T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT 2006

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT 2006

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI LALE ÖRER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No : Bu Tez 06/02/2006 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım... Doç. Dr. HALUK ALKAN ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HTUÖZETUTH YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL Yıl : 2006 Sayfa: 74 Jüri : Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL : Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN : Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ Genel olarak eğitim ve özellikle üniversite eğitimi ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biridir. Bilginin önemi arttıkça eğitim ve özellikle yüksek eğitim bundan payını almıştır. Bu bağlamda üniversite, olumlu bir toplumsal değişim aracıdır. Küreselleşme ile birlikte üniversitelerin ulusal ve uluslararası alanda rekabete açılmaları; gerekli altyapı, eğitime uygun fiziki mekânlara sahip, toplumsallaşmaya katkı sağlayacak sosyal hizmet birimleri ve nitelikli öğretim elemanları olan bir üniversite imajı yaratmak kaçınılmaz olacaktır. Rekabete dayalı bir yapılanmayı göz önünde bulundurduğumuzda üniversitelerin kurumsal imajının hedef kitleler tarafından tercih edilme yönünü ortaya çıkarmış olacağız. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin öğrenciler tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi üniversitenin kurumsal imajını da ortaya koyacaktır. Bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin öğrenci açısından nasıl bir imaja sahip olduğunu ölçmek ve öğrencilerin kurumsal imaja yönelik algılamalarını ortaya çıkarmaktır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF dördüncü sınıf öğrencilerini kapsayan çalışmanın sonuçlarına göre; kurumsal imaj, hizmetler ve öğretim elemanları ile iletişim boyutunda olumlu algılamalara sahip olduğu fakat sosyo kültürel etkinliklerin azlığı, kendisini çevresine yeterince tanıtamaması gibi olumsuz algılamalara da sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Olumsuz algılamaların giderilmesi ve olumlu algılamalarında güçlendirilmesi amacıyla birtakım önerilerde bulunulmuştur. KSÜ nün öğrencileri açısından pozitif bir imaja sahip olması çok önemlidir. Bu sebeple, kurumsal imajını belirleyen unsurlar üzerinde daha fazla durulmalı ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi hedef kitlesi olan öğrencilere karşı kendisini daha iyi tanıtmalıdır. Anahtar Kelimeler: Üniversite, İmaj, Kurumsal İmaj, Üniversite imajı, Eğitim i

5 DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM HTUABSTRACTUTH MA Thesis THE MEASUREMENT OF KAHRAMAN SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY IMAGE IN THE VIEW OF STUDENTS: AN EMPIRICAL STUDY Supervisor: Assistant Prof. Dr. Salih YEŞİL Year : 2006, Pages:74 Jury : Assistant Prof. Dr. Salih YEŞİL : Assistant Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN : Associate Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ In general education, especially university education is one of the most important indicators of the countries development level. The role of education, particularly university education has become very important considering the increased importance of knowledge. In this respect, the university has become a social change agent In order for university to compete at national and international levels, they need to create an image with high quality social and psychical facilities along with faculty and administrative staff. The student will make their decisions about universities on the basis of institutional images that universities reflect. This study aims to measure and evaluate the image of Kahramanmaraş Sütçü İmam University in the view of fourth year students from the Faculty of Economics and Administrave Sciences. The results indicate that students have both negative and positive perception about the different aspect of institutional image of the university. Keywords: University, Image, Institution Image, University Image, Education ii

6 ÖNSÖZ Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin kurumsal imajını ortaya çıkarmaya ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin öğrenci gözünde nasıl algılandığını ölçmeye yöneliktir. Bu amaçla; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi Dördüncü sınıf öğrencileri arasında bir anket uygulaması yapılmıştır. Araştırma kapsamında, teorik çerçevede imaj kavramı ve onunla ilişkili olan kavramlar açıklanmış, markalaşma ve kurumsal imaj üzerinde durulmuş üniversiteler açısında imaj üzerinde yoğunlaşılmıştır. Araştırmanın uygulama bölümünde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin kurumsal imajını öğrenci açısından ölçmeye yönelik bir alan çalışması yapılmıştır ve sonuç olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin imajını geliştirmeye yönelik bir takım önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışmada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin Kurumsal İmajının öğrenci açısından ölçülmesi konusunu seçiminden, çalışmayı tamamladığım bugüne kadar bana gösterdiği özveri ve sabırla hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan danışman hocam Sayın Yrd.Doç.Dr. Salih Yeşil e ne kadar teşekkür etsem azdır. Lisans öğrenimi yıllarımdan yüksek lisans öğrenimi yıllarıma kadar bana her konuda yardımcı olan Sayın Doç.Dr. Adnan Çelik, Sayın Yrd. Doç.Dr. Nusret Göksu, Sayın Doç.Dr. İsmail Bakan, Sayın Yrd.Doç.Dr. Mustafa Taşlıyan hocalarıma da ayrıca teşekkür ederim ve çalışmamı hazırlağım dönem içerisinde yaşadığım olumsuzluklarda, her zaman yanımda olan sevgili aileme de sonsuz teşekkürler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin kurumsal imajını konu alarak hazırladığım bu çalışmayı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne ithaf ediyorum. LALE ÖRER iii

7 İÇİNDEKİLER ÖZET.... i ABSTRACT ii ÖNSÖZ.... iii İÇİNDEKİLER iv KISALTMALAR LİSTESİ.... vi ÇİZELGELER LİSTESİ.... vii ŞEKİLLER LİSTESİ. viii 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR İMAJ KAVRAMI VE KAPSAMI İmajın Tanımı İmaj Çeşitleri Kişisel İmaj Ürün İmajı Kurumsal İmajı Algılanılan İmaj Marka İmajı Marka İmajının Kurucu Unsurları Marka Kişiliği Marka Tercihi Üzerinde Reklamın Rolü Yabancı İmaj Mevcut İmaj İstenilen İmaj Pozitif İmaj Negatif İmaj Transfer İmaj KURUMSAL İMAJ Kurumsal İmajının Tanımı ve Kapsamı Güçlü Bir Kurumsal İmajının Faydaları İmaj Oluşturma Çalışmaları Mevcut İmajın Tespiti Arzulanılan İmajın Tespiti Çalışmaların Programlanması Değerlendirme KURUM KİMLİĞİ Kurum Kimliğinin Tarihsel Gelişimi Kurum Kimliğinin Unsurları ÜNİVERSİTELERİN KURUMSAL İMAJI Üniversitelerin Önemi Etkili Bir Üniversite İmajı Yaratmanın Önemi Altyapı Oluşturmak Dış İmaj Oluşturmak Üniversite Eğitiminde Toplam Kalitenin Önemi Somut İmaj Oluşturmak Halkla İlişkiler ve Tanıtımı Halkla İlişiklerde Kullanılan Sözlü Araçlar Halkla İlişiklerde Kullanılan Yazılı Araçlar iv

8 Halkla İlişiklerde Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler İç İmaj Oluşturmak Kurum(Örgüt) Kültürü Kurumsal(Örgütsel) İletişim KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI Araştırmanın Önemi Araştırmanın Kapsamı Araştırmada Kullanılan Yöntem Araştırmanın Ana Kütlesi Araştırmanın Hazırlık Safhası Anketin Uygulanması Araştırmanın Veri Toplama Ve Değerlendirme Safhası Demografik ve Kişisel Özellikler 7.9. KSÜ nün Öğrencilerine Sunduğu Hizmetlere Yönelik Görüşlerin Analizi KSÜ nün Öğrencilerine Verdiği Desteğin Analizi KSÜ nün Öğrencileri İle Olan İletişimine Yönelik Verilerin Analizi KSÜ Öğrencilerinin Örgütsel Bağlılığının Analizi KSÜ Öğrencilerinin Verilen Hizmetlerden Aldıkları Tatmin Derecelerinin Analizi KSÜ Öğrencilerinin Yönetime Bakış Açısının Analizi SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ EKLER v

9 KISALTMALAR LİSTESİ ABD: Amerika Birleşik Devletleri AKÜ: Afyon Kocatepe Üniversitesi ARGE: Araştırma ve Geliştirme BTYK: Bilim Teknik Yüksek Kurulu KSÜ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü TÜBİTAK: Türkiye Bilim Teknik Araştırma Kurulu ÜAK: Üniversitelerarası Kurul YÖK: Yüksek Öğretim Kurumu TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisi WUS: Dünya Üniversiteler Topluluğu vi

10 ÇİZELGELER LİSTESİ SAYFA Çizelge 5.1. Kurum Kimliğinin Tarihsel Gelişimi Çizelge 6.1. Üniversitenin İşlevleri İle İlgili Beş Kurum 23 Çizelge 6.2. Türkiye de Bilim ve Üniversite Siteminin Temel Özellikleri 24 Çizelge 7.1. Demografik Özellikler Çizelge 7.2. Kişisel Özellikler Çizelge 7.3. Öğrencilerin Okumakta Oldukları Bölümden Memnuniyet Düzeyleri. 48 Çizelge 7.4 KSÜ yü Öğrencilerin tercih Etme Nedenleri.. 48 Çizelge 7.5. Ulaşım ve Yemekhane Hizmetlerine İlişkin Genel Görüşler 49 Çizelge 7.6. KSÜ Kütüphanesine ve İnternet-web Sitesine Yönelik Genel Görüşler. 50 Çizelge 7.7. Öğrencilerin Bilgisayar, İngilizce Ders Saatlerine ve Barınma Hizmetlerine Yönelik Genel Görüşleri Çizelge 7.8. KSÜ öğrencilerinin Kültürel Etkinlikler ve Fiziki Mekan İle İle İlgili Genel Görüşleri Çizelge 7.9 KSÜ nün Öğrencilerini İş Dünyasını Tanıtmada Katkısı ve Öğretim Kalitesi İle İlgili Genel Görüşleri. 53 Çizelge KSÜ Öğrencilerine Verilen Burslar ve Konferanslarla İlgili Genel Görüşleri. 54 Çizelge 7.11 Ksü Öğretim Elemanları İle Öğrenciler Arasındaki İletişimle Çizelge 7.12 İlgili Görüşler. 55 KSÜ Öğretim Elemanlarının Öğrenciye Karşı Tutumları İle İlgili Genel Görüşleri. 56 Çizelge KSÜ Öğrencilerinin Üniversitenin Tanıtımı ve Personelin Öğrenciye Tutumları İle İlgili Genel Görüşleri.. 57 Çizelge KSÜ Öğrencilerinin Üniversiteye Olan Güven Duygularıyla İlgili Genel Görüşleri. 58 Çizelge KSÜ Öğrencilerinin Üniversitenin Kültürel Etkinliklerinin Yeterlilik Düzeyi İle İlgili Genel Görüşleri. 59 Çizelge KSÜ Öğrencilerinin Üniversitenin Faaliyetlerinden Duydukları Memnuniyet İle İlgili Görüşleri.. 60 Çizelge KSÜ nün Öğrenci Açısından Algılanışı İle İlgili Genel Görüşler.. 61 Çizelge 7.18 KSÜ Öğrencilerinin Üniversite İle İlgili Genel Görüşler Çizelge KSÜ Öğrencilerinin Öğrenci - Yönetim İlişkisine Yönelik Genel Görüşler Çizelge KSÜ Öğrencilerinin Yönetimle İlgili Genel Görüşleri vii

11 ŞEKİLLER LİSTESİ SAYFA Şekil 4.1. Kurumsal İmaj Oluşturan İç ve Dış Çevre 16 Şekil 6.1. Halkla İlişkiler ve İşlevleri Arasındaki İlişkiler 32 viii

12 GİRİŞ 1. GİRİŞ Kurum ve kuruluşların kamuoyunda nasıl bilindiklerine ve tanındıklarına ilişkin genel yargılar bulunur. Bu yargılar kurumsal imajı oluşturur. Genel anlamda kurumsal imaj; Kişilerin bir kurum hakkında öngörülen algılarının tümüdür. Kurumsal imaj, insanların kurumu nasıl gördüğüdür. İnsanların kafasında oluşan imaj, onların herhangi bir kurum, ürünlerin servisi hakkında bilinçaltında ne bekledikleri veya beklemediklerini eleme işleminden geçiren bir süreçtir. İyi bir kurumsal imaj oluşturmak, hedef kitlelerin o kurumu iyi bir şekilde tanıması, onun hakkında doğru ve olumlu izlenimlere sahip olması ile mümkündür. Bu da kurumların daha saygın ve uzun süre ayakta kalabilmelerini sağlar (Avşar, 2002: 56). Küreselleşme olgusu, tüm kurumları dışa ve rekabete açık bir yapıya dönüştürmeye adeta zorlamaktadır. Bu durum, üniversite gibi eğitim kurumları içinde geçerlidir. Dolayısıyla eğitimi, amaç ve fonksiyon yönünden yeniden gözden geçirmek gerekmektedir. Günümüz eğitim sisteminin, özellikle enformasyon teknolojisinin belirlediği yapısal değişimin yeni koşullara cevap vermesi ve bu süreçlere aynı zamanda katkıda bulunması zorunludur (Oktar, 2004: 83). Eğitim hizmetlerinin bir ülkenin kalkınması için çok önemli olması ve bu hizmetlerin önemli ölçüde pozitif dışsal ekonomi yaratması, bu hizmetlerinin önemli bir bölümünün kamu kesimi tarafından sunulması gerekmektedir. Kamu kesimi tarafından sunulacak olan eğitim ve yüksek öğretim hizmetlerinin daha verimli sonuçlar verebilmesi için kalitesini artırmak şarttır (Sözer, 2002: 42). Bir eğitim ve öğretim kurumu olan üniversiteler içinde bulundukları topluma karşı sosyal sorumluluk görevini üstlenmişlerdir. Bu amaçla üniversiteler öğrencilerine ve öğreticilerine aidiyet duygusunu geliştirmek zorundadır. Yani öğrenci ve öğretim üyesi, üniversite için Benim üniversitem demelidir. Üniversiteli bunu diyemiyorsa o kişide üniversiteli kimliği gelişmemiştir. Bağımsız olan bir üniversite; özgür, özerk ve demokratik ortam oluşturarak kimlik kazandırmak, bir üniversitenin olmazsa olmaz koşuludur (Hatipoğlu, 2002: 15). Öğrenciler için ideal öğrenme ortamı yaratmak amacıyla bilgi ve eğitim teknolojilerinden faydalanılmalıdır. Teknoloji işbirliği içinde öğrenmeyi destekler; problem çözme ve yüksek düzeyde düşünme yetenekleri kazandırır. Bu, aynı zamanda, geleneksel yöntemlerden, yeni sınıf içi sorumluluklar ve rollere doğru yönelmeyi sağlar. Bu yüzden, mesleki gelişim faaliyetleriyle kurumsal ve profesyonel sorumluluk bir araya getirilmelidir (Hatipoğlu, 2002: 15). Bu çalışmanın teorik bölümümde imaj kavramı, markalaşma, kurumsal imaj, kurum kimliği, üniversiteler ve üniversitelerin imajını etkileyen unsurlar üzerinde durulmuştur. Uygulama bölümünde ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin Kurumsal İmajının öğrenciler açısından ölçülmesi amacıyla bir alan çalışması yapılmış uygulamaya bağlı olarak öğrencilerin üniversite hakkındaki görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. Çalışmanın amacına ulaşması için, öncelikle birinci bölümde imaj konusu ayrıntılı olarak incelenmiş, ikinci bölümde kurumsal imaj konusu tek bir bölüm halinde irdelenmiş ve açıklanmaya çalışılmış, üçüncü bölümünde kurumsal kimlik üzerinde durulmuş dördüncü bölümde üniversitelerin kurumsal imajı konusunda açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümünde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir alan çalışması yapılmış altıncı bölümde ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 1

13 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR AVŞAR, A., (2002); (Yüksek Lisans Tezi); Bu çalışmada, Kurum imajının oluşmasında halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkisinin nasıl oluştuğu ve kurum imajının oluşmasında halkla ilişkilerin önemi vurgulanmıştır. Rekabet ortamında kurumlar birbirinin benzeri tanıtım yöntemlerini kullanırlar. Burada ayırt edici nokta kurum imajıdır. Kurum imajı sadece mesajın algılanmasını sağlamakla kalmaz aynı zamanda o mesajı sunan kurumun, diğerlerine tercih edilmesine sebebiyet verir. Bu anlamda halkla ilişkiler, uzun vadede olacak kurum imajının oluşumunda kazandıracağı faydalar şu şekilde sıralanmıştır: - Prestij ve Prestijin sağlayacağı faydalar - Ürün ev satışların promosyonu - Çalışanların iyi niyeti - Hedef kitlelerle var olan problemlere karşı önlem alınması ve problemlerin çözümü - Kurum içerisindeki birimlerin iyi niyeti Araştırmanın uygulama kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde gerçekleştirilmiştir ve bu veriler doğrultusunda sosyal bilincin artığı günümüzde, güçlü uzun vadeli bir kurumsal imaj yaratmak için, sosyal sorumluluk anlayışına sahip bir kurum olmak gerekiyor. Sosyal sorumluluk anlayışına sahip kurumlar hem çalışanlar hemde müşteriler tarafından saygıyla söz edilen, güven duyulan kurumlar olarak algılanılıyor. Temiz ve güçlü bir kurumsal imaj, bir ürün veya bölgesel genişleme için stratejik planlama platformu sağlayacaktır. Sonuç olarak, sosyal sorumluluk yoluyla olan güçlü bir imaj, organizasyonların 21.yüzyıla ön sırada girebilmeleri için zorunluluk haline gelmektedir. Artan rekabet ortamında kalite, fiyat ve hizmet kalitesinin kurumları birbirinden farklılaştırıcı faktör olmaktan çıkmakta ve yeterli olmamaktadır. İyi bir kurum imajına sahip olmak için sosyal sorumluluk anlayışına sahip olmak şarttır. BİBER, A., (1998); (Yüksek Lisans Tezi); Bu çalışmada örgütlerin çevresiyle ve kendi içerisinde iletişime daima açık olmasını ve örgütlerin toplumsal sorumluluk anlayışının örgüt imajı üzerindeki etkisi üzerinde durulmuş ve örgütlerin iyi bir imaja sahip olabilmeleri için birtakım önerilerde bulunulmuştur. Bu önerileri şu şekilde sıralayabiliriz: - Toplumsal sistem olarak kabul ettiğimiz örgütlerin varlık nedenleri, sahip oldukları amaçlardır ve bu amaçları arzuladıkları düzeyde gerçekleştire bildikleri sürece işlevselliklerini korur ve yaşamaya devam ederler. - Örgütlerin bu amaçlara ulaşabilmeleri, sistemin önemli bir öğesi olan çevre ile kurulup sürdürülebilecek düzenli ve olumlu ilişkilere bağlıdır. - En genel ifade ile örgüte ilişkin görüşlerin toplamı şeklinde tanımlayabileceğimiz örgüt imajının olumlu olması, örgütsel amaçların gerçekleşmesi sürecinde gereksinim duyulan çevre desteğinin sağlanmasında çok önemli rol oynayacaktır. Örgüt imajı; Ürünle ilgili özelliklerin, örgütsel görünümün, örgüt kültürünün, örgüt ikliminin ve örgütün toplumsal sorumluluk anlayışının toplumda ifadesini bulacağından, örgüte ait bu özelliklerin ve tutumların, olumlu bir imajı destekleyecek biçimde oluşturulmasını sağlayacaktır. Bu çalışmalar sadece halkla ilişkiler biriminin planlayıp yürüteceği çalışmalar olarak değil, halkla ilişkiler öncülüğünde tüm örgüt personelinin katılımıyla sonuç alınacak çalışmalar olarak algılanmalıdır. 2

14 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR SARAÇEL, N., ve Diğerleri (2001); Bu makalede Afyon Kocatepe Üniversitesi nin bir kurum olarak varlığını ve gelişmesini sağlıklı olarak sürdürebilmesi için toplumun onay ve desteğini alması gerektiği ve bu onay ve desteğin üniversite yönetiminin ve faaliyetlerinin çeşitli halk kesimleri tarafından nasıl algılandığına bağlıdır.bu tutum ve beklentiler üniversitenin halkın gözündeki imajını belirleyecektir. Afyon halkının üniversiteyi algılamasının yanı sıra tutum ve beklentilerine ilişkin yapılan araştırma anketi uygulanmış, araştırmaya ilişkin bulgular genel karakteristikler, üniversite anlayışı ve üniversiteyle ilişki düzeyi, üniversitenin Afyon a katkısı, üniversitenin gelişimi, üniversiteye sağlam destek, üniversite yönetiminin karar ve uygulamaları ile üniversiteden beklentileri başlıkları altında incelenmiştir. Araştırmanın sonucu, Afyonluların büyük bir kısmının AKÜ ile herhangi bağlantısının olmadığını göstermektedir. Afyonlular kurulduğundan beri üniversitenin gelişmesinin yavaş olduğunu, ancak son yılarlar da hızlı bir gelişme gösterdiğini düşünmektedirler. Sonuçlar Afyon Kocatepe Üniversitesi nin kurulduğundan bu yana, Afyon halkının gözünde olumlu bir imaja sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede, Afyon halkının bu kurumu benimsediği görülmektedir. Ancak üniversitenin yeterince tanıtılmadığı da anlaşılmaktadır. Afyon halkı üniversitenin olumlu katkılarının farkındandır. Özellikle ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmeye katkısının farkında görülmektedir. Ancak üniversitenin yeterince tanınmadığı hem bu konuyla ilgili soruya yüksek oranda katılmalarından, hemde birçok konuda fikir almamalarından kaynaklanmaktadır. Afyon halkının üniversiteden beklentileri ise, yeni fakültelerin açılması ile daha geniş bir örgütsel yapıya kavuşacağı ve diğer yandan daha fazla araştırma yapılarak, Afyon un gelişmesine katkılarını daha somut olarak artırmasını vurgulamaktadır. TURGUT, A., (2003); (Yüksek Lisans Tezi ); Bu araştırmada amaçlanan, hastanelerde imaj ve imaj geliştirmenin önemi ve halkın gözünde hastane imajının ölçülmesi ve geliştirilmesi için neler yapılabileceğidir. Daha iyi bir hastane imajının yaratılabilmesi için günümüzde olan değişikliklere ayak uydurmak gerekir. Seçim yapmakta zorlanan kitleler sağlık hizmeti sunan işletmelerin hızla artması sonucunda birbirinden farkı olamayan seçenekler arasında kalmış ve karar vermede daha çok ve deneyimlerine göre davranmaya başlamıştır. Buda hastane imajı oluşturmada hedef kitlelerin duygusal ihtiyaçlarına önem verilmesi gerektiğini gündeme getirmektedir. Böylece soyut imaj adı verilen hedef kitlelerin duygularıyla oluşan bir imaj türü daha ortaya çıkmıştır. İşte günümüzde güçlü bir kurum imajı böyle sağlanabilir. Yani iç imaj, dış imaj ve soyut imaj oluşturarak olabilir. Hastane yönetiminin görevi; müşteriye daha iyi ve daha fazla değer sunmanın yollarını bulmaktır. Bu amaçla hastaneler kendilerine iki önemli soruyu sormaları gerekir. Bunlardan birincisi; müşteri değerini artırmak için ne yapılmalıdır? Ve ikincisi; Bunu nasıl rakiplerden daha iyi yapabiliriz? Sorularıdır. Hastanelerde uzun süreli bir kurum imajı oluşturmak için, sosyal sorumluluk anlayışına sahip işletme olduklarını her faaliyetlerinde göstermeleri gerekmektedir. Bunu için tıbbi atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi, mevcut binaların ısı, ışık, gürültü ve sağlığa uygunluk koşullarının durumu, sağlık ve iş güvenliği risklerinin azaltılası, mümkün olduğunca geri dönüşlü malzeme kullanılması, sivil toplum kuruluşlarına aktif katılım örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla iyi bir hastane imajına sahip olmak, sosyal sorumluluk bilincine sahip bir işletme olmasına bağlıdır şeklinde özetlenebilir. 3

15 İMAJ KAVRAMI VE KAPSAMI 3. İMAJ KAVRAMI VE KAPSAMI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin kurumsal imajının öğrenci gözünde ölçülmesine yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada öncelikle imajın tanımı ve kapsamı, imaj çeşitleri, imaj ve marka imajı arasıdaki benzerlikler ve farklılıklar ele alınacaktır. Bu amaçla da öncelikle imajın tanımından başlamakta fayda görülmektedir İmajın Tanımı İmaj, zihinlerdeki çağrışımlar, hisler, tutumlar ve izlenimler ile bunların olumlu veya olumsuz değerlendirmelerinden oluşur; akla gelen özet-resim ya da sembolik anlamdır. İmaj, bireyin zihninde yarattığı ve gelecekte olmasını çok istediği durumun, amaç ve değerlerin gerçekleşmesi halinde neler olacağının resmidir (Avşar, 2002: 52). İmaj, tüketicilerin bir kurum hakkında öngörülen algılamalarının tümüdür. Tüketicilerin kafasında oluşan imaj, onların herhangi bir kurum ya da ürün veya servis hakkında bilinçaltında ne beklediklerini veya beklemediklerini elemeden geçiren bir unsurdur (Avşar, 2002: 52). İmaj kavramı kendisine olumlu ve olumsuz yönden yaklaşılmış, üzerinde farklı tanımların yapıldığı bir konu olmuştur. Konuya olumlu yaklaşanlar, imajı başarılı olmanın kilit noktası olarak tanımlarken, olumsuz düşünceye sahip olanlar imajın sahte, gerçekçilikten uzak ve yapay özellikler ya da davranış kalıpları içine girerek oluşturulduğu görüşünü savunurlar (Avşar, 2002: 52). İmaj kavramına hangi bakış açısından bakılırsa bakılsın, bilinmesi gereken nokta bir mal ya da hizmetin satışında, kurumun çevresinde tanınmasının da ve kişinin kariyerinde hedeflediği konuma gelmesinde imajın çok büyük rolü vardır. Bu doğrultu da yaklaşıldığında imaj; Bir kişi ya da kurumun, diğer bir kişi ya da kurumların zihninde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu, sunulan hizmetle ilgili personel, kullanılan araç gereçler ve çevresi hakkındaki fikirler, anlayış ve değerler şeklinde ifade edilebilmektedir (Gümüş, 1997: 124). En genel ifade ile imaj, herhangi bir kişi, kuruluş ya da durum hakkında tüm görüşlerin toplamı alarak ifade edilir. Kendiliğinden oluşması yerine oluşturulması çabası imagoloji, imaj yöneticisi gibi kavramları da literatüre kazandırırken, imaj yönetisi sayıları giderek artan medyanın da etkisi ile popüler bir meslek haline gelmiştir. Kişi ya da kurum ile ilgili görüşlerin ve düşüncelerin oluşturulması çabası olarak tanımlanan imaj yaratma, medya kurallarına uygun görüntü oluşturulması ile başlayan, davranış ve düşünce biçimi ile tanımlanan bir süreçtir (Kozanoğlu, 1994: 97). Çeşitli kültürel etkinlikler, reklam ve tanıtım faaliyetleri, medya vasıtası ile elde edilen bilgiler kişinin bilgilenme düzeyini meydana getirir. Bireyin belli bir konu, kişi ya da nesne hakkında değerlendirmelerinden oluşan yargılar ise, kişinin algılama sürecinin belirleyici öğesidir. Yargılar, bilgilenme düzeyi ve olanaklar-hizmetler algılama sürecinden geçer ve kişinin herhangi bir konu, kurum ya da kişi hakkındaki genel yargısını oluşturur ve buda imajdır (Tolangüç, 1992: 12) İmaj Çeşitleri İmaj gerek kişisel gerekse örgütsel olsun kişinin iş yaşantısının şekillenmesini sağlayan bir parçadır. Dolayısıyla insanları etkilemek için imaj unsurundan faydalanılır. Bu kişisel imaj olabileceği, örgütsel imajda olabilir. Kısaca imaj çeşitlerini tanımlayalım: 4

16 İMAJ KAVRAMI VE KAPSAMI Kişisel (Profesyonel) İmaj Kişisel imaj; kim olduğunu ne yapıldığını, yapılan işte ne kadar başarılı olduğunu anlatmaya yarar ve üç öğenin birleşimi sonucunda ortaya çıkar. Bunlar kişinin kendisini içeriden nasıl gördüğü (öz imaj), başkalarının kişiyi dışarıdan nasıl gördüğü (algılanan imaj) ve kişinin kendisini nasıl görmek ve başkalarına nasıl görünmek (istenilen imaj) isteğidir (Ker, 1998: 28). Profesyonel İmaj, bir iletişim aracıdır; kim olduğunu, ne yapıldığını, yapılan işte ne kadar başarılı olunduğunu anlatmaya yarayan bir reklam panosudur. Başarılı imaj çalışmalarının özünü kişinin gerçekte kim olduğunun yansıtılması ve bununda içinde bulunulan ortam ve kültüre uygun olması gerekir (Linkemer, 1993: 13 14). İş dünyasında yükselme ve başarıyı etkileyen profesyonel imaj üç öğenin birleşmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu öğeler (Mather, 1996: 15 18): - Öz İmaj: Kişinin kendini nasıl gördüğü ile ilgilidir. Geçmiş deneyimleri sonucunda kişinin kendisini tanıması sonucu oluşur. - Algılanan İmaj: Başkalarının kişiyi nasıl gördüğü ile ilgilidir. Çoğunlukla başkalarından gelen yorumların değerlendirilmesi sonucunda oluşur. - İstenilen İmaj: Kişinin kendisini nasıl görmek istemesinin yanı sıra başkalarının da kişiyi nasıl görmek istemesinin birleşimidir. İnsanlar kariyerlerini geliştirmelerinin, arzuladıkları konumlara gelmelerinin, ön önemli nedenlerinden birisi, kişisel tarzlarının insanlar üzerinde bıraktığı etkinin farkında olmamaları ya da etkinin yetersiz kalması etkili imaja sahip olmamalarından kaynaklanır. Görünüş konuşma kalıpları, tavır ve davranışlar neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Yani bu bağlamda hızla ilerleyen iş yaşamında ilk göze çarpan ilk izlenimdir. Günümüzde şirketler ve kişiler giderek artan bir hızla, eskiden beri bilinen ancak önemi yeni anlaşılan İlk izlenim sonuna kadar sürer yaklaşımını dikkate alarak faaliyetlerini düzenlemektedirler. Bu noktadan yola çıkarak olumlu bir ilk izlenim, etkisini ilişki sürdüğü sürece göstermektedir. Aynı zaman olumsuz bir ilk izlenim kötü olarak akıllarda yer etmekte ve kişiler arasındaki iletişimde önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır (Ker, 1998: 26) Ürün İmajı Özellikle piyasaya yeni girecek olan malların tanıtımında etkin olan ürün imajı, kamuoyunda pek fazla tanınmayan bir kuruluşun da ürettiği ürünle alanında oldukça iyi bir imaj edinmesine katkıda bulunur (Peltekoğlu, 1998: 281). Ürün imajı marka imajı ile çok benzese de aynı değildir. Marka genel anlamda bir kurumu da içine alabileceği gibi bir üründe alabilir. Dolayısıyla daha geniş kapsamlı bir ifadedir Kurumsal İmaj Kuruluş veya firmanın dışa yansıyan görünüşü adlandırılabilir ve işletmenin kamuoyu ile olan ilişkilerinde önemli bir yer tutan kurum imajı, marka imajını etkileyen bir unsurdur. İşletmelerin Çeşitli kitlelerin zihninde yarattığı resim olarak da tanımlanan 5

17 İMAJ KAVRAMI VE KAPSAMI kurumsal imaj işletmenin görünüşte birbiriyle ilgisi olamayan parçalarını da bir araya getirir. Kurum İmaj bütünsel bir algıdır ve kendi içinde iki türlü imajın etkili kullanımı ile desteklenir. Kurum imajının bu yönünü; hedef kitlede oluşan duygusal ve estetik izlenimlerin bir toplamı olan marka imajı, diğer yönünü ise kurum imajını destekleyen ve kuruluşların gidişatını doğrudan etkileyen Profesyonel imaj oluşturur (Ker, 1998: 26) Algılanılan İmaj Bir girişimcinin kendi firmasını görme ve değerlendirme olarak tanımlana bilen bu imaj türü, bir tasarımcının kendi yarattığına bakışı veya kişilerin kendi çocuklarını değerlendirmesine benzemektedir. Burada kurum kendi içerisinde örgütün yapısından iletişimine, örgüt kültürüne, yabancılara bakış açısına ve yaratıcılığa kadar her şey algılanılan imajı etkiler (Okay, 2002: 32) Marka İmajı İmajın en yaygın türü olup genellikle günlük gereksinimlerimizin karşılandığı markalardır. Marka imajı doyuma ulaşmış bir pazarda, ürün ve hizmetin diğerlerinden sıyrılması ve ön plana çıkması açısından çok önemlidir. Lüks mallar ve otomobil markaları ve yatırım malları bir imaja sahiptir (Okay, 2002: 32). Marka imajını daha iyi tanımak için öncelikle markayı bilmek gerekir bu amaçla markanın tanımı ve kapsamı yapılmıştır. Marka, Mal ve hizmetlerin kimliğini belirleyen, malları ve hizmetleri rakiplerinden ayırt etmeye yarayan karakter, kişilik kazandırmaya yarayan semboller olarak tanımlanır (Czinkota, 1997: 230). Marka, bir satıcının veya bir grubun mal ve hizmetlerinin belirlenmesini ve onların rakiplerinin mal ve hizmetlerinden ayrı tutulmasını sağlayan isim, terim, işaret ve sembollerdir. Gerçekte bir marka, özünde bir satıcının kimliğini belirler O bir isim olabilir veya bir tanıtım işareti bir logo veya bir diğer sembol olabilir. Ticari işaret kanununa göre satıcı, marka adını daima olarak kullanabilir. En iyi markalar beraberinde bir kalite garantisini de getirirler. Eğer bir şirket markayı sadece bir isim olarak ele alırsa yanılır Örneğin Mercedes markası daime yüksek ihracat ve yüksek manevra kabiliyeti ile tanınmıştır eğer ucuz araba üreten bir firmanın Mercedes adını kullanması Mercedes in yıllarca çalışarak elde ettiği değer ve adını sulandırmak olur (Kotler, 2000: 404). Marka çeşitli kısımlardan oluşmaktadır. Marka adı olarak ifade edilen, markadan daha dar kapsamlı ve sözle söylenen kısımdır. Marka sembolü ise, markanın gözle görülen fakat sözle söylenemeyen kısmıdır (Mucuk,1998: 150). Marka İşareti, markanın gözle görülebilen şekilli kısmıdır. Marka işareti renk, sembol, dizayn, renklendirme veya harfler olabilir (Tek, 1997: 352). Marka genel olarak; bir isim, terim, sembol veya özel bir dizayn veya bunların kombinasyonu olarak tanımlana bilir (Stanton, 1981: 195). Herhangi bir mal veya hizmetin markalanmasına karar verildiğinde önemli olan bir konuda ürün veya hizmetin marka ismini seçmektir. Marka isminin seçiminin de ürünün isminin ne olacağı da önemli bir konudur. Marka isminin seçiminde ürünün faydaları, hedef pazarın özellikleri ve pazarlama stratejileri hesaba katılmalıdır. Çünkü uygun stratejilerle desteklendiği takdirde ürün pazarda tutunabilir (Özer, 1999: 27). 6

18 İMAJ KAVRAMI VE KAPSAMI Bazı işletmeler marka ile kurumu özdeşleştirmektedirler bazıları ise ayrı ayrı olarak imaj oluşturmaktadır. Bu yüzden bazen kurum imajı ile marka imajı birbirine karıştırılabilir. Marka, bir ürün veya hizmetin işletmeyi hatırlattığı zaman tüketicilerin zihninde belireni düşünmesinin tamamıdır.zihindeki bu canlandırma veya göz önüne getirme, çeşitli işaretler aracılığıyla bir araya getirilebilir. Örneğin sembolik bir desen, renkleri bakımından dikkat çeken bir ambalaj veya sadece bir isim olabilir (Toubeau, 1971: 58). İşaretin algılanması bir fikirler çağrışımı meydana getirir. Tüketiciler, bu işaret ile ürün veya işletme arasıda bir ilişki kurar. Mesela ürünün işareti tüketicinin aklına ürün, sağlıklı, güzel veya bunların tersi olarak anlam yükleyebilir. Kurum için ise ciddi, yeniliğe açık veya muhafazakâr bir işletme olarak düşünülebilir. Kurum imajını açıklarken marka imajındaki ürün kelimesini kurum sözcüğü ile değiştirmek yeterli olacaktır, yani kurum imajı; bir kuruluşun ya da kişiler grubunun bir kuruma gösterdiği duygusal olduğu kadar rasyonel bağdaşmaların bütünü olarak tanımlanmaktadır (Peltekoğlu, 1998: 288) Marka İmajının Kurucu Unsurları Çok karmaşık bir konu olan marka imajı kavramı, çoğunlukla bir görünüş meselesi olarak ele alınmalıdır. Bir marka imajının kurucu unsurları şunlardır: 1-Duygu Bağlantıları Bir ürün ile tüketici arasındaki duygusal bağdır ve marka imajının ortaya konması bakımından önemlidir. Örneğin öğrencilik yıllarında ziyaret ettiğimiz ve olumlu imajı olan bir fabrikaya ilgilendiğimiz bir konuda bilimsel bir çalışmada yardımda bulunan veya hayırseverlikte bulunan bir firmaya karşı sempatide buluna biliriz veya çocukluk yıllarımızda satın aldığımız bir şekerlemeyi daha sonraki yaşantımızda bizim çocukluk yıllarımızı anımsattığı için satın alabiliriz. Önemsizde olsalar bazı olaylar belli bir işletmeye veya firmaya karşı yakınlık ve sevgi duymamıza yol açmaktadır. Bütün bu örnekler, bir ürün veya işletme hakkındaki düşünce ve yargılarımızın duygusal hayatımızın etkisi altında olduğunu açıkça göstermektedir. (Toubeau, 1971: 58). 2-Değerlerle Olan Bağıntı Bir marka imajını iyi veya kötü olarak nitelendirmemiz işletmenin veya ürünün özellikleri değildir. Bu özellikler ile bizim benimsemiş olduğumuz değerler arasındaki bağdır. Belli bir otomobilin sağlamlık ve ağırbaşlılık bakımından tam anlamıyla garantili bir otomobil olduğunda herkes fikir birliğine varabilir ama bu aynı otomobilin marka imajının herkes tarafından iyi bir imaj olarak kabul edilmesi demek değildir. Ancak ahlaki değerlere önem verenler tutumluluk ve sadelik gibi düşünecektir. Sosyal değerlere önem verenler ise (Meşkini herkese göstermeye meraklı olanlar veya ilgi çekmeyi isteyenler) ise, bu marka imajını kötü olarak düşüne bilirler (Toubeau, 1971: 59). Hayat standartları yükseldiği ölçüde, tüketicinin yaptığı seçimlerde bu değerlerin daha da belirleyici rol oynadığı görülmektedir. Marka imajı sayesinde ürünün, bu ürünü kullananların inceliği kozmopolitliği ile ilişkili hale getirilerek, rakiplerinden daha pahalıya satılabilir. 7

19 İMAJ KAVRAMI VE KAPSAMI 3-Yaşanmış Tecrübeler ve Ün Kavramı Bir ürünü satın aldığımızda elde ettiğimiz tecrübe, bu tecrübenin iyi veya kötü olmasına göre, bu ürün veya işletme hakkında iyi veya kötü bir imaj ortaya çıkarır. Böylece bundan sonraki davranışlarımız geçmişteki tecrübelerimiz tarafından belirlerinmiş olur. Geçmişteki tecrübelerimizi, çevremizdeki insanlara da açıklarız. Böylece Bir ürünün ya da işletmenin ünü gelişmeye ve yayılmaya başlar. Ün, soyutlanarak tek başına ele alınması güç bir kavramdır. Çünkü ün marka imajına tekabül eder; ama onunla bir ve aynı değildir. Ünün taşıdığı temel, özellik sürekliliği ve dayanıklılığıdır. Mesela, bu ünün kusurlar ortadan katlıktan sonra bile aynı ünün devam ettiği görülür. Çünkü ün refleks şeklinde tekrar edilen basmakalıp bir düşünceye benzer. Bu yüzden kötü bir ünüm yarattığı olumsuz bir durumu ortadan kaldırmak güçtür (Toubeau, 1971: 60) Marka Kişiliği Marka kişiliği kavramı ilk olarak 1973 yılında S. King tarafından tanımlanmaya çalışılmış genel bir ifadeyi içeren bu tanımın ardından 90 lı yıllarda en uygun halini almıştır (Tığlı, 2003: 68). Marka Kişiliği tüketicilerin çeşitli markaları birbirinden ayırt edebilmesini sağlayan kişilik özelliklerinin çeşitli markalara atfedilmesi ile yaratılır. Çünkü ürünün nitelikleri güçlü bir marka inşa etmek ve bunu hedef pazarda yetiştirmek için yeterli olmayabilir. Kısacası marka bir kişi olsaydı nasıl bir kişi olurdu? Sorunun cevabını bulmaya yöneliktir (Tığlı, 2003: 68). Kimilerine göre marka kişiliği markanın fiziksel ve fonksiyonel niteliklerinden sonra markanın üçüncü bir boyutu olarak görülmektedir. Marka imajı ve kullanıcı imajı ile marka kişiliği karıştırılabilir. Ancak marka imajı; tüketicilerin markalarının sembolik değerlerinden türettikleri, markanın nitelik ve çağrışımlarının insanlar tarafından nasıl algılandığı ile ilgilidir. Marka kişiliği ise üretici firmanın kendini rakip firmalardan nasıl ayırt edici olarak konumlandırmalarında işe yarayan bir elemandır. Firmalar markaya yükledikleri kişilikleri tutundurma faaliyetlerinde ve özellikle de reklamlarda vurgulayacaklardır. Marka kişiliği tüketici için ürünün görsel anlamını artırır. Tüketiciler farklı ürün kategorilerinde farklı kişiliklere sahip markalara ilgi duyabilirler. Marka kişiliği tüketici için ürünün kişisel anlamını artırır ve tüketicinin ürünü ile özdeşleşmesini sağlar. Markalar hangi kişilik özelliklerine sahip olabilirler? 1997 da yazılan Jennifer Aaker in bir makalesine göre marka kişiliğinin beş temel boyutu vardır (Aaker, 1997: 409). Samimiyet: Mütevazi, dürüst, sağlam, aile yönlü, arkadaş canlısı(örneğin Kodak, Nesle) Coşku: Cesur, heyecanlı, kışkırtıcı, sıra dışı, canlı, artistik, çağdaş, yenilikçi(örneğin Benetton, Absolut, Diesel) Ustalık: Güvenilir, uzman, zeki, başarılı, ciddi, bilimsel, çalışkan(örneğin CNN, IBM) Seçkin: Üst sınıf, cazip, feminen, düzgün, gösterişli(örneğin Mercedes, Lancome) Sertlik: Dışsal, sert, güçlü,(örneğin Nike, Gillette) Bu boyutlara ait sıfatlar bazen birlikte markanın kişiliğinde yer alabilir. Örneğin bir marka hem mütevazi hem de lider olabilir. Başka bir marka ise sadece güçlü olabilir. Marka kişiliğini ortaya çıkarmak için işletmeler markaları bir insanmış gibi düşünerek sorular hazırlarlar. Örneğin Marlbora nın imajını ölçmek için Marlbora erkeğini nasıl bir erkek? Nelerden hoşlanır, fiziksel görünümü nasıldır? Gibi sorular sorularak toplumun onaylayıp onaylamadığı test edilebilir (Aaker, 1997: 410). 8

20 İMAJ KAVRAMI VE KAPSAMI Marka Tercihi Üzerinde Reklamın Rolü Marka tercihinde konusunda reklamın çok önemli bir etkisi olduğu tartışılamaz. İyi bir reklam kötü bir malı sattırabilir fakat kalıcı olması kalitesine bağlıdır. Belli bir markaya yönelik reklam çalışmaları dikkate alındığı zaman reklamların alternatiflerin fazla olduğu durumlarda ortaya çıktığını görmekteyiz. Farklı bir ifade ile benzer niteliklere sahip olmakla birlikte çok sayıda mal ve hizmetin olduğu rekabetin yoğun olduğu ortamlarda reklam farklı markalar ve imajlarla kendilerine sunulmakta ürün ve markalar arasından tercihlerini rasyonel bir biçimde belirlemeye çalışan tüketicilerin elde etmeyi umdukları fayda ile ödemeye hazır oldukları bedel arasında denge kurmalarına yardımcı olur. Bu yüzden marka tercihi öncesinde satın alma sonrası ekonomik ve psikolojik baskıyı en az düzeyde tutabilecektir (Güneri, 1998: 4 8). Tükenicilerin marka tercihlerine ilişkin tutumların belirlenmesi hedeflendiğinde reklamın üç hedefi olduğu söylene bilir. Bunlar: 1. Hedef tüketicilerde yeni bir tutum olarak geliştirmek 2. Hedef tüketicilerin belli bir markaya olan isteklerinin şiddetini artırmak 3. Hedef tüketicilerin belli bir markaya var olan tutumlarını değiştirmek Yukarıda sayılan hedeflere ulaşıla bilinmesi için tutumların belirlenmesi için yapılacak reklam kampanyalarında iki farklı strateji benimsenebilir; a) Adaptasyon Stratejisi: Hedef Kitlenin istek, ihtiyaç ve beklentileri belirlenerek ürün veya markaya ilişkin mevcut tutumların geliştirilmesi veya yeni bir tutum yaratılması b) Değişim Stratejisi: Tüketicilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerini çeşitlendirmek suretiyle X markasından Y markasına doğru yönelmenin sağlama stratejisidir. Bütün bu yapılanmalar dikkate alındığında marka tercihlerinin belirlenmesinde iletişim gücü ön plandadır. Bu bağlamda reklam sadece yeniliklerden haberdar olma hem de yeni ürünleri tanıtma bakımından hafızamızda canlı tutmamızı sağlar. Kampanyada neyin nasıl söyleneceğinin bilinmesi, söyleneceklerin belirlenmesi ve en doğru cevabın alınabileceği kişiler olması nedeni ile hedef kitleleri iyi tanımak büyük önem taşır. Nasıl söylendiği ne söylendiği kadar önemlidir bu yüzden yaratıcılık büyük önem taşır. Marka reklamının tarzı ve nasıl yapılacağı sadece reklam gurubunun kalitesi ile sınırlı değildir aynı zamanda süreklilik getirmesi gerekir. Gerçekten bir işletmenin bir imaj kampanyasına gerek duyup duymadığını belirlemek için kampanya öncesinde ve sonrasında araştırmalar yapılmalıdır. İyi bir imaj kampanyasında gerçek olmasa bile, hedef kitlenin gerçek olarak algıladığı şeylerin işletmenin imajını oluşturduğu unutulmamalıdır (Peltekoğulu, 1998: 290) Yabancı İmaj Diğer kişilerin zihnindeki görünüş ve düşünceler olan yabancı imaj, kuruluşun kendi algıladığı imajın tersi olarak düşünülmektedir. Kuruluş kendi imajını belirlerken objektif olamayabilir bu yüzden yabancı imaj onun kendisini düzeltmesi açısından olumu sonuçlar verebilir (Okay 2002: 154).Ürün ve hizmetlerin gerçekleşmesi ile doğrudan ilişkisi olmayanların sahip olduğu yabancı imaj, güçlü markalarda kuruluşun kendini algılayış biçimi ile örtüşmektedir (Peltekoğlu, 1998: 281) Mevcut İmaj Kurumun bugün ki görünümü olarak tanımlanabilir. Mevcut imajın durağan mı yoksa değişken mi olduğunu ve zamana uyma zorunluluğunu anlamak için analizler 9

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri

İş Hayatında Kişisel ve Takım Gelişimi Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış Eğitimleri Satış; bir firmanın yaşamını sürdürebilmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Ne kadar kaliteli ve ekonomik üretim yapılırsa yapılsın üretilenin alıcısının bulunup, üretilen hakkında

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

Tedarikçi Seçimi Marka Ve Pazarlama. Ufuk Peker

Tedarikçi Seçimi Marka Ve Pazarlama. Ufuk Peker Tedarikçi Seçimi Marka Ve Pazarlama Ufuk Peker Kişisel Etkinlik Özbilinç Özyönetim Özmotivasyon Ne Görüyoruz? Ekip Olma Strateji Planlama Kendimizi Yönetme Bir şeyi yapabileceğimize veya yapamayacağımıza

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

Müşteri Memnuniyeti Olimpiyatları

Müşteri Memnuniyeti Olimpiyatları Müşteri Memnuniyeti Olimpiyatları Performansın Geliştirilmesi ve Ödüllendirme Programları Müşteri Memnuniyeti ve Gizli Müşteri Sonuçlarının Entegrasyonu Daha iyiye ulaşmak için ödül rekabete teşvik eder

Detaylı

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli)

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Genel Bilgiler - KalDer Yapı ve çalışma tarzı Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN Pazarlama İletişimi Yönetimi Yavuz Odabaşı, Mine Oyman MediaCat Kitapları Coca Cola'nın efsanevi pazarlama müdürü Sergio Zyman der ki; "Pazarlamanın

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA

4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA 4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA 59 60 4.Bölüm Pazarlama Konumlandırma 4. PAZAR KONUMLANDIRMA Bir firmanın, kendisi, sunduğu hizmeti vb. konularda müşteri belleğinde yaratmak istediği imajla ilgili çalışmaları,

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan

PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan PERFORMANS YÖNETİMİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Açık, ölçülebilir hedefler başarının göstergeleridir. Yüksek performanslı kuruluşlarda ölçüm bir yaşam biçimidir. Ve lider bu ölçümleri yüksek performanslı

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

PERSONEL İYİLEŞTİRME EĞİTİM VE MARKALAŞMA PLANI

PERSONEL İYİLEŞTİRME EĞİTİM VE MARKALAŞMA PLANI 2014-2015 YILI PERSONEL İYİLEŞTİRME EĞİTİM VE MARKALAŞMA PLANI A.Hakan BAŞARAN 2 1 - DANIŞMANLIK STRATEJİSİ MARKANIN İNCELENMESİ Markanın geldiği nokta analiz edilerek kendi içindeki mevcut durumu belirlemek,

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır.

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır. Değerli Müşterimiz; Günümüz iş dünyasının hızlı temposunda kuruluşlar arasında daha iyiye ulaşma çabası, belirlenen amaçlara ulaşma yolundaki rekabet, sonuçta ulaşılan başarı ve bu başarının değerini belirleyen

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE BEKLENTİ VE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI VE EYLEM PLANI BORSANIN

Detaylı

Güvene dayalı felsefemiz dünyanın her

Güvene dayalı felsefemiz dünyanın her En çok satılan kitapların yazarı Robert Levering tarafından 1992 yılında ABD de kurulmuştur 25 yıldır dünya çapındaki en iyi işyerlerini analiz ve tespit etmekteyiz. 25 yıllık araştırma ve milyonu aşkın

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi Müşteriyi memnun ettiler, zirveye çıktılar 81 ilde, 6 bin 130 tüketici ile bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yapılarak hazırlanan Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2011 yılı 1. çeyrek sonuçlarına

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour Diverso Firmanız tarafından verilen sözlü brief de de belirtildiği üzere Diverso farklı anlamına gelen İtalyanca bir kelimedir. Marka olarak diverso nun tercih edilmiş olması aynı zamanda oluşturulmak

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Hedef Kitlelere Mesajınızı Nasıl İletirsiniz? enveripab Konferansı Ankara, Nisan 29, 2008 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy

Hedef Kitlelere Mesajınızı Nasıl İletirsiniz? enveripab Konferansı Ankara, Nisan 29, 2008 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy Hedef Kitlelere Mesajınızı Nasıl İletirsiniz? enveripab Konferansı Ankara, Nisan 29, 2008 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy Sunumun İçeriği Pirkko Kasanen nin Tanıtılması Bölüm 1. Tüketicileri Etkilemek Bölüm

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı..

Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı.. Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı.. Markalarının hemen hemen herkes tarafından bilindiği, ürünle duygusal bağın en somut

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Sponsorluğunuzu Ölçmeye Hazır mısınız?

Sponsorluğunuzu Ölçmeye Hazır mısınız? Sponsorluğunuzu Ölçmeye Hazır mısınız? Burçin Bakkaloğlu KMG YK Üyesi Koordinatör Türk Sporu Sponsoruyla Buluşuyor 5 Aralık 2006, Hilton Convention Center, İstanbul Tüketiciye Sponsorluk Nedir Sorusu Anlamlı

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ Dersin Modülleri Satış Bilgisi Müşteri İlişkileri Kazandırılan Yeterlikler İyi bir satış elemanının ve satılacak ürünlerin özelliklerini tanıyacaktır. Müşterileri memnun

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Duygu Fırat Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde dikkat edilmesi

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı