2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014

2

3 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

4 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 Hazırlayan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ziyabey Caddesi Nu: Balgat/ANKARA Tel : (312) Belge Geçer: (312)

5 GIİRIİŞ Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezini bünyesinde toplayan ve anayasal bir kurum olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, tarihli ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir., Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla bünyesinde yer alan kurumları Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin koordinasyonunu sağlamakta, görev alanıyla ilgili hukuksal ve idari işlemleri yürütmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda, 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu na ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçeli diğer idareler arasında yer alan Kurumumuzun, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı, Maliye Bakanlığının 04/07/2014 tarih ve 5651 sayılı yazısında belirtilen açıklamalar esas alınarak hazırlanan 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 1

6

7 I. OCAK HAZIİRAN 2014 DOÖ NEMIİ BUÖ TÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GİDERLERİ 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna toplam ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6512 sayılı Kanun un 6 ıncı maddesinin 7 numaralı fıkrasına göre, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından ,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır sayılı Kanun ile tefrik edilen ödenek ile önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından eklenen ödeneğin toplamı ,00 TL olup ödeneğin yüzde 47,21 tutarındaki ,00 TL, yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı 6512 sayılı Kanun ile tefrik edilen ,00 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin ise yüzde 47,48 oranına karşılık gelmektedir yılının ilk yarısında ,00 TL harcama gerçekleşmiş olup, yılsonunda toplam harcama ,00 TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk yarısında yapılan harcamalar, 2013 yılının ilk yarısına göre yüzde 7,42 artış göstermiştir ve 2014 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Ocak - Ocak - Başlangıç Ödeneği Ocak - Ödeneğe Göre ye Göre Başlangıç Ödeneğine Göre Ödeneğe Göre Artış Personel Giderleri , , , , , ,00 50,23 50,88 52,28 52,28 15,08 SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid , , , , , ,00 52,49 51,42 52,49 52,49 15, , , , , , ,00 42,72 43,50 41,01 40,34-7,87 Cari Transferler , , , , , ,00 70,46 75,53 51,09 51,09-23,18 Sermaye Giderleri , , , , , ,00 1,90 3,01 29,15 29,15 614,67 TOPLAM , , , , , ,00 44,21 46,31 47,48 47,21 7,42 Tablo -1: yılı ödenek ve gerçekleşme durumu (TL). 3

8 2014 yılının ilk yarısında yapılan giderlerin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir % % % Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Transferler % Sermaye Giderleri % Grafik -1: 2014 yılı harcamalarının ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı (TL) ve 2014 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan giderler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Grafik -2: yılları ödenekleri ile Ocak dönemi harcamaları (TL). 4

9 A.1 PERSONEL GİDERLERİ Kurumumuz 2014 yılı bütçesinde personel giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama personel giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 52,28 ine karşılık gelmektedir yılının ilk altı ayında, 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, personel giderlerinde yüzde 15,08 oranında artış gerçekleşmiştir ve 2014 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Personel Giderleri Ocak Ocak Artış Memurlar , ,00 50, , ,00 50,04 15,52 Sözleşmeli , ,00 44, , ,00 92,61 10,91 Personel TOPLAM , ,00 50, , ,00 52,28 15,08 Tablo -2: yılı personel giderleri ile ödenek durumu (TL) ve 2014 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde personel giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik 4 -: yılı personel giderleri tertibinden yapılan harcamalar (TL). 5

10 A.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2014 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmış ve yılın ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 52,49 una karşılık gelmektedir yılının ilk altı ayında, 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinde yüzde 15,39 oranında artış gerçekleşmiştir ve 2014 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri Ocak Gerçek. Başlangıç Ödeneği Ocak Gerçek. Artış Memurlar , ,00 51, , , ,00 50,28 16,06 Sözleşmeli Personel , ,00 43, , , ,00 106,72 8,10 TOPLAM , ,00 50, , , ,00 52,49 15,39 Tablo -3: yılı Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri ile ödenek durumu (TL) ve 2014 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari ile dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik -5: yılları Ocak dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri aylık dağılımı (TL). 6

11 A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda mal ve hizmet alım giderleri için Kurumumuza ,00 TL ödenek ayrılmış olup, 6512 sayılı Kanun un 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasına göre, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından ,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama mal ve hizmet alım giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin (yıl içinde yapılan eklemeler dâhil) yüzde 40,34 üne karşılık gelmektedir. Ayrıca, mal ve hizmet alım giderlerinden yapılan harcama 6512 sayılı Kanun da belirtilen başlangıç ödeneğinin ise yüzde 41,01 ine karşılık gelmektedir yılının ilk altı ayında, 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, mal ve hizmet alım giderlerinde yüzde 7,87 oranında azalma gerçekleşmiştir ve 2014 yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Başlangıç ödeneği Ocak Gerçekle şme Başlangıç ödeneği Ocak Gerçekle şme Artış , , ,00 45, , , ,00 43,90 2,03 Yolluklar , , ,00 43, , , ,00 50,09 132,05 Görev Giderleri , , ,00 7, , , ,00 12,93 58,44 Hizmet Alımları , , ,00 43, , , ,00 40,56-10,66 Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , , ,00 18, , , ,00 26,45-31, , , ,00 43, , , ,00 38,97 45, , , ,00 31, , , ,00 5,62-74,34 TOPLAM , , ,00 42, , , ,00 40,34-7,87 Tablo -4: yılı Ocak dönemi mal ve hizmet alım giderleri ile ödenek durumu (TL) ve 2014 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari ile dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 7

12 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik -6: yılları Ocak dönemi mal ve hizmet alım giderlerinin aylık dağılımı (TL). A.4 CARİ TRANSFERLER 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda cari transferler için Kurumumuza ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama cari transferler için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 51,09 una karşılık gelmektedir yılının ilk altı ayında, 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, cari transferler tertibinden yapılan harcamalarda yüzde 23,18 oranında azalma gerçekleşmiştir ve 2014 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Artış Cari Transferler Ocak Gerçek. Ocak Gerçek. Görev Zararları , ,00 75, ,00 51,66-27,42 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan , ,00 22, ,00 45,56 108,87 Transferler TOPLAM , ,00 70, , ,00 51,09-23,18 Tablo -5: yılı Ocak dönemi cari transferler tertibi harcama ve ödenek durumu (TL) 8

13 A.5 SERMAYE GİDERLERİ 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda sermaye giderleri için Kurumumuza ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödenekten ,00 TL harcanmış olup, bu harcama sermaye giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 29,15 ine karşılık gelmektedir yılının ilk altı ayında, 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sermaye giderlerinden yapılan harcamalarda yüzde 614,67 oranında artış gerçekleşmiştir ve 2014 yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sermaye Giderleri Ocak Gerçek. Ocak Gerçek. Artış Mamul Mal Alımları , ,00 2, , ,00 40,02 614,67 Gayri Maddi Hak Alımları , , Gayrimenkul Büyük Onarım , , Giderleri TOPLAM , ,00 1, , ,00 29,15 614,67 Tablo -6: yılı Ocak dönemi sermaye giderleri tertibi ödenek ve harcamalar dağılımı (TL). B. BÜTÇE GELİRLERİ 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda ,00 TL si hazine yardımı olmak üzere toplam ,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür yılının ilk altı aylık döneminde toplam ,00 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, bu tutar ,00 TL tutarındaki bütçe gelirinin, yüzde 44,84 oranına karşılık gelmektedir. Gelirlerin yüzde 99,96 lık kısmını hazine yardımları oluşturmaktadır yılında toplam ,00 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, aynı yılın ilk yarısında ise ,00 TL gerçekleşme olmuştur yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe geliri, 2013 yılının ilk yarısına göre yüzde 13,52 oranında artış göstermiştir yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe gelirlerinin ,00 TL lik kısmı Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarmalar olup, 2014 yılı bütçesinde gösterilen tutarındaki Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinin yüzde 44,83 ü Kurumumuza aktarılmıştır. Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarma miktarı, 2014 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe gelirlerinin yüzde 99,95 ini oluşturmuştur. 9

14 2013 ve 2014 yılı bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Gelirleri Planlanan Ocak- Gerçekleşen Planlanan Ocak- Gerçekleşen Artış Şartname, Basılı Evrak, Form Satış ,00 100,00 0, ,00 500,00 50,00 400,00 Gelirleri Hazine Yardımı (Cari) , ,00 46, , ,00 44,58 14,89 Hazine Yardımı (Yatırım) , ,00 26, , ,00 51,34-10,15 Diğer Gelirler , ,00 6, , ,00 59,92-1,83 TOPLAM , ,00 44, , ,00 44,84 13,52 Tablo -7: yılı Ocak dönemi gelir gerçekleşme durumu (TL). C. FİNANSMAN İdaremiz bütçe giderleri Başbakanlık bütçesine kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarmalarla finanse edilmektedir yılının ilk altı aylık döneminde Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden ,00 TL aktarma yapılmıştır yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 13,52 oranında artış gerçekleşmiştir. 10

15 II. OCAK HAZIİRAN 2014 DOÖ NEMIİNDE YUÖ RUÖ TUÖ LEN FAALIİYETLER Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği gereğince sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda verilecek olan ödülün 2015 yılında verilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Ödüle ilişkin çalışmaların yürütülebilmesi için e-posta adresi açılmış ve Ödül Kuruluna sunulmak üzere Çalışma Takvimi, Aday Gösterme Başvuru Formu ile Basın Duyurusunun Türkçe ve İngilizce taslağı hazırlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Ödül Kurulu, ilk toplantısını Ocak 2014 te gerçekleştirmiş, ödül için aday gösterebilecek kişileri ve çalışma takvimini belirlemiştir. Sonraki toplantılarında Ödül Kurulu, Aday Gösterme Başvuru Formu, Basın Duyurusu ve ödül olarak verilecek berat, rozet ve plakete ilişkin konuları görüşmüştür. Basın Duyurusu ve Aday Gösterme Formu Türkçe ve İngilizce olarak tarihinde yurt içi ve yurt dışındaki gerçek kişilere veya kamu tüzel kişilerine, 2015 yılında verilecek ödül için aday gösterebilecekleri tebliğ edilmiştir. Atatürk Uluslararası Barış Ödülü kapsamında verilecek para ödülü miktarı Bakanlar Kurulu tarafından 02/06/2014 tarihinde kararlaştırılarak 18/06/2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Burslar Yeniden düzenlenen Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği, 14/02/2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 02/04/2014 tarihinde yeni Burs Yönetmeliği konulu I. Burs Eşgüdüm/Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kurumlarda burs alanında çalışan personel ile BÇKDB Burs Masası personelinin katılım gösterdiği bu toplantı, hem Kurumlardaki burs uzmanlarının bir araya getirilmesi hem de Kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması açısından faydalı olmuştur. Yeni Burs Yönetmeliği ne bağlı olarak getirilen bazı yeni uygulamalar tartışılarak Kurumların sorumlu olduğu alanlar yeniden belirlenmiştir. Kurumların bünyesinde yer alan Bilim Kurullarınca burs verilmesi kararlaştırılan her alan için, o alanın uzmanı olan Bilim Kurulu üyeleri veya diğer öğretim üyeleri arasından seçilmek suretiyle Alan Çalışma Kurullarının kurulması sağlanmıştır. Bütünleşik Bilgi Sistemi Türk dili, tarihi ve kültürü üzerinde sosyal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde, milletimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yardımcı olmak amacı ile Bilgi Bankası Sistemi, Burs Yönetim ve Takip Sistemi, Çeviri Hareketi Sistemi, Proje Yönetim Takip ve Destek Sistemi uygulamaya geçirilmiştir. Burs Yönetim ve Takip Uygulamasına artan taleplere cevap verebilmesi ve işlevselliğinin artırılması amacıyla ek protokoller eklenerek programın güvenilirliği artırılmıştır ve yapılan iyileştirme çalışmaları ile performansı geliştirilmiştir. Yapılan pilot uygulama sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda hatalar giderilerek Proje Yönetim, Takip ve Destek Uygulamasının güvenilirliği ve performansı artırılmıştır. Yayın Basım Süreç Takip Uygulamasının hayata geçirilebilmesi için analiz ve tasarım çalışmaları yürütülmüştür. 11

16 Yüksek Kurum ve Kurumların ortak ihtiyacı olan her türlü alt yapı, kaynak, eğitim, dokümantasyon, yayım, arşiv hizmetleri, insan gücü politikası ve planlanmasının uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla Stratejik Yönetim ve İzleme Sistemi başlığı altında Etkinlik Sistemi, Personel Sistemi, Yönetim Kurulu Gündem Sistemi ile Elektronik Belge Yönetim Sistemi uygulamaya geçirilmiştir. İdari Faaliyet Modülünün hayata geçirilebilmesi için analiz ve tasarım çalışmaları yürütülmüştür. Yayın Dağıtım Stok Takip ve E-Mağaza Uygulamasının tespit edilen işlevsellikleri %80 oranında tamamlanmıştır. Yüksek Kurum Genel Ağ Sayfaları yeni nesil tasarım ve yapısıyla hizmete alınmış, içerik güncelleme işlemleri kolaylaştırılarak editörlerin çok daha hızlı ve etkin şekilde içerik girmeleri sağlanmıştır. Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi tarafından yürütülen, güvenli protokoller kullanarak diğer üye kurumlarda ve üniversitelerde sorunsuz ağ kullanımını ve kullanıcı ağ bilgilerinin paylaşımını amaçlayan EDUROAM ağına üyelik için başvuru yapılmış, teknik hazırlıklar tamamlanmıştır. Kurumların 2013 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak bir form düzenlenmiş ve Kurumlara gönderilmiştir. Bunun yanında bilişim personeli tarafından hazırlanacak Yayın Modülünün ihtiyaçlarının belirlenmesi ve iş akış şemasının oluşturulması amacıyla toplantılar yapılmış ve bilgi aktarımı sağlanmıştır. Ayrıca bünyemizdeki Kurumlara yayın faaliyetleri hakkında bilgi ve görüş almak amacıyla ziyaretlerde bulunulmuştur. Eser ve Makale Basımı Teklif Formları, Eser ve Makale İnceleme Formları ile Yayın Komisyonu Kararları Formundan oluşan Yayın Formları ve bu formların nasıl doldurulacağı hakkında açıklamaların yer aldığı Yayın Formları Kılavuzu hazırlanmıştır. Kurumların Yayın Formları hakkındaki görüş ve önerileri istenmiş ve Yayın Formlarının değerlendirilmesi amacıyla Kurumlardan gelen temsilcilerle 18/02/2014 tarihinde bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda kaydedilen tutanak çerçevesinde Yayın Formları yeniden değerlendirilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Armağan yayınların dağıtılmasında Kurumlar arası eşgüdüm sağlanmıştır yılı Ocak ayında Proje ve Takip Sisteminin testleri gerçekleştirilmiş; eksiklikler ve olması gerekenler hakkında bilişim uzmanları ile toplantı yapılmış ve sistemin kullanılabilir hale gelmesi sağlanmıştır. Şubat ayında ise Proje Takip ve Yönetim Sistemi ve Destek Takip Yönetim Sisteminin kullanıcılar tarafından nasıl kullanılacağını anlatan 6 adet Kullanım Kılavuzu hazırlanmış ve bu kılavuzlar sistem üzerinde ilgili bölümlere yüklenmiştir. Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesinin 5 inci maddesi çerçevesinde Mart ayında Proje Takip ve Yönetim Sistemi üzerinden proje başvuruları alınmıştır. Bunlardan 9 tanesi Türk Dil Kurumuna, 7 tanesi Türk Tarih Kurumuna, 1 tanesi Atatürk Araştırma Merkezine olmak üzere toplam 17 adet proje başvurusu yapılmıştır. 3 Nisan 2014 tarihinde söz konusu proje başvurularının değerlendirilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması için Kurumlara yazı yazılmıştır. Yazıya istinaden Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesinin 6 ıncı maddesi çerçevesinde Kurumlar tarafından proje başvurularının ön değerlendirilmesinin yapılması için Proje Takip Görevlileri atanmıştır. Kurumlar tarafından görevlendirilen Proje Takip Görevlilerine Proje Takip ve Yönetim Sistemi hakkında Yüksek Kurum bilişim personeli ve uzman yardımcıları tarafından bilgi verilmiştir. ayında Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesinin 6 ıncı maddesi çerçevesinde projelerin değerlendirilmesi için Proje Değerlendirme Komisyonlarının kurulması taleplerini değerlendirmek üzere iki kez Proje Eşgüdüm Komisyonu toplanmıştır. Proje Eşgüdüm Komisyonunun uygun görüşü ile Atatürk Araştırma Merkezi ve Türk Dil Kurumunun Proje Değerlendirme Komisyonları kurulmuştur. 12

17 Liyakat Nişanı Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği nin 6 ıncı maddesinin (c) bendinden hareketle Kurul Başkanı Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ başkanlığındaki Yüksek Danışma Kurulu, Dışişleri Bakanlığının 25/04/2014 tarihli Liyakat Nişanı konulu yazısını görüşerek bilim ve sanat alanında ülkemizin uluslararası tanıtımına katkı sağlamış ve Türk kültürüne hizmetlerde bulunmuş yabancı şahsiyetlerin Liyakat Nişanı ile taltif edilmelerinin uygun olduğuna kadar vermiştir. III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DOÖ NEMIİNE IİLIİŞKIİN BEKLENTIİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık dilimde yapılan harcamalar sonucunda, Kurumumuza tahsis edilen toplam ödenekten 4.909,981 TL kalmıştır. Geriye kalan ödeneğin yılın ikinci altı aylık dilimde harcanması beklenmektedir. Yılın ikinci yarısında KPSS yerleştirmelerine göre açıktan atamayla 2 personelin, 1 personelin de naklen atamayla göreve başlaması beklenmektedir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kurumumuzda sözleşmeli personel çalıştırılmakta olup Mayıs ayında 1 bilişim personeli daha göreve başlamıştır. Personel giderleri için kalan ödeneğin tamamı mevcut personel için kullanılacağından, yukarıda belirtilen personel hareketleri nedeniyle personel giderleri için yaklaşık ,00 TL, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri için yaklaşık ,00 TL daha ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Güvenlik, temizlik, hizmet binası kiralama, lojman kiralama, personel servisi kiralama hizmetleri için mal ve hizmet alım giderleri tertibine yaklaşık ,00 TL daha ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. ihtiyacını gidermek üzere likit karşılığı ödenek eklenecektir. Cari Transferler; Sermaye Giderleri; Mal ve Hiz. Alım Gid.; Personel Giderleri; SGK Devlet Primi Gid.; Grafik -11: 2014 yılı Temmuz Aralık dönemi ödenek dağılımı (TL). 13

18 B. BÜTÇE GELİRLERİ 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda elde edilmesi planlanan ,00 TL bütçe gelirinin yüzde 44,84 ü gerçekleşmiştir. Kurum gelirlerimizin %99,96 sı Başbakanlık bütçesine konulan hazine yardımı ödeneğinden oluşmakta olup, gider gerçekleşmesine göre kurumumuza aktarılmaktadır. C. FİNANSMAN Kurumumuz bütçe giderlerinin yüzde 99,96 sı, Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden karşılanmaktadır. IV. TEMMUZ ARALIK 2014 DOÖ NEMIİNDE YUÖ RUÖ TUÖ LECEK FAALIİYETLER Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Atatürk Uluslararası Barış Ödülüne yönelik çalışmalara devam edilecektir. 10 Kasım Atatürk ü Anma Töreni 10 Kasım Atatürk ü Anma Töreni ile ilgili tüm resmî yazışmalar yapılacak; törenle ilgili koordinasyon sağlanacaktır. Tüm üst düzey protokolün katılımı ile yapılacak devlet töreninin düzenlenmesinde hiçbir aksaklık yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınacak ve yapılan işlemler rapor haline getirilecektir. Yüksek Danışma Kurulu Yüksek Danışma Kurulu toplantısının Aralık ayında ilgili Bakan tarafından uygun görülen tarihte gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin toplantıya davet edilmesi; Yüksek Danışma Kurulu toplantısı için gerekli lojistik ve mekan düzenlemelerinin Yüksek Kurumca belirlenerek İlgili Bakanın onayına sunulması; Yüksek Danışma Kurulu ile ilgili olarak basın duyurusu hazırlanması ve 2013 yılı Yüksek Danışma Kurulu toplantısı kararlarına ilişkin gelişmelerin güncellenmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir. Burslar Burs konusunda Kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla Kurumlarda görevli burs personelinin ve BÇKDB Burs Masası personelinin katılımı ile iki adet Burs Eşgüdüm/Koordinasyon Toplantısının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlar ile bursiyerler arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla iki adet Burs Alan Çalıştayı düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu çalıştaylar aracılığıyla Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların bursiyerlerle bir araya gelmesi ve burslarla ilgili istişarelerde bulunması hedeflenmektedir. Burs Yönetmeliği çerçevesinde Ekim ayı içerisinde yapılması gereken burs başvuruları öncesinde Burs İlanı metni hazırlanacak, Kurumların Genel Ağ sayfasında yayımlanacak ve üniversitelere gönderilecektir. Ayrıca, ilan için afiş hazırlanması planlanmaktadır. 14

19 Bütünleşik Bilgi Sistemi Bilgi Bankasının 7/24 hizmet veren bir bilgi deposu haline getirilmesi amacı ile analiz çalışmaları yapılacak, bu çerçevede alınan kararlar doğrultusunda uygulamaya ait 2. Sürüm çıkartılacaktır. Burs Yönetim ve Takip Uygulamasına ek özellikler eklenecektir. Proje Yönetim, Takip ve Destek Sistemine ek özellikler eklenecektir. Daha önce analiz aşamasında tespit edilen işlevselliklerin kodlamaya geçirilmesi ve Proje Yönetim, Takip ve Destek Sisteminin çalışır duruma getirilmesi hedeflenmektedir. Sistemin pilot uygulamaya geçirilmesi ve pilot uygulama aşamasında tespit edilen hataların giderilerek sistem güvenliğinin ve performansının artırılması öngörülmektedir. Daha önce analiz aşamasında tespit edilen işlevselliklerin kodlamaya geçirilmesi ve Türk Dil Kurumu Mobil Sözlük Uygulamasının çalışır duruma getirilmesi hedeflenmektedir. Sistemin pilot uygulamaya geçirilmesi ve pilot uygulama aşamasında tespit edilen hataların giderilerek sistem güvenliğinin ve performansının artırılması öngörülmektedir. Daha önce analiz aşamasında tespit edilen işlevselliklerin kodlamaya geçirilmesi ve İdari Faaliyet Modülünün çalışır duruma getirilmesi hedeflenmektedir. Sistemin pilot uygulamaya geçirilmesi ve pilot uygulama aşamasında tespit edilen hataların giderilerek sistem güvenliğinin ve performansının artırılması öngörülmektedir. Personel Modülünün daha verimli ve işlevsel halde kullanılabilmesi amacı ile analiz çalışmaları yapılacak, bu çerçevede alınan kararlar doğrultusunda uygulamaya ait 2. Sürüm çıkartılacaktır. Yayın Dağıtım Stok Takip ve E-Mağaza Uygulamasının geri kalan %20 lik diliminin bitirilmesi hedeflenmektedir. Analiz çalışması aşamasında tespit edilen işlevsellikler %100 oranında tamamlandıktan sonra uygulamanın bünyemizdeki Kurumlar tarafından pilot uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir. Yine bu pilot uygulama aşamasında tespit edilen hata ve eksikliklerin tamamlanması öngörülmüştür. Yönetim Bilgi Sisteminin uygulamaya geçirilmesi amacı ile analiz çalışmaları yapılacak ve tespit edilen işlevsellikler kodlamaya geçirildikten sonra uygulamanın Yüksek Kurum tarafından pilot uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir. Yine bu pilot uygulama aşamasında tespit edilen hata ve eksikliklerin belirtilen dönem içerisinde tamamlanması öngörülmüştür. EDUROAM üyeliğinin 2014 yılı ikinci altı aylık dönem içerisinde aktif hale getirilmesi planlanmaktadır. Yayınlar Kurumlar arası eşgüdüm sağlamak amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden değerlendirilerek düzenlenen yayın formları ve kılavuz taslakları hakkında kurumların görüş ve önerileri istenecek, son şekli verilen yayın formları ve kılavuz taslakları hakkında kurumların görüş ve önerileri istenecek, son şekli verilen yayın formları ve kılavuz taslakları onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Gerekli olması halinde, Yönetim Kurulundan onaylanan yayın formları ve kılavuzu hakkında Kurumlardan gelecek temsilcilerle bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Mevcut Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğinin eksik yönlerinin göz önüne alınması ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik gerekli önerilerin sunulması amacıyla yönetmelik inceleme çalışmalarına devam edilecektir. Armağan yayınların dağıtılmasında Kurumlar arası eşgüdüm sağlanmaya devam edilecektir. 15

20 Projeler Mart 2014 döneminde Kurumlara yapılan proje başvurularının Proje Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirmesinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede Kurum tarafından Proje Değerlendirme Komisyonundan olumlu görüş alan projelerin, Proje Eşgüdüm Komisyonunda görüşülmesi gerekmektedir. Ayrıca Proje Eşgüdüm Komisyonundan da uygun görüş alan projelerin Yönetim Kurulu kararı ile protokol aşamasına gelmesi ve başvuru/değerlendirme süreçlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Mart ayı proje başvuru döneminde gerçekleştirilen işlemler, Eylül döneminde de gerçekleştirilecektir. Eylül ayı proje başvurularının alınarak Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesine uygun bir şekilde gerekli işlemlerinin Kurumlarca yapılması gerekmektedir. Eylül dönemi proje başvuruları alındıktan sonra Proje Takip Görevlileri ile bir istişare toplantısı yapılacaktır. 16

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2015 2015 ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R

TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R TEMMUZ 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI I Ğ D I R İçindekiler GİRİŞ... 3 HARCAMA BİLGİLERİ... 4 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 6 A. Bütçe Giderleri... 6 01-Personel Giderleri:...

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin;

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2014 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2012 2012 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 TEMMUZ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2011 2011 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Temmuz KARAMAN

Temmuz KARAMAN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 0 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum Strateji ve Beklentiler Geliştirme Raporu Daire Başkanlığı Temmuz 2016 - KARAMAN İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı :B.3.2.ULU..7.82.-15/ TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : 6.1.26 Bilindiği üzere, 5437 Sayılı 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 25 tarih ve 264 sayılı

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2012) 0 Giriş 5018 Sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunun 30.maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir.

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir. Yönetici Sunuşu gerçekleştirilmesidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Kırıkkale Üniversitesi 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz 2011 Üst Yönetici Sunuşu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

C. Finansman 13. B. Bütçe Gelirleri Tablo Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu. C.

C. Finansman 13. B. Bütçe Gelirleri Tablo Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu. C. 2 1 4Y I L I K UR UMS A L MA L İ DUR UMv e B E K L E NT İ L E RR A P OR U ONDOK UZMA Y I SÜNİ V E R S İ T E S İ İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (Temmuz 2014) 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26.12.2014 tarih ve 29217 mükerrer

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER Temmuz DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01.Personel

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler I. OCAK- HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-Bütçe Giderleri 2010 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 215 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu KIRKLARELİ ÜNİERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde, genel

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2016 / ŞEHZADELER ŞEHZADELER Belediyesi Sayfa 1 İçindekiler 2016 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU...0 I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

01.Personel Giderleri 5. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22

01.Personel Giderleri 5. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3 I- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01.Personel Giderleri 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TEMMUZ 2016 İÇİNDEKİLER I. OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. BÜTÇE GİDERLERİ...

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı