T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT 2006

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT 2006

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI LALE ÖRER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No : Bu Tez 06/02/2006 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım... Doç. Dr. HALUK ALKAN ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HTUÖZETUTH YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL Yıl : 2006 Sayfa: 74 Jüri : Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL : Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN : Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ Genel olarak eğitim ve özellikle üniversite eğitimi ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biridir. Bilginin önemi arttıkça eğitim ve özellikle yüksek eğitim bundan payını almıştır. Bu bağlamda üniversite, olumlu bir toplumsal değişim aracıdır. Küreselleşme ile birlikte üniversitelerin ulusal ve uluslararası alanda rekabete açılmaları; gerekli altyapı, eğitime uygun fiziki mekânlara sahip, toplumsallaşmaya katkı sağlayacak sosyal hizmet birimleri ve nitelikli öğretim elemanları olan bir üniversite imajı yaratmak kaçınılmaz olacaktır. Rekabete dayalı bir yapılanmayı göz önünde bulundurduğumuzda üniversitelerin kurumsal imajının hedef kitleler tarafından tercih edilme yönünü ortaya çıkarmış olacağız. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin öğrenciler tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi üniversitenin kurumsal imajını da ortaya koyacaktır. Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin öğrenci açısından nasıl bir imaja sahip olduğunu ölçmek ve öğrencilerin kurumsal imaja yönelik algılamalarını ortaya çıkarmaktır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF dördüncü sınıf öğrencilerini kapsayan çalışmanın sonuçlarına göre; kurumsal imaj, hizmetler ve öğretim elemanları ile iletişim boyutunda olumlu algılamalara sahip olduğu fakat sosyo kültürel etkinliklerin azlığı, kendisini çevresine yeterince tanıtamaması gibi olumsuz algılamalara da sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Olumsuz algılamaların giderilmesi ve olumlu algılamalarında güçlendirilmesi amacıyla birtakım önerilerde bulunulmuştur. KSÜ nün öğrencileri açısından pozitif bir imaja sahip olması çok önemlidir. Bu sebeple, kurumsal imajını belirleyen unsurlar üzerinde daha fazla durulmalı ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi hedef kitlesi olan öğrencilere karşı kendisini daha iyi tanıtmalıdır. Anahtar Kelimeler: Üniversite, İmaj, Kurumsal İmaj, Üniversite imajı, Eğitim i

5 DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM HTUABSTRACTUTH MA Thesis THE MEASUREMENT OF KAHRAMAN SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY IMAGE IN THE VIEW OF STUDENTS: AN EMPIRICAL STUDY Supervisor: Assistant Prof. Dr. Salih YEŞİL Year : 2006, Pages:74 Jury : Assistant Prof. Dr. Salih YEŞİL : Assistant Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN : Associate Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ In general education, especially university education is one of the most important indicators of the countries development level. The role of education, particularly university education has become very important considering the increased importance of knowledge. In this respect, the university has become a social change agent In order for university to compete at national and international levels, they need to create an image with high quality social and psychical facilities along with faculty and administrative staff. The student will make their decisions about universities on the basis of institutional images that universities reflect. This study aims to measure and evaluate the image of Kahramanmaraş Sütçü İmam University in the view of fourth year students from the Faculty of Economics and Administrave Sciences. The results indicate that students have both negative and positive perception about the different aspect of institutional image of the university. Keywords: University, Image, Institution Image, University Image, Education ii

6 ÖNSÖZ Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin kurumsal imajını ortaya çıkarmaya ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin öğrenci gözünde nasıl algılandığını ölçmeye yöneliktir. Bu amaçla; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi Dördüncü sınıf öğrencileri arasında bir anket uygulaması yapılmıştır. Araştırma kapsamında, teorik çerçevede imaj kavramı ve onunla ilişkili olan kavramlar açıklanmış, markalaşma ve kurumsal imaj üzerinde durulmuş üniversiteler açısında imaj üzerinde yoğunlaşılmıştır. Araştırmanın uygulama bölümünde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin kurumsal imajını öğrenci açısından ölçmeye yönelik bir alan çalışması yapılmıştır ve sonuç olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin imajını geliştirmeye yönelik bir takım önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışmada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin Kurumsal İmajının öğrenci açısından ölçülmesi konusunu seçiminden, çalışmayı tamamladığım bugüne kadar bana gösterdiği özveri ve sabırla hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan danışman hocam Sayın Yrd.Doç.Dr. Salih Yeşil e ne kadar teşekkür etsem azdır. Lisans öğrenimi yıllarımdan yüksek lisans öğrenimi yıllarıma kadar bana her konuda yardımcı olan Sayın Doç.Dr. Adnan Çelik, Sayın Yrd. Doç.Dr. Nusret Göksu, Sayın Doç.Dr. İsmail Bakan, Sayın Yrd.Doç.Dr. Mustafa Taşlıyan hocalarıma da ayrıca teşekkür ederim ve çalışmamı hazırlağım dönem içerisinde yaşadığım olumsuzluklarda, her zaman yanımda olan sevgili aileme de sonsuz teşekkürler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin kurumsal imajını konu alarak hazırladığım bu çalışmayı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne ithaf ediyorum. LALE ÖRER iii

7 İÇİNDEKİLER ÖZET.... i ABSTRACT ii ÖNSÖZ.... iii İÇİNDEKİLER iv KISALTMALAR LİSTESİ.... vi ÇİZELGELER LİSTESİ.... vii ŞEKİLLER LİSTESİ. viii 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR İMAJ KAVRAMI VE KAPSAMI İmajın Tanımı İmaj Çeşitleri Kişisel İmaj Ürün İmajı Kurumsal İmajı Algılanılan İmaj Marka İmajı Marka İmajının Kurucu Unsurları Marka Kişiliği Marka Tercihi Üzerinde Reklamın Rolü Yabancı İmaj Mevcut İmaj İstenilen İmaj Pozitif İmaj Negatif İmaj Transfer İmaj KURUMSAL İMAJ Kurumsal İmajının Tanımı ve Kapsamı Güçlü Bir Kurumsal İmajının Faydaları İmaj Oluşturma Çalışmaları Mevcut İmajın Tespiti Arzulanılan İmajın Tespiti Çalışmaların Programlanması Değerlendirme KURUM KİMLİĞİ Kurum Kimliğinin Tarihsel Gelişimi Kurum Kimliğinin Unsurları ÜNİVERSİTELERİN KURUMSAL İMAJI Üniversitelerin Önemi Etkili Bir Üniversite İmajı Yaratmanın Önemi Altyapı Oluşturmak Dış İmaj Oluşturmak Üniversite Eğitiminde Toplam Kalitenin Önemi Somut İmaj Oluşturmak Halkla İlişkiler ve Tanıtımı Halkla İlişiklerde Kullanılan Sözlü Araçlar Halkla İlişiklerde Kullanılan Yazılı Araçlar iv

8 Halkla İlişiklerde Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler İç İmaj Oluşturmak Kurum(Örgüt) Kültürü Kurumsal(Örgütsel) İletişim KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI Araştırmanın Önemi Araştırmanın Kapsamı Araştırmada Kullanılan Yöntem Araştırmanın Ana Kütlesi Araştırmanın Hazırlık Safhası Anketin Uygulanması Araştırmanın Veri Toplama Ve Değerlendirme Safhası Demografik ve Kişisel Özellikler 7.9. KSÜ nün Öğrencilerine Sunduğu Hizmetlere Yönelik Görüşlerin Analizi KSÜ nün Öğrencilerine Verdiği Desteğin Analizi KSÜ nün Öğrencileri İle Olan İletişimine Yönelik Verilerin Analizi KSÜ Öğrencilerinin Örgütsel Bağlılığının Analizi KSÜ Öğrencilerinin Verilen Hizmetlerden Aldıkları Tatmin Derecelerinin Analizi KSÜ Öğrencilerinin Yönetime Bakış Açısının Analizi SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ EKLER v

9 KISALTMALAR LİSTESİ ABD: Amerika Birleşik Devletleri AKÜ: Afyon Kocatepe Üniversitesi ARGE: Araştırma ve Geliştirme BTYK: Bilim Teknik Yüksek Kurulu KSÜ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü TÜBİTAK: Türkiye Bilim Teknik Araştırma Kurulu ÜAK: Üniversitelerarası Kurul YÖK: Yüksek Öğretim Kurumu TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisi WUS: Dünya Üniversiteler Topluluğu vi

10 ÇİZELGELER LİSTESİ SAYFA Çizelge 5.1. Kurum Kimliğinin Tarihsel Gelişimi Çizelge 6.1. Üniversitenin İşlevleri İle İlgili Beş Kurum 23 Çizelge 6.2. Türkiye de Bilim ve Üniversite Siteminin Temel Özellikleri 24 Çizelge 7.1. Demografik Özellikler Çizelge 7.2. Kişisel Özellikler Çizelge 7.3. Öğrencilerin Okumakta Oldukları Bölümden Memnuniyet Düzeyleri. 48 Çizelge 7.4 KSÜ yü Öğrencilerin tercih Etme Nedenleri.. 48 Çizelge 7.5. Ulaşım ve Yemekhane Hizmetlerine İlişkin Genel Görüşler 49 Çizelge 7.6. KSÜ Kütüphanesine ve İnternet-web Sitesine Yönelik Genel Görüşler. 50 Çizelge 7.7. Öğrencilerin Bilgisayar, İngilizce Ders Saatlerine ve Barınma Hizmetlerine Yönelik Genel Görüşleri Çizelge 7.8. KSÜ öğrencilerinin Kültürel Etkinlikler ve Fiziki Mekan İle İle İlgili Genel Görüşleri Çizelge 7.9 KSÜ nün Öğrencilerini İş Dünyasını Tanıtmada Katkısı ve Öğretim Kalitesi İle İlgili Genel Görüşleri. 53 Çizelge KSÜ Öğrencilerine Verilen Burslar ve Konferanslarla İlgili Genel Görüşleri. 54 Çizelge 7.11 Ksü Öğretim Elemanları İle Öğrenciler Arasındaki İletişimle Çizelge 7.12 İlgili Görüşler. 55 KSÜ Öğretim Elemanlarının Öğrenciye Karşı Tutumları İle İlgili Genel Görüşleri. 56 Çizelge KSÜ Öğrencilerinin Üniversitenin Tanıtımı ve Personelin Öğrenciye Tutumları İle İlgili Genel Görüşleri.. 57 Çizelge KSÜ Öğrencilerinin Üniversiteye Olan Güven Duygularıyla İlgili Genel Görüşleri. 58 Çizelge KSÜ Öğrencilerinin Üniversitenin Kültürel Etkinliklerinin Yeterlilik Düzeyi İle İlgili Genel Görüşleri. 59 Çizelge KSÜ Öğrencilerinin Üniversitenin Faaliyetlerinden Duydukları Memnuniyet İle İlgili Görüşleri.. 60 Çizelge KSÜ nün Öğrenci Açısından Algılanışı İle İlgili Genel Görüşler.. 61 Çizelge 7.18 KSÜ Öğrencilerinin Üniversite İle İlgili Genel Görüşler Çizelge KSÜ Öğrencilerinin Öğrenci - Yönetim İlişkisine Yönelik Genel Görüşler Çizelge KSÜ Öğrencilerinin Yönetimle İlgili Genel Görüşleri vii

11 ŞEKİLLER LİSTESİ SAYFA Şekil 4.1. Kurumsal İmaj Oluşturan İç ve Dış Çevre 16 Şekil 6.1. Halkla İlişkiler ve İşlevleri Arasındaki İlişkiler 32 viii

12 GİRİŞ 1. GİRİŞ Kurum ve kuruluşların kamuoyunda nasıl bilindiklerine ve tanındıklarına ilişkin genel yargılar bulunur. Bu yargılar kurumsal imajı oluşturur. Genel anlamda kurumsal imaj; Kişilerin bir kurum hakkında öngörülen algılarının tümüdür. Kurumsal imaj, insanların kurumu nasıl gördüğüdür. İnsanların kafasında oluşan imaj, onların herhangi bir kurum, ürünlerin servisi hakkında bilinçaltında ne bekledikleri veya beklemediklerini eleme işleminden geçiren bir süreçtir. İyi bir kurumsal imaj oluşturmak, hedef kitlelerin o kurumu iyi bir şekilde tanıması, onun hakkında doğru ve olumlu izlenimlere sahip olması ile mümkündür. Bu da kurumların daha saygın ve uzun süre ayakta kalabilmelerini sağlar (Avşar, 2002: 56). Küreselleşme olgusu, tüm kurumları dışa ve rekabete açık bir yapıya dönüştürmeye adeta zorlamaktadır. Bu durum, üniversite gibi eğitim kurumları içinde geçerlidir. Dolayısıyla eğitimi, amaç ve fonksiyon yönünden yeniden gözden geçirmek gerekmektedir. Günümüz eğitim sisteminin, özellikle enformasyon teknolojisinin belirlediği yapısal değişimin yeni koşullara cevap vermesi ve bu süreçlere aynı zamanda katkıda bulunması zorunludur (Oktar, 2004: 83). Eğitim hizmetlerinin bir ülkenin kalkınması için çok önemli olması ve bu hizmetlerin önemli ölçüde pozitif dışsal ekonomi yaratması, bu hizmetlerinin önemli bir bölümünün kamu kesimi tarafından sunulması gerekmektedir. Kamu kesimi tarafından sunulacak olan eğitim ve yüksek öğretim hizmetlerinin daha verimli sonuçlar verebilmesi için kalitesini artırmak şarttır (Sözer, 2002: 42). Bir eğitim ve öğretim kurumu olan üniversiteler içinde bulundukları topluma karşı sosyal sorumluluk görevini üstlenmişlerdir. Bu amaçla üniversiteler öğrencilerine ve öğreticilerine aidiyet duygusunu geliştirmek zorundadır. Yani öğrenci ve öğretim üyesi, üniversite için Benim üniversitem demelidir. Üniversiteli bunu diyemiyorsa o kişide üniversiteli kimliği gelişmemiştir. Bağımsız olan bir üniversite; özgür, özerk ve demokratik ortam oluşturarak kimlik kazandırmak, bir üniversitenin olmazsa olmaz koşuludur (Hatipoğlu, 2002: 15). Öğrenciler için ideal öğrenme ortamı yaratmak amacıyla bilgi ve eğitim teknolojilerinden faydalanılmalıdır. Teknoloji işbirliği içinde öğrenmeyi destekler; problem çözme ve yüksek düzeyde düşünme yetenekleri kazandırır. Bu, aynı zamanda, geleneksel yöntemlerden, yeni sınıf içi sorumluluklar ve rollere doğru yönelmeyi sağlar. Bu yüzden, mesleki gelişim faaliyetleriyle kurumsal ve profesyonel sorumluluk bir araya getirilmelidir (Hatipoğlu, 2002: 15). Bu çalışmanın teorik bölümümde imaj kavramı, markalaşma, kurumsal imaj, kurum kimliği, üniversiteler ve üniversitelerin imajını etkileyen unsurlar üzerinde durulmuştur. Uygulama bölümünde ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin Kurumsal İmajının öğrenciler açısından ölçülmesi amacıyla bir alan çalışması yapılmış uygulamaya bağlı olarak öğrencilerin üniversite hakkındaki görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Çalışmanın amacına ulaşması için, öncelikle birinci bölümde imaj konusu ayrıntılı olarak incelenmiş, ikinci bölümde kurumsal imaj konusu tek bir bölüm halinde irdelenmiş ve açıklanmaya çalışılmış, üçüncü bölümünde kurumsal kimlik üzerinde durulmuş dördüncü bölümde üniversitelerin kurumsal imajı konusunda açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümünde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir alan çalışması yapılmış altıncı bölümde ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 1

13 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR AVŞAR, A., (2002); (Yüksek Lisans Tezi); Bu çalışmada, Kurum imajının oluşmasında halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkisinin nasıl oluştuğu ve kurum imajının oluşmasında halkla ilişkilerin önemi vurgulanmıştır. Rekabet ortamında kurumlar birbirinin benzeri tanıtım yöntemlerini kullanırlar. Burada ayırt edici nokta kurum imajıdır. Kurum imajı sadece mesajın algılanmasını sağlamakla kalmaz aynı zamanda o mesajı sunan kurumun, diğerlerine tercih edilmesine sebebiyet verir. Bu anlamda halkla ilişkiler, uzun vadede olacak kurum imajının oluşumunda kazandıracağı faydalar şu şekilde sıralanmıştır: - Prestij ve Prestijin sağlayacağı faydalar - Ürün ev satışların promosyonu - Çalışanların iyi niyeti - Hedef kitlelerle var olan problemlere karşı önlem alınması ve problemlerin çözümü - Kurum içerisindeki birimlerin iyi niyeti Araştırmanın uygulama kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde gerçekleştirilmiştir ve bu veriler doğrultusunda sosyal bilincin artığı günümüzde, güçlü uzun vadeli bir kurumsal imaj yaratmak için, sosyal sorumluluk anlayışına sahip bir kurum olmak gerekiyor. Sosyal sorumluluk anlayışına sahip kurumlar hem çalışanlar hemde müşteriler tarafından saygıyla söz edilen, güven duyulan kurumlar olarak algılanılıyor. Temiz ve güçlü bir kurumsal imaj, bir ürün veya bölgesel genişleme için stratejik planlama platformu sağlayacaktır. Sonuç olarak, sosyal sorumluluk yoluyla olan güçlü bir imaj, organizasyonların 21.yüzyıla ön sırada girebilmeleri için zorunluluk haline gelmektedir. Artan rekabet ortamında kalite, fiyat ve hizmet kalitesinin kurumları birbirinden farklılaştırıcı faktör olmaktan çıkmakta ve yeterli olmamaktadır. İyi bir kurum imajına sahip olmak için sosyal sorumluluk anlayışına sahip olmak şarttır. BİBER, A., (1998); (Yüksek Lisans Tezi); Bu çalışmada örgütlerin çevresiyle ve kendi içerisinde iletişime daima açık olmasını ve örgütlerin toplumsal sorumluluk anlayışının örgüt imajı üzerindeki etkisi üzerinde durulmuş ve örgütlerin iyi bir imaja sahip olabilmeleri için birtakım önerilerde bulunulmuştur. Bu önerileri şu şekilde sıralayabiliriz: - Toplumsal sistem olarak kabul ettiğimiz örgütlerin varlık nedenleri, sahip oldukları amaçlardır ve bu amaçları arzuladıkları düzeyde gerçekleştire bildikleri sürece işlevselliklerini korur ve yaşamaya devam ederler. - Örgütlerin bu amaçlara ulaşabilmeleri, sistemin önemli bir öğesi olan çevre ile kurulup sürdürülebilecek düzenli ve olumlu ilişkilere bağlıdır. - En genel ifade ile örgüte ilişkin görüşlerin toplamı şeklinde tanımlayabileceğimiz örgüt imajının olumlu olması, örgütsel amaçların gerçekleşmesi sürecinde gereksinim duyulan çevre desteğinin sağlanmasında çok önemli rol oynayacaktır. Örgüt imajı; Ürünle ilgili özelliklerin, örgütsel görünümün, örgüt kültürünün, örgüt ikliminin ve örgütün toplumsal sorumluluk anlayışının toplumda ifadesini bulacağından, örgüte ait bu özelliklerin ve tutumların, olumlu bir imajı destekleyecek biçimde oluşturulmasını sağlayacaktır. Bu çalışmalar sadece halkla ilişkiler biriminin planlayıp yürüteceği çalışmalar olarak değil, halkla ilişkiler öncülüğünde tüm örgüt personelinin katılımıyla sonuç alınacak çalışmalar olarak algılanmalıdır. 2

14 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR SARAÇEL, N., ve Diğerleri (2001); Bu makalede Afyon Kocatepe Üniversitesi nin bir kurum olarak varlığını ve gelişmesini sağlıklı olarak sürdürebilmesi için toplumun onay ve desteğini alması gerektiği ve bu onay ve desteğin üniversite yönetiminin ve faaliyetlerinin çeşitli halk kesimleri tarafından nasıl algılandığına bağlıdır.bu tutum ve beklentiler üniversitenin halkın gözündeki imajını belirleyecektir. Afyon halkının üniversiteyi algılamasının yanı sıra tutum ve beklentilerine ilişkin yapılan araştırma anketi uygulanmış, araştırmaya ilişkin bulgular genel karakteristikler, üniversite anlayışı ve üniversiteyle ilişki düzeyi, üniversitenin Afyon a katkısı, üniversitenin gelişimi, üniversiteye sağlam destek, üniversite yönetiminin karar ve uygulamaları ile üniversiteden beklentileri başlıkları altında incelenmiştir. Araştırmanın sonucu, Afyonluların büyük bir kısmının AKÜ ile herhangi bağlantısının olmadığını göstermektedir. Afyonlular kurulduğundan beri üniversitenin gelişmesinin yavaş olduğunu, ancak son yılarlar da hızlı bir gelişme gösterdiğini düşünmektedirler. Sonuçlar Afyon Kocatepe Üniversitesi nin kurulduğundan bu yana, Afyon halkının gözünde olumlu bir imaja sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede, Afyon halkının bu kurumu benimsediği görülmektedir. Ancak üniversitenin yeterince tanıtılmadığı da anlaşılmaktadır. Afyon halkı üniversitenin olumlu katkılarının farkındandır. Özellikle ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmeye katkısının farkında görülmektedir. Ancak üniversitenin yeterince tanınmadığı hem bu konuyla ilgili soruya yüksek oranda katılmalarından, hemde birçok konuda fikir almamalarından kaynaklanmaktadır. Afyon halkının üniversiteden beklentileri ise, yeni fakültelerin açılması ile daha geniş bir örgütsel yapıya kavuşacağı ve diğer yandan daha fazla araştırma yapılarak, Afyon un gelişmesine katkılarını daha somut olarak artırmasını vurgulamaktadır. TURGUT, A., (2003); (Yüksek Lisans Tezi ); Bu araştırmada amaçlanan, hastanelerde imaj ve imaj geliştirmenin önemi ve halkın gözünde hastane imajının ölçülmesi ve geliştirilmesi için neler yapılabileceğidir. Daha iyi bir hastane imajının yaratılabilmesi için günümüzde olan değişikliklere ayak uydurmak gerekir. Seçim yapmakta zorlanan kitleler sağlık hizmeti sunan işletmelerin hızla artması sonucunda birbirinden farkı olamayan seçenekler arasında kalmış ve karar vermede daha çok ve deneyimlerine göre davranmaya başlamıştır. Buda hastane imajı oluşturmada hedef kitlelerin duygusal ihtiyaçlarına önem verilmesi gerektiğini gündeme getirmektedir. Böylece soyut imaj adı verilen hedef kitlelerin duygularıyla oluşan bir imaj türü daha ortaya çıkmıştır. İşte günümüzde güçlü bir kurum imajı böyle sağlanabilir. Yani iç imaj, dış imaj ve soyut imaj oluşturarak olabilir. Hastane yönetiminin görevi; müşteriye daha iyi ve daha fazla değer sunmanın yollarını bulmaktır. Bu amaçla hastaneler kendilerine iki önemli soruyu sormaları gerekir. Bunlardan birincisi; müşteri değerini artırmak için ne yapılmalıdır? Ve ikincisi; Bunu nasıl rakiplerden daha iyi yapabiliriz? Sorularıdır. Hastanelerde uzun süreli bir kurum imajı oluşturmak için, sosyal sorumluluk anlayışına sahip işletme olduklarını her faaliyetlerinde göstermeleri gerekmektedir. Bunu için tıbbi atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi, mevcut binaların ısı, ışık, gürültü ve sağlığa uygunluk koşullarının durumu, sağlık ve iş güvenliği risklerinin azaltılası, mümkün olduğunca geri dönüşlü malzeme kullanılması, sivil toplum kuruluşlarına aktif katılım örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla iyi bir hastane imajına sahip olmak, sosyal sorumluluk bilincine sahip bir işletme olmasına bağlıdır şeklinde özetlenebilir. 3

15 İMAJ KAVRAMI VE KAPSAMI 3. İMAJ KAVRAMI VE KAPSAMI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin kurumsal imajının öğrenci gözünde ölçülmesine yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada öncelikle imajın tanımı ve kapsamı, imaj çeşitleri, imaj ve marka imajı arasıdaki benzerlikler ve farklılıklar ele alınacaktır. Bu amaçla da öncelikle imajın tanımından başlamakta fayda görülmektedir İmajın Tanımı İmaj, zihinlerdeki çağrışımlar, hisler, tutumlar ve izlenimler ile bunların olumlu veya olumsuz değerlendirmelerinden oluşur; akla gelen özet-resim ya da sembolik anlamdır. İmaj, bireyin zihninde yarattığı ve gelecekte olmasını çok istediği durumun, amaç ve değerlerin gerçekleşmesi halinde neler olacağının resmidir (Avşar, 2002: 52). İmaj, tüketicilerin bir kurum hakkında öngörülen algılamalarının tümüdür. Tüketicilerin kafasında oluşan imaj, onların herhangi bir kurum ya da ürün veya servis hakkında bilinçaltında ne beklediklerini veya beklemediklerini elemeden geçiren bir unsurdur (Avşar, 2002: 52). İmaj kavramı kendisine olumlu ve olumsuz yönden yaklaşılmış, üzerinde farklı tanımların yapıldığı bir konu olmuştur. Konuya olumlu yaklaşanlar, imajı başarılı olmanın kilit noktası olarak tanımlarken, olumsuz düşünceye sahip olanlar imajın sahte, gerçekçilikten uzak ve yapay özellikler ya da davranış kalıpları içine girerek oluşturulduğu görüşünü savunurlar (Avşar, 2002: 52). İmaj kavramına hangi bakış açısından bakılırsa bakılsın, bilinmesi gereken nokta bir mal ya da hizmetin satışında, kurumun çevresinde tanınmasının da ve kişinin kariyerinde hedeflediği konuma gelmesinde imajın çok büyük rolü vardır. Bu doğrultu da yaklaşıldığında imaj; Bir kişi ya da kurumun, diğer bir kişi ya da kurumların zihninde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu, sunulan hizmetle ilgili personel, kullanılan araç gereçler ve çevresi hakkındaki fikirler, anlayış ve değerler şeklinde ifade edilebilmektedir (Gümüş, 1997: 124). En genel ifade ile imaj, herhangi bir kişi, kuruluş ya da durum hakkında tüm görüşlerin toplamı alarak ifade edilir. Kendiliğinden oluşması yerine oluşturulması çabası imagoloji, imaj yöneticisi gibi kavramları da literatüre kazandırırken, imaj yönetisi sayıları giderek artan medyanın da etkisi ile popüler bir meslek haline gelmiştir. Kişi ya da kurum ile ilgili görüşlerin ve düşüncelerin oluşturulması çabası olarak tanımlanan imaj yaratma, medya kurallarına uygun görüntü oluşturulması ile başlayan, davranış ve düşünce biçimi ile tanımlanan bir süreçtir (Kozanoğlu, 1994: 97). Çeşitli kültürel etkinlikler, reklam ve tanıtım faaliyetleri, medya vasıtası ile elde edilen bilgiler kişinin bilgilenme düzeyini meydana getirir. Bireyin belli bir konu, kişi ya da nesne hakkında değerlendirmelerinden oluşan yargılar ise, kişinin algılama sürecinin belirleyici öğesidir. Yargılar, bilgilenme düzeyi ve olanaklar-hizmetler algılama sürecinden geçer ve kişinin herhangi bir konu, kurum ya da kişi hakkındaki genel yargısını oluşturur ve buda imajdır (Tolangüç, 1992: 12) İmaj Çeşitleri İmaj gerek kişisel gerekse örgütsel olsun kişinin iş yaşantısının şekillenmesini sağlayan bir parçadır. Dolayısıyla insanları etkilemek için imaj unsurundan faydalanılır. Bu kişisel imaj olabileceği, örgütsel imajda olabilir. Kısaca imaj çeşitlerini tanımlayalım: 4

16 İMAJ KAVRAMI VE KAPSAMI Kişisel (Profesyonel) İmaj Kişisel imaj; kim olduğunu ne yapıldığını, yapılan işte ne kadar başarılı olduğunu anlatmaya yarar ve üç öğenin birleşimi sonucunda ortaya çıkar. Bunlar kişinin kendisini içeriden nasıl gördüğü (öz imaj), başkalarının kişiyi dışarıdan nasıl gördüğü (algılanan imaj) ve kişinin kendisini nasıl görmek ve başkalarına nasıl görünmek (istenilen imaj) isteğidir (Ker, 1998: 28). Profesyonel İmaj, bir iletişim aracıdır; kim olduğunu, ne yapıldığını, yapılan işte ne kadar başarılı olunduğunu anlatmaya yarayan bir reklam panosudur. Başarılı imaj çalışmalarının özünü kişinin gerçekte kim olduğunun yansıtılması ve bununda içinde bulunulan ortam ve kültüre uygun olması gerekir (Linkemer, 1993: 13 14). İş dünyasında yükselme ve başarıyı etkileyen profesyonel imaj üç öğenin birleşmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu öğeler (Mather, 1996: 15 18): - Öz İmaj: Kişinin kendini nasıl gördüğü ile ilgilidir. Geçmiş deneyimleri sonucunda kişinin kendisini tanıması sonucu oluşur. - Algılanan İmaj: Başkalarının kişiyi nasıl gördüğü ile ilgilidir. Çoğunlukla başkalarından gelen yorumların değerlendirilmesi sonucunda oluşur. - İstenilen İmaj: Kişinin kendisini nasıl görmek istemesinin yanı sıra başkalarının da kişiyi nasıl görmek istemesinin birleşimidir. İnsanlar kariyerlerini geliştirmelerinin, arzuladıkları konumlara gelmelerinin, ön önemli nedenlerinden birisi, kişisel tarzlarının insanlar üzerinde bıraktığı etkinin farkında olmamaları ya da etkinin yetersiz kalması etkili imaja sahip olmamalarından kaynaklanır. Görünüş konuşma kalıpları, tavır ve davranışlar neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Yani bu bağlamda hızla ilerleyen iş yaşamında ilk göze çarpan ilk izlenimdir. Günümüzde şirketler ve kişiler giderek artan bir hızla, eskiden beri bilinen ancak önemi yeni anlaşılan İlk izlenim sonuna kadar sürer yaklaşımını dikkate alarak faaliyetlerini düzenlemektedirler. Bu noktadan yola çıkarak olumlu bir ilk izlenim, etkisini ilişki sürdüğü sürece göstermektedir. Aynı zaman olumsuz bir ilk izlenim kötü olarak akıllarda yer etmekte ve kişiler arasındaki iletişimde önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır (Ker, 1998: 26) Ürün İmajı Özellikle piyasaya yeni girecek olan malların tanıtımında etkin olan ürün imajı, kamuoyunda pek fazla tanınmayan bir kuruluşun da ürettiği ürünle alanında oldukça iyi bir imaj edinmesine katkıda bulunur (Peltekoğlu, 1998: 281). Ürün imajı marka imajı ile çok benzese de aynı değildir. Marka genel anlamda bir kurumu da içine alabileceği gibi bir üründe alabilir. Dolayısıyla daha geniş kapsamlı bir ifadedir Kurumsal İmaj Kuruluş veya firmanın dışa yansıyan görünüşü adlandırılabilir ve işletmenin kamuoyu ile olan ilişkilerinde önemli bir yer tutan kurum imajı, marka imajını etkileyen bir unsurdur. İşletmelerin Çeşitli kitlelerin zihninde yarattığı resim olarak da tanımlanan 5

17 İMAJ KAVRAMI VE KAPSAMI kurumsal imaj işletmenin görünüşte birbiriyle ilgisi olamayan parçalarını da bir araya getirir. Kurum İmaj bütünsel bir algıdır ve kendi içinde iki türlü imajın etkili kullanımı ile desteklenir. Kurum imajının bu yönünü; hedef kitlede oluşan duygusal ve estetik izlenimlerin bir toplamı olan marka imajı, diğer yönünü ise kurum imajını destekleyen ve kuruluşların gidişatını doğrudan etkileyen Profesyonel imaj oluşturur (Ker, 1998: 26) Algılanılan İmaj Bir girişimcinin kendi firmasını görme ve değerlendirme olarak tanımlana bilen bu imaj türü, bir tasarımcının kendi yarattığına bakışı veya kişilerin kendi çocuklarını değerlendirmesine benzemektedir. Burada kurum kendi içerisinde örgütün yapısından iletişimine, örgüt kültürüne, yabancılara bakış açısına ve yaratıcılığa kadar her şey algılanılan imajı etkiler (Okay, 2002: 32) Marka İmajı İmajın en yaygın türü olup genellikle günlük gereksinimlerimizin karşılandığı markalardır. Marka imajı doyuma ulaşmış bir pazarda, ürün ve hizmetin diğerlerinden sıyrılması ve ön plana çıkması açısından çok önemlidir. Lüks mallar ve otomobil markaları ve yatırım malları bir imaja sahiptir (Okay, 2002: 32). Marka imajını daha iyi tanımak için öncelikle markayı bilmek gerekir bu amaçla markanın tanımı ve kapsamı yapılmıştır. Marka, Mal ve hizmetlerin kimliğini belirleyen, malları ve hizmetleri rakiplerinden ayırt etmeye yarayan karakter, kişilik kazandırmaya yarayan semboller olarak tanımlanır (Czinkota, 1997: 230). Marka, bir satıcının veya bir grubun mal ve hizmetlerinin belirlenmesini ve onların rakiplerinin mal ve hizmetlerinden ayrı tutulmasını sağlayan isim, terim, işaret ve sembollerdir. Gerçekte bir marka, özünde bir satıcının kimliğini belirler O bir isim olabilir veya bir tanıtım işareti bir logo veya bir diğer sembol olabilir. Ticari işaret kanununa göre satıcı, marka adını daima olarak kullanabilir. En iyi markalar beraberinde bir kalite garantisini de getirirler. Eğer bir şirket markayı sadece bir isim olarak ele alırsa yanılır Örneğin Mercedes markası daime yüksek ihracat ve yüksek manevra kabiliyeti ile tanınmıştır eğer ucuz araba üreten bir firmanın Mercedes adını kullanması Mercedes in yıllarca çalışarak elde ettiği değer ve adını sulandırmak olur (Kotler, 2000: 404). Marka çeşitli kısımlardan oluşmaktadır. Marka adı olarak ifade edilen, markadan daha dar kapsamlı ve sözle söylenen kısımdır. Marka sembolü ise, markanın gözle görülen fakat sözle söylenemeyen kısmıdır (Mucuk,1998: 150). Marka İşareti, markanın gözle görülebilen şekilli kısmıdır. Marka işareti renk, sembol, dizayn, renklendirme veya harfler olabilir (Tek, 1997: 352). Marka genel olarak; bir isim, terim, sembol veya özel bir dizayn veya bunların kombinasyonu olarak tanımlana bilir (Stanton, 1981: 195). Herhangi bir mal veya hizmetin markalanmasına karar verildiğinde önemli olan bir konuda ürün veya hizmetin marka ismini seçmektir. Marka isminin seçiminin de ürünün isminin ne olacağı da önemli bir konudur. Marka isminin seçiminde ürünün faydaları, hedef pazarın özellikleri ve pazarlama stratejileri hesaba katılmalıdır. Çünkü uygun stratejilerle desteklendiği takdirde ürün pazarda tutunabilir (Özer, 1999: 27). 6

18 İMAJ KAVRAMI VE KAPSAMI Bazı işletmeler marka ile kurumu özdeşleştirmektedirler bazıları ise ayrı ayrı olarak imaj oluşturmaktadır. Bu yüzden bazen kurum imajı ile marka imajı birbirine karıştırılabilir. Marka, bir ürün veya hizmetin işletmeyi hatırlattığı zaman tüketicilerin zihninde belireni düşünmesinin tamamıdır.zihindeki bu canlandırma veya göz önüne getirme, çeşitli işaretler aracılığıyla bir araya getirilebilir. Örneğin sembolik bir desen, renkleri bakımından dikkat çeken bir ambalaj veya sadece bir isim olabilir (Toubeau, 1971: 58). İşaretin algılanması bir fikirler çağrışımı meydana getirir. Tüketiciler, bu işaret ile ürün veya işletme arasıda bir ilişki kurar. Mesela ürünün işareti tüketicinin aklına ürün, sağlıklı, güzel veya bunların tersi olarak anlam yükleyebilir. Kurum için ise ciddi, yeniliğe açık veya muhafazakâr bir işletme olarak düşünülebilir. Kurum imajını açıklarken marka imajındaki ürün kelimesini kurum sözcüğü ile değiştirmek yeterli olacaktır, yani kurum imajı; bir kuruluşun ya da kişiler grubunun bir kuruma gösterdiği duygusal olduğu kadar rasyonel bağdaşmaların bütünü olarak tanımlanmaktadır (Peltekoğlu, 1998: 288) Marka İmajının Kurucu Unsurları Çok karmaşık bir konu olan marka imajı kavramı, çoğunlukla bir görünüş meselesi olarak ele alınmalıdır. Bir marka imajının kurucu unsurları şunlardır: 1-Duygu Bağlantıları Bir ürün ile tüketici arasındaki duygusal bağdır ve marka imajının ortaya konması bakımından önemlidir. Örneğin öğrencilik yıllarında ziyaret ettiğimiz ve olumlu imajı olan bir fabrikaya ilgilendiğimiz bir konuda bilimsel bir çalışmada yardımda bulunan veya hayırseverlikte bulunan bir firmaya karşı sempatide buluna biliriz veya çocukluk yıllarımızda satın aldığımız bir şekerlemeyi daha sonraki yaşantımızda bizim çocukluk yıllarımızı anımsattığı için satın alabiliriz. Önemsizde olsalar bazı olaylar belli bir işletmeye veya firmaya karşı yakınlık ve sevgi duymamıza yol açmaktadır. Bütün bu örnekler, bir ürün veya işletme hakkındaki düşünce ve yargılarımızın duygusal hayatımızın etkisi altında olduğunu açıkça göstermektedir. (Toubeau, 1971: 58). 2-Değerlerle Olan Bağıntı Bir marka imajını iyi veya kötü olarak nitelendirmemiz işletmenin veya ürünün özellikleri değildir. Bu özellikler ile bizim benimsemiş olduğumuz değerler arasındaki bağdır. Belli bir otomobilin sağlamlık ve ağırbaşlılık bakımından tam anlamıyla garantili bir otomobil olduğunda herkes fikir birliğine varabilir ama bu aynı otomobilin marka imajının herkes tarafından iyi bir imaj olarak kabul edilmesi demek değildir. Ancak ahlaki değerlere önem verenler tutumluluk ve sadelik gibi düşünecektir. Sosyal değerlere önem verenler ise (Meşkini herkese göstermeye meraklı olanlar veya ilgi çekmeyi isteyenler) ise, bu marka imajını kötü olarak düşüne bilirler (Toubeau, 1971: 59). Hayat standartları yükseldiği ölçüde, tüketicinin yaptığı seçimlerde bu değerlerin daha da belirleyici rol oynadığı görülmektedir. Marka imajı sayesinde ürünün, bu ürünü kullananların inceliği kozmopolitliği ile ilişkili hale getirilerek, rakiplerinden daha pahalıya satılabilir. 7

19 İMAJ KAVRAMI VE KAPSAMI 3-Yaşanmış Tecrübeler ve Ün Kavramı Bir ürünü satın aldığımızda elde ettiğimiz tecrübe, bu tecrübenin iyi veya kötü olmasına göre, bu ürün veya işletme hakkında iyi veya kötü bir imaj ortaya çıkarır. Böylece bundan sonraki davranışlarımız geçmişteki tecrübelerimiz tarafından belirlerinmiş olur. Geçmişteki tecrübelerimizi, çevremizdeki insanlara da açıklarız. Böylece Bir ürünün ya da işletmenin ünü gelişmeye ve yayılmaya başlar. Ün, soyutlanarak tek başına ele alınması güç bir kavramdır. Çünkü ün marka imajına tekabül eder; ama onunla bir ve aynı değildir. Ünün taşıdığı temel, özellik sürekliliği ve dayanıklılığıdır. Mesela, bu ünün kusurlar ortadan katlıktan sonra bile aynı ünün devam ettiği görülür. Çünkü ün refleks şeklinde tekrar edilen basmakalıp bir düşünceye benzer. Bu yüzden kötü bir ünüm yarattığı olumsuz bir durumu ortadan kaldırmak güçtür (Toubeau, 1971: 60) Marka Kişiliği Marka kişiliği kavramı ilk olarak 1973 yılında S. King tarafından tanımlanmaya çalışılmış genel bir ifadeyi içeren bu tanımın ardından 90 lı yıllarda en uygun halini almıştır (Tığlı, 2003: 68). Marka Kişiliği tüketicilerin çeşitli markaları birbirinden ayırt edebilmesini sağlayan kişilik özelliklerinin çeşitli markalara atfedilmesi ile yaratılır. Çünkü ürünün nitelikleri güçlü bir marka inşa etmek ve bunu hedef pazarda yetiştirmek için yeterli olmayabilir. Kısacası marka bir kişi olsaydı nasıl bir kişi olurdu? Sorunun cevabını bulmaya yöneliktir (Tığlı, 2003: 68). Kimilerine göre marka kişiliği markanın fiziksel ve fonksiyonel niteliklerinden sonra markanın üçüncü bir boyutu olarak görülmektedir. Marka imajı ve kullanıcı imajı ile marka kişiliği karıştırılabilir. Ancak marka imajı; tüketicilerin markalarının sembolik değerlerinden türettikleri, markanın nitelik ve çağrışımlarının insanlar tarafından nasıl algılandığı ile ilgilidir. Marka kişiliği ise üretici firmanın kendini rakip firmalardan nasıl ayırt edici olarak konumlandırmalarında işe yarayan bir elemandır. Firmalar markaya yükledikleri kişilikleri tutundurma faaliyetlerinde ve özellikle de reklamlarda vurgulayacaklardır. Marka kişiliği tüketici için ürünün görsel anlamını artırır. Tüketiciler farklı ürün kategorilerinde farklı kişiliklere sahip markalara ilgi duyabilirler. Marka kişiliği tüketici için ürünün kişisel anlamını artırır ve tüketicinin ürünü ile özdeşleşmesini sağlar. Markalar hangi kişilik özelliklerine sahip olabilirler? 1997 da yazılan Jennifer Aaker in bir makalesine göre marka kişiliğinin beş temel boyutu vardır (Aaker, 1997: 409). Samimiyet: Mütevazi, dürüst, sağlam, aile yönlü, arkadaş canlısı(örneğin Kodak, Nesle) Coşku: Cesur, heyecanlı, kışkırtıcı, sıra dışı, canlı, artistik, çağdaş, yenilikçi(örneğin Benetton, Absolut, Diesel) Ustalık: Güvenilir, uzman, zeki, başarılı, ciddi, bilimsel, çalışkan(örneğin CNN, IBM) Seçkin: Üst sınıf, cazip, feminen, düzgün, gösterişli(örneğin Mercedes, Lancome) Sertlik: Dışsal, sert, güçlü,(örneğin Nike, Gillette) Bu boyutlara ait sıfatlar bazen birlikte markanın kişiliğinde yer alabilir. Örneğin bir marka hem mütevazi hem de lider olabilir. Başka bir marka ise sadece güçlü olabilir. Marka kişiliğini ortaya çıkarmak için işletmeler markaları bir insanmış gibi düşünerek sorular hazırlarlar. Örneğin Marlbora nın imajını ölçmek için Marlbora erkeğini nasıl bir erkek? Nelerden hoşlanır, fiziksel görünümü nasıldır? Gibi sorular sorularak toplumun onaylayıp onaylamadığı test edilebilir (Aaker, 1997: 410). 8

20 İMAJ KAVRAMI VE KAPSAMI Marka Tercihi Üzerinde Reklamın Rolü Marka tercihinde konusunda reklamın çok önemli bir etkisi olduğu tartışılamaz. İyi bir reklam kötü bir malı sattırabilir fakat kalıcı olması kalitesine bağlıdır. Belli bir markaya yönelik reklam çalışmaları dikkate alındığı zaman reklamların alternatiflerin fazla olduğu durumlarda ortaya çıktığını görmekteyiz. Farklı bir ifade ile benzer niteliklere sahip olmakla birlikte çok sayıda mal ve hizmetin olduğu rekabetin yoğun olduğu ortamlarda reklam farklı markalar ve imajlarla kendilerine sunulmakta ürün ve markalar arasından tercihlerini rasyonel bir biçimde belirlemeye çalışan tüketicilerin elde etmeyi umdukları fayda ile ödemeye hazır oldukları bedel arasında denge kurmalarına yardımcı olur. Bu yüzden marka tercihi öncesinde satın alma sonrası ekonomik ve psikolojik baskıyı en az düzeyde tutabilecektir (Güneri, 1998: 4 8). Tükenicilerin marka tercihlerine ilişkin tutumların belirlenmesi hedeflendiğinde reklamın üç hedefi olduğu söylene bilir. Bunlar: 1. Hedef tüketicilerde yeni bir tutum olarak geliştirmek 2. Hedef tüketicilerin belli bir markaya olan isteklerinin şiddetini artırmak 3. Hedef tüketicilerin belli bir markaya var olan tutumlarını değiştirmek Yukarıda sayılan hedeflere ulaşıla bilinmesi için tutumların belirlenmesi için yapılacak reklam kampanyalarında iki farklı strateji benimsenebilir; a) Adaptasyon Stratejisi: Hedef Kitlenin istek, ihtiyaç ve beklentileri belirlenerek ürün veya markaya ilişkin mevcut tutumların geliştirilmesi veya yeni bir tutum yaratılması b) Değişim Stratejisi: Tüketicilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerini çeşitlendirmek suretiyle X markasından Y markasına doğru yönelmenin sağlama stratejisidir. Bütün bu yapılanmalar dikkate alındığında marka tercihlerinin belirlenmesinde iletişim gücü ön plandadır. Bu bağlamda reklam sadece yeniliklerden haberdar olma hem de yeni ürünleri tanıtma bakımından hafızamızda canlı tutmamızı sağlar. Kampanyada neyin nasıl söyleneceğinin bilinmesi, söyleneceklerin belirlenmesi ve en doğru cevabın alınabileceği kişiler olması nedeni ile hedef kitleleri iyi tanımak büyük önem taşır. Nasıl söylendiği ne söylendiği kadar önemlidir bu yüzden yaratıcılık büyük önem taşır. Marka reklamının tarzı ve nasıl yapılacağı sadece reklam gurubunun kalitesi ile sınırlı değildir aynı zamanda süreklilik getirmesi gerekir. Gerçekten bir işletmenin bir imaj kampanyasına gerek duyup duymadığını belirlemek için kampanya öncesinde ve sonrasında araştırmalar yapılmalıdır. İyi bir imaj kampanyasında gerçek olmasa bile, hedef kitlenin gerçek olarak algıladığı şeylerin işletmenin imajını oluşturduğu unutulmamalıdır (Peltekoğulu, 1998: 290) Yabancı İmaj Diğer kişilerin zihnindeki görünüş ve düşünceler olan yabancı imaj, kuruluşun kendi algıladığı imajın tersi olarak düşünülmektedir. Kuruluş kendi imajını belirlerken objektif olamayabilir bu yüzden yabancı imaj onun kendisini düzeltmesi açısından olumu sonuçlar verebilir (Okay 2002: 154).Ürün ve hizmetlerin gerçekleşmesi ile doğrudan ilişkisi olmayanların sahip olduğu yabancı imaj, güçlü markalarda kuruluşun kendini algılayış biçimi ile örtüşmektedir (Peltekoğlu, 1998: 281) Mevcut İmaj Kurumun bugün ki görünümü olarak tanımlanabilir. Mevcut imajın durağan mı yoksa değişken mi olduğunu ve zamana uyma zorunluluğunu anlamak için analizler 9

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

MARKA KİMLİĞİ ve MİMARİSİ

MARKA KİMLİĞİ ve MİMARİSİ MARKA KİMLİĞİ ve MİMARİSİ MARKA KİMLİĞİ VE ÖĞELERİ Kimlik, markayı diğerlerinden ayırt eden, markanın ethos, hedef ve değerlerini yansıtan farklılaştırıcı çerçeve olarak tanımlanır. Kimlik yaklaşımında

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

Marka İletişimi ve Pazarlama

Marka İletişimi ve Pazarlama Marka İletişimi ve Pazarlama F. Meriç Dirik Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş. meric.dirik@mikrobilgi.com.tr Marka: Ürünün ruhu Marka İletişimi: Ürünün hayatı Pazarlama: Ürünün sosyal hayatı Reklam: Ruhunu

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 4. Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik 1 5. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8)

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8) SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 8) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Sponsorluk 2. Sponsorluğun yapısal unsurları 3. Sponsorluğun temel özellikleri 4. Sponsorluğun gelişme

Detaylı

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Hizmet Pazarlaması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Hizmet Pazarlaması - Giriş Alvin Toffler Üçüncü dalga 1980 li yıllar Arz talep dengesindeki bozulma Yıkıcı rekabet

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Tüketici

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

Müşteri Memnuniyeti Olimpiyatları

Müşteri Memnuniyeti Olimpiyatları Müşteri Memnuniyeti Olimpiyatları Performansın Geliştirilmesi ve Ödüllendirme Programları Müşteri Memnuniyeti ve Gizli Müşteri Sonuçlarının Entegrasyonu Daha iyiye ulaşmak için ödül rekabete teşvik eder

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Pazarlama Araştırması. Doç. Dr. Mehmet BAŞ

Pazarlama Araştırması. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Pazarlama Araştırması 2016 1 Pazarlama Araştırması Bir karar almadan önce o kararla ilgili birtakım verilerin toplanması ve onun ışığında o kararın desteklenmeye çalışılmasıdır. 2 Pazarlama Araştırması

Detaylı

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli)

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Genel Bilgiler - KalDer Yapı ve çalışma tarzı Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

Tedarikçi Seçimi Marka Ve Pazarlama. Ufuk Peker

Tedarikçi Seçimi Marka Ve Pazarlama. Ufuk Peker Tedarikçi Seçimi Marka Ve Pazarlama Ufuk Peker Kişisel Etkinlik Özbilinç Özyönetim Özmotivasyon Ne Görüyoruz? Ekip Olma Strateji Planlama Kendimizi Yönetme Bir şeyi yapabileceğimize veya yapamayacağımıza

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış; bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Ne kadar kaliteli ve ekonomik üretim yapılırsa yapılsın üretilenin alıcısının bulunup, üretilen hakkında

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı..

Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı.. Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı.. Markalarının hemen hemen herkes tarafından bilindiği, ürünle duygusal bağın en somut

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ

STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ: STRATEJİK NİYET ANALİZİ STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ VİZYON-MİSYON AMAÇLAR-HEDEFLER STRATEJİLER, POLİTİKALAR, TAKTİKLER PLANLAR, PROGRAMLAR, BÜTÇELER VİZYON ve MİSYON VİZYON

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü 5.Ders Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü överek kapı kapı dolaşarak satış yapanları akla

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretim Sistem Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sait Türkan

Açık ve Uzaktan Öğretim Sistem Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sait Türkan Açık ve Uzaktan Öğretim Sistem Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sait Türkan Sunumun Amacı Açık Eğitim ve Uzaktan Öğretimde Kalite ve Sistem Kavramlarını Tartışmaya Açmak Açık ve Uzaktan Öğretim Sistem Tasarımını

Detaylı

- Müşteri odaklı hizmet üretmek ve müşterilerle etkili iletişim kurma yöntemleri konusunda bütünsel bir bakış açısına sahip olacaklar,

- Müşteri odaklı hizmet üretmek ve müşterilerle etkili iletişim kurma yöntemleri konusunda bütünsel bir bakış açısına sahip olacaklar, İşletme ve yöneticilerine koçluk danışmanlık hizmetleri Bu program sonunda katılımcılar; - Hizmet sektörünün ve mağazacılığın özellikleri, hizmette ve müşteriye yaklaşımdaki değişmeler ve geleceğin mağazacılık

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR

ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR Yönetim düşünce ve yaklaşımlarını üç genel gruplama ve bakış açısı içinde incelemek mümkündür: -Postmodernizm bakış açısının gelişmesi -Yönetim

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Hizmet Pazarlaması. Umut Al BBY 465, 4 Kasım 2014

Hizmet Pazarlaması. Umut Al BBY 465, 4 Kasım 2014 Hizmet Pazarlaması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Hizmet Pazarlaması - Giriş Alvin Toffler Üçüncü dalga 1980 li yıllar Arz talep dengesindeki bozulma Yıkıcı rekabet 1990 lı yıllar yeniden yapılandırma

Detaylı

Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı; reklamı, doğrudan pazarlamayı, halkla ilişkileri, promosyonu, araştırma ve ölçümlemeyi ayrı ayrı ama bir

Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı; reklamı, doğrudan pazarlamayı, halkla ilişkileri, promosyonu, araştırma ve ölçümlemeyi ayrı ayrı ama bir BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ NEDİR? Bütünleşik pazarlama iletişimi kavramı; reklamı, doğrudan pazarlamayı, halkla ilişkileri, promosyonu, araştırma ve ölçümlemeyi ayrı ayrı ama bir orkestra ahengiyle

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Konumlandırma

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2014 İLETİŞİM VE ALGI YÖNETİMİ Yalçın DOĞANAY yalcindoganay61@gmail.com Ders Öğretim Görevlileri

Detaylı

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi Müşteriyi memnun ettiler, zirveye çıktılar 81 ilde, 6 bin 130 tüketici ile bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yapılarak hazırlanan Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2011 yılı 1. çeyrek sonuçlarına

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Açık, ölçülebilir hedefler başarının göstergeleridir. Yüksek performanslı kuruluşlarda ölçüm bir yaşam biçimidir. Ve lider bu ölçümleri yüksek performanslı

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Rafine. 360 Hizmet Özünde tutku var. Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi. İşi bilen yapar! Farabians Strategy #araştır. Rafine Video #derinleş

Rafine. 360 Hizmet Özünde tutku var. Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi. İşi bilen yapar! Farabians Strategy #araştır. Rafine Video #derinleş Rafine Hızlı Güçlü Sanatsal Yenilikçi Sektörel Reklam Ajansı Rafine; mobilya sektöründe uzmanlaşan kadrosuyla, sektörel hizmet veren bir reklam ajansıdır. 20 yıllık Mobilya Sektörü tecrübemize güveniriz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 iv İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER i ii iii iv ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 vii BİRİNCİ BÖLÜM MARKA KAVRAMI 1.1 GENEL OLARAK MARKA KAVRAMI 3 1.1.1. Marka Kavramının Tarihçesi 3 1.1.2. Marka Kavramının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... x x GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI 1. Marka Kavramı ve Tanımı... 3 2. Markanın Tarihçesi... 5 2.1. Markanın Dünya

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

HEDEF KİTLE. Faaliyetleri ile kurumu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi olası kitleye hedef kitle diyoruz.

HEDEF KİTLE. Faaliyetleri ile kurumu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi olası kitleye hedef kitle diyoruz. HALKLA İLİŞKİLER HEDEF KİTLE Hedef Kitle: Kuruluşun dikkate alması gereken, ortak beklentileri olan, kuruluşla doğrudan ya da dolaylı bağı olan insan toplulukları olarak tanımlanmaktadır. Faaliyetleri

Detaylı