27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU"

Transkript

1 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Bulgaristan, Gürcistan, Karadağ, Ukrayna The PEMPAL Treasury Community of Practice (TCOP) tarafından Eylül tarihlerinde Makedonya Üsküp te düzenlenen Public Sektor Accounting and Reporting konulu toplantı 15 ülkenin Maliye Bakanlığı çalışanı 33 katılımcı, 5 Dünya Bankası yetkilisi, 5 mütercim/tercüman ve 2 sekreterya görevlisi katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye yi temsil etmek üzere Genel Müdürlüğümüzde Maliye Uzmanı olarak görev yapan Duygu FIRAT ve Mehmet TOSUN toplantıya katılmışlardır. Toplantıda İngilizce, Rusça ve Boşnakça dillerinde simultane tercüme yapılmıştır.

2 Toplantı Dünya Bankası yetkililerinin yaptığı açılış konuşması ile başlamıştır. Ardından sabah oturumunda Birleşik Krallık Hazinesine yapılan çalışma ziyaretinin sonuçları, Ukrayna da yapılan bütçe sınıflandırması ve hesap planı entegrasyonu konulu PEMPAL toplantısının sonuçları, Makedonya nın kamu sektörü muhasebesi ve raporlama konularındaki deneyimleri ve Kazakistan ın kamu varlıkları muhasebesi konusundaki deneyimleri sunulmuştur. Öğleden sonraki oturum Dünya Bankası yetkililerinin sabah oturumunda yapılan sunumlara ilişin genel değerlendirme konuşmaları ile başlamıştır. Ardından çalışma grubu, muhasebe standartları, kamu varlıklarının muhasebeleştirilmesi ve finansal raporlamanın konsolidasyonu adı altında üç alt gruba ayrılmıştır. Bu alt gruplarda ülkelerini temsil eden katılımcılar, alt grup konularının ülkeleri için önemini belirten spesifik nedenleri, alt grup konuları hakkında ülkelerin karşılaştığı sorunlar ve grup aktivitelerinden katılımcıların beklediği sonuçlar çerçevesinde sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. Muhasebe standartları alt grubunda ülkemiz adına Duygu FIRAT, kamu varlıklarının muhasebeleştirilmesi alt grubunda da Mehmet TOSUN sunumlarını yapmışlardır. Toplantının ikinci gününde sabah oturumunda bir önceki gün yapılan sunumlar değerlendirilmiş ve sunumlar hakkında sorulan sorular yanıtlanmıştır. Sunumların değerlendirilmesinin ardından alt gruplarda tartışılan konular hakkında Ekim 2013 Aralık 2014 arası çalışma planı ve takvimleri belirlenmiştir. ALT GRUPLARDA ALINAN KARARLAR a) Kamu varlıklarının muhasebeleştirilmesi: Varlıkların muhasebeleştirilmesi alt grubunda Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ, Kazakistan, Bosna ve Hersek, Moldova, Makedonya, Tacikistan, Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna yer almıştır. Katılımcı ülkelerin yaptıkları sunumlar neticesinde varlıkların muhasebeleştirilmesi ile ilgili ülkelerin kesişen aşağıdaki sorunları tespit edilmiştir. Varlık hesaplarındaki kontrol eksikliği Hisse senedi alım yöntemleri, ipuçları ve tuzakları Varlıkların değerlemesi, yeniden değerleme, endeksleme ve diğer yöntemler Varlıkların amortismanı Varlıkların imhası ve kayıttan düşülmesi Varlıkların sınıflandırılması Varlık yönetiminin çalışma prosedürleri Tespit edilen bu problemlerden Varlık hesaplarındaki kontrol eksikliği ve Varlıkların değerlemesi, yeniden değerleme, endeksleme ve diğer yöntemler ana başlıkları ülkelerin yaptıkları oylama sonucu Eylül 2013 Aralık 2014 arası çalışma takviminde incelenecek iki ana problem olarak belirlenmiştir. Ayrıca gelecekteki çalışma programlarında değerlendirilmek üzere aşağıdaki maddeler tespit edilmiştir.

3 Hibe olarak alınan varlıklar için İmtiyaz Anlaşmaları (IPSAS32) Maddi olmayan duran varlıklar IPSAS a geçiş aşamasında ne gibi sapmalar olabilir? Taşınır varlıklarda barkod uygulaması Varlıkların elektronik olarak muhasebeleştirilmesi Kamu idareleri arasında ortak bir muhasebe sistemi Finansal tablolarda muhasebe politikalarının açıklanması Toprak ve arazi kullanımı değerlemesi Varlık hesaplarında bilimsel ve araştırma projeleri nasıl muhasebeleştirilebilir? Varlıkların vadeli olarak kayıtları nasıl yapılır? Yasal çerçeve Varlıkların değerlemesi, yeniden değerleme, endeksleme ve diğer yöntemler ana başlığının seçilmesinde Ukrayna (lider), Arnavutluk, Karadağ, Kazakistan, Moldova, Makedonya, Tacikistan ve Gürcistan olmak üzere 8 ülke oy kullanmıştır. Ukrayna bu çalışma grubunun lideri olarak belirlenmiştir. Bu çalışma grubunda, varlıkların tanımlanması, değerleme ve yeniden değerleme için uygun politikaların geliştirilmesi kapsamında 3 hususta çalışma takvimi oluşturulmuştur. Uluslararası deneyimlerin tartışılması amacıyla video konferans (Kasım 2013) Katılan ülkelerin araştırmaları (Aralık 2013) Yapılacak olan video konferansta kararlaştırılmak üzere mevcut durumu değerlendirmek amacıya belirlenecek bir ülkede çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesi Varlık hesaplarındaki kontrol eksikliği ana başlığının seçilmesinde Türkiye (lider), Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Tacikistan olmak üzere 5 ülke oy kullanmıştır. Türkiye bu çalışma grubunun lideri olarak belirlenmiştir. Bu çalışma grubunda, varlıkların muhasebeleştirilmesi ve yönetimi için ortak bir şablon ve kontrol çerçevesi oluşturulması kapsamında 3 hususta çalışma takvimi belirlenmiştir. Ülkelerin konu hakkındaki araştırmaları (Şubat 2013) Gürcistan ın konu hakkındaki deneyimlerinin incelenmesi (Şubat 2013) Türkiye nin kamu muhasebe sisteminin incelenmesi ve diğer uluslararası deneyimlerin tartışılması amacıyla Türkiye ye 3 günlük çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi (Nisan 2013) PEMPAL üyesi katılımcı ülkeler ve Dünya Bankası yetkilileri Makedonya/Üsküp te gerçekleştirilen toplantıya Türkiye nin katılımından memnunluk duyduklarını dile getirmişlerdir. Özellikle gelişmekte olan eski Yugoslavya ve Sovyet ülkeleri ile Rusya ve Dünya Bankası yetkilileri, Türk muhasebe sistemini incelemek istemektedir ve Türkiye ye çalışma ziyareti yapılması hususunda PEMPAL yetkilileri Türkiye ye davet edilmişlerdir. Bu tür organizasyonlara Türkiye nin iştirak etmesi, Türk kamu muhasebesinin tanıtılması ve diğer ülke muhasebe sistemlerinin incelenmesi açısından faydalı olacaktır.

4 b) Uluslararası Kamu Muhasebe Standartları: Kamu muhasebe standartları alt grubunda Türkiye, Rusya, Beyaz Rusya, Moldova, Tacikistan ve Gürcistan yer almıştır. Her ülke kendi muhasebe sisteminden kısaca bahsetmiş ve uluslararası kamu muhasebe standartlarının kendi ülkelerindeki uygulamalarına değinmiştir. Toplantı genel olarak bilgi ve tecrübe paylaşımı ortamında ilerlemiştir. Her ülke kendi tecrübelerini ve uygulama aşamasında karşılaştıkları sorunları aktarmış, çözüm önerileri konusunda fikir alışverişi yapılmıştır. Toplantıda standartların uygulama aşamasında aşağıdaki hususların önemi belirlenmiştir; Standartların uygulamaya geçirilmesinden önce metodolojinin belirlenmesi ve analiz çalışmalarının yürütülmesi başlangıç aşamasında izlenecek yolun belirlenmesinde büyük önem taşıdığı ifade edilmiştir. İlk uygulamaya geçirilecek standardın belirlenmesi; Her ülkenin muhasebe sistemi ve işleyişi göz önüne alınarak bu konunun değişkenlik gösterebileceği ve yapılacak analizler sonucu uygulamanın başlayacağı ülke özelinde bunun belirlenmesinin en doğru yöntem olacağı kararlaştırılmıştır. Eğitim çalışmaları; Uluslararası Kamu Muhasebe Standartları konusunda kamu muhasebesi ve kamu mali rapor kullanıcılarına bilgilendirme yapılmasının, ilgili kişilerin eğitilmesi için eğitim faaliyetleri düzenlenmesinin önemi belirtilmiştir. Standartların uygulamaya alınmasında ihtiyaç duyulacak kaynakların ve fonun önceden oluşturulmasının gerekli olduğu değerlendirilmiştir. Türkiye de kamu muhasebe standartları başlığı altında yapılan sunumda öncelikle Bakanlığımız ve Muhasebat Genel Müdürlüğünden bahsedilmiş, başlıca görev konuları ve yapılan işler hakkında bilgi verilmiştir. Önemi ve getirdiği yenilikler nedeniyle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa değinilmiş, bu kanunun amaç ve kapsamı gündeme getirilmiştir. Devlet Muhasebe Standartları Kurulu'na (DMSK) değinilmiş, bu kurulun şimdiye kadar 22 adet muhasebe standardı yayımladığını ancak standartların henüz ülkemizde uygulamaya geçirilmediği bilgisi verilmiştir. Diğer ülkeler tarafından Türkiye nin bu organizasyona katılımı dolayısıyla memnun oldukları ve bundan sonraki toplantılara Türkiye nin de katılmasını istedikleri belirtilmiştir. Bu kapsamda Ocak 2014 te Gürcistan da ve Mayıs 2014 te Rusya da yapılacak olan aynı konu başlıklı toplantılara Türkiye nin davet edilmesi üzerine taleplerini ileteceklerini belirtmişlerdir.

5

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI MALİYE BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Ankara, 2010 2 İçindekiler GİİRİİŞŞ...5 TEMEL UNSSURLAR...6 Terimler...6 İç Kontrolün Tarihçesi...7 İç Kontrol Felsefesi...8 AB VE İİÇ KONTROL

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

2. İlerleme Raporu. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/0136.

2. İlerleme Raporu. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/0136. Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 2. Raporu Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve

Detaylı

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU

5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU 5.DÜNYA SU FORUMU GENEL SEKRETERYASI 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 15.10.2008 tarih ve 5804 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme ve Ülke Bazında. Raporlama: OECD Kamuoyu Aydınlatma Toplantısı

Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme ve Ülke Bazında. Raporlama: OECD Kamuoyu Aydınlatma Toplantısı Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme ve Ülke Bazında Raporlama: OECD Kamuoyu Aydınlatma Toplantısı Vergi Bülteni Tarih : 06.06.2014 Sayı : 2014/36 İçerik : Transfer Fiyatlandırması Transfer Fiyatlandırmasında

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Turgay GÖKMEN DHMİ Genel Müdürlüğü M. Kemal ÖZEROĞLU DHMİ Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü. Turgay GÖKMEN DHMİ Genel Müdürlüğü M. Kemal ÖZEROĞLU DHMİ Genel Müdürlüğü Toplantı Özet Sonuç Raporu Toplantının Adı Havaalanı Emniyeti (HAVEM) 2. Çalışma Grubu Toplantısı Tarih 16 Haziran 2015 Yer (SHGM), Ankara Düzenleyen SHGM Havaalanları Daire Başkanlığı Havaalanı Standartları

Detaylı

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği 10.YILINDA Kamu-BĐB Türkiye Bilişim Derneği 2 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM 1 Kamu-BİB in Tarihçesi 09-15 BÖLÜM 2 Kamu-BİB Etkinlikleri 16-26 BÖLÜM 3 Bilgi Toplumu Strajesine Kamu-BİB Etkisi 27-32 BÖLÜM 4 Kamu-BİB

Detaylı

HIRVATİSTAN DA MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ İLE MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİNİN ROLÜ KASIM 2013

HIRVATİSTAN DA MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ İLE MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİNİN ROLÜ KASIM 2013 ÖZEL GÜNDEM HIRVATİSTAN DA MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ İLE MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİNİN ROLÜ AYŞENUR ONUR SEVİNDİK KASIM 2013 T.C. Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 S a y f a 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA ASFALTI CADDESİ NO.210 TUZLA/İSTANBUL Tel: 0216 581 62 00 Fax: 0216 304 18 69 1 Mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu düzenleme

Detaylı

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01. 31.12. 18.10.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 2. YILI ÖNCELİKLERİ... 6 2.1. Bölgedeki Gelişmeler... 6 2.2.

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

UFRS cep kitapçığı 2011

UFRS cep kitapçığı 2011 UFRS cep kitapçığı 2011 Deloitte UFRS Kaynakları UFRS ye göre raporlama yapmak ve bu standartları uygulamaya geçirmek için size yardımcı olacak çok sayıda Deloitte yayını mevcuttur. Bunlardan bazıları

Detaylı

Paydaş Katılım Planı

Paydaş Katılım Planı Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü, Haziran 2014 Güncelleme Kısaltmalar Kısaltma ÇED ÇEDBD ÇSED ÇSYP ÇSYS ÇŞB ÇŞİM DİB HK IFC IFC PS İDK KÖFB MEB PMVT PKP STK

Detaylı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı

3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 3. TACSO 2 Türkiye Ulusal Danışma Kurulu Toplantısı 18 Aralık 2014, Perşembe Notte Otel, Ankara Katılım Sağlayan Üyeler ve Misafir katılımcılar : AB Türkiye Delegasyonu İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İlkelerine Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İlkelerine Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilk defa 2003 yılında kamuya açıklanmış olup SPK nın

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

AVRUPA ÇEVRE AJANSI ÇALIŞMALARI

AVRUPA ÇEVRE AJANSI ÇALIŞMALARI 2009 AVRUPA ÇEVRE AJANSI ÇALIŞMALARI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 AVRUPA ÇEVRE AJANSI - 2009 YILI FAALİYETLERİ 1.1 Genel Bilgiler Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), 1210/90

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR ve GRAFİKLER LİSTESİ... ii 1. Birime İlişkin Genel Bilgiler...

Detaylı

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (sayfa 7) Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (sayfa 15) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı