Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler"

Transkript

1

2 İçindekiler Ara Dönem Konsolide Mali Bilgilere Ait İnceleme Raporu Özet Ara Dönem Konsolide Bilanço Özet Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Kayıtlara Alınan Gelir ve Giderler Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Nakit Akım Tablosu Ek: İlave Bilgiler-Amerikan Doları na Çevrim

3

4 30 Haziran 2008 Tarihi İtibariyle Özet Ara Dönem Konsolide Bilanço Para Birimi: Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) 30 Haziran Aralık 2007 Dipnot Varlıklar Maddi duran varlıklar 11 2,467,037 2,240,202 Maddi olmayan duran varlıklar 12 1,028,901 1,005,876 Borçlanma senetleri 13 5,806,405 5,389,836 Hisse senetleri 47,995 51,790 Yatırım amaçlı gayrimenkuller 635, ,508 Diğer duran varlıklar 1,015,687 1,581,276 Ertelenen vergi varlıkları 10 99, ,642 Duran varlıklar 11,101,557 11,011,130 Stoklar 501, ,900 Ticari alacaklar 966, ,350 İlişkili taraflardan alacaklar 22 13,975 26,821 Diğer dönen varlıklar 579, ,133 Müşterilere verilen kredi ve avanslar 14 15,003,825 12,559,710 Bankalara verilen kredi ve avanslar 1,719,119 1,525,820 Makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlıklar 177, ,383 Nakit ve nakit benzeri değerler 15 1,494,926 1,102,373 Dönen varlıklar 20,457,020 16,880,490 Toplam varlıklar 31,558,577 27,891,620 Özkaynaklar Ödenmiş sermaye 2,010,192 2,010,192 Bağlı ortaklıkların ana ortaklıktaki sermaye payı (53,655) (53,655) Hisse senetleri ihraç primleri 159, ,350 Makul değer rezervi (127,899) 47,346 Yabancı para çevrim farkları 29,230 4,048 Riskten korunma rezervi (3,885) 8,044 Maddi duran varlıklar değer artış fonu 863, ,603 Geçmiş yıllar karları 2,305,203 1,897,556 Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan özkaynaklar toplamı 5,181,954 4,899,484 Azınlık hakları Şahenk Ailesi 97,362 85,344 Diğer 126, ,898 Toplam azınlık hakları 223, ,242 Toplam özkaynaklar 16 5,405,797 5,111,726 Yükümlülükler Uzun vadeli finansal borçlar 17 3,368,915 2,669,875 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 10 46,988 57,831 Diğer uzun vadeli yükümlülükler 205, ,659 Emeklilik fayda yükümlülükleri 20 49,742 49,742 Uzun vadeli yükümlülükler 3,670,945 2,907,107 Kısa vadeli finansal borçlar 18 1,244,556 1,166,012 Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı 17 1,880,633 1,011,857 Bankalararası mevduatlar 733, ,187 Müşteri mevduatları 19 13,770,926 12,442,193 Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 2,515,982 2,596,489 Ticari borçlar 1,045, ,397 İlişkili taraflara borçlar 22 20,818 5,921 Ödenecek vergiler 10 23,692 2,015 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 1,245,855 1,220,716 Kısa vadeli yükümlülükler 22,481,835 19,872,787 Toplam yükümlülükler 26,152,780 22,779,894 Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler 31,558,577 27,891,620 İlişikteki notlar bu özet konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

5 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu Dipnot 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık 30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık Gelirler 3,311,422 1,739,738 2,542,670 1,348,893 Gelirlerin maliyeti (2,311,436) (1,221,976) (1,733,582) (915,931) Brüt kar 6 999, , , ,962 Genel yönetim giderleri 7 (476,667) (230,869) (322,559) (172,705) Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (82,778) (43,340) (79,073) (37,692) Değer düşüklüğü giderleri, net 8 (76,136) (35,532) (37,930) (19,764) Sermaye piyasası işlemleri zararları, net (1,128) (24,096) (72,365) (46,987) Diğer faaliyet gelirleri, net 183, , , ,270 Faaliyet karı 546, , , ,084 Finansman gelirleri 278, , ,681 77,311 Finansman giderleri (338,181) (115,267) (161,469) (86,744) Net finansman gelirleri/(giderleri) 9 (60,012) 69,133 (4,788) (9,433) İştirak kazançları 1,842 1,204 9,391 6,865 Vergi öncesi kar 488, , , ,516 Vergi karşılığı 10 (81,420) (62,429) (57,371) (36,029) Net dönem karı 407, , , ,487 Ana ortaklık hissedarları 402, , , ,288 Azınlık hakları 16 4,902 (680) 6,006 5,199 -Şahenk Ailesi 403 2,176 1,027 1,410 -Diğer 4,499 (2,856) 4,979 3,789 Net dönem karı 407, , , ,487 İlişikteki notlar bu özet konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2

6 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Ara Dönem Konsolide Kayıtlara Alınan Gelir ve Giderler Tablosu 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren Dipnot altı aylık üç aylık altı aylık üç aylık Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi 16 38,385 27,525 71,764 22,618 Satılmaya hazır menkul değerlerin makul değerindeki değişim 16 (175,245) (89,186) 1,741 12,915 Yabancı para çevrim farklarındaki değişim 16 25,182 6, ,507 Nakit akım riskinden korunmanın makul değerindeki değişimin etkin kısmı 16 (11,929) (2,215) (1,469) (1,269) Özkaynaklarda kayıtlara alınan gelir ve giderlerin vergi etkisi (781) (226) (3,589) (1,132) Özkaynaklarda kayıtlara alınan kar / (zarar) (124,388) (57,561) 68,860 37,639 Net dönem karı 407, , , ,487 Kayıtlara alınan toplam dönem karı 282, , , ,126 Ana ortaklık hissedarları 276, , , ,758 Azınlık hakları 5,691 3,927 5,790 5,368 Kayıtlara alınan toplam dönem karı 282, , , ,126 İlişikteki notlar bu özet konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 3

7 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Ara Dönem Konsolide Nakit Akım Tablosu 30 Haziran Haziran 2007 Dipnotlar Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları Net dönem karı 407, ,302 Net dönem karını oluşturan nakit dışı bileşenler: Oransal konsolide edilen şirketlerin satışından elde edilen kazanç -- (170,215) Değer düşüklüğü giderleri 8 76,136 37,930 Satılmaya hazır maddi duran varlıklardaki makul değer değişimi Kıdem tazminatı karşılığı 7 1,058 3,546 Amortisman ve itfa payları 5 72,328 64,371 Sigorta teknik karşılıkları 5 5,902 8,517 Maddi duran varlık satış karı 11 (5,596) (305) İştirak kazancı (1,842) (9,391) Faiz gider/ (gelir) tahakkuklarındaki değişim, net 5 11,120 (97,462) Vergi karşılığı 10 83,229 59,736 Ertelenmiş vergi geliri 10 (1,809) (2,365) Yabancı para çevrim farkları 13,452 8, , ,127 Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler Müşteri mevduatları 1,713, ,006 Bankalararası mevduatlar 20, ,175 Bankalara verilen kredi ve avanslar (659,447) (436,570) Merkez Bankası bakiyeleri (557,794) (170,221) Müşterilere verilen kredi ve avanslar (2,645,061) (1,513,704) Makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlıklar (11,332) (49,432) Diğer varlıklar 859,166 (68,988) Stoklar (142,207) 26,472 Ticari alacaklar (204,060) 123,811 İlişkili taraflardan alacaklar 12,846 13,184 Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler (1,327) 233,532 Ticari borçlar 354,399 (378,217) İlişkili taraflara borçlar 14, ,528 Diğer yükümlülükler 327, ,982 (256,827) (379,315) Ödenen vergi (61,552) (43,531) Ödenen faizler (868,801) (481,327) Alınan faizler 462, ,466 Ödenen kıdem tazminatı (793) (1,712) İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları (725,492) (628,419) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları Bağlı ortaklıklardaki hisse payının artışı (14,875) (50,985) Bağlı ortaklıklardaki hisse payının azalışı 32,017 1,226 Kurucu hisselerin satışından sağlanan nakit 705, Hisse senetleri satışından sağlanan nakit -- (2,076) Oransal olarak konsolide edilen şirketlerin kısmi satışından sağlanan nakit ,863 Borçlanma senetlerindeki artış (717,984) (200,917) Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı (4,281) -- Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 11 (335,969) (150,764) Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit 67,778 22,544 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları (267,827) (174,109) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları Kısa vadeli finansal borçlardaki artış/(azalış), net 907,244 (158,608) Uzun vadeli finansal borçlardaki artış, net 699, ,391 Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları 1,606, ,783 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış) 612,965 (451,745) 1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 1,537,606 2,078, Haziran itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 15 2,150,571 1,626,670 İlişikteki notlar bu özet konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 4

8 Para birimi: Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) Özet konsolide mali tablo dipnotları Dipnot Sayfa 1 Rapor konusu kuruluş 6 2 Sunum esasları 6 3 Önemli muhasebe politikaları 7 4 Finansal risk yönetimi 7 5 Bölümlere göre finansal raporlama 11 6 Gelirler ve gelirlerin maliyeti 14 7 Genel yönetim giderleri 15 8 Değer düşüklüğü giderleri 15 9 Net finansman gelirleri/(giderleri) Vergi Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Borçlanma senetleri Müşterilere verilen kredi ve avanslar Nakit ve nakit benzeri değerler Sermaye ve yedekler Uzun vadeli finansal borçlar Kısa vadeli finansal borçlar Müşteri mevduatları Emeklilik fayda yükümlülükleri Taahhütler ve şarta bağlı yükümlülükler İlişkili taraf açıklamaları Grup şirketleri Önemli olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar 44 Ek: İlave Bilgi 46 5

9 30 Haziran 2008 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait 1 Rapor konusu kuruluş Doğuş Holding Anonim Şirketi ( Doğuş Holding veya Şirket ) 1975 yılında kurulmuş olup, faaliyet konusu bankacılık ve finans, otomotiv, inşaat, turizm, medya ve gayrimenkul gibi endüstri kollarında faaliyet gösteren şirketlerin idare ve koordinasyonunu sağlamak ve yatırım yapmaktır. Doğuş Holding Türkiye de tescil edilmiştir. Doğuş Holding, Şahenk Ailesi ne ait olup, bu aile tarafından yönetilmektedir. 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, Doğuş Holding e ait 52 adet (2007: 52) bağlı ortaklık ( Bağlı Ortaklıklar ), 32 adet (2007: 31) müşterek yönetime tabi ortaklık ( Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ) ve 7 adet (2007: 7) iştirak ( İştirakler ) (burada ve bundan sonra Grup veya Doğuş Grubu olarak bahsedilecektir) bulunmaktadır. Doğuş Grubu nun 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide mali tabloları Doğuş Holding ve bağlı ortaklıkları ve Grup un iştiraklerdeki payını ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları kapsamaktadır. 23 numaralı dipnotta ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Doğuş Holding gruba dahil tüm bağlı ortaklıklarda, doğrudan veya dolaylı şekilde sahip olduğu diğer şirketler üzerinden ve/veya Şahenk Ailesi tarafından kontrole tekabül eden ifa edilebilir oy hakkına sahip hisse senetleri vasıtasıyla hisse senetlerini kontrol etmektedir. Grup, ortaklıklar işletmektedir ve General Electric Consumer Finance, Volkswagen AG, Volkswagen Finance AG, Audi AG, Porsche AG, Bentley Motors Limited, Seat SA, Scania, Krone, Meiller Fahrzeug&Maschinenfabrik GMBH&CO KG, Lamborghini S.p.A, ITT Sheraton, Neckerman Reisen, Hyatt Regency Ltd, HMS International Hotel GMBH, Emporio Armani, Guccio Gucci Spa, CNBC, Loro Piana, Aldiana GMBH ve Starwood Hotel&Resort Worldwide Inc. gibi uluslararası tanınmış markalarla dağıtım, yönetim ve oy hakkı (imtiyaz) sözleşmelerine sahiptir. 2 Sunum esasları (a) Uygunluk Beyanı Doğuş Grubu nun Türkiye de faaliyet gösteren şirketleri, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve yasal mali tabloların Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak hazırlanmasında, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ( Garanti Bankası ) için, Bankacılık ve Düzenleme Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından yayımlanan muhasebe prensiplerini, sigortacılık faaliyetleri için Sigortacılık Kanunu ve sigorta faaliyetleri için geçerli olan muhasebe prensiplerini ve diğer işletmeler için ise Tek Düzen Hesap Planı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen muhasebe prensiplerini kullanmaktadır. Doğuş Grubu nun yabancı ülkelerde faaliyet gösteren şirketleri, faaliyet gösterdikleri ülkelerin genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine ve o ülkelerin mevzuatına göre muhasebe kayıtlarını tutmakta ve yasal mali tablolarını hazırlamaktadırlar. Özet konsolide mali tablolar, yasal mali tablolar üzerinde Uluslararası Finansal Raporlama Standardı ( UFRS ) UMS 34, Ara Dönem Finansal Raporlama ya uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak hazırlanmıştır. Özet konsolide mali tablolar yıllık konsolide mali tablolar açısından zorunlu olan tüm bilgileri içermemektedir ve Grup un 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide mali tablolarıyla birlikte değerlendirilmelidir. 6

10 2 Sunum esasları (devamı) (b) Muhasebe tahminleri Özet konsolide mali tabloların hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. 3 Önemli muhasebe politikaları Grup tarafından bu özet konsolide mali tablolarda uygulanan muhasebe politikaları, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide mali tablolarda uygulanan muhasebe politikaları ile aynıdır. Bazı karşılaştırmalı tutarlar bu dönemin sunumu ile tutarlı olması için sınıflanmıştır. Bu sınıflamalar özetle aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap döneminde türev işlemleri ile ilgili olan ve finansman giderleri ve diğer faaliyet gelirleri, net hesapları altında takip edilen sırasıyla 52,170 bin YTL ve 1,607 bin YTL gider, sermaye piyasası işlemleri zararları, net hesabına sınıflanmıştır. 4 Finansal risk yönetimi (a) Grup, finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir: Likidite riski Piyasa riski Kredi riski Grup un finansal risk yönetimi hedefleri ve politikaları 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide mali tablolarda sunulan dipnotlarla tutarlıdır. Piyasa Riski Bankacılık ve finans bölümü için kur riski Garanti Bankası ve bağlı ortaklıkları, yabancı para cinsinden yaptıkları işlemler ve yabancı faaliyetlerdeki yatırımları nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadırlar. Garanti Bankası ve bağlı ortaklıklarının ana yabancı faaliyetleri Hollanda ve Rusya dadır. Yabancı faaliyetlerin ölçüm birimleri Euro ve Amerikan Doları dır ( USD ). Garanti Bankası konsolide mali tablolarını YTL olarak sunduğu için, konsolide mali tablolar yabancı para birimlerinin YTL karşısındaki kur dalgalanmalarından etkilenmektedir. Garanti Bankası, yurtdışı faaliyetlerindeki net yatırımın önemli bir kısmını, kur riskini hafifletmek için aynı para biriminde kredilerle finanse etmektedir. Ayrıca vadeli yabancı para takası, diğer kredilerin para birimini ölçüt olarak kullanılan para birimiyle eşleştirmede kullanılmaktadır. Garanti Bankası ve bağlı ortaklıklarının işlemsel olarak maruz kaldığı yabancı para kar veya zararları konsolide gelir tablosuna kaydedilmektedir. Bu maruz kalınan riskler, yabancı faaliyetlerdeki net yatırımların riskten korunması amacıyla kullanılan finansal borçlar hariç, Garanti Bankası ve bağlı ortaklıklarının tabi olduğu ölçüm birimi üzerinden olmayan parasal varlık ve yükümlülüklerden oluşmaktadır. 7

11 4 Finansal risk yönetimi (devamı) (a) Piyasa riski (devamı) Bankacılık ve finans bölümü harici bölümler için kur riski Grup un bankacılık ve finans bölümü harici şirketleri, öncelikle YTL olmak üzere Euro, İsviçre Frangı, İngiliz Sterlini, Mısır Paundu, Fas Dirhemi gibi Grup şirketlerinin fonksiyonel para birimleri haricinde yaptığı satışlardan, alımlardan ve borçlanmalardan dolayı kur riskine maruz kalmaktadır. İşlemlerin yapıldığı başlıca para birimleri YTL, Euro, USD dir. Yabancı para birimlerindeki diğer parasal varlık ve yükümlülükler açısından, Grup un bankacılık ve finans bölümü harici bölümlerdeki şirketleri kısa vadeli dengesizlikler için gerekli olduğunda spot oranlardan yabancı para alım satımı yaparak maruz kaldıkları kur riskini makul seviyede tutmaktadırlar. Grup un bankacılık ve finans bölümü harici şirketleri, kurun değişmesine bağlı olarak yabancı para cinsinden borçlar ve banka kredilerinin çevriminden dolayı kur riskine maruz kalmaktadırlar. Söz konusu riskler Yönetim Kurulu tarafından gözlemlenmekte ve onaylanan limitler içerinde pozisyon alarak ve gerektiğinde türev araçlar kullanarak sınırlandırılmaktadır. 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle Grup un maruz kalabileceği kur riski aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2008 USD Euro Diğer Toplam Yabancı para parasal varlıklar Borçlanma senetleri 1,171,666 98,120 21,181 1,290,967 Diğer duran varlıklar 660,680 46,375 35, ,755 Ertelenmiş vergi varlıkları -- 4, ,448 Ticari alacaklar 317,494 49,450 71, ,983 Diğer dönen varlıklar 49,639 26,775 93, ,032 Müşterilere verilen kredi ve avanslar 4,067,778 2,943, ,656 7,357,279 Bankalara verilen kredi ve avanslar 857, ,653 21,358 1,091,622 Makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlıklar 48,431 42,632 8,414 99,477 Nakit ve nakit benzeri değerler 745, ,969 31,347 1,093,260 Yabancı para parasal varlıklar toplamı 7,919,243 3,739, ,724 12,287,823 Yabancı para parasal borçlar Uzun vadeli finansal borçlar 2,478, ,847 3,906 2,918,160 Diğer uzun vadeli yükümlülükler ,706 12,305 Kısa vadeli finansal borçlar 280, ,909 25, ,475 Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı 1,240, ,336 90,901 1,864,862 Bankalararası mevduatlar 127,646 62, ,126 Müşteri mevduatları 4,193,717 3,505, ,315 7,996,818 Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 256,004 39, ,977 Ticari borçlar 35,658 90,394 76, ,969 İlişkili taraflara borçlar 1, ,364 Ödenecek vergiler 1,436 2, ,772 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 34, , , ,221 Yabancı para parasal borçlar toplamı 8,649,557 5,396, ,031 14,659,049 Net Bilanço Pozisyonu (730,314) (1,656,605) 15,693 (2,371,226) Bilanço Dışı Net Nosyonel Pozisyon (384,341) 1,363,131 39,924 1,018,714 Net Kapalı/(Açık) Pozisyon (1,114,655) (293,474) 55,617 (1,352,512) 8

12 4 Finansal risk yönetimi (devamı) (a) Piyasa riski (devamı) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Grup un maruz kalabileceği kur riski aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2007 USD Euro Diğer Toplam Yabancı para parasal varlıklar Borçlanma senetleri 1,294,424 50,570 19,048 1,364,042 Diğer duran varlıklar 73, ,548 5, ,821 Ertelenmiş vergi varlıkları -- 1, ,140 Ticari alacaklar 150,463 34,924 55, ,209 Diğer dönen varlıklar 25, ,635 52, ,137 Müşterilere verilen kredi ve avanslar 3,446,843 2,394, ,646 6,106,688 Bankalara verilen kredi ve avanslar 983, ,196 20,418 1,195,232 Makul değeriyle ölçülebilen ve gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal varlıklar 103,355 15, ,547 Nakit ve nakit benzeri değerler 225, ,666 16, ,923 Toplam yabancı para parasal varlıklar 6,303,353 4,021, ,877 10,760,739 Yabancı para parasal borçlar Uzun vadeli finansal borçlar 2,117, , ,435,874 Ertelenmiş vergi yükümlülükleri ,356 5,356 Diğer uzun vadeli yükümlülükler 200 1, ,790 Kısa vadeli finansal borçlari 135, ,650 71, ,037 Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı 808, , ,009,748 Bankalararası mevduatlar 88,932 64,377 6, ,914 Müşteri mevduatları 3,316,147 2,400, ,308 5,963,036 Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 305,731 40, ,732 Ticari borçlar 11, ,403 24, ,418 İlişkili taraflara borçlar Ödenecek vergiler -- 1, ,097 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 95,993 63,261 50, ,198 Toplam yabancı para parasal borçlar 6,879,828 4,016, ,363 11,301,200 Net Bilanço Pozisyonu (576,475) 5,500 30,514 (540,461) Bilanço Dışı Net Nosyonel Pozisyon 328, , ,495 Net Kapalı/(Açık) Pozisyon (247,888) 107,408 30,514 (109,966) Yukarıdaki tabloda gösterilen tutarların değerlendirilmesi amacıyla yabancı para birimindeki tutarlar YTL ye çevrilmiş hali ile gösterilmiştir. Duyarlılık Analizi: 30 Haziran 2008 tarihinde YTL nin aşağıdaki para birimlerine karşı yüzde 10 değer kazanması durumunda, özkaynak ya da kar veya zarar aşağıda gösterilen tutarlarda artacaktır (azalacaktır). Bu analizde diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, sabit kaldığı varsayılmıştır. Analiz, 31 Aralık 2007 tarihi için de aynı esasa dayanılarak yapılmıştır. 30 Haziran 2008 tarihinde YTL nin yukarıdaki para birimlerine karşı yüzde 10 değer kaybetmesi, yukarıda gösterilen tutarlara eşit fakat tam tersi şekilde etki yapacaktır. Bu analizde diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, sabit olduğu varsayılmıştır. Özkaynaklar Kar veya Zarar 30 Haziran 2008 USD 119,996 (228,632) Euro 9,893 (39,159) Diğer 18,514 3, Aralık 2007 USD 124,159 (154,231) Euro 9,400 5,684 Diğer 4,339 1,147 9

13 4 Finansal risk yönetimi (devamı) (a) Piyasa riski (devamı) Bankacılık ve finans bölümü için faiz riski Garanti Bankası nın alım satım işlemlerinden oluşan piyasa riski, riske maruz değer ( RMD ) hesaplanması ile ölçülmektedir. Buna ek olarak stres testleri ve senaryo analizleri yapılmaktadır. Bilanço faiz oranı riski, statik durasyon, aralık ve duyarlılık analizleri gibi yöntemlerle izlenmektedir. Piyasa riskinin sınırlandırılması amacıyla, Garanti Bankası yönetimi, yasal limitlerin yanısıra, alım satım portföyü için riske maruz değer limitleri konması, aracılar için pozisyon alma limitleri konması, her bir alım satım işlemi için aracılara limit konması ve fiyatların belirli bir düzeyin altına düşmesi durumunda yapılan sınırlandırmalar gibi iç limitler uygulamaktadır. Bu sınırların onay, güncelleme, izleme, geçersiz kılma ve uyarma prosedürleri Garanti Bankası Yönetim Kurulu nun onayı ile uygulamaya konulur ve değiştirilir. 30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle, Garanti Bankası için konsolide riske maruz piyasa değeri, 1 Kasım 2006 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Bankaların Sermaye Yeterliliği Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yasal konsolide mali tablolar üzerinden BDDK ya raporlama amaçlı hesaplanmıştır ve aşağıdaki gibidir: 30 Haziran Aralık 2007 Ortalama En yüksek En düşük Ortalama En yüksek En düşük Faiz haddi riski 848,180 1,095, , , , ,226 Hisse senedi riski 43,756 60,708 15,269 3,505 12,920 6 Kur riski 54,988 65,993 46,864 57,687 82,791 30,086 Opsiyon riski 60,349 91,488 39,150 30,821 56,753 11,314 Toplam riske maruz değer 1,007,273 1,313, , , , ,632 Bankacılık ve finans bölümü harici bölümler için faiz riski Bankacılık ve finans bölümü harici bölümler için değişken faizli yatırım araçlarının nakit akım duyarlılık analizleri Raporlama tarihi itibariyle, faiz oranlarındaki yüz baz puanlık değişim özkaynak ve kar veya zarar hesaplarında aşağıda görülen artış/(azalışlara) neden olacaktır. Bu analizde tüm diğer değişkenlerin, özellike kurların, sabit kaldığını varsayılmıştır. Analiz, 2007 yılı için de aynı bazda yapılmıştır. Kar veya zarar Özkaynak 100 bp 100 bp 30 Haziran 2008 Artış Azalış Artış Azalış Değişken faizli finansal araçlar 9,282 (10,003) Nakit akım duyarlılığı (net) 9,282 (10,003) Kar veya zarar Özkaynak 100 bp 100 bp 31 Aralık 2007 Artış Azalış Artış Azalış Değişken faizli finansal araçlar 331 (358) Nakit akım duyarlılığı (net) 331 (358)

14 11 5 Bölümlere göre finansal raporlama 5.1 İşletme Bölümleri 30 Haziran 2008 Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Diğer Eliminasyon Toplam Gelirler Grup dışından sağlanan gelirler 1,738, ,395 1,170,591 65, , ,311,422 Bölümler arası gelirler 1, ,762 9,182 (16,313) -- Toplam gelirler 1,739, ,395 1,170,730 71, ,603 (16,313) 3,311,422 Faaliyet karı Bölüm faaliyet karı 348,438 4,186 6,804 (9,362) 234, ,337 Dağıtılamayan giderler (38,743) Faaliyet karı 546,594 Net finansman giderleri (60,012) İştirak kazancı / (kaybı) 1, (92) -- 1,842 Vergi karşılığı (81,420) Net dönem karı 407, Haziran 2008 Diğer bilgiler Bölüm varlıkları 25,561, ,016 1,219, ,888 2,433,856 (118,854) 30,383,212 Hisse senetleri 16, , ,995 Dağıtılamayan varlıklar 1,127,370 Varlıklar toplamı 31,558,577 Bölüm yükümlülükleri 22,886, , ,391 51, ,478 (201,804) 23,882,768 Dağıtılamayan yükümlülükler 2,270,012 Yükümlülükler toplamı 26,152, Haziran 2008 Maddi duran varlık yatırımları 48,792 18,896 64,897 71, , ,920 Amortisman 26,705 7,636 10,130 16,553 10, ,036 Amortisman harici gayri nakdi giderler 40,815 11,808 1,986 14,188 27, ,950

15 5 Bölümlere göre finansal raporlama (devamı) 5.1 İşletme Bölümleri (devamı) Haziran 2007 Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Diğer Eliminasyon Toplam Gelirler Grup dışından sağlanan gelirler 1,192, ,997 1,059,066 48, , ,542,670 Bölümler arası gelirler (1,301) -- Toplam gelirler 1,193, ,997 1,059,066 48, ,949 (1,301) 2,542,670 Faaliyet karı Bölüm faaliyet karı 405,544 11,716 41,856 (9,481) 5,923 16, ,080 Dağıtılamayan giderler (26,010) Faaliyet karı 446,070 Net finansman giderleri (4,788) İştirak kazancı , , ,391 Vergi karşılığı (57,371) Net dönem karı 393, Aralık 2007 Diğer bilgiler Bölüm varlıkları 23,212, ,846 1,053, ,693 2,180,059 (109,795) 27,422,463 Hisse senetleri 14, , ,306-51,790 Dağıtılamayan varlıklar 417,367 Varlıklar toplamı 27,891,620 Bölüm yükümlülükleri 20,880, , ,834 39,507 68,856 (94,479) 21,555,717 Dağıtılamayan yükümlülükler 1,224,177 Yükümlülükler toplamı 22,779, Haziran 2007 Maddi duran varlık yatırımları 27,631 5,425 71,609 34,511 11, ,764 Amortisman 22,261 8,300 7,356 16,604 8, ,369 Amortisman harici gayri nakdi giderler/(gelirler) (49,420) 375 (1,681) 9,255 (4,822) -- (46,293)

16 5 Bölümlere göre raporlama (devamı) 5.2 Müşterek yönetime tabi ortaklıklar Müşterek yönetime tabi ortaklıklar, ilişikteki özet konsolide mali tablolara oransal konsolidasyon yöntemi ile dahil edilmiştir. 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, bankacılık ve finans bölümüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili varlıklar toplamı 25,640,902 bin YTL (31 Aralık 2007: 23,262,510 bin YTL), yükümlülükler toplamı ise 22,441,015 bin YTL dir (31 Aralık 2007: 20,896,721 bin YTL). 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait bankacılık ve finans bölümüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıkların net karı sırasıyla 316,148 bin YTL ve 168,410 bin YTL dir (30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait net kar, sırasıyla, 392,588 bin YTL ve 282,811 bin YTL dir). 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, inşaat bölümüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili varlıklar toplamı 195,990 bin YTL (31 Aralık 2007: 118,060 bin YTL), yükümlülükler toplamı ise 135,281 bin YTL dir (31 Aralık 2007: 47,042 bin YTL). 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait inşaat bölümüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıkların net karı, sırasıyla, 13,445 bin YTL ve 3,126 bin YTL dir (30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait net kar ve zarar, sırasıyla, 4,876 bin YTL ve (1,483) bin YTL dir). 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, otomotiv sektörüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili varlıklar toplamı 439,764 bin YTL (31 Aralık 2007: 288,103 bin YTL), yükümlülükler toplamı ise 400,831 bin YTL (31 Aralık 2007: 242,792 bin YTL) dir. 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait otomotiv sektörüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıkların net karı, sırasıyla, 10,506 bin YTL ve 187 bin YTL dir. 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, diğer sektörüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili varlıklar toplamı 45,289 bin YTL (31 Aralık 2007: 45,295 bin YTL), yükümlülükler toplamı ise 10,076 bin YTL dir (31 Aralık 2007: 9,052 bin YTL). 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait diğer sektörüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıkların net zararı 1,030 bin YTL dir (30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait net kar ve zarar, sırasıyla, 356 bin YTL ve (3,540) dir). 5.3 Amortisman harici gayri nakdi giderler/(gelirler) 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait amortisman harici gayri nakdi giderler/(gelirler) aşağıdaki gibidir: Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Diğer Toplam Kredi karşılıkları 71, ,195 Faiz tahakkukları ve diğer gider karşılıkları (41,711) 11, ,384 27,129 11,120 Sigorta teknik karşılıkları 5, ,902 Şüpheli alacak karşılıkları 2, ,683 Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları , ,292 Kıdem tazminatı karşılığı 100 (165) ,058 Satılmaya hazır maddi duran varlıklardaki makul değer değişimi Stok karşılıkları Maddi duran varlık değer düşüklüğünün geri çevrilmesi (154) (147) (301) Tahsili şüpheli kredilerden tahsilatlar (8,886) (8,886) Diğer 11, ,254 Toplam 40,815 11,808 1,986 14,188 27,153 95,950 13

17 5 Bölümlere göre raporlama (devamı) 5.3 Amortisman harici gayri nakdi giderler/(gelirler)(devamı) 30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait amortisman harici gayri nakdi giderler/(gelirler) aşağıdaki gibidir: Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Diğer Toplam Kredi karşılıkları 36, ,800 Sigorta teknik karşılıkları 8, ,517 Kıdem tazminatı karşılığı 1, ,546 Şüpheli alacak karşılıkları , ,252 Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları , ,002 Satılmaya hazır maddi duran varlıklardaki makul değer değişimi Maddi duran varlık değer düşüklüğünün geri çevrilmesi (479) (146) (625) Tahsili şüpheli kredilerden tahsilatlar (4,939) (4,939) Faiz tahakkukları ve diğer gider karşılıkları (95,635) 274 (2,683) 6,779 (6,197) (97,462) Diğer 3, ,442 Toplam (49,420) 375 (1,681) 9,255 (4,822) (46,293) 6 Gelirler ve gelirlerin maliyeti 30 Haziran tarihlerinde sona eren altı ve üç aylık lere ait bankacılık ve finans bölümü ile diğer endüstriyel bölümlerin gelirleri ve gelirlerinin maliyetleri aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık 30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık Bankacılık ve finans bölümü Bankacılık faaliyetleri: Faiz gelirleri 1,408, , , ,491 Faiz giderleri (861,125) (444,047) (567,417) (288,117) Ücret ve komisyon gelirleri 311, , , ,404 Ücret ve komisyon giderleri (106,148) (59,027) (51,965) (28,160) Net faaliyet geliri 752, , , ,618 Sigortacılık faaliyetleri: Teknik gelirler 18,310 8,826 38,644 20,984 Teknik giderler (3,787) (1,055) (14,444) (7,203) Net teknik gelirler 14,523 7,771 24,200 13,781 Bankacılık ve finans bölümü brüt karı 767, , , ,399 Diğer endüstriyel bölümler Net gelirler 1,573, ,214 1,349, ,014 Gelirlerin maliyeti (1,340,376) (717,847) (1,099,756) (592,451) Diğer endüstriyel bölümler brüt karı 232, , , ,563 Brüt kar toplamı 999, , , ,962 14

18 7 Genel yönetim giderleri 30 Haziran tarihlerinde sona eren altı ve üç aylık lere ait genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren 30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık altı aylık üç aylık Personel giderleri 261, , ,752 88,149 Amortisman ve itfa payları 65,223 35,206 57,968 33,216 Telekomünikasyon giderleri 19,736 10,067 13,690 7,696 Kira giderleri 18,392 9,893 10,862 5,315 Gelir vergisi harici vergi ve yükümlülükler 17,525 9,931 12,557 5,968 Elektronik veri işleme giderleri 12,070 5,545 8,328 5,123 Araştırma geliştirme giderleri 2,896 1,607 3,299 1,636 Kıdem tazminatı karşılık giderleri 1, ,546 1,027 Diğer 78,551 39,147 48,557 24, , , , ,705 8 Değer düşüklüğü giderleri 30 Haziran tarihlerinde sona eren altı ve üç aylık lere ait değer düşüklüğü giderleri aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren 30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık altı aylık üç aylık Kredi karşılıkları 71,195 33,814 36,800 18,006 Şüpheli alacak karşılığı 2,683 1,446 3,252 1,777 Stok karşılığı 191 (1,868) Maddi duran varlıklardaki değer düşüklüğünün geri çevrilmesi (301) (175) (625) (558) Tahsili şüpheli kredilerden tahsilatlar (8,886) (5,979) (4,939) (2,681) Diğer karşılıklar 11,254 8,294 3,442 3,220 76,136 35,532 37,930 19,764 15

19 9 Net finansman gelirleri/(giderleri) 30 Haziran tarihlerinde sona eren altı ve üç aylık lere ait finansman gelirleri/(giderleri) aşağıdaki gibidir: 30 Haziran Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık tarihinde sona eren altı aylık üç aylık Finansman gelirleri Kur farkı geliri 255, , ,358 63,205 Banka mevduat faiz gelirleri 15,142 11,156 27,421 14,106 Alım satım amaçlı menkul kıymet faiz gelirleri 1,999 1, Diğer faiz ve benzeri kalemler 5,878 3, Toplam finansman gelirleri 278, , ,681 77,311 Finansman giderleri Kur farkı giderleri (249,357) (62,993) (127,362) (68,920) Banka kredileri faiz giderleri (50,816) (27,069) (14,980) (7,712) Diğer faiz ve benzeri kalemler (38,008) (25,205) (19,127) (10,112) Toplam finansman giderleri (338,181) (115,267) (161,469) (86,744) Net finansman maliyetleri (60,012) 69,133 (4,788) (9,433) Yukarıda Net finansman maliyetleri içinde yer alan faiz geliri ve faiz gideri tutarları bankacılık ve finans dışındaki bölümlerle ilgilidir. Bankacılık ve finans bölümüne ilişkin faiz geliri ve faiz giderleri bankacılık ve finans bölümü sonuçlarında gelir ve gelirlerin maliyeti olarak yansıtılmıştır. 10 Vergi Türkiye de kurumlar vergisi oranı % 20 dir. Kurumlar vergisi oranı, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisnaların indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu na göre, en az iki yıldan beri sahip olunan iştiraklerin ve maddi duran varlıkların satışlarından elde edilen gelirlerin % 75 i satış tarihinden itibaren beş yıl içinde sermayeye ilave edilmek niyetiyle özsermaye hesaplarına kaydedilmesi durumunda vergi istisnasına konu olmaktadır. Geriye kalan % 25 lik söz konusu sermaye kazancı kurumlar vergisine tabidir. Temettü dağıtımları üzerinde de stopaj yükümlülüğü bulunmakta olup, bu stopaj yükümlülüğü temettü ödemesinin yapıldığı dönemde tahakkuk edilir. Türkiye de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri üzerinde uygulanan stopaj oranı % 15 tir. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulamasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan stopaj oranları göz önünde bulundurulur. Geçmiş yıllar karlarının sermayeye tahsis edilmesi, kar dağıtımı sayılmamaktadır, dolayısıyla stopaj vergisine tabi değildir. Transfer fiyatlandırmasına ilişkin hükümler, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13 üncü maddesinde, transfer fiyatlandırması yoluyla gizlenmiş kar dağıtımı başlığı altında belirtilmiştir. 18 Kasım 2007 tarihli, transfer yoluyla gizlenmiş kar dağıtımına ilişkin genel tebliğ, uygulamayla ilgili hükümler içerir. Eğer bir vergi yükümlüsü ilişkili kuruluşlarla mal ya da hizmet alım satımında bulunursa ve fiyatlar her iki tarafın da bağımsız olduğu ve birbirlerine hakim durumda olmadıkları bir şekilde belirlenmiyorsa, ilgili karların gizli bir biçimde transfer fiyatlandırmasıyla dağıtıldığı varsayılmaktadır. Bu tür gizli kar dağıtımları, kurumlar vergisi hesaplamasında vergiden düşülememektedir. 16

20 10 Vergi (devamı) Türkiye deki vergi mevzuatı, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının konsolide bir vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple, konsolide mali tablolara yansıtılan vergi karşılıkları, konsolidasyona tabi olan her bir şirket bazında ayrı ayrı hesaplanmıştır. Türk vergi mevzuatına göre mali zararlar, gelecekte oluşacak kurum kazancından mahsuplaştırılmak üzere beş yıl süre ile taşınabilir. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi yetkilileri ile mutabakat sağlama gibi bir uygulama yoktur. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dört ay içerisinde verilir. Vergi incelemesine yetkili makamlar, beyannamenin verilişini takip eden yılın başından başlamak üzere beş yıl süresince vergi beyannamelerini ve bunlara temel olan muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve bulguları neticesinde yeniden tarhiyat yapabilirler. Garanti Bankası nın Rusya daki bağlı ortaklığı için geçerli cari dönem kurumlar vergisi ve ertelenmiş vergi oranı % 24 tür. Rusya Federasyonu ndaki vergi sistemi nispeten yeni ve mevzuatta, resmi duyurularda ve ayrı vergi yetkililerince farklı yorumlara konu olan ve sık sık değiştirilen bir mevzuat özelliğine sahiptir. Vergiler, ciddi cezalar, yasaklamalar ve gecikme cezaları kesmeye yetkili otoritelerce incelemeye ve araştırmaya konu olabilir. Bir vergi yılı, vergi yetkililerince incelenmek üzere takip eden üç takvim yılı boyunca açık kalmaktadır, ancak bazı durumlarda vergi yılı daha uzun süre incelemeye açık kalabilir. Hollanda da yerleşik kurumların dünya çapındaki gelirleri üzerindeki vergi oranı % 25.5 tir. Kurumlar vergisi oranı, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisnaların indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Eğer herhangi bir vergi anlaşması yok ise, çifte vergilendirmeyi önleme ile ilgili yerleşik firmalar için yurtdışındaki kuruluşlardan oluşan yurtdışı işletme gelirleri için Hollanda gelir vergisi için tek taraflı kararname ile istisna sağlamaktadır. Sadece temettü dağıtımları üzerinde ilave % 5 vergi bulunmaktadır ve bu vergi karşılığı temettü ödemesinin yapıldığı dönemde tahakkuk edilmektedir. Hollanda vergi mevzuatına göre, mali zararlar gelecekte oluşacak kurum kazancından mahsuplaştırılmak üzere dokuz yıl süreyle taşınabilir. Mali zararlar bir yıla kadar geçmiş yıl karları ile mahsuplaştırılabilir. Şirketler vergi beyannamelerini, süre uzatma talebinde bulunmadıkları taktirde (normal koşullarda ilave dokuz ay), dokuz aylık süre içerisinde vermek zorundadırlar. Vergi incelemesine yetkili makamlar, vergi beyannamesinin kesinleşmesinden itibaren beş yıl zarfında vergi beyannamelerini ve bunlara baz olan muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve bulguları neticesinde yeniden tarhiyat yapabilirler. Kurumlar vergisi Hollanda daki mali kar üzerinden nominal vergi oranı olan % 25.5 üzerinden, Almanya şubesinin yerel mali karı üzerinden % 30 (31 Aralık 2007: % 40) ve Romanya şubesi yerel mali karı üzerinden % 16 oranları kullanılarak hesaplanır Özet konsolide gelir tablosundaki gelir vergisi gideri 30 Haziran tarihinde sona eren altı ve üç aylık lere ait vergi gideri aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık 30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık Cari dönem kurumlar ve gelir vergisi 83,229 38,045 59,736 28,455 Ertelenmiş vergi (1,809) 24,384 (2,365) 7,574 Vergi gideri 81,420 62,429 57,371 36,029 17

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Ara Dönem Konsolide Finansal Bilgilere Ait İnceleme Raporu Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Durum Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Özkaynak

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Bilgilere Ait İnceleme Raporu Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Durum Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Özkaynak

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Bir Önceki Dönem. Dipnot Referansı

Bir Önceki Dönem. Dipnot Referansı Bir Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 11.541.025 10.955.906 Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları Finansal Yatırımlar Not.7 0

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Bilgilere Ait İnceleme Raporu Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Durum Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Özkaynak

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

[520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

[520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.015.323 1.299.403 Dönem Karı (Zararı) 1.354.013 1.896.001 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) Durdurulan Faaliyetlerden

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı