HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar"

Transkript

1 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

2 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2013 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 511,568, ,794, Kasa 14 26,848 51, Alınan Çekler Bankalar ,555, ,433, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 58,985,418 57,309, Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2,641,442 7,119, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 1,494,181 6,179, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11 1,147, , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler Krediler Karşılığı Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Şirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 137,361, ,553, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar ,147, ,973, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 4.2, 12 (2,874,076) (2,635,609) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 29,089,379 23,390, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı 4.2, 12 (28,001,211) (22,174,309) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar , Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar , Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - E- Diğer Alacaklar 705, , Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Verilen Depozito ve Teminatlar , , Diğer Çeşitli Alacaklar , , Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu Şüpheli Diğer Alacaklar 4,197 4, Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı 4.2 (4,197) (4,197) F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 53,976,253 47,557, Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 49,297,625 42,136, Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 4,678,628 5,420,957 G- Diğer Cari Varlıklar 4,318,861 4,249, Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 47,133 47, Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 12 4,028,428 4,183, Ertelenmiş Vergi Varlıkları İş Avansları ,075 15, Personele Verilen Avanslar ,225 3, Sayım ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar Karşılığı - - I- Cari Varlıklar Toplamı 710,572, ,724,180 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Bilanço II- Cari Olmayan Varlıklar VARLIKLAR Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Denetimden Geçmiş Önceki Dönem Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı - - C- Diğer Alacaklar 111, , Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Verilen Depozito ve Teminatlar , , Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı - - D- Finansal Varlıklar 120, , Bağlı Menkul Kıymetler İştirakler 9 120, , İştirakler Sermaye Taahhütleri Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı

3 Tarihi İtibarıyla Bilanço E- Maddi Varlıklar 4,356,872 4,005, Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 6, 7 925,625 1,203, Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı 6, 7 (41,859) (41,859) 3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller Makine ve Teçhizatlar 6 3,860,730 3,564, Demirbaş ve Tesisatlar 6 3,239,794 3,055, Motorlu Taşıtlar 6 7,440 7, Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 3,779,842 2,713, Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Birikmiş Amortismanlar 6 (7,414,700) (6,495,730) 10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar 783, , Haklar Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Araştırma ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 1,968,141 1,885, Birikmiş İtfalar 8 (1,184,837) (1,014,770) 8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - - G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Ertelenmiş Üretim Giderleri Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 5,160,000 5,160, Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 5,160,000 5,160, Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 10,531,869 10,281,435 Varlıklar Toplamı 721,104, ,005,615 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Bilanço III- Kısa Vadeli Yükümlüler YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2013 A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 72,710,773 42,049, Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 67,001,541 35,868, Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 7,028 53, Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 5,702,204 6,126, Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu - - C-İlişkili Taraflara Borçlar 19,45 5,039 46, Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 19, 45 5,039 45,602 D- Diğer Borçlar 11,086,275 12,326, Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 19 4,818,184 7,001, Diğer Çeşitli Borçlar 19 6,429,556 5,617, Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (161,465) (292,788) E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 337,780, ,390, Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net ,991, ,221, Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 17 2,322,186 1,381, Hayat Matematik Karşılığı - Net Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net ,681, ,999, İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 2,785,250 2,788,453 F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 4,730,276 5,273, Ödenecek Vergi ve Fonlar 4,165,684 4,901, Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 458, , Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 106,383 4, Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 8,599,332 5,448, Kıdem Tazminatı Karşılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı 23 8,599,332 5,448,506 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 16,219,327 13,331, Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 19 16,219,327 13,331, Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 451,131, ,866,439 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 4 5

4 Tarihi İtibarıyla Bilanço IV- Uzun Vadeli Yükümlüler YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2013 A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu - - C- İlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 6,088,721 5,254, Kazanılmamış Primler Karşılığı Net Devam Eden Riskler Karşılığı - Net Hayat Matematik Karşılığı - Net 17 2,094,664 2,324, Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net Diğer Teknik Karşılıklar Net 17 3,994,057 2,929,959 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 3,482,713 2,951, Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 3,482,713 2,951, Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Ertelenmiş Komisyon Gelirleri Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 9,571,434 8,205,997 Tarihi İtibarıyla Bilanço ÖZSERMAYE V- Özsermaye Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2013 A- Ödenmiş Sermaye 221,403, ,403, (Nominal) Sermaye 2.13, ,403, ,403, Ödenmemiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Sermayeye Eklenecek Satış Karları Yabancı Para Çevirim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri - - C- Kar Yedekleri 743, , Yasal Yedekler , , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Fonlar (Yedekler) Finansal Varlıkların Değerlemesi 11,15 99, , Diğer Kar Yedekleri - - D- Geçmiş Yıllar Karları 7,682, Geçmiş Yıllar Karları 7,682,228 - E-Geçmiş Yıllar Zararları - (50,655,516) 1- Geçmiş Yıllar Zararları - (50,655,516) F-Dönem Net Zararı 30,572,377 58,606, Dönem Net Karı 30,572,377 58,606, Dönem Net Zararı Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı - - V- Özsermaye Toplamı 260,401, ,933,179 Yükümlülükler Toplamı 721,104, ,005,615 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6 7

5 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak - Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Temmuz- Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Temmuz I-TEKNİK BÖLÜM Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak - Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Temmuz- Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Temmuz A- Hayat Dışı Teknik Gelir 284,040, ,112, ,998,532 92,500, Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 240,813,749 89,993, ,127,932 81,752, Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) ,524,596 84,097, ,128,875 75,758, Brüt Yazılan Primler ,830, ,910, ,984, ,036, Reasüröre Devredilen Primler 10,17 (154,368,938) (37,048,316) (101,742,828) (31,534,668) SGK ya Aktarılan Primler 17 (7,937,180) (2,764,754) (8,112,662) (2,742,503) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (12,770,223) 189,160 (2,990,200) 3,978, Kazanılmamış Primler Karşılığı 17 (28,111,169) 13,795,731 (16,825,169) 5,201, Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı 17 15,192,140 (13,559,052) 14,594,872 (1,294,390) Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı ,806 (47,519) (759,903) 71, Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (940,624) 5,707,630 11,989,257 2,014, Devam Eden Riskler Karşılığı 17 (5,653,409) (2,857,062) 9,460,594 4,160, Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı 17 4,712,785 8,564,692 2,528,663 (2,145,525) 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 40,219,294 13,685,052 25,304,371 10,017, Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 102,054-36, Brüt Diğer Teknik Gelirler 102,054-36, Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri ,905,888 1,433,307 3,530, ,098 B- Hayat Dışı Teknik Gider (234,315,767) (74,540,906) (224,855,258) (82,665,319) 1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (162,157,922) (47,495,241) (152,431,796) (59,701,212) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17,29 (151,475,518) (45,652,396) (142,340,426) (54,460,109) Brüt Ödenen Tazminatlar 17 (204,380,990) (63,208,986) (167,167,775) (66,495,787) Ödenen Tazminatlar da Reasürör Payı 10,17 52,905,472 17,556,590 24,827,349 12,035, Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (10,682,404) (1,842,845) (10,091,370) (5,241,103) Muallak Tazminatlar Karşılığı 17 (32,757,605) (34,957,759) (47,196,511) (12,654,369) Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı 17 22,075,201 33,114,914 37,105,141 7,413, İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) İkramiye ve İndirimler Karşılığı İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 (1,060,895) (919,440) (126,554) 144, Faaliyet Giderleri 32 (66,433,393) (23,939,350) (65,890,028) (21,028,590) 5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) 17,29 229,578 (376,624) Matematik Karşılıklar ,310 (231,083) Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı 17 (16,732) (145,541) Diğer Teknik Giderler (4,893,135) (1,810,251) (6,406,880) (2,080,316) 6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler 47 (4,893,135) (1,810,251) (6,406,880) (2,080,316) 6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A B) 49,725,218 30,571,417 45,143,274 9,835,042 D- Hayat Teknik Gelir Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) Brüt Yazılan Primler Reasüröre Devredilen Primler Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Kazanılmamış Primler Karşılığı Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Devam Eden Riskler Karşılığı Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı Hayat Branşı Yatırım Geliri Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Diğer Teknik Gelirler Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri E- Hayat Teknik Gider Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Ödenen Tazminatlar Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Muallak Tazminatlar Karşılığı Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) İkramiye ve İndirimler Karşılığı İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Matematik Karşılıklar Aktüeryal Matematik Karşılık Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahipleribe Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) Matematik Karşılığında Reasürör Payı Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahipleribe Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) Faaliyet Giderleri Yatırım Giderler Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D E) G- Emeklilik Teknik Gelir Fon İşletim Gelirleri Yönetim Gideri Kesintisi Giriş Aidatı Gelirleri Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi Özel Hizmet Gideri Kesintisi Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri Diğer Teknik Gelirler H- Emeklilik Teknik Gideri Fon İşletim Giderleri Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri Faaliyet Giderleri Diğer Teknik Giderler I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G H) İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 8 9

6 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Nakit Akış Tablosu II-TEKNİK BÖLÜM Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Ocak - Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 1 Temmuz- Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Ocak Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 1 Temmuz A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 507,506, ,266,081 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) 49,725,218 30,571,417 45,143,274 9,835,042 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 49,725,218 30,571,417 45,143,274 9,835,042 K- Yatırım Gelirleri 40,219,294 13,685,049 25,304,372 10,017, Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 24,794,745 9,101,666 16,416,156 5,830, Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 959,340 67,430 1,253, , Finansal Yatırımların Değerlemesi 3,007, ,572 2,960,088 1,784, Kambiyo Karları ,414,275 4,342,329 4,627,150 1,832, İştiraklerden Gelirler Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 43,714 4,052 47,156 2, Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Yatırımlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri (50,046,313) (17,290,229) (28,029,403) (11,233,437) 1- Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil 4.2 (357,810) (116,368) (344,733) (113,694) 2- Yatırımlar Değer Azalışları Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar 4.2 (266,673) (142,884) (666,743) (549,964) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (40,219,294) (13,685,052) (25,304,371) (10,017,233) 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar Kambiyo Zararları 4.2 (8,074,272) (2,954,740) (699,582) (205,481) 7- Amortisman Giderleri 6,8 (1,128,264) (391,185) (1,013,974) (347,065) 8- Diğer Yatırım Giderleri M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (9,325,822) (1,605,482) (4,948,295) (2,550,079) 1- Karşılıklar Hesabı 47 (9,996,430) (1,318,181) (4,385,024) (2,055,890) 2- Reeskont Hesabı ,421 (239,021) (555,998) (452,176) 3- Özellikli Sigortalar Hesabı Enflasyon Düzeltmesi Hesabı Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri Diğer Gelir ve Karlar 77,151 5,615 87, Diğer Gider ve Zararlar (138,964) (53,895) (94,845) (42,013) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları Önceki Yıl Gider ve Zararları N- Dönem Net Zararı 30,572,377 25,360,755 37,469,948 6,068, Dönem Zararı 30,572,377 25,360,755 37,469,948 6,068, Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Dönem Net Zararı 30,572,377 25,360,755 37,469,948 6,068, Enflasyon Düzeltme Hesabı Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - 11, Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (462,355,635) (389,485,639) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (46,398) - 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit 45,104,945 2,791, Faiz ödemeleri Gelir vergisi ödemeleri , , Diğer nakit girişleri 73,869,223 17,797, Diğer nakit çıkışları (79,682,598) (28,191,312) 12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 39,446,208 (7,367,759) B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı 287, , Maddi varlıkların iktisabı 6, 8 (1,635,800) (1,100,131) 3. Mali varlık iktisabı 11 (2,067,942) (10,550,918) 4. Mali varlıkların satışı 11 7,119,905 2,438, Alınan faizler 28,088,551 18,659, Alınan temettüler Diğer nakit girişleri ,414,275 4,627, Diğer nakit çıkışları (8,698,755) (1,711,056) 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 34,507,681 12,577,777 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı Kredilerle ilgili nakit girişleri Finansal kiralama borçları ödemeleri Ödenen temettüler Diğer nakit girişleri - 120,276, Diğer nakit çıkışları Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit - 120,276,000 D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ ,417, ,530,698 E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 73,953, ,486,018 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu ,231, ,452,314 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu ,185, ,938,332 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 10 İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 11

7 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu 1 Genel bilgiler ÖNCEKİ DÖNEM Dip not Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri Varlıklarda Değer Artışı Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar V Önceki Dönem Sonu Bakiyesi ,403,100 - (17,000) ,708 32,300,000 - (45,913,986) (157,317,530) 50,830,292 A Sermaye Artırımı ,276, ,276,000 1 Nakit ,276, ,276,000 2 İç Kaynaklardan B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar D Finansal Varlıkların Değerlemesi (32,123) (32,123) E Yabancı Para Çevrim Farkları Net Dönem Karı/(Zararı) Geçmiş Yıllar Zararları Toplam 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi tarihi itibarıyla, nin ( Şirket ) sermayesinde doğrudan veya dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu Alman Talanx AG bünyesinde yer alan Talanx International Aktiengesellschaft tır. 1.2 Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi (veya eğer kayıtlı büronun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer) Şirket, 1 Şubat 1995 yılında Türkiye de tescil edilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir. Şirket, Tatlısu Mah. Arif Ay Sokak No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. Şirket, taraflar arasında imzalanan satış anlaşması çerçevesinde 30 Haziran 2006 tarihi itibarıyla Alman Talanx AG bünyesinde yer alan HDI-Gerling International Holding AG (yeni adıyla Talanx International Aktiengesellschaft ) tarafından devralınmış, buna müteakip Şirket in ünvanı olarak değiştirilmiştir. F Diğer Kazanç ve Kayıplar ,576,000 - G Enflasyon Düzeltme Farkları H Net Dönem Karı/(Zararı) ,469,948-37,469,948 I Dağıtılan Temettü J Yedeklere Transfer ,913,986 (45,913,986) - VI Dönem Sonu Bakiyesi ,403,100 - (49,123) , ,469,948 (50,655,516) 208,544,117 CARİ DÖNEM V Önceki Dönem Sonu Bakiyesi ,403, , , ,606,019 (50,655,516) 229,933,179 A Sermaye Artırımı Nakit İç Kaynaklardan B İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri C Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar (152,691) (152,691) D Finansal Varlıkların Değerlemesi , ,432 E Yabancı Para Çevrim Farkları F Diğer Kazanç ve Kayıplar G Enflasyon Düzeltme Farkları H Net Dönem Karı/(Zararı) ,572,377-30,572,377 I Dağıtılan Temettü J Yedeklere Transfer , ( 58,606,019) 58,337,744 - VI Dönem Sonu Bakiyesi 221,403,100-99, , ,572,377 7,682, ,401, İşletmenin fiili faaliyet konusu Şirket, başta yangın, nakliyat, oto kaza, oto dışı kaza (sorumluluk sigortaları), ferdi kaza, mühendislik ve tarım olmak üzere hayat dışı sigortacılık branşlarında faaliyet göstermektedir. Şirket, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla İç Anadolu, Marmara, Ege, Güney Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Samsun ve İstanbul Bölge Müdürlüğü ile birlikte 1,159 yetkili, 1 yetkisiz acente ve 9 banka ( 2013: 1,136 yetkili, 1 yetkisiz, 9 banka) ile birlikte çalışmaktadır. 1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklanması Şirket faaliyetlerini, 14 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ( Sigortacılık Kanunu ) ve bu kanuna dayanılarak T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ( Hazine Müşteşarlığı ) tarafından yayımlanan diğer yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olup; yukarıda Not 1.3 te bahsedilen sigortacılık branşlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 1.5 Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir: Üst kademe yöneticiler(*) 5 2 Diğer personel Toplam (*) Şirket in genel müdür ve genel müdür yardımcıları dahil edilmiştir. İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Bu rapor 57 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla

Detaylı

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar 30 Nisan 2012 Bu rapor 72 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2012 Tarihi

Detaylı

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi

Euler Hermes Sigorta Anonim Şirketi Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Tarihi Đtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Bağımsız

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir)

30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir) 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi ( Şirket ), herhangi bir Şirket veya grubun kontrolünde değildir. 1.2 Kuruluşun ikametgâhı ve yasal yapısı, şirket

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem bilanço 1-5 Ara dönem gelir tablosu 6-8 Ara dönem nakit akış

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9...

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.)

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2009 I- Cari Varlıklar

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 10-71 EK 1 - KAR

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL RAPORU T.C. Başbakanlık

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Eski adıyla Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi) 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Đçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilanço 3-7 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 8-9

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar

Detaylı