Yayýn No:2011/411 AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN BÝRLÝÐE KATILIM SÜRECÝNDE MASAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yayýn No:2011/411 AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN BÝRLÝÐE KATILIM SÜRECÝNDE MASAK"

Transkript

1 Yayýn No:2011/411 AVRUPA BÝRLÝÐÝ VE TÜRKÝYE'NÝN BÝRLÝÐE KATILIM SÜRECÝNDE MASAK Havva BÖREKCÝ Mehmet Onur YURDAKUL Ankara, 2011

2 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE NİN BİRLİĞE KATILIM SÜRECİNDE MASAK Havva BÖREKCİ Mehmet Onur YURDAKUL Ankara, 2011

3 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No:2011/ Her hakkı Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı na aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. ISBN: Adet Ankara, Mayıs 2011 Tasarım: İvme Tel: Baskı: Ümit Ofset Matbaacılık Tel: ii

4 ÖNSÖZ Yarım yüzyıllık bir tarih sürecinden sonra günümüzde yeni bir aşamaya gelmiş olan Avrupa Birliği (AB) bütünleşmesi, küreselleşen dünyada ortaya çıkan çok sayıdaki bölgesel entegrasyondan birisi olarak görülmemelidir. AB diğer entegrasyonlarla kıyaslandığında ekonomik ve siyasi yönleri bulunan, siyasi hedefler güdümünde, ekonomi temelinde başlatılan bir entegrasyon modeli, orijinal bir tarih projesidir. Öyle ki entegrasyon uluslararası hukuktan bağımsız olarak kendi hukukunu yaratmış, ayrı yasama, yürütme, yargı organlarını oluşturmuş, üye ülkelerde doğrudan etkili ve öncelikle uygulanan bağlayıcı hukuki düzenlemeler çıkarılmış, Birlik hukuku anayasal bir yapıya kavuşturulmuştur. Altı kurucu devlet tarafından başlatılan entegrasyon bugün 27 üye devleti içinde barındıran bir yapıya ulaşmış, en son Lizbon Antlaşması ile Birlik derinleşme sürecinde önemli bir kilometre taşını geride bırakmıştır. Birliğin genişleme sürecinde Türkiye ile ilişkileri kendine has bir yapı taşımaktadır. İlk defa 1959 yılında üyelik için başvuran Türkiye, üyelik için hâlâ bekleyen ülke konumundadır. Bu süreçte 1963 yılında o zamanki adı ve yapısı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu, Türkiye ile ortaklık antlaşması niteliğinde Ankara Anlaşması nı imzalamış, 1970 yılında imzalanan Katma Protokol sayesinde Topluluk ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği nin yol haritası çizilmiş, bu doğrultuda 31/12/1995 tarihinden sonra Gümrük Birliği tesis edilmiştir. Türkiye 1999 Helsinki Zirvesi sonucu aday ülke statüsüne kavuşmuş, 2005 yılında müzakerelere başlamıştır. Müzakere süreci ise Konsey in 8 fasılda müzakereleri askıya alması ve bazı üye ülkelerin vetoları nedeniyle yavaş ilerlemektedir. Birliğin derinleşme sürecinde ekonomik entegrasyon öncelikli hedef olmuş, Gümrük Birliği nin kurulmasını, Tek Senet ve Maastricht sonrasında ortak pazarın kurulması izlemiş, Avrupa Merkez Bankası nın kurulması ve tek paraya geçiş sonrasında 1999 yılında ekonomik ve parasal birlik tesis edilmiştir. Siyasi Birliğe yönelik çalışmalar ise Birliğin kuruluşundan bu yana devam etmiştir. Bu girişimler ekonomik entegrasyonun gölgesinde ama ekonomik entegrasyonun ötesinde bir amaç güdülerek yürütülmüştür li yıllardaki Avrupa Savunma Topluluğu girişimini, 1970 lerde Avrupa iii

5 Siyasi İşbirliği, 1987 yılındaki Avrupa Tek Senedi ve 1991 Maasticht Antlaşması ile üç sütunlu bir yapının oluşturulması izlemiştir. Maastricht (AB) Antlaşması aynı zamanda Merkezi ve Doğu Avrupa (MDA) ülkelerini de AB içine alma konusunda yapılan siyasi tercihi yansıtmaktadır. Önce 1997 tarihli Amsterdam Antlaşması sonra da 2007 tarihli Lizbon Antlaşması ile değişikliğe uğrayan Maastricht AB Antlaşması nın 6 ncı maddesinde ise Birliğin hürriyet, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulduğu belirtilmektedir. Ayrıca, hükümetlerarası entegrasyon modeli ele alınan Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile Adalet ve İçişlerinde İşbirliği Politikaları benimsenmiştir. Amsterdam ve Nice Antlaşmaları da geliştirdiği kurumlar ile (örneğin geliştirilmiş işbirliği, yapıcı çekimserlik, Eurojust ın oluşturulması vb.) genişleme sonrası siyasi konularda ortak politika ve uygulamalar benimsenmesine hizmet etmiştir. Nice Antlaşması sonrası kapsamlı bir yetki kataloğu niteliğinde hazırlanan Temel Haklar Şartı, Lizbon Antlaşması ile birlikte AB hukukunun birincil kaynakları arasında yerini almıştır. AB nin genişleme ve komşuluk politikaları ile ortak dış ve güvenlik politikası, adalet ve iç işleri politikaları alanında son yıllarda organize suçlarla mücadele stratejisinin önem kazandığı görülmektedir. Öyle ki güvenlik politikası sadece savunma değil, çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetimine kaymaktadır. AB nin barış misyonu operasyonları ile özellikle sınırlarına yakın sorunlu bölgelerin terörist ve suç örgütlerinin konuşlanma sahası olmasını engellemek amacı da güdülmekte, komşuluk politikası doğrultusunda sorunlu bölgelerle komşu olan ülkelere yönelik ortak güvenlik politikaları geliştirilmektedir. Ayrıca terör, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, yolsuzluk, karapara aklama ve organize suçlar ile mücadelede son dönemde Konsey in yayımlamış olduğu birçok çerçeve karar ve karar bulunmaktadır. Özellikle suç örgütlerinin malvarlıklarının izlenmesi, tespiti, el konulması ve müsaderesi alanında yapılan düzenlemeler finansal entegrasyon seviyesi ve sermaye hareketleri üzerinde de etki doğurduğundan çok boyutlu bir çerçevede ele alınmaktadır. Çalışmamızda bu doğrultuda AB nin genel gelişim sürecini, hukuki yapısını, Türkiye-AB ilişkilerinin seyrini güncel gelişmeler eşliğinde ortaya koymak ve Türkiye nin mali istihbarat birimi olarak görev yapan ve suç iv

6 gelirleri ile mücadelede etkin bir ekonomi ve temiz bir toplum yaratma idealine sahip Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) nun çalışmalarına yer vermek amaçlanmaktadır. MASAK çalışmaları, AB ile üyelik müzakere sürecinde 4 No lu Sermayenin Serbest Dolaşımı, 23 No lu Yargı ve Temel Haklar ile 24 No lu Adalet, Özgürlük, Güvenlik fasılları kapsamında Türkiye nin AB müktesebatına uyumu doğrultusunda irdelenmektedir. Çalışmamız; AB nin gelişim sürecini, Lizbon Antlaşması sonrası gelmiş olduğu hukuki yapıyı ve Türkiye-AB ilişkilerinin gelişimi hakkında güncel süreci aktaran bir çalışma olmasının yanı sıra, suç gelirlerinin aklanması ve diğer ilgili AB müktesebatındaki gelişmeleri ortaya koyması bakımından özgün bir çalışma olmaktadır. İlgili AB müktesebatı olarak müzakere sürecinde Türkiye den uyumu istenen AB belgeleri ele alınmış ve Türkiye nin bu belgeler karşısındaki uyum durumu açıklanmaya çalışılmıştır. Havva BÖREKCİ - Mehmet Onur YURDAKUL v

7 vi

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...iii BİLGİ KUTULARI LİSTESİ... xii ŞEKİLLER LİSTESİ... xii TABLOLAR LİSTESİ... xii EKLER LİSTESİ...xiii KISALTMALAR... xiv GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİNDE BÜTÜNLEŞME 1.1. Avrupa Bütünleşmesinin Gelişim Süreci İkinci Dünya Savaşına Kadar Olan Süreç İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasındaki Gelişmeler Avrupa Topluluklarının Oluşum Süreci Schumann Planı Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Avrupa Topluluklarında Derinleşme Süreci lı ve 1970 li Yıllar Füzyon Antlaşması Gümrük Birliği nin Oluşumu Gümrük Birliği Süreci Sonrasında Avrupa'da Ekonomik ve Siyasi Gelişmeler Derinleşme Sürecinin Hızlanması: 1980 li Yıllar Avrupa Tek Senedi Maastricht Antlaşması Avrupa Birliği Ekonomik ve Parasal Birlik Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği AB Vatandaşlığı Uyum Fonu vii

9 Sosyal Politika Bölgeler Komitesi Yeni İşbirliği Alanları Katmanlı Yetki İlkesi Parlamento nun Etkinliği Amsterdam Antlaşması Ortak Temel İlkeler Antlaşmaların Basitleştirilmesi ve Düzenlenmesi Geliştirilmiş İşbirliği Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Avrupa Birliği ve Vatandaş Etkin Bir Dış Politika ve Güvenlik, Savunma Politikası Kurumsal Reformlar Nice Antlaşması Genişleme Hakkında Protokol Kurumsal Değişiklikler Karar Alma Süreci Derinleşme Sürecinde Güncel Gelişmeler Avrupa nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon ve Anayasa Çalışmaları Anayasa nın Reddi ve Lizbon Reform Antlaşması AB nin Hedefleri ve Değerleri Daha Fazla Demokrasi ve Açıklık Daha Hızlı ve Etkin Karar Alma AB Kurumlarının Gelişimi Ekonomi Politikası Dünya Aktörü Olarak Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Adalet ve Suçla Mücadele Sosyal Politika Yeni İşbirliği Alanları İnsan Hakları Lizbon Antlaşması ile Anayasal Antlaşmanın Farkları viii

10 İKİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, TEMEL DOKTRİNLERİ; BİRLİĞİN KURUMLARI VE KARAR ALMA MEKANİZMALARI 2.1. Avrupa Birliği Hukukunun Temel Doktrinleri AB Hukukunun Birliği ve Özerkliği AB Hukukunun Doğrudan Etkinliği AB Hukukunun Önceliği AB Hukukunun Uluslararası Hukuktan Farkları Birliğin Yetki Alanları Yetki Transferi ve Sınırlı Yetki İlkesi Yetki Bakımından Topluluğun Üye Ülkeler Karşısındaki Konumu Lizbon (Reform) Antlaşması ile Getirilen Düzenlemeler AB Hukukunun Kaynakları Yazılı Kaynaklar Birincil Mevzuat İkincil Mevzuat Yazılı Olmayan Hukuk Kuralları Avrupa Birliğinde Kurumsal Yapı Avrupa Birliğinin Asli Yapısal Kurumları Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Konseyi (Zirve) Bakanlar Konseyi (Konsey) Komisyon Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Sayıştay Avrupa Merkez Bankası Avrupa Birliği nin İşlevsel Organları Ekonomik ve Sosyal Komite Bölgeler Komitesi Avrupa Yatırım Bankası Ombudsman Avrupa Birliğinde Yasama Usulleri Danışma Usulü ix

11 Onay Verme Usulü Ortak Karar Usulü ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 3.1. Genel Olarak Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Aralık 1999 Helsinki Zirvesi Öncesi Süreç Ankara Anlaşması, Katma Protokol ve Türkiye nin Üyelik Başvurusu AB ile Gümrük Birliği Helsinki Zirvesi Sonrası Süreç Türkiye nin Aday Ülke Statüsü Kazanması Üyelik İçin Kriterler Müzakere Süreci AB Müktesebatına Uyum Müzakere Çerçeve Belgesi Fiili Müzakereler Temmuz 2010 İtibarıyla Müzakerelerde Son Durum Açılış ve Kapanış Kriteri Örnekleri Katılım Öncesi Stratejisi Müktesebata Uyumun İncelenmesi Müzakerelere Hazırlık Mevzuat Taraması (Screening) Süreci Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program Şubat 2008 Katılım Ortaklığı Belgesi (2007 KOB) Aralık 2008 Tarihli Ulusal Program Katılım Öncesi Mali Yardımlar Helsinki Zirvesi Öncesi Dönemde Alınan Mali Yardımlar ( ) Aralık 1999 Helsinki Zirvesi Sonrası Mali Yardımlar Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Yardımların Kullandırılması AB Teknik Yardımları Topluluk Program ve Ajanslarına Katılım x

12 Topluluk Programları Topluluk Ajansları Güçlendirilmiş Siyasi İşbirliği AB Müktesebatına Uyumun Analiz Edilmesi Kopenhag Kriterleri ve Katılım Öncesi Stratejisi Kapsamında İlerleme Raporları Siyasi Kriterler Ekonomik Kriterler Müktesebata Uyum DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MASAK I İLGİLENDİREN KONULARDA AB MÜKTESEBATI VE TÜRKİYE NİN UYUMU 4.1. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) MASAK ın Kuruluşu, Görev ve Yetkileri Politika Belirleme ve Düzenleme Koordinasyon Veri Toplama, Analiz ve Değerlendirme Yükümlülük Denetimi İnceleme MASAK ın Yapısı Mali İstihbarat Birimi Olarak MASAK Müzakere Sürecinde MASAK Türkiye nin AB Müktesebatına Uyum Programı Ulusal Program Türkiye nin Katılım Süreci İçin AB Stratejisi Belgesi ( Eylem Planı) Karapara Aklama ile Mücadele Eylem Planı Ortak Müzakere Pozisyonu Müzakere Sürecinde Uyumu İstenen İlgili AB Müktesebatı /699/JHA sayılı Ortak Eylem /642/JHA sayılı Konsey Kararı /500/JHA sayılı Konsey Çerçeve Kararı /60/EC sayılı Direktif xi

13 Önceki Direktifler /60/EC sayılı Direktif /70/EC sayılı Direktif /1781/EC sayılı Tüzük /845/JHA sayılı Konsey Çerçeve Kararı Uyum Düzeyi Sermayenin Serbest Dolaşımı (Fasıl 4) Yasal Düzenlemeler Eylem Planı Yargı ve Temel Haklar (Fasıl 23) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik (Fasıl 24) İlerleme Raporu Değerlendirmeleri SONUÇ KAYNAKÇA EKLER Yazarlar Hakkında BİLGİ KUTULARI LİSTESİ Kutu 1: Ekonomik ve Parasal Birlikteki Aşamalar ve Finansal Entegrasyon Süreci Kutu 2: Avrupa Birliği nin Genişlemesi Kutu 3: Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Gelişimi ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Parlamento da Yer Alan Siyasi Grupların Dağılımı Şekil 2: Ortak Karar Usulü Karar Süreci Şekil 3: Müzakere Süreci Şekil 4: Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Sayısal Trendi (Adet / Yıl) TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Üye Ülkelerin Parlamento daki Kontenjanları Tablo 2: Üye Ülkelerin Konsey deki Ağırlıklı Oy Nisapları Tablo 3: Türkiye nin Avrupa Birliği ne İhracatı (AB 27, milyon euro) Tablo 4: Türkiye nin Avrupa Birliği nden İthalatı (AB 27, milyon euro). 123 Tablo 5:Yıllar İtibarıyla Türkiye nin AB ile Ticareti (milyon ABD doları)124 Tablo 6: Fasıllar İtibarıyla Müzakere Edilen AB Müktesebatı Tablo 7: Müzakere Sürecinde Son Durum Tablo 8: IPA Kapsamında Türkiye İçin Tahsis Edilen Fonlar xii

14 Tablo 9: Türkiye'de Yürütülen Eşleştirme Projelerine İlişkin İstatistikler ( ) Tablo 10: Tüm Fasıllar İtibarıyla Program Dahilindeki Düzenleme Sayıları ve Yılları Tablo 11: 4, 23 ve 24 No lu Fasıllarda Müzakere Süreci Özet Tablosu Tablo 12: İlgili Müzakere Fasılları Çerçevesinde, Türkiye nin AB Müktesebatına Uyum Programı nda Yer Alan, MASAK Görev Alanına İlişkin Ulusal Taahhütlerimiz (2007 Yılında Çıkarılması Öngörülen İkincil Düzenlemeler) Tablo 13: İlgili Müzakere Fasılları Çerçevesinde, Ulusal Program da Yer Alan, MASAK Görev Alanına İlişkin Taahhütlerimiz Tablo 14: Türkiye nin Katılım Süreci İçin AB Stratejisi Belgesi ( Eylem Planı) Çerçevesinde MASAK Faaliyet Alanı İle İlgili Düzenleme Tablo 15: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçunun 2009 Yılı Değişikliği Çerçevesinde Karşılaştırılması Tablo 16: 2008 Yılına Dair Müktesebata Uyum Kapsamında Verilen Taahhütler ve Yapılan Çalışmalar Tablo 17: 2009 Yılına Dair Müktesebata Uyum Kapsamında Verilen Taahhütler ve Yapılan Çalışmalar Tablo 18: AB Üyeliğinden İki Yıl Öncesine Dair Müktesebata Uyum Kapsamında Verilen Taahhütler ve Yapılan Çalışmalar Tablo 19: 2008 Yılına Dair İdari Kapasitenin Güçlendirilmesi Kapsamında Verilen Taahhütler ve Yapılan Çalışmalar Tablo 20: 2009 Yılına Dair İdari Kapasitenin Güçlendirilmesi Kapsamında Verilen Taahhütler ve Yapılan Çalışmalar Tablo 21: 2008 Yılına Dair Uygulamanın Güçlendirilmesi Kapsamında Verilen Taahhütler ve Yapılan Çalışmalar Tablo 22: 2009 Yılına Dair Uygulamanın Güçlendirilmesi Kapsamında Verilen Taahhütler ve Yapılan Çalışmalar Tablo 23: 2010 Yılına Dair Uygulamanın Güçlendirilmesi Kapsamında Verilen Taahhütler ve Yapılan Çalışmalar Tablo 24: Yükümlü Gruplarınca Alınan ŞİB Sayıları EKLER LİSTESİ Ek 1: 2007 Katılım Ortaklığı Belgesi (Özet) Ek 2: AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı 2008 (Özet) Ek 3: İlerleme Raporları Değerlendirmesi (Özet) Ek 4: Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslına İlişkin Eylem Planı Ek 5: Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadeleye İlişkin FATF Tavsiyeleri xiii

15 KISALTMALAR a.g.e. a.g.m. a.g.t. AAET AB ABA ABAD ABD ABGS ABİS ABİDA AET AGS AGSP AKÇT AMB AMBS AML-CFT Metodolojisi AP APE APS ARO ASİ AT ATKA AYB BAB BDDK BKK BM BMGK Adı Geçen Eser Adı Geçen Makale Adı Geçen Tez Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Avrupa Birliği Avrupa Birliği Antlaşması Avrupa Birliği Adalet Divanı Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği İletişim Stratejisi Avrupa Birliği nin İşleyişine Dair Antlaşma Avrupa Ekonomik Topluluğu Avrupa Güvenlik Stratejisi Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Avrupa Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankaları Sistemi Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Methodology/Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Metodolojisi Avrupa Parlamentosu Avrupa Para Enstitüsü Avrupa Para Sistemi Varlık Müsadere Ofisi, Asset Recovery Office Avrupa Siyasi İşbirliği Avrupa Topluluğu Avrupa Topluluklarını Kuran Antlaşma Avrupa Yatırım Bankası Batı Avrupa Birliği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bakanlar Kurulu Kararı Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi xiv

16 CARIN CETS 198 CDD COREPER DKM DTM EC ECB ECOFIN ECU EEC EERP EFTA EGM EMI EPB EPİDEK EURATOM Eurojust Europol FATF FB İKUK FIU FSAP GKRY GSMH GSYİH HAK İKUK IMF The Camden Assets Recovery Inter-Agency Network Avrupa Konsey nin Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konması ve Müsaderesi ile Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Sözleşme Customer Due Diligence/Müşterini Tanı İlkesi AB Daimi Temsilciler Komitesi Döviz Kuru Mekanizması Dış Ticaret Müsteşarlığı The Council of the European Union/Avrupa Birliği Konseyi European Central Bank/Avrupa Merkez Bankası AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi European Currency Unit/Avrupa Para Birimi European Economic Council/Avrupa Ekonomik Konseyi European Economic Revovery Plan/Avrupa Ekonomik İyileşme Planı Avrupa Serbest Ticaret Birliği, European Free Trade Association Emniyet Genel Müdürlüğü European Monetary Institute Ekonomik ve Parasal Birlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu The European Union's Judicial Cooperation Unit/Avrupa Adli İşbirliği Birimi The European Police Office/Avrupa Polis İstihbarat Servisi Financial Action Task Force/Mali Eylem Görev Gücü Fasıl Bazında İç Koordinasyon ve Uyumu Komitesi Financial IntelligenceUnit/Mali İstihbarat Birimi Finansal Hizmetler Eylem Planı/Financial Services Action Plan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Gayrisafi Milli Hasıla Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Hükümetlerarası Konferans İç Koordinasyon ve Uyumu Komitesi International Monetary Fund/Uluslararası Para Fonu xv

17 IPA ISPA JHA KDV KOBİ KOM M.S. MDA MEDA MPB NATO ODGP OECD OEEC OGSP OLAF ÖTV Palermo Sözleşmesi PHARE RİG SAPARD SEPA SGP SİYAK SSCB SPK STA Strazburg Sözleşmesi Instrument for Pre-Accession Aid/Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Instrument for Structural Policies for Pre-Accession Justice Home Affairs/Adalet İçişleri Katma Değer Vergisi Küçük ve Orta Boy İşletme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milattan Sonra Merkezi ve Doğu Avrupa Mediterranean Economic Development Area/Avrupa Akdeniz Ortaklığı Ekonomik Kalkınma Alanı Müzakere Pozisyon Belgesi North Atlantic Treaty Organization/Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Organization for European Economic Development/Avrupa İktisadi Kalkınma Örgütü Organization for Economic Cooperation/Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütü Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası European Anti-Fraud Office/Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi Özel Tüketim Vergisi Birleşmiş Milletler Sınır Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economie Reform İzleme Grubu Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development Single European Payment Area Stability and Growth Pact/İstikrar ve Büyüme Paktı Siyasi İşler Alt Komitesi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Sermaye Piyasası Kurulu Serbest Ticaret Alanı Suç Kaynaklı Gelirlerin Aklanması, Aranması, Zaptedilmesi ve Müsadere Edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi xvi

18 MASAK Merida Sözleşmesi MOU PEPs PTT RG ŞiB TACIS TAIEX TARGET TBB TBMM TCMB TCK Tedbirler Yönetmeliği TKBB TOBB TSPAKB UNODC USD Uyum Yönetmeliği VUK vb. Viyana Sözleşmesi YTL YY Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi Memorandum of Understanding/Mutabakat Belgesi Politically Exposed Persons/Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Posta ve Telgraf Teşkilatı Resmi Gazete Şüpheli İşlem Bildirimi Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine Teknik Yardımlar, Technical Aid to the Commonwealth of Independent States Technical Assistance and Information Exchange Instrument/Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Aracı Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express/Transfer Gerçek Zamanlı Ulusal Toptan Ödeme Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Türkiye Katılım Bankaları Birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği United Nations Office on Drugs and Crime/BM Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi United States Dollar- Birleşik Devletler Doları Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik Vergi Usul Kanunu Ve Benzeri Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Yeni Türk Lirası Yüzyıl xvii

19 xviii

20 GİRİŞ Avrupa bütünleşmesi, tarihi kökeni Roma İmparatorluğu yıllarına kadar dayanan bir siyasi birlik projesidir. Geçen yüzyıllar boyunca Roma- Germen İmparatoru Charlemagne dönemi haricinde Avrupa Kıtasında siyasi birlik sağlanamamış ancak bu ideal çerçevesinde Avrupa da birçok savaş yapılmış, yoğun diplomasi çalışmaları sürdürülmüştür. Avrupa Birliği projesi de bu bağlamda Avrupa kıtasına barış ve refahı getirmek hedefi üzerine inşa edilmiştir. Bu proje, gerek entegrasyon yönteminin özgünlüğü ve supranasyonel yapısı, gerekirse ekonomik alanda gösterilen başarının spill over etkisi ile diğer alanlara kaydırılması bakımından başarılı bir örnek olarak karşımıza çıkmakta ve gelişim sürecini devam ettirmektedir. Avrupa Birliği (AB), derinleşme ve genişleme sürecini bir arada yaşamaktadır yılında kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu, 1968 yılında Gümrük Birliği ni, 1993 yılında Tek Pazar, 1999 yılında Parasal Birlik aşamalarını tamamlamıştır. Siyasi yönden ise 1950 lerdeki Avrupa Savunma Topluluğu ve Avrupa Siyasi Topluluğu girişimlerini, Avrupa Siyasi İşbirliğinin oluşturulması, Tek Senetin imzalanması ile Avrupa Siyasi İşbirliği nin kurucu antlaşmalarda yerini alması, Maastricht Antlaşması ile üç sütunlu yapının geliştirilmesi, Adalet ve İçişleri Politikaları ile Ortak Dış ve Güvenlik Politikası alanındaki gelişmeler izlemiştir. Amsterdam ve Nice Antlaşmaları, Birliğin kurumsal gelişimini genişleme süreci ile uyumlaştırmak amacını taşımaktadır. Bütünleşme sürecinde söz konusu tadil antlaşmaları Anayasa çalışmaları ve en sonunda Lizbon Antlaşması ile sütunlu yapının kaldırılarak tüm politika alanlarının Birlik kapsamına alınması izlemiştir. Birliğin hukuk düzeni ise, bu dönüşümün ve gelişimin karşısında geride kalmamış, entegrasyonun lokomotifi olma görevini üstlenmiştir. Bütünleşme sürecinde Topluluk yasa koyucusunun özellikle 1980 lerin ortalarına kadar devam eden ve çeşitli nedenlerden kaynaklanan çekimser tutumları karşısında Adalet Divanı nın Topluluk hukukunun uygulanmasında adım atmaya mecbur kaldığı görülmüştür. Bu bağlamda Lizbon Antlaşması sonrasında Birlik Hukuku olarak ifade etmemiz gereken entegrasyon hukuku içtihat hukuku şeklinde gelişim göstermiş, Birliğin derinleşme sürecine katkıda bulunmuştur. Örneğin Adalet Divanının Van Gend en Loos kararı uyarınca bireylerin de AT hukukunun süjeleri olduğu 1

21 kabul edilmiş, bu karar AT hukukunun anayasal karakter kazanmasına hizmet etmiştir. Yine Divan ın Costa v. Enel kararı ile Topluluk hukuku ile ulusal hukuk kuralları arasında bir çatışma olduğunda Topluluk hukukunun üstün geleceği, öncelikli olarak uygulanacağı benimsenmiştir. Sınırlı yetki ilkesi uyarınca, Topluluk hukuku ile ulusal hukukun yetkili olacağı alanlar, bu alanlarda yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin araçlar ve ilgili alanlardaki yasama usulleri kurucu antlaşmalarla belirlenmiştir. Avrupa bütünleşmesinin kurucu metinlerine kuruluş felsefesine uygun olarak sınırlı yetki ilkesi Lizbon Reform Antlaşması nda yer almış, ilk kez AB Antlaşması Konsolide Madde 5/2 de bu sınırlı yetkilerin kaynağı da açıkça belirtilerek üye devletler tarafından verildikleri ifade edilmiştir. Genişleme sürecinde ise 1957 deki 6 üyeli Avrupa Ekonomik Topluluğu ndan bugün 27 üyeli Avrupa Birliği yapısına ulaşılmıştır. Bu süreçte önce Avrupa nın GSYİH si yüksek ülkeleri Topluluğa katılmış, daha sonra daha düşük gelirli diktatörlükten yeni çıkan ülkeler demokratikleşme süreçlerinin desteklenmesi için üyeliğe dahil edilmiştir. Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik son genişleme dalgası ise Avrupa bütünleşmesinin sağlanması ve siyasi olarak artık Avrupa Birliği adını alan yapının küresel bir güç olması yolunda attığı bir adımdır. Avrupa Birliği bir yumuşak güç olarak izlediği genişleme ve komşuluk politikalarının gereği olarak imzaladığı serbest ticaret ve ortaklık antlaşmaları ile benimsediği hukukun üstünlüğü, demokrasi ve piyasa ekonomisi ilkelerini kıtanın tamamına ve komşu bölgelere yayarak kıta Avrupasının bir istikrar, barış, refah bölgesi olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Genişleme, Birlik için devam eden bir süreçtir. Bu bağlamda Türkiye; Hırvatistan, Makedonya ve İzlanda ile birlikte aday ülke statüsündedir. Bu süreçte Türkiye, Topluluk ile ilk ilişki kuran ülkelerden biridir. İlk defa 1959 yılında üyelik için başvuruda bulunulmuş ve izleyen süreçte Topluluk ile Türkiye arasında bir ortaklık antlaşması niteliğindeki Ankara Anlaşması ve akabinde Katma Protokol imzalanmıştır. Ankara Antlaşması ve Katma Protokol ün sonucu olarak Türkiye, 1996 yılında Topluluk ile Gümrük Birliği ni tesis etmiştir. Bununla birlikte Türkiye hali hazırda AB ye üye olmadan Gümrük Birliği üyesi olan tek ülke olup, üyelik serüveni 50 yıldır devam etmektedir. 2

22 Türkiye 1999 Helsinki Zirvesi sonucunda aday ülke statüsünü elde etmiş, Aralık 2004 tarihli Zirve toplantısı sonucunda da Birlik ile Türkiye arasında üyelik müzakerelerin açılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte müzakereler başladıktan sonra birçok Birlik ülkesi Türkiye nin üyeliğine karşı olduklarını açıklamış, Aralık 2006 da da Konsey, Türkiye nin Ankara Anlaşması yükümlülüklerine ilişkin ek protokolü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ni de içine alacak şekilde genişletmemesi durumunda Gümrük Birliği ile ilgili 8 fasılda müzakerelerin açılmayacağı, hiçbir fasılda da müzakerelerin kapatılmayacağı yönünde bir karar almıştır. Bu kararın haricinde Fransa 5, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise 6 fasılda müzakerelerin açılmasını veto edeceklerini duyurmuşlardır. Bugüne kadar toplamda 13 fasıl müzakerlere açılabilmiş, açılan fasıllardan sadece biri geçici olarak kapatılabilmiştir. Bu bağlamda müzakere sürecinin son derece yavaş işlediği ve Türkiye nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin kendine özgü bir nitelik taşıdığı ortadadır. Tekrar Birliğin derinleşme konularına dönecek olursak, ekonomik konuların ötesinde, AB nin bir siyasi birlik olarak gelişimini sürdürmesi, eski sütunlu yapının ikinci ve üçüncü bileşenleri olan ortak dış ve güvenlik politikası ile cezai ve polisiye işlerde adli işbirliği konularındaki gelişimi ile yakından ilgili olmaktadır. AB nin siyasi birlik olarak gelişme süreci çıkar amaçlı ve temeli "ekonomi" olan suçlarla, suç ekonomisi ve suç gelirleri ile topyekun etkin mücadeleyi de beraberinde getirmektedir. Nitekim artan suç geliri ile birlikte suç ekonomisi serbest piyasa ekonomisinin işleyişini tehdit eder hale gelmiş, yasalarla belirlenmiş kuralları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları gibi birtakım evrensel etik değerleri olumsuz etkileyerek toplumlarda yozlaşmaya yol açmaya başlamıştır. Örneğin serbest piyasa ekonomisinin temel kuralları yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık gibi suçlarla çiğnenmektedir. Suç gelirinin artması ile temel dayanakları hukuk ve ahlak dışılık olan suç örgütleri ekonomik güç ve nüfuz kazanmaktadır. Nüfuz kazanan bu suç örgütleri fiillerinden elde ettikleri kazançlarını yasal ekonomi içine entegre ederek hem yasa dışı kazançlarını aklamakta hem de piyasa ekonomisinin işleyişine müdahale etmektedir. Bu itibarla dünyada suç gelirlerinin aklanması ile mücadele suç geliri ile mücadelede etkin bir silah olarak görülmeye başlanmış ve 20. yüzyılın son çeyreğinde suç örgütlerinin fiillerinden doğan kazançların yasal ekonomiye entegre edilmesinin engellenmesi ülkelerin hukuk sistemine müstakil suç olarak girmeye başlamıştır. Ayrıca, suç gelirlerinin öncül suçlarla bağlantısının tespit 3

23 edilerek el konulması için ülkeler ya ayrı bir kanunla veyahut mevcut yasalarında değişikliğe giderek önlemler almışlardır. Son yıllarda AB bünyesinde de suçla ve suç geliri ile mücadele konusunda önemli yasal düzenlemelerin tamamlandığı görülmektedir. Özellikle organize suç örgütleri ile mücadele, yolsuzlukla mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı gibi suçlarla mücadele, karapara aklama ve terörün finansmanı vb. alanlarda Konsey in yayımlamış olduğu birçok çerçeve karar ve karar bulunmaktadır. Bu alanlarda yapılan düzenlemeler aynı zamanda serbest dolaşım konularını da etkilediğinden eski sütunlu yapının birinci bileşenini ilgilendiren ekonomik ve finansal entegrasyon üzerinde de etkili olmaktadır. Özellikle suçla ve suç geliri ile mücadelede, suç gelirinin tespiti, izlenmesi, dondurulması, el konulması ve müsaderesi süreçlerinde, istihbarat toplanması ve iletilmesi, bilgi paylaşımı, mahkeme kararlarının uygulanması alanlarında üye ülke hukuk sistemleri arası yakınlık sağlayacak ortak düzenlemelerin sayısı ve kapsamı artmaktadır. Suç gelirlerinin uyuşturucu kaçakçılığı gibi uluslararası boyutta işlenen örgütlü suçlardan kaynaklanması ve özellikle işlem, yer ve yöntem çeşitliliği sağlayan global seviyede aklanması, suç gelirlerinin aklanması ile mücadelede uluslararası girişimleri zorunlu kılmıştır. Bu ihtiyaca kıta Avrupasının istikrar, barış, refah bölgesi olmasını sağlamayı hedefleyen AB çeşitli düzenlemelerle cevap vermiştir. AB, bu düzenlemelerle; 4 Organize suçlar alanında suç sayılan faaliyetlerle mücadele için, suç gelirlerinin aklanması, tespiti, izlenmesi, el konulması ve müsadere edilmesi konularında üye ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılmasına, Üye ülkeler arasında, aklama ile mücadelede ve suç gelirlerin müsadere edilmesi konusunda, ceza hukuku ve usullerinin yakınlaştırılması ve bu konuda bütün üye ülkelerde birlik sağlanmasına, Aklama ile mücadele için şüpheli finansal işlemler ve suç sayılan faaliyetler arasında ilişki kurulabilmesi amacıyla, her bir üye ülke tarafından mali istihbarat birimi (Financial Intelligence Unit-FIU) oluşturulmasına,

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1) AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHÇESİ... 2 2) AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMLARI... 6 3) AVRUPA BİRLİĞİNDE YASAMA VE KARAR ALMA

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI AB SÜRECİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANMA Samet ERCOŞKUN YÜKSEK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. GİRİŞ Bu çalışmamız, 1958 tarihinde Roma Antlaşması nın yürürlüğe girmesi ve AET nin kurulmasından günümüze kadar geçen 40 yılı aşkın sürede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin nasıl geliştiğini

Detaylı

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN DOÇ. DR. ENVER BOZKURT HAZIRLAYAN

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİHUKUK BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NDE GÜMRÜK BİRLİĞİVE TÜRKİYE UYGULAMASI, TÜRKİYE YE ETKİLERİ Yüksek Lisans Tezi AYŞEGÜL KAKICI

Detaylı

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ

AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı AVRUPA PARASAL BİRLİĞİ NDE MALİYE POLİTİKASI KOORDİNASYONU VE TÜRKİYE ANALİZİ Dr. Özay ÖZPENÇE Ankara, 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji

Detaylı

Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci:

Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci: DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI (AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü) Avrupa Birliği nin Genişleme Süreci: AB nin Merkezi Doğu Avrupa ve Batı Balkan Ülkeleri İle İlişkileri Murat KAVALALI Ankara, Ekim

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Avrupa Birliği bütçesi - fonları ve Türkiye'nin tam üyeliği Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Ağustos 1998 İÇİNDEKİLER SAYFA NO KISALTMALAR....

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Kılıç Tez Danışmanı Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ TMMOB TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE TMMOB Nisan 2005 1 ISBN 975-395-852-8 Kapakve Sayfa Tasarımı Dijle Konuk Baskı Ümit Ofset Tel: (0312) 384 17 07 Baskı Tarihi

Detaylı

Hakan KARABACAK AB Uzman Yardımcısı

Hakan KARABACAK AB Uzman Yardımcısı T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NİN MALİ YARDIM PROSEDÜR VE TEKNİKLERİ VE TÜRKİYE İLE MALİ İŞBİRLİĞİ Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi Hakan KARABACAK

Detaylı

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu

Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU Brüksel, 6.10.2004 SEC(2004) 1201 Türkiye nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı Düzenli Raporu {COM(2004) 656 final} (Gayrı Resmi Tercümedir.) İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ...

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Kronoloji - Andlaşmalar - Kanaatler

Avrupa Birliği ve Türkiye Kronoloji - Andlaşmalar - Kanaatler Avrupa Birliği ve Türkiye Kronoloji - Andlaşmalar - Kanaatler 1. Avrupa Birliği (AB) nin Organik Oluşumu ve Tarihçe 1946 yılında; Zürih te bir konuşma yapan Đngiliz Devlet adamı Winston Churchill Avrupa

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 10 TEMEL AB TERİMLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 10 İçindekiler T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No: 4 06800 Bilkent /ANKARA Telefon: 0 (312) 218 13 00 Faks: 0

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MAASTRICHT KRİTERLERİ VE TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİ Mehmet ÖZGÜN DERS : Güncel Mali Yaklaşımlar

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ REHBERİ HAZIRLAYAN Müge Bulut AB ve Uluslararası İşbirliği Şubesi Uzman Yardımcısı YAYIN NO:2006-1 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na

Detaylı

Avrupa Birliği ve Güney Kafkasya

Avrupa Birliği ve Güney Kafkasya YENİ KÜRESEL SİSTEMDE Avrupa Birliği ve Güney Kafkasya Genişleme ve Komşuluk Politikası Ekseninde Dr. Rövşen Şahbazov Genişleme ve Komşuluk Politikası Ekseninde EkoAvrasya Yayın No: 2015/1 ISBN: 978-605-84882-1-2

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı