EVRENSEL DEĞER TEORĠSYENĠ (Abdulkadir YAġARGÜN) YÖNTEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVRENSEL DEĞER TEORĠSYENĠ (Abdulkadir YAġARGÜN) YÖNTEM"

Transkript

1 EVRENSEL DEĞER TEORĠSYENĠ (Abdulkadir YAġARGÜN) YÖNTEM Bireyler toplumlar halinde yaģarlar, ömürleri kısadır. Bu yüzden geçicidirler. Ama toplum bireyden çok farklı bir oluģumdur ve süreklidir. ĠĢte bu tek tek bireylerin etkinliklerinden toplumsal yasalar meydana gelir. Toplumsal yasalar, bireylerin istemleri dıģında iģlerlik sürdürürler. Bireyler, yasaların belirlediği koģulların dıģında herhangi bir etkinlik sürdüremezler. Yasaların, etkisinde kalır ve koģullanırlar. Ancak, bir kez, yasalar, insan bilinci tarafından fark edilince, durum değiģir. Bilinçli insan, toplum yasalarını, kendi amacı doğrultusunda denetler ve düzenler, yasalara, belli doğrultularda yön verir. Ama onları hiçbir zaman kendi bilinci ile yoktan var edemez ve varlıklarını da yok edemez. Toplumsal süreçler, karmaģık ve iç içedirler. Sürekli olarak etkileģim içinde bulunurlar. Bu süreçler içinde iģleyen yasalar eğilimler ve karģı eğilimler olarak iģlerlik sürdürürler. Baskın olan eğilim, yasadır. Yasa kendini sürekli olarak tekrarlar. Süreci kapsayan iç harekettir. Bu iç hareket ise nesneldir. Toplumların yasalarını Ekonomi politik bilimi inceler. Ekonomi politiğin konusu toplum ile sınırlıdır. Toplumların üretim ve değiģim alanlarındaki iliģkileri tarihi koģullar tarafından belirlendiği için bu bilim tarihi ve toplumsal bir bilimdir. Bilimin ortaya çıkardığı yasalarda, doğa yasalarından çok farklı, tarihi koģulların değiģmesiyle değiģen yasalardır. Doğa yasaları doğanın koģullarına bağlı yasalar olduğundan doğa koģullarının değiģmesiyle değiģir. Diğer yandan, toplum yasaları, (devletlerin uyguladıkları iradi yasalar hariç) toplumsal koģullara bağlı olduğundan toplumların değiģmesiyle değiģen yasalardır. Bir kıyaslama yapıldığında doğa yasaları kalıcı, toplum yasaları hızla değiģen yasalar olarak görülür. Doğa bilimlerinde, doğa incelenirken deney ve gözlem araçları kullanılır. Doğa olayları, laboratuar ortamında tekrar tekrar üretilir. Açığa çıkan sonuç, doğru ve gerçek bilgidir. Yalnız bu noktada akılda kalması gereken Ģey, deney sonuçları, bilimsel bir mantık ile genelleģtirilmelidir.yoksa elde edilen sonuçlar, tek yanlı doğrular veya gerçekler olarak kalır. Toplum bilimlerinde olayları dar bir alanda tekrar üretmenin, yani doğa bilimlerinde olduğu gibi deney yapabilmenin olanağı yoktur. Öyle ise doğru bilgiyi veya gerçeği bilmenin yolu nedir? Bunun yolu, soyutlamalar, indirgemeler ve gerçeklemelerdir. Bu yol izlenirken hangi mantık kullanılmalıdır. Elbetteki günümüzde geçerli olan bilimlere dayalı diyalektik materyalist mantık kullanılmalıdır. Formel mantık, tümdengelim ve tümevarım mantığı kullanılmamalıdır. Çünkü toplum olayları çok karmaģık, iç içe, karģılıklı birbirlerini etkileyen ve birbirlerinin etkilerini yok ederek yeni süreçler yaratan fenomenlerdir. Diyalektik materyalist mantık yolu izlenirken, kavramlardan hareket edilir. Somuttan soyuta ve tekrar soyuttan somuta dönerek kavramlar incelenir. Kavramlardan kategorilere varılır. Kategoriler

2 düģüncenin nesnel gerçeği kavramada ileri bir aģamasıdır. Bu aģamadan sonra kanunlara varılır. Kanunlar, süreçleri baģtan sona içerir ve sürekli olarak aynı koģullarda, aynı hareketlerin tekrarıdırlar. Kanunların birleģtirilmesinden teoriler oluģur. Teoriler pratik ile karģılaģtırılarak geliģtirilir ve zenginleģtirilir. Bütün bunlara rağmen bir teorinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını nasıl anlarız? Burada iki yol izlenir. Birinci yol, gerçek, matematik veya istatistik yöntemlerle, ikinci yol ise tarihin bizzat kendisi tarafında ispatlanır. Yukarıda belirtilenler hocalarım Mark ve Engelsin toplumlara uyguladığı yöntemlerdir. Bu yöntemi uygulayarak toplumların yasalarını keģfetmiģlerdir. Ama Günümüz toplumlarında bu teoriler geçerliliğini yitirmiģtir. ġimdi, onların öğrencileri olarak bizler, toplumlarının yasalarını, aynı yöntemleri uygulayarak geliģtirmemiz gerekiyor. Ben de aynı yöntemi uygulayarak emek-değer teorisine, evrensel değer teorisini ekledim. Ġzlediğim bu yönteme göre incelediğim kavramları Ģöyle sıralayabilirim. Emek, mal, değer, para ve sermaye, kavramlarıdır.. Bu kavramların birbirleriyle olan bağlantıları, bir bütün olarak kapitalist ve emperyalist toplumlar, sosyalist toplum ve Bilgi toplumu veya evrensel toplum. Evrensel toplum yapısının iģleyiģi ve temel sosyal ekonomik yasaları. Sonuç olarak hareket halindeki toplumların nicel ve nitelik değiģimleri ile birlikte toplumların tekil öğesi olan insanında doğa ile olan etkileģiminde nasıl bir değiģim geçirerek akıllı insana dönüģtüğüne tanık olacağız. Bilimsel teoriler, nesnel gerçeği yansıtırken sürekli olarak pratiğe dönmek ve pratik tarafından doğrulanmak zorundadır. Bilim adamı, pratikten teoriye ve teoriden pratiğe doğru ilerlerken her zaman esas olanı alır, ikincil olanı sonraya bırakır, görüntüyü bir kenara atar, özde gizlenen hareketi ortaya çıkarır. Açığa çıkan hareket gizemli değil, bilinebilir, denetlenebilir ve yönlendirilebilir bir hareket olarak insanlığa hizmet eder. Sonuç olarak bilim bilinmeyenin bilinmesidir. Bilim adamı ise bilinmeyeni bilen ve insanlığın hizmetine sunan kimsedir. EMEK Ekonomistler, emek zenginliğin kaynağıdır derler. Bir çok sosyal demokratlar ise emek en yüce değer diye slogan atar. Engels ise emeği her Ģeyden öte insanı yaratan bir eylem olarak değerlendirir.

3 Bu gün bütün bilimler, hiç Ģüpheye yer bırakmayacak bir biçimde ileri sürülen bu iddiaları doğrular. Gerçekten de insan bu günkü aģamaya emeği sayesinde eriģmiģtir. Eski insan soyu, daha güvenli bulduğu için, tıpkı maymunlar gibi ağaçlar üzerinde milyonlarca yıl sürüler halinde, yaģadı. O tarihlerde yaģayan atalarımızın vücutları tamamen kıllarla kaplı, çeneleri ve kulaklarının sivri olduğu söylenir. YaĢam tarzları yerde hareket etmelerini gerektirdiğinde, ağaçlardan inme ve ağaçlara tırmanma, el ve ayaklara farklı iģlevler kazandırır. Belirli bir evreden sonra yürürken ellerini kullanma alıģkanlıklarını yavaģ yavaģ terk ederler. Dik yürüyüģ bir alıģkanlık halini alır. Böylelikle, maymundan insana geçiģte kesin bir adım atılmıģ olur. Atalarımızda dik yürüme bir alıģkanlık haline gelmiģse, bu çok farklı vücut iģlevlerini, ellere aktarmıģ olması zorunluluğundan olmuģtur. El ve ayakları kullanma biçimlerinde bazı farklılıklar vardı. El besin tutma, besinlerini ayıklama, kötü havalarda korunmak için barınaklar yapma, savunma için düģmanlarına taģ ve sopalarla saldırma gibi Binlerce yıllık sürede el geliģti. Asıl adım atılmıģ oldu. El serbestlik kazanmıģ ayaktan ayrılmıģtı. Durmaksızın el ile yürütülen faaliyetlerde beceriler kazanılıyor, kazınılan beceriler kuģaktan kuģağa artarak aktarılıyordu. Bu bakımdan el, Engelsin deyimi ile, sadece emeğin organı değil, aynı zamanda emeğin ürünüdür. El tek baģına değil, o karmaģık organizma bütünlüğünün bir parçasıydı. Doğaldır ki, el için yararlı olan Ģey, bütün organizma içinde yararlıdır. Hem de karģılıklı olarak yararlıdır. Darvin, evrim teorisini geliģtirirken karģılıklı etkileģim yasasından çok yararlandı. Bu yasaya göre, bir organik varlığın ayrı kısımlarının belirli biçimleri, görünüģte birbirleriyle bağlantısı olmayan, diğer kısımların biçimleriyle, her zaman bağlantılıdır. Ama elin geliģmesinin etkisi, diğer organların vücuda etkisine göre çok daha belirgindir. Diğer yandan, emeğin geliģmesi, emek süreçlerinde karģılıklı dayanıģma, ortaklaģa faaliyet durumları, bu faaliyetlerin bireylere yararlarının bilincine varma, toplum üyelerini birbirine daha da yaklaģtırdı. Zamanla topluluk üyeleri birbirlerine söyleyecek sözcüklerin bulunduğu aģamaya geldiler. GeliĢme kendine bir organ daha yarattı. Gırtlak ve dil giderek düģünce ifade eden sesler çıkarmaya baģladı. Ve dil ortaya çıktı. Öncelikli olarak emek ve sonrada dil, beynimizi etkileyen en önemli iki özelliğimiz oldu. Beynin geliģmesi ile birlikte ona bağlı olan duyu organlarımızda geliģti. Beyin ve duyu organlarının karģılıklı olarak geliģmesi, soyutlamalar ve sonuç çıkarmalar, emek ile dil üzerinde karģı etkiyi gösterdi. Böylesine bir etkileģim, hem emeğe hem de konuģmaya geliģme yönünde durmaksızın yenilenen bir dürtü verdi. Bu oluģumların tamamlanması ortaya toplumu çıkardı. Toplumda bu geliģimi hem hızlandırdı, hem de geliģmeye belirli bir yön verdi.

4 Maymundan insana geliģim süreci milyonlarca yıl da olabilir. Canlıların tarihinde bu çok kısa bir zaman sayılır. Ama sonunda insan bu evrimi gösterdi. ġimdi maymun sürüsü ile insan topluluğuna bakıldığında niteliksel fark olarak ne görülür? Emek dıģında hiçbir Ģey! Emek, alet meydana getirmekle baģlar. Tarihte insanın kullandığı en eski alet, avcılık ve balıkçılık aletleridir. Avcılık aletleri aynı zamanda, silah yerine geçmiģtir. Avcılık ile balıkçılık sadece ot yenmesinin yanı sıra et ile beslenmeye geçiģi öngörür. Et ile beslenmek organizmanın geliģimine büyük hız kazandırdı. Ġnsan bitkiden uzaklaģtıkça, hayvandan üstün oldu. Et ile beslenmenin etkisi en çok beyinin geliģmesinde etkili oldu. Ġnsanın et yemesi, çök önemli iki yeni ilerlemeyi sağladı. AteĢin kullanılması ve hayvanların evcilleģtirilmesini. AteĢte piģirilerek yenen et, sindirim sürecini daha da kısalttı. Hayvan evcileģtirilmesi ise, avcılığın yanı sıra yeni ve daha düzenli bir beslenme kaynağı yarattı. Ayrıca süt ve süt ürünleri, madde bileģimleri bakımından en az et kadar besleyici yiyecek çeģitliliği getiriyordu. Ayrıca onların deri ve kemiklerinde de bolca yararlanılıyordu. Ġnsan yenebilen yiyecekleri nasıl öğrenmiģse, her iklimde yaģamasını da öğrenmiģtir. Bütün dünyaya kendi gücü ile yayıldı. Bütün iklimlere yayılan hayvanlar ve evcil hayvanlar, bunu kendileri baģaramamıģ, ancak insanı izleyerek baģarmıģlardır. Her zaman sıcak iklimlerden daha soğuk iklimlere göçmüģ, yılın yaza ve kıģa bölündüğü bölgelerden, soğuk bölgelere taģınmıģ, korunmak için ev ve giysi gereksinimlerinin üstesinden gelmiģ, durmasızın insanı hayvandan uzaklaģtıran yeni alanlar ve faaliyetler icat etmiģtir. El, konuģma organları ve beyin, yalnızca bireyde değil, aynı zamanda toplumda da, giderek daha karmaģık iģleri yapabilecek, giderek daha yüce hedeflere eriģecek yeteneğe ve güce vardı. Emek te toplumla birlikte kuģaktan kuģağa geçti ve daha yetkin ve çok yönlü kullanılır bir duruma geldi. Avcılığa ve hayvancılığa tarım, tarıma örgücülük ve dokumacılık, metal iģlemeciliği, çömlek yapımı, gemi yapımı eklendi. Ticaret ve sanayi geliģti. Bilim, sanat ve felsefe doğdu. Kabileler, ulusal devletlere dönüģtü. Modern toplumlar oluģtu. Bütün bu gerçekliğin özündeki asıl etken emektir. Emek sürecinde insan yalnız değildir. Süreç, insan ile doğa arasında geçer. Bu, insanın, kendisi ile doğa arasındaki tepkimeleri dilediği gibi baģlattığı, düzenlediği ve denetlediği bir süreçtir. Doğadaki ürünleri kendi gereksinimlerine uygun hale getirebilmek için ellerini, kollarını, bacaklarını, kafasını ve bütün vücudunun doğal güçlerini harekete geçirerek doğa güçlerinden birisi olarak hareket eder. Dünya üzerinde etki yaparak onu değiģtirdiği gibi aynı zamanda kendisi de değiģir. Kendisinin bile farkında olmadığı, kendisinde var olan güçlerini geliģtirir. Bunları amacına uygun bir hale getirir. Emek sürecinde emek sarf eden kiģi emekçidir. Emekçi, üzerinde çalıģtığı doğada yada malzemede, yalnızca bir biçim değiģikliği yapmakla kalmaz, aynı zamanda kendi iradesini de gerçekleģtirir. Ġradesini bu amaca tabi kılar. Bu tabi kılıģ, geçici değil, organlarının yanı sıra, süreç boyunca, emekçinin iradesinin amacı ile sürekli olarak uyum içinde olmasını gerektirir. Bu siki bir

5 disiplin ve özen demektir. ĠĢini sevsin yada sevmesin, beden veya kafa gücünü kullanmada zevk alsın yada almasın, emek sürecinde dikkatli olma gereğini yerine getirmek zorundadır. Emek sürecine üç öğe katılır. 1- Ġnsanın bizzat faaliyeti. 2- Emeğin konusu. 3- Emeğin araçları. Ġnsana gerekli olan Ģeyleri ve yaģam araçlarını kullanıma hazır olarak sunan doğanın kendisidir. Doğa, yani insanın üzerinde çalıģtığı, topraklar ve madenler, insandan bağımsız olarak vardır ve insan emeğinin evrensel konusudur. Ekip biçilen ve ağaç yetiģtirilen topraklar, ormanlardaki tomruk, deniz ve nehirlerdeki balıklar bütün bunlar emeğin konusudur. Eğer daha önceden emek sarf edilmiģse biz buna hammadde diyoruz. Bütün hammaddeler, emek konusudur. Ama her emek konusu hammadde değildir. Bir Ģeyin hammadde olabilmesi için daha önceden emek süzgecinden geçmesi gerekir. Emek aracı ise, emekçinin kendisi ile emek konusu arasına soktuğu bilinçli faaliyetinin ileticisi olarak yararlandığı aletler yada aletler bileģimidir. Emekçi, amaçlarına uygun baģka maddeleri yapmak için bazı maddelerin mekanik, fizik ve kimyasal özelliklerinden yararlanır. Doğada hazır bulduklarını saymazsak, emekçinin ilk sahip olduğu Ģey, emeğin konusu değil, emeğin araçlarıdır. Böylelikle, doğa onun faaliyetinin organlarından biri haline gelir, doğayı kendi organlarına katar ve böylece, kendine yeni bir boyut eklemiģ olur. Daha geniģ bir anlamda, emek araçları arasına, emeği, doğrudan doğruya emek konusuna aktaran bütün nesneleri katabiliriz. Bunlar doğrudan sürece girmezler. Ama bunlar olmadan süreç hiç olmaz. Bu bakımdan yer yüzün bir kez daha karģımıza çıkar ve emekçiye faaliyet alanı sağlar. Emek sürecinde, insan faaliyeti, emek araçlarının yardımı ile üzerinde çalıģılan malzemede baģlangıçta tasarlanan bir değiģikliği meydana getirir. Süreç, ürünün meydana gelmesi ile son bulur ve ürün insan ihtiyaçlarını gideren bir kullanım değeridir. Doğanın sağladığı malzeme, bir biçim değiģikliği ile insan gereksinimine uyarlanmıģtır. Emek kendisini konusu ile birleģtirmiģtir. Emek maddeye dönüģmüģtür. Emekçide hareket olarak var olan, üründe hareketsiz ve sabit bir nitelikte görülmektedir. Emek araçları geliģtirilerek makinelere dönüģtü. Makineler, sanayi devrimini doğurdu. On altıncı yüzyılda baģlayan bu geliģmeler on sekizinci yüz yılda artan ölçülerde devam etti. Ġnsan becerileri elden aletlere ve aletlerden makinelere geçti. Sanayi, deneysel bilgi, kas ve beden gücü ile yetinemezdi. Bilimsel bilgiyi ihtiyaç duyuyordu. Bilimsel bilgilinin artan ölçeklerde sanayiye uygulanması günümüz teknoloji ve bilimsel devrimlerini yarattı. Ġnsanlar üretimde robotlar kullanmaya baģladır ve uzaya açıldılar. Bütün bu bilimsel ve teknolojik geliģmelerin kökeninde yine emek ve emek süreci yer almaktadır. Tarihte, emeğin, üretimde iliģkileri içinde aldığı biçim farklılıklarına göre, üretim tarzları meydana gelir. Eğer emekçi bünyesindeki emek gücünü pazarda süresiz olarak satarsa kendini köleleģtirir. Bu

6 alım ve satım iģlemi bir alıģkanlık ve bir kural halini alırsa köleci toplum sistemleri oluģur. Köleci toplum biçimleri köle emeğinin sömürüsüne dayanır. Emek gücünün süresiz satıģı, sahibini köle yapar. Kölenin hiçbir hakkı yoktur. O sahibi tarafından kullanılan bir maldan baģka bir Ģey değildir. Emek gücünün süresiz satıģı bu acımasız ve insanlık dıģı sömürüyü gizler. Eğer emek gücü, toprağa bağlı ve toprak ile birlikte alınıp satılırsa bu feodal bir toplumdur. Feodal toplumlarda sömürü açık net bir biçimde görülür. Serf, günün, haftanın yada yılın yarısını asilzade için yarısını da kendisi için çalıģır. Eğer emek gücü pazarda, günlük, haftalık ve aylık olarak alınıp satılıyorsa bu topluma kapitalist (emperyalist yada tekelci kapitalist) toplum, denir. Kapitalist toplumlarda sömürü artı-değer biçimde dir. Ücret, artı- değer biçimde sömürüyü gizler. Eğer emek gücü alınıp satılması yasaksa, emek, belirli bir plana göre iģ bölümü içinde dağıtılıyorsa bu da sosyalist toplumdur. Sosyalist toplumlarda ne sermaye ne de sömürü vardır. Emek planlama sayesinde emekçilere ürün olarak geri döner. Eğer emek gücü değil de üretimde ağırlıklı olarak bilimsel bilgi kullanılıyorsa, bu toplumda evrensel bir toplumdur. Evrensel toplumda emek gücü bilimsel bilgiye dönüģmüģtür. Ġçinde yaģadığımız bu toplum biçimi artık Bilimsel bilgiye göre biçimlenmektedir.. Çevremizdeki her görünen malların çoğu, evrensel emeğin, yani, bilimsel bilginin ürünüdür. Dünyamız, bilimlerin üretime uyarlanmasıyla ilerlemektedir. Her Ģey iç içe geçmiģ, bir bütündür. Bütün üretim ve geçim araçları her geçen gün biraz daha çok uluslu dev Ģirketlerin yönetim ve denetimi altına girmektedir. Ġnsanlığın geliģtirdiği bütün birikimler, bu dev Ģirketlerin bünyesindedir yer almakta ve sermayeye dönüģmektedir. Çok uluslu dev Ģirketler, ulusların üzerinde örgütlerdir. Örgüt, ve kullandığı sermaye bir ulusun ait değildir. KiĢiler ve sermayeleri, faaliyet alanları bütün Dünyanın her yeridir. Bu kurumlar kar dürtüsü ile hareket ederler. Karları, kol ve kas gücüne değil, büyük ölçülerde bilimsel bilgiye dayanır. Sonuç olarak, emeği Ģema tize edecek olursak aģağıdaki ki gibi görürüz: 1- BASĠT ve BĠREYSEL ÖZEL, yada somut Emek KiĢinin bünyesinde doğal olarak var olan bir emek türüdür. Hizmetleri de bu çeģit emek biçimi içinde sınıflandırabiliriz. Her iģçinin,terzinin, duvarcının, ayakkabıcının, marangozun emeği, bu tür emeğe örnek olarak gösterilebilir. 2- BĠRLEġĠK emek, yada VASIFLI EMEK emek. Basit ve yalın emeğin eğitim ile yoğunlaģtırılmıģ bir biçimidir. Teknik elamanların, Mühendislerin, muhasebecilerin, Avukat ve de doktorların emeği bu kategoriye girer.

7 3- TOPLUMSAL emek. Soyutlama olarak Marx ın değer teorisinde bilimsel ölçüt olarak kullandığı emek türüdür. 4- ORTAKLAġA Emek. Emeğin bir arada kullanılmasından meydana gelir. Fabrika sitemi içinde veya dıģında, emeğin el birliği ve iģ bölümü sonucu emek gücü artar. Bu artıģ, Emeğin tek tek matematik toplamından daha büyüktür. 5- EVRENSEL emek. Bilimsel buluģ ve yöntemlerin sanayiye uygulanması ve bilimin mal yaratma sürecine uygulanmasıdır. Bu emek, çok uluslu sermaye özünü oluģturur. Çok uluslu Ģirketlerin zenginliklerinin kaynağıdır. Günümüz evrensel toplumları çözümlerken, marx ın emek değer teorisi ile bağlantılı nesnel ölçüt olarak evrensel emeği kullanıyorum.bu emek,toplumsal emekten nitelik ve nicelik olarak farklı, bir üst üretim aģamasında yer alır. Evrensel emek diğer emek türlerinin geniģliğine ve derinliğine en geliģmiģ bir biçimidir. Bütün emek çeģitlerinin tarihsel olarak evrimleģmiģ, kaynaģmıģ, birleģmiģ, tek biçimidir. Evrensel emek tek bir bilimden üretildiği gibi bütün bilimsel çalıģmaların ortak bileģiminden de doğar. Kısaca biz buna bilim emeği de diyebiliriz. MAL ( META) Çevremizde, kendi dıģımızda ilk gözümüze çarpan Ģey, mal yığınları ve çeģitleri; yani arabalar, evler, büyük mağazalar ve bunların oluģturduğu büyük mal çeģitleridir. Bütün bu gördüklerimiz emek ürünü ve bunların tek hücre birimi mal (metadır.) Bir ürünün mal olabilmesi için iki koģul gereklidir. Birinci koģul, emek ürünü olması, ikincisi ise baģkaları için üretilmiģ olmalı ve pazarda alınıp satılmalıdır. Bir kiģi yada topluluğun kendisi için ürettiği ve tükettiği nesneler mal değil, bunlara ürün denir. Ekonomi politik bilimi mal olmayan bu tür iliģkilerle ilgilenmez. Mallar, insan ihtiyaçlarını giderirler ve çeģitli özellikler taģırlar. Ġhtiyaçlar insanın kendinden kaynaklanır ve çeģitli mal türlerince karģılanır. Bu bakımdan mallar yararlı nesnelerdir.

8 Otomobil, buz dolabı, elbise, buğday, elma, ev, altın, elmas birer maldır. Bunlara iki yönden bakılabilir. Nitelik ve nicelik yönünden. Her yararlı mal bir çok özellik taģır. Bu özellikler onları yararlı hale getirir. Bu yararlanmalar bir çok yönden olabilir. Otomobil ulaģım aracı olarak, ev, barınak olarak, buzdolabında yiyecekler saklanır, elbiseyi giyeriz, altın ve elmas ile süsleniriz. Bir maldan yararlanma onun fiziksel özelliklerine bağlıdır. Bu özellikler içinde emek miktarı yer almaz. Emek malın ayrılmaz bir parçasıdır ama malların kullanım özelliklerini belirlemez. Malların yararlılığı ve kullanım özellikleri o malı bir kullanım değeri haline dönüģtürür. Kullanım değerlerini bir yana atarsak geriye o malın değiģim değeri kalır. DeğiĢim değeri, o malın içindeki emektir. Demek oluyor ki, malların kullanım değerlerini düģünmezsek geriye, emek ürünü olma gibi biricik önemli bir özellikleri kalır. Emek ürününü kullanım değerinden ayrı düģünürsek aynı zamanda onu kullanım değeri yapan maddi özelliklerinden de ayrı düģünmüģ oluruz. Artık o mal, bir otomobil, ev, altın, elmas, tahıl, değil de salt emektir. Maddi varlığı yok olmuģ, geriye emek olma özelliği kalmıģtır. Ayrıca, ayakkabıcılık, terzilik, marangozluk gibi özel emek türleri de kaybolmuģ geriye tek bir tür emek kalmıģtır. O da soyut insan emeğidir. Bu ürünlerdeki soyut insan emeği, malların bütün özelliklerinden ve bu mallar üretilirken bütün özel emek türlerinden ve emek gücünün harcanma biçimlerinden soyutlanmıģtır. Böylesi bir sonuç bize Ģunu gösterir. Bütün mallar, ortak insan emeğinin ürünü, ortak insan emeği ürünü olan bütün mallarda, ortak insan emeği maddeleģmiģtir. MaddeleĢen bu emek, türdeģ emek, aynı bütünün bir parçası gibidir. ĠĢte bütün mallarda ortak olan bu türdeģ öz, toplumsal öz, değerdir. ġimdilik, ham madde, ara mal, üretim aracı, geçim aracı gibi terimleri bir yana bırakıyoruz. Ġçerdikleri emek türlerine göre malları, üç ana baģlık altında toplarız. 1- Basit mallar. 2- Kapitalist toplum biçimi içerisine üretilen mallar. 3- Evrensel mallar. Kapitalizm öncesi toplumlarda üretilen ürünler, değiģim aracılığı ile mala dönüģüyordu. Üretimin, baģkaları için yapıldığında ve değiģim iliģkilerinden geçtik ten sonra mala oluyordu. Ürünlerin büyük bir bölümü çoğu zaman mala dönüģmeden tüketiliyordu. Malların tüketiciden üreticiye gitmesi tüccar diye adlandırdığımız ticaret aracılığı ile sağlanıyordu. Kapitalist yada tekelci kapitalist ( emperyalist) toplumlarda Ürünler, daha baģlangıçta üretim süreci esnasında mal olarak meydana gelirler. Çünkü üretim sürecinden önce emek gücünün kendisi bir maldır. Dolaysıyla sistem baģtan sona bir değer yaratma ve artı-değer yaratma sürecidir. Mal üretimi, bu sürecin sürekli kılınmasına aracılık eder. Süreç bir baģka yönü ile sanayinin mal üretme sürecidir.genel olarak fabrika sistemi içinde hammaddelerin mamul hale dönüģtürülmesidir.

9 Evrensel mallar, bilimsel bilginin eseridir. Bilimsel bilginin üretim sürecine uygulandığı her alanda bu tür mallar üretilir. Robotlar ve bilgisayarlar ve bunların kendileri, nano teknoloji ve üretimi, nükleer teknoloji aracılığı ile üretilen, bütün alanında üretilen mallar, evrensel mallara en çarpıcı örneklerdir. Evrensel mallar bilimsel yöntemlerle üretildiği için sanayi mallarına nispeten daha dayanıklı ve daha uzun ömürlüdür. Mal değiģim iliģkileri,pazar iliģkilerinin geliģmesini de beraberinde geliģtirir. Mal çeģitleri çoğaldıkça, Pazar hacmi de geniģler. Değerler, pazarda fiyatlara dönüģür. Böylece, pazarda her fiyatı olan ürün bir mal gibi iģlem görür. Bu durum, hiç değeri olmayan ürünlerin veya nesnelerin de sırf piyasada bir fiyatları olduğu için mal gibi iģlem görmesine neden olur. Topraklar, madenler, namus ve Ģeref, kapitalist toplumlarda, mal haline gelmiģtir. Sosyalist toplum biçimlerinde mal üretimi yer almaz. Sermaye diye bir üretim iliģkisi söz konusu edilemez. Değer yoktur. Toplumsal ihtiyaçlara göre üretim planlanır. Emek bu plana göre iģ kollarına dağıtılır. Üretim sonucu elde edilen ürünler, plana göre emek sahiplerine tüketilmek üzere geri döner. DEĞER Bir mal, ilk bakıģta bize iki Ģeyin karmaģığı olarak görünür. Kullanım değeri ve değiģim değerinin birleģtiği bir bütün. Kullanım değeri, özel türden emektir. DeğiĢim değeri toplumsaldır. ÇeliĢkili gibi görünün bir ve aynı Ģeydeki bu olguyu iki malı karģılaģtırarak görelim. Mallardan biri bir ceket, diğeri de bir masa olsun. Terzi bir ceket diker. Marangoz bir masa yapar. Terzilik ve marangozluk iki farklı meslektir. Her ikisi de kendileri için değil de baģkaları için üretim yaparlar ve ürettikleri malları pazarda değiģtirilir. Olaya kullanım değeri açısından bakıldığında, cekette ve masada maddeleģen emek özel türden emektir. Yani terzinin ve marangozun emeğidir. DeğiĢim değeri açısından bakıldığında, terzilik ve marangozluk gibi bütün izler silinmiģtir. Hatta, çalıģma tembelliği ve yoğunluğundan da izler yoktur. Geriye salt toplumsal emek kalmıģtır. Bu aynı türden emektir. Ayını nicel bütünlüğün bir parçasıdır. Yalnızca iki malda değil, tüm farklı kullanım değerlerinde eģit farklılıkta yaralı emek vardır. Bu emek, toplumsal iģ bölümünde ait oldukları cinse ve türe göre yer alırlar. Emeğin böylesi bir iģ bölümü mallar için zorunlu bir koģuldur. Ama mal üretimi, iģ bölümü için bir koģul olamaz. Manüfaktür ve

10 fabrika içinde iģçiler arasında, iģ bölümü olmasına karıģın, ürünleri iģçiler için mal değildir. Sosyalist üretim tarzında durum aynıdır. ĠĢ belirli bir sisteme göre bölünmüģ, ama mal üretimi için bir koģul meydana gelmemiģtir. Malın meydana gelmesi için birbirinden bağımsız iģ ve iģ kollarının varlığı Ģarttır. Her malın kullanım değerinde bulunan yaralı emek, belirli türde ve belirli amaca yönelik üretken bir faaliyetin sonucudur. Ġçlerinde somutlaģan yararlı emek, nitelik olarak birbirlerinden farklıdır. Zaten böyle olmasa ürünler, birbirlerinin karģısına mal olarak çıkamazlardı. Mal üreten topluluklarda, her biri kendi hesabına çalıģan tek tek üreticiler topluluğundan bir iģ bölümü meydana gelir ve bu iģ bölümü geliģtikçe mal üretimi de geliģir. DeğiĢim değeri, her türlü biçimsel farklılıklardan ayırt edilince değerin kendisi olarak karģımıza çıkar. Değerde, her türlü farklılıklar silinmiģtir. Üretici faaliyetin aldığı özle biçimi bir yana, yani emeğin yararlı biçimlerini bir yana atarsak, değer, emek gücünün harcanmasından baģka bir Ģey değildir. Terzilik, marangozluk, ayakkabıcılık, nitelik olarak farklı meslekler olabilir ve farklı faaliyet türleridir. Hepside insanın emek gücünün harcanma biçimleridir. Emek gücünün harcanması hepsinde ortaktır. Mallarda maddeleģen, ortak, türdeģ emek, nasıl ölçülür? Nasıl konumlanır? Nasıl bilinebilir bir biçime gelebilir? Bütün mallar, doğa ile emeğin birleģimidir. Bir toplumda üretilen malları tek parça bir bütün olarak düģünelim. Bu mallardaki maddeleģen emek miktarı değerdir. Tek parça bir bütünde emek miktarı artıkça, değer artar. Emek miktarı azaldıkça değer de azalır. Bu durumda bir malın değeri içindeki maddeleģen emek miktarına eģit olur. Bu emek miktarı da emek zaman ile ölçülür. Yani o mal üretimindeki, saat, gün, hafta veya ay olarak hesaplanır. Değerin artama yada azalmasının üç yolu vardır. 1- üretilen malda zaman uzadıkça değer artar, zaman azaldıkça değer azalır. 2- üretim sürecinde emek yoğun harcanırsa değer artar. 3-Üretim sürecine bilimin katkısı o değeri artırır. Demek ki bir fabrikada sekiz saat çalıģan yüz iģçi ile on altı saat çalıģan yüz iģçinin yarattığı değer aynı büyüklükte değildir. On altı saat çalıģan yüz iģçi, sekiz saat çalıģan yüz iģçinin yarattığı değerden bir kat daha fazla değer yaratmıģtır. Aynı yüz iģçinin, çalıģtığı iģ yerinde makineler ve iģçiler arasında iģ bölümünün ve iģ birliğinin gereği gibi yapılıp iģçilerin daha yoğun çalıģtığı bir iģ yeri ile bunların yapılmadığı bir iģ yerini kıyaslayalım. Elbette ki, daha yoğun çalıģma değeri artıracaktır. Bir de üstün teknoloji uygulayan bir iģ yeri ile aynı sayıda iģçi çalıģtıran geri teknoloji uygulayan iģ yerlerini kıyaslayalım. Ġleri teknoloji ile emeğin üretkenliği artar. Böylece değerde artar. Üretim

11 yöntemlerindeki her geliģme üretim gücünü artır ve üretim gücünün artması da bilimin üretim sürecine katılması ile olur. Değer ortalama yalın emek ile hesaplanır. Ortalama yalın emek zaman ile belirlenir. Bu hesaplama çeģitli ülkelerde farklıdır. Çünkü ortalama yalın emek, çeģitli ülkelerde ve farklı zamanlarda niteliği farlıdır. Üretim süreçlerinde yer alan, vasıflı emek, birleģik emek yada bilim emeği, toplumsal emeğin bir niceliği olan, yoğunlaģtırılmıģ yalın emek demektir. Emek yoğunlaģtırılarak geliģtirilmiģtir. Belli miktardaki bu emek, daha çok miktarlarda yalın emek olarak kabul edilebilir. Deneyimler bu indirgemeyi kendiliğinden yapar. Bir mal, vasıflı bir emeğin ürünü olabilir, ama değeri yalın bir emeğin ürünü olan bir mal ile eģitlenirse, bu eģitlikte yalın emeğin belirli bir miktarı temsil edilmiģ olur. Farklı emek türlerinin, ölçü birimlerinin, vasıfsız emeğe indirgemedeki oranlar, üretim sürecinin gerisindeki toplumsal süreçte devam edip gider. Bu oranlar daha çok alıģkanlıklarca belirlenir. Üretim süreci baģtan sona emek süreci değil de bilimsel bir süreç olursa durum ne olur? Bu süreç evrensel emek sürecidir. Emek değer süreci yerini bilimsel bir sürece terk etmiģtir. Bunun anlamı da üretimde köklü bir değiģiklik, yada üretimde devrim demektir. Bilimsel süreç sonucunda evrensel bir mal üretilmiģtir. Bu malın içerdiği emek saat, gün, hafta veya ay ile ölçülemez. Mal bilimsel süreç içinde elde edilmiģ, bilim içerikli bir maldır. Değeri daha büyüktür. Çok yüksek basınç ve düģük sıcaklıklarda sıvı oksijen ve hidrojen elde edilmesi, mikro ciplerin üretilmesi, hayvan ve bitki genlerinin değiģtirilmesi, mikro biyolojik ve bio- kimyasal ürünler, süper iletken ve süper yalıtkan mallar, robotlu ve bilgisayarlı üretim sonucunda elde edilen bütün mallar bilimsel süreç sonucu elde edilmektedir. Evrensel emek içeririler. Dolayısıyla evrensel maldırlar. Evrensel değere sahiptirler. Kapitalist üretim iliģkileri içinde üretilen mallarda Kullanım değeri esas olarak alındığında malın niteliği hesaba katılır. Değer esas alındığında yalnızca nicelik hesaplanır. Bu değerin, yalın ve saf insan emeğine indirgenmesi gerekir. Mallarda eģit oranlarda karģılaģtırıldığında malların değerleri de eģitlenir. Kullanım değerlerindeki her nicelik artıģı maddi servetinde artıģı anlamına gelir. Bir evde bir aile, iki evde iki aile ikamet eder. Bir otomobili bir kiģi, iki otomobili iki kiģi kullanır. Dolaysıyla, iki otomobil bir otomobilin, iki ev bir evin iki katı değerdedir. Maddi servet artmıģtır. Bilgi çağında ise bilimsel süreç ve bilimsel yöntemlerle üretilen mallar evrensel emeğe göre değerlenir. Bilimin mallarda maddeleģmesi, biliģim mallarını, bu mallarda evrensel serveti oluģturur.

12 Günümüz hukuk sitemlerinde evrensel servet, bir ülkeden diğerine çok kısa sürelerde transfer edilebilir. UlaĢım ve iletiģim her geçen gün bu süreleri daha da kısalmaktadır. Bir mal, aynı zamanda bir değerdir. Ama insanlar, daha çok malın özellikleri ile ilgilenirler. Otomobil, ulaģım için kullanılır. Onun motor gücü, markası, fiyatı önemlidir. Ev, uçak, giyecek ve yiyecekler, hasılı ihtiyacımızı gideren bütün malların görünen kısımlarıyla ilgileniriz. Malların içinde maddeleģen toplumsal yada evrensel emek soyut insan emeğidir. Toplumsal iliģkiler içinde gizlenmiģ ve soyutlamalar yolu ile gerçektir. Bu gerçek güncel yaģamımızda karģımıza fiyat olarak çıkar. Her malın bir fiyatı vardır. Malın değerini anlamak için etiketlerdeki fiyatı okumamız yeterlidir. Fiyat değerin kendisi değil, görünen bir biçimidir. Her mal ile karģılaģtığımızda fiyat ile de karģılaģırız. Ancak mala sahip olmak için onu para ile satın almak gereklidir. Para, fiyatın karģılığı olan bir değerdir. Bir değer ölçüsüdür. Değerin evrensel bir biçimidir. PARA Evrensel eģ değer, genel anlamda bir değer biçimidir. Bir malın bu biçim içerisine girebilmesi için bütün malları eģ değer olarak karģında tutması gereklidir. Bütün mallar karģısında dıģtalama belirli bir mal ile sınırlandığı için değerin bu biçimi toplumsal gerçeklik kazanır. EĢ değer biçim, kendi karģıtı olan maddi biçimi ile eģdeğerlilik kazanınca o mal para biçimini alır. Özel toplumsal bir iģlevi yerine getirir. Artık pazarda evrensel eģ değer olmak onun tekelindedir. Tarihte, alıģkanlıklarla daha çok altın ortaya çıkmıģ, evrensel eģ değer rolünü üslenmiģtir.

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN PĠYASALARI ĠZLEMEK 344MV0014 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DĠYALEKTĠK MATERYALĠZMĠN VE MARKSĠST DEVRĠM ANLAYIġININ ELEġTĠRĠSĠ.. FELSEFEDE DEVRĠM!.. Münir Aktolga Ağustos 2013 -Ġlk yayınlanma tarihi 2009-

DĠYALEKTĠK MATERYALĠZMĠN VE MARKSĠST DEVRĠM ANLAYIġININ ELEġTĠRĠSĠ.. FELSEFEDE DEVRĠM!.. Münir Aktolga Ağustos 2013 -Ġlk yayınlanma tarihi 2009- 1 DĠYALEKTĠK MATERYALĠZMĠN VE MARKSĠST DEVRĠM ANLAYIġININ ELEġTĠRĠSĠ.. FELSEFEDE DEVRĠM!.. Münir Aktolga Ağustos 2013 -Ġlk yayınlanma tarihi 2009- ĠÇĠNDEKĠLER: GĠRĠġ... 1 DĠYALEKTĠK MATERYALĠZMĠN, YA DA,

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP SERMAYENİN ÜRETİM SÜRECİ BİRİNCİ KISIM META VE PARA BİRİNCİ BÖLÜM M E T A

BİRİNCİ KİTAP SERMAYENİN ÜRETİM SÜRECİ BİRİNCİ KISIM META VE PARA BİRİNCİ BÖLÜM M E T A BİRİNCİ KİTAP SERMAYENİN ÜRETİM SÜRECİ BİRİNCİ KISIM META VE PARA BİRİNCİ BÖLÜM M E T A BİRİNCİ KESIM. METAIN İKİ ÖĞESİ KULLANIM-DEĞERİ VE DEĞER (DEĞERİN ÖZÜ VE DEĞERİN BÜYÜKLÜĞÜ) Kapitalist üretim tarzının

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ BĠREYĠN GELĠġĠMĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Uzm.Öğret.Halil KURUCU Felsefe Grubu

Uzm.Öğret.Halil KURUCU Felsefe Grubu 1 2 SİVEREK KARACADAĞ ANADOLU LİSESİ Uzm.Öğret.Halil KURUCU Felsefe Grubu YÖNETİM BİLİMİ F.TAYLOR DERS NOTLARI 3 ÖNSÖZ Değerli öğrencilerim; ÇağdaĢ bilimler arasında yer alan Yönetim Biliminin uzun bir

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER Şafak KAYPAK Özet Bu çalıģma, küreselleģme sürecinde kentlerin markalaģmasını

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ OYUNCAK BĠTĠM ĠġLEMLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BAKÜ-2014 1 AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ P REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK

Detaylı

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI ERKAN GÖLGELĠ YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ KAHRAMANMARAġ AĞUSTOS-2008 T.C. KAHRAMANMARAġ

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERĠ 347CH0009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI KÖKTÜRK, Erol, Harita ve Kadastro Sektöründe Bir Yeniden Düzenlemenin Paradigması, 6. Harita Kurultayı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 3-7 Mart 1997, Ankara, 22 s. HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE

Detaylı

KENDĠNĠ FEDA ETME DUYGUSUNUN TOPLUMSAL-NÖROBĠYOLOJĠK TEMELLERĠ.. BU KONUNUN POZĠTĠVĠST DÜNYA GÖRÜġÜYLE VE ĠDEOLOJĠYLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ..

KENDĠNĠ FEDA ETME DUYGUSUNUN TOPLUMSAL-NÖROBĠYOLOJĠK TEMELLERĠ.. BU KONUNUN POZĠTĠVĠST DÜNYA GÖRÜġÜYLE VE ĠDEOLOJĠYLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ.. 1 KENDĠNĠ FEDA ETME DUYGUSUNUN TOPLUMSAL-NÖROBĠYOLOJĠK TEMELLERĠ.. BU KONUNUN POZĠTĠVĠST DÜNYA GÖRÜġÜYLE VE ĠDEOLOJĠYLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ.. Münir Aktolga Haziran 2014 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ GĠRĠġ... 1 EVET; DUYGU

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI. GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ ÜNĠVERSĠTE MODELĠNDE STRATEJĠK YÖNELĠM: KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Hazırlayan Lokman DOĞAN Tez DanıĢmanı

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ OYUN ALBÜMÜ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü

ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü -I- ÖNSÖZ Değerli ATĠK aktivistleri, sevgili dostlar; Avrupa Türkiyeli ĠĢçiler Konfederasyonu (ATĠK), 20 yılı sonunda çeyrek asırlık bir tarihsel mücadele sürecini

Detaylı

İHRACAT İTHALAT İŞLEMLERİ

İHRACAT İTHALAT İŞLEMLERİ İHRACAT İTHALAT İŞLEMLERİ 2 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ Ferudun KAYA 3 1. Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE TEMEL KAVRAMLAR Ġnsanın en büyük, dostu zorluklardır; çünkü insanları karģılaģtıkları

Detaylı

2. 1. Perakendecilik Yönetim Kuralları

2. 1. Perakendecilik Yönetim Kuralları 1. PERAKENDECİLİĞİN ANLAMI, TARİHÇESİ VE ÖNEMİ Perakende satıģ küçük parçalar hâlinde, azar azar en son tüketiciye yapılan satıģtır. Uygulama alanı çok geniģtir. Çünkü hemen hemen her alanda perakende

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını. EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70. TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi MAKALE. Yazı ĠĢleri Sorumlusu

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını. EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70. TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi MAKALE. Yazı ĠĢleri Sorumlusu Türkiye Kalkınma Bankası Yayını EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70 TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi Metin PEHLĠVAN Genel Müdür Vekili Yazı ĠĢleri Sorumlusu Hatice BAKIR Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanı

Detaylı

BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI

BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI Eren ONAY Gökhan ġaman Proje DanıĢmanı Dr. Pınar Mızrak ÖZFIRAT

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı

SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI

SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 1263. maddesine göre sigorta Ģöyle tanımlanmıģtır. Sigorta bir akittir ki, bununla sigortacı bir prim karģılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir

Detaylı

SOSYALĠST SĠSTEM DAĞILDI, ABD ESKĠ HEGEMONYACI YAPISINI REFORME EDEREK YENĠ DURUMA-YENĠ KÜRESEL DÜNYAYA UYUM SAĞLAMAYA

SOSYALĠST SĠSTEM DAĞILDI, ABD ESKĠ HEGEMONYACI YAPISINI REFORME EDEREK YENĠ DURUMA-YENĠ KÜRESEL DÜNYAYA UYUM SAĞLAMAYA 1 SOSYALĠST SĠSTEM DAĞILDI, ABD ESKĠ HEGEMONYACI YAPISINI REFORME EDEREK YENĠ DURUMA-YENĠ KÜRESEL DÜNYAYA UYUM SAĞLAMAYA ÇALIġIYOR, YA SEN AB, SEN NE GÜNLERE, KĠMLERE KALDIN, NE OLACAK SENĠN HALĠN BÖYLE!

Detaylı

BEKİ L. BAHAR IN TİYATRO ESERLERİNDE SEFARAD DÜNYASI

BEKİ L. BAHAR IN TİYATRO ESERLERİNDE SEFARAD DÜNYASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI BEKİ L. BAHAR IN TİYATRO ESERLERİNDE SEFARAD DÜNYASI Yüksek Lisans Tezi Emre ÖZMEN Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, Uzman Sistem, Kural Çıkarma

Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritma, Uzman Sistem, Kural Çıkarma ÖZET Bu çalıģmanın amacı evrim ve genetiğin doğal sürecine dayalı stokastik bir araģtırma ve kural çıkarma tekniği olan genetik algoritmalar ile Uzman Sistem oluģturmaktır. Klasik programlama teknikleri

Detaylı