TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU"

Transkript

1 HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış, Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 2014/55 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Kuruluşun unvanı : Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Merkezi : Ankara İlgili bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Esas sermayesi : TL Ödenmiş sermayesi : TL Karar organı (Yönetim Kurulu) Yönetim Temsil ettiği Kuruluştaki Görevli bulunduğu süre Kurulundaki Adı ve soyadı bakanlık veya görevi veya Başlama Ayrılma unvanı kuruluş mesleği tarihi tarihi 1 - Başkan Kemal YILDIR TEİAŞ Genel Müdür Devam ediyor 2 - Üye M. Sinan YILDIRIM TEİAŞ Genel Müdür Yrd M. Sinan YILDIRIM TEİAŞ Genel Müdür Yrd Devam ediyor 3- Üye Abdulkadir ONGUN TEİAŞ Genel Müdür Yrd Devam ediyor 4 - Üye Necmettin KILIÇ ETKB İçişleri Bak. Müs.Yrd Devam ediyor 5 - Üye Metin KOÇAK ETKB ETBK Enerji İşl.Gen. Md.Yrd.V Üye Hayrettin DEMİRCAN Hazine Müsteşarlığı Haz.Müsteşarlığı Gen. Md.Yrd Hayrettin DEMİRCAN Hazine Müsteşarlığı Haz.Müsteşarlığı Gen. Md.Yrd Devam ediyor

4 AB BYTM ÇEAŞ ÇED DGKÇS DGP DPT EİH KISALTMALAR : Avrupa Birliği : Bölgesel yük tevzi merkezi : Çukurova Elektrik AŞ : Çevresel etki değerlendirilmesi : Doğal gaz kombine çevrim santralı : Dengeleme güç piyasası : Devlet Planlama Teşkilatı : Enerji iletim hattı Eltem-Tek : Elektrik Tesisleri Mühendislik Hizmetleri ve Ticaret AŞ EMS ERP EPDK EPİAŞ ESA ETKB EÜAŞ GÖP GSMH GSYH GWh HES İHD İMKB : Enerji management system (Enerji yönetim sistemi) : Entreprise resource planning (İşletme kaynakları planlaması) : Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu : Enerji Piyasaları İşletme AŞ : Elektrik satış anlaşması : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : Elektrik Üretim AŞ : Gün öncesi planlama : Gayri safi milli hasıla : Gayri safi yurt içi hasıla : Giga Watt saat : Hidro elektrik santral : İşletme hakkı devri : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası KAMU-İŞ : Kamu İşletmeleri İşverenler Sendikası KGÜP KHK KİT KOF Kr kv kwh MBF MVA MVAr MVArh MWh MYTM NGS : Kesinleşmiş günlük üretim programı : Kanun hükmünde kararname : Kamu iktisadi teşebbüsü : Kamu Ortaklığı Fonu : Kuruş : Kilovolt : Kilo Watt saat : Maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizması : Mega Volt Amper : Mega Volt Amper reaktif : Mega Volt Amper reaktif saat : Mega Watt saat : Milli yük tevzi merkezi : Nükleer güç santralı

5 OG OSOS ÖİB ÖYK PETKİM PLC PMUM PYS RES SBDT SCADA SGÖF SMF KISALTMALAR : Orta gerilim : Otomatik sayaç okuma sistemi : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı : Özelleştirme Yüksek Kurulu : Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü : Programmable logic controller (Programlanabilir (akıllı) kontrol cihazı) : Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi : Piyasa yönetim sistemi : Rüzgar enerjisi santralı : Sıfır bakiye düzeltme tutarı : Supervisory Control and Data Acquisition (Denetimli Kontrol ve Veri Toplama) : Sistem gün öncesi fiyatı : Sistem marjinal fiyatı Takasbank : İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ TCDD TEAŞ TEDAŞ TEİAŞ TEK TES-İŞ TETAŞ TKİ TL TM TS : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları : Türkiye Elektrik Üretim, İletim AŞ : Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ : Türkiye Elektrik İletim AŞ : Türkiye Elektrik Kurumu : Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası : Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu : Türk Lirası : Transformatör merkezi : Termik santral TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜFE Yİ YİD YPK : Tüketici fiyat endeksi : Yap işlet : Yap işlet devret : Yüksek Planlama Kurulu

6 TABLOLAR Bölüm Tablo Adı Sayfa I. Toplu bakış 1 Türkiye iletim hatları, transformatör merkezi, sayısı ve gücü III 2 Toplu bilgiler V II. İdari bünye 3 Personel sayısı 9 4 Personel giderleri 12 5 Sosyal giderler 14 III. Mali bünye 6 Şirketin mali durumu 16 IV. İşletme çalışmaları A-İşletme bütçesinin 7 Bütçeye ilişkin toplu bilgiler 23 genel durumu B-Finansman 8 Finansman programı büyüklükleri 24 C-Giderler 9 Giderler Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler Çeşitli giderler 27 D-Tedarik işleri 12 İlk madde ve malzeme alımları Hizmet alımları İlk madde ve malzeme stokları 33 E-Üretim ve maliyetler 15 Enerji iletim hatları, transformatör merkezi, sayısı ve gücü Arıza sayısı ve endekslerinin dağılımı Fider açma sayıları ve bakım yüzdeleri Bağlantı ve sistem anlaşması yapan kullanıcılar Bağlantı ve sistem kullanım anlaşması yapmayan kullanıcılar İletim maliyetleri Piyasa katılımcıları Enerji Piyasaları İşletme AŞ katılımcıları Sıfır bakiye düzeltme tutarları PMUM a kayıtlı serbest tüketici ve sayaçlar 74 F-Pazarlama 25 Satışlar Elektrik sistem kullanım ve işletim tarifeleri 77 G-Sigorta işleri 27 Sigorta işleri 79 H-İşletme sonuçları 28 Satış sonuçları Satış sonuçları göstergeleri 81 I-Bağlı ortaklık ve iştirakler 30 İştirakler 84 J- Kalkınma planı ve 31 Yatırımlar 87 yıllık programlar 32 Yatırım projelerinin fiziki durumu 88 V. Bilanço: 33 Şirketin aktif değerleri Bankalar Ticari alacaklar Alıcılardan alacaklar Diğer alacaklar Maddi duran varlıklar Birikmiş amortismanlar Şirketin pasif değerleri Ticari borçlar Satıcılara borçlar 108 VI. Gelir tablosu 43 Şirketin gelir ve giderleri 119

7 İÇİNDEKİLER I - TOPLU BAKIŞ.. I A - Elektrik enerjisinin Dünya ekonomisindeki yeri. B - Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi C - Öneriler... II - İDARİ BÜNYE.. 1 A - Mevzuat... 1 B - Teşkilat... 4 C - Personel durumu. 8 Sayfa no: III - MALİ BÜNYE.. 16 A - Mali durum. 16 B - Mali sonuçlar. 20 IV - İŞLETME ÇALIŞMALARI 22 A - İşletme bütçesinin genel durumu.. 22 B - Finansman. 23 C - Giderler.. 25 D - Tedarik işleri. 28 E - Üretim ve maliyetler.. 34 F - Pazarlama.. 74 G - Sigorta işleri.. 78 H - İşletme sonuçları 79 I - Bağlı ortaklık ve iştirakler 83 J - Kalkınma planı ve yıllık programlar.. 85 V - BİLANÇO 93 - Aktif Pasif VI - GELİR TABLOSU EKLER. 125 I I VII

8

9 I I. TOPLU BAKIŞ A-Elektrik enerjisinin Dünya ekonomisindeki yeri: Birincil enerji kaynağına sahip veya bu enerjiyi temin edebilen ülkelerin üretebildikleri ikincil bir enerji olan elektrik enerjisi, iletim sistemlerinin bir birine entegrasyonu ile birlikte ülkeler arasında karşılıklı alınır-verilir duruma gelmiştir. Elektrik enerjisi; mekanik, ısı, ışık gibi diğer enerji türlerine kolayca dönüşebilir olması, uzak mesafelere ucuz ve az kayıpla çok hızlı bir şekilde taşınabilmesi, anında tüketilmesi ve stok yapma imkânının bulunmaması, temiz enerji ve çevre dostu olması gibi bazı özellikleri nedeniyle birincil enerji kaynaklarına nazaran daha çok tercih edilmektedir. Elektrik enerjisi, kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerde yoğun bir şekilde kullanılmakta ve sanayinin en önemli girdilerinden birini oluşturmakta olup, fert başına düşen enerji tüketim miktarı, ülkelerin refah ve gelişmişlik düzeyini gösteren nesnel bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. Konvansiyonel enerji kaynaklarının bilinen rezervlerinin tükenme ömrüne yönelik hesaplamalar, ülkeleri stratejik yeni enerji yönetimi ve politikaları oluşturmaya yöneltmektedir. Enerji temininin karmaşık hale gelmesi de, yeni ve yenilenebilir (su, rüzgâr, güneş vb.) enerji kaynaklarına ilgiyi artırmakta ve bu kaynakların etkin, ucuz ve ticari olarak kullanılabilme olanaklarının araştırılmasını öne çıkarmaktadır. Elektrik enerjisi üretimi ve tüketimi, ülkelerin sanayileşme seviyesi ve ekonomilerinin büyüklüğüne göre değişmekte olup, bu konuda ABD, Japonya, Almanya, Kanada, Fransa, Kore, İngiltere, İtalya, İspanya, Avustralya ve Meksika gibi ülkeler ilk sıralarda yer almaktadır. B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye Ekonomisindeki yeri ve gelişimi: Dünyada ilk elektrik santralı 1882 yılında İngiltere de kurulurken, Türkiye deki ilk elektrik santralı 1902 yılında özel sektör tarafından Mersin-Tarsus ta tesis edilmiştir. Bir kamu işletmesi olan Silahtarağa Termik Santralı ise 1913 yılında İstanbul da hizmete girmiştir yılında tarih ve 1312 sayılı Kanunla Türkiye Elektrik Kurumu kurulmuş, daha önce yerel yönetimler, sanayiciler ve özel şirketler tarafından yürütülen elektrik üretim ve iletim hizmetleri, 1982 yılında tarih ve 2705 sayılı Kanunla belediye ve köy birlikleri ile bazı özel şirketlerin mülkiyetinde ve işletmesindeki tüm tesislerin TEK e devredilmesiyle elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım ve ticareti tek bir kamu kurumu çatısı altında birleştirilmiştir. Elektrik sektöründe özelleştirme çalışmaları 1984 yılında tarih ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanunla başlatılmış olup, 1994 yılından itibaren enerji sektöründeki özelleştirmeler de tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi tutulmuştur.

10 II Sayıştay Elektrik piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanması amacıyla çıkarılan tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kurulmuş, tarihinde elektrik enerjisi piyasası açılmış, piyasada elektrik üretim, iletim, dağıtım ve perakende satış faaliyetinde bulunmak için EPDK dan lisans alınması zorunluluğu getirilmiştir. Elektrik sektörünün özelleştirmeye uyumlu hale getirilmesi amacıyla, 1993 yılında tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Elektrik Kurumu; Türkiye Elektrik Üretim İletim AŞ ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ olmak üzere iki ayrı anonim şirkete dönüştürülürken, 2001 yılında tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye Elektrik Üretim İletim AŞ; Türkiye Elektrik İletim AŞ, Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ olmak üzere üç ayrı şirket halinde yeniden yapılandırılmıştır yılındaki yapılanma sonucunda; ülkedeki tüm iletim tesislerini devralmak, elektrik iletimi, yük tevzii ve işletme planlaması hizmetlerini yürütmek üzere kurulan TEİAŞ tarihinde faaliyete geçmiştir. Elektrik üretimi, iletimi, dağıtım ve ticareti hususunda imtiyaz almış olan Çukurova Elektrik AŞ ve Kepez Elektrik AŞ nin imtiyaz haklarının tarih ve 2003/5712 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kaldırılması ve sözleşme şartlarına göre şirket kusuru nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aynı tarih itibarıyla söz konusu şirketlerin faaliyetlerine el konulması üzerine, varlık ve personeli ilgisine göre EÜAŞ, TEİAŞ ve TEDAŞ a devredilmiştir. Elektrikte sektör reformu ve özelleştirme konusunda kısa ve orta vadeli yol haritası olarak kabul edilen ve YPK nın tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ile onaylanarak yürürlüğe konulan Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi nde elektrik piyasasının oluşumu ve özelleştirmeye ilişkin hedefler yer alırken, iletim tesislerinin özelleştirilmesi öngörülmemiştir. Türkiye de, yıllarındaki iletim hatlarının uzunluğu ve transformatör sayısı ve gücü aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

11 III Tablo: 1- Türkiye iletim hatları, transformatör merkezi, sayısı ve gücü İletim hatları, transformatör Ölçü Fark sayısı ve gücü İletim hattı uzunluğu: -380 kv km kv " kv " kv " Toplam " Transformatör merkezi: -380 kv Adet kv " kv " kv " Toplam " Transformatör sayısı: -380 kv Adet kv " kv " kv " (2) Toplam " Transformatör gücü: -380 kv MVA kv " kv " kv " (20) Toplam " Kullanıcıya hitap eden " (*) Sıcak ve soğuk yedekler ile arızalı trafolar dahil değildir. (**) 66 kv'lık trafo merkezleri 1986 yılından itibaren 33 kv'a dönüştürülmektedir. Kaynak: TEİAŞ İşletme Daire Başkanlığı yıllık faaliyet raporları. TEİAŞ ın iletim sistemine Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, İran ve Irak ile 154 kv, 220 kv ve 380 kv gerilim kademelerinde bağlantı bulunmakta olup, bu noktalardan Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği çerçevesinde zaman zaman elektrik enerjisi alış ve satışı yapılmaktadır. Elektrik enerjisi sektörüyle ilgili olarak izlenecek yolun belirlenmesi ve kamuoyuna duyurulması amacıyla, YPK nın tarih ve 2009/11 sayılı Kararıyla kabul edilen Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi nde; TEİAŞ tarafından yürütülen mali uzlaştırma işlemlerinin ve oluşturulacak gün öncesi piyasası ve orta vadede oluşacak vadeli işlemler piyasalarının

12 IV Sayıştay işletilmesinin, mali ve idari özerkliğe sahip Piyasa İşleticisi tarafından sürdürülmesi öngörülmüştür tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 11 inci maddesinde piyasa işletim faaliyeti; organize toptan elektrik piyasalarının işletilmesi ve bu piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin mali uzlaştırma işlemleri ile söz konusu faaliyetlere ilişkin diğer mali işlemler olarak tanımlanmış, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi ticaret unvanı altında bir anonim şirket kurulması öngörülmüş, EPİAŞ ın Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde hazırlanacak ana sözleşmenin ticaret siciline tescil ve ilanı ile faaliyete geçmesi öngörülmüş, Şirketin teşkilat yapısı ile çalışma esaslarının, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesi, EPİAŞ ın piyasa işletim lisansı kapsamında, Borsa İstanbul Anonim Şirketi ile TEİAŞ tarafından bu Kanun kapsamında işletilen piyasalar dışındaki organize toptan elektrik piyasalarının işletim faaliyetinin yanı sıra TEİAŞ tarafından piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen organize toptan elektrik piyasalarının mali uzlaştırma işlemleri ile birlikte gerekli diğer mali işlemleri de yürütmesi, EPİAŞ piyasa işletim lisansı alana kadar, ilgili piyasa işletim faaliyetinin TEİAŞ tarafından piyasa işletim lisansı alınmaksızın yürütülmesine devam edilmesi hüküm altına alınmıştır. Kanunda kurulması öngörülen piyasa işleticisi Şirket, denetim tarihi (Eylül/ 2014) tarihi itibarıyla henüz oluşturulamadığından, söz konusu görevler TEİAŞ ın bünyesinde bulunan PMUM tarafından sürdürülmektedir. TEİAŞ, faaliyetlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ndan tarihinde alınan İletim Lisansı kapsamında sürdürmektedir. TEİAŞ ın son beş yıllık faaliyet sonuçlarıyla ilgili toplu bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

13 V Tablo: 2- Toplu bilgiler Toplu bilgiler Son iki Artış veya Ölçü yıl farkı azalış % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL ,5 Yabancı kaynaklar Bin TL ,9 Finansman giderleri Bin TL ,5 Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL ,2 Maddi duran varlıklar birikmiş amortis. Bin TL ,9 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL ,2 Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % ,1 (11,9) (10,6) İştiraklere ödenen sermaye Bin TL ,6 İştirakler temettü geliri Bin TL 10 Tüm alım tutarı Bin TL ,6 İletim şebekesine verilen enerji miktarı GWh ,8 İletim şebekesi uzunluğu 380 kv km ,8 İletim şebekesi uzunluğu 154 kv km ,4 Güç trafoları sayısı 380 kv Adet ,4 Güç trafoları sayısı 154 kv Adet ,1 İletim şebekesi enerji kaybı GWh (386) (6,4) Net satış hasılatı Bin TL ,7 Stoklar: İlk madde ve malzeme Bin TL (4.556) (6,1) Diğer stoklar Bin TL ,3 Memur (ortalama) Kişi ,9 Sözleşmeli (ortalama) Kişi ,4 İşçi (ortalama) Kişi (22) (0,6) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,4 Cari yıla ilişkin: -Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,8 -Memur başına aylık ortalama giderler TL ,8 -Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL ,4 -Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL ,9 -İşçiler için yapılan giderler Bin TL ,7 -İşçi başına aylık ortalama gider TL ,3 Dönem kârına iliş. vergi ve diğ.yasal yük. Bin TL ,3 Tahakkuk eden vergiler Bin TL (58.422) (13,2) GSYH'ye katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL ( ) (8,2) GSYH'ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ( ) (11,2) GSMH'ye katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ( ) (20,8) Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 3,9 4,4 4,5 12,3 7,9 (4) (35,8) Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 7,6 4,8 16,0 13,5 (3) (15,6) Ekonomik kârlılık % 6,7 5,5 11,9 11,1 (1) (6,7) Zararlılık % 0,9 Faaliyet kârı veya zararı Bin TL ( ) (28,2) Dönem kârı veya zararı Bin TL (54.515) (53.369) (4,9) Bilanço kârı veya zararı Bin TL ,2 TEİAŞ; elektrik enerjisine olan talebin zamanında, kesintisiz ve sürekli aynı kalitede karşılanmasında, 36 kv seviyesinin üstü 66 kv, 154 kv ve 380 kv elektrik

14 VI Sayıştay iletim sisteminin işletilmesinden sorumludur. Enerji sektöründe elektrik enerjisinin üretimi ve dağıtımı alanında özelleştirme ve verilen teşviklerle özel şirketlerin yer almalarına imkan sağlanmış olmasına karşılık, iletim faaliyetinin tamamı kamunun elinde bulunmaktadır. Elektrik enerjisinin stoklanması olmadığından, enerji arz miktarını talep miktarı belirlemekte, talebe göre arzın sunumu enterkonnekte sistemde (ulusal iletim sistemi) gerçek zamanlı olarak dengelenmektedir. Piyasayı belirleyen mali uzlaştırma sistemi ise; belirlenen her periyotta, katılımcıların (piyasaya kayıtlı satıcı ve alıcılar) sisteme verdikleri ve sistemden çektikleri elektrik enerjisi miktarlarına göre gerçekleşen alım ve satımlar ile sözleşmeye bağlanmış miktarlar arasındaki farklar esas alınarak, katılımcıların borçlu ya da alacaklı oldukları tutarlar hesaplanmak suretiyle çalıştırılmaktadır tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile kurulan Enerji Piyasaları İşletme AŞ, henüz faaliyete geçmediğinden ve kanunla düzenlenen piyasa işleticisi, denetim tarihi (Eylül/ 2014) itibarıyla henüz oluşturulamadığından, piyasa işleticisi görevi TEİAŞ ın bünyesinde bulunan PMUM tarafından sürdürülmektedir. Dengeleme ve uzlaştırmaya ilişkin usul ve esaslar ise, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ile belirlenmiştir yılında toplam GWh elektrik enerjisi iletim sistemine verilmiş olup, yıl içinde kullanıcılar tarafından GWh elektrik enerjisi sistemden çekilmiş ve iletim sistemi kaybı %2,5 oranında GWh olarak gerçeklemiştir yılında elde edilen 15,4 milyar TL tutarındaki net satış hâsılatının; %83,7 oranında 12,9 milyar TL si PMUM kapsamında tahakkuk ettirilen elektrik enerjisi tutarı olup, %16,3 oranında 2,5 milyar TL si ise iletim tarifesi kapsamında kullanıcılardan alınan sistem işletim, sistem kullanım, iletim ek ücreti (EPDK payı) ve kontrol edilemeyen maliyet bedelleri ile Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında katılımcılardan alınan piyasa işletim ücretinden oluşmuştur. Brüt satış hasılatı içinde iletim ek ücreti olarak 11 milyon TL EPDK payı bulunmakta olup, net satış hasılatının hesabında EPDK payı satış indirimleri olarak mahsup edilmiştir. PMUM kapsamında tahakkuk ettirilen ve satışların maliyetine de yansıtılmış olan 12,9 milyar TL tutarındaki elektrik enerjisi bedeli dışındaki, Şirket faaliyetlerinin maliyeti 1,8 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, 84,7 milyon TL tutarındaki faaliyet giderlerinden sonra 605,4 milyon TL tutarında faaliyet kârı elde edilmiştir yılında Hazine garantili ve Hazine devirli olarak kullanılan krediler nedeniyle katlanılan 203,6 milyon TL tutarındaki finansman giderlerinin 187,5 milyon TL si gelir tablosundaki finansman giderlerine, 16,1 milyon TL si yatırım maliyetlerine verilmiştir. Şirket, Hazine garantili ve Hazine devirli olarak kullandığı yurt dışı kredilerin yanı sıra, bağlantı anlaşmaları kapsamında üçüncü şahıslar tarafından yapılmış olan tesisleri de devralarak, tesislerin bedelini üçüncü şahıslara borçlanmaktadır. Bağlantı anlaşmaları kapsamında devralınan tesislerin bedeli 2012 yıl sonu itibarıyla 225,1 milyon TL iken 2013 yıl sonu itibarıyla 334,3 milyon TL ye ulaşmıştır yılında gelir tablosuna verilen finansman giderleri, 180,7 milyon TL

15 VII tutarındaki kur farklarının etkisiyle önceki yıla göre 125,6 milyon TL artışla 187,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2013 yılı faaliyetlerinden 605,4 milyon TL kâr elde etmiş olup, şüpheli alacaklarla ilgili olarak ayrılan 164,7 milyon TL tutarındaki karşılık giderleri ile 187,5 milyon TL tutarındaki finansman giderlerinin olumsuz etkisine rağmen, önceki yıllara ait olarak tahakkuk ettirilen 512,5 milyon TL tutarındaki sistem kullanım ceza gelirleri nedeniyle 656,3 milyon TL olarak gerçekleşen olağan dışı gelir ve kârlar ile 196,5 milyon TL olarak gerçekleşen diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârların etkisiyle dönem kârı 1,0 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin daha verimli ve kârlı çalışması için; araştırma, geliştirme ve planlama çalışmalarına gereken önemin verilmesi, yatırım ihtiyaçlarının önem ve aciliyeti dikkate alınarak, başlanan yatırımların süresinde tamamlanması, arıza sayısının asgariye indirilmesi, zaman içinde Şirkete daha ağır ek yükler getiren kamulaştırma çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. C- Öneriler: Türkiye Elektrik İletim AŞ nin 2013 yılındaki çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. -Yılına ilişkin öneriler: 1-Sistem gün öncesi ve sistem marjinal fiyatlarının, Şubat/2012 ve Aralık/2013 aylarında olduğu gibi aşırı yükselmemesi için, Piyasa İşletmecisi tarafından gerekli tedbir ve kararların alınması hususunda, elektrik enerjisi arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumlu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde girişimde bulunulması (Sayfa: 58-59), 2-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:14) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. -Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 1-Şirketin, çevresel etki değerlendirilmesi, emlak, kamulaştırma ve harita hizmetlerinin programlanan sürelerde yürütülerek enerji tesislerinin yapımının gecikmesine meydan verilmemesi, Şirkete ait taşınmazlarla ilgili güvenilir bir envanter oluşturulması ve tüm taşınmazların Türkiye Elektrik İletim AŞ adına tescillerinin en kısa sürede yapılabilmesi için, el atılan taşınmazların kamulaştırmalarına yönelik olarak özellikle taşra birimlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli personel ve donanımın temini konusunda gerekli tedbirlerin alınması (Sayfa: 6-8), 2-Elektriğin yeterli, kaliteli ve sürekli şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için; -%70 in üzerinde fiili yüke sahip transformatörlerde gerekli kapasite planlamasının yapılması suretiyle, aşırı yüklenme nedeniyle meydana gelen güç transformatör açmalarının önlenmesi,

16 VIII Sayıştay -Türkiye Elektrik İletim AŞ güç transformatör merkezlerinde dağıtım şirketlerinin kullanımında olan fiderlerdeki açmalar ile arızaların azaltılması hususunda dağıtım şirketlerince gerekli tedbirlerin alınması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve dağıtım şirketleri nezdindeki girişimlerin sürdürülmesi (Sayfa:41), 3-İletim sisteminin gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi, sistem emniyeti, güvenilir bir veri akışı ile mevcut SCADA sisteminin doğru ve güvenilir bir biçimde çalışması için; -Elektrik Şebeke Yönetmeliği gereği dağıtım sistemine bağlı 30 MW ve üzeri üretim tesisi ile 10 MW ve üzeri olan yenilenebilir enerji santralları için tarihine kadar kurulması gereken SCADA kontrol merkezlerinin TEİAŞ SCADA sistemine aktarılması hususunda ilgili dağıtım şirketleri ile dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgeleri nezdinde girişimde bulunulması, -İletim sistemine bağlı olup ancak SCADA sistemi kapsamında bulunmayan TM ve santrallerin SCADA sistemine dahil edilmesi, -Mevcut SCADA sisteminde tespit edilen arızaların zamanında giderilmesi, hususunda gerekli tedbir ve önlemlerin alınması (Sayfa: 53-55), 4-Sistem İşletmecisi tarafından verilen talimatlar içinde hem talimat sayısı hem de fiyatı yıllara göre artış gösteren ve yan hizmetler kapsamında verilen 2 kodlu talimatların elektrik piyasasına olan etkisinin analiz edilerek Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından gerekli tedbir ve önlemlerin alınması ile EPDK ve Bakanlık nezdinde girişimde bulunulması (Sayfa: 66-67), 5-Sistem kısıtlarının giderilmesi amacıyla Sistem İşletmecisi tarafından sık sık verilen 1 kodlu talimatların sayısının ve fiyatlarının düşürülmesi için; -Kısıtlarının gün öncesi piyasasına dayalı olarak yönetilmesi, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında ticaret sınırlarının ve teklif bölgelerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na sunulması, -İletim sistemindeki uzun vadeli, büyük çaplı ve süreklilik arz eden kısıtlar için gerekli analiz ve çalışmaların yapılması, -Mevcut enerji iletim hatlarından kapasite yetersizliği nedeniyle genişleme veya yeni yatırım gerektiren yerlerdeki yatırımlara daha fazla öncelik verilerek tamamlanması ve gerekli önlemlerin alınması hususunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması (Sayfa: 70-71). Sonuç: Türkiye Elektrik İletim AŞ nin 2013 yılı bilançosu ve ,28 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

17 1 II. İDARİ BÜNYE A-Mevzuat: 1-Kanunlar ve kuruluşun statüsüne ilişkin mevzuat: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, elektrik sektörünün özelleştirmeye uygun hale getirilmesi amacıyla 233 sayılı KHK ya dayanılarak çıkarılan tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı ile; Türkiye Elektrik Üretim İletim AŞ (TEAŞ), üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü (EÜAŞ, TEİAŞ ve TETAŞ) şeklinde yeniden teşkilatlandırılmış, mülga TEAŞ bünyesindeki mevcut iletim tesisleri yeni kurulan TEİAŞ bünyesine alınmıştır. Ana Statüsü, YPK nın tarih ve 2001/T-19 sayılı Kararı ile onaylanan ve Resmi Gazete nin tarih ve sayılı nüshasında yayımlanan Şirketin kayıt ve tescili Ankara Ticaret Sicili Memurluğuna sicil numarası ile yapılmış ve tarih ve 5397 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Merkezi Ankara da olan ve tarihi itibarıyla faaliyete başlayan Şirket, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde, devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak, elektrik enerjisinin üretiminin planlanması ve yük tevzii işletmesi hizmetleri ile iletim faaliyetlerini yürütmekle görevlendirilmiştir. Ana Statüsünde TEİAŞ ın faaliyet konuları, özetle; -İletim tesislerinin planlamasını, tesisini ve işletmesini yapmak, yük dağıtım hizmetlerini yürütmek, -İkili anlaşmalarla oluşan piyasada dengeleme ve mali uzlaştırmayı gerçekleştirmek, -Elektrik arz güvenliğini sağlamak amacıyla üretim kapasite projeksiyonunu hazırlamak, -İletim projelerinin çevre mevzuatına uygun olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak veya aldırmak, -İletim sistemine bağlı tüm kamu ve özel tüzel kişiler, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ ve serbest tüketiciler ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları, üretim ve dağıtım kamu ve özel tüzel kişiler ile yan hizmet anlaşmaları yapmak, -İletim tarifesi ile bağlantı ve sistem kullanım tarifelerini hazırlamak, şeklinde belirlenmiştir. Şirket, faaliyetlerini EPDK dan aldığı lisans çerçevesinde, 4628 sayılı Kanun ile EPDK nın çıkardığı yönetmelik, tebliğ ve aldığı kararlar doğrultusunda belirlenen

18 2 Sayıştay usul ve esaslara göre yürütürken, tarihinden itibaren 6446 sayılı Kanuna tabi olmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununda; -Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin yapılmasının sağlanması, -Kapsamı; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan veya perakende satışı, ithalat ve ihracatı, piyasa işletimi ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülükleri olarak belirlenmiş, -Organize toptan elektrik piyasalarının işletilmesi ve bu piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin mali uzlaştırma işlemleri ile söz konusu faaliyetlere ilişkin diğer mali işlemlerden oluşan piyasa işletim faaliyetlerini yürütmek üzere Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketinin (EPİAŞ) kurulması düzenlenmiş, sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun başlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun şeklinde değiştirilmiş ve Kanunun EPDK ile doğrudan ilgili olmayan hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Şirket; 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince TBMM nin denetimine tabi olup, bu kapsamda 233 sayılı KHK ve 6085 sayılı Kanun uyarınca Sayıştay ca denetlenmektedir. 2-Tüzükler: 2013 yılında Şirketi doğrudan ilgilendiren bir tüzük çıkarılmamıştır. 3-Bakanlar Kurulu kararları: 2013 yılında, tesis edilecek bir kısım enerji iletim hatlarının yapımı amacıyla TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulan taşınmazların acele kamulaştırılmasına yönelik olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 27 nci maddesi kapsamında, farklı tarihlerde 87 adet Bakanlar Kurulu kararı alınmıştır. 4-Uluslararası anlaşmalar: Yönetim Kurulu nun tarihli 11/184 sayılı kararı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın tarih ve 7078 sayılı onayı ile TEİAŞ ında içinde yer aldığı 10 Güneydoğu Avrupa İletim Sistemi İşleticisi arasında tarihinde imzalanan Anlaşma kapsamında, Güneydoğu Avrupa Koordineli İhale Ofisi nin (SEE CAO) kuruluş hazırlıklarını yapmak üzere tarihinde bir yıl süreli olarak Podgorica/Karadağ da kurulan Proje Takım Şirketi (Project Team Company-PTC) çalışmalarını tamamlamış ve İhale Ofisinin sözleşmesi imzalanma aşamasına gelmiştir.

19 3 5-Yüksek Planlama Kurulu kararları: 2013 yılında YPK nın Şirketi doğrudan ilgilendiren bir kararı bulunmamaktadır. 6-Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararları: 2013 yılında Şirketi doğrudan ilgilendiren ÖYK ve ÖİB kararı bulunmamaktadır. 7-Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul kararları: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ de değişiklik yapan tebliğ tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve 2013 yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır yılında Şirketi doğrudan ilgilendiren değişik konularda 18 adet EPDK Kurul kararı alınmıştır. 8-Yönetmelikler: TEİAŞ ın yürürlükte olan 20 yönetmeliği ve 14 yönergesi bulunmakta, ayrıca EPDK tarafından çıkarılan yönetmelik ve tebliğler de uygulanmaktadır. Şirket, 4628 sayılı Kanun kapsamında EPDK dan aldığı lisans çerçevesinde faaliyetini yürütmekte olup, 4628 sayılı Kanun kapsamındaki konular tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile yeniden düzenlenmiştir. EPDK tarafından 4628 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan ve Şirket tarafından da uygulanan elektrik piyasasıyla ilgili yönetmelik ve tebliğler 6446 sayılı Kanun kapsamında yeniden düzenlenerek uygulamaya konulmuştur. Önceki dönem denetim raporlarında hazırlanması önerilen merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına Danıştay ca karar verilmesi üzerine Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik tarih ve tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş ve kurumların, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini en geç altı ay içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri istenmiştir. Genel Müdürlüğün tarih ve 1498 sayılı oluruyla kurulan Komisyonca hazırlanarak kabul edilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik öngören yönetmelik taslağı denetim tarihi (Ağustos/2014) itibarıyla Yönetim Kurulu na sunulma aşamasına gelmiştir.

20 4 Sayıştay B-Teşkilat: 1-Teşkilatın yapısı: 233 sayılı KHK ve Ana Statü ne göre Teşekkül ün organları yönetim kurulu ve genel müdürlüktür. Şirketin teşkilatlanması yönetim kurulunca belirlenmekte olup, kabul edilen en son teşkilat şeması (Ek:1) de verilmiştir. 2-Karar organı: 233 sayılı KHK ve Ana Statüye göre, Şirketin karar organı yönetim kuruludur. Yönetim kurulu, biri başkan olmak üzere 6 üyeden oluşmuştur. Yönetim kurulu üyelerinin isimleri, unvanları ve görev süreleri, raporun başında yer alan tabloda gösterilmiştir. Yönetim kurulu, 2013 yılında 39 toplantı yapmış ve Şirketin çeşitli birimlerini ilgilendiren 601 adet karar almıştır. 3-Yürütme organı: 233 sayılı KHK ve Ana Statüye göre, teşebbüsün yetkili ve sorumlu yürütme organı genel müdürlüktür. Genel müdürlük, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. 399 sayılı KHK uyarınca, genel müdür ve genel müdür yardımcıları, ilgili bakanın teklifi üzerine ortak kararla atanmaktadır. Şirketin merkez teşkilatında; 1 genel müdür, 4 genel müdür yardımcısı ve bunlara bağlı 13 daire başkanlığı, hukuk müşavirliği, teftiş kurulu başkanlığı, 1 müstakil müdürlük ile bunlara bağlı alt birimler yer almaktadır. Taşra teşkilatında ise 22 iletim tesis ve işletme grup müdürlüğü, 10 yük tevzii işletme müdürlüğü ile Elektronik Laboratuar İşletme Müdürlüğü, Güç Trafoları Onarım İşletme Müdürlüğü, Özel Yükler ve Mobil Merkezler Taşıma İşletme Müdürlüğü, Gün Öncesi Piyasası İşletme Müdürlüğü, Gölbaşı Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü ve Soma Elektrik Teknolojileri Geliştirme ve Eğitim Tesisleri İşletme Müdürlüğü olmak üzere toplam 38 müdürlük ve bunlara bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu nun; 22 iletim tesis ve işletme grup müdürlüğünün bölge müdürlükleri olarak yeniden yapılandırılmasına ilişkin tarih ve 8/199 sayılı kararı ile İşletme Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Ankara Gölbaşı nda faaliyet yürütmek üzere Canlı Bakım İşletme Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin tarih ve 8/198 sayılı kararı, tarih ve 2746 sayılı yazıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletilmiştir. Söz konusu yazı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tarih ve 2258 sayılı yazısıyla Kalkınma Bakanlığına iletilmiş olup, denetim tarihi (Eylül/2014) itibarıyla Kalkınma Bakanlığının görüşü beklenmektedir. Şirketin taşra teşkilatı olarak kurulmuş olan iletim tesis ve işletme grup müdürlüklerinin, yürüttükleri işin önemi ve mevcut durumun kamu yönetimindeki yapılanmaya da uygun olmadığı dikkate alınarak, bölge müdürlüğü olarak yapılandırılmasında yarar görülmektedir.

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURULUŞ TARİHİ : 01.10.2001 KURULUŞ KARARI : Tarih: 02.02.2001 No : 2001/2026 (BKK) ANASTATÜ : Tarih: 29.06.2001 No : 24447 (R.GAZETE) İLETİM LİSANSI TARİH 13.03.2003 SERMAYE : 5 Milyar TL PERSONEL SAYISI

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

YENİ ELEKTRİK PİYASASI KANUNU TASARISI

YENİ ELEKTRİK PİYASASI KANUNU TASARISI 10 YILLIK TECRÜBENİN ARDINDAN YENİ ELEKTRİK PİYASASI KANUNU TASARISI TARİFELER DAİRE BAŞKANLIĞI Deniz Daştan Enerji Uzmanı Ankara Elektrik Piyasası Dairesi 14 Aralık 2010 PİYASA DÖNÜŞÜM AŞAMALARI 1970

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

Türkiye Elektrik. İbrahim Etem ERTEN. OSB Eğitimi 26 Mart 2012 Afyon

Türkiye Elektrik. İbrahim Etem ERTEN. OSB Eğitimi 26 Mart 2012 Afyon Türkiye Elektrik Piyasası ve DUY İbrahim Etem ERTEN Grup Başkanı - Enerji Uzmanı OSB Eğitimi 26 Mart 2012 Afyon Hızlı talep artışı: Yatırım ihtiyacı ve fırsatlar Rekabetçi piyasaların rolü Yüksek ithalat

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

DENGELEME UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI İSMAİL ÖZÇELİK PİYASA İŞLEMLERİ VE PROJE MÜDÜRÜ

DENGELEME UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI İSMAİL ÖZÇELİK PİYASA İŞLEMLERİ VE PROJE MÜDÜRÜ DENGELEME UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI İSMAİL ÖZÇELİK PİYASA İŞLEMLERİ VE PROJE MÜDÜRÜ 30/09/2009 1 Gündem Piyasanın Gelişimi Gün Öncesi Planlama Dengeleme Güç Piyasası Saatlik Uzlaştırma Denge

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış olup Rapor

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar ve Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Türkiye Elektrik Sektörü Serbestleşen bir piyasa için gelecek senaryoları. Mayıs 2012 Uygar Yörük Ortak I Danışmanlık I Enerji ve Doğal Kaynaklar

Türkiye Elektrik Sektörü Serbestleşen bir piyasa için gelecek senaryoları. Mayıs 2012 Uygar Yörük Ortak I Danışmanlık I Enerji ve Doğal Kaynaklar Türkiye Elektrik Sektörü Serbestleşen bir piyasa için gelecek senaryoları Mayıs 2012 Uygar Yörük Ortak I Danışmanlık I Enerji ve Doğal Kaynaklar Türkiye Elektrik Piyasası Reform Süreci Yan Hizmetlerin

Detaylı

ELEKTRİK TARİFELERİ VE ORGANİZE SANAYİ. Ercüment CAMADAN

ELEKTRİK TARİFELERİ VE ORGANİZE SANAYİ. Ercüment CAMADAN ELEKTRİK TARİFELERİ VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE YANSIMALARI Ercüment CAMADAN 26/03/2012 Sunum Planı 1) Elektrik Piyasasının Yapısı 2) Düzenlenen Tarifeler 3) Şebeke Tarifeleri 4) Perakende Satış Tarifeleri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 2001 E P D K E P D MUHSİN ERSOY

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 2001 E P D K E P D MUHSİN ERSOY ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU 2001 E P D MUHSİN ERSOY K ELEKTRİK ENERJİSİ Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik Hakkında Bilgilendirme Toplantısı 9-10 Şubat

Detaylı

Elektrik Piyasası. Nezir AY. TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı. Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul

Elektrik Piyasası. Nezir AY. TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı. Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul Elektrik Piyasası Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanı Marmara Enerji Forumu 07-08 Eylül 2007 İstanbul Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi 1 GÜNDEM Elektrik Piyasası

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EDİRNE BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ) HAZIRLAYAN TEMMUZ 2008 Ankara 1 Gönderen: Recep BAKIR recepbakir38@mynet.com ENTERKONNEKTE

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: İLETİM GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, TEİAŞ

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Cemal ÇELİK Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı OSBÜK - MAYIS- 2014 / ANKARA

Detaylı

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAYhBAŞKANLIĞI HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 ARALIK 2012 TARİHLİ (2. MÜKERRER), 28513 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2012 YILI RAPORU

KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2012 YILI RAPORU KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış olup, Sayıştay

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ

SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ SERBEST ELEKTRİK PİYASASINDA SON GELİŞMELER VE OSB LERİN DURUMU ALİ ERMAN AYTAC 23 KASIM 2012 VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ / KAYSERİ 1 OSB ler için SERBEST TÜKETİCİLİK Elektrik Piyasası Kanunu 2. Madde «g» Fıkrası

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları

2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Tutarları 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayıları 31 Aralık 2010 tarihli ve 27802 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. Giriş ING Portföy Yönetimi A.Ş., 12 Haziran 1997 tarihli, 4309 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur.

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

TUREK 2015 RES lerde Üretim Tahminleri ve Elektrik Satışı. Fatih Yazıtaş 05.11.2015

TUREK 2015 RES lerde Üretim Tahminleri ve Elektrik Satışı. Fatih Yazıtaş 05.11.2015 TUREK 2015 RES lerde Üretim Tahminleri ve Elektrik Satışı Fatih Yazıtaş 05.11.2015 Gündem Elektrik Piyasası & EPİAŞ Gün Öncesi Piyasası ve Tahminleme (RES ler) Gün İçi Piyasası YEKDEM 2 Enerji Piyasaları

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin. 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. (1900 den-2006 yılına kadar)

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin. 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. (1900 den-2006 yılına kadar) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin 2006 yılı Kasım ayında Đstanbul da düzenlenen 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. TÜRKĐYE DE ELEKTRĐĞĐN TARĐHSEL GELĐŞĐMĐNE ÖZET BAKIŞ (1900 den-2006 yılına

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25205 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25205 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 220 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI UYGULAMASI SONUÇLARI Muzaffer Başaran BAŞARAN EÜAŞ Emekli Gen. Genel Md. Müdür Yrd Yrd ODTÜ Mezunlar Derneği

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2012 YILI RAPORU YENİKÖY-YATAĞAN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (YEAŞ) 2012 YILI RAPORU

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2012 YILI RAPORU YENİKÖY-YATAĞAN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (YEAŞ) 2012 YILI RAPORU T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2012 YILI RAPORU YENİKÖY-YATAĞAN ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (YEAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI EKİM 2014 TOPLANTI TARİHİ : 14.10.2014 TOPLANTI SAATİ : 10.00 TOPLANTI YERİ : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Gelişmekte olan ülkemizde hızlı nüfus artışı sonucu ortaya çıkan kentleşme ve sanayileşme elektrik enerjisine olan talebin yıllık ortalama 6-9% oranında artması

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

Elektrik piyasaları, sistem arz ve talebi eşitleme (dengeleme) esasına dayanır.

Elektrik piyasaları, sistem arz ve talebi eşitleme (dengeleme) esasına dayanır. GİRİŞİŞ Elektrik piyasaları, sistem arz ve talebi eşitleme (dengeleme) esasına dayanır. Dengeleme mekanizmasının amacı sistem arz güvenliğinin ve enerji kalitesinin sağlanmasıdır. Yeni dönemde dengeleme

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Türkiye Elektrik İletim Sistemi Emrah Besci Elektrik - Elektronik Mühendisi (EE 04) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı