istanbu L TicARET ODASı YAYıN NO:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbu L TicARET ODASı 2004-20 YAYıN NO:"

Transkript

1 YAYıN NO: istanbu L TicARET ODASı

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YENİ TÜKETİCİ YASASI IŞIĞINDA MOBİL İLETİŞİM PANELİ YAYIN NO: İstanbul, 2004

3 Bu eserin yayın hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar sınırlıdır. İTO'nun ve yazarın adı belirtilmek koşuluyla eserden normal ölçüde alıntı yapılabilir. İTO'nun yazılı izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. İstanbul Ticaret Odası:04.09 SER Yeni Tüketici Yasası Işığında Mobil İletişim Paneli İstanbul, 2004, 84 sayfa. MOBİL İLETİŞİM I.SEMİNER, II. İTO ISBN NO: Türkçe Reşadiye Cad. Eminönü/İstanbul İTO BİLGİ HATTI (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesinden alınabilir. Tel: (212) Faks:(212) E. Posta: Web: BASKI PRİVE GRAFİK & MATBAACILIK SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. Tel:(212) Faks:(212)

4 ÖNSÖZ İletişim ve özellikle mobil iletişim son 15 yılda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş yaşamına damgasını vuran en önemli unsurlardan biri olmuş, yarattığı katma değerle ekonomiyi etkiler hale gelmiştir. Mobil iletişim, ülkemizde de, 1993 yılından itibaren yapılan yatırımlarla büyük ilerleme kaydetmiştir. Bugün yaklaşık 25 milyon aboneye ulaşan rakamıyla Avrupa'nın en büyüklerinden biri haline gelen "mobil iletişim", günlük ifadesiyle cep telefonları, telekomünikasyon sektörünün lokomotifi haline gelmiştir. Yarattığı bu katma değerle tüm sektörleri de olumlu etkileyen "mobil iletişinizde en önemli araç olma konumunu sürdüren cep telefonlarında satış ve satış sonrası hizmetlerde aynı dinamizme ayak uyduracak sağlıklı bir yapı maalesef henüz oluşturulamamıştır tarihi itibariyle yeni değişiklikleriyle yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Yasası'nın iyi niyetli içeriğine rağmen sektörde yaşanan sorunlara çözüm getiremeyeceği, gerekli koordinasyon ve hizmet bütünlüğünün sağlanamayacağı yönünde görüşler mevcuttur. Bu bağlamda, İstanbul Ticaret Odası olarak, ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri haline gelmekte olan mobil iletişimin sağlıklı bir yapı içinde gelişmesi için Tüketici Yasasının eksik yanlarının tespit edilerek, ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla "Yeni Tüketici Yasası Işığında Mobil İletişim Paneli" düzenlenmiştir. Yeni yasa ile sektörde yaşanan sorunlara çözüm getirilemeyeceği eleştirilerinden hareketle sözkonusu sorunlara ortak çözüm yollarının ise ancak etkin bir tartışma ile sağlanacağı düşüncesiyle panel, konuşmacıların yanısıra katılımcıların da etkin katılımı ile gerçekleştirilen bir açık oturum halinde düzenlenmiştir. Bu çerçevede, dile getirilen görüş ve önerilerin derlendiği bu yayınımızın ilgililere ve karar alıcılara yararlı olmasını diler, panele katkıda bulunan konuşmacılara ve panelin düzenlenmesi ile yayınımızın hazırlanmasında emeği geçen Etüt ve Araştırma Şubesi Uzmanı Sevim Zirek'e teşekkürlerimi sunarım. Dr. Cengiz ERSUN Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER Oturum Başkanı Prof. Dr.Ahmet İncekara İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi 7 Açılış Konuşması Uğur Çatbaş İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili 7 BİRİNCİ OTURUM Murat Dursun İstanbul Ticaret Odası 43 Nolu Meslek Komitesi Üyesi 11 Özcan Pektaş Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü 12 Dr. Ayhan Beydoğan Telekomünikasyon Kurumu Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanı 15 Ali Kaya MOBİSAD - Mobil İletişim Sistemleri ve Araçları İş Adamları Dereği Tüketici Hakları Komisyonu Başkanı 19 5

7 İsmail Tuncer Oktay OFİMAD-Ofıs Otomasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri Distribütörleri Derneği Genel Başkanı 22 Ali Yılmaz Siemens Mobile Türkiye Direktörü 25 Ersin Ergezer Nokia Müşteri Hizmetleri Müdürü 27 Cem Pehlivanoğlu Teleservis TelefonTic.Ltd. Şti. Genel Müdürü 30 Kamil Taşkoparan Başarı Teknik Servis Hizmet A.Ş.Satış Sonrası Hizmet Müdürü 33 Ümit Akın Turkcell İletişim Regülasyon Bölüm Yöneticisi 38 Hasan Süer Aria İletişim Hukuk Departman Direktörü 42 Engin Başaran TÜDER, Tüketiciler Derneği Başkanı ve 11 Tüketici Hakem Heyeti ve Konsey Üyesi 45 II. BÖLÜM TARTIŞMALAR 50 Yayınlar Listesi 85 6

8 Oturum Başkanı Prof. Dr.Ahmet İncekara İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi: Bu panele ilgili tarafların tümü olarak hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Ticaret Odası yeni yasa çıktıktan sonra sektörde meydana gelen değişmeler ve gelişmelerle ilgili tüm tarafların görüşlerinin ortak bir platform etrafında tartışılarak daha uyumlu ve daha uygun yeni sonuçları ortaya çıkarılmasını sağlamak üzere bu paneli düzenlemiştir. Burada belki de en önemli katkı Odamızla birlikte İstanbul Ticaret Odası'nın 43 No.lu Meslek Komitesi ile onun üyesi Murat Dursun Bey tarafından verilmiştir. Efendim açış konuşması olarak Sayın Uğur Çatbaş, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Başkanvekilimiz tarafından yapılacaktır. Buyurun Sayın Çatbaş. AÇILIŞ KONUŞMASI Uğur Çatbaş İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili: Sayın konuklar, değerli misafirlerimiz, toplantımıza hoş geldiniz. Her yıl çeşitli seminerler düzenleyerek üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefleyen Odamız, bugün de a Yeni Tüketici Yasası Işığında Mobil İletişim Paneli" konulu bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapmaktadır. Son 15 yılda tüm dünyada ve ülkemizde damgasını vuran iletişim ve özellikle mobil iletişim, iş yaşamımızın en önemli aracı olmuş, hatta yarattığı katma değerle ekonomileri etkiler hale gelmiştir. Mobil iletişim ülkemizde 1993 yılından günümüze kadar artan talepler doğrultusunda yapılan yatırımlarla çok kısa sürede büyük ilerleme kaydetmiştir. Bugün yaklaşık 25 milyon aboneye ulaşan rakamıyla, Avrupa'nın en büyüklerinden biri haline gelen mobil iletişim, günlük ifadesiyle cep telefonları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de telekomünikasyon sektörünün lokomotifi haline 7

9 gelmiştir. Yarattığı bu katma değerle, tüm sektörleri de olumlu etkileyen mobil iletişimde, en önemli araç olma konumunu sürdüren cep telefonlarında satış ve satış sonrası hizmetlerde, aynı dinamizme ayak uyduracak sağlıklı bir yapı maalesef henüz geliştirilememiştir tarihi itibariyle, yeni değişiklikleriyle yürürlüğe giren, 4077 sayılı tüketiciyi koruma yasasının tüm iyi niyetli çabalara rağmen sektörde yaşanan sorunlara çözüm getiremeyeceği, gerekli koordinasyon ve hizmet bütünlüğünün sağlanamayacağı yönünde görüşler mevcuttur. Bilindiği üzere, bu yasa ile tüketici karşısında üreticiden perakendeciye kadar satış zinciri içerisinde yer alan tüm taraflar tüketiciye karşı müteselsilen sorumlu kılınmıştır. Yasa değişmeden önce de yasanın yetersiz kalmasından dolayı, hemen hemen tamamı ithal olan cihazlarda, perakendeci ticaret erbabının eli kolu bağlı haldeydi. Yeni yasa ile de bayi ile tüketici her ikisini de mağdur eden ciddi sorunlar yaşamaya devam etmektedir. Tabii bunlar bize ulaşan haberler. Yeni yasa ile gerekli koordinasyon ve hizmet bütünlüğü sağlanamaz ise, ileride içinden çıkılamaz sorunlar beklendiği için kamu özel ilgili tüm tarafları bu panele çağırarak ortak çözüm yollarının bulunmasına katkıda bulunalım yardımcı olalım istedik. Kamu kurumları olarak sanayi ve ticaret bakanlığı, tüketicinin ve rekabetin korunması genel müdürlüğü, telekomünikasyon üst kurumundan birer temsilcinin konuşmacı olarak katılımının sağlanması ile, özel sektörden ise, aşağıdaki yatırım çerçevesinde konuşmacıları davet ettik, üreticiler, distribütörler, OFÎMAD (Ofis Araçları ve Sistemleri İş Adamları Derneği), servis sağlayıcıları, Türkcell ve Aria, bayiler, MOBİSAD (Mobil İletişim Sistemleri ve Araçları İş Adamları Derneği). Biraz önce dile getirdiğim gibi, 4077 sayılı tüketiciyi koruma yasasıyla da sektörde yaşanan sorunlara çözüm getirilemeyeceği eleştirilerinden hareketle söz konusu sorunlara ortak çözüm yollarının ise ancak etkin bir tartışma ile sağlanacağını düşündük. Bu yüzden panelin interaktif bir toplantı olması için, konuşmacıların yanı sıra, katılımcıların daha samimi havada aktif katkısının sağlanması için de meclis salonu yerine bu fuayeyi daha uygun gördük.

10 Bu panelin hem sektör temsilcileri için bir tartışma platformu yaratacağı, hem de yeni tüketici yasasının gözden geçirilmesi yönünde katkı sağlayacağı kanısındayız. İstanbul Ticaret Odası olarak ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan mobil iletişimin sağlıklı bir yapı içinde gelişmesi için yeni tüketici yasasının eksik yanlarını tespit ederek, bugün ortaya koyacağımız çözüm önerilerinin kamuoyunun dikkatine sunulmasını istiyoruz. Sizlerden alacağımız tepkiler ve kamuoyunun göstereceği ilgi doğrultusunda, önümüzdeki aylarda ve yıllarda benzer etkinliklerimizi sürdürmeye ve konuya dikkat çekmeye devam edeceğiz. Burada sözü konuşmacılara bırakırken, panel için bugün burada bizimle birlikte olmak üzere değerli vakitlerini ayırıp gelen konunun saygıdeğer uzmanlarına katkılarından dolayı ve de hepinize hoş geldiniz diyorum. Panelin başarılı geçmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Oturum Başkanı: Çok değerli konuklar, panelimizin bu bölümünde sizlere dağıtılan programda göreceğiniz gibi, panel, önce, Sayın Dursun'un konuşmasıyla başlayacaktır. Daha sonra, sırasıyla, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü Özcan Pektaş, Telekomünikasyon Kurumu, Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanı Ayhan Beydoğan Bey', MOBİSAD (Mobil İletişim Sistemleri ve Araçları İş Adamları Derneği), Tüketici Hakları Komisyonu Başkanı Ali Kaya Bey, OFİMAD'm (Ofis Otomasyonn ve Telekomünikasyon Sistemleri Distribütörleri Derneği) Genel Başkanı İsmail Tuncer Oktay Bey, Siemens Mobile Türkiye Direktörü Ali Yılmaz Bey, Nokia'dan Ersin Ergezer Bey, Teleservis Telefon Ticaret Genel Müdürü Cem Pehlivanoğlu Bey, Başarı Teknik Servis Hizmetleri A.Ş. Satış Sonrası Hizmet Müdürü Kamil Taşkoparan, Turkcell Hukuk Departmanından Ümit Akın Bey'e, Aria İletişim Hukuk Departmanı Direktörü Hasan Süel Bey ve son olarak da belki sizde yazmayan TÜDER, Tüketiciler Derneği Başkanı ve aynı zamanda İl Tüketici Hakem Heyeti ve Konsey Üyesi Engin Başaran hanımefendi konuşma yapacaktır. Umarım buradadır, gelmiştir. Bu saydığım isimlerin panelist arkadaşlarımızın konuşmalarının zaman olarak üst sınırı 10 dakikadır. 9

11 Daha az konuşabilirler ama daha fazla konuşamazlar. Hem haksızlık olmaması itibariyle, hakkaniyeti koruyalım diye, hem de çok uzarsa zannediyorum bir süre sonra dikkatler dağılabilir. Daha sonra ara vereceğiz, yaklaşık 20, 25 dakika, ondan sonra katılımcıların sorularını, katkılarını almak üzere, sizlere süre ve zaman vereceğiz, o arada yani ara verdiğimiz zamanda, sürede bana katılım yapacakların, soru soracakların isimlerini yazdırmasını rica ediyorum sizden, evet. Böylece panelistlerimizin azami 10'ar dakika konuşacağı ve bu süreye dikkat edeceklerini umduğum arkadaşlarımızın konuşmalarına geçiyoruz. Şimdi ilk söz konusu Sayın Murat Dursun'da. İstanbul Ticaret Odası 43 No.lu Meslek Komitesi Üyesi. Buyurun Sayın Dursun. 10

12 I. OTURUM Murat Dursun İstanbul Ticaret Odası 43 Nolu Meslek Komitesi Üyesi: Teşekkür ederim Başkanım. Değerli misafirler, değerli meslektaşlarım, değerli üyelerimiz ve basın mensupları, ben de Komitem adına panelimize katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Sayın Başkanımız, çok güzel konuşmasında, hissiyatımıza tercüman oldular. Bahsetmeyi düşündüğüm birçok hususa değindiler. Ben teşekkür ediyorum kendilerine, sanıyorum sektörümüzde ilk kez farklı bir platformda ve bu ölçekte bir katılımla bir araya geliyoruz. İnancımız ve temennimiz, ülkemizde ticari hayatımızın en önemli organlarından olan Odalarda, ki ilk sırada olan İstanbul Ticaret Odamızda sektörümüzün dolaylı ve dolaysız tüm taraflarını buluşturabileceğimiz, daha sağlıklı ve verimli bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunabileceğimiz ortak çözüm yolları yaratacağımız benzeri aktivitelerle daha sık bir araya gelebilmektir. Dünyamızda ve ülkemizde her alanda yaşanan değişim ve globalleşme akımının en önemli aracı olan iletişim, bilhassa mobil iletişim, ürettiği yeni araç ve teknolojilerle artık giderek, yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş ve bunu tescil ettirmiştir. Bu, konumu ve önemi son derece hızlı gelişen sektörümüzün her katmanında yeni sorunları da beraberinde getirebilmekte ve yeni düzenlemeler yapılmasını, değişik platformlarda ortak akıl üreteceğimiz benzeri aktivitelerle bir araya gelmemizi zorunlu kılmaktadır. Bugün de bu amaçla bir araya geldik, beni sevindiren bir husus, ilginin sadece sektörümüzle ilgili, sınırlı kalmaması, sektörümüz dışından, diğer sektör mensuplarının da ilgi göstermeleri, bilhassa hukukçularımızın ilgi göstermeleri, beni etkilemiştir. Ben sözümü kısa tutmak ve konuşmacılarımıza daha fazla zaman sağlamak amacıyla, sözlerimi bitirmek istiyorum. 11

13 Panelimizin düzenlenmesinde büyük hassasiyet göstererek süratle organize edilmesini sağlayan, Başkanımız Sayın Mehmet Yıldırım ve şahsında Yönetim Kurulumuza, beni teşvik eden, Komite Başkanımız Sayın Aka Gündüz Özdemir ve şahsında Komitemize, organizasyonun büyük özveri ve titizlikle hazırlanmasına katkıları olan Odamız mensuplarına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimi bitiriyorum, hepinize katılımınız için tekrar teşekkür ederim. Oturum Başkanı: Evet Sayın Dursun'a biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi programdaki sırayla ikinci söz sırası, Sayın Özcan Pektaş Bey'de. Buyurun Sayın Genel Müdür. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü Özcan Pektaş: Sayın Başkan, değerli hazirun, değerli basın mensupları, hepinizi şahsım ve Bakanlığım adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle konuşmama bir teşekkürle başlamak istiyorum. Bir ilk, İstanbul Ticaret Odamızın, 4077 Sayılı Yasanın, 4822 Sayılı Yasayla değiştirilmesi ve 4077 Sayılı Yasamızın yürürlüğe girdiği 14 Haziran 2003 tarihinden bugüne, sektör bazında Tüketici Kanunumuzu ilişkilendirerek düzenlenmiş ilk panel, bu nedenle hem şükranlarımı sunuyorum, artı tabii şükranın yanısıra diğer sektörlerle de irtibatının bundan sonra kesilmemesi dileğiyle konuşmama başlıyorum. Malumunuz olduğu üzere, 4077 Sayılı Kanun, 1995 yılında yürürlüğe girdi yılında ilk hazırlık çalışmalarına başlanan değişiklik tasarılar, hepinizce de malum 6 Mart 2003 tarihinde 4822 Sayılı Yasayla değiştirilerek Meclisimiz tarafından kabul edildi. 14 Mart 2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tabii birçok kanun maddesinde değişiklik olması nedeniyle de uygulamaya yön verecek olan çok sayıda yönetmeliğin ki, bunlar 16 adet yönetmelik, bir 17cisi yolda, şu ana kadar yayınlanmış 16 yönetmeliğin hazırlanması sürecinde de 3 aylık bir geçiş süreci olmak suretiyle, 14 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe girdi. Bugün sunumunu yapacağımız tebliğimizi biz Ticaret Odamıza faksladık, gayet güzel bir şekilde tebliğlerde bir dosyada doküman vaziyetinde 12

14 toplanmış, bu nedenle de ben metne sadık kalmadan kısa bir açıklama yapıp, daha ziyade açıklamanın ötesinde burada bulunan tüm hazirunun bu konuyla irtibatını da göz önünde bulundurup, soru cevap faslına daha fazla zaman ayırmayı yeğliyorum ben de, ilk etapta söylemek istediğim hadise, bu kanunun uyumlaştırılması sürecinde biliyorsunuz, ulusal programda kısa vadeli hedefler arasında yer almasını tesis ettik, artı 13 adet Avrupa Birliği yönergesiyle de eksik kalan noktalardaki 13 adet Avrupa Birliği yönergesiyle de bu yasamızın uyumlaştırılması tesis edildi, buna paralel olarak da yine biraz önce açıkladığım üzere 16 adet yönetmelik daha önce bir kısmı tebliğ, bir kısmı yönetmelik şeklinde olan düzenlemelerimizin tamamını yönetmelik haline getirdik. Gerek bu yönetmeliklerin hazırlanması sürecinde gerekse 3 yıl öncesinden başlamak üzere Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşması sürecine kadar çok sayıda noktada bunların başında da tabii İstanbul Ticaret Odamızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarının ve akademisyenlerin görüşleri var. Tüketici Konseyinde tartışmalara açıldı. Ben, bu 3 yıllık süreçte eminim ki güzel bir helva yaptığımız kanaatindeyim. Mutlaka damak zevkine göre kısmi farklılıklar, kimilerinde arzu edilenin gerisinde, kimisinde sorumluluk noktasında. Biraz önce Divan Başkanımızın da dile getirdiği gibi, sektörden dile gelen noktalarda da fazla sorumluluk noktasında yadsımalara neden olmuştur, ümit ediyorum ki, bugünkü yapılacak toplantıda, açıklamalar neticesinde ben şu an itibariyle savunma makamı durumuna geçeceğim. Sektör bağlamında baktığımızda, biz gerek kanunla gerekse yönetmeliklerle iddiamızı ortaya koyduk, bizim evvelimizde, çok sayıda kanun maddesi ve yönetmeliklerimizi ilgilendirmekle beraber, elinizde bulunan tebliğlerimizde de zikrettiğimiz üzere, birinci etapta ayıplı hizmetlere ilişkin 4a nolu maddemiz, haksız şartlara ilişkin 6. maddemiz ve abonelik sözleşmelerine ilişkin İla nolu maddemiz bu sektörümüzü direkt ilgilendirmektedir. Nedir diye kısaca hatırlatmak gerekirse, 4a nolu maddemizde, mobil iletişim hizmetleri açısından sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilanlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğe aykırı olan, ya da yararlanma amacı bakımından, değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran, maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikleri içeren hizmetler ayıplı hizmet olarak kabul edilmiştir. Bu halde tüketici hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bu ayıbı sağlayıcıya bildirmek, bu ayıbın 13

15 ortadan kaldırılmasını talep etmek hakkını haizdir, bu durumda tüketicinin sözleşmeden dönme, hizmetin yeniden görülmesi veya ayıp oranında bedel indirimi isteme hakkı vardır. Tabii bu seçimlik haklarıyla birlikte, tüketicinin ölüm veya yaralanmasına neden olan hallerde tazminat talep etme hakkı da tesis edilmiştir. Belki de kanunumuzun her kanunun vazgeçilmez en fazla müsaadeye mahzar maddesi diye nitelendirebileceğimiz maddesi, bu kanunun hazırlayıcısı insan olarak 6ncı maddedir. Yani haksız sözleşme şartları. Sadece mobil iletişim pazarını değil, aklınıza gelebilecek, tüketicinin taraf olduğu her türlü sözleşmelerde, yer alan düzenlemeler tüketici aleyhine düzenlemeler var ise, geniş parametrede birçok sektörü ilgilendiriyor bu madde. Bankacılık sektörü olsun, kamu kurum kuruluşlarının sizlere vermekte olduğu mal ve hizmetler, ki bunların içerisinde iletişim de var. Telefon hizmetleri, elektrik, su, doğalgaz hizmetleri gibi, tüketicinin taraf olduğu ve imzalamak durumunda kaldığı sözleşmelerde bir haksızlık var ise, tüketici aleyhine bir dengesizlik var ise, bu atılmış olan imzanın hiçbir hükmü şahsiyeti yoktur. Dolayısıyla, bu sözleşme şartları ve haksızlığa konu olan maddeler geçersizdir. Bu çerçevede bir üçüncü noktamız da tüketicilerle yapılan abonelik sözleşmeleri hadisesidir ki, bunlarda yine diğer maddelerimizde de dile getirdiğimiz sözleşmelerin en az 12 punto ve koyu siyah harflerle yazılı olarak düzenlenmesi, her türlü abonelik sözleşmelerine taraf olan tüketicilerin isteklerini, satıcıya yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı son verebileceklerdir. Satıcının tüketicinin aboneliğine son verme isteğinin yazılı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde yerine getirme yükümlülüğü getirilmiştir ki, bu ihtiyacın doğum sebeplerinden bir tanesi de, bugün panelin konusunu oluşturan mobil iletişim sektöründe tüketicilerin uğradıkları mağduriyetler neticesinde bu tür bir düzenleme cihetine gidilmiştir. Soru cevap faslında bunların ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Şimdilik teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Başkan: Efendim biz teşekkür ediyoruz, Sayın Pektaş'a. Gerçekten kısa tuttu, zamana uydu ve tabii ki daha sonra sorular oldukça sektörün tüm taraflarından, Sayın Pektaş daha fazla söz alacak. Şimdi söz sırası Sayın Ayhan Beydoğan'da, Dr. Ayhan Beydoğan Bey de. Buyurun Sayın Beydoğan. 14

16 Dr. Ayhan Beydoğan Telekomünikasyon Kurumu Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanı: Teşekkür ederim Sayın Başkan, ben de konuşmama bir teşekkürle başlamak istiyorum. Sektörü bir araya getirerek mobil iletişim alanında, tüketici yasasından kaynaklanan sorunların tartışılmasında Telekomünikasyon Kurumu'nun da davet edilerek burada Kurumun görüşlerini ifade etme imkânı verdiği için İstanbul Ticaret Odası'na teşekkür ediyorum. Konuşmama öncelikle Telekomünikasyon Kurumu'nun sektördeki konumunu kısaca izah ederek başlayacağım, daha sonra telekomünikasyon sektöründeki tüketicilerin korunması açısından Telekomünikasyon Kurumu'na Kanunla verilen görev ve bu çerçevede Kurumun yaptığı faaliyetleri de kısaca izah etmek istiyorum. Son bölümde de tüketicinin korunması hakkında kanunda yapılan değişikliğin sektörümüze olan yansımaları ve buna ilişkin görüşlerimi ifade edeceğim. Telekomünikasyon alanında, dünyada göze çarpan gelişme, politika belirleme, idari düzenleme yapma ve işletmecilik fonksiyonlarının birbirinden ayrılması olmuştur. Bu her fonksiyonun kendine özgü esaslar dairesinde yürütülmesini gerektiriyor. Bu çerçevede gelişmiş ülkelerde uygulama alanı bulan sektör yapısı genel olarak siyasal sorumluluk taşıyan hükümetin, sektör politikalarında genel hedefleri belirlenmesini gerektiriyor. Faaliyetlerinde özerk nitelik taşıyan düzenleyici otoritelere, teknik nitelikteki düzenlemeleri yapması gerekiyor. Buna karşılık işletmecilik faaliyetlerinin de ekonomik esaslar dairesinde ticari kuruluşlar tarafından yerine getirilmesi gerekiyor. Bu dünyadaki gelişme çerçevesinde ülkemizde de tarihinde 4502 sayılı kanun çıkartılmış, bu kanunla sektörde düzenleme görevi, Telekomünikasyon Kurumu'na verilmiş, devletin işletmecilik fonksiyonundan çekilmesi sağlanmış ve sektörde yapısal bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. 15

17 Ülkemizde de telekomünikasyon sektörü yeniden yapılandırılırken, iki farklı hedefin birbiriyle bağdaştırılması gerekiyor. Bunlardan birincisi, telekomünikasyon sektörünün ticari esaslar dahilinde, ekonomik yönden daha verimli ve etkin yürütülmesi amacıyla liberalize edilerek, serbest rekabete açılması ve bunun sonucu olarak devletin işletmeci rolünün ortadan kaldırılması. İkincisi de telekomünikasyon hizmetleri biliyorsunuz, kamu hizmeti niteliği taşımakta, bazı açılardan da stratejik önem taşımaktadır. Bunlar dikkate alınarak, sektörün düzenlenmesi ve denetlenmesi gerekiyor sayılı kanundan sonra, 4673 sayılı kanun çıkartılmış, bu kanunla da daha önce Ulaştırma Bakanlığı'nm yetkisinde bulunan tüm telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin her türlü görev sözleşmesi, imtiyaz sözleşmesi, genel izin ve ruhsat verme yetkisi, Telekomünikasyon Kurumu'na verilmiştir. Bu 4502 sayılı kanunla yapılan değişiklik çerçevesinde Telekomünikasyon Kurumu'na, sektörde adil ve serbest rekabetin sağlanması görevi verilmiş, bunun sonucunda sağlanan serbest rekabetin adil rekabetin sonucu, tüketicilerin daha kaliteli ve makul fiyatlardan hizmet alması hedeflenmiştir. Bu çerçevede, Telekomünikasyon Kurumu'na da kanun tüketici menfaatlerinin korunması için gerekli tedbirleri alma görevi vermiştir. Kurumumuz kanundan aldığı yetki çerçevesinde tüketici şikayetleriyle daha yakından ilgilenmek, bunları çözüme kavuşturmak ve tüketicilerle işletmeciler arasında iletişimi sağlamak ve tüketicileri bilgilendirmek amacıyla, Kurum bünyesinde bir tüketici şikayetleri merkezi kurmuştur. Bundaki amaç da tüketici şikayetlerini çözümlemek, onları bilgilendirmek, bunun yanında bu şikayetler çerçevesinde Kurumun birtakım tedbirler alması veya düzenleme yapması gerekiyorsa bu düzenlemeleri yapmak olmuştur. Bu çerçevede yapılan düzenlemelerden bir tanesi, GSM sektörüne ilişkin olarak gerçekleştirilen düzenlemedir. GSM telefon aboneliğine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik çıkartılmıştır. Bu yönetmeliğin çıkartılma amacı da özellikle küçük yerlerde GSM aboneliğinden ayrılmak isteyen tüketicilerin şikayetlerinin fazla olması bu alanda bir düzenleme yapılma ihtiyacını ortaya çıkarmış, bu düzenleme kapsamında GSM işletmecileri için her ilde abonelik merkezi oluşturulması sağlanmıştır. 16

18 Ayrıca, 4070 sayılı tüketici kanununun İla maddesine paralel olarak en geç 7 gün içerisinde de abonelikten ayrılmanın sonuçlandırılması hükme bağlanmış, daha sonra bu yönetmelikte yapılan bir değişiklik ile de abonelikten ayrılan abonelerin eski abonesi oldukları işletmecinin 60 gün süreyle yeni numarasını bir sesli anons vasıtasıyla bildirmesi sağlanmıştır. Şu anda üzerinde çalıştığımız sektörün de görüşlerini aldığımız Avrupa Birliği direktifleri çerçevesinde oluşturduğumuz, veri güvenliği ve gizliliğine ilişkin yönetmelik taslağı hazırlanmış, sektörün de görüşleri alınmış olup, muhtemelen bu yılın sonuna kadar resmi gazetede yayınlanacaktır. Bunun dışında, evrensel hizmet ve kullanıcı haklarına ilişkin direktif ile tüketici sözleşmesindeki haksız hükümler direktifi baz alınarak kullanıcı ve tüketici haklarına ilişkin bir yönetmelik taslağı da hazırlanmaktadır. Bunu da en kısa zamanda yürürlüğe sokacağız, Kurumumuzun bunların yanında telekomünikasyon alanında kullanılacak her çeşit sistem ve cihazların imalat ve kullanımına esas teşkil eden performans standartlarını belirleme ve kullanıma uygunluğunu tespit etmek görevi var. Ayrıca kullanılan cihazların standartlara uygunluğunu denetlemek ve uygun olmayanların kaldırılmasını sağlama görevi de bulunmaktadır. Kurumumuz telekomünikasyon hizmetlerinde tüketicilerin haklarını 4077 sayılı Kanunda korumaya ilave olarak korumak için gerekli tedbirleri almakta, gerekli gördüğü durumda gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Burada amaç sadece tüketiciyi korumak değil, aynı zamanda sektörde faaliyette bulunan üreticiden, tüketiciye ve ithalatçıya kadar yasal çerçeve içerisinde çalışmalarını yürütenleri de haksız rekabet ortamına karşı korumaktır. Kurumumuzun tüketici haklarıyla ilgili kanundan kaynaklanan görevlerini anlattıktan sonra, tüketicilerin korunmasına yönelik olarak tüketicinin korunması hakkındaki kanunda yapılan değişiklikler ve sektörümüze yansımalar konusuna da kısaca değinecek olursak, tüketicinin korunması hakkındaki kanun, telekomünikasyon sektörünün ihtiyaçlarından ziyade, genel olarak tüketicilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlanmıştır. Ancak bununla birlikte, kanunda getirilen bazı düzenlemeler bakımından, her ne kadar amaç sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılamak olmasa da sektörümüzün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik birtakım olumlu adımlar da atılmıştır. Özellikle tüketicinin korunması hakkındaki kanunun uygulama alanı önemli ölçüde genişletilmiş, bu bağlamda, tüketici, satıcı, sağlayıcı, imalatçı ve üretici kavramları yeniden ele alınmış, ayıplı mal ve hizmetler birbirinden ayrılmak 17

19 ve ayrı dizilimler kapsamında ele alınmak suretiyle, ayıplı hizmetler kapsamında tüketicilerin eski uygulamaya matuf mağduriyetleri giderilmeye çalışılmış, tüketicilerin haksız genel işlem şartlarına karşı korunmasına yönelik önemli düzenlemeler getirilmiş ve özellikle abonelik sözleşmeleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Kanunda mal tanımı yeniden düzenlenerek sektörümüzü ilgilendiren bazı hususlar da mal tanımı içerisine alınmıştır. Özellikle elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallar mal tanımı içerisinde mütalaa edilmiş, ayıplı malda iade süresinde yeni bir düzenleme yapılmış, buna göre tüketici açık ayıplı malı ilk teslim aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde satıcıya bildirmek yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca kanunda bu son düzenlemeyle tüketicinin ayıplı malda seçimlik hakkı 5'e çıkartılmıştır. Mesafeli sözleşmeler ise, internet ortamında satışlar kanun kapsamına alınmıştır. Abonelik sözleşmeleri, tüketici yazılı olarak bildirmek kaydıyla, abonelik sözleşmelerini tek taraflı olarak son verme imkânı getirilmiş ve en geç 7 gün içinde talebin yerine getirilme zorunluluğu getirilmiştir. Müteselsil sorumluluk açısından, yeni bir düzenleme yapılmış, buna göre halen mevcut olan düzenleme ile eski düzenleme arasındaki en temel fark, üreticiden, tüketiciye ulaşan zincirde, tüketiciye karşı müteselsil sorumlu olanların bu sorumluluklarının tüketicinin seçimlik haklarını içine alacak şekilde genişletilmiş olmasıdır. Zira eski düzenlemede müteselsil sorumlu olarak kabul edilenlerin sorumluluğu sadece tazminat sorumluluğu bakımından söz konusu olup, tüketicinin seçimlik haklarını kapsamamaktaydı. Yeni düzenleme müteselsil sorumluluğu, seçimlik hakları da içine alacak şekilde genişletmiştir. Başkan: Sayın Beydoğan, süreniz doldu. Hatta bir dakika geçti. Tamam. Ayhan Beydoğan: Bir dakika verirseniz bağlayıp bitireyim. Bitmek üzere. Bu müteselsil sorumlulukta, üreticiden tüketiciye oluşan zincirde kârdan pay alarak çeşitli rol üstlenen tüm aracı kuruluşları sorumlu tutan bir anlayış, bizim açımızdan son derece isabetli bir tutumdur. Özellikle bu cep telefonu cihazları piyasasında yaptığımız tespite göre, şu anda 1994 yılından bu yana Kurumumuza intikal eden cep telefonu sayısı 10 milyon adet olarak gözükmekte, ancak yaptığımız araştırmalar sonucu, piyasada 35 milyon tane cep telefonu olduğu tespit 18

20 edilmiş durumda. Bu hem vergi kaybına yol açmakta hem de sektöre kayıt dışı telefon cihazlarının girmesine yol açmaktadır. Bu açıdan müteselsil sorumluluğu biz önemsiyoruz. Bu telefon cihazlarında oluşan arızalar durumunda, tüketicinin mağduriyeti bu müteselsil sorumluluk yoluyla daha kısa sürede ve daha iyi şartlarda giderilebilmektedir. Ben de konuşmamı burada bitiriyorum. Geri kalan sözlerimi de tartışma bölümüne saklıyorum. Teşekkür ederim. Başkan: Efendim biz de Dr. Ayhan Beydoğan Bey'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten tartışma bölümünde sözlerine ilave hakkı mutlaka var. Söz sırası şimdi Sayın Ali Kaya da, MOBİSAD Tüketici Hakları Komisyonu Başkanı. Sayın Kaya buyurun. Ali Kaya MOBİSAD - Mobil İletişim Sistemleri ve Araçları İş Adamları Derneği Tüketici Hakları Komisyonu Başkanı: İyi günler, öncelikle herkese teşekkür etmek isterim. Murat Bey'e, katılanlara, konuşmacılara ve misafirlerimize. Komitemiz MOBİSAD'da, ki biz bu komiteyi kurarken, amacımız şuydu, cep telefonunu öyle bir kusursuz tüketim malı haline getirelim ki, insanlar kravat, ayakkabı alacaklarına, ya da evlerine herhangi bir şey alacaklarına cep telefonuna duydukları güvenden dolayı daha fazla cep telefonu tüketsinler. Zaten amacımız budur. Biz cep telefonu derneğiyiz, daha fazla şebeke kullansınlar, daha fazla servis kullansınlar, daha fazla telefon alsınlar. İşimiz bu. Bunun için en temel yol tüketicinin bize güven duymasıdır. O zaman döndük tüketiciyle alakalı araştırmalarımızı yaptık ve bu kanunla karşılaştık. Şimdi bir kere cep telefonunun özel bir durumu var. İki parçadan oluşuyor cep telefonu, yazılım ve donanımdan. Halbuki kanuna baktığımız zaman yazılım ve donanım ayrı diye bir şey söz konusu değil. Burada bulunma nedenlerimizden biri de zaten bu. Kanun biraz geri, halbuki cep telefonu lüzumundan fazla ileri. Hatta dünyada bile lüzumundan fazla ileri. 25 milyon hat var, bu demektir ki aktif 25 19

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul, 2004 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU KONUŞMACILAR : Sezai ONARAL : Seyit Ahmet BAŞ (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

SORUMLULUK SİGORTALARI

SORUMLULUK SİGORTALARI 2006/185 SORUMLULUK SİGORTALARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 7 Nisan 2006 Cuma günü, Güneş Sigorta A. Ş. Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları,

Detaylı

istanbul TicARET ODASı 2004-17 YAY ı N NO:

istanbul TicARET ODASı 2004-17 YAY ı N NO: YAY ı N NO: 2004-17 istanbul TicARET ODASı istanbul TicARET ODASı SERMAYE PIYASASı TANıTıM VE BILGILENDIRME SEMINERI 20 Ocak 2004 YAYıN NO: 2004-17 istanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları Istanbul Ticaret

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU II. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inin Geliflmesinde Yeni Ufuklar 30-31 Mart 2007 ANKARA TÜRMOB YAYINLARI - 315 ISBN: 978-975 - 555-131 - 9 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No.

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No. TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004 Yayýn No. 22 ISBN: 975-6483-16-4

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 18.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklikler- Yenilikler konulu konferans metnidir. Konuşmacılar

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ SPOR HUKUKU KOMİSYONU SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER VE SORUNLAR - V SEMPOZYUMU SPOR KULÜPLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 26 OCAK 2013 CUMARTESİ POINT HOTEL, İSTANBUL

Detaylı

TESİSAT SEKTÖRÜNDE HAKSIZ REKABET, MESLEKİ DAVRANIŞ VE ETİK

TESİSAT SEKTÖRÜNDE HAKSIZ REKABET, MESLEKİ DAVRANIŞ VE ETİK TESİSAT SEKTÖRÜNDE HAKSIZ REKABET, MESLEKİ DAVRANIŞ VE ETİK PANEL YÖNETİCİSİ EMİN KORAMAZ MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI Haydar ŞAHİN MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI Metin AKDAŞ ESSİAD Gülçin TONGUÇ TÜKODER Necati

Detaylı

BANKALAR KANUNU. HUKUK AÇlSINDAN DEGERLENDİRİLMESİ. İLİŞKİLİ KANUN DEGiŞiKLİKLERiNiN İSTANBUL BAROSU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ

BANKALAR KANUNU. HUKUK AÇlSINDAN DEGERLENDİRİLMESİ. İLİŞKİLİ KANUN DEGiŞiKLİKLERiNiN İSTANBUL BAROSU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ İSTANBUL BAROSU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİGİ BANKALAR KANUNU ve İLİŞKİLİ KANUN DEGiŞiKLİKLERiNiN HUKUK AÇlSINDAN DEGERLENDİRİLMESİ İstanbul Barosu Yayınları 346.082 8212 2004 k.2 000262 İstanbul Barosu Başkanlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUN TASARISI SEMİNERİ 25 Nisan 2012 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 18 Temmuz 2012 Yayın No: 322 Haberleşme

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI 23.10.2014 İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALI TAYI ANKARA, 23.10.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

Detaylı

PANEL. Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003

PANEL. Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003 PANEL Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve Kesin Hesap Kanunu 16.12.2003 A.YAVUZ EGE (VAVEK Başkanı): Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği VAVEK tarafından düzenlenen Kamu Harcama Reformu Çalışmaları ve

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir.

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir. 1 ÖNSÖZ TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernek

Detaylı

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ (Yayın No:1) 22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU MALI YAPILANMA SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN KAMU

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 8. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Mesle in Yükselen Trendleri, Kamu Gözetim Kurumlar ile Mesleki ve Düzenleyici Kurulufllar liflkisi Editör Aysel ŞİMŞEK 05-06 NİSAN 2013 / ANTALYA TÜRMOB YAYINLARI - 460 ISBN

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI 67 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI AÇILIŞ KONUŞMASI : Sezai ONARAL :

Detaylı

TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ VE SORUNLARI

TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ VE SORUNLARI 2006/186 TÜRKİYE DE GIDA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ VE SORUNLARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 5 Mayıs 2006 Cuma günü, İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES 5. TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES MESLE M ZDE HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDE YEN YAKLAfiIMLAR 04 NİSAN 2014 / Kuşadası-AYDIN TÜRMOB YAYINLARI - 472 ISBN : 978-605-4880-16-4 Yayıncı : MU-DEN A.Ş. Muhasebe

Detaylı

BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ. Seminer 24.03.2006

BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ. Seminer 24.03.2006 ISTANBUL TİCARET ODASI BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ Seminer 24.03.2006 YAYIN NO: 2006-39 İstanbul, 2006 I Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI Haziran 2006 ANKARA Yayın No:158 SUNUŞ Son 60 yıl içinde büyük

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı