T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Nokta Yayılım Bilgisayar ve Muhasebe Kursu BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Nokta Yayılım Bilgisayar ve Muhasebe Kursu BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI"

Transkript

1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Nokta Yayılım Bilgisayar ve Muhasebe Kursu BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİKA SINAVI ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kasasında bulunan ünitelerden birisi değildir? a. Power Supply b. Scanner c. Harddisk d. Hiçbiri 2. Aşağıdakilerden hangisi Windows un standart programlarından biri değildir? a. Paint b. WordPad c. Windows gezgini d. Excel 3. Windows başladığında karşınıza ilk gelen ekranın adı aşağıdakilerden hangisidir. a. Görev Bölmesi b. Denetim Masası c. Windows Gezgini d. Masaüstü 4. Hangisi yeni bir yazıcı tanımlamak için kullanılır? a. Başlat/Programlar / Yazıcı ve Fakslar b. Yerel Disk C / Yazıcı ve Fakslar c. Program Files / Yazıcı ve Fakslar d. Başlat / Ayarlar / Yazıcı ve Fakslar 5. Bellek Ölçü birimleri kaçar kaçar artar ve azalır? a. 024 b c. 048 d Bilgisayarı kısa yoldan kapatmak için hangi kısa yol tuşları kullanılır? a. Ctrl+F4 b. Alt+Esc c. Ctrl+Esc d. Alt+ F4 7. Hangisi program pencerelerinin ortak özelliklerinden biri değildir? a. Pencereler ekranda istenilen yere taşınabilir. b. Pencerelerin boyutları değiştirilebilir. c. Bütün pencerelerin bir başlık çubuğu vardır. d. Pencerelerin başlık çubuğunda saat görüntülenir. 8. Klavyeden başlat menüsü hangi kısa yol tuşlarıyla açılır? a. Ctrl+Esc b. Ctrl+F4 c. Alt+Esc d. Alt+Tab 9. Rakamların üzerindeki özel işaretlerin yazılabilmesini sağlayan tuş aşağıdakilerden hangisidir? a. Ctrl+ Alt b. Shift c. Ctrl d. Alt 0. A=70, B=40 ise, =Eğer(ve(A>=45;B>=45); Geçti ; Kaldı ) formülü nasıl bir sonuç görüntüler. a. 70 b. 40 c. Kaldı d. Geçti. Görüntü özelliklerinden hangisi yapılamaz? a. Masaüstü ayarları b. Ekran Koruyucu ayarları c. Güvenlik ayarları d. Temalar 2. Alt+Tab tuşları hangi işlemi gerçekleştirir? a. İmlecin yerini değiştirir b. İmleci istenilen yere konumlandırır c. Programlar arası geçişi sağlar d. Başka bir yerden belge açmamızı sağlar 3. Bir dosyayı bilgisayardan tamamen silmek için hangi kısayol tuşları kullanılır? a. Shift+Delete b. Delete c. Ctrl+Shift d. Shift+Alt 4. Yapıştır komutunun kısayol tuş karşılığı hangisidir? a. Ctrl+V b. Ctrl+P c. Ctrl+Y d. Ctrl+S

2 5. Bir pencereyi fare ile sürükleyerek taşımak için, fare oku ile pencerenin neresinden tutulmalıdır? a. Çerçeve kenarlarından b. Pencerenin orta kısmından c. Menü çubuğundan d. Başlık çubuğundan 6. Başlat / Belgeler menüsünde hangi belge isimleri bulunur? a. Diskten silinmiş belgeler b. En son kullanılan belgeler c. Sadece Word belgeleri d. Sadece Excel belgeleri 7. Başlat / Belgeler menüsünde ki belge isimleri hangi seçenekler ile silinebilir? a. Başlat-Ayarlar-Denetim Masası b. Başlat-Belgeler c. Başlat-Ayarlar-Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü d. Başlat-Programlar-Belgeler 8. Denetim Masasında ki Fare seçeneği ile hangi ayar yapılamaz? a. Orta Tuşa Görev Tanımlama b. Sol veya sağ ele göre yapılandırma c. Çift tıklama hızını ayarlama d. İşaretçinin hızı ve iz bırakma durumunu ayarlama 9. Not defteri ile kayıt yapılan bir dosyanın simgesi nasıl olur? 20. Denetim Masasındaki Program Ekle/Kaldır seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? a. Sistemden Windows u silerek kaldırır b. Windows a yüklenmiş olan programları kaldırır c. Windows un program öğelerini yükleme ve kaldırma d. Disket veya Cd-Rom dan yeni programalar ekleme 2. Masa üstündeki İnternet Explorer ile ilgili seçeneklerden hangisi yanlıştır? a. İnternete bağlanmayı sağlar b. Web sitelerini görüntüler c. Web sayfası tasarlamayı sağlar d. Çeşitli internet adreslerinden bilgi edinmeyi sağlar 22. Dosya adı 5 karakter olan ve A harfiyle başlayan excell çalışması nasıl bulunur? a. A*.exe b. A?*.xls c. A????.xls d.?????.com 23. Genellikle bir seçenek, pencere ya da işlemden çıkmak için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir? a. Enter b. End c. Esc d. Hiçbiri 24. Aşağıdakilerden hangisi bir Paint belgesidir? a. Kimlik.bmp b. Kimlik.doc c. Kimlik.txt d. Kimlik.exe 25. Doğrudan çalıştırılabilen belirli bir iş veya hizmeti gerçekleştiren yazılımlara ne ad verilir? a. Belge b. Klasör c. Program d. Hiçbiri 26. Windows ortamında silinen programlar hangi bölüme alınır? a. Wordpad b. Windows Gezgini c. Geri Dönüşüm Kutusu d. Bilgisayarım 27. Büyük harfle A yazmak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? a. Alt + A b. Del + a c. Ctrl + A d. Shift + A 28. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Programlar arasında veri transferi yapılabilir b. Başlat menüsüne yeni programlar eklenemez c. Birden fazla yazıcı tanımı yapılabilir d. Birden fazla program aynı anda çalıştırılabilir 29. Windows ortamında aynı klasör içindeki dosyalardan, farklı yerlerdeki dosyaları tek tek seçmek için hangi seçenek kullanılır? 2

3 a. Shift+Fare b. Ctrl+Yön Tuşları c. Shift+Yön Tuşları d. Ctrl+Fare 30. Geri Alma işleminin kısayol tuşu hangisidir? a. Ctrl+A b. Ctrl+C c. Ctrl+F d. Ctrl+Z 3. Arama yaparken karakter sayısı bilinmiyorsa kullanılacak simge aşağıdakilerden hangisidir? a. # b.? c. % d. * 32. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması bilgilerin korunmasına yardımcı olmaktadır? a. Yedekleme b. Disk Temizleme c. Disk Temizleme d. Karakter Eşlem 33. Windows gezginindeki Standart Araç çubuğunda bulunan Yukarı butonu ile ilgili hangisi doğrudur? a. Alt klasörlerin görünmemesini sağlar b. Doğrudan ana klasöre çıkmayı sağlar c. Klasörden bir seviye dışarı çıkmayı sağlar d. Klasörleri yukarı doğru işaretler 34. Word program öğesinde hangi kısayol tuşu ile bir belgenin tümünü seçebiliriz? a. Ctrl+A b. Shift+A c. Alt+A d. Ctrl+Alt+A 35. Word Programında imleci satır başına konumlandıran tuş aşağıdakilerden hangisidir? a. End b. PgUp c. Home d. Alt 36. ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? a. Bilgisayardaki mevcut karakterleri görüntüler b. Belgemize karakter eklememizi sağlar c. Yeni karakterler çizme/üretmeyi sağlar d. Klavyede olmayan karakterlerin kullanımını sağlar. 37. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir? a. Klavye b. Ekran c. Mouse d. Daktilo 38. Bilgisayarım bölümünde bulunduğumuz sürücüdeki bütün gizli dosyaları görebilmek için hangi seçenek kullanılır? a. Görünüm / Gizli dosyaları göster b. Araçlar/Klasör seçenekleri/görünüm/gizli dosya göster c. Görünüm / Gizli seçeneğini kaldır d. Görünüm / Listele 39. Yeni boş bir belge oluşturmak için klavyeden hangi kısa yol tuşları kullanılır? a. Ctrl + A b. Ctrl + B c. Ctrl + N d. Ctrl + P 40. Klavyeden menü çubuğunun aktif olabilmesini sağlayan tuş aşağıdakilerden hangisidir? a. Ctrl b. Shift c. Alt d. AltGr 4. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? a. Sistem b. Virüs c. Uygulama d. Kısayol 42. Ölçü birimlerinden hangisi en küçük ölçü birimidir? a. Megabyte b. Gigabyte c. Kilobyte d. Terabyte 43. Aşağıdaki simgelerden hangisi klavyede bulunmaz? a. # b. & c. d. ½ 44. Klavyeden yazılamayan karakterleri eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a. Ekle/Simge b. Ekle/Nesne c. Ekle/Dosya d. Biçim 45. Durum çubuğunun görevi nedir? a. Bilgisayarın hafıza durumunu görüntüler b. Menülerde üzerinde bulunduğumuz seçenek hakkında açıklama görüntüler c. Program adı ve belge adını görüntüler d. İstenilen klasöre doğrudan geçiş yapmak için bu satır kullanılır 46. Windows ortamında bir klasörün özelliklerini görmek ve değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 3

4 a. Dosya / Özellikler b. Düzen / Değiştir c. Biçim / Değiştir d. Görünüm / Özellikler 47. Denetim Masasında ki Güç Seçenekleri hangi amaçla kullanılır? a. Bilgisayarın 220/0 volt ile çalışma ayarını yapar b. Bilgisayar takılan güç kaynağının modelinin tanımlanmasını sağlar c. Bilgisayarın düşük voltajlardaki enerji seviyelerinde çalışmasını sağlar d. Bilgisayarın enerji tasarrufu yapması için ekran ve sabit disk gibi ünitelerin kullanılmayınca bir süre sonra kapatılması ile ilgili ayarları belirler 48. Ctrl + Esc tuş bileşeninin görevi aşağıdakilerden hangisidir? a. Aktif pencereyi kapatır b. Aktif uygulamayı kapatır c. Başlat menüsünü açar d. Pencereler arasında geçiş yapar 49. Windows ortamında çalışma esnasında birden çok dosya açıkken dosya isimleri hangi alanda görüntülenir? a. Görev Çubuğu b. Denetim Masası b. Klasörler d. Bilgisayarım 50. Windows ortamında silinen öğeler nereye alınır? a. Bilgisayarım b. Gelen Kutusu c. Geri Dönüşüm Kutusu d. Microsoft Windows 5. Durum çubuğunun görevi nedir? a. Bilgisayarın hafıza durumunu görüntüler b. Program adı ve belge adını görüntüler c. Üzerinde bulunduğumuz seçenek ile ilgili bilgi verir d. İstenilen klasöre doğrudan geçiş yapmayı sağlar 52. Bir pencereyi fare ile sürükleyerek taşımak için, fare oku ile pencerenin neresinden tutulmalıdır? a. Çerçevenin kenarlarından b. Pencerenin iç ortasından c. Menü çubuğundan d. Başlık çubuğundan 53. Bir pencerenin boyutlarını değiştirmek için pencerenin neresinden fare oku ile tutulmalıdır? a. Çerçeve kenarları veya köşelerinden b. Pencerenin iç orta kısmından c. Menü çubuğu kısmından d. Başlık çubuğu kısmından 54. Klavyeden Başlat menüsü hangi tuşlarla açılabilir? a. Ctrl + Esc b. Alt + Tab c. Alt + Esc d. Hiçbiri 55. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Windows bir işletim sistemidir b. Paint Windows içinde bir çizim öğesidir c. Masaüstü ve menüler özelleştirilebilir d. Word, Windows'un bir program öğesidir 56. Aşağıdakilerden hangisi donanımın parçası değildir? a. Sürücüler b. Ekran c. Windows d. Klavye 57. Başlık Çubuğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Program ve belge adı görüntülenir b. Simge Durumu, Kapat, Boyutlandırma butonları vardır c. Başlık Çubuğu standart renktedir değişmez d. Çift tıklama ile boyutlandırma yapılabilir 58. Açık olan herhangi bir program nasıl kapatılır? a. Ctrl + Tab b. Alt + Tab c. Ctrl + F d. Alt + F4 4

5 59. Bir pencere tüm bilgileri görüntüleyecek kadar büyük değilse, pencerenin yanında ve altında ne görüntülenir? a. Araç Çubukları b. Kaydırma Çubukları c. Durum Çubuğu d. Yardım Çubuğu 60. Windows için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Bir programlama dilidir b. Bir işletim sistemidir c. Virüs temizleme programıdır d. Veri tabanıdır 6. Taşıma amaçlı kullanılan kısayol tuşu hangisidir? a. Ctrl + A b. Ctrl + X c. Ctrl + C d. Ctrl + D 62. Windowsta herhangi bir bölümde iken farenin sağ tuşuna basıldığında ekrana görüntülenen menüye ne ad verilir? a. Klasik Menü b. Kısayol Menüsü c. Başlat Menüsü d. Hiçbiri 63. Aşağıdaki birimlerden hangisi veri giriş için kullanılır? a. Monitör b. Klavye c. Yazıcı d. Mouse 64. Aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangisi silme işlemi için kullanılmaktadır? a. Ctrl + K b. Ctrl + R c. Ctrl + D d. Ctrl + X 65. Paint programında yapılan çizimi tam ekran görebilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a. Görünüm / Yaklaş b. Görünüm / Uzaklaş c. Görünüm / Normal d. Bit Eşlem Göster 66. Bilgisayarımızı her açtığımızda otomatik olarak çalışması gereken programlar hangi menüye eklenir? a. Belgeler b. Programlar c. Başlangıç d. Hiçbiri 67. Sabit diskimizde belge ve programlara daha kısayoldan ulaşmak amacıyla oluşturulan simgelere ne denir? a. Program b. Belge c. Klasör d. Kısayol 68. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Programlar arasında veri transferi yapılabilir b. Başlat menüsüne yeni programlar eklenemez c. Birden fazla yazıcı tanımı yapılabilir d. Birden fazla program aynı anda çalıştırılabilir 69. Windows'ta aynı anda birden fazla seçim yapabilmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır? a. Alt b. Ctrl c. PgDown d. Shift 70. Paint programında resmi daha yakından ve detaylı görebilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? a. Görünüm / Yakınlaştır b. Görünüm / Uzaklaştır c. Görünüm / Resmi Göster d. Bit Eşlem Göster 7. İmlecin sağında bulunan karakterleri hangi tuş silebilir? a. Insert b. Home c. End d. Delete 72. Windows'ta pencerelerin üstündeki çubuğun adı nedir? a. Görev Çubuğu b. Menü Satırı c. Araç Çubuğu d. Başlık Çubuğu 73. Word dosyalarının uzantıları... olarak bilgisayar tarafından otomatik olarak verilir. a. doc b. xls c. ppt d. htm 5

6 74. Word programında oluşturulan dosyalara ne denir? a. Veritabanı b. Belge c. Kitap d. Sunu 75. Microsoft Word programının işlevi nedir? a. Tablolama Programıdır b. Kelime İşlem Programıdır c. Program Yazılım Dilidir d. Bir İşletim Sistemi Programıdır 76. Tablolar ve Kenarlıklar araç çubuğunun görnütülenmesi için hangi butona basılır? 77. Belgenin yazıcıdan nasıl çıkacağını görüntüleyen seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a. Dosya / Baskı Önizleme b. Düzen / Baskı Önizleme c. Dosya / Yazdırma Alanı d. Dosya / Sayfa Yapısı 78. İhtiyaç duyulan araç çubukları nasıl görüntülenir? a. Görünüm / Açıklamalar b. Görünüm / Araç Çubukları c. Biçim / Araç Çubukları d. Ekle / Açıklamalar 79. Nesnelerin gölgelendirilmesi hangi kısayol butonu ile olur? 80. Word programında sayfa kenarlığı hangi seçenekle verilir? a. Madde İşaretleri ve Numaralandırma b. Kenarlıklar ve Gölgelendirme c. Stiller ve Biçimlendirme d. Otomatik Biçimlendirme 8. Aşağıda ki kısayol butonlarından hangisi belge içerisine Excel çalışma sayfası ekler? 82. Cetveli görüntülemek ve gizlemek için hangisi kullanılır? a. Görünüm Cetvel b. Araçlar Özelleştir c. Ekle Cetvel d. Biçim Cetvel 83. Word programında satırların eşit yükseklikte olmasını sağlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? a. Satırları Düzgün Dağıt b. Sütunları Düzgün Dağıt c. Satırları Eşitle d. Hiçbiri 84. Birden fazla hücrenin birleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile yapılabilir? a. Hücreleri Birleştir b. Hücreleri Böl c. Hücreleri Sıkıştır d. Hiçbiri 85. Kaydırma çubukları hangi amaçla kullanılır? a. Fare imlecini kaydırır b. Ekran modunu değiştirir c. Fare imlecini görüntüler / gizler d. Sayfa görüntüsünü kaydırır 86. Yazı karakterlerinin görünümünü değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? a. Biçim / Yazı Tipi b. Düzen / Yazı Tipi c. Veri / Yazı Tipi d. Görünüm / Yazı Tipi 87. Aşağıdakilerden hangisi belgenin görünüm biçimini değiştirmez? a. Görünüm Anahat b. Görünüm Normal c. Görünüm Sayfa düzeni d. Görünüm Yakınlaştır 6

7 m 2 cümlesindeki 2 nasıl yazılır? a. Bu işaret klavyede var doğrudan yazılır b. Ekle menüsünde ki simge bölümünden c. Ekle menüsünde ki resim bölümünden d. Ekle menüsünden Nesne bölümünden 89. Seçenekleri ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır? a. Tablolarda yazı tipi ve satır yüksekliği b. Yazı tipi ve yazı boyutu c. Paragraf hizalama biçimi ve yazı boyutu d. Yazı tipi ve hücre genişliği 90. Standart Araç Çubuğundaki Biçim Boyacısının görevi nedir? a. Biçimlenmiş alandaki biçim özelliklerini, başka bir alana uygular b. Seçilen bilgilerin silinmesini sağlar c. Seçilen nesnelerin renklendirilmesini sağlar d. Seçilen bilgilerin zemin renginin değiştirilmesini sağlar 9. Aşağıdakilerden hangisi Sayfa Yapısı seçeneği ile tanımlanamaz? a. Soldan bırakılacak boşluk b. İki yana hizalama c. Sağdan bırakılacak boşluk d. Üstten bırakılacak boşluk 92. Seçilen bir grafik nesneyi en arka katmana göndermek için hangi kısayol butonu kullanılır? 93. Tabloların iç rengi, çerçeve çizgi biçimi ve rengi, sayfa çerçevesi, hangi seçenek ile ayarlanır? a. Biçim / Biçem b. Biçim / Biçem Galerisi c. Kenarlık ve Gölgelendirme d. Biçim / Artalan 94. Tablo veya Metin Kutusundaki bilgilerin yatay ve dikey olarak yazım yönü hangi seçenek ile değiştirilebilir? a. Biçim / Sekmeler b. Biçim / Metin Yönü c. Araçlar / Özelleştir d. Ekle / Metin Kutusu 95. Aşağıdakilerden hangisi belgenin görünüm biçimini değiştirmez? a. Yakınlaştır b. Normal c. Sayfa Düzeni d. Anahat 96. Hangi kısayol tuş bileşeni ile yazdırma işlemi yapılır? a. Alt P b. Ctrl P c. Shift P d. Ctrl N 97. Araç çubuğundaki Yazdır simgesinin görevi nedir? a. Baskı Önİzleme b. Belgeyi yazıcıya gönderme c. Rapor Hazırlama d. Sayfa düzenini sağlama 98. Bir belgeyi kayıt yaparken kayıt penceresinde ekrana görüntülenen yukarıdaki butonların sırası ile görevleri nedir? a. Bir seviye yukarı Masa üstünü görüntüle b. Bir seviye yukarı Yeni klasör oluştur c. Bir düzey yukarı Sık kullanılanlara bak d. Bir önceki klasör Bir sonraki klasör 99. Hücre çizgilerine istenilen rengi vermek için hangi seçenek kullanılabilir? a. Biçim / Sayfa b. Biçim / Desenler c. Koşullu Biçimlendirme d. Biçim / Hücreler / Kenarlık 7

8 00. Farklı kaydet penceresinde görüntülenen bu butonun işlevi nedir? a. Kayıt yerini seçmek için kullanılır b. Masa üstünü görüntüler c. İçinde bulunduğumuz klasörde bulunan dosyaların (Büyük simgeler, küçük resimler, liste vb) görünüm biçimlerini değiştirmek için kullanılır d. Şifre verilmesini sağlar 0. Dosya / Yazdırma Alanı seçeneğinin işlevi nedir? a. Yazılmayacak alanları tanımlar b. Seçilen bölgeyi yazdırılabilecek alan olarak belirler c. Yazıcı ayarlarını yapar d. Çalışma Kitabının tümünü yazdırır 02. Standart Araç çubuğundaki yazdır butonu ile Dosya menüsünde ki yazdır komutu arasında ne fark vardır? a. Herhangi bir fark yoktur b. Dosya menüsünden yazdır komutuyla yazıcı seçenekleri ayarlanabilir fakat standart araç çubuğundaki yazıcı simgesi tıklandığında herhangi bir seçim yapılmadan doğrudan yazdırma işlemi gerçekleşir c. Dosyadan yazdır komutunda istenilen sayfa yazdırılır. Yazıcı simgesine tıklanarak bulunduğumuz sayfadan sonraki sayfalar yazdırılır d. Dosyadan yazdır komutunda seçilmemiş sayfalar yazdırılmaz. Yazıcı simgesine tıklanarak seçilmiş sayfalar yazdırılır 03. Ekrandaki belgenin kağıttaki halini görmek için aşağıdakilerden hangi seçenek kullanılır? 04. Belge içinde. sayfadan bir nesneyi seçtikten sonra Ctrl C tuşlarına basıp, daha sonra 2. sayfaya geçerek Ctrl V tuşlarına basılırsa ne olur? a.. sayfadaki nesne 2. sayfaya taşınır b.. sayfadaki nesne 2. sayfaya kopyalanır c. 2. sayfadaki nesne. sayfaya taşınır d. 2. sayfadaki nesne. sayfaya kopyalanır 05. Standart araç çubuğunda bulunan yanda belirtilen butonun görevi nedir? a. İnternet gezginini çalıştırır b. Harita ekler c. Web araç çubuğunu görüntüler / gizler d. Bulunduğumuz belge içerisinden başka belge veya web adreslerine köprü ekler 06. Sayfa numaralandırmak için kullanılan numaralama biçimlerinden hangisi yanlıştır? a.,2,3,... b. 3,2,,... c. I,II,III,... d. A,B,C, H 2 SO 4 Yanda olduğu gibi taban değerlerinin yazılması için hangi seçeneklerden yararlanılır? a. Biçim menüsünden Sekmeler seçeneğinden b. Biçim menüsünden Yazı Tipi seçeneğinden c. Ekle menüsünden Kesme seçeneğinden d. Ekle menüsünden Alan seçeneğinden 08. Aşağıdakilerden hangisi bir resim programıdır? a. Windows b. Paint c. WordPad d. Powerpoint 09. Standart araç çubuğunda bulunan yanda belirtilen butonun görevi nedir? a. Otomatik şekil seçeneklerini görüntüler b. Çizim araç çubuğunu görüntüler ve gizler c. Wordart ekler d. Gölgelendirme yapar 0. Tab durak işaretlerinden yanda belirtilen işaretin anlamı nedir? a. Sağ sekme b. Ondalık sekme c. Sol sekme d. Orta sekme. =B+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri hangisidir? 8

9 a. =Topla(B4:B7) b. =Toplam(B:B5) c. =Toplam(B;B6) d. =Topla(B:B7) 2. Sayfaya zemin rengi vermek veya zemin rengini değiştirmek için hangi seçenek kullanılır? a. Biçim Kenarlıklar ve Gölgelendirme b. Biçim Otomatik biçim c. Biçim Artalan (Arka Plan) d. Biçim Biçem 3. Yeni bir araç çubuğu oluşturmak veya mevcut araç çubuklarına yeni butonlar eklemek ya da çıkarmak için hangi seçenek kullanılır? a. Araçlar Özelleştir b. Araçlar Seçenekler c. Araçlar Makro d. Araçlar Şablonlar ve eklentiler 4. Paragrafların ilk kelimelerinin ilk karakterini büyük yazmak için hangi seçenek kullanılır? a. Biçim / Büyük ve Küçük Harf Değiştir b. Biçim / Biçem c. Biçim / Başlangıcı Büyüt d. Biçim / Biçem Galerisi 5. Word Programında sayfa numarası eklemek için hangi seçenek kullanılmaktadır? a. Biçim / Dosya Num arası b. Düzen / Sayfa Numarası c. Dosya / Sayfa Numarası d. Ekle / Sayfa Numarası 6. Word programında imleci satır sonuna getiren tuş nedir? a. Home b. End c. Insert d. Del 7. Word programı içindeki bir tabloda hücreden hücreye aşağıdaki hangi tuşla geçiş yapılabilmektedir? a. Tab b. Alt c. Del d. Ctrl 8. Aşağıdakilerden hangisi sayfa numaralarını hizalama türü değildir? a. Solda b. Kenarda c. Ortada d. Sağda 9. Bir tablodaki birden fazla hücreyi birleştirerek tek bir hücreye dönüştürmek için hangi seçenek kullanılır? a. Hücre Sil b. Hücreleri Birleştir c. Hücreleri Böl d. Hiçbiri 20. Kelimeler arası boşluk bırakan tuş hangisidir? a. Backspace b. Enter c. Spacebar d. Shift 2. Tabloda bir hücreyi birden fazla hücreye bölmek için hangi seçenek kullanılır? 22. Belgenin en uygun görüntü oranı nedir? a. %00 b. %75 c. %90 d. %0 23. Word programında solda ve üstte bulunan cetvel ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Sekme durakları ayarlanabilir b. Kenar boşlukları ayarlanabilir c. Sayfanın doluluk oranını gösterir d. Hepsi 9

10 24. Sayfamızdaki yazım hatalarını belirlemek için hangi seçenek kullanılır? a. Araçlar / Sözcük Sayımı b. Araçlar / Dil c. Araçlar / Otomatik Düzelt d. Yazım ve Dil Bilgisi 25. Araç Çubuklarının gösterilip/gizlendiği menü hangisidir? a. Görünüm b. Ekle c. Biçim d. Veri 26. Word programında hangi tuşlar ile yazı seçme yapılabilir? a. CapsLock + Yön Tuşları b. Shift + Yön Tuşları c. AltGr + Yön Tuşları d. Alt + Yön Tuşları 27. Aşağıdaki kısayol bileşenlerinden hangisinde Kes-Kopyala ve Yapıştır sıralaması doğru olarak verilmiştir. a. Ctrl + X Ctrl + C Ctrl + V b. Ctrl + Y Ctrl + O Ctrl + S c. Ctrl + L Ctrl + R Ctrl + G d. Ctrl + Y Ctrl + X Ctrl + V 28. Belgeye resim eklemek için hangisi kullanılır? a. Ekle Resim Küçük Resim b. Ekle Simge Küçük Resim c. Ekle Alan Küçük Resim d. Ekle Nesne Küçük Resim 29. Word programına tablo hangi menüden eklenebilir? a. Görünüm b. Biçim c. Ekle d. Tablo 30. Excel programında aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hücre Aralığı doğru bir şekilde belirtilmiştir.? a. AB:CD b. A:A5 c. A:B d. A;CD 3. Excelde oluşturulan dosyalara.denir. Bu dosyalar dan meydana gelmiştir. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? a. Kitap Defter b. Çalışma Kitabı Çalışma Sayfası c. Kitap Belge d. Belge Sayfa 32. Excel ile Word arasındaki fark nedir? a. Word veri tabanı, Excel kelime işlemcidir b. Word hesap tablosu, Excel kelime işlemcidir c. Excel hesap tablosu, Word kelime işlemcidir d. Excel bellek hizmet programı, Word kelime işlemcidir 33. Bir sütun adı üzerinde fare ile sol tuş tıklandığında ne olur? a. Satır silinir b. Sütun silinir c. Sütun seçilir d.hiçbiri 34. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi tarih ve saati verir? a. =bugün() b. =şimdi() c. tarih() d. gün() 35. Bir hücreye ne tür bilgi girilemez? a. Rakam b. Metin c. Formül d. Resim 36. Excel ilk başladığında otomatik dosya ismi ne olur? a. Kitap b. Tablo c. Sayfa d. Belge 0

11 37. Çalışma tablosuna boş bir satır ekleyen komut dizisi nedir? a. Görünüm / Satır b. Ekle / Satır c. Görünüm / Hücreler d. Ekle / Sütun 38. Farklı yerlerde bulunan hücreleri seçebilmek için aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangisi kullanılır? a. Shift + Mouse b. Insert + Mouse c. Tab + Mouse d. Ctrl + Mouse 39. Düzen/Sil komutu aşağıdakilerden hangisini silemez? a. Tam Satır b. Tam Sütun c. Tablo d. Hücre 40. Excel Programında kullanıcı tarafından sadece belirtilen bölgenin yazdırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisisinin kullanılması gereklidir? a. Dosya / Baskı Önizleme b. Dosya / Yazdırma Alanı c. Dosya / Sayfa Yapısı d. Dosya / Bölge Yazdır 4. Excel'de formüller hangi işaret ile başlamaktadır? a. ( b. = c. * d Son yapılan işlemi iptal ederek işlemin öncesine dönmeyi sağlayan seçenek hangisidir? 43. Bir öğrencinin yıl sonu ortalama notunun A hücresinde olduğunu varsayalım. Bu not 50 ve yukarı ise geçti, 50 den aşağı ise kaldı sonucunu veren formül hangisidir? a. =Eğer(a<=50; Kaldı ; Geçti ) b. =Eğer(a>50; Kaldı ; Geçti ) c. =Eğer(a<50; Geçti ; Kaldı ) d. =Eğer(a>=50; Geçti ; Kaldı ) 44. B hücresi ile B6 hücresi arasında kalan hücrelerin toplamını hesaplayan formül hangisidir? a. =Topla(B:B6) b. =Topla(B+B6) c. =Topla(B;B6) d. =Topla(B-B6) 45. =Mak(2;3;6;22) işleminin sonucu nedir? a. 2 b. 30 c. 22 d =EĞER(D9>90; GEÇTİ ; KALDI ) formülünün sonucu GEÇTİ olabilmesi için D9 hücresi kaç olmalıdır? a. 70 b. 85 c.90 d Standart araç çubuğunda bulunan yanda belirtilen butonun görevi nedir? a. Çizim araç çubuğunu görüntüler ya da gizler b. Grafik sihirbazını çalıştırır c. Grafik araç çubuğunu görüntüler ve gizler d. Paint belgesi ekler 48. =Çarpım(T:T3) formülünün açılımı nedir? a. t + t2 + t3 b. t * t3 + t3 c. t + t2 * t3 d. t * t2 * t3 49. A, A0 hücreleri arası toplamını bulduran formül nedir? a. =Topla(A:A0) b. =Topla(A;A0) c. =Toplama(A:A0) d. =Toplama(A;A0) 50. Bir çalışma kitabına yeni bir çalışma sayfası eklemek için, hangi seçenek kullanılır? a. Dosya / Yeni b. Biçim / Sayfa c. Ekle / Dosya d. Ekle / Çalışma Sayfası 5. Bir tablodaki verileri sıralamaya tabi tutmak için hangi seçenek kullanılır?

12 a. Biçim / Otomatik Biçim b. Biçim / Sekmeler c. Veri / Sırala d. Veri / Süz 52. Hangisi Excel'de çalışma sayfasına yeni bir satır ekler? a. Biçim / Hücreler b. Biçim / Satır c. Ekle / Satır d. Ekle / Nesne 53. Çalışma sayfasının ismini değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? a. Ekle / Ad / Etiket b. Ekle / Ad / Tanımla c. Biçim / Biçem d. Biçim / Sayfa / Yeniden Adlandır 54. Bir hücreye formül girişi yapılırken aşağıdaki kullanımlardan hangisi yanlıştır? a. =A*B b. =(A*B)/3 c. =56*4 d. 45* ve 6 sayılarının aritmetik ortalamasını alan fonksiyon aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? a. =Ortalama(4;6) b. =Ortalama(4+6/2) c. =Ortalama((4+6)/2) d. =Ortalama(4.6) 56. =0+40/4-2 işleminin sonucu nedir? a. 40 b. 3 c. 8 d Excel'de hücre biçimleri nerden ayarlanabilir? a. Biçim / Hücreler b. Veri / Hücreler c. Görünüm / Hücreler d. Hiçbiri 58. C2=50, D2=4, E2=2 ise =Çarpım(C2;E2) formülünün sonucu nedir? a. 400 b. 00 c. 50 d Dosya menüsünde en son kullanılmış olan belgelerin isimleri görüntülenir. Bu bölümde normal olarak kaç tane ve en fazla kaç tane belge adı görüntülenebilir? a. 4 9 b. 4 c. 0 4 d Sadece hücreye verilmiş olan açıklamanın silinmesi için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır? a. Dosya / Temizle / Açıklamalar b. Biçim / Temizle / Açıklamalar c. Düzen / Temizle / Açıklamalar d. Pencere / Temizle / Açıklamalar 6. Bir sütun içinde en fazla kaç adet koşullu biçimlendirme verilebilir? a. 5 b. 255 c. 3 d #AD? Hatasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a. Sayıyla ilgili bir progblem vardır b. Excel'de bulunmayan bir işlev kullanılmıştır c. Bir sayının sıfıra bölümünün tanımsızlığı oluşmuştur d. Formülün metinsel kısmı yanlış yazılmıştır 63. yanda görülen çalışma sayfasında B hücresine =Çarpım(A:A3) yazılırsa sonuç ne olur? a. 36 b. c. 55 d yanda ki çalışma sayfasında B3 hücresine =Toplam(A:A3) yazılırsa sonuç ne olur? a. 9 b. 0 c. d yandaki çalışma sayfasında B3 hücresine =Ortalama(A:A3) yazılırsa sonuç ne olur? a. 3 b. 4 c. 5,5 d. 6 2

13 66. Yandaki tabloda C2 hücresine otonun %23 KDV si hesaplanarak yazılmak isteniyor. Formülü aşağıdakilerden hangisidir? a. B*%23 b. =B2*23 c. =B2+%23 d. =B2*0, Yandaki tabloda D2 hücresine =Min(B2:C3) formülü yazılırsa sonuç ne olur? a. 48 b. 53 c. 45 d Yazdır menüsünde Sayfa Aralığına 2-4 ve 5,9 yazıldığında yazıcıdan hangi sayfalar yazdırılacaktır? a. 2,4,9 b. 2,3,5,9 c. 2,3,4,5,9 d. Hiçbiri 69. Çalışma sayfası içerisinde her nerede olursak olalım A hücresine gitmek için klavyeden hangi tuşlara basılır? a. Home b. Shift+Home c. Ctrl+Home d. Alt+Home 70. Bir bölge işaretlemek için hangi kısayol tuşları kullanılır? a. Ctrl Yön tuşları b. Shift Yön tuşları c. Alt Yön tuşları d. Tab tuşu 7. Çalışma Kitabına yeni bir Çalışma Sayfası eklemek için hangisi kullanılır? a. Dosya / Yeni b. Biçim / Sayfa c. Ekle / Dosya d. Ekle / Çalışma Sayfası ve 6 sayılarının aritmetik ortalamasını alan fonksiyon aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? a. =ortalama(4;6) b. =ortalama(4+6)/2) c. =ortalama(4:2) d. =ortalama(4,6) 73. butonu ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır? a. Satır Yüksekliği b. Sütun Genişliği c. Çerçeve Biçimi d. Çerçeve Rengi 74. = /3 işleminin sonucu nedir? a. 40 b. 60 c. 80 d butonları ile seçilen alan ile ilgili hangi değişiklikler yapılabilir? a. Yazı Biçimi ve Zemin Rengi b. Zemin Rengi ve Yazı Rengi c. Çerçeve Rengi ve Yazı Rengi d. Yazı Rengi ve Çerçeve Rengi 76. Aşağıdaki formüllerden hangisi yalnızca bu günün tarihini vermek için kullanılır? a. =bugün( ) b. =şimdi( ) c. =tarih( ) d. =saat( ) 77. butonlarının sırası ile görevleri nelerdir? a. Seçilen bilgileri A'dan Z'ye sıralar b. Sayfa isimlerini A'dan Z'ye sıralar c. Sadece formülleri A'dan Z'ye sıralar d. Sadece karaktersel bilgileri A'dan Z'ye sıralar 78. Çalışma sayfası içerisinde her nerede olursak olalım A hücresine gitmek için klavyeden hangi tuşlara basılır? a. Home b. Shift + Home c. Ctrl + Home d. Alt + H 3

14 79. Klavye ile hücreleri seçmek için aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangileri kullanılır? a. Esc + Yön Tuşları b. Tab + Yön Tuşları c. Enter + Yön Tuşları d. Shift + Yön Tuşları 80. Ctrl + F tuş bileşenlerinin görevi nedir? a. Seçili alanın silinmesini sağlar b. Ekrandaki dosyayı kayıt eder c. Ekrandaki dosyadan başka dosya açar d. Ekrandaki dosyadan belirtilen ifadeyi arar 8. butonlarının sırası ile görevleri nelerdir? a. Rakamların ondalık hanelerini arttırır / azaltır b. Rakamların ondalık hanelerini azaltır / arttırır c. Rakamların ondalık hanelerini yok eder d. Rakamların ondalık hanelerini biçimlendirir 82. Bir hücre içindeki bilgiyi düzeltmek için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir? a. F2 b. F c. F5 d. F3 83. Bir pencerenin boyutlarını değiştirmek için, pencerenin neresinden fare oku ile tutulmalıdır? a. Çerçeve kenarlarından b. Pencerenin iç ortasından c. Menü çubuğundan d. Başlık çubuğundan 84. Veri girişi sırasında verinin belirtilen kriterlere uymadığı durumlarda uyarı veren aşağıdakilerden hangisidir? a.veri Aralama c.veri Doğrulama b.veri Süzme d. Veri Filtreleme 85. Bir tabloya hazır biçim özelliklerinin verildiği yer aşağıdakilerden hangisidir? a.koşullu Biçimlendirme b.hazır Biçimlendirme c.otomatik Biçimlendirme d.hiçbiri 86. Kısayoldan istenen bir hücre yada bölgeye gitmek için hangi kısayol tuşu kullanılır? a. F7 b. F3 c. F5 d. F2 87. Aşağıdakilerin hangisi birkaç kelime ya da başlık yazarak internette yer alan sitelerin adreslerini listeler? a. Arama Motorları b. Telnet c. Ftp d. Rehber 88. Aşağıdakilerden hangisi, kullanıcıların e-posta göndermek ve almak için kullandıkları bir arayüz programıdır? a. Internet b. Smtp c. Outlook d. Pop 89. İnternete bağlanmamızı sağlayan kart hangisidir? a. Ethernet b. Modem c. Mainboard d. Modem 90. Arama motorları ne işe yarar? a. İnternet ortamında arama yapmamızı sağlar b. Grafik tasarım yapmamızı sağlar c. Resim yapmamızı sağlar d. Program yazmamızı sağlar 9. Aşağıdakilerden hangisi internetin bize sağladığı imkandır? a. Elektronik haberleşme b. Bilgi kaynaklarına ulaşma c. İletişim sağlama d. Hepsi 4

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte

BİLGİSAYARA GİRİŞ. 3. Bilgisayarlarda 0 ya da 1 değerini depolayabilen her birime ne denir? A) KB B) Bit C) MB D) Byte BİLGİSAYARA GİRİŞ 1. Bilgisayarın çalışmasına zarar verecek şekilde hazırlanmış küçük yazılımlara ne ad verilir? A) Sistem yazılımı B) Virüs C) Uygulama yazılımı D) Küçük yazılım 2. Bilgisayarın yaygın

Detaylı

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK DERS KİTABI İ İ İ İ İ Ö Ş BİLGİSAYARA GİRİŞ BİLGİSAYAR NEDİR? Tanımı: Kendisine yüklenen programlar aracılığı ile aritmetiksel mantıksal işlemler yapabilen, bilgi depolayan, hatasız ve hızlı işlem yapan, düzenleyen, kullanıcı ile

Detaylı

Örnek Bilgisayar Soruları WİNDOWS XP İşletim Sistemi I 1) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır?

Örnek Bilgisayar Soruları WİNDOWS XP İşletim Sistemi I 1) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır? Örnek Bilgisayar Soruları WİNDOWS XP İşletim Sistemi I 1) Görev çubuğunda saat ayarı, denetim masası içerisindeki hangi nesne yoluyla yapılır? A) Görüntü B) Klavye C) Tarih/Saat D) Bölgesel Ayarlar 2)

Detaylı

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER

BİLGİSAYAR DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM

Detaylı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı

Standart araç Çubuğu. Çalışma Alanı Bölüm 4: Kelime İşlemci Uygulaması Hazırlayan: Emine Cabı Bu konuyu bitirdiğinizde; o Kelime işlemci uygulamasını açabilecek, o Yeni belge açabilecek ve kapatabilecek, o Belgeyi kaydedebilecek, o Belgeyi

Detaylı

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software)

Temel Bilgiler. Bilgisayar genel olarak iki bölümden oluşur. Bunlar; Donanım (Hardware) Yazılım (Software) Temel Bilgiler Bilgisayarı Tanıyalım Bilgisayar günümüzde teknolojisinde en önemli yeri olan elektronik bir makinedir. Herkesinde bildiği gibi bilgisayar sadece kendisine verilen bilgileri bize geri verebilir.

Detaylı

BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR

BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR Bilgisayar Nedir? BİLGİSAYAR VE TEMEL KAVRAMLAR Girilen bilgileri depolayabilen, bu bilgiler ile istenilen her türlü aritmetiksel ve mantıksal işlemlerin yapılmasını sağlayan elde edilen sonuçları ekran

Detaylı

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ. OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ OFİS PROGRAMLARI Değişik Kaynaklardan Derlenmiş Ders Notları Dr. Hüseyin TOROS İTÜ Bilişim Enstitüsü, Öğretim Görevlisi http://www.huseyintoros.com, huseyintoros@yahoo.com, 555

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı ELGİNKN VKFI BİLGİSYR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİK SINVI 21/10/2012 dı

Detaylı

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ BÖLÜM 1: MICROSOFT OFFICE 2003 PROGRAMLARINI YÜKLEME Microsoft Office 2003 Programlarını Değiştirme - Kaldırma Uygun Office 2003 Paketini Belirleyin BÖLÜM

Detaylı

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir;

Word. Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; Word Kelime işlemci programı olup, aşağıdaki işlemler yapılabilir; 1- Biçimlendirilmiş yazılar yazılır 2- Tablolar hazırlanır 3- Mektup ve zarf hazırlanabilir 4- Tez yazılabilir 5- Makrolar oluşturulur.

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak.

MS WORD 1.BÖLÜM. Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK

MS WORD 1.BÖLÜM 3.1. MS WORD EKRANI KULLANMAK MS WORD 1.BÖLÜM Bölüm Adı: MS WORD EKRANI KULLANMAK Bölümün Amacı: MS Word ekranındaki menü, sekme, şerit, grup, düğme gibi kavramları tanıtmak. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. MS Word

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD 2010 ÖRNEK TEST SORULARI (CEVAPLAR belgenin sonundadır) 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİ TEMEL BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1. ŞİFRE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ Güvenliğin en zayıf ve en kritik halkası insandır! Evet, dışarda yüzbinlerce

Detaylı

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI

MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI MİCROSOFT OFFİCE WORD SORULARI 1. Microsoft Word programını çalıştırmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar Microsoft Office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d)

Detaylı

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır.

Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. Microsoft Word Microsoft Word Windows altında çalışan, özel işlemleri olan bir kelime işlem programıdır. En önemli özellikleri şöyle sıralanabilir. Yazılanlar bir satır sonuna eriştiğinde, otomatik olarak

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ÜNİTE III 1.Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a) Başlat Programlar-Microsoft office b) Başlat - Ayarlar c) Başlat - Programlar - Donatılar d) Başlat - Ayarlar - Denetim Masası

Detaylı

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Word Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Word Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Eylül-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. MS-WORD UN GENEL YAPISI - 3-1.2.

Detaylı

Microsoft Office. Word 2007. Betül Bozyürük. Düzelti: Görkem Can. Grafik Uygulama: Barış Başaran. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi

Microsoft Office. Word 2007. Betül Bozyürük. Düzelti: Görkem Can. Grafik Uygulama: Barış Başaran. Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Microsoft Office Word 2007 Betül Bozyürük Düzelti: Görkem Can Grafik Uygulama: Barış Başaran Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Çömlekçi Copyright 2007, Bilge Adam A.Ş. Kitabın yayın hakları Bilge Adam a aittir.

Detaylı

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI

BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI BİLGİSAYARA GİRİŞ KURSU DERS NOTLARI A. İÇİNDEKİLER TABLOSU A. İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ BÖLÜMÜ... 3 A.1 Giriş:... 3 A.2 İşlem:... 3 A.3 Bellek:... 3 A.4 Çıkış:... 3 A.5 Donanım (Hardware):... 3 A.6

Detaylı

XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI

XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI XP OFFICE WORD YAZILIM PROGRAMI Word de bir doküman, tez veya kitap yazarken yapabileceğini bütün işlemleri bulabilirsiniz. Uzun bir dokümanı Word kullanarak hazırlamakla, daktilo kullanarak hazırlamak

Detaylı

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması

Şekil 1- Publisher 2010 programının çalıştırılması 1. HAFTA MICROSOFT PUBLISHER Basılı yayın hazırlama programı ile broşür, bülten, el ilanı, kartpostal, etiket, kartvizit, takvim, web sayfası ve benzerleri gibi her an lazım olabilecek birçok yayın özgün

Detaylı

EXCEL YAZILIM PROGRAMI

EXCEL YAZILIM PROGRAMI EXCEL YAZILIM PROGRAMI Elektronik tablolama ve hesaplama programlarının hemen hemen en popüler olanı Excel programıdır. Bu programın çalışma alanı satır ve sütunların kesişmesinden meydana gelen hücrelerden

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi. Microsoft Excel Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.com Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Microsoft Excel Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Kasım-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ... 1 A. MS-EXCEL i BAŞLATMA... 2 B.

Detaylı

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1 Modül 6: Hesap Tablosu Uygulaması Hazırlayan: Hasan Tınmaz Bu konuyu bitirdiğinizde; o Elektronik Tablolama uygulamalarının ne işe yaradığını öğrenebilecek, o Elektronik tablolama uygulamasının sayfa görünümünü

Detaylı

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Masaüstü Kavramı Burada anlatılan tüm bilgiler Windows XP işletim sistemi kullanılmazı baz alınarak bir araya getirilmiştir. Eğer, Windows kelimesi kullanılırsa bu Windows

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı ELGİNKN VKFI BİLGİSYR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİK SINVI 14/04/2013 dı

Detaylı

M I C R O S O F T. K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? A r a ç ç u b u k l a r ı B E L G E L E R İ A Ç M A K - K A P A T M A K - K A Y D E T M E K

M I C R O S O F T. K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? A r a ç ç u b u k l a r ı B E L G E L E R İ A Ç M A K - K A P A T M A K - K A Y D E T M E K M I C R O S O F T W O R D K e l i m e İ ş l e m c i N e d i r? Kelime işlemci, bilgisayarda belge oluşturmak amacıyla kullanılan programlara verilen genel bir addır Bu programlar kağıda dökmek istediğimiz

Detaylı