T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ ALTI AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (1 TEMMUZ-31 ARALIK 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} OCAK 2014 ANKARA

2 İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ GİRİŞ PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI PROJENİN GENEL AMACI PROJE ALANI VE HEDEF MİKRO-HAVZALAR S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA ALTI AYLIK ( 1 TEMMUZ - 31 ARALIK 2013) DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER Büro Çalışmaları Toplantı ve Seyahatler S-1B UZMANLARINCA 2014 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

3 1- YÖNETİCİ ÖZETİ Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaşık % 22 si ( ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki nüfus yaklaşık olup bunun %62 si ( ) kırsal kesimdeki 832 adet köyde ikamet etmektedir. Bu köylerin 515 adedi orman köyü dür. Çoruh Nehri Havzasında, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli doğal kaynak bozulması vardır. Bununla beraber, bölgedeki istihdam olanakları sınırlı, tarım ve hayvancılığın verim gücü düşüktür. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Artvin, Bayburt ve Erzurum illerini kapsamaktadır. Proje, Bayburt ta 2, Erzurum da 7 ve Artvin de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada, toplam 162 köyde, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileştirilmesi ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Proje yılları arasında uygulanacaktır. Proje bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun milyonu dış katkıdır. Proje, Orman Genel Müdürlüğü nün koordinatörlüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanmaktadır. Diğer taraftan Proje uygulamalarına yerel halkın ve STK ların aktif katılımı teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Proje; A) Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi; B) Köylülerin Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi ve C) Kapasite Geliştirme olmak üzere üç alt projeden oluşmaktadır. Proje kapsamında, üç alanda (S.1 PYUB ye Destek, S.2 Detaylı MH planlama ve dizayn (D/D), S.3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi ) Danışmanlık Hizmetleri temin edilmesi öngörülmüş, yapılan satın alma sonrasında, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında tarihinde Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı) imzalanmıştır. Sözleşme sonrasında, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/tercüman OGM-Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığında Proje Uzmanı olarak göreve başlamış olup sorumlulukları kapsamında Alt Projeler A, B ve C nin planlanması ve uygulamasına teknik destek sağlamaktadırlar. Üçüncü altı aylık dönemde ( 1 Temmuz 31 Aralık 2013) yapılan çalışmalar: İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamaktadırlar. 2

4 Bu rutin çalışmaların dışında üçüncü üç aylık dönemde (1 Temmuz 31 Aralık 2013) S-1B Danışmanları tarafından yapılan çalışmalar: Aylık, üç aylık (4. ve 5.), altı aylık (2.) ve yıllık raporlarının hazırlanarak PYUB ne sunulması, İş planlaması, rapor hazırlama, proje dokümanların detaylı incelenmesi, üst yönetime yapılacak sunum içeriklerini hazırlama vb. çalışmaları, Proje ile ilgili düzenlenen toplantılara ve Proje uygulama bölgelerine düzenlenen seyahat ve arazi programlarına hazırlık, katılım, Birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları, Satınalma ve hakedişler için yeni formatlar geliştirilmesi, 2013 yılında uygulamaları yapılan ve İdare ye sunulan MH planlama ve İDS ile ilgili hakediş raporlarının teknik yönden incelenmesi, görülen eksikliklerin İdareye bildirilmesi, vb. faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Mikro havza planlama çalışmaları: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2012 yılında arazi çalışmaları gerçekleştirilen ve taslak planlarının hazırlanması çalışmaları devam eden Yusufeli, İspir, Masat ve Oltu MH larının S-2 Danışmanı tarafından idareye sunulan plan raporları, taslak planlar, dokümanlar, belgeler ve haritaları, MH Plan Yapım Teknik Şartnamesi, arazi çalışmaları ve proje köylerinde yapılan SOR-SAP-ÇÖZ çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar, yerelde ve merkezde İdare ve diğer birimlerle yapılan toplantı ve görüşmelerde alınan kararlar doğrultusunda değerlendirilerek, öneriler, düzeltme ve teknik yönlendirmelerde bulunulmuş, uygulaması başlayacak faaliyetler ile ilgili işlemlere teknik yönden yardımcı olunmuştur yılı MH planlama faaliyetleri kapsamında Erzurum-Uzundere, Artvin-Bıçakçılar, Camili ve Veliköy, Bayburt-Taht Mikrohavzası nda yapılan SOR-SAP-ÇÖZ ve arazi çalışmalarına katılım sağlanmış, kontrol ve teknik yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, bu mikrohavzalara ilişkin MH Ana Planlarının illerdeki ilgili Kurum yetkilileri ile köy muhtar ve azalarına sunulması ve ilgili kurum temsilcileri ile teknik yönden değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantılara aktif katılım sağlanmış, Taslak Toprak Profili Haritaları kontrol edilmiş ve S-2 Danışmanlığı tarafından İdare ye sunulan dönem raporları incelenmiştir. Sulama çalışmaları kapsamında, Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi projelerinin 2014 yılı bütçe çalışmaları yapılmış, 2014 yılı programına alınan projeler ile ilgili ihaleye çıkılabilmesi için, planlama haritaları, proje kesitleri, profil, birim metraj, genel metraj ve nakliye analizleri ve yaklaşık maliyetlerin yer aldığı köy bazında sulama projeleri hazırlanmaya başlamış, taslak MH planlarının sulama konuları incelenmiştir. İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar: İzleme ve değerlendirme Sisteminin kurulması kapsamında Sosyo Ekonomik Durum Tespiti (SEDT), Toprak Erozyonu (TE) ve Vejetasyon İzleme (VEJ) kapsamında; 2012 yılında planlaması yapılan Artvin-Yusufeli, 3

5 Erzurum-Oltu ve İspir ile Bayburt-Masat Mikro havzaları ile 2013 yılında planlama çalışmaları başlayan Artvin-Yusufeli-Bıçakçılar ve Erzurum-Uzundere Mikro havzalarında yapılan arazi çalışmalarına katılım, kontrol ve teknik yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, İdare ye sunulan bilgi ve belgeler, ara raporlar ve CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi 1.faz Finansal ve Fiziki İzleme Sistemi Analiz ve Tasarım Raporları incelenmiş, değerlendirmeler İdare ye sunulmuş, bu konularla ilgili gerekli yazışmalar yapılmış, S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığının hak edişlerinin düzenlenmesi ve ödemelerin faaliyet ve alt faaliyetlere bölünerek ödenmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bunların yanında; MH planlama SOR-SAP-ÇÖZ çalışmasında gerçekleştirilen muhtar görüşmesi ve kadınlarla derinlemesine görüşmeler ile S-3 SEDT kapsamında yapılacak muhtar anketi ve kadınlarla derinlemesine görüşmelerin birlikte yürütülmesi sağlanmış, ÇNHRP kapsamında kurulacak olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları çerçevesinde, MH planlama aşamasında belirlenen fotoğraf çekim noktalarına göre, izleme amaçlı yapılan fotoğraf ve video çekimleri ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiş, İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları kapsamında Toprak erozyonunu izlemek üzere seçili havzalarda kurulacak olan iklim ve sediment istasyonları ve meteoroloji istasyonları ile ilgili danışman firma tarafından İdare ye sunulan seçeneklerin incelenmesi, kurulacak yer önerilerinin değerlendirilmesi yapılmış, Havzada bulunan DSİ ve mülga EİEİ ye ait sediment ve AGİ istasyonlarının bu güne kadar ölçtüğü veriler ile Havzada bulunan Meteoroloji istasyonlarının bu güne kadar ölçtüğü veriler temin edilmiştir. İDS Faz-1 Fiziki ve Finansal İzleme Sisteminin tasarım ve uygulama sunum toplantıları ve İDS için gerekli veri temini çalışmaları yapılmış, yapılan bir dizi toplantı ile İDS web uygulamasının hazırlanan arayüzleri birlikte değerlendirilmiştir. Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi (Özel Muhasebe) Yazılımı: ÇNHRP kapsamında yapılacak faaliyetler harcamalarının muhasebeleştirilmesi, Kurumlar Hazine ve JİCA tarafından istenilen rapor ve tabloların alınabilmesine imkan veren kurulması planlanan izleme-değerlendirme sisteminin bir parçası olarak hizmet görecek olan finansal izleme sistemiyle entegrasyon içerisinde çalışacak kurumsal kaynak yönetim sistemi (özel muhasebe) yazılımının yüklenici tarafından tamamlandığının İdare ye bildirimi sonrasında İdarenin Muhasebe sorumlusu ve firmanın ilgili uzmanı ile birlikte geliştirilen uygulama kontrol edilmiş ve görülen eksiklikler gerek İdare ye ve gerekse firmaya yazı ve yüz yüze görüşmelerle bildirilmiştir. Firmanın yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği tespit edilmiş, bu konular İdareye iletilmiştir. Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı (1-6 Aralık 2013): Çalıştay öncesinde proje birimlerince sunulacak sunumların çalıştay konuları çerçevesinde kontrol edilmesi, düzenlenmesi, çalışma gruplarında ele alınacak konuların belirlenmesi vb. hazırlıklar gerçekleştirilmiş, çalıştay süresince ve çalışma gruplarda ilgili konularda teknik yönlendirme, bilgilendirme, teknik yardımda bulunulmuştur. ÇNHRP Proje Yönetim Biriminde tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından da; o Yapılan toplantılarda ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çeviriler (simultane, ardıl, fısıltı vb.) yapılması, 4

6 o Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirileri yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi, o Proje dokümanlarının arşivlenmesi, çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Danışman 2014 yılında da görev tanımı, 2014 yılı iş planı ve Proje uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan Danışmanların Çalışma Esasları başlıklı ilkeler doğrultusunda çalışmalarını yürütecektir. Bu doğrultuda ağırlıklı olarak; 2012 ve 2013 yıllarında arazi çalışmaları tamamlanan 9 Mikrohavza için hazırlanmakta olan MH planları rapor, doküman, harita ve eklerinin kontrolü yapılacak, bu planlara göre gerçekleştirilecek uygulamalar denetlenecek ve gerekli teknik yönlendirmeler yapılacak, S-2 Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı tarafından 4 MH da (Olur, Şenkaya, Tortum Kuzey, İspir Kuzey Mikrohavzaları) yapılacak olan planlama çalışmalarına (Sor-Sap- Çöz, arazi çalışmaları vb. ) katılım sağlanarak gerekli denetim ve teknik yönlendirmeler yapılacak, bu Mikrohavzalar için hazırlanarak İdare ye sunulacak olan plan raporları ve dokümanların kontrolü yapılacak, Proje kapsamında kurulması planlanan İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında; 2012 ve 2013 yıllarında MH planlama arazi çalışmaları tamamlanan ve MH planları hazırlanmakta olan 9 MH dan İDS arazi çalışmaları tamamlanan 6 MH nın veri değerlendirme ve analiz çalışmalarını tamamlanmasını ve bu verilerin İDS web uygulamasına aktarılmasını sağlamak, teknik yardım ve yönlendirmelerde bulunmak, 2014 yılında 6 Mikro havzada (MH planı yapılacak olan 4 MH dahil) İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmalarını teknik yönden kontrol ve koordine etmek, tavsiyelerde bulunmak, İDS kapsamında yapılmakta olan İDS web uygulamasının Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi ve Entegre SED, vejetasyon ve erozyon izleme Sistemi web uygulamasının geliştirmesi ve tamamlanmasının yanında, proje kapsamında geliştirilecek diğer uygulamalarla entegrasyon ve uyumunu sağlamak, görevleri yerine getirilecek, Proje ile ilgili toplantı ve çalıştay ve organizasyonlara katılım sağlanması ve gerekli rapor, dokümanların hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilecektir. 5

7 2- GİRİŞ Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaşık % 22 si ( ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki nüfus yaklaşık olup, km² ye 22 kişi düşmekte, nüfusun %62 si ( ) kırsal kesimdeki 515 adedi orman köyü olmak üzere 832 köyde ikamet etmektedir. Havza da, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli doğal kaynak bozulmasına karşı, bölgedeki istihdam imkanları sınırlı, tarım ve hayvancılığın verim gücü düşüktür. Bayburt ta 2, Erzurum da 7 ve Artvin de 4 olmak üzere seçilen 13 Mikro-havzada, toplam 162 köyde, yılları arasında uygulanacak olan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileştirilmesi ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Bütçesi 6,15 milyar Japon Yenidir (4,225 milyar dış katkı). Proje, Orman Genel Müdürlüğü nün koordinatörlüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanacak, yerel halkın ve STK ların aktif katılımı teşvik edilecek ve desteklenecektir. 3- PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI 3.1 Projenin Genel Amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır Proje Alanı ve Hedef Mikro-Havzalar Oluşturan 63 MH arasından, 18 MH (Bayburt ta 2, Erzurum da 11 ve Artvin de 5) öncelikli görülmüş, bu havzalardan 12 tanesi ((Bayburt ta 2, Erzurum da 7 ve Artvin de 3) (5 MH Yüksek derece, 6 MH Orta derece ve 1 MH Düşük derece)) MH Planlarının hazırlanmak üzere seçilmiştir. Sonradan Camili MH (LC-07) ilave edilmiştir. Plan hazırlanacak 13 MH nın alanı ha., nüfusu yaklaşık ve 113 ü orman köyü olmak üzere, köy adedi 162 dir 6

8 4- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA ÜÇÜNCÜ ALTI AYLIK DÖNEMDE ( 1 TEMMUZ 31 ARALIK 2013 ) DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında imzalanan tarihli Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı) ne istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman olmak üzere 5 uzmanla çalışmalara destek vermektedir. Bu uzmanlar tanımlanan görevleri ile ilgili olarak Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamaktadırlar. İş planı gereği Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanının 13 Aralık tarihinden sonra çalışmasına ara verilmiştir. Çalışmalarına ara verildiği dönemde, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı uzmanlığı ile ilgili konularda katkı sağlamış, düzenlenen çalışma ve toplantılara diğer uzmanlarla birlikte katılmıştır. Bu dönemde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır: 4.1- Büro Çalışmaları Proje dokümanları ile Alt Proje A ve Alt Proje B faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi: Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ve S2 ve S3 danışmanları ile ilgili konularda ve gerek duyulduğunda proje ile ilgili dokümanların incelenmesine devam edilmiştir. Proje aylık çalışma raporlarının (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 2013) hazırlanması: İdare ye sunulmuştur. Proje dördüncü üç aylık (Nisan, Mayıs, Haziran 2013) ve beşinci üç aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül 2013) çalışma raporunun hazırlanması: İdare ye sunulmuştur. Proje ikinci altı aylık çalışma raporunun (1 Ocak 30 Haziran 2013) hazırlanması: İdare ye sunulmuştur. Proje yıllık çalışma raporunun (1 Temmuz Haziran 2013) hazırlanması: İdare ye sunulmuştur. Proje Üç Aylık Raporların kendi görev alanı ile ilgili bölümlerinin hazırlanması: İdare ye ve JİCA ya sunulmuştur. Proje uygulama bölgelerine düzenlenen seyahat/arazi programlarının hazırlanması ve seyahatlere hazırlık çalışmaları yapılmıştır. İş planlaması ve rapor hazırlama: Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları hazırlanmıştır. 7

9 Proje yazışmaları, Tercüme: Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerini yaparak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi, işleri gerçekleştirilmiştir. Mikro havza planlama çalışmaları: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 2012 yılında arazi çalışmaları gerçekleştirilen Yusufeli, İspir, Masat ve Oltu MH larının Planları nın hazırlanması çalışmaları S-2 Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı tarafından sürdürülmektedir. S-2 Danışmanı tarafından idare sunulan plan raporları, taslak kesin planlar, dokümanlar, belgeler ve haritaların, MH Plan Yapım Teknik Şartnamesi, arazi çalışmaları ve proje köylerinde yapılan SOR-SAP- ÇÖZ çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar, yerelde ve merkezde İdare ve diğer birimlerle yapılan toplantı ve görüşmelerde alınan kararlar doğrultusunda değerlendirilerek öneriler, düzeltme ve teknik yönlendirmelerde bulunma iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. S-2 Danışmanı tarafından hazırlanan Taslak Plan Raporları incelenmiş, içerik ve standartları MH Plan Yapımı Teknik Şartnamesi ve Eki-1 Proje Dispozisyonu dokümanlarındaki açıklamalar çerçevesinde kontrol edilmiştir. Birinci üç aylık dönemde, 2013 yılı MH planlama faaliyetleri kapsamında Erzurum- Uzundere, Artvin-Bıçakçılar, Camili ve Veliköy, Bayburt-Taht Mikrohavzası nda yapılan SOR-SAP-ÇÖZ ve arazi çalışmalarına katılım sağlanmış, kontrol ve teknik yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, MH Ana Planlarının illerdeki ilgili Kurum yetkilileri ile köy muhtar ve azalarına sunulması ve ilgili kurum temsilcileri ile teknik yönden değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantılara aktif katılım sağlanmış, Uzundere, Bıçakçılar ve Camili Mikrohavzaları na ait Taslak Toprak Profili Haritaları ile S-2 Danışmanlığı tarafından İdare ye sunulan dönem raporları incelenmiştir. İkinci üç aylık dönemde, arazi çalışmaları tamamlanan, Veliköy ve Taht Mikrohavzalarının Ana Planlarının illerdeki ilgili Kurum yetkilileri ile köy muhtar ve azalarına sunulması ve ilgili kurum temsilcileri ile teknik yönden değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantılara aktif katılım sağlanmış, bu Mikrohavzalara ait Taslak Toprak Profili Haritaları incelenmiş, yerelde bilgilendirme sunumu ve teknik değerlendirme toplantıları yapılan Uzundere(TR-06), Bıçakçılar(MC-06), Camili (LC-07), Veliköy MH (BT-03) ve Taht MH (UC-11) Mikrohavzalarının, mikro havza taslak planlarının havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından incelenmesi, kontrol ve teknik yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. S-2 Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı tarafından İdareye örnek olarak sunulan MH Plan Rapor ve Ekleri nin kapak iç kapak ön ve arka sayfa ve diğer içerik dizaynları incelenmiş ve bu konuda danışman firma ile yapılacak toplantıya görüş hazırlanmıştır. MH plan rapor ve ekleri inceleme: Mikrohavza Planlama Danışmanlığınca hazırlanan ve kontrol edilmek üzere elektronik ortamda gönderilen Masat ve İspir MH Plan 8

10 Raporları incelenerek görülen eksiklikler bir rapor halinde bilgi için İdareye, düzeltilmek üzere danışman firmaya gönderilmiştir , (Eki Aralık 2013 raporunda verilmiştir.) MH veritabanı: Mikrohavza Planlama Danışmanlığınca hazırlanan MH Planlama Veritabanında görülen eksiklikler (seracılık ve bahçe tarımının iyileştirilmesi) Danışman firmaya bildirilerek düzeltilmesi sağlanmıştır. 13 Aralık 2013 Sulama çalışmaları: Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi projelerinin 2014 yılı bütçe çalışmaları yapılmış, çalıştayda sunulmak üzere Bayburt ve Artvin İl Özel İdarelerine sulama projeleri ile ilgili dokümanlar hazırlanmış, taslak MH planlarının sulama konuları incelenmiş, 2014 yılı programına alınan Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi projeleri ile ilgili ihaleye çıkılabilmesi için, planlama haritaları, proje kesitleri, profil, birim metraj, genel metraj ve nakliye analizleri ve yaklaşık maliyetlerin yer aldığı köy bazında sulama projeleri hazırlanmaya başlamış Yusufeli ve İspir MH larının köylerinin projeleri tamamlanmıştır (Eki Aralık 2013 raporunda verilmiştir.) Dönem Raporları inceleme: S-2 Danışmanlığı tarafından İdare ye sunulan dönem raporları incelenmiştir. İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar: İzleme ve değerlendirme Sisteminin kurulması çerçevesinde, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti (SEDT), Toprak Erozyonu (TE) ve Vejetasyon İzleme (VEJ) çalışmaları yapılan Artvin-Yusufeli, Bıçakçılar Erzurum-Oltu, İspir ve Uzundere ile Bayburt-Masat Mikro havzalarının arazi çalışmalarına katılım, kontrol ve teknik yönlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, arazi çalışmalarından elde edilen ve İdare ye sunulan veriler, bilgi ve belgeler, ara raporlar ve CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi 1.faz Finansal ve Fiziki İzleme Sistemi Analiz ve tasarım Raporları incelenmiş, değerlendirmeler İdare ye sunulmuş, bu konularla ilgili gerekli yazışmalar yapılmış, projedeki ilgili tarafların katılımı ile İDS Faz- 1 Fiziki ve Finansal İzleme Sisteminin tasarım ve uygulama sunum toplantıları yapılmış, S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığının hak edişlerinin düzenlenmesi ve ödemelerin faaliyet ve alt faaliyetlere bölünerek ödenmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiş, satınalma ve hakedişler için yeni formatlar geliştirilmiştir. Bu kapsamda; 2012 yılında planlaması yapılan Artvin-Yusufeli Mikro havzası ile 2013 yılında planlama çalışmaları başlayan Artvin-Yusufeli-Bıçakçılar ve Erzurum-Uzundere Mikro havzalarında İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması kapsamında mevcut durum tespiti için proje faaliyeti yapılacak sahalarda %70, diğer sahalarda kontrol amacıyla %30 olmak alınan vejetasyon ve toprak erozyonu (VEJ-TE) örnekleme noktaları alımı detay arazi çalışmalarına katılım sağlanmıştır yılında planlama çalışmaları başlayan Artvin-Yusufeli Bıçakçılar ve Erzurum Uzundere Mikro havzalarında İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması kapsamında mevcut durum tespiti için Sosyo ekonomik durum tespiti (SEDT) 9

11 çalışmaları gerçekleştirilmiş, faaliyet olan köyler ile kontrol köyü olarak seçilen köylerde, köy muhtarı ve köy halkı ile SEDT anket çalışması gerçekleştirilmiştir. MH planlama ekibi tarafından, SOR-SAP-ÇÖZ çalışmasında esnasında yapılan, muhtar görüşmesi ve kadınlarla derinlemesine görüşmeler ile S-3 SEDT kapsamında yapılan muhtar anketi ve kadınlarla derinlemesine görüşmelerin, 2013 yılı planlamalarında birlikte yapılması kararı gereği, Erzurum-Uzundere MH dan başlayarak bu çalışmanın birlikte yürütülmesi sağlanmıştır. ÇNHRP kapsamında kurulacak olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları çerçevesinde, MH planlama aşamasında belirlenen fotoğraf çekim noktalarına göre, izleme amaçlı yapılan fotoğraf ve video çekimlerinin sonuçları İdare ile birlikte incelenmiş, çekim noktalarında yapılan değişiklikler irdelenmiştir. İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları kapsamında toprak erozyonunu izlemek üzere seçili havzalarda kurulacak olan sediment istasyonları ve meteoroloji istasyonları ile ilgili danışman firma tarafından İdare ye sunulan seçenekler incelenmiş, sistem seçeneklerinin teknik özellikleri, avantaj ve dezavantajlarını ortaya konulmuş, olası kurulacak yer önerileri değerlendirilerek İdare ye sunulmuş, İdare tarafından alınan kararlar resmen danışman firmaya bildirilmiştir. Danışman firma tarafından İdare ye tekrar sunulan ayrıntılı gerekçe raporuna göre (Daha önce sunulan bilgi belgelere göre karar verilen Seçenek A nın debisi 30m/sn den fazla olan nehirlerde ölçüm yapamaması) seçenekler tekrar incelenmiş, teknik özellikleri, avantaj ve dezavantajlarını ortaya konulmuş, yeni durum ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmıştır. İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında kurulacak olan meteoroloji ve sediment istasyonları yazışmaları yapılmış, havzada bulunan DSİ ve mülga EİEİ ye ait sediment ve AGİ istasyonlarının bu güne kadar ölçtüğü veriler ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden mevcut ve planlanan istasyonların yerleri, ölçüm değerlerini temin etmek üzere, ilgili kurumlar ziyaret edilerek yüzyüze görüşmelerle doğru verilerin alınmasına gayret gösterilmiştir. İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması (S-3) Danışmanlığının sözleşme ve iş planına göre Eylül sonuna kadar gerçekleştirdiği ve gerçekleştiremediği faaliyetlerle ilgili durum tespiti yapılmış, gerekli uyarı yazışmaları yapılmıştır. Proje faaliyetlerinin, harcamalarının ve sonuçlarının izleneceği, Toprak Erozyonu, Vejetasyon ve Sosyo-Ekonomik durum, kapsamında belirlenen göstergeler ile izlemenin yapılacağı Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi web uygulamasının birinci fazı olan Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi web uygulaması taslak versiyonu yapılan bir dizi toplantılar ile içerik, faaliyet, birimler, konular açısından irdelenmiş yapılan tasarımlar ele alınmış, olası değişikliklerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Web uygulamasında kullanılacak tablolar faaliyet, poz, köy, birim, kurum, miktar vb. açısından kontrol edilerek proje faaliyetleri ve mikro havza köy ilişkilendirmesinde olması gereken değişiklikler yaptırılmış, daha 10

12 sağlıklı bir VT elde edilmesine katkı sağlanmıştır. (Eki Kasım 2013 raporunda verilmiştir.) Danışman tarafından teslim edilen İDS Analiz ve Tasarım raporları incelenerek tespit edilen eksiklikler İdare ye ve Danışman firmaya bildirilmiştir. (Eki Kasım 2013 raporunda verilmiştir.) İDS web uygulamasının sunucu ve diğer donanım ve yazılım gereksinimleri konusunda gerekli çalışmalar birlikte yapılmış, OGM Bilgi Sistemleri Dairesi nden gereği istenmiştir. İzleme ve Değerlendirme Sistemi 2013 yılı çalışmaları veri teslim dosyaları inceleme: İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığınca teslim edilen 2013 yılında yapılan SEDT, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme çalışmalarını içeren veri dosyaları incelenerek, üzerinde yapılan değerlendirmeler ve tespitler İdare ye bir rapor halinde bildirilmiş, danışman firmaya gereği için gönderilmiştir Aralık 2013 (Eki Aralık 2013 raporunda verilmiştir.) İzleme ve Değerlendirme Sistemi 2.ara raporları inceleme: İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığınca 2013 yılında yapılan SEDT, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme çalışmalarını içeren 2.ara raporlar incelenerek, üzerinde yapılan değerlendirmeler ve tespitler İdare ye bir rapor halinde sunulmuştur. 31 Aralık 2013 (Eki Aralık 2013 raporunda verilmiştir.) ÇNHR Projesi kapsamında yapılması planlanan orman amenajman plan yapımı ile ilgili resmi yazışmalar gerçekleştirilmiş, Proje bütçesinden seçili havzalar için alınan uydu görüntülerinin dışında altlık veri olup olmadığı Bakanlık ve OGM ilgili birimleri nezdinde araştırılmış, 2013 yılında HGK tarafından sayısal hava fotoğrafı çekiminin yapıldığı tespit edilmiştir. Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı Hazırlık Çalışmaları: 1-6 Aralık 2013 tarihlerinde Antalya da yapılmış olan Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı nda proje uygulama birimlerince yapılacak sunumların çalıştay konuları çerçevesinde kontrol edilmesi, düzenlenmesi, çalışma gruplarında ele alınacak konuların belirlenmesi vb. hazırlıklar gerçekleştirilmiştir. Sunumlarda proje kapsamında bu güne kadar yapılan çalışmalar, karşılaşılan sorunlar, uygulanan metodolojilerin kuvvetli ve zayıf tarafları ile varsa bundan sonra eklenmesi gerekli çalışmaların dikkate alınarak sunumların hazırlanması ile yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin nerelerde nasıl kullanılacağının verilmesi, istenmiş, bu konularda özellikle taşra birimlerine eldeki bilgi belgelerle yardımcı olunmuştur. (Eki Kasım 2013 raporunda verilmiştir.) Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi (Özel Muhasebe) Yazılımı: Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin harcamalarının muhasebeleştirilmesi, Kurumlar, Hazine ve JİCA tarafından istenilen rapor ve tabloların alınabilmesine imkan veren kurulması planlanan İzleme Değerlendirme Sisteminin bir parçası olarak hizmet görecek olan finansal izleme sistemiyle entegrasyon içerisinde çalışacak kurumsal kaynak yönetim 11

13 sistemi (özel muhasebe) yazılımının yüklenici tarafından tamamlanması ve İdare ye teslimi sonrasında incelenmesi ve geçici kontrol ve muayene işlemleri gerçekleştirilmiş, yüklenici tarafından tamamlandığının İdare ye bildirimi sonrasında İdarenin Muhasebe sorumlusu ve firmanın ilgili uzmanı ile birlikte geliştirilen uygulama kontrol edilmiş ve görülen eksiklikler gerek İdare ye ve gerekse firmaya yazı ve yüz yüze görüşmelerle bildirilmiştir. Firmanın yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği tespit edilmiş, bu konular İdareye iletilmiştir. Uydu görüntüleri: Projenin seçili Mikro havzalarını kapsayacak şekilde alınan yeni çekim 143 km2 uydu görüntüsü ile ilgili gerekli inceleme yapılmış ve hak edişle ilgili bilgiler Projenin satın alma sorumlusuna iletilmiştir. Ödeme formatları: Gerek MH Planlama ve gerekse İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin ödemelerine esas olacak tutanak, gerekçe raporu, vb. belgelerin formatları oluşturulmuştur. Yapılan faaliyetlere göre hakedişlerde yer alacak bilgi ve belgelerle ilgili yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Hakediş raporları inceleme: Yıl sonu olması ve ödemelerin bir sonraki yıla sarkmaması açısından özellikle taşra uygulama birimlerinden gönderilen, Proje kapsamında 2013 yılında Yusufeli, Masat, İspir ve Oltu MH larında gerçekleştirilen Toprak Muhafaza-Tesis çalışmalarına ilişkin hakkediş dosyaları teknik, idari ve şekil yönünden incelenmiş, var olan eksiklikler tespit edilerek İdareye rapor edilmiştir. Yine, İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması Danışmanlığınca 2013 yılında Yusufeli, İspir, Masat, Oltu, Bıçakçılar ve Uzundere MH larında yapılan SEDT, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin hakkediş dosyası incelenmiş, varolan eksiklikler tespit edilerek İdareye rapor edilmiştir Aralık 2013 JİCA ya sunulan 3 aylık raporların Mikrohavza Planlama ve İzleme ve Değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak son durumu içeren Bölümleri hazırlanarak Proje süpervizörüne gönderilmiştir. 13 Aralık 2013 (Eki Aralık 2013 raporunda verilmiştir.) Sunum Hazırlama: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarına proje ile ilgili yapılacak sunumda yer alacak İzleme ve Değerlendirme Sistemi 2013 yılı SEDT, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme çalışmaları analiz sonuçlarını içeren bilgiler hazırlanarak proje süpervizörüne gönderilmiştir. 20 Aralık 2013 (Eki Aralık 2013 raporunda verilmiştir.) 12

14 4.2- Toplantı ve Seyahatler İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının Proje ile ilgili katıldığı toplantı ve seyahatler: A- MH PLANLAMA ÇALIŞMALARI: ÇNHRP Artvin Camili MH Planlama Arazi Seyahati (1-4 Temmuz 2013): Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, 2013 yılı içerisinde mikrohavza planları yapılmakta olan Camili (Artvin) Mikrohavzasının, 1-4 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan planlama çalışmalarına katılım sağlanmış, Camili, Uğurköy, Maralköy, Kayalar, Düzenli ve Efeler köylerinde SOR-SAP-ÇÖZ çalışmaları ve taslak faaliyet belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arazi seyahatine ilişkin rapor Temmuz 2013 aylık raporu ekinde sunulmuştur. ÇNHRP Artvin-Veliköy MH Planlama Arazi Seyahati (19 31 Ağustos 2013): Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, 2013 yılı içerisinde mikro havza planı yapılmakta olan Veliköy (Artvin-Şavşat) Mikrohavzasının, Ağustos 2013 tarihlerinde yapılan planlama çalışmalarına katılım sağlanmış, MH daki köylerde SOR- SAP-ÇÖZ, arazi inceleme ve taslak faaliyet belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arazi seyahatine ilişkin rapor Ağustos 2013 aylık raporu ekinde sunulmuştur. ÇNHRP Bayburt - Taht MH Planlama Arazi Seyahati (08 20 Eylül 2013): Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, 2013 yılı içerisinde mikro havza planı yapılmakta olan Bayburt - Taht Mikrohavzasının, Eylül 2013 tarihlerinde yapılan planlama çalışmalarına katılım sağlanmış, MH daki köylerde SOR-SAP-ÇÖZ, arazi inceleme ve taslak faaliyet belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arazi seyahatine ilişkin rapor Eylül 2013 aylık raporu ekinde sunulmuştur. Arazi seyahatleri sırasında aşağıda belirtilen konularda çalışmalar gerçekleştirilmiştir; Proje uygulama bölgelerindeki Kurum yetkilileri, İl Proje Uygulama Birimlerinde görev alan yetkililer ve mikro havzalarda görev alan/alacak olan yetkililer ile görüşmelerde bulunulması, MH planlama sürecinde saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Birimleri ile koordinasyonun sağlanması, MH planlama sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması, Seyahat süresince arazi çalışmalarına katılarak MH planlama çalışmalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve planlama çalışmalarına destek sağlanması, Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda MH Planlama sürecinde yapılacak işlerin içeriği ile idari ve teknik uygulama zamanlarının S-2 Danışmanı ile tartışılarak kararlaştırılması, Arazi seyahati süresince yapılan düzenli saha ziyaretleri, görüşmeler ve toplantılar vasıtasıyla, proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve 13

15 Sürdürülebilir Yönetimi ve Köylülerin Yaşam Şartlarının İyileştirilmesi ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması, Proje faaliyetlerinden etkilenecek köylülerin proje faaliyetleri hakkında bilgilendirilmeleri, katılımcı yaklaşımlar uygulanarak doğal kaynakların korunması ve yönetimi konularında bilinçlendirilmelerinin ve projeye aktif katılımlarının sağlanmasının desteklenmesi, MH Planlama sürecinde, Detaylı Mikro Havza Planlama ve Tasarımı Ekibi (S-2 Danışmanı) tarafından yapılan köy ziyaretleri ve arazi çalışmalarına katılım sağlanması, ekiplerin yaptığı çalışmaların izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, S2 Danışmanı tarafından hazırlanan Taslak MH Planları nda Alt proje A ve B kapsamındaki 2013 yılı faaliyetlerinin uygulanması için İl Proje Uygulama Birimleri (İPUB) ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması, Alt-Proje A ve B kapsamında, mikro havzada kararlaştırılacak faaliyetlerin belirlenmesine katkı sağlanması, bu bağlamda düzenlenen köy, grup ve paydaş toplantılarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katkı sağlanması. Uzundere, Bıçakçılar, Camili Mikrohavzaları MH Ana Planlarının İllerdeki Kurum ve Köy Temsilcilerine Sunumu Bilgilendirme Toplantıları seyahati: 2013 yılında MH planlama çalışmaları başlayan Uzundere MH (TR-06), Bıçakçılar MH (MC-06);Camili MH (LC-07) larında 17 Haziran - 4 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan SOR-SAP-ÇÖZ ve arazi çalışmaları sonrasında MH Planlama Danışmanlığı tarafından hazırlanan taslak yapılacak işler haritaları ve detay faaliyetler Temmuz 2013 tarihlerinde Proje OGM sorumlusu Hanifi AKBIYIK başkanlığında S-1B Uzmanları (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı) ve S-2 MH Planlama Danışmanlığından ilgili uzmanların katılımı ile Artvin ve Erzurum a yapılan seyahatte, yapılan bilgilendirme toplantıları ile ilgili Kurum yetkilileri ve köy muhtar ve azalarına sunulmuştur. Bilgilendirme toplantıları, Uzundere MH (TR-06) için 22 Temmuz 2013 tarihinde Uzundere de (öğretmenevi); Bıçakçılar MH (MC-06) için 23 Temmuz 2013 tarihinde Yusufeli nde (Orman İşletme Müdürlüğü); Camili MH (LC-07) 24 Temmuz 2013 tarihinde Borçka da (Orman İşletme Müdürlüğü) yapılmıştır. {(22-24 Temmuz 2013) (Eki Temmuz 2013 raporunda verilmiştir)} ÇNHRP Veliköy MH İle Taht MH Ana Planlarının İllerdeki Kurum ve Köy Temsilcilerine Sunumu Bilgilendirme Toplantıları (02 04 Ekim 2013): Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, 2013 yılında MH planlama çalışmaları başlayan Veliköy Mikrohavzası nda Ağustos 2013 tarihleri arasında ve Taht Mikrohavzası nda Eylül 2013 tarihleri arasında yapılan SOR-SAP-ÇÖZ ve arazi çalışmaları sonrasında MH Planlama Danışmanlığı tarafından hazırlanan taslak yapılacak işler haritaları ile detay faaliyetler; Ekim 2013 tarihleri arasında Proje OGM sorumlusu Hanifi AKBIYIK başkanlığında S-1B Uzmanları (Havza yönetimi uzmanı ve Sulama uzmanı) ve S-2 MH planlama danışmanlığından ilgili uzmanların katılımı ile Artvin (Şavşat) ve Bayburt a gerçekleştirilen seyahatte yapılan bilgilendirme toplantılarında ilgili Kurum yetkilileri ve köy muhtar ve azalarına 14

16 sunulmuş ve teknik değerlendirme toplantılarında ilgili kurum temsilcileri ile değerlendirilmiştir. (Eki Ekim2013 raporunda verilmiştir.) Proje kapsamında destek sağlanacak gelir getirici ve odun tüketimini azaltıcı faaliyetlerin kimlere verileceğinin belirlenmesine dair puanlama sisteminin oluşturulması toplantısı: tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü/Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı nda yapılmıştır. Daha önce desteklerle ilgili belirlenmiş kriterlere dayalı olarak oluşturulan puanlama sistemi ile ilgili tablolar ekte verilmiştir. (Eki Ağustos 2013 raporunda verilmiştir.) Gelir Artırıcı Faaliyetler Toplantısı (08 Ekim 2013): Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, gelir artırıcı faaliyetlerle ilgili olarak ORKÖY Dairesi Başkanlığının, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün ve Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığının görev ve rollerini net olarak ortaya koymak, ORKÖY Dairesi Başkanlığınca Artvin'de kurulması düşünülen tesis ile ilgili görüşmelerde bulunmak, TRGM'ce yürütülecek olan Pazar Araştırması ve Fizibilite çalışması ile ODÜH Dairesi Başkanlığınca yürütülen Odun dışı Ürünler envanteri ile ilgili olarak kaydedilen gelişmeleri görüşmek ve proje hakkında bilgi vermek üzere, 8 Ekim 2013 Çarşamba günü bir toplantı yapılmıştır. 08 Ekim 2013 MH Planı Grafik Dizayn Toplantısı (18 Kasım 2013) : S-2 Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı (ODOPEM Firması) tarafından hazırlanmakta olan MH Plan Rapor ve eklerinin kapak iç kapak ön ve arka sayfa ve diğer içerik dizaynları, rapor ve eklerin ne şekilde yer alacağı, cilt baskısı vb. konularını görüşmek üzere İdare, S-1A, S- 1B, ve S-2 MH Planlama danışmanlığı ilgililerinin katılımı ile bir toplantı düzenlenmiş daha önce firma tarafından örnek olarak gönderilen dizayn üzerinde gerekli değişiklikler tartışılmış, yapılması istenen değişikliklerin firma tarafından yapılarak mail yoluyla ilgililere iletilmesi ve son şeklin verilmesi kararlaştırılmıştır. B- İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN KURULMASI ÇALIŞMALARI Vejetasyon ve Toprak Erozyonu İzleme arazi çalışmaları (Artvin-Yusufeli MH): Vejetasyon ve toprak erozyonu izleme (VEJ-TE) çalışmaları kapsamında 4-5 Temmuz 2013 tarihlerinde Artvin-Yusufeli MH da proje faaliyeti olan köylerde (Kılıçkaya, Bakırtepe, Alanbaşı, Çeltikdüzü ve Köprügören) proje faaliyeti yapılacak sahalarda %70 (Toprak muhafaza, orman içi ve orman dışı meraların rehabilitasyonu, bozuk ormanların rehabilitasyonu, faaliyetleri), diğer sahalarda kontrol amacıyla %30 olmak üzere izleme amaçlı deneme alanları alınması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Vejetasyon ve Toprak Erozyonu İzleme arazi çalışması (Artvin-Yusufeli - Bıçakçılar MH): Vejetasyon ve toprak erozyonu izleme (VEJ-TE) çalışmaları kapsamında Ağustos 2013 tarihlerinde Artvin-Yusufeli-Bıçakçılar MH da proje faaliyeti olan köylerde (Altıparmak, Bıçakçılar, Demirdöğen ve Yüksekoba, Balcılı ve Özgüven) proje faaliyeti yapılacak sahalarda ve kontrol sahalarında izleme amaçlı deneme alanları alınması çalışmaları gerçekleştirilmiştir Ağustos 2013 (Eki Ağustos 2013 raporunda verilmiştir.) 15

17 Vejetasyon ve Toprak Erozyonu İzleme Arazi çalışmaları (Erzurum-Uzundere MH) Eylül 2013: Çoruh Nehri Rehabiltasyon Projesi S-3 İzleme ve Değerlendirme ekibi tarafından mevcut durumu belirlemek için Vejetasyon ve toprak erozyonu izleme (VEJ-TE) çalışmaları kapsamında Eylül 2013 tarihlerinde Erzurum Uzundere MH da proje faaliyeti olan Sapaca, Altınçanak, Kirazlı, Cevizli ve Çağlayan köylerinde proje faaliyeti yapılacak sahalarda ve kontrol sahalarında izleme amaçlı deneme alanları alınması çalışmaları gerçekleştirilmiştir Eylül 2013 (Eki Eylül 2013 raporunda verilmiştir.) SEDT arazi çalışması (Artvin-Yusufeli-Bıçakçılar MH): Havzalarda yapılacak faaliyetler öncesi köylerin ve köylülerin sosyo ekonomik durumlarının tespiti kapsamında, 2013 yılında planlama çalışmaları başlayan Artvin-Yusufeli Bıçakçılar MH da faaliyet yapılacak köyler arasından seçilen Altıparmak, Bıçakçılar, Demirdöğen ve Yüksekoba köyleri ile kontrol köyü olarak proje faaliyeti olmayan Yaylalar köyünde, köy muhtarı ve köy halkı ile birlikte mevcut durumu ortaya koymak için sosyo ekonomik durum tespiti anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 14 Ağustos 2013 (Eki Ağustos 2013 raporunda verilmiştir.) SEDT arazi çalışması (Erzurum-Uzundere MH): Havzalarda yapılacak faaliyetler öncesi köylerin ve köylülerin sosyo ekonomik durumlarının tespiti kapsamında, 2013 yılında planlama çalışmaları başlayan Erzurum-Uzundere MH da faaliyet yapılacak köyler arasından seçilen Cevizli, Kirazlı, Sapaca ve Çağlayan köyleri ile kontrol köyü olarak proje faaliyeti olmayan Balıklı köyünde, köy muhtarı ve köy halkı ile birlikte mevcut durumu ortaya koymak için sosyo ekonomik durum tespiti anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 15 Ağustos 2013 (Eki Ağustos 2013 raporunda verilmiştir.) İDS Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi Sunum Toplantısı: İdare, S1-B danışmanları ve S- 3 uzmanlarının katıldığı toplantıda S-3 İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığınca hazırlanmakta olan CBS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sisteminin 1.fazı olan Finansal ve Fiziki İzleme Sistemi (FFİS) çalışmaları kapsamında yapılan analiz çalışmaları raporunun sunumu yapılarak, FFİS nin olası web uygulamasının bazı örnek sayfaları gösterilmiş ve gelinen aşama anlatılmıştır. Geliştirilecek uygulamanın ucu açık, ekleme ve çıkarma yapılabilecek, taşra ve merkezdeki sorumluları yormayacak kolay veri girişine sahip bir sistem olması, proje sonunda da her şeyiyle Genel Müdürlüğün olması gerektiğine değinilmiş, başka projelerin, havzaların eklenebileceği, işlem yapılabileceği esnek bir yapıda geliştirilmesi, sadece belli formatlara değil başka formatları da kullanabilme imkanı vermesi, belli standartların oluşturulması, gerektiğine karar verilmiştir. {(16 Temmuz 2013) (Eki Temmuz 2013 raporunda verilmiştir)} İDS Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi Tasarım-Uygulama Toplantısı (10 Ekim 2013): İdare, S-1A ve S-1B Uzmanları, S-2-MH Planlama, Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi (Muhasebe), proje birim sorumluları ve S-3 İDS sorumlularının katılımı ile yapılan toplantıda; ÇNHRP CBS Tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin kurulması (Faz-1: Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi) kapsamında geliştirilen uygulama üzerinden sunum yapılarak katılımcıların görüşleri sorulmuştur. Fiziki ve finansal izleme kapsamında temel olarak aşağıdaki işlevlerin uygulama üzerinden akışı gösterilmiştir: 16

18 Sabit bilgilerin girişi ve yönetimi (Havza, Mikrohavza, Kurum, Poz, vb.) Mikrohavza bazında planlanan faaliyetlerin ve bu faaliyetler ile ilgili pozların tanımlanması, Yapılan işlerin girişi, Planlanan faaliyetlerin belirlenmiş kritere göre sorgulanması ve gerçekleşmelerin takibi, Toplantıda uygulamada görülen eksiklikler, yapılması gereken ekleme ve düzeltmeler tartışılmış, bir sonraki sunumun 19 Kasım 2013 tarihinde yapılması, gerek duyulması halinde ara toplantılar yapılması kararlaştırılmıştır. 10 Ekim 2013 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Fiziki Finansal İzleme Sistemi Toplantıları (05, 08, 11, 13, 15, 19 Kasım 2013): Proje faaliyetlerinin, harcamalarının ve sonuçlarının izleneceği, Toprak Erozyonu, Vejetasyon ve Sosyo-Ekonomik durum, kapsamında belirlenen göstergeler ile izlemenin yapılacağı Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi web uygulamasının birinci fazı olan Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi web uygulaması taslağı yapılan bir dizi toplantılar ile içerik, faaliyet, birimler, konular açısından irdelenmiş yapılan tasarımlar ele alınmış, olası değişikliklerin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Web uygulamasında kullanılacak tablolar faaliyet, poz, köy, birim, kurum, miktar vb. açısından kontrol edilerek proje faaliyetleri ve mikro havza köy ilişkilendirmesinde olması gereken değişiklikler yaptırılmış, daha sağlıklı bir VT elde edilmesine katkı sağlanmıştır. Fiziki Finansal İzleme Sistemi Tasarım-Uygulama Teknik Toplantısı (05 Kasım 2013): S-3 danışmanlığınca geliştirilmekte olan Fiziki ve Finasal İzleme Sistemi Web Uygulamasının geldiği durumu görmek varsa eksiklik ve değişikliklerini tartışmak, MH Planlama Veritabanından alınacak verilerin sistemde nasıl kullanıldığını ve kullnaılacağını görmek açısından İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığının ilgili personeli ve S-1B uzmanlarının katılımı ile bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda hazırlanan sayfalar üzerinden gidilerek yapılması gereken değişiklikler tartışılmış, MH Planlama veritabanından alınan verilerde görülen eksiklikler gündeme gelmiş, düzeltilmiş güncel MH veri tabanı ile veri şablonunun MH Planlama danışmanlığından istenmesine karar verilmiştir. Yine, İDS web uygulamasının OGM Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığındaki sunuculara yüklenebilmesi için, sunucu ve diğer donanım ve yazılım gereksinimleri konusunda gerekli çalışmalar birlikte yapılmış, OGM Bilgi Sistemleri Dairesi nden gereği istenmiştir. 05 Kasım 2013 Fiziki Finansal İzleme Sistemi S-2 ve S-3 Teknik Toplantısı (08 Kasım 2013): S-3 Danışmanlığınca geliştirilmekte olan Fiziki ve Finasal İzleme Sistemi Web Uygulamasının MH Planlama Veritabanından alacağı verilerdeki standartları belirlemek, bundan sonraki veri alışverişini konuşmak ve veri şablonu konularını ele almak üzere S-3 İD Danışmanlığı, S-2 MH Planlama Danışmanlığı ilgili personeli ve S-1B uzmanlarının katılımı ile yapılan toplantıda; 1. S-2 MH Planlama (ODOPEM) firması tarafından ile planlama verisinin PostgreSQL üzerinden view aracılığı ile verilmesi 2. View içerisinde açık adlar yerine kodlama kullanılması, 3. View içerisinde verilen her kaydın Ana Faaliyet-Faaliyet-Alt Faaliyet-Poz bağlantıları olması, 17

19 4. Faaliyetlerin mutlak suretle coğrafi veri ile sunulması, alana bağlı olmayan faaliyetler için nokta veri olarak koordinatların gönderilmesi, 5. Nokta veriler için alan verisinin 0 olarak gönderilmesi 6. Verisi olmayan alanlar için NULL değeri gönderilmesi 7. Bakanlık tarafında uygulamanın çalışabilmesi için gereken sunucuların özelliklerinin bildirilmesi, 19 Kasım 2013 tarihine kadar sunucuların sağlanamaması ve gerekli yazılımların yüklenememesi durumunda; uygulamanın çalıştırılabilmesi için apps.odakgis.com.tr:90 üzerinden sisteme giriş yapılması, 8. Faaliyet ve poz veri havuzunun İdarece S-3 İD Danışmanına teslim edilmesi, Kasım 2013 Cuma günü 1. Faz için Analiz ve Tasarım Raporlarının teslim edilmesi, 10. Aynı gün uygulamanın son durumu üzerinde gözden geçirme toplantısı yapılması, Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilecek toplantıya harita ve muhasebe entegrasyonunun tamamlanmış olarak gelinmesi, 12. Muhasebe entegrasyonu konusunda yazılımı yapan firma ile görüşülmesi, 13. Planlamada kullanılan altlık haritaların İzleme ve Değerlendirme Uygulaması ile uyumlu ve aynı standartlarda kullanılabilmesi gerektiği, 14. Çığ Tehlike Haritaları ve Çığ Kontrol Çalışması Yapılan Yerler ile ilgili haritaların uygulama üzerinde gösterimi konusunda Çığ ekibi ile görüşülmesi(çığ verilerinin İzleme sistemi üzerinde sunulması) kararları alınmıştır. Fiziki Finansal İzleme Sistemi/Muhasebe/Çığ Önleme Koordinasyon Toplantısı (11 Kasım 2013): Daha önceki toplantılarda alınan kararlar gereğince Fiziki ve Finasal İzleme Sistemi Web Uygulamasının Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemine (Muhasebe yazılımı) vereceği verilerdeki standartları belirlemek, bundan sonraki veri alışverişini konuşmak ve Çığ Tehlike Haritaları ve Çığ Kontrol Çalışması Yapılan Yerler ile ilgili haritaların uygulama üzerinde gösterimi konularını görüşmek üzere ilgili tarafların katılımı ile yapılan toplantıda; muhasebe yazılımına verilerin nasıl ve hangi formatta verileceği, hangi satır sütunları içereceği, hangi ayrıntıda verileceği konuları görüşüldü. Çığ Önleme Danışmanlığınca yapılan çalışmalar incelenerek bu verilerin İD web uygulamasında nasıl yer alacağı konuşulmuştur. Fiziki Finansal İzleme Sistemi teknik toplantısı (13 Kasım 2013): Fiziki ve Finansal İzleme Sistemini geliştiren uzmanlar ile sistemde yer alacak faaliyet, alt faaliyeti kurum, birim, kod, poz, vb. konularını görüşmek ve sistemde ne şekilde yer alması gerektiği konuşulmuş, yazılımcılar tarafından kontrol amaçlı gönderilen faaliyet, kod, poz vb. listeleri üzerinden olması gerekenler tartışılmıştır. Fiziki Finansal İzleme Sistemi son durum toplantısı (İdare, S-1B, S-3) (15 Kasım 2013): Daha önceki toplantılarda alınan kararlar gereğince S-3 Danışmanlığınca geliştirilmekte olan Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi Web Uygulamasının 19 Kasım 2013 tarihinde bütün proje taraflarına yapılacağı sunum öncesinde son kontrolleri yapılarak hangi aşamaya geldiği kontrol edilmiştir. 18

20 Fiziki Finansal İzleme Sistemi bütün birimler sunum toplantısı (19 Kasım 2013): İdare, S-1B, S-3 ve proje paydaş birim ve kurum temsilcilerinin katılımı ile, 19 Kasım 2013 Salı günü yapılan toplantıda, S-3 Danışmanlığınca geliştirilmekte olan Fiziki ve Finasal İzleme Sistemi Web Uygulamasının sunumu yapılmış, hazırlanan menüler ve içerik üzerinden geçilmiş, yanlış ve eksik olan bilgiler gözden geçirilmiş, oluşturulmaya çalışılan sistemle ilgili olarak tüm katılımcıların görüş ve önerileri alınmıştır. 23 Kasım 2013 tarihinde Proje Yönlendirme Komitesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı Mahir Küçük e yapılacak sunum ve 1-6 Aralık 2013 tarihlerinde Antalya daki çalıştayda yapılacak sunumun olması gereken içerikleri konuşulmuştur. Sediment ve İklim İstasyonları Toplantısı ( ): S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi kapsamında Toprak erozyonunu izlemek üzere seçili havzalarda kurulacak olan sediment istasyonları ve meteoroloji istasyonları ile ilgili danışman firma tarafından İdare ye sunulan seçeneklerini teknik özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını ortaya koyarak karar vermek, havzada bulunan DSİ ve mülga EİEİ ye ait sediment ve AGİ istasyonları ile MGM ye ait meteoroloji istasyonlarının ve özellikle proje çığ önleme çalışmaları kapsamında kurulacak AWOS istasyonlarının yerlerini dikkate alarak kurulacağı yerleri belirlemek üzere düzenlenen toplantıda, iklim ve sediment istasyonlarının teknik özellikleri anlatılmış, yine Çığ önleme çalışmaları kapsamında kurulacak AWOS istasyonları anlatılmış iklim ve sediment istasyonlarının olası kurulacak yerleri değerlendirilmiş, toplantı sonunda, önerilen iklim ve sediment istasyonlarının teknik özellikleri, avantaj ve dezavantajları ve görsel materyallerini içeren ayrıntılı bir raporun hazırlanarak İdare ye sunulması kararlaştırılmıştır. 26 Eylül 2013 İDS Sediment istasyonları ölçüm verileri temini ( DSİ - 9 Eylül 2013): Havzada bulunan DSİ ve mülga EİEİ ye ait sediment ve AGİ istasyonlarının bu güne kadar ölçtüğü verileri temin etmek üzere resmi yazışmalar yapılmış, ilgili kurumlar ziyaret edilerek yüz yüze görüşmelerle doğru ve güncel veriler alınmıştır. 9 Eylül 2013 İDS Meteoroloji istasyonları ölçüm verileri temini (MGM- 14 Kasım 2013): Havzada bulunan Meteoroloji GM ne ait meteoroloji istasyonlarının koordinatları ile bu güne kadar ölçtüğü verileri temin etmek ve planlanan istasyonların kurulacağı yerlerin koordinatlarını almak üzere resmi yazışmalar yapılmış, ilgili kurum ziyaret edilerek yüz yüze görüşmelerle doğru ve güncel veriler alınmıştır. 14 Kasım 2013 C- DİĞER ÇALIŞMALAR 5.Proje Uygulama Komitesi Toplantısı: 30 Temmuz 2013 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı 22. Kat Toplantı Salonu nda yapılan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 5. Proje Uygulama Komitesi Toplantısına DKMPGM Genel Müdür Yardımcısı Sabri KİRİŞ, OGM Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Yunus ŞEKER, Proje Müdürü, kurum temsilcileri, S-1A, S-1B, S-2 ve S-3 Danışmanları katılmıştır. Toplantıda, ekli gündemdeki konular ele alınarak öncelikle, bir önceki toplantıda alınan kararların durumu ve bu güne kadar yapılanlar görüşülmüştür. 19

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Ekim 2013 Ankara

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2012 EKİM AYI ÇALIŞMA RAPORU (PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:S-1B ) KASIM 2012 Ankara

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ ALTINCI ÜÇ AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (EKİM, KASIM, ARALIK 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB)

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (NİSAN, MAYIS, HAZİRAN 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Temmuz 2013 Ankara

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2012 KASIM AYI ÇALIŞMA RAPORU (PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:S-1B ) ARALIK 2012 Ankara

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ ALTI AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (1 OCAK-30 HAZİRAN 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (1 TEMMUZ 2012-30 HAZİRAN 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} TEMMUZ 2013 ANKARA

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2014 ŞUBAT AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Mart 2014 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ...

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran 2014-17 Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Yönetici özeti 3 3. Dönem içerisinde

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (OCAK, ŞUBAT, MART 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Nisan 2013 Ankara İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (1 TEMMUZ-31 ARALIK 2012) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} OCAK 2013 ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

agrin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A

agrin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Eylül - 17 Aralık 2013) Aralık 2013-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 3

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2013ŞUBAT AYI AYLIKÇALIŞMA RAPORU {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} MART 2013 Ankara

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ BEŞİNCİ YILLIK ÇALIŞMA RAPORU (1 TEMMUZ 2016-30 HAZİRAN 2017) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB)

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2012 ARALIK AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} OCAK 2013 Ankara İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (NİSAN, MAYIS, HAZİRAN 2017) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Temmuz 2017 Ankara

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

agrin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A

agrin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Aralık 2013-17 Mart 2014) Mart 2014-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 3

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2017 OCAK AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Şubat 2017 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GENEL...

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2013 MART AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Nisan 2013 Ankara İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2013 EKİM AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Kasım 2013 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ...3

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2017 MART AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Nisan 2017 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GENEL...

Detaylı

agrin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A

agrin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Mart 2013-17 Haziran 2013) Haziran 2013-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar-Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, Muş-Hasköy-Değirmendere,

Detaylı

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu 1. MNHRP kapsamında Mikrohavza Planlamasına 2014 Yılı Ekim Ayında başlanan Elazığ Kovancılar ve Muş Yaygın Mikrohavza Planlarının İlk taslak değerlendirme toplantısı

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Eylül Aralık 2014) Ocak 2015-Ankara.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Eylül Aralık 2014) Ocak 2015-Ankara. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Eylül 2014-17 Aralık 2014) Ocak 2015-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Yönetici Özeti 3 3. Dönem İçerisinde

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2014 OCAK AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Şubat 2014 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ...3

Detaylı

agrin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A

agrin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Mart 2014-17 Haziran 2014) Temmuz 2014-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2017 NİSAN AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Mayıs 2017 Ankara İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

agrin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A

agrin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Aralık 2012-17 Mart 2013) Mart 2013-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2017 ŞUBAT AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Mart 2017 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GENEL...

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2016 ARALIK AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Ocak 2016 Ankara İÇİNDEKİLER

Detaylı

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ ORMANCILIK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ Kırgızistan Cumhuriyeti Çevre Koruma ve Ormancılık Devlet Ajansı Key words: Kırgızistan Orman Kadastro, Kırgızistan Orman CBS SUMMARY

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2015 HAZİRAN AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Temmuz 2015 Ankara İÇİNDEKİLER

Detaylı

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 215 TUB Çalışma Raporu 1. Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü Büyükdere Mikrohavzasında 5,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için 28. TL ve Sipini Mikrohavzasında 24,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için

Detaylı

MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Büyükçay Mikrohavzası nda Sarıkamış Köy Tüzel Kişiliği ne ait ceviz türleriyle yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma sahası sulama havuzu ve damla sulama sistemi

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Eylül-17 Aralık 2012) (Proje Yönetim Birimine Destek ve Çığdan Korunma, S-1A) Aralık

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Dr. Hayati Taştan Türksat Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Konular: q Yüklenicinin Yükümlülükleri

Detaylı

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden

2014 yılı Durumu Neden 2015 yılı Durumu Neden 1.KURUMSALLAŞMA DÖNGÜSÜNÜN HIZLANDIRILMASI 1.1. Akreditasyon, Yönetim Sistemlerinin revize edilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulması 1.1.1. Yönetim sistemi konusunda danışmanlık hizmeti alınması

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI CBS ÇALIġMALARI mızda, son iki yıl içerisinde coğrafi bilgi sistemi çalışmaların büyük mesafe kat edilmiştir. Bilgi İşlem Dairemiz bünyesinde bir Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube

Detaylı

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU

2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU Mart 2013 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Ajansımız, 2011 Yılı Çalışma Programı

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ AĞUTOS AYI ÇALIġMA RAPORU

T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ AĞUTOS AYI ÇALIġMA RAPORU T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ AĞUSTOS AYI ÇALIġMA RAPORU (PROJE YÖNETĠM VE UYGULAMA BĠRĠMĠNE (PYUB) DESTEK: S-1B ) Eylül 2012 Ankara

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ KAYITLI KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ KAYITLI KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ KAYITLI KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI Sosyal Güvenlik Kurumu nun yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortaklaşa finanse ettiği Evde Çocuk Bakım Hizmetleri

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012

KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 KÖYDES PROJESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ TEMMUZ-2012 1 SUNUM PLANI KÖYDES Projesi Genel Bilgi KÖYDES Projesi Sayısal Haritaların (Altlık Verilerin) Oluşturulması) KÖYDES Projesi CBS Çalışmaları KÖYDES

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

Pestisit Yürütme Kurulu (PSC, Pesticide Steering Committee) TOPLANTISI (EFSA Katılım- Öncesi Program)

Pestisit Yürütme Kurulu (PSC, Pesticide Steering Committee) TOPLANTISI (EFSA Katılım- Öncesi Program) Pestisit Yürütme Kurulu (PSC, Pesticide Steering Committee) TOPLANTISI (EFSA Katılım- Öncesi Program) 11-12 Haziran 2013 Parma-İTALYA Dr.Pelin AKSU Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 25.12.2013

Detaylı

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir. TÜBİTAK POPÜLER BİLİM YAYINLARI MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Popüler Bilim Yayınları Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Danışman Alınacaktır

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Danışman Alınacaktır Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Danışman Alınacaktır 09 Şub 2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi

Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Seyhan Havzası Küresel İklim Değişikliği Etkileri İzlenmesi Sistemi WEB Tabanlı CBS Projesi Kurum Adı : Adana Valiliği Proje Durumu : Tamamlandı. Uygulama adresleri: http://iklimcbs.cevreorman.gov.tr/

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

TTO Görev Tanımları. İçindekiler 1. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEŞKİLAT YAPISI GÖREV TANIMLARI VE GEREKLİ NİTELİKLER... 3

TTO Görev Tanımları. İçindekiler 1. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEŞKİLAT YAPISI GÖREV TANIMLARI VE GEREKLİ NİTELİKLER... 3 STRATEJİK PLAN 2012- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ GÖREV TANIMLARI Temmuz 2016 İçindekiler 1. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEŞKİLAT YAPISI... 2 2. GÖREV TANIMLARI VE GEREKLİ NİTELİKLER...

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR Sosyal Güvenlik Kurumu nun yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortaklaşa finanse ettiği Evde Çocuk Bakım Hizmetleri

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2017-2021 Stratejik Planı Hazırlık Programı Bugün göç herkesi ve her yapıyı ilgilendiren bir süreçtir. Göçmen nüfusu da, son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler in verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

MNHRP Ekim TUB Çalışma Raporu

MNHRP Ekim TUB Çalışma Raporu MNHRP Ekim- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar-Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, Muş-Hasköy-Değirmendere,

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı