RADYOİZOTOPLARIN ÜRETİMİ VE RADYOTERAPİDE KULLANILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RADYOİZOTOPLARIN ÜRETİMİ VE RADYOTERAPİDE KULLANILMASI"

Transkript

1 T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RADYOİZOTOPLARIN ÜRETİMİ VE RADYOTERAPİDE KULLANILMASI Hazırlayan: Ebru SEYREK Tez Danışmanı: Dr. Mustafa KARADAĞ Ankara

2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: RADYASYON Radyasyonun Tanımı ve Türleri Radyasyon Kaynakları Doğal Radyasyon Kaynakları Yapay Radyasyon Kaynakları Bozunum Türleri Alfa Bozunumu Beta Bozunumu Gama Bozunumu Elektromanyetik Radyasyonun Madde ile Etkileşimi Fotoelektrik Olay Compton Saçılımı Çift Oluşumu 17 BÖLÜM 2: RADYOAKTİF BOZUNMA Bozunma Sabiti Bozunma Faktörü Yarı Ömür Ortalama Yaşam Süresi Biyolojik Yarı Ömür Efektif Yarı Ömür Aktivite...20 BÖLÜM 3: RADYASYON BİRİMLERİ Röntgen REP RAD RBE REM Curie...23 Radyasyon Birimlerinin Çevrilmesi..23 BÖLÜM 4: RADYASYON DOZİMETRESİ (İZOMETRESİ)..25 BÖLÜM 5: RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ Radyasyonun Moleküler Düzeyde Etkileri Radyasyonun Hücresel Düzeyde Etkileri Radyasyonun Biyolojik Sistemler Üzerine Etkileri Hematopoetik Sistem Lenfatik Sistem Reprodüktif Sistem Ganstrointestinal Sistem Deri Göz..30 2

3 Merkezî Sinir Sistemi Diğer Organlar Doza Bağlı Etkiler Düşük Doz Radyasyonun Biyolojik Etkileri Genetik Etkiler Kanserojenik Etkiler Embriyo ve Fetus Üzerine Etkiler Yüksek Doz Radyasyonun Biyolojik Etkileri Akut Somatik Etkiler Kronik Somatik Etkiler...34 BÖLÜM 6: RADYOTERAPİ Radyoterapi Nedir? Radyoterapi Teknikleri Harici (Eksternal) Radyoterapi Dahili (İnternal) Radyoterapi İntrakaviter Tedavi İnterstisyel Tedavi Süperfisyel Tedavi Sistemik Selektif Radyoterapi Radyoterapinin Olası Yan Etkileri Kanda Görülen Yan Etkiler Ciltte Görülen Yan Etkiler Bölgesel Yan Etkiler Baş ve Boyun Bölgesi Radyoterapisindeki Olası Yan Etkiler Göğüs Kafesi Bölgesi Radyoterapisindeki Olası Yan Etkiler Mide ve Karın Bölgesi Radyoterapisindeki Olası Yan Etkiler..48 BÖLÜM 7: RADYONÜKLİDLERİN ÜRETİMİ Nükleer Reaktörler Nükleer Reaksiyonlar Fisyon (Bölünme) Füzyon (Birleşme) Nötron Yakalaması veya Aktivasyonu Transmutasyon Nükleer Reaktörler Yüklü Parçacık Hızlandırıcıları Lineer Hızlandırıcılar Siklotron Radyonüklid Jeneratörler...55 BÖLÜM 8: RADYOFARMASÖTİKLER Kısa Tarihçesi Tanımlama Radyoizotop Üretimi Seçilen Radyoizotopun elde Edilme Sorunları Hedef Seçimi Radyoaktivitenin Öngörülmesi Nükleer Reaksiyonlar Radyoizotopların Biyokimyası

4 Radyoizotopun Bağlı Olduğu Bileşiğin Kimyası Kontrol Radyofarmasötiklerin Hazırlanması Kalite Kontrolü 60 KAYNAKÇA..64 4

5 BÖLÜM 1: RADYASYON 1.1. RADYASYONUN TANIMI VE TÜRLERİ Radyasyon, iç dönüşüm geçiren atomlar tarafından yayımlanan, boşlukta ve madde içerisinde hareket edebilen enerji olarak tanımlanır. Yayımlayan kaynağın özelliğine bağlı olarak bu enerji parçacıklar veya elektromanyetik dalgalar tarafından taşınabilir. Radyasyonu tanımlamada üç ana parametre kullanılır (Şekil 1). Enerjisi (düşük ve yüksek enerjili radyasyon ) Türü (parçacık radyasyonu ve elektromanyetik radyasyon) Kaynağı (doğal ve yapay radyasyon kaynakları) Radyasyon Parçacık Radyasyonu Elektromanyetik Radyasyon Alfa Beta Nötron Gama X ışınları Mor ötesi Görünür ışık Kızıl ötesi Radyo dalgaları Şekil 1.1. Radyasyonun çeşitleri. Yüksek enerjili radyasyon iyonize radyasyon olarak da tanımlanır ve atomdan elektron koparabilen dolayısıyla atomu iyonize edebilen radyasyon türüdür. Bunlar: Alfa, Beta, Gama ve X-Işınları dır. Düşük enerjili ya da iyonize olmayan radyasyon ise etkileştiği materyal içindeki atomları yeteri kadar enerjisi olmadığı için iyonize edemez ve sadece uyarmakla yetinir. Mikrodalgalar, görünür ışık, radyo dalgaları, kızılötesi ve (çok kısa dalga boyluları hariç olmak üzere) morötesi ışık iyonize olmayan radyasyona örnektir. Elektromanyetik spektrumu oluşturan bütün radyasyonlarda (Şekil 2) enerji, yüksüz ve kütlesiz fotonlar tarafından taşınmaktadır. Eğer iyonize edici elektromanyetik radyasyon çekirdekten yayımlanıyorsa gama, yörüngeden yayımlanıyorsa X-ışını adını alır. 5

6 Şekil 1.2. Elektromanyetik radyasyonun enerji spektrumu RADYASYON KAYNAKLARI Yeryüzündeki tüm canlılar ve cansızlar havada, suda, toprakta, hatta kendi vücutları içerisindeki doğal radyasyon kaynakları ve bunlara ek olarak insanlar tarafından üretilen yapay radyasyon kaynaklarının her gün ışınımına maruz kalmaktadırlar (Şekil 3). Şekil 1.3. Radyasyon kaynakları. 6

7 İnsanoğlu var oluşundan bu yana sürekli olarak radyasyonla iç içe yaşamak zorunda kalmıştır. Dünyanın oluşumuyla birlikte tabiatta yerini alan çok uzun ömürlü (milyarlarca yıl) radyoaktif elementler yaşadığımız çevrede normal ve kaçınılmaz olarak kabul edilen doğal bir radyasyon düzeyi oluşturmuşlardır. Geçtiğimiz yüzyılda bu doğal düzey, nükleer bomba denemeleri ve bazı teknolojik ürünlerin kullanımı ile bir hayli artış göstermiştir. Maruz kalınan doğal radyasyon seviyesinin büyüklüğünü belirleyen birçok neden vardır. Yaşanılan yer, bu yerin toprak yapısı, barınılan binalarda kullanılan malzemeler, mevsimler, kutuplara olan uzaklık ve hava şartları bu nedenlerden bazılarıdır. Yağmur, kar, alçak basınç, yüksek basınç ve rüzgâr yönü gibi etkenler de doğal radyasyon seviyesinin büyüklüğünü belirler. Radyasyon kaynaklarını, doğal ve yapay olmak üzere, iki sınıfa ayırabiliriz DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI Doğal radyasyonun bir kısmını uzaydan gelen kozmik ışınlar oluşturur. Bu ışınların büyük bir kısmı dünya atmosferinden geçmeye çalışırken tutulurlar. Sadece küçük bir miktarı yerküreye ulaşır. Bir dağın tepesinde veya havada yol alan bir uçakta bulunan bir kişi, deniz seviyesinde bulunan bir kişiden çok daha fazla kozmik ışına maruz kalır. Bu yüzden bir pilot, uçuş süresi boyunca, deniz seviyesinde çalışan bir kişinin maruz kaldığı doğal radyasyon düzeyinden yaklaşık 20 kat daha fazla bir radyasyon dozuna maruz kalır. Günlük yaşantımızda, kozmik ışınlar nedeniyle maruz kaldığımız radyasyon dozunun dünya ortalaması 0,39 msv / yıl dır. Şekil 1.4. Kozmik ışınlardan bir saatte alınan radyasyon dozunun yüksekliğe göre değişimi. Fosil yakıtlar doğal ve uzun ömürlü radyoaktif elementler içerirler. Bu tür elementler yakıt içinde iken bir radyasyon tehlikesi yaratmazlar. Ancak fosil yakıtlar yakıldıklarında bu 7

8 elementler atmosfere yayılır ve daha sonra toprağa dönerek doğal radyasyon düzeyinde az da olsa bir artışa neden olur. Doğada mevcut kısa ömürlü radyoaktif elementlerin yaydığı gama ışınlarının da katkısıyla topraktan maruz kaldığımız radyasyon dozunun dünya ortalaması 0,46 msv / yıl dır. Vücudumuzda bulunan radyoaktif elementlerden (özelikle Potasyum 40 radyoaktif elementinden) dolayı da belli bir radyasyon dozuna maruz kalırız. Bir yıl boyunca bu şekilde maruz kaldığımız iç (dâhili) radyasyon dozunun dünya ortalaması 0,23 msv kadardır. Yiyecek, içecek ve teneffüs ettiğimiz havadan maruz kaldığımız dozun dünya ortalaması yaklaşık 0,25 msv / yıl dır. Özellikle kabuklu yiyecekler daha fazla radyoaktif madde içerirler ve bu ürünleri fazla miktarda tüketen insanlar bu ortalamanın üzerinde bir radyasyon dozu alırlar. Doğal radyasyon düzeyini arttıran en önemli sebeplerden biri, yer kabuğunda yaygın bir şekilde bulunan radyoaktif radyum elementinin (Ra 226 ) bozunması sırasında salınan radon gazıdır. Bu bozunma sırasında oluşan diğer radyoaktif maddeler toprak içerisinde kalırken maalesef radon toprak yüzeyine doğru yükselir. Eğer bu gaz, yayılmalar sonucu seyrelirse herhangi bir sorun oluşturmaz. Ancak, radon gazının yayıldığı yüzey üzerinde bulunan evlerde iyi bir havalandırma sisteminin olması gerekir. Böyle bir havalandırma yoksa radon gazı evin içinde dışarıdakinden yüz kat hatta bin kat daha fazla olacaktır. Bu gaz teneffüs edildiği takdirde akciğerlere geçici olarak yerleşip tüm dokuların radyasyona maruz kalmasına neden olabilir. Radon gazından dolayı dünya genelinde maruz kalınan ortalama doz 1,3 msv / yıl dır. Radon gazı hariç doğal radyasyonun sağlık üzerinde zararlı bir etkisi görülmez. Tablo 1.1 de doğal radyasyon kaynaklarının doğal radyasyon seviyesine katkıları oransal olarak gösterilmektedir. Tablo 1.2 de ise değişik bölgelerde ölçülen doğal radyasyon seviyeleri verilmektedir. 8

9 Tablo 1.1. Doğal radyasyon kaynaklarından maruz kalınan küresel radyasyon dozlarının oransal değerleri. Tablo 1.2. Bazı bölgelerdeki doğal radyasyon doz düzeyleri. Mersin (Akkuyu) Ankara Iğdır (Alican) Çanakkale Kars (Digor) Hindistan (Kerela) İran (Ramsar) Brezilya (Guarapari kumsalları) 0.53 msv/yıl 0.44 msv/yıl 0.88 msv/yıl 1.23 msv/yıl 1.58 msv/yıl msv/yıl msv/yıl msv/yıl YAPAY RADYASYON KAYNAKLARI Gelişmiş endüstriyel ekonomilerin ve yüksek yaşam standartlarının, doğada mevcut olmayan bazı radyasyon kaynakları kullanılmadan süreklilik gösterebileceğini düşünmek şimdilik pek mümkün gözükmemektedir. İşte bu yüzden insanoğlu, teknolojik gelişiminin gereği olarak, bazı radyasyon kaynaklarını yapay yollarla üretme ihtiyacı duymuştur. Bu kaynaklar, birçok işin daha iyi, daha kolay, daha çabuk, daha ucuz ve daha basit yapılmasına olanak sağlar. Bazı durumlarda ise alternatifleri yok gibidir. Yapay radyasyon kaynakları da tıpkı doğal radyasyon kaynakları gibi belli miktarlarda radyasyon dozuna maruz kalınmasına neden olurlar. Ancak bu doz miktarı, talebe bağlı olarak artsa da, doğal kaynaklardan alınan doza göre çok daha düşüktür. Doğal radyasyon kaynaklarının aksine tamamen kontrol altında olmaları da maruz kalınacak doz miktarı açısından önemli bir özelliktir. Tıbbi, zirai ve endüstriyel amaçla kullanılan X ışınları ve yapay radyoaktif maddeler, nükleer bomba denemeleri sonucu meydana gelen nükleer serpintiler, çok az da olsa nükleer güç üretiminden salınan radyoaktif maddeler ile bazı tüketici ürünlerinde kullanılan radyoaktif maddeler bilinen başlıca yapay radyasyon kaynaklarıdır. Tablo 1.3 de yapay radyasyon kaynaklarından maruz kalınan küresel radyasyon dozlarının oransal değerleri gösterilmektedir. Tablo 1.4 de doğal ve yapay radyasyon kaynaklarından maruz kalınan küresel radyasyon dozuna oransal katkıları gösterilmektedir. 9

10 Tablo 1.3. Yapay radyasyon kaynaklarından maruz kalınan küresel radyasyon dozunun oransal değerleri Tablo 1.4. Doğal ve yapay radyasyon kaynaklarının küresel radyasyon dozuna oransal katkıları Doğal ve yapay radyasyon kaynaklarından maruz kalınan radyasyon dozunun dünya ortalaması 2,7 msv/yıl'dır. Bu dozun, radyasyon kaynaklarına göre dağılımı ise aşağıdaki gibidir: Kozmik 0.39 msv Serpinti msv Gama 0.46 msv Mesleki msv İç 0.23 msv Atıklar msv Radon 1.30 msv Tüketici Ürünleri msv Tıbbi 0.30 msv 1.3. BOZUNUM TÜRLERİ Radyoaktif çekirdekler kendiliğinden bozunuma uğrarlar. Bu süreç üç şekilde gerçekleşebilir. Alfa ve beta bozunumlarında kararsız bir çekirdek, alfa ya da beta parçacıkları yayarak daha kararlı bir çekirdek haline gelmeye çalışır. Gama bozunumu ise çekirdeğin cinsi değişmeden uyarılmış bir durumdan taban duruma bozunmasıdır ALFA BOZUNUMU Çekirdeğin kararsızlığı hem proton hem de nötron fazlalığından ileri geliyorsa, çekirdek iki proton ve iki nötrondan oluşan bir alfa parçacığı yayımlayarak bozunur (Şekil 1.5). Böylece Denklem 1.1 de görüldüğü gibi bozunan çekirdeğin atom numarası 2, kütle sayısı ise 4 azalır. Rutherford alfa parçacığının gerçekte He çekirdeği olduğunu göstermiştir. Bu bozunumda proton ve nötron sayıları ayrı ayrı korunur. Ayrıca toplam enerji de korunmalıdır (Denklem 1.2). 10

11 Şekil 1.5. Alfa bozunumu. A Z X N A 4 ' 4 Z 2 X N 2 + He 2 (1.1) Q = Δmc 2 ' 4 = [ m( X )-m( X )-m( 2 He )].c 2 (1.2) Bozunum nedeniyle ortaya çıkan enerjinin büyük kısmını, momentumun korunumu 4 gereğince küçük kütleye sahip olan alfa parçacığı alır. 2 He çekirdeği yüksek enerjiye sahip olsa da ağır kütlesi nedeniyle menzili çok kısadır. Alfa bozunumu genellikle kütle numarası 190 dan büyük çekirdeklerde daha sık görülür. Enerji spektrumu kesiklidir ve 4 ile 10 MeV arasında değişim gösterir. Çünkü yüklü bir parçacık olduğundan içerisinden geçtiği maddenin elektronları ile yoğun bir şekilde etkileşir BETA BOZUNUMU Beta bozunumunun üç farklı türü vardır. Bunlar: β bozunumu: Eğer bir radyonüklidin kararsızlığı çekirdekteki nötron fazlalığından ileri geliyorsa, çekirdeğindeki enerji fazlalığını gidermek için nötronlardan birini proton ve elektron haline dönüştürür (Denklem 1.3). Proton çekirdekte kalırken, elektron hızla atomdan dışarı atılır. n p + e - + ν (1.3) Bu yüksek hızlı elektrona beta parçacığı (veya negatron) adı verilir. Bu şekilde beta emisyonu yapan radyonüklidin atom numarası bir artarak kendinden bir sonraki 11

12 elementin izobar atomuna dönüşür. Bu bozunumada kütle sayısı değişmediği için izobarik bozunma adı verilmiştir (Denklem 1.4). A X Z N A ' + 1 N 1 Z X + e - + ν (1.4) Şekil 1.6. Örnek bir β bozunumu. + β bozunumu: Atomun kararsızlığı nötron azlığından veya proton fazlalığından ileri geliyorsa protonlardan biri nötron ve pozitif yüklü elektrona (pozitrona) dönüşür (Denklem 1.5). p n + e + + ν (1.5) Nötron çekirdekte kalır, pozitron dışarı fırlatılır. Böylece pozitron yayımlayan radyonüklidin (Şekil 1.7) proton sayısı (atom numarası) bir eksilerek kendinden bir önceki elementin (izobar) atomuna dönüşür, fakat kütle sayısı değişmez (Denklem 1.6). A Z X N A ' 1 N+1 Z X + e + + ν (1.6) + Şekil 1.7. β bozunumu. 12

13 Elektron Yakalama Olayı: Çekirdek proton fazlalığından dolayı kararsız ise atomun çekirdeğe yakın (K, L) yörüngelerine yakın elektronlarından biri çekirdek tarafından yakalanır. Elektronla bir proton birleşerek nötron ve nötrino haline dönüşür (Denklem 1.7). Bu bozunumda çekirdekten parçacık salınmaz ancak pozitron bozunmasında olduğu gibi proton sayısı bir eksilir. Kütle numarası ise aynı kalır (Denklem 1.8). Bu olayda boşalan elektron yörüngesine üst yörüngelerdeki başka bir elektron geçer ve bremmstrahlung (frenleme) radyasyonu adı verilen x ışınları yayınlanır. p + e - n + ν (1.7) A X Z N + e - A ' 1 N +1 Z X + ν (1.8) Şekil 1.8. Elektron yakalama olayına bir örnek ( 7 Be ). Yukarı da bahsedilen her üç beta bozunumunda da proton ve nötron sayıları bir birim değişmesine rağmen kütle numarası sabit kalır. Ayrıca her üç bozunumda nötrino ve antinötrino denilen yüksüz ve kütlesiz parçacıkların yayımlandığı görülmektedir. Bu parçacıkların varlığı ilk olarak Pauli tarafından 1930 da önerilmiş ve daha sonra Fermi tarafından nötrino olarak adlandırılmışlardır. Beta bozunumunda yayımlanan elektronların enerjileri sürekli bir spektruma sahiptir (Şekil 1.9). 13

14 Şekil 1.9. β bozunumu sonrasında yayımlanan elektronların enerji spektrumlarına bir örnek ( 210 Bi ) GAMA BOZUNUMU Çekirdekteki enerji fazlalığı dolayısıyla veya nüklid bozunma olayı ile radyasyon yayınladıktan sonra çok defa hemen kararlı (temel enerji seviyesi) durumuna geçemez, bozunmada oluşan nüklid hala yarı kararlı durumdadır. Bu fazla kalan uyarılma enerjisini hemen elektromanyetik özellikte olan bir gama radyasyonu şeklinde yayımlar (Şekil 1.9). Bu şekilde bozunan yarı kararlı nüklidin atom ve kütle sayılarında bir değişme olmaz, bu nedenle izomerik bozunma adı verilmiştir. Şekil Gama bozunumu. Gama yayınlanmasının yarı ömrü diğer bozunumlarla kıyaslandığında çok kısadır, genellikle 10-9 saniyeden daha küçüktür, ancak saat, hatta gün mertebesinde yarı ömürlü gama yayınlanması da vardır. Enerji spektrumları ise kesiklidir. 14

15 1.4. ELEKTROMANYETİK RADYASYONUN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ Gama ve X ışını gibi bütün elektromanyetik radyasyonlar birçok olayda parçacıklara benzer davranış gösterdiği için, çok küçük enerji paketleri anlamına gelmek üzere bu radyasyonların birim elemanına foton adı verilmiştir. Radyasyonun belli bir frekansı için bütün paketlerde taşınan enerji aynıdır ve E = h.ν (1.9) Denklem 1.9 daki gibi ifade edilir. Fotonlar, içinden geçtikleri ortamın (maddenin) atomları ile rasgele yaptıkları karşılıklı etkileşimler sonucunda ortama enerji bırakarak absorblanabileceği gibi saçılıma da uğrayabilirler. Elektromanyetik radyasyonun madde ile etkileşiminde rol oynayan en önemli üç olay Fotoelektrik Olay Compton Saçılımı Çift oluşumu olaylarıdır. Şekil Elektromanyetik radyasyonun alüminyum ile etkileşimi. 15

16 FOTOELEKTRİK OLAY Düşük enerjili bir foton genellikle içinden geçtiği ortamdaki atomların K veya L yörüngesindeki bir elektrona bütün enerjisini vererek onu pozitif yüklü çekirdeğin bağlayıcı kuvvetinden kurtarır. Dışarıya fırlatılan bu elektrona fotoelektron denir. Bu olay neticesinde oluşan elektron boşluğu dış yörüngedeki başka bir elektron tarafından doldurulur ve bu sırada X ışını yayımlanır. 0,5 MeV den daha küçük enerjili fotonların ağır elementler tarafından soğurulmasında bu olay oldukça önemlidir. Şekil Fotoelektrik olay. Bu olay sırasında gelen fotonun enerjisinin bir kısmı elektronu bağlı olduğu atomdan koparabilmek için harcanır, geri kalan kısmı ise koparılan elektrona kinetik enerji olarak aktarılır (Denklem 1.10). hν = E Bağlanma + E Kinetik (1.10) COMPTON SAÇILIMI Atoma gevşek olarak bağlanmış bir dış yörünge elektronu, enerjisi kendisine kıyasla çok daha büyük olan bir fotonla çarpışması sonucunda meydana gelen olaya Compton Saçılması denir (Şekil 1.13). Elektron kütleli bir parçacık olduğu için fotonun bütün enerjisini absorblaması momentumun korunumu gereği mümkün değildir. Dolayısıyla foton, enerjisinin bir kısmını elektrona aktarıp saçılıma uğrayarak yoluna devam eder. Foton ile elektron arasında oluşan açı fotonun enerjisine bağlıdır. Gelen fotonun dalgaboyu ile saçılan fotonun dalgaboyu arasındaki fark 16

17 Δλ = ' λ λ = h m c 0 (1 cosθ ) (1.11) Şekil Compton saçılması. Denklem 1.11 bağıntısı ile ifade edilir. Buradaki h/mc Compton dalgaboyu olarak adlandırılır. Enerjileri 0,5 2,0 MeV arasında olan fotonların hafif elementlerden oluşan ortamlar tarafından soğurulmasında bu olay diğerlerine göre daha önemlidir. Yüksek enerjili fotonlar enerjileri belirli bir seviyeye düşene kadar Compton saçılımına uğrarlar bu andan sonra da fotoelektrik olayla absorblanırlar. Çünkü sadece Compton saçılımı ile fotonlar tamamen soğurulamazlar ÇİFT OLUŞUMU Eğer, fotonun enerjisi yeteri kadar büyük ise ve bu foton atom çekirdeğinin çok yakınından geçerse, kütlesi olmayan fotonun enerjisinden çekirdek yakınında aynı anda biri negatif yüklü elektron diğeri pozitif yüklü pozitron olmak üzere iki parçacık yaratılır. Böylece elektromanyetik bir dalgadan madde oluşur. hν = m e+ + m e- + T e+ + T e- (1.12) 17

18 Şekil Çift oluşumu. Teorik olarak böyle bir çift oluşumunun meydana gelebilmesi için, (Denklem 1.12) göre fotonun enerjisinin en az = 1,022 MeV olması gerekir. Foton enerjisinin daha büyük olduğu durumlarda ise bu enerjinin artakalan kısmı elektron ve pozitrona kinetik enerji olarak aktarılır. Oluşan elektron, atomla serbest elektronlar gibi etkileşirken, pozitron ise bir yörünge elektronu ile birleşir ve zıt yönlü iki foton salarak yok olur. Bu foton ise fotoelektrik yolla soğurulur. Pratikte çift oluşumu 2 MeV den daha büyük enerjili fotonlar ve ağır elementler için göreceli olarak daha baskındır. 18

19 BÖLÜM 2: RADYOAKTİF BOZUNMA Radyoaktif bozunma spontan bir süreçtir. Fazla enerjisi bulunan bir çekirdeğin elementer veya elektromanyetik parçacıklar yayma yoluyla değişime uğramasıdır. Ne zaman daha stabil bir nüklide dönüşeceği kesin olarak bilinemez. Bu, daha ziyade olasılık hesapları ve ortalama bozunma hızları ile saptanır BOZUNMA SABİTİ ( λ ) İçinde N kadar radyoaktif atom bulunan bir örnekte t zamanı boyunca ortalama bozunma hızı λn dir. ΔN / Δt = λn λ, radyonüklid bozunma sabitidir. Her radyonüklid için bozunma hızı sabittir, yani ona özgüdür. Isı, basınç ve kimyasal olaylardan etkilenmez. Radyoaktif bozunmaya uğrayan atomların belirli bir fraksiyonunun birim zaman boyunca bozunma miktarını gösterir. λ nın birimi zaman -1 dir. Yani λ= 0,01 saniye ise ortalama olarak 1 saniyede atomların %1 i bozunmaya uğruyor demektir. Eşitlikteki eksi işareti atom sayısının zamana karşı azaldığını belirtmek içindir BOZUNMA FAKTÖRÜ (Decay Factor: DF) Zaman geçtikçe N sayıdaki radyoaktif atomlar azalmaya devam eder. Örneğin 1000 atomu bulunan bir radyonüklidin λ sı 0,1 ise 1 s sonra 900 atom, 1 s daha sonra 810 atom kalır. Böylece sıfıra doğru yaklaşırlar, ancak hiçbir zaman tam sıfır olmazlar. Bu durum matematiksel olarak aşağıdaki formülle hesaplanır: N t = N 0 e -λt N t : t zaman sonundaki atom sayısı N 0 : Başlangıçtaki atom sayısı e -λt : t zamanı sonunda kalan radyoaktif atom fraksiyonudur (buna bozunm faktörü de denir, DF) e : Doğal logaritma bazı 19

20 2.3. YARI ÖMÜR (t 1/2 ) Daha önce de belirtildiği gibi radyoaktif bozunma, bir örnekteki radyoaktivitenin belirli bir zamanda sabit bir fraksiyonunun kaybolmasıdır. Fiziksel yarı ömür ise radyonüklidin başlangıçtaki atom sayısının ya da aktivite düzeyinin %50 sine inmesi için geçen süredir (t p ). Yarı ömür ile bozunma sabiti arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde gösterilir: t 1/2 = / λ veya λ = / t 1/2 Bozunma faktörü ise DF = e t/ t 1/2 olarak gösterilir ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ Radyoaktif atomların bozunma hızları birbirinden çok farklıdır. Kimi çok hızlı bozunma gösterirken, bazıları çok uzun sürede bozunur. Bir nüklidin ortalama yaşam süresi (τ) kendine özgü olup, bozunma sabiti (λ) ile ilişkilidir. τ = 1/λ veya τ = 1,44 t 1/2 Bu formülde de görüldüğü gibi ortalama yaşam süresi yarı ömürden biraz daha uzundur. Bu kavram özellikle radyasyon dozimetre ölçümlerinde önemlidir BİYOLOJİK YARI ÖMÜR (t b ) Bir maddenin yarısının, normal eliminasyon yollarıyla vücuttan atılması için geçen süreye biyolojik yarı ömür denir. Bu, bir maddenin stabil ve radyoaktif hali için aynıdır, değişmez EFEKTİF YARI ÖMÜR (t e ) Fiziksel ve biyolojik yarı ömür göz önünde bulundurulduğunda doku tarafından absorbe edilen radyasyon miktarını belirler. 1 t e 1 = t p 1 + t b t e t t p p t + t b = veya b t b = t t p p t e t e 2.7. AKTİVİTE Bir radyonüklidin aktivitesi birim zaman başına bozulan atom sayısını gösterir. 20

21 A t = A 0 e -λt Aktivite de atom sayısındaki azalmayı gösterdiğinden bozunma formülü ile ifade edilir. Radyoaktivite birimi Becquerel olup (Bq) 1 saniyede 1 dizentegrasyon gösteren bozunma hızıdır. Diğer bir aktivite birimi de Curie dir (Ci). 1 Ci 1 saniyede 3, dizentegrasyon gösteren radyoaktivite miktarıdır. Spesifik Aktivite: Bir radyoaktif örnek, ilgili radyoaktif maddenin stabil izotoplarını da içerebilir. Örneğin içinde İyot 131 bulunan bir tüpte stabil bir izotop olan İyot 127 de bulunabilir. Bu gibi durumlara, yani bir radyoaktif maddenin stabil izotoplarının aynı ortamda bulunması durumunda bu stabil izotoplara taşıyıcı (carrier) adı verilir. Eğer örnekte stabil izotop yoksa örneğin taşıyıcısız (carrier-free) olduğu söylenir. Radyonüklidler üretim yöntemlerine göre carrier-free olabilir veya olmayabilir. Belirli bir hacimde bulunan radyoaktivitenin bu hacmin tümüne olan oranına spesifik aktivite adı verilir. Ci/g birimi ile gösterilir. Pek çok durumda spesifik aktivitenin yüksek olması istenir. Böylece orta derecede aktivite içeren ve miktarı çok az olan bir radyoaktif element hastaya herhangi bir farmakolojik etki olmadan verilebilir. Bir Örnek Problem: 14 Ocak saat 12:00 de 10 mci İyot 131 içeren bir şişedeki aktivite miktarı 16 Ocak saat 15:00 te ne kadar olur? Çözüm: t = 50 saat t 1/2 = 8,1 gün, yaklaşık 194 saat A 0 = 10 mci A t = A 0 e-λt -0, / 194 A t = 10 mci e A t = 10 mci 0,84 A t = 8,4 mci 21

22 BÖLÜM 3: RADYASYON BİRİMLERİ 3.1. RÖNTGEN Bir ortamda bulunan radyasyon düzeyini belirlemek için maruz kalınan radyasyon miktarı ölçülür. Bu, X veya gama ışınının havada neden olduğu iyonizasyon miktarıdır. 1 Röntgen (R) 0, gramlık havada 1 elektrostatik birimlik iyon oluşturan X veya gama ışını miktarıdır. Radyasyonun şiddetini (intensitesini) ölçmez, sayısal olarak ölçer. Mili ve mikro alt birimleri vardır. Ayrıca maruz kalma hızı olarak belirtilen bir birim vardır ki bu örneğin 1 R/dk ise 1 dk lık sürede oluşan iyonizasyon miktarını gösterir REP (ROENTGEN EQUIVALENT, PHYSICAL) [RÖNTGENİN FİZİKSEL EŞDEĞERİ] X ya da gama ışınının 1 gram havada oluşturduğu iyonizasyona eşdeğer iyonizasyonu 1 gram dokuda oluşturan radyasyon miktarıdır RAD (RADIATION ABSORBED DOSE) [ABSORBE EDİLEN RADYASYON DOZU] Radyasyona maruz kalan 1 gram materyalde absorbe edilen 100 erglik enerjiye1 rad denir. Herhangi bir radyasyonu ölçebilir. Radyasyonun şiddetini (intensitesini) veya sayısını ölçmez. Son zamanlarda uluslar arası sisteme göre (Systeme International, SI) rad yerine Gray birimi kullanılmaktadır. 1 Gray 1 kg materyal başına absorbe edilen 1 joule lük enerjiye eşittir. 1 Gray (Gy) = 100 rad 3.4. RBE [RÖLATİF BİYOLOJİK ETKİNLİK] Farklı radyasyon tiplerinin farklı biyolojik ortamlarda değişik etkiler gösterdiğini belirtmek için kullanılan bir terimdir. Yani absorbe edilen X ya da gama ışınının, eşdeğer biyolojik etki oluşturacak başka bir absorbe edilen radyasyona oranını ölçer. RBE = X veya gama ışınları ile oluşturulan doz (rad) İlgili ışın ile oluşturulacak doz (rad) 22

23 Örneğin, 0,05 rad lık alfa ışını 1 rad lık gama ışını ile eşdeğer biyolojik etkinlik oluşturur. Yani alfa ışınının RBE i = 1,00 / 0,05 = 20 dir. Fiziksel olarak farklı iyonize radyasyonların RBE i, iyonizasyon sayısına yani lineer enerji transferine (LET) bağlıdır. LET, iyonize parçacık yükü ve hızının bir fonksiyonu olduğundan X ya da gama ışınının biyolojik etkisi kadar etki oluşturmak için daha az alfa parçacığı gereklidir REM (ROENTGEN EQUIVALENT, MAN) [RÖNTGEN EŞDEĞERİ, İNSANDA] Rem, Rad olarak alınan dozun RBE çarpımına eşittir. X ve gama ışınları için Rem ve Rad eşittir. Rad, absorbe edilen radyasyon dozu; Rem, biyolojik doz birimidir. Radyasyon RBE Alfa 20 Beta 1 X ve Gama 1 SI e göre son zamanlarda Rem yerine Sievert (Sv) kullanılmaktadır. 1 Sievert, 100 Rem e eşittir. Röntgen ve miliröntgen en sık olarak alan ölçerlerde; Rad, dokuların aldığı radyasyon miktarını birim olarak ölçmede; Rem ise radyasyonla çalışan kişilerin maruz kaldıkları değerleri cep dozimetreleri ile ölçmede kullanılır CURIE (Ci) Radyoaktivite miktarını yani bir çekirdeğin bir başka çekirdeğe bozunmasını birim zaman başına ölçer. 1 saniyede 3, çözünme (dizentegrasyon) gösteren radyoaktivite birimine 1 Curie (Ci) denir. SI de Becquerel cinsinden ifade edilir. 1 saniyede 1 dizentegrasyon gösteren aktivite birimine 1 Becquerel (Bq) denir. Curie nin mili ve mikro gibi alt birimleri, Becquerel in mega ve giga gibi üst birimleri vardır. 1miliCurie (mci) = 37 megabecquerel (MBq) RADYASYON BİRİMLERİNİN ÇEVRİLMESİ Nükleer tıpta en sık yapılan çevirme işlemi aktivitenin, maruz kalma hızına (mr/saat) dönüştürülmesidir. n I γ mr / saat = 2 S 23

24 n = milicurie miktarı Iγ = mr/saat, 1 m uzaklıktan 1mCi için S = metre cinsinden uzaklık Her gama kaynağı için sabit bir Iγ değeri vardır. 24

25 BÖLÜM 4: RADYASYON DOZİMETRESİ (İZOMETRESİ) Radyonüklidler vücutta çok çeşitli şekillerde dağılım gösterirler. Genel olarak radyoaktivitenin büyük bir kısmının bulunduğu organa kaynak organ, absorbe ettiği radyasyonu ölçmek istediğimiz organa da hedef organ adı verilir. Nükleer tıp tetkiklerinde kullanılan radyoaktif maddelerin vücuda ve çeşitli organlara verdiği radyasyon (absorbe edilen doz) halen ABD deki MIRD (Medical Internal Radiation Dose) komitesinin önerdiği yöntemle hesaplanmaktadır. Bu yönteme göre enjekte edilen radyofarmasötiğin belirli bir organa verdiği radyasyon dozunu hesaplamada bazı faktörler göz önünde bulundurulur. Bunlar: Enjekte edilen aktivitenin miktarı Radyonüklidin yaydığı ışınların tipleri Radyonüklidin hedef organdaki tutulum oranı Hedef organın ağırlığı Radyonüklidin vücuttaki dağılım şekli Radyonüklidin efektif yarıömrü, gibi çeşitli biyolojik ve fiziksel faktörlerdir. Absorbe edilen doz şu formülle hesaplanır: D = ( Ã / m v ) Δ Φ D = Absorbe edilen doz (rad) Ã = Kümülatif aktivite (zaman integral aktivitesi) m v = Hesaplanan organın kütlesi (gram) Δ = Her bir nükleer transformasyon başına yayılan radyasyonun ortalama enerjisi Φ = Hedef organ tarafından absorbe olunan enerji fraksiyonu Kümülatif aktivite: Oluşan toplam nükleer transformasyon sayısıdır. Ã (μci) = 1,44 A (μci) T e T e = efektif yarıömür (saat) Δ = Her dizentegrasyonda yayılan enerji miktarıdır. Radyoaktif maddenin yaydığı, gerek penetre olabilen (X veya gama ışınları), gerekse penetre olmayan (alfa, beta ışınları, pozitronlar, konversiyon elektronları gibi) bütün enerjiler göz önünde bulundurulur. Bunların 25

26 hesaba katılabilmesi için oluşan tüm ışınların fraksiyonel bollukları (n i ) ve bunların ortalama enerjileri ( E i : mev ) bilinmelidir. Δ = 2,13 n i E i = (gram x rad) / (μci x saat) Belli başlı radyonüklidler için n i ve E i değerleri MIRD broşürlerinde bulunur. Φ = Hedef organın absorbe ettiği enerji fraksiyonudur. Bu fraksiyon kaynak organ tarafından yayılan radyasyon enerjisinin hedef organ tarafından absorbe edilen oranını gösterir. Penetre olmayan radyasyonlar 1 cm içinde tüm enerjilerini kaybettiklerinden, bunların absorbe edilen fraksiyonları daima 1 dir (%100). Penetre olan radyasyonlarda ise radyonüklidin kansantre olduğu organ ve çevre dokularda sadece kısmi absorbsiyon oluşur. Bunu hesaplamak için standart bir insan mankeninden yararlanılır. Φ değerleri de MIRD broşürlerindeki tablolarda mevcuttur. 26

27 BÖLÜM 5: RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ İyonize radyasyon, canlılarda moleküler ve hücresel düzeylerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik çeşitli değişikliklere yol açar. Bu değişiklikler maruz kalınan radyasyonun cinsine, miktarına ve süresine göre geçici (onarılabilen) veya kalıcı (hasara yol açıcı) tipte olabilirler. X ve gama ışınları, alfa, beta parçacıkları, nötronlar gibi iyonize radyasyonlar, içinden geçtikleri hücrelerde önce moleküler düzeyde değişikliğe sebep olurlar. Hücre içerisindeki molekülleri ve atomları iyonize ederek ekzite hale geçirirler (uyarırlar). Bu şekilde fazla enerjilerini bu moleküllere aktararak temel seviyeye inmeye çalışırlar. İyonize radyasyonların gittikleri yol boyunca birim uzaklık başına neden oldukları enerji salınımlarına lineer enerji transferi (LET) denir. LET genellikle iyonize radyasyonun yükü ve hızının fonksiyonu olarak da kabul edilir. İyonize radyasyonun yükü artıp hızı azaldıkça LET i artar. Örneğin, alfa parçacığının hızı düşük, yükü ise 2 pozitiftir. Beta parçacığının ise hızı yüksek, yükü negatiftir. Bu nedenle alfa parçacığının LET i beta parçacığınınkinde daha yüksektir. Genel olarak LET arttıkça radyasyonun öldürücü (letal) etkileri de artar İYONİZE RADYASYONUN MOLEKÜLER DÜZEYDE ETKİLERİ Direkt (doğrudan) veya indirekt (dolaylı) yolla olur. Direkt yolda, değişikliğe uğrayan molekül doğrudan doğruya iyonize radyasyona maruz kalır ve ekzite duruma geçer. İndirekt yolla ise iyonize radyasyon sonucu oluşan bazı ara ürünler başka bir dizi kimyasal reaksiyona girerek diğer moleküllerin değişmesine neden olurlar (iyonize radyasyonun hücrede bol miktarda bulunan su molekülünün ayrışmasına sebep olarak serbest radikallerin oluşumuna yol açtığı düşünülmektedir). H 2 O H 2 O+ + e - H + + OH - iyonize radyasyon Burada oluşan hidrojen ve hidroksil grupları iyon olmayıp, kısa ömürlü ve oldukça reaktif radikallerdir. Bu radikallerin iyonizasyon sonucu kovalent bağları nedeniyle en dış elektron yörüngelerinde boşluklar vardır. Bu nedenle bu boşlukları doldurabilecek başka atomlar ararlar ve yüksek reaktiviteleri yüzünden tekrar birbirleriyle de birleşebilirler. 27

1. GİRİŞ 1895 yılında Wilhelm Conrad Röntgen tarafından keşfedilen x-ışınları günlük hayatta, özellikle de tıpta teşhis ve tedavi aracı olarak büyük öneme sahiptir. Gelişen teknoloji ile birlikte çeşitli

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ Tezi Hazırlayan Esra ÖZÇITAK Tezi Yöneten Doç.Dr. Şeref

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROSTAT KANSERİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU KONFORMAL RADYOTERAPİ İLE YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİNİNKARŞILAŞTIRILMASI MERVE KÜÇÜKULU YÜKSEK LİSANS Fizik Anabilim Dalını

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ IAEA NIN TRS 277 VE TRS 398 PROTOKOLLERİNE GÖRE FARKLI ENERJİLER İÇİN SOĞRULAN DOZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hale AKKOR YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim

Detaylı

KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ

KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ Bu sözlük KBRN olaylarında görevi bulunan kurum ve kuruluşlar arasında terimsel bütünlüğü sağlamak amacıyla Başbakanlık Afet

Detaylı

22-25. Ekim. Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Toplantıları. Porto Bello Otel 5* ANTALYA

22-25. Ekim. Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Toplantıları. Porto Bello Otel 5* ANTALYA 22-25 Ekim 2009 2005 Porto Bello Otel 5* ANTALYA 3. Radyoloji Teknisyenleri Mesleki Eğitim Toplantıları DÜZENLEME KURULU ~ TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ ve TEKNİKERLERİ DERNEĞİ (TÜMRAD-DER) Tepecik Mah.

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİLİS İLİ TOPRAK ÖRNEKLERİNDE 238 U, 232 Th, 40 K ve 137 Cs RADYOAKTİVİTE KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ Serkan BAKKAL FİZİK

Detaylı

RADYASYONDAN KORUNMA

RADYASYONDAN KORUNMA RADYASYONDAN KORUNMA Ertuğrul YILMAZ HDM Kalite Kontrol Teknolojileri Hizmetleri Ltd. Çobanyıldızı sok. 100 Yıl APT. 06680- Kavaklıdere Ankara, Türkiye Tel: 31 467 5 7 Fax: 31 467 5 8 e-mail: yilmaz@hdm.com.tr

Detaylı

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ İÇİNDEKİLER Fiziksel Risk Rtmenleri Fiziksel Risk Etmenlerinin Çeşitleri Fiziksel Risk Etmenlerinin İnsanlar Üzerindeki Etkileri Fiziksel Risk Etmenlerinden Korunma Yolları İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ Radyasyon Güvenliği Raporları Serisi No.2 RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ ÇEVİRENLER Dr. Deniz DALCI, Dr. Güneş DÖRTER, İnci GÜÇLÜ ÇNAEM İSTANBUL, 2005 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)

Detaylı

Radyasyonların İnsanlar Üzerine Genel Tesirleri

Radyasyonların İnsanlar Üzerine Genel Tesirleri Radyasyonların İnsanlar Üzerine Genel Tesirleri v Yazan: Gürcan YÜLEK Fizik Y. Müh. AEK 1. Giriş : Radyasyonların canlı organizmalar üzerindeki temel tesirleri hücrelerin tahrip olunması gekllndedlr. Radyasyonların

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç.Dr.Tevfik ÖZPAÇACI TİROGLOBULİN SEVİYESİ YÜKSEK, IYOT-131 TÜM VÜCUT TARAMA SİNTİGRAFİSİ NEGATİF DİFERANSİYE

Detaylı

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK

TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK TEMEL RADYOLOJİ EDİTÖR PROF. DR. İBRAHİM TANZER SANCAK Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi Radyoloji Bölümü GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ TEMEL RADYOLOJİ Copyright

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ Fiziksel çevre, insanın yaşadığı ortamın fiziksel ve kimyasal özellikleridir: soğuk, sıcak, nem, gürültü, titreşim, alçaklık ve yükseklik, güneş ışınlarının azlığı veya çokluğu,

Detaylı

ÇEKİRDEK FİZİĞİ ÇEKİRDEK FİZİĞİ-2 BÖLÜM-8 ÇEKİRDEK TEPKİMELERİ

ÇEKİRDEK FİZİĞİ ÇEKİRDEK FİZİĞİ-2 BÖLÜM-8 ÇEKİRDEK TEPKİMELERİ ÇEKİRDEK FİZİĞİ BÖLÜM-1 : GİRİŞ BÖLÜM-2: LEPTONLAR, ELEKTROMANYETİK VE ZAYIF ETKİLEŞMELER BÖLÜM-3: NÜKLEONLAR VE GÜÇLÜ ETKİLEŞME BÖLÜM-4: ÇEKİRDEK BÜYÜKLÜKLERİ VE KÜTLELERİ BÖLÜM-5: ÇEKİRDEĞİN TABAN DURUM

Detaylı

X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI

X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİM ANABİLİM DALI X-IŞINLARI VE KULLANIM ALANLARI HAZIRLAYAN TUĞÇE ARSLAN 070557004 TEZ DANIŞMANI

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN Enerji iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanır. Endüstriyel manada insanlığı huzuru ve refahı için hizmet veren her enerji türü

Detaylı

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma İçindekiler Doğa Bize Ne Anlatıyor?... 1 Suyun Kerameti... 2 Su Sağlık Ve Yaşamda Ne Gibi Önemli Bir Rol Oynar?... 3 Suyun insan vücudundaki rolü... 4 İyi su olmadan sağlıklı kalamazsınız... 5 Yeniden

Detaylı

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir. hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel

Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir. hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel AKCİĞER KANSERİ! Akciğer kanseri, 20. yüzyılın başlarında nadir görülen bir hastalık iken, sigara içme alışkanlığındaki artışa paralel olarak sıklığı giderek artmış ve dünyada en sık görülen kanser türü

Detaylı

Kozmik X-ışın Astronomisi

Kozmik X-ışın Astronomisi Kozmik X-ışın Astronomisi D. J Adams Çeviri: Nuray Çakıroğlu . Gözlemsel Metotlar.1. Giriş X-ışın astronomisindeki tüm gözlemler Dünya atmosferinin üzerinden yapılmaktadır. 0.-0 kev enerji aralığındaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Yeni yıl geldi, hoş geldi Takvim yaprakları arasında beklenti ve umutları en fazla yüklediğimiz 31 Aralık işte geldi

Detaylı

BOR NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ İ İÇİN BOR İÇEREN POLİMERİK TAŞIYICI TASARIMI VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KULLANIMLARI

BOR NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ İ İÇİN BOR İÇEREN POLİMERİK TAŞIYICI TASARIMI VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KULLANIMLARI TR0400039 BOR NÖTRON YAKALAMA TERAPİSİ İ İÇİN BOR İÇEREN POLİMERİK TAŞIYICI TASARIMI VE HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE KULLANIMLARI DESIGN OF POLYMERIC CARRIER CONTAINING BORON FOR BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY AND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK ONKOLOJİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Yasin GAYLAN. Y.Lisans Tezi Fizik Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. İbrahim YİĞİTOĞLU 2012 Her Hakkı Saklıdır

Yasin GAYLAN. Y.Lisans Tezi Fizik Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. İbrahim YİĞİTOĞLU 2012 Her Hakkı Saklıdır YEME YOLUYLA ALINAN RADYASYON DOZ MİKTARININ GENII PROGRAMI İLE HESAPLANMASI Yasin GAYLAN Y.Lisans Tezi Fizik Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. İbrahim YİĞİTOĞLU 2012 Her Hakkı Saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇED RAPORU DEĞERLENDİRMESİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇED RAPORU DEĞERLENDİRMESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINLARI - 2014 ISBN 978-605-5867-89-8 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇED RAPORU DEĞERLENDİRMESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI

Detaylı