MSPD Çalışma Raporları : 2001/2. Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği. Yasemin Türker Kaya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MSPD Çalışma Raporları : 2001/2. Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği. Yasemin Türker Kaya"

Transkript

1 MSPD Çalışma Raporları : 2001/2 Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği Yasemin Türker Kaya Mali Sektör Politikaları Dairesi Şubat 2001

2 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MSPD Çalışma Raporları No: 2001/2 Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği Yasemin Türker Kaya * Şubat 2001 Bu çalışma Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uzmanı Tel: Fax:

3 Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği * Özet Arjantin'de 1980'li yıllarda başarısızlıkla sonuçlanan istikrar çabaları, 1991 yılında uygulamaya konulan Konvertibilite Programıyla sağlanmıştır. Bu program kapsamında en önemli yapısal değişiklikler bankacılık sektöründeki düzenlemelerdir. Arjantin'de bankacılık sektörü 1980'li yıllarda her zaman sistemin yumuşak karnı olarak görülmüştür. Bu dönemde krizle sonuçlanan istikrar programlarının en önemli maliyeti bankacılık sektöründe yaşanmıştır. Hükümet iflas eden bankaların borçlarını üstlenmiş ve bu borçlar para basarak ödenmiştir. Yüksek enflasyon ve ardından gelen hiperenflasyon bankacılık sektöründe orta vadeli bir perspektifin oluşmasını engellemiş, düzenleme ve denetleme fonksiyonlarını yerine getirecek kurumsal bir otoritenin eksikliği sorunların bütüncül olarak ele alınıp çözülmesini engellemiştir yılında uygulamaya konulan Konvertibilite Programının en önemli ayağı olan bankacılık sektöründeki yeniden yapılanma, tüm gelişmekte olan ülkeler için önemli dersler içermektedir. Bankacılık sektöründe etkinliği ve istikrarını artırmaya yönelik düzenlemeler, denetim ve düzenleme fonksiyonlarının piyasa güçleriyle işbirliği halinde yapılmasını sağlayan BASIC sistemi, bankacılık sistemini disipline etmek isteyen diğer gelişmekte olan ülkeler için önemli referans noktalarıdır. Arjantin'de bankacılık sektöründe yapılan düzenlemelerin başarıya ulaşmasında programın arkasındaki politik iradenin payı büyüktür. Dolayısıyla Arjantin örneği, sorunun sadece etkin bir bankacılık sistemi tasarlanmasıyla bitmediğini, bu sistemi uygulanabilir ve desteklenebilir hale getirecek olan siyasi koşulları yaratmanın önemini göstermektedir. Her ne kadar ülkelerin bankacılık sektörlerinin uluslararası şoklardan etkilenmemesi, deyim yerindeyse bağışıklık kazanması pek mümkün görünmese de, Arjantin gelişmekte olan ülkeler içinde bankacılık yapısıyla bu konuda en güçlü ülkelerden biri konumundadır. Ülkedeki güçlü bankacılık sektörü özellikle son dönemde yaşanan global krizlerden Arjantin'in en az zararla çıkmasında önemli rol oynamıştır. i

4 Restructuring in Banking Sector: The Case of Argentina Abstract Until 1990s, Argentina s stabilization efforts had resulted in failure. Stabilization has been realized with the introduction of the Convertibility Program in In this program, the most important structural changes have been done in banking sector. Banking sector always seems Achilles heel of Argentina economy until Cost of unsuccessful stabilization programs were mostly on the banking sector. Debts of bankrupt banks were undertaken by government and were paid by printing money. Chronic inflation and periodic hyperinflation has led to low intermediation and prevented the medium term perspective in banking sector. Furthermore, absence of institutional authority for supervision and regulation purposes made it difficult to solve the problems in banking sector effectively. The most important pillar of Convertibility Program was restructuring in banking sector. Argentina has introduced a very comprehensive program to strengthen the supervision and regulation structure of the banking sector. The program included regulations to increase stabilization and efficiency, tightening capital requirement, cooperation between market and regulatory and supervisory bodies by adopting BASIC system. All these measures make banking system more resilient to systemic shocks like in Tequila Crisis during Argentina experience shows that political commitment is very important for the success. Therefore, the problem is not just designing the perfect banking system; it is also crucial to create/have political environment that makes the system workable and supportable. Even though immunization against external shocks is not possible for an economy, sound and safe banking sector mitigate the negative effects of shocks and become a shield for the economy. Argentina s bank restructuring is a reference point for developing countries and there are very important lessons to be taken from this experience. ii

5 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...1 II DÖNEMİ... 2 III DÖNEMİ... 3 IV. KONVERTİBİLİTE PROGRAMI... 5 V. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANDIRMA: A. KONVERTİBİLİTE KANUNUNDAN TEKİLA KRİZİNE KADAR OLAN DÖNEM... 8 B. TEKİLA KRİZİ DÖNEMİ (ARALIK 1994-ARALIK 1995)...12 C. TEKİLA KRİZİ SONRASI D ÖNEM ( ) Bankacılık Sisteminde Yeni Yapılar a) Seguro de Depositos Sociedad Anonima (Mevduat Sigorta Fonu-SEDESA)...17 b) Fondo Fiduciario de Capitalizacion (Bankalara Sermaye Desteği Fonu-BSDF)...19 c) Fondo Fiduciario para el Desarollo Provincial (Eyaletlerin Kalkınmasına Destek Fonu-EKDF) BASIC Programı Yeniden Yapılanmanın Sonuçları: Yabancı Bankalar, Konsolidasyon ve Dayanıklılık a) Yabancı Bankalar...25 b) Konsolidasyon...26 c) Dayanıklılık Son Gelişmeler VI. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA: EK: FİNANSAL KURUMLAR YASASI 35 NCİ MADDE UYGULAMASI: ALMAFUERTE BANKASI ÖRNEĞİ... 32

6 Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği 1 1. GİRİŞ Arjantin de 1990 ların başında uygulamaya konulan Konvertibilite Programı tüm ekonomik yapıyı değiştirmiştir. Özellikle bankacılık sisteminde yapılan düzenlemeler Konvertibilite Programının başarısında önemli pay sahibidir. Bu düzenlemeler mali sistemde disiplini sağlayarak makro ekonomik yapıyı güçlendirmiştir. Arjantin de Tekila krizi sonrasında yapılan düzenlemeler daha sonraki dönemde yaşanacak olan krizlerin yaratacağı olumsuz etkileri hafifletmiştir. Bankacılık sistemiyle ilgili düzenlemelerde piyasa güçleriyle işbirliğine gidilmiş, düzenlemelerin etkinliğine özel önem verilmiştir. Her ne kadar hiç bir bankacılık sisteminin krizlere karşı bağışıklık kazanması beklenemezse de, güçlü bir bankacılık sistemiyle krizlerin olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesine çalışılmalıdır. Bu bağlamda, Arjantin ev ödevini iyi yapmış bir ülke konumundadır. Dünya Bankası tarafından yapılan araştırmaya göre gelişmekte olan ülkelerdeki bankacılık sektöründeki düzenleyicilik kalitesi açısından Arjantin, Singapur ve Hong Kong ile birlikte en başarılı sistemdir (Tablo 1). Tablo 1: Gelişmekte Olan Ülkelerde Banka Düzenleyicilik Kalitesinin Karşılaştırılması Toplam Not Sermaye Pozisyonu Kredi Sınıflaması Yönetimde Yabancı Ortaklığı Likidite Uygulama Ortamı Singapur Arjantin Hong Kong Şili Brezilya Peru Malezya Kolombiya Kore Filipinler Tayland Endonezya Kaynak: Dünya Bankası (1998) Not:: Düşük notlar yüksek sıralamayı getirmekte, toplam not altı değerlendirme kategorisinin toplamı alınarak hesaplanmaktadır. Şeffaflık 1

7 Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği 2 Bu çalışmada Arjantin de 1990 lı yıllara damgasını vuran Konvertibilite Programının temel taşı olan bankacılık sistemindeki yeniden yapılanma incelenmektedir. İkinci Bölüm 1980 öncesi dönemi kısaca değerlendirmektedir. Üçüncü Bölümde döneminde bankacılık sektöründeki yeniden yapılanma çabaları özetlenmiştir. Dördüncü Bölümde Konvertibilite Programı ana hatlarıyla incelenmektedir. Beşinci Bölümde bankacılık sistemindeki yeniden yapılanma süreci sunulmaktadır. Bu süreç üç dönem halinde incelenmiştir. Birinci dönemde 1991 yılından başlayarak 1994 yılında yaşanan Tekila Krizine kadar geçen sürede bankacılık sistemindeki gelişmeler sunulmaktadır. İkinci dönem Tekila krizi süresince yaşanan gelişmeleri değerlendirmektedir. Üçüncü dönem Tekila krizi sonrasından günümüze kadar geçen dönemi kapsamaktadır. Altıncı Bölüm sonuç ve değerlendirmeye ayrılmıştır. II DÖNEMİ Arjantin, I. Dünya Savaşı ndan önceki dönemde yabancı sermayenin, özellikle İngiliz yatırımcıların en gözde ülkesi olmuştur. Öyle ki, 1913 de ülkedeki sermayenin yarısı yabancıların elinde bulunmaktadır. Arjantin bu yıllarda finansal gelişme açısından dünyada ilk 5-6 ülke arasında yer almış olup, çekirdek ülkeler olarak adlandırılan İngiltere, Almanya ve ABD arasına girmeye en güçlü aday olarak gösterilmekteydi. Ancak, I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yabancı sermaye girişi sekteye uğradı, yatırımları finanse edecek olan yurtiçi tasarruf istenen ölçüde artmayarak büyümenin düşmesine neden oldu.1 I. Dünya Savaşı sonrası dönemde de mali sistemin yeterince etkin çalışmadığı görülmektedir. Her ne kadar döneminde vadeli mevduat/gsyih oranının % 8 lerden döneminde % 22 ye çıkması ilk bakışta mali piyasaların genişlemesi gibi algılansa da, mali gelişmenin iç göstergeleri bu gelişmeyi doğrulamamaktadır. Örneğin, bu iki dönem karşılaştırıldığında bankaların verdiği kredi miktarında azalma görülmektedir. Mali gelişmişlik düzeyini ölçmede kullanılan bir diğer gösterge olan M3/GSYİH oranı 1900 lerde % 35, 1929 da % 50 ve 1935 te % 41 olarak gerçekleşmiştir. 1 Paolera, della G. (1997), Finance and Development in an Emerging Market: Argentina in the Interwar Period., NBER Working Paper No:

8 Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği 3 İkinci Dünya savaşı sonrası dönemde Latin Amerika ülkeleri içe dönük ithal ikameci, Asya ülkeleri dışa dönük ihracata dayalı büyüme modellerini benimsemişlerdir. Arjantin de diğer Latin Amerika ülkeleri gibi dışa kapalı bir büyüme modeli izleyerek yatırımlarını yurtiçi tasarruflarla finanse etmiştir. Sermaye hareketleri üzerine konulan sınırlamalar maliyetleri artırarak Arjantin gibi sermaye stoğu az bir ülkenin büyümesini olumsuz etkilemiştir. Sermayede göreli fiyat yapısının değişmesi ve dünya fiyatlarından sapmanın sonucunda oluşan düşük sermaye getirisi ve kısıtlı sermaye girişi düşük bir büyüme performansına neden olmuştur. 2 III DÖNEMİ Arjantin in 1980 lerin başında yaşanan borç krizinin ardından uygulamaya koyduğu istikrar programları başarısız olmuştur. Bu dönemde demokrasiye geçişle birlikte kamu harcamaları artmış, dış piyasadan borçlanmada yaşanan kısıtlamalar nedeniyle bütçe açıkları para basarak finanse edilmiştir. Bunun sonucu ekonomide hızlanarak artan enflasyonist bir dönem başlamıştır. Bu süreçte yüksek enflasyon ve makro ekonomik istikrarsızlık ekonomideki dolarizasyonu artırmıştır ların başlarına kadar Arjantin bankacılığının temel sorunları makro ekonomik yapıdaki istikrarsızlığın ve yüksek enflasyonun sektöre yansımalarıdır. Hiperenflasyona ulaşan fiyat istikrarsızlığı, artan belirsizlik ve bunların yarattığı dolarizasyon mali sistemin derinleşmesini tümüyle engellemiş, hatta gerilemesine yol açmıştır. Öyle ki, 1930 lu yıllarda % 40 larda olan M3/GSYİH oranı hızlı bir azalma trendi sonunda 1990 da % 7 ye kadar gerilemiştir. Yüksek kamu açıklarının finansmanı özel sektörün kredi piyasalarındaki payını azaltmıştır. Bankacılık sektöründe kamunun ağırlığı artmıştır ların başında kur bir bant içinde dalgalanmaya bırakılmış fakat bu politikadan da sonuç alınamamış ve ekonomideki istikrarsızlık sürmüştür. 2 Taylor, Alan (1997), Argentina and the World Capital Market,: Saving, Investment and International Capital Mobility in the Twentieth Century., NBER Working Paper No:

9 Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği 4 Tablo 2: Temel Ekonomik Göstergeler Büyüme (%) Enflasyon (TÜFE, %) Nominal Devalüasyon (%) Mevduat Faizleri (%) Cari İşlemler Dengesi (Milyar $) Uluslararsı Rezervler (Milyar $) Kişi Başına GSMH ($) Kaynak: Bahceci (1997) döneminde kuru çıpa olarak kullanan dezenflasyon programı uygulanmıştır. Bu program enflasyonda beklenen hızlı düşüşü sağlayamamış, hızla düşen nominal faizler sistemde negatif reel faizler oluşmasına neden olmuştur. Bunun sonucu sermaye çıkışı yaşanmıştır. Uygulanan sabit kur politikası dış ticareti olumsuz etkilemiş, ihracat azalarak cari açık büyümüştür yılında krizle biten programın başarısızlığının bir diğer nedeni ise, bankacılık sektöründeki problemlerdir. Enflasyonun kontrol edilememesi nedeniyle bankalardaki mevduatın vadesi giderek azalmış, ekonomide artan durgunluk nedeniyle bankaların batık kredileri artarak banka bilançolarını olumsuz etkilemiştir. Diğer taraftan mevduatların yüzde yüz güvence altına alınması yatırımcıları seçici davranmayarak yüksek faizler veren ancak mali yapısı zayıf olan riskli bankalara yöneltirken, bankaları da daha riskli işlemlere yöneltmiştir. Denetim ve gözetim sistemindeki yetersizlik mali yapısı bozuk olan banka ve finansal kurumların krize girmesini hızlandırmıştır yılında patlak veren finansal krizde merkez bankası bankacılık sektöründeki tüm finansal kuruluşlara el koymuş ve düzelemeyecek durumda olanlar tasfiye edilmiştir. Çoğu güvence altında olan mevduatların ödenmesi için para basılmıştır. Bu dönemde 83 mali kuruluş iflas etmiştir. Hükümet bankaların yabancı kuruluşlara borcunu üstlenmiş ve ödemeyi para basarak yapmıştır döneminde bankacılık sektöründeyaşanan gelişmelerin toplam maliyeti GSYİH nın yüzde 55 i gibi çok yüksek bir orana ulaşmıştır. Enflasyonun 1984 yılında neredeyse ikiye katlanarak yüzde 600 lere fırlaması üzerine, Austral planı uygulamaya konulmuştur. Amaç enflasyonu hızlı bir şekilde 4

10 Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği 5 düşürürken kamu finansmanına disiplin getirmektir. Programda fiyat ve ücretler dondurulmuş, eski peso devalüe edilmiş, kamu mal fiyatları artırılarak yeni vergiler getirilmiştir. Parasal reform ilan edilerek Merkez Bankasının para basmayacağı ilan edilmiş, üç sıfır atılıp yeni para birimine geçilmiştir. IMF ile yeni bir anlaşma imzalanıp dış borçların konsolidasyonu yoluna gidilmiştir. Plan ilk aylarda başarılı olmuş, enflasyon düşerek mali denge sağlanmış, ancak bu politikalar gevşetilmeye başlanınca enflasyon yükselmiştir da ücret dondurma kaldırılmış artan bütçe açıklarının para basılarak finanse edilmesi enflasyonu artırmıştır. Arkasından hazırlanan ikinci planda sıkı para politikası uygulanmış ancak başarılı olunamamıştır. Reel kesimin zayıflaması bankaların aktif kalitesini olumsuz etkilemiştir yılı seçimleri öncesi kamu finansmanı yüzünden yaşanan parasal genişleme, yüksek karşılık oranlarıyla emilmeye çalışılmış4, bunun sonucu yatırımlar düşerek büyümeyi azaltmıştır. Banka kredilerinin geri ödenmesinde problemler yaşanmıştır. Yüksek enflasyon, dolarizasyon ve banka iflasları 1989 da ikinci krize yol açmıştır yılında aylık enflasyonun yüzde 200 lere ulaşması sonucunda Menem iktidarı yüksek oranlı bir devalüasyonun ardından rezervleri korumak için dalgalı kur sistemine geçmiştir reform çabalarında kısmi başarı sağlanmıştır. Kamu finansmanı dengesinin kurulamaması ve uygulanan kur politikası nedeniyle enflasyonun düşmemesi programın başarısını engellemiştir. Bu istikrarsız dönem 1991 yılında Konvertibilite Programının uygulanmaya başlamasıyla birlikte sona erecek ve Arjantin in başarılı performansı tüm gelişmekte olan ülkelere örnek olarak gösterilecektir. IV. KONVERTİBİLİTE PROGRAMI Bu program kapsamında belli başlı 5 alanda önemli politika değişikliklerine gidilmiştir. 1. Konvertibilite: 1991 Nisan ayında Konvertibilite Kanunu çıkarılmış ve 10,000 Austral=1 dolar paritesinde kur nominal çıpa olarak kullanılmaya başlanmıştır. Parasal taban tamamıyla Merkez Bankasının uluslararası 3 Bahçeci, S. (1997), Ortodoks ve Heterodoks İstikrar Programları: Seçilmiş Ülke Örnekleri ve 1994 Türkiye Deneyimi, DPT Uzmanlık Tezleri. 4 Bu dönemde, karşılık oranları tüm mevduatın yüzde 65 i, tüm yükümlülüklerin ise yüzde 25 ine ulaşmıştır. 5

11 Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği 6 rezervlerine dayalı hale getirilmiştir. 5 Merkez Bankası sadece kuru korumaya yönelik politika uygulayacak ve bir para kurulu gibi çalışacaktır. Dolayısıyla Merkez Bankasının keyfi (discretionary) para ya da kur politikası uygulama imkanı kalmamıştır. Bu uygulama Arjantin in yeterli rezervi olması ve geçmişte benzer bir tecrübesi olması nedeniyle itibar bulmuştur. Ocak 1992 de yeni para birimi peso dolar karşısında 1:1 oranında işlem görmeye başlamıştır. Bu kanunla birlikte Merkez Bankasının kamu açıklarını finanse etmesi ortadan kalkmış, yabancı paranın piyasa işlemlerinde kullanılmasına ve yabancı para cinsinden likit varlık tutulmasına izin verilmiştir yılı Eylül ayında yapılan kanuni değişiklikle Merkez Bankası bağımsız bir yapıya dönüştürülmüştür. 2. Dış Ticaret: Dış ticaret rejiminde serbestleştirici politikalar uygulamaya konulmuştur. İhracat ve ithalat üzerindeki fiyat ve miktar kısıtlamaları kaldırılmıştır. Dış ticaretteki serbestleşme, özellikle dış ticarette önemli paya sahip tarım sektöründe faydalı olmuştur. Sermaye malları ithalatı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması yurtiçi yatırımları olumlu etkilemiştir. 3. Deregülasyon: Piyasalarda fiyat kontrolleri ve diğer fiyat dışı sınırlamalar kaldırılarak sistemi piyasa güçlerinin işletmesi amaçlanmıştır. 4. Kamu Kesiminde Düzenlemeler: yılları arasında hükümet kamu teşebbüslerinin % 90 ını (20 milyar ABD Dolarının üzerinde) özelleştirmiştir. Elde edilen gelirin büyük bölümü kamu borçlarının geri ödenmesinde kullanılmıştır. Özelleştirmeyle birlikte ekonomide etkinlik artarken gizli işsizlik su yüzüne çıkmıştır. Bu dönemde, Kamu sektöründen 164,000 kişi işten çıkarılmıştır. Kamunun yeniden yapılandırılması kapsamında sosyal güvenlik sistemi yenilenmiştir. Özel emeklilik sistemi uygulamaya konulmuş, kamu sektöründe teşvik ve sübvansiyonlar azaltılmıştır. Katma değer vergisi, tüketim ve gelir vergisi oranları artırılmış, 5 Merkez Bankası nın para ve kur piyasalarındaki dalgalanmaları azaltmak amacıyla parasal tabanın 1/3 üne kadar dolar bazlı kamu kağıdı (bonex) ihraç edebilme imkanı bulunmaktadır. Ancak, bu imkan Tekila Krizi dönemi dışında hiç kullanılmamıştır. 6

12 Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği 7 ayrıca bazı hizmetler için vergi tabanı genişletilmiştir. Bunun sonucu kamu kesimi dengelerinde iyileşme sağlanmıştır. 5. Mali Sistemde Reform: 1980 lerin sonundaki hiperenflasyon döneminde çok küçülen bankacılık sektörü fiyat istikrarının sağlanması ve yapısal reformların birbiri ardına başlamasıyla birlikte yeniden gelişmeye başlamıştır. Bankacılık sektöründe yapılan düzenlemelere ve gelişmelere gelecek bölümde ayrıntılı olarak değinilecektir. Yukarıda sıralanan önlemler sonucunda enflasyonda hızlı bir düşüş sağlanmış, programın dış dünyada kabul görmesi sonucu ülkeye sermaye girişi artmaya başlamıştır. Sermaye girişlerinin yatırımları artırması yoluyla büyümede artış sağlanmıştır. 6 Arjantin deki Konvertibilite Programı dış dünyadan da destek görmüş ve 1992 yılında IMF den sağlanan 3.8 Milyar $ lık kaynak reform çabalarını desteklemiştir. Tablo 3: Ekonomik Göstergeler ( ) Enflasyon (yıl sonu, %) Büyüme (%) Nominal Faiz (%) Kamu Dengesi/GSYİH (%) Uluslararası Rezervler (Milyar $) Kaynak: Hanke (2000) V. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANDIRMA: Arjantin de Konvertibilite Kanunundan dolayı Konvertibilite Programı olarak bilinen programın en geniş ve güçlü düzenlemeleri bankacılık sektöründe yapılmıştır. Programın sektörü ilgilendiren kararları aşağıda kronolojik olarak sunulmaktadır. 6 Sermaye girişi sonucu ekonomideki dolar miktarı artmakta, Merkez Bankası tarafından alınan dolarlar sistemdeki para arzını artırmaktadır. Bunun sonucu düşen faizler yatırımları ve büyümeyi canlandırmaktadır. 7

13 Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği 8 1. Nisan 1991 Merkez Bankasının Para Kuruluna dönüştürülmesi 2. Eylül 1992 Merkez Bankasının bağımsız hale dönüştürülmesi 3. Aralık 1992 Tasarruf mevduatı sigortasının kaldırılması BASEL Sermaye yeterliliği uygulamasının yürürlüğe girmesi 5. Aralık 1994 Sermaye yeterliliği rasyosunun yüzde 11,5 e yükseltilmesi Bankaların kredi karşılık oranlarının yükseltilmesi 7. Aralık 1994 Tekila krizinin başlaması 8. Nisan 1995 Tasarruf mevduatı sigortasının yeniden uygulanmaya başlanması 9. Ağustos 1995 Likidite yeterliliğinin getirilmesi 10. Aralık 1995 Tekila krizinin sona ermesi 11. Eylül 1996 Piyasa riski sermaye gereğinin uygulamaya konulması BASIC uygulamasının başlatılması 13. Mart 1999 Faiz riski için sermaye gereği uygulamasının başlatılması Bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasını üç ana dönemde incelemekte yarar vardır: 1. Konvertibilite Kanununun çıkmasından Tekila krizine kadar olan dönem (1991-Aralık 1994) 2. Tekila krizi dönemi (Aralık 1994-Aralık 1995) 3. Tekila krizinden sonraki dönem ( Aralık 1995-günümüze kadar). A. Konvertibilite Kanunundan Tekila Krizine Kadar Olan Dönem Arjantin Bankacılık sektörünün yeniden yapılanmasında 1991 de uygulamaya başlanılan program ve arkasından 1992 de Merkez Bankasının bağımsızlığının ilanı çok önemlidir. Merkez Bankası yasasında yapılan değişiklikle bankanın tek amacının ülke parasının istikrarını sağlamak olduğu vurgulanmış 7 ve Bankanın eyaletlere ve merkezi hükümete kredi açması yasaklanmıştır. Bu yasayla birlikte Banka doğrudan kongreye rapor vermeye başlamıştır. Merkez Bankasının bağımsızlığının sağlanması Konvertibilite Programının tamamlayıcısı olmuş ve programın kredibilitesi artmıştır. Eyalet Bankaları: 1990 lı yılların başında Arjantin de bulunan 23 eyaletten 20 sinin birer, kalan 7 Bankanın önceki fonksiyonları arasında düşük işsizlik ve büyümenin sağlanması da bulunmaktaydı. 8

14 Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği 9 üçünün ikişer bankası bulunmaktaydı. Bu bankaların kuruluşu yerel hükümetler tarafından çıkarılan kanunlara dayanmaktaydı. Bu bankalar yerel hükümetlerin kasası olarak çalışmış, bütçe açıklarını finanse etmiş ve yetersiz teminatlara dayanan ve siyasi itibarı olan kişilere krediler açmıştır. Sonuçta mali yapısı gitgide bozulan bankalar Merkez Bankasından sağlanan destek ve kamu kesimi mevduatıyla iflastan kurtulmuşlardır. 8 Bu yapı Konvertibilite Kanunuyla birlikte değişmiş ve Merkez Bankasının bu bankalara kredi açması yasaklanmıştır. Bunun sonucu olarak Merkez Bankasından bu bankalara açılan krediler 1990 da toplam varlıklarının % 70 ine denk gelirken, bu oran 1994 te % 5 e inmiştir. Ancak, Merkez Bankasından sağlanan kredilerin kesilmesi bu bankaların yeniden yapılanması için yeterli olmamıştır. Konvertibilite Planının başarısı sonucu bankacılık sisteminde artan likidite ve hızlı yabancı sermaye girişi sonucunda yaşanan büyüme bu bankaların yapısal sorunlarının çözümünün ertelenmesine yol açmıştır döneminde eyalet bankalarının mevduatları % 169 artmıştır. Ayrıca kamuya özellikle eyalet hükümetine açılan krediler azalmasına rağmen devam etmiştir. Örneğin, toplam krediler içinde kamunun payı 1991 de % 31 iken, bu oran 1994 te % 17 ye inmiştir. Bu kredilerin geri dönmesinde önemli sıkıntılar yaşanmaya devam etmiş, bu bankaların kredilerinin % 30 u tahsili gecikmiş alacak (TGA) durumuna düşmüştür. 9 Tablo 4 den de izlenebileceği gibi Tekila krizine kadar bu bankalardan sadece 3 tanesi özelleştirilebilmiştir. Bu bankaların kuruluşunun yerel hükümetler tarafından çıkarılan kanunlara dayanması nedeniyle kapatılması ya da özelleştirilmesi için yerel otoritelerin onayına ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel hükümetler, ancak Tekila krizinden sonra sözkonusu yapı sürdürülemez bir hal aldığı için bu alternatiflere başvurmak zorunda kalmışlardır. Tablo 4: Gruplara Göre Bankalar Kamu Özelleştirilen Özel Toplam Kaynak: T. Burdisso, l. D Amato ve A. Molinari (1998) 8 Carrizosa,, M., D. Leipziger ve H. Shah (1996), The Tequila Effect and Argentina s Banking Reform, Finance and Development, Mart. 9 Bu oran özel bankalarda % 10 dur. 9

15 Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği döneminde kamu bankalarının piyasa payı tedrici bir azalma gösterirken, özel sektör bankalarının payı artmıştır. Tablo 5: Banka Gruplarının Piyasa Payları (Toplam Varlıklar İçindeki % Payları) Kamu Bankaları Özel Bankalar Ulusal Eyalet Özelleştirilmiş Özel ,1 14,6 0,0 39, ,2 13,5 0,0 46, ,8 13,4 0,3 54, ,2 12,8 0,4 56,7 Kaynak: T. Burdisso, l. D Amato ve A. Molinari (1998) Yapılan Düzenlemeler: Tasarruf Mevduatı Sigortasının Kaldırılması: 1980 li yıllarda yürürlükte olan mevduat sigortası fonundan, batan bankalardaki mudilere önemli miktarda ödemeler yapılmıştır. Konvertibilite Programı döneminde, 1980 li yıllarda yaşanan ahlaki istismar (moral hazard) problemlerini asgariye indirgemek için mevduat sigortası uygulaması Aralık 1992 de kaldırılmıştır. Dolayısıyla tasarruf sahipleri bir bankacılık krizi durumunda bankalardaki mevduatlarını kaybetme riskini göze almayı öğrenmişlerdir. Merkez Bankası döneminde ödeme güçlüğüne düşen veya likidite problemleri yaşayan bankalara bir rehabilitasyon planı hazırlamış, eğer banka bu plana uymazsa lisansı iptal edilerek tasfiyesi yoluna gidilmiştir. Bankaların bankacılık izinlerinin kaldırılmasına bir başka neden de mevzuata uygun davranmadıklarının tespitidir. Kapatılan bankalarda mevduatları olan tasarruf sahipleri paralarının ödenmesi için uzun süre beklemek zorunda kalmışlardır. Uygulanan bu sistemin ahlaki istismar sorununu asgariye indirgediği açıktır. Sistemin bu yapısı mevduat sahiplerini bankaların performanslarına karşı daha hassas hale getirmiştir. Sermaye Yeterliliği Konusunda Yapılan Düzenlemeler: Merkez Bankası bankacılık sistemini güçlendirmek ve krizlere karşı direncini artırmak için 10

16 Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği 11 uluslararası kabul görmüş uygulamaları sisteme adapte etmeye başlamıştır. Bu bağlamda, BASEL sermaye yeterliliği rasyosu 1992 sonunda % 9.5 olarak belirlenmiş, altı ayda bir yarım puanlık artışlarla 1994 sonunda % 11.5 e yükseltilmiştir. Kredi riskine karşılık kredilere uygulanan faiz oranlarındaki artışa paralel olarak, sermaye tutma gereği uygulanmaya başlanmıştır. Uygulanmaya başlanan yüksek karşılık oranları ve sıkı denetimle sistemin piyasa ve kredi riskinin azaltılması hedeflenmiştir. Denetleme: 1992 yılında Merkez Bankası bünyesinde yarı bağımsız Mali Kuruluşların Denetimi (Superintendency of Financial Institutions, SEFC) birimi oluşturulmuştur. Bu birim tarafından tüm bankacılık sisteminin üst standartlarda denetlenmesi için bir el kitabı hazırlanmıştır. Bu tarihten itibaren denetim konusunda çok önemli gelişmeler olmuştur. En iyi uygulama (best practice) örneklerinin uygun şekilde tatbiki ve uygulamalarla düzenlemeler arasındaki uyumla dünyadaki en iyi denetim sistemi örneklerinden biri oluşturulmuştur. SEFC uygulamasıyla tüm büyük bankalar senede bir, küçük bankalar ise 18 ayda bir denetlenmekte, ayrıca 1994 yılından itibaren FED ve The Office of the Comptroller of the Currency nin (OCC) yardımlarıyla oluşturulan bir el kitabı ile off-site incelemeler de yürütülmektedir. Bu süreçte SEFC insan kaynaklarına da önem vermiş ve bankacılık sektöründe deneyimli uzman ve müfettişleri bünyesine katmıştır. Kredi Riskinin Kontrol Edilmesi: 1992 yılında Merkez Bankasında kurulan bir veri tabanı yoluyla Arjantin bankalarından 200,000 $ ın üzerinde borç alan tüm firma ve kişilerin bilgilerinin saklanmasına başlanmıştır. Bu bilgiler kamuya açıktır. Bu sayede bankalar büyük borçlularının diğer bankalara olan borçlarını öğrenebilmekte, böylece kredi riskinin kontrol edilmesine çalışılmaktadır. Böylesine bir bilginin kamuya açık olması kişileri borçlarını ödeme konusunda teşvik etmekte ve sistemin şeffaflığını artırmaktadır. Ancak, bankaların rakip bankaların müşterileriyle ilgili bilgileri kullanmasının yarattığı problemler sonucunda, bu veri tabanından geri ödenmekte olan, takibe girmemiş krediler çıkarılmıştır. 11

17 Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Arjantin Örneği 12 B. Tekila Krizi Dönemi (Aralık 1994-Aralık 1995) 1994 yılı aralık ayında Meksika nın yaptığı devalüasyonla başlayan ve Tekila etkisi olarak bilinen kriz bölge ekonomilerinin güçlülüğüne rağmen bölgeden sermaye çıkışı yaratmıştır. Kriz, Arjantin ekonomisini ve bankacılık sektörünü olumsuz etkilemiştir. İlginç olan pek çok iktisatçının Meksika daki devalüasyondan birkaç gün öncesinde dahi Arjantin de olası bir krize fazla ihtimal vermemeleridir. 10 Krizin Arjantin e sıçrayacağını düşünenlerin temel dayanağı ise 1982 yılındaki krizde Meksikadaki devalüasyonun ardından Arjantin de de devalüasyon yapılmasıdır. Krizin başlaması, portföyünde önemli miktarda Meksika hükümet tahvili bulunan Extrader Bankasının, mudilerin Meksika daki devalüasyonun ardından bankaya hücüm etmesi sonucunda ödeme güçlüğüne düşmesiyle başlamıştır. Sistemde ciddi bir problem olmamasına rağmen kriz yayılmıştır. Tekila krizinin etkileri ilk olarak döviz piyasalarını etkilemiş, devalüasyon beklentisiyle Peso hesaplardan dolar hesaplara bir kayma olmuştur. Daha sonra başlayan sermaye çıkışı yerli para arzının azalmasına ve bankacılık sisteminde kredi riskinin artmasına neden olmuştur. Bu şartlar altında ya devalüasyon yapılarak kriz beklentileri doğrulanır ve bunun ekonomik ve siyasi faturasına katlanılır 11 ya da Konvertibilite Programına sadık kalınarak sistemin yeniden güvenilirliğinin kazanılması ve kriz karşısında kırılganlığının giderilerek esnek bir yapıya dönüşmesi yönünde politikalar geliştirilebilirdi. Hükümet aldığı siyasi destekle ikinci yolu izlemiş ve bankacılık reformunda ikinci dönem başlamıştır. Merkez Bankası devalüasyon korkusu ve mevduat kaçışını önlemek için harekete geçmiştir. Şubat 1995 sonuna kadar olan dönemde mudiler zayıf yerli bankalardan güçlü özel ya da yabancı bankalara geçmişlerdir. Bu durum kaliteye kaçış (flight to quality ) olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde menkul kıymet piyasasalarında ciddi kayıplar meydana gelmiştir. İkinci aşamada kriz, Mayıs seçimlerinin sonucuyla ilgili belirsizliğin artması, bütçe açığındaki artış ve hükümetin mevduatları 1989 da yaptığı gibi donduracağı yönündeki söylentiler nedeniyle sadece pesodan değil tüm bankacılık sisteminden bir kaçışa dönüşmüştür. Beş aylık dönemde bankacılık 10 Alston, L. ve G. Andrés (2000), Evolution and Revolution in the Argentine Banking System Under Convertibility: The Roles of Crises and Path Dependence., NBER Working Paper No: Mayıs 1995 de genel seçim yapılacaktı ve Konvertibilite Programı Başkan Menem in prestijiydi. 12

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI Türkiye Ekonomisi ve Para Politikası Uygulamaları Durmuş YILMAZ Başkan 12 Ocak 2011 1 Sunum Planı I. Küresel Görünüm II. Türkiye Ekonomisi III. Para Politikası Gelişmeleri

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte %1.7 olarak

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 29 Şubat 2012 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi 1970 li Yıllar : Dünya 1971 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşü Gelişmekte

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

TCMB O/N Faiz Oranları (% ) 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

TCMB O/N Faiz Oranları (% ) 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2006 YILI İLK 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu 2002 yılında başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde başlayan

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 8. Finansal Piyasalar 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 016 yılında para politikasındaki en önemli gelişme, 011 yılından beri kullanılmakta olan geniş bantlı faiz koridorunda sadeleşmeye gidilmesi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 1990-2000 Dönemi 5 Nisan 1994 Kararlarının Amaçları 1. 5 Nisan kararlarının öncelikli hedefi mali piyasalarda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2010 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER 1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara 2015 Yılında Para ve Kur Politikası Erdem BAŞÇI Başkan 10 Aralık 2014 Ankara Temel Amaç: Fiyat İstikrarı 2017 yılı enflasyon hedefi Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde belirlenmiştir.

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 3 yılının ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. İç tüketimdeki canlanma ve altın ticaretindeki baz etkisi

Detaylı

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. Seçilmiş Ülkelerde Yıllık Büyüme Oranları 1 Grafik I.2. 2012 Yılı için Yapılan Büyüme Tahminleri 1 Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve her ay sonu itibarıyla güncellenmektedir. Son güncelleme tarihi: 1 ŞUBAT 2011 1

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..!

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..! TCMB Mevcut Duruşu: Enflasyon görünümüne karşı sıkı Döviz likiditesinde dengeleyici Finansal istikrarı destekleyici niteliğini korumaktadır. Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

01/01/ /12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU

01/01/ /12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU 01/01/2008 31/12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD de başlayan ve ardından tüm gelişmiş ülke piyasalarına

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2010 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2009 yıl sonunda 1.025.939 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

TÜRKİYE NİN CARİ AÇIK SORUNU VE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SEDA AKSÜMER

TÜRKİYE NİN CARİ AÇIK SORUNU VE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SEDA AKSÜMER İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2. TÜRKİYE NİN CARİ AÇIK SORUNU Asıl Tehlike Cari Açığın Finansmanı 3. ENERJİDE DIŞA BAĞIMLIK SORUNU ve CARİ AÇIK İLİŞKİSİ 4.TÜRKİYE İÇİN CARİ AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ? 5.SONUÇ ve ÖNERİLER

Detaylı

Özel sektör Dış Borçları: Yeni bir kırılganlık kaynağı mı?

Özel sektör Dış Borçları: Yeni bir kırılganlık kaynağı mı? 24 Ocak 2008 Özel Not Özel sektör Dış Borçları: Yeni bir kırılganlık kaynağı mı? - Şirket dış borçlanmaları artıyor -Artan DTH lar bir güvence olabilir mi? krizi sonrasında uygulanan sıkı maliye politikası

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Son güncelleme tarihi: 26 Mart 215 1 BORÇ GÖSTERGELERİ Borç Yönetiminde Gelinen Nokta

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

01/01/2008 31/12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2008 31/12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2008 31/12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

01/01/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü

Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Finansal Hesaplar İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I-Giriş... 2 II- Mali Kuruluşlar... 3 III. Genel Yönetim... 6 1 I-Giriş Son yıllarda uluslararası kuruluşlar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

NUROLBANK 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROLBANK 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROLBANK 2011 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYEYE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Bankamızın 30.09.2011 itibarıyla ortaklık yapısı ve paylarında herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

Detaylı