Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumu ndan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "06.04.2005 Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumu ndan"

Transkript

1 Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumu ndan Ö. Madra: Evet, Sosyal Politika Forumu ndan köşemiz başladı ama ne Ayşe Buğra ne de Çağlar Keyder, Başak ile beraberiz, Başak Ekim. Hoşgeldin.. B. Ekim: Merhaba Ö. Madra: Bugün sosyal politika konumuzu, forum konumuzu seninle yapacağız, çok da mutluyuz seni burada görmekten Başak.. B. Ekim: Aynı şekilde.. Ö. Madra: Konumuz da yaklaşan 23 Nisan ile de beraber çocuk yoksulluğu. Biraz iç karartıcı mı iç açıcı mı karar da vermediğim bir konu. Sosyal Politika Forumu içinde de bir çalışma grubu oluşturdunuz yeni bizi biraz bu konuda bilgilendirir misin? B. Ekim: UNICEF olsun Birleşmiş Milletler olsun, çocuk odaklı çalışmalar yapan bütün uluslararası örgütler yoksulluğun toplumlarda en çok çocukların yaşamını etkilediğini söylüyor. Biz de Sosyal Politika Forumu çatısı altında yoksullukla mücadele politikaları üzerine çalışıyoruz. Şöyle bir fikir ortaya çıktı: kendi çalışma programımızın içinde sosyal devlet yaklaşımlarına çocuk yoksulluğu üzerinden bakalım, yani çocuk refahını gözeten sosyal politika yaklaşımları neler olmalı, çocukların yaşam seviyelerini yükseltebilmek için biz ileriye dönük nasıl bir toplum tahayyül ediyoruz? Bütün bu konular çerçevesinde düşünmeye başladığımızda bir çalışma grubu kurmaya karar verdik. Kocaeli Üniversitesi nden Şükrü Hatun un, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi inden Aksu Bora nın, sosyal hizmet uzmanı Abdullah Karatay ın, UNDP Ankara ofisinden Yeşim Oruç un ve Boğaziçi Üniversitesi nden Serra Müderrisoğlu nun dahil olduğu, sosyal hizmet uzmanı, akademisyen, doktor gibi çeşitli meslek gruplarından insanların biraraya geldiği bir çalışma grubu kurduk. Bu çalışma grubu çocuk yoksulluğuna çocukların ve ailelerin gözünden bakarak yoksulluğu ve yoksulluğun beraberinde getirdiği sosyal dışlanma süreçlerini anlamaya çalışmak ve Sosyal Politika Forumu nun da genel yaklaşımı olan sosyal hak temelli yani evrensellik ilkesi olan sosyal politika yaklaşımlarıyla çocuk refahını gözeten politika önerilerini sunmak üzerine çalışacak. Bu genel çerçeve içinde bu çalışma grubunu kurduk. Ö. Madra: Bu nereye doğru... Tabii bu konuda yapılan her çalışma ve girişim biraz geç sayılabilir ve biraz da yetersiz kalmaya mahkum çünkü çok hızla gelişen ve dünyanın en önemli sorunlarından birini oluşturuyor anlayabildiğim kadarıyla.. B. Ekim: Evet, çocuk yoksulluğu sırf gelişmekte olan ülkelerin sorunu da değil. Bugün, ekonomik refah düzeyi yüksek Avrupa ülkelerine baktığımızda da çocuk yoksulluğu probleminin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu da şu soruyu beraberinde getiriyor: çocuk yoksulluğu ile mücadelede sosyal devlet nerede duruyor? UNICEF in Floransa da dünyada çocuk yoksulluğu üzerine çalışan en önemli merkezlerden bir tanesi olan Innocenti Araştırma Merkezi var. O merkezin 2005 yılında OECD ülkeleri üzerine

2 yazılmış bir raporuna göre çocuk yoksulluğu ile mücadelede en önemli farkı sosyal devlet politikaları oluşturuyor. Bu sosyal devlet politikalarına Avrupa ölçeğinde baktığımızda zaman ağırlıklı olarak aile ve çocuk yardımlarını görüyoruz. Rapora göre sosyal harcamalar artmasa bile sosyal devletlerin aile ve çocuk yardımlarına ayırdıkları pay yükseldiğinde çocuk yoksulluğu oranlarının düştüğü görülüyor. Mesela Finlandiya ve Portekiz i karşılaştırmışlar. Emek piyasasına bağlı aile gelirleriyle çocuk yoksulluğunu orantıladığınızda iki ülke arasında çok büyük bir fark görülmüyor ama sosyal devletin yardımları devreye girdiğinde Finlandiya çocuk yoksulluğunu %3 ün altına çekebilirken Portekiz de böyle bir etki görülmüyor. Günümüzde emek piyasasındaki değişimleri de göz önüne alarak sosyal devletin yardımlarının ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarması çok çarpıcı. Biz de bütün bu çalışmaları izleyelim dedik.. Ö. Madra: Pardon, ona devam etmeden birşey soracağım Başak. Bu sosyal devlet derken bir devletin bir belli ölçüde bu duruma müdahale edecek kurumsal gelişmeyi mi kastediyorsunuz? B. Ekim: Evet, ağırlıklı olarak karşılıksız sosyal yardımları yani aile ve çocuk yardımlarını kastediyoruz. Aile ve çocuk yardımları Avrupa daki hemen hemen her ülkede çocuk yoksulluğu ile mücadelede sosyal devlet politikalarının en önemli araçları haline geldi. Bunlar, ailenin gelirine bakmadan her aileye çocukları için verilecek evrensel çocuk yardımlarını, kendi vergilendirme sistemleriyle ilintili olan yardımları, eğitim sistemi içinde çocukların eğitimden kopmamaları için verilen yardımları, çocuk bakımı desteklerini özellikle annelere verilen, çok kapsamlı çocuk yardımlarını içeriyor ve Fransa, İngiltere, Hollanda ve bu tip ülkelerde yoksullukla mücadele politikalarında bu yardımlar çok ivedi olarak kullanılıyor. Ö. Madra: ABD ile yine Avrupa arasında uygulamada fark gözüküyor mu? B. Ekim: Evet, tabii. Avrupa nın özellikle çocuk odaklı politikalarında evrensellik ilkesini öne çıkarması iki kıta arasındaki en büyük farklardan biri olarak ortaya çıkıyor. Ö. Madra: Evrensellik derken yani genel olarak herkese... B. Ekim: Evet, herkese verilmesi. Bu ilke çocuk politikalarında çok önemli çünkü Türkiye ye baktığımızda bunun çok sorunlu olduğunu görüyoruz. Türkiye de de çocuk yardımları uygulanmaya başladı; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu nun Sosyal Riski Azaltma Projesi çerçevesinde verdiği çocuk yardımları var, SHÇEK in çocuklu ailelere verdiği yardımlar var. Bunların hepsi değerlendirilmemiş programlar, henüz çocuk yoksulluğu üzerine etkilerini görmüyoruz. Ama Çalışma Bakanlığı nda bekleyen primsiz ödemeler yasa tasarısı var, orada ilk defa aile ödeneği diye bir sosyal yardım kategorisi eklendiğini görüyoruz. Bu yasa tasarısı çerçevesinde verilecek yardımların da sorunlu olduğunu görüyoruz çünkü bir muhtaçlık kategorisi oluşturuyor, yani sokakta çocuğu çalışacak, çocuğu fuhuş tehlikesi ile karşı karşıya kalacak vs., aile ancak bu tip bir tehlike ile karşı karşıya kaldığında muhtaç aile kategorisi oluşturularak bu yardımları almaya hak kazanıyor.

3 Ö. Madra: Yani illa bir devlet alicenap yardımı şeyi olması lazım değil mi öyle bir anlayış? B. Ekim: Evet. A. Haligua: Hak olarak algılanmıyor yani tam olarak? B. Ekim: Evet, bunun da bizim genel yoksulluk yaklaşımımız içerisinde değerlendirilmesi gerek. Bu yaklaşım çocuk odaklı olduğunda daha da sorunlu hale geliyor. Çünkü çocuk yoksulluğunu biz çocukluktan başlayan ve ileriki yaşları da etkileyen bir sosyal dışlanma süreci olarak görüyoruz. O yüzden çocukların toplumla bağlarını yitirmemeleri açısından özellikle çocuk odaklı sosyal politikalarda buna iyice dikkat edilmesi gerekiyor. Ö. Madra: Evet, Türkiye de de tabii epey sorunlu bir alan. Peki sizin şimdi bu biraz önce sözünü ettiğin hem kurumsal hem de akademik diyebileceğim araştırma bağlamında çalışmalar. Bunların nereye doğru nasıl evrileceği konusunda da bize biraz bilgi verir misin? B. Ekim: Tabii, dediğim gibi biz çocuklar adına konuşmadan önce çocukların gözünden yoksulluğu nasıl yaşadıklarını, toplumu nasıl algıladıklarını anlamaya çalışmak istiyoruz, bunun için daha niteliksel bilimsel çalışmalar gerekiyor, bunları mutlaka yapacağız. Bunun yanında çocuk yoksulluğuyla mücadelenin hak temelli bir sosyal devlet yaklaşımını ve eğitim sağlık sosyal hizmetler gibi toplumsal kaynaklara çocukların bütün çocukların ulaşımının sağlanmasını gerektirdiği, çocuk yoksulluğunun toplumsallığımızı tehdit eden bir sosyal dışlanma süreci olduğunu ve bunun bütün toplumun bireylerini ilgilendiren bir sorun olduğunu ortaya koyan bazı yaklaşımlar getirmek gerekiyor. Çalışma grubu çerçevesinde bütün bu yaklaşımları ortaya koyarak çocuk yoksulluğu ile mücadelede devletin ne tip yaklaşımları olması gerektiği konusunda öneriler sunmak, kamuoyu oluşturmak, başka ülkelerdeki çalışmaları Türkiye ye taşımak gibi amaçlarımız var. Ö. Madra: Çocukların çocuk olduğunu bir kez daha hatırlatmak gibi bir niyetiniz de var, bu sık sık unutuluyor. B. Ekim: Tabii aslında çocuklara hep geleceğin bireyleri gözüyle de bakıyoruz. Çocukların çocuklukları içinde yaşadıkları yoksulluk ve sosyal dışlanmaların onların çocukluk tarihleri üzerinde de etkilerine bakmak lazım. Ö. Madra: Gelecek ile en önemli köprü herhalde, böyle bir anlayışla da bir bakılabilir B. Ekim: Evet. Ö. Madra: Bazı hazırlık, yani yayınlar üzerinde de çalıştığınızı konuşmuştuk biraz da onları bize anlatır mısın?

4 B. Ekim: Evet, 23 Nisan yaklaşıyor. Biz hem kuruluşumuzu açıklamak hem de çocuk yoksulluğuna yaklaşımımızı ortaya koymak amacıyla bir bildirge yayınlamak istiyoruz. 22 Nisan da Beyoğlu Çocuk ve Gençlik Merkezi nde biraraya gelerek bir bildirge yayınlayacağız. Hem çocuk yoksulluğuna yaklaşımda bahsettiğim sosyal hak temelli yaklaşımların önemi hem de ileriye dönük neler yapılması gerektiğini başka sosyal aktörlerle de konuşabileceğimiz, belki de bir platform oluşturabileceğimiz bir toplantı yaparak bildirgemizi yayınlayacağız. Ondan sonra da zaten çalışmalarımız devam edecek başına Türkiye çocuklarının durumunu Avrupa çocukları ve diğer ülkelerdeki çocuklarla karşılaştırmalı şekilde ortaya koyan bir rapor çıkarmayı düşünüyoruz. Çalışmalarımız böyle süregidecek. Ö. Madra: Bu tabii son derece önemli güncel başka bir tartışma konusuyla da bağlantılandırıyor insan ister istemez. Özellikle büyük şehirlerde büyük şehir merkezleirnde artan kapkaç vs. gibi şiddeti de içine alan olayları. Bunun da tabii çocuk yoksulluğu ile bunların büyükçe bir bölümünün de kapkaç işinde bulunan, bulunma durumunda kalanların yaşlarının küçük olduğu, çocuk olmasalar bile çok genç kategorisinde oldukları söyleniyor. Bu gibi konularda bu bağlantıları araştıran çalışmalar da oluyor mu? B. Ekim: Evet o bağlantıyı mutlaka kurmak lazım. Biz o bağlantının çok fazla kurulmadığını da görüyoruz. Çocuklarla ilgili sorunları toplumda işçi çocuklar, sokak çocukları, fuhuştaki çocuklar, kapkaççı çocuklar gibi birtakım kategoriler içinde halletmeye çalışıyoruz. Ama bunların hepsi aslında çocuk yoksulluğunun tezahürleri ve bu ilişkilerin mutlaka kurulması gerekiyor. Geçen gün TBMM çatısı altında sokak çocuklarını araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon başkanı söylediği sokak çocuklarına baktığımızda çoğunun düşük eğitim seviyelerinden geldiklerini söylüyor. Ama bu eğitimden kopuş ve düşük eğitim seviyesi de çocuk yoksulluğunun bir sonucu, bütün bunların adının konarak söylenmesi politikalar oluşturulması açısından çok önemli. Mesela, evrensel çocuk yardımlarına baktığımızda çoğunun İrlanda da, hatta Brezilya da olsun eğitimle ilişkilendirildiğini görüyoruz, yani devlet aileye yardım yaparken çocuğunu okula gönderme şartı koyuyor. Tabii bu yeterli değil, eğitim sisteminin kendisinin de çocuğun sosyal dışlanmışlığı ile mücadele eden bir sosyal kurum olarak kurgulanması son derece önemli. Mesela eğitimle ilgili politikalarda Almanya en iyi örneklerden bir tanesi. Devlet okullarına yapılan yardımlar Almanya da çok güçlü ve yapılan araştırmalar eğitim içinde yapılan destekler sayesinde yoksul ailelerden gelen çocuklar ile orta gelirli ailelerden gelen çocukların üniversiteye gitme şansının birbirine çok yakın olduğunu gösteriyor. Ö. Madra: Destek yapıldığı sırada varlıklı aileler gibi eğitime aynı yüksek oranda bir talep oluyor, enteresan.. B. Ekim: Evet, eğitim politikalarının sosyal politikalar ile birlikte düşünülmesi son derece önemli. Okuldaki katkı payı varken, karneden 10 milyon alınıyorken Haydi Kızlar Okula politikası hep bir adım geride kalacak. Bu politikaların beraber düşünülüp hayata geçiriliyor olması lazım. Okul sistemi içinde biz bir sosyal politika önerisi olarak bütün çocuklara hep öğlen yemeğinin verilmesini öneriyoruz. Okul sistemi içinde de

5 çocukların yaşam seviyelerini yükseltebilecek politikalar son derece önemli. Çocukların yoksulluk döngülerini kırabilmeleri için bir şekilde eğitimden kopmaması lazım. Ö. Madra: Toplumdan da kopmamaları lazım herhalde. A. Haligua: Ben biraz daha başa dönen bir soru sormak istiyorum. Çocuk yoksulluğu ile yoksulluğu nasıl ayırabiliyoruz? Yani çünkü çocuk sonuçta yoksul bir aileye doğduğu zaman çocuk yoksulluğu yaşayabiliyor muhtemelen. Temel ayrım nedir? B. Ekim: Temel ayrım şöyle: ailenin yoksulluğu tabii ki çocuğu etkiliyor ama çocuk yoksulluğu ayrımını yapmamızın sebebi çocuk zihinsel ve bedensel gelişim sürecinde olan bir birey. O yüzden de yoksulluğun etkileri çocuk üzerinde daha vahim sonuçlar doğurabiliyor. Yoksulluğun yüksek olduğu yerlerde çocuk ölüm ve bebek ölüm oranları yükseliyor, yani yoksulluk çocuğun yaşama şansını da elinden alıyor. O yüzden çocuk yoksulluğu diye ismini koyarak çalışmak önemli. Mesela OECD ülkelerine baktığımızda onlar kendi yoksulluk hesaplamaları içinde çocuk yoksulluğunu ayrıştırabilecek hesaplamalar da yapıyorlar. Türkiye de henüz bu veriler yok o yüzden politikalar oluşturabilmek için niteliksel çalışmaların yanında bu verilerin de oluşturulması gerekiyor. Ö. Madra: Evet demin bu kapkaççı ve benzeri meselelerle ilişki kurmak şu açıdan da bana hep önemli geliyor yaptığımız gibi demin çünkü genelde ve böyle denebilir mi bilmiyorum ama semptopmatik bir bakışta yani semptomatik tedavi diye bir anlayışa giderek duçar olduğumuz kanaati var bende. Yeni işte kapkaç varsa mesela buna polisiye tedbir alalım diyerek son derece berbat bir durum tabii kapkaç olması tıpkı terörün olması gibi, şiddetin yükselmesi gibi hepimizi çok üzen, sıkan, sinirlendiren ama buna aynı şekilde bir tedbir polsiye tedbirle giderek de hiçbir yere bunun sadece bir semptomun tedavisi olacağı. Oysa bu çocuk yoksulluğu gibi derininde yatabilecek ve aslında çok da uzman olmaya gerek yok insan yoksulsa yoksul bir çocuksa kapkaça eğilimli olacaktır, eğitimi bırakacaktır, toplumdan kopacaktır, tinerci olacaktır, hırsız, katil, uğursuz olması çok daha yüksek bir ihtimaldir demek için de herhalde... A. Haligua: Bu da bir seçim değil aslında onun da altını çizmek lazım. Yani seçimden çok o şekilde olmak durumunda... Ö. Madra: Bunu da tespit etmek için sosyolog, psikolog, sosyo-psikolog olmaya lüzum yok. B. Ekim: Evet, mesela geçen gün SHÇEK e yapılan suç duyuruları ile ilgili bir haber vardı,. Çocuklarını sokakta çalıştıran ailelerle ilgili yapılan suç duyuruları üzerine savcılık haklarında soruşturma başlatmış. Bunlar da bana çok tehlikeli geliyor. Ö. Madra: Evet işte tam da bunu kastediyorum. Suç duyurularıyla ya da bazı gazetelerde zaman zaman gördüğümüz ve ısrarla tekrarlanan maalesef işte suçlular aramızda, polis bırakıyor bunları, bunlar da belli bölgleri paylaşıp mekan edip kendilerine kapkaça da

6 cinayete de bilmem neye de paylaşıyorlar diye adeta bir linçe, hadi o kadar ağır kullanmayayım ama, bunlar suçlu gözüyle bakıp tedbir alalım polisiye tedbir.. A. Haligua: En azından tecrit istiyorlar.. B. Ekim: Evet. Ö. Madra: Bu çok tabii işe yaramıyor. Yani yarasa peki kabul edip vicdanıma aykırı olsa da işe de yaramadığı ortada yani.. B. Ekim: Evet. Çocuğu koruma yaklaşımları da bu yönde. Yani çocuğu koruma değil, toplumu çocuktan koruma gibi bir yaklaşım da var. Bunlar çok tehlikeli yaklaşımlar. Bu SHÇEK ile ilgili çıkan haber beni çok düşündürtüyor, Türkiye de çocuk yoksulluğu ile mücadelede, özellikle ailelerin güçlendirilmesi politikalarında sosyal hizmetlere de çok rol düşüyor. O yüzden mesela toplum merkezlerinin sayılarının artırılması, ailelerle çalışan, toplum temelli çalışan sosyal hizmet uzmanlarının sayılarının artırılması bu açıdan da çok önemli. Yani bu yaklaşımlardan da kurtulmak için çocuklara ve ailelere sosyal hizmetleri ulaşılır kılmak çok önemli. Ö. Madra: Evet onun için yoksa Ayşe Buğra nın ısrarla üstünde durduğu, senin de biraz önce söylediğin gibi bu hibe şeklinde de yardım muhtaçlık kategorisine koyduğun zaman sorunun özünü kavramak imkansız hale geliyor zaten niye muhtaç olduğunu düşünmeksizin. Son olarak belki bir de şeyi sormak istiyorum hızla tükettik vakti gene. Bu bir de yazılar yayınlıyorsunuz bu konuda araştırmalar değil mi? B. Ekim: Evet, ilk olarak Birikim dergisine bir yazı yazdık, şimdi bildirgemiz yayınlanacak ama asıl raporlarımız bundan sonra çıkacak. Bu çocuk yoksulluğu çalışma grubunu daha çok yeni kurduk. Malum Sosyal Politika Forumu bünyesinde sosyal yardımlar üzerine çalışmalar var ama çocuk yoksulluğu odaklı bu grup yeni. Ö. Madra: Bu çocuk yoksulluğu meselesi Birikim de yayınlandı mı? B. Ekim: 23 Nisan a ait özel sayıda yayınlanacak. Ö. Madra: Özel sayıda yayınlanacak...peki, tekrar o tarihlerde bildirge filan üzerinde de nasıl olsa konuşma fırsatı buluruz tekrar davet etmekten biz mutluluk duyacağı sizi bu konuçok hayati önemde bulduğumuzu, sizleri de burada sık sık görmek istediğimizi tekrarlayalım. Çok teşekkür ederiz. B.Ekim: Ben teşekkür ederim.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumu ndan: 2010 Avrupa Yoksullukla Mücadele Yılı ve Avrupa Sosyal İçerme Raporu 02.09.

Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumu ndan: 2010 Avrupa Yoksullukla Mücadele Yılı ve Avrupa Sosyal İçerme Raporu 02.09. Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumu ndan: 2010 Avrupa Yoksullukla Mücadele Yılı ve Avrupa Sosyal İçerme Raporu 02.09.2009 Ömer Madra: Günaydın Ayşe. Ayşe Buğra: Günaydın. Avi Haligua:

Detaylı

ENGELLİLERİN ADALETE ERİŞİM HAKKI: ADLİ YARDIM VE BİLGİ EDİNMEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ENGELLİLERİN ADALETE ERİŞİM HAKKI: ADLİ YARDIM VE BİLGİ EDİNMEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ENGELLİLERİN ADALETE ERİŞİM HAKKI: ADLİ YARDIM VE BİLGİ EDİNMEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25.04.2013 tarihinde gerçekleştirilen Engellilerin Adalete Erişim Hakkı: Adli Yardım ve Bilgi Edinmede

Detaylı

Mukim temsilciden: Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Türkiye. Küresel İnsani Gelişme Forumu İstanbul da. Mersin de Küresel İlkeler Sözleşmesi ne imza

Mukim temsilciden: Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Türkiye. Küresel İnsani Gelişme Forumu İstanbul da. Mersin de Küresel İlkeler Sözleşmesi ne imza Sayı: 75 Mart 2012 Mukim temsilciden: Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Türkiye Mersin de Küresel İlkeler Sözleşmesi ne imza Podcastlarımızı yayınlayan radyo sayısı 11 e yükseldi Küresel İnsani Gelişme Forumu

Detaylı

AB Sürecinde Aile. Ravza Kavakçı

AB Sürecinde Aile. Ravza Kavakçı AB Sürecinde Aile Ravza Kavakçı 3 AB Sürecinde Aile Ravza Kavakçı Kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Avrupa Birliği Sürecinde Aile konusuyla alakalı sohbet edeceğiz. Elimden geldiği

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI 23.10.2014 İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALI TAYI ANKARA, 23.10.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

Detaylı

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İSTANBUL TABİP ODASI HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI Yayına Hazırlayan Dr. Hasan Oğan Yayın Hazırlığı Asimetrik ve Paralel Tanıtım Reklam ve Org.

Detaylı

CNN TÜRK ( 08.08.2006 )

CNN TÜRK ( 08.08.2006 ) CNN TÜRK ( 08.08.2006 ) DİDEM TÜMER : Ankara dan merhaba. Bugün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ndeyiz. Konuğumuz önemli bir isim, Merkez Bankası nın eski Başkanı,

Detaylı

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil!

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil! Ekim 2010 Sayı 25 ISSN 1306-5297 Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi Projesi bültenidir, iki ayda bir yayımlanır. Kendine nasıl

Detaylı

SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI. 3 Nisan 2013 - Ankara

SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI. 3 Nisan 2013 - Ankara SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI 3 Nisan 2013 - Ankara ÖNSÖZ Yaşadığımız çağdaş dünyada bilgi en büyük değerdir ve bunun toplumla paylaşımı gelişimin gereğidir. Ülkemizin; bilim ve hukuk normları

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Çocuk Ombudsmanlığı Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Bu kitap parayla satılamaz. Çocuk haklarına ilişkin çalışmalarda kar amacı gütmeyen bir amaç için kullanılabilir. Bu kitap İngiltere

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

Eşitlik, Farklılık ve Sosyal Politika Düşüncesi Ayşe Buğra Bilim Akademisi 30 Kasım 2013

Eşitlik, Farklılık ve Sosyal Politika Düşüncesi Ayşe Buğra Bilim Akademisi 30 Kasım 2013 Eşitlik, Farklılık ve Sosyal Politika Düşüncesi Ayşe Buğra Bilim Akademisi 30 Kasım 2013 Kurucularından bir olduğum Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu nda (www.spf.boun.edu.tr), on senedir, sosyal

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ 15 MART 2006 İstanbul Osman ARIOĞLU Gelir İdaresi Başkanı Giriş Adnan Nas: Fazla dakik davranıyoruz, çünkü maalesef Ankara nın gündemini İstanbul dan

Detaylı

Eşitsizlik çok derin kadınların durumu korkunç

Eşitsizlik çok derin kadınların durumu korkunç Eşitsizlik çok derin kadınların durumu korkunç 19 Temmuz 2010 Devrim Sevimay/Soru Cevap Türkiye de bazı gruplar eşitsizliğin hem sosyoekonomik hem de ayrımcılık türlerinden payını sonuna kadar alıyor...

Detaylı

AB Katılım Sürecinde Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı Semineri

AB Katılım Sürecinde Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı Semineri AB Katılım Sürecinde Çevresel Altyapı Projelerinin Finansmanı Semineri Toplantı Sunumları ve Tartışmalar 21-22 Mart 2006, Ankara Bu yayın Avrupa Komisyonu nun finansal desteği ile gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE NİN KAMU SOSYAL KORUMA HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ. SOSYAL POLİTİKA FORUMU* Nisan, 2007. Prof. Dr. Ayşe Buğra Sinem Adar

TÜRKİYE NİN KAMU SOSYAL KORUMA HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ. SOSYAL POLİTİKA FORUMU* Nisan, 2007. Prof. Dr. Ayşe Buğra Sinem Adar TÜRKİYE NİN KAMU SOSYAL KORUMA HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU* Nisan, 2007 Prof. Dr. Ayşe Buğra Sinem Adar * Bu rapor, Sosyal Politika Forumu Sosyal Politikaları İzleme

Detaylı

18-19 EKIM 2014 / ISTANBUL

18-19 EKIM 2014 / ISTANBUL 18-19 EKIM 2014 / ISTANBUL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA YAKLAŞIM SEMPOZYUMU 18-19 Ekim 2014 İstanbul Yayına Hazırlayan Hasan Oğan

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ E-KİTAP 25 Mayıs 2014-ANKARA ISBN: 978-605-01-0683-1 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ 1.Baskı,

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU ARAŞTIRMA RAPORU RESEARCH PAPERS BEBEK-İSTANBUL ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE DE SENDİKALARIN DEĞİŞEN ROLÜ Ayşe Buğra Ahmet İnsel Fikret Adaman

Detaylı

Uluslararası Enerji Verimliliği Konferansı, 2011 İstanbul

Uluslararası Enerji Verimliliği Konferansı, 2011 İstanbul Uluslararası Enerji Verimliliği Konferansı, 2011 İstanbul Bu yayın Avrupa Birliği nin desteklediği Strengthening Energy Efficiency Capacities and Networks of CSOs and Municipalities-Bosnia and Herzegovina,

Detaylı

Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005

Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005 Küreselleşme ve Sivil Toplum Prof. Dr. Jan Aart Scholte, Prof. Dr. Fuat Keyman Sivil Toplum ve Demokrasi Konferens Yazıları no 10, 2005 Çeviren: Nur Deriş Ottoman Yayına Hazırlayanlar: Nur Deriş Ottoman,

Detaylı

Kadının İnsan Hakları

Kadının İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 06.03.2014 Kadının İnsan Hakları ÇALI TAYI ANKARA, 06.03.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Detaylı

Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar

Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar Kadın Örgütlenmeleri: Sorunlar, İhtiyaçlar, Olanaklar ISBN: 978-605-61015-1-9 SOGEP Sosyal Kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

Politikaları Etkilemek İçin Farklı Yöntemler: Gemi Sökümü Kampanyası

Politikaları Etkilemek İçin Farklı Yöntemler: Gemi Sökümü Kampanyası Politikaları Etkilemek İçin Farklı Yöntemler: Gemi Sökümü Kampanyası Seminer 1: Greenpeace Deneyimi Erdem Vardar Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 7, 2007 Yayına Hazırlayan: Yiğit

Detaylı

Karadeniz Barış Ağı - Türkiye 2011 / Dördüncü toplantı, 15 Ekim 2011, hyd ofisi

Karadeniz Barış Ağı - Türkiye 2011 / Dördüncü toplantı, 15 Ekim 2011, hyd ofisi Kentsel dönüşümle yerinden edilenler Toplantı raporu Karadeniz Barış Ağı - Türkiye 2011 / Dördüncü toplantı, 15 Ekim 2011, hyd ofisi İstanbul da çeşitli semtlerde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinden

Detaylı

Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık mı?

Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık mı? 20 Aralık 2012 Dijitalleşen dünyada fikri mülkiyet ve telif; hak mı haksızlık mı? Medya Derneği ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile 08 20 Aralık 2012 Panele katkı sağlayanlar Medya Derneği ve Kadir

Detaylı

Sadaka değil, herkes için sosyal politika

Sadaka değil, herkes için sosyal politika Sadaka değil, herkes için sosyal politika 21/09/2007 Seçimlerin ardından AKP'nin yoksul kesimleri 'yaptığı yardımlarla' yanına çektiği söylenip duruyor. Yeşil kart, nakit yardımı gibi devlet eliyle yürütülen

Detaylı