AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013-2014 AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI"

Transkript

1 AKADEMİK YILI MİRAS HUKUKU (ÇİFT NUMARALI ÖĞRENCİLER) BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI OLAY I Bay (M), tarihinde vefat etmiştir. Bu tarihte kendisinden önce vefat eden oğlu (Ç1) in evlatlığı (V), kızı (Ç2), oğlu (Ç3), (Ç3) ün çocukları (T1) ve (T2), eşi Bayan (E), kızkardeşi Bayan (K) ve annesi Bayan (A) hayatta bulunmaktadır. Bay (M) vefat ettiğinde Beşiktaş ta TL değerinde bir evi, bankada TL si bulunmaktadır. Bununla birlikte Bay (M) nin X Bankasına henüz muaccel olmamış TL borcu olup, cenaze giderleri TL tutmuştur. Kendisine hepatit tanısı konan Bay (M) tarihinde şu içerikte bir el yazılı bir vasiyetname kaleme almıştır; Beşiktaş taki evimi kardeşim Bayan (K) ya, bankadaki mevduatımın yarısını da annem Bayan (A) ya, ölümümde ifa edilmek üzere, bağışlıyorum. Bunların (Ç3) tarafından yerine getirilmesini istiyorum. Hayatının sonuna geldiğini düşünen Bay (M) tarihinde ise (Ç3) e TL lik bir yatırımda bulunarak bir dükkân açmıştır. Bununla birlikte (Ç3) bu dükkânı iyi bir şekilde işletememiş, bu yüzden kendisini eleştiren Bay (M) ile sık sık tartışmaya başlamıştır. Bu tartışmaların bir tanesinde Bay (M) nin sözlerini hazmedemeyen (Ç3) tabancasıyla babasının kafasına ateş etmiş ancak Bay (M) şans eseri ölmemiştir. Bay (M) komadan çıkıp da şuuru yerine geldikten kısa bir süre sonra (Ç1) in evlatlığı (V) ye herhangi bir sebep yokken TL bağışta bulunmuş, bundan on gün sonra da hastaneden kaptığı enfeksiyon sonucunda vefat etmiştir. Bütün mirasçılar Bay (M) nin vefatını vefat günü öğrenmiştir. Bayan (K) ile Bayan (A) lehdarı oldukları vasiyeti te öğrenmiştir. SORULAR 1-)Bu olaydaki; mirasçıları şema çizmek ve miras paylarını ve saklı paylarını göstermek suretiyle belirtiniz. (M) nin kaydi terekesini ve tasarruf oranını belirtiniz. Olayda tenkis edilecek kazandırma mevcut mudur? Eğer mevcutsa her bir kazandırmadan ne oranda tenkis yapılacağını belirtiniz. Eğer mevcut değilse, neden mevcut olmadığını açıklayınız. 1

2 CEVAP: A-) MİRASÇILARIN ŞEMASI, MİRAS PAYLARI VE SAKLI PAYLAR A B M E K Ç1(önce ölüm) Ç2 Ç3(yoksun) V T1 T2 YOKSUNLUK VE ÖNCE ÖLÜM DİKKATE ALINMAKSIZIN YAPILAN HESAPLAMA Mirasçı Yasal Miras Payı Saklı Payı E 1/4 1/4 Ç1 1/4 1/8 Ç2 1/4 1/8 Ç3 1/4 1/8 YOKSUNLUK VE ÖNCE ÖLÜM DİKKATE ALINARAK YAPILAN HESAPLAMA ÖNCE ÖLÜM HALİNDE: Mirasbırakandan önce ölen zümre başları ya da kök başlarının yerini altsoyları alacaktır. Bununla birlikte (V) bir (kan hısmı) altsoy değil, (Ç1) in evlatlığıdır. Bu durumda farklı bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Evlatlık ve altsoyunun yasal mirasçılığı sınırlıdır. TMK. m. 500/ f. 1, c. 1 uyarınca bunlar sadece evlat edinene mirasçı olacaktır. Evlat edinenin hısımlarına yasal mirasçı olamazlar. Diğer bir ifadeyle (V) Bay (M) nin yasal mirasçısı olamaz. (Ç1) in altsoyu bulunsaydı, miras payı ona intikal edecekti. Böyle bir altsoy somut olayda mevcut değildir. Bu veri ışığında, (Ç1) in miras payı yoksunluğa ilişkin ileride yapacağımız tespiti saklı tutalmak kaydıyla- diğer mirasçılara intikal edecektir. 2

3 YOKSUNLUK HALİNDE: Somut olayda yoksunluk söz konusudur. Yoksunluk TMK. m da düzenlenmiştir. Buna göre TMK. m. 578 de sayılan davranışlardan birini sergileyen kişi bu davranışlara maruz kalan mirasbırakanın yasal mirasçısı olamayacağı gibi, onun atanmış mirasçısı ve vasiyet alacaklısı olamaz. (Serozan/ Engin, Miras Hukuku, N. 32, s. 501) TMK. m. 578 de sayılan hallerden bir tanesi de mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldürmek veya öldürmeye teşebbüs etmektedir. Somut olayda da (Ç3) Bay (M) yi kasten ve hukuka aykırı olarak öldürmeye teşebbüs etmiştir. Yoksunluk için failin ceza mahkemesince mahkûm edilmesi şart değildir. (Dural / Öz, Miras Hukuku, N. 1524) Yoksunluk halinde hesabın nasıl yapılacağı konusunda doktrinde tartışma söz konusu olmakla birlikte, doktrindeki baskın görüş yoksunluğun çıkarılmayı tamamlayan bir kurum olmasından dolayı hesabın çıkarılmadaki gibi yapılacağını savunmaktadır. (Dural/ Öz, Miras Hukuku, N. 1189; Serozan / Engin, Miras Hukuku, N. 84, s. 253) Bu doğrultuda mirasçılıktan çıkarılmanın tasarruf oranına etkisine dair hükmü burada zikretmekte yarar vardır: Madde 511- Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz. Mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalır. Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi saklı payını isteyebilir. Bu durumda (Ç3) yoksunluk dolayısıyla yasal mirasçı olmayacak onun miras payı sanki mirasbırakandan önce ölmüş gibi (T1) ve (T2) ye kalacak, onun yerine altsoyu (T1) ve (T2) saklı paylarını (Ç3) mirasbırakandan önce ölmüş gibi saklı paylarını isteyebilecektir. Mirasçı Yasal Miras Payı Saklı Payı E 1/4 1/4 Ç2 3/8 3/16 T1 3/16 3/32 T2 3/16 3/32 Saklı paylar toplamı: 1/4+3/16+3/32+3/32= 20/32=5/8 Tasarruf oranı: 1-5/8=3/8 3

4 B-) TEREKE HESABI (NET TEREKE VE FİKTİF TEREKE) NET TEREKE: AKTİFLER- PASİFLER NET TEREKE: TL (EV) TL (MEVDUAT) TL (X BANKASINA BORÇ) TL (CENAZE GİDERLERİ)= TL FİKTİF TEREKE: NET TEREKE+ EKLENECEK DEĞERLER FİKTİF TEREKE: TL (NET TEREKE) TL ( Ç3 E SERMAYE TMK. M. 670 UYARINCA İADEYE TABİ KAZANDIRMA) TL (TMK. M. 565/ B. 3 UYARINCA V YE ADET ÜZERİNE VERİLEN HEDİYE DIŞINDA YAPILAN BAĞIŞ)= TL TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM= TLX3/8= TL TENKİSE TABİ ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR VE SAĞLARARASI KAZANDIRMALAR= TL ( KARDEŞ BAYAN K YA EV VASİYET EDİLMESİ ) TL (BANKADAKİ MEVDUATIN YARISININ ANNE BAYAN (A) YA VASİYET EDİLMESİ) TL (V YE TMK. M. 565/ B. 3 KAPSAMINDA BAĞIŞ)= TL TECAVÜZ MİKTARI= TL TL= TL C-) TENKİS HESABI SOMUT OLAYDA TENKİSİ GEREKTİRECEK BİR DURUM MEVCUTTUR. Bu aşamada tenkiste sıra önem taşımaktadır. Tenkiste sıra kenar başlığını taşıyan TMK. m. 570 şu şekilde kaleme alınmıştır: Tenkis, saklı pay tamamlanıncaya kadar, önce ölüme bağlı tasarruflardan; bu yetmezse, en yeni tarihlisinden en eskisine doğru geriye gidilmek üzere sağlararası kazandırmalardan yapılır. Kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve sağlararası kazandırmalar en son sırada tenkis edilir. Bu hüküm uyarınca öncelikle ölüme bağlı tasarrufların tenkisi gerekmektedir. Ölüme bağlı tasarrufların toplamı TL olup, tecavüz miktarı TL dir. Bu durumda ölüme bağlı tasarrufların tenkisiyle tecavüz giderilmiş, saklı paylı mirasçılar saklı paylarına kavuşmuş olacaktır. Ölüme bağlı tasarrufların nasıl tenkis edileceği TMK. m. 563/ f. 1 de şu şekilde kaleme alınmıştır: Tenkis, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, mirasçı atanması yoluyla veya diğer bir ölüme bağlı tasarrufla elde edilen kazandırmaların 4

5 tamamında, orantılı olarak yapılır TL lik tecavüz, ölüme bağlı tasarruflar orantılı olarak (200:50) tenkis edilmek suretiyle bertaraf edilecektir. Buna göre TL lik tecavüzün 1/5 i ( TL) mevduattan, 4/5 i ise ( TL) evden tenkis edilecektir. 2-) Evin tenkis davasına konu edildiği varsayımında bu dava nasıl sonuçlanacaktır? Yukarıda yaptığınız hesabı göz önünde tutarak açıklayınız. Davanın karar gününde evin değerinin TL olması varsayımında vereceğiniz cevap da herhangi bir değişiklik söz konusu olur mu? Açıklayınız. CEVAP: Bayan (K) lehine yapılan vasiyet konusu evden TL tenkis edilecektir. Bölünmez mal vasiyetine ilişkin TMK. m. 564 şu şekilde kaleme alınmıştır: Değerinde azalma meydana gelmeksizin bölünmesine olanak bulunmayan belirli bir mal vasiyeti tenkise tâbi olursa, vasiyet alacaklısı, dilerse tenkisi gereken kısmın değerini ödeyerek malın verilmesini, dilerse tasarruf edilebilir kısmın değerini karşılayan parayı isteyebilir. Tasarruf konusu malın vasiyet alacaklısında kalması durumunda, malın tenkis sebebiyle vasiyet borçlusuna verilmesi gereken, aksi hâlde tasarruf oranı içinde kalan kısmının karar günündeki değerinin para olarak ödetilmesine karar verilir. Bu kurallar, sağlararası kazandırmaların tenkisinde de uygulanır. Bu hüküm uyarınca vasiyet lehdarı Bayan (K) bir seçim hakkını haizdir. Bayan (K) dilerse tenkisi gereken evi kendi mülkiyetini geçirilmesini talep ederek, tenkisi gereken miktarı ödeyebilir. Bu durumda yukarıda yapılan hesap sonucunda TL öder. Dilerse de evin kendisine verilmesini talep etmez, tasarruf edilebilir kısmın değerini karşılayan TL nin kendisine ödenmesini isteyebilir. Evin değerinin karar gününde TL olması verilecek cevapta bir değişiklik meydana getirecektir. TMK. m. 564 / f. 2 uyarınca tasarruf konusu malın vasiyet alacaklısında kalması durumunda malın tenkis sebebiyle vasiyet borçlusuna verilmesi gereken aksi halde tasarruf oranı içerisinde kalan kısmın karar günündeki değerinin para olarak ödetilmesine karar verilir. Kural olarak tenkis hesabı yapılırken bir önceki şıkta ve yukarıdaki hesapta yaptığımız gibi malın ölüm anındaki değeri esas alınacaktır. Bununla birlikte bir tenkis davası açıldığı ve malın değerinin de karar gününe kadar artış gösterdiği varsayımında bazı adaletsiz sonuçların oluşmasını önlemek için kanun koyucu vasiyet alacaklısının malın kendisine verilmesini talep ettiği ihtimale ilişkin olarak özel bir hüküm sevk etmektedir. Bu noktada mirasın açıldığı ana göre hesaplanacak olan tenkisi gereken miktarın kazandırma konusu şeyin aynı andaki 5

6 değerine oranı bulunacak ve bu oran MK. m. 564 hükmüne göre malı elinde tutup tenkis edilmesi gereken miktarı ödeme yolunu seçen kazandırma lehdarının ödeyeceği bedelin hesabında dikkate alınacaktır (Serozan /Engin, Miras Hukuku, N. 90, s. 256). Bu durumda; Bayan (K) nın evin mülkiyetinin kendisine geçirilmesini talep ettiği varsayımda saklı payları ihlal edilen mirasçılara ödemesi gereken miktar değil, TL X / = TL olacaktır. 3. Bayan (K) nın lehdarı olduğu vasiyetin vasiyet borçlusu kimdir? Bu vasiyet borcu ne zaman muaccel olacaktır? Zamanaşımına ne zaman uğrayacaktır? Bu borcun yerine getirilmediği varsayımında Bayan (K) nın başvurabileceği herhangi bir yol mevcut mudur? Açıklayınız. CEVAP: Vasiyet borçlusunun kural olarak kim olacağı TMK. m. 600/ f. 1 de düzenlenmiştir.: Bu madde şu şekilde kaleme alınmıştır: Vasiyet alacaklısı, vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa ona; yoksa yasal veya atanmış mirasçılara karşı kişisel bir istem hakkına sahip olur. Bu maddede yer alan vasiyeti yerine getirme göreclisi, vasiyeti ifa ile mükellef kişidir (Dural /Öz, Miras Hukuku, N. 694) Bu durumda vasiyet alacaklısı sadece mirasbırakanın belirlediği kişiye başvurabilecektir. Somut olayda Bay (M) vasiyetinde (Ç3) ü bu konuda borçlu kılmıştır. Bununla birlikte (Ç3) daha sonrasında mirastan yoksun olmuştur. Bu duruma ilişkin olarak TMK. m. 519/ f. 2şu şekilde kaleme alınmıştır: Tasarrufu yerine getirme yükümlüsü, mirasçılığı veya kendisine bırakılan kazandırmayı reddetmiş ya da mirasbırakandan önce ölmüş veya mirastan yoksun kalmış olsa bile tasarruf yürürlükte kalır; yerine getirme borcu, bu durumlardan yararlananlara geçer. Somut olayda (Ç3) mirastan yoksun olduğu için, bu durumdan yararlanan (T1) ve (T2) müteselsilen vasiyet borcundan sorumlu olacaktır. Vasiyet borcunun ne zaman muaccel olacağı TMK. m. 600/ f. 2 de açıkça şu şekilde kaleme alınmıştır: Bu alacak, tasarruftan aksi anlaşılmıyorsa vasiyet yükümlüsünün mirası kabul etmesi veya ret hakkının düşmesiyle muaccel olur. Somut olayda bütün mirasçıların aynı günde vefatı öğrendikleri göz önünde bulundurulursa red hakkı te sona erecektir. (Somut olayda mirasçıların kabulünü gerektirecek herhangi bir veri yoktur.) Vasiyet alacaklısı Bayan (K) nın vasiyet alacağının ne zaman zamanaşımına uğrayacağına ilişkin olarak TMK. m. 602 de şu şekilde bir düzenleme mevcuttur: 6

7 Vasiyet alacaklısının dava hakkı, ölüme bağlı kazandırmayı öğrenmesinin veya vasiyet borcu daha sonra muaccel olacaksa muaccel olma tarihinin üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Somut olayda her ne kadar Bayan (K), lehdarı olduğu vasiyeti te öğrenmiş olsa da, vasiyet borçluları daha mirası kabul etmemiş ya da red süreleri dolmamış olduğu için (daha muaccel olmamıştır) zamanaşımı te işlemeye başlayacaktır. Vasiyet borcunun ifası Borçlar Hukukunun ve Eşya Hukukunun genel kurallarına göre sağlanır. Vasiyet borçlusunun mal vasiyetini yerine getirmemesi halinde borcun ifa edilmemesi hakkındaki TBK. m. 112 vd. ve özellikle TBK. m. 117 vd. uygulama alanı bulacaktır. Uygulamada açılacak dava vasiyetnamenin tenfizi davasıdır (İmre/Erman, Miras Hukuku, s. 132). Eğer vasiyet borçluları bunu yerine getirmezse Bayan (K) vasiyetnamenin tenfizi davası açabilir ve TMK. m. 716 ( mahkeme kararı ile) taşınmazın mülkiyetini iktisap edebilir. OLAY II (M) daktilo ile bir vasiyetname metni yazar ve bu metne el yazısı ile tarih atıp metni imzalar. (M) nin ölümü üzerine söz konusu vasiyetnamesi tek mirasçısı olan (Ç) huzurunda tarihinde açılır ve bu vasiyetnamede (Ü) ye X taşınmazının vasiyet edildiği anlaşılır. (Ü) nün yerleşim yeri bilinmediğinden, (Ü) vasiyet alacaklısı olduğunu ancak 1 yıl sonra öğrenir. Bunun üzerine derhal (Ç) den vasiyetin yerine getirilmesini isteyen (Ü), talebi yerine getirilmeyince vasiyetin ifası amacıyla dava açar. Buna karşılık (Ç) de tarihinde açtığı bir dava ile mahkemeden vasiyetnamenin iptalini ister. Olayda (Ç) nin açtığı iptal davası başarıya ulaşacak mıdır? Vasiyetnamenin geçerli olup olmadığını değerlendirmek suretiyle cevaplayınız. (Ç) nin vasiyetin ifasından kaçınıp kaçınamayacağını belirtiniz. CEVAP: Olaydaki vasiyetname metni el yazısı ile değil daktilo ile yazıldığından şekle aykırı olarak yapılmıştır. Ancak bu ölüme bağlı tasarruf kendiliğinden hükümsüz olmayıp, mirasbırakanın ölümü ile birlikte geçerli bir tasarruf gibi sonuç doğurur. Tasarrufun hükümsüz olması isteniyorsa Ç tarafından iptal davası açılmalıdır. Ancak vasiyetnamenin Ç huzurunda açıldığı tarihte Ç, tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrenmiştir ve 1 yıl içinde iptal davası açmalıdır. Bu süre kaçırıldığından Ç iptal davasından sonuç alamaz. Öte yandan vasiyet henüz ifa edilmediğinden, Ç hükümsüzlüğü defi yoluyla her zaman ileri sürerek ifadan kaçınabilir. 7

8 OLAY III Bayan M ölmüş ve geride mirasçı olarak oğlu Ç1 ve eşi E yi bırakmıştır. Ç1, vukuatlı nüfus örneği ile tapu sicil müdürlüğüne başvurmuş ve kendisinin M nin oğlu olduğunu, M ye ait Fatih teki taşınmazın paylı mülkiyete çevrilerek kendi payına düşen miktarının adına intikali ile tescilini talep etmiştir. Tapu memuru, vukuatlı nüfus kaydı ile işlem yapamayacağını mirasçılık sıfatının mutlaka mahkemeden alınacak karar ve belge ile ispat edilebileceğini, kaldı ki böyle bir belge olsa bile Ç1 in tek başına başvurması ile böyle bir işlemin yapılamayacağını belirtmiş ve talebi reddetmiştir. Tapu memurunun başvuruyu reddetmesi gerekçeleri bakımından ayrı ayrı değerlendiriniz. CEVAP: Mirasçılık sıfatı, çeşitli şekillerde ispat edilebilmekte ise de uygulamada mirasçıların çeşitli hukuki işlemleri yapabilmesi ancak mirasçılık belgesi ile mümkün olabilmektedir. Bir başka ifadeyle mirasçılık sıfatının her türlü delil ile ispatı ancak mirasçılık belgesinin temini prosedüründe söz konusudur. Mirasçıların tereke üzerindeki tasarrufları için üçüncü kişilere karşı ispat usulü mirasçılık belgesi ile sağlanabilmektedir. Mirasçılık belgesi temelde sulh hukuk mahkemesi tarafından verilebilmekte ise de Medeni kanunda sonradan yapılan değişiklik ile noterlere de bazı şartlarla bu belgeyi verebilmeleri imkânı tanınmıştır. Bu bakımdan somut olayda Ç1, mahkeme ya da noterden bu yönde belge temin edebilecektir. Ç1 in talebi terekenin paylı mülkiyete çevrilmesi suretiyle paylaşılmasıdır. Mirasın paylaşılabilmesi için ya mirasçıların bu yöndeki anlaşmaları ya da mahkeme kararı gerekmektedir. Bu bakımdan olayda Ç1 in tek başına talep ettiği işlemi yapması mümkün değildir. OLAY IV Bay M öldüğünde geride mirasçısı olarak eşi Bayan E, iki oğlu O1 ve O2 ile kızı K kalmışlardır. Bay M nin terekesinde bir evi, arsası ve bir adet arabası bulunmaktadır. Bayan E ile O1, O2 ve K bir araya gelerek yazılı bir paylaşma sözleşmesi hazırlarlar ve Bay M nin terekesinde bulunan evin miras payının karşılığı olarak Bayan E ye bırakılması konusunda anlaşıp sözleşmeyi imzalarlar. Yine bu sözleşmeye göre mirasçılar ileride diğer tereke mallarının paylaşılması konusunda anlaşamasalar bile bu durum söz konusu paylaşma sözleşmesini ve Bayan E yi etkilemeyecektir. Bundan sonra mirasçıların uzunca bir süre diğer malların paylaşımı konusunda anlaşamamaları üzerine Bay O1 arsa üzerindeki elbirliği mülkiyetinin miras payları oranında paylı mülkiyete dönüştürülmesi amacıyla dava açar. SORULAR: 1-) Bay M nin terekesinde yer alan evin mülkiyetinin miras payının karşılığında Bayan E ye bırakılmasına ilişkin paylaşma sözleşmesinin şekil ve kısmi paylaşma öngörmesi itibariyle içerik bakımından geçerli olup olmadığını açıklayınız. 8

9 CEVAP: Tüm mirasçıları bağlayacak bir paylaşma sözleşmesi ancak tüm mirasçıların katılımıyla ve adi yazılı şekilde yapılırsa geçerli olur. Paylaşma sözleşmesinin geçerli olması için yazılı metnin tüm mirasçılar tarafından imzalanması gereklidir. Olayda şekil şartı gerçekleştiğinden şekil bakımından paylaşma sözleşmesinin geçerli olduğu kabul edilecektir. Her ne kadar sözleşme taşınmaz mülkiyetini nakil borcu doğuruyor olsa da, paylaşma sözleşmelerinin adi yazılı şekle tabi tutulması, terekede yer alan taşınmazların paylaşımı bakımından taşınmaz mülkiyetini nakil borcu doğuran sözleşmelerin resmi şekilde yapılması kuralına bir istisnadır. Böylece adi yazılı şekilde yapılmış ve bütün mirasçılarca imzalanmış paylaşma sözleşmesine dayanarak Bayan E diğer mirasçılara karşı doğrudan tescili dava edebilecektir. Olayda mirasçılarca yapılan paylaşma sözleşmesinde terekenin tümünün değil, sadece bir kısmının paylaşıldığı görülmektedir. Söz konusu sözleşme ile mirasçılar sadece bir mirasçının (Bayan E nin) payının tespit edilerek verilmesi ve geri kalan mirasçılar arasında miras ortaklığının devam etmesi konusunda anlaşmışlardır. Sübjektif kısmi paylaşma olarak ifade edilen bu kısmi paylaşma şekli MK da düzenlenmemiş olmakla birlikte, irade serbestisi çerçevesinde geçerli olarak yapılabilir. Bu sebeple olaydaki paylaşma sözleşmesinin içerik bakımından da geçerli olduğu kabul edilecektir. 2-) Somut olayda Bay O1 arsa üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesini talep edebilir mi? Cevabınız olumsuzsa neden? Açıklayınız. Cevabınızın olumlu olması durumunda, arsa üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesini istemeyen diğer mirasçıların buna engel olmak üzere sahip oldukları hukuki bir imkan mevcut mudur? CEVAP: MK nın ilgili hükmü uyarınca, mirasın açılmasından itibaren miras ortaklığına dahil herhangi bir mirasçı mahkemeye başvurarak hakimden gerek tüm tereke gerekse bazı tereke mallarının elbirliğiyle mülkiyetten paylı mülkiyete dönüştürülmesini talep edebilir. Eğer mirasçı sadece terekede var olan bir mal üzerindeki hakkın paylı mülkiyete dönüştürülmesini talep ederse, sonuçta sadece bu mallar üzerindeki elbirliğiyle mülkiyet yerini paylı mülkiyete bırakır ve miras ortaklığı kalan tereke malları üzerinde devam eder. Bir mirasçının bu şekilde mahkemeye başvurması üzerine hakim diğer mirasçılara tebligatta bulunarak tayin ettiği süre sonuna kadar bir itirazları varsa bildirmeleri konusunda onları uyarır. Verilen süre zarfında mirasçılardan herhangi biri elbirliğiyle hak sahipliğinin devamını haklı kılan bir sebebin varlığını ileri sürerek ya da paylaştırma davası açarak elbirliğiyle hak sahipliğinin paylı hak sahipliğine dönüşmesini engelleyebilir. 9

Miras Hukuku. Türk Medeni Kanununa Göre. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez!

Miras Hukuku. Türk Medeni Kanununa Göre. Bu bilgilerden dolayı sorumluluk kabul edilmez! Miras Hukuku Türk Medeni Kanununa Göre 1 Genel Olarak Miras Hukukuna ilişkin Düzenlemeler AY md. 35 Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı

Roma Hukukun, mirasbırakanın terekesi üzerinde tam bir tasarruf özgürlüğü vardı.

Roma Hukukun, mirasbırakanın terekesi üzerinde tam bir tasarruf özgürlüğü vardı. Prof.Dr. Şeref Ertaş ın ders notu Tasarruf Özgürlüğü I-Genel olarak Roma Hukukun, mirasbırakanın terekesi üzerinde tam bir tasarruf özgürlüğü vardı. Alman-İsviçre-Türk Hukukunda ise, Mirasbırakanın malvarlğıının

Detaylı

TENKĠS DAVALARINDA MĠRASBIRAKANIN TASARRUF NĠSABININ HESAPLANMASI

TENKĠS DAVALARINDA MĠRASBIRAKANIN TASARRUF NĠSABININ HESAPLANMASI TENKĠS DAVALARINDA MĠRASBIRAKANIN TASARRUF NĠSABININ HESAPLANMASI Doç.Dr. Cem BAYGIN * I. GENEL OLARAK Mirasbırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname

Detaylı

MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI

MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI MK m. 236 HÜKMÜ NE GÖRE ARTIK DEĞERİN PAYLAŞTIRILMASI 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞI... 3 III. ARTIK DEĞERE KATILMA ALACAĞININ KANUNA GÖRE BELİRLENMESİ... 6 A. Ölen Eşin Mirasçılarının

Detaylı

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile)

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile) EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ, İSTENEBİLECEK ALACAKLAR, BELİRLENMESİ VE HESABI (Yargıtay Kararları ile) Av.Ünzüle Küçüköner A) EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN

Detaylı

TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYE SEBEPLERİ

TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYE SEBEPLERİ TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYE SEBEPLERİ Yrd. Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN A- GENEL OLARAK Yrd. Doç. Dr. Murat ERDEM Ölümden önce, gerçek kişi borçluların mallarının tasfiye edilmesi, ancak İcra

Detaylı

MİRASÇILIK BELGESİ (MK m. 598)

MİRASÇILIK BELGESİ (MK m. 598) MİRASÇILIK BELGESİ (MK m. 598) Yrd. Doç. Dr. Köksal KOCAAĞA * ÖZET Mirasçılık belgesi, hasım göstermeksizin sulh hukuk mahkemesinden istenen ve çekişmesiz yargılama sonunda verilen bir belgedir. Bu belge,

Detaylı

MAL REJİMLERİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ

MAL REJİMLERİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ MAL REJİMLERİ, MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 4721 sayılı yeni Türk Medeni Kanunu ile Aile Hukuku bölümünde önemli değişiklikler yapılmış, önceki kanunda erkekle kadın arasında eşit olmayan hak ve ödevler getiren

Detaylı

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN DİĞER MAL REJİMLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN DİĞER MAL REJİMLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN DİĞER MAL REJİMLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI Tez Danışmanı Prof. Dr. Özer SELİÇİ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS TEZİ NEŞE

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007 61. A Belediyesi, B Üniversitesine ait taşınmaz mala gereksinim duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle bu taşınmaz malın kendisine devredilmesini talep etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir.

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

ARTIK DEĞER HESABI VE ARTIK DEĞERE KATILMA

ARTIK DEĞER HESABI VE ARTIK DEĞERE KATILMA EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE ARTIK DEĞER HESABI VE ARTIK DEĞERE KATILMA DERS ADI :EŞLER ARASINDA MALVARLIĞINA İLİŞKİN HUKUKSAL İLİŞKİLERDEN DOĞAN SORUNLAR ÖĞRETİM ÜYESİ ÖDEVİ HAZIRLAYAN : Doç. Dr.

Detaylı

a) Hakkın kazanılması başlıca iki şekilde görülür: Aslen kazanma ve devren kazanma.

a) Hakkın kazanılması başlıca iki şekilde görülür: Aslen kazanma ve devren kazanma. 8) Hakların Kazanılması ve Yitirilmesi Hak ve hak sahibi kavramları soyut niteliktedir. Bu iki kavram, hakkın hak sahibine bağlanması olgusu ile somutlaşır. Bu iki kavram arasındaki bağlantıyı kuran kazanma

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK m. 50) Talih UYAR *

GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK m. 50) Talih UYAR * GENEL HACİZ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİPLERDE YETKİLİ İCRA DAİRESİ (İİK m. 50) Talih UYAR * Genel haciz yolu ile ilamsız takiplerde, yetkili icra dairesinin hangisi (neresi) olduğu İİK m. 50 de 1 düzenlenmiş

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDENİ HUKUK (ÖZEL HUKUK) ANABİLİM DALI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ Yüksek Lisans Tezi Tekin Korkmaz 01911958 ANKARA- 2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLSİZ İKTİSABI AVUKAT ESRA ERENER

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLSİZ İKTİSABI AVUKAT ESRA ERENER TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLSİZ İKTİSABI AVUKAT ESRA ERENER 1 A.GENEL OLARAK TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLSİZ İKTİSABI 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 1 nun 705. maddesine göre taşınmaz mülkiyetinin kazanılması

Detaylı

MADDE 17 : VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT

MADDE 17 : VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT MADDE METNİ : MADDE 17 : VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT Madde 17 - Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri, sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra

Detaylı

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMLERİ, EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN MALVARLIĞI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMLERİ, EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN MALVARLIĞI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMLERİ, EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN MALVARLIĞI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ Av.Ünzile Küçüköner 4721 sayılı yeni Türk Medeni Kanunu ile Aile Hukuku bölümünde önemli değişiklikler

Detaylı

CENĠNĠN MALVARLIĞI HAKLARI

CENĠNĠN MALVARLIĞI HAKLARI CENĠNĠN MALVARLIĞI HAKLARI Dr.Leyla Müjde KURT ÖZET Cenin hak ehliyetini, sağ doğmak şartıyla, ana rahmine düştüğü andan itibaren kazanır. Hak ehliyeti bakımından ana rahmindeki embriyo ile tüpteki embriyo

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

KADINVE HUKUK EL REHBERİ

KADINVE HUKUK EL REHBERİ KADINVE HUKUK EL REHBERİ Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Nagehan KIRKBEŞOĞLU Av. Pınar KANDEMİR HACIBEKTAŞOĞLU Av. Nilüfer GÖZÜKARA Av. Zeynep ÇELİK KADEM Hukuk Komisyonu Editörler Av. Betül ALTINSOY YANILMAZ Av.

Detaylı

Vergi mükellefinin vergi borcundan dolayı eşinin mal varlığına haciz gelebilir mi?

Vergi mükellefinin vergi borcundan dolayı eşinin mal varlığına haciz gelebilir mi? Vergi mükellefinin vergi borcundan dolayı eşinin mal varlığına haciz gelebilir mi? 1. GİRİŞ Kamu alacağı vadesi dolmasına karşın borçlu tarafından ödenmemişse, alacaklı idare cebri takip yoluyla alacağını

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

İcra Hukuku. Ve nihayet çalışmamız genel bir değerlendirmeyle sona erdirilecektir. MAHCUZ MALA İSTİHKAK DAVASI PROSEDÜRÜ I- İSTİHKAK KAVRAMI

İcra Hukuku. Ve nihayet çalışmamız genel bir değerlendirmeyle sona erdirilecektir. MAHCUZ MALA İSTİHKAK DAVASI PROSEDÜRÜ I- İSTİHKAK KAVRAMI İcra Hukuku, hukukun varoluş amacı olan hukuki himaye kavramını yoğun olarak uygulamaya geçiren bir daldır. İcra hukukunun temel amacı, borçlular karşısında alacaklıların haklarını korumaktır. Bu gayeye

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2007-34

SİRKÜLER RAPOR 2007-34 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN 10211 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5718 Kabul Tarihi : 27/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/12/2007 Sayı : 26728 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

TÜRK MEDENÎ KANUNU BAŞLANGIÇ

TÜRK MEDENÎ KANUNU BAŞLANGIÇ ZGB Türkei (Textausgabe mit Anmerkungen von Senatspräsident am Kassationshof Tahir Alp) 1 TÜRK MEDENÎ KANUNU Kanun Numarası : 4721 Kabul Tarihi: 22 Kasım 2001 Yürürlük Tarihi: 01 Ocak 2002 Yayımlandığı

Detaylı