Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen"

Transkript

1 Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen Bundan tam 2 sene önce yine bu köşede, ekonomimiz henüz çalkantılı dönemden çıkmamışken, "Bankacılık Sorumluluğu" başlığıyla bir yazı yazmıştım. Garanti Bankası olarak, o gün içinde bulunduğumuz zor günlerden ancak birbirimize destek olarak çıkabileceğimizi, üzerimize düşen sorumluluğun da bilinciyle, inisiyatifi ele aldığımızı belirtmiştim. Türkiye'nin ekonomik alanda yaşadığı sorunlara en kalıcı çözüm yollarından birinin, çağdaş üretim ve yönetim araçlarıyla donanmış KOBİ'ler olduğu inancıyla bir dizi eylem planı başlatmıştık. Ticaret ve Sanayi Odaları'yla yaptığımız özel anlaşmalar ve Anadolu Sohbetleri'yle ulaştığımız onbinlerce KOBİ'nin takdirlerini kazandık... O günlerden bugüne ekonomimizde çok olumlu değişimler yaşandı. Türk ekonomisinin bel kemiği KOBİ'lerimiz hak ettiği değeri ve desteği görmeye başladı. Sektörde öncülüğünü yaptığımız çalışmaların başka kurumlarca da benimsenip geliştirilmesinden gurur duyuyoruz. KOBİ'ler Garanti Bankası için her zaman çok farklı bir anlam ifade etti, ediyor ve edecek. Bugün geldiğimiz noktada, kurum olarak KOBİ'lerle ilişkimizi yalnızca finansal değil kültürel açıdan da zenginleştirmek için özel fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu ay Osmanlı Bankası Müzesi 'nde başlayan "Lonca'dan KOBİ'ye: Esnaf ve Sanatkârın Dünü" sergisi de böyle bir arayışın ürünü. Tasarımını Bülent Erkmen'in yaptığı sergi, Prof. Dr. Zafer Toprak'ın metinleri ve Fotoğraf Tarihçisi Engin Özendes'in koleksiyonundaki 52 fotoğrafla, KOBİ'lerin zaman tünelindeki yansımalarını bir araya getiriyor. Sergi, geçmişi ahiliğe ve loncalara kadar uzanan günümüzün KOBİ'lerinin Türk ekonomisindeki yerini ve katettiği mesafeyi değerlendirmek açısından önem taşıyor. Türk girişimcisi, daha 1 yüzyıl öncesinin Türkiye'sinde, ağırlıklı olarak bedensel çalışmaya dayanan bir sistemi, bugün en ileri teknolojilerin kullanıldığı, dünyayla rekabet eden bir sisteme başarıyla dönüştürmeyi başarmış. Sergiyi gezerken bu kıyaslamayı çok net yapabiliyorsunuz. Sanatseverlerin yanı sıra, KOBİ sahibi ve yöneticilerinin de sergiden farklı tatlar alacağını ümit ediyorum. Garanti Bankası'nın müşterisini dinleyen, çözüm üreten ve değer katan kimliğine eklenen bu yaratıcı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

2 Dünyada Ekonomi Güneydoğu Asya'nın büyüme rekortmeni: Malezya Hazırlayan: Başar Şener, Finansal Kurumlar - Kredi Analiz ve Yurtdışı Koordinasyon Yetkilisi Bölgedeki ülkelerin ancak yıllar sonra etkisinden kurtulabildiği 1998 Asya Krizi ve tüm Güney Asya ülkelerini derinden yaralayan 2004 yılındaki Tsunami felaketi sonrası Malezya'nın performansı bu ülkenin ne kadar dinamik ve kendini çabuk toparlayabilen bir pazar olduğunun kanıtıdır. Kısa sürede büyük hızla büyüyen Malezya, gelişen ülke statüsünden gelişmiş bir ülke olmaya doğru önemli yol almış ve bu kısa süre zarfında dünyanın yakından izlediği önemli ekonomilerden biri haline gelmiştir. Siyasi ve sosyal yapı yılında İngiltere'den bağımsızlığını ilan eden Malezya'nın nüfusu çok sayıda etnik ve dini gruptan oluşmakta olup, nüfusun dağılımı %53 Malay, %26 Çinli ve %8 Hintli azınlıklar şeklindedir. Ağırlıklı dinin %60 ile İslam olmasına karşılık, nüfusun %19'u Budist, %9'u Hıristiyan, %6'sı ise Hindu'dur. Demografik yapıdaki bu çeşitlilik politik ve sosyal hayatın şekillenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Devlet yönetimi 14 partinin oluşturduğu bir koalisyon hükümeti tarafından yürütülmekte olup, koalisyonun en büyük üyesi Malay asıllı UMNO partisidir. 22 yıldır Başbakanlık görevini sürdürmekte olan Mahathir Mohamad 2004'ün Mart ayında gerçekleşen seçimleri kaybetmiş ve Abdullah Badawi yeni Başbakan olmuştur. Demokrasi ile yönetilen ülkeler arasında en uzun süre görevde kalma başarısını gösteren Mahathir'den sonra Badawi'nin görevi devralması süreci ise oldukça sorunsuz gerçekleşmiştir. Ülkedeki politik manzaraya bakıldığında, Mahathir'in Başbakan olduğu uzun dönem boyunca Malezya ekonomisine fayda sağlayacak faaliyetlerine karşılık, Malay seçmen kitlesinin bir bölümünün desteğini kaybettiği görülmektedir. Bu durum seçmenlerin ana muhalafet partisi PAS'a kaymasına neden olmuştur. PAS Malezya'nın İslami kurallara göre yönetilmesini savunmakta olup, etnik açıkdan çeşitliliğe sahip olan ülkenin yönetimini laiklikten uzaklaştrımayı hedeflemektedir seçimlerinde parlamentodaki temsilci sayısını 4 kat artıran PAS, yabancı yatırımcıları az da olsa tedirgin eden unsurlardan biridir. Ancak, yeni Başbakan Badawi sayesinde Nisan 2009'da tekrarlanacak olan seçimlere kadar koalisyonun ana ortağı UMNO partisine halk desteğinin tekrar artması beklenmektedir. Sosyal yapıya bakıldığında, etnik çeşitliliğe hoşgörülü olan Malezya toplumunun ılımlı bir İslami yönetimin altında, laik bir düzende yaşadıkları görülmektedir. Malezya'nın komşuları ile ilgili konuların başında karasuları sınırları gelmektedir. Özellikle Endonezya ve Singapur ile gündeme gelen sorunun ana kaynağı, bölgedeki deniz yatağında bulunan petrol kaynaklarının hangi ülkenin kontrolü altında olacağıdır. Sık sık gündeme gelen bu sorunlar Endonezya'nın Malezya karasularına savaş gemileri göndererek göz korkutmaya çalışması durumuna kadar ilerlemiş olmasına rağmen, bölge ülkeleri arasına 2002 yılında yapılan Spratly anlaşmasına göre karasuları problemlerinin barışçıl yöntemlerle çözüleceği karara bağlanmıştır. Daha önce Endonezya ve Malezya arasındaki benzer problemler uluslararası mahkemelerce çözümlendiğinden karasuları problemlerinin ülkeleri derinden etkileyecek sorunlar yaratması beklenmemektedir. Malezya ekonomisine yakından bakış... Bağımsızlığın ilan edilmesinden bu yana göreve gelen hükümetlerin kalabalık koalisyonlardan oluşmasına rağmen, Malezya kısa sürede olağanüstü bir değişim yaşamıştır. Ekonomi ufak çaptaki

3 teneke ve kauçuk ihracatına dayalı iken, bugün ekonominin büyük bölümünü üretim ve hizmet sektörleri oluşturmaktadır. Üretim sektörü GSMH'nın %31'ni, hizmet sektörü ise %52'sini sağlamaktadır. İhracat tabanının %85'ini oluşturan üretim sektörünün en önemli ürünü, son 25 yılda %10'dan hızlı büyüyen elektronik mallar olmakla birlikte kauçuk gibi doğal ürünlerin işlenmesinden sağlanan gelirler de hafife alınamayacak seviyededir. Üretim sektörünün önemi, ihracatın ülke ekonomisinde oynadığı rol göz önüne alınınca daha iyi anlaşılmaktadır. Ürün ve hizmetlerin ihracatı GSMH'nın %114'ü gibi oldukça yüksek bir seviyeye denk gelmektedir. Üretim ve hizmet sektörlerinin başdöndürücü gelişimi GSMH'nın rekor seviyelerde büyümesine yol açmıştır. 1998'de yaşanan Asya krizine rağmen, yılları arasında ortalama %7 büyüyen ekonominin 2005'te hız kesmesi ve büyümenin %5 seviyelerine gerilemesi beklenmektedir. Ekonomik büyümedeki yavaşlamanın başlıca nedeni ise Malezya'nın bölgede sağladığı rekabet avantajını yavaş yavaş Çin'e kaptırması olarak görülmektedir. Tüm dünyada elektronik ihracatının yavaşlamasının yanısıra Çin'in bu sektörde de hızla büyümesi Malezya'nın üretim sektörünü olumsuz etkilemiştir. Buna ek olarak Çin yabancı yatırımları yoğun olarak kendine çekmektedir. Son 20 yılda $80 milyar yabancı yatırımla beslenmiş olan Malezya ekonomisi, yatırımların yavaşlamasıyla büyüme hızını az da olsa kaybetmiştir. Asya bölgesindeki tüm ülkeler Çin'in düşük üretim maliyetleri ve yabancı yatırımı adeta bir kara delik gibi çekmesinden etkilenmektedirler. Ancak Malezya bu etkiyi göreceli olarak azaltabilmiş olup, bölgedeki diğer ülkelere (Singapur, Hong Kong..gibi) nazaran büyümesindeki yavaşlama daha kısıtlıdır. Çin'e karşı alınan ekonomik önlemler... Son dönemde Malezya İngiltere yönetimi dönemindeki emtia pazarı olma stratejisine geri dönmekte olup elektronik malların ihracatındaki düşüş, çeşitli emtia ürünlerindeki üretim artışı ile karşılanmaktadır. İngiltere'nin kolonisi olduğu dönemlerde, bol miktarda doğal kaynakları bulunan ülke ham madde açısından bir altın madeni olmuştur. Dünya teneke, kauçuk ve hurma yağı talebini önemli ölçüde karşılayan Malezya bu maddelerin üretimindeki kapasitesini artırarak Çin rekabetinin ekonomideki etkilerini yumuşatabilmiştir. Çin'in üretim maliyetinde sağladığı avantajı ise Malezya son yıllarda yaptığı yatırımlarla egale etmeye çalışmaktadır. Elektronik üretiminin Çin'den aldığı darbeyi azda olsa yumuşatmak için Malezya, G.Kore'nin yaptığı gibi, üretiği mallarda katma değeri yükseltmeyi hedeflemektedir. Dışarıdan gelen parçaların birleştirildikten sonra tekrar ihraç edilmesine dayanmakta olan elektronik üretim zincirine son yıllarda tasarım ve hatta Ar-Ge faktörleri entegre edilmeye çalışılmaktadır. Malezya'nın Çin'e karşı aldığı başka bir önlem de ekonominin hizmet sektörü öncülüğünde büyümesini sağlamaya çalışmasıdır. Malezya, turizmin yanı sıra sağlık hizmetlerinde de Hong Kong ve Singapur'a karşı ucuz bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Bunlara ek olarak, Hindistan'ın yaptığına benzer şekilde bölgede maliyeti düşük yüksek teknoloji hizmetleri sunan bir merkez olmayı hedefleyen ülke, bu sektördeki yatırımcıları açık şekilde desteklemektedir. Hükümet Multimedia Super Corridor (MSC) adını verdiği ve Singapur'dan yaklaşık 100 km 2 daha büyük olan bir alanda 800 adet teknoloji firmasını toplamıştır. Sözkonusu MSC bölgesindeki şirketlere istisnai ayrıcalıklar sağlanmakta ve Ar-Ge yatırımları için devlet desteği verilmektedir. 5 yıllık yatırımlar için %0 kurumsal vergi avantajı dahi sağlayan MSC'nin, çevre ülkelerden ve tüm dünyadan ne derecede ilgi göreceği merakla beklenmektedir. MSC projesinin başarılı olması halinde Malezya ekonomisinin kendi büyüme rekorlarını geçmesi kaçınılmaz olacaktır. Yabancı yatırımların etkisi... Her ne kadar düşüş göstermiş olsa da yabancı yatırımların ekonomideki etkisi yadsınamayacak kadar büyüktür. Son yıllarda yabancı yatırımınların büyük bölümünü Malezya'da kurulu yabancı şirketlerin bağlı oldukları ülkelerdeki ana ortaklarına göndermeyerek yeni yatırımlar için ülkede tuttukları dağıtılmamış karlar oluşturmuştur. Bu veri halihazırda yerleşik yabancı şirketlerin Malezya'da yeni projelere gireceğini ya da varolan operasyonlarının büyüyeceğini göstermesi açısından olumlu olup, yabancıların ekonomiye duydukları güveninin bir göstergesi olarak algılanmaktadır. Öte yandan yabancı yatırımların içine dahil edilen spekülatif amaçlı fon girişleri de ilgi çekicidir. 1998'deki Asya krizi sırasında Malezya sermaye akışlarının ülkeyi terk etmesini zorlaştıracak kurallar

4 getirmiş ve para birimi Ringit'i 3,80 seviyesinden 1 Dolar'a çıpalamıştır. Son günlerde hükümetin sermaye kurallarını serbestleştirmesi piyasalarda Çin'dekine benzer şekilde çıpalanmış olan Ringit'in serbest bırakılacağı beklentisini ateşlemiştir. Ancak, Ringit'in bir anda değer kazanması ekonomiyi zorlayabilecektir. Çin para birimi Yuan'ın değerinin oldukça altında olması ve azalma trendinde olan ihracat gelirleri hükümetin Ringit konusundaki kararını etkileycek olup, orta vadede Dolar çıpasında değişiklik beklenmemektedir. Ancak spekilasyonların tüm Asya bölgesindeki ekonomileri etkilemesi bu tür fonların kısa dönemde ülkeyi terk etmeyeceğini de göstermektedir. Olumlu ekonomik verilerin ışığında, 2004'teki Tsunami felaketinin ekonomiyi fazla etkilememesi ve döviz rezervlerinin hızla yükselerek ülkenin harici kırılganlığını önemli derecede azaltmasının ardından uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's de Malezya'nın rating notunu 2004 sonunda A- ye yükseltmiştir. Rating notunu bu seviyede kısıtlayan faktörler ise ekonomideki zayıflıklardan çok sosyal ve politik risklerden oluşmakta olup, ana muhalafet partisi olan İslami eğilimli PAS'ın son yıllarda güçlenmesi ve Malezya'nın Endonezya gibi komşularıyla yaşadığı problemler bu kapsamda değerlendirilebilir. Sonuç olarak; Malezya ekonomisi ürettiği elektronik mallar sayesinde önemli bir büyüme trendi yakalamış olup, Çin'in yarattığı rekabete karşı üretim ve hizmet sektörlerini çeşitlendirerek önlem almaktadır. Orta dönemde Dolar çıpasının sürmesi beklenen Malezya'ya giren yabancı yatırımların azalma trendi kısa dönemde devam edebilecek olup, hükümetin bu tür yatırımları destekleyen girişimlerinin başarılı olması halinde yabancıların Malezya'ya ilgisinin artması beklenmektedir. Ürünlerin çeşitlendirilmesi gerekliliği dışında sağlıklı bir ekonomik yapıya sahip olan Malezya'da politik stabilitenin korunması da yakın gelecekteki beklentiler arasındadır. Dünyada Bankacılık İTALYAN BANKALARINA ARTAN İLGİ Yazan: Emre Kozlu Kredi Analiz ve Yurtdışı Koordinasyon Yetkilisi Son haftalarda dünya genelindeki bankacılar İtalya bankacılık sektörüne yabancıların ilgisinin yeniden gündeme gelişini yakından takip etmekteler. Öte yandan özellikle İtalya Merkez Bankası'nın sektörde yabancıların ağırlık kazanmasına olumsuz bakışı nedeniyle geçmiş yıllarda İtalya bankalarına yönelik bu tip çabaların başarısızlıkla sonuçlandığı da hatırlanmaktadır. Bu kez de Hollandalı ABN Amro ve İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) tarafından iki İtalyan bankasına sunulan teklifler piyasaları yeniden kızıştırmıştır. Neden İtalyan bankaları? Öncelikle İtalya bankacılık sektörünün kendi ülkelerinde büyüme potansiyelleri azalan büyük Avrupa bankalarının iştahını kabartmasının sebepleri üzerinde durmakta fayda var. İtalyanlar geleneksel olarak Avrupa'da en çok tasarruf eden milletlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca İtalyanlar yıllar boyunca otomobil ve konut gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında öncelikli kaynak olarak tasarruflarını kullanmayı tercih etmişlerdir. Sayısal örnekler vermek gerekirse, İtalya'da konut kredilerinin GSYİH'ye oranı 2003 sonu itibariyle ancak %12 seviyesine ulaşabilmiştir. Bu oran genişleme öncesi 15 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama %40 seviyesindedir. Benzer şekilde tüketici kredilerinin GSYİH'ye oranı da söz konusu AB ülkeleri için %8 civarında iken İtalya'da sadece %2.5 civarındadır. Bu ürünlerde penetrasyon son yıllarda artış göstermekte olsa da halen ne kadar yüksek bir büyüme potansiyeli taşıdığı oldukça açıktır. Bu da İtalyan bankalarının şu anda diğer Avrupa ülkelerine kıyasla düşük kalan karlılık performanslarının da ivme kazanması beklentilerini güçlendirmektedir.

5 BBVA ve ABN Amro ısrarlı BBVA'in 1999 yılında UniCredito SpA ile birleşme girişimi İtalyan Merkez Bankası Başkanı Fazio tarafından engellenmişti. Bunu takiben Banca Nazionale del Lavoro'da (BNL) azınlık hisse satın alan BBVA, kısa bir süre önce BNL'in geri kalan hisselerine de talip olduğunu açıklamıştır. BNL'in beş hissesine karşılık bir hisse teklifini sunan BBVA böylelikle İtalya'nın 6. büyük bankası olan BNL'nin %85'ine 6.44 mia değer biçmiştir. BNL yönetim kurulu ise son yaptığı toplantıda BBVA'in teklifinin adil olduğunu belirterek Merkez Bankası üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. BNL'e göre daha küçük ölçeğe sahip Banca Antonveneta'da %13'e yakın hisse sahibi olan ABN Amro da bankanın tüm hisselerini almak için 6.3 milyarlık bir teklif sunmuştur. ABN, işlemin gerçekleşmesi durumunda bedelin nakit olarak ödeneceğini belirtmiş olup, sunulan şartlar piyasalar tarafından oldukça cazip olarak değerlendirilmektedir. Baskı grupları İtalya Merkez Bankası Başkanı Fazio'nun bu teklifleri değerlendirmek için Nisan sonuna kadar süresi bulunmaktadır. AB'de diğer sektörlerde görülen konsolidasyonun artık finans sektörüne de yansımasını arzulayan Avrupa Komisyonu ise Fazio'nun tekliflere yaklaşımını yakından izlemektedir. Öte yandan İtalya'da çeşitli tüketici grupları da bankacılık sektöründe yabancı varlığının rekabeti artırarak tüketicilere olumlu yansıyacağını savunarak Fazio'nun yine veto hakkını kullanması durumunda Avrupa Adalet Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirtmişlerdir. Buna karşılık politik arenada ise Başbakan Berlusconi İtalya'nın yabancı yatırımcılara açık olduğunu belirtmesine rağmen gerek hükümetteki merkez sağ gerekse muhalif gruplar söz konusu tekliflere karşı olumsuz bir yaklaşım içindedirler. Kızışan rekabet BBVA ve ABN'in tekliflerini takiben hedef bankalar için bir yarış başladığı söylenebilir. Özellikle Banca Antonveneta'nın azınlık hissedarlarından Banca Popolare di Lodi (BPL), kısa süre içinde hisse payını %5'den %11'e çıkararak sermaye piyasaları regülatörünün dikkatini üzerine çekmiştir. Lodi'nin hedefi ABN Amro'nun teklifininin yönetim kurulunda reddedilmesini sağlamak için %50'nin üzerinde hisse sahibini yanına çekebilmektir. Şu an itibarıyle %35'e yakın hisse sahibi teklifi reddetmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. BNL tarafında ise yönetim kurulu BBVA'in teklifini olumlu karşılamış olmasına rağmen bazı yerel hissedarlar son kararın verileceği oylamaya kadar yandaşlarını artırmaya çabalamaktadırlar. Fakat piyasalar bu çabaların sonuca varma olasılığını oldukça düşük olarak değerlendirmektedir. Kısaca BBVA'in önünde tek ve en büyük engel olarak İtalya Merkez Bankası Başkanı kalmıştır. Bu iki platformda yaşanan rekabetin yanısıra İngiliz Barclays Bank'ın Genel Müdürü de kısa süre önce UniCredito'nun Genel Müdürü ile ikili bir görüşmeye katılmıştır. Detaylar açıklanmamış olsa da ABSA Group'u alarak Güney Afrika'da yeniden bireysel bankacılığa girme planlarını açıklayan Barclays'in İtalyan pazarına da ilgi duyduğu tahmin edilmektedir. Yabancılara neden karşı çıkılıyor? İtalya'da çeşitli kesimlerin yabancıların bankacılık sektöründe ağırlık kazanmasına karşı çıkmasının en önemli sebebi ülkede reel sektörün daha çok küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşmasıdır. Yabancıların sektörün kontrolünü eline geçirmesiyle bu tip ufak firmaların finansman kaynaklarına ulaşmasının zorlaşacağını düşünenler sektörde mevcut yerli ortak ağırlıklı yapının sürmesini desteklemektedirler. Ayrıca söz konusu kesimler büyük firmaların da mali sıkıntı içine düşmeleri durumunda yabancı bankalardan destek görmesinin daha zor olacağını düşünmektedirler.

6 Bahsi geçen orta ölçekli iki bankanın yabancıların hedefi haline gelmesinin bu kadar tepki yaratmasının sebebi ise bu satınalımlar gerçekleşirse İtalyan bankacılık sektörünün kapılarının yabancılara tamamen açılacağı düşüncesidir. Bu gelişmenin etkisinin aslında sadece İtalya ile sınırlı kalmayacağı, zaman içinde Almanya ve Fransa'nın da konsolidasyon rüzgarlarına maruz kalabileceği öngörülmektedir. Sonuç olarak, İtalya'da son günlerde yaşanan gelişmeler tüm Avrupa bankacılık sektörü açısından önem taşımaktadır. Tekliflerin olumlu sonuçlanması Avrupa bankacılık sektöründe şimdiye kadar bir türlü gerçekleşmemiş olan ülkelerarası konsolidasyonun belki de İtalya'dan başlamak üzere ivme kazanmasını tetikleyebilecektir. İç Ekonomi Özkan Özkaynak - Kurumsal Strateji-İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Cari işlemler açığı 2005 yılının ilk ayında genişlemeye devam etti yılının ilk ayında cari işlemler açığı, 2004 yılının Ocak ayına göre %73 oranında artarak US$ 948 milyondan US$ 1,640 milyona yükseldi. Ocak ayı sonunda geçtiğimiz 12 aylık toplam cari işlemler açığı US$ 16,143 milyona yükseldi. TCMB'nin 2004 yılı rakamlarını revize etmesiyle birlikte 2004 yılı toplam cari işlemler açığı rakamı ise US$ 122 milyon azalarak US$ 15,451 milyon seviyesine düştü. Ocak ayında dış ticaret açığının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonucu, piyasa cari işlemler açığının US$ 1,385 milyon seviyelerine yükseleceğini öngördü. Ancak, gerçekleşme, tahminlerin de US$ 255 milyon üzerine çıktı. Ocak ayında cari işlemler açığının genişlemeye devam etmesinde en önemli faktör ihracat artış hızındaki azalmanın aynı oranda ithalatta görülmemiş olmasıydı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %0.3 oranında artan ihracat hacmine (US$ 4,624 milyon) bavul ticaretinden gelen katkı %5.1 oranında artarak US$ 269 milyonda kaldı. İthalat (f.o.b) hacminin ise %9.8 artışla US$ 6,181 milyona yükselmesi neticesinde dış ticaret açığı artmaya devam etti. Ocak ayında altın ithalatının %68 artışla US$ 360 milyona yükselmesiyle birlikte dış ticaret açığı, Ocak 2004'e göre %68 arttı ve US$ 1,648 milyona ulaştı. Cari işlemler dengesi içinde yeralan hizmet ve yatırım gelirleri, Ocak 2005'te dış ticaret açığını sadece US$ 8 milyon azaltabildi. Hizmet gelirleri içinde yeralan turizmden elde edilen gelirler, Ocak ayında yabancı ziyaretçi sayısında görülen %31.2'lik artışa karşın %18.1 oranında arttı. Ancak, Türk vatandaşlarının turist olarak yaptıkları yurtdışı seyehatlerdeki artış nedeniyle turizmden elde edilen net gelirin geçen yılki seviye olan US$ 432'de kaldığı görüldü. Buna göre, turizm gideri %64.1 artarak US$ 279 milyona yükseldi. Yatırım geliri dengesi içinde yeralan faiz gelir ve gideri arasındaki farkın geçtiğimiz yıla göre %15 artarak "eksi" US$ 204 milyona yükselmesi de cari işlemler açığını genişletici bir etki yarattı. Cari işlemler açığının finansman tarafı incelendiğinde; geçtiğimiz yıl Ocak ayında ülkeye giren net US$ 80 milyonluk doğrudan yatırımın, 2005 yılı Ocak ayında US$ 32 milyona düştüğü görüldü. Geçtiğimiz ay, bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye'ye giren yatırımların artmasına rağmen, Türkiye'den çıkan doğrudan yatırımların daha çok artması neticesinde net rakamda azalma oldu. Portföy yatırımları tarafında, hükümetin US$ 2 milyarlık Eurobond ihracı ve hisse ve bono piyasalarına giren US$ 2,044 milyon ile birlikte toplamda US$ 4,044 milyonluk giriş oldu. Ocak

7 ayında portföy yatırımlarındaki artışta, Şubat ayı sonunda US$ 3,400 milyona ulaşan yabancı bankaların YTL cinsi tahvil ihraçları etkili oldu. Söz konusu ihraçların devam ediyor olması, Şubat ve Mart aylarında da portföy yatırımlarının artmaya devam edeceğine işaret ediyor. Borçlanma tarafında geçtiğimiz yıl olduğu gibi Ocak 2005'te de kısa vadeli borçlanmaya devam edildiği görüldü. Buna göre, kısa vadeli borçlanma US$ 4,840 milyon olurken; orta ve uzun vadeli borçlanma US$ 864 milyonda kaldı. Finans sektörü US$ 2,004 milyonluk kısa vadeli borçlanmaya giderken; finans dışı sektörün borçlanması US$ 2,836 milyon oldu. Orta ve uzun vadeli borçlanmanın büyük bir kısmını da, %93'ünü, yine finans dışı kesim gerçekleştirdi. Ocak ayında toplamda ödenen US$ 3,190 milyonluk kısa vadeli dış borcun US$ 3,159 milyonu finans dışı kesim tarafından yapıldı. Orta ve uzun vadede ise borçlanılan miktardan daha çok borç ödemesi gerçekleştirildi. Toplam US$ 1,313 milyonluk orta ve uzun vadeli borç itfasının da US$ 925 milyonu (%70.4'ü) finans dışı sektör tarafından yapıldı. Nette uzun vadede US$ 449 milyonluk borç itfası, kısa vadede US$ 1,650 milyonluk borçlanma ve portföy yatırımlarından giren US$ 3,151 milyon, US$ 32 milyonluk doğrudan yatırım ve IMF'ye yapılan US$ 162 milyonluk borç ödemesinin ardından resmi rezervlerde US$ 2,090 milyonluk artış gerçekleşti. Sonuç olarak finans hesabında US$ 2,294 milyonluk bir giriş oldu. US$ 1,640 milyonluk cari işlemler açığı düşüldüğünde; Ocak ayında kaynağı açıklanamayan sermaye çıkışının US$ 654 milyon ile geçtiğimiz yılın aynı ayındaki US$ 1,204 milyonun altında kaldığı görüldü yılının ilk ayında cari işlemler açığında herhangi bir azalma olmaması, 2004 yılında rekor seviyeye çıkarak; GSMH'nın %5.2'si düzeylerine yükselen cari işlemler açığının, 2005'te de mevcut seviyesini koruyabileceği ihtimalini güçlendirdi yılının ilk aylarında yurtdışı piyasalarda YTL cinsinden ihrac edilen tahvillerin US$ 3,400 milyona ulaşması, portföy yatırımlarının artmasına neden oldu. Portföy yatırımlarının yanısıra, 2005 yılında Türkiye'nin IMF ile yeni bir stand-by imzalayacak olması ve AB ile müzakere sürecine girilmesi sonucunda doğrudan sermaye yatırımlarının da artacağı tahmin ediliyor. Ocak ayı verileri bu konuda umut vermese de önümüzdeki aylarda özelleştirme faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte doğrudan yatırımlarda da bir artış olacağı tahmin ediliyor yılının ilk iki ayında dezenflasyonist süreç devam etti... Şubat ayında enflasyon 2003 yılını baz alan yeni endekse göre, tüketici fiyatlarında %0.02, üretici fiyatlarında ise %0.11 oranında artarak, beklentilerin altında kaldı. Piyasa beklentisi üretici fiyatlarının %0.68, tüketici fiyatlarının ise %0.70 artacağı yönündeydi. (1994 yılını baz alan eski endekse göre ise Şubat ayında enflasyon tüketici fiyatlarında %0.34, toptan eşya fiyatlarında ise -%0.02 oldu.) Şubat ayında yıllık enflasyon ÜFE'de %10.58'e; TÜFE'de ise %8.69'a düştü. Yılın ilk 2 ayındaki enflasyon gerçekleşmeleri %8'lik 2005 yılı enflasyon hedefine ulaşılması konusunda umut verdi. Buna göre, Ocak-Şubat döneminde enflasyon ÜFE'de -%0.30, TÜFE'de ise %0.57 olarak gerçekleşti.yılın kalan 10 ayında aylık ortalama enflasyon oranlarının ÜFE'de %0.8, TÜFE'de ise %0.72 olması durumunda hükümetin %8'lik enflasyon hedefi tutturulmuş olacak. Yılın ilk iki ayında US$ karşısında %4.3 değer kazanan TL'de bu trendin devam etmesi, geçtiğimiz 2 yılda olduğu gibi 2005 yılında da enflasyon hedefine ulaşılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Üretici fiyat endeksinin alt kalemleri incelendiğinde, geçtiğimiz ay %0.97 oranında artan, enflasyon içindeki ağırlığı %20.65 olan tarım fiyatlarının Şubat ayında %0.12 azaldığı görüldü. Geçtiğimiz ay, üretici fiyatlarına düşüş yönünde en büyük katkıyı %22.7'lik fiyat indiriminin gerçekleştiği tütün ürünleri sağladı. Endeks içinde %72.02'lik payı olan imalat sanayi fiyatları %0.14; %5.77'lik payı olan enerji fiyatları ise %0.12 oranlarında arttı. Dünya ham petrol fiyatlarındaki artış trendi, Türkiye'deki ham petrol fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Buna göre ham petrol, %14.81'lik aylık enflasyon ile fiyatı en çok artış gösteren ürünlerden biri oldu. Ancak söz konusu artışın imalat sanayi içinde yeralan rafine edilmiş petrol fiyatlarına olan yansıması, %4.30 ile sınırlı kaldı. (İthal edilen petrol

8 ürünlerinde önceki dönemlerde yapılan kontratlar neticesinde sabit seviyede kalan ham petrol fiyatları, global trendin söz konusu fiyatlara yansımasına engel oluyor.) Tüketici fiyatları tarafında, %29.42 ile en yüksek payı olan gıda fiyatlarının, üretici fiyatları içinde yeralan tarım fiyatlarındaki %0.12'lik düşüşten bağımsız bir şekilde %0.86 oranında arttığı görüldü. Şubat ayında tüketici fiyatlarındaki en büyük düşüş ise giyim ve ayakkabı fiyatlarında gerçekleşti. Geçtiğimiz ay %6.90 oranında düşüşün gerçekleştiği sektör fiyatlarında yılın ilk iki ayında toplamda %11.60'lık bir azalma oldu. Buna göre mevsimsel indirimlerin etkisiyle düşüş gösteren ve enflasyon içinde %8.09 payı olan "giyim ve ayakkabı" fiyatlarındaki azalma, Ocak-Şubat döneminde toplam enflasyon üzerinde %1'lik bir düşüş etkisi yarattı. Enflasyonda %16.91 payı olan konut ve %10.42 payı olan ulaştırma fiyatlarında, Şubat ayında gerçekleşen sırasıyla %0.51 ve %0.50'lik artışlar %8'lik yılsonu enflasyon hedefi ile uyumlu bir görüntü verdi yılını baz alan TÜFE endeksi 1994 yılını baz alan endeksle karşılaştırıldığında, yeni endekste alt kalemlerde gerçekleşen değişimlerin daha düşük olduğu görüldü. İki endeks arasında en büyük fark "sağlık" fiyatlarında görüldü. Sağlık sektöründeki fiyatlar eski endekse göre %0.70 oranında artış gösterirken; yeni endekse göre %0.41 oranında azaldı. Üretici fiyatları eski ve yeni endekse göre karşılaştırıldığında ise her iki endekste de tarım fiyatlarındaki değişimin -%0.12 olduğu görüldü. İmalat sanayindeki fiyat değişimi ise eski endekste "eksi" %0.14 olurken; yeni endekste "artı" %0.14 oldu. Buna göre, ÜFE endeksindeki değişim, Ocak ayında olduğu gibi Şubat ayında da 1994 bazlı TEFE endeksindeki değişimin üzerinde gerçekleşti. TÜFE endeksi içinde açıklanan gösterge çekirdek endekslerine göre mevsimsel ürünler hariç aylık enflasyon %0.85, enerji hariç aylık enflasyon %0.43 ile genel TÜFE enflasyonunun üzerinde kaldı. Buna göre enerji fiyatlarındaki ve mevsimsel ürünlerdeki fiyat değişimleri genel enflasyon oranının %0.02'ye düşmesinde etkili oldu. En dar kapsamda çekirdek enflasyon aylık "eksi" %0.18 olurken; yıllık enflasyon %8.58 ile genel TÜFE enflasyonunun yalnızca 0.1 puan altında gerçekleşti. Ocak ve Şubat aylarında enflasyon gerçekleşmeleri 2005 yılı enflasyon hedefine ulaşılması açısından oldukça olumlu oldu. Ancak geçtiğimiz yıl ÜFE enflasyonunun aylık -%1.07 ile %4.57 arasında değişerek, oldukça dalgalı bir yapı sergilemesi, ÜFE tahminlerinin yapılabilmesi önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Enflasyon öngörülerinin daha tutarlı olabilmesi için hem üretici hem de tüketici fiyat endeksindeki değişimlerinin önümüzdeki dönemde de incelenmeye devam edilmesi gerekmektedir. Ekonomi Haberleri Banka Aktifleri Arttı, Karlılık Azaldı Türk bankacılık sektörünün toplam aktifleri 2004 yılı sonu itibariyle yüzde 22.7 büyüme ile 306 milyar YTL (229 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, bankacılık sisteminde yeniden yapılanmanın yaşandığı döneminde 20 banka mali durumunun

9 zayıflaması nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Bu bankaların tüm yükümlülükleri TMSF tarafından üstlenildi. 8 bankanın faaliyetine son verildi ve tasfiye edildi. Aynı dönemde Fon'daki bankalardan bazılarının satın alınması da dahil olmak üzere bankacılık sektöründe 11 tane banka birleşmesi oldu. Bankacılık sisteminde yeniden yapılandırmanın toplam maliyeti 47.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Görev zararları için kamu bankalarına ve TMSF'ye devredilen bankalara aktarılan kaynakların toplamı 39.3 milyar dolar, TMSF ve özel sektör bankaları tarafından kriz döneminde eriyen sermayelerini güçlendirmek amacıyla aktarılan kaynakların toplamı ise 7.9 milyar dolar olarak kaydedildi yılında banka sayısı 2 adet azalarak 48'e indi. Kamu sermayeli 3, özel sermayeli 18 ve yabancı banka statüsünde 13, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde alacakların tahsili amacıyla bulundurulan 1 banka olmak üzere 35 ticaret bankası ile 13 mevduat kabul etmeyen banka faaliyet gösteriyor. Geçen yıl bankacılık sistemindeki şube sayısı 140 artışla 6 bin 106'ya çıktı. Ticaret bankalarından kamu sermayeli bankalar 178 şube, özel sermayeli bankalar 135 şube artarken, TMSF bankalarının 175 olan şube sayısı 1'e indi. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 3 bin 914 artışla 127 bin 163kişi oldu. Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 31'i kamusal sermayeli ticaret bankalarında, yüzde 60'ı ise özel sermayeli ticaret bankalarında istihdam edildi sonu itibariyle bankacılık sektörünün toplam aktifleri 249 milyar 693 milyon YTL'den 306 milyar 464 milyon YTL'ye (229 milyar dolar) yükseldi. Toplam aktiflerde YTL bazında yüzde 22.7 büyüme kaydedildi. TBB, bankacılık sektörünün aktif karlılığı ve özkaynak karlılığında 2002 yılından itibaren gözlenen iyileşmenin 2004 yılında tersine döndüğünü, aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı rasyolarında 2003 sonuna göre düşüş gerçekleştiğini belirtti. Aktif karlılık yüzde 2.2'den yüzde 2.1'e, özkaynak karlılığı yüzde 15.8'den yüzde 13.8'e geriledi. İMKB'de işlem gören ticaret bankalarının aktifleri 2004 yılı sonu itibariyle 2003'e göre yüzde 23 artış göstermesine karşın, bankaların toplam karı yüzde 6 geriledi. Borsa'da işlem gören 11 ticari bankanın toplam aktifleri 156 milyar YTL'ye yükselirken, toplam kar 2.6 milyar YTL seviyesine indi. Bilgin'den Açık Pozisyon' Uyarısı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin, reel sektörün şu anda açık pozisyonda olduğunu belirterek, risklerini azaltması gerektiğini kaydetti. MÜSİAD'da düzenlenen toplantıda konuşan Bilgin, reel sektör firmalarının yabancı para borçlanarak açık pozisyona girdiğini belirtti. Firmaların bu konuya dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Bilgin, "Çünkü kurlardaki bir hareketlilik önce açık pozisyondaki firmaları, daha sonra da bankacılık sektörünü etkiler" diye konuştu. Bankacılık Yasa Taslağı'nın Meclis'e sevki konusunda bir tarih veremeyeceğini söyleyen Bilgin, bankacılık sektöründe satın alma ve devralmaların devam etmesinin beklendiğini kaydetti. BDDK Başkanı Bilgin, konuşmasında, "2004 başında ertelenmiş talebin etkisiyle tüketici kredilerinde artış yüksek olmuştu. Bu yıl bu artış normal trende döndü" dedi. Geçen yıl özellikle otomotiv sektöründeki ertelenmiş talebin etkisiyle tüketici kredilerinde artış olmuştu. Merkez Bankası verilerine göre tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplamı 2003 yılı sonunda 12.8 katrilyon TL iken, 2004 sonunda 26.7 katrilyon TL'ye yükseldi. 11 Mart itibariyle de 28.5 katrilyon TL (28.5 milyar YTL) seviyesindeydi. Bir süredir gündemde olan ve tartışma konusu yaratan kredi kartlarında taksit uygulamasıyla ilgili olarak da Bilgin, kredi kartlarında uzun vadeli taksitlerin bankalar için karlı olmaktan çıktığını belirterek, gıda ve benzin satışlarında taksitli ödeme konusunda bankaların kendi aralarında çözüm yoluna gideceğini söyledi. Bankaların diğer taksitlendirme alanlarında ise henüz bir anlaşmaya varmadıklarını ve gerekirse BDDK olarak önlem alacaklarını kaydeden Bilgin,

Dünyada Ekonomi. Doğu Avrupa'da gizli potansiyel: UKRAYNA

Dünyada Ekonomi. Doğu Avrupa'da gizli potansiyel: UKRAYNA Başyazı Garanti Bankası ve Kobi'ler... Ergun Özen Bundan tam 2 sene önce yine bu köşede, ekonomimiz henüz çalkantılı dönemden çıkmamışken, "Bankacılık Sorumluluğu" başlığıyla bir yazı yazmıştım. Garanti

Detaylı

ÇİN İN HIZLI BÜYÜMEYİ KONTROL ALTINDA TUTMA MÜCADELESİ

ÇİN İN HIZLI BÜYÜMEYİ KONTROL ALTINDA TUTMA MÜCADELESİ Başyazı Garanti Bankası ve Kobi'ler... Ergun Özen Bundan tam 2 sene önce yine bu köşede, ekonomimiz henüz çalkantılı dönemden çıkmamışken, "Bankacılık Sorumluluğu" başlığıyla bir yazı yazmıştım. Garanti

Detaylı

Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen

Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen Bundan tam 2 sene önce yine bu köşede, ekonomimiz henüz çalkantılı dönemden çıkmamışken, "Bankacılık Sorumluluğu" başlığıyla bir yazı yazmıştım. Garanti Bankası

Detaylı

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 06.03.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...8 SABAH GAZETESİ...13 RADİKAL GAZETESİ...

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 06.03.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...8 SABAH GAZETESİ...13 RADİKAL GAZETESİ... TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 06.03.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 'Türkiye yüzde 4 büyürse, yumuşak iniş olur' Çimento'da 2012 hedefi satışta yüzde 5 büyüme Yabancıların borsada işlem hacmi azaldı

Detaylı

Başyazı. Bir yılın Garanti'li gündemi Ergun ÖZEN

Başyazı. Bir yılın Garanti'li gündemi Ergun ÖZEN Başyazı Bir yılın Garanti'li gündemi Ergun ÖZEN Adettir, yeni bir yıla girerken, biten yılın değerlendirmesi yapılır. Kararlar, planlar, haritalar gözden geçirilir, rakamsal olmasa da bir muhasebe çıkar

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ...2

HÜRRİYET GAZETESİ...2 TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 12.05.11 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 Dolarda yüksek ateş sürüyor Bali: Bankaların asıl işi kredi vermek, yoksa dükkanı kapatalım Cari açık piyasayı bozdu dolar 1.58 lirayı

Detaylı

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 15.03.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...5 SABAH GAZETESİ...10 HABERTÜRK GAZETESİ...

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 15.03.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...5 SABAH GAZETESİ...10 HABERTÜRK GAZETESİ... TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 15.03.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 Juncker: İkinci paket kaçırılmaması gereken emsalsiz bir fırsat 8.2 milyar lira ciroya ulaştı 300 milyon lira yatıracak "Kart ücretlerinin

Detaylı

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U

GARANTİ HER YERDE her yerde G A R A N T İ B A N K A S I 2 0 1 3 F A A L İ Y E T R A P O R U GARANTİ her HER YERDE yerde 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı

Detaylı

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz

Sürekli Gelişim ve İnovasyon 84. Organizasyon ve Süreç Gelişim 85. Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi 86. Yenilikçiyiz İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 - Sunuş 4. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 5. Olağan Genel Kurul Gündemi Garantİ Hakkında 8. Kurumsal Profil, Ortaklık Yapısı 9. Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz 10. Stratejimizin

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

EKONOMİ ALMANAĞI 2013

EKONOMİ ALMANAĞI 2013 EKONOMİ ALMANAĞI 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

Ekonomide Dönüşüm Zamanı. Dünya Türkiye İnşaat Sektörü

Ekonomide Dönüşüm Zamanı. Dünya Türkiye İnşaat Sektörü Ekonomide Dönüşüm Zamanı Dünya Türkiye İnşaat Sektörü Nisan 2015 Nisan 2015 Tüm dünyada daha yüksek büyümeyi elde etmek için anahtar nokta artık 'güven' olacak." Ali BABACAN, T.C. Ekonomiden Sorumlu Başbakan

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

EKONOMİ ALMANAĞI 2011

EKONOMİ ALMANAĞI 2011 EKONOMİ ALMANAĞI 2011 MÜSİAD Cep Kitapları: 34 ISBN 978-605-4383-20-7 Hazırlayan Dr. Hatice Karahan Serkan Yüksel Şeyma Eraz Düzelti Yavuz Türk Basım Yeri - Tarihi İstanbul / Nisan 2011 Baskı ve Cilt Plato

Detaylı

15 Haziran 2012 TÜRKİYE DE BU HAFTA. Son ekonomik gelişmeler...

15 Haziran 2012 TÜRKİYE DE BU HAFTA. Son ekonomik gelişmeler... 15 Haziran 2012 TÜRKİYE DE BU HAFTA Son ekonomik gelişmeler... ABD, Türkiye ve bazı ülkeleri İran yaptırımlarından muaf tuttu... Nisan ayında cari işlemler açığında düzelme devam etti ve açık 4.96 milyar

Detaylı

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği

104,1 milyar TL. 70,0 milyar TL. 66,8 milyar TL. 16.270 kişi. 990 adet. 9,3 milyar TL. Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği 2014 Kısaca Türkiye Katılım Bankaları Birliği Dünya da 40 yaşına giren faizsiz bankacılık ya da bizdeki adıyla katılım bankacılığı Türkiye de 30 yaşına basmış bulunmaktadır. V. Derya GÜRERK TKBB Başkanı

Detaylı

SABAH GAZETESİ...11 TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 10.01.11 1

SABAH GAZETESİ...11 TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 10.01.11 1 TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 10.01.11 1 HÜRRİYET GAZETESİ 2 Emtiada rüzgar tersine döndü: Satış devam edecek mi? Fed, ABD de 3 milyon kişiye iş bulacak Bernanke: Bizden yardım beklemeyi bırakın

Detaylı

Değerli Sanayici Dostlarım; ülkelerin siyasi. Siyasete yön veren en büyük güç, ekonomidir. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ

Değerli Sanayici Dostlarım; ülkelerin siyasi. Siyasete yön veren en büyük güç, ekonomidir. Atatürkorganize. Hilmi UĞURTAŞ 4 Atatürkorganize Hilmi UĞURTAŞ İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Siyasete yön veren en büyük güç, ekonomidir Değerli Sanayici Dostlarım; ülkelerin siyasi tablolarını değiştirme

Detaylı

9 Mayıs 2006 A R A Ş T I R M A

9 Mayıs 2006 A R A Ş T I R M A A R A Ş T I R M A IMKB100 endeksi yıl başından bugüne YTL bazında %12.0 ABD doları bazında %13.6 artarak 44,563 değerine ulaşmıştır. Bu değer kazancının temelinde özelleştirmelerin önceki yıllara kıyasla,

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

ñálqghnlohu %$ì.$1.$3$..21868 7 <$<,1 <,/',=/$5, .$3$..21868 7 5.ñ<( (.2120ñ6ñ 6(.7 5 3(5$.(1'( 6(.7 5 3(5$.(1'( %$ì$5, <. 6 $/,ì9(5ñì 0(5.

ñálqghnlohu %$ì.$1.$3$..21868 7 <$<,1 <,/',=/$5, .$3$..21868 7 5.ñ<( (.2120ñ6ñ 6(.7 5 3(5$.(1'( 6(.7 5 3(5$.(1'( %$ì$5, <. 6 $/,ì9(5ñì 0(5. 2 4 ocak 11 7 8 18 78 8 Tükelmat 7 Değerli EGİAD Yarın Okuyucuları; Yeni bir EGİAD döneminde üstlenmiş olduğumuz görev için başta EGİAD ın gerçek sahipleri üye dostlarımız olmak üzere destek veren herkese

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU İş Bankası, 2013 yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları, kredi büyüklüğü ve özkaynakları bakımından ülkemizin en büyük bankasıdır. Cumhuriyetin simgelerinden olan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 30 Ekim 2012 1 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR 2 2 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Saygıdeğer

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2009 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2009 YILI FAALİYET RAPORU TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2009 YILI FAALİYET RAPORU İçindekiler Bölüm I- Sunuş Faaliyet raporuna ilişkin beyan Dünden bugüne TEB Kurumsal profil Başlıca finansal ve operasyonel göstergeler TEB in değerleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 26 Ekim 2005 Sayı: 44 Euro Bölgesi nde Dış Ticaret Dengesi Ağustos Ayında Açık Verdi Euro Bölgesi nde Cari Açık Artıyor İngiltere

Detaylı