Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen"

Transkript

1 Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen Bundan tam 2 sene önce yine bu köşede, ekonomimiz henüz çalkantılı dönemden çıkmamışken, "Bankacılık Sorumluluğu" başlığıyla bir yazı yazmıştım. Garanti Bankası olarak, o gün içinde bulunduğumuz zor günlerden ancak birbirimize destek olarak çıkabileceğimizi, üzerimize düşen sorumluluğun da bilinciyle, inisiyatifi ele aldığımızı belirtmiştim. Türkiye'nin ekonomik alanda yaşadığı sorunlara en kalıcı çözüm yollarından birinin, çağdaş üretim ve yönetim araçlarıyla donanmış KOBİ'ler olduğu inancıyla bir dizi eylem planı başlatmıştık. Ticaret ve Sanayi Odaları'yla yaptığımız özel anlaşmalar ve Anadolu Sohbetleri'yle ulaştığımız onbinlerce KOBİ'nin takdirlerini kazandık... O günlerden bugüne ekonomimizde çok olumlu değişimler yaşandı. Türk ekonomisinin bel kemiği KOBİ'lerimiz hak ettiği değeri ve desteği görmeye başladı. Sektörde öncülüğünü yaptığımız çalışmaların başka kurumlarca da benimsenip geliştirilmesinden gurur duyuyoruz. KOBİ'ler Garanti Bankası için her zaman çok farklı bir anlam ifade etti, ediyor ve edecek. Bugün geldiğimiz noktada, kurum olarak KOBİ'lerle ilişkimizi yalnızca finansal değil kültürel açıdan da zenginleştirmek için özel fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. Bu ay Osmanlı Bankası Müzesi 'nde başlayan "Lonca'dan KOBİ'ye: Esnaf ve Sanatkârın Dünü" sergisi de böyle bir arayışın ürünü. Tasarımını Bülent Erkmen'in yaptığı sergi, Prof. Dr. Zafer Toprak'ın metinleri ve Fotoğraf Tarihçisi Engin Özendes'in koleksiyonundaki 52 fotoğrafla, KOBİ'lerin zaman tünelindeki yansımalarını bir araya getiriyor. Sergi, geçmişi ahiliğe ve loncalara kadar uzanan günümüzün KOBİ'lerinin Türk ekonomisindeki yerini ve katettiği mesafeyi değerlendirmek açısından önem taşıyor. Türk girişimcisi, daha 1 yüzyıl öncesinin Türkiye'sinde, ağırlıklı olarak bedensel çalışmaya dayanan bir sistemi, bugün en ileri teknolojilerin kullanıldığı, dünyayla rekabet eden bir sisteme başarıyla dönüştürmeyi başarmış. Sergiyi gezerken bu kıyaslamayı çok net yapabiliyorsunuz. Sanatseverlerin yanı sıra, KOBİ sahibi ve yöneticilerinin de sergiden farklı tatlar alacağını ümit ediyorum. Garanti Bankası'nın müşterisini dinleyen, çözüm üreten ve değer katan kimliğine eklenen bu yaratıcı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

2 Dünyada Ekonomi Güneydoğu Asya'nın büyüme rekortmeni: Malezya Hazırlayan: Başar Şener, Finansal Kurumlar - Kredi Analiz ve Yurtdışı Koordinasyon Yetkilisi Bölgedeki ülkelerin ancak yıllar sonra etkisinden kurtulabildiği 1998 Asya Krizi ve tüm Güney Asya ülkelerini derinden yaralayan 2004 yılındaki Tsunami felaketi sonrası Malezya'nın performansı bu ülkenin ne kadar dinamik ve kendini çabuk toparlayabilen bir pazar olduğunun kanıtıdır. Kısa sürede büyük hızla büyüyen Malezya, gelişen ülke statüsünden gelişmiş bir ülke olmaya doğru önemli yol almış ve bu kısa süre zarfında dünyanın yakından izlediği önemli ekonomilerden biri haline gelmiştir. Siyasi ve sosyal yapı yılında İngiltere'den bağımsızlığını ilan eden Malezya'nın nüfusu çok sayıda etnik ve dini gruptan oluşmakta olup, nüfusun dağılımı %53 Malay, %26 Çinli ve %8 Hintli azınlıklar şeklindedir. Ağırlıklı dinin %60 ile İslam olmasına karşılık, nüfusun %19'u Budist, %9'u Hıristiyan, %6'sı ise Hindu'dur. Demografik yapıdaki bu çeşitlilik politik ve sosyal hayatın şekillenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Devlet yönetimi 14 partinin oluşturduğu bir koalisyon hükümeti tarafından yürütülmekte olup, koalisyonun en büyük üyesi Malay asıllı UMNO partisidir. 22 yıldır Başbakanlık görevini sürdürmekte olan Mahathir Mohamad 2004'ün Mart ayında gerçekleşen seçimleri kaybetmiş ve Abdullah Badawi yeni Başbakan olmuştur. Demokrasi ile yönetilen ülkeler arasında en uzun süre görevde kalma başarısını gösteren Mahathir'den sonra Badawi'nin görevi devralması süreci ise oldukça sorunsuz gerçekleşmiştir. Ülkedeki politik manzaraya bakıldığında, Mahathir'in Başbakan olduğu uzun dönem boyunca Malezya ekonomisine fayda sağlayacak faaliyetlerine karşılık, Malay seçmen kitlesinin bir bölümünün desteğini kaybettiği görülmektedir. Bu durum seçmenlerin ana muhalafet partisi PAS'a kaymasına neden olmuştur. PAS Malezya'nın İslami kurallara göre yönetilmesini savunmakta olup, etnik açıkdan çeşitliliğe sahip olan ülkenin yönetimini laiklikten uzaklaştrımayı hedeflemektedir seçimlerinde parlamentodaki temsilci sayısını 4 kat artıran PAS, yabancı yatırımcıları az da olsa tedirgin eden unsurlardan biridir. Ancak, yeni Başbakan Badawi sayesinde Nisan 2009'da tekrarlanacak olan seçimlere kadar koalisyonun ana ortağı UMNO partisine halk desteğinin tekrar artması beklenmektedir. Sosyal yapıya bakıldığında, etnik çeşitliliğe hoşgörülü olan Malezya toplumunun ılımlı bir İslami yönetimin altında, laik bir düzende yaşadıkları görülmektedir. Malezya'nın komşuları ile ilgili konuların başında karasuları sınırları gelmektedir. Özellikle Endonezya ve Singapur ile gündeme gelen sorunun ana kaynağı, bölgedeki deniz yatağında bulunan petrol kaynaklarının hangi ülkenin kontrolü altında olacağıdır. Sık sık gündeme gelen bu sorunlar Endonezya'nın Malezya karasularına savaş gemileri göndererek göz korkutmaya çalışması durumuna kadar ilerlemiş olmasına rağmen, bölge ülkeleri arasına 2002 yılında yapılan Spratly anlaşmasına göre karasuları problemlerinin barışçıl yöntemlerle çözüleceği karara bağlanmıştır. Daha önce Endonezya ve Malezya arasındaki benzer problemler uluslararası mahkemelerce çözümlendiğinden karasuları problemlerinin ülkeleri derinden etkileyecek sorunlar yaratması beklenmemektedir. Malezya ekonomisine yakından bakış... Bağımsızlığın ilan edilmesinden bu yana göreve gelen hükümetlerin kalabalık koalisyonlardan oluşmasına rağmen, Malezya kısa sürede olağanüstü bir değişim yaşamıştır. Ekonomi ufak çaptaki

3 teneke ve kauçuk ihracatına dayalı iken, bugün ekonominin büyük bölümünü üretim ve hizmet sektörleri oluşturmaktadır. Üretim sektörü GSMH'nın %31'ni, hizmet sektörü ise %52'sini sağlamaktadır. İhracat tabanının %85'ini oluşturan üretim sektörünün en önemli ürünü, son 25 yılda %10'dan hızlı büyüyen elektronik mallar olmakla birlikte kauçuk gibi doğal ürünlerin işlenmesinden sağlanan gelirler de hafife alınamayacak seviyededir. Üretim sektörünün önemi, ihracatın ülke ekonomisinde oynadığı rol göz önüne alınınca daha iyi anlaşılmaktadır. Ürün ve hizmetlerin ihracatı GSMH'nın %114'ü gibi oldukça yüksek bir seviyeye denk gelmektedir. Üretim ve hizmet sektörlerinin başdöndürücü gelişimi GSMH'nın rekor seviyelerde büyümesine yol açmıştır. 1998'de yaşanan Asya krizine rağmen, yılları arasında ortalama %7 büyüyen ekonominin 2005'te hız kesmesi ve büyümenin %5 seviyelerine gerilemesi beklenmektedir. Ekonomik büyümedeki yavaşlamanın başlıca nedeni ise Malezya'nın bölgede sağladığı rekabet avantajını yavaş yavaş Çin'e kaptırması olarak görülmektedir. Tüm dünyada elektronik ihracatının yavaşlamasının yanısıra Çin'in bu sektörde de hızla büyümesi Malezya'nın üretim sektörünü olumsuz etkilemiştir. Buna ek olarak Çin yabancı yatırımları yoğun olarak kendine çekmektedir. Son 20 yılda $80 milyar yabancı yatırımla beslenmiş olan Malezya ekonomisi, yatırımların yavaşlamasıyla büyüme hızını az da olsa kaybetmiştir. Asya bölgesindeki tüm ülkeler Çin'in düşük üretim maliyetleri ve yabancı yatırımı adeta bir kara delik gibi çekmesinden etkilenmektedirler. Ancak Malezya bu etkiyi göreceli olarak azaltabilmiş olup, bölgedeki diğer ülkelere (Singapur, Hong Kong..gibi) nazaran büyümesindeki yavaşlama daha kısıtlıdır. Çin'e karşı alınan ekonomik önlemler... Son dönemde Malezya İngiltere yönetimi dönemindeki emtia pazarı olma stratejisine geri dönmekte olup elektronik malların ihracatındaki düşüş, çeşitli emtia ürünlerindeki üretim artışı ile karşılanmaktadır. İngiltere'nin kolonisi olduğu dönemlerde, bol miktarda doğal kaynakları bulunan ülke ham madde açısından bir altın madeni olmuştur. Dünya teneke, kauçuk ve hurma yağı talebini önemli ölçüde karşılayan Malezya bu maddelerin üretimindeki kapasitesini artırarak Çin rekabetinin ekonomideki etkilerini yumuşatabilmiştir. Çin'in üretim maliyetinde sağladığı avantajı ise Malezya son yıllarda yaptığı yatırımlarla egale etmeye çalışmaktadır. Elektronik üretiminin Çin'den aldığı darbeyi azda olsa yumuşatmak için Malezya, G.Kore'nin yaptığı gibi, üretiği mallarda katma değeri yükseltmeyi hedeflemektedir. Dışarıdan gelen parçaların birleştirildikten sonra tekrar ihraç edilmesine dayanmakta olan elektronik üretim zincirine son yıllarda tasarım ve hatta Ar-Ge faktörleri entegre edilmeye çalışılmaktadır. Malezya'nın Çin'e karşı aldığı başka bir önlem de ekonominin hizmet sektörü öncülüğünde büyümesini sağlamaya çalışmasıdır. Malezya, turizmin yanı sıra sağlık hizmetlerinde de Hong Kong ve Singapur'a karşı ucuz bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Bunlara ek olarak, Hindistan'ın yaptığına benzer şekilde bölgede maliyeti düşük yüksek teknoloji hizmetleri sunan bir merkez olmayı hedefleyen ülke, bu sektördeki yatırımcıları açık şekilde desteklemektedir. Hükümet Multimedia Super Corridor (MSC) adını verdiği ve Singapur'dan yaklaşık 100 km 2 daha büyük olan bir alanda 800 adet teknoloji firmasını toplamıştır. Sözkonusu MSC bölgesindeki şirketlere istisnai ayrıcalıklar sağlanmakta ve Ar-Ge yatırımları için devlet desteği verilmektedir. 5 yıllık yatırımlar için %0 kurumsal vergi avantajı dahi sağlayan MSC'nin, çevre ülkelerden ve tüm dünyadan ne derecede ilgi göreceği merakla beklenmektedir. MSC projesinin başarılı olması halinde Malezya ekonomisinin kendi büyüme rekorlarını geçmesi kaçınılmaz olacaktır. Yabancı yatırımların etkisi... Her ne kadar düşüş göstermiş olsa da yabancı yatırımların ekonomideki etkisi yadsınamayacak kadar büyüktür. Son yıllarda yabancı yatırımınların büyük bölümünü Malezya'da kurulu yabancı şirketlerin bağlı oldukları ülkelerdeki ana ortaklarına göndermeyerek yeni yatırımlar için ülkede tuttukları dağıtılmamış karlar oluşturmuştur. Bu veri halihazırda yerleşik yabancı şirketlerin Malezya'da yeni projelere gireceğini ya da varolan operasyonlarının büyüyeceğini göstermesi açısından olumlu olup, yabancıların ekonomiye duydukları güveninin bir göstergesi olarak algılanmaktadır. Öte yandan yabancı yatırımların içine dahil edilen spekülatif amaçlı fon girişleri de ilgi çekicidir. 1998'deki Asya krizi sırasında Malezya sermaye akışlarının ülkeyi terk etmesini zorlaştıracak kurallar

4 getirmiş ve para birimi Ringit'i 3,80 seviyesinden 1 Dolar'a çıpalamıştır. Son günlerde hükümetin sermaye kurallarını serbestleştirmesi piyasalarda Çin'dekine benzer şekilde çıpalanmış olan Ringit'in serbest bırakılacağı beklentisini ateşlemiştir. Ancak, Ringit'in bir anda değer kazanması ekonomiyi zorlayabilecektir. Çin para birimi Yuan'ın değerinin oldukça altında olması ve azalma trendinde olan ihracat gelirleri hükümetin Ringit konusundaki kararını etkileycek olup, orta vadede Dolar çıpasında değişiklik beklenmemektedir. Ancak spekilasyonların tüm Asya bölgesindeki ekonomileri etkilemesi bu tür fonların kısa dönemde ülkeyi terk etmeyeceğini de göstermektedir. Olumlu ekonomik verilerin ışığında, 2004'teki Tsunami felaketinin ekonomiyi fazla etkilememesi ve döviz rezervlerinin hızla yükselerek ülkenin harici kırılganlığını önemli derecede azaltmasının ardından uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's de Malezya'nın rating notunu 2004 sonunda A- ye yükseltmiştir. Rating notunu bu seviyede kısıtlayan faktörler ise ekonomideki zayıflıklardan çok sosyal ve politik risklerden oluşmakta olup, ana muhalafet partisi olan İslami eğilimli PAS'ın son yıllarda güçlenmesi ve Malezya'nın Endonezya gibi komşularıyla yaşadığı problemler bu kapsamda değerlendirilebilir. Sonuç olarak; Malezya ekonomisi ürettiği elektronik mallar sayesinde önemli bir büyüme trendi yakalamış olup, Çin'in yarattığı rekabete karşı üretim ve hizmet sektörlerini çeşitlendirerek önlem almaktadır. Orta dönemde Dolar çıpasının sürmesi beklenen Malezya'ya giren yabancı yatırımların azalma trendi kısa dönemde devam edebilecek olup, hükümetin bu tür yatırımları destekleyen girişimlerinin başarılı olması halinde yabancıların Malezya'ya ilgisinin artması beklenmektedir. Ürünlerin çeşitlendirilmesi gerekliliği dışında sağlıklı bir ekonomik yapıya sahip olan Malezya'da politik stabilitenin korunması da yakın gelecekteki beklentiler arasındadır. Dünyada Bankacılık İTALYAN BANKALARINA ARTAN İLGİ Yazan: Emre Kozlu Kredi Analiz ve Yurtdışı Koordinasyon Yetkilisi Son haftalarda dünya genelindeki bankacılar İtalya bankacılık sektörüne yabancıların ilgisinin yeniden gündeme gelişini yakından takip etmekteler. Öte yandan özellikle İtalya Merkez Bankası'nın sektörde yabancıların ağırlık kazanmasına olumsuz bakışı nedeniyle geçmiş yıllarda İtalya bankalarına yönelik bu tip çabaların başarısızlıkla sonuçlandığı da hatırlanmaktadır. Bu kez de Hollandalı ABN Amro ve İspanyol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) tarafından iki İtalyan bankasına sunulan teklifler piyasaları yeniden kızıştırmıştır. Neden İtalyan bankaları? Öncelikle İtalya bankacılık sektörünün kendi ülkelerinde büyüme potansiyelleri azalan büyük Avrupa bankalarının iştahını kabartmasının sebepleri üzerinde durmakta fayda var. İtalyanlar geleneksel olarak Avrupa'da en çok tasarruf eden milletlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca İtalyanlar yıllar boyunca otomobil ve konut gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında öncelikli kaynak olarak tasarruflarını kullanmayı tercih etmişlerdir. Sayısal örnekler vermek gerekirse, İtalya'da konut kredilerinin GSYİH'ye oranı 2003 sonu itibariyle ancak %12 seviyesine ulaşabilmiştir. Bu oran genişleme öncesi 15 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama %40 seviyesindedir. Benzer şekilde tüketici kredilerinin GSYİH'ye oranı da söz konusu AB ülkeleri için %8 civarında iken İtalya'da sadece %2.5 civarındadır. Bu ürünlerde penetrasyon son yıllarda artış göstermekte olsa da halen ne kadar yüksek bir büyüme potansiyeli taşıdığı oldukça açıktır. Bu da İtalyan bankalarının şu anda diğer Avrupa ülkelerine kıyasla düşük kalan karlılık performanslarının da ivme kazanması beklentilerini güçlendirmektedir.

5 BBVA ve ABN Amro ısrarlı BBVA'in 1999 yılında UniCredito SpA ile birleşme girişimi İtalyan Merkez Bankası Başkanı Fazio tarafından engellenmişti. Bunu takiben Banca Nazionale del Lavoro'da (BNL) azınlık hisse satın alan BBVA, kısa bir süre önce BNL'in geri kalan hisselerine de talip olduğunu açıklamıştır. BNL'in beş hissesine karşılık bir hisse teklifini sunan BBVA böylelikle İtalya'nın 6. büyük bankası olan BNL'nin %85'ine 6.44 mia değer biçmiştir. BNL yönetim kurulu ise son yaptığı toplantıda BBVA'in teklifinin adil olduğunu belirterek Merkez Bankası üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. BNL'e göre daha küçük ölçeğe sahip Banca Antonveneta'da %13'e yakın hisse sahibi olan ABN Amro da bankanın tüm hisselerini almak için 6.3 milyarlık bir teklif sunmuştur. ABN, işlemin gerçekleşmesi durumunda bedelin nakit olarak ödeneceğini belirtmiş olup, sunulan şartlar piyasalar tarafından oldukça cazip olarak değerlendirilmektedir. Baskı grupları İtalya Merkez Bankası Başkanı Fazio'nun bu teklifleri değerlendirmek için Nisan sonuna kadar süresi bulunmaktadır. AB'de diğer sektörlerde görülen konsolidasyonun artık finans sektörüne de yansımasını arzulayan Avrupa Komisyonu ise Fazio'nun tekliflere yaklaşımını yakından izlemektedir. Öte yandan İtalya'da çeşitli tüketici grupları da bankacılık sektöründe yabancı varlığının rekabeti artırarak tüketicilere olumlu yansıyacağını savunarak Fazio'nun yine veto hakkını kullanması durumunda Avrupa Adalet Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirtmişlerdir. Buna karşılık politik arenada ise Başbakan Berlusconi İtalya'nın yabancı yatırımcılara açık olduğunu belirtmesine rağmen gerek hükümetteki merkez sağ gerekse muhalif gruplar söz konusu tekliflere karşı olumsuz bir yaklaşım içindedirler. Kızışan rekabet BBVA ve ABN'in tekliflerini takiben hedef bankalar için bir yarış başladığı söylenebilir. Özellikle Banca Antonveneta'nın azınlık hissedarlarından Banca Popolare di Lodi (BPL), kısa süre içinde hisse payını %5'den %11'e çıkararak sermaye piyasaları regülatörünün dikkatini üzerine çekmiştir. Lodi'nin hedefi ABN Amro'nun teklifininin yönetim kurulunda reddedilmesini sağlamak için %50'nin üzerinde hisse sahibini yanına çekebilmektir. Şu an itibarıyle %35'e yakın hisse sahibi teklifi reddetmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. BNL tarafında ise yönetim kurulu BBVA'in teklifini olumlu karşılamış olmasına rağmen bazı yerel hissedarlar son kararın verileceği oylamaya kadar yandaşlarını artırmaya çabalamaktadırlar. Fakat piyasalar bu çabaların sonuca varma olasılığını oldukça düşük olarak değerlendirmektedir. Kısaca BBVA'in önünde tek ve en büyük engel olarak İtalya Merkez Bankası Başkanı kalmıştır. Bu iki platformda yaşanan rekabetin yanısıra İngiliz Barclays Bank'ın Genel Müdürü de kısa süre önce UniCredito'nun Genel Müdürü ile ikili bir görüşmeye katılmıştır. Detaylar açıklanmamış olsa da ABSA Group'u alarak Güney Afrika'da yeniden bireysel bankacılığa girme planlarını açıklayan Barclays'in İtalyan pazarına da ilgi duyduğu tahmin edilmektedir. Yabancılara neden karşı çıkılıyor? İtalya'da çeşitli kesimlerin yabancıların bankacılık sektöründe ağırlık kazanmasına karşı çıkmasının en önemli sebebi ülkede reel sektörün daha çok küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşmasıdır. Yabancıların sektörün kontrolünü eline geçirmesiyle bu tip ufak firmaların finansman kaynaklarına ulaşmasının zorlaşacağını düşünenler sektörde mevcut yerli ortak ağırlıklı yapının sürmesini desteklemektedirler. Ayrıca söz konusu kesimler büyük firmaların da mali sıkıntı içine düşmeleri durumunda yabancı bankalardan destek görmesinin daha zor olacağını düşünmektedirler.

6 Bahsi geçen orta ölçekli iki bankanın yabancıların hedefi haline gelmesinin bu kadar tepki yaratmasının sebebi ise bu satınalımlar gerçekleşirse İtalyan bankacılık sektörünün kapılarının yabancılara tamamen açılacağı düşüncesidir. Bu gelişmenin etkisinin aslında sadece İtalya ile sınırlı kalmayacağı, zaman içinde Almanya ve Fransa'nın da konsolidasyon rüzgarlarına maruz kalabileceği öngörülmektedir. Sonuç olarak, İtalya'da son günlerde yaşanan gelişmeler tüm Avrupa bankacılık sektörü açısından önem taşımaktadır. Tekliflerin olumlu sonuçlanması Avrupa bankacılık sektöründe şimdiye kadar bir türlü gerçekleşmemiş olan ülkelerarası konsolidasyonun belki de İtalya'dan başlamak üzere ivme kazanmasını tetikleyebilecektir. İç Ekonomi Özkan Özkaynak - Kurumsal Strateji-İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Cari işlemler açığı 2005 yılının ilk ayında genişlemeye devam etti yılının ilk ayında cari işlemler açığı, 2004 yılının Ocak ayına göre %73 oranında artarak US$ 948 milyondan US$ 1,640 milyona yükseldi. Ocak ayı sonunda geçtiğimiz 12 aylık toplam cari işlemler açığı US$ 16,143 milyona yükseldi. TCMB'nin 2004 yılı rakamlarını revize etmesiyle birlikte 2004 yılı toplam cari işlemler açığı rakamı ise US$ 122 milyon azalarak US$ 15,451 milyon seviyesine düştü. Ocak ayında dış ticaret açığının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonucu, piyasa cari işlemler açığının US$ 1,385 milyon seviyelerine yükseleceğini öngördü. Ancak, gerçekleşme, tahminlerin de US$ 255 milyon üzerine çıktı. Ocak ayında cari işlemler açığının genişlemeye devam etmesinde en önemli faktör ihracat artış hızındaki azalmanın aynı oranda ithalatta görülmemiş olmasıydı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %0.3 oranında artan ihracat hacmine (US$ 4,624 milyon) bavul ticaretinden gelen katkı %5.1 oranında artarak US$ 269 milyonda kaldı. İthalat (f.o.b) hacminin ise %9.8 artışla US$ 6,181 milyona yükselmesi neticesinde dış ticaret açığı artmaya devam etti. Ocak ayında altın ithalatının %68 artışla US$ 360 milyona yükselmesiyle birlikte dış ticaret açığı, Ocak 2004'e göre %68 arttı ve US$ 1,648 milyona ulaştı. Cari işlemler dengesi içinde yeralan hizmet ve yatırım gelirleri, Ocak 2005'te dış ticaret açığını sadece US$ 8 milyon azaltabildi. Hizmet gelirleri içinde yeralan turizmden elde edilen gelirler, Ocak ayında yabancı ziyaretçi sayısında görülen %31.2'lik artışa karşın %18.1 oranında arttı. Ancak, Türk vatandaşlarının turist olarak yaptıkları yurtdışı seyehatlerdeki artış nedeniyle turizmden elde edilen net gelirin geçen yılki seviye olan US$ 432'de kaldığı görüldü. Buna göre, turizm gideri %64.1 artarak US$ 279 milyona yükseldi. Yatırım geliri dengesi içinde yeralan faiz gelir ve gideri arasındaki farkın geçtiğimiz yıla göre %15 artarak "eksi" US$ 204 milyona yükselmesi de cari işlemler açığını genişletici bir etki yarattı. Cari işlemler açığının finansman tarafı incelendiğinde; geçtiğimiz yıl Ocak ayında ülkeye giren net US$ 80 milyonluk doğrudan yatırımın, 2005 yılı Ocak ayında US$ 32 milyona düştüğü görüldü. Geçtiğimiz ay, bir önceki yılın aynı ayına göre Türkiye'ye giren yatırımların artmasına rağmen, Türkiye'den çıkan doğrudan yatırımların daha çok artması neticesinde net rakamda azalma oldu. Portföy yatırımları tarafında, hükümetin US$ 2 milyarlık Eurobond ihracı ve hisse ve bono piyasalarına giren US$ 2,044 milyon ile birlikte toplamda US$ 4,044 milyonluk giriş oldu. Ocak

7 ayında portföy yatırımlarındaki artışta, Şubat ayı sonunda US$ 3,400 milyona ulaşan yabancı bankaların YTL cinsi tahvil ihraçları etkili oldu. Söz konusu ihraçların devam ediyor olması, Şubat ve Mart aylarında da portföy yatırımlarının artmaya devam edeceğine işaret ediyor. Borçlanma tarafında geçtiğimiz yıl olduğu gibi Ocak 2005'te de kısa vadeli borçlanmaya devam edildiği görüldü. Buna göre, kısa vadeli borçlanma US$ 4,840 milyon olurken; orta ve uzun vadeli borçlanma US$ 864 milyonda kaldı. Finans sektörü US$ 2,004 milyonluk kısa vadeli borçlanmaya giderken; finans dışı sektörün borçlanması US$ 2,836 milyon oldu. Orta ve uzun vadeli borçlanmanın büyük bir kısmını da, %93'ünü, yine finans dışı kesim gerçekleştirdi. Ocak ayında toplamda ödenen US$ 3,190 milyonluk kısa vadeli dış borcun US$ 3,159 milyonu finans dışı kesim tarafından yapıldı. Orta ve uzun vadede ise borçlanılan miktardan daha çok borç ödemesi gerçekleştirildi. Toplam US$ 1,313 milyonluk orta ve uzun vadeli borç itfasının da US$ 925 milyonu (%70.4'ü) finans dışı sektör tarafından yapıldı. Nette uzun vadede US$ 449 milyonluk borç itfası, kısa vadede US$ 1,650 milyonluk borçlanma ve portföy yatırımlarından giren US$ 3,151 milyon, US$ 32 milyonluk doğrudan yatırım ve IMF'ye yapılan US$ 162 milyonluk borç ödemesinin ardından resmi rezervlerde US$ 2,090 milyonluk artış gerçekleşti. Sonuç olarak finans hesabında US$ 2,294 milyonluk bir giriş oldu. US$ 1,640 milyonluk cari işlemler açığı düşüldüğünde; Ocak ayında kaynağı açıklanamayan sermaye çıkışının US$ 654 milyon ile geçtiğimiz yılın aynı ayındaki US$ 1,204 milyonun altında kaldığı görüldü yılının ilk ayında cari işlemler açığında herhangi bir azalma olmaması, 2004 yılında rekor seviyeye çıkarak; GSMH'nın %5.2'si düzeylerine yükselen cari işlemler açığının, 2005'te de mevcut seviyesini koruyabileceği ihtimalini güçlendirdi yılının ilk aylarında yurtdışı piyasalarda YTL cinsinden ihrac edilen tahvillerin US$ 3,400 milyona ulaşması, portföy yatırımlarının artmasına neden oldu. Portföy yatırımlarının yanısıra, 2005 yılında Türkiye'nin IMF ile yeni bir stand-by imzalayacak olması ve AB ile müzakere sürecine girilmesi sonucunda doğrudan sermaye yatırımlarının da artacağı tahmin ediliyor. Ocak ayı verileri bu konuda umut vermese de önümüzdeki aylarda özelleştirme faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte doğrudan yatırımlarda da bir artış olacağı tahmin ediliyor yılının ilk iki ayında dezenflasyonist süreç devam etti... Şubat ayında enflasyon 2003 yılını baz alan yeni endekse göre, tüketici fiyatlarında %0.02, üretici fiyatlarında ise %0.11 oranında artarak, beklentilerin altında kaldı. Piyasa beklentisi üretici fiyatlarının %0.68, tüketici fiyatlarının ise %0.70 artacağı yönündeydi. (1994 yılını baz alan eski endekse göre ise Şubat ayında enflasyon tüketici fiyatlarında %0.34, toptan eşya fiyatlarında ise -%0.02 oldu.) Şubat ayında yıllık enflasyon ÜFE'de %10.58'e; TÜFE'de ise %8.69'a düştü. Yılın ilk 2 ayındaki enflasyon gerçekleşmeleri %8'lik 2005 yılı enflasyon hedefine ulaşılması konusunda umut verdi. Buna göre, Ocak-Şubat döneminde enflasyon ÜFE'de -%0.30, TÜFE'de ise %0.57 olarak gerçekleşti.yılın kalan 10 ayında aylık ortalama enflasyon oranlarının ÜFE'de %0.8, TÜFE'de ise %0.72 olması durumunda hükümetin %8'lik enflasyon hedefi tutturulmuş olacak. Yılın ilk iki ayında US$ karşısında %4.3 değer kazanan TL'de bu trendin devam etmesi, geçtiğimiz 2 yılda olduğu gibi 2005 yılında da enflasyon hedefine ulaşılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. Üretici fiyat endeksinin alt kalemleri incelendiğinde, geçtiğimiz ay %0.97 oranında artan, enflasyon içindeki ağırlığı %20.65 olan tarım fiyatlarının Şubat ayında %0.12 azaldığı görüldü. Geçtiğimiz ay, üretici fiyatlarına düşüş yönünde en büyük katkıyı %22.7'lik fiyat indiriminin gerçekleştiği tütün ürünleri sağladı. Endeks içinde %72.02'lik payı olan imalat sanayi fiyatları %0.14; %5.77'lik payı olan enerji fiyatları ise %0.12 oranlarında arttı. Dünya ham petrol fiyatlarındaki artış trendi, Türkiye'deki ham petrol fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Buna göre ham petrol, %14.81'lik aylık enflasyon ile fiyatı en çok artış gösteren ürünlerden biri oldu. Ancak söz konusu artışın imalat sanayi içinde yeralan rafine edilmiş petrol fiyatlarına olan yansıması, %4.30 ile sınırlı kaldı. (İthal edilen petrol

8 ürünlerinde önceki dönemlerde yapılan kontratlar neticesinde sabit seviyede kalan ham petrol fiyatları, global trendin söz konusu fiyatlara yansımasına engel oluyor.) Tüketici fiyatları tarafında, %29.42 ile en yüksek payı olan gıda fiyatlarının, üretici fiyatları içinde yeralan tarım fiyatlarındaki %0.12'lik düşüşten bağımsız bir şekilde %0.86 oranında arttığı görüldü. Şubat ayında tüketici fiyatlarındaki en büyük düşüş ise giyim ve ayakkabı fiyatlarında gerçekleşti. Geçtiğimiz ay %6.90 oranında düşüşün gerçekleştiği sektör fiyatlarında yılın ilk iki ayında toplamda %11.60'lık bir azalma oldu. Buna göre mevsimsel indirimlerin etkisiyle düşüş gösteren ve enflasyon içinde %8.09 payı olan "giyim ve ayakkabı" fiyatlarındaki azalma, Ocak-Şubat döneminde toplam enflasyon üzerinde %1'lik bir düşüş etkisi yarattı. Enflasyonda %16.91 payı olan konut ve %10.42 payı olan ulaştırma fiyatlarında, Şubat ayında gerçekleşen sırasıyla %0.51 ve %0.50'lik artışlar %8'lik yılsonu enflasyon hedefi ile uyumlu bir görüntü verdi yılını baz alan TÜFE endeksi 1994 yılını baz alan endeksle karşılaştırıldığında, yeni endekste alt kalemlerde gerçekleşen değişimlerin daha düşük olduğu görüldü. İki endeks arasında en büyük fark "sağlık" fiyatlarında görüldü. Sağlık sektöründeki fiyatlar eski endekse göre %0.70 oranında artış gösterirken; yeni endekse göre %0.41 oranında azaldı. Üretici fiyatları eski ve yeni endekse göre karşılaştırıldığında ise her iki endekste de tarım fiyatlarındaki değişimin -%0.12 olduğu görüldü. İmalat sanayindeki fiyat değişimi ise eski endekste "eksi" %0.14 olurken; yeni endekste "artı" %0.14 oldu. Buna göre, ÜFE endeksindeki değişim, Ocak ayında olduğu gibi Şubat ayında da 1994 bazlı TEFE endeksindeki değişimin üzerinde gerçekleşti. TÜFE endeksi içinde açıklanan gösterge çekirdek endekslerine göre mevsimsel ürünler hariç aylık enflasyon %0.85, enerji hariç aylık enflasyon %0.43 ile genel TÜFE enflasyonunun üzerinde kaldı. Buna göre enerji fiyatlarındaki ve mevsimsel ürünlerdeki fiyat değişimleri genel enflasyon oranının %0.02'ye düşmesinde etkili oldu. En dar kapsamda çekirdek enflasyon aylık "eksi" %0.18 olurken; yıllık enflasyon %8.58 ile genel TÜFE enflasyonunun yalnızca 0.1 puan altında gerçekleşti. Ocak ve Şubat aylarında enflasyon gerçekleşmeleri 2005 yılı enflasyon hedefine ulaşılması açısından oldukça olumlu oldu. Ancak geçtiğimiz yıl ÜFE enflasyonunun aylık -%1.07 ile %4.57 arasında değişerek, oldukça dalgalı bir yapı sergilemesi, ÜFE tahminlerinin yapılabilmesi önünde önemli bir engel teşkil etmektedir. Enflasyon öngörülerinin daha tutarlı olabilmesi için hem üretici hem de tüketici fiyat endeksindeki değişimlerinin önümüzdeki dönemde de incelenmeye devam edilmesi gerekmektedir. Ekonomi Haberleri Banka Aktifleri Arttı, Karlılık Azaldı Türk bankacılık sektörünün toplam aktifleri 2004 yılı sonu itibariyle yüzde 22.7 büyüme ile 306 milyar YTL (229 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, bankacılık sisteminde yeniden yapılanmanın yaşandığı döneminde 20 banka mali durumunun

9 zayıflaması nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Bu bankaların tüm yükümlülükleri TMSF tarafından üstlenildi. 8 bankanın faaliyetine son verildi ve tasfiye edildi. Aynı dönemde Fon'daki bankalardan bazılarının satın alınması da dahil olmak üzere bankacılık sektöründe 11 tane banka birleşmesi oldu. Bankacılık sisteminde yeniden yapılandırmanın toplam maliyeti 47.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Görev zararları için kamu bankalarına ve TMSF'ye devredilen bankalara aktarılan kaynakların toplamı 39.3 milyar dolar, TMSF ve özel sektör bankaları tarafından kriz döneminde eriyen sermayelerini güçlendirmek amacıyla aktarılan kaynakların toplamı ise 7.9 milyar dolar olarak kaydedildi yılında banka sayısı 2 adet azalarak 48'e indi. Kamu sermayeli 3, özel sermayeli 18 ve yabancı banka statüsünde 13, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde alacakların tahsili amacıyla bulundurulan 1 banka olmak üzere 35 ticaret bankası ile 13 mevduat kabul etmeyen banka faaliyet gösteriyor. Geçen yıl bankacılık sistemindeki şube sayısı 140 artışla 6 bin 106'ya çıktı. Ticaret bankalarından kamu sermayeli bankalar 178 şube, özel sermayeli bankalar 135 şube artarken, TMSF bankalarının 175 olan şube sayısı 1'e indi. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 3 bin 914 artışla 127 bin 163kişi oldu. Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 31'i kamusal sermayeli ticaret bankalarında, yüzde 60'ı ise özel sermayeli ticaret bankalarında istihdam edildi sonu itibariyle bankacılık sektörünün toplam aktifleri 249 milyar 693 milyon YTL'den 306 milyar 464 milyon YTL'ye (229 milyar dolar) yükseldi. Toplam aktiflerde YTL bazında yüzde 22.7 büyüme kaydedildi. TBB, bankacılık sektörünün aktif karlılığı ve özkaynak karlılığında 2002 yılından itibaren gözlenen iyileşmenin 2004 yılında tersine döndüğünü, aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı rasyolarında 2003 sonuna göre düşüş gerçekleştiğini belirtti. Aktif karlılık yüzde 2.2'den yüzde 2.1'e, özkaynak karlılığı yüzde 15.8'den yüzde 13.8'e geriledi. İMKB'de işlem gören ticaret bankalarının aktifleri 2004 yılı sonu itibariyle 2003'e göre yüzde 23 artış göstermesine karşın, bankaların toplam karı yüzde 6 geriledi. Borsa'da işlem gören 11 ticari bankanın toplam aktifleri 156 milyar YTL'ye yükselirken, toplam kar 2.6 milyar YTL seviyesine indi. Bilgin'den Açık Pozisyon' Uyarısı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin, reel sektörün şu anda açık pozisyonda olduğunu belirterek, risklerini azaltması gerektiğini kaydetti. MÜSİAD'da düzenlenen toplantıda konuşan Bilgin, reel sektör firmalarının yabancı para borçlanarak açık pozisyona girdiğini belirtti. Firmaların bu konuya dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Bilgin, "Çünkü kurlardaki bir hareketlilik önce açık pozisyondaki firmaları, daha sonra da bankacılık sektörünü etkiler" diye konuştu. Bankacılık Yasa Taslağı'nın Meclis'e sevki konusunda bir tarih veremeyeceğini söyleyen Bilgin, bankacılık sektöründe satın alma ve devralmaların devam etmesinin beklendiğini kaydetti. BDDK Başkanı Bilgin, konuşmasında, "2004 başında ertelenmiş talebin etkisiyle tüketici kredilerinde artış yüksek olmuştu. Bu yıl bu artış normal trende döndü" dedi. Geçen yıl özellikle otomotiv sektöründeki ertelenmiş talebin etkisiyle tüketici kredilerinde artış olmuştu. Merkez Bankası verilerine göre tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplamı 2003 yılı sonunda 12.8 katrilyon TL iken, 2004 sonunda 26.7 katrilyon TL'ye yükseldi. 11 Mart itibariyle de 28.5 katrilyon TL (28.5 milyar YTL) seviyesindeydi. Bir süredir gündemde olan ve tartışma konusu yaratan kredi kartlarında taksit uygulamasıyla ilgili olarak da Bilgin, kredi kartlarında uzun vadeli taksitlerin bankalar için karlı olmaktan çıktığını belirterek, gıda ve benzin satışlarında taksitli ödeme konusunda bankaların kendi aralarında çözüm yoluna gideceğini söyledi. Bankaların diğer taksitlendirme alanlarında ise henüz bir anlaşmaya varmadıklarını ve gerekirse BDDK olarak önlem alacaklarını kaydeden Bilgin,

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 20 Haziran 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 20 Haziran 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 20 Haziran 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Altın, Fed sonrası 3 haftanın yükseğinde ABD merkez bankası Fed'in faiz oranlarının düşük kalmaya devam edeceğini bildirmesi ile, alternatif yatırım aracı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Mayıs 2017, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 28 ARALIK 2015 01 OCAK 2016

HAFTALIK BÜLTEN 28 ARALIK 2015 01 OCAK 2016 28 ARALIK 2015 01 OCAK 2016 HAFTANIN ÖZETİ ABD'de Noel tatilinin sonrasında geçtiğimiz hafta da yılsonu işlemleri nedeniyle yatay bantta dalgalı bir seyir izlendi. Avrupa piyasalarının, Noel tatilini yılbaşı

Detaylı

Günlük Bülten 10 Nisan 2012

Günlük Bülten 10 Nisan 2012 Bülten 10 an 20 Hazine Yönetimi /Aktif Pasif Yönetimi ve Ekonomik ştırmalar PİYASALAR Döviz Piyasası USD/TL kuru Pazartesi gününe 1,7950 seviyesinden başladı. Gün içinde yatay bir seyir izleyen kur günü

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Mart 2017, Sayı: 13. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 13 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 06 Temmuz 2015, Sayı: 18. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 18 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Merkez Bankası Gecelik Borçlanma Faizi (%)

Merkez Bankası Gecelik Borçlanma Faizi (%) GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2006 YILI İLK 9 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD Merkez Bankası FED, 2004 yılında başladığı

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2013 YILI İLK YARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 15 TEMMUZ 2013

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Şubat 2017, Sayı: 7. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Şubat 2017, Sayı: 7. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 11 Mayıs 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 11 Mayıs 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 12 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

TÜİK tarafında açıklanan verileri göre, Nisan 2012 döneminde sanayi üretim endeksi yıllık bazda % 1,8

TÜİK tarafında açıklanan verileri göre, Nisan 2012 döneminde sanayi üretim endeksi yıllık bazda % 1,8 01-15 Haziran 2012 SAYI: 38 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu Sanayi Çarkları İşlemeye Devam Ediyor TÜİK tarafında açıklanan verileri göre, Nisan 2012 döneminde sanayi üretim endeksi yıllık bazda

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi HAFTALIK EKONOMİ RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ IMKB 100 Endeksi haftanın ilk yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta İMKB 100 Endeksi,

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 14 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Cari açıkta düşüş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın (TCMB) açıkladığı Ağustos ayı ödemeler dengesi rakamlarına göre cari işlemler açığı, bir önceki

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 14 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Aralık 2016, Sayı: 47. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 47 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından 11/03/2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Şubat 2017, Sayı: 6. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Şubat 2017, Sayı: 6. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 6 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 31 AĞUSTOS 2015 4 EYLÜL 2015

HAFTALIK BÜLTEN 31 AĞUSTOS 2015 4 EYLÜL 2015 31 AĞUSTOS 2015 4 EYLÜL 2015 HAFTANIN ÖZETİ Piyasalar yoğun bir haftayı geride bırakırken haftanın öne çıkan konuları; Avrupa Merkez Bankası nın (AMB) toplantısı, hafta sonu Ankara da toplanan G-20 Maliye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 38 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 5 Haziran 2017, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 19 Aralık 2016, Sayı: 49. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 19 Aralık 2016, Sayı: 49. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 49 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 13 Nisan 2015, Sayı: 12. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 12 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU 2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde %5 ile beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 2 Ocak 2017, Sayı: 1. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 1 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 01 Aralık 2014, Sayı: 48. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 48 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ercan Ergüzel Ezgi Gülbaş Ali Can Duran 1 DenizBank

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU. Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme.

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU.  Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme. TÜRKİYE EKONOMİSİ İşsizlik artışa geçti. TÜİK Temmuz ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı %9,3 e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %10,1 olarak gerçekleşti.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 10 Kasım 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 10 Kasım 2014 1 Kas 13 Ara 13 Oca 14 Şub 14 Mar 14 Nis 14 May 14 Haz 14 Tem 14 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde geçtiğimiz hafta 81,000 seviyesine

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 10 Ekim 2016, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 10 Ekim 2016, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

BIST-100 Teknik Analiz

BIST-100 Teknik Analiz GÜNLÜK BÜLTEN BIST-100 Teknik Analiz 30 Nisan 2015 Perşembe Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün 86,300-86,500 aralığında yatay seyir izleyen BIST 100 endeksi günü %0.27 düşüşle 85,978.44 puandan kapattı.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 21 Kasım 2016, Sayı: 45. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 45 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 31 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 9 Mayıs 2016, Sayı: 19. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 19 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

Fon Bülteni Ocak Önce Sen

Fon Bülteni Ocak Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 Önce Sen Fon Bülteni Ocak 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/12/215-31/12/216 % 3 25 2 15 1 5 9,2 8,28 17,74 11,43 9,94 11,43

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı

Basın Bülteni Release

Basın Bülteni Release Basın Bülteni Release BASF, 2013 yılının ilk yarısındaki zorlu ortamda iyi bir ticari performans sergiledi 26.07.2013 2013 yılı ikinci çeyreği - Satışlar 18.4 milyar Avro (%3 artış) - Özel kalemler öncesi

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

HAFTALIK BÜLTEN 03 AĞUSTOS 2015 07 AĞUSTOS 2015

HAFTALIK BÜLTEN 03 AĞUSTOS 2015 07 AĞUSTOS 2015 03 AĞUSTOS 2015 07 AĞUSTOS 2015 HAFTANIN ÖZETİ Geçtiğimiz hafta piyasaların yönünde yurtdışında ve Amerika da açıklanan şirket bilançoları etkiliydi. Beklentilerden kötü gelen bilançolar borsalarda düşüşe

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm OECD 6 Mayıs ta yaptığı değerlendirmede 2014 yılı için yaptığı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 04 Nisan 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Fitch, Türkiye nin kredi notu ve görünümünü korudu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BBB- olarak korurken, kredi notunun Durağan olan görünümü de değiştirmedi.

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Temmuz 2017, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Temmuz 2017, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 27 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Günlük Bülten 28 Mayıs 2013

Günlük Bülten 28 Mayıs 2013 Bülten 8 Mayıs 0 PİYASALAR Döviz Piyasası Güne 1,8481 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, ABD piyasalarının tatil olduğu günde %0,1 gerileyerek günü 1,8438 seviyesinden sonlandırdı. 31 Ara 4 May 7 May $/TL

Detaylı

BIST-100 Teknik Analiz

BIST-100 Teknik Analiz GÜNLÜK BÜLTEN 12 Mayıs 2015 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Geçtiğimiz hafta %0.13 değer kazanan BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0.82 artışla 84,752.83 puandan kapattı. Endeks gün içerisinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 10 Ağustos 2015, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 10 Ağustos 2015, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 22 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Haftalık Piyasa Beklentileri. 27 Ekim 2014

Haftalık Piyasa Beklentileri. 27 Ekim 2014 Haftalık Piyasa Beklentileri 27 Ekim 20 1 BIST Hisse Senetleri BIST 100 Endeksinde düşen petrol fiyatlarının makro dengelere olumlu etkisi ve global hisse piyasalarında olumlu seyir paralelinde tepki yükselişi

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 26 Haziran 2017, Sayı: 26. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 26 Haziran 2017, Sayı: 26. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 26 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1 16-31 Ekim 2011 Sayı: 23 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu GÜNCEL EKO-YORUM: MERKEZ BANKASI GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 26 Ekim tarihinde yayınladığı

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:4 Bu sayıda; Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poor s (S&P) un yerel para cinsinden Türkiye nin kredi not artış kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Yılın ilk ve ikinci çeyreğindeki sırayla

Detaylı