TÜRKÇESĐ VARKEN... çet : söyleşi, gevezelik çeync : akça alım-satımı çini : sırlıtaş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇESĐ VARKEN... çet : söyleşi, gevezelik çeync : akça alım-satımı çini : sırlıtaş"

Transkript

1 : özel a abes : anlamsız abluka : kuşatma abone : sürdürümcü absürt : saçma, usdışı aceleci : evecen acz : güçsüzlük, düşkü adabı muaşeret : görgü kuralları adalet : tüze adaptasyon : uyarlama adapte olmak : uyum sağlamak adaptör : bağdaştırıcı addetme : sayma, sayılma adet : sayı âdet : görenek, alışkı adeta : nerdeyse adil : haktanır adilane : hakça adli kuvvet : yargı gücü adres: bulunak afiş : ası aforizma : özlüsöz agnostik : bilinemezci agreman : uygunluk ahenk : uyum ahize : almaç ahkâm : emir, buyruk ahlak : aktöre ahşap : tahta aidat : ödenti akamet : başarısızlık akıl : us akim : sonuçsuz akit : bağıt aklıselim : sağduyu akreditasyon : denklik akredite : yetkinleştirilmiş akrostiş : adlama aksan : vurgu aksesuar : donatımlık aksiyon : eylem, edim, devini aktivasyon : etkinleştirme aktivite : etkinlik aktüel : güncel akustik / aksiseda : yankılanım alaka : ilinti alakart : seçmeli yemek alaturka : doğuluca alegori : değişmece, örnekçe alelade : görülegelen alelekser : sıklıkla alev : yalaz aleyhtar : karşıt görüşlü, karşıcıl aleyhte söyleme : dil uzatma alfabe : abece alliterasyon : sesyinelemesi almanak : yıllık alternetif : seçenek ama / fakat : ancak amatör : özengen ambargo : engelti, engelleyim ambians : hava, çevre amblem : belirtke, simge ameli : işevuruk amme : kamu amnezi : bellek yitimi amortisman : aşınmalık ampermetre : akımölçer ampirik : deneysel, görgül ampirizm : deneycilik anahtar : açkı analiz : çözümleme anane : gelenek anarşi : başsızlık, kargaşa anatomi : gövdebilim andante : yarıyavaş anekdot : öykücük, öykümce angaje olmak : bağlantı yapmak angarya : yüklenti animasyon : canlandırma, öykünleme anket : sormaca anomali : aykırılık anonim : ortaklaşa anons : duyuru anormal : olağandışı ansiklopedi : bilgilik antant : anlaşma antet : başlık antik : eskil antipati : sevimsizlik, iticilik antitez : karşısav antoloji : seçki, dermece antrepo : arakoruncak antrparantez : ayraç içinde, söz arası apolet : omuzluk aranje etmek : uyarlamak arboretum : canlı ağaç müzesi ardiye : yığımlık areometre :yoğunlukölçer argüman : tanıt, kanıt arife : öngün aristokrasi : soylular yönetimi aritmetik : sayıbilgisi arkaik : eskisel arkeoloji : kazıbilim arma : ongun armada : donanma

2 armağan: ödül armatür : donatı armoni : uyum aroma : hoş koku arşiv : belgelik arz : sunu; yeryüzü asgari : en az asgari müşterek : altbileşen asi : başkaldıran asimetrik : bakışımsız asimile : benzeştirme, özümleme asparagas : uydurma aspiratör : koku çeker astronomi : gökbilim astronomik : abartık aşağılık kompleksi : altsanma aşikâr : apaçık aşina : bildik, tanıdık aşk : sevi âşık : tutkun âtıl : boş durur, işsiz ateizm : tanrıtanımazlık atölye / şantiye : işlik avans : önödeme avantaj : üstünlük, çıkar avukat : savunman ayin : tapım aykırı : yadırgı düşmek aynı : tıpkısı, özdeş azami : en çok azap : ezinç B badire : sıkıntı, darboğaz bagaj : yolcu yükü bahane : nedenleme bahar : ilkyaz bahis mevzuu : söz konusu bahsetme : sözetme bakiye : geri kalan balistik : atış bilgisi bandrol : denetim pulu, vergilendi banyo / hamam : yunak bariyer : yol korumalığı, engel bariz : belirgin barkot : çizgi im barometre : basınçölçer basiret : öngörü, seziş baypas : damar aktarma bazen : arasıra, kimileyin bazı : kimi bedbin : karamsar beddua : ilenç beddua etme : ilenme bedeni : tensel bedhah : kötücül bekap : yedekleme bekgraunt : arka alan bend : yasa altmaddesi beraat : aklanma berabere : başabaş beste : ezgi beyan : bildirim beyanat : demeç beyit : ikili bibliyografya : kaynakça biblo : süslük bienal : yılaşırı bilakis : tersine bilanço : dengelem bilbord : duyuru tahtası bilhassa : hele binaenaleyh: bu yüzden biyografi : yaşamöyküsü, özgeçmiş biyoloji : doğabilim, dirimbilim bizzat : özkendisi blöf : ürkütüm, ürkütmece bonkör : eliaçık bono : ödencek bonservis : iyi çalıştı belgesi botanik : bitkibilim branç : kuşluk yemeği branş : dal, kol, bölüm brifing : özetlem, bilgilendirme brülör : yakmaç brüt : kesintisiz burjuva : kentsoylu budunsal : etnik burs : öğrenmelik C cadde : anayol cahil : bilisiz, okumamış caiz : olabilir, uygun camekân : sergilik cari : yürürlükte catering : yemek hizmeti cazibe : albeni cebren : güç kullanarak cefa : üzgü cehennem : tamu celal : büyüklük; kızgınlık celp : getirtme, çağırma celse : oturum cemaat : dinsel topluluk cemiyet : toplum; kurum, dernek cenah : kanat, yan, yön cendere : baskı cengâver : savaşcı

3 cenin : dölüt, döl cenk : savaş center : merkez cenup : güney cephe : önyüz; savaş bölgesi cereyan : akım, akıntı cerrah : yarman cesaret : yüreklilik cesur : gözüpek, yürekli cet : ata cetvel : çizelge cevap : yanıt cevaz verme : uygun görme cevher : öz; değerli taş cevval : kıpırdak, devingen cezaevi : tutukevi cazibeli : alımlı, albenili cezbetme : çekme, etkileme cezir : çekilme cidar : çeper cidden : gerçekten ciddi : ağırbaşlı; gerçek ciddiye alma : gerçek sanma, inanma cihan : evren cihat : savaşma cihaz : aygıt cihet : yan, yön cilt : deri cimri : elisıkı cinas : sesteşlik, eşseslik, ündeş cinayet : öldürüm, öldürü cinnet : çılgınlık cins : eşey; soy; çeşit ciro : çevirim, aktarım civar : yöre, dolay, çevre cömert : eliaçık cümle : tümce; tüm cüretkâr : atak, kendini bilmez cürmü meşhut : suçüstü cürüm : suç cüzi : az Ç çare : çözge, umar çaresiz : umarsız, onulmaz çek : ödene çek etmek : yoklamak, denetimlemek çekup : sağlık yoklaması, tümtanı çekout : çıkış işlemi çember : döngü çerçeve : kapsamca çeşni : tadım çet : söyleşi, gevezelik çeync : akça alım-satımı çini : sırlıtaş D dahi : bile dahili nizamname : içtüzük dâhi : üstüninsan daima : sürekli, sürgit dair : değgin, ilişkin dalalet : sapınç, sapkınlık damping : düşürüm darp : çarpma, vurma darülaceze : düşkünlerevi davet : çağrı davetiye : çağrılık dedektif : izlemci dedektör : bulucu aygıt dedüksiyon : tümdengelim defa : kez defakto : edimsel, eylemsel defans : savunma defetme : savma, savuşturma defile : giyim gösterisi define : gömü deforme : değişme, bozulma dehşet : yılgı dejenere : yozlaşma, çığrından çıkma deklerasyon : bildirim deklere : açıklama, bildirme dekont : akça belgesi dekor : bezem delil : kılavuz; kanıt demagog : söz ebesi demagoji : halkavcılığı demarke : sıyrılma demografi : nüfusbilim demostrasyon : gösteri depar : çıkış departman : bölüm deplasman : dışsaha; değiştirmece depo : koruncak depozito : önödenti, ilkakça, önödence derest : yakalama derman : güç, dinçlik; umar ders : öğrence dert : tasa, kaygı deruhte etme : yüklenme deşifre : gizi çözülmüş despot / diktatör : buyurgan destan : koçaklama detay : ayrıntı deterjan : arıtıcı

4 determinizm : gerekircilik detone : aykırı düşme deva : umar devalüasyon : değer düşürümü devamı : süreği devriye : gezge dezavantaj : yarar yitirimi; elverişsizlik dezenformasyon : yanıltıcı bilgi diaspora : kopuntu didaktik : öğretici diğer : öteki, başka, öbürü dijital : sayısal dikkat : özeni, özen diksiyon : söyleyiş biçimi, demece, söylem dikte : yazdırım dinamik : devingen, devimsel dinamizm : çalışma gücü dinamo : güç kaynağı direkt : dolaysız direktif : buyruk direktör : yönetici disimilasyon : benzeşmezlik disiplin : düzenbağı, düzence diskalifiye : yarışdışı dispanser: sağlıkevi distilasyon : damıtma distribütör : dağıtımcı diyagram : çizenek, çizge diyalektik : eytişim, eytişimsel diyalog : söyleşme, söyleşim diyapazon : tınlaç diyatermik : ısıgeçirgen diyet : besidüzen, besibilim; karşılık dizayn : tasarım, tasarçizim dogma : inak, önyargı doktor : sağın doktrin : öğreti doküman : belge dominant : baskın, başat done : veri, belge doping : uyarıcı, güç katımı dram : üzgü, üzünç dramatik : üzgüsel drenaj : akaçlama dua : yakarma, yakarış duayen : deneyimli, yaşlı öncü dublaj : seslendirme dublör : benzer, yedek oyuncu; seslendiren dünya : acun dürbün : uzakgörür, bakaç düstur : ilke, genel kural düşman : yağı E ebat : boyut ebedi : sonsuz, ölümsüz ebediyet : ölmezlik ebediyen : sonsuza değin ebeveyn : ana baba edat : ilgeç edebiyat : yazın editör : yayımcı efekt : ses sandırma efkâr : tasa, kaygı efkârı umumiye : kamuoyu efor : özgüç, çaba efsane : söylence egzersiz : alıştırma ehemmiyet : önem ekol : çığır ekoloji : çevrebilim ekonomi : tutumbilim, varlıkbilim ekspertiz : bilirkişi ekstre : hesap özeti ekstrem : aşırı, uç elbet : eninde sonunda elit : seçkin elzem : gerekli elektronik posta, ileti emare : iz emir : buyruk empati: duygudaşlık emperyalist : yayılmacı, sömürgeci empoze etme : dayatma emrivaki : oldu bitti endeks : dizin endeskopi : içgörür endişe / gam : tasa enstantane : anlık görüntü entegre : bütüncül entelektüel : aydın enteresan : ilginç entrika : düzence, dolantı envanter : döküm, sayım epigrafi : yazıtbilim epik : yiğitsel erkondişın: ısıdengeler ergonomik : işe uygun erotik : sevisel erozyon : aşınma, toprak yitimi esaret : boyunduruk, tutsaklık esasen : doğrusu eser : yapıt, yaratı esir : tutsak eskiz : taslak eskort : koruma aracı esrar : gizem

5 estetik : güzelduyu eşantiyon : örneklik eşkâl : biçim, görünüş etik : törel etiket : ederce etimoloji : sözcükbilim etnik : budunsal etüt : ön çalışma evvela : ilkönce evvelce : önceleri evveliyat : öncesi ezeli : bitimsiz, öncesiz F fabl : öykünce fahri : karşılıksız fahiş : ölçüdışı faiz : ürem fakat : yalnız, ancak fakir : yoksul faktör : etken fanatik : bağnaz fani : kalımsız, ölümlü fantastik : düşsü fantezi : düşlem, düşsü faks : belgegeçer faraza : sözgelimi faraziye : varsayım fark etmek : ayrımsamak farkına varılma : ayrımsanma farzetme : varsayma faul : kuraldışı fasılasız : biteviye fasikül : bölüntü fasit daire : kısırdöngü fatura : satınca fauna : hayvan varlığı fayans : sırlıtaş fazilet : erdem feda : gözden çıkarma fedakâr : esirgemez, özverili fedakârlık : özveri federasyon : üstbirlik fenomen : görüngü feragat : elçekme, özgeçi, vazgeçme feraset : ince görüş, seziş feribot : taşıt gemisi fesat : bozut fest-fud : ivedi yemek fetiş / put : tapıncak fezleke : sorgu özeti fıkra : bölümcük; öykücük fırka : tümen fidye : kurtulmalık fihrist : dizin fiil : edim, eylem, yüklem fikir : düşün, düşünü fikri sabit : saplantı fiks menü : tek liste fikşın : kurgu filhakika : gerçi, gerçekten filoloji : dilbilim final : bitiş, bitim, sonlama finanse etmek : akçalamak finiş: varış firari : kaçak, kaçkın fire : eksinti fiş : girgi fiyat : eder fizibilite : uygulanabilirlik flaş : gözalıcı flashdisk : çubuk bellek flora : bitki varlığı flu : bulanık fobi : korku, kuruntu, yılgı folklor : halkbilim, halkoyunu fonksiyon : işlev fonoloji : sesbilim fonotik : sesçil formalite : gerekli işlem formasyon : biçimlenme eğitimi formel : biçimsel forum : toplu tartışma fosil : taşıl fotokopi : izçekim, tıpkıçekim fotometre : ışıkölçer fragman : tanıtı frapan : göze çarpan fraksiyon : bölüngü fren : durduraç fuaye : dinlenmelik fultaym : tümgün fundamentalist : köktendinci fütürizm : gelecekçilik G gabin : alışverişte aldatan gafil : aymaz gaflet : dalgı, aymazlık gaile : sıkıntı, kaygı gaip : kayıp, yok olmuş gala : ilk / öngösterim galat : büyük yanlış galaksi : gökada galebe : yengi, üstünlük galeri : sergievi galeyan : coşma, kaynama

6 galiba : belki galibiyet : yengi galiz : kaba gam : tasa, kaygı garaj : taşıtlık garanti / teminat : güvence garaz : gizli düşmanlık gardırop : giysilik garnitür : yanlık, bezenti gasp : kapma, zorla alma gaye : erek gayrimenkul : taşınmazmal gayri iradi : istem dışı gayri safi hasılat : tümgelir genetik : kalıtımsal, soyaçekim genotip : soyyapı geometri : uzambilim gıpta : imrenme, imrenti gıyab : yokluk, yitiklik girdap : burgaç global : küresel, bütünsel grafik : çizge grafoloji : yazıbilim grev : işbırakımı gril : ızgara grup : öbek, küme gurbet : yadel gurbetçi : elgin gurme : tatbilir gurur : övünç güruh : sürü güya : sanki, sözde güz : sonbahar güzergâh : geçek H haber : duyum, duyut haberleşme : iletişim halaskâr : kurtarıcı halbuki : oysa hâkim : yargıç; egemen hakîm : bilge hâlâ : şimdiye dek hacir : kısıt hacim : oylum haciz : elkoyma hafıza : bellek halef : ardıl, yerine geçen halüsinasyon : varsanı, sanrı hami : gözeten handikap : engel hanedan : soy harekât : eylemce hareket : devinim harf : yazaç, imce harika : olağanüstü hars : ekin haset : kıskançlık hassas : duyarlı hastalık : sayrılık haşmet : görkem hata : yanlış, yanılgı hatıra : anı, andaç hatırlama : anımsama hatırşinas : gönül alıcı, saygılı hatip : söylevci hatta : üstelik, bile, dahası, öyle ki havale etmek : göçermek havali : yöre, çevre havsala : kavrama yetisi hayâsız : yüzsüz, utanmaz hayal : düş, sanı hayali : imgesel, düşsel hayat : yaşam, dirim hayati : yaşamsal hayıflanma : acınma, yerinme hayran : tutkun hayret : şaşkı hazan : güz hazım : sindirme hazin : dokunaklı, acıklı hazine : gömü hece : seslem hedef : erek, amaç hekim : sağın hem de : üstelik hemcins : türdeş hemen : duraksamadan hemfikir : oydaş, düşündeş hemşehri : ildeş hemzemin : düzeydeş hentbol : eltopu henüz : ancak, şimdiye dek herze : boşsöz heterojen : ayrışık heves : özenti heyelan : toprak kayması, göçü heykel : yontu hezeyan : saçmasapan hezimet : bozgun hırs : doymazlık hiciv : yergi, taşlama hidrografi : subilgisi hidroloji : subilimi hijyenik : sağlıksal hikâye : öykü hile : aldatı himaye: gözetim hipotez : varsayım hisse : pay

7 hissedar : paydaş, bölüşümcü hissi : duygusal hissi kablel vuku : önsezi histoloji : dokubilim hitap : seslenme hiyerarşi : sıralanım, sıradüzen hiyeroglif : resimyazı hizip : bölek hobi : düşkü homojen : bağdaşık, türdeş hoparlör : sesyayar hukşat : çengel atış hukuk : tüze hulasa : kısaca, özetle hulusi kalp : içtenlik hummalı : yoğun hunhar : kan dökücü hurafe : boşinan huy : alışkı huzur : erinç, dirlik hücre : göze hükmi şahıs : tüzelkişi hümanist : insancıl hüner : beceri hür : özgür hüsran : düşyıkımı hüzün : üzgü I ırk : anasoy ırkıyat : budunbilim ırkçılık : soyculuk iskonto : indirim ıslah : düzeltme ıslahat : düzeltmeler ıslahevi : eğitme yurdu ısrar : üsteleme ıtır : güzel koku Đ iade : geri gönderme ibadet / ayin : tapınma, tapım ibare : sözce, deyiş ibra : aklanma ibret : öğrenek icat : buluş, türeti icmal : genel toplam icra : edim içtima : toplanma, kavuşum idame : sürdürme idareyi maslahat : geçiştirme iddia : sav iddianame : savca ide : düşünü idefiks : saplantı identik : özdeş ideoloji : öğreti, düşüngü idman : alıştırma idol : tapınca idrak : algılama, alımlama ifade : anlatım, anlatış, söylem iflas : tükenme, batkı iftihar : övünç, kıvanç iftira : kara çalma ihale : eksiltme ihata : kavrama, kuşatma ihbarname : bildirim ihlal : çiğnem ihmal : savsaklama ihracat : dışsatım ihsas : sezdirme ihtar : uyarı ihtilaf : anlaşmazlık ihtimal : olasılık ihtiram : saygı ihtiras : tutku ihtiraslı : gözüdoymaz ihtiva : içerme ihtiyaç : gereksinim ikametgâh : yerleşim yeri ikametgâh ilmühaberi : oturma belgesi ikaz : uyarı ikna : inandırma ikon : simge ikraz : borç iktibas : aşırtı, alıntı iktisap : edinim iktisat : tutumbilim ilahiyat : tanrıbilim ilam : yargı bildirisi ilan : duyuru ilelebet : sürgit ilham : esin, esinlenme ilkbahar : ilkyaz illegal : yasadışı illüzyon : yanılsama illüzyonist : gözbağcı ilmühaber : durum belgesi iltica : sığınma iltimas : kayırma im : işaret ima : anıştırma, dokundurma imaj : imge imalı : üstü örtülü imkân : olanak imla : yazım imtihan : sınav imtina : kaçınma imtiyaz : ayrıcalık

8 import : dışalım inat : direnim inatçı : direngen indeks : dizin individüalist : bireyci inisiyatif : öngüdü, üstünlük, öncelik inkâr : yadsıma, yoksama inkılap : devrim insicam : bağdaşık, tutarlık insiyak : içgüdü insiyaki : istemdışı, içgüdüsel insiyatif : öncecilik, üstünlük integral : tümlev internet : bilgisunar interaktif : etkileşimsel intiba : izlenim intibak : uyum, uyum sağlama intihal : aşıntı, aşırma intihap : seçim, seçme intihar : özkıyım intikal : kavrama intikam : öç inziva : yalnızlık ipotek : tutu iptidai : ilkel irade : istenç irfan : bilme, uzsezi ironi : alaysama, alaysılama irrasyonel : usdışı irsaliye : gönderme belgesi irsi : kalıtsal irsiyet : soyaçekim, kalıtım irtibat : bağlantı irtica : gericilik irticalen : doğaçtan irtifa : yükselti irtisam : izdüşüm isabet : yerindelik iskonto : indirim ispat : tanıt, tanıtlama israf : savurganlık istatistik : sayılama, sayımsal istiap : sığdırma, dolunca istidat : yetenek istif : düzgün yığın istifa : çekilme istihdam : işlendirme istihsal : üretim istikbal : gelecek istiklal : bağımsızlık istikrar : sürerge, durulma istirdat : geri alma istismar : sömürme istisna : ayrınca istisnai : ayrıksı, kuraldışı istişare : danışma işaret : im, imlem, iz, belirti işkence : kıyınç, yıldırı itaatsiz : sözdinlemez itfaiye : söndürücü ithaf : sunu ithalat : dışalım itham : suçlama itibar : saygınlık itidal : soğukkanlılık itikat / iman : inanç itilaf : uyuşmazlık itina / ihtimam : özen itiraz : karşıdurma itiraz-ı kayt : çekince ittifak : bağlaşma ivecen : aceleci izafi : bağıl, göreli, görece izaleişüyu : ortaklığı bozma izdiham : insan yığılması izobar : eşbası izohips : eşyükselti izolasyon : yalıtım izolebant : yalıtım sargısı izoterm : eşsıcak izzetinefis : özsaygı, onur J jakoben : tepeden inmeci jenerasyon : soy, kuşak jenerik : tanıtımlık jenosit : soykırım jeoloji : yerbilim jeomorfolog : yüzeybilimci jeotermal : yerısıl jet-ski : su kızağı jogging : koşu jübile : kutlama töreni jüpon : içetek jüri : seçici kurul K kaadir :gücüyeter kaale almak : önem vermek kabil : olabilir kabiliyet / istidat : yetenek kabir : gömüt kablelvuku : olmadan önce kabotaj : deniz işletmesi kâbus : karabasan kadar : değin, dek, ölçüde kadastro : yeryazım kadavra : ölük kader, baht : alınyazgısı kadim : eski, çoktanki

9 kadir : değer kadirşinas : değerbilir kadük : geçerliliği kalmamış kâfi : yeterli kafiye : uyak kahır : üzüntü, ezginlik kâhin : bilici kaide : kural, taban kaim olma : yerine geçme kâinat : evren, acun kalbi : içten kale : kurgan kale almak : önem vermek kalibrasyon : ölçümleme kalibre : çapölçer kalifikasyon : niteliklilik kaligrafi : yazı biçimi kalite : nitelik kalori : ısın kalorifer : ısıveren, ısıtaç kalorimetre : ısıölçer kalp : yürek, gönül kambiyo : değiştirim kameriye : çardak kamp : dinlenek kampüs : yerleşke kamufle : alalama kanaat : kanı kanalizasyon : pis su yolu kantitatif : nicel kaparo : önakça, güvenmelik kapasite : sığa kapital : anamal kapitülasyon : ayrıcalık kapris : özenç kâr : artınç karakter : ıra, özyapı karakteristik : özgül, belirtici kargo : yük karine : ipucu kariyer : uzmanlaşma karizma : büyüleyim karizmatik : büyüleyici kartvizit / jenerik : tanıtmalık kasıt : amaç, erek kasko : güvencelik kâşif : bulam kaatil : öldüren katil : öldürme kâtip : yazman katalog : dizit katliam : toplu öldürüm, kırım katot : eksi uç kavim : budun, ulus kavis : yay, eğmeç kayıp / zayi : yitik kefalet : yükümleme kefil : yükümcü kelime : sözcük kemer : belbağı kesafet : yoğunluk, koyuluk keşişleme : akçayel keşke : ne olurdu keşmekeş : karışıklık ketum : ağzısıkı keyif : tat, sevini keza : yine, öyle kırtasiye : yazı gereçleri kısas : dişediş kıssa : öğütlük, öğütçe kıstas / kriter : ölçüt kıta : anakara kıyafet : giysi kıyaslama : örnekseme kıymet hükmü : değer yargısı kibir : büyüklenme kifayet : yeterlik kinaye : değinmece, dokundurma kinetik : devimsi kisve : giyim, kılık kitabe : yazıt kitap : okunca, betik klan : sop klas : bölüt klima : ısıdüzenleyici klişe : kalıplaşmış koçaklama : destan kodifikasyon : düzenleme kokteyl : içkili toplantı kolaj : kesyap kolektif : işbirlikli kolektör : toplaç kolokyum : bilimsel toplantı kolonlama : özdeşleme komandit : karma sorumlu kombine : birleşik komedi : güldürü komisyon : yüzdelik, yarkurul komite : kurul kompetitif : yarışımcı kompleks : karmaşık komplike : karmaşık, dolaşık komplo : gizdüzen kompozitör : besteci komprador : işbirlikçi kompütür : bilgisayar komünikasyon : iletişim kondisyon : erk kondüsyon : tümdurum konfigürasyon : yapılandırma

10 konfirmasyon : doğrulama konfor : gönence konformist : uyguncu, uyarcı kongre : kurultay konjoktivite : göz yangısı konjonktür : topludurum konkardato : batış anlaşması konkur : yarışma konsantrasyon : yoğunlaşma konsept : kavram konsensüs : uzlaşım, anlaşım konser : dinleti konserve : saklanca konsalidasyon : pekiştirme konsorsiyum : uluslararası ortaklık konstrüksiyon : yapım, yapı konsültasyon : görüş alışverişi konşimento : alındı belgesi kontenjan : saptanca konteyner : kutuyük kontra : karşı, aykırı kontrast : karşıtlık kontrat : sözleşme kontrolör : denetçi konvansiyon : anlaşma konvektör : ısıyayar konvertibilite : çevirgenlik koordinasyon : eşgüdüm koprodüksiyon : ortak yapım kopya : eşlem korelasyon : bağlılaşım, ilgileşim koridor : geçenek korse : sargaç kortej : tören alayı kostüm : giysi kota : üleşi kotasyon : değer belirleme kotlamak : imlemek kotra : yelkenli kozmoloji : evrenbilim kozmonot : uzayadamı kozmopolit : evrendeş kozmoz : evren kör : görmez kötü talih : karayazı kramp : kasınç, kasılma kravat : boyunbağı kreasyon : yaratı kredi : ödenç, güven kredibilite : güvenilirlik krematoryum : yakmalık kriminoloji : suçbilim kripto : imli yazı, gizli yazı kriter : kıstas, ölçüt kritik : eleştiri, sorul kriz : bunalım kroke : esrik kroki : taslak kromozom : soyaktaran kronik : süreğen kronoloji : süredizin kronometre : süreölçer kros : kır koşusu kurs : alışım kursiyer : alışman kuruntu : işgil küfür : sövgü kült : tapınç kültür : ekin kümülatif : katlanmış, yığışımlı küstah : kendini bilmez kütüphane : okuncalık L laboratuar : deneylik labtop : dizüstü bilgisayar laf / lakırdı : söz lafügüzaf : boşsözler lahit : gömüt lakayt : ilgisiz lakin : ama, şu var ki lalettayin : gelişigüzel latife : şaka lavabo : elyunağı layık : yakışan, yaraşık lazım : gerek, gerekli leasing : kiralama lebiderya : deniz kıyısı legal : yasal lehine : yararına leksikoloji : sözlükbilim lenguistik : dilbilim levazım : gereçler levha : tanıtaç lezzet : tat link : bağlantı, ilişim lirizm : içsellik lisan : dil lisans : yetki belgesi liste : dizelge literatür : yazınca litografya : taşbasması litosfer : taşküre liva : tugay, sancak liyakat : yararlık, yaraşırlık liyezon : ulama lizing : kiralama lobi : beklenek lodos : karayel

11 logo : simgeyazı, belirtke lojistik : donanım lojman : görevli konutu lokanta : aşevi lokavt : işkapatımı lüzum : gereksinim M macera : serüven maddi : özdeksel mafsal : eklem, oynakyeri mağdur : kıygın mağlubiyet : yenilgi mağrur : kendini beğenmiş mahcur : kısıtlı mahkeme : yargılık mahkûm : yargın, yargılı mahpus / mahbus : tutuklanmış mahreç : çıkış yeri, çıkak mahrum : yoksun mahsuben : yerine sayarak mahsul : ürün mahsus / has : özgü mahzur : sakınca, engel makam / mevki : orun makanizma : düzenek makara : sarımlık makber : gömüt makbuz : alındı maksat : amaç, erek maksimum : doruk, en üst, son sınır maktul : öldürülen makul : anlayışlı, usa uygun makûs : uğursuz mali : akçalı malik : iye maliyet : eder malum : bilinen malzeme : gereç mamafih : yine de, böyle iken mamur : bayındır mana : anlam manej : at eğitim yeri manevi : tinsel, içsel maneviyat : yürekgücü mani : engel manifesto : bildiri manipülasyon : güdümleme manivela : kaldıraç manometre : basıölçer mansiyon : övgüdeğerlik manşet : üst başlık, kolluk mantık : sözge maraz : sayrılık maraton : en uzun koşu marifet : beceri marjinal : sıradışı, uçta marka : belik market : satım yeri marketing : pazarlama marmelat : ezme maruz bırakmak : uğratmak maruzat : sunuş, diyecek masaj : ovma mask : yüzkalıbı maske : örteç maskot : uğurluk masör : ovucu masraf : gider mastar : eylemlik masum : suçsuz masun : dokunulmaz, korunmuş mat : donuk matbaa : basımevi matbu : basılı matbuat : basın matem : yas matematik : sayıbilim materyal : gereç materyalist : özdekçi matine : gündüzlük matkap : delgi matuf : yöneltilmiş mayo : denizlik mazbata : tutanak mazbut : derli toplu mazeret : engel, engellik mazhar : erişmiş, erişen mazi : geçmiş mazlum : uysal meal : anlam, kavram mecaz : değişmece mecazı mürsel : doğal değişmece mecbur : yükümlü meccani : karşılıksız mecnun : tutkun, çılgın mecra : akak, yatak meczup : sapık meçhul : bilinmeyen, belirsiz med : çekme medar : dayanak, dönence medar olmak : yardımı olmak medarı iftihar : övünce medarı maişet : geçim aracı meddah : övücü meddücezir : gelgit medeni : uygar medet : yardım medfun : gömülü

12 meditasyon : derin düşünme, dalınç medya : iletişim araçları medyun : borçlu mefharet : övünç, kıvanç mefhum : kavram mefkure : ülkü mefluç : kötürüm mefruşat : döşemelikler meftun : vurgun, tutkun megaloman : büyüklük delisi megapol : devkent meğer : oysa mehil : önel mekân : uzam mekanik : devinimbilim mektup : betik melal : usanç melankoli : karakaygı melek : gökçe meleke : yeti, yatkınlık melez : katışık melodi : ezgi melul : usanmış, bezgin memnu : yasak memnun : sevinçli memur : işyar memorandum : diplomatik nota memori : bellek memur : işyar men : yasaklama, önleme mendirek : dalgakıran menfez : ağız menfi : olumsuz menfur : iğrenç mengene : sıkmaç menkıbe : öykü, övmece menkul : taşınır mensubiyet : ilinti, ilgililik mensur : düzyazı menşe : köken menzil : konaklama yeri, erim mera : otlak meram : istek, erek merasim : tören merhale : aşama merhamet : acıma mer i : yürürlükte olan meridyen : boylam mersiye : ağıt mesafe : uzaklık mesai : çalışma mesaj : ileti, söylem mesela : örneğin, sözgelimi mesele : sorun mesire : gezinti yeri mesken : konut meslek : uğraşdalı, geçimyolu mesnet : dayanak mest : esrik mesul : sorumlu meşgale : uğraş meşgul : dalgın, uğraşan meşguliyet : uğraşı meşhur : ünlü meşru : yasaya uygun meşrubat : içecekler meşum : uğursuz meşveret : danışma met, med : kabarma metafizik : doğaötesi metafor : eğretileme metamorfoz : başkalaşma metanet : dayanca metcezir : gelgit meteor : göktaşı methiye : övgü, güzelleme metodoloji : yöntembilim metro : yeraltı ulaşımı metrukât : bırakıt mevcudiyet : varlık, varoluş mevduat : yatırım mevhum : sanal; kavram mevki : yer, konum mevkuf : tutuk, tutuklu mevsim : sürem mevta : ölüler mevzu : konu, bağlam mevzuat : kurallar mevzubahis : söz konusu mey : içki meyus : umutsuz mezalim : kıyımlar mezar : gömüt, sin mezat : açık artırma mezbaha : kesim yeri mezbele : çöplük mezbur / mezkûr : adıgeçen meziyet : üstünlük niteliği mezra : tarla mezun : bitirmiş, yetkili miat : kullanma süresi mısra : dize mihenk : denektaşı mihman : konuk mihnet : sıkıntı mihrak: odak mikrofon : sesalır mikser : çırpıcı mikyas : ölçek milenyum : binyıl

13 militarizim : orduculuk millet : ulus milletvekili : saylav milli : ulusal mimik : kımıltı minimum : en düşük, altsınır minnet : iyilik borcu miralay : albay miras : kalıt misafir : konuk misak : sözleşme, antlaşma misal : örnek, sözgeliş mistik : gizemci misyon : özgörev, amaç mitoloji : söylencebilim mizaç : özyapı mizah : gülmece, alaysılama mizahi : alaycı mizansen : oyun düzeni moda : izlenti modem : çevirge modern : çağcıl modülasyon : geçiş, değişme mola : dinlenim monarşi : tekerklik monitör : görüntülük monogami : tekeşlilik monolog : tekli konuşma monoteizm : tektanrıcılık monoton / yeknesak : tekdüze montaj : kurma, kurgu moral : yürek gücü, içgücü moratoryum : borç erteleme morfoloji : biçimbilim morg : ölüklük mostralık : göstermelik motif : örge motiv : güdü motivasyon : isteklendirme mönü : yemek listesi muaccel : ivedi muadelet : eşdeğerlik muadil : eşdeğer, denkteş muaf : bağışık muafiyet : bağışıklık muahede: antlaşma mualla : yüce muallak : asılı, boşta muallim : öğretmen muamelat : işlemler muamele : işlem, davranış muamma : bilmece, gizlence muarız : karşı gelen muasır : çağdaş muaşeret : görgü muavenet : yardım muayene : bakı muayyen : belirli muazzam : ulu muazzep : sıkıntılı muazzez : saygıdeğer mübah : olurlu mubayaa : satınalma mucibince : gereğince mucip sebep : gerekçe mucit : türetmen, bulan mucize : tansık, olağandışı mudi : yatırımcı mufassal : ayrıntılı mugalata : yanıltmaca mugayir : aykırı muğber : küskün, kırgın muğlak : anlaşılmaz muhabere : yazışma muhabir : bildirmen muhacir : göçmen muhafazakâr : eskiye bağlı muhakeme : usavurma muhakeme etme : yargılama muhalefet : karşıtçılık muhalif : karşıcıl muhammen : oranlanan muharebe : savaşma muharrer : yazıcı muharrir : yazar muhasara : kuşatma muhasebe : saymanlık muhatap : söz söylenen muhayyel : düşsel muhayyile : düşgücü, imgelem muhbir : eleveren muhip : seven muhit : çevre, yöre muhkem : sağlam muhlis : katkısız muhtaç olma : gereksime muhtar : özerk muhtasar : kısaltılmış muhtelif : çeşitli muhtemel : olası, umulur muhterem : saygıdeğer muhteris : tutkulu muhteşem : görkemli muhteva : içerik, kapsam muhtıra : andıç mukabele : karşılık verme mukadderat : alınyazısı, yazgı mukallit : öykünmeci mukavele : sözleşme mukavemet : direniş; dayanırlık

14 mukavim : dayanıklı mukayese : karşılaştırma mukim : oturan muktesep : aktarılmış muktedir : gücü yeten multivizyon : yansıtmalı gösterim munis : sevimli muntazam : düzenli munzam : katma, ekleme murabba : dördül murakabe : denetleme murakıp : denetçi muris : kalıtçı musahabe : söyleşme musallat olma : başına dolanma musibet : uğursuz, sıkıntı mustarip : acı çeken mutaassıp : bağnaz mutabakat : uyuşma,uyum mutasyon : değişinim mutat : alışılmış muteber : güvenilir, geçerli, saygın mutedil : ılımlı, ılıman mutemet : güvenilir kişi mutena : özenilmiş, saygın mutlak : tek, salt, yalnız, saltık mutlaka : kesinlikle muttali olma : öğrenme muvacehesinde : karşısında muvafakat : uygunluk, onay, olur muvaffak : başarılı muvakkat : geçici muvasala : erişim, ulaşım muvazaa: danışıklık muvazene : denge, denklik muvazi : koşut muvazzaf : ödevli, görevli muzaffer : utkulu mübadele : değiştokuş mübah : olurlu mübalağa : abartma mübarek : kutlu, uğurlu mübayaa: satınalma mübeccel : yüce, ulu müberra : aklanmış mücadele : savaşım, uğraş mücavir : komşu mücehhez : donatılmış mücella : parlak mücerret : soyut, yalnız mücerrit : yalıtkan mücessem : üç boyutlu, kabartma mücevher : takı mücrim : suçlu müdafaa : savunma müdafi : savunucu müdavim : sürekli müddeiumumi : savcı müddet / zaman : süre müdrik : anlamış, anlayan müdrike : alımlama müebbet : sonsuz müeccel : ertelenmiş müellif : yazar müesses : kurulu, kurulmuş müessif : acınacak müessir : etkili müeyyide : yaptırım müfettiş : denetmen müfit : yararlı müflis : batkın müfredat : ayrıntılar müfrit : aşırı müfteri : karaçalıcı mühim : önemli mühimmat : savaş gereçleri mühlet : belirli süre müjde : muştu mukayese : ölçüştürme mükâfat : ödül mükellef : yükümlü mükemmel : eksiksiz mükerrem : saygın mükerrer : yinelenmiş müktesebat : edinç müktesep : kazanılmış mülahaza : düşünce, görüş mülakat : görüşme mülaki : kavuşan, buluşan mülazım : teğmen mülga : yürürlükten kaldırılmış mülk : taşınmazmal, ülke mülkiyet : iyelik mülteci : sığınmacı mültivizyon : yansıtmalı gösterim mümbit : bitek, verimli mümkün : olanaklı mümkün mertebe : olabildiğince mümtaz : seçkin münafık : ikiyüzlü münasebet : ilişki, bağıntı, bağ münasip : uygun, yaraşık münazara : savlı tartışma münekkit : eleştirmen münevver : aydın münezzeh : arınmış münferit : tekil, tek, kendi başına münhal : açık, boş münzevi : kaçınık, çekilgin müphem : belirsiz, anlaşılmaz

1200-Qarşılıqlı Sözler-TDK. Qarşılıqlı Sözler TDK

1200-Qarşılıqlı Sözler-TDK. Qarşılıqlı Sözler TDK 1200 Qarşılıqlı Sözler TDK 1 absürt komedi absürt ad hoc group adaptör adisyon agreman agresif air-conditioned air-conditioner ajitasyon ajitatör ajite etmek ajite olmak akreditasyon akredite akreditif

Detaylı

ustalık. 2. Kişinin yatkınlık ve öğre nime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet.

ustalık. 2. Kişinin yatkınlık ve öğre nime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet. SÖZLÜK A afiş : Bir şeyi duyurmak veya atıl tanıtmak için hazırlanan, atılım kalabalığın görebileceği yere aşılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası. atölye ahenk : Uyum. ajans : 1. Haber toplama ve

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI 000 GENEL İŞLER 001 Mevzuat İşleri [Bu başlık altında yer alan mevzuat, numaralarına göre tümleşik dosya olarak dosyalanır. 7/1979 veya AE10/1998 gibi] 01 Yasalar [Yasa tasarıları ve Önerileri için bkz.

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Türkçeye Fransız Kalmak Üzerine Bir İnceleme

Türkçeye Fransız Kalmak Üzerine Bir İnceleme Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (1): 129-150 Türkçeye Fransız Kalmak Üzerine Bir İnceleme Mesut BULUT (*) Salih ORHAN (**) A. Kadir KIRBAŞ (***) Özet: Bu çalışmada, dil,

Detaylı

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 Dr. Naci ÖNSAL TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Bartu ya TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No.

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Fakültesi 1993 yılında kurulmuştur. Fakültenin öğrenci alınmayan fakat eğitime destek veren Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere iki bölümü vardır. Hukuk Fakültesi, hukukla ilgili

Detaylı

Dosya Editörü Suha Özkan. Dosya Koordinatörü Berin Gür. Yayına Hazırlayan Yeşim Uysal. Kapak Tasarım ve Uygulama Songül Düzgün

Dosya Editörü Suha Özkan. Dosya Koordinatörü Berin Gür. Yayına Hazırlayan Yeşim Uysal. Kapak Tasarım ve Uygulama Songül Düzgün Mimar(lık) ve Toplum Dosya Editörü: Suha Özkan, Prof. Dr., ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü M.S. 1 inci yüzyılda yazılıp yapı sanatının mimarlık mesleği olarak yapılanmasının düsturu olan Marcus

Detaylı

Bahai Eserleri AYDINLIK YÜZYIL

Bahai Eserleri AYDINLIK YÜZYIL AYDINLIK YÜZYIL İNSAN IRKININ tarihindeki en çalkantılı dönem olan yirminci yüzyıl sona ermiştir. Akışına damgasını vuran ağırlaşan ahlaki ve toplumsal kaos ile dehşete düşen dünya insanlarının çoğunluğu,

Detaylı

BATI YA YÖN VEREN METİNLER

BATI YA YÖN VEREN METİNLER AYDINLANMA 915 BATI YA YÖN VEREN METİNLER 916 I Avrupa nın vicdani buhranı - Fransız tarihçi Paul Hazard, La Crise de la Conscience Européenne adlı kitabında, 1680 ile On Yedinci yüzyıl arasında entelektüel

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

BATI YA YÖN VEREN METİNLER

BATI YA YÖN VEREN METİNLER AYDINLANMA 915 BATI YA YÖN VEREN METİNLER 916 I Avrupa nın vicdani buhranı - Fransız tarihçi Paul Hazard, La Crise de la Conscience Européenne adlı kitabında, 1680 ile On Yedinci yüzyıl arasında entelektüel

Detaylı

Bahai Eserleri. sım ve Dağıtım

Bahai Eserleri. sım ve Dağıtım İngilizce Baskı: The Secret of Divine Civilization Copyright 1957, 1970, 1990 by the National Spiritual Assembly of the Bahá ís of the United States All rights reserved. Published 1990 Printed in the United

Detaylı

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DOSYALAMA YÖNERGESİ ( 1 )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DOSYALAMA YÖNERGESİ ( 1 ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DOSYALAMA YÖNERGESİ ( 1 ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Başkanlığımızın merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarının tüm birimlerinde elektronik ortamda veya evrak düzeninde

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA 2012ORT12-1 2012ORT12-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ORTK 1-1 FİNL SINVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. 1.

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER

STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ 000-099 GENEL KONULAR ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ 600-619 ARAŞTIRMA PLANLAMA İŞLERİ 620-639 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 640-659 HUKUK İŞLERİ

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK SEMİNERİ www.franchisemore.com post@franchisemore.com 1 FRANCHISE & MORE HİZMETLERİ Franchise sistemleri kurma Franchise pazarlama Eğitim Denetim Yer bulma ve seçme Franchise coaching Yönetim

Detaylı

Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır.

Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır. Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır. Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet

Detaylı

Bizim için siyaset; Devlet BAHÇELİ

Bizim için siyaset; Devlet BAHÇELİ Bizim için siyaset; Kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir. Siyasi köklerini inkâr ederek yabancı çekim merkezlerine kapılmışların bekleme odası değildir.

Detaylı

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL TÜRKÇE

DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL TÜRKÇE Kanbilimciler için DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL TÜRKÇE Prof. Dr. Yücel TANGÜN Kanbilimciler için DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL TÜRKÇE Prof. Dr. Yücel TANGÜN Kanbilimciler için DAHA ÇOK TÜRKÇE, DAHA GÜZEL

Detaylı

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ ve 2011 YILI KESİN HESABI ÜZERİNDEKİ KONUŞMALARI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ ve 2011 YILI KESİN HESABI ÜZERİNDEKİ KONUŞMALARI Mİ LLİ YE TÇ İ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ ve 2011 YILI KESİN HESABI ÜZERİNDEKİ KONUŞMALARI 10 ARALIK-20 ARALIK 2012 Ankara/Ocak 2013 Partimizin ve Grubumuzun Değerli

Detaylı

Fetih ve Fatih. haber. Unutulan mânâlarıyla. Cevdet Said. İslamî Feminizm. Türkiye, 21 inci yüzyılın parlayan yıldızı olacaksa...

Fetih ve Fatih. haber. Unutulan mânâlarıyla. Cevdet Said. İslamî Feminizm. Türkiye, 21 inci yüzyılın parlayan yıldızı olacaksa... HÜR TEFEKKÜRÜN KALESİ Aylık Siyaset, Strateji ve Toplum Dergisi MAYIS 2014 YIL 8 SAYI 90 12,5 TL www.haberajanda.com.tr Yayınları haber NESRİN ÇAYLI Şiddet karşıtı bir düşünür: Cevdet Said ZEHRA ULUCAK

Detaylı

Tiyatro aklın. vitaminidir ama... Can Gürzap Perde Arkasından kitabını anlattı: Aydınlık BU SAYIDA 40

Tiyatro aklın. vitaminidir ama... Can Gürzap Perde Arkasından kitabını anlattı: Aydınlık BU SAYIDA 40 Aydınlık. KITA PAydınlık Can Gürzap Perde Arkasından kitabını anlattı: BU SAYIDA 40 KİTAP TANITILIYOR Toplam: 678 6 Temmuz 2012 Cuma / Yıl: 1 / Sayı: 19 Gazetesi nin ücretsiz ekidir Anne Frank ile Vermeer

Detaylı

15. Kuruluş Yılımızda Geleneksel Yaz Yemeğimizin Tadı Damağımızda Kaldı

15. Kuruluş Yılımızda Geleneksel Yaz Yemeğimizin Tadı Damağımızda Kaldı Söz ola... İnsanların düşünceleri türlü türlüdür, dünyadaki gelişmişlik ve esenlik de bu farklılığa dayanır... Anadolu Aydınlanma Vakfı Sosyal ve Kültürel Bülteni Sayı 14 Temmuz 2011 Ücretsizdir El Birûnî

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR 2013PÖ12-1 2013PÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI

STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI STANDART DOSYA PLANI KONU GRUPLARI KONU GRUBUNUN ADI DOSYA KODU ARALIĞI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMET FAALİYETLERİ 100-499 Eğitim ve Öğretim İşleri 100-199 Öğrenci İşleri 200-299

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ Franchise & More Osman Faik Bilge tarafından hazırlanmıştır www.franchisemore.com post@franchisemore.com 1 FRANCHİSE & MORE NE YAPAR FRANCHISE SİSTEMLERİ KURMA FRANCHISE PAZARLAMA

Detaylı