BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) STRATEJİK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI (BUTSO) 2012-2015 STRATEJİK PLAN"

Transkript

1 (BUTSO) - STRATEJİK PLAN Burdur,

2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ Konunun Önemi Planın Amacı ve Kapsamı STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planın Sahiplenilmesi Planlama Sürecinin Organizasyonu Stratejik Planlama Proje Ekibi İhtiyaçların Tespiti Zaman Planı Hazırlık Programı DURUM ANALİZİ Tarihi Gelişim Organizasyon Şeması ve Organizasyonel Yapı Organizasyon Şeması Birimler ve Faaliyetleri Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi BUTSO nun Faaliyet Gösterdiği Alanlar Paydaş Analizi Paydaşların Tespiti Paydaş Görüşlerinin Belirlenmesi Paydaş Analizleri Kurum İçi Analiz Personel Durumu Mali Yapı Teknolojik Altyapı Çevre Analizi İç Çevre Analizi... 32

3 4.7.2 Dış Çevre Analizi İlin Coğrafi Konumu ve Yapısı GZFT (SWOT) Analizi GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler ve Kalite Politikası Temel Değerler Kalite Politikası Stratejik Amaçlar Hedefler Hedeflere Uygun Faaliyetler ve Performans Göstergeleri MALİYETLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKLER... 75

4 BAŞKAN SUNUŞU Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, dünyada yaşanan değişim ve gelişmeler neticesinde yeniden yapılanma sürecine girmişlerdir. Günümüzde hem özel sektör işletmeleri hem de kamu kuruluşları geleceklerine yön vermek ve daha emin adımlarla ilerlemek için, kendilerine güvenilir bir yol çizme eğilimindedirler. Stratejik Plan ın önemi ve gerekliliği, gelişen ve sürekli değişen günümüz şartlarında güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik bir yapı oluşturmaktır. Sürdürülebilen kalkınmanın ve gelişmişliğin temelini oluşturan verilere dayalı planlama yapmak,kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmanın verimliliğini ortaya koymakla beraber, mevcut sanayimizin iyi analiz edilebilmesi ve geliştirilmesi, yatırımcılarımızın ilimizde desteklenmesi hususunda önem arz etmektedir. Bu amaçla yola çıkılan ve hazırlanan Stratejik Planımızda, nerede olduğumuzu, nereye gitmek istediğimizi, stratejik amaç, hedef ve uygulanacak olan faaliyetlerimizi zaman çerçevesi içerisinde belirledik. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak görevimiz, üyelerimize ve girişimcilere en iyi hizmeti sunmak ve onların gelişmelerini sağlamaktır. Buna dayanarak; hazırlamış olduğumu Stratejik Planda uygulanacak faaliyetler, hem KOBİ lerimizin hem de girişimcilerimizin yararlanacağı ve fayda sağlayacağı şekilde planlanmıştır. Küresel rekabet ortamında bizim amacımız Burdur un çıkarlarını gözetmek ve maksimum faydayı üyelerimize iletmektir. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası olarak hazırlamış olduğumuz - yıllarını kapsayan Stratejik Planın Odamız ve ilimiz için hayırlı olmasını diler, çalışma sırasında emeği geçen, Oda personelimize, proje ekibimize ve değerli katkılarından dolayı fikirlerini bizimle paylaşan bütün paydaşlarımıza teşekkür ederim. Saygılarımla; Yusuf KEYİK BUTSO Yönetim Kurulu Başkanı

5 KISALTMALAR: ABİGEM BURDUR OSB AFSİAD BTB BUTSO BUTİAD DEİK DPT BAGEV EİB GZFT BUSİAD İGEME BAKA KOBİ KOSGEB MTA PEST TAPDK TEB TOBB TOSYÖV TSE TUİK TURSAB TÜMSİAD : Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi : Burdur Organize Sanayi Bölgesi : Burdur Sanayicileri ve İşadamları Derneği : Burdur Ticaret Borsası : Burdur Ticaret ve Sanayi Odası : Burdur Tüccar ve İş Adamları Derneği : Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu : Devlet Planlama Teşkilatı : Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı : Ege İhracatçılar Birliği : Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Tehditler ve Fırsatlar Analizi : Burdur Sanayici ve İşadamları Derneği : İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi : Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı : Maden Tetkik Arama : Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Analizi : Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu : Türk Ekonomi Bankası : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı : Türk Standartları Enstitüsü : Türkiye İstatistik Kurumu : Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği : Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği

6 TABLOLAR: Tablo 1: Detay Stratejik Planlama Proje Ekibi Tablo 2: Paydaşlar Tablosu Tablo 3: BUTSO Personeli ve Nitelikleri Tablo 4: BUTSO yılı bütçesinin gelir gider oranları Tablo 5: BUTSO'nun - yılları arası tahmini bütçe öngörüleri Tablo 6: Yılları Yatırım tablosu Tablo 7: Dünya Doğal Taş İhracatının Gelişimi Tablo 8: Doğal Taş Üretiminin Ülke Dağılımı, 2007 Tablo 9: Bölge İllerinin Nüfus Göstergeleri Tablo 10: İstihdam Göstergeleri (%) Tablo 11: Burdur İli Genel Sanayi Durumu Tablo 12: Bütçe Tablosu

7 1 GİRİŞ 1.1 Konunun Önemi Burdur Ticaret ve Sanayi Odası nı uzun yıllara dayanan geçmişi ve birikimi ile kalite yönetim çalışmalarına önem veren, yasal zorunluluklarının yanı sıra sürekli gelişmeyi hedefleyen ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir kurumdur. Kurumsal yapısını güçlendirmek ve daha profesyonel çalışarak Burdur a kaliteli hizmet sunmak amacıyla yapılmış olan - yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlığı BUTSO nun mevcut çalışmalarına nitelik kazandıracak ve sistemli bir yol izleyerek gelişmesini sağlayacaktır. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, sürekli kendisini yenilemeyi ve geliştirmeyi ilke haline getirmiş, verimliliğini artırmak ve değişim sürecini başlatmak adına 2005 yılında, TS EN ISO 9001: 2000 belgesini almıştır yılında başlatılan Türk Oda Geliştirme Programı ile Türk Oda Sisteminin, Avrupa Oda Sistemine uyumunun sağlanması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yine yılında Akredite Oda olma çalışmalarını tamamlamak üzere olan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, hizmetlerine kaliteli bir şekilde devam etmektedir. Akredite o d a olacak olan BUTSO, her yıl kendi performansını değerlendirerek, üç yılda bir de TOBB tarafından belirlenen denetçilerle hizmet kalitesini artırmayı hedeflemiştir. Stratejik Planlama, kurumun bulunduğu nokta ile ulaşmayı hedeflediği yer arasındaki yolu ifade eder. Yani, bir kurumda çalışan her kademedeki kişilerin katılımı ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütünüdür. Stratejik Planın amacı belirlenen hedeflere, ne zaman, hangi kaynaklarla ve nasıl ulaşılacağının ortaya konmasıdır. Stratejik Plan, kurumun misyonunu, hedeflerini ve performans ölçümlerinin belirlenmesinde önemli bir araçtır. Stratejik Planın etkili ve başarılı kullanılarak rehber niteliği taşıması için, aşağıdaki sorulara verilecek yanıtlar ile planlamanın süreci oluşturulur. Neredeyiz? Nerede olmayı hedefliyoruz? Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşırız? Gelişmemizi nasıl ölçeriz? Başarılarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı Kuruluşların işini daha iyi yapmasına ve kendi enerjisine odaklanmasına yardımcı olmak, faaliyette bulunduğu ortamın çevresindeki değişikliklere göre yönünü belirleyip o yöne doğru gitmesini sağlamak, çalışanlarının aynı amaç için çalışıyor olmalarını sağlamak stratejik planlamanın temel amaçlarıdır. Kısaca stratejik planlama bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden yaptığını şekillendiren ve ona bu konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üreten sistemli çabadır. 7

8 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası - yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlığında, politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesini güçlendirmeyi, amaç ve hedeflerine yönelik yönetim anlayışını ve bütçelemeyi geliştirmeyi, hesap verme sorumluluğunu oluşturmayı, üyelerine kaliteli servis sağlamayı, müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı amaçlamıştır. Ayrıca kamu idarelerinin kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler kapsamında geleceğe yönelik misyon ve vizyonun oluşması, stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, performansları önceden belirlenen göstergeler doğrultusunda ölçülmesi ve uygulamaların izlenip değerlendirilmesi amacıyla uzun vadeli ve sürdürülebilir stratejilerin formüle edilip uygulanması için Burdur Ticaret ve Sanayi Odası nın stratejik planı hazırlanmıştır. Hazırlanan Stratejik Plan da yer alan her bir bölüm için stratejik planlama ekibinin analizleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın hazırlamış olduğu Burdur Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması, BAKA ve BAGEV Burdur Gelecek Stratejisi, Türkiye Kalkınma Bankası nın Sektörel Araştırma Raporları ile Ege Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Durum Raporu, Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Oda nın stratejik plan ile ilgili verileri kaynak olarak bu çalışma kapsamında kullanılmıştır. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası nın Stratejik Planını değerlendirecek olan kurum ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Kurulu dur. Akreditasyon sürecini oluşturan önemli bir standardizasyon bileşeni ise Stratejik Plandır TOBB Odalar ve Borsalar Akreditasyon Kılavuzunda belirtildiği gibi Bu yeni standart, yetki almayı isteyen tüm odaların ve borsaların sahip olmaları ve üyelerine sunmaları gereken bir takım zor, temel becerileri ve hizmetleri içeren kapsamlı ve güvenilir bir çerçeveye dayanmaktadır. Akreditasyon standardı oluşturmak adına bu stratejik planın hazırlanması önem kazanmaktadır Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte de belirtildiği üzere, Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken, orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli mali planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate alarak yıllar itibariyle amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunur. Buna ilişkin olarak bu planda, stratejik hedefler, faaliyetler ve performans göstergeleri yıllar bazına dağıtılarak hazırlanmış ve mali kaynak dağıtımı yapılmıştır. 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için izleyeceği yolu ve yöntemi belirlemesi gereklidir. Stratejik Planlama, kuruluşun bulunduğu noktadan ulaşmak istediği noktaya gitmek için belirlediği yoldur. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı içermektedir. Ülkemizde artık ileriye yönelik planlar yapılmaya özen gösterilmektedir. Günümüzde önemli bir yere sahip olan Stratejik Planlama, sadece özel şirket ya da kamu idareleri için değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları için de ayrı bir zorunluluk olmuştur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun tarihinde yürürlüğe girmesiyle kamu kurumlarının da stratejik plan hazırlıkları zorunlu hale gelmiştir

9 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak belirtilmiştir. Yine aynı Kanunun 7. Maddesinde de Hükümet politikaları, kalkınma planları, yıllık programlar, stratejik planlar ile bütçe hazırlanması, yetkili organlarda görüşülmesi, uygulanması ve uygulama sonuçları ile raporların kamuoyuna açık ve ulaşılabilir olması şeklinde belirtilmesiyle stratejik planın amaç ve önemi açıklanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları yasal süreç çerçevesinde bu planı hazırlama sorumluluğunu üstlenmişlerdir. 24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tüm kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri oluşturulmuştur. 18 Şubat 2006 tarihinde yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile bu birimler, stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonunu üstlenmişlerdir. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ve üst birlik olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini tanımlayan tarihli 5174 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde, dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve bu kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır şeklinde tanımlanmaktadır. 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 3.1 Planın Sahiplenilmesi 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 26 Mayıs 2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik referans olarak kabul edilebilir. Ayrıca, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası nın stratejik planının temel dayanağı 2009 tarihinde güncelleştirilmiş olan Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu ve ekleridir. 3.2 Planlama Sürecinin Organizasyonu Stratejik Planlama proje ekibi mevcut durum analizi, sektör analizleri, strateji, hedef ve faaliyetleri belirleme, bütçe oluşturmada ve planın diğer aşamalarında görevli iken, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ise stratejik planlamanın detaylarını oluşturarak proje ekibinin çalışmasına yön verdirmiş ve planın son halini oluşturmuşlardır. 9

10 2006 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 5. maddesine göre çalışma süreci boyunca Burdur Ticaret ve Sanayi Odası na yöntem ve süreç danışmanlığı sağlanmış, stratejik planın önemi, performans yönetimi, kalite yönetim sistemi ve anket uygulama teknikleri ile ilgili eğitimler düzenlemiştir. 3.3 Stratejik Planlama Proje Ekibi Tablo 1: Detay Stratejik Planlama Proje Ekibi: SIRA NO ADI SOYADI KURUM 1 Burdur Valiliği 2 Meclis Başkanı 3 Yönetim Kurulu Başkanı 4 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 5 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 6 Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 7 Yönetim Kurulu Üyesi 8 Yönetim Kurulu Üyesi 9 Yönetim Kurulu Üyesi 10 Yönetim Kurulu Üyesi 11 Yönetim Kurulu Üyesi 12 Yönetim Kurulu Üyesi 13 Yönetim Kurulu Üyesi 14 Burdur Ticaret Borsası 15 Esnaf Sanatkârlar Kredi Kefalet Koop. 16 Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği 17 Burdur MAKÜ Üniversitesi 18 Burdur MAKÜ Üniversitesi 19 Genel Sekreter 10

11 20 Genel Sekreter Yardımcısı 21 Üyelerimiz 22 Burdur KÖYKOP Başkanlığı 23 Burdur Ziraat Odası 24 Burdur Memerciler Derneği 25 BAKA 26 BAGEV 27 Burdur DSYB Başkanlığı 28 Burdur MAKÜ Üniversitesi 29 Stratejik Plan Kordinatörü 3.4 İhtiyaçların Tespiti Burdur Ticaret ve Sanayi Odası na ait Stratejik Planlama çalışmaları sırasında proje ekibi ile birlikte paydaş analizleri, kurum içi ve çevre analizleri yapıldıktan sonra, kurumun örgütsel yapısını oluşturan vizyon ve misyon ifadeleri, var olan ifadeler de kullanılarak yeniden revize edilmiştir. Vizyon ve misyon ifadeleri netleştirildikten sonra taslak stratejik planlama çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda aşağıda belirtilen konularda oluşabilecek ihtiyaçlar stratejik planlama hazırlığı çerçevesinde proje ekibi tarafından tespit edilmiştir. a) Eğitim İhtiyacı: Hem stratejik planlama ekibinin, hem de bu çalışmaya katkı da bulunacak diğer oda personelinin stratejik planlama hazırlıkları sürecinde eğitim ihtiyaçları tespit edilmiştir. Buna göre stratejik planın önemi ve performans yönetimi, anket uygulama teknikleri ile ilgili eğitimler düzenlenmiş olup, zaman zaman proje ekibi, paydaşlar ve diğer çalışanlarla toplantılar yapılarak, plan hazırlıkları aşamaların da birlikte hareket edilmiştir. b) Veri İhtiyacı: Planlama sürecinde gerekli olan bütün verilere üyelerin ve kullanıcıların beklenti ve memnuniyetlerinin karşılanması, mevcut durum tespiti, sektörlerin durumu, paydaşların görüş ve fikirlerine planın hazırlamasında ihtiyaç duyulmuştur. Ortaya çıkabilecek bütün veri ihtiyaçları hazırlık aşamasının başında tespit edilmiş ve gerekli olan bu bilgiler BUTSO nun desteğiyle, KOBİ lerden, Burdur Valiliği ve bağlı kurumlardan, DPT ve TUİK internet sitelerinden, KOSGEB Sinerji Odağı, Ege İhracatçı Birlikleri ve TSE den alınan veriler çerçevesinde hazırlanmıştır. 11

12 c) Danışmanlık İhtiyacı: Stratejik Planlama hazırlığı sırasında rehberlik amaçlı danışmanlık hizmetine ihtiyaç olup olmadığı değerlendirilmiş ve bu konuyla ilgili Burdur uzmanlarından yol göstermek için danışmanlık talep edilmiştir.. danışmanları planın içeriğine karışmamış, sadece istenen sonuçların elde edilmesine ilişkin yol gösterici bir rol oynamıştır. d) Mali Kaynak İhtiyacı Stratejik Planlama sürecinin ilk aşamalarında ihtiyaç duyulabilecek eğitim, danışmanlık ve veri temini için gerekli olabilecek mali kaynak ihtiyacı tespit edilmiş ve BUTSO yönetimi tarafından karşılanmıştır. 3.5 Zaman Planı Stratejik Plan hazırlama süreci içerisinde Aralık 2011 Şubat tarihleri arasında paydaşlarla, yönetim kurulu ve BUTSO çalışanları ile 8 adet toplantı düzenlenmiş, ortaya çıkan paydaş görüş ve önerileri doğrultusunda stratejik planın hazırlığına yön verilmiştir. Yapılan çalışmalar stratejik plan içerisine dahil edilmiştir. Taslak stratejik planlama kapsamında yapılan çalışmalara son halinin verilmesi için faaliyetler, sorumlular, tarih ve performans kriterleri gibi detay çalışmaları ve yapılacak olan faaliyetler için maliyet ve bütçe tablolarının oluşturulması Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda ilgili birimlerin çalışanları tarafından yapılmıştır. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası nın belirlenen stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetler planlaması tüm taraflar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmaların akışını gösteren şema ektedir. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı, belirlenen proje ekibi ve D e n i z l i A B İ G E M danışmanlık desteği ile Aralık - tarihlerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 3.6 Hazırlık Programı Plan hazırlığı dâhilinde yapılan çalışmalar dikkate alınarak proje ekibi tarafından oluşturulan aşağıdaki konular hazırlık programı içerisinde yer almaktadır: Eğitim ihtiyacı, Veri ihtiyacı, Danışmanlık hizmeti ihtiyacı, Planlama sürecinde gerekli olan masraflar için kaynak ihtiyacı Zaman Planı Stratejik planlama sürecine dâhil olacak kişiler ve görevleri Taslak planlama çalışmaları sırasında mevcut durum analizinin sağlıklı yapılması için paydaşların önerilerini belirttiği paydaş toplantıları yapılmıştır. Böylece, GZFT analizlerine, stratejilere, maliyet çalışmalarına ve diğer çalışmalara yol gösterecek öneriler toplanmıştır. Paydaşların tespiti yapılarak proje ekibi tarafından gerek bizzat ziyaret edilerek gerekse faks ve internet aracığıyla anketler uygulanarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca, Oda nın tüm 12

13 çalışanlarına kurum içi anketler uygulanmış ve bu anketler değerlendirilerek, çalışanların görüş ve fikirleri alınmıştır. 16 Ocak tarihinde paydaşlara; BUTSO nun GZFT analizi, anket sonuçları, stratejileri ve stratejilere uygun hedefleri sunulmuştur. Toplantıya katılan paydaşlardan konu ile ilgili ve strateji ve hedeflerin revize edilmesi için görüşlerinin belirtilmesi istenmiştir. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Toplantısı nda stratejiler ve hedefler kesinleştirilmiş ve bu hedeflere uygun faaliyetlerle birlikte faaliyetler için maliyet tablosu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu hedef ve maliyet tabloları 15 Şubat tarihinde BUTSO yönetimine sunulmuş ve önerilerini sunmaları istenmiştir. 4 DURUM ANALİZİ 4.1 Tarihi Gelişim Kuruluş tarihimiz Konya Vilayeti ne bağlı olarak Burdur Sancağı Ticaret ve Sanayi Odası adı altında 19. Asrın başlarına kadar uzanmaktadır. Odamız her ne kadar Milli Mücadele döneminde faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmış ise de, Cumhuriyet in ilânı ile birlikte 1923 Yılı ndan itibaren Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Şükrü BAYER ve arkadaşlarının özverili çalışmaları neticesinde faaliyetlerine yeniden başlamıştır. 12 Mayıs 1971 tarihinde vuku bulan elim deprem sonucunda hasarlı olması nedeniyle onarımına karar verilen binasından deprem çadırlarına taşınan Odamız, Meclis Başkanı Nevzat AKDEMİR, Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin BOYACIOĞLU, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile personelin fedakârca çalışmaları neticesinde bu çadırlarda hizmet vermeye aralıksız devam etmiştir. Odamız kurulduğu tarihten buyana sadece üyelerinin menfaatlerini korumakla yetinmeyip, ekonomik gelişime önemli katkılar sağlayacak yatırımları gerçekleştirmeyi de kendisine görev edinmiştir. Bu bağlamda Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin de desteğini alarak Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer yetkili merciler nezdinde yapmış olduğu girişimler ve yoğun çalışmalar neticesinde aşağıda yer alan değerleri Ülkemiz ve İlimiz ekonomisine kazandırmıştır. İlimizdeki örnek binalar arasında gösterilen hizmet binamızın yapımına 1988 Yılı nda karar verilmiş, dönemin Meclis Başkanı Mehmet KÜÇÜKKABAK ile Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan ERTUĞRUL un uzun süreli ve yoğun çalışmaları neticesinde ilk olarak 1993 Yılı nda Burdur Kızılay Derneği nden arsası satın alınmış,1994 Yılı ndan itibaren ise Meclis Başkanı Vural KANRICI ile Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan ERTUĞRUL un önderliğinde kurulan Emanet Komisyonu nun özverili çalışmaları neticesinde binamızın inşasına kısa sürede başlanmış, 1995 Yılı nda dönemin Meclis Başkanı Vural KANRICI ile Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin İÇOĞLU tarafından inşasına devam edilen binamız,1998 Yılı nda dönemin Meclis Başkanı Osman KISAOĞLU ile Yönetim Kurulu Başkanı Salih DİNÇER tarafından tamamlanarak hizmete açılmıştır. Odamız halen bu binasında hizmet vermeye devam etmektedir. 13

14 1999 Yılı nda Meclis Başkanı Osman KISAOĞLU ile Yönetim Kurulu Başkanı Salih DİNÇER döneminde, Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı nın kurulmasında etkin rol oynayan Odamız, Vakfa kurucu ortak olarak iştirak etmiş ve bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi konusunda Burdur-Antalya-Isparta ve Afyonkarahisar İlleri nin bir güç oluşturarak ortak hareket etmeleri temin edilmiştir Yılı nda yapılan seçimler sonucunda Meclis Başkanlığı na gelen Feyzi OKTAY ile Yönetim Kurulu Başkanlığı na gelen Yusuf KEYİK henüz göreve gelmelerinin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen, Odamız hizmetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmalar sonucunda; KOSGEB Sinerji Odağı nın, İGEME Temsilciliği nin ve K Belgeleri nin verildiği birimin Odamız bünyesinde açılmasını sağlamışlardır. Böylelikle üyelerimizin Devlet desteklerinden daha fazla yararlanmaları, ihracat yapan ve/veya yapmak isteyen üyelerimizin ve halkımızın bilgilendirilmesi ve K belgelerinin alınması konularında üyelerimize ve bu sektörde çalışanlara büyük kolaylıklar sağlanmıştır. Bunların yanı sıra Kasım 2005 tarihleri arasında 1. Burdur Sempozyumu nun gerçekleştirilmesinde Odamız maddi ve manevi destekleriyle etkin rol oynamış, Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici ve İşletme A.Ş. ne kurucu ortak olarak iştirak edilmek suretiyle girişimci ruha sahip halkımıza geliştirecekleri yeni teknolojiler konusunda verilen desteklerden azami ölçüde yararlanmaları temin edilmiştir. Odamızın 2. Organize Sanayi Bölgesi nin İlimize kazandırılması için yaptığı çalışmalar sürmektedir. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, 5174 sayılı kanunun kendisine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde faaliyetine devam etmektedir. Meclis Başkanı Fevzi OKTAY ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf KEYİK dir. Ticaret ve Sanayi Odamız, Burdur çevresindeki ticari ve sınai faaliyetlerin gelişmesine yardımcı olmanın yanında; Kapasite raporları, ATR ve Menşei Belgeleri, Üye Sicil ve Faaliyet Belgeleri, K Belgeleri, Sigortacılık, İthalat ve İhracata Yönelik Ekspertiz Rapor Tanzimleri yanında Ticaret Sicil İşlemlerini de Oda bünyesinde yürütmektedir. Odamız 2005 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS EN ISO 9001:2000 şartlarına uygun bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olduğu belgelendirilmiş, olup, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından AKREDİTE ODA ilan edilme faaliyetlerimiz devam etmektedir. 14

15 15

16 16

17 BUCAK İLÇEMİZ TİCARET VE SANAYİ ODASI İlimiz, Bucak Ticaret ve Sanayi Odamız ile her konuda iletişim tesis etmekte ve müşterek faaliyetlerle beraber ortak duruş sergilemekteyiz. 4.2 Organizasyon Şeması ve Organizasyonel Yapı Burdur Ticaret ve Sanayi Odası nın organizasyon şeması ve birim faaliyetleri aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. 17

18 4.2.1 Organizasyon Şeması Burdur Ticaret ve Sanayi Odası nın organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur. Disiplin Kurulu Oda Meclisi Meslek Komiteleri Yönetim Kurulu İhtisas Komisyonları Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı Ticaret Sicili Memuru Özel Kalem Ticaret Sicili Memuru Yardımcısı Oda Sicili Sorumlusu Muhasebe Memuru Vezne Memuru Dış Ticaret Sorumlusu Kalite ve Eğitim Memuru Sanayi ve İç Ticaret Sorumlusu Basın Yayın Memuru Bilgi İşlem Sorumlusu Makam Şoförü Destek Elemanı 18

19 4.2.2 Birimler ve Faaliyetleri (Kalite Yönetim Sistemi Organizasyon El kitabında Bulunmaktadır OK.00 GT 01 - GT 19) 4.3 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Burdur Ticaret ve Sanayi Odası nın yasal sorumlulukları tarihli 5174 sayılı kanun ve bu kanunla çıkarılan yönetmelikler kapsamındadır. Ayrıca iç yönetmelik için, Odanın üst birliği olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, odalar için oluşturulmuş diğer yasal yükümlülükler ve mevzuat çerçevesinde TOBB nin odalara vermiş olduğu görevlerin, kamu yararı, mesleki ahlakı, idari, ekonomik ve politik otoritenin yerine getirilmesi Burdur Ticaret ve Sanayi Odası nın faaliyetlerinin içeriğini belirlemektedir. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası nın belli başlı görevleri şunlardır: Yurtiçi ve Yurtdışı fuarlara öncülük etmek, Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri düzenlemek, vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak, Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki ilgili uluslararası ticaret kuruluşları ile iyi çalışma ilişkileri oluşturmak, Üyelerine farklı iş kültürlerini tanıtmak ve iş ortaklıkları kurmalarını sağlamak, Üyelerinin faaliyetlerini finanse etmelerinde, iş geliştirme gibi konularda çeşitli kurum ve kuruluşlarla protokoller yapmak, Meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, Sektörlerin ihtiyaçlarını saptamak, Yeni yatırımlar için yatırımcıları teşvik etmek, İlgili kanunlar çerçevesinde resmi makamlarca istenecek bilgi ve belgeleri vermek, Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, Üyelerin ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirme yapmak, Üyelerin ihtiyacı olan eğitimleri düzenlemek, TOBB nin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları TOBB a bildirmek, Dış ticaret mevzuatı, devlet yardımları ve teşvikleri ile ilgili konularda rehberlik yapmak. 19

20 4.4 Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi BUTSO nun Faaliyet Gösterdiği Alanlar BUTSO faaliyet alanları ve hizmetleri gözetilerek, kuruluşun organizasyon şemasının ve hizmet kalitesinin gözden geçirilmesi sağlanmış olup, belirlenen faaliyet alanları stratejik planlamanın sonraki aşamalarında dikkate alınmıştır. Bu aşamada faaliyet belirleme çalışmalarında paydaşların görüş ve önerileri alınarak çalışmalar detaylandırılmıştır. BUTSO nun faaliyet alanları ve ürün/hizmetleri aşağıda belirtilmiştir. Faaliyet 1: Ticari Sicili Başta Burdur Merkez İlçe olmak üzere, Bucak ilçemiz hariç diğer ilçelerimizde faaliyet gösteren şirketler, şahıs firmaları ve şubelerinin tüm ticaret sicili işlemlerini Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde yürütmek, ilgililerce istenilen belgeleri tanzim ve tasdik etmektir. Faaliyet 2: Oda Sicili Oda sicil birimi yeni kayıt ve değişiklikleri, (hisse devirleri, adres değişiklikleri, iştigal konusu değişikliği, sermaye artırımları, unvan değişikliği) Ticaret Sicili Memurluğu Belgelerini dikkate alarak yapar. Faaliyet 3: Diğer Hizmetler Dış Ticaret Belgelendirme Muhasebe Eğitim K Belgeleri Akreditasyon 4.5 Paydaş Analizi Basın Yayın Tüketici Komisyonu Kuruluşun etkileşim içerisinde olduğu tarafların görüşlerinin alınması, stratejik planın katılımcılık unsuru için gereklidir. Bir kurum için, katılım olduğu sürece devamlılık esastır. Bu bakış açısı ile Burdur Ticaret ve Sanayi Odası nın faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleri etkileyen ilgili tarafların stratejik plana dâhil edilmesi için paydaş tespiti yapılmıştır. Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetlerinden doğrudan veya dolaylı yoldan yararlanan, olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenen kişi, kurum, kuruluş ya da gruplardır. Paydaşların görüşlerinin değerlendirilmesi ile BUTSO nun güçlü ve zayıf yanları belirlenmiş ve zayıf yanlarını iyileştirmek için fırsatların yakalanması hedeflenmiştir. Bunun için paydaşlar üyeler, iç paydaşlar, ulusal ve uluslar arası dış paydaşlar olmak üzere sınıflandırılmıştır. a) Üyeler: Kuruluşun ürettiği hizmetleri talep eden veya yararlanan kişi, grup ve kurumlardır. b) İç Paydaşlar: Kuruluştan doğrudan etkilenen veya kuruluşu etkileyen çalışanlar, yöneticiler ve kuruma bağlı diğer kişi, grup ve kuruluşlardır. c) Dış Paydaşlar: BUTSO nun çalışmalarını etkileyen ve/veya etkilenen kuruluş 20

21 dışındaki kişi, grup veya kurumlar ile resmi, yarı resmi veya tüm sivil kuruluşlardır. Stratejik Planlamada, paydaşların tespit edilmesinin amaçları; yapılan toplantılar, anketler ve görüşmeler sonucunda planlama sürecinin ilk aşaması için paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak katkılarının sağlanması, paydaşların görüş, talep ve beklentilerinin belirlenmesi, kuruluşun faaliyetlerine etkin bir şekilde devam etmesi için stratejilerin oluşturulması, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında engel teşkil edebilecek unsurların saptanması, paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağı, paydaşların kurum hakkında düşüncelerinin alınmasıyla kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi, paydaşlara ait öneri ve eleştirilerin alınması olarak belirlenmiştir. Bu sayede, stratejik plan paydaşlar tarafından sahiplenilmesi planın uygulanma sürecine olumlu bir katkıda bulunmaktadır. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası durum analizi çalışmaları sırasında, paydaş analizleri de yapılarak, paydaşların BUTSO çalışmaları ve hizmetleri hakkında görüş ve fikirleri anketler vasıtasıyla temin edilmiştir Paydaşların Tespiti Burdur Ticaret ve Sanayi Odası nın paydaşları, Oda faaliyetlerinden en fazla etkilenen veya etkileyen kişi, grup ve kurumlar olarak belirlendiği için bu çalışmada daha fazla odaklanılması gereken paydaşlar seçilmiştir. Seçilen paydaş tablosu aşağıdaki gibidir. Tablo 2: Paydaşlar Tablosu PAYDAŞLAR ÜYELER İÇ PAYDAŞLAR Burdur Valiliği Burdur Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Ticaret Borsası Bucak Ticaret ve SanayiOdası Burdur Zıraat Odası Burdur Organize San. Bölgesi Burdur Müh.Mim.Oda Başkanlıkları Burdur DSYB Başkanlığı ULUSAL DIŞ PAYDAŞLAR ULUSLARARASI DIŞ PAYDAŞLAR BAGEV BAKA İl Özel İdaresi İl Gen. Meclis Üyeleri Personel 21

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJİK PLAN

ELAZIĞ TİCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJİK PLAN 2014-2017 STRATEJİK PLAN Elazığ, 2014 BAŞKAN DAN... 2 1 GİRİŞ... 3 1.1 Stratejik Planlamanın Önemi... 3 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı... 4 2 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 6 3.1

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN ESKİŞEHİR TİCARET ODASI STRATEJİK PLAN 2012-2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. BÖLÜM: GİRİŞ 3 2. BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 5 3. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 5 3.1 - Tarihsel Gelişim 5 3.2 - Yasal Yükümlülükler

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Bu Plan T.C. Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. FUAT ÖNDER Akreditasyon Sorumlusu NERMİN GÖNEN Kalite Sistem Sorumlusu SAADET KABLI tarafından

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 STRATEJİK PLAN 2013-2016 STRATEJİK PLAN 2013 2016,,,,,,,,,,, DENİZLİ TİCARET ODASI 1 2 PL.08/Rev.01 SUNUŞ 21.Yüzyıl Ekonomilerinde kar amacı güden veya gütmeyen tüm kurumların üzerinde durduğu temel mesele

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI (2010-2013) i ç i n d e k i l e r Sunu... 5 Malatya TSO'da Stratejk Plan Süreci... 5 1. Giri... 1 2. Stratejik Plan Haz rlama Yöntemi... 1 3. Stratejik Planda

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı

SUNUŞ İsmail Hakkı DOKUZLU Mustafa Ali PARMAKSIZ Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanı

SUNUŞ İsmail Hakkı DOKUZLU Mustafa Ali PARMAKSIZ Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanı AYDIN TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2010-2013 1 SUNUŞ Her geçen gün küreselleşen dünya ekonomisi sayesinde tüm ekonomik parametreler değişiklik göstermiştir. Her ülke ve o ülke içerisindeki kamu ve özel

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO 1. BÖLÜM : GĐRĐŞ 3 2. BÖLÜM : STRATEJĐK PLANLANMA YAKLAŞIMI 4 3. BÖLÜM : DURUM ANALĐZĐ 6 3.1. Tarihçe 6 3.1.1. Gebze Sanayisi ve Ticaret Hayatı 6 3.1.2. Gebze Ticaret Odası Tarihçesi

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı

2006 yılında başlamış olduğumuz kalite yolculuğumuz tüm heyecanıyla devam ediyor.

2006 yılında başlamış olduğumuz kalite yolculuğumuz tüm heyecanıyla devam ediyor. BAŞKAN SUNUŞU 2006 yılında başlamış olduğumuz kalite yolculuğumuz tüm heyecanıyla devam ediyor. Yerleşen bu yeni bilinç; personelimizden, yönetim kadromuza ve en önemlisi paydaşlarımıza kadar herkesçe

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI MAYIS 2013 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 4 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU... 27 ODA MUAMELAT

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI İMEAK İMEAK İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri İMEAK Bu kitap, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası yayınıdır. Tüm yayın hakları Odamıza aittir.

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 204 207 HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU Başkan ın Sunuşu Borsalar, standardı oluşturulabilen ve numuneler üzerinden ticareti yapılabilen

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJİK PLANI milli ekonominin temeli tarımdır. Uzunköprü Ticaret Borsası 1 Stratejik Plan 2014-2017 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 3 İLÇENİN TARIMSAL SANAYİ VARLIĞI

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı

İzmir Ticaret Odası 2014-2017. Stratejik Planı İzmir Ticaret Odası 2014-2017 Stratejik Planı 1 Yayınlayan / Publisher İzmir Ticaret Odası Grafik Tasarım / Graphic Design Rekmar Reklamcılık Ticaret A.Ş. Basımevi / Print House Hürriyet Matbaası Basım

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB

STRATEJİK PLAN 2012-2017 TİCARET BORSASI RTB TİCARET BORSASI STARTEJİK PLANLAMA EKİBİ Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Resul OKUMUŞ Meclis Başkanı Muhammet KARAOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZTABAK Sayman Üye Dr. Turgay TURNA Üye

Detaylı

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1

www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 www.beypazarito.tobb.org.tr BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 1 BEYPAZARI TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 Aralık 2014 Beypazarı / ANKARA 2 BEYPAZARI

Detaylı