1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı"

Transkript

1 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Madde adı Madde no. : : : (EINECS) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı : Maddelerin imalatı, Maddenin dağıtımı, Madde ve karışımların formülasyonu ve paketlemesi / tekrar paketlenmesi, Kaplamalarda Kullanım, Temizleyici Ajanlarda Kullanım, Petrol arama ve üretme işlemlerinde kullanım, Metal aracı akışkan / haddeleme yağları, Su arıtma kimyasalları, Agrokimyasal kullanımlar, Laboratuvarlarda kullanım, Diğer tüketici kullanımları 1.3 Güvenlik Bilgi Formu verenin Ayrıntılı Bilgileri 1.4 Acil durum telefonu Şirket Telefon Kayıt numarası Acil durum telefonu Lyondell Chemie Nederlands, B.V. Groot Handelsgebouw, Stationsplein AK Rotterdam Hollanda 31 (0) Elektronik posta adresi Sorumlu/yayınlayan kişi : 2. Tehlikelerin tanıtımı 2.1 Maddenin veya karışımın sınıflandırması Sınıflandırması (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) GHS'e göre tehlikeli madde değildir. AB Direktiflerine göre sınıflandırma 67/548/AET veya 1999/45/ET, değiştirildiği haliyle AT-67/548/EEC ya da 1999/45/EC direktiflerine göre bu madde ya da karışım zararalı değildir. 2.2 Etiket elemanları Etiketleme, AB Direktifleri 67/548/EEC veya 1999/45/EC uyarıncadır, değiştirildiği haliyle GHS'e göre tehlikeli madde değildir. 2.3 Diğer tehlikeler 1 / 15

2 Bu güvenlik veri sayfası tehlikeli maddelerle ilgili 67/548/EEC ve tehlikeli preparatlarla ilgili 1999/45/EC AB Direktifleri ile uyumlu olarak hazırlanmıştır. 3. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi 3.1 Maddeler Kimyasal yapısı : Maddesi Kimyasal İsmi CAS-No. EINECS-No. / ELINCS-No./EC-No Konsantrasyon [%] <= İlk yardım önlemleri 4.1 Gerekli ilk yardım önlemleri tanımı Genel öneri : Bu ürün düşük akut toksisiteye sahiptir. Özel ilk yardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur. Kendinizi iyi hissetmezseniz tıbbi yardım alınız. (Gerektiği durumda etiketi gösteriniz). Solunması halinde Deriyle teması halinde Gözle teması halinde Yutulması halinde : Maruz kalarak etkilenmişse, hastayı derhal temiz havaya çıkarın. Gerektiğinde oksijen veya suni solunum sağlayın. Acil tıbbi müdahale sağlayın. Derhal harekete geçmek çok önemlidir. : Gerektiğinde kirlenmiş giysileri çıkarın. Deriyi hafif sabun ve suyla iyice yıkayın. Ilık suyla 15 dakika yıkayın. Yapışkansa, önce susuz temizleyici kullanın. Rahatsizlik devam ederse tibbi yardima basvurun. : Ara sira üst ve alt göz kapagini kaldirarak bol miktarda düsük basinçli temiz su ile gözleri 15 dakika iyice yikayin. Eger tahris gegeçmiyorsa, tibbi yardima basvurun. : Bu malzeme büyük miktarlarda yutulursa hafif sağlık tehlikesi yaratabilir. Yüksek dozları merkezi sinir sistemi baskılanmasına (yorgunluk, baş dönmesi, muhtemelen dikkat eksikliği ile birlikte ağır maruz kalma vakalarında bayılma, koma ve ölüm) neden olabilir. Büyük miktarda yutulduğunda, hasta tamamen kendindeyse ılık su verin (1/2 litre/1 pint). KUSMAYA YOL AÇMAYIN. Akciğere zarar tehlikesi zehirlenme tehlikesinden daha fazladır. Acil tıbbi müdahale sağlayın. 4.2 En önemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli 2 / 15

3 4.3 Acil tıbbi yardım endikasyonu ve gerekli özel tedavi (gerekirse) Tedavi : Semptomatik tedavi uygulayınız. Aşırı derecede maruz kalmanın tedavisi, semptomların kontrol edilmesine ve hastanın durumuna yönelik olmalıdır. 5. Yangınla mücadele önlemleri 5.1 Söndürme ortamı Uygun yangın söndürücüler : KÜÇÜK YANGIN: Kuru kimyasal, CO2, su spreyi veya normal köpük kullanın. BÜYÜK YANGIN: Su spreyi, sis şeklinde su veya normal köpük kullanın. Doğrudan su dökmeyin. Uygun olamayan söndürme : Sürekli su akimi kullanmayin. maddeleri 5.2 Madde veya karışımdan çıkan özel tehlikeler Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Yangın ısısı yanıcı buhar üretebilir. Buharlar, havayla karıştıklarında ve ateşleme kaynağına maruz kaldıklarında, açık yerlerde yanabilir veya kapalı yerlerde patlayabilirler. Yanıcı buharlar havadan daha ağır olabilir ve tutuşup buhar kaynağına geri parlamadan önce zemin boyunca uzun mesafeler gidebilir. İnce spreyler/buğular normal yanma noktasının altındaki sıcaklıklarda yanabilir. Isı, kapalı kapları kıracak/yangını dağıtacak/yanma/yaralanma riskini artıracak kadar basınç yaratabilir. Yangin söndükten yeterli bir süre sonra, konteynerleri bol miktarda su ile sogutun. Yangin alanindaki tanklardan daima uzak durun. Büyük yanginlarda, insansiz hortumlar veya monitör basliklari kullanin. Eger bu mümkün degilse, bölgeden çikin ve yangina müdahale etmeyin. Eger risk almadan yapabilirseniz, konteynerleri yangin alanindan uzaga tasiyin. Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır. 5.3 İtfaiye için tavsiyeler Yangın söndürme ekipi için özel koruyucu ekipmanlar : Uygun bir pozitif basınçlı bağımsız solunum aygıtı ve itfaiyeci takımı kullanın. Yapisal itfaiyeci koruyucu giysisi, yalnizca sinirli ölçüde koruma saglayacaktir. 6. Kaza sonucu yayılma önlemleri 6.1 Kişisel önlemler, korunma araçları ve acil durum prosedürleri Kişisel önlemler : Temizlik sadece eğitimli ve uygun donanıma sahip personel 3 / 15

4 tarafından yapılmalıdır. 6.2 Çevresel önlemler Çevresel önlemler : Çevresel maruz kalma ve riskin kapsamlı bir değerlendirmesi çevreye salınmanın kontrol edilmesi için herhangi bir özel risk yönetimi uygulamasının gerekmediğine işaret etmektedir. 6.3 Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler Temizleme yöntemleri : Bütün yanma kaynaklarini ortadan kaldirin. Bu ürünle işlem yapılırken kullanılan tüm ekipmanlar topraklanmalıdır. Dökülen materyale dokunmayin ya da üzerinde yürümeyin. Risk almadan yapabiliyorsaniz, sizintiyi durdurun. Su yollarina, kanalizasyonlara, bodrumlara veya kapali alanlara girmesini önleyin. Buhar miktarinin azaltilmasi için buhar baskilayici köpük kullanilabilir. Kuru toprak, kum veya yanici olmayan bir malzemeye emdirin veya bunlardan biriyle üzerini örtün ve konteynerlere aktarin. Emdirilmis materyali toplamak için, temiz ve kivilcima yol açmayan araçlar kullanin. Elleçleme ve depolama 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler Güvenli elleçleme önerileri : Kullanılmadığı zaman konteyneri sıkıca kapalı tutun. Bu çözücü distilasyon gibi işlemlerde kullanıldığında peroksit oluşumu potansiyeli artar. Yalnız kıvılcım yapmayan aletler kullanın. Transfere başlamadan önce konteynerleri uygun şekilde topraklayın. Parlama noktaları 60 ºC (140 ºF) veya altında olan propilen glikol eterler sabit saha kaplarına aktarılırken, kap aktarımdan önce gazlardan arındırılmalı ve asal ortam oluşturulmalıdır. Nakliye konteyneri içerisindeki ürünün ve ortamın sıcaklığı ürünün parlama noktasından en az 16,7 ºC (30 ºF) düşükse, propilen glikol eterler hava atmosferinde aktarılabilir. Yüklemeden sonra, taşıma konteynerinin içindekilerin sıcaklığı sonradan herhangi bir taşıma işlemi sırasında ürünün parlama noktasının 16,7 ºC (30 ºF) altında olan bir sıcaklığı geçecekse, bir azot örtüsü altına alınmaları gereklidir. Ürünün parlama noktası taşıma konteynerindeki ortam sıcaklığı veya ürünün saklama sıcaklığının 16,7 ºC den (30 ºF) daha az üzerindeyse, konteyner yüklemeden önce azotla gazlardan arındırılmalı ve asal ortam oluşturulmalı ve yüklemeden sonra azot örtüsü altına alınmalıdır. Boş konteynerleri dikkatle ele alın. Boşaltılıktan sonra yanıcı artık/tortu kalabilir. Parlama noktasına bakılmaksızın, atmosfer havasıyla teslim alındıklarında tüm boş nakliye konteynerlerinin gazlardan 4 / 15

5 arındırılması tavsiye edilir. Bakım veya onarımdan önce sistemleri veya teçhizatı izole edin, havalandırın, akıtın/süzün, yıkayın ve temizleyin. Yeterli kişisel korunma ekipmanı kullanın. Kapatılmış alana girişle ilgili önlemleri izleyin. Yangınla-mücadele sınıfı : Yanıcı değildir. 7.2 Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Yalnız sıkıca kapalı, uygun şekilde havalandırılmış konteynerlerde, ısıdan, kıvılcımlardan, açık alevden ve kuvvetli yükseltgen maddelerden uzakta saklayın. Düzgün etiketlenmiş kaplarda saklayınız. Çok reaktif peroksitlerin oluşma olanağını en aza indirmek için azot atmosferi altında depolanması tavsiye edilir. Depolama koşullarıyla ilgili ilave bilgiler Genel depolama için öneriler : Bu ürün, havaya maruz kaldığında su emecektir. : Karbon çelik Yumuşak çelik/bakırdan dolayı hafif renk değişiminden kaçınmak için uygun şekilde kaplı çelik/paslanmaz çelik içinde saklayın. Bazı plastikler/kauçuklar Glikol Esterlerin/ Esterlerin saldırısına uğrar. 7.3 Özel son kullanım(lar) : Bakınız Bölüm Maruziyet kontrolleri/kişisel koruma 8.1 Kontrol parametreleri Bileşenleri Dipropilen Glikol Monometil CAS- No Değer Kontrol parametreleri Düzeltme Esaslar STEL 150 ppm 2012 US (ACGIH) TWA 100 ppm 2012 US (ACGIH) Dipropilen Glikol Monometil TWA 50 ppm 308 mg/m3 December 17, /39/EC (EU) DN(M)EL : Son kullanma tarihi: Çalışanlar Maruz kalma yolları: Cilt ile temas 5 / 15

6 Olası sağlık etkileri: Uzun süreli Değer: 65 mg/kg vücut ağırlığı/gün Sistemik etkiler DN(M)EL : Son kullanma tarihi: Çalışanlar Maruz kalma yolları: Solunması halinde Olası sağlık etkileri: Uzun süreli Değer: 310 mg/m3 Sistemik etkiler DN(M)EL : Son kullanma tarihi: Genel Popülasyon Maruz kalma yolları: Cilt ile temas Olası sağlık etkileri: Uzun süreli Değer: 15 mg/kg vücut ağırlığı/gün Sistemik etkiler DN(M)EL : Son kullanma tarihi: Genel Popülasyon Maruz kalma yolları: Solunması halinde Olası sağlık etkileri: Uzun süreli Değer: 37.2 mg/m3 Sistemik etkiler DN(M)EL : Son kullanma tarihi: Genel Popülasyon Maruz kalma yolları: Yutulması halinde Olası sağlık etkileri: Uzun süreli Değer: 1.67 mg/kg vücut ağırlığı/gün PNEC : Tatlı su Değer: 19 mg/l Değerlendirme faktörü -100 PNEC : Deniz suyu Değer: 1.9 mg/l Değerlendirme faktörü PNEC : Su Değer: 190 mg/l Aralıklı Salınmalar, Değerlendirme faktörü -10 PNEC : Tatlı su sedimenti Değer: 70.2 mg/kg dw PNEC : Deniz sedimenti Değer: 7.02 mg/kg dw PNEC : Toprak Değer: 2.74 mg/kg PNEC : Atık Su Muamele Tesisi Değer: 4168 mg/l Değerlendirme faktörü Maruziyet kontrolü Mühendislik önlemleri 6 / 15

7 Maruz kalma limit(ler)ini karşılamak için genel oda havalandırmasına ek olarak yerel egzos gerekebilir. Kişisel koruyucu ekipmanlar Solunum sisteminin korunması Ellerin korunması Gözlerin korunması Deri ve vücudun korunması Hijyen önlemleri : Beklenen normal kullanım koşulları altında özel solunum koruması ekipmanı önerilmez. Belirli konsantrasyon limitlerinin aşıldığı ortamlarda çalışan isçiler, uygun, onaylanmış maskeler kullanmalıdır. Tip AP veya daha iyi, partikül ön filtreli, EN 140 uyumlu bir respiratör kullanın. : Seçilen koruyucu eldivenlerin bununla ilgili EN 374 standardını karşılaması gerekir. Eldiven materyali bütil kauçuk; materyal kalınlığı 0,5 mm, geçme süresi 480 dk. Eldivenler 8 saat kullanımdan sonra değiştirilmelidir. Bozunma veya kimyasal olarak delinme belirtileri varsa eldivenler atılmalı değiştirilmelidir. : Sıvının sıçraması veya sprey halinde dağılması nedeniyle gözle temas mümkün olduğunda göz koruyucu kullanın. Seçilen gözlükler veya iş gözlüklerinin Avrupa standardı EN 166'yı karşılaması gerekir. : Kullanım koşullarını bağlı olarak, koruyucu eldiven, önlük, bot, baş ve yüz koruyucusu giyilmelidir. Ürüne kimyasal olarak dirençli olan ve cilt temasını önleyen PPE kullanın. : Maruz kalma olasılığı bulunan yerlerin yakınında acil göz yıkama çeşmeleri ve emniyet duşları bulunmalıdır. İyi kişisel temizlik alışkanlıklarınız bulunsun. Yeme, içme, sigara veya tuvaletten önce ellerinizi yıkayın. Bulaşmış giyisileri çıkarınız ve tekrar kullanmadan önce yıkayınız. Dökülen malzemenin üstünde yürürken dikkatli olun. Çevresel maruziyet kontrolleri Genel öneri : Bakınız bölüm Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi Görünüş : sıvı Renk : Berrak, renksiz. Koku : e benzer koku. Parlama noktası : 75 C nin 1,013 hpa 7 / 15

8 Oksitleyici özellikler Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı : Madde veya karışım yükseltgen olarak sınıflandırılmamıştır. : 207 C nin 1,013 hpa Erime noktası/erime aralığı : -83 C nin 1,013 hpa Kaynama noktası/kaynama aralığı Buhar basıncı Yoğunluk : C nin 1,013 hpa : 37.1 Pa nin K : g/cc nin 20 C Not: (Su = 1.0) Su içinde çözünürlüğü : nin 25 C Not: Tam (Bütün Oranlarda). Dağılım katsayısı ( n- oktanol/su) Akışkanlık (viskozite, dinamik) Akışkanlık (viskozite, kinematik) : log POW: nin 25 C : ~4 mpa.s nin 25 C Not: (Brookfield). : 4.55 mm2/s nin 20 C Not: (statik) Nispi buhar yoğunluğu : ~5.1 nin C Not: (Hava = 1.0) Patlayıcılık özellikleri : Patlayıcı değildir 9.2 Diğer bilgiler 10. Kararlılık ve tepkime 10.1 Reaktivite Önerilen depolama koşullarında kararlıdır Kimyasal stabilite Kararlı 10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı Tehlikeli reaksiyonlar : Yer alması beklenmez. 8 / 15

9 10.4 Kaçınılması gereken durumlar Kaçınılması gereken durumlar 10.5 Uymayan malzemeler Kaçınılması gereken malzemeler : Hava veya oksijenle uzun süre temas. Bu çözücü distilasyon gibi işlemlerde kullanıldığında peroksit oluşumu potansiyeli artar. Isı, kıvılcım, açık alev, diğer ateşleme kaynakları ve oksitleme koşulları. Ateşleme, literatürde kendi kendine ateşlenme ve ateşleme sıcaklıkları olarak yayınlananların altındaki sıcaklıklarda yer labilir. : Hava veya oksijen. Nem ve nemlilik. Kuvvetli oksitleyici maddeler. Oksijenle reaksiyona girerek peroksitler oluşturabilir Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri Termik bozunma (dekompozisyon) : Karbon Monoksit ve diğer zehirli buharlar. : Not: Karbon Monoksit ve diğer zehirli buharlar. 11. Toksikoloji bilgisi 11.1 Toksikolojik etkileri hakkında bilgi Akut toksisite Akut oral toksisite : LD50: > 4,000 mg/kg Cinsi: sıçan MSS baskılanması, mide rahatsızlığı veya kusmaya neden olabilir. Bu materyal bir aspirasyon tehlikesidir. Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : LC50 (Solunum): 3.35 mg/l 552 ppm Maruziyet zamanı: 7 HOURS Cinsi: sıçan Buhara maruz kalma gözler, burun ve boğazda tahrişe neden olabilir. Hafif MSS baskılanmasına neden olabilir. Akut dermal toksisite : LD50 (Cilt): 9,510 mg/kg Cinsi: tavşan Ciltten emilebilir ve MSS baskılanması gibi toksik etkilere 9 / 15

10 Deri korozyonu/iritasyon neden olabilir. Ancak, çok yüksek düzeylere maruz kalma ciltte yaralanma veya sistemik toksisiteye neden olabilir. Cilt tahrişi Ciddi göz hasarı/tahrişi : Sınıflandırması: Cildi tahriş etmez. Göz tahrişi : Sınıflandırması: Gözleri tahriş etmez. Solunum veya deri hassasiyeti Duyarlılık Germ hücre mütagenliği Notlar Kansere neden olabilirlik : Sınıflandırması: Hassaslaştırıcı değildir : İn vitro ve in vivo mutajenisite testleri negatif bulunmuştur. Notlar : Bu materyal bir karsinojen olarak sınıflandırılmaz. Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu Doğurganlığa olan etkileri Sonuç Gelişme Üzerine Etkiler : Üremeye toksik değildir Sonuç : Hayvan çalışmalarından sonuçlar bu materyalin teratojenik olmadığını göstermektedir ve ayrıca anneye toksik olmayan dozlarda gelişmekte olan embriyo veya fetusa toksik değildir. Hedef Organ Sistemik Zehiri - Tekrar tekrar maruz kalma : Bu madde uzun süreli oral, solunum yoluyla veya dermal maruz kalma sonrasında sağlık açısından büyük bir endişe yaratmaz., Birkaç hayvan türüyle yapılan tekrarlanan maruz kalma çalışmaları bu glikol eterin >= 1000 mg/kg vücut ağırlığı/gün oral dozlarda, >= 4750 mg/kg vücut ağırlığı/gün dermal maruz kalmayla ve >= 300 ppm/gün buhar konsantrasyonlarında narkoz, artmış karaciğer ağırlığı ve/veya karaciğerde histopatolojik değişikliklere yol açabileceğini göstermiştir. Gözlendiğinde sedasyon bulguları genel olarak maruz kalmanın ilk birkaç haftasından sonra geçmiştir. 10 / 15

11 Tavşanların bu seyreltilmemiş maddeye tekrarlanan dermal yoldan maruz kalması, yüksek tekrarlanan dermal maruz kalma (9500 mg/kg vücut ağırlığı/gün) durumunda hafif dermal tahriş ve böbrek değişikliklerine yol açmıştır. 12. Ekoloji bilgisi 12.1 Zehirlilik Balıklar üzerinde toksisite : LC50: 10,000 mg/l Maruziyet zamanı: 96 HOURS Cinsi: Pimephales promelas (Sazan yavrusu) Balıklar için akut toksisitesi çok düşüktür. Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği : LC50: 1,919 mg/l Maruziyet zamanı: 48 HOURS Cinsi: Daphnia magna. Tatlı su ve denizde yaşayan omurgasızlara akut toksisite çok düşüktür. Bakteriler üzerinde toksisite : EC10: 4,168 mg/l Cinsi: Pseudomonas putida hücre büyümesi Bakteriler için toksisitesi düşüktür. Balıklar üzerinde toksisite (Kronik zehirlenme) : Ölçülmüş veri yoktur. QSAR (Kantitatif yapı-aktivite ilişkisi) temelli hesaplama düşük kronik toksisite öngörür. Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlara zehirliliği (Kronik zehirlenme) : NOEC: 0.5 mg/l Maruziyet zamanı: 22 d Cinsi: Daphnia magna. Kronik toksisitenin düşük olması beklenir Kalıcılık ve nitelik kaybı Biyolojik bozunma : Suda hidrolitik stabilite belirlenmemiştir ancak biyolojik olarak kolayca parçalanabilir (28 günde %79 parçalanır). 11 / 15

12 12.3 Biyolojik birikim potansiyeli Atmosferik buhar hızla fotoçözünürdür (yarı ömür <1 gün). Biyoakümülasyon : Bu materyal suda yüksek ölçüde çözünür ve suda veya toprakta yaşayan organizmalarda biyolojik olarak birikmesi beklenmez Topraktaki hareketliliği Çevresel ortamlar içerisinde dağılım : Tahmini <I>Koc </>değeri 10'dur ve toprakta çok yüksek mobiliteye işaret eder. Ortama salınırsa bu maddenin temel olarak su bölmesine dağılması beklenir (toprak yeraltı suyu ve belki gözenek suyu dahil). Ek öneri : Daha fazla bilgi yok. Çevredeki akıbeti ve izlediği yollar 12.5 PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları Bu madde kalıcı, biyolojik birikim yapan veya zehirli olarak kabul edilmemiştir (PBT)., Bu madde, ne çok kalıcı ne de çok biyolojik birikim yapan olarak kabul edilmiştir (vpvb) Diğer olumsuz etkiler Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Daha fazla bilgi yok. 13. Bertaraf etme bilgileri 13.1 Atık arıtma yöntemleri Ürün : Yanma olasılığı nedeniyle, kirlenmiş ürün, toprak ya da su, tehlikeli atık olabilir. İzin verilen yerlerdeki atık sahaları. Tescilli taşıyıcılar kullanın. Konsantre sıvıları yakın. Emisyonların uygun yönetmeliklere uymasını sağlayın. Seyreltilmiş aköz atık biyolojik parçalanmaya uğrar. Bitki biyolojik kütlesini aşırı yüklemeden/zehirlemeden kaçının. Atık maddenin uygun yönetmeliklere uymasını sağlayın. 14. Taşımacılık bilgisi Uygun yükleme ismi GLYCOL ETHERS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED, düzenlenmemiştir (DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER) 12 / 15

13 15. Mevzuat Bilgisi 15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/kanunlar Su kirliliğine sebep olan sınıf (Almanya) : WGK 1 az miktarda su kirlenmesine neden olan United States (US) : Deri Tebliğ hali Tüm içerikler aşağıdaki envanterdedir veya muaf tutulmuştur Ülke Avustralya Kanada Çin Avrupa Birliği Japonya Kore Filipinler ABD Yeni Zellanda Duyuru AICS DSL IECS EINECS ENCS/ISHL ECL PICCS TSCA NZIoC Ek global envanter bilgisi için adresine yazın Kimyasal Risk Değerlendirmesi Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerledirmesi yapılmıştır. 16. Diğer bilgiler Güvenlik bilgi formunun yenilenen bölümleri: İlk Edisyon Feragat Kısım 1'de çok sayıda yasal varlık ve kayıt numarası görüntülenebilir. Alıcı bu ürünü sağlayan yasal varlığı tanımlamak için sevkıyat belgelerine başvurmalıdır. Bu doküman, sağlık, emniyet ve çevre verileri dağıtma amacıyla yaratılmıştır. Bilgiler, bildiğimiz kadarıyla MSDS yayımlanması tarihinde doğrudur. Teknik özellik sayfası olmayıp, gösteriler veriler teknik özellik olarak yorumlanmamalıdır. Bu MSDS deki bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız kaynaklardan alınmıştır. Ancak verilen bilginin doğruluğu ile ilgili açık ya da dolaylı bir garanti söz konusu değildir. Verilen bazı bilgiler ve varılan sonuçlar maddenin kendisi üzerinde doğrudan test verilerine değil, diğer kaynaklara dayanmaktadır. Ürünün taşıma, depolama, kullanım ve atma koşulları ya da yöntemleri bizim kontrolümüz dışındadır ve bilgimiz dışında da olabilir. Bu ve diğer nedenlerle, bu ürünün taşınması, depolanması, kullanımı veya atılmasından kaynaklanan ya da herhangi bir şekilde bunlarla bağlantılı olan kayıp, zarar veya masraflar konusunda sorumluluk almıyor ve bu tür bir yükümlülüğü kabul etmiyoruz. Ürünün başka bir üründe bir bileşen olarak kullanılması durumunda, bu MSDS bilgileri geçerli olmayabilir. 13 / 15

14 Feragat Alkylate, Arconate, Arcosolv, Duopac, Duoprime, Filmex, MPDIOL, Polymeg, SAA-100, SAA- 101, TBAc, Tebol, T-Hydro ve Tufflo, LyondellBasell şirketler grubuna ait veya bu grup tarafından kullanılan ticari markalardır. Fiziksel ve kimyasal özellikler ve toksikolojik değerler için kullanılanlar gibi sayısal verilerin sunumu, basamakları üçlü gruplara ayırmak için nokta (.) ve ondalık işaretleyici olarak bir virgül (,) kullanılarak yapılır. Örneğin, 1.234,56 mg/kg = 1 234,56 mg/kg. 14 / 15

15 15 / 15

PROPYLENE GLYCOL INDUSTRIAL

PROPYLENE GLYCOL INDUSTRIAL 1.ÜRÜN VE ġġrket TANIMI GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Ürün ismi: Numara: 000000000000499202 Kimyasal Özellikleri: Glikoller CAS-No.: 57-55-6 EĢanlamlıları: Propilen Glikol, PG, 1,2-Dihidroksipropan, Monopropilen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: LONTREL* Extra Herbicide Çıkarma tarihi: 2012/12/19 Basım Tarihi : 19 Dec 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Karayollarındaki dizel motorlar için yakıt. Ürün Kodu : 002D2252 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 453/2010 EC ye göre) Motorin GÜVENLİK BİLGİ FORMU (REACH Ek II 45/2010 EC ye göre) Motorin 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ ACİL DURUM TELEFONU Motorin Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün : Ürün Tipi : Transmisyon yağı. Ürün Kodu : 001D8263 Imalatçı/ Tedarikçi : Shell & Turcas Petrol A.Ş. Karamancılar Is Merkezi Gulbahar Mh. Salih Tozan Sk.No:18bblk

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü

Malzeme Güvenlik Verileri Föyü 1. MADDE/PREPARAT VE ŞİRKET/İŞLETMENİN TANIMI Madde Adı : Ürün Kodu : S1111 İmalatçı/Tedarikçi : The Shell Company of Turkey Limited Karamancılar İş Merkezi Esentepe-Şişli TR-34394 Istanbul Turkey Telefon

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı