BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*"

Transkript

1 BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2 Yrd. Doç. Dr Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 3 Öğr. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 4 Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Giriş ve Amaç Ani Bebek Ölüm Sendromu (ABÖS); bir yaşın altında bir bebeğin ani ölümünün, klinik geçmişinin gözden geçirilmesi, ölüm tablosunun incelenmesi ve tam bir otopsiyi de kapsayan olgu araştırmasının sonucunda nedeninin açıklanamamış olarak kalmasıdır. ABÖS nin Türkiye de sıklığı bilinmemekle birlikte, gelişmiş ülkelerde bebek ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Yüzüstü uyuma pozisyonu, gebelik boyunca annenin sigara içmesi, genç anne yaşı, prematür ve/veya düşük doğum ağırlığı, erkek cinsiyet, anne sütü almama ve bebeklerin sigara dumanından pasif etkilenimi ABÖS da değiştirilebilir risk etmenlerindendir. Amerikan Pediatri Akademisi bebeklerin uyurken sadece sırtüstü yatırılmasını önermektedir. Bu çalışma bir sağlık ocağı bölgesinde 0-11 aylık bebeklerin ABÖS risk etmenlerinden bazıları ile bebeklerin uyku pozisyonlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem Ankara il merkezinde bir sağlık ocağı bölgesinde yapılan kesitsel tipteki çalışmamızın evrenini; 1 Ocak Aralık 2006 tarihleri arasında doğan 122 1

2 bebek ve anneleri oluşturmuş olup 121 anneye (%99,2) ulaşılmıştır. Hazırlanan anket formları 15 Ocak - 15 Şubat 2007 tarihleri arasında ebe ve hemşireler tarafından annelerle yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur. Anket sonuçları SPSS veri tabanında sayı, yüzde ve ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular Annelerin 73 (%60,4) ü yaşları arasındadır. Çalışma bölgesinde 18 yaşından küçük anne olmayıp annelerin 4 (%3,3) ü 19 yaşındadır. Annelerin 49 (%40,5) u ilkokul mezunu ve 99 (%81,8) u ev hanımıdır. Ailelerin ortalama aylık geliri 864,1±56,5 YTL dir. Ailelerin 55 (%45,5) i gecekonduda yaşamaktadır. Çekirdek aile tipinde olan 94 (%77,7) aile vardır. Ortalama çocuk sayısı 1,9±1,4 tür (alt ve üst değer: 1 13). Bebeklerin 101 (%83,5) i istenen, 51 (%42,1) i ilk, 2 (%1,7) si prematür ve 57 (%47,1) si erkek bebektir. Bebeklerin uyurken 16 (%13,2) sı sadece sırtüstü, 54 (%44,6) ü sırtüstü ve yan yatırılmaktadır. Annelerin 25 (%20,7) i gebelikleri süresince sigara içmiştir. Araştırma sırasında annelerin 23 (%19,0) ü sigara içmekte, 16 (%13,2) sı bırakmış ve 82 (%67,8) si hiç içmemiştir. Evinde sigara içilen 61 bebekten 13 (%21,3) ü pasif olarak sigara dumanından etkilenmektedir. Tüm anneler bebeklerini bir süre emzirmiş olup, araştırma sırasında 107 (%88,4) si emzirmeyi halen sürdürmektedir (Tablo 1). 2

3 Tablo 1. Ani Bebek Ölüm Sendromu Risk Etmenlerinin Bulunma Durumu RİSK ETMENLERİ SAYI (N) YÜZDE (%) Anne yaşı <20 yaş 4 3,3 20 yaş ,7 Bebeğin cinsiyeti Kız 64 52,9 Erkek 57 47,1 Bebeğin uyku pozisyonu Sadece sırtüstü 16 13,2 Sırtüstü ve yan 54 44,6 Diğer 51 42,2 Annelerin araştırma sırasında bebeğini emzirme durumu Halen emziriyor ,4 Emzirmeyi bırakmış 14 11,6 Annenin gebelikte sigara içme durumu Sigara içmiş 25 20,7 Sigara içmemiş 96 79,3 Bebeğin sigara dumanından pasif etkilenim durumu* Pasif olarak etkileniyor 13 21,3 Pasif olarak etkilenmiyor 48 78,7 Bebeğin doğum zamanı Prematür doğum 2 1,7 Normal zamanında doğum ,3 TOPLAM * Hesaplamalar evinde sigara içilen 61 bebek üzerinden yapılmıştır. 3

4 Annenin yaşı, aile tipi, gelir durumu ile bebeğin uyurken sırtüstü yatırma durumu arasında istatistikî anlamlılık düzeyinde bir ilişki bulunmamıştır. Lise ve üstü öğrenim düzeyine sahip anneler ortaokul ve altı öğrenim düzeyine sahip annelerden, bir bebeği olan anneler de iki veya daha fazla bebeği olan annelerden ayrıca apartman dairesinde yaşayan anneler gecekonduda yaşayan annelerden istatistiksel olarak anlamlı şekilde bebeklerini uyuturken sırtüstü yatırmaktadır (sırasıyla X 2 = 4,342, p= 0,037; X 2 = 5,351, p= 0,021 ve X 2 = 5,303, p= 0,021) (Tablo 2). Tablo 2. Bebeklerini Uyku Pozisyonlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Dağılımı Değişkenler Bebeklerin Uyku Pozisyonu Sadece Sırtüstü Diğer Toplam n (%) n (%) n (%)* Anne yaşı <25 yaş 8 (20,0) 32 (80,0) 40 (33,1) 25 yaş 8 (9,9) 73 (90,1) 81 (66,9) Χ 2 = 2,392 p= 0,122 Annenin öğrenim durumu Ortaokul ve altı 5 (7,5) 62 (92,5) 67 (55,4) Lise ve üstü 11 (20,4) 43 (79,6) 54 (44,6) Aile tipi Çekirdek aile 15 (16,0) 79 (84,0) 94 (77,7) Geniş aile 1 (3,7) 26 (96,3) 27 (22,3) Konut tipi Gecekondu 3 (5,5) 52 (94,5) 55 (45,5) Apartman dairesi 13 (19,7) 53 (80,3) 66 (54,5) Gelir grubu <1000 YTL 11 (13,9) 68 (86,1) 79 (65,3) 1000 YTL 5 (11,9) 37 (88,1) 42 (34,7) Bebeğin ilk bebek olma durumu İlk bebek 11 (21,6) 40 (78,4) 51 (42,1) İlk bebek değil 5 (7,1) 65 (92,9) 70 (57,9) Χ 2 = 4,342, p= 0,037 Χ 2 = 1,781 p= 0,182 Χ 2 = 5,303, p= 0,021 Χ 2 = 0,097 p= 0,755 Χ 2 = 5,351 p= 0,021 TOPLAM 16 (13,2) 105 (86,8) 121 (100) * Sütun yüzdesidir (Diğerleri satır yüzdesidir.) 4

5 Sonuç ve Öneriler Çalışmamızda bebeklerin sadece %13,2 si sırtüstü yatırılmaktadır. Annelerin %20,7 i gebelikleri süresince sigara içmiş olup %19,0 ü halen sigara içmektedir. Evinde sigara içilen 61 bebekten %21,3 ü pasif olarak sigara dumanından etkilenmektedir. Tüm anneler bebeklerini bir süre emzirmiş olup, araştırma sırasında %11,6 sı emzirmemektedir. Bu araştırma sonucunda önlenebilir ABÖS risk etmenleri ile bebeklerin uyurken sırtüstü yatırılması konusunda tüm annelerin daha fazla bilgilendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Daha geniş araştırma yapılmalı ve sonuçlar doğrultusunda eğitici programlar düzenlenmelidir. Anahtar Kelimeler Ani Bebek Ölüm Sendromu, Sırtüstü Uyku Pozisyonu, Gebelikte Sigara İçimi Kaynaklar 1. Kattwinkel J, Brooks JG, Keenan ME, Malloy M, Willinger M, Scheers N J. Changing Concepts of Sudden Infant Death Syndrome: Implications for Infant Sleeping Environment and Sleep Position. Pediatrics 2000;105: Kramer MS, Kakuma R. The Optimal Duration of Exclusive Breastfeeding A Systematic Review. Switzerland: World Health Organization Pres; Leavitt MO, Gerberding JL, Sondik EJ. National Center for Health Statistics Health, United States, Washington: U.S. Government Printing Office; DC Toyran M. Gebelikte Sigara İçiminin Çocuk Sağlığı Üzerindeki Etkileri. Klinik Pediatri 2005;4(1): Boztaş G, Aslan D, Bilir N. Çevresel Sigara Dumanından Etkilenim ve Çocuklar. STED 2006;15(5):75-8 5

6 6. Ünsal A, Metintaş S, İnan OÇ, Arslantaş D, Tözün M, Çetin E. Eskişehir de Bebek Ölüm Düzeyi Ve Ölüm Nedenleri. Osmangazi Tıp Dergisi 2005; 27 (1): Çalışır H, Özvurmaz S, Tuğrul E. Aydın İl Merkezindeki 0-11 Aylık Bebeklerde Ani Bebek Ölümü Sendromu (Abös) İle İlgili Risk Faktörlerinin İncelenmesi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007;11(2):7-17 *Bu çalışma Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-11 Aylık Bebekleri Olan Annelerin Emzirme Durumları Ve Etkileyen Faktörler çalışması ile entegre (birlikte) yapılmıştır. Arş. Gör. Dr. Emine 6

Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler. Serdar Önen, İlknur Aksoy, M. Ayşin Taşar, Yıldız Dallar Bilge

Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler. Serdar Önen, İlknur Aksoy, M. Ayşin Taşar, Yıldız Dallar Bilge Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201208304 Çocuklarda Tuvalet Eğitimini Etkileyen Faktörler Serdar Önen, İlknur Aksoy, M. Ayşin Taşar, Yıldız Dallar Bilge Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER THE CONTRACEPTIVE

Detaylı

Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları

Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları Araştırma/Research Article Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları Nefize Gökmen 1 *, Ayşe Yıldız 2, Ömer Deniz 3 1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hematoloji

Detaylı

DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ

DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ ARAŞTIRMA DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla S. MAYDA*, İnt. Dr. Tuğba ARSLAN*, İnt. Dr. Hakan Bahadır BOZKURT*,

Detaylı

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 95-99 (2007) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Adem Akıllı*,

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 9-15 Araştırma SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1 2 3 Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

Detaylı

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri Araştırmalar / Researches E. Avcı, M. N. İlhan, E. F. Civil Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri Prevalance of The Tobacco Alcohol and Products

Detaylı

0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Düşmelere İlişkin İlkyardım Uygulamalarının İncelenmesi

0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Düşmelere İlişkin İlkyardım Uygulamalarının İncelenmesi 0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Düşmelere İlişkin İlkyardım Uygulamalarının İncelenmesi Kadriye ÇALIŞKAN*, Özlem AVCI*, Vesile ACAR*, Yelda CANDAN DÖNMEZ** ÖZET Amaç: İzmir ili Ödemiş İlçesi 2 Nolu

Detaylı

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI ARAŞTIRMA YAZISI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 Nisan 2012 Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler

Detaylı

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI *

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * Esra VERİM 1, Rabia SOHBET 2 ÖZET Hızlı nüfus artışı günümüzde dünyadaki en önemli sağlık

Detaylı

Araştırma. Pınar ERBAY DÜNDAR 1, Dilek ERGİN 2, Murat KURSES 3, Can H. HEKİMOĞLU 3, Senem NEBİ 3, Şamil BUĞA 3, Atılay KAYSUDU 3

Araştırma. Pınar ERBAY DÜNDAR 1, Dilek ERGİN 2, Murat KURSES 3, Can H. HEKİMOĞLU 3, Senem NEBİ 3, Şamil BUĞA 3, Atılay KAYSUDU 3 Araştırma 89 Manisa da Bir Gecekondu Bölgesinde 5-16 Yaş Grubunda Enürezis Nokturna Sıklığı Ve İlişkili Faktörler ENURESIS NOCTURNA: PREVALENCE AND RELATED FACTORS IN 5-16 YEARS OLD CHILDREN IN A SHANTY

Detaylı

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 4 Temmuz Ağustos 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri

Detaylı

Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler

Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(3): 265-272 Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler [Attitudes against Smoking of Non-Smoker University

Detaylı

İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Yıl: 2010/1, Sayı:11 Year: 2010/1, Number:11 İNTÖRN OLMAYA ADAY HEMŞİRELİK

Detaylı

Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etmeye ilişkin geleneksel inanç, uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi*

Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etmeye ilişkin geleneksel inanç, uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi* Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Gebelikte bebeğin cinsiyetini belirleme ve tahmin etmeye ilişkin geleneksel inanç, uygulamalar ve bazı sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi* Nülüfer Erbil** Gülcan Sağlam*** Özet

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122 Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması ARAŞTIRMALAR eğitiminin yöntem (Research kullanmaya Reports) etkisi DOĞUM SONRASI DÖNEMDE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM KULLANMAYA ETKİSİ The effect

Detaylı

Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin İnterneti Kullanıyorlar mı?

Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin İnterneti Kullanıyorlar mı? Araştırmalar Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin i lar mı? Ö. ABADOĞLU* * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler The Frequency and Affecting Factors of Smoking Among Nurses of Medicine

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri*

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2010) Cilt 18 - Sayı 3: 156-163 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı 15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* The Reasons of Induced Abortion and Contraceptive Preference

Detaylı

Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi

Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Tüberküloz Hastalarında Benlik Saygısı Düzeylerinin Belirlenmesi Müyesser ERDEM*, Nazan TAŞCI** * Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu, ** Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu

Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu Sabahat TEZCAN*, Nazan YARDIM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

Detaylı

Fabrika işçilerinin sigara kullanma alışkanlıkları ve sigara bırakma konusundaki düşünceleri

Fabrika işçilerinin sigara kullanma alışkanlıkları ve sigara bırakma konusundaki düşünceleri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (4): 717-723 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.04.0506 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Fabrika işçilerinin sigara kullanma alışkanlıkları ve sigara

Detaylı

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri

Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(5): 579-586 Burdur da 2009 Yılında Doğum Yapmış Kadınların Doğum Özellikleri ve Doğum Sonu Bakım Hizmetleri [Postpartum Care Services and Birth Features

Detaylı

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi

Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 211 ARAŞTIRMALAR / Researches Burdur İlinde İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Doğum Öncesi Bakımın Değerlendirilmesi Evaluation Of Prenatal Care

Detaylı

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 5 Eylül Ekim 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Detaylı

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):17-26 Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme [Self Esteem Communication Skills and Cooping with Stress of Young

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı