2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014

2

3 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

4 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 Hazırlayan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ziyabey Caddesi Nu: Balgat/ANKARA Tel : (312) Belge Geçer: (312)

5 GIİRIİŞ Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezini bünyesinde toplayan ve anayasal bir kurum olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, tarihli ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir., Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla bünyesinde yer alan kurumları Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin koordinasyonunu sağlamakta, görev alanıyla ilgili hukuksal ve idari işlemleri yürütmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda, 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu na ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçeli diğer idareler arasında yer alan Kurumumuzun, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı, Maliye Bakanlığının 04/07/2014 tarih ve 5651 sayılı yazısında belirtilen açıklamalar esas alınarak hazırlanan 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 1

6

7 I. OCAK HAZIİRAN 2014 DOÖ NEMIİ BUÖ TÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GİDERLERİ 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna toplam ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6512 sayılı Kanun un 6 ıncı maddesinin 7 numaralı fıkrasına göre, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından ,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır sayılı Kanun ile tefrik edilen ödenek ile önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından eklenen ödeneğin toplamı ,00 TL olup ödeneğin yüzde 47,21 tutarındaki ,00 TL, yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı 6512 sayılı Kanun ile tefrik edilen ,00 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin ise yüzde 47,48 oranına karşılık gelmektedir yılının ilk yarısında ,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, yılsonunda toplam harcama ,00 TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk yarısında yapılan harcamalar, 2013 yılının ilk yarısına göre yüzde 7,42 artış göstermiştir ve 2014 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Ocak - Ocak - Başlangıç Ödeneği Ocak - Ödeneğe Göre ye Göre Başlangıç Ödeneğine Göre Ödeneğe Göre Artış Personel Giderleri , , , , , ,00 50,23 50,88 52,28 52,28 15,08 SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid , , , , , ,00 52,49 51,42 52,49 52,49 15, , , , , , ,00 42,72 43,50 41,01 40,34-7,87 Cari Transferler , , , , , ,00 70,46 75,53 51,09 51,09-23,18 Sermaye Giderleri , , , , , ,00 1,90 3,01 29,15 29,15 614,67 TOPLAM , , , , , ,00 44,21 46,31 47,48 47,21 7,42 Tablo -1: yılı ödenek ve gerçekleşme durumu (TL). 3

8 2014 yılının ilk yarısında yapılan giderlerin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir % % % Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Transferler % Sermaye Giderleri % Grafik -1: 2014 yılı harcamalarının ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı (TL) ve 2014 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan giderler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Grafik -2: yılları ödenekleri ile Ocak dönemi harcamaları (TL). 4

9 A.1 PERSONEL GİDERLERİ Kurumumuz 2014 yılı bütçesinde personel giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama personel giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 52,28 ine karşılık gelmektedir yılının ilk altı ayında, 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, personel giderlerinde yüzde 15,08 oranında artış gerçekleşmiştir ve 2014 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Personel Giderleri Ocak Ocak Artış Memurlar , ,00 50, , ,00 50,04 15,52 Sözleşmeli , ,00 44, , ,00 92,61 10,91 Personel TOPLAM , ,00 50, , ,00 52,28 15,08 Tablo -2: yılı personel giderleri ile ödenek durumu (TL) ve 2014 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde personel giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik 4 -: yılı personel giderleri tertibinden yapılan harcamalar (TL). 5

10 A.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2014 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmış ve yılın ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 52,49 una karşılık gelmektedir yılının ilk altı ayında, 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinde yüzde 15,39 oranında artış gerçekleşmiştir ve 2014 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri Ocak Gerçek. Başlangıç Ödeneği Ocak Gerçek. Artış Memurlar , ,00 51, , , ,00 50,28 16,06 Sözleşmeli Personel , ,00 43, , , ,00 106,72 8,10 TOPLAM , ,00 50, , , ,00 52,49 15,39 Tablo -3: yılı Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri ile ödenek durumu (TL) ve 2014 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari ile dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik -5: yılları Ocak dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri aylık dağılımı (TL). 6

11 A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda mal ve hizmet alım giderleri için Kurumumuza ,00 TL ödenek ayrılmış olup, 6512 sayılı Kanun un 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasına göre, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından ,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama mal ve hizmet alım giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin (yıl içinde yapılan eklemeler dâhil) yüzde 40,34 üne karşılık gelmektedir. Ayrıca, mal ve hizmet alım giderlerinden yapılan harcama 6512 sayılı Kanun da belirtilen başlangıç ödeneğinin ise yüzde 41,01 ine karşılık gelmektedir yılının ilk altı ayında, 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, mal ve hizmet alım giderlerinde yüzde 7,87 oranında azalma gerçekleşmiştir ve 2014 yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Başlangıç ödeneği Ocak Gerçekle şme Başlangıç ödeneği Ocak Gerçekle şme Artış , , ,00 45, , , ,00 43,90 2,03 Yolluklar , , ,00 43, , , ,00 50,09 132,05 Görev Giderleri , , ,00 7, , , ,00 12,93 58,44 Hizmet Alımları , , ,00 43, , , ,00 40,56-10,66 Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , , ,00 18, , , ,00 26,45-31, , , ,00 43, , , ,00 38,97 45, , , ,00 31, , , ,00 5,62-74,34 TOPLAM , , ,00 42, , , ,00 40,34-7,87 Tablo -4: yılı Ocak dönemi mal ve hizmet alım giderleri ile ödenek durumu (TL) ve 2014 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari ile dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 7

12 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik -6: yılları Ocak dönemi mal ve hizmet alım giderlerinin aylık dağılımı (TL). A.4 CARİ TRANSFERLER 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda cari transferler için Kurumumuza ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama cari transferler için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 51,09 una karşılık gelmektedir yılının ilk altı ayında, 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, cari transferler tertibinden yapılan harcamalarda yüzde 23,18 oranında azalma gerçekleşmiştir ve 2014 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Artış Cari Transferler Ocak Gerçek. Ocak Gerçek. Görev Zararları , ,00 75, ,00 51,66-27,42 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan , ,00 22, ,00 45,56 108,87 Transferler TOPLAM , ,00 70, , ,00 51,09-23,18 Tablo -5: yılı Ocak dönemi cari transferler tertibi harcama ve ödenek durumu (TL) 8

13 A.5 SERMAYE GİDERLERİ 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda sermaye giderleri için Kurumumuza ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama sermaye giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 29,15 ine karşılık gelmektedir yılının ilk altı ayında, 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sermaye giderlerinden yapılan harcamalarda yüzde 614,67 oranında artış gerçekleşmiştir ve 2014 yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sermaye Giderleri Ocak Gerçek. Ocak Gerçek. Artış Mamul Mal Alımları , ,00 2, , ,00 40,02 614,67 Gayri Maddi Hak Alımları , , Gayrimenkul Büyük Onarım , , Giderleri TOPLAM , ,00 1, , ,00 29,15 614,67 Tablo -6: yılı Ocak dönemi sermaye giderleri tertibi ödenek ve harcamalar dağılımı (TL). B. BÜTÇE GELİRLERİ 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda ,00 TL si hazine yardımı olmak üzere toplam ,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür yılının ilk altı aylık döneminde toplam ,00 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, bu tutar ,00 TL tutarındaki bütçe gelirinin, yüzde 44,84 oranına karşılık gelmektedir. Gelirlerin yüzde 99,96 lık kısmını hazine yardımları oluşturmaktadır yılında toplam ,00 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, aynı yılın ilk yarısında ise ,00 TL gerçekleşme olmuştur yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe geliri, 2013 yılının ilk yarısına göre yüzde 13,52 oranında artış göstermiştir yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe gelirlerinin ,00 TL lik kısmı Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarmalar olup, 2014 yılı bütçesinde gösterilen tutarındaki Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinin yüzde 44,83 ü Kurumumuza aktarılmıştır. Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarma miktarı, 2014 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe gelirlerinin yüzde 99,95 ini oluşturmuştur. 9

14 2013 ve 2014 yılı bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Gelirleri Planlanan Ocak- Gerçekleşen Planlanan Ocak- Gerçekleşen Artış Şartname, Basılı Evrak, Form Satış ,00 100,00 0, ,00 500,00 50,00 400,00 Gelirleri Hazine Yardımı (Cari) , ,00 46, , ,00 44,58 14,89 Hazine Yardımı (Yatırım) , ,00 26, , ,00 51,34-10,15 Diğer Gelirler , ,00 6, , ,00 59,92-1,83 TOPLAM , ,00 44, , ,00 44,84 13,52 Tablo -7: yılı Ocak dönemi gelir gerçekleşme durumu (TL). C. FİNANSMAN İdaremiz bütçe giderleri Başbakanlık bütçesine kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarmalarla finanse edilmektedir yılının ilk altı aylık döneminde Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden ,00 TL aktarma yapılmıştır yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 13,52 oranında artış gerçekleşmiştir. 10

15 II. OCAK HAZIİRAN 2014 DOÖ NEMIİNDE YUÖ RUÖ TUÖ LEN FAALIİYETLER Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği gereğince sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda verilecek olan ödülün 2015 yılında verilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Ödüle ilişkin çalışmaların yürütülebilmesi için e-posta adresi açılmış ve Ödül Kuruluna sunulmak üzere Çalışma Takvimi, Aday Gösterme Başvuru Formu ile Basın Duyurusunun Türkçe ve İngilizce taslağı hazırlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Ödül Kurulu, ilk toplantısını Ocak 2014 te gerçekleştirmiş, ödül için aday gösterebilecek kişileri ve çalışma takvimini belirlemiştir. Sonraki toplantılarında Ödül Kurulu, Aday Gösterme Başvuru Formu, Basın Duyurusu ve ödül olarak verilecek berat, rozet ve plakete ilişkin konuları görüşmüştür. Basın Duyurusu ve Aday Gösterme Formu Türkçe ve İngilizce olarak tarihinde yurt içi ve yurt dışındaki gerçek kişilere veya kamu tüzel kişilerine, 2015 yılında verilecek ödül için aday gösterebilecekleri tebliğ edilmiştir. Atatürk Uluslararası Barış Ödülü kapsamında verilecek para ödülü miktarı Bakanlar Kurulu tarafından 02/06/2014 tarihinde kararlaştırılarak 18/06/2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Burslar Yeniden düzenlenen Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği, 14/02/2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 02/04/2014 tarihinde yeni Burs Yönetmeliği konulu I. Burs Eşgüdüm/Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kurumlarda burs alanında çalışan personel ile BÇKDB Burs Masası personelinin katılım gösterdiği bu toplantı, hem Kurumlardaki burs uzmanlarının bir araya getirilmesi hem de Kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması açısından faydalı olmuştur. Yeni Burs Yönetmeliği ne bağlı olarak getirilen bazı yeni uygulamalar tartışılarak Kurumların sorumlu olduğu alanlar yeniden belirlenmiştir. Kurumların bünyesinde yer alan Bilim Kurullarınca burs verilmesi kararlaştırılan her alan için, o alanın uzmanı olan Bilim Kurulu üyeleri veya diğer öğretim üyeleri arasından seçilmek suretiyle Alan Çalışma Kurullarının kurulması sağlanmıştır. Bütünleşik Bilgi Sistemi Türk dili, tarihi ve kültürü üzerinde sosyal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde, milletimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yardımcı olmak amacı ile Bilgi Bankası Sistemi, Burs Yönetim ve Takip Sistemi, Çeviri Hareketi Sistemi, Proje Yönetim Takip ve Destek Sistemi uygulamaya geçirilmiştir. Burs Yönetim ve Takip Uygulamasına artan taleplere cevap verebilmesi ve işlevselliğinin artırılması amacıyla ek protokoller eklenerek programın güvenilirliği artırılmıştır ve yapılan iyileştirme çalışmaları ile performansı geliştirilmiştir. Yapılan pilot uygulama sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda hatalar giderilerek Proje Yönetim, Takip ve Destek Uygulamasının güvenilirliği ve performansı artırılmıştır. Yayın Basım Süreç Takip Uygulamasının hayata geçirilebilmesi için analiz ve tasarım çalışmaları yürütülmüştür. 11

16 Yüksek Kurum ve Kurumların ortak ihtiyacı olan her türlü alt yapı, kaynak, eğitim, dokümantasyon, yayım, arşiv hizmetleri, insan gücü politikası ve planlanmasının uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla Stratejik Yönetim ve İzleme Sistemi başlığı altında Etkinlik Sistemi, Personel Sistemi, Yönetim Kurulu Gündem Sistemi ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi uygulamaya geçirilmiştir. İdari Faaliyet Modülünün hayata geçirilebilmesi için analiz ve tasarım çalışmaları yürütülmüştür. Yayın Dağıtım Stok Takip ve E-Mağaza Uygulamasının tespit edilen işlevsellikleri %80 oranında tamamlanmıştır. Yüksek Kurum Genel Ağ Sayfaları yeni nesil tasarım ve yapısıyla hizmete alınmış, içerik güncelleme işlemleri kolaylaştırılarak editörlerin çok daha hızlı ve etkin şekilde içerik girmeleri sağlanmıştır. Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi tarafından yürütülen, güvenli protokoller kullanarak diğer üye kurumlarda ve üniversitelerde sorunsuz ağ kullanımını ve kullanıcı ağ bilgilerinin paylaşımını amaçlayan EDUROAM ağına üyelik için başvuru yapılmış, teknik hazırlıklar tamamlanmıştır. Kurumların 2013 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak bir form düzenlenmiş ve Kurumlara gönderilmiştir. Bunun yanında bilişim personeli tarafından hazırlanacak Yayın Modülünün ihtiyaçlarının belirlenmesi ve iş akış şemasının oluşturulması amacıyla toplantılar yapılmış ve bilgi aktarımı sağlanmıştır. Ayrıca bünyemizdeki Kurumlara yayın faaliyetleri hakkında bilgi ve görüş almak amacıyla ziyaretlerde bulunulmuştur. Eser ve Makale Basımı Teklif Formları, Eser ve Makale İnceleme Formları ile Yayın Komisyonu Kararları Formundan oluşan Yayın Formları ve bu formların nasıl doldurulacağı hakkında açıklamaların yer aldığı Yayın Formları Kılavuzu hazırlanmıştır. Kurumların Yayın Formları hakkındaki görüş ve önerileri istenmiş ve Yayın Formlarının değerlendirilmesi amacıyla Kurumlardan gelen temsilcilerle 18/02/2014 tarihinde bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda kaydedilen tutanak çerçevesinde Yayın Formları yeniden değerlendirilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Armağan yayınların dağıtılmasında Kurumlar arası eşgüdüm sağlanmıştır yılı Ocak ayında Proje ve Takip Sisteminin testleri gerçekleştirilmiş; eksiklikler ve olması gerekenler hakkında bilişim uzmanları ile toplantı yapılmış ve sistemin kullanılabilir hale gelmesi sağlanmıştır. Şubat ayında ise Proje Takip ve Yönetim Sistemi ve Destek Takip Yönetim Sisteminin kullanıcılar tarafından nasıl kullanılacağını anlatan 6 adet Kullanım Kılavuzu hazırlanmış ve bu kılavuzlar sistem üzerinde ilgili bölümlere yüklenmiştir. Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesinin 5 inci maddesi çerçevesinde Mart ayında Proje Takip ve Yönetim Sistemi üzerinden proje başvuruları alınmıştır. Bunlardan 9 tanesi Türk Dil Kurumuna, 7 tanesi Türk Tarih Kurumuna, 1 tanesi Atatürk Araştırma Merkezine olmak üzere toplam 17 adet proje başvurusu yapılmıştır. 3 Nisan 2014 tarihinde söz konusu proje başvurularının değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için Kurumlara yazı yazılmıştır. Yazıya istinaden Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesinin 6 ıncı maddesi çerçevesinde Kurumlar tarafından proje başvurularının ön değerlendirilmesinin yapılması için Proje Takip Görevlileri atanmıştır. Kurumlar tarafından görevlendirilen Proje Takip Görevlilerine Proje Takip ve Yönetim Sistemi hakkında Yüksek Kurum bilişim personeli ve uzman yardımcıları tarafından bilgi verilmiştir. ayında Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesinin 6 ıncı maddesi çerçevesinde projelerin değerlendirilmesi için Proje Değerlendirme Komisyonlarının kurulması taleplerini değerlendirmek üzere iki kez Proje Eşgüdüm Komisyonu toplanmıştır. Proje Eşgüdüm Komisyonunun uygun görüşü ile Atatürk Araştırma Merkezi ve Türk Dil Kurumunun Proje Değerlendirme Komisyonları kurulmuştur. 12

17 Liyakat Nişanı Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği nin 6 ıncı maddesinin (c) bendinden hareketle Kurul Başkanı Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ başkanlığındaki Yüksek Danışma Kurulu, Dışişleri Bakanlığının 25/04/2014 tarihli Liyakat Nişanı konulu yazısını görüşerek bilim ve sanat alanında ülkemizin uluslararası tanıtımına katkı sağlamış ve Türk kültürüne hizmetlerde bulunmuş yabancı şahsiyetlerin Liyakat Nişanı ile taltif edilmelerinin uygun olduğuna kadar vermiştir. III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DOÖ NEMIİNE IİLIİŞKIİN BEKLENTIİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık dilimde yapılan harcamalar sonucunda, Kurumumuza tahsis edilen toplam ödenekten 4.909,981 TL kalmıştır. Geriye kalan ödeneğin yılın ikinci altı aylık dilimde harcanması beklenmektedir. Yılın ikinci yarısında KPSS yerleştirmelerine göre açıktan atamayla 2 personelin, 1 personelin de naklen atamayla göreve başlaması beklenmektedir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kurumumuzda sözleşmeli personel çalıştırılmakta olup Mayıs ayında 1 bilişim personeli daha göreve başlamıştır. Personel giderleri için kalan ödeneğin tamamı mevcut personel için kullanılacağından, yukarıda belirtilen personel hareketleri nedeniyle personel giderleri için yaklaşık ,00 TL, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri için yaklaşık ,00 TL daha ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Güvenlik, temizlik, hizmet binası kiralama, lojman kiralama, personel servisi kiralama hizmetleri için mal ve hizmet alım giderleri tertibine yaklaşık ,00 TL daha ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. ihtiyacını gidermek üzere likit karşılığı ödenek eklenecektir. Cari Transferler; Sermaye Giderleri; Mal ve Hiz. Alım Gid.; Personel Giderleri; SGK Devlet Primi Gid.; Grafik -11: 2014 yılı Temmuz Aralık dönemi ödenek dağılımı (TL). 13

18 B. BÜTÇE GELİRLERİ 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda elde edilmesi planlanan ,00 TL bütçe gelirinin yüzde 44,84 ü gerçekleşmiştir. Kurum gelirlerimizin %99,96 sı Başbakanlık bütçesine konulan hazine yardımı ödeneğinden oluşmakta olup, gider gerçekleşmesine göre kurumumuza aktarılmaktadır. C. FİNANSMAN Kurumumuz bütçe giderlerinin yüzde 99,96 sı, Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden karşılanmaktadır. IV. TEMMUZ ARALIK 2014 DOÖ NEMIİNDE YUÖ RUÖ TUÖ LECEK FAALIİYETLER Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Atatürk Uluslararası Barış Ödülüne yönelik çalışmalara devam edilecektir. 10 Kasım Atatürk ü Anma Töreni 10 Kasım Atatürk ü Anma Töreni ile ilgili tüm resmî yazışmalar yapılacak; törenle ilgili koordinasyon sağlanacaktır. Tüm üst düzey protokolün katılımı ile yapılacak devlet töreninin düzenlenmesinde hiçbir aksaklık yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınacak ve yapılan işlemler rapor haline getirilecektir. Yüksek Danışma Kurulu Yüksek Danışma Kurulu toplantısının Aralık ayında ilgili Bakan tarafından uygun görülen tarihte gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin toplantıya davet edilmesi; Yüksek Danışma Kurulu toplantısı için gerekli lojistik ve mekan düzenlemelerinin Yüksek Kurumca belirlenerek İlgili Bakanın onayına sunulması; Yüksek Danışma Kurulu ile ilgili olarak basın duyurusu hazırlanması ve 2013 yılı Yüksek Danışma Kurulu toplantısı kararlarına ilişkin gelişmelerin güncellenmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir. Burslar Burs konusunda Kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla Kurumlarda görevli burs personelinin ve BÇKDB Burs Masası personelinin katılımı ile iki adet Burs Eşgüdüm/Koordinasyon Toplantısının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlar ile bursiyerler arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla iki adet Burs Alan Çalıştayı düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu çalıştaylar aracılığıyla Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların bursiyerlerle bir araya gelmesi ve burslarla ilgili istişarelerde bulunması hedeflenmektedir. Burs Yönetmeliği çerçevesinde Ekim ayı içerisinde yapılması gereken burs başvuruları öncesinde Burs İlanı metni hazırlanacak, Kurumların Genel Ağ sayfasında yayımlanacak ve üniversitelere gönderilecektir. Ayrıca, ilan için afiş hazırlanması planlanmaktadır. 14

19 Bütünleşik Bilgi Sistemi Bilgi Bankasının 7/24 hizmet veren bir bilgi deposu haline getirilmesi amacı ile analiz çalışmaları yapılacak, bu çerçevede alınan kararlar doğrultusunda uygulamaya ait 2. Sürüm çıkartılacaktır. Burs Yönetim ve Takip Uygulamasına ek özellikler eklenecektir. Proje Yönetim, Takip ve Destek Sistemine ek özellikler eklenecektir. Daha önce analiz aşamasında tespit edilen işlevselliklerin kodlamaya geçirilmesi ve Proje Yönetim, Takip ve Destek Sisteminin çalışır duruma getirilmesi hedeflenmektedir. Sistemin pilot uygulamaya geçirilmesi ve pilot uygulama aşamasında tespit edilen hataların giderilerek sistem güvenliğinin ve performansının artırılması öngörülmektedir. Daha önce analiz aşamasında tespit edilen işlevselliklerin kodlamaya geçirilmesi ve Türk Dil Kurumu Mobil Sözlük Uygulamasının çalışır duruma getirilmesi hedeflenmektedir. Sistemin pilot uygulamaya geçirilmesi ve pilot uygulama aşamasında tespit edilen hataların giderilerek sistem güvenliğinin ve performansının artırılması öngörülmektedir. Daha önce analiz aşamasında tespit edilen işlevselliklerin kodlamaya geçirilmesi ve İdari Faaliyet Modülünün çalışır duruma getirilmesi hedeflenmektedir. Sistemin pilot uygulamaya geçirilmesi ve pilot uygulama aşamasında tespit edilen hataların giderilerek sistem güvenliğinin ve performansının artırılması öngörülmektedir. Personel Modülünün daha verimli ve işlevsel halde kullanılabilmesi amacı ile analiz çalışmaları yapılacak, bu çerçevede alınan kararlar doğrultusunda uygulamaya ait 2. Sürüm çıkartılacaktır. Yayın Dağıtım Stok Takip ve E-Mağaza Uygulamasının geri kalan %20 lik diliminin bitirilmesi hedeflenmektedir. Analiz çalışması aşamasında tespit edilen işlevsellikler %100 oranında tamamlandıktan sonra uygulamanın bünyemizdeki Kurumlar tarafından pilot uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir. Yine bu pilot uygulama aşamasında tespit edilen hata ve eksikliklerin tamamlanması öngörülmüştür. Yönetim Bilgi Sisteminin uygulamaya geçirilmesi amacı ile analiz çalışmaları yapılacak ve tespit edilen işlevsellikler kodlamaya geçirildikten sonra uygulamanın Yüksek Kurum tarafından pilot uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir. Yine bu pilot uygulama aşamasında tespit edilen hata ve eksikliklerin belirtilen dönem içerisinde tamamlanması öngörülmüştür. EDUROAM üyeliğinin 2014 yılı ikinci altı aylık dönem içerisinde aktif hale getirilmesi planlanmaktadır. Yayınlar Kurumlar arası eşgüdüm sağlamak amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden değerlendirilerek düzenlenen yayın formları ve kılavuz taslakları hakkında kurumların görüş ve önerileri istenecek, son şekli verilen yayın formları ve kılavuz taslakları hakkında kurumların görüş ve önerileri istenecek, son şekli verilen yayın formları ve kılavuz taslakları onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Gerekli olması halinde, Yönetim Kurulundan onaylanan yayın formları ve kılavuzu hakkında Kurumlardan gelecek temsilcilerle bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Mevcut Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğinin eksik yönlerinin göz önüne alınması ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik gerekli önerilerin sunulması amacıyla yönetmelik inceleme çalışmalarına devam edilecektir. Armağan yayınların dağıtılmasında Kurumlar arası eşgüdüm sağlanmaya devam edilecektir. 15

20 Projeler Mart 2014 döneminde Kurumlara yapılan proje başvurularının Proje Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirmesinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede Kurum tarafından Proje Değerlendirme Komisyonundan olumlu görüş alan projelerin, Proje Eşgüdüm Komisyonunda görüşülmesi gerekmektedir. Ayrıca Proje Eşgüdüm Komisyonundan da uygun görüş alan projelerin Yönetim Kurulu kararı ile protokol aşamasına gelmesi ve başvuru/değerlendirme süreçlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Mart ayı proje başvuru döneminde gerçekleştirilen işlemler, Eylül döneminde de gerçekleştirilecektir. Eylül ayı proje başvurularının alınarak Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesine uygun bir şekilde gerekli işlemlerinin Kurumlarca yapılması gerekmektedir. Eylül dönemi proje başvuruları alındıktan sonra Proje Takip Görevlileri ile bir istişare toplantısı yapılacaktır. 16

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı