T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ ALTI AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (1 TEMMUZ-31 ARALIK 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} OCAK 2014 ANKARA

2 İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ GİRİŞ PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI PROJENİN GENEL AMACI PROJE ALANI VE HEDEF MİKRO-HAVZALAR S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA ALTI AYLIK ( 1 TEMMUZ - 31 ARALIK 2013) DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER Büro Çalışmaları Toplantı ve Seyahatler S-1B UZMANLARINCA 2014 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

3 1- YÖNETİCİ ÖZETİ Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaşık % 22 si ( ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki nüfus yaklaşık olup bunun %62 si ( ) kırsal kesimdeki 832 adet köyde ikamet etmektedir. Bu köylerin 515 adedi orman köyü dür. Çoruh Nehri Havzasında, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli doğal kaynak bozulması vardır. Bununla beraber, bölgedeki istihdam olanakları sınırlı, tarım ve hayvancılığın verim gücü düşüktür. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Artvin, Bayburt ve Erzurum illerini kapsamaktadır. Proje, Bayburt ta 2, Erzurum da 7 ve Artvin de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada, toplam 162 köyde, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileştirilmesi ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Proje yılları arasında uygulanacaktır. Proje bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun milyonu dış katkıdır. Proje, Orman Genel Müdürlüğü nün koordinatörlüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanmaktadır. Diğer taraftan Proje uygulamalarına yerel halkın ve STK ların aktif katılımı teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Proje; A) Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi; B) Köylülerin Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi ve C) Kapasite Geliştirme olmak üzere üç alt projeden oluşmaktadır. Proje kapsamında, üç alanda (S.1 PYUB ye Destek, S.2 Detaylı MH planlama ve dizayn (D/D), S.3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi ) Danışmanlık Hizmetleri temin edilmesi öngörülmüş, yapılan satın alma sonrasında, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında tarihinde Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı) imzalanmıştır. Sözleşme sonrasında, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/tercüman OGM-Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığında Proje Uzmanı olarak göreve başlamış olup sorumlulukları kapsamında Alt Projeler A, B ve C nin planlanması ve uygulamasına teknik destek sağlamaktadırlar. Üçüncü altı aylık dönemde ( 1 Temmuz 31 Aralık 2013) yapılan çalışmalar: İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamaktadırlar. 2

4 Bu rutin çalışmaların dışında üçüncü üç aylık dönemde (1 Temmuz 31 Aralık 2013) S-1B Danışmanları tarafından yapılan çalışmalar: Aylık, üç aylık (4. ve 5.), altı aylık (2.) ve yıllık raporlarının hazırlanarak PYUB ne sunulması, İş planlaması, rapor hazırlama, proje dokümanların detaylı incelenmesi, üst yönetime yapılacak sunum içeriklerini hazırlama vb. çalışmaları, Proje ile ilgili düzenlenen toplantılara ve Proje uygulama bölgelerine düzenlenen seyahat ve arazi programlarına hazırlık, katılım, Birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları, Satınalma ve hakedişler için yeni formatlar geliştirilmesi, 2013 yılında uygulamaları yapılan ve İdare ye sunulan MH planlama ve İDS ile ilgili hakediş raporlarının teknik yönden incelenmesi, görülen eksikliklerin İdareye bildirilmesi, vb. faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Mikro havza planlama çalışmaları: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2012 yılında arazi çalışmaları gerçekleştirilen ve taslak planlarının hazırlanması çalışmaları devam eden Yusufeli, İspir, Masat ve Oltu MH larının S-2 Danışmanı tarafından idareye sunulan plan raporları, taslak planlar, dokümanlar, belgeler ve haritaları, MH Plan Yapım Teknik Şartnamesi, arazi çalışmaları ve proje köylerinde yapılan SOR-SAP-ÇÖZ çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar, yerelde ve merkezde İdare ve diğer birimlerle yapılan toplantı ve görüşmelerde alınan kararlar doğrultusunda değerlendirilerek, öneriler, düzeltme ve teknik yönlendirmelerde bulunulmuş, uygulaması başlayacak faaliyetler ile ilgili işlemlere teknik yönden yardımcı olunmuştur yılı MH planlama faaliyetleri kapsamında Erzurum-Uzundere, Artvin-Bıçakçılar, Camili ve Veliköy, Bayburt-Taht Mikrohavzası nda yapılan SOR-SAP-ÇÖZ ve arazi çalışmalarına katılım sağlanmış, kontrol ve teknik yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, bu mikrohavzalara ilişkin MH Ana Planlarının illerdeki ilgili Kurum yetkilileri ile köy muhtar ve azalarına sunulması ve ilgili kurum temsilcileri ile teknik yönden değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantılara aktif katılım sağlanmış, Taslak Toprak Profili Haritaları kontrol edilmiş ve S-2 Danışmanlığı tarafından İdare ye sunulan dönem raporları incelenmiştir. Sulama çalışmaları kapsamında, Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi projelerinin 2014 yılı bütçe çalışmaları yapılmış, 2014 yılı programına alınan projeler ile ilgili ihaleye çıkılabilmesi için, planlama haritaları, proje kesitleri, profil, birim metraj, genel metraj ve nakliye analizleri ve yaklaşık maliyetlerin yer aldığı köy bazında sulama projeleri hazırlanmaya başlamış, taslak MH planlarının sulama konuları incelenmiştir. İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar: İzleme ve değerlendirme Sisteminin kurulması kapsamında Sosyo Ekonomik Durum Tespiti (SEDT), Toprak Erozyonu (TE) ve Vejetasyon İzleme (VEJ) kapsamında; 2012 yılında planlaması yapılan Artvin-Yusufeli, 3

5 Erzurum-Oltu ve İspir ile Bayburt-Masat Mikro havzaları ile 2013 yılında planlama çalışmaları başlayan Artvin-Yusufeli-Bıçakçılar ve Erzurum-Uzundere Mikro havzalarında yapılan arazi çalışmalarına katılım, kontrol ve teknik yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, İdare ye sunulan bilgi ve belgeler, ara raporlar ve CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi 1.faz Finansal ve Fiziki İzleme Sistemi Analiz ve Tasarım Raporları incelenmiş, değerlendirmeler İdare ye sunulmuş, bu konularla ilgili gerekli yazışmalar yapılmış, S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığının hak edişlerinin düzenlenmesi ve ödemelerin faaliyet ve alt faaliyetlere bölünerek ödenmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bunların yanında; MH planlama SOR-SAP-ÇÖZ çalışmasında gerçekleştirilen muhtar görüşmesi ve kadınlarla derinlemesine görüşmeler ile S-3 SEDT kapsamında yapılacak muhtar anketi ve kadınlarla derinlemesine görüşmelerin birlikte yürütülmesi sağlanmış, ÇNHRP kapsamında kurulacak olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları çerçevesinde, MH planlama aşamasında belirlenen fotoğraf çekim noktalarına göre, izleme amaçlı yapılan fotoğraf ve video çekimleri ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiş, İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları kapsamında Toprak erozyonunu izlemek üzere seçili havzalarda kurulacak olan iklim ve sediment istasyonları ve meteoroloji istasyonları ile ilgili danışman firma tarafından İdare ye sunulan seçeneklerin incelenmesi, kurulacak yer önerilerinin değerlendirilmesi yapılmış, Havzada bulunan DSİ ve mülga EİEİ ye ait sediment ve AGİ istasyonlarının bu güne kadar ölçtüğü veriler ile Havzada bulunan Meteoroloji istasyonlarının bu güne kadar ölçtüğü veriler temin edilmiştir. İDS Faz-1 Fiziki ve Finansal İzleme Sisteminin tasarım ve uygulama sunum toplantıları ve İDS için gerekli veri temini çalışmaları yapılmış, yapılan bir dizi toplantı ile İDS web uygulamasının hazırlanan arayüzleri birlikte değerlendirilmiştir. Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi (Özel Muhasebe) Yazılımı: ÇNHRP kapsamında yapılacak faaliyetler harcamalarının muhasebeleştirilmesi, Kurumlar Hazine ve JİCA tarafından istenilen rapor ve tabloların alınabilmesine imkan veren kurulması planlanan izleme-değerlendirme sisteminin bir parçası olarak hizmet görecek olan finansal izleme sistemiyle entegrasyon içerisinde çalışacak kurumsal kaynak yönetim sistemi (özel muhasebe) yazılımının yüklenici tarafından tamamlandığının İdare ye bildirimi sonrasında İdarenin Muhasebe sorumlusu ve firmanın ilgili uzmanı ile birlikte geliştirilen uygulama kontrol edilmiş ve görülen eksiklikler gerek İdare ye ve gerekse firmaya yazı ve yüz yüze görüşmelerle bildirilmiştir. Firmanın yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği tespit edilmiş, bu konular İdareye iletilmiştir. Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı (1-6 Aralık 2013): Çalıştay öncesinde proje birimlerince sunulacak sunumların çalıştay konuları çerçevesinde kontrol edilmesi, düzenlenmesi, çalışma gruplarında ele alınacak konuların belirlenmesi vb. hazırlıklar gerçekleştirilmiş, çalıştay süresince ve çalışma gruplarda ilgili konularda teknik yönlendirme, bilgilendirme, teknik yardımda bulunulmuştur. ÇNHRP Proje Yönetim Biriminde tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından da; o Yapılan toplantılarda ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çeviriler (simultane, ardıl, fısıltı vb.) yapılması, 4

6 o Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirileri yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi, o Proje dokümanlarının arşivlenmesi, çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Danışman 2014 yılında da görev tanımı, 2014 yılı iş planı ve Proje uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan Danışmanların Çalışma Esasları başlıklı ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürütecektir. Bu doğrultuda ağırlıklı olarak; 2012 ve 2013 yıllarında arazi çalışmaları tamamlanan 9 Mikrohavza için hazırlanmakta olan MH planları rapor, doküman, harita ve eklerinin kontrolü yapılacak, bu planlara göre gerçekleştirilecek uygulamalar denetlenecek ve gerekli teknik yönlendirmeler yapılacak, S-2 Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı tarafından 4 MH da (Olur, Şenkaya, Tortum Kuzey, İspir Kuzey Mikrohavzaları) yapılacak olan planlama çalışmalarına (Sor-Sap- Çöz, arazi çalışmaları vb. ) katılım sağlanarak gerekli denetim ve teknik yönlendirmeler yapılacak, bu Mikrohavzalar için hazırlanarak İdare ye sunulacak olan plan raporları ve dokümanların kontrolü yapılacak, Proje kapsamında kurulması planlanan İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında; 2012 ve 2013 yıllarında MH planlama arazi çalışmaları tamamlanan ve MH planları hazırlanmakta olan 9 MH dan İDS arazi çalışmaları tamamlanan 6 MH nın veri değerlendirme ve analiz çalışmalarını tamamlanmasını ve bu verilerin İDS web uygulamasına aktarılmasını sağlamak, teknik yardım ve yönlendirmelerde bulunmak, 2014 yılında 6 Mikro havzada (MH planı yapılacak olan 4 MH dahil) İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmalarını teknik yönden kontrol ve koordine etmek, tavsiyelerde bulunmak, İDS kapsamında yapılmakta olan İDS web uygulamasının Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi ve Entegre SED, vejetasyon ve erozyon izleme Sistemi web uygulamasının geliştirmesi ve tamamlanmasının yanında, proje kapsamında geliştirilecek diğer uygulamalarla entegrasyon ve uyumunu sağlamak, görevleri yerine getirilecek, Proje ile ilgili toplantı ve çalıştay ve organizasyonlara katılım sağlanması ve gerekli rapor, dokümanların hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilecektir. 5

7 2- GİRİŞ Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaşık % 22 si ( ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki nüfus yaklaşık olup, km² ye 22 kişi düşmekte, nüfusun %62 si ( ) kırsal kesimdeki 515 adedi orman köyü olmak üzere 832 köyde ikamet etmektedir. Havza da, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli doğal kaynak bozulmasına karşı, bölgedeki istihdam imkanları sınırlı, tarım ve hayvancılığın verim gücü düşüktür. Bayburt ta 2, Erzurum da 7 ve Artvin de 4 olmak üzere seçilen 13 Mikro-havzada, toplam 162 köyde, yılları arasında uygulanacak olan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileştirilmesi ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi 6,15 milyar Japon Yenidir (4,225 milyar dış katkı). Proje, Orman Genel Müdürlüğü nün koordinatörlüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanacak, yerel halkın ve STK ların aktif katılımı teşvik edilecek ve desteklenecektir. 3- PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI 3.1 Projenin Genel Amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır Proje Alanı ve Hedef Mikro-Havzalar Oluşturan 63 MH arasından, 18 MH (Bayburt ta 2, Erzurum da 11 ve Artvin de 5) öncelikli görülmüş, bu havzalardan 12 tanesi ((Bayburt ta 2, Erzurum da 7 ve Artvin de 3) (5 MH Yüksek derece, 6 MH Orta derece ve 1 MH Düşük derece)) MH Planlarının hazırlanmak üzere seçilmiştir. Sonradan Camili MH (LC-07) ilave edilmiştir. Plan hazırlanacak 13 MH nın alanı ha., nüfusu yaklaşık ve 113 ü orman köyü olmak üzere, köy adedi 162 dir 6

8 4- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA ÜÇÜNCÜ ALTI AYLIK DÖNEMDE ( 1 TEMMUZ 31 ARALIK 2013 ) DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında imzalanan tarihli Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı) ne istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman olmak üzere 5 uzmanla çalışmalara destek vermektedir. Bu uzmanlar tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamaktadırlar. İş planı gereği Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanının 13 Aralık tarihinden sonra çalışmasına ara verilmiştir. Çalışmalarına ara verildiği dönemde, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı uzmanlığı ile ilgili konularda katkı sağlamış, düzenlenen çalışma ve toplantılara diğer uzmanlarla birlikte katılmıştır. Bu dönemde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır: 4.1- Büro Çalışmaları Proje dokümanları ile Alt Proje A ve Alt Proje B faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi: Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ve S2 ve S3 danışmanları ile ilgili konularda ve gerek duyulduğunda proje ile ilgili dokümanların incelenmesine devam edilmiştir. Proje aylık çalışma raporlarının (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 2013) hazırlanması: İdare ye sunulmuştur. Proje dördüncü üç aylık (Nisan, Mayıs, Haziran 2013) ve beşinci üç aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül 2013) çalışma raporunun hazırlanması: İdare ye sunulmuştur. Proje ikinci altı aylık çalışma raporunun (1 Ocak 30 Haziran 2013) hazırlanması: İdare ye sunulmuştur. Proje yıllık çalışma raporunun (1 Temmuz Haziran 2013) hazırlanması: İdare ye sunulmuştur. Proje Üç Aylık Raporların kendi görev alanı ile ilgili bölümlerinin hazırlanması: İdare ye ve JİCA ya sunulmuştur. Proje uygulama bölgelerine düzenlenen seyahat/arazi programlarının hazırlanması ve seyahatlere hazırlık çalışmaları yapılmıştır. İş planlaması ve rapor hazırlama: Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları hazırlanmıştır. 7

9 Proje yazışmaları, Tercüme: Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerini yaparak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi, işleri gerçekleştirilmiştir. Mikro havza planlama çalışmaları: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2012 yılında arazi çalışmaları gerçekleştirilen Yusufeli, İspir, Masat ve Oltu MH larının Planları nın hazırlanması çalışmaları S-2 Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı tarafından sürdürülmektedir. S-2 Danışmanı tarafından idare sunulan plan raporları, taslak kesin planlar, dokümanlar, belgeler ve haritaların, MH Plan Yapım Teknik Şartnamesi, arazi çalışmaları ve proje köylerinde yapılan SOR-SAP- ÇÖZ çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar, yerelde ve merkezde İdare ve diğer birimlerle yapılan toplantı ve görüşmelerde alınan kararlar doğrultusunda değerlendirilerek öneriler, düzeltme ve teknik yönlendirmelerde bulunma iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. S-2 Danışmanı tarafından hazırlanan Taslak Plan Raporları incelenmiş, içerik ve standartları MH Plan Yapımı Teknik Şartnamesi ve Eki-1 Proje Dispozisyonu dokümanlarındaki açıklamalar çerçevesinde kontrol edilmiştir. Birinci üç aylık dönemde, 2013 yılı MH planlama faaliyetleri kapsamında Erzurum- Uzundere, Artvin-Bıçakçılar, Camili ve Veliköy, Bayburt-Taht Mikrohavzası nda yapılan SOR-SAP-ÇÖZ ve arazi çalışmalarına katılım sağlanmış, kontrol ve teknik yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, MH Ana Planlarının illerdeki ilgili Kurum yetkilileri ile köy muhtar ve azalarına sunulması ve ilgili kurum temsilcileri ile teknik yönden değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantılara aktif katılım sağlanmış, Uzundere, Bıçakçılar ve Camili Mikrohavzaları na ait Taslak Toprak Profili Haritaları ile S-2 Danışmanlığı tarafından İdare ye sunulan dönem raporları incelenmiştir. İkinci üç aylık dönemde, arazi çalışmaları tamamlanan, Veliköy ve Taht Mikrohavzalarının Ana Planlarının illerdeki ilgili Kurum yetkilileri ile köy muhtar ve azalarına sunulması ve ilgili kurum temsilcileri ile teknik yönden değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantılara aktif katılım sağlanmış, bu Mikrohavzalara ait Taslak Toprak Profili Haritaları incelenmiş, yerelde bilgilendirme sunumu ve teknik değerlendirme toplantıları yapılan Uzundere(TR-06), Bıçakçılar(MC-06), Camili (LC-07), Veliköy MH (BT-03) ve Taht MH (UC-11) Mikrohavzalarının, mikro havza taslak planlarının havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından incelenmesi, kontrol ve teknik yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. S-2 Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı tarafından İdareye örnek olarak sunulan MH Plan Rapor ve Ekleri nin kapak iç kapak ön ve arka sayfa ve diğer içerik dizaynları incelenmiş ve bu konuda danışman firma ile yapılacak toplantıya görüş hazırlanmıştır. MH plan rapor ve ekleri inceleme: Mikrohavza Planlama Danışmanlığınca hazırlanan ve kontrol edilmek üzere elektronik ortamda gönderilen Masat ve İspir MH Plan 8

10 Raporları incelenerek görülen eksiklikler bir rapor halinde bilgi için İdareye, düzeltilmek üzere danışman firmaya gönderilmiştir , (Eki Aralık 2013 raporunda verilmiştir.) MH veritabanı: Mikrohavza Planlama Danışmanlığınca hazırlanan MH Planlama Veritabanında görülen eksiklikler (seracılık ve bahçe tarımının iyileştirilmesi) Danışman firmaya bildirilerek düzeltilmesi sağlanmıştır. 13 Aralık 2013 Sulama çalışmaları: Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi projelerinin 2014 yılı bütçe çalışmaları yapılmış, çalıştayda sunulmak üzere Bayburt ve Artvin İl Özel İdarelerine sulama projeleri ile ilgili dokümanlar hazırlanmış, taslak MH planlarının sulama konuları incelenmiş, 2014 yılı programına alınan Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi projeleri ile ilgili ihaleye çıkılabilmesi için, planlama haritaları, proje kesitleri, profil, birim metraj, genel metraj ve nakliye analizleri ve yaklaşık maliyetlerin yer aldığı köy bazında sulama projeleri hazırlanmaya başlamış Yusufeli ve İspir MH larının köylerinin projeleri tamamlanmıştır (Eki Aralık 2013 raporunda verilmiştir.) Dönem Raporları inceleme: S-2 Danışmanlığı tarafından İdare ye sunulan dönem raporları incelenmiştir. İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar: İzleme ve değerlendirme Sisteminin kurulması çerçevesinde, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti (SEDT), Toprak Erozyonu (TE) ve Vejetasyon İzleme (VEJ) çalışmaları yapılan Artvin-Yusufeli, Bıçakçılar Erzurum-Oltu, İspir ve Uzundere ile Bayburt-Masat Mikro havzalarının arazi çalışmalarına katılım, kontrol ve teknik yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, arazi çalışmalarından elde edilen ve İdare ye sunulan veriler, bilgi ve belgeler, ara raporlar ve CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi 1.faz Finansal ve Fiziki İzleme Sistemi Analiz ve tasarım Raporları incelenmiş, değerlendirmeler İdare ye sunulmuş, bu konularla ilgili gerekli yazışmalar yapılmış, projedeki ilgili tarafların katılımı ile İDS Faz- 1 Fiziki ve Finansal İzleme Sisteminin tasarım ve uygulama sunum toplantıları yapılmış, S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığının hak edişlerinin düzenlenmesi ve ödemelerin faaliyet ve alt faaliyetlere bölünerek ödenmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiş, satınalma ve hakedişler için yeni formatlar geliştirilmiştir. Bu kapsamda; 2012 yılında planlaması yapılan Artvin-Yusufeli Mikro havzası ile 2013 yılında planlama çalışmaları başlayan Artvin-Yusufeli-Bıçakçılar ve Erzurum-Uzundere Mikro havzalarında İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması kapsamında mevcut durum tespiti için proje faaliyeti yapılacak sahalarda %70, diğer sahalarda kontrol amacıyla %30 olmak alınan vejetasyon ve toprak erozyonu (VEJ-TE) örnekleme noktaları alımı detay arazi çalışmalarına katılım sağlanmıştır yılında planlama çalışmaları başlayan Artvin-Yusufeli Bıçakçılar ve Erzurum Uzundere Mikro havzalarında İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması kapsamında mevcut durum tespiti için Sosyo ekonomik durum tespiti (SEDT) 9

11 çalışmaları gerçekleştirilmiş, faaliyet olan köyler ile kontrol köyü olarak seçilen köylerde, köy muhtarı ve köy halkı ile SEDT anket çalışması gerçekleştirilmiştir. MH planlama ekibi tarafından, SOR-SAP-ÇÖZ çalışmasında esnasında yapılan, muhtar görüşmesi ve kadınlarla derinlemesine görüşmeler ile S-3 SEDT kapsamında yapılan muhtar anketi ve kadınlarla derinlemesine görüşmelerin, 2013 yılı planlamalarında birlikte yapılması kararı gereği, Erzurum-Uzundere MH dan başlayarak bu çalışmanın birlikte yürütülmesi sağlanmıştır. ÇNHRP kapsamında kurulacak olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları çerçevesinde, MH planlama aşamasında belirlenen fotoğraf çekim noktalarına göre, izleme amaçlı yapılan fotoğraf ve video çekimlerinin sonuçları İdare ile birlikte incelenmiş, çekim noktalarında yapılan değişiklikler irdelenmiştir. İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları kapsamında toprak erozyonunu izlemek üzere seçili havzalarda kurulacak olan sediment istasyonları ve meteoroloji istasyonları ile ilgili danışman firma tarafından İdare ye sunulan seçenekler incelenmiş, sistem seçeneklerinin teknik özellikleri, avantaj ve dezavantajlarını ortaya konulmuş, olası kurulacak yer önerileri değerlendirilerek İdare ye sunulmuş, İdare tarafından alınan kararlar resmen danışman firmaya bildirilmiştir. Danışman firma tarafından İdare ye tekrar sunulan ayrıntılı gerekçe raporuna göre (Daha önce sunulan bilgi belgelere göre karar verilen Seçenek A nın debisi 30m/sn den fazla olan nehirlerde ölçüm yapamaması) seçenekler tekrar incelenmiş, teknik özellikleri, avantaj ve dezavantajlarını ortaya konulmuş, yeni durum ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmıştır. İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında kurulacak olan meteoroloji ve sediment istasyonları yazışmaları yapılmış, havzada bulunan DSİ ve mülga EİEİ ye ait sediment ve AGİ istasyonlarının bu güne kadar ölçtüğü veriler ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden mevcut ve planlanan istasyonların yerleri, ölçüm değerlerini temin etmek üzere, ilgili kurumlar ziyaret edilerek yüzyüze görüşmelerle doğru verilerin alınmasına gayret gösterilmiştir. İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması (S-3) Danışmanlığının sözleşme ve iş planına göre Eylül sonuna kadar gerçekleştirdiği ve gerçekleştiremediği faaliyetlerle ilgili durum tespiti yapılmış, gerekli uyarı yazışmaları yapılmıştır. Proje faaliyetlerinin, harcamalarının ve sonuçlarının izleneceği, Toprak Erozyonu, Vejetasyon ve Sosyo-Ekonomik durum, kapsamında belirlenen göstergeler ile izlemenin yapılacağı Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi web uygulamasının birinci fazı olan Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi web uygulaması taslak versiyonu yapılan bir dizi toplantılar ile içerik, faaliyet, birimler, konular açısından irdelenmiş yapılan tasarımlar ele alınmış, olası değişikliklerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Web uygulamasında kullanılacak tablolar faaliyet, poz, köy, birim, kurum, miktar vb. açısından kontrol edilerek proje faaliyetleri ve mikro havza köy ilişkilendirmesinde olması gereken değişiklikler yaptırılmış, daha 10

12 sağlıklı bir VT elde edilmesine katkı sağlanmıştır. (Eki Kasım 2013 raporunda verilmiştir.) Danışman tarafından teslim edilen İDS Analiz ve Tasarım raporları incelenerek tespit edilen eksiklikler İdare ye ve Danışman firmaya bildirilmiştir. (Eki Kasım 2013 raporunda verilmiştir.) İDS web uygulamasının sunucu ve diğer donanım ve yazılım gereksinimleri konusunda gerekli çalışmalar birlikte yapılmış, OGM Bilgi Sistemleri Dairesi nden gereği istenmiştir. İzleme ve Değerlendirme Sistemi 2013 yılı çalışmaları veri teslim dosyaları inceleme: İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığınca teslim edilen 2013 yılında yapılan SEDT, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme çalışmalarını içeren veri dosyaları incelenerek, üzerinde yapılan değerlendirmeler ve tespitler İdare ye bir rapor halinde bildirilmiş, danışman firmaya gereği için gönderilmiştir Aralık 2013 (Eki Aralık 2013 raporunda verilmiştir.) İzleme ve Değerlendirme Sistemi 2.ara raporları inceleme: İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığınca 2013 yılında yapılan SEDT, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme çalışmalarını içeren 2.ara raporlar incelenerek, üzerinde yapılan değerlendirmeler ve tespitler İdare ye bir rapor halinde sunulmuştur. 31 Aralık 2013 (Eki Aralık 2013 raporunda verilmiştir.) ÇNHR Projesi kapsamında yapılması planlanan orman amenajman plan yapımı ile ilgili resmi yazışmalar gerçekleştirilmiş, Proje bütçesinden seçili havzalar için alınan uydu görüntülerinin dışında altlık veri olup olmadığı Bakanlık ve OGM ilgili birimleri nezdinde araştırılmış, 2013 yılında HGK tarafından sayısal hava fotoğrafı çekiminin yapıldığı tespit edilmiştir. Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı Hazırlık Çalışmaları: 1-6 Aralık 2013 tarihlerinde Antalya da yapılmış olan Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı nda proje uygulama birimlerince yapılacak sunumların çalıştay konuları çerçevesinde kontrol edilmesi, düzenlenmesi, çalışma gruplarında ele alınacak konuların belirlenmesi vb. hazırlıklar gerçekleştirilmiştir. Sunumlarda proje kapsamında bu güne kadar yapılan çalışmalar, karşılaşılan sorunlar, uygulanan metodolojilerin kuvvetli ve zayıf tarafları ile varsa bundan sonra eklenmesi gerekli çalışmaların dikkate alınarak sunumların hazırlanması ile yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin nerelerde nasıl kullanılacağının verilmesi, istenmiş, bu konularda özellikle taşra birimlerine eldeki bilgi belgelerle yardımcı olunmuştur. (Eki Kasım 2013 raporunda verilmiştir.) Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi (Özel Muhasebe) Yazılımı: Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin harcamalarının muhasebeleştirilmesi, Kurumlar, Hazine ve JİCA tarafından istenilen rapor ve tabloların alınabilmesine imkan veren kurulması planlanan İzleme Değerlendirme Sisteminin bir parçası olarak hizmet görecek olan finansal izleme sistemiyle entegrasyon içerisinde çalışacak kurumsal kaynak yönetim 11

13 sistemi (özel muhasebe) yazılımının yüklenici tarafından tamamlanması ve İdare ye teslimi sonrasında incelenmesi ve geçici kontrol ve muayene işlemleri gerçekleştirilmiş, yüklenici tarafından tamamlandığının İdare ye bildirimi sonrasında İdarenin Muhasebe sorumlusu ve firmanın ilgili uzmanı ile birlikte geliştirilen uygulama kontrol edilmiş ve görülen eksiklikler gerek İdare ye ve gerekse firmaya yazı ve yüz yüze görüşmelerle bildirilmiştir. Firmanın yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği tespit edilmiş, bu konular İdareye iletilmiştir. Uydu görüntüleri: Projenin seçili Mikro havzalarını kapsayacak şekilde alınan yeni çekim 143 km2 uydu görüntüsü ile ilgili gerekli inceleme yapılmış ve hak edişle ilgili bilgiler Projenin satın alma sorumlusuna iletilmiştir. Ödeme formatları: Gerek MH Planlama ve gerekse İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin ödemelerine esas olacak tutanak, gerekçe raporu, vb. belgelerin formatları oluşturulmuştur. Yapılan faaliyetlere göre hakedişlerde yer alacak bilgi ve belgelerle ilgili yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Hakediş raporları inceleme: Yıl sonu olması ve ödemelerin bir sonraki yıla sarkmaması açısından özellikle taşra uygulama birimlerinden gönderilen, Proje kapsamında 2013 yılında Yusufeli, Masat, İspir ve Oltu MH larında gerçekleştirilen Toprak Muhafaza-Tesis çalışmalarına ilişkin hakkediş dosyaları teknik, idari ve şekil yönünden incelenmiş, var olan eksiklikler tespit edilerek İdareye rapor edilmiştir. Yine, İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması Danışmanlığınca 2013 yılında Yusufeli, İspir, Masat, Oltu, Bıçakçılar ve Uzundere MH larında yapılan SEDT, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin hakkediş dosyası incelenmiş, varolan eksiklikler tespit edilerek İdareye rapor edilmiştir Aralık 2013 JİCA ya sunulan 3 aylık raporların Mikrohavza Planlama ve İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak son durumu içeren Bölümleri hazırlanarak Proje süpervizörüne gönderilmiştir. 13 Aralık 2013 (Eki Aralık 2013 raporunda verilmiştir.) Sunum Hazırlama: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarına proje ile ilgili yapılacak sunumda yer alacak İzleme ve Değerlendirme Sistemi 2013 yılı SEDT, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme çalışmaları analiz sonuçlarını içeren bilgiler hazırlanarak proje süpervizörüne gönderilmiştir. 20 Aralık 2013 (Eki Aralık 2013 raporunda verilmiştir.) 12

14 4.2- Toplantı ve Seyahatler İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının Proje ile ilgili katıldığı toplantı ve seyahatler: A- MH PLANLAMA ÇALIŞMALARI: ÇNHRP Artvin Camili MH Planlama Arazi Seyahati (1-4 Temmuz 2013): Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, 2013 yılı içerisinde mikrohavza planları yapılmakta olan Camili (Artvin) Mikrohavzasının, 1-4 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan planlama çalışmalarına katılım sağlanmış, Camili, Uğurköy, Maralköy, Kayalar, Düzenli ve Efeler köylerinde SOR-SAP-ÇÖZ çalışmaları ve taslak faaliyet belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arazi seyahatine ilişkin rapor Temmuz 2013 aylık raporu ekinde sunulmuştur. ÇNHRP Artvin-Veliköy MH Planlama Arazi Seyahati (19 31 Ağustos 2013): Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, 2013 yılı içerisinde mikro havza planı yapılmakta olan Veliköy (Artvin-Şavşat) Mikrohavzasının, Ağustos 2013 tarihlerinde yapılan planlama çalışmalarına katılım sağlanmış, MH daki köylerde SOR- SAP-ÇÖZ, arazi inceleme ve taslak faaliyet belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arazi seyahatine ilişkin rapor Ağustos 2013 aylık raporu ekinde sunulmuştur. ÇNHRP Bayburt - Taht MH Planlama Arazi Seyahati (08 20 Eylül 2013): Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, 2013 yılı içerisinde mikro havza planı yapılmakta olan Bayburt - Taht Mikrohavzasının, Eylül 2013 tarihlerinde yapılan planlama çalışmalarına katılım sağlanmış, MH daki köylerde SOR-SAP-ÇÖZ, arazi inceleme ve taslak faaliyet belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arazi seyahatine ilişkin rapor Eylül 2013 aylık raporu ekinde sunulmuştur. Arazi seyahatleri sırasında aşağıda belirtilen konularda çalışmalar gerçekleştirilmiştir; Proje uygulama bölgelerindeki Kurum yetkilileri, İl Proje Uygulama Birimlerinde görev alan yetkililer ve mikro havzalarda görev alan/alacak olan yetkililer ile görüşmelerde bulunulması, MH planlama sürecinde saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Birimleri ile koordinasyonun sağlanması, MH planlama sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması, Seyahat süresince arazi çalışmalarına katılarak MH planlama çalışmalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve planlama çalışmalarına destek sağlanması, Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda MH Planlama sürecinde yapılacak işlerin içeriği ile idari ve teknik uygulama zamanlarının S-2 Danışmanı ile tartışılarak kararlaştırılması, Arazi seyahati süresince yapılan düzenli saha ziyaretleri, görüşmeler ve toplantılar vasıtasıyla, proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve 13

15 Sürdürülebilir Yönetimi ve Köylülerin Yaşam Şartlarının İyileştirilmesi ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması, Proje faaliyetlerinden etkilenecek köylülerin proje faaliyetleri hakkında bilgilendirilmeleri, katılımcı yaklaşımlar uygulanarak doğal kaynakların korunması ve yönetimi konularında bilinçlendirilmelerinin ve projeye aktif katılımlarının sağlanmasının desteklenmesi, MH Planlama sürecinde, Detaylı Mikro Havza Planlama ve Tasarımı Ekibi (S-2 Danışmanı) tarafından yapılan köy ziyaretleri ve arazi çalışmalarına katılım sağlanması, ekiplerin yaptığı çalışmaların izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, S2 Danışmanı tarafından hazırlanan Taslak MH Planları nda Alt proje A ve B kapsamındaki 2013 yılı faaliyetlerinin uygulanması için İl Proje Uygulama Birimleri (İPUB) ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması, Alt-Proje A ve B kapsamında, mikro havzada kararlaştırılacak faaliyetlerin belirlenmesine katkı sağlanması, bu bağlamda düzenlenen köy, grup ve paydaş toplantılarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katkı sağlanması. Uzundere, Bıçakçılar, Camili Mikrohavzaları MH Ana Planlarının İllerdeki Kurum ve Köy Temsilcilerine Sunumu Bilgilendirme Toplantıları seyahati: 2013 yılında MH planlama çalışmaları başlayan Uzundere MH (TR-06), Bıçakçılar MH (MC-06);Camili MH (LC-07) larında 17 Haziran - 4 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan SOR-SAP-ÇÖZ ve arazi çalışmaları sonrasında MH Planlama Danışmanlığı tarafından hazırlanan taslak yapılacak işler haritaları ve detay faaliyetler Temmuz 2013 tarihlerinde Proje OGM sorumlusu Hanifi AKBIYIK başkanlığında S-1B Uzmanları (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı) ve S-2 MH Planlama Danışmanlığından ilgili uzmanların katılımı ile Artvin ve Erzurum a yapılan seyahatte, yapılan bilgilendirme toplantıları ile ilgili Kurum yetkilileri ve köy muhtar ve azalarına sunulmuştur. Bilgilendirme toplantıları, Uzundere MH (TR-06) için 22 Temmuz 2013 tarihinde Uzundere de (öğretmenevi); Bıçakçılar MH (MC-06) için 23 Temmuz 2013 tarihinde Yusufeli nde (Orman İşletme Müdürlüğü); Camili MH (LC-07) 24 Temmuz 2013 tarihinde Borçka da (Orman İşletme Müdürlüğü) yapılmıştır. {(22-24 Temmuz 2013) (Eki Temmuz 2013 raporunda verilmiştir)} ÇNHRP Veliköy MH İle Taht MH Ana Planlarının İllerdeki Kurum ve Köy Temsilcilerine Sunumu Bilgilendirme Toplantıları (02 04 Ekim 2013): Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, 2013 yılında MH planlama çalışmaları başlayan Veliköy Mikrohavzası nda Ağustos 2013 tarihleri arasında ve Taht Mikrohavzası nda Eylül 2013 tarihleri arasında yapılan SOR-SAP-ÇÖZ ve arazi çalışmaları sonrasında MH Planlama Danışmanlığı tarafından hazırlanan taslak yapılacak işler haritaları ile detay faaliyetler; Ekim 2013 tarihleri arasında Proje OGM sorumlusu Hanifi AKBIYIK başkanlığında S-1B Uzmanları (Havza yönetimi uzmanı ve Sulama uzmanı) ve S-2 MH planlama danışmanlığından ilgili uzmanların katılımı ile Artvin (Şavşat) ve Bayburt a gerçekleştirilen seyahatte yapılan bilgilendirme toplantılarında ilgili Kurum yetkilileri ve köy muhtar ve azalarına 14

16 sunulmuş ve teknik değerlendirme toplantılarında ilgili kurum temsilcileri ile değerlendirilmiştir. (Eki Ekim2013 raporunda verilmiştir.) Proje kapsamında destek sağlanacak gelir getirici ve odun tüketimini azaltıcı faaliyetlerin kimlere verileceğinin belirlenmesine dair puanlama sisteminin oluşturulması toplantısı: tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü/Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı nda yapılmıştır. Daha önce desteklerle ilgili belirlenmiş kriterlere dayalı olarak oluşturulan puanlama sistemi ile ilgili tablolar ekte verilmiştir. (Eki Ağustos 2013 raporunda verilmiştir.) Gelir Artırıcı Faaliyetler Toplantısı (08 Ekim 2013): Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, gelir artırıcı faaliyetlerle ilgili olarak ORKÖY Dairesi Başkanlığının, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ve Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığının görev ve rollerini net olarak ortaya koymak, ORKÖY Dairesi Başkanlığınca Artvin'de kurulması düşünülen tesis ile ilgili görüşmelerde bulunmak, TRGM'ce yürütülecek olan Pazar Araştırması ve Fizibilite çalışması ile ODÜH Dairesi Başkanlığınca yürütülen Odun dışı Ürünler envanteri ile ilgili olarak kaydedilen gelişmeleri görüşmek ve proje hakkında bilgi vermek üzere, 8 Ekim 2013 Çarşamba günü bir toplantı yapılmıştır. 08 Ekim 2013 MH Planı Grafik Dizayn Toplantısı (18 Kasım 2013) : S-2 Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı (ODOPEM Firması) tarafından hazırlanmakta olan MH Plan Rapor ve eklerinin kapak iç kapak ön ve arka sayfa ve diğer içerik dizaynları, rapor ve eklerin ne şekilde yer alacağı, cilt baskısı vb. konularını görüşmek üzere İdare, S-1A, S- 1B, ve S-2 MH Planlama danışmanlığı ilgililerinin katılımı ile bir toplantı düzenlenmiş daha önce firma tarafından örnek olarak gönderilen dizayn üzerinde gerekli değişiklikler tartışılmış, yapılması istenen değişikliklerin firma tarafından yapılarak mail yoluyla ilgililere iletilmesi ve son şeklin verilmesi kararlaştırılmıştır. B- İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN KURULMASI ÇALIŞMALARI Vejetasyon ve Toprak Erozyonu İzleme arazi çalışmaları (Artvin-Yusufeli MH): Vejetasyon ve toprak erozyonu izleme (VEJ-TE) çalışmaları kapsamında 4-5 Temmuz 2013 tarihlerinde Artvin-Yusufeli MH da proje faaliyeti olan köylerde (Kılıçkaya, Bakırtepe, Alanbaşı, Çeltikdüzü ve Köprügören) proje faaliyeti yapılacak sahalarda %70 (Toprak muhafaza, orman içi ve orman dışı meraların rehabilitasyonu, bozuk ormanların rehabilitasyonu, faaliyetleri), diğer sahalarda kontrol amacıyla %30 olmak üzere izleme amaçlı deneme alanları alınması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Vejetasyon ve Toprak Erozyonu İzleme arazi çalışması (Artvin-Yusufeli - Bıçakçılar MH): Vejetasyon ve toprak erozyonu izleme (VEJ-TE) çalışmaları kapsamında Ağustos 2013 tarihlerinde Artvin-Yusufeli-Bıçakçılar MH da proje faaliyeti olan köylerde (Altıparmak, Bıçakçılar, Demirdöğen ve Yüksekoba, Balcılı ve Özgüven) proje faaliyeti yapılacak sahalarda ve kontrol sahalarında izleme amaçlı deneme alanları alınması çalışmaları gerçekleştirilmiştir Ağustos 2013 (Eki Ağustos 2013 raporunda verilmiştir.) 15

17 Vejetasyon ve Toprak Erozyonu İzleme Arazi çalışmaları (Erzurum-Uzundere MH) Eylül 2013: Çoruh Nehri Rehabiltasyon Projesi S-3 İzleme ve Değerlendirme ekibi tarafından mevcut durumu belirlemek için Vejetasyon ve toprak erozyonu izleme (VEJ-TE) çalışmaları kapsamında Eylül 2013 tarihlerinde Erzurum Uzundere MH da proje faaliyeti olan Sapaca, Altınçanak, Kirazlı, Cevizli ve Çağlayan köylerinde proje faaliyeti yapılacak sahalarda ve kontrol sahalarında izleme amaçlı deneme alanları alınması çalışmaları gerçekleştirilmiştir Eylül 2013 (Eki Eylül 2013 raporunda verilmiştir.) SEDT arazi çalışması (Artvin-Yusufeli-Bıçakçılar MH): Havzalarda yapılacak faaliyetler öncesi köylerin ve köylülerin sosyo ekonomik durumlarının tespiti kapsamında, 2013 yılında planlama çalışmaları başlayan Artvin-Yusufeli Bıçakçılar MH da faaliyet yapılacak köyler arasından seçilen Altıparmak, Bıçakçılar, Demirdöğen ve Yüksekoba köyleri ile kontrol köyü olarak proje faaliyeti olmayan Yaylalar köyünde, köy muhtarı ve köy halkı ile birlikte mevcut durumu ortaya koymak için sosyo ekonomik durum tespiti anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 14 Ağustos 2013 (Eki Ağustos 2013 raporunda verilmiştir.) SEDT arazi çalışması (Erzurum-Uzundere MH): Havzalarda yapılacak faaliyetler öncesi köylerin ve köylülerin sosyo ekonomik durumlarının tespiti kapsamında, 2013 yılında planlama çalışmaları başlayan Erzurum-Uzundere MH da faaliyet yapılacak köyler arasından seçilen Cevizli, Kirazlı, Sapaca ve Çağlayan köyleri ile kontrol köyü olarak proje faaliyeti olmayan Balıklı köyünde, köy muhtarı ve köy halkı ile birlikte mevcut durumu ortaya koymak için sosyo ekonomik durum tespiti anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 15 Ağustos 2013 (Eki Ağustos 2013 raporunda verilmiştir.) İDS Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi Sunum Toplantısı: İdare, S1-B danışmanları ve S- 3 uzmanlarının katıldığı toplantıda S-3 İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığınca hazırlanmakta olan CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sisteminin 1.fazı olan Finansal ve Fiziki İzleme Sistemi (FFİS) çalışmaları kapsamında yapılan analiz çalışmaları raporunun sunumu yapılarak, FFİS nin olası web uygulamasının bazı örnek sayfaları gösterilmiş ve gelinen aşama anlatılmıştır. Geliştirilecek uygulamanın ucu açık, ekleme ve çıkarma yapılabilecek, taşra ve merkezdeki sorumluları yormayacak kolay veri girişine sahip bir sistem olması, proje sonunda da her şeyiyle Genel Müdürlüğün olması gerektiğine değinilmiş, başka projelerin, havzaların eklenebileceği, işlem yapılabileceği esnek bir yapıda geliştirilmesi, sadece belli formatlara değil başka formatları da kullanabilme imkanı vermesi, belli standartların oluşturulması, gerektiğine karar verilmiştir. {(16 Temmuz 2013) (Eki Temmuz 2013 raporunda verilmiştir)} İDS Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi Tasarım-Uygulama Toplantısı (10 Ekim 2013): İdare, S-1A ve S-1B Uzmanları, S-2-MH Planlama, Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi (Muhasebe), proje birim sorumluları ve S-3 İDS sorumlularının katılımı ile yapılan toplantıda; ÇNHRP CBS Tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin kurulması (Faz-1: Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi) kapsamında geliştirilen uygulama üzerinden sunum yapılarak katılımcıların görüşleri sorulmuştur. Fiziki ve finansal izleme kapsamında temel olarak aşağıdaki işlevlerin uygulama üzerinden akışı gösterilmiştir: 16

18 Sabit bilgilerin girişi ve yönetimi (Havza, Mikrohavza, Kurum, Poz, vb.) Mikrohavza bazında planlanan faaliyetlerin ve bu faaliyetler ile ilgili pozların tanımlanması, Yapılan işlerin girişi, Planlanan faaliyetlerin belirlenmiş kritere göre sorgulanması ve gerçekleşmelerin takibi, Toplantıda uygulamada görülen eksiklikler, yapılması gereken ekleme ve düzeltmeler tartışılmış, bir sonraki sunumun 19 Kasım 2013 tarihinde yapılması, gerek duyulması halinde ara toplantılar yapılması kararlaştırılmıştır. 10 Ekim 2013 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Fiziki Finansal İzleme Sistemi Toplantıları (05, 08, 11, 13, 15, 19 Kasım 2013): Proje faaliyetlerinin, harcamalarının ve sonuçlarının izleneceği, Toprak Erozyonu, Vejetasyon ve Sosyo-Ekonomik durum, kapsamında belirlenen göstergeler ile izlemenin yapılacağı Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi web uygulamasının birinci fazı olan Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi web uygulaması taslağı yapılan bir dizi toplantılar ile içerik, faaliyet, birimler, konular açısından irdelenmiş yapılan tasarımlar ele alınmış, olası değişikliklerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Web uygulamasında kullanılacak tablolar faaliyet, poz, köy, birim, kurum, miktar vb. açısından kontrol edilerek proje faaliyetleri ve mikro havza köy ilişkilendirmesinde olması gereken değişiklikler yaptırılmış, daha sağlıklı bir VT elde edilmesine katkı sağlanmıştır. Fiziki Finansal İzleme Sistemi Tasarım-Uygulama Teknik Toplantısı (05 Kasım 2013): S-3 danışmanlığınca geliştirilmekte olan Fiziki ve Finasal İzleme Sistemi Web Uygulamasının geldiği durumu görmek varsa eksiklik ve değişikliklerini tartışmak, MH Planlama Veritabanından alınacak verilerin sistemde nasıl kullanıldığını ve kullnaılacağını görmek açısından İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığının ilgili personeli ve S-1B uzmanlarının katılımı ile bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda hazırlanan sayfalar üzerinden gidilerek yapılması gereken değişiklikler tartışılmış, MH Planlama veritabanından alınan verilerde görülen eksiklikler gündeme gelmiş, düzeltilmiş güncel MH veri tabanı ile veri şablonunun MH Planlama danışmanlığından istenmesine karar verilmiştir. Yine, İDS web uygulamasının OGM Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığındaki sunuculara yüklenebilmesi için, sunucu ve diğer donanım ve yazılım gereksinimleri konusunda gerekli çalışmalar birlikte yapılmış, OGM Bilgi Sistemleri Dairesi nden gereği istenmiştir. 05 Kasım 2013 Fiziki Finansal İzleme Sistemi S-2 ve S-3 Teknik Toplantısı (08 Kasım 2013): S-3 Danışmanlığınca geliştirilmekte olan Fiziki ve Finasal İzleme Sistemi Web Uygulamasının MH Planlama Veritabanından alacağı verilerdeki standartları belirlemek, bundan sonraki veri alışverişini konuşmak ve veri şablonu konularını ele almak üzere S-3 İD Danışmanlığı, S-2 MH Planlama Danışmanlığı ilgili personeli ve S-1B uzmanlarının katılımı ile yapılan toplantıda; 1. S-2 MH Planlama (ODOPEM) firması tarafından ile planlama verisinin PostgreSQL üzerinden view aracılığı ile verilmesi 2. View içerisinde açık adlar yerine kodlama kullanılması, 3. View içerisinde verilen her kaydın Ana Faaliyet-Faaliyet-Alt Faaliyet-Poz bağlantıları olması, 17

19 4. Faaliyetlerin mutlak suretle coğrafi veri ile sunulması, alana bağlı olmayan faaliyetler için nokta veri olarak koordinatların gönderilmesi, 5. Nokta veriler için alan verisinin 0 olarak gönderilmesi 6. Verisi olmayan alanlar için NULL değeri gönderilmesi 7. Bakanlık tarafında uygulamanın çalışabilmesi için gereken sunucuların özelliklerinin bildirilmesi, 19 Kasım 2013 tarihine kadar sunucuların sağlanamaması ve gerekli yazılımların yüklenememesi durumunda; uygulamanın çalıştırılabilmesi için apps.odakgis.com.tr:90 üzerinden sisteme giriş yapılması, 8. Faaliyet ve poz veri havuzunun İdarece S-3 İD Danışmanına teslim edilmesi, Kasım 2013 Cuma günü 1. Faz için Analiz ve Tasarım Raporlarının teslim edilmesi, 10. Aynı gün uygulamanın son durumu üzerinde gözden geçirme toplantısı yapılması, Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilecek toplantıya harita ve muhasebe entegrasyonunun tamamlanmış olarak gelinmesi, 12. Muhasebe entegrasyonu konusunda yazılımı yapan firma ile görüşülmesi, 13. Planlamada kullanılan altlık haritaların İzleme ve Değerlendirme Uygulaması ile uyumlu ve aynı standartlarda kullanılabilmesi gerektiği, 14. Çığ Tehlike Haritaları ve Çığ Kontrol Çalışması Yapılan Yerler ile ilgili haritaların uygulama üzerinde gösterimi konusunda Çığ ekibi ile görüşülmesi(çığ verilerinin İzleme sistemi üzerinde sunulması) kararları alınmıştır. Fiziki Finansal İzleme Sistemi/Muhasebe/Çığ Önleme Koordinasyon Toplantısı (11 Kasım 2013): Daha önceki toplantılarda alınan kararlar gereğince Fiziki ve Finasal İzleme Sistemi Web Uygulamasının Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemine (Muhasebe yazılımı) vereceği verilerdeki standartları belirlemek, bundan sonraki veri alışverişini konuşmak ve Çığ Tehlike Haritaları ve Çığ Kontrol Çalışması Yapılan Yerler ile ilgili haritaların uygulama üzerinde gösterimi konularını görüşmek üzere ilgili tarafların katılımı ile yapılan toplantıda; muhasebe yazılımına verilerin nasıl ve hangi formatta verileceği, hangi satır sütunları içereceği, hangi ayrıntıda verileceği konuları görüşüldü. Çığ Önleme Danışmanlığınca yapılan çalışmalar incelenerek bu verilerin İD web uygulamasında nasıl yer alacağı konuşulmuştur. Fiziki Finansal İzleme Sistemi teknik toplantısı (13 Kasım 2013): Fiziki ve Finansal İzleme Sistemini geliştiren uzmanlar ile sistemde yer alacak faaliyet, alt faaliyeti kurum, birim, kod, poz, vb. konularını görüşmek ve sistemde ne şekilde yer alması gerektiği konuşulmuş, yazılımcılar tarafından kontrol amaçlı gönderilen faaliyet, kod, poz vb. listeleri üzerinden olması gerekenler tartışılmıştır. Fiziki Finansal İzleme Sistemi son durum toplantısı (İdare, S-1B, S-3) (15 Kasım 2013): Daha önceki toplantılarda alınan kararlar gereğince S-3 Danışmanlığınca geliştirilmekte olan Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi Web Uygulamasının 19 Kasım 2013 tarihinde bütün proje taraflarına yapılacağı sunum öncesinde son kontrolleri yapılarak hangi aşamaya geldiği kontrol edilmiştir. 18

20 Fiziki Finansal İzleme Sistemi bütün birimler sunum toplantısı (19 Kasım 2013): İdare, S-1B, S-3 ve proje paydaş birim ve kurum temsilcilerinin katılımı ile, 19 Kasım 2013 Salı günü yapılan toplantıda, S-3 Danışmanlığınca geliştirilmekte olan Fiziki ve Finasal İzleme Sistemi Web Uygulamasının sunumu yapılmış, hazırlanan menüler ve içerik üzerinden geçilmiş, yanlış ve eksik olan bilgiler gözden geçirilmiş, oluşturulmaya çalışılan sistemle ilgili olarak tüm katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır. 23 Kasım 2013 tarihinde Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı Mahir Küçük e yapılacak sunum ve 1-6 Aralık 2013 tarihlerinde Antalya daki çalıştayda yapılacak sunumun olması gereken içerikleri konuşulmuştur. Sediment ve İklim İstasyonları Toplantısı ( ): S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında Toprak erozyonunu izlemek üzere seçili havzalarda kurulacak olan sediment istasyonları ve meteoroloji istasyonları ile ilgili danışman firma tarafından İdare ye sunulan seçeneklerini teknik özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyarak karar vermek, havzada bulunan DSİ ve mülga EİEİ ye ait sediment ve AGİ istasyonları ile MGM ye ait meteoroloji istasyonlarının ve özellikle proje çığ önleme çalışmaları kapsamında kurulacak AWOS istasyonlarının yerlerini dikkate alarak kurulacağı yerleri belirlemek üzere düzenlenen toplantıda, iklim ve sediment istasyonlarının teknik özellikleri anlatılmış, yine Çığ önleme çalışmaları kapsamında kurulacak AWOS istasyonları anlatılmış iklim ve sediment istasyonlarının olası kurulacak yerleri değerlendirilmiş, toplantı sonunda, önerilen iklim ve sediment istasyonlarının teknik özellikleri, avantaj ve dezavantajları ve görsel materyallerini içeren ayrıntılı bir raporun hazırlanarak İdare ye sunulması kararlaştırılmıştır. 26 Eylül 2013 İDS Sediment istasyonları ölçüm verileri temini ( DSİ - 9 Eylül 2013): Havzada bulunan DSİ ve mülga EİEİ ye ait sediment ve AGİ istasyonlarının bu güne kadar ölçtüğü verileri temin etmek üzere resmi yazışmalar yapılmış, ilgili kurumlar ziyaret edilerek yüz yüze görüşmelerle doğru ve güncel veriler alınmıştır. 9 Eylül 2013 İDS Meteoroloji istasyonları ölçüm verileri temini (MGM- 14 Kasım 2013): Havzada bulunan Meteoroloji GM ne ait meteoroloji istasyonlarının koordinatları ile bu güne kadar ölçtüğü verileri temin etmek ve planlanan istasyonların kurulacağı yerlerin koordinatlarını almak üzere resmi yazışmalar yapılmış, ilgili kurum ziyaret edilerek yüz yüze görüşmelerle doğru ve güncel veriler alınmıştır. 14 Kasım 2013 C- DİĞER ÇALIŞMALAR 5.Proje Uygulama Komitesi Toplantısı: 30 Temmuz 2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı 22. Kat Toplantı Salonu nda yapılan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 5. Proje Uygulama Komitesi Toplantısına DKMPGM Genel Müdür Yardımcısı Sabri KİRİŞ, OGM Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Yunus ŞEKER, Proje Müdürü, kurum temsilcileri, S-1A, S-1B, S-2 ve S-3 Danışmanları katılmıştır. Toplantıda, ekli gündemdeki konular ele alınarak öncelikle, bir önceki toplantıda alınan kararların durumu ve bu güne kadar yapılanlar görüşülmüştür. 19

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2014 OCAK AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Şubat 2014 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ...3

Detaylı

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu Projesi Fizibilite Çalışması

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu Projesi Fizibilite Çalışması 1.Giriş...2 1.1 Fizibilite Çalışmasının Hedef ve Kapsamı... 1.3 Fizibilite çalışmasının yaklaşımı...3 Projenin Geçmişi...4 Proje Gerekçesi...4 Proje alanı ve uygulama yerleri...5 Teknik analiz ve tasarım...5

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014 1. GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı...

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 1 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 11 2.1.2.1 Kalkınma Kurulu... 11 2.1.2.2 Yönetim Kurulu... 12 2.1.2.3

Detaylı

Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu

Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) Başlangıç Raporu

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI www.ormansu.gov.tr Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA-2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 01-PERSONEL GİDERLERİ... 5

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 02.01.2013. 2012-Ocak 1

Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 02.01.2013. 2012-Ocak 1 Hanifi AKBIYIK Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkan Yardımcısı 2012-Ocak 1 Havza Havza; bir akarsu tarafından parçalanan ve kendine has doğal kaynakları bünyesinde barındıran, suları aynı denize,

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Ülkemizde yerel kaynakların etkin kullanımı yoluyla bölgesel

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

2013 Yılı Revize Çalışma Programı. (1 Ocak 31 Aralık 2013) T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

2013 Yılı Revize Çalışma Programı. (1 Ocak 31 Aralık 2013) T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 Yılı Revize Çalışma Programı (1 Ocak 31 Aralık 2013) T. C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi www.kuzka.gov.tr 0 SUNUŞ Ajansımız son kurulan ajanslardan

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 TAKDİM 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımız, çevre ve şehircilik alanında geniş bir görev

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı