ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Timuçin TAŞ HARRAN OVASI KOŞULLARINDA FARKLI EKİM SIKLIKLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRDA (Zea Mays L. indentata) DEĞİŞİK BÜYÜME DÖNEMLERİNDE YAPILAN HASADIN SİLAJ VE TANE VERİMİNE ETKİSİ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HARRAN OVASI KOŞULLARINDA FARKLI EKİM SIKLIKLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRDA (Zea Mays L. indentata) DEĞİŞİK BÜYÜME DÖNEMLERİNDE YAPILAN HASADIN SİLAJ VE TANE VERİMİNE ETKİSİ Timuçin TAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARLA BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI Bu tez.14. / 10.. / 2010 Tarihinde Aşağıdaki Juri Üyeleri Tarafından Oybirliği/ Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir..... Prof. Dr. Ahmet Can ÜLGER Prof. Dr. Abdullah ÖKTEM Prof. Dr. Veyis TANSI DANIŞMAN ÜYE ÜYE. Doç.Dr. Celalettin BARUTÇULAR ÜYE. Yrd.Doç.Dr.Gönül CÖMERTPAY ÜYE Bu tez Enstitümüz Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. İlhami YEĞİNGİL Enstitü Müdürü Proje No: Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LISANS TEZİ HARRAN OVASI KOŞULLARINDA FARKLI EKİM SIKLIKLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIRDA (Zea Mays L. indentata) DEĞİŞİK BÜYÜME DÖNEMLERİNDE YAPILAN HASADIN SİLAJ VE TANE VERİMİNE ETKİSİ Timuçin TAŞ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI Danışman :Prof. Dr. Ahmet Can ÜLGER 2.Danışman : Prof. Dr. Abdullah ÖKTEM Yıl : 2010, Sayfa: 104 Jüri :Prof. Dr. Ahmet Can ÜLGER Prof. Dr. Abdullah ÖKTEM Prof. Dr. Veyis TANSI Doç.Dr. Celalettin BARUTÇULAR Yrd.Doç.Dr.Gönül CÖMERTPAY Bu çalışma, 2009 yılında, Harran ovası-şanlıurfa koşullarında, ikinci ürün yetiştirme sezonunda, bir silajlık mısır çeşidi (Samada 07) kullanılarak, 10 farklı hasat zamanı (çıkıştan sonra 30. gün, 50. gün, 60. gün, 70. gün, 80. gün, 90. gün, 100. gün, 110. gün, 120. gün) ve 5 farklı sıra üzeri mesafe uygulanarak (10 cm, 14 cm, 18 cm, 22 cm, 26 cm), tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre; bitki yoğunlukları arttıkça silaj verimi ve kuru ot verimi, ilk koçan yüksekliği, bitki boyu ve yaprak sayısı artmış, sap kalınlığı, yaprak alanı, kök kuru madde ağırlığı, koçan boyu, koçan kalınlığı, koçan sayısı, koçanda tane ağırlığı, bin tane ağırlığı, sömek oranı azalmıştır. Hasat indeksi bitki yoğunluğunun fazla olduğu parsellerde daha yüksek bulunmuştur. Tane verimleri bitki sıklığından etkilemesine rağmen en ekonomik dane verimi 18 cm sıra üzeri mesafede 1099 kg/da olarak belirlenmiştir. Kuru ot verimi, kuru madde oranı, bitki boyu, ilk koçan yüksekliği ve yaprak sayısı geçen hasat zamanlarına paralel artış göstermiştir. Sap kalınlığı, yaprak alanı ve koçan sayısı geçen hasat zamanları ile doğru orantılı olarak artmış fakat belirli bir noktadan sonra aynen kalmıştır. En yüksek silaj verimi ve kuru ot verimi; bitki/da da (10 cm sıra üzeri mesafe) 7244 kg/da ve 3254 kg/da olarak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Mısır, Sıra Üzeri Mesafe, Hasat Zamanı, Silaj ve Tane Verimi I

4 ABSTRACT MSc THESIS EFFECT OF HARVESTS AT DİFFERENT GROWİNG PERİODS AND İNTRA ROW SPACES TO SİLAGE AND GRAİN YİELD OF CORN (Zea Mays L. indentata) UNDER HARRAN PLAİN Timuçin TAŞ CUKUROVA UNIVERSITY INSTITUE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES FIELD CROPS DEPARTMENT Supervisor : Prof.Dr. Ahmet Can ÜLGER Co-Supervisor: Prof.Dr. Abdullah ÖKTEM Year: 2010, Page: 104 Jury : Prof.Dr. Ahmet Can ÜLGER Prof.Dr. Abdullah ÖKTEM Assoc Prof. Celalettin BARUTÇULAR Asst.Prof.Dr.Gönül CÖMERTPAY This experiment was set up with a dent corn silage variety (Samada-07) using 10 different harvest times (after emergence 30. day, 50. day, 60. day, 70. day, 80. day, 90. day, 100. day, 110. day, and 120. day) and with five different intra-row spacings (10 cm, 14 cm, 18 cm, 22 cm, 26 cm). The research was established as a split plot in a completely randomized block design with three replications under Harran Plain second crop conditions in Research results indicate that fresh and dry silage yield, height of the first ear, plant height, and leaf number were increased with increasing plant density, while stem diameter, leaf surface area, weight of dry matter in roots, ear length and diameter, number of ears per plant, kernel weight per ear,1000-kernel weight, and cob ratio decreased. Harvest index was found higher in parcels with high plant density. Although the grain yield has been affected by the plant density, the highest economical yield was 1099 kg/da at the 18-cm intra-row spacing. The dry silage yield, dry matter ratio, the plant height, the height of the first ear, and the number of leaf per plant have gradually increased towards the end of the harvesting period. The stem diameter, leaf surface area per plant, and the number of ears per plant proportionally increased as the harvesting time progressed, but increasing ratio was low. The highest fresh and dry silage yields were 7244 kg/da and 3254 kg/da, respectively, at the density of plant/da with a 10-cm intrarow spacing. Key words: Corn, intra-row spacing, harvest time, silage and grain yield. II

5 TEŞEKKÜR Kelimelerin anlamını yitirdiği bu bölümde, emeği geçen herkese teşekkür etmeden geçilmeyeceğini düşünüyorum. Saygı değer hocam Sayın Prof Dr. Ahmet Can ÜLGER e tezin her aşamasında engin bilgisi, donanımı ve tecrübesini benden esirgemediğinden dolayı, ümitsizliğe düştüğüm zamanlarda ve uykumun kaçtığı gecelerde beni cesaretlendirip bu tezi layıkıyla bitireceğime inanan sevgili hocama ne kadar teşekkür etsem azdır. Tezin her aşamasında dirsek temasında olduğum, sıcak Şanlıurfa yazında arazide benim ile ter döken, bana desteklerini esirgemeyen, tezin proje haline gelmesinde en büyük katkıyı sağlayan, tezin değerlendirme-analiz kısmında bana yol gösteren ve günün her saatinde aradığım ikinci tez danışman hocam Sayın Prof. Dr Abdullah ÖKTEM e sonsuz şükranlarımı sunarım. Tezin arazi çalışmalarında benim ile gecesini gündüzüne katan, hafta sonları dahil denemede çalıştığım mesai arkadaşım, can dostum; Zir. Müh. İ.Halil CÖMERT arkadaşıma teşekkür ederim. Mensup olduğum kurum; GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkililerim, başta sayın Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ, Dr. Hüseyin ARSLAN ve Zir. Yük. Müh. İ.Halil ÇETİNER e bu tezin maddi manevi her aşamasında bana desteklerini esirgemedikleri için teşekkürü bir borç bilirim. Tez arazi çalışmalarında işçi ihtiyacı duyduğumuz zamanlarda hep yanımızda olan Koruklu Talat Demirören Araştırma istasyonu sorumlumuz, Zir. Müh. Tali MONİS e ve işçilerden sorumlu Formen ; Rumi KORKMAZ arkadaşımıza, burada yazamadığım emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Tezin değerlendirme ve istatistikî analizlerinde bana yol gösteren ve yardımcı olan Zir. Yük. Müh. A. Suat NACAR, Zir Yük. Müh. Orhan KARA ve Zir Yük. Müh. Ümran ATAY arkadaşlarıma sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Yüksek lisans tezimin yapıldığı dönemde beni sabırla destekleyen sevgili eşim Fen Bilgisi öğretmeni Dilek TAŞ a sonsuz teşekkürler. III

6 İÇINDEKILER SAYFA ÖZ... I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III İÇINDEKILER... IV ÇİZELGELER DİZİNİ... VIII ŞEKİLLER DİZİNİ... XII 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Mısırın Önemi Tane Mısır Konusunda Yapılan Çalışmalar Silajlık Mısır Konusunda Yapılan Çalışmalar MATERYAL VE METOT Materyal Denemede Kullanılan Silajlık Mısır Çeşidi ve Özellikleri Deneme Yerinin İklim Özellikleri Toprak Özellikleri Metot Deneme Deseni Gübreleme Toprak Hazırlığı ve Ekim Sulama ve Bakım Hasat Araştırmada İncelenen Morfolojik ve Agronomik Özellikler Morfolojik ve Agronomik Özelliklere Ait Verilerin Değerlendirilmesi BULGULAR VE TARTIŞMA Tüm Hasat Dönemlerinde İncelenen Özellikler Silaj Verimi Kuru Ot Verimi IV

7 4.1.3.Kuru Madde Oranı Bitki Boyu İlk Koçan Yüksekliği Sap Kalınlığı Yaprak Sayısı Bitkide Yaprak Alanı Bitkide Kök Kuru Madde Ağırlığı Bitki Koçan Sayısı Tepe Püskülü ve Koçan Çıkışından Sonraki Hasat Dönemlerinde İncelenen Özellikler Tepe Püskülü Çiçeklenmesine ve Koçan Püskülü Çıkışına Kadar Geçen Gün Sayısı Koçan uzunluğu ve Koçan kalınlığı Koçanda Tane Sayısı ve Koçanda Tane Ağırlığı Koçanda Tane Oranı ve Sömek Oranı Hektolitre ve Bin Tane Ağırlığı Hasat İndeksi (%), Tane Verimi (kg/da) ve Tane Nemi (%) İncelenen Özellikler Arası İlişkiler Gün hasat zamanlarında İncelenen Özellikler Arasında Hesaplanan Korelasyon Katsayıları Gün hasat zamanında İncelenen Özellikler Arasında Hesaplanan Korelasyon Katsayıları Mısır Bitkisinde Silaj Verimi İle Hasat Zamanları Arasındaki Regrasyon İlişkileri Mısır Bitkisinde Silaj Verimi İle Sıra Üzeri Mesafeler Arasındaki Regrasyon İlişkileri Mısır Bitkisinde Silaj Verimi ile Hasat Zamanı x Sıra Üzeri Mesafelerin İnteraksiyonu Arasındaki Regrasyon İlişkileri Mısır Bitkisinde Tane Verimi ile Sıra Üzeri Mesafeler Arasındaki Regrasyon İlişkileri SONUÇ VE ÖNERİLER V

8 Günler Arası İncelenen Verim ve Agronomik Özellikler Gün Hasat Zamanında İncelenen Verim ve Agronomik Özellikler KAYNAKLAR ÖZGEÇMIS EKLER VI

9 VII

10 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 3.1. Deneme Alanımızın 2010 Yılı Ve Uzun Yıllar Ortalaması Aylık Sıcaklık, Yağış Ve Oransal Nem Değerleri Çizelge 3.2.Deneme Alanlarına Ait Toprakların Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Çizelge3.3.Bitkilerin Çıkış Tarihinden Sonra Uygulanacak Hasat Zamanları Çizelge 3.4. Denemede Uygulanacak Sıra Arası Ve Sıra Üzeri Uzunluklar İle Bir Dekarlık Alanda Bulunacak Bitki Sayıları 25 Çizelge 4.1. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan silaj verimi değerlerine ait varyans analiz sonuçları 32 Çizelge 4.2. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan silaj verimi (kg/da) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar. 33 Çizelge 4.3. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan kuru ot verimi değerlerine ait varyans analiz sonuçları. 35 Çizelge 4.4. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan kuru ot verimi (kg/da) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar(*) Çizelge 4.5. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan kuru madde oranı (%) değerlerine ait varyans analiz sonuçları. 38 Çizelge 4.6. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan kuru madde oranı (%) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar 39 Çizelge 4.7. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan bitki boyu değerlerine ait varyans analiz sonuçları 41 Çizelge 4.8. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan bitki boyu (cm) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırm testine göre oluşan gruplar VIII

11 Çizelge 4.9.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan ilk koçan yüksekliği değerlerine ait varyans analiz sonuçları. 44 Çizelge 4.10.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan ilk koçan yüksekliği (cm) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar. 45 Çizelge 4.11.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan sap kalınlığı değerlerine ait varyans analiz sonuçları 46 Çizelge 4.12.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan sap kalınlığı (mm) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar 47 Çizelge 4.13.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan yaprak sayısı değerlerine ait varyans analiz sonuçları. 48 Çizelge 4.14.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan yaprak sayısı (adet/bitki) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar. 49 Çizelge 4.15.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan yaprak alanı değerlerine ait varyans analiz sonuçları.. 50 Çizelge4.16. Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan yaprak alanı (cm 2 ) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar Çizelge Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan kök kuru madde ağırlığı değerlerine ait varyans analiz sonuçları.. 53 Çizelge Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan kök kuru madde ağırlığı (g) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar. 54 Çizelge 4.19.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan bitki koçan sayısı değerlerine ait varyans analiz sonuçları.. 55 Çizelge 4.20.Farklı hasat zamanlarında ve sıra üzeri mesafelerde oluşan bitki koçan sayısı (adet/bitki) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar. 56 IX

12 Çizelge 4.21.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen tepe püskülü çiçeklenmesine ve koçan püskülü çıkışına kadar geçen gün sayısı değerlerine ait varyans analiz sonuçları.. 58 Çizelge 4.22.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen tepe püskülü çiçeklenmesine ve koçan püskülü çıkışına kadar geçen gün sayısına ait ortalama değerler ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar Çizelge Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen koçan uzunluğu ( cm) ve koçan kalınlığı (mm) değerlerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.24.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen koçan uzunluğu ( cm) ve koçan kalınlığı (mm) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar.. 60 Çizelge 4.25.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen koçanda tane sayısı ve koçanda tane ağırlığı değerlerine ait varyans analiz sonuçları.. 62 Çizelge 4.26.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen koçanda tane sayısı ve koçanda tane ağırlığı ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar.. 62 Çizelge 4.27.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen koçanda tane oranı ve sömek oranı değerlerine ait varyans analiz sonuçları Çizelge 4.28.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen koçanda tane oranı ve sömek oranı ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar.. 64 Çizelge 4.29.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen hektolitre ve bin tane değerlerine ait varyans analiz sonuçları. 66 X

13 Çizelge 4.30.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen hektolitre ve bin tane ağırlığı ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar.. 66 Çizelge 4.31.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerinde elde edilen hasat indeksi, tane verimi ve tane nemi değerlerine ait varyans analiz sonuçlar 68 Çizelge 4.32.Tane hasadı döneminde farklı sıra üzeri mesafelerde oluşan hasat indeks (%), tane verimi (kg/da) ve tane nemi (%) ortalama değerleri ve Duncan çoklu karşılaştırma testine göre oluşan gruplar. 69 Çizelge 4.33.Araştırmada yer alan gün hasat zamanı aralığında incelenen özellikler arasında ortalama değerler ile hesaplanan korelasyon katsayıları 72 Çizelge 4.34.Araştırmada yer alan 120.gün hasat zamanında incelenen özellikler arasında ortalama değerler ile hesaplanan korelasyon katsayıları.. 75 XI

14 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil.3.1. SAMADA-07 Çeşidinin Koçan Ve Bitki Görünüşü. 20 Şekil.3.2. Deneme Parsellerindeki Silajlık Mısır artımı 21 Şekil Gün Hasadından Denemenin Genel Görüntüsü. 21 Şekil Deneme Alanında Elle Tohum Ekimi Şekil Çıkıştan Sonra İlk Su Olan Yağmurlama Sulama Yöntemi Ve Bitkilerin Genel Görünüşü. 27 Şekil Deneme Alanında Silaj Hasadın Yapılması.. 28 Şekil 4.1. Hasat zamanları ile silaj verimi arasındaki regresyon ilişkileri. 76 Şekil 4.2. Sıra Üzeri Mesafeler İle Silaj Verimi Arasındaki Regresyon İlişkileri.. 77 Şekil 4.3. Hasat zamanları ve sıra üzeri mesafelerin interaksiyonu ile silaj verimi arasındaki regresyon ilişkileri Şekil 4.4. Sıra Üzeri Mesafeler İle Tane Verimi Arasındaki Regresyon İlişkileri 79 Şekil.5.1. Farklı Hasat Zamanlarında Silaj Hasadı Ve Tartımlar İle İlgili Denemeden Görüntüler.. 85 Şekil 5.2. Agronomik Bazı Analizler Yapılırken Denemeden Görüntüler. 85 XII

15 XIII

16 1. GİRİŞ Timuçin TAŞ 1. GİRİŞ Christopher Columbus un Amerika yı keşfinden (1492) sonra kültür mısırı dünyaya yayılmıştır. Büyük kâşif 1493 yılında kültür mısırını İspanya ya getirmiştir. 15 yy. içinde buradan Kuzey Afrika yoluyla Asya ya, 16 yy. da Portekiz lilerce Batı Afrika ya ve daha sonra Hindistan ve Çin gibi uzak doğu ülkelerine götürmüştür. Ülkemizde bu bitkiye mısır denmesinin nedeni, onun yurdumuza Kuzey Afrika yoluyla Mısır ve Suriye den girdiğini göstermektedir (Kırtok, 1998). Orta Avrupa ülkelerinde mısır bitkisi Türk buğdayı Grano de Turco ya da "Türkische Weizen" olarak adlandırılmıştır. Bu ülkelere mısır bitkisi ilk olarak bizim ülkemizden gittiği belirtilmiştir (Ögel, 2000). Mısır bitkisi birçok kullanım alanına sahiptir. Mısırın her kısmı ekonomik öneme haizdir. Mısır bitkisinin silaj ve kuru ot olarak; (yaprağından, sapından ve çiçek püsküllerinden hayvan yemi) olarak istifade edilir. Bitkinin taneleri insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılırken, endüstride; nişasta, yağ, şeker, protein, selüloz ve etil alkol gibi değişik maddelerin hammaddesi olarak kullanılmaktadır. (Kırtok, 1998; FAO, 1992). Toprağın fiziksel bünyesini iyileştirmede, malç yapımında ve yakacak olarak; mısır bitkisinin kökleri kullanılır (Morris, 2002). İnsanların çeşitli fizyolojik ihtiyaçları arasında en önemlisi kuşkusuz beslenmedir. Dünya nüfusundaki artışa paralel olarak beslenme sorunu daha belirginleşmektedir. Ülkemizde bugün için her ne kadar ciddi bir açlık sorunu yaşanmıyorsa da, özellikle ağırlıklı olarak tahıllara dayalı olan dengesiz bir beslenme biçimi görülmektedir. Hâlbuki yeterli ve dengeli insan beslenmesi için hayvansal kaynaklı gıda maddelerinin kullanılma gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçekten yola çıkarak hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan mısır, üretim bakımından dünyada buğdaydan sonra ikinci, Türkiye de ise buğday ve arpadan sonra üçüncü sırada yer olmaktadır (TUİK, 2009). Dünyada mısır üreten 157 ülke arasında Türkiye, mısır ekim alanı bakımından 34. toplam üretim bakımından 25. ve birim alandan alınan verim açısından 44. ülke durumundadır (FAO, 1992 ve TUİK, 2009). 1

17 1. GİRİŞ Timuçin TAŞ Türkiye de tane mısırın ekim alanı 536 bin ha olup, Toplam verimi 3.8 milyon/ton, verimi ortalama 711 kg/da olarak belirlenmiştir (TUİK, 2009). Mısır ayrıca, silaj olarak da hayvan beslenmesinde kullanılan önemli bir kaba yem olup, 2008 yılı itibari ile ha alanda ekilmiş, silajlık toplam verimi 10 milyon ton civarında gerçekleşmiştir (TUİK, 2008). Mısır silajı, dünyada üretilen en ekonomik ve en yaygın kaba yem olup, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde proteince zenginleştirilerek sığır besiciliğinde çok yoğun olarak kullanılmaktadır (Kılıç,1986; Kılıç, 1996; Alçiçek ve Karaayvaz, 2003) Silajlık üretimi günümüzde hiçte küçümsenmeyecek durumdadır. Ülkemizin Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sulanabilen alanlarda başarı ile yetiştirilen silajlık mısır, Doğu Anadolu ve Marmara Bölgesinin bazı kesimlerinde de yetişebilmektedir. Ülkemiz hayvanlarının kaliteli silaj yem ihtiyacını karşılamada silaj yapımının çok büyük bir önemi bulunmaktadır. Mısır sahip olduğu zengin besin maddeleri nedeniyle hem insan, hem de hayvan beslenmesi bakımından çok değerli ve kullanım çeşitliliği olan bir üründür. Mısır gerek doğrudan insan beslenmesinde gerekse nişasta glikoz, yağ ve yem sanayinde hammadde olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde hayvancılığın gelişmesine paralel olarak artan yem talebine bağlı olarak mısır talebi de artmaktadır. Mısır tanesi çok iyi bir enerji kaynağı olup, nişasta yönünden zengin olması ve nişastanın hazmolabilirlik derecesinin yüksekliği beslenme değerini artırmaktadır. Mısır ayrıca, yeşil olarak ve silaj olarak da hayvan beslenmesinde kullanılan önemli bir kaba yemdir. Diğer bir ifadeyle, mısır üretiminin büyük bölümü hayvan yemi olarak kullanılmaktadır Kırtok (1998). GAP bölgesinde sulama projesinin hayata geçirilmesi ile mısır ekimi yıllar itibari ile büyük mesafe kat etmiştir. GAP taki sulama yatırımlarının tamamen devreye girmesi ile bitkisel ve hayvansal üretim deseni doğal olarak değişmiştir. Özellikle bölgenin yerli düşük verim potansiyelli koyun ırkları, yüksek süt ve döl verimli besi ve karkas kalitesi yüksek büyükbaş hayvanlar ile yer değiştirmiştir. Bitkisel üretimde, sulama ile birlikte entansif tarıma geçilmiştir. Ülkemiz sığır varlığının yaklaşık % 6 sı, koyun varlığının % 14 ü, keçi varlığının % 26 sı ve Türkiye de üretilen sütün % 5,41 i, etin ise % 8,33 ü GAP 2

18 1. GİRİŞ Timuçin TAŞ Bölgesi nden karşılanmaktadır (Anonim, 2007). Bu istatistikler oldukça düşük oranlardır. Bunun nedenleri; Kaba-kesif yem teminin de karşılaşılan güçlükler ve Üreticilerimizin kaba yem sıkıntısının yaşandığı dönemlerde hayvanlarını zorunlu olarak, besin maddesi içeriği düşük tahıl samanı ile beslemeleri sayılabilir. GAP bölgesinde 2000 yılında toplam süt verimi ton iken 2005 yılında tona gerilemiştir (TUİK, 2006). Mısır yetiştiriciliğinde uygun sulama ve gübreleme ile sağlanan yüksek toprak verimliliği ve yeni melezlerin genetik potansiyelleri birleştirildiğinde maksimum verim düzeyine ulaşılabileceği kabul edilmektedir. Bunun yanında bitki sıklığının iyi düzenlenmesi diğer üretim faktörlerine göre öncelikli konulardan bir tanesidir. Dekara atılacak tohumluk miktarının saptanması, bitkilerin, topraktaki elverişli su ve besin maddeleri ile ışık enerjisinden en etkin şekilde faydalanmasını sağlamaktadır. Bölgesel denemelerle verimi etkileyen faktörler; optimum ekim sıklığını, çeşit özellikleri, toprak verimliliği ve üretim amacı (silaj yada tane) olarak sayılabilir. Bunların üretimde iyi ayarlanması gerekmektedir. Silaj hasadında özellikle dikkat edilmesi gereken nokta silaj hasadı zamanının çok iyi ayarlanması gerekir. Bitkinin erken vejatatif dönemlerinde yapılan hasatlarda kuru madde düşüklüğü yaşanırken, mısır bitkisinin generatif dönemlerinde ( sarı olum) geciken hasatlarda biçim zorluğu yaşanmıştır. Gerek tane ve gerekse silaj amaçlı mısır tarımında en fazla ihtiyaç duyulan konuların başında uygun ekim sıklığı ve hasat zamanı gelmektedir. Bu nedenle bu araştırma planlanmış ve çalışmada, Harran Ovası nda ikinci ürün olarak silajlık mısır bitkisinde, sıra üzeri en uygun bitki sıklığının belirlenmesi ve değişik gelişme dönemlerinde yapılacak hasatların verim ve bazı tarımsal karakterlere etkisinin saptanması amaçlanmıştır. 3

19 1. GİRİŞ Timuçin TAŞ 4

20 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Timuçin TAŞ 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2.1. Mısırın Önemi Dünya nın farklı bölgelerinde kültürü yapılabilmektedir. Mısır, geniş adaptasyon kabiliyeti nedeniyle 50 kuzey enleminden 50 güney enlemlerine, deniz seviyesi ile 3000 m ye kadar olan yüksekliklerde ve ayrıca birçok toprak tipinde tarımı yapılabilmektedir (Morris 2002). Monokotiledon bir bitki olan mısır, Gramineae (bugdaygiller) familyasına aittir. Çiçeklenme şekli, familyası içerisinde diğer türlere oranla farklıdır. Çiçekleri monoik yapıda olup, erkek (tepe püskülü) ve dişi çiçekler (koçan) aynı bitki üzerinde fakat farklı yerlerde bulunmaktadır. Diploid bir bitki olup, 2n=20 kromozomludur. Mısır, kullanım alanları diğer tahıllara göre çok farklılık gösterir. İçerdiği zengin besin maddeleri ile mısır, hem insan hem de hayvan beslenmesinde kullanılabilmektedir. Hayvan beslenmesinde yem hammaddesi olarak kullanılan mısır, insan beslenmesinde ise doğrudan kullanımının yanı sıra birçok gıda maddesinin üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır. Mısır tanesinin yapısını oluşturan maddelerin yüzde oranları; %70 75 nişasta, % 8 10 protein ve % 4 5 yağ içerir (Earle l946). Mısır, nişasta protein ve yağ kaynağı olarak kullanılmasının dışında diğer birçok kullanım alanları (glikoz; içeceklerde ve reçel yapımında, etanol; biodizel yakıt, plastik yapımında ve bunun gibi) ile de dikkat çekmektedir. Günümüzde; koçan uzunluğu ve şekli, tane büyüklüğü ve şekli, tane rengi, yapısı, aroması ve lezzeti, pişirim kalitesi, endospermi, yağ, protein ve nişasta içeriği gibi birçok farklı özelliklere sahip farklı mısır çeşitleri yetiştirilmektedir Tane Mısır Konusunda Yapılan Çalışmalar Mısır bitkisinde, ekim sıklığı arttıkça bitki boyunun arttığı belirtilmektedir (Dostalek ve Hruska, 1985). Ancak, bu artışın sürekli olmadığı bir noktadan sonra, ekim sıklığının etkisinin çan eğrisi şeklinde olduğu bildirilmektedir (Khalifa ve ark 1984). 5

21 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Timuçin TAŞ Kolcar ve Videnovic (1985), bitki sıklığının artması ile boğum arası uzunluğu ve dolayısıyla bitki boyunun arttığı, fakat sap kalınlığının azaldığı belirtilmektedir. Mısır bitkisinde sık ekimin, bitki boyu ve tane verimini arttırdığı, sap kalınlığını ise azalttığı pek çok araştırıcı tarafından kabul edilmektedir (Merlo ve ark 1988; Wang ve ark 1987). Mısır bitkilerinin boyları genellikle gelişmenin ilk dönemlerinde benzer düzeyde iken, büyüme ilerledikçe sık olan parsellerdeki bitki boyları artmaktadır (Daynard ve Muldoon, 1983). Shafshak ve ark (1984), ise mısırda, ekim sıklığı arttıkça bitki boyunun azaldığını ileri sürmektedirler. Bazı araştırıcılar, seyrek ekimlerde, koçvea tane sayısında artma olduğunu bildirirken (Wang ve ark 1987) bazıları, sık ekimlerde, koçveaki tane sayısının arttığını ileri sürmektedirler (Gurkırdal ve ark 1988), Sencar (1988), ise bitkide koçan sayısı ve koçanda tane ağırlığının azaldığını bildirmektedir. Babu ve Mitra (1991), koçan uzunluğu, koçanda tane sayısı, bitkide tane verimi ve bin tane ağırlığının, artan ekim sıklıklarında azaldığını gözlemişlerdir. Ruschel ve Zimmermann (1990), bitki sıklığı artıkça koçan sayısının azaldığını saptamışlardır. Buna karşın bazı araştırıcılarda; mısır bitkisinde sık yada seyrek ekimin bin tane ağırlığına etki etmediğini ileri sürmektedirler (Hutchinson ve ark 1988). Farnworth ve Said. (1984), bitki sıklığı artıkça, tane veriminin de artığını saptamışlardır. Lucas ve ark. (1984), mısır bitkisinde, tane veriminin belirli bir ekim sıklığına kadar arttığını aşırı sık ekimlerde ise azaldığını bildirmektedir. Özgürel (1980), 55 cm x 15 cm gibi sık ekimlerde tane verimi yüksek bulunurken, 100 cm x 60 cm gibi seyrek ekimlerde düşük bulunduğunu bildirmektedir. Timirgaziu ve Pinzarui (1987), 9000 bitki/da ekim sıklığında en yüksek tane verimine ulaşılabildiğini bildirmektedirler. Babu ve Mitra (1991), 9999 bitki/da sıklığında en yüksek tane verimini aldıklarını açıklamışlardır. Aydın ve Ülger (1996), Çukurova koşullarında en yüksek tane verimini, 60 cm sıra arası ve 20 cm sıra üzeri sıklığında elde ettiğini bildirmektedir. Farklı iklim ve toprak koşullarında, değişik mısır çeşitleriyle yapılan araştırmalardan anlaşılacağı gibi, uygun ekim sıklığı çeşitlere göre farklılıklar göstermektedir. Mısır bitkisinde ekim sıklığının bölgelere ve çeşitlere göre değişmekle birlikte, genellikle bitki/da arasında olması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. 6

22 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Timuçin TAŞ Ruschel ve Zimmermann (1990), en yüksek tane verimini bitki/da ekim sıklığında elde etmişlerdir. Tano (1987), en yüksek tane verimini 6500 bitki/da ekim sıklığında elde etmiştir. Pinzariu ve Dumitrescu (1985), en yüksek tane verimine 7000 bitki/da sıklığında. Halamani ve ark (1983), ise yüksek tane verimine, 7500 bitki/da sıklığında ulaşıldığını bildirmektedirler. Gurkırdal ve Tasbakhsh (1988), en yüksek tane verimini 7600 bitki/da ekim sıklığında elde etmişlerdir. Gabric (1987), bitki/da ekim sıklığında yüksek verim ve kaliteli ürünün elde edilebileceğini saptamıştır. Mannino ve ark (1990), 8000 bitki/da ekim sıklığında maksimum tane verimine ulaşmışlardır. Douglas ve ark (1983), bitki/da bitki sıklığında maksimum verim elde ettiklerini bildirmişlerdir. Farnworth ve Said (1984) 45 x 25 cm'de, Tano (1987) 50 x 30 cm'de, Aydın ve Ülger (1996) 60 x 20 cm'de en yüksek verim düzeyine ulaştıklarını bildirmektedirler. Sonuç olarak, Değişik mısır çeşitlerinin farklı ekim sıklıklarına tepkilerinin farklı düzeylerde olacağı ve bu nedenle her yeni çeşit için uygun ekim sıklığının araştırmalarla saptanması gerekmektedir Silajlık Mısır Konusunda Yapılan Çalışmalar Tosun (1967), Mısır yetiştiriciliğinde üzerinde durulan bazı verim özelliklerinden birisi de kuru madde oranıdır. Bu oran çeşitlere göre % arasında değiştiği bildirilmiştir. Hough (1972), çiçeklenme üzerine sıcaklık ve oransal nem gibi bazı iklimsel değerlerin etkili olduğunu; özellikle sıcak ve güneşli havalarda çiçeklenmenin hızlandığını belirtmiştir. Gençtan (1977), Ankara ekolojik koşullarında 12 mısır çeşidi ile yaptığı çalışmada; çeşitlerin tepe püskülü çıkartma süresi yıllara ve genotiplere göre değişmiştir (55 81 gün). Tepe püskülü ve koçan püskülü çıkışı üzerine sıcaklık ve oransal nemin önemli etkileri olduğu ortaya konmuştur. Stoskoph (1981), Mısır, bütün bitkide ki kuru madde oranı, tanede kuru maddenin en yüksek seviyeye ulaşmasından yaklaşık 15 gün önce en yüksek 7

23 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Timuçin TAŞ seviyeye ulaşmaktadır. Mısırın kuru maddesini bitkiye bakarak tayin etmek zordur. Tanenin olgunluk durumu bu konuda iyi bir kriterdir. Çalışmalar göstermiştir ki; Bitkideki nemin % 66 olduğu zamanda sapta kuru madde en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde tanede kuru madde ise % 45 civarındadır. Mısır % 70 sap nemine ulaştığından itibaren silaj için hasat edilebilir. Ancak saptaki kuru madde çeşitlere göre fark edebilir. Yine de saptaki kuru maddenin daha fazla artmasını beklemek doğru değildir, çünkü bu durumda tanede hazmolamayan kısımlar artmıştır. Jerceh ve ark (1983), Yapılan bir çalışmada Ekimden ve gün sonra hasatlar yapılmış ve bütün bitkide ham protein oranının süt olumdan sonra arttığı, enerji konsantrasyonunun ise hamur olumda en fazla olduğu bulunmuştur. Andrieu (1984), çalışmasında çiçeklenmeden yarı olgunlaşmaya kadar olan değişik devrelerde hasat edilen mısırlarda hazmolunabilme ve enerji değeri ile onun morfolojik veya kimyasal kompozisyonu arasında bir korelasyon olmamasına rağmen, bu korelasyonun olgunlaşmaya yakın veya olgunlaşma zamanında (% 28 den fazla kuru madde) meydana çıktığını belirlemiştir. Fiems ve ark (1984), Değişik dört çeşitle yapılan mısır silajından alınan 14 örneği koyunlara yedirmişler ve silajın enerji değerini belirlemeye çalışmışlardır. Kuru madde muhtevasının nişasta değeri ile pozitif bir ilişki içinde olduğu görülmüştür. Silaj kuru madde oranının % arasındaki her % 1 lik artışında hayvanların günlük canlı ağırlıklarında 9 g artış görülmüştür. Çalışmanın sonucunda mısır silajında en uygun kuru madde oranının % 25 olması gerektiğini tavsiye etmişlerdir. Wang ve ark (1987), Taiwan koşullarında 351 melez mısır çeşidi ile 80 cm x 10 cm, 80 cm x 20 cm, 80 cm x 40 cm (sıra arası x sıra üzeri) olacak şekilde yürüttükleri denemelerinde bitki yoğunluğundaki artışa bağlı olarak gövde çapının azaldığını, buna karşılık bitki yoğunluğu azaldıkça; toplam kuru madde miktarının, koçanda tane sayısının ve koçan boyunun arttığını tespit etmişlerdir. Wermke ve Hayningen-Huene (1987), silajlık olarak yetiştirilen mısırda verimin bitki yoğunluğu, çeşit ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak 4 10 ton/da arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 8

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 23.06.2015 Kabul Tarihi: 04.09.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

DİYARBAKIR BİSMİL KOŞULLARINDA BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Mustafa OKAN Yüksek Lisans Tezi

DİYARBAKIR BİSMİL KOŞULLARINDA BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Mustafa OKAN Yüksek Lisans Tezi DİYARBAKIR BİSMİL KOŞULLARINDA BAZI SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Mustafa OKAN Yüksek Lisans Tezi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Kağan KÖKTEN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Burhan KARA ÇUKUROVA KOŞULLARINDA DEĞİŞİK BİTKİ SIKLIKLARI ve FARKLI AZOT DOZLARINDA MISIRIN VERİM ve VERİM ÖZELLİKLERİ ile AZOT ALIM ve KULLANIM

Detaylı

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır.

MISIR DOSYASI. Türkiye`de mısır; yem, nişasta, glikoz, yağ ve son yıllarda biyoetanol üretiminde kullanılmaktadır. MISIR DOSYASI Mısır, genellikle çok nemli iklim bölgelerinde yetiştirilebilen, tek yıllık Buğdaygiller familyasından, özellikle yağı doymamış yağ grubunda olan bir tarım bitkisidir. Mısır bitkisi, insan

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI /BUGEM/TTSM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=54T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI TOHUM İRİLİĞİ VE ŞEKİLLERİNİN SİLAJLIK HİBRİT MISIRDA VERİM VE BAZI VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Arzu KIRBAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARLA BİTKİLERİ

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr Ç. KAYA, T. KUŞAKSIZ: FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIR (Zea mays L.) 1 ANADOLU, J. of AARI 22 (2) 2012,

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (2): 27-34, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Atdişi Hibrit Mısır Adaylarının Ana Ürün Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SĠLAJLIK MELEZ MISIR ÇEġĠTLERĠNĠN FARKLI HASAT ZAMANININ VERĠM, VERĠM UNSURLARI VE KALĠTE ÜZERĠNE ETKĠSĠ Fatih OLGUN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Anabilim Dalını

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC

Summary. Key words: Sweet corn, variety, ear yield, ear characteristic, TSSC Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2004, 41 (1):11-19 ISSN 1018-8851 Ege Bölgesi Koşullarında Ana ve İkinci Ürün Bazı Hibrit Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim Kalite ve Bitki Özelliklerinin

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI HŞHŞ (Papaver somniferum L.) 2005 İÇİNEKİLER Sayfa

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

KASTAMONU EKOLOJĐK ŞARTLARINA UYGUN SĐLAJLIK MISIR (Zea mays L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ

KASTAMONU EKOLOJĐK ŞARTLARINA UYGUN SĐLAJLIK MISIR (Zea mays L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TARLA BĐTKĐLERĐ ANABĐLĐM DALI KASTAMONU EKOLOJĐK ŞARTLARINA UYGUN SĐLAJLIK MISIR (Zea mays L.) ÇEŞĐTLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Danışman

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI SORGUM (Sorghum spp.)

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2011; 8(2) : 41-45 Araştırma BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 1 1 Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ÖZET Mısır, dünyada önem bakımından tahıllar grubundaki

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HATAY İLİ EKOLOJİK ŞARTLARINDA BÖRÜLCE (Vigna sinensis (L.) Savi) ÇEŞİTLERİNİN TANE VERİMİ VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ

Detaylı

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU.

Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. Mardin İlinde Üretilen Mısır Nişastasının Spesifikasyon Değerlerine Uygunluğunun Belirlenmesi - doi: 10.17932/ IAU. IAUD.m.13091352.2015.7/25.13-17 Nurten BOZDEMİR 1 Murat ÇİMEN 1* Seyhan AKÇAN 1 Özet

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

İnek Rasyonları Pratik Çözümler

İnek Rasyonları Pratik Çözümler İnek Rasyonları Pratik Çözümler Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Kim ki, bugün hala ineklerini artık (çer-çöp) değerlendiren hayvanlar olarak görüyorsa,

Detaylı

ÜRETİMİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN İYİ TOHUM...TÜM ŞARTLARDA!

ÜRETİMİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN İYİ TOHUM...TÜM ŞARTLARDA! ÜRETİMİNİZİ ARTTIRMAK İÇİN EN İYİ TOHUM...TÜM ŞARTLARDA! Elit genetik, kaliteli tohum, yenilikçi servisler 2015 MAÏSADOUR Tohumculuk farklı uyarlanmış yenilikçi hizmet ve çeşitleri Elit genetik çalışmalar

Detaylı

MISIR TARIMI. Giriş. İklim ve Toprak İstekleri

MISIR TARIMI. Giriş. İklim ve Toprak İstekleri MISIR TARIMI Giriş Dünyada üretilen mısırın % 27 si insan beslenmesinde, % 73 ü ise hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde mısırın kullanımı hayvan beslenmesinde % 46, insan beslenmesinde

Detaylı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): ,

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): , Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2: 290 296, 2015 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl Koşullarında Değişik Macar Fiği (Vicia

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

T.C. Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü. Silajlık Mısır Tarımı ve Silaj Yapımı

T.C. Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü. Silajlık Mısır Tarımı ve Silaj Yapımı T.C. Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü Silajlık Mısır Tarımı ve Silaj Yapımı Ali GÖZÜGÜL Ziraat Mühendisi İlhan ÖZTÜRK Tarım Teknikeri Samsun / 2008 Kapak Tasarımı Dr. Ali KORKMAZ Dizgi/Baskı Refik YILMAZ

Detaylı

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ

KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ KIRAÇ ARAZİLERE UYGUN ALTERNATİF BİR TAHIL TRİTİKALE YETİŞTİRİCİLİĞİ 1. Tritikalenin Önemi : Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü suzersami@yahoo.com Tritikale

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE, Kimya Mühendisi)

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI T.C. 1992 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI FARKLI OLGUNLUK DÖNEMLERİNDEKİ BAZI MELEZ MISIR (Zea mays L.) ÇEŞİTLERİNİN SİLAJ KALİTELERİ ÜZERİNE

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI

TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI Abdurrahman ERDOĞAN ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN: DOÇ. DR. FİSUN

Detaylı

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu

Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Diyarbakır İlindeki Hayvancılık İşletmelerinin Mekanizasyonu Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, H. Deniz ŞİRELİ 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Diyarbakır 2 Çukurova

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ ......... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 2002 ......... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ BÖLÜM 1.PROJENİN ÖZETİ 1.1.Projenin Adı 1.2.Projenin Süresi 1.3.Projenin

Detaylı

Tohum yatağının hazırlanması:

Tohum yatağının hazırlanması: Toprak isteği: Yem bezelyesi tüm baklagillerde olduğu gibi, özellikle yeterli kireç bulunan ve PH değeri 6,5-7 olan toprakları sever. PH değeri 6-8 aralığında olan topraklarda da ekimi yapılabilir. Bu

Detaylı

Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI

TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ali ÖZKAN ÇUKUROVA KOŞULLARINDA DEĞİŞİK AZOT DOZU UYGULAMALARININ İKİ CİN MISIRI (Zea mays everta Sturt.) ÇEŞİDİNDE TANE VERİMİ, TARIMSAL ÖZELLİKLER

Detaylı

BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit

BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit BROKOLĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Gübreleme Organik madde oranı toprak analizi sonucunda 0-2 arasında ise ekim öncesinde dekara 1,5 lt gelecek şekilde Hum Elit -18, 2-4 arasında ise 40 lt su ile Hum Elit 15 uygulaması

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

Orta Kızılırmak Havzası Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Silajlık Olarak Yetiştirilme Olanaklarının Belirlenmesi

Orta Kızılırmak Havzası Ekolojik Koşullarında Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Silajlık Olarak Yetiştirilme Olanaklarının Belirlenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Kompozit Şeker Mısırı Popülasyonu ile Hibrit Şeker Mısırı Çeşidinin Bazı Agronomik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması

Kompozit Şeker Mısırı Popülasyonu ile Hibrit Şeker Mısırı Çeşidinin Bazı Agronomik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 41-50 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.95452 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.95452 Kompozit Şeker Mısırı Popülasyonu ile Hibrit Şeker Mısırı Çeşidinin

Detaylı

AYÇİÇEĞİ (Helianthus

AYÇİÇEĞİ (Helianthus AYÇİÇEĞİ (Helianthus annuus L.) Bitkisel Özellikleri Ayçiçeği; gündöndü, günebakan ve şemsiamer gibi isimlerle de anılan bir yağ bitkisidir. Kuzey Amerika nın; Meksika ve Peru nun doğal bitkisi olup 16.

Detaylı

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU

ADİ FİĞ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ADİ İĞ TESCİL RAPORU GATAEMD135(SAYAR) ANKARA 2015 GATAEMD135(SAYAR) ADİ İĞ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

Bazı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Verim Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Bazı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Verim Karakteristiklerinin Belirlenmesi Uludag.Üniv.Zir.Fak.Derg., (2006) 20(1): 33-46 Bazı Şeker Mısır (Zea mays saccharata Sturt) Genotiplerinin Harran Ovası Koşullarında Verim Karakteristiklerinin Belirlenmesi Abdullah ÖKTEM * A. Gülgün ÖKTEM

Detaylı

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI ÜRETİM MALİYETLERİ ÜZERİNE UZMAN ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI Zir. Yük. Müh. Mine YALÇIN Tarım Ekonomisi Bölümü Zeytincilik Araştırma İstasyonu Bornova 26 Kasım 2014 Tablo 1. Dünya Tane Zeytin

Detaylı

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2015, 24 (2):96-102 Araştırma Makalesi (Research Article) Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi *Mehtap GÜRSOY 1 Farzad

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

Çizelge 1. Son On Yıllık Dönemde Türkiye Mısır Üretiminin Durumu (DĐE, Verileri).

Çizelge 1. Son On Yıllık Dönemde Türkiye Mısır Üretiminin Durumu (DĐE, Verileri). 1. GĐRĐŞ Mısır; içerdiği değerli besin maddeleri nedeniyle insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Dünyada insan beslenmesinde tüketilen günlük kalorinin %11 i mısırdan sağlanmaktadır.

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA

t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA ÇUKUROVA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(1): 10 17 Geliş Tarihi (Received): 20.07.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.11.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Ekolojik Koşullarında

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu

Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu Tescil Edilen Çeşitlerin Uygulamaya Aktarılması Bilgi ve İletişim Formu Tescil edilen çeşidin ait olduğu tür: Fagopyrum esculentum Moench (Yaygın Kara Buğday) Çeşidin tescil edilen adı: GÜNEŞ Tescil yılı:

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

Ali ÖZKAN 1 *, Ahmet Can ÜLGER 2

Ali ÖZKAN 1 *, Ahmet Can ÜLGER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(3):1-208 Geliş Tarihi (Received): 25.04.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 13.05.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Çukurova Ekolojik Koşullarında

Detaylı

Denizli, Türkiye ve Dünyada Mısır Üretimine İlişkin Gelişmeler

Denizli, Türkiye ve Dünyada Mısır Üretimine İlişkin Gelişmeler Denizli, Türkiye ve Dünyada Mısır Üretimine İlişkin Gelişmeler 1. Genel Bakış Mısırın temel tahıllardan birisi olması ve hayvansal yem olarak kullanılması yanında son 20-30 yıldır enerji üretiminde mısırdan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

PAMUKTA BÖLGELERARASI FARKLILIKLAR

PAMUKTA BÖLGELERARASI FARKLILIKLAR PAMUKTA BÖLGELERARASI FARKLILIKLAR Doç. Dr. Çetin KARADEMİR Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 21.YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI 23-24 MART 2016 KAHRAMANMARAŞ 1 Sıcak bir iklim bitkisi

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Yasemin VURARAK Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/113 E-mail yvurarak@hotmail.com Doğum Tarihi-Yeri 15.07.1970-Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı