TÜKETİCİ BİLİNCİ REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜKETİCİ BİLİNCİ REHBERİ"

Transkript

1 TÜKETİCİ VE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI TÜKETİCİ BİLİNCİ REHBERİ HAKLARIMIZ NELERDİR? NEREYE NASIL BAŞVURULUR? DİLEKÇE ÖRNEKLERİ ALIŞVERİŞLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

2 Hazırlayan: Özcan PEKTAŞ TÜKÇEV Mütevelli Heyeti Üyesi

3 TÜKETİCİ VE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI TÜKETİCİ BİLİNCİ REHBERİ HAKLARIMIZ NELERDİR? NEREYE NASIL BAŞVURULUR? DİLEKÇE ÖRNEKLERİ ALIŞVERİŞLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

4 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UN TÜKETİCİLERE SAĞLADIĞI HAKLAR SATILAN MAL GERİ ALINMAZ Korunması Hakkında 4077 SAYILI Kanun IR! Tüketicinin 2 SATIN ALINAN MAL VEYA HİZMET AYIPLI İSE 4 TEMEL HAK VARDIR Bedel İadesini de İçeren Sözleşmeden Dönme Malın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesi Ayıp Oranında Bedel İndirimi Ücretsiz Onarım İsteme Ayrıca, Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden TAZMİNAT İSTEME HAKKI da vardır. TÜKETİCİ İSTEDİĞİ HAKKI SEÇMEKTE VE KULLANMAKTA SERBESTTİR

5 HANGİ MALLAR KANUN KAPSAMINDADIR Taşınır mallar Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar Elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallar AYIPLI MAL NEDİR? Ambalajında, etiketinde tanıtma ve kullanma kılavuzunda reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplıdır. 3

6 AYIPLI MALDA İHBAR VE ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ Açık ayıpta 30 gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Gizli ayıpta zamanaşımı süresi asgari 2 yıldır. Sorumlular (İmalatçı, üretici, satıcı, bayi, acente,ithalatçı) bu sürenin üzerinde garanti vermişler ise verdikleri garanti süresi ile sorumludurlar. Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallardaki zamanaşımı süresi 5 yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise 3 yıllık zamanaşımına tabidir. SATILAN MALIN AYIBI, AĞIR KUSUR VEYA HİLE İLE GİZLENMİŞSE ZAMANAŞIMI SÜRESİ İŞLEMEZ. AYIPLI OLDUĞU BİLİNEREK SATIN ALINAN MALLAR HAKKINDA YUKARIDAKİ HÜKÜMLER UYGULANMAZ. MALIN AYIPLI OLDUĞU HUSUSU, TÜKETİCİYE VERİLEN FATURA, FİŞ VEYA SATIŞ BELGESİ ÜZERİNDE GÖSTERİLİR. 4

7 HAK ARAMADA BAŞVURULACAK YERLER T.C.. KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ İllerde Ticaret İl Müdürlüklerine, İlçelerde Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ne başvurmalıdır yılı için 1.191,52 TL nin altındaki uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ne başvuru zorunludur. Burada verilecek kararlar tarafları (tüketici/satıcı) bağlar. Taraflar 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler. 15 gün içerisinde itiraz edilmemesi halinde karar kesinleşir. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine Tüketici Mahkemesinin vereceği karar kesindir. Satıcı, 15 günlük sürede itiraz edilmeyerek kesinleşen TSHH kararını veya Tüketici Mahkemelerince verilen kesin kararı uygulamaz ise; Tüketici, söz konusu kararı (TSHH kararı veya Tüketici Mahkemesi kararı) İcra Müdürlüklerine götürür. İcra Müdürlüklerince, İcra ve İflas Kanunu nun ilamlarının yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre uygulanır. 5

8 TÜKETİCİ MAHKEMELERİ 2013 yılı için değeri 1.191,52 TL nin üstündeki uyuşmazlıklarda, Tüketici Mahkemelerinde dava açılması zorunludur. Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Tüketici örgütlerince açılacak davalarda bilirkişi ücretleri, Bakanlıkça karşılanır. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunur. TÜKETİCİ DAVALARI, TÜKETİCİNİN İKAMETGÂHI MAHKEMESİNDE DE AÇILABİLİR. 6

9 BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? Satıcı, numunedir veya satılık değildir ibaresi bulunmayan malların satışından kaçınamaz. Yani satmak zorundadır. Taraflardan birinin tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan HAKSIZ ŞARTLAR tüketici için bağlayıcı değildir. Devre Tatiller En az 3 yıl için yapılır,1 haftadan az olmaz, Taşınmazın kullanım hakkının devri ya da devri taahhüdünü içerir, Bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunlu yazılı sözleşmelerdir. Yazılı olarak yapılmayan devre tatil sözleşmeleri geçersizdir. Tüketici, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren 10 gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkını kullanarak sözleşmeden dönebilir. 7

10 10 günlük cayma süresi dolmadan tüketiciden ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Sözleşme, devre tatil sözleşmesine konu tesiste akdedilmesi halinde, para istenebilir ve cayma hakkı yoktur. Hizmet satın alan devre tatil malikinden gayrimenkul bakım-onarım-tamir-alt yapı güzelleştirme gibi taşınmazın aynına ilişkin masraflar tüketiciden istenemez. Paket Turlar Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, Her şeyin dahil olduğu fiyatla satılır, 24 saatten uzun bir süreyi kapsar veya gecelik konaklamayı, içerir. Paket tur sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Seyahat acentası, paket tur hakkında tanıtım broşürü de vermek zorundadır. 8

11 Paket Tur sözleşme hükümlerine uyulmaz ise örneğin; 3 yıldızlı otel yerine 2 yıldızlı otelde konaklama, 3 öğün yerine 2 öğün yemek verilmesi, Deniz kenarında konaklama denildiği halde farklı bir mekanda (şehir içinde, denizden uzak bir yerde) konaklama yapılması, Otelde havuz, sauna hizmeti var denildiği halde olmaması EKSİK VERİLEN HİZMETİN BEDEL İADESİ İÇİN; 1. Paket Tur Firmasına müracaat edilmelidir. 2. Sonuç alınamaz ise Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaat edilmelidir. 3. Ayrıca, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ne (TURSAB) şikayet edilmelidir. Eksik verilen hizmet için ortaya çıkan uyuşmazlık tutarının 2013 yılı için 1.191,52 TL sını aşmaması gerekir. (Sözleşme Tutarı Değil) Eksik Hizmet Bedeli Nasıl Hesaplanacaktır? TURSAB Turizm Tüketici Taleplerini Değerlendirme Çizelgesi yardımcı olacaktır. 9

12 MAKETTEN KONUT SATIŞLARI Kampanyalı satış, malın veya hizmetin daha sonra teslim veya ifa edilmesi suretiyle yapılan satımdır. Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda konutun teslim süresi azami 30 aydır. Tüketicinin ödemelerinin tamamını yerine getirmesi durumunda, malın teslimi ya da hizmetin ifası, ödemenin bitimini takiben en geç 1 ay içinde yapılmak zorundadır. Örnekler: Tüketici Emre, Müteahhit Burak ile 1 Şubat 2010 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Konutun teslim süresi 24 aydır. Emre ödemelerinin tamamını 24 ay içerisinde tamamlamıştır. Müteahhit Burak, konutu en geç Mart 2012 sonuna kadar teslim etmek zorundadır. Emre ödemelerini 18 ayda tamamlamıştır. (Temmuz 2011) Müteahhit Burak, konutu yine en geç Mart 2012 sonuna kadar teslim edecektir. Emre, 24 aylık süreye ilaveten 1 aylık sürenin bitimini beklemek durumundadır. Emre konut bedelinin %40 ını peşin vermiş, geri kalanını 3 yıl içerisinde ödeyecektir. Müteahhit Burak konutu yine Mart 2012 sonuna kadar teslim etmek zorundadır. Emre ödemelerini bitirmediği için konutunu ödemelerinin bitimini (Ocak 2013) müteakip teslim edeceğim diyemez. 10

13 KAPIDAN SATIŞLAR Satıcının, evinize ya da işyerinize gelerek yaptığı mal/ hizmet satışı Kapıdan Satıştır. Tüketici, malı teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde; Malı satın almayı kabul edebilir. Hiçbir gerekçe göstermeden vazgeçebilir. Cayma Süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen bozulmalardan sorumlu değildir. Hizmetlerin satımında Cayma Süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Satıcı, 7 günlük Cayma Süresi dolmadan tüketiciden; Ödeme yapması Borç altına sokan herhangi bir belge (Kredi Kartı, Senet vb.) vermesi İSTENEMEZ. Cayma bildirimi ulaştığı günden itibaren 20 gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür. Sözleşmeyi en az 16 punto ve koyu siyah harflerle yazmak ve bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. 11

14 MESAFELİ SÖZLEŞMELER Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak Tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan Malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası ile kararlaştırılan sözleşmelerdir. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Satıcı ve sağlayıcı, siparişin kendisine ulaştığı andan itibaren 30 gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre, tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir. Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi malların veya sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlüdür. Sipariş esnasında ödeme yapmasının dışında kapıdan satışlara ilişkin hükümler mesafeli sözleşmelere de uygulanır. Satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren; 10 gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmek, 20 gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür. 12

15 TÜKETİCİ KREDİSİ Tüketicilerin bir mal veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir. Tüketici kredisi sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez. Kredi veren, tüketicinin birbirini izleyen en az 2 taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde en az 1 hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir. Kredi veren, asıl borçluya başvurmadan, kefilden borcun ifasını isteyemez. Tüketici kredilerindeki kefalet, Borçlar Kanununda yer alan adi kefalet hükümleridir. 13

16 Erken ödemede faiz ve komisyon indirimini yapılması zorunludur. Erken ödeme ücreti alınması yasaktır. Tüketici kredisini, bağlı kredi niteliğinde ise (belirli bir marka mal/hizmet satın alınması şartıyla verilen kredi) malın veya hizmetin hiç ya da zamanında teslim veya ifa edilmemesi halinde satıcı veya sağlayıcı ile birlikte kredi veren de müteselsilen sorumlu olur. Kredi verenin ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da krediyi kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. Tüketici kredisi alırken hayat sigortası yaptırmak zorunlu değildir. İsteğe bağlıdır. 14

17 KREDİ KARTLARI Kredi kartı sözleşmelerinin 12 punto ve koyu siyah harflerle düzenlenmesi zorunludur. Kredi veren tarafından tüketiciye gönderilen dönemsel hesap özetleri, ödeme planı hükmündedir. Dönemsel hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarının (%20) vadesinde ödenmemesi halinde; tüketici, gecikme faizi ödemek zorundadır. Kredi veren faiz artırımını 30 gün önceden tüketiciye bildirmek zorundadır. Kredi veren tarafından artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici bildirim tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez. Mal veya hizmetin kredi kartı ile satın alındığı durumlarda, komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödeme istenemez. Kredi kartı kullanımlarındaki kefalet, Borçlar Kanununda belirtilen adi kefalet hükümlerine tabidir. Asıl borçluya başvurulup borcun tahsili için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifası istenemez. Yıllık ücret ile ilgili kısım karşılıklı olarak müzakere edilip belirlenmediği sürece YILLIK ÜCRET ALINAMAZ. Alınması halinde dilekçe ile Kaymakamlıklardaki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurularak ödenen yıllık ücret geri alınır. Çok sayıda TSHH kararları ve Yargıtay 13. Dairesi kararları bulunmaktadır. YETER Kİ HAKKINI ARA. 15

18 KONUT KREDİLERİ Konut Finansmanı Kuruluşlarının Sorumlulukları Sözleşme öncesinde kredi sözleşmesinin koşullarını içeren Sözleşme Öncesi Bilgi Formu vermek, 1 iş günü geçtikten sonra sözleşmeyi imzalamak, Sözleşmeyi yazılı olarak yapmak ve bir nüshasını tüketiciye vermek, Sözleşmede öngörülen şartları sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirmemek, Tüketicinin temerrüde düşmesi halinde 5 iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmak, Tüketicinin birbirini izleyen en az 2 ödemede temerrüde düşmesi halinde ise en az 1 ay süre vererek muacceliyet uyarısında bulunmak, Asıl borçluya ve diğer teminatlara başvurmadan, kefile başvurmamak, Bağlı kredilerde (belirli bir konutun satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda) konutun hiç ya da zamanında teslim edilmemesi halinde satıcı ile birlikte, kullandırılan kredi miktarı kadar müteselsilen sorumlu olmak, Tüketicinin, Borcunun tamamını veya bir ya da birden fazla taksitini vadesinden önce ödemesi halinde Vadesinden önce ödenen taksitler için gerekli faiz indirimini yapmak YÜKÜMLÜLÜKLERİ BULUNMAKTADIR. 16

19 Sözleşmede belirtilmek suretiyle faiz oranı 1. Sabit, 2. Değişken 3. Her iki yöntem (sabit/ değişken) esas alınmak suretiyle belirlenebilir. Oranın sabit olarak belirlenmesi halinde sözleşmede başlangıçta belirlenen oran her iki tarafın ortak rızası dışında değiştirilemez. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda tüketiciden erken ödenen tutarın %2 sini geçmemek üzere erken ödeme ücreti talep edilebilir. Oranın değişken olarak belirlenmesi halinde ise referans faizler ve endeksler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemez. Değişken faiz oranlarındaki belirsizliklerin getireceği risk nedeniyle sabit faizli konut kredisi kullanılması önerilmektedir. TCMB Tarafından Belirlenen Değişken Faiz Oranları Tablosu Ocak 7,70 11,99 5,08 8,62 7,66 Şubat 8,40 10,76 5,53 7,29 9,48 Mart 8,39 10,06 6,53 6,40 10,45 Nisan 8,17 9,50 8,19 4,90 10,61 Mayıs 9,10 7,73 10,13 4,16 10,43 Haziran 10,86 9,15 7,89 9,56 3,99 10,43 Temmuz 10,72 9,66 6,13 10,19 4,26 11,14 Ağustos 9,23 10,74 5,24 9,1 7,17 8,28 Eylül 8,60 10,61 5,73 8,37 6,24 8,87 Ekim 6,90 12,06 5,39 7,58 6,31 9,07 Kasım 7,39 11,77 5,33 8,33 6,65 8,88 Aralık 7,12 11,13 5,27 9,24 6,15 9,19 17

20 FİYAT ETİKETİ Etiket, fiyat ve tarife listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat üzerinden satış yapılır. GARANTİ BELGESİ İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı Garanti Belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari 2 yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir. Ayıplı malın Garanti Süresi içerisinde yenisi ile değiştirilmesi halinde yeni malın garanti süresi ilk malın bakiye garanti süresi kadardır. 18

21 TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının Tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle Satılması zorunludur. SATIŞ SONRASI HİZMETLER İmalatçı veya ithalatçılar, Sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi malları için O malın Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince, (5yıl - 10 yıl) Yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle Bakım ve onarım hizmetlerini sunmak zorundadırlar. Garanti belgesiyle satılmak zorunda olan bir sanayi malının garanti süresi sonrasında arızalanması durumunda, o malın Bakanlıkça belirlenen azami tamir süresi içerisinde onarımı zorunludur. Azami tamir süresi otomotiv için 30 işgünü, diğer sanayi ürünleri için 20 işgünüdür. Gerek Ticari Reklam ve İlanlar ile ilgili, gerekse Zararlı ve tehlikeli Mal ve hizmetler ile ilgili şikayetlerinizi adresinden yapabilirsiniz. 19

22 Satın Alınan Mal ve Hizmetlerin Ayıplı Olması Halinde Örnek Dilekçe T.C.... KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı) Şikâyet Eden :... (TC Kimlik No) Ev Adresi :... Telefon (Sabit), (Cep) :(...), (...) Şikâyet Edilen Satıcının /Sağlayıcının Adı / Unvanı :... Adresi :... Şikâyetin Parasal Değeri :...TL. Şikayet Konusu :... HUKUKİ GEREKÇELER SÜBUT DELİLLERİ TALEP SONUCU Ödediğim Bedelin İadesine Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesine Ayıp Oranında İndirim Yapılmasına Ücretsiz Tamir Ettirilmesine : 4077 sayılı Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat. : Mala/hizmete ilişkin fiş/fatura vb. : Yukarıda belirttiğim şikayet konusu Ayıplı Mal /Ayıplı Hizmet nedeniyle, Karar verilmesini arz ve talep ederim. Adı ve Soyadı Tarih ve İmza Not: Tüketici yukarıda sıralanan haklarından hangisini talep ediyorsa dilekçesine onu yazmalıdır. 20

23 Tüketici Mahkemesinde Açılacak Dava İçin Dilekçe Örneği TÜKETİCİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA... Davacı Adı ve Soyadı :... (T.C. Kimlik No...) Adresi : Tel (Ev/Cep/Faks) :... /.../... Davalı Adı ve Soyadı / Unvanı :... Adresi :... Şikayetin Parasal Değeri :...TL. Dava(Şikayet)Konusu :... (Ayıplı mal / hizmet ) OLAY :... (Şikayetin açıklaması) :... Hukuki Deliller : sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, konu ile ilgili tüm mevzuat ve her türlü delil Netice ve Talep : Yukarıda açıklanan ayıplı (1) veya (2)...hususunda karar verilmesini arz ederim.... /... / 2013 (1) ayıplı...malın / hizmetin yasal faizi ile birlikte bedelinin iadesi ve alışverişin / sözleşmenin iptali (2) ayıplı...malın / hizmetin ayıpsız misli (yenisi) ile değiştirilmesi NOT: Tüketici, yukarıda yer alan seçimlik haklarından (1 veya 2) hangisini istiyorsa o seçeneklerden yalnızca birini talep kısmına yazmalıdır. Adı ve Soyadı Tarih ve İmza EKLER : Ayıplı mal / hizmete ait fatura/fiş vb. belgeler. 21

24 ALO 175 Tüketici Hattı Ankara Merkez Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı Adres: İlkbahar Mah Sok. No:13/A Yıldız Çankaya/ANKARA Telefon: (0312) Faks: (0312) E-posta: İstanbul Şubemiz Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı İstanbul Şubesi Adres: Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. No: 1-A Kat.1 Ataşehir - İstanbul Telefon: (0216) (pbx) Faks: (0216) E-posta: https://twitter.com/tukcev

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri,

d) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan bedenî ve/veya fikrî faaliyetleri, KANUN NO: 4077 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 23 Şubat 1995 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mart 1995 - Sayı: 22221 5.t. Düstur, c.34 - s. BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003 Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ)

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde l-)(değişik 06.03.2003

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI VE ÖRNEK YARGITAY KARARLARI Haziran 2006 ANKARA Yayın No:158 SUNUŞ Son 60 yıl içinde büyük

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 12151 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6502 Kabul Tarihi : 7/11/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/11/2013 Sayı : 28835 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 54 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR?

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? 4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? Naci ÖZDAMAR * AYIPLI MAL Madde 4. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan

Detaylı

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı,

Detaylı

REHBERİ BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ALO 153 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. @ibbzabita TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ

REHBERİ BİLİNÇLİ TÜKETİCİ ALO 153 ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. @ibbzabita TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ BİLİNÇLİ TÜKETİCİ REHBERİ 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR TÜKETİCİ HAKLARI ZABITA AMİRLİĞİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ @ibbzabita ALO

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar. Amaç Kanun Numarası : 4077 Kabul Numarası : 23/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstür : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilen Değişiklikler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 07.11.2013 tarihi itibariyle TBMM de kabul edilmiş olup 28 Kasım 2013 tarihinde

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

YENİ TÜKETİCİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

YENİ TÜKETİCİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER YENİ TÜKETİCİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER PLAN 1. GENEL İLKELER 2. HAKSIZ ŞARTLAR 3. AYIPLI MAL 4. AYIPLI HİZMET 5. İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER 6. MESAFELİ SÖZLEŞMELER

Detaylı

Satış Sözleşmesi. 4. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından qkitap sorumludur.

Satış Sözleşmesi. 4. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından qkitap sorumludur. Satış Sözleşmesi 1. 18 yaşından küçük kişiler qkitap tan alışveriş yapamaz. Qkitap.com çocuklara yönelik e kitaplarda satışa sunmaktadır; ancak bunları yetişkinlere satmaktadır. 2. Qkitap tan kredi kartı

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

TÜKET C N N EL REHBER

TÜKET C N N EL REHBER ! BUNLARI B L YOR MUYDUNUZ? TÜKET C N N EL REHBER 444 0 160 www.beyoglu.bel.tr ZABITA MÜDÜRLÜ Ü TÜKETİCİNİN EL REHBERİ! Tüketici bilinci ve Beyoğlu Beyoğlu, ülkemizin yakaladığı dinamizme, paralel bir

Detaylı

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 31 2. TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞME.. 33 2.1. Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Kanunun Yürürlüğe Girmesi.. 35 2.2. Mülga 4077 sayılı Kanunda

Detaylı

AVUKATLAR İÇİN TÜKETİCİ HUKUKU REHBERİ ANKARA BAROSU TÜKETİCİ HAKLARI KURULU

AVUKATLAR İÇİN TÜKETİCİ HUKUKU REHBERİ ANKARA BAROSU TÜKETİCİ HAKLARI KURULU AVUKATLAR İÇİN TÜKETİCİ HUKUKU REHBERİ ANKARA BAROSU TÜKETİCİ HAKLARI KURULU Ankara 2012 Avukatlar İçin Anıl Matbaacılık Ltd. Şti. Özveren Sk. No:13/A Kızılay / ANKARA Tel: (0.312) 229 37 41 Faks: (0.312)

Detaylı

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETĠCĠ KREDĠSĠ SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI

TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SAĞLIK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE MEVZUAT UYUMU TÜKETİCİNİN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİN KORUNMASI BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım, 2001 T.C.

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ MEVZUATLAR SORUNLAR

TÜKETİCİ HAKLARI PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ MEVZUATLAR SORUNLAR TÜKETİCİ HAKLARI PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ MEVZUATLAR SORUNLAR Uyarı : Bu sayfa içeriği internet kaynaklı makale alıntılarıdır.tüketiciyi bilgilendirme amacını güder.ilgili ( Referans gösterilen ) kaynaklar

Detaylı

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015

Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Sayı : 2015 / 24 Konu: Bilgilendirme 16 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 13 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

50 SORUDA TÜKETİCİNİN KONUT ALIM REHBERİ

50 SORUDA TÜKETİCİNİN KONUT ALIM REHBERİ 50 SORUDA TÜKETİCİNİN KONUT ALIM REHBERİ Yayınlayan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği İktisadi İşletmesi Cumhuriyet Cad. Pegasus Evi No.48 Zemin Kat C Elmadağ 34367 Taksim / İstanbul

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı