ÖZGEÇMİŞ. : (0224) : 4. Yabancı Dil : İngilizce (81,25: YÖKDİL- Sosyal Bilimler )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. : (0224) : 4. Yabancı Dil : İngilizce (81,25: YÖKDİL- Sosyal Bilimler )"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şaban Cankat TAŞKIN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Web : İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Beşyol Mah.İnönü Cad. No:38 Sefaköy Küçükçekmece/İSTANBUL : (0224) : 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Dr. Öğr.Üyesi 4. Yabancı Dil : İngilizce (81,25: YÖKDİL- Sosyal Bilimler ) 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2002 Yüksek Lisans KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2008 Doktora KAMU HUKUKU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Akademik Unvanlar Dr. Öğr. Üyesi : (Atanma Tarihi)-İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora : 2015, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (İnternete Erişim Yasakları ve Hukuka Aykırılıklar) Yüksek Lisans : 2008, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Karşılaştırmalı Hukukta ve Hukukumuzda Bilişim Suçları) 1

2 7. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 7.1. Yüksek Lisans Tezleri 1. Rasan Luqman SABAH, Uluslararası Hukukta İnsanlığa Karşı Suçların Tanımlanması,İstanbul Aydın Üniversitesi, Eylül 2019 (mezun) 2. Fatih AÇIKGÖZ, Tutuklama Sorgusunda Sulh Ceza Hakimliğinin Delil Toplama ve Değerlendirme Yetkisi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Ekim 2019 (devam ediyor ) 3. Çağlasın YALDIZ, Ceza Muhakemesi İlke ve Kurallarının Memur Disiplin Hukukuna Etkisi, İstanbul Aydın Üniversitesi, (devam ediyor ) 8. Yayınlar 8.1. Kitaplar 1. Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü, Adalet Yay. Ankara 2020, 221 sayfa 2. İnternete Erişim Yasakları, Seçkin Yay., Ankara, 2016, 488 sayfa 3. Bilişim Suçları, Beta Yayınları, İstanbul 2008, 233 sayfa 8.2. Makaleler 1. Suça Sürüklenen Çocuklar Açısından Cinsel Taciz Suçunun Uzlaştırma Kapsamında Olduğuna Dair Yargıtay Kararının Eleştirisi (18.CD , 2015/42460; 2017/12981) Bursa Barosu Dergisi, Sayı : 113, Temmuz-Ağustos-Eylül 2020, s Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Rehberlik Hizmeti Sunan İnternet Sitelerine Erişim Yasağı Koydurtma Yönündeki İlke Kararının Eleştirilmesi, Bursa Barosu Dergisi, Sayı : 108, Nisan- Mayıs-Haziran 2019, s Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete de Yayınlanan Elektronik -Tebligat Yönetmeliği nin Değerlendirilmesi İle Elektronik Tebligatın Kayıtlı Elektronik Postadan Farkı 2

3 %C4%B0GAT_MAKALE.pdf ( ) Temmuz 2018 Tarihli Cmk 134 (Bilgisayarların Aranması) Değişikliğine İlişkin Değerlendirme %C4%9Fimakalesi.pdf ( ) 5. Rtük'e 6112 Sayılı Yasa İle Verilen İnternet Yayınlarına Müdahale Etme Yetkisine İlişkin Değerlendirme ; ( ) 6. Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri Bursa Barosu Dergisi, Sayı: 90 (Ocak- Şubat-Mart 2011), sayfa (1982 Anayasası nda) Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 92 (Ocak-Şubat 2011), s Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi Sayı: 90 (Eylül-Ekim 2010), s Anayasa Değişiklikleri (2007 yılında yapılan Anayasa değişikliklerinin (cumhurbaşkanının halka seçtirtilmesi parlamenter sisteme olan etkileri), Bursa Barosu Dergisi, Sayı: 89 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2010) s Bilişim Hukuku Uluslararası Uyuşmazlıklar, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 85, ( Kasım-Aralık 2009) s Baz İstasyonlarında Hukuki Süreç, Bursa Barosu Dergisi, Sayı: 87 (Ekim-Kasım-Aralık 2009) s İletişimin Denetlenmesi ve Gizli Dinleme, Bursa Barosu Dergisi, Sayı: 84, (Eylül 2008), s Müdafinin Dosya İnceleme Hakkı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 75 (Mart-Nisan 2008), s Siyasi Partilerin Kapatılması, Bursa Barosu Dergisi, Sayı: 84, (Eylül 2008), s Kasten ihmali Davranışla Adam Öldürme, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 79, (Kasım- Aralık 2008), s ) 16. İdari Yargının Güncel Sorunları, Türkiye Barolar Birliği Dergisi Sayı: 71 (Temmuz-Ağustos 2007, s ) 17. Müdafinin ve Vekilin Hukuki Yardımı, Sınırları ile Uygulamada Karşılaşılan Sorunların AİHM İçtihatları Işığında Değerlendirilmesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 69, (Kasım-Aralık 2007), s Anayasa Mahkemesi nin Yürürlüğün (Uygulamanın) Durdurulması Kararları ve 3

4 YasamaOrganının Hukuka Aykırı İşlemlerden Doğan Sorumluluğu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 73, (Kasım-Aralık 2007), s Tutuklamaya ve Tutukluluk Halinin Devamına İtiraz Kurumu, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 66, (Eylül-Ekim 2006), s Sayılı Kabahatler Yasası nın Anayasa ya ve Hukuka Aykırılık Açısından İncelenmesi Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 61, (Kasım--Aralık 2005), s Yeni Türk Ceza Yasası nın Anayasa ya ve Hukuka Aykırılık Yönünden İncelenmesi,Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 57, (Mart-Nisan 2005), s Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Sayılı Kanun İle Ceza Muhakemesi Kanunu na Getirilen Basit Yargılama Usulü Hakkında Tespit ve Değerlendirmeler, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı:1, Nisan 2020 (Ceren Damar Şenel Armağanı), s İdarenin Düzenleme Konusu Olarak İnternet ve İnternete Erişim Yasakları, Makale, (Müslüm AKINCI/Ş.Cankat TAŞKIN), KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (Özel Sayı I, Yıl: 2014): s Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: (Kasım-Aralık 2012), s Anayasa Değişikliklerinden Sonra Türk Anayasa Mahkemesi nin Yapılanması Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 97, (KASIM-ARALIK 2011), s Yargı Görevi Yapanı Etkileme Suçu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: (Kasım-Aralık 2010), s Adli Para Cezası, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: (Temmuz-Ağustos 2010), s Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hukuk Dergisi, Sayı: 67-68, (Mart-Nisan 2010), s İdari Yargıda Menfaat İlkesinde Yaşanan Sorunlar, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: 65-66, (Ocak-Şubat 2010), s Arama Yönetmeliği madde 27, Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi, Yıl:4, Sayı:11, Yaz: 2007, s ) 4

5 8.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Yeni Gelişmeler Karşısında Kişi ve Kurumlar Açısından Bilişim Hukuku ; Bilim ve Tekonolji Fuarı, , Bildiri, Bursa (Basılmadı) 2. Bilişim Suçlarının Çağdaş Görünümü, Uludağ Üniversitesi Bilişim Zirvesi, (Sempozyum), Şubat 2017, Uludağ Üniversitesi, Bildiri, Bursa (Basılmadı) 3. Bilişim Suçlarına Hukuksal Bakış, Tebliğ, Uludağ Üniversitesi Bilişim Topluluğu, Bilişim Günleri-1 Sempozyumu, 17 Mayıs 2016, Uludağ Üniversitesi, Bildiri, Bursa (Basılmadı) 4. İdarenin Düzenleme Konusu Olarak İnternet ve İnternete Erişim Yasakları, (Müslüm AKINCI/Ş.Cankat TAŞKIN), OGAS, Önleyici Güvenlik Araştırmaları Sempozyumu, Eylül 2013, Karamaoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman 5. Elektromanyetik Alanların Yönetimi ve Hukuksal Düzenlemeler, (Bildiri), Çevre ve Halk Sağlığı İçin EMANET 2013 Sempozyumu, 8-9 Kasım 2013, Kitapçık, s Elektromanyetik Alanların Yönetimi ve Hukuksal Düzenlemeler, (Bildiri), Çevre ve Halk Sağlığı İçin EMANET 2011 Sempozyumu, 7-8 Ekim 2011, Kitapçık, s NBŞ Üretici Firmasıyla Mücadele, (Bildiri), GDO ve Yapay Tatlandırıcılar-Sağlığa ve Çevreye Zararları-Panel Notları, İstanbul Barosu Yayınları, 2011, s Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 1. Unutulma Hakkı ve Bu Hakkın Türk Hukuku nda Uygulanması, Bildiri, İzmir 4. Uluslarası Bilişim Hukuku Kurultayı, Mayıs 2016, Bildiriler Kitabı, s Diğer Yayınlar ve Bilimsel Etkinlikler sayılı Kanun'la Erişimin Engellenmesi, Panel, Bahçeşehir Üniversitesi, 6 Aralık 2019, Bildiri, (Basılmadı) 2. Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Konferans, Bursa Barosu, 14 Ocak 2019, Bildiri, (Basılmadı) 3. Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Konferans, Bursa Barosu, 4 Ocak 2019, Bildiri, (Basılmadı) 4. Yeniçağ ın Dolandırıcılık Yöntemi: Bitcoin Dolandırıcılığı, Makale (2018), ( ) 5. Adli Bilişim Uygulamaları ve Hukuki Süreç,(Panel), Eskişehir Barosu, 26 Mayıs 2017, Bildiri, (Basılmadı) 6. Adli Bilişim Uygulamaları ve Hukuki Süreç, (Panel), Bursa Barosu, 6 Şubat 2017, 5

6 Bildiri, (Basılmadı) 7. Elektromanyetik Kirlilik Kaynakları, Halk Sağlığına Etkileri Ve Hukuksal Mücadele, (Panel), EMO Bursa Şubesi, 21 Ocak Ceza ve Hukuk Yargılamalarında İstinaf, (Konferans), Bursa Barosu, 23 Eylül Masum Gördüğünüz Bir İnternet İşlemi Ceza Almanıza Neden Olabilir, (Söyleşi), (Eylül 2016) 10. Veri Merkezi, Müşteri Sunucu Trafiklerini Kaydetmek Zorunda mı? (Söyleşi), 11 Mayıs Bilişim Hukukunun Bilinmeyenleri, (Panel), Bursa Barosu, 18 Mart Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçları, (Panel), EMO Bursa Şubesi, 29 Kasım Yeni İnternet Yasasının Değerlendirilmesi (Söyleşi), Nisan 2014, Sayılı Yasa ve Son Değişiklikler Işığında İnternete Erişim Yasakları, (Panel), Bursa Barosu, 7 Mart 2014 (Basılmadı) 12. Siber Suçlar Paneli, (Tebliğ), 17 Nisan 2013, Bursa Bilişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği (BİSİAD), Bursa (Basılmadı) 13. Bilişim Hukuku, (Panel), 18 Ekim 2010, Bursa Barosu (Basılmadı) 14. Bilişim Suçları, (Panel), 5 Haziran 2009, Bursa Barosu (Basılmadı) 10. Üstlendiği Hakemlik ve Editörlükler 1.Legal Hukuk Dergisi, 2021, Hakemlik 2. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019-halen, Hakemlik 3. Altıncı Uluslarararası Deprem Sempozyumu, Kocaeli, 2019, Hakemlik 11. Aldığı Eğitimler 1. CMK Eğitimcisinin Eğitimi, 2006 Yılı, 160 Saat, Bursa Barosu 12. Sürekli/ Kısmi Zamanlı Verdiği Eğitimler 1. CMK Meslek İçi Eğitim Programlarında Eğitmenlik, 6

7 Bursa Barosu, (2006-halen) 2. Bursa Barosu Staj Eğitim Merkezi, Bilişim Hukuku, İdare Hukuku, (2008-halen) 3. Altınbaş Üniversitesi 15,16,20, 22 Kasım 2019 Saati: 23 (Teorik), Öğrenci Sayısı:30 4. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 8,9,10 Kasım 2019, Saati: 18 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Altınbaş Üniversitesi 1,2,3,7,9 Kasım 2019 Saati: 23 (Teorik), Öğrenci Sayısı:30 6. Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Ekim, 2 Kasım 2019, Saati: 18 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Altınbaş Üniversitesi 18,19,20,26 Ekim 2019 Saati: 23 (Teorik), Öğrenci Sayısı:30 8. Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Eylül 2019, Saati: 18 (Teorik), Öğrenci Sayısı: 7 9. Medipol Üniversitesi Eylül 2019 Saati: 18 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Altınbaş Üniversitesi 7

8 16,17,18, 23 Eylül 2019 Saati: 23 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Medipol Üniversitesi Eylül 2019, Saati: 21 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Altınbaş Üniversitesi Eylül 2019 Saati: 23 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Altınbaş Üniversitesi Ağustos, 1-7 Eylül 2019 Saati: 23 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Altınbaş Üniversitesi Temmuz, 2019 Saati: 23 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Altınbaş Üniversitesi Temmuz-Ağustos 2019, Saati: 23 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Medipol Üniversitesi Uzlaştırmacı Eğitimi-(Balıkesir) Temmuz 2019, Saati: 21 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Medipol Üniversitesi Uzlaştırmacı Eğitimi-(Yalova) Temmuz 2019, Saati: 21 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Medipol Üniversitesi Uzlaştırmacı Eğitimi-(Çanakkale) Temmuz 2019, Saati: 21 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Altınbaş Üniversitesi 8

9 Temmuz 2019, Saati: 10 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Altınbaş Üniversitesi Haziran 2019, Saati: 24 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Medipol Üniversitesi Uzlaştırmacı Eğitimi-(Yalova) Haz 2019, Saati: 16 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Medipol Üniversitesi Uzlaştırmacı Eğitimi-(Çanakkale) Mayıs 2019, Saati: 16 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Medipol Üniversitesi Uzlaştırmacı Eğitimi (Biga) Mayıs 2019, Saati: 21 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Kasım 2018, Saati: 18 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi,, Kasım 2018, Saati: 18 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Kasım 2018, Saati: 18 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Eylül 2018, Saati: 18 (Teorik), Öğrenci Sayısı: 20 9

10 28. Elektirik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Eylül 2018, Saati: 18 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Temmuz 2018, Saati: 18 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Mart 2018, Saati: 18 (Teorik), Öğrenci Sayısı: Tekstil Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği Şubat 2018, Saati: 18 (Teorik), Öğrenci Sayısı : Uludağ Üniversitesi Uzlaştırmacı Eğitimi- Manisa Aralık 2017, Saati: 16 (Teorik + Uygulama), Öğrenci Sayısı: Çevre Mühendisleri Odası Bursa İl Temsilciliği Aralık 2017, Saati: 6 (Teorik), Öğrenci Sayısı : Uludağ Üniversitesi Uzlaştırmacı Eğitimi Kasım 2017, Saati: 18 (Teorik + Uygulama), Öğrenci Sayısı: Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Kasım 2017, Saati: 36 ( Teorik), Öğrenci Sayısı: Elektirik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 10

11 Kasım 2017, Saati: 12 (6 + 6 Teorik), Öğrenci Sayısı: Ekim 2017, Saati: 18 (Teorik), Öğrenci Sayısı : 20 Peyzaj Mimarları Odası Bursa Tems. 38. Hukuki Hak ve Sorumluluklar dersi, Bursa Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kocaeli Barosu-Bahçeşehir Üniv. CMK Meslek İçi Eğitim Programı, 12 Ocak Işık Üniversitesi Bursa Yerleşkesi Bilişim Hukuku Sertifika Programı, 13 Aralık 2014, Saati: 6 (teorik), Öğrenci Sayısı: Kocaeli Barosu CMK Meslek İçi Eğitim Programı, 2 Aralık (Son iki yılda) Verdiği (lisans ve lisansüstü düzeyindeki) dersler 1.İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (GÜZ) Dersin Adı: Ceza Muhakemesi Hukuku-I (HUK 461)- Haftalık Saati : 2 (Teorik-online/yüzyüze), Öğrenci Sayısı : İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (GÜZ) Dersin Adı: Ceza Özel Hukuku-I (HUK 365) Haftalık Saati : 2 (Teorik-online/yüzyüze), Öğrenci Sayısı : 255 ( ) 3.İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (GÜZ) Dersin Adı: Kriminoloji (HUK 241)- Haftalık Saati : 1 (Teorik-online/yüzyüze), Öğrenci Sayısı :

12 4. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (GÜZ) Dersin Adı: Ceza Hukuku Güncel Uygulama ve Tartışmaları (OHK 401)- Haftalık Saati : 1 (Teorik-online/yüzyüze),Öğrenci Sayısı : 4 5. İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programı) Akademik Yıl: (GÜZ) Dersin Adı: İnternetle İlgili Düzenlemeler ve Veri Korunması Hukuku (BHK 505) Haftalık Saati : 2 (Online), Öğrenci Sayısı : 9 6. İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı) Akademik Yıl: (GÜZ) Dersin Adı: Teze Giriş ve Seminer (SBE 500-3) Haftalık Saati : 1 (Online), Öğrenci Sayısı : 4 7. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (YAZ) Dersin Adı: Ceza Muhakemesi Hukuku-I (HUK 461)- Haftalık Saati : 4 (Teorik-online), Öğrenci Sayısı : 35 8.İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (YAZ) Dersin Adı: Ceza Muhakemesi Hukuku-II (HUK 462)- Haftalık Saati : 2 (Teorik-online), Öğrenci Sayısı : 48 9.İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (YAZ) Dersin Adı: Ceza Özel Hukuku-I (HUK 365) 12

13 Haftalık Saati : 2 (Teorik-online), Öğrenci Sayısı : İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (YAZ) Dersin Adı: Ceza Özel Hukuku-II (HUK 362) Haftalık Saati : 2 (Teorik-online), Öğrenci Sayısı : İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (BAHAR) Dersin Adı: Ceza Muhakemesi Hukuku-I (HUK 462)- Haftalık Saati : 2 (Teorik), Öğrenci Sayısı : İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (BAHAR) Dersin Adı: Ceza Özel Hukuku-II (HUK 362) Haftalık Saati : 4 (Teorik), Öğrenci Sayısı : 255 ( ) 13. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (BAHAR) Dersin Adı: İnfaz Hukuku (HUK 430) Haftalık Saati : 2 (Teorik), Öğrenci Sayısı : İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Kamu Hukuku Yüksek Lisans) Akademik Yıl: (BAHAR) Dersin Adı: Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri (HUK 593) Haftalık Saati : 3 (Teorik), Öğrenci Sayısı : İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (GÜZ) Dersin Adı: Ceza Muhakemesi Hukuku-I (HUK 461)- Haftalık Saati : 3 (Teorik), Öğrenci Sayısı :

14 16. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (GÜZ) Dersin Adı: Ceza Özel Hukuku-I (HUK 365)- Haftalık Saati : 4 (Teorik), Öğrenci Sayısı : 257 ( ) 17. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (GÜZ) Dersin Adı: Kriminoloji (HUK 241)- Haftalık Saati : 2 (Teorik), Öğrenci Sayısı : İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (GÜZ) Dersin Adı: Ceza Hukuku Güncel Uygulama ve Tartışmaları (OHK 401)- Haftalık Saati : 2 (Teorik), Öğrenci Sayısı : 4 19.İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (YAZ) Dersin Adı: Ceza Muhakemesi Hukuku-I (HUK 461)- Haftalık Saati : 6 (Teorik), Öğrenci Sayısı : İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (YAZ) Dersin Adı: Ceza Muhakemesi Hukuku-II (HUK 462)- Haftalık Saati : 4 (Teorik), Öğrenci Sayısı : İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (YAZ) Dersin Adı: Ceza Özel Hukuku-I (HUK 365)- Haftalık Saati : 4 (Teorik), Öğrenci Sayısı : İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akademik Yıl: (BAHAR) 14

15 Dersin Adı: Ceza Özel Hukuku-II (HUK 362)- Haftalık Saati : 4 (Teorik), Öğrenci Sayısı : 261 ( ) 23. Bahçeşehir Üniversitesi MBA Yüksek Lisans (Bursa) Akademik Yıl: Dönem Dersin Adı: Ceza Hukuku Özel Hükümler (BKH5606)- Dönem 3, Haftalık Saati : 16 (Teorik), Öğrenci Sayısı : 11 15

16 16

ÖZGEÇMİŞ. : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA. : (0224) : :

ÖZGEÇMİŞ. : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA. : (0224) : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şaban Cankat TAŞKIN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Web : Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İşhanı A Blok K: D:316-BURSA : (0224) 256 66 33 : sctaskin@gmail.com : http://cankattaskin.av.tr/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980. Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1981-1982

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980. Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Ankara Üniversitesi 1981-1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selma ÇETİNER ŞEKERCİ 2. Doğum Tarihi : 3 Kasım 1958 3. Unvan : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976-1980 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EBRU KARAMAN 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: EBRU KARAMAN 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EBRU KARAMAN 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran 1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Bilgi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Umut YENİOCAK Doğum Tarihi: 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 2002 Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr

Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.tr Pınar EREN Öğretim Görevlisi T.C. İstanbul Arel Üniversitesi www.arel.edu.tr 1. Adı Soyadı : Pınar EREN 2. Doğum Tarihi : 30.03.1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. İletişim : İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. 3. Unvanı: Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 4.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. 3. Unvanı: Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 4. 1. Adı Soyadı: Asiye Selcen Ataç 2. Doğum Tarihi: 10.06.1978 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 3. Unvanı: Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. 4. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gülşah Sinem Aydın 2. Doğum Tarihi : 1988 3. Unvanı : Doktor Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Şu Anda Çalıştığı Kurum : Beykent Üniversitesi 6. Eğitim Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

Stratejik Pazarlama Yönetimi Açısından Marka ve Satış İlgisi, (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, 2002, Danışman: Prof.Dr.

Stratejik Pazarlama Yönetimi Açısından Marka ve Satış İlgisi, (Yüksek Lisans), Marmara Üniversitesi, 2002, Danışman: Prof.Dr. 1. Adı Soyadı : Meysure Evren ÇELİK 2. Doğum Tarihi : 05/09/1977 3. Ünvanı : Dr.Öğr.Üye. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme İstanbul Üniversitesi İşletme 1999 Fakültesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLŞAH YENİER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulsah.yenier@okan.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982. Y. Lisans Özel Hukuk İstanbul Üniversitesi 1984 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Şükran ŞIPKA 2. Doğum Tarihi : 30.07.1959 3. Unvanı : Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1978-1982

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1982 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa TİFTİK 2. Doğum Tarihi : 15.10.1953 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans Üstü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1976 Yüksek Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Hasan AYDIN, Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi - Şişli Belediyesi Örneği,, Mahalli İdareler ve

ÖZGEÇMİŞ. Hasan AYDIN, Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi - Şişli Belediyesi Örneği,, Mahalli İdareler ve 1. Adı Soyadı : Fatih Turan YAMAN ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi : 26.08.1977 3. Unvanı : Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.) 4. Öğrenim Durumu : Doktora (PhD) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Uludağ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MELEK ÇAM İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 6771630-3856 Mail: melek.cam@okan.edu.tr

Detaylı

Yorumluyorum. Ceza Hukuku Perspektifinden Güncel Olaylara Bakış

Yorumluyorum. Ceza Hukuku Perspektifinden Güncel Olaylara Bakış Yorumluyorum Ceza Hukuku Perspektifinden Güncel Olaylara Bakış Ceza Hukuku Perspektifinden Güncel Olaylara Bakış Ersan ŞEN Hukuk Kitapları Dizisi: 1062 ISBN 978 975 02 1394 6 Birinci Baskı: Ocak 2011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yavuz Kaplan Doğum Yeri ve Tarihi: Almanya-1968 Öğrenim Durumu ve Alanı: Prof. Dr. (Milletlerarası Özel Hukuk/Devletler Özel Hukuku) Kurumu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU

Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU Prof. Dr. Tuğrul KATOĞLU 1. YABANCI DİLLER Fransızca, İngilizce, İtalyanca 2. AKADEMİK YAYINLAR 2.1. Doktora Tezi Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık. 2001. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevtap Yokuş Veznedaroğlu 2. Doğum Tarihi: 01 Şubat Unvanı: Öğretim Üyesi (Prof. Dr.) 4. Öğrenim Durumu: Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevtap Yokuş Veznedaroğlu 2. Doğum Tarihi: 01 Şubat Unvanı: Öğretim Üyesi (Prof. Dr.) 4. Öğrenim Durumu: Üniversite 1. Adı Soyadı: Sevtap Yokuş Veznedaroğlu 2. Doğum Tarihi: 01 Şubat 1966 3. Unvanı: Öğretim Üyesi (Prof. Dr.) 4. Öğrenim Durumu: Üniversite ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Dicle Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan. 2. Doğum Tarihi: 23.04.1949. 3. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı: Işıl Özkan 2. Doğum Tarihi: 2.04.1949. Ünvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971 Doktora Özel Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4614

Detaylı

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu.

Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi www.arel.edu. Yard.Doç.Ahmet Süreyya KOÇTÜRK Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Fakültesi www.arel.edu.tr. Adı Soyadı : Ahmet Süreyya KOÇTÜRK. Doğum Tarihi : 4/06/95 3. Unvanı : Yard.Doç.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı/Ünvanı: Faruk Bilir (Prof. Dr.) 2. Doğum yeri ve tarihi: Yozgat, Sorgun 25.08.97 3. Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, 2 çocuk 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaokul 6, 7 veya 8. Sınıf)

HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaokul 6, 7 veya 8. Sınıf) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (Ortaokul 6, 7 veya 8. Sınıf) Ankara - 2017 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü HUKUK VE ADALET DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:05454142181 Telefon:02742652031/4615

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİ ERDEM Doğum Tarihi: 10.03.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Harita Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı: Ahmet Okur 2. Doğum Tarihi: 05.05.1953 3. Unvanı: Yard.Doç. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Lisans İşletme ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ Yüksek İktisat Ana DOKUZ EYLÜL Lisans(Tezli)

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

Mesleki Deneyim. Eğitim Bilgileri. Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU. Profesör Marmara Üniversitesi Doçent Marmara Üniversitesi

Mesleki Deneyim. Eğitim Bilgileri. Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU. Profesör Marmara Üniversitesi Doçent Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Mesleki Deneyim Profesör Marmara Üniversitesi - 2011 Doçent Marmara Üniversitesi - 2003 Eğitim Bilgileri Doktora Marmara Üniversitesi SBE - 1997 Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adres Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA. : / 7577 :

ÖZGEÇMİŞ. Adres Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA. : / 7577 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ekin Kakan İletişim Bilgileri : KTO Karatay Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü, Adres Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA Telefon Mail

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ

: Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL ANKARA 1993 ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Fevzi TOPSOY Adres : Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Telefon : 0 342 211 66 66 6942 E-posta : fevzi.topsoy@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Yrd.

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans Tezi: 1-Hemşirelerde Rol Çatışmasını Belirleyen Örgütsel Etmenler Üzerine Sektörel Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, 1994

6.1. Yüksek Lisans Tezi: 1-Hemşirelerde Rol Çatışmasını Belirleyen Örgütsel Etmenler Üzerine Sektörel Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, 1994 1. Adı Soyadı : AFET MİSHAL İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fatih Cad. Çoban Çeşme Mah. Fidan Sok. No:11 D: 9 Yenibosna-İST. : 0533 513 3317 : afetmishal@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.02.1959

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1979-1983. Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1984-1986

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Dokuz Eylül Üniversitesi 1979-1983. Özel Hukuk Ankara Üniversitesi 1984-1986 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Havutçu 2. Doğum Tarihi : 10.02.1960 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan te Yıl Lisans Hukuk Dokuz Eylül tesi 1979-1983 Y. Lisans Özel Hukuk Ankara tesi 1984-1986

Detaylı

Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı MUALLA BUKET SOYGÜT ARSLAN Doğum Tarihi 10.03.1981 Çalıştığı Kurum İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Pedodonti Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Pedodonti Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MÜGE TOKUÇ İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat- Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 6771630-3856 Mail: muge.tokuc@okan.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

Tez adı: İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar (2011) Tez Danışmanı:(Prof. Dr. Sarper Süzek)

Tez adı: İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar (2011) Tez Danışmanı:(Prof. Dr. Sarper Süzek) GAYE BAYCIK DOÇENT E-Posta Adresi gayebaycik@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 2236372-5419463003 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Cebeci-ANKARA

Detaylı

İÇİNDEKİLER Kanun No Sayfa

İÇİNDEKİLER Kanun No Sayfa V İÇİNDEKİLER Kanun No Sayfa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası : 2709 1 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi : 95 Yeni/Eski Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu : 5237/765 129 Eski/Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişimBilgileri : 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişimBilgileri : 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Prof. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : HAVVA KARAGÖZ İletişimBilgileri Mail : havva.karagoz@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 09.02.1965 3. Unvanı : Prof. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011

İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Yrd. Doç. Yeni Türk Dili Bartın Üniversitesi 2011 1. Adı Soyadı: NEVNİHAL BAYAR 2. Doğum Tarihi: 27. 02. 1970 3. Unvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Handan KILIÇ ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:02742652031/4590

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 Unvanı - Adı Soyadı: Prof. Dr. Ali İhsan EROL Doğum Tarihi: 26.01951 Telefon: 0 372 265 67 66 (128) Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Usul Hukuku LAW 403 Güz 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon : Mail EK 4A ÖZGEÇMİŞ : ODİSE VUÇİNA : : o.voutsinas@gmail.com 2.Doğum Tarihi : 23/08/1962 3.Unvanı Öğrenim 4. Durumu : Sosyal Hizmet Uzman : Yüksek Öğretim

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Ceza Usul Hukuku I HUK 309 5 ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2017 2018 ve 2018 2019 Eğitim-Öğretim Yılları Müfredatları İntibak Tablosu I. Yıl (1. Yarıyıl) (Güz Dönemi) Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Namık HÜSEYİNLİ 2. Doğum Tarihi : 1971 3. Ünvanı : Dr. Öğretim Üyesi 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : T.C. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos.1958 3. Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 1985 Y. Lisans Mimarlık

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Suç ve Ceza

Detaylı

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması

2010-2011 TÜBİTAK Bursu ile İngiltere nin Essex Üniversitesi nde bir yıl boyunca Doktora Sonrası Araştırması Adı Soyadı : ABDURRAHMAN EREN Anayasa Hukuku Doçenti İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türkiye İnsan Hakları Kurumu Üyesi E-mail:aeren70@hotmail.com Tel:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF. DR. ŞABAN KAYIHAN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD. Başkanı Tlf: 0532 543 09 88 Elmek: sabanmanas@hotmail.com skayihan@fsm.edu.tr

Detaylı

TBMM MİLLETVEKİLLERİ Cinsiyete göre dağılım. TBMM MİLLETVEKİLLERİ Partilere göre dağılım YEREL YÖNETİMLER KADIN ORANI (%)

TBMM MİLLETVEKİLLERİ Cinsiyete göre dağılım. TBMM MİLLETVEKİLLERİ Partilere göre dağılım YEREL YÖNETİMLER KADIN ORANI (%) TBMM MİLLETVEKİLLERİ Cinsiyete göre dağılım SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450 8 1.8

Detaylı

SAAT/YERİ. Öğretim Üyesi Odası. Öğretim Üyesi Odası SOE5903 SOE6904. Öğretim Üyesi Odası KHU5001 Seminer. Öğretim Üyesi Odası. 08:30/11:20 Derslik 10

SAAT/YERİ. Öğretim Üyesi Odası. Öğretim Üyesi Odası SOE5903 SOE6904. Öğretim Üyesi Odası KHU5001 Seminer. Öğretim Üyesi Odası. 08:30/11:20 Derslik 10 Sayfa1 YÜKSEK LİSANS BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PRGORAMI DERSİ VEREN ÖĞRETİM PAZARTESİ Yüksek Lisans Alan ÖĞRETİM Danışman Yüksek Lisans Danışman KHU5001 Seminer KHU5009 Anayasa Mahkemesi ve Siyasi Partiler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı 1. Adı Soyadı: Muhsin ÖZTÜRK 2. Doğum Tarihi: 1961 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Veteriner Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1983 Yüksek Lisans Veteriner Fakültesi

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. A. Serçin Kutucu

Yrd. Doç. Dr. A. Serçin Kutucu Yrd. Doç. Dr. A. Serçin Kutucu EĞİTİM Lisans, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Malta ve La Sapienza Üniversiteleri Doktora, Kamu Hukuku, Galatasaray

Detaylı

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl.

Bebeklerin Ek Gıdaya Başlama Ayları ve etkileyen faktörler (Sivas Mer )Bilkent Üniversitesi UNİCEF Yuvarlak Masa Top.15 Eyl. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Nurdane BÜYÜKYAZI. Doğum tarihi :01.01.196. Unvanı : Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Fak. Hacettepe üniversitesi 1987 Lisansüstü Ana-Çocuk

Detaylı

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri

Yüksek. Eğitim Bilimleri. Eğitim Bilimleri ÖZGEÇMİŞ T.C.No. 1014884 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç..Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Doktora Eğitim Bilimleri

Detaylı

1. Adı Soyadı: Murat DOĞAN. İletişim Bilgileri

1. Adı Soyadı: Murat DOĞAN. İletişim Bilgileri 1. Adı Soyadı: Murat DOĞAN İletişim Bilgileri Ev Adresi: Boğazköy Cad. 22/5 Bahçeşehir 2.Kısım Başakşehir- İSTANBUL Telefon: 0 532 622 67 86 E-Posta : muratdogan72@gmail.com 2. Doğum Tarihi: 11.02.1972

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Levent İNCEDERE 2. Doğum Tarihi : 01.09.1974 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5. Eğitim Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: IŞIL DOĞRUER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: isil.dogruer@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Türk Yargı Teşkilatı

Türk Yargı Teşkilatı Türk Yargı Teşkilatı İsmail AKSEL TÜRK YARGI TEŞKİLATI 5982 Sayılı Kanun İle Yapılan Anayasa Değişiklikleri ile Yenilenmiş Türk Yargısı; Yüksek Mahkemeler Bölge Mahkemeleri İlk Derece İdarî, Askerî ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı 2.Ünvanı :Sema Bayraktar :Öğretim Görevlisi 3.Üniversite/Fakülte/Departman :Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü 4.Bölümü 5.İletişim :Çocuk

Detaylı

Derece Üniversite Alan Yıl Lisans Selçuk Ü. Mim. Fak. Mimarlık Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Derece Üniversite Alan Yıl Lisans Selçuk Ü. Mim. Fak. Mimarlık Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı- Soyadı: Müjgan Semra ÇINAR Doğum Tarihi: 05.03.1960 Unvanı: Öğretim Görevlisi Öğrenim Durumu: Lisans/Mimar Derece Üniversite Alan Yıl Lisans Selçuk Ü. Mim. Fak. Mimarlık 1982 5.Akademik Ünvanlar

Detaylı