Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler"

Transkript

1

2 İçindekiler Ara Dönem Konsolide Mali Bilgilere Ait İnceleme Raporu Özet Ara Dönem Konsolide Bilanço Özet Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Kayıtlara Alınan Gelir ve Giderler Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Nakit Akım Tablosu Ek: İlave Bilgiler-Amerikan Doları na Çevrim

3

4 30 Haziran 2008 Tarihi İtibariyle Özet Ara Dönem Konsolide Bilanço Para Birimi: Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) 30 Haziran Aralık 2007 Dipnot Varlıklar Maddi duran varlıklar 11 2,467,037 2,240,202 Maddi olmayan duran varlıklar 12 1,028,901 1,005,876 Borçlanma senetleri 13 5,806,405 5,389,836 Hisse senetleri 47,995 51,790 Yatırım amaçlı gayrimenkuller 635, ,508 Diğer duran varlıklar 1,015,687 1,581,276 Ertelenen vergi varlıkları 10 99, ,642 Duran varlıklar 11,101,557 11,011,130 Stoklar 501, ,900 Ticari alacaklar 966, ,350 İlişkili taraflardan alacaklar 22 13,975 26,821 Diğer dönen varlıklar 579, ,133 Müşterilere verilen kredi ve avanslar 14 15,003,825 12,559,710 Bankalara verilen kredi ve avanslar 1,719,119 1,525,820 Makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlıklar 177, ,383 Nakit ve nakit benzeri değerler 15 1,494,926 1,102,373 Dönen varlıklar 20,457,020 16,880,490 Toplam varlıklar 31,558,577 27,891,620 Özkaynaklar Ödenmiş sermaye 2,010,192 2,010,192 Bağlı ortaklıkların ana ortaklıktaki sermaye payı (53,655) (53,655) Hisse senetleri ihraç primleri 159, ,350 Makul değer rezervi (127,899) 47,346 Yabancı para çevrim farkları 29,230 4,048 Riskten korunma rezervi (3,885) 8,044 Maddi duran varlıklar değer artış fonu 863, ,603 Geçmiş yıllar karları 2,305,203 1,897,556 Ana ortaklık hissedarlarına atfolunan özkaynaklar toplamı 5,181,954 4,899,484 Azınlık hakları Şahenk Ailesi 97,362 85,344 Diğer 126, ,898 Toplam azınlık hakları 223, ,242 Toplam özkaynaklar 16 5,405,797 5,111,726 Yükümlülükler Uzun vadeli finansal borçlar 17 3,368,915 2,669,875 Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 10 46,988 57,831 Diğer uzun vadeli yükümlülükler 205, ,659 Emeklilik fayda yükümlülükleri 20 49,742 49,742 Uzun vadeli yükümlülükler 3,670,945 2,907,107 Kısa vadeli finansal borçlar 18 1,244,556 1,166,012 Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı 17 1,880,633 1,011,857 Bankalararası mevduatlar 733, ,187 Müşteri mevduatları 19 13,770,926 12,442,193 Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 2,515,982 2,596,489 Ticari borçlar 1,045, ,397 İlişkili taraflara borçlar 22 20,818 5,921 Ödenecek vergiler 10 23,692 2,015 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 1,245,855 1,220,716 Kısa vadeli yükümlülükler 22,481,835 19,872,787 Toplam yükümlülükler 26,152,780 22,779,894 Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler 31,558,577 27,891,620 İlişikteki notlar bu özet konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

5 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu Dipnot 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık 30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık Gelirler 3,311,422 1,739,738 2,542,670 1,348,893 Gelirlerin maliyeti (2,311,436) (1,221,976) (1,733,582) (915,931) Brüt kar 6 999, , , ,962 Genel yönetim giderleri 7 (476,667) (230,869) (322,559) (172,705) Satış, pazarlama ve dağıtım giderleri (82,778) (43,340) (79,073) (37,692) Değer düşüklüğü giderleri, net 8 (76,136) (35,532) (37,930) (19,764) Sermaye piyasası işlemleri zararları, net (1,128) (24,096) (72,365) (46,987) Diğer faaliyet gelirleri, net 183, , , ,270 Faaliyet karı 546, , , ,084 Finansman gelirleri 278, , ,681 77,311 Finansman giderleri (338,181) (115,267) (161,469) (86,744) Net finansman gelirleri/(giderleri) 9 (60,012) 69,133 (4,788) (9,433) İştirak kazançları 1,842 1,204 9,391 6,865 Vergi öncesi kar 488, , , ,516 Vergi karşılığı 10 (81,420) (62,429) (57,371) (36,029) Net dönem karı 407, , , ,487 Ana ortaklık hissedarları 402, , , ,288 Azınlık hakları 16 4,902 (680) 6,006 5,199 -Şahenk Ailesi 403 2,176 1,027 1,410 -Diğer 4,499 (2,856) 4,979 3,789 Net dönem karı 407, , , ,487 İlişikteki notlar bu özet konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2

6 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Ara Dönem Konsolide Kayıtlara Alınan Gelir ve Giderler Tablosu 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren Dipnot altı aylık üç aylık altı aylık üç aylık Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi 16 38,385 27,525 71,764 22,618 Satılmaya hazır menkul değerlerin makul değerindeki değişim 16 (175,245) (89,186) 1,741 12,915 Yabancı para çevrim farklarındaki değişim 16 25,182 6, ,507 Nakit akım riskinden korunmanın makul değerindeki değişimin etkin kısmı 16 (11,929) (2,215) (1,469) (1,269) Özkaynaklarda kayıtlara alınan gelir ve giderlerin vergi etkisi (781) (226) (3,589) (1,132) Özkaynaklarda kayıtlara alınan kar / (zarar) (124,388) (57,561) 68,860 37,639 Net dönem karı 407, , , ,487 Kayıtlara alınan toplam dönem karı 282, , , ,126 Ana ortaklık hissedarları 276, , , ,758 Azınlık hakları 5,691 3,927 5,790 5,368 Kayıtlara alınan toplam dönem karı 282, , , ,126 İlişikteki notlar bu özet konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 3

7 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Ara Dönem Konsolide Nakit Akım Tablosu 30 Haziran Haziran 2007 Dipnotlar Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları Net dönem karı 407, ,302 Net dönem karını oluşturan nakit dışı bileşenler: Oransal konsolide edilen şirketlerin satışından elde edilen kazanç -- (170,215) Değer düşüklüğü giderleri 8 76,136 37,930 Satılmaya hazır maddi duran varlıklardaki makul değer değişimi Kıdem tazminatı karşılığı 7 1,058 3,546 Amortisman ve itfa payları 5 72,328 64,371 Sigorta teknik karşılıkları 5 5,902 8,517 Maddi duran varlık satış karı 11 (5,596) (305) İştirak kazancı (1,842) (9,391) Faiz gider/ (gelir) tahakkuklarındaki değişim, net 5 11,120 (97,462) Vergi karşılığı 10 83,229 59,736 Ertelenmiş vergi geliri 10 (1,809) (2,365) Yabancı para çevrim farkları 13,452 8, , ,127 Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler Müşteri mevduatları 1,713, ,006 Bankalararası mevduatlar 20, ,175 Bankalara verilen kredi ve avanslar (659,447) (436,570) Merkez Bankası bakiyeleri (557,794) (170,221) Müşterilere verilen kredi ve avanslar (2,645,061) (1,513,704) Makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlıklar (11,332) (49,432) Diğer varlıklar 859,166 (68,988) Stoklar (142,207) 26,472 Ticari alacaklar (204,060) 123,811 İlişkili taraflardan alacaklar 12,846 13,184 Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler (1,327) 233,532 Ticari borçlar 354,399 (378,217) İlişkili taraflara borçlar 14, ,528 Diğer yükümlülükler 327, ,982 (256,827) (379,315) Ödenen vergi (61,552) (43,531) Ödenen faizler (868,801) (481,327) Alınan faizler 462, ,466 Ödenen kıdem tazminatı (793) (1,712) İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları (725,492) (628,419) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları Bağlı ortaklıklardaki hisse payının artışı (14,875) (50,985) Bağlı ortaklıklardaki hisse payının azalışı 32,017 1,226 Kurucu hisselerin satışından sağlanan nakit 705, Hisse senetleri satışından sağlanan nakit -- (2,076) Oransal olarak konsolide edilen şirketlerin kısmi satışından sağlanan nakit ,863 Borçlanma senetlerindeki artış (717,984) (200,917) Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı (4,281) -- Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 11 (335,969) (150,764) Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit 67,778 22,544 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları (267,827) (174,109) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları Kısa vadeli finansal borçlardaki artış/(azalış), net 907,244 (158,608) Uzun vadeli finansal borçlardaki artış, net 699, ,391 Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları 1,606, ,783 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış) 612,965 (451,745) 1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 1,537,606 2,078, Haziran itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 15 2,150,571 1,626,670 İlişikteki notlar bu özet konsolide mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 4

8 Para birimi: Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) Özet konsolide mali tablo dipnotları Dipnot Sayfa 1 Rapor konusu kuruluş 6 2 Sunum esasları 6 3 Önemli muhasebe politikaları 7 4 Finansal risk yönetimi 7 5 Bölümlere göre finansal raporlama 11 6 Gelirler ve gelirlerin maliyeti 14 7 Genel yönetim giderleri 15 8 Değer düşüklüğü giderleri 15 9 Net finansman gelirleri/(giderleri) Vergi Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Borçlanma senetleri Müşterilere verilen kredi ve avanslar Nakit ve nakit benzeri değerler Sermaye ve yedekler Uzun vadeli finansal borçlar Kısa vadeli finansal borçlar Müşteri mevduatları Emeklilik fayda yükümlülükleri Taahhütler ve şarta bağlı yükümlülükler İlişkili taraf açıklamaları Grup şirketleri Önemli olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar 44 Ek: İlave Bilgi 46 5

9 30 Haziran 2008 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait 1 Rapor konusu kuruluş Doğuş Holding Anonim Şirketi ( Doğuş Holding veya Şirket ) 1975 yılında kurulmuş olup, faaliyet konusu bankacılık ve finans, otomotiv, inşaat, turizm, medya ve gayrimenkul gibi endüstri kollarında faaliyet gösteren şirketlerin idare ve koordinasyonunu sağlamak ve yatırım yapmaktır. Doğuş Holding Türkiye de tescil edilmiştir. Doğuş Holding, Şahenk Ailesi ne ait olup, bu aile tarafından yönetilmektedir. 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, Doğuş Holding e ait 52 adet (2007: 52) bağlı ortaklık ( Bağlı Ortaklıklar ), 32 adet (2007: 31) müşterek yönetime tabi ortaklık ( Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ) ve 7 adet (2007: 7) iştirak ( İştirakler ) (burada ve bundan sonra Grup veya Doğuş Grubu olarak bahsedilecektir) bulunmaktadır. Doğuş Grubu nun 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide mali tabloları Doğuş Holding ve bağlı ortaklıkları ve Grup un iştiraklerdeki payını ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları kapsamaktadır. 23 numaralı dipnotta ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Doğuş Holding gruba dahil tüm bağlı ortaklıklarda, doğrudan veya dolaylı şekilde sahip olduğu diğer şirketler üzerinden ve/veya Şahenk Ailesi tarafından kontrole tekabül eden ifa edilebilir oy hakkına sahip hisse senetleri vasıtasıyla hisse senetlerini kontrol etmektedir. Grup, ortaklıklar işletmektedir ve General Electric Consumer Finance, Volkswagen AG, Volkswagen Finance AG, Audi AG, Porsche AG, Bentley Motors Limited, Seat SA, Scania, Krone, Meiller Fahrzeug&Maschinenfabrik GMBH&CO KG, Lamborghini S.p.A, ITT Sheraton, Neckerman Reisen, Hyatt Regency Ltd, HMS International Hotel GMBH, Emporio Armani, Guccio Gucci Spa, CNBC, Loro Piana, Aldiana GMBH ve Starwood Hotel&Resort Worldwide Inc. gibi uluslararası tanınmış markalarla dağıtım, yönetim ve oy hakkı (imtiyaz) sözleşmelerine sahiptir. 2 Sunum esasları (a) Uygunluk Beyanı Doğuş Grubu nun Türkiye de faaliyet gösteren şirketleri, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve yasal mali tabloların Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak hazırlanmasında, Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ( Garanti Bankası ) için, Bankacılık ve Düzenleme Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından yayımlanan muhasebe prensiplerini, sigortacılık faaliyetleri için Sigortacılık Kanunu ve sigorta faaliyetleri için geçerli olan muhasebe prensiplerini ve diğer işletmeler için ise Tek Düzen Hesap Planı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen muhasebe prensiplerini kullanmaktadır. Doğuş Grubu nun yabancı ülkelerde faaliyet gösteren şirketleri, faaliyet gösterdikleri ülkelerin genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine ve o ülkelerin mevzuatına göre muhasebe kayıtlarını tutmakta ve yasal mali tablolarını hazırlamaktadırlar. Özet konsolide mali tablolar, yasal mali tablolar üzerinde Uluslararası Finansal Raporlama Standardı ( UFRS ) UMS 34, Ara Dönem Finansal Raporlama ya uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak hazırlanmıştır. Özet konsolide mali tablolar yıllık konsolide mali tablolar açısından zorunlu olan tüm bilgileri içermemektedir ve Grup un 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide mali tablolarıyla birlikte değerlendirilmelidir. 6

10 2 Sunum esasları (devamı) (b) Muhasebe tahminleri Özet konsolide mali tabloların hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. 3 Önemli muhasebe politikaları Grup tarafından bu özet konsolide mali tablolarda uygulanan muhasebe politikaları, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide mali tablolarda uygulanan muhasebe politikaları ile aynıdır. Bazı karşılaştırmalı tutarlar bu dönemin sunumu ile tutarlı olması için sınıflanmıştır. Bu sınıflamalar özetle aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap döneminde türev işlemleri ile ilgili olan ve finansman giderleri ve diğer faaliyet gelirleri, net hesapları altında takip edilen sırasıyla 52,170 bin YTL ve 1,607 bin YTL gider, sermaye piyasası işlemleri zararları, net hesabına sınıflanmıştır. 4 Finansal risk yönetimi (a) Grup, finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir: Likidite riski Piyasa riski Kredi riski Grup un finansal risk yönetimi hedefleri ve politikaları 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide mali tablolarda sunulan dipnotlarla tutarlıdır. Piyasa Riski Bankacılık ve finans bölümü için kur riski Garanti Bankası ve bağlı ortaklıkları, yabancı para cinsinden yaptıkları işlemler ve yabancı faaliyetlerdeki yatırımları nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadırlar. Garanti Bankası ve bağlı ortaklıklarının ana yabancı faaliyetleri Hollanda ve Rusya dadır. Yabancı faaliyetlerin ölçüm birimleri Euro ve Amerikan Doları dır ( USD ). Garanti Bankası konsolide mali tablolarını YTL olarak sunduğu için, konsolide mali tablolar yabancı para birimlerinin YTL karşısındaki kur dalgalanmalarından etkilenmektedir. Garanti Bankası, yurtdışı faaliyetlerindeki net yatırımın önemli bir kısmını, kur riskini hafifletmek için aynı para biriminde kredilerle finanse etmektedir. Ayrıca vadeli yabancı para takası, diğer kredilerin para birimini ölçüt olarak kullanılan para birimiyle eşleştirmede kullanılmaktadır. Garanti Bankası ve bağlı ortaklıklarının işlemsel olarak maruz kaldığı yabancı para kar veya zararları konsolide gelir tablosuna kaydedilmektedir. Bu maruz kalınan riskler, yabancı faaliyetlerdeki net yatırımların riskten korunması amacıyla kullanılan finansal borçlar hariç, Garanti Bankası ve bağlı ortaklıklarının tabi olduğu ölçüm birimi üzerinden olmayan parasal varlık ve yükümlülüklerden oluşmaktadır. 7

11 4 Finansal risk yönetimi (devamı) (a) Piyasa riski (devamı) Bankacılık ve finans bölümü harici bölümler için kur riski Grup un bankacılık ve finans bölümü harici şirketleri, öncelikle YTL olmak üzere Euro, İsviçre Frangı, İngiliz Sterlini, Mısır Paundu, Fas Dirhemi gibi Grup şirketlerinin fonksiyonel para birimleri haricinde yaptığı satışlardan, alımlardan ve borçlanmalardan dolayı kur riskine maruz kalmaktadır. İşlemlerin yapıldığı başlıca para birimleri YTL, Euro, USD dir. Yabancı para birimlerindeki diğer parasal varlık ve yükümlülükler açısından, Grup un bankacılık ve finans bölümü harici bölümlerdeki şirketleri kısa vadeli dengesizlikler için gerekli olduğunda spot oranlardan yabancı para alım satımı yaparak maruz kaldıkları kur riskini makul seviyede tutmaktadırlar. Grup un bankacılık ve finans bölümü harici şirketleri, kurun değişmesine bağlı olarak yabancı para cinsinden borçlar ve banka kredilerinin çevriminden dolayı kur riskine maruz kalmaktadırlar. Söz konusu riskler Yönetim Kurulu tarafından gözlemlenmekte ve onaylanan limitler içerinde pozisyon alarak ve gerektiğinde türev araçlar kullanarak sınırlandırılmaktadır. 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle Grup un maruz kalabileceği kur riski aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2008 USD Euro Diğer Toplam Yabancı para parasal varlıklar Borçlanma senetleri 1,171,666 98,120 21,181 1,290,967 Diğer duran varlıklar 660,680 46,375 35, ,755 Ertelenmiş vergi varlıkları -- 4, ,448 Ticari alacaklar 317,494 49,450 71, ,983 Diğer dönen varlıklar 49,639 26,775 93, ,032 Müşterilere verilen kredi ve avanslar 4,067,778 2,943, ,656 7,357,279 Bankalara verilen kredi ve avanslar 857, ,653 21,358 1,091,622 Makul değeriyle ölçülen ve gelir tablosuyla ilişkilendirilen finansal varlıklar 48,431 42,632 8,414 99,477 Nakit ve nakit benzeri değerler 745, ,969 31,347 1,093,260 Yabancı para parasal varlıklar toplamı 7,919,243 3,739, ,724 12,287,823 Yabancı para parasal borçlar Uzun vadeli finansal borçlar 2,478, ,847 3,906 2,918,160 Diğer uzun vadeli yükümlülükler ,706 12,305 Kısa vadeli finansal borçlar 280, ,909 25, ,475 Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı 1,240, ,336 90,901 1,864,862 Bankalararası mevduatlar 127,646 62, ,126 Müşteri mevduatları 4,193,717 3,505, ,315 7,996,818 Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 256,004 39, ,977 Ticari borçlar 35,658 90,394 76, ,969 İlişkili taraflara borçlar 1, ,364 Ödenecek vergiler 1,436 2, ,772 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 34, , , ,221 Yabancı para parasal borçlar toplamı 8,649,557 5,396, ,031 14,659,049 Net Bilanço Pozisyonu (730,314) (1,656,605) 15,693 (2,371,226) Bilanço Dışı Net Nosyonel Pozisyon (384,341) 1,363,131 39,924 1,018,714 Net Kapalı/(Açık) Pozisyon (1,114,655) (293,474) 55,617 (1,352,512) 8

12 4 Finansal risk yönetimi (devamı) (a) Piyasa riski (devamı) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Grup un maruz kalabileceği kur riski aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2007 USD Euro Diğer Toplam Yabancı para parasal varlıklar Borçlanma senetleri 1,294,424 50,570 19,048 1,364,042 Diğer duran varlıklar 73, ,548 5, ,821 Ertelenmiş vergi varlıkları -- 1, ,140 Ticari alacaklar 150,463 34,924 55, ,209 Diğer dönen varlıklar 25, ,635 52, ,137 Müşterilere verilen kredi ve avanslar 3,446,843 2,394, ,646 6,106,688 Bankalara verilen kredi ve avanslar 983, ,196 20,418 1,195,232 Makul değeriyle ölçülebilen ve gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal varlıklar 103,355 15, ,547 Nakit ve nakit benzeri değerler 225, ,666 16, ,923 Toplam yabancı para parasal varlıklar 6,303,353 4,021, ,877 10,760,739 Yabancı para parasal borçlar Uzun vadeli finansal borçlar 2,117, , ,435,874 Ertelenmiş vergi yükümlülükleri ,356 5,356 Diğer uzun vadeli yükümlülükler 200 1, ,790 Kısa vadeli finansal borçlari 135, ,650 71, ,037 Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı 808, , ,009,748 Bankalararası mevduatlar 88,932 64,377 6, ,914 Müşteri mevduatları 3,316,147 2,400, ,308 5,963,036 Repo işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler 305,731 40, ,732 Ticari borçlar 11, ,403 24, ,418 İlişkili taraflara borçlar Ödenecek vergiler -- 1, ,097 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 95,993 63,261 50, ,198 Toplam yabancı para parasal borçlar 6,879,828 4,016, ,363 11,301,200 Net Bilanço Pozisyonu (576,475) 5,500 30,514 (540,461) Bilanço Dışı Net Nosyonel Pozisyon 328, , ,495 Net Kapalı/(Açık) Pozisyon (247,888) 107,408 30,514 (109,966) Yukarıdaki tabloda gösterilen tutarların değerlendirilmesi amacıyla yabancı para birimindeki tutarlar YTL ye çevrilmiş hali ile gösterilmiştir. Duyarlılık Analizi: 30 Haziran 2008 tarihinde YTL nin aşağıdaki para birimlerine karşı yüzde 10 değer kazanması durumunda, özkaynak ya da kar veya zarar aşağıda gösterilen tutarlarda artacaktır (azalacaktır). Bu analizde diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, sabit kaldığı varsayılmıştır. Analiz, 31 Aralık 2007 tarihi için de aynı esasa dayanılarak yapılmıştır. 30 Haziran 2008 tarihinde YTL nin yukarıdaki para birimlerine karşı yüzde 10 değer kaybetmesi, yukarıda gösterilen tutarlara eşit fakat tam tersi şekilde etki yapacaktır. Bu analizde diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, sabit olduğu varsayılmıştır. Özkaynaklar Kar veya Zarar 30 Haziran 2008 USD 119,996 (228,632) Euro 9,893 (39,159) Diğer 18,514 3, Aralık 2007 USD 124,159 (154,231) Euro 9,400 5,684 Diğer 4,339 1,147 9

13 4 Finansal risk yönetimi (devamı) (a) Piyasa riski (devamı) Bankacılık ve finans bölümü için faiz riski Garanti Bankası nın alım satım işlemlerinden oluşan piyasa riski, riske maruz değer ( RMD ) hesaplanması ile ölçülmektedir. Buna ek olarak stres testleri ve senaryo analizleri yapılmaktadır. Bilanço faiz oranı riski, statik durasyon, aralık ve duyarlılık analizleri gibi yöntemlerle izlenmektedir. Piyasa riskinin sınırlandırılması amacıyla, Garanti Bankası yönetimi, yasal limitlerin yanısıra, alım satım portföyü için riske maruz değer limitleri konması, aracılar için pozisyon alma limitleri konması, her bir alım satım işlemi için aracılara limit konması ve fiyatların belirli bir düzeyin altına düşmesi durumunda yapılan sınırlandırmalar gibi iç limitler uygulamaktadır. Bu sınırların onay, güncelleme, izleme, geçersiz kılma ve uyarma prosedürleri Garanti Bankası Yönetim Kurulu nun onayı ile uygulamaya konulur ve değiştirilir. 30 Haziran 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle, Garanti Bankası için konsolide riske maruz piyasa değeri, 1 Kasım 2006 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Bankaların Sermaye Yeterliliği Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yasal konsolide mali tablolar üzerinden BDDK ya raporlama amaçlı hesaplanmıştır ve aşağıdaki gibidir: 30 Haziran Aralık 2007 Ortalama En yüksek En düşük Ortalama En yüksek En düşük Faiz haddi riski 848,180 1,095, , , , ,226 Hisse senedi riski 43,756 60,708 15,269 3,505 12,920 6 Kur riski 54,988 65,993 46,864 57,687 82,791 30,086 Opsiyon riski 60,349 91,488 39,150 30,821 56,753 11,314 Toplam riske maruz değer 1,007,273 1,313, , , , ,632 Bankacılık ve finans bölümü harici bölümler için faiz riski Bankacılık ve finans bölümü harici bölümler için değişken faizli yatırım araçlarının nakit akım duyarlılık analizleri Raporlama tarihi itibariyle, faiz oranlarındaki yüz baz puanlık değişim özkaynak ve kar veya zarar hesaplarında aşağıda görülen artış/(azalışlara) neden olacaktır. Bu analizde tüm diğer değişkenlerin, özellike kurların, sabit kaldığını varsayılmıştır. Analiz, 2007 yılı için de aynı bazda yapılmıştır. Kar veya zarar Özkaynak 100 bp 100 bp 30 Haziran 2008 Artış Azalış Artış Azalış Değişken faizli finansal araçlar 9,282 (10,003) Nakit akım duyarlılığı (net) 9,282 (10,003) Kar veya zarar Özkaynak 100 bp 100 bp 31 Aralık 2007 Artış Azalış Artış Azalış Değişken faizli finansal araçlar 331 (358) Nakit akım duyarlılığı (net) 331 (358)

14 11 5 Bölümlere göre finansal raporlama 5.1 İşletme Bölümleri 30 Haziran 2008 Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Diğer Eliminasyon Toplam Gelirler Grup dışından sağlanan gelirler 1,738, ,395 1,170,591 65, , ,311,422 Bölümler arası gelirler 1, ,762 9,182 (16,313) -- Toplam gelirler 1,739, ,395 1,170,730 71, ,603 (16,313) 3,311,422 Faaliyet karı Bölüm faaliyet karı 348,438 4,186 6,804 (9,362) 234, ,337 Dağıtılamayan giderler (38,743) Faaliyet karı 546,594 Net finansman giderleri (60,012) İştirak kazancı / (kaybı) 1, (92) -- 1,842 Vergi karşılığı (81,420) Net dönem karı 407, Haziran 2008 Diğer bilgiler Bölüm varlıkları 25,561, ,016 1,219, ,888 2,433,856 (118,854) 30,383,212 Hisse senetleri 16, , ,995 Dağıtılamayan varlıklar 1,127,370 Varlıklar toplamı 31,558,577 Bölüm yükümlülükleri 22,886, , ,391 51, ,478 (201,804) 23,882,768 Dağıtılamayan yükümlülükler 2,270,012 Yükümlülükler toplamı 26,152, Haziran 2008 Maddi duran varlık yatırımları 48,792 18,896 64,897 71, , ,920 Amortisman 26,705 7,636 10,130 16,553 10, ,036 Amortisman harici gayri nakdi giderler 40,815 11,808 1,986 14,188 27, ,950

15 5 Bölümlere göre finansal raporlama (devamı) 5.1 İşletme Bölümleri (devamı) Haziran 2007 Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Diğer Eliminasyon Toplam Gelirler Grup dışından sağlanan gelirler 1,192, ,997 1,059,066 48, , ,542,670 Bölümler arası gelirler (1,301) -- Toplam gelirler 1,193, ,997 1,059,066 48, ,949 (1,301) 2,542,670 Faaliyet karı Bölüm faaliyet karı 405,544 11,716 41,856 (9,481) 5,923 16, ,080 Dağıtılamayan giderler (26,010) Faaliyet karı 446,070 Net finansman giderleri (4,788) İştirak kazancı , , ,391 Vergi karşılığı (57,371) Net dönem karı 393, Aralık 2007 Diğer bilgiler Bölüm varlıkları 23,212, ,846 1,053, ,693 2,180,059 (109,795) 27,422,463 Hisse senetleri 14, , ,306-51,790 Dağıtılamayan varlıklar 417,367 Varlıklar toplamı 27,891,620 Bölüm yükümlülükleri 20,880, , ,834 39,507 68,856 (94,479) 21,555,717 Dağıtılamayan yükümlülükler 1,224,177 Yükümlülükler toplamı 22,779, Haziran 2007 Maddi duran varlık yatırımları 27,631 5,425 71,609 34,511 11, ,764 Amortisman 22,261 8,300 7,356 16,604 8, ,369 Amortisman harici gayri nakdi giderler/(gelirler) (49,420) 375 (1,681) 9,255 (4,822) -- (46,293)

16 5 Bölümlere göre raporlama (devamı) 5.2 Müşterek yönetime tabi ortaklıklar Müşterek yönetime tabi ortaklıklar, ilişikteki özet konsolide mali tablolara oransal konsolidasyon yöntemi ile dahil edilmiştir. 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, bankacılık ve finans bölümüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili varlıklar toplamı 25,640,902 bin YTL (31 Aralık 2007: 23,262,510 bin YTL), yükümlülükler toplamı ise 22,441,015 bin YTL dir (31 Aralık 2007: 20,896,721 bin YTL). 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait bankacılık ve finans bölümüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıkların net karı sırasıyla 316,148 bin YTL ve 168,410 bin YTL dir (30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait net kar, sırasıyla, 392,588 bin YTL ve 282,811 bin YTL dir). 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, inşaat bölümüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili varlıklar toplamı 195,990 bin YTL (31 Aralık 2007: 118,060 bin YTL), yükümlülükler toplamı ise 135,281 bin YTL dir (31 Aralık 2007: 47,042 bin YTL). 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait inşaat bölümüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıkların net karı, sırasıyla, 13,445 bin YTL ve 3,126 bin YTL dir (30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait net kar ve zarar, sırasıyla, 4,876 bin YTL ve (1,483) bin YTL dir). 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, otomotiv sektörüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili varlıklar toplamı 439,764 bin YTL (31 Aralık 2007: 288,103 bin YTL), yükümlülükler toplamı ise 400,831 bin YTL (31 Aralık 2007: 242,792 bin YTL) dir. 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait otomotiv sektörüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıkların net karı, sırasıyla, 10,506 bin YTL ve 187 bin YTL dir. 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle, diğer sektörüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıklarla ilgili varlıklar toplamı 45,289 bin YTL (31 Aralık 2007: 45,295 bin YTL), yükümlülükler toplamı ise 10,076 bin YTL dir (31 Aralık 2007: 9,052 bin YTL). 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait diğer sektörüne ilişkin müşterek yönetime tabi ortaklıkların net zararı 1,030 bin YTL dir (30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık ve üç aylık ara hesap dönemlerine ait net kar ve zarar, sırasıyla, 356 bin YTL ve (3,540) dir). 5.3 Amortisman harici gayri nakdi giderler/(gelirler) 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait amortisman harici gayri nakdi giderler/(gelirler) aşağıdaki gibidir: Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Diğer Toplam Kredi karşılıkları 71, ,195 Faiz tahakkukları ve diğer gider karşılıkları (41,711) 11, ,384 27,129 11,120 Sigorta teknik karşılıkları 5, ,902 Şüpheli alacak karşılıkları 2, ,683 Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları , ,292 Kıdem tazminatı karşılığı 100 (165) ,058 Satılmaya hazır maddi duran varlıklardaki makul değer değişimi Stok karşılıkları Maddi duran varlık değer düşüklüğünün geri çevrilmesi (154) (147) (301) Tahsili şüpheli kredilerden tahsilatlar (8,886) (8,886) Diğer 11, ,254 Toplam 40,815 11,808 1,986 14,188 27,153 95,950 13

17 5 Bölümlere göre raporlama (devamı) 5.3 Amortisman harici gayri nakdi giderler/(gelirler)(devamı) 30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait amortisman harici gayri nakdi giderler/(gelirler) aşağıdaki gibidir: Bankacılık ve finans İnşaat Otomotiv Turizm Diğer Toplam Kredi karşılıkları 36, ,800 Sigorta teknik karşılıkları 8, ,517 Kıdem tazminatı karşılığı 1, ,546 Şüpheli alacak karşılıkları , ,252 Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları , ,002 Satılmaya hazır maddi duran varlıklardaki makul değer değişimi Maddi duran varlık değer düşüklüğünün geri çevrilmesi (479) (146) (625) Tahsili şüpheli kredilerden tahsilatlar (4,939) (4,939) Faiz tahakkukları ve diğer gider karşılıkları (95,635) 274 (2,683) 6,779 (6,197) (97,462) Diğer 3, ,442 Toplam (49,420) 375 (1,681) 9,255 (4,822) (46,293) 6 Gelirler ve gelirlerin maliyeti 30 Haziran tarihlerinde sona eren altı ve üç aylık lere ait bankacılık ve finans bölümü ile diğer endüstriyel bölümlerin gelirleri ve gelirlerinin maliyetleri aşağıdaki gibidir: 30 Haziran 2008 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık 30 Haziran 2007 tarihinde sona eren altı aylık üç aylık Bankacılık ve finans bölümü Bankacılık faaliyetleri: Faiz gelirleri 1,408, , , ,491 Faiz giderleri (861,125) (444,047) (567,417) (288,117) Ücret ve komisyon gelirleri 311, , , ,404 Ücret ve komisyon giderleri (106,148) (59,027) (51,965) (28,160) Net faaliyet geliri 752, , , ,618 Sigortacılık faaliyetleri: Teknik gelirler 18,310 8,826 38,644 20,984 Teknik giderler (3,787) (1,055) (14,444) (7,203) Net teknik gelirler 14,523 7,771 24,200 13,781 Bankacılık ve finans bölümü brüt karı 767, , , ,399 Diğer endüstriyel bölümler Net gelirler 1,573, ,214 1,349, ,014 Gelirlerin maliyeti (1,340,376) (717,847) (1,099,756) (592,451) Diğer endüstriyel bölümler brüt karı 232, , , ,563 Brüt kar toplamı 999, , , ,962 14

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Bilgilere Ait İnceleme Raporu Özet Ara Dönem Konsolide Finansal Durum Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Özet Ara Dönem Konsolide Özkaynak

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Finansal Durum Tablosu Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Konsolide Nakit Akış Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Konsolide Bilanço Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Kayıtlara Alınan Gelir ve Giderler Tablosu Konsolide Nakit Akım Tablosu Ek: İlave Bilgiler Amerikan Doları na Çevrim

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Girişim Faktoring Anonim Şirketi ( Girişim Faktoring veya Şirket ) 1997 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in faaliyet alanı olan faktoring, üretici, dağıtıcı ve

Detaylı

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler

Doğuş Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları İçindekiler İçindekiler Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Bilgilere Ait İnceleme Raporu Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu Ara Dönem Özet Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Ara Dönem

Detaylı

BEKO ELEKTRONİK A.Ş. 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BEKO ELEKTRONİK A.Ş. 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza. Süleyman Seba Caddesi

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1-GİRİŞ GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.03.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.Ticaret Sicil Numarası : 262909 4.Merkez Adresi

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Pozitif Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Bu rapor 57 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2008 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU...

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR 1-2 GELİR TABLOSU 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 4 MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Tarihi Đtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 01 OCAK 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (Şirket) Uşak Elektro Porselen A.Ş. adıyla 1972 yılında kurulmuştur. Şirket in kuruluş aşamasında elektro porselen üretimi

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 Nazım Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 5 Özkaynak Değişim Tablosu 6 Nakit Akış Tablosu 7 Kar Dağıtım

Detaylı