Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Ğ Ğ Ğ ç ç Ü Ü Ü

2 Ç Ş ğ ç Ş ğ ğ ç ğ ğ ğ ŞÇ Ş ç Ö ğ Ş ç ç ğ ğ ğ ğ Ş Ş ç Ş ŞÇ ç ç Ü Ö Ş ğ ğ ğ ğ ç ŞÇ Ü Ö ç ğ ç

3 Ü Ö ç Ş ç Ç Ü Ü ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç Ö Ş ğ ŞÇ ğ ğ ç ğ Ü ğ ç Ü ç ç ç ç Ş Ç Ö Ç Ş

4 ğ Ş ğ ğ ç ğ ğ Ş ğ ç ç ç ğ ç ğ ç ç ğ ŞÇ Ş Ş Ğ ç ğ ğ ç ç ğ ğ Ş ç Ü Ş ğ Ş Ç ğ Ö Ü Ğ ğ Ç Ç ğ ç ğ ğ Ç ç ç ğ ç ğ ç ç ç Ğ ğ Ö ç Ş ç ğ ğ ğ

5 ç ğ ç ğ ğ Ö ğ ç ç ç Ğ Ç Ş Ü ç ç ç Ğ ç ŞÇ Ö Ş Ş ğ ç ğ ç ç ç ğ Ç Ş ŞÜ ğ ğ ğ ğ ç ğ Ş Şç ğ ğ ç Ü ç ğ ğ ğ ğ ç Ö ÖÖ ğ ç ç ğ ğ Ş Ş ç Ö ç Ş Ç Ş ğ Ş Ö

6 Ş ğ ç ğ ç ç ç ç ç ç ç ç Ş ç ç ğ ç ğ ç ğ ç ç Ü ç ç ç ç ç ç ç ç Ğ ç Ü ç ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ş ŞÇ Ş ç Ü ç Ü

7 ğ ç Ü ç Ö Ü ç ç ç ğ ğ Ş ğ ğ ğ Ş ç Ç ğ ğ ç ğ ç ç ç Ş Ş ŞÇ ç ç ç Ü ç ç Ş Ş ç ç ç ğ Ş Ç ç ç ğ Ü ç Ü ğ ç

8 ç ğ Ç Ş ç ç ğ ç ğ Ğ Ö ç Ş Ş ŞÇ Ç ç ğ ç Ç Ş Ü ç ç Ç Ş ğ ç ğ Ü ç ç ç ç Ü ç ç ç Ü Ş ç ç ç Ü Ğ Ş ç ç ğ ç

9 ç ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç Ü ŞÇ ç ğ ğ ç ç Ç ç ç ç Ğ ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç Ü ŞÇ ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç Ğ ç ç ç ğ ç ğ ç Ü ç ç ŞÇ ğ ğ ç ç ğ

10 ç ğ ğ Ğ Ü Ç Ü ç ç ğ ç ç Ü Ü Ü ç ğ Ü ç Ü ç ğ ğ ğ ğ ç ğ Ç Ü ç ç ğ ç ç ç Ç Ş ğ ŞÇ ğ ç Ü ç ğ ç

11 ç ŞÇ çğ Ç Ş ç ç ğ ç ç ç Ş Ş ç Ş Ş Ş ç ç ç ç Ç Ü ç ç ç Ş ç Ş ğ Ş ç ç Ş

12 ç ğ ğ ç ç ğ ç Ü Ü ğ ğ ğ Ç Ğ ğ Ü Ç ğ ğ ğ ŞÇ ç ç Ü ğ ŞÇ Ş Ş Ş ç Ş Ü Ç Ç ğ Şç ğ Ş ğ ç Ü ç ç Ç Ç Ş ç ç ç Ş ŞÇ Ş ç ç Ş ğ Ş ç ç Ö Ş ğ ğ Ş Ş Ş ğç ç Ş ŞÇ Ş ğ ğ ŞÇ Ş Ğ ç ğ Ş ŞÇ ç ç ç

13 ç ğ ç Ç ç Ç Ş ŞÇ Ş Ö Ö Ç ç Ş ğ ç ç ğ Ç ğ ğ ğ Ç Ö ç ç ç ç Ş Ş ğ Ş ç Ç Ş Ü ç ğ» ç

14 ç ç ğ ç ç ğ Ğ ç ç ğ ç ğ ç ğ ğ Ü ç ğ ç ğ ğ ç ğ Ö Ü Ü ç ğ Ü ç Ü ç

15 ç ç Ö Ş ğ Ş ç ç ç Ç ç Ğ ç Ğ Ğ Ğ ğ ğ ğ ğ Ş Ş ğ ğ ğ ŞÇ Ç Ş ç Ş Ş ğ ç ç ğ ğ ğ Ğ Ğ ç ğ ç ğ ğç ğ ğ Ş ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç Ç Ş ğ ç ğ ç ğ ç ğ Ş ç ç Ç Ş ç ç ğ

16 ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ç ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ğ ğ ç ç ç ç ğ ğ ğ Ğ ğ ğ ç ç ğ ğ Ü ç ğ ğ ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ ç ğ ç ğ ğ ç ç ç

17 ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ğ ç ç Ç ğ ç ç ç Ç ç Ş ŞÇ ğ ğ ğ ç ç ğ ğ Ç ç ğ ğ ğ ğ Ş ğ ğ ç Ü Ç ç ç ç ğ ç ğ Ç ğ ç ğ ğ ç Ç Ş ğ Ş ç Ü

18 Ü Ş Ş ğ ğ ğ ç ç ğ ç ç ğ ç Ç Ş ŞÇ ç ğ ğ Ş ç ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ç ç ğ ŞÇ ç Ü ç Ş Ş ğ Ç ğ ç ç Ö ç ğ ğ Ü ç Ş Ş Ş Ş ğ ç ç ğ ğ ç ç ç ğ ğ ç Ş ç ç Ş Ç ğ ç Ş ğ Ş ç ğ

19 Ç ç Ö ç ç ç Ö Ü ç ç Ş Ş ğ Ş ç ç ğ ç ç ç Ç Ş Ö Ü ç ğ Ç ç ç ç ğ Ş ç

20 ğ ç ğ Ö ç ç ç ç ç ğ ç Ç ç ç ç Üç Ş Ö ç ğ ç ğ ğ ç ŞÇ Ş Ş ğ Ç Ş Ü ç ç ğ ç ğ ç ğ

21 ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ğ ğ ğ

22 Ğ ç ç ç ç ğ ç ç ç ğ ğ ğ Ş ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ Ü Ü ç Ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ğ ğ

23 Ö ç ğ ğ ğ ç ç ğ ç ç ç ĞÜ Ğ Ğ Ö Ü Ğ ğ ğ ğ ğ ç ç ç ç ç ç ğ ç ç ç ğ ğ ğ ğ ç ç ç ç ç ğ ğ ç ç ç ç ğ ç ç ç ç ç Ç ç ç ğ ğ ç ğ ç ğ

24 Ç Ş Ü ç ç Ö ğ ç ç ç Ö Ç ğ ğ ç ğ ç ğ ç ç ç ç Ü ç ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ç

25 ç Ğ Ş Ş Ü ç Ğ

26 Ğ ç

İ İ İ İ İç ğ ş ğ ş ğ İ Ğ ğ ğ ğ ç ş Ğ ş İ ş Çğ ğ ğ İ İş ğ İ İ ÖÜ ç ç ş Ü Ü ğ ç ş Ü ş ğ ş ğ ç ş öğ ğ öğ ğ ş ş ğ öğ ğ ş ç ş Öğ ç Öğ ğ Öğ ö ö ğ ğ ş İ ç Ç İ İİİ ğ Ü Ü İ İ İ İİ Ü Ü öğ ş öğ ş öğ ş ş ğ ç ç Ü İ

Detaylı

Ş ü ç ö Ü ç ö ö ç ç ö ç ö ç ü ü ç ü ü ç ç ç ç » Ğ Ğ ü ç ü ç ü ç ç ü ç ç ç ç ç ö ç ü ö çü ü ö «ç ü ç ö ç ü ç ç ç ü Ğ ç ü Üç ü ç Ü «ö ö ü ç ü ç ö ö ç Ö ç ç ü ö ç ö ü Ç Ğ ç ç ç ü Ğ ö ç» Ğ ç ç ö ç Ş Ç Ş Ş

Detaylı

BAŞLIYOR. ocak - mayıs 2015

BAŞLIYOR. ocak - mayıs 2015 BŞLIYOR. - 2015 CPSIM US / CPSIM TÜRKYE HKKIND ' : T Cp p z z p ö b G F j f p ç z f f p ç f ö ğ ğ.g ö ğ ö. b p b D T S p C K z B K Ü Ş OLMPYTLRI HKKIND I R L T Y P ç Ş OLM ğ b f p b h ç b p. b I R L T

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

Genel Müdür Fahrettin Yahşi

Genel Müdür Fahrettin Yahşi SUKUK G Müü Fhtt Yhş Tüy gb büyü hz yü ft gç b üfu hp ty tuf %10 gb üşü vy uğu gşt b ü ç büyü v c çğ f öc u şz çy. Bu b, tf hc y c f yğ büyü f v c çğ t f ç c ö z tt. Dz tf çv v uygu böy uc uu, h t b v

Detaylı

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet T ULULRR DNTĠ F f K Th: 11.05.2011 y: 2011/21 Ku: İ R K Ü L R k Büyük f N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 Fx : +90 212 286 10 51 www..c R O R Dv Hkk K Uygu İşk 2009/1 y Tğ Dğşkk p F D

Detaylı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 29.06.2012 y: 2012/75 Ku: İ R K Ü L E R R O R By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku y Ö:. By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku (Ku N:6327 ) 75 Nu kü

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında T ULULRR DNTĠ V....ġ. K İ R K Ü L R R O R Th: 16.03.2011 y: 2011/14 Ku: 6102 y Tük Tc Kuu Uygu Rh Hkk k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c 2 T ULULRR

Detaylı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı T ULULRR DENETĠ K Th: 09.01.2012 y: 2012/7 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 16 Nu Ö Tük Vg kü y Ö: 16 Nu Ö Tük Vg kü 2012/

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M F f K Th: 23.01.2012 y: 2012/10 Ku: Ġ R K Ü L E R M F f R O R 89 Nu G Vg G Tğ y Ö: 89 Nu G Vg G Tğ 2012/ 10 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-Ġu / TÜRKĠE E T : +90

Detaylı

arası çek P ünyanın Ger anal D S coin Bit

arası çek P ünyanın Ger anal D S coin Bit ı P k Böç Eg ı ç G ı. v çıkç. ğ ü ğ ı ı m zııkı ıım ı m k h ş mı v z m m ı z. c m v k üp p um p, u ş ç, fk km ş m, ı u k ümüş ı u üş ç f üz h h p Bc, u ü zm ş k h k m ğ p m h u ü. S h m ş u ğ m k h uğ

Detaylı

S Ġ R K Ü L E R R A P O R. I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

S Ġ R K Ü L E R R A P O R. I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRR DNTĠ V....ġ. K Ġ R K Ü L R R O R Th: y: 14.03.2011 2011/12 Ku: B ck p Hkk 6111 y Ku G Tğ R G y. Ö: 12.03.2011 h v 27872 (ük) y R G yy 1 N u B ck p Hkk 6111 y Ku G Tğ ; 6111 y Kuu 168 c Bkğ vğ

Detaylı

FNANSAL YÖNETM!" #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%'

FNANSAL YÖNETM! #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%' 1 !" #$ % & ' $ &( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-$'.' ' & -.'' / #$ $ $ %.''& 0#$) ' ) &% $$( $&.( $ ( $ ' $ ( ) )1 ( *.*.%' 2 %$ ( ) *! %$""#",.$ ' %* "" #"" " $ 2-1 * "" "$ + % 34-4* % #" & ' ($ + *'%&

Detaylı

www.akyuzlernalburiye.com.tr

www.akyuzlernalburiye.com.tr 8 NK TAŞLAMA TAŞLARI A RS BF 80 u KRB0 0x6.x6 A RS BF80 3,6 30 KRB x6.x A RS BF80 3,6 7 KRB x6.x A RS BF80,9 KRB70 80x6.x A RS BF80 6,3 KRB80 80x8.0x A RS BF80 7,00 KRB90 80xx A RS BF80 9,38 KRB0 30x6.x

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

FiberOptik. Çağdaş aydınlatma tarzı... FiberOptik

FiberOptik. Çağdaş aydınlatma tarzı... FiberOptik FiberOptik 24.3LED ve Fiberoptik Ürünler Kataloğu TR LED LEDLine DecoPendant CromaDown WallWasher CromaStreet CromaFloor AquaCroma CromaGardena CromaBollard LEDCell Elektronik FiberOptik Çağdaş aydınlatma

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı BIL-506 E-DEVLET ve E-DÖNÜŞÜM Genel Tanıtım Sunumu 2014-2015 Bahar Dönemi Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN http://msit.thk.edu.tr/ BIL-506

Detaylı

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZLERDE KULLANILAN CİHAZLAR Laboratuvarımız, Kömür Analiz Laboratuvarı, AR-GE Laboratuvarı ve Numune Hazırlama olmak üzere

Detaylı

FNANSAL YÖNETM!" #$ % & '$& ( ) *$$ *% $&$ & ( +, ) &% $$( $& -( $ ( $ ' $ ( ) )5 ( * - *-%'

FNANSAL YÖNETM! #$ % & '$& ( ) *$$ *% $&$ & ( +, ) &% $$( $& -( $ ( $ ' $ ( ) )5 ( * - *-%' 1 !" #$ % & '$& ( ) *$$ *% $&$ & ( +, % ) %$*-''&. -'' /#$ $ $ '-''&0%#'' 1)23+4#$) ' ) &% $$( $& -( $ ( $ ' $ ( ) )5 ( * - *-%' 2 %$ ( ) *!" %$##$#, -$ ' %* ## $## # % 4.5 * ## #% + %67.7*&$#' (!)% *(&'

Detaylı

ü İ ı ü İ ı İ üı İ ı ı ığı ı ı ı İ ü ü ü ı Ç İş İ ı ı ş ş ç ı ı Ü ı ı Ü ş ğı ç İ İ ö ü ü ı ı Ü ığı ı Ü ğı ı ş ü ü ü ğ ı ü ü ü ç ı ı ı ı Ü Ü ı ü ü ü ı çı ü öğ ç ü ü öğ ğ ıı ü ş ı ı ğ öğ ı ı ı öğ ş ığı ı

Detaylı

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 BENZENİN BOR KATKILI ELMAS (BDD) ELEKTROT ÜZERİNDE ELEKTROOKSİDASYONU 1 Electrooxidation of Benzene on Boron-Doped Diamond (BDD) Electrode* İzzet KISACIK Kimya Anabilim Dalı Birgül YAZICI Kimya Anabilim

Detaylı

AFİŞ ÇERÇEVELERİ. Kod Açıklama Görsel Ölçüsü. AFİŞ ÇERÇEVESİ - 20 mm. AFİŞ ÇERÇEVESİ - 25 mm Gönye Köşe. AFİŞ ÇERÇEVESİ - 25 mm Rondo Köşe

AFİŞ ÇERÇEVELERİ. Kod Açıklama Görsel Ölçüsü. AFİŞ ÇERÇEVESİ - 20 mm. AFİŞ ÇERÇEVESİ - 25 mm Gönye Köşe. AFİŞ ÇERÇEVESİ - 25 mm Rondo Köşe AFİŞ ÇERÇEVELERİ AFİŞ ÇERÇEVESİ - 20 mm AFİŞ ÇERÇEVESİ - 25 mm Gönye Köşe AFİŞ ÇERÇEVESİ - 25 mm Rondo Köşe AFİŞ ÇERÇEVESİ - 25 mm GÜVENLİKLİ AFİŞ ÇERÇEVESİ - 28 mm Gönye Köşe AFİŞ ÇERÇEVESİ - 28 mm Rondo

Detaylı