! "# $ : %& ' () $*+",-. /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "! "# $ : %& ' () $*+",-. /"

Transkript

1 !"#$: & ' ()$*+",-./

2 0 01 Türkiye nin demografik armaanı geçtiimiz günlerde ülkemizin gündemine oturmu durumda. Bu konuda pek çok ey yazıldı çizildi. Özetle Türkiye nin Avrupa Birlii perspektifi çerçevesinde genç nüfusumuzun önümüzdeki çeyrek asırda bize büyük bir armaan olduu ve ülkemize büyük avantajlar salayacaı düünülüyor. Bunun en önemli nedeni bugünkü genilemi Avrupa Birlii üyeleri ve aday ülkeler dahil AB nüfusunun yalanmakta olması yılında itim Reformu Giriimi projesini çeitli kurululara sunarken stanbul Politikalar Merkezi de bu savdan hareket etmi ancak ülkemizdeki genç bir nüfusu içeren demografik yapının önümüzdeki çeyrek asırda bizlere bir armaan olabilecei gibi önemli tehlikeleri de içerdiinin altını ısrarla çizmiti. Projenin ana savı önümüzdeki yıllarda bu genç nüfusumuzu eitemediimiz taktirde durumun bize bir armaan olamayacaı idi. Ayrıca proje, nüfusumuzu daha iyi eitelim derken hem eitimde sosyal adaleti vurguluyor hem de çoulcu, daha demokratik ve küresellemi bir dünyada kendi ayakları üzerinde durabilecek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaı yetitirebilmemizin üzerinde duruyordu. Projenin ısrarla altını çizdii özellikle temel eitim sistemimizde bu hedefler dikkate alınarak yapılacak reformlarla genç nüfusumuzu ülkemize bir demografik armaan haline getirebileceimiz idi. te bu amaçlarla Doç Dr. Can Fuat Gürlesel den bize Türkiye nin demografik yapısı ve bu yapının eitim sistemimiz için önümüzdeki yıllarda ne anlama geldii, ne gibi sorunlar sunduu, ne gibi fırsat pencereleri açtıı konusunda bir rapor hazırlamasını rica ettik. nancımız elimizde somut ve ayrıntılı bilgiler olmadan sorunu bütün boyutları ile incelemenin güç olacaı idi. Çok kaba istatistiksel bilgiler ile Türkiye nin genç bir nüfusu olduunu ileri sürmek mümkün ve bundan bazı görevler çıkarmak mümkün ama yetersiz. linizdeki rapor herkesin bugünlerde konutuu ve hemfikir olduu bir konuyu özellikle temel eitim açısından irdeliyor ve ileriye dönük projeksiyonlarla ayrıntılara indiriyor.!23!()4$'!25-!,)6!4 7-)-.32!.+'-!

3 9 / 01 :: ;0 '9 : : : :: : : :/ :<!" # $# :/ : : : && := ;0 '9 :> : ' :> :: ' ()(* :> : ' ()(* :! + / ;0 '9 < :, ' < ::! <: :! < :<!! <<!,$ # </?;0 '9 <>?: -. <>?/ /0 /:?;0 '9 //?: /! //?, /! /?<!, /A : 8&-$(-#)#!. $'6!7-)-.+!+.+ < *"2"! > 3

4 9 Bir zaman yolculuu makinasına girsek ve 2025 yılındaki Türkiye ye bakabilsek neler görürdük acaba? Neleri deitirir, neleri yeniden yapardık? Nelerden piman olurduk? Hangi kaçan fırsatlar için, keke önceden bilebilseydik derdik. Teknolojinin gücü henüz böyle bir bulua yetmiyor ama gelecee ilikin öngörülerde bulunmada bilimin eli kolu balı da deil. Bilimsel yöntem gelecee yönelik kestirimlerde bulunmamıza olanak tanıyor. Böylece bilim, bir anlamda bize gelecei göstererek, ileride piman olmamamız için müthi bir olanak sunuyor. Bu olanaı Türkiye nin geleceini planlarken kullanmalıyız. Bu rapor öncelikle bunu hedefliyor. Bu çalıma, son pimanlıın hiç fayda etmeyecei bir alan olan eitimde, gelecee dönük politikaların oluturulması çabalarına altyapı malzemesi sunmayı amaçlıyor. Daha güzel bir Türkiye ancak iyi eitilmi yurttalarla kurulabilir. itim planlaması, aslında ülkenin geleceinin de planlanmasıdır. Bilimsel yöntemlerle yapılmı analizler ve öngörüler, eitim politikalarının oluturulmasında rehber olmalıdır. Bu rapor böyle bir katkı salamayı amaçlıyor. itim reformu ve eitim politikaları dorudan insan ve nüfus ile ilgilidir. Bu nedenle özellikle uzun süreleri kapsayacak çalımalar öncesinde, toplumun demografik eilimlerini saptamak büyük önem taıyor. Türkiye nin apısındaki Fırsat raporu bu amaçla hazırlandı. Çalıma dönemine ilikin saptama ve öngörülerde bulunuyor. Rapor, Türkiye nin yakın geçmiindeki ve günümüzdeki nüfus dinamiklerine eitim penceresinden bakıyor ve gelecek 20 yılda neler olacaını öngörüyor. Bu raporun be ana bölümü var. Birinci bölümde, 1970 yılından bu yana oluan demografi trendleri ile eitim göstergeleri inceleniyor. Böylece 2000 yılı itibari ile gelinen nokta saptanıyor. kinci bölümde, 2025 yılına kadar olan dönem için demografi ve nüfus öngörüleri yapılarak eitim çaı nüfustaki olası gelimeler ortaya konuluyor ve böylece sayısal ihtiyaçlar belirleniyor. Yine bu bölümde demografik gelimeler, il grupları ve iller itibari ile de analiz ediliyor. Üçüncü bölümdeyse, bir parçası haline gelmeyi planladıımız Avrupa Birlii nin nüfusunun ne gibi bir deiim sürecinden geçtii irdeleniyor. Bu bölümde, Türkiye de yaanan demografik süreçler, AB ülkelerindeki dönüümle karılatırılıyor. Böylece, önümüzdeki fırsatlar ve engeller ortaya konuluyor. Dördüncü bölümde okullama oranlarındaki varsayımlara balı olarak igücünün eitim düzeyine ilikin senaryolar sunuluyor. 4

5 Son bölümde ise, elde ettiimiz bulgular ııında ortaya çıkan genel tablonun analizi sunuluyor. Bu raporun, Türkiye nin gelecekte piman olmamasını salayacak politikaların ve planlamaların oluturulmasına katkıda bulunması, en büyük dileimiz. Umarız, bu mütevazı zaman yolculuu, ufuk açıcı olur. Saygılarımızla, Dr. Can Fuat GÜRLSL 5

6 01 Türkiye de adeta sessiz bir devrim yaanıyor. Bu köklü deiimdeki tek ivme, Avrupa Birlii ne üyelik süreci deil elbette. Tepeden tırnaa toplumsal bir kabuk deitirme süreci söz konusu. Hereyden önce nüfusun profili, dolayısıyla toplumun temel dinamikleri deiiyor. Deiim sürecinin odak noktasında da, gençler ve eitim var. Türkiye de ilk kez nüfus artı hızı düüyor ve böylece eitimde kaliteyi ön plana çıkarmak mümkün hale geliyor. Yaadıımız toplumsal devinimi anlayabilir ve buna uygun eitim politikaları yaratabilirsek; bir baka deyile, yüksek kalitede ve yaygın düzeyde bir eitim hamlesi gerçekletirebilirsek, Türkiye yi fırsatlar ülkesi haline getirmek olanaı kapımızın önünde. Bu raporun be bölümü var. Öncelikle, yakın gelecekte Türkiye de nüfusu nasıl deiikliklerin beklediini ve mevcut eitim düzeyinin ne olduunu inceleyeiz. Yani, imdiki zamanın ve yakın geçmiin fotorafını çekeceiz. Ardından, ikinci bölümde 2025 yılına kadar Türkiye de nüfus dönüümleri ve eitim potansiyeline ilikin öngörülerde bulunacaız. Üçüncü bölümdeyse, bir parçası haline gelmeyi planladıımız Avrupa Birlii nin nüfusunun nasıl bir deiim sürecinden geçtiini gözleyeceiz. Bu bölümde, Türkiye de yaanan nüfus devinimleriyle AB ülkelerindeki dönüüm karılatırılacak. Böylece, önümüzdeki fırsatlar ve engeller ortaya konulacak. Son bölümde ise, elde ettiimiz bulgular ıında ortaya çıkan genel tablonun analizi sunulacak. Yakın geçmi ve imdiki zaman: Türkiye nasıl bir deiim geçiriyor? Tüm toplumlar, yıl arasında deien aralıklarla demografik dönüümler geçirir. Nüfus biliminde demografik geçi süreci olarak adlandırılan bu dönüümler, üç evrede gerçekleir ve her evrede farklı nüfus özellikleri gözlenir. Türkiye bir süredir, demografik geçi süreci nin ikinci evresine girmi bulunuyor. Bu evre, 2025 yılına kadar sürecek. imdi yaadıımız dönüüm sürecinin tohumları, son 30 (ve özellikle de son 15) yılda atıldı. Yaygın kanaat, Türkiye nin nüfusunun büyük bir hızla arttıı, yani 100 milyonluk Türkiye olma yolunda büyük hızla gidildiidir. Ancak, bilimsel saptamalar bu inanıı yalanlıyor. Aksine, veriler Türkiye de nüfus artı hızının beklenenin üzerinde yavaladıını gösteriyor. Bunun ardında, ekonomik ve sosyal nedenler sonucu, dourganlık ve doum hızının azalması var yılında doum hızı yüzde 3,5 idi yılındaysa bu oran yüzde 2,1 e indi. Aynı ekilde, dourganlık hızı da yarıdan fazla azalarak, 5,1 den 2,4 e dütü. Sonuç olarak nüfusun artı hızı, 2003 yılında yüzde 1,53 e dütü. Ayrıca, artık daha uzun yaıyoruz. Ölümlerin oranı, yüzde 2,7 den, yüzde 0,7 ye geriledi. 6

7 Nüfus artı hızının azalması, nüfusun azaldıı anlamına gelmiyor. Türkiye nüfusu, 1970 te 35,6 milyon iken, 2000 yılında 67,8 milyona ulatı. lbette artmaya da devam edecek, ancak artık eskisi kadar hızlı deil. Nüfusa yapısında deien tek olgu, artı hızı deil. Farklı ya gruplarının toplam nüfus içindeki oranları oynuyor: Çocukların oranı azalıyor: 0-14 ya grubu nüfus 1970 yılında 14,88 milyon iken 2000 yılında 18,65 milyona çıktı. Yani bu ya grubunun toplam nüfusa oranı yüzde 41,8 den 26,4 e geriledi ya grubu 1970 yılında 22 milyon iken, 2000 yılında 34,1 milyona yükseldi. Bir dier deyile toplam içinde payı yüzde 62,85 ten yaklaık yüzde 50 ye geriledi. Yetikin sayısı artıyor: deki esas genileme, nüfus içindeki payını yüzde 53,8 den yüzde 65,6 ya çıkaran ya grubunda oldu. Bu genilemenin iaret ettii husus, Türkiye nin 2000 yılı itibariyle hızla artan bir genç ve yetikin nüfusuna sahip olduu. Doal olarak, Türkiye nin içinde bulunduu ikinci demografik aamada nüfusun bu yapısı yetikin nüfus lehine bozulacak. Demografik deiikliklere ek olarak, bir de sosyolojik devinim söz konusu. Türkiye son 40 yılda hızlı bir kentleme yaadı. Ancak 2000 yılında nüfusun yüzde 33,1 i, yani 23,8 milyon kii hâlâ kırsal kesimde yaamakta. Görünen o ki, Türkiye de ehirleme henüz tamamlandı ve bu süreç daha uzun süre devam edecek. Hızla deien Türkiye de mevcut eitim durumu da hızlı bir iyileme göstermekte. Ancak bu iyileme yetersiz ve katedilecek çok mesafe var. u anki eitim durumuna dair tespitler öyle sıralanabilir: 25 ya ve üstü grubun eitim seviyesi çok düük: 2000 yılında 25 ya ve üstü nüfusun yüzde 17,2 si okuma-yazma bilmiyor. Aynı ya grubundakilerin yüzde 6,4 ü okuma-yazma bilse de herhangi bir okul bitirmemi. Yüzde 47,8 iyse sadece ilkokul mezunu. Dier bir deyile, 25 ya üstü nüfusun yüzde 71, 8 i sadece ilkokul mezunu, yalnız okur-yazar veya okuma-yazma bilmeyenlerden oluuyor. Bu karanlık tabloda kızların durumu daha da iç karartıcı. Okullama artıyor: 6-24 ya grubunda, yani eitim çaındaki nüfusta okula gitme oranı hızla artıyor. Ancak azımsanamayacak sayıda bir grup, ilköretim sonrasında eitime devam etmiyor. Bu eilimin asıl kurbanı yine kızlar. Meyvaları toplamak için süreklilik art: 6-24 ya grubun okula gitme oranındaki artı, 25 ya ve üzeri nüfusun eitim durumunda iyileme salayacaktır. Ancak bu iyilemenin ciddi bir düzeye ulaması için, bu yüksek okullama oranının 25 yıl boyunca sürmesi gerekiyor. Gelecek zaman: Türkiye neler yaayacak? Aratırmamız, Türkiye nin yıllarında Fırsat Penceresi olarak nitelendirilen bir demografik süreç yaayacaını gösteriyor. Bu dönemde, çalıabilir nüfusun toplam nüfus içindeki payı doruk noktasına ulaacak. Yaratacaı çalıan 7

8 nüfus potansiyeli nedeniyle, bu dönem ekonomik büyüme için en uygun koulları taıyor ve bu yüzden Fırsat Penceresi dönemi olarak adlandırılıyor. Türkiye de döneminde nüfus artı hızı yavalamaya devam edecek. Yani, 2000 yılında yüzde 1,66 olan nüfus artı hızı, 2025 yılında yüzde 0,81 e gerileyecek. Bu gerilemenin en büyük sebebi, daha az çocuk yapılması. Belirttiimiz gibi, doumlardaki bu azalma, Türkiye nüfusunun artmayacaı anlamına gelmiyor. Demografik öngörüler, 2025 yılında Türkiye toplam nüfusunun 90,2 milyona ulaacaına iaret ediyor. Türkiye de arasında genç nüfusun mutlak olarak artıı önce duruyor. Bir dönem sonra ise genç nüfus hem mutlak olarak hem de toplam nüfus içindeki pay olarak azalıyor. Türkiye 2025 yılından sonra genç nüfuslu bir ülke olmaktan çıkmaya balayacak. Genç nüfus politikaları yerini yetikin ve yalanan nüfus politikalarına bırakacaktır. Verilere dönersek, eitim çaındaki 3-22 ya grubunun toplam nüfus içindeki payı 2000 yılında yüzde 40,8 iken, 2025 yılında yüzde 27,7 ye düüyor. itim çaındaki nüfusun oran olarak daralması, Türkiye nin önüne daha eitimli, daha donanımlı bir nüfus yetitirme imkânını koyuyor. Türkiye ilk kez eitimde nicelie deil nitelie önem verme fırsatına kavuacak yıllarında açılan bu Fırsat Penceresi nin etkin ekilde deerlendirilmesi, eitim çaındaki nüfusun nitelikli eitimi ile mümkün olabilecek. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda eitim reformu ve eitim politikaları hayati önem kazanmakta. lbette, eitimde köklü deiimler yaanmasının önünde bazı engeller var. Bu kısıtlamalar nedeniyle, çok sayıda kiiye eitim verme, yani nicel baskı daha bir süre devam edecek. ehirleme, göç ve nüfus hareketlilii, bu engellerin baını çekiyor. Bunları, geleneksel olarak okullama oranlarının düük olması ve okullama ihtiyacına yanıt vermedeki zorluklar izliyor. Türkiye nin farklı bölgelerinde farklı demografik eilimler ve eitim durumları gözleniyor. Bu farklılıkları il bazında inceledik. Türkiye yi, ehirleme, göç ve nüfus hareketleri, ekonomik ve sosyal gelimilik ve okullama göstergeleri itibariyle 10 il grubuna ayırdık. Her il grubu ve il için nüfus trendlerine ilikin öngörülerde bulunduk; mevcut okullama ve eitim çaındaki nüfus durumlarını inceledik ve il grupları ve iller için ayrı ayrı, eitim ihtiyacı analizleri yaptık. Gelecek zaman: Avrupa nereye gidiyor? Avrupa kıtası, Türkiye den farklı bir deiim süreci yaıyor. Zira Avrupa ülkeleri, demografik geçi sürecinin üçüncü ve son aamasında bulunuyor. Bu demek oluyor ki: Avrupa nın nüfusu artmıyor: Avrupa da nüfusun net yenilenme oranı ihtiyaç duyulan yüzde 2,05 2,10 un altına indi ve böylece kıtada nüfus artı hızı durdu; gerileme trendine girildi. Dahası, bu trend en az yıl sürecek. 8

9 Avrupa yalanıyor: Tüm Avrupa ülkelerinde, nüfusun ya grupları arasında daılımında, genç ve yetikin nüfusun payı giderek azalırken yalı nüfusun payı artıyor. Avrupa Birlii nin nüfusu düüyor: 2002 yılında 453,4 milyon olan 25 AB üyesinin nüfusu 2025 yılında 456 milyon olduktan sonra 2050 yılında 399,7 milyona gerileyecek. Avrupa kıtası, nüfusunda mutlak azalma ve yalanma sürecini önümüzdeki 50 yılda yaayacak. Bu demografik süreç, siyaseti, ekonomiyi, sosyal yapıyı ve güvenlii etkileyecek. Türkiye, demografik süreç olarak Avrupa nın 50 yıl gerisinden gelmekte. Bu geri kalmılık Türkiye için büyük bir fırsat yaratıyor. Nüfus artı hızının yavalamasına karın Türkiye genç ve yetikin nüfusa, yani çalıabilir bir nüfusa sahip olacak. Bu potansiyeliyle Türkiye, Avrupa nın nüfus trendlerinin yaratacaı gereksinimleri önümüzdeki 50 yıl boyuna karılayabilecek konumda. Türkiye ve Avrupa nın nüfus öngörülerinin karılatırılması sonucunda yedi temel bulgu elde edilmekte: 1) Türkiye, Avrupa kıtasının demografik açıdan yaadıı sürecin olumsuz sonuçlarını kapatabilecek tek ülkedir. Türkiye 50 yıl boyunca Avrupa kıtasının igücü ihtiyacını karılayabilir. 2) Avrupa kıtasında nüfusun net yenilenmeye ihtiyacı var. Bu da ancak dıarıdan genç nüfus göçü ile olacaktır. Bu ihtiyacı karılamak için Türkiye çok avantajlı bir bölge ülkesidir. 3) AB de ya arası çalıma çaı nüfusu 25 yılda 165,2 milyondan 136,3 milyona gerilerken, Türkiye de 26,5 milyondan 33,7 milyona çıkacaktır. Türkiye iyi eitimli, katma deer yaratma gücü yüksek, birikimli i gücü ile Avrupa nın bu açıını kapatabilir. 4) Hızlı yalanma ve çalıan nüfustaki gerilemeye balı olarak, AB genelinde, sosyal güvenlik sistemlerindeki risk artmaktadır. Potansiyel katkı oranını yükseltmek için çalıan sayısı arttırılmalıdır. Türkiye bu konuda da Avrupa nın igücü piyasasına ve sosyal güvenlik sistemine katkı salayabilir. 5) Avrupa da genç nüfusun azalması, Avrupa nın güvenlii için de risk oluturuyor. Türkiye, genç ve aktif nüfusu ile Avrupa nın güvenliine de katkı salayacak konumda. 6) AB de giderek yalanan nüfus, iç talepte de durgulua yol açabilir. Türkiye nin genç ve satın alma gücü artacak nüfusu önemli bir potansiyel. Ancak AB, Gümrük Birlii ile bu potansiyelden zaten yararlanmaktadır. 7) 2050 yılında AB nüfusu 400 milyon, Türkiye nin nüfusu 98 milyon olacak. Türkiye nin AB ye tam üye olması halinde, 2050 de her 5 AB liden biri Türkiyeli olacak. Türkiye AB ye tam üye olursa ve AB nin bugünkü idari yapısı o tarihte de korunursa, Ankara, Birlik karar ve idare organlarında büyük aırlıa sahip olacak. Bu olasılıın Avrupa yı ürküttüü söylenebilir. 9

10 Sonuç olarak unları söyleyebiliriz: çinde bulunduu demografik süreç, Türkiye ye büyük fırsatların ve daha parlak bir gelecein kapısını açmaktadır. Avrupa da hüküm süren nüfus eilimleri bu fırsatları daha da yükseye taımaktadır. Önünde açılan bu Fırsat Penceresi nden içeriye süzülmesi için Türkiye nin yapması gereken ev ödevleri vardır. Bunların baında da yurttalarına daha kaliteli bir eitim sunmak gelmektedir. aliteli bir eitim, gerçekçi ve uzun soluklu eitim politikalarıyla salanabilir. itimde köklü reform arttır. 10

11 :;0 #1' & '/

12 '-!-8 Türkiye nin kapsamlı ve uzun vadeli bir eitim reformuna ihtiyaç duyduu açıktır. Böyle bir reform planlamasında elbette çok sayıda etmen gözönüne alınmalı, alınacak her karar ve atılacak her adım ayrıntılı bir ekilde hesaplanmalıdır. Aksi takdirde, hem kaynak israfı yaanır, hem de beklenmeyen, hatta istenmeyen sonuçlar doabilir. Baarılı bir reform politikası olutururken dikkate alınması gereken etmenler listesinin balarında Türkiye toplumunun nüfus özellikleri ve yapısı gelmelidir. Bu yapıda gözlenen ve öngörülen deiiklikleri de muhakkak hesaba katmak gerekmektedir. Ayrıca nüfus yapısına bir de eitim mercei ile bakıp, nüfusun nicel eitim göstergelerinin fotorafını çekmek arttır. Bu çalımanın ilk bölümü, yukarıdaki saptamalara yanıt vermeyi amaçlamaktadır. Bu bölümde öncelikle Türkiye nin yakın dönem nüfus yapısı ve demografi eilimleri incelenecek, ardından da eitim göstergeleri sunulacaktır. I.1 YAIN DÖNMN DMOGRAF V NÜFUS TRNDLR Doal olarak, eitim reformu çalımalarının hedef kitlesi, nüfusun eitim çaındaki bölümüdür. Bu nedenle hem yakın dönem incelenirken hem de uzun vadeli öngörüler yapılırken, eitim çaındaki nüfus ile ilgili göstergelere younlaılmaktadır. itim çaındaki grupta yaanan gelimeler elbette, nüfusun genel özelliklerinden ve eilimlerinden etkilenmektedir. Bu nedenle öncelikle eitim çaındki nüfusu belirleyen ve etkileyen genel demografik özellikler incelenmektedir. I.1.1 Türkiye de Demografik Trendler Bir toplumun nüfus yapısında yaanan deiim ve eilimler tesadüfi deildir. Farklı toplumlarda gözlenen nüfus eilimleri bazı ortak özellikler sergilemektedir. Pek çok toplum, demografik geçi olarak adlandırılan bir sürecin ardından nüfuslarını sabitleme eilimindedir.! Genellersek, bir ülkenin nüfusunun sabitlenmesine doru giden süreç, bir dier deyile demografik geçi süreci genellikle üç dönemden oluur. Bu aamaların her birinde de eitim çaındaki nüfus farklı özellikler gösterir. Birinci dönemin en temel özellii, hızlı nüfus artı oranlarıdır. Buna balı olarak genç nüfusun (0-24 ya) sayısı ve toplam nüfus içindeki oranı yüksektir. Aynı ekilde, eitim çaındaki nüfusta da artı gözlenir. kinci dönemde nüfus artı hızı yavalama eilimine girer. Bu aamada, çalıabilir nüfus (15-64 veya arası) en geni orana ve mutlak büyüklüe 12

13 ulaır. Bu dönemde eitim çaındaki nüfus mutlak olarak aynı kalır ya da kısmen gerilemeye balar. Bu grubun genel nüfusa oranı ise düüe geçer. Üçüncü dönemde ise nüfus artı hızı sıfırlanır ve gerileme balar. Bir dier deyile, nüfus azalmaya ve yalanmaya balar. itim çaındaki nüfus ise mutlak olarak azalmaya devam eder. Her toplumun doal olarak yaadıı bu demografik geçi sürecinin uzunluu ülkeden ülkeye deiiklik gösterir ancak ortalama yıllık sürelerden bahsedilebilir. Cumhuriyetin kuruluundan bu yana geçen dönem deerlendirildiinde, Türkiye de demografik geçi sürecinin ikinci aaması gözlenmektedir. Hesaplamalara göre bu süreç yıllarında sürecektir. Türkiye 2025 yılından itibaren demografik sürecin üçüncü ve son aamasına girecektir. Demografik trendler uzun dönemler içinde olutuundan Türkiye için öngörülen bu eilimin deiimi ancak olaanüstü koullar altında mümkündür. "!# $ &' (! " ) $ ( ( )! Demografik geçi sürecinin farklı aamalarında gözlenen temel özellikler Türkiye de de yaanacaktır. Bu süreç toplumsal dokunun pek çok unsurunu etkileyecektir. itim planlaması açısından da dikkate alınması gereken önemli unsurlar ortaya çıkacaktır. Bunlar arasında en önemli saptama udur: döneminde eitim çaındaki nüfusun büyüklüü önce mutlak olarak sabit kalacak ve ardından da kısmen gerileyecektir 1. Bugünkü durumu ve 2025 e doru yaanacak gelimeleri anlamak ve açıklayabilmek için yakın geçmiteki demografik verileri incelemek gerekir ten 2003 e kadar kaydedilen temel nüfus göstergeleri öyle sıralanabilir: 1945 ten bugüne kaba doum oranı hızla gerilemi ve 2003 yılında binde 21 e inmitir. Benzer bir ekilde, toplam dourganlık oranı da bu dönemde hızla gerilemitir yılında 2,4 olarak gerçeklemitir. aba ölüm oranı hızla gerilemi, gerileme hızı yavalamı ve son 15 yıldır sabitlemitir. Bu oran 2003 yılında binde 7 olarak gerçeklemitir. Bu üç göstergedeki gelimelere balı olarak nüfus artıı tahminlerin ötesinde bir hızla yavalamıtır ve bu yavalama sürmektedir yılında nüfus artı hızı yüzde 1,53 olarak hesaplanmaktadır. 1 itim çaındaki nüfus 3-24 ya arası olarak kabul edilmektedir. 6-24, 0-15 veya 0-24 ya aralıkları da kullanılsa aynı sonuçlara ulaılmaktadır. 13

14 I.1.2 Mutlak Nüfus Gelimeleri ve itim Çaındaki Nüfus Farklı ya gruplarının toplam nüfus içindeki oranları ve bu oranların zaman içinde gösterdii deiim, özellikle eitim alanında planlama yaparken yakından incelenmesi gereken verilerdir yılından bu yana kaydedilen göstergeler incelendiinde Türkiye nin nüfus yapısının ne yönde deimekte olduu açıkça gözlenmektedir: Mutlak nüfus artıı yavalayarak sürmütür yılında 35,6 milyon olan nüfus, 2000 nüfus sayımında 67,8 milyona ulamıtır. Nüfus kütük kayıtlarına göre 2003 yılı nüfusu ise 70,8 milyon olmutur. itim çaındki nüfusun genel nüfusa oranı incelenirken iki farklı gösterge kullanılabilir: o Bunlardan ilki, 0-14 ya grubunu esas almaktır. Bu ya grubu nüfusun mutlak olarak arttıını ancak toplam nüfus içindeki payının hızla gerilediini görüyoruz. o Bir dier yaklaım, eitim çaındaki nüfus olarak 0-24 ya grubunu temel alır. Bu grubun da mutlak büyüklüü artmakta ancak toplam nüfus içindeki payı daha yava gerilemektedir. ncelenen döneme ilikin bir dier saptama da ya grubuna aittir. Bu grup mutlak nüfus büyüklüü olarak genilerken, toplam nüfus içindeki payını da arttırmaktadır. Son olarak, 65 ya üstü grubun hem mutlak olarak hem de oransal olarak hızla arttıını görmekteyiz. I.1.3 Toplam Nüfusun Cinsiyet ve ent-ır Ayırımı Nüfusun ya gruplarına daılımının yanı sıra, cinsiyet ve kent-kır ayırımı temelinde gösterdii özellikler de eitim planlamaları açısından büyük önem taır. Bu veriler, bir eitim reformu politikası olutururken öncelikler arasında yer alan kız çocuklarının eitim durumu ile kırsal alandaki eitim olanaklarına ilikin çok önemli bilgiler salar. Bu göstergeler ııında u saptamaları yapmak mümkündür:! " # $ Türkiye nüfusunun kadınlar ve erkekler arasındaki daılımı 1970 yılından bu yana hemen hemen aynı kalmaktadır. rkek nüfus, kadın nüfustan daha fazladır ve iki grup arasında 1,02 gibi bir katsayı olumutur. Bu katsayıya balı olarak erkek nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 50,65 tir. Türkiye hızla kentlemektedir yılında 13,7 milyon olan kentli nüfus 2000 yılında 44 milyona ulamıtır. ent nüfusunun toplam nüfus içindeki payı 1970 yılında yüzde 38,5 iken, 1987 de yüzde 50 yi geçmi, 2000 yılında da yüzde 64,9 a ulamıtır. ırsal nüfus mutlak olarak artmı, ancak bu nüfusun toplam nüfus içindeki oranı çarpıcı bir ekilde azalmıtır. 14

15 ent nüfusunda kaydedilen bu hızlı tırmanı dikkat çekicidir. ent-kır dengesindeki bu dönüüm için iki neden gösterilebilir: Bir yandan kentli nüfus kendi içinde artmıtır Öte yandan köylerden kentlere göç yaanmıtır. Bu veriler ııında kent/kır nüfus dengeleri akılda tutularak u saptamaları ve önerileri yapmak mümkündür: Nüfus yapısındaki bu deiim eitim planlaması açısından büyük önem taımaktadır. itim ihtiyaçları saptanırken kırsal alanda yaanan boalma, kent merkezlerine yıılma ve kent nüfusundaki hızlı artı eilimi dikkate alınmalıdır. Genel nüfus artıındaki yavalama ve eitim çaı nüfusu artıındaki duraklama sonucu eitim alanında altyapıya (okul ve derslik sayısı, yeni öretmen ihtiyacı, eitsel araç-gereç gereksinimi gibi) daha az kaynak ayrılabilecei, bunun yerine kalite yükseltmeye yönelik yatırımlara geçilebilecei önermesi bu aamada doru deildir. entleme ve eitim çaı nüfusun hareketlilii, eitim olanaklarının yaygınlatırılmasını zorunlu kılmaktadır. I.2 TML TM GÖSTRGLR Demografik göstergeler ile nüfus yapısında gözlenen deiimlerin yanı sıra, temel eitim verileri de bir eitim politikası olutururken ihtiyaç duyulan temel bilgiler arasındadır. Bu çalımada eitim verileri iki balık altında sunulmaktadır. Bunlardan ilki, Türkiye nin okur-yazarlık ve eitim profilidir. Bu profil, nüfus sayımları sonucu elde edilen verilere göre oluturulmutur. kincisi ise Türkiye deki okullama göstergeleridir. I.2.1 Türkiye de itim Durumu Türkiye nin eitim durumu merceinden fotorafını çekerken, eitim çaındaki nüfusu dıarda bırakmak gerekir. Bu amaçla, yalnız 25 ya ve üstü grubun eitim açısından özellikleri saptanır. Ayrıca erkek ve kadın nüfusun özelliklerini ayrı ayrı irdelemek de önemlidir. Bu veriler sonucu u çıkarımlar yapılabilir: # 25 ya ve üstü nüfusun okur-yazarlık ve eitim $ durumunda sürekli bir iyileme gözlenmektedir. Ancak bu iyileme çok yetersizdir. Okuma-yazma bilmeyen oranı 1975 yılında yüzde 47,2 iken bu rakam 2000 yılında yüzde 17,2 ye inmitir. adınlarda ise bu oran yüzde 65,6 dan yüzde 27,4 e gerilemitir. lkokul mezunu ve sadece okur-yazar olanların toplam oranı 1975 te yüzde 43,9 iken 2000 yılında yüzde 54,2 ye yükselmitir. rkek ve kadınlar için oranlar hemen hemen aynıdır. 15

16 Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okul ile yüksek örenim mezunlarının oranı 1975 yılında toplam yüzde 9,2 iken, 2000 yılında yüzde 28,5 e yükselmitir. Bu oran, erkeklerde yüzde 13,1 den yüzde 37,4 e, kadınlardaysa yüzde 5,2 den yüzde 19,9 a çıkmıtır. Bu veriler temelinde u saptamalar yapılabilir: 25 ya ve üzeri gruba, her yıl daha yüksek eitimli yeni gençler katılmaktadır. Bu sayede, okur-yazar ve eitim profilindeki iyilemenin sürecei öngörülebilir. Ancak iyileme yava bir hızla gerçeklemektedir. Bugünkü eitim durumunun tatmin edici düzeye ulatıını söyleyebilmek mümkün deildir. I.2.2 Türkiye de Okullama Oranı Toplumun gelecekteki eitim düzeyini belirleyecek en can alıcı unsur bugünkü okullama oranlarıdır. Okullama oranına ilikin olarak bu çalımada sunulan rakamlar, ilkokul ve ilköretim ile ortaöretimi içermektedir. Bu rakamlar yakın dönemi, yani arasını kapsamaktadır. Tablolarda beliren ilkokul ve ilköretim ayrımı, 1997 yılından itibaren ilk eitimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılmasının sonucudur. Brüt ve net okullama oranı ayrımı ise öyledir: Brüt okullama oranı, ilköretimde fiilen okuyan örenci sayısının ilköretim çaındaki toplam nüfusa bölünmesi ile bulunmaktadır: lköretimde fiilen okuyan örenci sayısı Brüt Okullama Oranı = lköretim çaındaki toplam nüfus Net okullama oranı ise, ilköretim çaında olup da ilköretimde fiilen okuyanların sayısının, ilköretim çaındaki toplam nüfusa bölünmesi ile hesaplanır. lköretim çaında olup da ilköretim de fiilen okuyanlar Net Okullama Oranı = lköretim çaındaki toplam nüfus 16

17 Bu veriler ve hesaplamalar ııında ilkokul ve ilköretimdeki okullama oranlarına ilikin u gözlemleri yapmak mümkündür: Türkiye, 1997 yılında 8 yıllık zorunlu eitim uygulamasına geçmitir. Be yıllık ilkokul uygulamasının son yılı olan 1996 da brüt okullama oranı yüzde 96,7, net okullama oranı ise yüzde 89,4 olarak karımıza çıkmaktadır. rkeklerde brüt ve net okullama oranı, kızlara oranla daha yüksektir yılında, bir dier deyile 5 yıl uygulamasını yansıtan son yılda, ilkokul seviyesinde yüzde 100 okullama salanamadıı gözlenmektedir. Sekiz yıllık zorunlu eitim uygulamasının baladıı 1997 de okullama oranında gerileme yaanmıtır. Bunun nedeni istatistiklerin, 8 yıllık okul için tutulmaya balanmasına karın okula devam alıkanlıının, sıklıkla, 5 yılla sınırlı kalmasıdır. Dier bir deyile, toplum genelinde, 5. sınıftan sonra çocukların okula gönderilmemesi alıkanlıı devam etmitir. Ancak bu toplumsal alıkanlık zaman içinde kırılmıtır. 8 yıllık ilköretimde brüt okullama oranı hızla artarak, 2001 yılında yüzde 96,6 ya ulamıtır. rkeklerde bu oran yüzde 100, kızlarda yüzde 93 tür. Net okullama oranları söz konusu olduunda, 2001 yılında yüzde 89,8 düzeyi yakalanmıtır. Bahsedilen oran, erkeklerde yüzde 92,4, kızlarda yüzde 87 dir. lköretimde yüzde 100 lük okullama hedefine 2001 yılı itibariyle yaklaılmıtır. Ancak bu hedefe henüz ulaılamadıı gözlenmektedir. lköretimde olduu gibi, ortaöretim okullama oranlarında da döneminde artı kaydedilmektedir. Ancak pek parlak bir tabloyla karı karıya olduumuz söylenemez: $ & Ortaöretim seviyesinde brüt ve net okullama oranlarında, 1990 yılından 2001 yılına kadar, 20 puanlık bir artı yaanmıtır. Son 11 yıldaki bu iyilemeye ramen ortaöretim okullama oranının düük seyrettii ifade edilebilir yılında ortaöretimde brüt okullama oranı yüzde 60,9 da kalmıtır. Bu oran erkekler için yüzde 68,6, kızlardaysa yüzde 52,7 dir. Daha da karanlık bir tablo, net okullama rakamları incelendiinde ortaya çıkmaktadır. Ortaöretimde net okullama oranı yüzde 43,2 dir. Bu oran, erkeklerde yüzde 47,3, kızlardaysa yüzde 38,8 dir. Bu veriler göstermektedir ki, ortaöretim çaında bulunan her 100 örenciden 39 u ilköretim sonrası eitime devam etmemektedir. Her 100 erkekten 32 si, her 100 kızdansa 43 ü, ilköretim sonrası okulu bırakmaktadır. Yukarıdaki veriler çerçevesinde, ilköretim ve ortaöretimdeki okullama oranları cinsiyet kıstasına göre ele alındıında u sonuçlara varılabilir: Okullama oranları söz konusu olduunda, kız-erkek ayrımı kendini çarpıcı bir biçimde göstermektedir. ızların okullama oranı her alanda, erkek örencilerin altındadır. ız örencilerin okullama oranı artmakta, ancak yetersiz kalmaktadır. itim süresi uzadıkça kızların okullama oranı dümektedir. 17

18 ;0 & #+637/ ''2642+,'4/

19 '-!-8 itim politikalarının oluturulması için yakın geçmiin ve bugünün verilerine ihtiyaç olduu açıktır. Ancak gelecee yönelik demografik öngörülerde bulunmadan eitim planlaması yapmak da olanaksızdır. Bu öngörüler yalnızca kaynak tahsisi açısından deil, ulaılmak istenen hedeflerin gerçekçi olarak belirlenmesi yönünden de hayatidir. Çalımanın bu ikinci bölümünde, eitim reformu ve eitim politikalarının belirlenmesinde kullanılmak üzere yılları için demografi ve eitim çaındaki nüfusa yönelik öngörüler yapılmaktadır. Genel saptamaların ardından bölgeler ve illerdeki demografik eilimler ile eitim göstergeleri incelenerek gruplar oluturulacaktır. *! Türkiye de toplumsal yapı bölgeden bölgeye, ilden ile büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Bu saptama, genel demografi ve eitim trendleri ve göstergeleri için de geçerlidir. Bu nedenle bölge ve iller bazında yapılacak analizler, eitim reformu ve eitim politikalarının gerçekçi ve salıklı olabilmesi için önem kazanmaktadır. II.1 DMOGRAF V TM ÇAINDA NÜFUS ÖNGÖRÜLR Daha önce de vurgulandıı gibi, Türkiye, demografik geçi sürecinin ikinci aamasına girmitir. Öngörülere göre bu süreç 2025 yılına kadar devam edecek, daha sonra üçüncü aamaya geçilecektir. Demografik geçi sürecinin ikinci aamasının tipik özelliklerinin Türkiye de de gözlenmesi beklenmektedir. Nüfusbilime göre, her toplumda gözlenen bu özellikler, hem toplam mutlak nüfusun, hem de eitim çaındaki nüfusun gelimesini biçimlendirecektir. II.1.1 Demografi Öngörüleri 2025 Olaanüstü koullar yaanmadıkça, bir toplumun nüfus özelliklerindeki deiiklikler ve eilimler süreklilik gösterir. Bir dier deyile, gelecee ait öngörüler, son dönemde yaanan demografi trendlerinin devamı olarak nitelenebilir. Gelecekteki toplumsal eitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu çerçevede politikalar oluturabilmek için, öncelikle genel demografi öngörülerinde bulunmak gerekmektedir yılına kadar oluacak olan temel demografi öngörüleri, Türkiye nin genel ve ya grupları itibariyle nüfusu ile eitim çaındaki nüfusunu ekillendirecektir. Bu öngörüler, son dönemde yaanan demografi trendleri esas alınarak yapılmalıdır. 19

20 Türkiye nin dönemi nüfus trendleri bize, önümüzdeki dönem için yapılacak öngörülere temel oluturacak ipuçlarını sunmaktadır. Son dönem verilerinin irdelenmesinden u sonuçlar çıkmaktadır: Türkiye deki nüfus artı hızı ciddi bir düme göstermektedir. Bu düü oldukça hızlı gerçeklemektedir. Son 13 yılda, nüfus artıında beklenilenin üzerinde bir yavalama göze çarpmaktadır yılında yüzde 1,97 olan nüfus artı hızının, 2003 yılında yüzde 1,53 e indii görülmektedir. Beklenmedik bir düü gösteren nüfus artı hızının dizginlenmesinin iki ana sebebi bulunmaktadır: ' o lk neden, kaba doum hızındaki yavalamadır. aba doum hızı 1990 da yüzde 2,48 den 2003 te yüzde 2,09 a gerilemitir. o kinci neden ise toplam dourganlık hızındaki yavalamadır. Aslında kaba doum hızındaki yavalama da bu veriyle açıklanabilir. Bu gösterge 1990 yılında 3 çocuktan 2003 yılında 2,43 çocua gerilemitir. Bebek ölüm hızı dümekte, 5 ya altı çocuk ölüm hızında yavalama ve iyileme yaanmaktadır. aba ölüm hızı 13 yıllık dönem boyunca binde 6,9-7,1 olarak gerçeklemitir. Yukarıda özetlenen ve Tablo 7 de ayrıntıları bulunan bu veriler, Türkiye nin 2025 yılına kadar yaayacaı öngörülen demografi trendlerine temel oluturmaktadır. Türkiye için yapılan demografi öngörülerinde Devlet statistik nstitüsü ve Birlemi Milletler in çalımaları temel alınmaktadır. Her iki kurumun da öngörüleri birbirine çok yakındır. Her iki öngörü de Türkiye nin yıllarında demografik geçi sürecinin ikinci aamasını yaayacaını göstermektedir YILINDA TÜRY Türkiye nin 2025 yılında nasıl bir toplum olacaına ilikin önemli ipuçları barındıran demografi öngörülerinden u temel özellikler ortaya çıkmaktadır:! ( ( ( #! (! Nüfus artıı yavalayacak: Nüfus artı hızı 2025 yılına kadar dümeye devam edecektir. Nüfus artı hızı özellikle 1995 yılından sonra daha hızlı dümeye balamıtır ) yılına kadar yavalama hızı aynı olacaktır yılından itibaren ise yavalama hızı azalacaktır. Ancak mutlak olarak nüfus artı hızı dümeye devam edecektir. Nüfus artı hızının 2010 yılında yüzde 1,23 ile gelimi ülkeler düzeyine iyice yaklaması, 2015 yılında ise yüzde 1,1 ile ulaması öngörülmektedir yılında ise nüfus artı hızı yüzde 0,81 e kadar gerilemi olacaktır. aba doum hızı düecek: Nüfus artı hızındaki düme öngörüsünün temel dayanaı, kaba doum hızındaki düü beklentisidir. aba doum hızı da 20

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER

YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER I. DURUM TESPT VE TANIMLAR HAZRAN 2006 1- Mayıs ayı içinde yaanan ekonomik gelimeler dalgalı döviz kuru rejimi içinde döviz kurlarının kısa sürede, yukarı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

Sanayi kentlerinden Kocaeli'nin nüfusu 2,1 milyona, Bursa'nın nüfusu da 3,4 milyona yükselecek.

Sanayi kentlerinden Kocaeli'nin nüfusu 2,1 milyona, Bursa'nın nüfusu da 3,4 milyona yükselecek. tüik.gov.tr tuik.gov.tr/ias/ias.html İstatistik Araştırma sempozyumu( İAS) 2023 YILI İLLERİN NÜFUS RAKAMLARI TAHMİNİ Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2008 veri tabanı esas alınarak TÜİK ve Hacettepe

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)?

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)? Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek (II)? Ahmet KARAYİĞİT Bültenimizin önceki sayısında teşvik konusuna genel bir girişten sonra ülkemizdeki teşvik sistemini incelemeye çalıştık.

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı