EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ"

Transkript

1 EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili Yılda Tespit Edilen Gebe Sayısı / İlgili Yıl Canlı Doğum Sayısı İlgili Yılda Tespit Edilen Gebe Sayısı da İlgili Yıl Canlı Doğum Sayısı Yılı için %90 2. Sonraki Yıllar için %95 / 2. İlgili yıl: Hesaplamaya konu olan yılı ifade 3. Her yılın üçüncü dönemi hesaplanır. Hesaplanan puan bir sonraki yıl her dönem koruyucu hizmet katsayısı hesaplamasında kullanılır.

2 Gebe Başına Ortalama İzlem Sayısı da Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek. İlgili de Toplam Gebe İzlem Sayısı / İlgili de Tespit Edilen Toplam Gebe Sayısı İlgili de Toplam Gebe İzlem Sayısı İlgili de Tespit Edilen Toplam Gebe Sayısı 4 / 2. İlgili : Hesaplamaya konu olan dönemi ifade 3. Aynı gebeye 4 ten fazla izlem yapılmışsa hesaplamada 4 olarak esas alınır.

3 Anne Ölüm Oranı (Yüzbinde) Toplumda genel sağlık düzeyini ve anne sağlığı düzeyini ölçmek ve sağlık hizmetlerinin etkililiğini değerlendirmektir. Gebelik, Doğum ya da Gebeliğin Sonlanmasından Sonraki 42 Gün İçinde Ölen Anne Sayısı X / İlgili Yılda Canlı Doğum Sayısı da Gebelik, Doğum ya da Gebeliğin Sonlanmasından Sonraki 42 Gün İçinde Ölen Anne SayısıX İlgili Yılda Canlı Doğum Sayısı için Yüz Binde Sonraki Yıllar için Yüz Binde 18 / Anne Ölümü; bir kadının gebelik, doğum ya da gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün içinde gebeliğin süresine ve yerine bakılmaksızın, gebelik durumunun veya gebelik sürecinin şiddetlendirdiği tesadüfi olmayan nedenlerden kaynaklanan kadın ölümüdür. 2. İlgili yıl: Hesaplamaya konu olan yılı ifade 3. Her yılın üçüncü dönemi hesaplanır. Hesaplanan puan bir sonraki yıl her dönem koruyucu hizmet katsayısı hesaplamasında kullanılır. 4. Entegre ilçe hastanelerinde değerlendirme dışıdır.

4 Bebek Başına Ortalama İzlem Sayısı Bebeklerin düzenli izlenmesi, büyüme ve gelişmesinin takibi, aşılarının yapılması, bakımı, emzirme gibi konularda ailelere yardım sağlanmasıdır. İlgili de Toplam Bebek İzlem Sayısı / İlgili de 0-12 Aylık Bebek Sayısı (Yıl Ortası Nüfusa Göre) İlgili de Toplam Bebek İzlem Sayısı da İlgili de 0-12 Aylık Bebek Sayısı (Yıl Ortası Nüfusa Göre) 8 / 2. İlgili : Hesaplamaya konu olan dönemi ifade 3. Aynı bebeğe 8 den fazla izlem yapılmışsa hesaplamada 8 olarak esas alınır.

5 Bebek Tespit Oranı (Yüzde) Bebeklik döneminde oluşabilecek riskli durumlarla ilgili sorunları en aza indirmek için bebek sayısının tespit edilmesidir. İlgili Yılda Tespit Edilen Bebek Sayısı / İlgili Yıl Canlı Doğum Sayısı Şeklinde hesaplanacaktır. İlgili Yılda Tespit Edilen Bebek Sayısı da İlgili Yıl Canlı Doğum Sayısı Yılı için %90 2. Sonraki yıllar için %95 / 2. İlgili yıl: Hesaplamaya konu olan yılı ifade 3. Her yılın üçüncü dönemi hesaplanır. Hesaplanan puan bir sonraki yıl her dönem koruyucu hizmet katsayısı hesaplamasında kullanılır.

6 O Yaş Grubunda DaBT-İPA-Hib III Aşılama Oranı (Yüzde) 0 yaş grubundaki bebeklerin %95 ve üzerini Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio ve Hemofilüs İnfluenza Tip B gibi hastalıklara karşı bağışıklamak. İlgili de DaBT-İPA-Hib III Tam Aşılı Olan 0 (Sıfır) Yaş Grubu Bebek Sayısı / İlgili de 0 (Sıfır)Yaş Grubu Hedef Nüfus da İlgili de DaBT-İPA-Hib III Tam Aşılı Olan 0 (Sıfır) Yaş Grubu Bebek Sayısı İlgili de 0 (Sıfır)Yaş Grubu Hedef Nüfus %95 / 2. İlgili : Hesaplamaya konu olan dönemi ifade

7 1 Yaş Grubunda KKK Aşılama Oranı (KKK) (Yüzde) 1 yaş grubundaki bebeklerin %95 ve üzerini kızamık, kabakulak ve kızamıkçık gibi hastalıklara karşı bağışıklamak. İlgili de Tam Aşı Yapılan 1 Yaş Grubu Sayısı /İlgili de 1 Yaş Grubu Hedef Nüfus Gösterge Türü da İlgili de Tam Aşı Yapılan 1 Yaş Grubu Sayısı İlgili de 1 Yaş Grubu Hedef Nüfus Kabul edilebilir değer %95 / 2. İlgili : Hesaplamaya konu olan dönemi ifade

8 0 Yaş Grubunda BCG Aşılama Oranı (BCG) (Yüzde) 0 yaş grubundaki bebeklerin %95 ve üzerini Tüberküloza karşı bağışıklamak. İlgili de BCG Tam Aşılı Olan 0 (Sıfır) Yaş Grubu Bebek Sayısı / İlgili de 0 (Sıfır) Yaş Grubu Hedef Nüfus da İlgili de BCG Tam Aşılı Olan 0 (Sıfır) Yaş Grubu Bebek Sayısı İlgili de 0 (Sıfır) Yaş Grubu Hedef Nüfus %95 / 2. İlgili : Hesaplamaya konu olan dönemi ifade

9 Klor Ölçüm Oranı (Yüzde) Sağlıklı içme suyunun temini için öngörülen aralıklarda yeterli sayıda klor ölçümünün yapılmasının sağlanmasıdır. da İlgili de Yapılan Ölçüm Sayısı/İlgili de Yapılması Gereken Ölçüm Sayısı İlgili de Yapılan Ölçüm Sayısı İlgili de Yapılması Gereken Ölçüm Sayısı Her dönem, tüm iller için kabul edilebilir klor ölçüm sayısı değeri Bakanlıkça yayınlanır. / 2. İlgili : Hesaplamaya konu olan dönemi ifade 3. Entegre ilçe hastanelerinde değerlendirme dışıdır.

10 Su Numunesi Alma Oranı (Yüzde) Sağlıklı içme suyunun temini için öngörülen aralık ve sayılarda gerekli analizlerin yapılmasını sağlanmasıdır. da İlgili de Alınan Numunesi Sayısı/İlgili de Alınması Gereken Numune Sayısı İlgili de Alınan Su Numunesi Sayısı İlgili de Alınması Gereken Numune Sayısı Her dönem, tüm iller için kabul edilebilir su numunesi alma oranı değeri Bakanlıkça yayınlanır. / 2. İlgili : Hesaplamaya konu olan dönemi ifade 3. Entegre ilçe hastanelerinde değerlendirme dışıdır.

11 da Tüberküloz Bildirim Sonuçlandırma Oranı (Yüzde) Sağlık kurum ve kuruluşlarından (laboratuvarlar, hastaneler, eczaneler, özel sağlık kurumları vb.) İl Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile ilgili dispansere bildirilen kesin/şüpheli verem vakalarının bildirimlerinin sonuçlandırılarak(dosyalı-tedavide, başka yerde tedavide, bölge dışı bildirildi, ölüm, Tüberküloz değil) sonucun İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi suretiyle Tüberküloz şüpheli / kesin vakalarının belirlenmesi, kayıt altına alınması, takibi ve tedavisinin sağlanmasıdır. İlgili dönemde dispansere bildirimi yapılan şüpheli veya kesin vakalardan bildirimi sonuçlandırılanların sayısı / İlgili dönemde Sağlık Müdürlüğünden dispansere bildirimi yapılan Toplam şüpheli veya kesin vaka sayısı İlgili dönemde dispansere bildirimi yapılan şüpheli veya kesin vakalardan bildirimi sonuçlandırılanların sayısı İlgili dönemde Sağlık Müdürlüğünden dispansere bildirimi yapılan Toplam şüpheli/kesin vaka sayısı %90 Kurum değeri / Kabul edilebilir değer 2. İlgili : Hesaplamaya konu olan dönemi ifade 3. Dispanser bildirilen hastaların takibini; Dosyalı-tedavide, başka yerde tedavide, bölge dışı-bildirildi, ölüm, TB değil şeklinde sonuçlandırabilir. 4. Ulaşılamadı, gelmedi seçeneği (Sağlık Müdürlüğü tarafından bildirilen adres/telefon numarasının yanlış olması hariç) sonuçlandırılmış işlemi görmez. 5. Entegre ilçe hastanelerinde değerlendirme dışıdır.

12 da Yayma Bakılma Oran (Yüzde) Akciğer Tüberkülozlu hastalara kesin tanı konulması için yayma işlemi yapılmasının sağlanmasıdır. İlgili dönemde ilk tanıda yayma mikroskopisi bakılan Akciğer Tüberkülozlu hasta sayısı / İlgili dönemde kayıt altına alınan Akciğer Tüberkülozlu hasta sayısı İlgili dönemde ilk tanıda yayma mikroskopisi bakılan Akciğer Tüberkülozlu hasta sayısı İlgili dönemde kayıt altına alınan Akciğer Tüberkülozlu hasta sayısı %75 Kurum değeri / Kabul edilebilir değer 2. İlgili : Hesaplamaya konu olan dönemi ifade 3. Balgam veremeyenler hesaplamada hariç tutulacaktır. 4. Akciğer+Akciğer dışı Tüberkülozu olan hastalar Akciğer Tüberküloz hasta kategorisinde değerlendirilir. 5. Aynı hastaya birden fazla yayma bakılmış olsa bile 1(bir) kabul edilir. 6. Entegre ilçe hastanelerinde değerlendirme dışıdır.

13 Doğrudan Gözetimli Tedavi Uygulama Oranı (Yüzde) Verem hastalığının tedavisi 6-8 ay süren uzun bir dönemdir. Hastalar tedavilerinin ilk birkaç haftasında hızlı iyileşmeye başlar. Bu sebeple hastalar tedavilerini yarım bırakabilirler. Ayrıca bazı hastalar ise düzenli ilaç içemezler. Tedavileri yarım kalan ve düzensiz ilaç kullanan hastalar tedavisi zor ve pahalı olan çok ilaca dirençli hasta haline gelirler. Bulaşma zincirinin kırılması için Tüberküloz hastalarına doğrudan gözetim altında ilaç verilmesi suretiyle tedavinin tamamlanmasının sağlanmasıdır. 1. Ay + 2. Ay + 3 Ay + 4. Ay Doğrudan Gözetim altında ilaç verilen Tüberkülozlu hasta sayısı /1. Ay + 2. Ay + 3 Ay + 4. Ay kayıtlı olan hasta sayısı da Verinin Ait Olduğu 1. Ay + 2. Ay + 3 Ay + 4. Ay Doğrudan Gözetim altında ilaç verilen Tüberkülozlu hasta sayısı 1. Ay + 2. Ay + 3 Ay + 4. Ay kayıtlı olan hasta sayısı %85 Kurum değeri/kabul edilebilir değer 2. Verem hastalarının tüm tedavileri boyunca ilaçlarının her dozunu bir görevlinin gözetiminde içmesi ve bunun kayıt altına alınmasıdır. 3. Entegre ilçe hastanelerinde değerlendirme dışıdır

14 Gezici Sağlık Hizmetleri Yürütülme Oranı Sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin arttırılması ve bütün vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanmasının sağlanmasıdır. Kriterler İlgili dönemde karşılanan kriter puanı toplamı(her bir kriter 0,25 puana sahiptir. Yerine getirilen her bir kriter için 0,25 puan verilir. Yerine getirilmeyen kriterlerin puan değeri 0 dır). 1 Kurum değeri / Kabul edilebilir 1. Gezici Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge nin 25. Maddesindeki şartları taşıyan bir araç bulunmalıdır. 2. Gezici hizmet kapsamında sunulacak nüfus ve bölgeler belirlenmelidir. 3. Gezici hizmet kapsamında verilecek hizmetler ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır. 4. Hizmetler belirlenen nüfus ve bölgeye ayda en az bir kez verilmelidir. 5. Entegre ilçe hastaneleri ile aile hekimliği uygulanan kuruluşlarda değerlendirme dışıdır. 1. Her bir kriter 0,25 puandan oluşmaktadır.

15 Birinci Basamak Ek Ödeme Takip Sistemine Veri Giriş Puanı Birinci basamakta çalışan sağlık personeline yapılan ek ödemelerin takibini ve analizini mümkün kılacak verilerin toplanmasını amaçlayan veri tabanıdır. Gösterge türü da İlgili dönemde ölçülen değerdir. Koruyucu hizmet katsayısı hesaplanırken o yıla ait önceki ayların verileri birinci basamak ek ödeme takip sistemine girilmiş ise "1" puan girilmemiş ise "0" puan verilir. Faaliyet Kabul edilebilir değer 1 / Koruyucu hizmet katsayısı hesaplanırken o yıla ait önceki ayların verileri birinci basamak ek ödeme takip sistemine girilmiş ise "1" puan girilmemiş ise "0" puan verilir. Entegre ilçe hastaneleri değerlendirme dışıdır.

16 Katsayısı = Toplam Puan/Hesaplanan Gösterge Sayısı NOT: Yıllık hesaplanan Gebe Tespit Oranı, Anne Ölüm Oranı ve Bebek Tespit Oranı puanları bir sonraki yıla ait 1, 2 ve 3. Katsayısı hesaplamasında kullanılır.

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu Yönerge, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin arttırılması ve bütün vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanması

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02.Aralık.2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ĠKĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK E İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRME

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK E İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRME AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK E İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRME 21 Mart 2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü İÇİNDEKİLER 2013-2017 STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.11.2006 18607

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.11.2006 18607 Sayı : B100TSH0110005 Konu : Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.11.2006 18607 GENELGE 2006/ 120 K-Q TSE-ISO-EN 9000 Bağışıklama

Detaylı

ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ

ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ Sürüm 2.2 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü E-Sağlık Daire Başkanlığı 2014 T. C. Sağlık Bakanlığı 1 / 280 Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü, Sürüm 2. 2 Sağlık Bakanlığı Sağlık

Detaylı

Sağlıkta Dönüşüm Programı

Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlıkta Dönüşüm Programı Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı Đzmir 22 Ocak 2010 Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlıkta Dönüşümün Özellikleri Sağlıkta Dönüşüm Programı Ülkemizin sosyoekonomik gerçeklerine

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüberküloz El Kitabı

ÖNSÖZ. Tüberküloz El Kitabı ÖNSÖZ Bilinen en eski hastalıklardan biri olan Verem Hastalığı (Tüberküloz), dünyada her yıl milyonlarca insanı tehdit eden, acil hareket planı gerektiren, ölümcül, ancak tedavi edilebilir; bulaşıcı bir

Detaylı

K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI

K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI K1. VEREM SAVAŞI ÖRGÜTLENMESİ * TB kontrolünde merkez birimi Verem Savaşı Daire Başkanlığı oluşturmaktadır. Verem Savaşı Daire Başkanlığı,

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ KOCAELİ İL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ KOCAELİ İL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ KOCAELİ İL RAPORU 12/04/2011 Bu rapor, Kent Konseyi nin T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın uzman desteği verdiği MARKA/10-01/TD-155-2010 Yılında Bin Yıl

Detaylı

EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014)

EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014) EK: 1 68. VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI BĠLGĠ NOTU (04-10 Ocak 2014) VEREM EĞĠTĠM VE PROPAGANDA HAFTASI Verem Eğitim ve Propaganda Haftası 1947 yılında kutlanmaya başlamıştır. Her yıl Ocak ayının

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasına Geçen İlk 11 İlin Sağlık Göstergeleri Üzerinden Bu Sürece Bir Bakış

Aile Hekimliği Uygulamasına Geçen İlk 11 İlin Sağlık Göstergeleri Üzerinden Bu Sürece Bir Bakış Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2010; 9(5):493-504 Aile Hekimliği Uygulamasına Geçen İlk 11 İlin Sağlık Göstergeleri Üzerinden Bu Sürece Bir Bakış [Evaluation of this Process on Healt Indicators

Detaylı

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI OCAK 2006 1 DURUM ANALİZİ 1.1 Kurum İçi Analiz SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 1.1.1 Kurumun Tarihçesi ve Yapısı Cumhuriyet döneminin sağlık örgütlenmesi girişimleri

Detaylı

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2017 STRATEJİK PLAN

ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2017 STRATEJİK PLAN ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2017 STRATEJİK PLAN 2012, İÇİNDEKİLER 1.STRATEJİK PLAN 2.MİSYON 3.VİZYON 4.TEMEL İLKE VE DEĞERLER 5.STRATEJİK

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Bu Yönetmelik işyeri sağlık birimlerinin

Detaylı

TÜRKİYE Aile Hekimliğinde Performansa Dayalı Sözleşme Uygulaması Tasarım ve Kazanımlar

TÜRKİYE Aile Hekimliğinde Performansa Dayalı Sözleşme Uygulaması Tasarım ve Kazanımlar Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized TÜRKİYE Aile Hekimliğinde Performansa Dayalı Sözleşme Uygulaması Tasarım ve Kazanımlar

Detaylı

Optimum Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş

Optimum Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş OPTİMUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

NİSAN AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ

NİSAN AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ KAPAK KAP NİSAN AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ Tarih-Sayı Konu Özet 01.04.2015/ 29313 Resmi Gazete Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması

Detaylı

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0730000/ 163 04-01-2001 KONU : İstatistik Formları...

Detaylı

uzman sayısına oranı kullanılır. Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan

uzman sayısına oranı kullanılır. Kriter Katsayısı = [Elde edilen puan toplamı / (110 Değerlendirme dışı puan TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN LABORATUVAR UZMANLARININ EK ÖDEMELERİNE ESAS KRİTER KATSAYILARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Birinci

Detaylı

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28678 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı 19 Aralık 2009 Ġçindekiler Önsöz 3 A. Dünden Bugüne Sağlık Politikalarımız 5 B. Türkiye Sağlıkta

Detaylı

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 16 Allianz Sigorta A.Ş.

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 16 Allianz Sigorta A.Ş. VİTAMİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 11 Allianz Sigorta A.Ş.

Vitamin Sağlık Sigortası 1 / 11 Allianz Sigorta A.Ş. VİTAMİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı