İ Ç İ NDEKİ LER. Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ Ç İ NDEKİ LER. Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3. s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '."

Transkript

1 İ Ç İ NDEKİ LER Sayfa Macit Erbudak'a Liyakat Nişanı Verildi... 3 s' Oda Başkanı M. Emin Ertürk'ün Konuşması... 3 ı '..Sayın Macit Erbudak'ın Konuşması... 4 Kendi Gözüyle Macit Erbudak... 5 Türkiye'nin Kadastro Sorunu Atillâ CAN BOL AT " : Sun'î Peyklerin Jeodez'i Yönünden Önemi ' " ' İ7 Ahmet A K^SÖt " ' ' ' " c ; Türkiye'de Fotogrametrinin Kadastroya Uygulanması Erdoğan ÖRÜKİÜ Tapulama - Kadastro Mevzuatı ve İlgili Diğsr Mevzuatlar Şevket AR.ISOY, Harita ve Kadastro,-Mühendislik- ve Müşavirlik Büroları. Yönetmeliği 61

2 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından üç ayda bir Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında yayınlanır. Sahibi : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Âdına Sorumlu Müdür : Kadir PALA Başkan M. Emin ERTÜRK Yayın Kurulu : Yiğit AYAZ,., * Erdoğan Ö R Ü f L Ü -,* ' : Haldun ÖZEN, * Kadir PALA -Kapak Ahmet YAŞAYAN "Kompozisyonu ': Hüsnü G Ü R S E L > Yönetim ve Müracaat yeri : Demirtepe - Sümer Sok. No : 12/2 Yenişehir - ANKARA : Fiatı : 5 TL Yıllık Abonesi: 15 Tl. Dizildiği ve Basıldığı yer : ONGUN Kardeşler Matbaası Ankara Arka dış kapak = 600 TL, Ön if kapak = 50 " Arka if kapak = 450 " Iç-uhlfefor = 400 " Yarım sahlfeîer = 250 ". 1/4 sahife = 150 " Devamlı ilân verenlere % 20 indirim yapılır. Yayınlanan bütün yazılara telif ve tercüme hakkı ödenir. H Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın geri verilmez. t M Yazı ve ilânlardaki fikirler yazarlarına aittir. Odayı ve Dergiyi sorumlu kılmaz. ü Çevirilerden doğacak her türlü sorumluluk çevirene aittir. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daktilo ile seyrek satır olarak yazılması, şekillerin aydıngere çini mürekkeple çizilmesi, şekil yerlerinin belir tilmesi ve yazıların imzalanmış olarak iki nüsha gönderilmesi lâzımdır. Kısa yazılar tercih edilir.

3 MACIT ERBUDAK'A LİYAKAT NİŞANI VERİLDİ Odamızın düzenlediği 3. Harita ve Kadastro Semineri ile XIV. Gene! Kurul toplantısı 3-11 Şubat 1968 tarihleri arasında Ankara'da yapılmıştır. Mesleğe yaptığı büyük hizmetler nedeniyle, bu toplantıda, İstanbul Yüksek Teknik Okulu Öğretim Üyesi Sayın Macit Erbudak'a oda üyelerinin sürekli alkışlan arasında bir liyakat madalyası verilmiştir. Yayın Kurulu, bu mutlu olay vesilesiyle, bu sayıyı Erbudak sayısı olarak yayınlamaya karar vermiştir. Aşağıda, liyakat nişanı verme töreni sırasında Oda Başkan; ile M. Erbudak'ın yaptıkları konuşmaları, Sayın Erbudak'ın kısa yaşantı öyküsünü bulacaksınız. Mesleğimizin kurucusu, Sayın Hocamız M. Erbudak'a harita ve kadastro mühendisleri topluluğu adına derin saygılarımızı sunarız. Harita ve Kadastro Mfl ögn d is i e ri Odası Başkanı W. Emin Erîürk'ûn Konuşması Sayın Genel Kurul Üyeleri «Yönetim Kurulunun bana verdiği onurlu bir görevi yerine getirmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Sayın Hocamız AAacit Erbudak'm, şubemizin İstanbul Yüksek Teknik Okulundaki açılışında ve daima terakki etmek suretiyle devamında gösterdiği yakın ilgi ve çalışmalarını, sizlere ayrıca hatırlatmayı fazla buluyorum. Kendileri gerek öğrencilik anlarımızda, gerekse mühendis olarak hayata atıldığımızda, oda faaliyetlerimizde daima derdimizi sabırla dinleyen ve çareler gösteren bir hoca, bir ağabey, bir baba ve bir meslektaş olarak önümüzde ve yanımızda bulunmuşlardır. Odamızın yılı çalışma dönemi Yönetîm Kurulu arkadaşlarımız, o yılki genel kurulda, genel kurul başkanı olarak gösterdikleri uzlaştırıcı ve birlik ruhunu sembolleştirici fevkalâde idarelerinden dolayı sayın hocamızı, o günkü kısıtlı imkânlar çerçevesinde bir Gümüş Liyakat Madalyası ile taltif etmişlerdi. Toplumumuzun muhterem hocamıza olan minnettarlığı şüphesiz ki, maddî kıymetlerle ölçülemez. Bütün yapılanlar sadece birer küçük hatıra olabilmektedir. Bizler de, o zamanın dar imkânları içinde kıymetli hocamıza tevdi edilen madalyanın, Yönetim Kurulu kararıyla altın olarak tebdiline ve bir Liyakat Nişanı Belgesiyle huzurlarınızda kendilerine takdim edilmesine karar almış bulunuyoruz. Gururla bu görevi yerine getirirken, kalblerimizde yer eden hocamıza sıhhat içinde uzun ömürler diler, hepiniz adına hürmetlerimi sunarım.» 3

4 Sapı Macit Erbudak'ın Konuşması SevgHI MeslekdaşSarım, «Kıvançla dolu kalbimin üstünde, göğsümü süsleyen bu vefa sembolü benden çocuklarıma kalacak en değerli miras olacaktır. Bir kıvılcım, nasıl kısa bir süre içinde çevresini tutuşturup geniş bir alanı alev alev sararsa, ilim de tıpkı onun gibi insandan insana yayılarak bütün bir yurdu aydınlatmaya başlar. Büyük hizmetler vaad eden Birliğiniz, bu doğal yasaya uygun olarak bir avuç idealist mühendisle kurulmuş, kendisine katılan yeni kuvvetlerle gittikçe güçlenmiş ve kısa bir zamanda yurdun bütün yüzeyine yayılmıştır. Ancak şimdi anlıyabiliyoruz ki başlangıçta çekilen acılar, bu mutlu günlerin doğum sancılarından başka birşey değilmiş. Kutsal kitabımızın bildirdiğine göre insan, bir bakıma güçlüklerle karşılaşması ve bu güçlükleri yenmesi için yaratılmıştır. Nitekim, siz de güçlüklen yenerek insan olmanın yüklediği ödevi yerine getirmiş bulunuyorsunuz. İşte mutlu bir doğum, bize acılarımızı unutturmuş, önümüzde yeni ufuklar açılmaya başlamıştır. Ulu Yaradandan çalışmalarınızın başarıyla taçlanmasını dilerim. İşlerinizi, iş uğruna yapınız. Çünkü, toprağa atılan her tohum ürün verecektir. Bana gelince, ekdiğinî kendi eliyle biçmekle mutluluğa erişmiş bir meslekdaşınızım. Bir fâni için bundan öte bîr mutluluk düşünülemez. Hepinize dirlik, başarı ve benim gibi mutlu olmanızı di-* ler gözlerinizden sevgiyle öperim.» *

5 İ KENDİ ÇÖZÜYLE MAClT ERBUDAK- 15 Mayıs 1912 yılında İstanbulda doğdum. Asker olan babamın 4. ncü Ordu Menzil Müfettişliğine atanması üzerine 1916 yılında evimiz Şama taşındı. Babamın 1. nci Dünya Savaşı sırasında ağır bir yükün altında beyin kanamasından ölümü ve bu arada Samın İngiliz birliklerinin eline düşmesi üzerine, Mısıra bir göçmen olan dayımın yanına annemle birlikte gittim. Tanta'da iki yıl okudum. Dayımın beklenmeyen ölümü, beni bir mühendisle evli bulunan ablamın yanına dönmeye zorladı. İlk öğrenimimi, 1925 yılında müdürü bir hıristiyan arap olan muhacirin örnek ilkokulunda bitirdim yılında Mersinde bulunan ağabeyimin yanına geldim. Yengemin ağır bir hastalığa yakalanması yüzünden, o yıl okula gidemedim yılında, Hama Bayındırlık Müdürü olan eniştemin yanına döndüm 8. nci sınıfın imtihanını vererek bir üst sınıfa geçtim. 10. ncu sınıfı okumak için Şama, babamın mezarını bekleyen annemin yanına gittim. Liseyi (Anber Sultanisi) 1931 yılında bitirdim. Suriye hükümeti hesabına Fransaya yüksek öğrenim yapmaya gitmektense, Ana Vatanıma dönmeyi tercih ettim. Bu arada, Suriye kurtuluş hareketine katılmış olan öğrencilerle birlikte tutuklandım. Şarta bağlı olarak salıverildikten sonra hemen İstanbula gelı dim. Lise diplomamın Millî Eğitim Bakanlığınca onanma işleminin uzaması dolay^siyle o yıl yüksek mühendis mektebinin giriş imtihanına katılamadım. Darülfünun riyaziye şubesine dinleyici öğrenci olarak yazıldım. Nüfus kaydım da bulunamamıştı. Bu kaydı, merak zorlamasiyle, birkaç yıl önce ben kendim bulmuşdum. Ana Vatanımda karşılaştığım zorluklar yüzünden, bir ara Suriyeye geri dönmeyi bile göze aldım. Vali muavini Fazlı Güleç'in uzanan yardım eli beni bu kararımdan vaz geçirdi. Aslında vatan hasreti çekenler böyle bir kararı kolay kolay uygulayamazlar yılında yüksek mühendis mektebinin giriş imtihanını kazandımsa da, yatılı olan okulun kapılarının saat 19 da kapanması, tekrar Fen Fakültesine dönmemi kolaylaştırdı. Üniversitenin ilk öğrencileri arasında Matematik Bölümünü 1935 yılında bitirdim. Sümerbank, o yıl, imtihan açmadan Avrupaya öğrenci gönderdiğinden, değerli hocalarım Prof. Ali Yar ve Kerim Erim'in teşvikleriyle Fakülte adayı olarak Ordu hesabına açılan imtihana katıldım. İmtihanı kazanarak Berlin'e harita mühendisliği öğrenimine gönderildim. Berlin, Yüksek Mühendis Mektebini, 1940 yılında, karartmalı ve sığınaklı bir hayat sürerek bitirdim. Yapılan sözleşme gereğince sitaj yeri aramaya koyuldum. Almanyaya karşı savaşa katılmış olmamıza rağmen, Potsdam Jeodezi Enstitüsü Müdürü olan hocamız Prof. Schmehl'in bizim için kendi hükümetinden aldığı özel izinden faydalanarak doktora çalışmalarına başlamak üzereyken, yurda geri çağrıldım yılında Harita Genel Müdürlüğünde göreve başladım. Sitaja gönderilmem için dilekçe verdimse de, bu dileğim yerine getirilemedi. İ.T. Ü. İnşaat Fakültesi, beni topografya kürsüsü için istediyse de, ayrılmama izin verilmedi. 3 yıl süren askerlik görevimi bu dairede yaptım. Baz yönetmeliğinin hazırlanmasında, Batı Anadolu nirengi şebekesinin dengeleme hesaplarının yürütülmesinde Bolu 1. nci derece şebekesinin rasat işlerinde çalıştım. Harita dergisinde, fotogramelri ve şakul sapması üzerine yayınlanmış yazı- 5

6 larım vardır yılında, Suriyede yerleşmiş bir Türk ailesinin kızıyle evlendim. Askerî bir dairede sivil olarak çalışmanın verimsiz olduğunu görerek, 1944 yılında terhis olduktan sonra askerî daireden ayrıldım. Mecburi hizmetten dolayı mahkemeye verildim. 7 yıl süren bu dâvayı, en sonunda kazandım. Askerlik görevimin yanı sıra Türk Maarif Kolejinde öğretmenlik de yaptım. Bir ara Sağlık Bakanlığı Sıtma Savaşı teşkilâtında çalıştım. Mühendisler Birliğine yazılmak istedimse de, bu dileğim yerine getirilemedi. Türkiyede harita mühendisliği, diye bir meslek de yoktu te harita müteahhitliğine girişmek istedim. Bir kasabanın haritasını yapmış olmak şartı ileri sürülünce, İller Bankasından harita işi alamıyacağımı anladım. Bu defa bu dairenin harita servisine memur olarak girmek istedim. Uzun bir ; bekleyişden sonra, ancak eniştemin dostu olan o devrin Maliye Bakanının aracılığiyle 1945 yılında kabul edilebildim. Servisde tek harita mühendisi bendim. Değerli devlet adamı Mümtaz Tarhan, Tapu ve Kadastro teşkilâtının başına getirildikten sonra, bu müessese artık bu haliyle kalamazdı. Girişeceği reformlar için teknik elemana ihtiyacı olacaktı. Kuracağı plânları gerçekleştirecek eleman- (jk lan ararken, dostlarının beni salık vermeleri üzerine bu daireye 1947 yılında alındım ve 1959 yılına kadar çalıştım yılında tapulama teşkilâtının, 1950 yılın-' da da harita ve kadastro mühendislerini yetiştirecek olan bölümün kurulmasında * payıma düşeni yapmıya çalıştım. Böylece müfettişlik görevime bir de öğretmenlik görevi eklenmiş oldu. Aralıksız çalışmadan yorgun düştüğümden, müfettişlikten ayrılmak zorunda kaldım. Ayrıca Jeofizik Enstitüsünde Jeodezi dersini vermekteyim. 27 yıl içinde ancak üç defa Avrupaya gidebildim yılında İsviçre hükümetinin davetlisi olarak İsviçre'de Bern, Basel, Lugano ve Zürih şehirlerinde çalışmak üzere dört ay, 1962 yılında Alman hükümetinin davetlisi olarak bir buçuk ay Frankfurt'ta ve 1966 yılında da Zeiss Jena ve Agfa fabrikalarının davetlisi olarak bir ay süreyle jena ve Stockholm'da bulundum. Şimdiye kadar bir tek kitap yazabildim. 6

7 TÜRKİYE'NİN KADASTRO SORUNU ( ) Atillâ CANBOLAT Sayın Başkan, Muhtererp Arkadaşlar, Konuşmama başlarken hepinizi saygı ile selamlar, bu arada sizlere hitabete meme vesile olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın sayın yöneticilerine huzurlarınızda teşekkür ederim., Türkiye'nin gerçekten önemli bir sorunu üzerinde ihtisas sahibi olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Devlet Plânlama Teşkilâtı'nı bu seminerde iş-j birliği içinde görmek kelimenin tam anlamı ile sevindiricidir. Çeşitli vesilelerle bu işbirliği tezahürünün tekrarı, yurdumuz için faydalı sorauçlar verecek bir anlayışın sonuçları olacaktır. Bu anlayış da, sorunların güçbirliği anlayışı içinde ele alınmasıdır. Arzedeceğim konuya geçmeden önce önemli bir hususa sayın heyetinizin dikkatini çekmekte fayda görüyorum. Burada belirteceğim çeşitli görüş ve teklifler, Devlet Plânlama Teşkilâtının bu konulardaki resmi görüşü değildir. Devlet Plânlama Teşkilâtı'nı da ilzam etmez. Burada belirtilecek görüşler, çeşitli araştırmalardan elde edilen sonuçların bir kere daha tartışılması ve değerlendirilmesinin temini içindir. Türkiye Yönünden Kadastronun lüzumu, üzerinde en az tartışılarak kabul edilecek konulardan biridir. Bununla beraber, üzerinde şimdiye kadar en az düşünülmüş ve çok az ilgi görmüş konulardan da biridir. Kadastro bunun en anlamir izahı, kadastronun ihtiyaçlara doğrudan doğruya etki eden tarafının ağırlığmın tam duyulamaması ve sorunun, taşıdığı alt yapı karakteri dolayısıyla hemen daima diğer sorunlar içinde ele alınmasıdır. Örneğin tarımda kredi yetersizliği, verilen kredilerin beklenen sonuçları vermeyişi, toprağın ve su yollarının ıslahı, bataklıkların kurutulması, orman yetiştirilmesi, yol açılması, orman ve köy arazisi parçalarının birleştirilmesi daima birer problem olarak gelmiş fakat bu problemlerin altında yatan kadastro sorunu pek az ele alınmış ve bağımsız bir problem olarak da üzerinde pek az tartışılmıştır. Bu itibarla, kadastronun Türkiye için önemini tesbit eder ve tartışırken, idarî, hukukî, malî, aktisadî, toplumsal birçok soruna temas etmek gereklidir. Konuyu bu şekilde ortaya koyduktan sonra, fikirlerimizi aşağıda belirtilen örneklerle somut bir şekilde açıklıyabiliriz. (*) IH. Harita ve Kadastro Semineri'nde Yazan Tarafmdan Verilen Konferanstır. 7

8 Geçmiş tarihimizin önemli bir müessesesi olarak bugün de devam eden bir vakıf malları konusu vardır. Yurt çapında kadastronun bitirilememiş olması sebebiyle vakıf mallarının tam olarak tesbitî yapılamamıştır. Fiili duruma göre yapılan tesbitlerde de, mülkiyeti belli olan sınırların daima anlaşmazlık konusu olması, vakfa ait malların bir kısmının ya da-bazan tamamının fertlerin işgal ve tasarrufu altına girmesi önienememektedir. Bunun sonunda, hem bir sabit serma ye kaybı olmakta hem de vakfa ait gelir elden kaçmakta ve o gelirle yürütülen hiz metler de-ifa edmmez durumlara düşmektedir. Bugün yurdumuzda aktüalitesini devam ettiren konulardan biri de orman konusudur. Bunun içine ormanların korunması, orman civarı köylerin orman tah ribine dayanan hayat tarzlarının düzeltilmesi için bu köylerin kalkindırılmaları or- ' man içi köylerin yeni yerlere taşınması gibi konular girmektedir. Kadastronun yapılmadığı veya daha gerçekçi bir ifade ile söylersek, kadastro çalışmalarrınuvge-rekli temposundan mahrum olan yurdumuzda ne kadar orman v sahası olduğunun, * bunun özel mülkiyet ve kamu mülkiyeti arasında nasıl dağıldığının bilinmesi im- ' J<ân dışı kalır. -*,. Şehir kadastrosu faaliyetleri, şehirlerin kurulması, gelişme ye genişleme, konusundaki ihtiyaçlarını yurt çapında dengeli olarak karşılayacak bir yaygınlığa ulaşamamıştır. Çalışmalar, genellikle büyük şehirlerde ve büyümekte olan şehirlerde ve çok ağır bir şekilde yürümektedir. Büyüme ve gelişme potansiyeli olan şehirlerin durumu, onlar bir problem halini almadıkça ele alınamamaktadır^ Bu durum karşısında, kadastrodan mahrum kalan yerlerde şehirleşme, imar plânlarının hazırlanma ve uygulanması bir problem olmaktadır. Bunun sonunda şehir; kendi hayatını ve ahengini aksatan bir yığın problemlerle beraber kanserli bir uzuv gibi anormal ve düzensiz bir büyüme göstermektedir. ' Diğer taraftan kadastrosu tamamlanan şehirlerde alt yapı hazırlanmış olduğundan kamu ve özel yatırımlar bu şehirlerde daha büyük oranlarda yapılmaktadır. Bu, arsa kıymetleri arttırmakta ve bir yandan şehir içinde yer yer boş kalan sahalarla arsa spekülâsyonu olurken diğer taraftan da öteki şehirlerden buraya sermaye akını başlamakta, dolayısıyla gerek şehirleşme ve gerekse sanayileşme büyük bir kaç merkez etrafında toplanmaktadır. Bu da yurt düzeyinde nüfus ve sermaye birikiminin homojenliğini normalin çok üstünde değiştirmektedir. Bu durumun ortaya koyduğu bir diğer sonuçta, Emlâk Kredi Bânkası'nın yapı tasarrufu kredilerinin % 99'unun üç büyük şehirde toplanmasıdır. Şehirlerdeki problemin bir benzeri de köylerde görülmektedir. Arazi kadastrosunun gerektiği kadar yaygın ve düzenli bir faaliyet gösteremeyişi kırsal arazi değerlerinin gerçek seviyesini bulmasını önlemektedir. Çünkü arazi satışları kanunun gereği dışında olmakta, arazinin maliki için devamlı olarak onu muhafaza etmek de ağır bir yük olmaktadır. Zira kim kuvvetli ise o, arazi üzerinde-hak iddia etmektedir. Hakkın hukukî mesnedi olan tapu yoktur. Bunun sonucu olarak, köyde elde edilen gelir, sırf bu fiili durum sebebiyle köy arazisi satın almak için kul-

9 lanılamamakta ya istihlâke gitmekte ya şehrin tapulu arazisine yatırılarak şehre kaçmakta ya da iktisadî hayat için menfî bir unsur olarak tedavülden çekilerek gömü yapılmaktadır. Bunun gibi şehirde yaşayan köylü nüfus ve belli Bir gelir grubu, ziraat etmek amaciyle köy arazisi ve çiftlik almaktan çekinmekte >ve böylece köy başka bir gelir akımından daha mahrum kalmaktadır.' ' i

10 Bugün karşı karşıya olduğumuz Önemli sorunlarımızdan biri hattâ hayati önemi haiz bir konuda gecekondu konusudur. Kadastronun yapılmamış olması, di ğer çeşitli faktörlerin tesiri yanında belli bir tesirde bulunmaktadır. Bu tesiri iki ana grup altında toplıyabilirîz. a. Gecekondu yapımını teşvik etme. 0 b. Gecekondu yapımını önleyemefne, mevcutları tasfiye edememe. a. Gecekondu yapımını teşvik etme, kadastronun olmayışı kamu ve özel mülkiyet altındaki yerlerin tesbitini önlediği gibi, özel mülkiyete konu olan arsaların hangilerinin kimlere ait olduğunun da bilinmesine engel olmaktadır. Bu durum gecekondu yapan şahısların işgal ettiği yerlerdeki kamu arazisine fiilen el koymak olduğu kadar özel mülkiyete ait arsalarda da, mülkiyetin taşıdığı emniyet ve aidiyet unsurlarını zedelemekte, mülkiyet hakkı için önemli bir tehdit olmaktadır. Gerek kamu gerek özel mülkiyete konu olan arsaların hukukî teminattan bu derece uzak kalması hiçbir şekilde ihmal edilmiyecek bir problemin varlığını bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır. > b. Gecekondu yapımını önleyememe ve mevcutları tasfiye edememe. Kadastro olmadığı takdirde kamu otoriteleri, gecekondu önleme ve tasfiye edilecekler için de ikâme imkânı verecek tasfiye bölgeleri tesbit edemiyecektir. Bunun da iki yönü vardır. Bir kere nereleri kamu arazisi nereleri özel arazi olduğu bilinmediği için önleme ve tasfiye için yer gösterilemiyecek ikinci olarak böyle bir yer gösterilse bile, ilgili şahsa tapusu verilemiyeceği için yeni bir gecekondu kurul- muş olacak ve neticede gecekondu sadece yer ve şekil değiştirmiş fakat hüviyetini devam ettirmiş olacaktır. Kadastro yapılmayınca, yapılmış olan imar plânlan da uygulanma şansını kaybedecektir. Zira gerekli kamulaştırmalar, mülkiyetin hukukî ve teknik belgesi olmadığından yapılâmıyacak ve şehirleşme kontrol dışı bir gelişme ve oluşum içi ne düşecektir. * Bugün yurdumuzda hızlı bir şehirleşme hareketi vardır. Kadastro sorununun henüz çözülememiş olması bu harekete normalin üzerinde bir hız vermektedir. Bilindiği gibi şehirleşmenin hızını tayin eden faktörler içinde ikisi önemlidir. a. Şehirlerin çekmesi. b. Köylerin itmesi. Bu faktörlerin birincisi bugün-hissedilir bir tesire sahiptir. Fakat ikinci fak- torun anormal yüksek tesiri şehirteşme hızını geniş ölçüde arttırmaktadır. Bunu kısaca şöyle açıklayabiliriz. Köyde yaşayanlar, elde ettikleri gelirden bir miktar tasarruf edebildiği taktirde arazi almak istemekte fakat alacağı arazinin devletin hukukî ve teknik teminatından (tapu) mahrum oluşu onu durdurmakta ve elindeki para ite şehre gitmeyi tercih etmektedir. Tasarruf imkânlarından mahrum olan çiftçiye de ihtiyacı olduğu toprağı devlet verememektedir. Zira Devlet arazileri henüz tam olarak tesbit edilememiştir. Bu durumda olan birisi de şehrin mihneti i hayatını köye tercih ederek şehre gitmektedir. Orada da belki tasarrufu ol-mıyacak fakat hiç olmazsa şehir hayatının nimetlerinden faydalanacaktır. -.9

11 Diğer yandan bir kısım arazi sahipleri de, ellerindeki araziyi haricen satarak şehre gitmektedir. Zira, elindeki toprağa tam olarak sahip olma hissini duyamamakta ve sahibi olacağı bir şeye kavuşmak için şehre gitmektedir. Ayrıca, elindeki tapusuz araziye yatırım yapamamaktadır. Bunun da iki sebebi vardır. Bir kere tam olarak sahiplik hissini duyamadığı bir yere elindeki imkânları harcıyarak ya tırım yapmamaktadır. İkinci olarak kredi alarak yatırım yapmak istese bile bu sefer de tapusu olmadığı için donatım ve çevirme kredisi gibi kredileri alamadığı için yatırım da yapamamaktadır. " Köylerin itmesinde kadastronun dolaylı ve üçüncü tesiri de arazi toplulaştır-, masını önlemekle ortaya çıkar. Burada da esas mesele Ölüm, satış, devir v.s. sebeplerle, arazinin gittikçe parçalanan küçük parçalara ayrılmasıdır. Bu durum, küçük arazilerin geliri ile ailelerin geçimini sağlamadığı gibi verimi arttırmak için alınan ek tedbirlerin de maliyetini çoğu kereler karşılıyamamakta ve ayrıca sınır ^.olarak bırakılan aralıklar toplandığı zaman büyük alanların üretimden çekildiği görülmektedir. İşte bu durumda geçimini topraktan sağlayamayan köy nüfusu şeh-,..re* göçe karar vermektedir. ı Asayiş olayları ve adalet organlarının çalışması yönünden de, kadastronun, gerekli tempoya kavuşamamış olması çeşitli problemleri ortaya çıkarmaktadır. Bu ' 'konudaki fikrimizi daha iyi açıklayabilmek amacı ile Adalet yılının açılışı dolayısıyla, Yargıtay Birinci Başkan Vekili'nin konuşmasının bir bölümü aynen aşağıya alınmıştır.? «Her zaman yargı yerlerindeki işlerin çokluğundan şikâyet ederiz. Bunun nedenleri üzerinde durmak, nedenleri ortadan kaldırmak, suyu başından kesmek gerekir. Bir örnek vermek istiyorum. Hukuk Mahkemelerindeki işlerin çoğu gayrimenkul mallarla ilgilidir. Yargıtayın 11 Hukuk Dairesinden 5'i gayrimenkul işleri ile uğraşır. Bu hal gayrimenkul malların henüz zapt ve raptaltına alınmamış olmasından, kadastro ve tapu işlerinin tamamlanmamasından ileri gelmektedir. Gayrimenkul yüzünden çeşitli suçlar işlenmekte ve ceza mahkemelerinin işleri artmaktadır. Kadastro ve tapulama işlerinin çabuk yürümesi imkânları sağlanmamıştır. Bu işlere gerekli çabukluğun verilmesi, gayrimenkullerin kadastro sistemine uygun olarak kütüklere geçirilmesi ve bu işlerin kısa bir süre içinde tamamlanması imkânı sağlandığı taktirde adalet yargı yerlerinin işleri de ehemmiyetli derecede azalacaktır.» Kadastro sorunumuzun bugünkü durumu tarım sektörü içinde de önemli konuları birer problem haline getirmektedir. Teferruatı ile birlikte ele alındığı zaman görülür ki her bir problem hem tarım sektörü hem de yurt kalkınması yönünden hayati derecede önem taşımaktadır. Bu problemlere aşağıda özet olarak * kısaca ve sıra ile temas edilmiştir. a. Köy tüzel kişilerine ait olan mer'aların yerlerinin, hudutlarının ve mülkiyet durumlarının Devlet'in tapu sicilinde yer almış olması hem mer'a ihtilâf ye kavgalarına sebep olmakta, hem mer'alardan çalınan arazi fertlerin zilyetliği altında tarım arazisi olarak kullanılmakta ve hem de mer'alara gerekli bakım ve ihtimam gösterilmediği için hayvanlarımızdan beklediğimiz et süt ve diğer ürünler normal seviyesinin oldukça altında kalmaktadır. 10

12 b. Tarım İçin önemli olan arazi sulaması da, toprağa ait hukukî ve teknik şartların resmî hüviyet kazanamaması sebebiyle gerçekleşememektedir. c. Tarımda olduğu kadar ticarette de önemli yeri olan ipotek mukabili kredi konusu, ipoteğe esas olacak tapunun olmayışı sebebiyle gereği gibi işleyememektedir. d. Toprak sahiplerinin elinde tapularının olmayışı sebebiyle ziraî kredi uy gulaması yetersiz bir seviyede kalmaktadır. Bunun sonucu olarak tarım, gerekli krediden yoksun kalmakta, çiftçilerin kendi aralarında kooperatifleşmesi gerçek leşmemekte, kuru ziraat yerine yoğun ziraat ikâme edilememektedir. Bunun sonu cu olarak da Türkiye tarımının bünyesine, arazi kullanımına ve tarımsal rantabilite ve prodüktiviteye geniş ölçüde tesir edilmektedir. Bu tesirin olumsuz yönde olduğu da bir gerçektir. e. Tarım işçilerinin sigortalanması ve tarımsal sigorta konusu da kadastro so rununun çözümlenmemiş olması sebebiyle halen ulaşılması gereken fakat ulaşama dığımız bir konu olarak durmaktadır. j f. Tarım reformu anlayışı içinde müessir tedbirler alarak tarım sektörünün bünyesindeki aksaklıkları gidermek için şahıslar ve araziler yönünden gerekli bilgi elde mevcut olmadığı için ön plânda bir kadastro çalışmasının yaygın bir şekilde yurt sathına yayılması gerekmektedir. g. Toprak dağıtımı çalışmaları verim ve süratten oldukça uzak bir şekilde yapılmaktadır. Zira, hazine arazisinin nerede ve ne kadar bulunduğu, topraklı, az topraklı ve topraksız çiftçi ailelerinin sayısı ve yurt düzeyinde gösterdiği dağılım bilinmemektedir. h. Gerek tarım gerek şehir hayatı, gerek sulama ve gerekse içme ve kullanma yönünden hayatî değere haiz olan su kaynaklarının kullanılışı için gerekli düzen kurulamamaktadır, kadastro dâvamız çözüme bağlanmadığı için. i. Kadastronun çözüme bağlanmamış olması gayrimenkuller konusunda gerekli emniyet ve istikrar düzeninin gerçekleşmesini önlemektedir. Bugün tapusuz tarla ve onun sahibi Türkiye için hem bir vakıa hem de bir problemdir. Konu bir sosyal problem olduğu kadar, Medeni Kanun'un gerçek yürürlüğe kavuşması ya da tatbikattaki yerinin hukuken olmasa bile fiilen zayıflaması gibi iki zıt sonucu karşımıza çıkarmakta ve bizi, gerekli tedbirleri almak için ikaz etmektedir. Tabiî âfetlerin meydana gelmesini müteakip yerinde alınacak ıslah ve kre di tedbirleri kadastrosuz olamamaktadır. Varto depreminden sonra, ilk alınan ted bir bölgede kadastro çalışmalarının başlatılması olmuştur. Zira kamu ve şahıs mal larını tesbit etmeden ve kimin varlığının ne derece hasara uğradığını tesbit ederek gerekli krediyi vermeden önce kadastro çalışmalarının sonuçlarını beklemek gerek miştir. Bunun gibi, âfetler vs. sebeplerle iç göçlerin iskânı ve dışardan gelecek göçmenlerin iskânı için yer seçimi ve uygulama esaslarının tesbitinde en hızlı ve olumlu sonuç, ancak, yurt kadastrosunun halledildiği zaman alınabilecektir. Kadastro aynı zamanda çeşitli yatırım projelerinin ilk şartını teşkil etmek tedir, Keban barajı çalışmaları ancak o bölgenin kadastrosunun bitiminden sonra başlıyabilmiştir. 11

13 Kadastronun eksikliği devletin vergi ve harç gelirlerinde de menfî şekilde etkisini göstermektedir. T966 yılında, yalnız gayrimenkul alım satımı dolayısıyla takriben 250 milyon TL.'lık emlâk alım vergisi tahsilatı sağlanmıştır. Kadastro bit miş olsaydı bu miktar 1,5 milyar TL. olacak idi. Medenî Kanun'un maddeleri ile düzenlenmiş olan ipotekli borç senedi ve irat senedi müessesesi, halen çalışmaz durumdadır. Bunun da en önemli sebebi, gayrimenkullerin tapudan yoksun oluşudur. Buraya kadar olan açıklamalarımızla kadastronun Türkiye yönünden önemini arzetmeğe çalıştım. Bu noktayı iyi bir şekilde işledikten sonra üzerinde durulması gereken ana problem Türkiye kadastrosunun ne kadar zamanda bitirileceği; bu ko-?nudaki mevcut alternatifler arasında seçim yaparken hazırlamamız gereken şartlar ve elde edeceğimiz sonuçların tesbitidir. Türkiye'de kadastrosu yapılacak sahanın alanına n, kadastro mevzuu olan sa- /ha alanına (yapılmış olanlar da dahil) N diyelim. Bitirilmiş olan kadastroyu elde,. Edebilmek için geçen zaman t, harcanan paraya da P diyelim, bu duruma göre aca- '.*ba, aşağıdaki orantıları kurabilirmiyiz.» '. A) N-n alanını t kadar zamanda kadastrolarsak ' - n alanını x kadar zamanda kadastrolarız Buna göre de t.n ; ; >. % - - N-n B) N-n alanını p kadar kaynak kullanarak kadastrolarsak n alanını x kadar kaynak kullanarak kadastrolarız t Buna göre t.n % = : N-n Toplumun bütünü ile bir tekâmül içinde olduğunu unutursak bu orantılar doğrudur. Fakat toplum alışkanlıklarının ve kültürünün, ihtiyaçların, bilgi ve teknolojik seviyenin, mevcut kapasitenin ve bu kapasiteyi meydana getiren unsurlar (bilgidonatım-personel sayısı) arasındaki oranların, satınalma gücünün değiştiği bîr gerçek olduğuna göre yukarıdaki orantıların realist bir sonuç vermiyeceği de bir başka gerçek olmaktadır. Bu orantılar bir sonuç vermiyeceğine göre, kadastronun bitirileceği zamanı veya bu zamanın çeşitli anternatifleririi nasıl hesaplıya-biliriz öyleyse. Bu soruya karekteri itibariyle genellik arzeden kıyaslamalara gitmiyerek, kadastro yapmanın unsurlarına dayanan bir analiz ve bu unsurların çeşitli oranlarda bir araya getirilmesini öngören bir sentez yolunu kullanacağız. Kadastro çalışmaları yürütülürken belirli bir organizasyona uyulması belirli bir teknoloji tatbiki, bu iki unsura uyacak şekilde personel istihdamı ve bu üç unsurun birlikte kullanılmasıyla elde edilecek sonucun belirli bir zamana sığdırılması gereklidir. Kullanacağımız bu metodda ölçü ve kararlarımıza temel olan unsurlar işte bunlardır. Yani S2

14 a)organizasyon b)teknoloji c)personel d)zaman *' Bu unsurları kısaca açıklıyalım.. a) Organizasyon içinde anladığımız konular şunlardır: 1 Hizmetin bir genel plânlamaya tâbi olup olmaması. 2 Hizmeti yürütecek kuruluşun organizasyonu (a) Örgüt (b) donatım 3 Bölge içi çalışma plânlaması yapılıp yapılmadığı 4 Merkez ve taşra arasındaki hizmet koordinasyonu 5 Uygulanan yönetmelikler. 6 Hizmet içi eğitim uygulanıp uygulanmadığı. Yönetenler için Yönetilenler için. b) Teknoloji içinde anladığımız konular şunlardır : 1 Çalışma metodu a)fotogrametrik b)klâsik c)arazi sınıflarına göre, bu metodlarda aranacak incelik 2 Donatım durumu. a)motorize olunup olunmadığı b)yeni ve sürat sağlayıcı âletlerin kullanılıp kullanılmadığı. ç) Yardımcı âlet ve düz işçi kullanılıp kullanılmadığı c) Personel içinde anladığımız konular şunlardır : 1 Personelin vasıfları : Hukukçu ve idareci-mühendis-teknisyen. 2? Personelin sayısı (her bir vasıf için ne miktar personel var) 3 Personel yetiştirmeye verilen Önem. d) Zaman içinde anladığımız konu ise zamanın kullanılış şeklidir. Bu da : 1 Arazi çalışmalarında : Fiilen arazide çalışılan müddet 2 Kıymetlendirmede: 24 saatin ne kadarının kıymetlendirme için kullanıldığı (1 postada 8 saat 2 posta da 16 saat, 3 postada 24 saat gibi) ^ İşte bu 4 unsur kadastronun temelini teşkil eder ve dolayısıyla da kadastro çalışmalarının maliyetini yine bu 4 unsur tayin eder. O halde bu unsurlardan her birinin maliyet içindeki oranı ve belirli bir maliyet rakamı içindeki kesin payları nelerdir. Yani her unsur maliyetin % kaçını teşkil eder ve meselâ A TL. lık bîr maliyetin kaç TL. sı organizasyonun payıdır. Bunu hesaplamak için de, maliyet 100 olarak kabul edilmiş ve (bugünkü mevcut şartlar gözönüne alınarak) aşağıdaki tablo yapılmıştfr. Organizasyon a Teknoloji b Personel c Zaman d T o p l a m ' 100 ' 13

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dergimiz sayfalarmm, meslektaşlarımıza ve mesleğimize Mgi duyanlara açık bulunduğunu zevkle ifade ederken hepimize hayırlı olmasını dileriz.

Dergimiz sayfalarmm, meslektaşlarımıza ve mesleğimize Mgi duyanlara açık bulunduğunu zevkle ifade ederken hepimize hayırlı olmasını dileriz. Bir cemiyet hayatına kıyasla 10 yıl gibi kısa bir mazisi olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğimiz ve ihtisas Odamız* 7303 sayılı kanım ffle muaddel 6235 sayılı kamunla kendilerine verilen, mesleğin

Detaylı

KADASTRO ÇALIŞMALARI

KADASTRO ÇALIŞMALARI KADASTRO ÇALIŞMALARI Nihat ŞAHİN TKGM Gen. Müd. Yrd. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürlerim, sayın meslek büyüklerim, saygıdeğer hocalarım, sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz;

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2

r ~--~~----------~ TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM EGITIMDEKI YERI KURUMLARıNıN .1 ~L ~-=====~==~~ ...,... istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 r ~--~~----------~ istanbul. TIcARET ODA~I YAYıN No: 1993-2 TÜRKiYE'DE VE DÜNYADA ÖZEL ÖGRETiM KURUMLARıNıN...,.... EGITIMDEKI YERI - SEMiNEA - 14 EKiM 1992.1 ~L ~-=====~==~~ İSTANBUL TİCArtET ODASI YAYIN

Detaylı

olur ki, böylece süre 2t = 2,72788.10 -* olarak bulunmuş olur. Uzaklığı hesaplamak için sürenin yarısı hız ile çarpılmalıdır.

olur ki, böylece süre 2t = 2,72788.10 -* olarak bulunmuş olur. Uzaklığı hesaplamak için sürenin yarısı hız ile çarpılmalıdır. olur ki, böylece süre 2t = 2,72788.10 -* olarak bulunmuş olur. Uzaklığı hesaplamak için sürenin yarısı hız ile çarpılmalıdır. D = t. C Hız, havanın n kırılma indisine, kırılma indisi de nem, basınç dalganın

Detaylı

HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL 19 80

HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL 19 80 HÜSNÜTABİAT MATBAASI İSTANBUL 19 80 ÖNSÖZ Ülkemiz % 2,5 gibi hızlı bir nüfus artış hızı ile karşı karşıya bulunmaktadır. Kişi başına refah düzeyinin artırılabilmesi için nüfus plânlamasmm önemi ve gerekliliğini

Detaylı

Aydın GENÇOSMANOĞLU : Sayın Işıl, uygulamanın içinde bir kişi olarak eğitim kaynakları konusunda siz ne düşünyorsunuz?

Aydın GENÇOSMANOĞLU : Sayın Işıl, uygulamanın içinde bir kişi olarak eğitim kaynakları konusunda siz ne düşünyorsunuz? ğitim programında aktif roi oynayabilir. İkincisi; üniversitenin laboratuvar imkânları çok daha geniştir. Böylece, elemanın deneylerle ilgili olan gelişiminde de üniversite iyi bir baz sağlayabilir. özellikle

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ÖNSÖZ «İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sahada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI ENDÜSTRİYEL EKONOMİK TEKNİK I TURKI8H CHEMICAL ENGINEERING KEVIEVV T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASJ YAYIN ORGANI I INDUSTRIAL, ECONOMICAL AND TKCHNICAL TOPICS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Seminerin Takdimi... 5 AÇIŞ OTURUMU. İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN... 9 Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa PARLAK...

İÇİNDEKİLER. Seminerin Takdimi... 5 AÇIŞ OTURUMU. İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN... 9 Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa PARLAK... 1 İÇİNDEKİLER Seminerin Takdimi... 5 AÇIŞ OTURUMU İ.A.V. Başkanı Prof. Dr. M. Orhan DİKMEN... 9 Rekabet Kurumu Başkanı Mustafa PARLAK... 17 TEBLİĞ OTURUMU İşbu kitap, 22 Eylül 2006 Cuma günü, İ.T.O. Meclis

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

4.1 Vizyon:... 82 4.2 Misyon... 82 5 Amaçlar, Hedefler, Stratejiler Ve Performans Göstergeleri... 82 6 İzleme Değerlendirme... 85 7 Sonuç...

4.1 Vizyon:... 82 4.2 Misyon... 82 5 Amaçlar, Hedefler, Stratejiler Ve Performans Göstergeleri... 82 6 İzleme Değerlendirme... 85 7 Sonuç... GİRİŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER... 1 Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 3 1 Stratejik Plan Hazırlama Süreci... 4 1.1 Hazırlık ve Alt Yapı Çalışmaları... 4 1.2 Stratejik Plan Çalışma Programı...

Detaylı

İSTANBUL A GÖÇÜN YÖNETİMİ

İSTANBUL A GÖÇÜN YÖNETİMİ 2006/189 İSTANBUL A GÖÇÜN YÖNETİMİ (Hukuk - İdari - Ekonomik ve Sosyal Tedbirler) SEMİNER AÇIŞ TEBLİĞLER PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 2 Eylül 2006 Cumartesi günü, Conrad İstanbul Balo Salonu n da

Detaylı

harita KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜLTENİ Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24

harita KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜLTENİ Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24 harita BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24 İki ayda bir yayınlanır BÜLTENİ Bursa Şubesi Yayınıdır KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı K HKMO

Detaylı

dikkate alma sorumlulukları yoktur.

dikkate alma sorumlulukları yoktur. ederek kıyı yağmasına neden olduğu. Köy senetli arsa satışlarında 650.000-1.000.000 TL/m2 fiyat uygulandığını (alıcı gibi davranarak öğrendiğimiz) köy defterine gerçek satış değeri yazılmayarak devletten

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER t TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XII. EĞİTİM TOPLANTISI 17-18 Kasım 1988 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ No.XII Yayına Hazırlayanlar:

Detaylı

TÜRKİ YE I. BESİ VE SÜT HAYVANCILIĞ I SEMPOZYUMU Bİ LDİ RİLERİ. 2-3 Aralık 1999-Menemen/İzmir. Editörler. Sibel TAN Yakup Erdal ERTÜRK

TÜRKİ YE I. BESİ VE SÜT HAYVANCILIĞ I SEMPOZYUMU Bİ LDİ RİLERİ. 2-3 Aralık 1999-Menemen/İzmir. Editörler. Sibel TAN Yakup Erdal ERTÜRK TÜRKİ YE I. BESİ VE SÜT HAYVANCILIĞ I SEMPOZYUMU Bİ LDİ RİLERİ 2-3 Aralık 1999-Menemen/İzmir Editörler Sibel TAN Yakup Erdal ERTÜRK Temmuz 2000 Ankara YAYIN NO:46 ISBN 975-407-062-8 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(10/66, 67, 68, 69, 70) Esas Numaralı Meclis. Araştırması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Deprem felaketi konusunda yapılan çalışmaların tüm yönleriyle incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun raporu... Sonraki sayfa >> Türkiye

Detaylı

y ö n e t i-, m i n d e, i arsa, ara- j zi düzen-1 e m e s i vergilendirme benzerinde gibi, kısaca ülke kalkınmasında mesleğimizin

y ö n e t i-, m i n d e, i arsa, ara- j zi düzen-1 e m e s i vergilendirme benzerinde gibi, kısaca ülke kalkınmasında mesleğimizin merkezi, yerel bütün ilişkileri yeni baştan bu anlamda düzenleyen bir yasa tasarısı ile karşı karşıya kalıyoruz. Buna karşı da Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, gerekli bütün yerlere bu tarihi hatadan

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3 DÖNEM: 2 TOPLANTI: 1 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ Cilt: 3 46. Birleşim İS. 2. 1966 Salı İçindekiler 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kağıtlar 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları 1. Millî Eğitim

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7. BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN. BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET...

TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7. BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN. BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET... İÇİNDEKİLER TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7 Bahar TANRISEVER YALÇIN BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET...13 İsmail OK BÜYÜKŞEHİR YASASI...14

Detaylı

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA 97 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-5 KASIM 97 ANKARA tmmob makina mühendisleri odası BÜYÜK MOTORLU ARAÇ ÜRETİMİ Tunç Koman ÖZGEÇMİŞ 944 doğumlu olan Tunç Koman F. Almanya'da Darmstadt Technische Hochschule'den

Detaylı

60. Yılında Su Filomuzun Amiral Gemisi: DSİ

60. Yılında Su Filomuzun Amiral Gemisi: DSİ 60. Yılında Su Filomuzun Amiral Gemisi: DSİ Dursun YILDIZ DSİ'nin tarihine bakıldığında önce 1914 yılında kurulan Umur-u Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi karşımıza çıkar. Bu kurum daha sonra 1925 yılında Sular

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı