için, ne tür, nasıl ve ne kadar süreyle bu fırsatlar oluşturulmaktadır? II. ZAYIF HALKALAR MI? KAÇINILMAZLIK MI? Büyümede yakalanan yüksek performans ve süreklilik ile toplam milli gelir ve kişi başına gelirdeki hızlı artışın tüm topluma belirli ölçüde yansıması beklenir. Dolar cinsinden kişi başına gelir endeksi 2000 yılı için 100 olarak kabul edildiğinde, endeks 2001 yılında 71.6 ya geriledikten sonra yükselmeye başlayarak 2002 de 87.6, 2003 de 114.1, 2004 de ve 2005 te muhtemelen 168 dolaylarında olacaktır kesitinde kişi başına % 24 gibi dudak uçurtacak bir ortalama artış hızı yakalanmıştır. Bu noktada hemen aklınıza bu değirmenin suyu nereden geliyor sorusu takılabilir..değirmenin suyunu ve kaynağını biraz aşağıda ele alacağız ancak öncelikle böylesine gelir artışının topluma nasıl yansıdığını kaba hatlarıyla da olsa belirlemek kaçınılmaz gözüküyor.. Bu amaç doğrultusunda gelir dağılımına ilişkin verileri dikkate alacağız. TÜİK in (Türkiye İstatistik Kurumu, eski Devlet İstatistik Enstitüsü-DİE) 2004 Yılı Hanehalkı Bütçe Anketi ne göre Türkiye de en düşük gelir grubuna karşılık gelen ilk % 20 lik dilim milli gelirden % 6, ikinci % 20 lik dilim % 10.7, üçüncü dilim % 15.2, dördüncüsü, % 21.9 ve en üst gelir grubunu temsil eden son % 20 lik dilim % 46.2 lik pay almaktadır. Bu çalışma gelir grupları arasındaki eşitsizliğe ilişkin kabataslak bir fikir vermektedir. Neden mi? Çünkü gelir yığışmasını gösteren daha ayrıntılı ve rafine çalışmalara ihtiyaç vardır. Nitekim diğer tamamlayıcı göstergelere başvurulduğunda söz konusu anketin yansıttığından daha vahim bir tablonun belirdiğini söyleyebiliriz. Gazetelerde haberlerde yer alan 21 milyarderin 27.3 milyar dolara ulaşan toplam servetleri milli gelirin % 8 ine ulaşmaktadır. Her ne kadar servet ile geliri karşılaştırmak yöntemsel ve bilimsel olarak hatalı gözükse de, servetin gelir akımları tarafından beslenmesi ve de servet birikiminin gelir bölüşümünde gösterge olarak kabul edilebilmesi temelde yanlış yapmadığımızı işaret etmektedir. Ayrıca TÜİK verilerine göre 2004 yılı itibariyle açlık sınırının altındaki kişiyi (nüfusun % 1.29 u) ve yoksulluk sınırının altında yaşayan kişiyi (nüfusun % sı) dikkate aldığınızda tablonun giderek karardığını göreceksiniz. Dört kişilik bir aile için açlık sınırının ayda yalnızca 182 YTL, yoksulluk sınırının ise 429 YTL olarak kabul edildiği dikkate alındığında açlık ve yoksulluk sınırlarının altında yaşayan sayısının TUİK in belirttiğinin çok üzerinde olacağını not düşünüz. Nitekim TÜRK-İŞ gene dört kişilik bir aile için 2004 yılı açlık sınırını YTL, yoksulluk sınırını da YTL olarak belirlemiştir yılı

3 için TUİK in belirlediği sınırların sırasıyla 101 YTL ve 464 YTL olması beklenirken, TÜRK-İŞ 543 YTL ve YTL rakamlarını vermiştir. OECD nin 13 üncü büyük ekonomisi olmak oldukça cazip gözükmekle birlikte nüfus dikkate alındığında toplam milli gelir yönünden 2006 yılında geride bırakacağımız tahmin edilen İsviçre, İsveç ve Belçika ile karşılaştırma yapmamız güç olmaktadır. Nitekim ister GSMH, ister satın alma gücü paritesi cinsinden olsun kişi başına gelir olarak Türkiye gerek OECD nin içinde, gerekse AB 25 ile karşılaştırıldığında dipte yer almaktadır. Ancak toplumda bir yandan bir Belçika veya Hollanda veya Danimarka ya eşdeğer veya yakın bir satın alma gücüne sahip bir nüfus bulunurken, diğer yandan Afrika daki yoksul ülkelere veya Bengladeş e yaklaşık olarak eşit bir gelir düzeyine sahip bir kitle de yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme, barınma, hijyen, sağlık, sosyal güvenlik, eğitim ve fırsat eşitliği gibi göstergeler dikkate alınarak değerlendirme yapıldığında tablodaki renkler solmaktadır. Nitekim BM nin İnsani Gelişme Endeksinde Türkiye nin yer aldığı sıra yukarıdaki saptamayı doğrulamaktadır. Bu noktada hemen bir çıkarsama yapılabilir; büyüme geniş kesimlerin refah düzeylerinin yükselmesini sağlayamamış, yaşam standartları iyileşmemiştir. Diğer bir husus istihdam ve/veya işsizliğe ilişkindir. Ekonomik büyümenin istihdamı genişletmesi ve işsizliği azaltması gerekir. Oysa kesitinde işsizliği azaltacak bir genişleme olmadığı saptanmaktadır. TÜİK in açıkladığı toplam işsizlik oranı 2005 yılında, 2002 yılındaki % 10.3 oranından aşağı çekilememiştir yılı ile birlikte tutturulan yüksek büyüme temposuna karşın işsizlik oranında bir azalma kaydedilememiştir. Ancak eksik istihdam nedeniyle atıl durumda olan işgücü, iş aramaktan yorulan ancak işbaşı yapmaya hazır olanlar ve mevsimlik çalışanlar dikkate alınarak düzeltme yapıldığında Ekim 2005 tarihi itibariyle işsizlik oranının % 17.1 e ulaştığı, 2002 yılında ise bu oranının % 16.9 olduğu (Ekim 2002 tarihinde % 16.6) saptanmaktadır (TÜİK Hane Halkları ve İşgücü Anketleri). TCMB nin araştırmasına göre ise bu oran aynı tarihte % 20.6 ya kadar yükselmektedir (E. Türkan, Türkiye de İşgücünün Yapı ve Dinamikleri: Gelişme ve Değerlendirmeler). İlginç olan bir nokta da zaten düşük olan işgücüne katılım oranının azalma eğiliminde olmasıdır. İşgücünün katılım oranı; işgücünün çalışma çağı içindeki nüfusa katılımı anlamına gelmektedir.dolayısıyla nüfusu artan bir toplumda işgücünü arz edenlerin sayısının oransal olarak düşmesi oldukça tuhaf bir durumu işaret etmektedir. Kriz yılı olan 2001 de % 49 ve 2002 yılında % 49.8 olan oranın 2005 yılı için % 48.5 olarak belirlenmesi teknik olarak resmi işsizlik oranının olduğundan düşük olarak hesaplanmasına yol açmaktadır. İşin ilginç yönü ise 2004 yılında işgücüne katılım oranının ortalama değeri OECD için % 70, AB için ise % 71 dolaylarında olmasıdır. Aynı tarihte oran Türkiye için % 48.5 tir. Bu büyük sapma bir yandan karşılaştırma yapmanın güçlüğünü ortaya koymakta,diğer yandan ekonomiler arasında yapısal farklılıkların bulunduğunu ortaya koymaktadır. Şöyle ki Türkiye de iş bulma ümidi kalmayanların iş aramaktan vazgeçmeleri, ücret düşüklüğünün işgücü piyasasının dışında kalınmasına yol açması, erken yaşta emeklilik ve kayıtdışı istihdam gibi etkenler de dikkate alınmalıdır. İkinci ara sonuç kesitindeki yüksek büyümenin işsizliğin baskısını azaltamaması ve üstelik resmi istatistik rakamlarının daha da artan işsizliği saklayabilme olasılığıdır. Gelir bölüşümündeki eşitsizlik, reel ücretlerde büyümeye paralel artışın olmayışı, yoksulluğun azalmaması, hatta artması, işsizlik, kayıtdışı ekonominin ulaştığı büyük boyutlar, sosyal güvenliğin yetersizliği ilk başta akla gelen önemli zaaflar ve eksikliklerdir. Mali disipline karşın önemli tutara ulaşan iç ve dış borçlar, kamu hizmeti üretimine öncelik tanımayan devlet bütçesi, dış ticaret açığı ve cari açık, aşırı

4 değerli YTL, spekülatif nitelikteki büyüme ise üzerinde hassasiyetle durulması gereken hususlardır. III. Büyüme: Kuşkular ve Savurganlık Bilançonun bir tarafına dört yıldır kesintisiz sürdürülen yüksek büyüme, giderek artan ithalat, dış ticaret açığı, cari açık ve özellikle dolar karşısında aşırı değerlenmiş YTL, diğer tarafına ise giderek artan kısa vadeli yabancı sermaye girişi ve kamu borç stoku ve de kamununkini de kapsamak üzere toplam dış borç stokunu yazınız. Böylece aynı zamanda büyüme sürecinin mekanizmalarını ve büyümenin finansman kaynaklarını ortaya koymak olanaklı olacaktır. Ancak öncelikle büyüme rakamlarına ilişkin önemli gördüğümüz bir saptama yapalım çünkü açıklanan büyüme verileri inandırıcı gözükmemekte, bir takım anormallikleri barındırmaktadır. Şöyle ki, stok artışları büyümede en büyük paya sahip gözükmektedir. Teknik bir dille açıklarsak; harcamalar yöntemiyle hesaplanan GSYİH -stoklar dikkate alınmadığında- üretim yöntemiyle hesaplanan GSYİH nin altında kalmaktadır. Yani tüketim (özel ve kamusal), sabit sermaye yatırımları (özel ve kamusal) ve mal/hizmet ihracatı ile ithalatı arasındaki farkın toplamı harcamalar tabanlı GSYİH nin ana gövdesini oluşturmaktadır. Üretim yöntemiyle hesaplanan GSYİH yüksek çıkarsa aradaki fark stoklarda artış, eksik çıkarsa stoklarda azalma olarak kayda geçirilir. Teknik ifadeyle stoklar piyasadaki talep dalgalanmalarına yanıt verecek biçimde artırılır ve azaltılır. İki dönem stoklarda artış olursa izleyen iki dönemde stoklar azalır. Tüm diğer ekonomilerde ve 2001 yılı ertesine kadar Türkiye de gözlenen olgu budur yılından itibaren Türkiye ekonomisinde normal olmayan ve açıklanması da olanaklı gözükmeyen bir gelişme ortaya çıkmıştır ve halen de sürmektedir: Stoklar sürekli artmaktadır! Rakamlar anormalliği sergilemektedir yılındaki dramatik küçülmenin ardından ekonomi 2002 de % 8.1, 2003 de % 5.7 (GSYİH) büyümüştür deki büyümede stok artışının payı 7.1 puan, 2003 de ise 3.1 puandır. Yani birikimli olarak % 13.8 e ulaşan büyümede stok artışının payı 10.2 puandır; büyümenin yaklaşık % 74 ü stok artışından kaynaklanmıştır (S.Somçağ,http://www.selimsomcag.org; S.Sönmez, Finansal Birikim Modelinin Pornografik Özü, Boyutları ve Sonuçları: Türkiye Örneği, İşletme ve Finans, Ekim 2004) yılı dikkate alınarak yapılan hesaplama ise döneminde GSYİH deki birikimli yükselişte stok artışlarının payının % 48 e eşitlendiğini göstermektedir. Bir başka deyişle 2000 yılı için 100 olarak kabul edilen milli gelir endeksi 2001 de 91 e geriledikten sonra 2004 yılı sonunda 115 e tırmanmaktadır. Stok artışları düşülürse endeks yalnızca 105 e eşit olmaktadır in ilk 9 ayı sonunda % 5.5 olan büyüme hızı ise stok artışları çıkarılınca eksi değer almaktadır! Kağıt üzerinde büyümeyi açıklayan stok artışları gerçekte resmi büyüme rakamlarının sorunlu olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini işaret etmektedir. Şimdi büyüme rakamlarında bir sorun olmadığını varsayarak sürecin mekanizmalarını açıklamaya çalışalım. Veriler özel tüketim ve yatırımlardaki artışın büyümede belirleyici olduğunu işaret etmektedir. Ancak bu gelişmenin arkasında ithalattaki hızlı artış bulunmaktadır. Nitekim 2001 krizinin ertesinden itibaren genişleyen artan dış ticaret açığı (2005 yılında 42.9 milyar dolar ile rekor kırılmıştır) ithalatın ihracattan daha hızlı artmasından kaynaklanmaktadır ve bu dengesizlik 22.8 milyar dolara ulaşarak milli gelirin % 6 sının üzerine sarkan cari açığın ana nedeni olmaktadır. İhracatta sanayi mallarının payı % 95 dolayındadır. İhracata yönelen sınai üretim ise giderek artan oranda ithal ara malları kullanmaktadır. Nitekim 2005 yılında ara mallarının toplam ithalattaki payı % 70 e ulaşmıştır ve ara mallarının da % 81 ini sanayi malları oluşturmaktadır. Kaldı ki ihracat gelirleri ara malları ithalatının faturasını ödemeye yetmemektedir; 2005 yılında bu iki kalem arasında 8.2 milyar

5 dolar tutarında bir açık oluşmuştur. Bunun anlamı ihracatın ana gövdesini oluşturan sınai üretimin ithal edilen ara mallara bağımlı olmasıdır. İşlenen ithal girdilere düşük katma değer eklenmekte ve bu ürünler ihraç edilmektedir. Dikkat edilmesi gerekli önemli husus Türkiye de işleyerek belli bir süre içinde ihraç etmek koşuluyla sanayicinin gümrüksüz ithalat yapabilmesidir. Nitekim ihracatın yarısından fazlası bu kapsamdadır ve bu amaçla yapılan gümrüksüz ithalatın teşvikli ihracata oranı üçte iki yi geçmiş bulunmaktadır. İktisatçı Mustafa Sönmez in hesabına göre döneminde GSMH yi % 1 oranında artırmak için ara malları ithalatını da yılda 575 milyon dolar artırmak gerekmekteydi, 2002 sonrasında rakam 900 milyon dolara, 2005 yılında ise milyon dolara yükselmiştir. Bu mekanizmanın işletilmesinde aşırı değerli TL -düşük döviz kuru- önemli bir işleve sahiptir çünkü ithalatın faturasını düşürmekte ancak ülke içinde ara malı üreten işletmeler bu haksız rekabet karşısında direnememekte ve üretime son vermektedirler. İmalat sanayiinin milli gelir içindeki payının 1980 lerin sonundan günümüze uzanan zaman diliminde azalması, buna karşın ihracat ve ithalatın paylarının iki katın üzerinde artması yukarıdaki saptamaları doğrular niteliktedir. Artan ithalat ve bağlı olarak giderek genişleyen dış ticaret açığı ile cari açık büyümenin dışarıya kaynak aktarma pahasına gerçekleştirildiğini işaret etmektedir. Dolayısıyla kaynakları savurganca kullanan bir büyüme süreci söz konusudur. Büyümenin finansman yönünden incelenmesi tüm mekanizmayı ve modeli gözler önüne sermektedir. Büyüme süreci giderek artan dış ticaret açığına ve cari açığa neden olmakta, finansman ise ağırlıklı olarak kısa vadeli ve spekülatif niteliğe sahip dış kaynaklarla sağlanmaktadır. İlginç olan nokta cari açığın finansman ihtiyacının ötesinde bir dış kaynak girişi ve bağlı olarak dış borçlanmanın söz konusu olmasıdır. Bu noktada bir kaç saptama yapabiliriz. İlk olarak 2005 yılında 40.2 milyar dolar tutarında bir yabancı sermaye girişinin olduğunu, bunun % 57 sine karşılık gelen 22.8 milyar dolarlık kısmın cari açığın, dolayısıyla büyük ölçüde büyümenin finansmanında kullanıldığını görüyoruz. İkinci olarak giren yabancı sermayeden 17.8 milyar dolarlık kısmın rezervlerin artırılmasında kullanıldığını saptamaktayız. Üçüncü olarak yabancı kökenli sıcak para girişinin giderek arttığını ve 2005 yılında yaklaşık olarak 16 milyar dolara ulaştığını belirliyoruz. Dördüncü vurgumuz ise ekonomiye şırınga edilen yabancı sermayenin % 62 sine karşılık olan 25 milyar dolarlık kısmın borç yaratıcı nitelikte bulunmasıdır. Büyüme ve yabancı sermaye girişine ilişkin yaptığımız değerlendirme modelin ve/veya uygulanan iktisat politikalarının genel hatlarıyla açıklanması ihtiyacını doğurmaktadır. IV. Uygulanan Modelin Ana Hatları Mevcut model halen uluslararası piyasalara göre yüksek reel faiz ve bastırılmış döviz kuru (özellikle dolar), yani aşırı değerli YTL temeline dayanmaktadır. Türk Lirasının aşırı değerliliğini belirlemek için döneminde TÜFE nin % 39.4 oranında yükseldiğini, buna karşın dolar kurunun % 25.3 oranında azaldığını dikkate almak yeterli gözükmektedir. TCMB reel kur endeksine göre YTL son üç yılda % 36.7 oranında değerlenmiştir. Yüksek reel faiz ve düşük kur özellikle kısa vadeli sermaye girişini hızlandırmaktadır. Yaratılan döviz bolluğu sayesinde kur bastırılmakta, döviz girişi karşılığında artan YTL cinsinden likidite nominal faizlerin artmaması için uygun koşulları bir araya getirmektedir. Döviz girişindeki artış aynı zamanda ithalat faturasının karşılanmasını sağlamaktadır. Ancak bastırılmış kur ithalatı cazip kılmakta, sanayiciler girdi ihtiyacını ucuzlayan ithalat ile gidermekte ve aynı zamanda üretim maliyetini aşağı çekmektedirler. Artan ithalata paralel olarak piyasaya mal arzı da artmakta ve enflasyonist baskının hafifletilmesinde rol oynamaktadır. Bu modelin yüksek reel faiz-bastırılmış kur temelinde dışarıdan sermaye girişi sağlandığı

6 sürece uygulabilir olacağı görülmektedir. Ancak modelin yukarıda belirlenen özellikleri açısından belirgin kırılganlık rizikosu taşıdığı da anlaşılmaktadır. Salt iç koşullar değil, uluslaraarası koşullardaki değişiklik dikkate alınmalıdır. Özü itibariyle bu modelin temellerini 55. Hükümetin Nisan 1998 de, IMF ye sunduğu taahhütler mektubu ile 1998 yılından başlamak üzere yürürlüğe koyduğu yeni ekonomik program ve bu bağlamda İMF ile imzalanan Yakın İzleme Anlaşması atmıştır. Böylelikle ülkemizin şimdilik dönemini kapsayan on yıllık IMF serüveni başlatılmıştır. Yakın İzleme Anlaşması, ve 19. stand-by anlaşmaları ve Şubat 2001 krizini izleyen GEGP (Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı) ile giderek yoğunluğu artırılan ve kapsamı genişletilen neoliberal iktisat politikalarına açılımı sağlamıştır. Özellikle 17. Stand-by anlaşması çerçevesinde 2000 yılı ile birlikte yürürlüğe konulan enflasyonla mücadele programı nı göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Çünkü bu program ile resmi otoriteler esas olarak mali disiplin temelinde faiz dışı fazla elde etmeye dönük bir uygulamaya giderek kamu maliyesinin ve kamu borçlarının çevrilmesine odaklanmıştır. Diğer yandan finansal birikime dayalı - yukarıda kısaca anahatlarıyla açıklanan- spekülatif büyüme modeli de aynı programla güçlendirilmiştir. Türkiye ekonomisinin hallerinin anlaşılabilmesi ve yorumu için IMF ye olan on yıllık taahhütün içeriği ile kapsamının ve mevcut model korunduğu sürece herhangi bir parametre ve/veya değişkende radikal bir değişikliğin yapılabilmesinin hemen hemen olanaksız olduğunu dikkate almamız gerekiyor.

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2013 (SAYI: 51) 28.05.2013 GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye de işsizlik artışını önlemek için işletmelerin maliyetlerini aşağıya çekecek ve istihdamı özendirecek politikalar

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2013 (SAYI: 49) 27.03.2013 GENEL DEĞERLENDİRME Reel sektör borçlanma ile döviz cinsinden risk biriktirmeye devam ediyor Dünya ekonomisinde olumlu yöndeki işaretler az da

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 15 TEMMUZ 2013

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME

TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 1 TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME 12.0 Türkiye GSYİH Büyüme Oranları(%) 10.0 9.4 8.4 9.2 8.8 8.0 6.0 4.0 6.8 6.2 5.3 6.9 4.7 4.0 4.0 5.0 2.0 0.7 2.1 0.0-2.0-4.0-6.0-8.0-5.7-4.8 Tahmin(%) 2014

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Araştırma Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ

Araştırma Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ Araştırma Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:12 2002 YILININ İLK YARISINDA STOK BİRİKİMİNİN GSYİH BÜYÜMESİNE KATKISI Kasım 2002 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2002 YILININ İLK YARISINDA STOK BİRİKİMİNİN

Detaylı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı

Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı Tarih: 16.01.2011 Sayı: 2011/01 Yurtdışına kâr transferi 8 yılda 54 milyar doları aştı 2003-2010 yıllarını kapsayan 8 yılda, şirketlerin kâr aktarımı, faiz ödemeleri ve portföy yatırımları aracılığıyla,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- ŞUBAT 2013 (SAYI: 48) 27.02.2013 GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomide kısa vadeli sermaye hareketlerinin rolü artıyor Uluslararası kuruluşlar, 2013 yılında dünya ekonomisindeki büyümenin

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2013, No: 58

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2013, No: 58 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2013, No: 58 i Bu sayıda; Ocak ayı işgücü ve istihdam verileri; Ocak-Mart Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları, IMF Küresel Ekonomik Görünüm Raporu değerlendirilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2014 (SAYI: 63) 04.06.2014 GENEL DEĞERLENDİRME BÜTÇE AÇIĞI İKAZ EDİYOR Küresel ekonomi krizden çıkış sinyalleri verdi. Hem OECD hem de AB ülkelerinde GSYH arttı. OECD

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU MART 2001. I. Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler:

EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU MART 2001. I. Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler: EURO BÖLGESİ İZLEME RAPORU MART 2001 I. Genel Ekonomik Göstergelere İlişkin Gelişmeler: 2000 yılının dördüncü çeyreğinde Euro Bölgesi ve AB-15 in GSYİH artışı bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.7 olmuştur.

Detaylı

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1

Dünya Ekonomisi. Bülteni. İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi. Ekim 2012. Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 Dünya Ekonomisi Bülteni Ekim 2012 İstanbul Sanayi Odası Araştırma Şubesi Dünya Ekonomisine Küresel Bakış 1 IMF tarafından açıklanan World Economic Outlook Ekim 2012 raporuna göre, küresel iyileşme yeni

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Cari açık ve finansmanı

Cari açık ve finansmanı Cari açık ve finansmanı I.GİRİŞ Cari açık ve finansmanı konusunun, 2011 yılında Türkiye Ekonomisindeki önemli gündem maddelerinden biri olacağı anlaşılıyor. 2010 yılında cari açık, 2009 a göre % 247,1

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve her ay sonu itibarıyla güncellenmektedir. Son güncelleme tarihi: 1 ŞUBAT 2011 1

Detaylı

30/12/2005 tarihli Bilanço (YTL)

30/12/2005 tarihli Bilanço (YTL) 01/01/2005 31/12/2005 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- HAZİRAN 2014 (SAYI: 64) 25.06.2014 GENEL DEĞERLENDİRME MALİYE POLİTİKASINDA KISMİ GEVŞEME Küresel ekonomide büyüme trendi beklenenin altında bir seyir izliyor. Dünya Bankası

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Erdem Başçı Başkan 6 Ocak 212 Bursa Sunum Planı I. Küresel Gelişmeler II. Para Politikası III. Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler 2 Sunum Planı I. Küresel

Detaylı

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME İZSİAD/ GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE Türkiye nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 i Bu sayıda; Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir. i 1 Gerçek işsizlikte ciddi artış

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri. Seyfettin Gürsel

Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri. Seyfettin Gürsel Bilgi Notu 8/2 23.7.28 Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri Seyfettin Gürsel Bu bilgi notunda büyümekte olan cari açığın (22-27) yatırım mallarının finansmanı, enerji fiyatları, reel kur

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU İKİNCİ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2010-30.06.2010 dönemine

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 73 i Bu sayıda; 2012 Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Anket sonuçları değerlendirilmiştir. i 1 Gelir düşerken, gelirin dağılımı düzelir mi?

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.07.2010 30.09.2010 dönemine

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Yılın ilk ve ikinci çeyreğindeki sırayla

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2015 (SAYI: 73) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomide Durgunluk ve Güvensizlik İşaretleri Arttı Dünya ekonomisinde 2015 yılı da zorlu geçecek. Gelişmekte olan ülkelerin finansman

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Temmuz 2013, No: 65

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Temmuz 2013, No: 65 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Temmuz 2013, No: 65 i Bu sayıda; Mayıs ayı Sanayi Üretim Verisi, TCMB nin Dövize Müdahaleleri değerlendirilmiştir. i 1 Sanayi Üretimi Umut Vermiyor Mayıs

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 i Bu sayıda; Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri, 2013 2. Çeyrek dış borç verileri değerlendirilmiştir. i 1 İhracatta Olağanüstü Yavaşlama

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

GÖSTERGELER GSYH: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com. EKONOMİK FORUM 115i

GÖSTERGELER GSYH: Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com. EKONOMİK FORUM 115i Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON GSYH: Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde tahminlerin ötesinde bir hızda, % 4.4 büyüdü. İlk iki çeyrekte 0.1 er puan yukarı revize edilerek

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

6. Kamu Maliyesi. 6.1. Bütçe Gelişmeleri

6. Kamu Maliyesi. 6.1. Bütçe Gelişmeleri 6. Kamu Maliyesi Faiz dışı harcamalarda yaşanan artış eğilimine karşın bütçe gelirlerinin harcamalara kıyasla daha hızlı yükselmesi sonucu, 2 yılında bütçe performansı geçen yıla göre daha olumlu bir seyir

Detaylı

01/01/2008 31/12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2008 31/12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2008 31/12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

PROJEKSİYON. DOLAR ARTIŞI ve DIŞ BORÇ:

PROJEKSİYON. DOLAR ARTIŞI ve DIŞ BORÇ: 112 EKONOMİK FORUM Alaattin AKTAŞ ala.aktas@gmail.com GÖSTERGELER PROJEKSİYON DOLAR ARTIŞI ve DIŞ BORÇ: Doların, neredeyse tüm paralar karşısında değer kazanması çoğu kez bir dizi olumsuzluğa yol açıyorsa

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33 i Bu sayıda; Kısa vadeli Dış Borç Stoku, Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu rakamları Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Ve İmalat Sanayi

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR -1- 109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR Yabancıların, 8 Haziran itibariyle Türkiye de 53 milyar 130 milyon dolarlık hisse senedi, 38 milyar 398 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 407

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ Dr.Süleyman Yaşar 17 Nisan 2011 AMERİKAN MALİ KRİZİNİN Düşük faiz politikası (2002-5) NEDENLERİ Risklerin önemsenmemesi Hesap

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı