AŞAĞIDAKİ BOŞ YERLERE GELECEK UYGUN SÖZCÜĞÜ İŞARETLEYİNİZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AŞAĞIDAKİ BOŞ YERLERE GELECEK UYGUN SÖZCÜĞÜ İŞARETLEYİNİZ."

Transkript

1 AŞAĞIDAKİ BOŞ YERLERE GELECEK UYGUN SÖZCÜĞÜ İŞARETLEYİNİZ. TEST SORULARI. 1-Ekranda nerede olduğumuzu gösteren işaret... A) Numlock tır. B) Tab dır. C) İmleç tir D) Esc dir. 2-Büyük harfteyken küçük harfe küçük harfteyken büyük harfe geçmek için... Tuşu kullanılır A)Esc B)Shift C)Caps Lock D)Enter 3-Cursörü satır sonuna almak için... Tuşu kullanılır? A) Home B) End C) Caps Lock D) Enter 4-Klavyedeki tuşlarda bulunan diğer karakterleri ekrana getirmek için... Tuşu ile birlikte o tuşa basmak gerekir. A) Esc B) Shift C) Caps Lock D) Enter 5-Bir önceki ekran görünümü... Tuşu ile ekrana gelir. A)Esc B)Pageup C)Capslock D)Enter 6-Cursörü satır başına almak için...tuşu kullanılır. A)Home B) End C)Caps Lock D) Enter 7-Cursörün solundaki karakterleri silmek için kullanılır. A) Del B)Shift C) Backspace D)Enter

2 8-...birer giriş ünitesidir. A)Monitör-Yazıcı B)Klavye-Mause C)Harddisk-Ana Kart D)Ram ve Rom bellek 9-...Birer çıkış ünitesidir. A) Ekran Yazıcı B) Optik Okuyucu-Fare C) Harddisk-Klavye D) Ram Rom 10-Windows açıldığında karşımıza gelen ilk yer neresidir? A) Başlat B) Arkafon C) Masaüstü D) Deskopit 11-Windows programı hangi program grubuna girer? A)Kelime İşlemci B)Tablo-Grafik Programı C) İşletim Sistemi D) Programlama Dili Dosya ismini değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a)name b)filename c)erase d)rename )Dosya sonuna kayıt yapmak için hangi kütük açma komutu kullanılır? a)append b)reset c)rewrite d)open -- 3)Bir tabloda bilgi girişini zorunlu kılmak için yapılması gereken işlem hangi seçenekte verilmiştir? a)gerekli olarak belirtilmelidir. b)sıfır uzunluk birimini değiştirmelidir. c)sıralı seçilmelidir d)giriş maskesi

3 4)Rapor işlemleri için hangi ifade doğru sayılır? a)tablo veya sorguların yazıcıdan veya ekrandan çıktısını almak için b)oluşturulan tabloları görüntülemek c)tablo ve sorguları kopyalamak için d)tabloları formlarla değiştirmek için )Sorgularda bulunan Ölçüt bölümü hangi işlemleri yapmak için kullanılır? a)veri sıralamayı sağlar b)herhangi bir kritere göre seçim yapmayı sağlar c)seçilen verileri görüntülemeyi sağlar d)hiçbiri )Access de yeni bir veri tabanı açan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir? a)shıft+o b)ctrl+o c)ctrl+n d)ctrl+y )Tarihi hangi veri tipi ile belirtebiliriz? a)biçim b)veri c)özellikler d)tarih/saat - 8)Tablolarda alan başlıklarının verilmesi nereden yapılır? a)özellikler b)biçim c)giriş Maskesi d)başlık )Tablo oluştururken TANIM bölümüne girilen bilgiler aşağıdakilerden hangisini yapar? a)başlık verir b)açıklama bilgisinin görüntülenmesini sağlar c)para birimini verir d)text olduğunu belirtir

4 )Giriş maskesi ile girilebilen Maske de L karakteri neyi ifade eder? a)girilmiş olan bir harfe karşılık gelir b)girilmemiş olan bir harfe karşılık gelir c) L ile başlamayanlar d) L ile bitenler )Bir tablo oluştururken varsayılan olarak verilen ankara kelimesi ne anlama gelir? a)girilen değerler ankara olmalıdır b)girilen değerler ankara olamaz c)girilen ilk değer ankara olarak gelir d)girilen değerleri ankara olarak sınırlarız )Bir tablo oluştururken ad alanının büyüklüğünü 15 olarak verebilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a)alan Boyutu bölümüne 15 girilmelidir b)giriş Maskesi bölümünde 15 e kadar giriş yapılmalıdır c)geçerlilik Metni bölümüne 15 verilmelidir d)biçim bölümüne 15 verilmelidir )Yeni açılmış bir tabloyu kaydetmek için ne yapılmalıdır? a)tablo kapatılmalıdır ya da Dosya menüsünden Kaydet seçilmelidir b)tablo küçültülmelidir c)c)tablo herhangi başka tablo ile bağlanmalıdır d)d)tablo simge durumunda küçültülmelidir 14)Tablonun bir alanında resim ses veya grafik gibi nesnelerin saklanması söz konusu ise Veri Tipi olarak aşağıdakilerden hangisi tanım olarak verilir? a)metin b)otomatik sayı c)not d)ole nesnesi

5 15)Sorgularda Ölçüt bölümünde girilen A* ifadesi neyi gösterir? a)adı A olanları b)adı B ile başlayanları c)adı A ile bitenleri d)hiçbiri 16) select * from personel komutunun yaptığı işlem nedir? a)personel tablosuna kayıt ekler b)personel tablosundaki * alanını listeler c)personel tablosundaki tüm kayıtları listeler d)personel dosyasını açar 17)Bir tabloda bilgi girişini zorunlu kılmak için ne yapılmalıdır? a)gerekli olarak belirlemelidir. b)sıfır uzunluk birimini değiştirmelidir. c)sıralı seçilmelidir d)giriş maskesi 18)Raporlar ne için yapılır? a)tablo veya sorguların yazıcıdan veya ekrandan çıktısını almak için b)oluşturulan tabloları görüntülemek için c)tablo ve sorguları kopyalamak için d)tabloları formlarla değiştirmek için 19)Access programı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?. a)hesap programı b)kelime işlemci c)veri tabanı programı d)heps

6 20)Tablolarda alan başlıklarının verilmesi nereden yapılır? a)veri Türü c) Format b)input Mask d) Alan Adı 163. Tümünü seç komutu aşağıdakilerden hangisidir? a) Alt+B b) Shift+C c) Ctrl + A d) Ctrl+C 164. Aşağıdakilerden hangisi Ekle menüsünden eklenemez? a)dosya b) Resim c) Satır d) Grafik 165. Excel ile hangi işlem yapılamaz? a)disket kopyalama b)tablolama c)grafik d)hesaplama 170. Ctrl + end tuşunun görevi nedir? a) Belgenin sonuna gider b)belgenin başına gider c)paragrafın başına gider d)paragrafın sonuna gider 171. aşağıdakilerden hangisi word dosyalarını uzantısıdır? a) xls b) dot c) doc d) xlt 172.Disketle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır. a)disketler manyetik alandan etkilenmezler. b)3 5 inc.lik disketin kapasitesi 1 44 magebyte tır. c)diskete bilgi kaydı yapılabilir ve bilgi silinebilir. d)aşırı sıcaktan dolayı bozulabilir. 173.Windows xp. İşletim sisteminde Paint programı aşağıdaki menülerden hangisinde bulunur. a)başlat-programlar-donatlar-paint b)başlat-programlar-paint c)başlat-donatlar-paint d)başlat-belgeler-paint 174.Bilgisayarınızın dosyalarını birleştirerek hızın arttıran program hangisidir. a)scandisk b)ortam yürütücü c)disk Birleştirici d)winamp 175.Bir dosya veya klasöre ait konum / içerik ve öz niteliği ile ilgili bilgileri öğrenebilmek için hangisi kullanılmalıdır. a)sağ buton- özellikler b)dosya menüsü-yeni-özellikler c)sağ buton-araştırılıyor

7 d)sağ buton aç 176. (A) 3 ½ Disket (C) Emirhan (D) Sudenaz Yukarıdaki sürücülerin bulunduğu pencere aşağıdakilerden hangisidir. a)denetim Masası b)geri Dönüşüm Kutusu c)bilgisayarım d)masa Üstü 177.Yazılmış bir yazının tamamının büyük harfe dönüştürülmesi işlemini nasıl yaparız? a) Biçim Büyük/Küçük Harf Değiştir b) Ctrl+Shift+Caps Lock tuş kombinasyonu kullanılabilir c) Tümünü Seç ya da Ctrl+B den sonra Biçim Yazıtipi Boyut = 20 d) Tümünü Seç ya da Ctrl+B den sonra Düzen Seçimi Evir 178. Ctrl + end tuşunun görevi nedir? a)belgenin sonuna gider b)belgenin başına gider c)paragrafın başına gider d)paragrafın sonuna gider 179. aşağıdakilerden hangisi word dosyalarını uzantısıdır? a) xls b) dot c) doc d) xlt 180. Baskı önizleme işlemi için takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir? a) Araçlar Yazdır Baskı Önizleme b) Dosya Baskı Önizleme c) Görünüm Baskı Önizleme d) Düzen Baskı Önizleme 181.Aşağıdaki kısayol işlem eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? a) Dosya-Yazdır = Ctrl+P b) Biçim-Yazıtipi-Kalın = Ctrl+K c) Düzen-Geri Al = Ctrl+Z d) Düzen-Bul = Ctrl+B 182. Aşağıdakilerden hangi klavye tuş kombinasyonu Yapıştır komutudur? a) Alt+B b) Shift+C c) Ctrl+V d) Ctrl+C 183. Aranılan bir veriyi bulmak için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılabilir? a) Düzen-Bul b) Araçlar-Bul c)alt+b+p d) Yardım-Bul 184. Ctrl+Z klavye tuş kombinasyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a)geri al komutudur yanlışlıkla yapılan bir işlemin geri alınmasını sağlar b) Araçlar menüsünü açmak için kullanılır c) Hücreye Açıklama yazmak için kullanılır d) Seçili (bloklu) alanı keser 185) Aşağıdakilerden hangisi CD-ROM sürücüsü için doğru bir tanımdır? a) CD-ROM sürücüsünün simgesi A: dır. b) Bilgisayarımızda tek bir hard disk varsa ve bölünmemişse CD-ROM genelde D: ile ifade edilir.

8 c) Bilgisayarımızda kaç tane harddisk olursa olsun CD-ROM sürücüsünün simgesi E: dir. d) Hiçbiri. 186) Aşağıdakilerden hangisi Windows için söylenemez? a) Görseldir ve aynı anda birden çok dosyayı çalıştırır. b) Film müzik radyo-tv izleme ve dinleme faks çekip alma gibi işlemler basitçe yapılabilir. c) Bilgisayarımız açıldığında karşımıza gelen zemine MasaÜstü(desktop) olarak adlandırılır. d) Eski bir işletim sistemi olan Dos tan hiçbir alıntı ve komut yoktur. 187) Media Player dosyasının görevi nedir? a) Resim programını çalıştırır. b) Sistem özelliklerini verir. c) Film izlemek için kullanılır. d) Hiçbiri 188) Bilgisayarımı 1 saat kullanmadığım zaman Monitörü ve Hard Diskini kapat komutunu verebilir miyim? a) Böyle bir ayar yapılamaz b) Denetim masasındaki Güç Yönetiminden yapabiliriz. c) Zamanlanmış Görevlerden yapabilirim. d) Başlat- Ayarlar- denetim masası- Bölgesel ayarlar 189) Windows işletim sisteminde Mouse (Fare) ayarını nereden yapabiliriz? a) Başlat Programlar donatılar- Eğlence b) Bilgisayarım zamanlanmış görevler c) Denetim Masasındaki Fare seçeneğinden d) Görüntü Özellikleri penceresindeki Görünüm Sekmesinden ayarlanabilir Bilgisayara Yüklenmiş bir programı Kaldırma işlemi nereden yapılır? a)denetim Masası/Program Ekle Kaldır b)denetim Masası/Görüntü c)sistem Araçları/ Program Ekle Kaldır d)sistem Araçları/Görüntü 191. Hangisi ayarlar menüsünde bulunmaz? a)başlangıç b)denetim masası c)yazıcı d)görev çubuğu 192. F1 Tuşunun Windows ta Görevi nedir? a)başlat b)bul c)çalıştır d)yardım 193. Windows Ortamında Masaüstünden Ekran Koruyucuyu Değiştirmek İçin Hangi menü komut Kullanılır? a)sağtuş/yeni/ekran Koruyucu b)sağtuş/yeni/kısayol c)sağtuş/özellikler/ayarlar d)sağtuş/özellikler/ekran Koruyucu

9 194) Yazıcı çıktısındaki görünümü sağlayan buton hangisidir? a)sayfa düzeni b)normal c)baskı ön izleme d)anahat 195) Tablo eklemek için aşağıdakilerden hangisi yapılır? a)ekle- Tablo b)tablo Ekle Tablo c)biçim Tablo d)hiçbiri 196) Wortart ta yazı yazmak için hangi menü kullanılır? a)ekle Resim Wortart b)biçim Paragraf c)tablo ekle d)biçim Yazı tipi 197) Enter tuşunu hangi durumlarda kullanmalıyız? a)paragraf vereceğimiz zaman Enter tuşu kullanılır. b)yazımızın onayı için kullanırız. c)satır başına geçmek için kullanırız. d)hiçbiri 198. Belgeye Tarih ve saat nereden eklenir? a)ekle b)biçim c)araçlar d)pencere 199) Bir hücrenin dolgu rengini belli bir şarta göre otmatik olarak kırmızı rengini nasıl verebiliriz? a ) Veri Doğrulama fonksiyonu ile b) Biçim-Hücreler-Desen c) Biçim koşullu biçimlendirme d) Biçim otamatik biçim 200) Seçilen bir alanı a dan z harf sırasına göre nasıl sıralarız? a) Veri süz b) Veri -doğrulama c) Veri sıralama d) Ekle-açıklama 201. Bir pencere bütün bilgileri görüntüleyemeyecek kadar büyük değilse pencerenin yanında ve altında ne görüntülenir? a) Araç çubuğu b)durum çubuğu c) Yardım dosyası d)kaydırma çubuğu 202. Aşağıdakilerden hangisi fare kavramlarından biri değildir?

10 a) Enterlamak b)tek tıklamak c) Çift tıklamak d)sürükleyip bırakmak 203. Başlat menüsünün klavye kısa yol tuşu hangisidir? a) Ctrl + F b)ctrl + F c) Ctrl + Esc d)crl + Tab 204. ESC tuşunun görevi nedir? a)komutu onaylar. b)komutu iptal eder c)komutu yineler. d)bloku kopyalar Aşağıdakilerden hangisi sunu programı yapmakta kullanılır. a)powerpoint b)frontpage c)winzip d)wordart 206.Bir sununun her sayfasına ne ad verilir. a)efekt b)slayt c)gösteri d) Çizim

Örnek Bilgisayar Soruları WİNDOWS XP İşletim Sistemi I 1) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır?

Örnek Bilgisayar Soruları WİNDOWS XP İşletim Sistemi I 1) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır? Örnek Bilgisayar Soruları WİNDOWS XP İşletim Sistemi I 1) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır? A) Görüntü B) Klavye C) Tarih/Saat D) Bölgesel Ayarlar 2)

Detaylı

MICROSOFT ACCESS 2010

MICROSOFT ACCESS 2010 ZEKİ KONUKOĞLU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI MICROSOFT ACCESS 2010 Bir Microsoft Access veri tabanında kayıt ın tanımı

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLARI

ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLARI ÜNİTE 1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLARI Bilgisayarların fiziksel kısımlarına ne denir? a) Ekran c) Yazılım d) Pc Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

4.DS1,Vize1,ÜS2:Fareyi hareket ettirince ekranda da aynı anda hareket eden şeyin adı nedir? A) Simge B) Dosya *C) İmleç D) İkon E) Şerit

4.DS1,Vize1,ÜS2:Fareyi hareket ettirince ekranda da aynı anda hareket eden şeyin adı nedir? A) Simge B) Dosya *C) İmleç D) İkon E) Şerit TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (Ünite sonu, Deneme ve Vize Soruları) 1.DS1,ÜS1:Herhangi bir kurumun kendi içerisinde var olan bilgisayarları birbirleriyle iletişim haline sokacak bir teknik altyapı oluşturmasına

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar-Microsoft office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI (CEVAPLAR belgenin sonundadır) 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d)

Detaylı

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir;

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; Word Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; 1- Biçimlendirilmiş yazılar yazılır 2- Tablolar hazırlanır 3- Mektup ve zarf hazırlanabilir 4- Tez yazılabilir 5- Makrolar oluşturulur.

Detaylı

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software)

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software) Temel Bilgiler Bilgisayarı Tanıyalım Bilgisayar günümüzde teknolojisinde en önemli yeri olan elektronik bir makinedir. Herkesinde bildiği gibi bilgisayar sadece kendisine verilen bilgileri bize geri verebilir.

Detaylı

BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR

BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR Bilgisayar Nedir? BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR Girilen bilgileri depolayabilen, bu bilgiler ile istenilen her türlü aritmetiksel ve mantıksal işlemlerin yapılmasını sağlayan elde edilen sonuçları ekran

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI A. İÇİNDEKİLER TABLOSU A. İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ BÖLÜMÜ... 3 A.1 Giriş:... 3 A.2 İşlem:... 3 A.3 Bellek:... 3 A.4 Çıkış:... 3 A.5 Donanım (Hardware):... 3 A.6

Detaylı

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1

İşletme Fakültesi Bil. Kullanımı Ders notları 1 1 1 İşletim Sistemi Bilgisayar ile kullanıcı arasında köptü vazifesi gören yazılımlardır. MİB ( CPU ) işlemleri gerçekleştirir ve bulduğu sonuçları yine işletim sistemine gönderir. İşletim sistemi bulunan

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI (DENETİM MASASI)

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI (DENETİM MASASI) BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI (DENETİM MASASI) 1 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 1.1 GİRİŞ BÖLÜMÜ... 2 1.1.1 Giriş:... 2 1.1.2 İşlem:... 2 1.1.3 Bellek:... 2 1.1.4 Çıkış:... 2 1.1.5

Detaylı

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları Dr. Hüseyin TOROS İTÜ Bilişim Enstitüsü, Öğretim Görevlisi http://www.huseyintoros.com, huseyintoros@yahoo.com, 555

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ BÖLÜM 1: MICROSOFT OFFICE 2003 PROGRAMLARINI YÜKLEME Microsoft Office 2003 Programlarını Değiştirme - Kaldırma Uygun Office 2003 Paketini Belirleyin BÖLÜM

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Word Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Eylül-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. MS-WORD UN GENEL YAPISI - 3-1.2.

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ve KULLANIMI Soruları

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ve KULLANIMI Soruları BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ve KULLANIMI Soruları 1.Aşağıdakilerden hangisi Kaydedilebilen ancak silinemeyen CD ler için kullanılan kısaltmadır? a)cd-rw b)lcd c)cd-rom d)cd-k e)cd-r 2.Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 İÇİNDEKİLER...2 GİRİŞ...4 BİLGİSAYARIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ...4 1. BÖLÜM...5 BİLGİSAYARA GİRİŞ...5 BİLGİSAYARIN KULLANIM ALANLARI...5 KAPASİTE KAVRAMI...6 BELLEK ÇEŞİTLERİ...6 1) İÇ BELLEK BİRİMİ...6

Detaylı

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır.

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. Microsoft Word Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. En önemli özellikleri şöyle sıralanabilir. Yazılanlar bir satır sonuna eriştiğinde, otomatik olarak

Detaylı

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Masaüstü Kavramı Burada anlatılan tüm bilgiler Windows XP işletim sistemi kullanılmazı baz alınarak bir araya getirilmiştir. Eğer, Windows kelimesi kullanılırsa bu Windows

Detaylı

EXCEL YAZILIM PROGRAMI

EXCEL YAZILIM PROGRAMI EXCEL YAZILIM PROGRAMI Elektronik tablolama ve hesaplama programlarının hemen hemen en popüler olanı Excel programıdır. Bu programın çalışma alanı satır ve sütunların kesişmesinden meydana gelen hücrelerden

Detaylı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı Bölüm 4: Kelime İşlemci Uygulaması Hazırlayan: Emine Cabı Bu konuyu bitirdiğinizde; o Kelime işlemci uygulamasını açabilecek, o Yeni belge açabilecek ve kapatabilecek, o Belgeyi kaydedebilecek, o Belgeyi

Detaylı

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır?

BAŞLANGIÇ 1. VERI TABANIYLA İLK ADIMLAR. Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için kullanılmaktadır? Veri tabanı, bir konuyla ilgili pek çok kaydın tutulduğu bir bilgi havuzudur. Veri tabanı programları, bilgi havuzunu

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft PowerPoint Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft PowerPoint Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft PowerPoint Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ... 1 A. MS-POWERPOINT İ ÇALIŞTIRMA...

Detaylı

XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI

XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI Word de bir doküman, tez veya kitap yazarken yapabileceğini bütün işlemleri bulabilirsiniz. Uzun bir dokümanı Word kullanarak hazırlamakla, daktilo kullanarak hazırlamak

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı