ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Timuçin TAŞ HARRAN OVASI KOŞULLARINDA FARKLI EKİM SIKLIKLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRDA (Zea Mays L. indentata) DEĞİŞİK BÜYÜME DÖNEMLERİNDE YAPILAN HASADIN SİLAJ VE TANE VERİMİNE ETKİSİ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARRAN OVASI KOŞULLARINDA FARKLI EKİM SIKLIKLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRDA (Zea Mays L. indentata) DEĞİŞİK BÜYÜME DÖNEMLERİNDE YAPILAN HASADIN SİLAJ VE TANE VERİMİNE ETKİSİ Timuçin TAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARLA BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI Bu tez.14. / 10.. / 2010 Tarihinde Aşağıdaki Juri Üyeleri Tarafından Oybirliği/ Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir..... Prof. Dr. Ahmet Can ÜLGER Prof. Dr. Abdullah ÖKTEM Prof. Dr. Veyis TANSI DANIŞMAN ÜYE ÜYE. Doç.Dr. Celalettin BARUTÇULAR ÜYE. Yrd.Doç.Dr.Gönül CÖMERTPAY ÜYE Bu tez Enstitümüz Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. İlhami YEĞİNGİL Enstitü Müdürü Proje No: Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LISANS TEZİ HARRAN OVASI KOŞULLARINDA FARKLI EKİM SIKLIKLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRDA (Zea Mays L. indentata) DEĞİŞİK BÜYÜME DÖNEMLERİNDE YAPILAN HASADIN SİLAJ VE TANE VERİMİNE ETKİSİ Timuçin TAŞ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI Danışman :Prof. Dr. Ahmet Can ÜLGER 2.Danışman : Prof. Dr. Abdullah ÖKTEM Yıl : 2010, Sayfa: 104 Jüri :Prof. Dr. Ahmet Can ÜLGER Prof. Dr. Abdullah ÖKTEM Prof. Dr. Veyis TANSI Doç.Dr. Celalettin BARUTÇULAR Yrd.Doç.Dr.Gönül CÖMERTPAY Bu çalışma, 2009 yılında, Harran ovası-şanlıurfa koşullarında, ikinci ürün yetiştirme sezonunda, bir silajlık mısır çeşidi (Samada 07) kullanılarak, 10 farklı hasat zamanı (çıkıştan sonra 30. gün, 50. gün, 60. gün, 70. gün, 80. gün, 90. gün, 100. gün, 110. gün, 120. gün) ve 5 farklı sıra üzeri mesafe uygulanarak (10 cm, 14 cm, 18 cm, 22 cm, 26 cm), tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre; bitki yoğunlukları arttıkça silaj verimi ve kuru ot verimi, ilk koçan yüksekliği, bitki boyu ve yaprak sayısı artmış, sap kalınlığı, yaprak alanı, kök kuru madde ağırlığı, koçan boyu, koçan kalınlığı, koçan sayısı, koçanda tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, sömek oranı azalmıştır. Hasat indeksi bitki yoğunluğunun fazla olduğu parsellerde daha yüksek bulunmuştur. Tane verimleri bitki sıklığından etkilemesine rağmen en ekonomik dane verimi 18 cm sıra üzeri mesafede 1099 kg/da olarak belirlenmiştir. Kuru ot verimi, kuru madde oranı, bitki boyu, ilk koçan yüksekliği ve yaprak sayısı geçen hasat zamanlarına paralel artış göstermiştir. Sap kalınlığı, yaprak alanı ve koçan sayısı geçen hasat zamanları ile doğru orantılı olarak artmış fakat belirli bir noktadan sonra aynen kalmıştır. En yüksek silaj verimi ve kuru ot verimi; bitki/da da (10 cm sıra üzeri mesafe) 7244 kg/da ve 3254 kg/da olarak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Mısır, Sıra Üzeri Mesafe, Hasat Zamanı, Silaj ve Tane Verimi I

4 ABSTRACT MSc THESIS EFFECT OF HARVESTS AT DİFFERENT GROWİNG PERİODS AND İNTRA ROW SPACES TO SİLAGE AND GRAİN YİELD OF CORN (Zea Mays L. indentata) UNDER HARRAN PLAİN Timuçin TAŞ CUKUROVA UNIVERSITY INSTITUE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES FIELD CROPS DEPARTMENT Supervisor : Prof.Dr. Ahmet Can ÜLGER Co-Supervisor: Prof.Dr. Abdullah ÖKTEM Year: 2010, Page: 104 Jury : Prof.Dr. Ahmet Can ÜLGER Prof.Dr. Abdullah ÖKTEM Assoc Prof. Celalettin BARUTÇULAR Asst.Prof.Dr.Gönül CÖMERTPAY This experiment was set up with a dent corn silage variety (Samada-07) using 10 different harvest times (after emergence 30. day, 50. day, 60. day, 70. day, 80. day, 90. day, 100. day, 110. day, and 120. day) and with five different intra-row spacings (10 cm, 14 cm, 18 cm, 22 cm, 26 cm). The research was established as a split plot in a completely randomized block design with three replications under Harran Plain second crop conditions in Research results indicate that fresh and dry silage yield, height of the first ear, plant height, and leaf number were increased with increasing plant density, while stem diameter, leaf surface area, weight of dry matter in roots, ear length and diameter, number of ears per plant, kernel weight per ear,1000-kernel weight, and cob ratio decreased. Harvest index was found higher in parcels with high plant density. Although the grain yield has been affected by the plant density, the highest economical yield was 1099 kg/da at the 18-cm intra-row spacing. The dry silage yield, dry matter ratio, the plant height, the height of the first ear, and the number of leaf per plant have gradually increased towards the end of the harvesting period. The stem diameter, leaf surface area per plant, and the number of ears per plant proportionally increased as the harvesting time progressed, but increasing ratio was low. The highest fresh and dry silage yields were 7244 kg/da and 3254 kg/da, respectively, at the density of plant/da with a 10-cm intrarow spacing. Key words: Corn, intra-row spacing, harvest time, silage and grain yield. II

5 TEŞEKKÜR Kelimelerin anlamını yitirdiği bu bölümde, emeği geçen herkese teşekkür etmeden geçilmeyeceğini düşünüyorum. Saygı değer hocam Sayın Prof Dr. Ahmet Can ÜLGER e tezin her aşamasında engin bilgisi, donanımı ve tecrübesini benden esirgemediğinden dolayı, ümitsizliğe düştüğüm zamanlarda ve uykumun kaçtığı gecelerde beni cesaretlendirip bu tezi layıkıyla bitireceğime inanan sevgili hocama ne kadar teşekkür etsem azdır. Tezin her aşamasında dirsek temasında olduğum, sıcak Şanlıurfa yazında arazide benim ile ter döken, bana desteklerini esirgemeyen, tezin proje haline gelmesinde en büyük katkıyı sağlayan, tezin değerlendirme-analiz kısmında bana yol gösteren ve günün her saatinde aradığım ikinci tez danışman hocam Sayın Prof. Dr Abdullah ÖKTEM e sonsuz şükranlarımı sunarım. Tezin arazi çalışmalarında benim ile gecesini gündüzüne katan, hafta sonları dahil denemede çalıştığım mesai arkadaşım, can dostum; Zir. Müh. İ.Halil CÖMERT arkadaşıma teşekkür ederim. Mensup olduğum kurum; GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkililerim, başta sayın Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ, Dr. Hüseyin ARSLAN ve Zir. Yük. Müh. İ.Halil ÇETİNER e bu tezin maddi manevi her aşamasında bana desteklerini esirgemedikleri için teşekkürü bir borç bilirim. Tez arazi çalışmalarında işçi ihtiyacı duyduğumuz zamanlarda hep yanımızda olan Koruklu Talat Demirören Araştırma istasyonu sorumlumuz, Zir. Müh. Tali MONİS e ve işçilerden sorumlu Formen ; Rumi KORKMAZ arkadaşımıza, burada yazamadığım emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Tezin değerlendirme ve istatistikî analizlerinde bana yol gösteren ve yardımcı olan Zir. Yük. Müh. A. Suat NACAR, Zir Yük. Müh. Orhan KARA ve Zir Yük. Müh. Ümran ATAY arkadaşlarıma sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Yüksek lisans tezimin yapıldığı dönemde beni sabırla destekleyen sevgili eşim Fen Bilgisi öğretmeni Dilek TAŞ a sonsuz teşekkürler. III

6 İÇINDEKILER SAYFA ÖZ... I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III İÇINDEKILER... IV ÇİZELGELER DİZİNİ... VIII ŞEKİLLER DİZİNİ... XII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Mısırın Önemi Tane Mısır Konusunda Yapılan Çalışmalar Silajlık Mısır Konusunda Yapılan Çalışmalar MATERYAL VE METOT Materyal Denemede Kullanılan Silajlık Mısır Çeşidi ve Özellikleri Deneme Yerinin İklim Özellikleri Toprak Özellikleri Metot Deneme Deseni Gübreleme Toprak Hazırlığı ve Ekim Sulama ve Bakım Hasat Araştırmada İncelenen Morfolojik ve Agronomik Özellikler Morfolojik ve Agronomik Özelliklere Ait Verilerin Değerlendirilmesi BULGULAR VE TARTIŞMA Tüm Hasat Dönemlerinde İncelenen Özellikler Silaj Verimi Kuru Ot Verimi IV

7 4.1.3.Kuru Madde Oranı Bitki Boyu İlk Koçan Yüksekliği Sap Kalınlığı Yaprak Sayısı Bitkide Yaprak Alanı Bitkide Kök Kuru Madde Ağırlığı Bitki Koçan Sayısı Tepe Püskülü ve Koçan Çıkışından Sonraki Hasat Dönemlerinde İncelenen Özellikler Tepe Püskülü Çiçeklenmesine ve Koçan Püskülü Çıkışına Kadar Geçen Gün Sayısı Koçan uzunluğu ve Koçan kalınlığı Koçanda Tane Sayısı ve Koçanda Tane Ağırlığı Koçanda Tane Oranı ve Sömek Oranı Hektolitre ve Bin Tane Ağırlığı Hasat İndeksi (%), Tane Verimi (kg/da) ve Tane Nemi (%) İncelenen Özellikler Arası İlişkiler Gün hasat zamanlarında İncelenen Özellikler Arasında Hesaplanan Korelasyon Katsayıları Gün hasat zamanında İncelenen Özellikler Arasında Hesaplanan Korelasyon Katsayıları Mısır Bitkisinde Silaj Verimi İle Hasat Zamanları Arasındaki Regrasyon İlişkileri Mısır Bitkisinde Silaj Verimi İle Sıra Üzeri Mesafeler Arasındaki Regrasyon İlişkileri Mısır Bitkisinde Silaj Verimi ile Hasat Zamanı x Sıra Üzeri Mesafelerin İnteraksiyonu Arasındaki Regrasyon İlişkileri Mısır Bitkisinde Tane Verimi ile Sıra Üzeri Mesafeler Arasındaki Regrasyon İlişkileri SONUÇ VE ÖNERİLER V

8 Günler Arası İncelenen Verim ve Agronomik Özellikler Gün Hasat Zamanında İncelenen Verim ve Agronomik Özellikler KAYNAKLAR ÖZGEÇMIS EKLER VI

9 VII

10 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 3.1. Deneme Alanımızın 2010 Yılı Ve Uzun Yıllar Ortalaması Aylık Sıcaklık, Yağış Ve Oransal Nem Değerleri Çizelge 3.2.Deneme Alanlarına Ait Toprakların Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Çizelge3.3.Bitkilerin Çıkış Tarihinden Sonra Uygulanacak Hasat Zamanları Çizelge 3.4. Denemede Uygulanacak Sıra Arası Ve Sıra Üzeri Uzunluklar İle Bir Dekarlık Alanda Bulunacak Bitki Sayıları 25 Çizelge 4.1. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan silaj verimi değerlerine ait varyans analiz sonuçları 32 Çizelge 4.2. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan silaj verimi (kg/da) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar. 33 Çizelge 4.3. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan kuru ot verimi değerlerine ait varyans analiz sonuçları. 35 Çizelge 4.4. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan kuru ot verimi (kg/da) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar(*) Çizelge 4.5. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan kuru madde oranı (%) değerlerine ait varyans analiz sonuçları. 38 Çizelge 4.6. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan kuru madde oranı (%) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar 39 Çizelge 4.7. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan bitki boyu değerlerine ait varyans analiz sonuçları 41 Çizelge 4.8. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan bitki boyu (cm) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırm testine göre oluşan gruplar VIII

11 Çizelge 4.9.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan ilk koçan yüksekliği değerlerine ait varyans analiz sonuçları. 44 Çizelge 4.10.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan ilk koçan yüksekliği (cm) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar. 45 Çizelge 4.11.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan sap kalınlığı değerlerine ait varyans analiz sonuçları 46 Çizelge 4.12.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan sap kalınlığı (mm) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar 47 Çizelge 4.13.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan yaprak sayısı değerlerine ait varyans analiz sonuçları. 48 Çizelge 4.14.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan yaprak sayısı (adet/bitki) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar. 49 Çizelge 4.15.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan yaprak alanı değerlerine ait varyans analiz sonuçları.. 50 Çizelge4.16. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan yaprak alanı (cm 2 ) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar Çizelge Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan kök kuru madde ağırlığı değerlerine ait varyans analiz sonuçları.. 53 Çizelge Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan kök kuru madde ağırlığı (g) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar. 54 Çizelge 4.19.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan bitki koçan sayısı değerlerine ait varyans analiz sonuçları.. 55 Çizelge 4.20.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan bitki koçan sayısı (adet/bitki) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar. 56 IX

12 Çizelge 4.21.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen tepe püskülü çiçeklenmesine ve koçan püskülü çıkışına kadar geçen gün sayısı değerlerine ait varyans analiz sonuçları.. 58 Çizelge 4.22.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen tepe püskülü çiçeklenmesine ve koçan püskülü çıkışına kadar geçen gün sayısına ait ortalama değerler ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar Çizelge Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen koçan uzunluğu ( cm) ve koçan kalınlığı (mm) değerlerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.24.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen koçan uzunluğu ( cm) ve koçan kalınlığı (mm) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar.. 60 Çizelge 4.25.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen koçanda tane sayısı ve koçanda tane ağırlığı değerlerine ait varyans analiz sonuçları.. 62 Çizelge 4.26.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen koçanda tane sayısı ve koçanda tane ağırlığı ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar.. 62 Çizelge 4.27.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen koçanda tane oranı ve sömek oranı değerlerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.28.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen koçanda tane oranı ve sömek oranı ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar.. 64 Çizelge 4.29.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen hektolitre ve bin tane değerlerine ait varyans analiz sonuçları. 66 X

13 Çizelge 4.30.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen hektolitre ve bin tane ağırlığı ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar.. 66 Çizelge 4.31.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen hasat indeksi, tane verimi ve tane nemi değerlerine ait varyans analiz sonuçlar 68 Çizelge 4.32.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerde oluşan hasat indeks (%), tane verimi (kg/da) ve tane nemi (%) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar. 69 Çizelge 4.33.Araştırmada yer alan gün hasat zamanı aralığında incelenen özellikler arasında ortalama değerler ile hesaplanan korelasyon katsayıları 72 Çizelge 4.34.Araştırmada yer alan 120.gün hasat zamanında incelenen özellikler arasında ortalama değerler ile hesaplanan korelasyon katsayıları.. 75 XI

14 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil.3.1. SAMADA-07 Çeşidinin Koçan Ve Bitki Görünüşü. 20 Şekil.3.2. Deneme Parsellerindeki Silajlık Mısır artımı 21 Şekil Gün Hasadından Denemenin Genel Görüntüsü. 21 Şekil Deneme Alanında Elle Tohum Ekimi Şekil Çıkıştan Sonra İlk Su Olan Yağmurlama Sulama Yöntemi Ve Bitkilerin Genel Görünüşü. 27 Şekil Deneme Alanında Silaj Hasadın Yapılması.. 28 Şekil 4.1. Hasat zamanları ile silaj verimi arasındaki regresyon ilişkileri. 76 Şekil 4.2. Sıra Üzeri Mesafeler İle Silaj Verimi Arasındaki Regresyon İlişkileri.. 77 Şekil 4.3. Hasat zamanları ve sıra üzeri mesafelerin interaksiyonu ile silaj verimi arasındaki regresyon ilişkileri Şekil 4.4. Sıra Üzeri Mesafeler İle Tane Verimi Arasındaki Regresyon İlişkileri 79 Şekil.5.1. Farklı Hasat Zamanlarında Silaj Hasadı Ve Tartımlar İle İlgili Denemeden Görüntüler.. 85 Şekil 5.2. Agronomik Bazı Analizler Yapılırken Denemeden Görüntüler. 85 XII

15 XIII

16 1. GİRİŞ Timuçin TAŞ 1. GİRİŞ Christopher Columbus un Amerika yı keşfinden (1492) sonra kültür mısırı dünyaya yayılmıştır. Büyük kâşif 1493 yılında kültür mısırını İspanya ya getirmiştir. 15 yy. içinde buradan Kuzey Afrika yoluyla Asya ya, 16 yy. da Portekiz lilerce Batı Afrika ya ve daha sonra Hindistan ve Çin gibi uzak doğu ülkelerine götürmüştür. Ülkemizde bu bitkiye mısır denmesinin nedeni, onun yurdumuza Kuzey Afrika yoluyla Mısır ve Suriye den girdiğini göstermektedir (Kırtok, 1998). Orta Avrupa ülkelerinde mısır bitkisi Türk buğdayı Grano de Turco ya da "Türkische Weizen" olarak adlandırılmıştır. Bu ülkelere mısır bitkisi ilk olarak bizim ülkemizden gittiği belirtilmiştir (Ögel, 2000). Mısır bitkisi birçok kullanım alanına sahiptir. Mısırın her kısmı ekonomik öneme haizdir. Mısır bitkisinin silaj ve kuru ot olarak; (yaprağından, sapından ve çiçek püsküllerinden hayvan yemi) olarak istifade edilir. Bitkinin taneleri insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılırken, endüstride; nişasta, yağ, şeker, protein, selüloz ve etil alkol gibi değişik maddelerin hammaddesi olarak kullanılmaktadır. (Kırtok, 1998; FAO, 1992). Toprağın fiziksel bünyesini iyileştirmede, malç yapımında ve yakacak olarak; mısır bitkisinin kökleri kullanılır (Morris, 2002). İnsanların çeşitli fizyolojik ihtiyaçları arasında en önemlisi kuşkusuz beslenmedir. Dünya nüfusundaki artışa paralel olarak beslenme sorunu daha belirginleşmektedir. Ülkemizde bugün için her ne kadar ciddi bir açlık sorunu yaşanmıyorsa da, özellikle ağırlıklı olarak tahıllara dayalı olan dengesiz bir beslenme biçimi görülmektedir. Hâlbuki yeterli ve dengeli insan beslenmesi için hayvansal kaynaklı gıda maddelerinin kullanılma gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçekten yola çıkarak hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan mısır, üretim bakımından dünyada buğdaydan sonra ikinci, Türkiye de ise buğday ve arpadan sonra üçüncü sırada yer olmaktadır (TUİK, 2009). Dünyada mısır üreten 157 ülke arasında Türkiye, mısır ekim alanı bakımından 34. toplam üretim bakımından 25. ve birim alandan alınan verim açısından 44. ülke durumundadır (FAO, 1992 ve TUİK, 2009). 1

17 1. GİRİŞ Timuçin TAŞ Türkiye de tane mısırın ekim alanı 536 bin ha olup, Toplam verimi 3.8 milyon/ton, verimi ortalama 711 kg/da olarak belirlenmiştir (TUİK, 2009). Mısır ayrıca, silaj olarak da hayvan beslenmesinde kullanılan önemli bir kaba yem olup, 2008 yılı itibari ile ha alanda ekilmiş, silajlık toplam verimi 10 milyon ton civarında gerçekleşmiştir (TUİK, 2008). Mısır silajı, dünyada üretilen en ekonomik ve en yaygın kaba yem olup, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde proteince zenginleştirilerek sığır besiciliğinde çok yoğun olarak kullanılmaktadır (Kılıç,1986; Kılıç, 1996; Alçiçek ve Karaayvaz, 2003) Silajlık üretimi günümüzde hiçte küçümsenmeyecek durumdadır. Ülkemizin Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sulanabilen alanlarda başarı ile yetiştirilen silajlık mısır, Doğu Anadolu ve Marmara Bölgesinin bazı kesimlerinde de yetişebilmektedir. Ülkemiz hayvanlarının kaliteli silaj yem ihtiyacını karşılamada silaj yapımının çok büyük bir önemi bulunmaktadır. Mısır sahip olduğu zengin besin maddeleri nedeniyle hem insan, hem de hayvan beslenmesi bakımından çok değerli ve kullanım çeşitliliği olan bir üründür. Mısır gerek doğrudan insan beslenmesinde gerekse nişasta glikoz, yağ ve yem sanayinde hammadde olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde hayvancılığın gelişmesine paralel olarak artan yem talebine bağlı olarak mısır talebi de artmaktadır. Mısır tanesi çok iyi bir enerji kaynağı olup, nişasta yönünden zengin olması ve nişastanın hazmolabilirlik derecesinin yüksekliği beslenme değerini artırmaktadır. Mısır ayrıca, yeşil olarak ve silaj olarak da hayvan beslenmesinde kullanılan önemli bir kaba yemdir. Diğer bir ifadeyle, mısır üretiminin büyük bölümü hayvan yemi olarak kullanılmaktadır Kırtok (1998). GAP bölgesinde sulama projesinin hayata geçirilmesi ile mısır ekimi yıllar itibari ile büyük mesafe kat etmiştir. GAP taki sulama yatırımlarının tamamen devreye girmesi ile bitkisel ve hayvansal üretim deseni doğal olarak değişmiştir. Özellikle bölgenin yerli düşük verim potansiyelli koyun ırkları, yüksek süt ve döl verimli besi ve karkas kalitesi yüksek büyükbaş hayvanlar ile yer değiştirmiştir. Bitkisel üretimde, sulama ile birlikte entansif tarıma geçilmiştir. Ülkemiz sığır varlığının yaklaşık % 6 sı, koyun varlığının % 14 ü, keçi varlığının % 26 sı ve Türkiye de üretilen sütün % 5,41 i, etin ise % 8,33 ü GAP 2

18 1. GİRİŞ Timuçin TAŞ Bölgesi nden karşılanmaktadır (Anonim, 2007). Bu istatistikler oldukça düşük oranlardır. Bunun nedenleri; Kaba-kesif yem teminin de karşılaşılan güçlükler ve Üreticilerimizin kaba yem sıkıntısının yaşandığı dönemlerde hayvanlarını zorunlu olarak, besin maddesi içeriği düşük tahıl samanı ile beslemeleri sayılabilir. GAP bölgesinde 2000 yılında toplam süt verimi ton iken 2005 yılında tona gerilemiştir (TUİK, 2006). Mısır yetiştiriciliğinde uygun sulama ve gübreleme ile sağlanan yüksek toprak verimliliği ve yeni melezlerin genetik potansiyelleri birleştirildiğinde maksimum verim düzeyine ulaşılabileceği kabul edilmektedir. Bunun yanında bitki sıklığının iyi düzenlenmesi diğer üretim faktörlerine göre öncelikli konulardan bir tanesidir. Dekara atılacak tohumluk miktarının saptanması, bitkilerin, topraktaki elverişli su ve besin maddeleri ile ışık enerjisinden en etkin şekilde faydalanmasını sağlamaktadır. Bölgesel denemelerle verimi etkileyen faktörler; optimum ekim sıklığını, çeşit özellikleri, toprak verimliliği ve üretim amacı (silaj yada tane) olarak sayılabilir. Bunların üretimde iyi ayarlanması gerekmektedir. Silaj hasadında özellikle dikkat edilmesi gereken nokta silaj hasadı zamanının çok iyi ayarlanması gerekir. Bitkinin erken vejatatif dönemlerinde yapılan hasatlarda kuru madde düşüklüğü yaşanırken, mısır bitkisinin generatif dönemlerinde ( sarı olum) geciken hasatlarda biçim zorluğu yaşanmıştır. Gerek tane ve gerekse silaj amaçlı mısır tarımında en fazla ihtiyaç duyulan konuların başında uygun ekim sıklığı ve hasat zamanı gelmektedir. Bu nedenle bu araştırma planlanmış ve çalışmada, Harran Ovası nda ikinci ürün olarak silajlık mısır bitkisinde, sıra üzeri en uygun bitki sıklığının belirlenmesi ve değişik gelişme dönemlerinde yapılacak hasatların verim ve bazı tarımsal karakterlere etkisinin saptanması amaçlanmıştır. 3

19 1. GİRİŞ Timuçin TAŞ 4

20 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Timuçin TAŞ 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2.1. Mısırın Önemi Dünya nın farklı bölgelerinde kültürü yapılabilmektedir. Mısır, geniş adaptasyon kabiliyeti nedeniyle 50 kuzey enleminden 50 güney enlemlerine, deniz seviyesi ile 3000 m ye kadar olan yüksekliklerde ve ayrıca birçok toprak tipinde tarımı yapılabilmektedir (Morris 2002). Monokotiledon bir bitki olan mısır, Gramineae (bugdaygiller) familyasına aittir. Çiçeklenme şekli, familyası içerisinde diğer türlere oranla farklıdır. Çiçekleri monoik yapıda olup, erkek (tepe püskülü) ve dişi çiçekler (koçan) aynı bitki üzerinde fakat farklı yerlerde bulunmaktadır. Diploid bir bitki olup, 2n=20 kromozomludur. Mısır, kullanım alanları diğer tahıllara göre çok farklılık gösterir. İçerdiği zengin besin maddeleri ile mısır, hem insan hem de hayvan beslenmesinde kullanılabilmektedir. Hayvan beslenmesinde yem hammaddesi olarak kullanılan mısır, insan beslenmesinde ise doğrudan kullanımının yanı sıra birçok gıda maddesinin üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Mısır tanesinin yapısını oluşturan maddelerin yüzde oranları; %70 75 nişasta, % 8 10 protein ve % 4 5 yağ içerir (Earle l946). Mısır, nişasta protein ve yağ kaynağı olarak kullanılmasının dışında diğer birçok kullanım alanları (glikoz; içeceklerde ve reçel yapımında, etanol; biodizel yakıt, plastik yapımında ve bunun gibi) ile de dikkat çekmektedir. Günümüzde; koçan uzunluğu ve şekli, tane büyüklüğü ve şekli, tane rengi, yapısı, aroması ve lezzeti, pişirim kalitesi, endospermi, yağ, protein ve nişasta içeriği gibi birçok farklı özelliklere sahip farklı mısır çeşitleri yetiştirilmektedir Tane Mısır Konusunda Yapılan Çalışmalar Mısır bitkisinde, ekim sıklığı arttıkça bitki boyunun arttığı belirtilmektedir (Dostalek ve Hruska, 1985). Ancak, bu artışın sürekli olmadığı bir noktadan sonra, ekim sıklığının etkisinin çan eğrisi şeklinde olduğu bildirilmektedir (Khalifa ve ark 1984). 5

21 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Timuçin TAŞ Kolcar ve Videnovic (1985), bitki sıklığının artması ile boğum arası uzunluğu ve dolayısıyla bitki boyunun arttığı, fakat sap kalınlığının azaldığı belirtilmektedir. Mısır bitkisinde sık ekimin, bitki boyu ve tane verimini arttırdığı, sap kalınlığını ise azalttığı pek çok araştırıcı tarafından kabul edilmektedir (Merlo ve ark 1988; Wang ve ark 1987). Mısır bitkilerinin boyları genellikle gelişmenin ilk dönemlerinde benzer düzeyde iken, büyüme ilerledikçe sık olan parsellerdeki bitki boyları artmaktadır (Daynard ve Muldoon, 1983). Shafshak ve ark (1984), ise mısırda, ekim sıklığı arttıkça bitki boyunun azaldığını ileri sürmektedirler. Bazı araştırıcılar, seyrek ekimlerde, koçvea tane sayısında artma olduğunu bildirirken (Wang ve ark 1987) bazıları, sık ekimlerde, koçveaki tane sayısının arttığını ileri sürmektedirler (Gurkırdal ve ark 1988), Sencar (1988), ise bitkide koçan sayısı ve koçanda tane ağırlığının azaldığını bildirmektedir. Babu ve Mitra (1991), koçan uzunluğu, koçanda tane sayısı, bitkide tane verimi ve bin tane ağırlığının, artan ekim sıklıklarında azaldığını gözlemişlerdir. Ruschel ve Zimmermann (1990), bitki sıklığı artıkça koçan sayısının azaldığını saptamışlardır. Buna karşın bazı araştırıcılarda; mısır bitkisinde sık yada seyrek ekimin bin tane ağırlığına etki etmediğini ileri sürmektedirler (Hutchinson ve ark 1988). Farnworth ve Said. (1984), bitki sıklığı artıkça, tane veriminin de artığını saptamışlardır. Lucas ve ark. (1984), mısır bitkisinde, tane veriminin belirli bir ekim sıklığına kadar arttığını aşırı sık ekimlerde ise azaldığını bildirmektedir. Özgürel (1980), 55 cm x 15 cm gibi sık ekimlerde tane verimi yüksek bulunurken, 100 cm x 60 cm gibi seyrek ekimlerde düşük bulunduğunu bildirmektedir. Timirgaziu ve Pinzarui (1987), 9000 bitki/da ekim sıklığında en yüksek tane verimine ulaşılabildiğini bildirmektedirler. Babu ve Mitra (1991), 9999 bitki/da sıklığında en yüksek tane verimini aldıklarını açıklamışlardır. Aydın ve Ülger (1996), Çukurova koşullarında en yüksek tane verimini, 60 cm sıra arası ve 20 cm sıra üzeri sıklığında elde ettiğini bildirmektedir. Farklı iklim ve toprak koşullarında, değişik mısır çeşitleriyle yapılan araştırmalardan anlaşılacağı gibi, uygun ekim sıklığı çeşitlere göre farklılıklar göstermektedir. Mısır bitkisinde ekim sıklığının bölgelere ve çeşitlere göre değişmekle birlikte, genellikle bitki/da arasında olması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. 6

22 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Timuçin TAŞ Ruschel ve Zimmermann (1990), en yüksek tane verimini bitki/da ekim sıklığında elde etmişlerdir. Tano (1987), en yüksek tane verimini 6500 bitki/da ekim sıklığında elde etmiştir. Pinzariu ve Dumitrescu (1985), en yüksek tane verimine 7000 bitki/da sıklığında. Halamani ve ark (1983), ise yüksek tane verimine, 7500 bitki/da sıklığında ulaşıldığını bildirmektedirler. Gurkırdal ve Tasbakhsh (1988), en yüksek tane verimini 7600 bitki/da ekim sıklığında elde etmişlerdir. Gabric (1987), bitki/da ekim sıklığında yüksek verim ve kaliteli ürünün elde edilebileceğini saptamıştır. Mannino ve ark (1990), 8000 bitki/da ekim sıklığında maksimum tane verimine ulaşmışlardır. Douglas ve ark (1983), bitki/da bitki sıklığında maksimum verim elde ettiklerini bildirmişlerdir. Farnworth ve Said (1984) 45 x 25 cm'de, Tano (1987) 50 x 30 cm'de, Aydın ve Ülger (1996) 60 x 20 cm'de en yüksek verim düzeyine ulaştıklarını bildirmektedirler. Sonuç olarak, Değişik mısır çeşitlerinin farklı ekim sıklıklarına tepkilerinin farklı düzeylerde olacağı ve bu nedenle her yeni çeşit için uygun ekim sıklığının araştırmalarla saptanması gerekmektedir Silajlık Mısır Konusunda Yapılan Çalışmalar Tosun (1967), Mısır yetiştiriciliğinde üzerinde durulan bazı verim özelliklerinden birisi de kuru madde oranıdır. Bu oran çeşitlere göre % arasında değiştiği bildirilmiştir. Hough (1972), çiçeklenme üzerine sıcaklık ve oransal nem gibi bazı iklimsel değerlerin etkili olduğunu; özellikle sıcak ve güneşli havalarda çiçeklenmenin hızlandığını belirtmiştir. Gençtan (1977), Ankara ekolojik koşullarında 12 mısır çeşidi ile yaptığı çalışmada; çeşitlerin tepe püskülü çıkartma süresi yıllara ve genotiplere göre değişmiştir (55 81 gün). Tepe püskülü ve koçan püskülü çıkışı üzerine sıcaklık ve oransal nemin önemli etkileri olduğu ortaya konmuştur. Stoskoph (1981), Mısır, bütün bitkide ki kuru madde oranı, tanede kuru maddenin en yüksek seviyeye ulaşmasından yaklaşık 15 gün önce en yüksek 7

23 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Timuçin TAŞ seviyeye ulaşmaktadır. Mısırın kuru maddesini bitkiye bakarak tayin etmek zordur. Tanenin olgunluk durumu bu konuda iyi bir kriterdir. Çalışmalar göstermiştir ki; Bitkideki nemin % 66 olduğu zamanda sapta kuru madde en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde tanede kuru madde ise % 45 civarındadır. Mısır % 70 sap nemine ulaştığından itibaren silaj için hasat edilebilir. Ancak saptaki kuru madde çeşitlere göre fark edebilir. Yine de saptaki kuru maddenin daha fazla artmasını beklemek doğru değildir, çünkü bu durumda tanede hazmolamayan kısımlar artmıştır. Jerceh ve ark (1983), Yapılan bir çalışmada Ekimden ve gün sonra hasatlar yapılmış ve bütün bitkide ham protein oranının süt olumdan sonra arttığı, enerji konsantrasyonunun ise hamur olumda en fazla olduğu bulunmuştur. Andrieu (1984), çalışmasında çiçeklenmeden yarı olgunlaşmaya kadar olan değişik devrelerde hasat edilen mısırlarda hazmolunabilme ve enerji değeri ile onun morfolojik veya kimyasal kompozisyonu arasında bir korelasyon olmamasına rağmen, bu korelasyonun olgunlaşmaya yakın veya olgunlaşma zamanında (% 28 den fazla kuru madde) meydana çıktığını belirlemiştir. Fiems ve ark (1984), Değişik dört çeşitle yapılan mısır silajından alınan 14 örneği koyunlara yedirmişler ve silajın enerji değerini belirlemeye çalışmışlardır. Kuru madde muhtevasının nişasta değeri ile pozitif bir ilişki içinde olduğu görülmüştür. Silaj kuru madde oranının % arasındaki her % 1 lik artışında hayvanların günlük canlı ağırlıklarında 9 g artış görülmüştür. Çalışmanın sonucunda mısır silajında en uygun kuru madde oranının % 25 olması gerektiğini tavsiye etmişlerdir. Wang ve ark (1987), Taiwan koşullarında 351 melez mısır çeşidi ile 80 cm x 10 cm, 80 cm x 20 cm, 80 cm x 40 cm (sıra arası x sıra üzeri) olacak şekilde yürüttükleri denemelerinde bitki yoğunluğundaki artışa bağlı olarak gövde çapının azaldığını, buna karşılık bitki yoğunluğu azaldıkça; toplam kuru madde miktarının, koçanda tane sayısının ve koçan boyunun arttığını tespit etmişlerdir. Wermke ve Hayningen-Huene (1987), silajlık olarak yetiştirilen mısırda verimin bitki yoğunluğu, çeşit ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak 4 10 ton/da arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 8

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT Hikmet SOYA Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr Alınış (Received):26.03.2013

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Tokat 2. Turhal Tarım İlçe Müdürlüğü, Tokat 3 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):87-93 Araştırma Makalesi (Research Article) Tokat Kazova ve Zile Ana Ürün Koşullarında Yetiştirilen Melez Atdişi Mısır (Zea mays

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN VE YEM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ Behice KÜÇÜK Ankara Üniversitesi Fen

ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN VE YEM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ Behice KÜÇÜK Ankara Üniversitesi Fen ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN VE YEM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ Behice KÜÇÜK TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Merve ŞİRİKCİ KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA ÜÇ MISIR ÇEŞİDİNDE FARKLI BİTKİ SIKLIĞININ VERİM VE BAZI ÖZELLİKLERE ETKİSİ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM

BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(3), 337-341 BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM (Sorghum bicolor L.), SUDANOTU (Sorghum sudanense Staph.) VE MISIRIN (Zea mays L.) İKİNCİ ÜRÜN OLARAK

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) BİTKİSİNİN VERİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GİBBERELLİK ASİDİN (GA 3 ) FARKLI DOZ VE UYGULAMA ZAMANLARININ

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

MISIR SEKTÖR RAPORU 2016

MISIR SEKTÖR RAPORU 2016 26.08. DÜNYA DA MISIR Buğdaygiller familyası içerisinde yer alan mısır, tek yıllık bir sıcak iklim tahıl bitkisidir. Tropik ve subtropik ılıman iklim kuşağında yetiştirilebildiği gibi, dünyanın hemen her

Detaylı

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 23.06.2015 Kabul Tarihi: 04.09.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı

Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı Ege Sahil Kuşağına Uygun Kavuzsuz Yulaf Çeşidinin Geliştirilmesi Beslenme Yaklaşımı 07.10.2016 Özge YILDIZ Gıda Yük. Müh. Aydın İMAMOĞLU, Seda PELİT Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İzmir Proje:

Detaylı

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma

Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi üzerine bir araştırma Araştırma Makalesi / Research Article Derim, 2016, 33 (2):299-308 DOI:10.16882/derim.2016.267913 Bursa koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilebilecek bazı silajlık mısır çeşitlerinin ot verimi ve kalitesi

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI **

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI ** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 79-91 Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Burhan KARA ÇUKUROVA KOŞULLARINDA DEĞİŞİK BİTKİ SIKLIKLARI ve FARKLI AZOT DOZLARINDA MISIRIN VERİM ve VERİM ÖZELLİKLERİ ile AZOT ALIM ve KULLANIM

Detaylı

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi*

Giresun Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Tane Verimi ve Verim Ögelerinin Belirlenmesi* Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(3): 171-176, 2016 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Bazı At Dişi Mısır Çeşitlerinin Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarına Adaptasyonu

Bazı At Dişi Mısır Çeşitlerinin Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarına Adaptasyonu TÜRK TRIM ve DOĞ İLİMLRİ DRGİSİ TURKISH JOURNL of GRICULTURL and NTURL SCINCS www.turkjans.com azı t Dişi Mısır Çeşitlerinin Harran Ovası İkinci Ürün Koşullarına daptasyonu Yalçın COŞKUN a *, yşe COŞKUN

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

DİYARBAKIR BİSMİL KOŞULLARINDA BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Mustafa OKAN Yüksek Lisans Tezi

DİYARBAKIR BİSMİL KOŞULLARINDA BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Mustafa OKAN Yüksek Lisans Tezi DİYARBAKIR BİSMİL KOŞULLARINDA BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Mustafa OKAN Yüksek Lisans Tezi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Kağan KÖKTEN

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (39): (2006) 84-92

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (39): (2006) 84-92 www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (39): (2006) 84-92 KARAMAN EKOLOJİK KOŞULLARINDA SİLAJLIK HİBRİT MISIR ÇEŞİTLERİNİN İKİNCİ ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRME İMKANLARININ

Detaylı

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA

TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ. Burhan KARA TÜRKİYE DE MISIR TARIMINDA SON GELİŞMELER VE ÇEŞİDİN ETKİSİ Burhan KARA Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü-Isparta Giriş İletişim: burhankara@sdu.edu.tr, Tel: 0246 211

Detaylı

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr Ç. KAYA, T. KUŞAKSIZ: FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIR (Zea mays L.) 1 ANADOLU, J. of AARI 22 (2) 2012,

Detaylı

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır.

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. MISIR DOSYASI Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık Buğdaygiller familyasından, özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisidir. Mısır bitkisi, insan

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI TOHUM İRİLİĞİ VE ŞEKİLLERİNİN SİLAJLIK HİBRİT MISIRDA VERİM VE BAZI VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Arzu KIRBAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARLA BİTKİLERİ

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİT ADAYLARININ SİLAJLIK VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİT ADAYLARININ SİLAJLIK VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 22(1), 75 81 BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİT ADAYLARININ SİLAJLIK VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Şekip ERDAL a Mehmet PAMUKÇU Harun EKİZ Mustafa

Detaylı

Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.)

Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.) Şeker Kamışı Sugarcane (Saccharum officinarum L.) 1 Önemi, Kökeni ve Tarihçesi 1850 li yılara kadar dünya şeker üretiminin tamamı şeker kamışından elde edilmekteydi. Günümüzde ise (2010 yılı istatistiklerine

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI /BUGEM/TTSM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=54T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi

Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 39 (2), 217-224, 2008 ISSN : 1300-9036 Bitki Sıklığının Silajlık Mısırda Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi Ali ÖZTÜRK Sancar BULUT Ebru BORAN Atatürk Üniversitesi

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA II

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA II ÇUKUROVA KOŞULLARINDA II.ÜRÜN OLARAK BAZI SORGUM X SUDAN OTU MELEZİ ÇEŞİTLERİNİN BİÇİM ZAMANININ HASIL VERİM VE KALİTE UNSURLARINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A Research On The Effects Of The Dıfferent

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. Sinan ALICI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ. Sinan ALICI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KAHRAMANMARAŞ ŞARTLARINDA FARKLI AZOT DOZLARI İLE SIRA ÜZERİ EKİM MESAFELERİNİN II. ÜRÜN MISIR (Zea mays L.) BİTKİSİNDE VERİM, VERİM UNSURLARI

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 27-34, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):11-19 ISSN 1018-8851 Ege Bölgesi Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Bazı Hibrit Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 93-97, 2012 ISSN: 1308-3961, E-ISSN: 1308-0261, www.nobel.gen.tr Farklı Silajlık Mısır Genotiplerinin Eskişehir Koşullarında Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK ŞARTLARINDA II. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN SİLAJLIK MISIRIN KURU OT VE HAM PROTEİN VERİMİ ÜZERİNE SIKLIK VE BİÇİM ZAMANININ ETKİSİ*

SAMSUN EKOLOJİK ŞARTLARINDA II. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN SİLAJLIK MISIRIN KURU OT VE HAM PROTEİN VERİMİ ÜZERİNE SIKLIK VE BİÇİM ZAMANININ ETKİSİ* O.M.Ü.Z.F. Dergisi, 1995,10, (1):15-22 J.Agric.Fac.O.M.Ü. 1995,10, (1):15-22 SAMSUN EKOLOJİK ŞARTLARINDA II. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN ÖZET SİLAJLIK MISIRIN KURU OT VE HAM PROTEİN VERİMİ ÜZERİNE SIKLIK

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER

ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER www.bursagida.gov.tr Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 11:57-63 (2011) ISSN 1303-3107 ESKİŞEHİR KOŞULLARINDA HAYVAN PANCARINDA YEM VERİMLERİ VE BAZI

Detaylı

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 91-97, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 91-97, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.23066

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SĠLAJLIK MELEZ MISIR ÇEġĠTLERĠNĠN FARKLI HASAT ZAMANININ VERĠM, VERĠM UNSURLARI VE KALĠTE ÜZERĠNE ETKĠSĠ Fatih OLGUN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Anabilim Dalını

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):225-229 Araştırma Makalesi (Research Article) Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde Yetiştirilen Bazı Yem Bezelyesi

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI HŞHŞ (Papaver somniferum L.) 2005 İÇİNEKİLER Sayfa

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI MISIR ÇEŞİTLERİNİN KAYSERİ KOŞULLARINDA YEŞİL GÜBRE UYGULAMASINDAN SONRA SİLAJ AMACIYLA YETİŞTİRİLEBİLME OLANAKLARI Arzu KOCA TARLA BİTKİLERİ

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Study About The Determınatıon Of Yıeld And Yıeld Components

Detaylı

Arsuz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Arsuz-Hatay 2

Arsuz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Arsuz-Hatay 2 KSÜ Doğa Bil. Derg., 20 (Özel Sayı), 308312, 2017 KSU J. Nat. Sci., 20 (Özel Sayı), 308312, 2017 Araştırma Makalesi/Research Article DOI : 10.18016/ksudobil.349269 Çukurova Bölgesinde Birinci Ürün Koşullarında

Detaylı

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI Hayvancılığın en önemli unsurlarından biri besin kaynaklarının teminidir. Hayvanların günlük rasyonlarının yaklaşık yarısı kadar kaba yem

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI SORGUM (Sorghum spp.)

Detaylı

Evaluation of dent corn varieties (Zea mays indentata Sturt.) for major plant traits, yield componenets and grain yield grown in Cukurova conditions

Evaluation of dent corn varieties (Zea mays indentata Sturt.) for major plant traits, yield componenets and grain yield grown in Cukurova conditions ÇUKUROVA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI ATDİŞİ MISIR (Zea mays indentata Sturt.) ÇEŞİTLERİNİN ÖNEMLİ BİTKİSEL KARAKTERLER, VERİM KOMPONENTLERİ VE DANE VERİMİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ * Evaluation of

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ

KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ GAP IV. Tarım Kongresi 1540-1546 pp., Şanlıurfa, Eylül 2005 KIZILTEPE VE HARRAN ġartlarinda ġahġn-91 VE SUR-93 ARPA ÇEġĠTLERĠNDE UYGUN EKĠM SIKLIĞININ BELĠRLENMESĠ Hasan KILIÇ 1 Halil KARAHAN 2 Ali ĠLKHAN

Detaylı

KASTAMONU EKOLOJĐK ŞARTLARINA UYGUN SĐLAJLIK MISIR (Zea mays L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ

KASTAMONU EKOLOJĐK ŞARTLARINA UYGUN SĐLAJLIK MISIR (Zea mays L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TARLA BĐTKĐLERĐ ANABĐLĐM DALI KASTAMONU EKOLOJĐK ŞARTLARINA UYGUN SĐLAJLIK MISIR (Zea mays L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Danışman

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 219-224 ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2011; 8(2) : 41-45 Araştırma BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 1 1 Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ÖZET Mısır, dünyada önem bakımından tahıllar grubundaki

Detaylı

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ T.C. ERZURUM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ERZURUM Temmuz -2012 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR Asuman DEVECİ Ziraat Mühendisi Hülya ÖZER Ziraat

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

Azotun Silaj Verimine ve Silaj Kalitesine Etkisi

Azotun Silaj Verimine ve Silaj Kalitesine Etkisi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):265-271 Araştırma Makalesi (Research Article) Azotun Silaj Verimine ve Silaj Kalitesine Etkisi *Ali KOÇ Murat ÇALIŞKAN Batı Akdeniz

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

26 (2): (2012) ISSN: Gruplarının Etkileri. Özet. Abstract

26 (2): (2012) ISSN: Gruplarının Etkileri. Özet. Abstract Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversites Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 12-17 ISSN:1309-05500 Hibrit Mısır inde (Zea mays L. indendata S.) Tane Verimi ve

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ HAZİRAN- 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU (12.06.2017) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2016-2017 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamı koruyacağı hatta

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X,

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 126-130, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiğ (Vicia Pannonica CRANTZ.) Genotiplerinin Ot Verimi,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HATAY İLİ EKOLOJİK ŞARTLARINDA BÖRÜLCE (Vigna sinensis (L.) Savi) ÇEŞİTLERİNİN TANE VERİMİ VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Elazığ Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.)'te Farklı Sıra Arasının Tohum Verimi ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. *Kağan KÖKTEN, **Adil BAKOĞLU

Elazığ Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.)'te Farklı Sıra Arasının Tohum Verimi ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. *Kağan KÖKTEN, **Adil BAKOĞLU Bingöl Ünv. Fen. Bil. Dergisi 1(1),37-42,2011 Science J of Bingöl Univ. 1(1),37-42,2011 Elazığ Koşullarında Mürdümük (Lathyrus sativus L.)'te Farklı Sıra Arasının Tohum Verimi ve Verim Öğeleri Üzerine

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum Lam.) İN OT VE TOHUM VERİMİ İLE OT KALİTESİNE ETKİSİ* The Effects of Different Forms and

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinin Erzurum Ovası Koşullarında Silaj Amaçlı Yetiştirilme Olanakları

Bazı Mısır Çeşitlerinin Erzurum Ovası Koşullarında Silaj Amaçlı Yetiştirilme Olanakları Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 39 (1), 83-91, 2008 ISSN : 1300-9036 Bazı Mısır Çeşitlerinin Erzurum Ovası Koşullarında Silaj Amaçlı Yetiştirilme Olanakları Sancar BULUT Özcan ÇAĞLAR Ali ÖZTÜRK Atatürk

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

İnek Rasyonları Pratik Çözümler

İnek Rasyonları Pratik Çözümler İnek Rasyonları Pratik Çözümler Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Kim ki, bugün hala ineklerini artık (çer-çöp) değerlendiren hayvanlar olarak görüyorsa,

Detaylı

Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi

Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi Abdullah ÖKTEM 1 Abdurrahman ÇELİK 2 Ayşe Gülgün ÖKTEM 1 1 Harran Üniversitesi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Zarife KARATAŞ ÇUKUROVA KOŞULLARINDA II.ÜRÜN OLARAK BAZI SORGUM X SUDAN OTU MELEZİ ÇEŞİTLERİNİN BİÇİM ZAMANININ HASIL VERİM VE KALİTE UNSURLARINA

Detaylı

ÜRETİMİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN İYİ TOHUM...TÜM ŞARTLARDA!

ÜRETİMİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN İYİ TOHUM...TÜM ŞARTLARDA! ÜRETİMİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN İYİ TOHUM...TÜM ŞARTLARDA! Elit genetik, kaliteli tohum, yenilikçi servisler 2015 MAÏSADOUR Tohumculuk farklı uyarlanmış yenilikçi hizmet ve çeşitleri Elit genetik çalışmalar

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Talip ATÇEKEN FERTİGASYON YÖNTEMİYLE FARKLI MİKTARLARDA AZOT VE SU UYGULAMALARININ SİLAJLIK MISIR VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Silajlık Sorgum Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Konya Koşullarında Silajlık Sorgum Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi Selçuk Tar Bil Der, 2(1):10-18 10 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Konya Koşullarında Silajlık Sorgum lerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Verim ve Verim Özelliklerine Etkisi Abdullah Özköse 1*, Mevlüt

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 1, 11(1):63-68 Geliş Tarihi: 20.11.0 Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 86-93 Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi Fahri Sönmez A.Safi Kıral Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 1 109 BAZI EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM ve VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ Tevrican DOKUYUCU Leyla CESURER Aydın AKKAYA KSÜ, Ziraat

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA (Zea mays L.) PATLATMA YAPILAN VE YAPILMAYAN İKİ ALANDA FARKLI AZOT DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ* Determination the

Detaylı