Gelecek Influenza Sezonuna İlişkin Tahminler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gelecek Influenza Sezonuna İlişkin Tahminler"

Transkript

1 Gelecek Influenza Sezonuna İlişkin Tahminler

2

3

4 Şubat 2010 da Pandemi... Avrupa da / Amerika da salgın sönme sürecinde ABD ve Kanada da grip aktivitesi mevsimsel olağan seyrine geçmiştir Kuzey Afrika ülkelerinde aktivite sürüyor Afrika da Moritanya ve Çad ilk olgularını geçen hafta bildirdi. G Doğu Asya ülkeleri dışında Asya kıtasında azalma var ARTIK: Pandemi ile ilgili dersler çıkarma zamanı

5 Aktivite Şiddeti 50. hafta 4. hafta

6 Türkiye Avrupa

7 2010 da ABD de durum

8 2010 da AVRUPA da durum

9 Kuzey yarımküre için Sürveyans Bulgıları (17.hafta - 4. hafta)

10

11 Sürdürülen Çalışmalar 48. haftadan itibaren tanı yerine sentinel sürveyans çalışmalarına geçiş Yöntemlerin karşılaştırılması -Hızlı testlerin duyarlığı Muay. Mad. ait çalışmalar - ÜSY/ASY örnekleri Mutasyon analizleri / direnç Serolojik çalışmalar

12 İstanbul Tıp Fakültesi-Sürveyans Çalışması: Etkenlerin dağılımı ( sezonu)

13 H1N1-Tanı yöntemleri -Direkt antijen saptama testleri * RIDT (hızlı testler) * DFA -Hücre kültüründe virüs üretimi -Influenza-RNA saptama (RT-PCR) -Serolojik testler

14 Bir özel hastanede H1N1 tanısı için izlenen algoritm

15 H1N1-Tanısında hızlı testler - RT-PCR ile (+) bulunan 104 örnek - 4 farklı hızlı test ile incelendi: Coris (Belçika) SD (Kore) BD (ABD) Quickvue (ABD) %31,2 %33,3 %50 %47,9 En duyarlı hızlı test ile gerçek olguların %50 si atlanmakta

16 Swine-origine Influenza A virus (H1N1) Matriks 2 protein karşılaştırılması NCBI GenBankta yayınlanan genler Influenza A virus A/Istanbul/30/2009(H1N1) Hemaglütinin (HA), Nöraminidaz (NA) ve Matriks (MP) genleri

17 VİRÜLANSLA İLİNTİLİ MUTASYONLAR HA-222/5 * PB1-F2 * PB2-627 * NS1-92 * NA-275 Ayrıca hibrid suş oluşum riski: 1- Mevsimsel grip etkeni H1N1 ile harmanlanma * Oseltamivir direnç sorunu 2- H5N1 suşları ile harmanlanma * Yüksek patojenite özelliği kazanma riski

18

19 Örnek (s) Direnç (%) Türkiye Norveç > Fransa > Çin > Hollanda > Japonya > Italya < Kanada > ABD >

20

21

22 Serolojik çalışma-ön bulgular (HA-I testi ile Anti-H1N1 araştırması; s: 136) Gruplar <1/8 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 Temaslı (s:43) Aşılı (s: 51) Enf geç. (s:15) Kontrol gr. (s:27 ) ?

23

24 Avrupa Konseyi Aile ve Sağlık Komisyonu Başkanının açıklaması - Gereksiz panik ve sahte salgın yaratılarak aşı firmalarına para kazandırılmıştır... * Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sağlık Alt Komisyonu Başkanıdır * Resmi yönetsel görevi olmayan bir kurul * Aşı karşıtı bir kişi * Grip aşısı KANSER yapar dedi * Teklifte 2 türk parlamenterin de imzası var... * Savları Ocak 2010 da görüşülecek

25 26 Ocak 2010 Toplantısı Konuşmacılar: - W WODARG. Pandemi tanımı değiştirilmiştir. Aşılardaki adjuvanların olumsuzlukları - U KEIL. Kardiyovasküler ve diğer kronik hast önemi. Yeni bir virüs değil - L HESSEL. EVM nin görüşleri - K FUKUDA. Pandeminin bilimsel gerekçeleri. Etken yeni bir virüs. Mevsimsel gripden farkları Söz konusu olan GERÇEK bir PANDEMİ midir? EVET DSÖ, PANDEMİ tanımını değiştirmiş midir? HAYIR DSÖ, pandemiyi olduğundan daha önemli mi göstermiştir? HAYIR DSÖ, ilaç/aşı endüstrisi tarafından yönlendirilmiş midir? HAYIR

26 PANDEMİ NEDİR? - Belli bir coğrafi bölgede ortaya çıkan enfeksiyon salgını dünya ölçeğinde yayılacak - Çok sayıda birey enfekte olacak ve mortalite yükselecek - Salgına, hemen öncesinde varolan Influenza A virüslerindekinden farklı bir HA sahip subtip neden olacak; mutasyonlu virüslerden kaynaklanmayacak - Yeni bir alt-tip ve bu nedenle insanlar arasında bağışıklık yok / çok az

27 Pandeminin Özellikleri * Geniş alanlara yayılma * Kolay bulaş özelliği * Patlar tarzda yüksek atak hızı * Yeni etken - toplumda bağışıklık yok/az * Seyrinin öngörülemez olması * Hastalığın şiddeti!!!!! (Pandemi tanımı için hastalığın şiddeti hiç bir zaman kriter olarak kabul edilmedi) * BİLİNMEZLİĞİ * Virüsün değişimi salgın sırasında devam eder...

28 Pandemilerin Evrimi Dolaşımdaki aşırı virüs yükü nedeniyle yeni varyantların oluşum olasılığı yüksektir Bağışık kişilerin sayısı arttıkça yaygınlaşma azalır ancak mutant oluşum riski artar Salgın sırasında hastalığın klinik şiddetinde değişme olur Coğrafi bölge farkına bağlı olarak etkilenme oranı farklı olabilir Pandemi şiddetinin: bağışıklık oranı, iklim koşulları, duyarlı yaş grubu ve sosyal faktörler etkiler Pandemi sonrası etken suş, mevsimsel grip etkeni olur

29 Pandemik-Mevsimsel Grip: Özellikleri-I Özellik Pandemik grip Mevsimsel grip Mevsim Her mevsim Soğuk mevsim Dalga sayısı Birden fazla Bir Atak hızı Yüksek (%20-60) Düşük (%5-30) Yaş grubu Tüm yaşlar Çocuklar Mortalite oranı* Yüksek (%0,2-20) Düşük (%0,003-0,03) Kaybedilen yaş gr. Genç erişkin Yaşlılar (Pandemik gripte konfirme sayılar-mevsimsel gripte oranlar üzerinden hesaplama)

30 Pandemik-Mevsimsel Grip: Özellikleri-II Özellik Pandemik grip Mevsimsel grip Virüs replikasyonu İmmün sistem aktivasyonu Sitokin/kemokin yanıtı Yüksek Özellikle doğal direnç hiperaktif Aşırı ve kalıcı Kısıtlı Normal düzeyde Geçici süre Klinik bulgular Ağır Hafif/Orta

31 İnsan Influenza virüsleri Tip A sub-tip H1N1 sub-tip H3N2 Sub-tip H1N2 Tip B Tip C

32 Influenza A virüsleri HA M1 NA M2 NP ARNv PA PB1 PB2 9 NA 16 HA H1N1 H2N2 H3N2 PB2 PB1 PB1-F2 PA HA NP NA M1 NS1 M2 NEP. after Hatta et al., 2002 Tip A ve B: 8 segment; 2 glikoprotein HA & NA Tip C : 7 segment; 1 glikoprotein HE

33 Influenza A yüzey antijenleri ve türlerdeki dağılımı Hemaglütinin tipleri İnsan X X X! Domuz X X At X X Kuş X X X X X X X X X X X X X X X X İnsan X X Domuz X X Nöraminidaz tipleri At X X Kuş X X X X X X X X X

34 Influenza virüslerinin türler arası bulaş modelleri Direkt bulaş? İnsan virüsü İndirekt bulaş Reassortment

35 İnsanda yeni tip virüs nasıl ortaya çıkar? Kanatlı ve İnsan Influenza virüsleri bir ara konakda harmanlanır ve yeni bir tip ortaya çıkar İnsandaki Influenza virüslerinde minor değişimler sonucu yeni bir tip ortaya çıkar Kanatlı Influenza virüsleri direkt olarak insana bulaşır

36 Ne zaman ve nerede ortaya çıkacağı Öngörülebilir mi?: HAYIR... Özellikleri, şiddeti, nasıl seyredeceği Öngörülebilir mi?: HAYIR...

37 Grip Pandemileri

38 Aradaki süreler farklı > * Pandemiler arası evreler, yıl olarak

39 2- Etkilenen yaş grupları farklı % with clinical disease 60% 50% 40% 30% 1957 Kansas City 1957 S Wales 1957 SE London 1968 Kansas City 1918 New York State 1918 Manchester 1918 Leicester 1918 Warrington & Wigan 20% 10% 0% Age (midpoint of age class) With thanks to Peter Grove, Department of Health, London, UK

40 3- Mortalite oranları farklı Yıl Subtip Milyon ölü Coğrafi bölge 1889 H2N2 6 Avrupa 1898 H3N2 0,5 Avrupa 1918 H1N1 40 Avrupa 1957 H2N2 4 Asya 1968 H3N2 2 Asya 1977 H1N1? Asya Influenza A pandemics of the 20th century with special reference to 1918: virology, pathology and epidemiology, Rev Med. Virol., J. S. Oxford*

41 20. Yüzyılın GRİP Pandemileri 1918: İspanyol gribi milyon ölüm A(H1N1) 1957: Asya gribi 1-44 milyon ölüm A(H2N2) 1968: Hong Kong gribi 1-4 milyon ölüm A(H3N2)

42

43 1918 Pandemisi-Bilinmeyenler Etken Influenza A/H1N1 Kökeni:? Büyük olasılıkla kanatlılardan (?) Neden sağlıklı genç popülasyonda ölüm fazla? Neden 3 dalga görüldü? Aynı suşlar mı etken? Patojenitesinin nedeni?

44 1918 de insanlar neden öldü? Pandemi etkeninin virülansımı çok yüksek? Yoksa... Gözlemler: - Grip insidansı artarken, invaziv pnömokok ve meningokok enfeksiyonları insidansı da artıyor - Grip = septisemi ve meninjit için kofaktör Influenza virüslerinin fizyopatolojik etkileri, koenfeksiyon etkenlerinin davranışlarını değişime uğratıyor

45 Bu durumda 1918 pandemisine ayrıntılı bakmak gerekir...

46

47 ABD de askerler arasında 1918 grip pandemisi......the influenza paves the way for the pneumonia, if it does not actually produce it

48

49 - 1941: ABD-Boston da stafilokok/pnömokok pnömoni olgularının % inde Influenza A antikorları : Asya gribi sırasında ABD de hastaneye kaldırılan/ölen olgular da S. pneumoniae, S.aureus, H.influenzae pnömonisi : Hong Kong gribi: S.aureus pnömonisi-influenza birlikteliği. (Grip predispozan faktör!)

50 1. Örnek: Çinçilia modelinde deneysel OM Çinçiliaların IN enfeksiyonu: -Inf A ile inoküle edilenlerin % 4 ü -S.pneumoniae ile inoküle edilenlerin % 21 i -Koenfekte edilenlerin % 67 si OM geliştiriyor. Nature Rev Microbiol 2004; 2: 552

51 2. Örnek: Gelincik modelinde deneysel OM - Pnömokok ve meningokoklara dirençli deney hayvanları, sub-letal Inf.A inokülasyonunun 7. günü, bakterilere duyarlı hale geçiyor - Influenza A subtiplerinden H3N2 nin etkisi daha güçlü Infect Immunity 2006; 74:2562

52 Söz konusu işbirliğinin mekanizması! 1- Influenza nın yol açtığı epitel hasar, bakterilerin bağlanma bölgelerinin sayısını arttırıyor (PR8 ile) 2- Solunum yolları fonksiyonlarında değişime neden olarak bakteri yerleşimini kolaylaştırırlar 3- Influenza nın bakterilere ait reseptörleri açığa çıkartma özelliği var (PAF-R gibi) 4- Influenza nın yol açtığı aşırı proinflamatuar sitokin (özellikle IFN), kemokin üretimi 5- Influenza nın immünosüpresif etkisi (hem doğal direnç, hem özgül bağışıklık parametrelerine etki)

53 J Leuko Biol 2001;69: 50

54 Blood 1999;93: 2395

55

56 Sitokin Bombardımanı Virüsün neden olacağı patolojilerden daha ağır hasarı, pülmoner filtratlarda saptanan inflamatuar sitokinler gerçekleştiriyor. Hayvan modellerinde 1918 suşunun yüksek titrede sitokin/kemokin salımına neden olduğu gösterilmiş Aşırı inflamatuar anti-viral aktivite yarardan çok zarara yol açar! H5N1 enfeksiyonu sırasında 150 den fazla inflamatuvar mediyatörün oluştuğu bildirilmektedir.

57 Nature Med 2006;12: 1203

58 Virüsün neden olduğu İmmünosüpresyon Örnek: Viral patogenezde IFN antagonisti olan NS1 proteininin rolü Palese P, et al. Nature Medicine 8; 927 (2002)

59 Influenza virüslerinin replikasyon aşamaları Curr Opinion Microbiol 2002; 5: 414

60 21. yüzyılın olası Pandemilerinin Avantajları Geçmiş pandemilere oranla Dezavantajları Antiviral ve antibiyotikler Aşı Gelişmiş laboratuvar şartları Yoğun bakım koşulları Yaygın iletişim araçları Ülke hazırlıklarının daha iyi olması Pandemiye yol açan virüsün ölüme yol açıcı özelliğinin yüksek olmaması Nüfus yoğunluğu Ülkeler arası yoğun yolcu trafiği Zaman zaman panik oluşturan veya yanlış bilgi veren haberler Yaşlı ve kronik hastalığı olanlar Grip virüsünde oluşabilecek mutasyonlar Olası mutasyonun ilaç direncine de yol açma riski

61 Gelecekteki Pandemi(ler) için öngörülebilen ve öngörülemeyenler Neleri biliyoruz - Bulaş yolları - İnkübasyon süresi - Enfeksiyöz dönem - Hijyen-önlemler - Mevsimsel özellik Neleri bilmiyoruz - Antijenik tip/fenotip - Direnç durumu - Etkilenecek yaş grubu - Atak hızı - Patojenite - Şiddeti -Çeşitli özellikleri (Ro..) - Olgu tanımı -Dalgaların özellikleri - Süperenfeksiyon olasılığı - Önlemlerin etkinliği - İLETİŞİM SORUNU

62

63

Çocuklarda İnfluenza Aşılaması. Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

Çocuklarda İnfluenza Aşılaması. Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Çocuklarda İnfluenza Aşılaması Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Kuzey yarı kürede, influenza epidemilerine geç sonbahar ayları ile ilkbaharın erken ayları

Detaylı

Avian İnfluenza (Kuş Gribi)

Avian İnfluenza (Kuş Gribi) Avian İnfluenza (Kuş Gribi) Gül Ruhsar YILMAZ*, Mustafa Aydın ÇEVİK** * Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ** Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Özel Hasta Gruplarında Yoğun Bakım. Kuş Gribi

Özel Hasta Gruplarında Yoğun Bakım. Kuş Gribi Özel Hasta Gruplarında Yoğun Bakım Kuş Gribi Ahmet Faik ÖNER* * Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN Kuş gribi; avian influenza (H5N1), isimleri ile

Detaylı

Avian Influenza: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol. Avıan Influenza (Kuş Gribi) ve Halk Sağlığı. Avian Influenza

Avian Influenza: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol. Avıan Influenza (Kuş Gribi) ve Halk Sağlığı. Avian Influenza Avian Influenza: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol Avıan Influenza (Kuş Gribi) ve Halk Sağlığı Avian Influenza facebook.com/tavder twitter.com/tavder Eriyip Gidiyor-Tav/Vet(21x29)-ORJ.indd 1 04.10.2013

Detaylı

Bulaşıcı Hastalıklar ve Çevre Sağlığı Küresel Bilgilendirme Bülteni

Bulaşıcı Hastalıklar ve Çevre Sağlığı Küresel Bilgilendirme Bülteni Bulaşıcı Hastalıklar ve Çevre Sağlığı Küresel Bilgilendirme Bülteni Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşı Programları Şube Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Detaylı

Domuz Gribi. Nanoteknolojiyi Doğru anlamak KANSER SAĞLIK. Güncel Bilim ve Biyoteknoloji Haberleri. Yeni ilaçlar ve Yöntemler. Hayat Kurtaran 10 Madde

Domuz Gribi. Nanoteknolojiyi Doğru anlamak KANSER SAĞLIK. Güncel Bilim ve Biyoteknoloji Haberleri. Yeni ilaçlar ve Yöntemler. Hayat Kurtaran 10 Madde Sayı 1 Mart 2010 BİnoM Biyo ve Nano Teknoloji(BİNOTEK) Kulübü Bilim Sağlık ve Teknoloji Dergisi Domuz Gribi Nanoteknolojiyi Doğru anlamak KANSER Yeni ilaçlar ve Yöntemler SAĞLIK Hayat Kurtaran 10 Madde

Detaylı

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo.

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo. ERİŞKİN AŞILAMASI İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği selma.tosun@yahoo.com Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ege Üniversitesi

Detaylı

KOAH TA İmmünizasyon. Derleme Review. Immunization in COPD. Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ

KOAH TA İmmünizasyon. Derleme Review. Immunization in COPD. Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ Derleme Review 115 KOAH TA İmmünizasyon Immunization in COPD Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne ÖZET Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Karşı Küresel Girişim GOLD Girişimine Koşulsuz Eğitim Desteği Sunan Firmalar: Almirall AstraZeneca Boehringer Ingelheim Chiesi Dey Pharmaceuticals Forest Laboratories GlaxoSmithKline Grupo Ferrer Merck Sharp and Dohme Nonin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada sık görülen ciddi seyirli bir karaciğer hastalığıdır. Bilindiği gibi Batı Ülkelerinde HBV infeksiyonunun sıklığı

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 8 Nisan 2015 14. Hafta (30 Mart 5 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 14. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK. Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL

VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK. Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Birimi VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL Dişhekimliği Kütüphanesi Bornova. İzmir 2007 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ DOKTORA TEZİ Selma KOLUAÇIK YILDIRIM

Detaylı

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ Başkan dan Yılardır sağlık sistemimizin her yerinde her koşulda hizmet sunan, kendine verilen her işi tüm ciddiyetiyle yapan, hasta olan olmayan herkesle dost, özverili, sağlık sisteminin temel taşları

Detaylı

ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ. Hakan AYDIN

ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ. Hakan AYDIN ERZURUM BÖLGESİNDE 0-5 YAŞ ARASI GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA TESPİT EDİLEN ROTAVİRUSLARIN MOLEKÜLER TİPLENDİRİLMESİ Hakan AYDIN Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Osman AKTAŞ Doktora

Detaylı

Avıan Influenza ve Newcastle Hastalığı: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol. Kanatlı Hastalıkları Kontrol Programı

Avıan Influenza ve Newcastle Hastalığı: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol. Kanatlı Hastalıkları Kontrol Programı Avıan Influenza ve Newcastle Hastalığı: Son Vakalar, Epidemiyoloji ve Kontrol Kanatlı Hastalıkları Kontrol Programı Türkiye de Avıan Influenza Hastalığı ve İzleme Çalışmaları Türkiye de Newcastle Hastalığı

Detaylı

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ Đç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Detaylı

Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkinlere Hangi Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Bağışıklamanın ğ Önemi Büyük bölümü aşılanmış bir toplum Aşısız bireyler dolaylı olarak korunur Ancak Aşıların

Detaylı

ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ UZMANLIK

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOLOJİK SİLAHLAR Hazırlayan Mustafa Berat ÇELEN Danışman Doç. Dr. Gökçen YUVALI ÇELİK FarmasötikBiyoteknoloji Bitirme Ödevi MAYIS 2013 KAYSERİ 2 T.C. ERCİYES

Detaylı

LABORATORY DIAGNOSIS OF PANDEMIC INFLUENZA A(H1N1) 2009 INFECTION

LABORATORY DIAGNOSIS OF PANDEMIC INFLUENZA A(H1N1) 2009 INFECTION 27 PANDEMİK INFLUENZA A (H1N1) 2009 ENFEKSİYONLARININ LABORATUVAR TANISI LABORATORY DIAGNOSIS OF PANDEMIC INFLUENZA A(H1N1) 2009 INFECTION Meral AKÇAY CİBLAK, Emel BOZKAYA * Özet: Yüzyılın ilk pandemisini

Detaylı

YENİ VE EN YENİ AŞILAR: HPV, ZOSTER, DNA AŞILARI, ŞARBON AŞISI

YENİ VE EN YENİ AŞILAR: HPV, ZOSTER, DNA AŞILARI, ŞARBON AŞISI YENİ VE EN YENİ AŞILAR: HPV, ZOSTER, DNA AŞILARI, ŞARBON AŞISI Prof. Dr. Ayşe ERBAY Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı HPV AŞILARI İnsan papillomavirüsü HPV, küre

Detaylı

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ALİ ASAN TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

Kronik Hepatit B ve C

Kronik Hepatit B ve C İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ

KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ KÜRESEL ISINMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ETKİLERİ YAZARLAR Doç.Dr. Ö. Faruk TEKBAŞ * Doç.Dr. Songül. A. VAİZOĞLU ** Uz.Dr. Recai OĞUR * Prof.Dr. Çağatay GÜLER ** * GATA Çevre Sağlığı BD ** Hacettepe

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ

DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ DİFTERİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ocak 2003-ANKARA REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, SALGIN HASTALIKLAR ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı