Yayýn No:2011/411 AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN BÝRLÝÐE KATILIM SÜRECÝNDE MASAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yayýn No:2011/411 AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN BÝRLÝÐE KATILIM SÜRECÝNDE MASAK"

Transkript

1 Yayýn No:2011/411 AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN BÝRLÝÐE KATILIM SÜRECÝNDE MASAK Havva BÖREKCÝ Mehmet Onur YURDAKUL Ankara, 2011

2 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE NİN BİRLİĞE KATILIM SÜRECİNDE MASAK Havva BÖREKCİ Mehmet Onur YURDAKUL Ankara, 2011

3 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No:2011/ Her hakkı Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı na aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. ISBN: Adet Ankara, Mayıs 2011 Tasarım: İvme Tel: Baskı: Ümit Ofset Matbaacılık Tel: ii

4 ÖNSÖZ Yarım yüzyıllık bir tarih sürecinden sonra günümüzde yeni bir aşamaya gelmiş olan Avrupa Birliği (AB) bütünleşmesi, küreselleşen dünyada ortaya çıkan çok sayıdaki bölgesel entegrasyondan birisi olarak görülmemelidir. AB diğer entegrasyonlarla kıyaslandığında ekonomik ve siyasi yönleri bulunan, siyasi hedefler güdümünde, ekonomi temelinde başlatılan bir entegrasyon modeli, orijinal bir tarih projesidir. Öyle ki entegrasyon uluslararası hukuktan bağımsız olarak kendi hukukunu yaratmış, ayrı yasama, yürütme, yargı organlarını oluşturmuş, üye ülkelerde doğrudan etkili ve öncelikle uygulanan bağlayıcı hukuki düzenlemeler çıkarılmış, Birlik hukuku anayasal bir yapıya kavuşturulmuştur. Altı kurucu devlet tarafından başlatılan entegrasyon bugün 27 üye devleti içinde barındıran bir yapıya ulaşmış, en son Lizbon Antlaşması ile Birlik derinleşme sürecinde önemli bir kilometre taşını geride bırakmıştır. Birliğin genişleme sürecinde Türkiye ile ilişkileri kendine has bir yapı taşımaktadır. İlk defa 1959 yılında üyelik için başvuran Türkiye, üyelik için hâlâ bekleyen ülke konumundadır. Bu süreçte 1963 yılında o zamanki adı ve yapısı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu, Türkiye ile ortaklık antlaşması niteliğinde Ankara Anlaşması nı imzalamış, 1970 yılında imzalanan Katma Protokol sayesinde Topluluk ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği nin yol haritası çizilmiş, bu doğrultuda 31/12/1995 tarihinden sonra Gümrük Birliği tesis edilmiştir. Türkiye 1999 Helsinki Zirvesi sonucu aday ülke statüsüne kavuşmuş, 2005 yılında müzakerelere başlamıştır. Müzakere süreci ise Konsey in 8 fasılda müzakereleri askıya alması ve bazı üye ülkelerin vetoları nedeniyle yavaş ilerlemektedir. Birliğin derinleşme sürecinde ekonomik entegrasyon öncelikli hedef olmuş, Gümrük Birliği nin kurulmasını, Tek Senet ve Maastricht sonrasında ortak pazarın kurulması izlemiş, Avrupa Merkez Bankası nın kurulması ve tek paraya geçiş sonrasında 1999 yılında ekonomik ve parasal birlik tesis edilmiştir. Siyasi Birliğe yönelik çalışmalar ise Birliğin kuruluşundan bu yana devam etmiştir. Bu girişimler ekonomik entegrasyonun gölgesinde ama ekonomik entegrasyonun ötesinde bir amaç güdülerek yürütülmüştür li yıllardaki Avrupa Savunma Topluluğu girişimini, 1970 lerde Avrupa iii

5 Siyasi İşbirliği, 1987 yılındaki Avrupa Tek Senedi ve 1991 Maasticht Antlaşması ile üç sütunlu bir yapının oluşturulması izlemiştir. Maastricht (AB) Antlaşması aynı zamanda Merkezi ve Doğu Avrupa (MDA) ülkelerini de AB içine alma konusunda yapılan siyasi tercihi yansıtmaktadır. Önce 1997 tarihli Amsterdam Antlaşması sonra da 2007 tarihli Lizbon Antlaşması ile değişikliğe uğrayan Maastricht AB Antlaşması nın 6 ncı maddesinde ise Birliğin hürriyet, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulduğu belirtilmektedir. Ayrıca, hükümetlerarası entegrasyon modeli ele alınan Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile Adalet ve İçişlerinde İşbirliği Politikaları benimsenmiştir. Amsterdam ve Nice Antlaşmaları da geliştirdiği kurumlar ile (örneğin geliştirilmiş işbirliği, yapıcı çekimserlik, Eurojust ın oluşturulması vb.) genişleme sonrası siyasi konularda ortak politika ve uygulamalar benimsenmesine hizmet etmiştir. Nice Antlaşması sonrası kapsamlı bir yetki kataloğu niteliğinde hazırlanan Temel Haklar Şartı, Lizbon Antlaşması ile birlikte AB hukukunun birincil kaynakları arasında yerini almıştır. AB nin genişleme ve komşuluk politikaları ile ortak dış ve güvenlik politikası, adalet ve iç işleri politikaları alanında son yıllarda organize suçlarla mücadele stratejisinin önem kazandığı görülmektedir. Öyle ki güvenlik politikası sadece savunma değil, çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimine kaymaktadır. AB nin barış misyonu operasyonları ile özellikle sınırlarına yakın sorunlu bölgelerin terörist ve suç örgütlerinin konuşlanma sahası olmasını engellemek amacı da güdülmekte, komşuluk politikası doğrultusunda sorunlu bölgelerle komşu olan ülkelere yönelik ortak güvenlik politikaları geliştirilmektedir. Ayrıca terör, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, yolsuzluk, karapara aklama ve organize suçlar ile mücadelede son dönemde Konsey in yayımlamış olduğu birçok çerçeve karar ve karar bulunmaktadır. Özellikle suç örgütlerinin malvarlıklarının izlenmesi, tespiti, el konulması ve müsaderesi alanında yapılan düzenlemeler finansal entegrasyon seviyesi ve sermaye hareketleri üzerinde de etki doğurduğundan çok boyutlu bir çerçevede ele alınmaktadır. Çalışmamızda bu doğrultuda AB nin genel gelişim sürecini, hukuki yapısını, Türkiye-AB ilişkilerinin seyrini güncel gelişmeler eşliğinde ortaya koymak ve Türkiye nin mali istihbarat birimi olarak görev yapan ve suç iv

6 gelirleri ile mücadelede etkin bir ekonomi ve temiz bir toplum yaratma idealine sahip Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) nun çalışmalarına yer vermek amaçlanmaktadır. MASAK çalışmaları, AB ile üyelik müzakere sürecinde 4 No lu Sermayenin Serbest Dolaşımı, 23 No lu Yargı ve Temel Haklar ile 24 No lu Adalet, Özgürlük, Güvenlik fasılları kapsamında Türkiye nin AB müktesebatına uyumu doğrultusunda irdelenmektedir. Çalışmamız; AB nin gelişim sürecini, Lizbon Antlaşması sonrası gelmiş olduğu hukuki yapıyı ve Türkiye-AB ilişkilerinin gelişimi hakkında güncel süreci aktaran bir çalışma olmasının yanı sıra, suç gelirlerinin aklanması ve diğer ilgili AB müktesebatındaki gelişmeleri ortaya koyması bakımından özgün bir çalışma olmaktadır. İlgili AB müktesebatı olarak müzakere sürecinde Türkiye den uyumu istenen AB belgeleri ele alınmış ve Türkiye nin bu belgeler karşısındaki uyum durumu açıklanmaya çalışılmıştır. Havva BÖREKCİ - Mehmet Onur YURDAKUL v

7 vi

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...iii BİLGİ KUTULARI LİSTESİ... xii ŞEKİLLER LİSTESİ... xii TABLOLAR LİSTESİ... xii EKLER LİSTESİ...xiii KISALTMALAR... xiv GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİNDE BÜTÜNLEŞME 1.1. Avrupa Bütünleşmesinin Gelişim Süreci İkinci Dünya Savaşına Kadar Olan Süreç İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler Avrupa Topluluklarının Oluşum Süreci Schumann Planı Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Avrupa Topluluklarında Derinleşme Süreci lı ve 1970 li Yıllar Füzyon Antlaşması Gümrük Birliği nin Oluşumu Gümrük Birliği Süreci Sonrasında Avrupa'da Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler Derinleşme Sürecinin Hızlanması: 1980 li Yıllar Avrupa Tek Senedi Maastricht Antlaşması Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birlik Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği AB Vatandaşlığı Uyum Fonu vii

9 Sosyal Politika Bölgeler Komitesi Yeni İşbirliği Alanları Katmanlı Yetki İlkesi Parlamento nun Etkinliği Amsterdam Antlaşması Ortak Temel İlkeler Antlaşmaların Basitleştirilmesi ve Düzenlenmesi Geliştirilmiş İşbirliği Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Avrupa Birliği ve Vatandaş Etkin Bir Dış Politika ve Güvenlik, Savunma Politikası Kurumsal Reformlar Nice Antlaşması Genişleme Hakkında Protokol Kurumsal Değişiklikler Karar Alma Süreci Derinleşme Sürecinde Güncel Gelişmeler Avrupa nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon ve Anayasa Çalışmaları Anayasa nın Reddi ve Lizbon Reform Antlaşması AB nin Hedefleri ve Değerleri Daha Fazla Demokrasi ve Açıklık Daha Hızlı ve Etkin Karar Alma AB Kurumlarının Gelişimi Ekonomi Politikası Dünya Aktörü Olarak Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Adalet ve Suçla Mücadele Sosyal Politika Yeni İşbirliği Alanları İnsan Hakları Lizbon Antlaşması ile Anayasal Antlaşmanın Farkları viii

10 İKİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, TEMEL DOKTRİNLERİ; BİRLİĞİN KURUMLARI VE KARAR ALMA MEKANİZMALARI 2.1. Avrupa Birliği Hukukunun Temel Doktrinleri AB Hukukunun Birliği ve Özerkliği AB Hukukunun Doğrudan Etkinliği AB Hukukunun Önceliği AB Hukukunun Uluslararası Hukuktan Farkları Birliğin Yetki Alanları Yetki Transferi ve Sınırlı Yetki İlkesi Yetki Bakımından Topluluğun Üye Ülkeler Karşısındaki Konumu Lizbon (Reform) Antlaşması ile Getirilen Düzenlemeler AB Hukukunun Kaynakları Yazılı Kaynaklar Birincil Mevzuat İkincil Mevzuat Yazılı Olmayan Hukuk Kuralları Avrupa Birliğinde Kurumsal Yapı Avrupa Birliğinin Asli Yapısal Kurumları Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Konseyi (Zirve) Bakanlar Konseyi (Konsey) Komisyon Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Sayıştay Avrupa Merkez Bankası Avrupa Birliği nin İşlevsel Organları Ekonomik ve Sosyal Komite Bölgeler Komitesi Avrupa Yatırım Bankası Ombudsman Avrupa Birliğinde Yasama Usulleri Danışma Usulü ix

11 Onay Verme Usulü Ortak Karar Usulü ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 3.1. Genel Olarak Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Aralık 1999 Helsinki Zirvesi Öncesi Süreç Ankara Anlaşması, Katma Protokol ve Türkiye nin Üyelik Başvurusu AB ile Gümrük Birliği Helsinki Zirvesi Sonrası Süreç Türkiye nin Aday Ülke Statüsü Kazanması Üyelik İçin Kriterler Müzakere Süreci AB Müktesebatına Uyum Müzakere Çerçeve Belgesi Fiili Müzakereler Temmuz 2010 İtibarıyla Müzakerelerde Son Durum Açılış ve Kapanış Kriteri Örnekleri Katılım Öncesi Stratejisi Müktesebata Uyumun İncelenmesi Müzakerelere Hazırlık Mevzuat Taraması (Screening) Süreci Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program Şubat 2008 Katılım Ortaklığı Belgesi (2007 KOB) Aralık 2008 Tarihli Ulusal Program Katılım Öncesi Mali Yardımlar Helsinki Zirvesi Öncesi Dönemde Alınan Mali Yardımlar ( ) Aralık 1999 Helsinki Zirvesi Sonrası Mali Yardımlar Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Yardımların Kullandırılması AB Teknik Yardımları Topluluk Program ve Ajanslarına Katılım x

12 Topluluk Programları Topluluk Ajansları Güçlendirilmiş Siyasi İşbirliği AB Müktesebatına Uyumun Analiz Edilmesi Kopenhag Kriterleri ve Katılım Öncesi Stratejisi Kapsamında İlerleme Raporları Siyasi Kriterler Ekonomik Kriterler Müktesebata Uyum DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MASAK I İLGİLENDİREN KONULARDA AB MÜKTESEBATI VE TÜRKİYE NİN UYUMU 4.1. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) MASAK ın Kuruluşu, Görev ve Yetkileri Politika Belirleme ve Düzenleme Koordinasyon Veri Toplama, Analiz ve Değerlendirme Yükümlülük Denetimi İnceleme MASAK ın Yapısı Mali İstihbarat Birimi Olarak MASAK Müzakere Sürecinde MASAK Türkiye nin AB Müktesebatına Uyum Programı Ulusal Program Türkiye nin Katılım Süreci İçin AB Stratejisi Belgesi ( Eylem Planı) Karapara Aklama ile Mücadele Eylem Planı Ortak Müzakere Pozisyonu Müzakere Sürecinde Uyumu İstenen İlgili AB Müktesebatı /699/JHA sayılı Ortak Eylem /642/JHA sayılı Konsey Kararı /500/JHA sayılı Konsey Çerçeve Kararı /60/EC sayılı Direktif xi

13 Önceki Direktifler /60/EC sayılı Direktif /70/EC sayılı Direktif /1781/EC sayılı Tüzük /845/JHA sayılı Konsey Çerçeve Kararı Uyum Düzeyi Sermayenin Serbest Dolaşımı (Fasıl 4) Yasal Düzenlemeler Eylem Planı Yargı ve Temel Haklar (Fasıl 23) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik (Fasıl 24) İlerleme Raporu Değerlendirmeleri SONUÇ KAYNAKÇA EKLER Yazarlar Hakkında BİLGİ KUTULARI LİSTESİ Kutu 1: Ekonomik ve Parasal Birlikteki Aşamalar ve Finansal Entegrasyon Süreci Kutu 2: Avrupa Birliği nin Genişlemesi Kutu 3: Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Gelişimi ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Parlamento da Yer Alan Siyasi Grupların Dağılımı Şekil 2: Ortak Karar Usulü Karar Süreci Şekil 3: Müzakere Süreci Şekil 4: Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Sayısal Trendi (Adet / Yıl) TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Üye Ülkelerin Parlamento daki Kontenjanları Tablo 2: Üye Ülkelerin Konsey deki Ağırlıklı Oy Nisapları Tablo 3: Türkiye nin Avrupa Birliği ne İhracatı (AB 27, milyon euro) Tablo 4: Türkiye nin Avrupa Birliği nden İthalatı (AB 27, milyon euro). 123 Tablo 5:Yıllar İtibarıyla Türkiye nin AB ile Ticareti (milyon ABD doları)124 Tablo 6: Fasıllar İtibarıyla Müzakere Edilen AB Müktesebatı Tablo 7: Müzakere Sürecinde Son Durum Tablo 8: IPA Kapsamında Türkiye İçin Tahsis Edilen Fonlar xii

14 Tablo 9: Türkiye'de Yürütülen Eşleştirme Projelerine İlişkin İstatistikler ( ) Tablo 10: Tüm Fasıllar İtibarıyla Program Dahilindeki Düzenleme Sayıları ve Yılları Tablo 11: 4, 23 ve 24 No lu Fasıllarda Müzakere Süreci Özet Tablosu Tablo 12: İlgili Müzakere Fasılları Çerçevesinde, Türkiye nin AB Müktesebatına Uyum Programı nda Yer Alan, MASAK Görev Alanına İlişkin Ulusal Taahhütlerimiz (2007 Yılında Çıkarılması Öngörülen İkincil Düzenlemeler) Tablo 13: İlgili Müzakere Fasılları Çerçevesinde, Ulusal Program da Yer Alan, MASAK Görev Alanına İlişkin Taahhütlerimiz Tablo 14: Türkiye nin Katılım Süreci İçin AB Stratejisi Belgesi ( Eylem Planı) Çerçevesinde MASAK Faaliyet Alanı İle İlgili Düzenleme Tablo 15: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçunun 2009 Yılı Değişikliği Çerçevesinde Karşılaştırılması Tablo 16: 2008 Yılına Dair Müktesebata Uyum Kapsamında Verilen Taahhütler ve Yapılan Çalışmalar Tablo 17: 2009 Yılına Dair Müktesebata Uyum Kapsamında Verilen Taahhütler ve Yapılan Çalışmalar Tablo 18: AB Üyeliğinden İki Yıl Öncesine Dair Müktesebata Uyum Kapsamında Verilen Taahhütler ve Yapılan Çalışmalar Tablo 19: 2008 Yılına Dair İdari Kapasitenin Güçlendirilmesi Kapsamında Verilen Taahhütler ve Yapılan Çalışmalar Tablo 20: 2009 Yılına Dair İdari Kapasitenin Güçlendirilmesi Kapsamında Verilen Taahhütler ve Yapılan Çalışmalar Tablo 21: 2008 Yılına Dair Uygulamanın Güçlendirilmesi Kapsamında Verilen Taahhütler ve Yapılan Çalışmalar Tablo 22: 2009 Yılına Dair Uygulamanın Güçlendirilmesi Kapsamında Verilen Taahhütler ve Yapılan Çalışmalar Tablo 23: 2010 Yılına Dair Uygulamanın Güçlendirilmesi Kapsamında Verilen Taahhütler ve Yapılan Çalışmalar Tablo 24: Yükümlü Gruplarınca Alınan ŞİB Sayıları EKLER LİSTESİ Ek 1: 2007 Katılım Ortaklığı Belgesi (Özet) Ek 2: AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı 2008 (Özet) Ek 3: İlerleme Raporları Değerlendirmesi (Özet) Ek 4: Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslına İlişkin Eylem Planı Ek 5: Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadeleye İlişkin FATF Tavsiyeleri xiii

15 KISALTMALAR a.g.e. a.g.m. a.g.t. AAET AB ABA ABAD ABD ABGS ABİS ABİDA AET AGS AGSP AKÇT AMB AMBS AML-CFT Metodolojisi AP APE APS ARO ASİ AT ATKA AYB BAB BDDK BKK BM BMGK Adı Geçen Eser Adı Geçen Makale Adı Geçen Tez Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Avrupa Birliği Avrupa Birliği Antlaşması Avrupa Birliği Adalet Divanı Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği İletişim Stratejisi Avrupa Birliği nin İşleyişine Dair Antlaşma Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Güvenlik Stratejisi Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Avrupa Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankaları Sistemi Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Methodology/Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Metodolojisi Avrupa Parlamentosu Avrupa Para Enstitüsü Avrupa Para Sistemi Varlık Müsadere Ofisi, Asset Recovery Office Avrupa Siyasi İşbirliği Avrupa Topluluğu Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşma Avrupa Yatırım Bankası Batı Avrupa Birliği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bakanlar Kurulu Kararı Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi xiv

16 CARIN CETS 198 CDD COREPER DKM DTM EC ECB ECOFIN ECU EEC EERP EFTA EGM EMI EPB EPİDEK EURATOM Eurojust Europol FATF FB İKUK FIU FSAP GKRY GSMH GSYİH HAK İKUK IMF The Camden Assets Recovery Inter-Agency Network Avrupa Konsey nin Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konması ve Müsaderesi ile Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Sözleşme Customer Due Diligence/Müşterini Tanı İlkesi AB Daimi Temsilciler Komitesi Döviz Kuru Mekanizması Dış Ticaret Müsteşarlığı The Council of the European Union/Avrupa Birliği Konseyi European Central Bank/Avrupa Merkez Bankası AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi European Currency Unit/Avrupa Para Birimi European Economic Council/Avrupa Ekonomik Konseyi European Economic Revovery Plan/Avrupa Ekonomik İyileşme Planı Avrupa Serbest Ticaret Birliği, European Free Trade Association Emniyet Genel Müdürlüğü European Monetary Institute Ekonomik ve Parasal Birlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu The European Union's Judicial Cooperation Unit/Avrupa Adli İşbirliği Birimi The European Police Office/Avrupa Polis İstihbarat Servisi Financial Action Task Force/Mali Eylem Görev Gücü Fasıl Bazında İç Koordinasyon ve Uyumu Komitesi Financial IntelligenceUnit/Mali İstihbarat Birimi Finansal Hizmetler Eylem Planı/Financial Services Action Plan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Gayrisafi Milli Hasıla Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Hükümetlerarası Konferans İç Koordinasyon ve Uyumu Komitesi International Monetary Fund/Uluslararası Para Fonu xv

17 IPA ISPA JHA KDV KOBİ KOM M.S. MDA MEDA MPB NATO ODGP OECD OEEC OGSP OLAF ÖTV Palermo Sözleşmesi PHARE RİG SAPARD SEPA SGP SİYAK SSCB SPK STA Strazburg Sözleşmesi Instrument for Pre-Accession Aid/Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Instrument for Structural Policies for Pre-Accession Justice Home Affairs/Adalet İçişleri Katma Değer Vergisi Küçük ve Orta Boy İşletme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milattan Sonra Merkezi ve Doğu Avrupa Mediterranean Economic Development Area/Avrupa Akdeniz Ortaklığı Ekonomik Kalkınma Alanı Müzakere Pozisyon Belgesi North Atlantic Treaty Organization/Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Organization for European Economic Development/Avrupa İktisadi Kalkınma Örgütü Organization for Economic Cooperation/Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütü Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası European Anti-Fraud Office/Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi Özel Tüketim Vergisi Birleşmiş Milletler Sınır Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economie Reform İzleme Grubu Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development Single European Payment Area Stability and Growth Pact/İstikrar ve Büyüme Paktı Siyasi İşler Alt Komitesi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sermaye Piyasası Kurulu Serbest Ticaret Alanı Suç Kaynaklı Gelirlerin Aklanması, Aranması, Zaptedilmesi ve Müsadere Edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi xvi

18 MASAK Merida Sözleşmesi MOU PEPs PTT RG ŞiB TACIS TAIEX TARGET TBB TBMM TCMB TCK Tedbirler Yönetmeliği TKBB TOBB TSPAKB UNODC USD Uyum Yönetmeliği VUK vb. Viyana Sözleşmesi YTL YY Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi Memorandum of Understanding/Mutabakat Belgesi Politically Exposed Persons/Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Posta ve Telgraf Teşkilatı Resmi Gazete Şüpheli İşlem Bildirimi Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine Teknik Yardımlar, Technical Aid to the Commonwealth of Independent States Technical Assistance and Information Exchange Instrument/Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Aracı Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express/Transfer Gerçek Zamanlı Ulusal Toptan Ödeme Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Türkiye Katılım Bankaları Birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği United Nations Office on Drugs and Crime/BM Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi United States Dollar- Birleşik Devletler Doları Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik Vergi Usul Kanunu Ve Benzeri Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Yeni Türk Lirası Yüzyıl xvii

19 xviii

20 GİRİŞ Avrupa bütünleşmesi, tarihi kökeni Roma İmparatorluğu yıllarına kadar dayanan bir siyasi birlik projesidir. Geçen yüzyıllar boyunca Roma- Germen İmparatoru Charlemagne dönemi haricinde Avrupa Kıtasında siyasi birlik sağlanamamış ancak bu ideal çerçevesinde Avrupa da birçok savaş yapılmış, yoğun diplomasi çalışmaları sürdürülmüştür. Avrupa Birliği projesi de bu bağlamda Avrupa kıtasına barış ve refahı getirmek hedefi üzerine inşa edilmiştir. Bu proje, gerek entegrasyon yönteminin özgünlüğü ve supranasyonel yapısı, gerekirse ekonomik alanda gösterilen başarının spill over etkisi ile diğer alanlara kaydırılması bakımından başarılı bir örnek olarak karşımıza çıkmakta ve gelişim sürecini devam ettirmektedir. Avrupa Birliği (AB), derinleşme ve genişleme sürecini bir arada yaşamaktadır yılında kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu, 1968 yılında Gümrük Birliği ni, 1993 yılında Tek Pazar, 1999 yılında Parasal Birlik aşamalarını tamamlamıştır. Siyasi yönden ise 1950 lerdeki Avrupa Savunma Topluluğu ve Avrupa Siyasi Topluluğu girişimlerini, Avrupa Siyasi İşbirliğinin oluşturulması, Tek Senetin imzalanması ile Avrupa Siyasi İşbirliği nin kurucu antlaşmalarda yerini alması, Maastricht Antlaşması ile üç sütunlu yapının geliştirilmesi, Adalet ve İçişleri Politikaları ile Ortak Dış ve Güvenlik Politikası alanındaki gelişmeler izlemiştir. Amsterdam ve Nice Antlaşmaları, Birliğin kurumsal gelişimini genişleme süreci ile uyumlaştırmak amacını taşımaktadır. Bütünleşme sürecinde söz konusu tadil antlaşmaları Anayasa çalışmaları ve en sonunda Lizbon Antlaşması ile sütunlu yapının kaldırılarak tüm politika alanlarının Birlik kapsamına alınması izlemiştir. Birliğin hukuk düzeni ise, bu dönüşümün ve gelişimin karşısında geride kalmamış, entegrasyonun lokomotifi olma görevini üstlenmiştir. Bütünleşme sürecinde Topluluk yasa koyucusunun özellikle 1980 lerin ortalarına kadar devam eden ve çeşitli nedenlerden kaynaklanan çekimser tutumları karşısında Adalet Divanı nın Topluluk hukukunun uygulanmasında adım atmaya mecbur kaldığı görülmüştür. Bu bağlamda Lizbon Antlaşması sonrasında Birlik Hukuku olarak ifade etmemiz gereken entegrasyon hukuku içtihat hukuku şeklinde gelişim göstermiş, Birliğin derinleşme sürecine katkıda bulunmuştur. Örneğin Adalet Divanının Van Gend en Loos kararı uyarınca bireylerin de AT hukukunun süjeleri olduğu 1

21 kabul edilmiş, bu karar AT hukukunun anayasal karakter kazanmasına hizmet etmiştir. Yine Divan ın Costa v. Enel kararı ile Topluluk hukuku ile ulusal hukuk kuralları arasında bir çatışma olduğunda Topluluk hukukunun üstün geleceği, öncelikli olarak uygulanacağı benimsenmiştir. Sınırlı yetki ilkesi uyarınca, Topluluk hukuku ile ulusal hukukun yetkili olacağı alanlar, bu alanlarda yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin araçlar ve ilgili alanlardaki yasama usulleri kurucu antlaşmalarla belirlenmiştir. Avrupa bütünleşmesinin kurucu metinlerine kuruluş felsefesine uygun olarak sınırlı yetki ilkesi Lizbon Reform Antlaşması nda yer almış, ilk kez AB Antlaşması Konsolide Madde 5/2 de bu sınırlı yetkilerin kaynağı da açıkça belirtilerek üye devletler tarafından verildikleri ifade edilmiştir. Genişleme sürecinde ise 1957 deki 6 üyeli Avrupa Ekonomik Topluluğu ndan bugün 27 üyeli Avrupa Birliği yapısına ulaşılmıştır. Bu süreçte önce Avrupa nın GSYİH si yüksek ülkeleri Topluluğa katılmış, daha sonra daha düşük gelirli diktatörlükten yeni çıkan ülkeler demokratikleşme süreçlerinin desteklenmesi için üyeliğe dahil edilmiştir. Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik son genişleme dalgası ise Avrupa bütünleşmesinin sağlanması ve siyasi olarak artık Avrupa Birliği adını alan yapının küresel bir güç olması yolunda attığı bir adımdır. Avrupa Birliği bir yumuşak güç olarak izlediği genişleme ve komşuluk politikalarının gereği olarak imzaladığı serbest ticaret ve ortaklık antlaşmaları ile benimsediği hukukun üstünlüğü, demokrasi ve piyasa ekonomisi ilkelerini kıtanın tamamına ve komşu bölgelere yayarak kıta Avrupasının bir istikrar, barış, refah bölgesi olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Genişleme, Birlik için devam eden bir süreçtir. Bu bağlamda Türkiye; Hırvatistan, Makedonya ve İzlanda ile birlikte aday ülke statüsündedir. Bu süreçte Türkiye, Topluluk ile ilk ilişki kuran ülkelerden biridir. İlk defa 1959 yılında üyelik için başvuruda bulunulmuş ve izleyen süreçte Topluluk ile Türkiye arasında bir ortaklık antlaşması niteliğindeki Ankara Anlaşması ve akabinde Katma Protokol imzalanmıştır. Ankara Antlaşması ve Katma Protokol ün sonucu olarak Türkiye, 1996 yılında Topluluk ile Gümrük Birliği ni tesis etmiştir. Bununla birlikte Türkiye hali hazırda AB ye üye olmadan Gümrük Birliği üyesi olan tek ülke olup, üyelik serüveni 50 yıldır devam etmektedir. 2

22 Türkiye 1999 Helsinki Zirvesi sonucunda aday ülke statüsünü elde etmiş, Aralık 2004 tarihli Zirve toplantısı sonucunda da Birlik ile Türkiye arasında üyelik müzakerelerin açılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte müzakereler başladıktan sonra birçok Birlik ülkesi Türkiye nin üyeliğine karşı olduklarını açıklamış, Aralık 2006 da da Konsey, Türkiye nin Ankara Anlaşması yükümlülüklerine ilişkin ek protokolü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ni de içine alacak şekilde genişletmemesi durumunda Gümrük Birliği ile ilgili 8 fasılda müzakerelerin açılmayacağı, hiçbir fasılda da müzakerelerin kapatılmayacağı yönünde bir karar almıştır. Bu kararın haricinde Fransa 5, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise 6 fasılda müzakerelerin açılmasını veto edeceklerini duyurmuşlardır. Bugüne kadar toplamda 13 fasıl müzakerlere açılabilmiş, açılan fasıllardan sadece biri geçici olarak kapatılabilmiştir. Bu bağlamda müzakere sürecinin son derece yavaş işlediği ve Türkiye nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin kendine özgü bir nitelik taşıdığı ortadadır. Tekrar Birliğin derinleşme konularına dönecek olursak, ekonomik konuların ötesinde, AB nin bir siyasi birlik olarak gelişimini sürdürmesi, eski sütunlu yapının ikinci ve üçüncü bileşenleri olan ortak dış ve güvenlik politikası ile cezai ve polisiye işlerde adli işbirliği konularındaki gelişimi ile yakından ilgili olmaktadır. AB nin siyasi birlik olarak gelişme süreci çıkar amaçlı ve temeli "ekonomi" olan suçlarla, suç ekonomisi ve suç gelirleri ile topyekun etkin mücadeleyi de beraberinde getirmektedir. Nitekim artan suç geliri ile birlikte suç ekonomisi serbest piyasa ekonomisinin işleyişini tehdit eder hale gelmiş, yasalarla belirlenmiş kuralları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları gibi birtakım evrensel etik değerleri olumsuz etkileyerek toplumlarda yozlaşmaya yol açmaya başlamıştır. Örneğin serbest piyasa ekonomisinin temel kuralları yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık gibi suçlarla çiğnenmektedir. Suç gelirinin artması ile temel dayanakları hukuk ve ahlak dışılık olan suç örgütleri ekonomik güç ve nüfuz kazanmaktadır. Nüfuz kazanan bu suç örgütleri fiillerinden elde ettikleri kazançlarını yasal ekonomi içine entegre ederek hem yasa dışı kazançlarını aklamakta hem de piyasa ekonomisinin işleyişine müdahale etmektedir. Bu itibarla dünyada suç gelirlerinin aklanması ile mücadele suç geliri ile mücadelede etkin bir silah olarak görülmeye başlanmış ve 20. yüzyılın son çeyreğinde suç örgütlerinin fiillerinden doğan kazançların yasal ekonomiye entegre edilmesinin engellenmesi ülkelerin hukuk sistemine müstakil suç olarak girmeye başlamıştır. Ayrıca, suç gelirlerinin öncül suçlarla bağlantısının tespit 3

23 edilerek el konulması için ülkeler ya ayrı bir kanunla veyahut mevcut yasalarında değişikliğe giderek önlemler almışlardır. Son yıllarda AB bünyesinde de suçla ve suç geliri ile mücadele konusunda önemli yasal düzenlemelerin tamamlandığı görülmektedir. Özellikle organize suç örgütleri ile mücadele, yolsuzlukla mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı gibi suçlarla mücadele, karapara aklama ve terörün finansmanı vb. alanlarda Konsey in yayımlamış olduğu birçok çerçeve karar ve karar bulunmaktadır. Bu alanlarda yapılan düzenlemeler aynı zamanda serbest dolaşım konularını da etkilediğinden eski sütunlu yapının birinci bileşenini ilgilendiren ekonomik ve finansal entegrasyon üzerinde de etkili olmaktadır. Özellikle suçla ve suç geliri ile mücadelede, suç gelirinin tespiti, izlenmesi, dondurulması, el konulması ve müsaderesi süreçlerinde, istihbarat toplanması ve iletilmesi, bilgi paylaşımı, mahkeme kararlarının uygulanması alanlarında üye ülke hukuk sistemleri arası yakınlık sağlayacak ortak düzenlemelerin sayısı ve kapsamı artmaktadır. Suç gelirlerinin uyuşturucu kaçakçılığı gibi uluslararası boyutta işlenen örgütlü suçlardan kaynaklanması ve özellikle işlem, yer ve yöntem çeşitliliği sağlayan global seviyede aklanması, suç gelirlerinin aklanması ile mücadelede uluslararası girişimleri zorunlu kılmıştır. Bu ihtiyaca kıta Avrupasının istikrar, barış, refah bölgesi olmasını sağlamayı hedefleyen AB çeşitli düzenlemelerle cevap vermiştir. AB, bu düzenlemelerle; 4 Organize suçlar alanında suç sayılan faaliyetlerle mücadele için, suç gelirlerinin aklanması, tespiti, izlenmesi, el konulması ve müsadere edilmesi konularında üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılmasına, Üye ülkeler arasında, aklama ile mücadelede ve suç gelirlerin müsadere edilmesi konusunda, ceza hukuku ve usullerinin yakınlaştırılması ve bu konuda bütün üye ülkelerde birlik sağlanmasına, Aklama ile mücadele için şüpheli finansal işlemler ve suç sayılan faaliyetler arasında ilişki kurulabilmesi amacıyla, her bir üye ülke tarafından mali istihbarat birimi (Financial Intelligence Unit-FIU) oluşturulmasına,

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Ekim 2011 1 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 1. Faslın Kapsamı 2. AB Müktesebatı 3. Ulusal Mevzuat 4. Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama 5. Yapılması

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞ NEDENLERİ Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa Kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisi, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ 1. İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME KAVRAMI...7 2. EKONOMİK BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ...12 2.1. Coğrafi Ölçek ve İktisadi Bütünleşme

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Komisyonu tarafından sunulan öneri üzerine, Avrupa Konseyi 17 Temmuz 2006 tarihinde yeni bir Katılım

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ KISA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ A. LÜKSEMBURG GRUBU ÜLKELERİ - Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 41 Muzaffer Akdoğan - Estonya'nın Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 81

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM ÖNCESİ SÜREÇ ve KATILIM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞU ve DERİNLEŞMESİ 1 Yrd. Doç. Dr. A. Sait SÖNMEZ

AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞU ve DERİNLEŞMESİ 1 Yrd. Doç. Dr. A. Sait SÖNMEZ Ünite 6 AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞU ve DERİNLEŞMESİ 1 Yrd. Doç. Dr. A. Sait SÖNMEZ Avrupa Topluluklarının Kuruluşu ve Avrupa Siyasi İşbirliği anlatılacaktır. Avrupa Topluluklarının çekirdeğini oluşturan

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Kısa Kısa... Avrupa Birliği Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Avrupa Birliği nin Tarihsel Gelişimi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa da barışın yeniden kurulması, Avrupa ülkelerinin ortak değerler

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

BÖLGESEL BİRLEŞMELER

BÖLGESEL BİRLEŞMELER BÖLGESEL BİRLEŞMELER Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları Serbest ticaret bölgeleri Tarife birliği anlaşmaları Gümrük birliği anlaşmaları Ekonomik birleşmeler Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları Amaç: anlaşmaları

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

İÇİNDEKİLER v xiv xv xvi

İÇİNDEKİLER v xiv xv xvi İÇİNDEKİLER Sunuş W Önsöz v ŞEKİLLER LİSTESİ xiv TABLOLAR LİSTESİ xv KISALTMALAR xvi Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM KARA PARA AKLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Kara Para Aklama 5 1.1.1. Viyana Konvansiyonuna

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ vii ix xiv xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ I. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİKTE

Detaylı

Ekonomik Entegrasyon (Avrupa Birliği Örneği)

Ekonomik Entegrasyon (Avrupa Birliği Örneği) Ekonomik Entegrasyon (Avrupa Birliği Örneği) EKONOMİK ENTEGRASYON Ekonomik Entegrasyon (İktisadi Birleşme) bir grup ülkenin aralarındaki ticareti serbestleştirici politikalar izlemelerini konu edinir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA

NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ ŞİRKET POLİTİKASI VE UYGULAMA İLKELERİ 1 NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

04- SERMAYENĐN SERBEST DOLAŞIMI

04- SERMAYENĐN SERBEST DOLAŞIMI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 04.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları AB Türkiye İlişkileri Tarihi Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 2 AB NİN KURUMSAL TEMELLERİ Avrupa nın yükselişi, iki ezeli düşmanı ortaklık

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI AVRUPA DA BARIŞ??? SAVAŞ SONRASI AVRUPASI ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. AVRUPA NIN EKONOMİK KALKINMA SORUNLARI 1 Savaş sonrasında kurulan örgütler

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ)

KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER -BM(BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) -NATO(KUZEY ANTLANTİK ANTLAŞMASI TEŞKİLATI) -OPEC(PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ) -IMF(ULUSLARARASI PARA FONU) -OECD(EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ DESTEĞİYLE TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN PROJELERİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ VE PROJELERDE ÇALIŞAN PERSONELİN

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU KANUNLAR Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri Kendi aralarında ticaretin serbsetleştirilmesi, Üçüncü ülklere karşı ortak bir gümrük politikası uygulanması, Sermaye ve işgücü hareketlerinin serbest

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas Đktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü, Genel Sekreter Vekili ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI 6-9 KASIM

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hakkında 1944 yılında Türkiye nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası olarak

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı