Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi"

Transkript

1 Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Son Dönem Böbrek Yetmezliği İnsidans ve Prevalans (ABD) Yansıması Hasta sayısı Hasta sayısı (bin)

3 Dünyada RRT HD 1,222,000 PD 149,000 Tx 412,000 Toplam 1,784,000 Dünya popülasyonu 6,4 milyar

4 Türkiye de Diyaliz Hasta Sayısı Projeksiyonu ~ Hasta sayısı ~ Yıllar TND 2009 Renal Kayıt Sistemi Verileri

5 Ana tedavi seçenekleri: Diyaliz Böbrek nakli SDBY Tedavisi

6 Renal Replasman Tedavisi Hemodiyaliz Transplantasyon Klasik HD Ev HD Günlük HD Periton Diyalizi Canlı Kadaverik Preemptif Gündüz HD Gece HD SAPD APD

7 Diyaliz mi Transplantasyon mu? Etkin diyaliz uygulamaları bile ancak normal böbreklerin sağladığı küçük solüt klirensinin %15 kadarını sağlamakta Daha büyük solütler içinse bu çok daha azdır

8 Diyaliz mi Transplantasyon mu? Günümüzde herkes tarafından kabul edilen temel prensip bu hastalar için en iyi tedavi yöntemi böbrek naklidir.

9 Transplantasyonun avantaj ve dezavantajları Avantajları Yaşam kalitesinde artma Sürvinin artması Maliyette azalma İş gücü kaybında azalma Dezavantajları Ömür boyu immunsupresyon Malignitede artış İnfeksiyon riskinde artış

10 SDBY VE YAŞAM USR Data Sistemi raporları: yaş grubu diyaliz hastalarında ortalama yaşam süresini 8 yıl yaş grubu için ise 4,5 yıl olarak bildirmekte Bu durum yaşlı hastalarda akciğer kanserinden biraz daha iyi bir yaşam süresi sayılmakta, buna karşın genel popülasyona oranla çok kısıtlı bir yaşam süresine işaret etmekte yaş gurubunda yaşam beklentisi yıl yaş gurubunda ise yıl. Am J Kidney Dis 2010; 55(Suppl 1):S1

11 Transplantasyon ve yaşam Transplantasyonda yaşam süresi ve kalitesi diyaliz tedavilerine oranla çok daha iyidir. HD hastalarında ortalama yaşam beklentisi 5,8 yıl olmasına karşılık Transplantasyon hastalarında ise bu ortalama 17 yıla uzamaktadır

12 Transplantasyon ve HD de sürvi

13 Transplantasyon ve yaşam Donör tipi: Canlı donör transplantında sürvi kadaverike göre daha iyi SRTR raporu 5 yıllık allograft sürvisi canlıda %81, kadavrada %71 extended DCD de %55 olarak bildirmekte. İkinci graftlarda da canlı donörlerde bu yarar devam etmekte. Kadavra böbreğinin kalitesi ne kadar iyi ise sürvisi de o boyutta iyi olmakta Son yıllarda kardiyak ölümlü donörlerle beyin ölümlü donör böbreklerinin sürvileri arasındaki farkın da giderek azaldığı görülmekte.

14 Transplantasyon ve yaşam Ne kadar erken transplantasyon yapılırsa sonuçları o kadar iyi, buna karşılık hastanın diyalizde geçen yaşam süresi ne kadar uzunsa transplantasyonun sonuçları olumsuz etkilenmekte

15 Diyaliz süresi ve graft yaşamı Impact of duration of time undergoing dialysis on allograft survival at 10 yr after transplantation for recipients of kidneys from living (LD) and deceased (DD) donors (7). Abecassis M et al. CJASN 2008;3: by American Society of Nephrology

16 Preemptif Transplantasyon ABD de preemptif transplantasyon (erişkinde) Canlı donörlü transplantasyonların %25 i Kadaverik transplantasyonların %7-8 i Weng ve ark. Am J Kidney Dis. 2003, 42: İsveçte çocuklarda %70 Norveç %66 (canlı tranplantasyonların %25 i) Jacobsen ve ark. Nephrol Dial Trans. 1997, 12:

17 Preemptif Transplantasyon Ek Avantajları Diyalizsiz yaşam Vasküler giriş yolu yok SDBY ve diyaliz ile ilgili komplikasyonlarda azalma Graft ve hasta sürvisinde artış Post transplant akut rejeksiyonda azalma Dezavantajları İmmunsupressif tedaviye uyumsuzluk Graft ve Sağkalıma Etkisi Belirgin (Mange ve ark. NEJM 2001:344, ) Az (Katz ve ark. Transplant : ) Yok (Bertoux ve ark. NDT 1996)

18 Transplantasyonun kontrendikasyonları Mutlak Yüksek preoperatif risk Aktif enfeksiyon Aktif maligniteler Terminal KC hastalığı Psikoz Madde bağımlılığı Yaşam beklentisinin <2 yıl olması Tedaviye dirençli ilerlemiş kalp yetersizliği Ciddi solunum yetersizliği Yaygın vasküler hastalık Düzeltilemeyen koagülasyon bozukluğu Düzeltilemeyen alt üriner sistem anomalileri Relatif Kronik aktif hepatit Koroner arter hastalığı Aktif peptik ülser Serebrovasküler hastalık HIV pozitifliği?

19 Donör kontrendikasyonları Düşük grade primer beyin tümörleri ve bazal hücreli cild kanseri dışında malignite Yaygın organ komplikasyonlu diyabetes mellitus Ciddi ve yaygın ateroskleroz Ciddi hipertansiyon öyküsü ve hedef organ değişikliği Kontrolü güç akut ve kronik infeksiyon ( HIV,tbc,..), sepsis Böbreğe özgü patolojiler (parankimal hastalık, travma...)

20 Yaşlılarda transplant NDT;2010;25:

21 DİYALİZ TEDAVİLERİ

22 Tedavi Yöntemi Seçimi Çoğu hasta (> % 80) genellikle her iki tedavi seçeneği için de uygun olduğundan, tedavi seçimi çoğunlukla tıbbi gerekçelere dayanmaz. Ancak bazen bazı faktörler bir seçeneği bir dereceye kadar daha uygun yapabilir.

23 Diyaliz yöntemlerinin avantajları Hemodiyaliz Hastanın tedavisi ile haftada 3 kez 4-5 saat ilgilenmesi Şişmanlığın daha az sorun olması Malnütrisyonun daha az olması Hastaneye yatma gereksiniminin daha az olması Periton diyalizi Av fistül gereksiniminin olmaması Kardiovasküler ve biyokimyasal parametrelerin daha stabil olması Epo gereksiniminin azalması Çocuk ve yaşlı hastalarda uygulama kolaylığı Daha aktif ve özgür yaşam olanağı,çalışma ve okula devam etme olanaklarının artması Diyet kısıtlamalarının daha az oluşu Makine, elektrik su ve teknik ekip gereksinimin minimum olması Heparin gereksiniminin olmaması Rezidüel renal fonksiyonun daha iyi korunması Viral hepatit riskinin azalması

24 Diyaliz Yöntemlerinin dezavantajları Hemodiyaliz Özgürlüğün kısıtlanması Merkeze transport sorunu Diyaliz sırasında gelişen komplikasyonlar AV fistüle ait problemler Hepatit riski Malnütrisyon Periton diyalizi Enfeksiyon (peritonit, çıkış yeri, tünel enfeksiyonu) Obezite Hiperlipemi Periton permeabilitesinde azalma Ultrafiltrasyon yetersizliği Malnütrisyon

25 Diyaliz yöntemini seçimini etkileyenler Hasta ile ilişkili faktörler Hasta seçimi Medikal problemler Sosyal faktörler Sağlık sistemi ile ilişkili problemler Geri ödeme Geç teşhis ve yetersiz prediyaliz bilgilendirme Nefrologların yaklaşımı

26 PD ni destekleyen faktörler Tam gün çalışma hayatı Küçük çocuğu olan anneler İyi aile desteği İyi motivasyon Erken transplantasyon olasılığı yüksek olan hastalar

27 HD destekleyen faktörler Kötü aile desteği Kötü motivasyon Ciddi komorbidite Vücut kilosu >110 kg Sorumsuz, kötü hijyeni olan hastalar Kötü el-göz koordinasyonu

28 HD HD böbrek yetmezliği hastalarında tedavide en sık kullanılan yöntem. Günümüzde merkez HD nin yanı sıra ev HD uygulamalarında artış eğilimi dikkati çekmekte. Ev imkanları uygun olan,yardımcısı bulunan ve bu konuda istekli olan hastalarda uygulanmakta.

29 HD HD genelde ultrafiltrasyona bağlı hipotansiyon,bulantı kusmalar dışında iyi tolere edilen bir işlemdir. Yaşlılar ve KV sorunları olanlarda daha güç tolere edilmektedir. Vasküler akses yetmezikleri, heparinizasyon gerekliliği özellikle diyabetiklerde ek sorunlar yaratmakta. HD in aralıklı yapısı ECF volümünde,kan solüt konsantrasyonunda ve plazma ozmolaritesinde ani değişikliklere yol açarak tedavi sonrası halsizlik bitkinlik şikayetlerine neden olmakta.

30 HD Bunlar dolayısıyla HD in sıklığının ve süresinin artırılarak solüt ve sıvı uzaklaştırılmasını arttırmak girişimleri başlamıştır. Bunlar haftalık tedavi seansını 3-5 keze çıkarmak, tedavi süresini uzatmak veya günlük gece uzun diyaliz yapmak gibi uygulamaları kapsamaktadır.

31 EV HEMODİYALİZİ-GÜNLÜK DİYALİZLER Sürvi genellikle ev hemodiyalizi hastalarında oldukça iyi.diyabeti olmayanlarda 5 yıllık sürvi %89 15 yıllık ise %74 tüm hasta gurubu için ise 15 yıllık sürvi %50 olarak bildirilmekte. Bu hastalarda hem metabolik parametreler hemde hayat kalitesi daha iyi, KB kontrolü,sol ventrikül hipertrofinin gerilemesi uykularının düzene girmesi genel olarak kendilerini daha iyi hissetikleri biliniyor Bunların sonucunda bu hastaların kadavradan transplantasyon kadar iyi sürvi sağladığı saptanmıştır.

32 Periton diyalizinin özellikle tercih edildiği hastalar Yeni doğan ve küçük çocuklar Çok genç veya yaşlı hastalar Fistül problemi olan hastalar Ciddi kardiovasküler problemi olan hastalar Üniteden uzak yaşayan hastalar Çok seyahat eden hastalar Otonomi bağımsızlık isteği fazla olan hastalar

33 The role of peritoneal dialysis as the first-line renal replacement modality. Van Biesen W; Vanholder R; Lameire N Perit Dial Int 2000 Jul-Aug;20(4): İlk uygulamasından 20 yıl sonra, günümüzde periton diyalizi hemodiyalize alternatif olarak kullanılan ve iyi bilinen bir renal replasman tedavi seçeneğidir. Günümüzde literatürde halen süregelen tartışmalar ve araştırmalar ile birbirine zıt bu iki tedavi seçeneğinden hangisinin daha ideal olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. Bize göre PD ve HD iki ayrı tedavi seçeneği olup, her birinin kendine özgü avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Ayrıca her iki yöntemle de teknik yetersizlik oranları yüksek olup, çoğunlukla iki tedavi yöntemi arasında geçiş yapmak gerekmektedir.

34 The role of peritoneal dialysis as the first-line renal replacement modality. Van Biesen W; Vanholder R; Lameire N Perit Dial Int 2000 Jul-Aug;20(4): Bu nedenle de soru hangi tedavi seçeneğinin daha iyi olduğu olmamalıdır. Asıl soru hasta açısından her iki tedavi seçeneğinin dezavantajlarından kaçınırken, avantajlarından olabildiğince faydalanıldığı bir tedavi şeması oluşturmaktır. İşte bu nedenle de HD ve PD birbirlerini tamamlayıcı tedavi seçenekleridir. PD ile ilişkili problemler ortaya çıktığında (yeterlilik, ultrafiltrasyon, peritonit, hasta bıkkınlığı) uygun bir zaman aralığında HD tedavisine geçilmesi planlanmalıdır. Bu editoryal makalede her iki tedavi modalitesinin birbirini tamamlayıcı yönleri ve özellikle renal replasman tedavisinde ilk tedavi seçeneği olarak PD rolü tartışılmıştır.

35 İntegre Tedavi

36 İntegre tedavi kavramı Nefroloğa erken yönlendirme GFR <60 ml/dk (en iyisi) GFR <30 ml/dk (mutlaka) Preemptif transplantasyonun zorlanması Preempif transplantasyon şansı olmayan hastada ilk tercih PD veya ev HD Hastanın zamanında hazırlanması Ev tedavisinde sorun çıkarsa diğer tedavi modalitelerine değiştirilmesi

37 İntegre Diyaliz Tedavisi HD ve PD tedavilerinin rekabet halinde olan değil, birbirlerini tamamlayan iki tedavi yöntemi olduğu fikrine dayanmaktadır. Pek çok hasta diyaliz tedavilerinin belli bir döneminde her iki tedavi seçeneğine de ihtiyaç duyacaklardır. Diyaliz modaliteleri arasında geçiş yapmak başarısızlık olarak görülmemelidir.

38 HD veya PD seçimini etkileyen çeşitli faktörler vardır Uygulanabirliği, komorbiditeler, sosyoekonomik durum, hastanın ev olanakları veya hemodinamik stabilitesi gibi koşullar seçimi etkilemektedir. HD ve SAPD yi karşılaştıran pek çok çalışma vardır. Ancak bu çalışmalarda komorbidite, yaş, DM varlığı genellikle incident değil prevalant hasta populasyonunda yapılması gibi kısıtlayıcı faktörler nedeni ile sonuçları çoğu zaman sınırlı bir güvenirliktedir

39

40 Hasta sağkalımı ile ilgili çalışmalar Amerika Renal Veri Sistemi (USRDS) Kanada Organ Replasman Rehberi (CORR) Danimarka Nefroloji ve Üremi Rehberi (TUR) Hollanda Diyaliz Yeterliliği Çalışması (NECOSAD)

41 Sağ kalım çalışmalarının özeti Çok sayıda hasta içeren merkez HD ile SAPD yi karşılaştıran çalışmaların hemen hepsi retrospektif ve gözlemsel olup mortaliteyi ele almıştır. Sonuçları ise çelişkilidir. Aralarında bir fark olmadığını birinin diğerine göre bir miktar avantajlı olduğunu bildiren sonuçlar vardır. Bu çelişkili sonuçların nedeni hasta seçimindeki önyargı, çalışma planlanmasında hatalar, diyaliz başlangıcından itibaren hesaplanan ölüm oranlarında zaman bağlı değişkenlikler, komorbid hastalıklardaki farklılıklar ve diğer nedenler olabilir.

42 CHOICE Çalışması Ölüm riski 1. yılda PD=HD, Ölüm riski 1. yıldan sonra PD de artıyor (ABD, 81 merkez, 1041 hasta, 8 yıl takip Ann int med :

43 Sağ kalım çalışmalarının özeti Ortak sonuçlar İlk 2 yıl HD ve PD eşit (bazı çalışmalarda PD daha iyi) Yaşlı, diyabetik ve kadın cinsiyet riski artırıyor. RRF nin korunması sağ kalıma olumlu katkıda bulunuyor. UF >750 ml sağ kalıma olumlu katkıda bulunuyor. KT/V nin artırılması (>1.7) sağ kalımı etkilemiyor.

44 Sağ kalım çalışmalarının özeti Ortak olmayan sonuçlar 2 yıldan sonra sonuçlar karışıktır PD de sürvi HD ye eşdeğerdir. Amerika (Non-diyabetik ve genç diyabetikler) Danimarka Kanada PD de mortalite daha yüksektir. Amerika Yaşlı Diyabetikler NECOSAD Yaşlı hastalar CHOICE Çalışması Tüm Hasta grupları

45 Diyaliz Modalitesi ve Sağkalım , ,6 Ki-kare:65.73, p:0, ,1 HD PD 70,2 % Yıl 3. Yıl 5. Yıl 10. Yıl

46 Hangi Hastaya Hangi Tedavi RRT tipi her hastaya özel seçilmeli Medikal ve sosyal endikasyonlar gözden geçirilmeli Hasta ve yakınları RRT konusunda mutlaka önceden bilgilendirilmeli Hekimin önerisi (önemli!) Hastanın kararı (son karar!!)

47 Sabrınız İçin Teşekkürler

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD PD NEDİR? TARİHÇE 1744 İlk parasentez ve peritoneal lavaj TARİHÇE 1923 İlk Peritoneal Diyalizi, Georg

Detaylı

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI NEFROLOJİ BİLİM DALI PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ

Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ Dr. Murat Tuncer Aileme Yakınlarının organlarını bağışlayanlara BÖBREK NAKLİ Dr. Murat Tuncer BÖBREK NAKLİ GİRİŞ Böbrek yetmezliğinin en

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon?

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Savaş SİPAHİ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KRONĠK BÖBREK HASTALIĞI-EVRELEME Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı 90 (Normal veya artmış GFH ile birlikte)

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 3 Yıl:, Sayı: -3, Temmuz - Ocak Ayla San Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, yılının dünyamıza ve ülkemize barış ve huzur getirmesi dileği ile sağlık, mutluluk ve başarılarla

Detaylı

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net

Önce Sağlık. Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI. www.bobreknakliturkiye.net Önce Sağlık Sayı 18 Kasım 2011 Aspirin Ücretsizdir ORGAN NAKLİ ÖZEL SAYISI w w w.gophastanesi.com.tr www.bobreknakliturkiye.net BÖBREK NAKİL MERKEZİ VERİCİLERİN ve ALICILARIN NAKİL HAZIRLIK TETKİKLERİNDEN

Detaylı

Yeni Yılda Yeni Umutlar, Ba arılar ve Mutluluklar

Yeni Yılda Yeni Umutlar, Ba arılar ve Mutluluklar 35 Yıl:11, Sayı: 35, 1 Ekim 2009-1 Ocak 2010 2010 2011 Yeni Yılda Yeni Umutlar, Ba arılar ve Mutluluklar NEFROLOJİ TOPLULUĞUNA YENİ YIL DİLEKLERİ Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi duygularımla

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Mortalite Evre 5D KBH Böbrek nakli Genel toplumla karşılaştırıldığında 6.5-7.9 1-1.5 United States Renal Data System (USRDS),2009

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya 1960 larda Ev Hemodiyalizi Kt/V ÖNCESĠ 20-40 saat/hafta merkezde hemodiyaliz : 24 hastanın 22 si ilaçsız

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

Dünya Nefroloji Kongresi (13-17 Mart 2015 Cape Town, Güney Afrika) Anadolu Vakfı 20. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor...

Dünya Nefroloji Kongresi (13-17 Mart 2015 Cape Town, Güney Afrika) Anadolu Vakfı 20. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor... Yıl 1, Sayı:, 1 Ocak - 1 Mayıs 1 Anadolu Vakfı. Yılını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor... 1. DÜNYA BÖBREK GÜNÜ'NDE HALKIMIZLA EL ELE Uluslararası Nefroloji Derneği (ISN) ve Uluslararası Böbrek

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞANLARININ MESLEKSEL RİSK FAKTÖRLERİ VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

ISSN: 1307-220X. MART 2012 / Sayı 11. Kent Haber. Kanser ve depresyon Cana can olmak. Kanser hastalarının en büyük yardımcısı beyaz melekler

ISSN: 1307-220X. MART 2012 / Sayı 11. Kent Haber. Kanser ve depresyon Cana can olmak. Kanser hastalarının en büyük yardımcısı beyaz melekler ISSN: 1307-220X MART 2012 / Sayı 11 Kent Haber Kanser ve depresyon Cana can olmak Kanser hastalarının en büyük yardımcısı beyaz melekler Medikent, Kent Sağlık Grubu'nun ücretsiz kurumsal iletişim yayınıdır.

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU UYGULANAN HASTALARDA SEMPTOMLARIN VE BAKIM GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı