TÜRKÇESĐ VARKEN... çet : söyleşi, gevezelik çeync : akça alım-satımı çini : sırlıtaş

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇESĐ VARKEN... çet : söyleşi, gevezelik çeync : akça alım-satımı çini : sırlıtaş"

Transkript

1 : özel a abes : anlamsız abluka : kuşatma abone : sürdürümcü absürt : saçma, usdışı aceleci : evecen acz : güçsüzlük, düşkü adabı muaşeret : görgü kuralları adalet : tüze adaptasyon : uyarlama adapte olmak : uyum sağlamak adaptör : bağdaştırıcı addetme : sayma, sayılma adet : sayı âdet : görenek, alışkı adeta : nerdeyse adil : haktanır adilane : hakça adli kuvvet : yargı gücü adres: bulunak afiş : ası aforizma : özlüsöz agnostik : bilinemezci agreman : uygunluk ahenk : uyum ahize : almaç ahkâm : emir, buyruk ahlak : aktöre ahşap : tahta aidat : ödenti akamet : başarısızlık akıl : us akim : sonuçsuz akit : bağıt aklıselim : sağduyu akreditasyon : denklik akredite : yetkinleştirilmiş akrostiş : adlama aksan : vurgu aksesuar : donatımlık aksiyon : eylem, edim, devini aktivasyon : etkinleştirme aktivite : etkinlik aktüel : güncel akustik / aksiseda : yankılanım alaka : ilinti alakart : seçmeli yemek alaturka : doğuluca alegori : değişmece, örnekçe alelade : görülegelen alelekser : sıklıkla alev : yalaz aleyhtar : karşıt görüşlü, karşıcıl aleyhte söyleme : dil uzatma alfabe : abece alliterasyon : sesyinelemesi almanak : yıllık alternetif : seçenek ama / fakat : ancak amatör : özengen ambargo : engelti, engelleyim ambians : hava, çevre amblem : belirtke, simge ameli : işevuruk amme : kamu amnezi : bellek yitimi amortisman : aşınmalık ampermetre : akımölçer ampirik : deneysel, görgül ampirizm : deneycilik anahtar : açkı analiz : çözümleme anane : gelenek anarşi : başsızlık, kargaşa anatomi : gövdebilim andante : yarıyavaş anekdot : öykücük, öykümce angaje olmak : bağlantı yapmak angarya : yüklenti animasyon : canlandırma, öykünleme anket : sormaca anomali : aykırılık anonim : ortaklaşa anons : duyuru anormal : olağandışı ansiklopedi : bilgilik antant : anlaşma antet : başlık antik : eskil antipati : sevimsizlik, iticilik antitez : karşısav antoloji : seçki, dermece antrepo : arakoruncak antrparantez : ayraç içinde, söz arası apolet : omuzluk aranje etmek : uyarlamak arboretum : canlı ağaç müzesi ardiye : yığımlık areometre :yoğunlukölçer argüman : tanıt, kanıt arife : öngün aristokrasi : soylular yönetimi aritmetik : sayıbilgisi arkaik : eskisel arkeoloji : kazıbilim arma : ongun armada : donanma

2 armağan: ödül armatür : donatı armoni : uyum aroma : hoş koku arşiv : belgelik arz : sunu; yeryüzü asgari : en az asgari müşterek : altbileşen asi : başkaldıran asimetrik : bakışımsız asimile : benzeştirme, özümleme asparagas : uydurma aspiratör : koku çeker astronomi : gökbilim astronomik : abartık aşağılık kompleksi : altsanma aşikâr : apaçık aşina : bildik, tanıdık aşk : sevi âşık : tutkun âtıl : boş durur, işsiz ateizm : tanrıtanımazlık atölye / şantiye : işlik avans : önödeme avantaj : üstünlük, çıkar avukat : savunman ayin : tapım aykırı : yadırgı düşmek aynı : tıpkısı, özdeş azami : en çok azap : ezinç B badire : sıkıntı, darboğaz bagaj : yolcu yükü bahane : nedenleme bahar : ilkyaz bahis mevzuu : söz konusu bahsetme : sözetme bakiye : geri kalan balistik : atış bilgisi bandrol : denetim pulu, vergilendi banyo / hamam : yunak bariyer : yol korumalığı, engel bariz : belirgin barkot : çizgi im barometre : basınçölçer basiret : öngörü, seziş baypas : damar aktarma bazen : arasıra, kimileyin bazı : kimi bedbin : karamsar beddua : ilenç beddua etme : ilenme bedeni : tensel bedhah : kötücül bekap : yedekleme bekgraunt : arka alan bend : yasa altmaddesi beraat : aklanma berabere : başabaş beste : ezgi beyan : bildirim beyanat : demeç beyit : ikili bibliyografya : kaynakça biblo : süslük bienal : yılaşırı bilakis : tersine bilanço : dengelem bilbord : duyuru tahtası bilhassa : hele binaenaleyh: bu yüzden biyografi : yaşamöyküsü, özgeçmiş biyoloji : doğabilim, dirimbilim bizzat : özkendisi blöf : ürkütüm, ürkütmece bonkör : eliaçık bono : ödencek bonservis : iyi çalıştı belgesi botanik : bitkibilim branç : kuşluk yemeği branş : dal, kol, bölüm brifing : özetlem, bilgilendirme brülör : yakmaç brüt : kesintisiz burjuva : kentsoylu budunsal : etnik burs : öğrenmelik C cadde : anayol cahil : bilisiz, okumamış caiz : olabilir, uygun camekân : sergilik cari : yürürlükte catering : yemek hizmeti cazibe : albeni cebren : güç kullanarak cefa : üzgü cehennem : tamu celal : büyüklük; kızgınlık celp : getirtme, çağırma celse : oturum cemaat : dinsel topluluk cemiyet : toplum; kurum, dernek cenah : kanat, yan, yön cendere : baskı cengâver : savaşcı

3 cenin : dölüt, döl cenk : savaş center : merkez cenup : güney cephe : önyüz; savaş bölgesi cereyan : akım, akıntı cerrah : yarman cesaret : yüreklilik cesur : gözüpek, yürekli cet : ata cetvel : çizelge cevap : yanıt cevaz verme : uygun görme cevher : öz; değerli taş cevval : kıpırdak, devingen cezaevi : tutukevi cazibeli : alımlı, albenili cezbetme : çekme, etkileme cezir : çekilme cidar : çeper cidden : gerçekten ciddi : ağırbaşlı; gerçek ciddiye alma : gerçek sanma, inanma cihan : evren cihat : savaşma cihaz : aygıt cihet : yan, yön cilt : deri cimri : elisıkı cinas : sesteşlik, eşseslik, ündeş cinayet : öldürüm, öldürü cinnet : çılgınlık cins : eşey; soy; çeşit ciro : çevirim, aktarım civar : yöre, dolay, çevre cömert : eliaçık cümle : tümce; tüm cüretkâr : atak, kendini bilmez cürmü meşhut : suçüstü cürüm : suç cüzi : az Ç çare : çözge, umar çaresiz : umarsız, onulmaz çek : ödene çek etmek : yoklamak, denetimlemek çekup : sağlık yoklaması, tümtanı çekout : çıkış işlemi çember : döngü çerçeve : kapsamca çeşni : tadım çet : söyleşi, gevezelik çeync : akça alım-satımı çini : sırlıtaş D dahi : bile dahili nizamname : içtüzük dâhi : üstüninsan daima : sürekli, sürgit dair : değgin, ilişkin dalalet : sapınç, sapkınlık damping : düşürüm darp : çarpma, vurma darülaceze : düşkünlerevi davet : çağrı davetiye : çağrılık dedektif : izlemci dedektör : bulucu aygıt dedüksiyon : tümdengelim defa : kez defakto : edimsel, eylemsel defans : savunma defetme : savma, savuşturma defile : giyim gösterisi define : gömü deforme : değişme, bozulma dehşet : yılgı dejenere : yozlaşma, çığrından çıkma deklerasyon : bildirim deklere : açıklama, bildirme dekont : akça belgesi dekor : bezem delil : kılavuz; kanıt demagog : söz ebesi demagoji : halkavcılığı demarke : sıyrılma demografi : nüfusbilim demostrasyon : gösteri depar : çıkış departman : bölüm deplasman : dışsaha; değiştirmece depo : koruncak depozito : önödenti, ilkakça, önödence derest : yakalama derman : güç, dinçlik; umar ders : öğrence dert : tasa, kaygı deruhte etme : yüklenme deşifre : gizi çözülmüş despot / diktatör : buyurgan destan : koçaklama detay : ayrıntı deterjan : arıtıcı

4 determinizm : gerekircilik detone : aykırı düşme deva : umar devalüasyon : değer düşürümü devamı : süreği devriye : gezge dezavantaj : yarar yitirimi; elverişsizlik dezenformasyon : yanıltıcı bilgi diaspora : kopuntu didaktik : öğretici diğer : öteki, başka, öbürü dijital : sayısal dikkat : özeni, özen diksiyon : söyleyiş biçimi, demece, söylem dikte : yazdırım dinamik : devingen, devimsel dinamizm : çalışma gücü dinamo : güç kaynağı direkt : dolaysız direktif : buyruk direktör : yönetici disimilasyon : benzeşmezlik disiplin : düzenbağı, düzence diskalifiye : yarışdışı dispanser: sağlıkevi distilasyon : damıtma distribütör : dağıtımcı diyagram : çizenek, çizge diyalektik : eytişim, eytişimsel diyalog : söyleşme, söyleşim diyapazon : tınlaç diyatermik : ısıgeçirgen diyet : besidüzen, besibilim; karşılık dizayn : tasarım, tasarçizim dogma : inak, önyargı doktor : sağın doktrin : öğreti doküman : belge dominant : baskın, başat done : veri, belge doping : uyarıcı, güç katımı dram : üzgü, üzünç dramatik : üzgüsel drenaj : akaçlama dua : yakarma, yakarış duayen : deneyimli, yaşlı öncü dublaj : seslendirme dublör : benzer, yedek oyuncu; seslendiren dünya : acun dürbün : uzakgörür, bakaç düstur : ilke, genel kural düşman : yağı E ebat : boyut ebedi : sonsuz, ölümsüz ebediyet : ölmezlik ebediyen : sonsuza değin ebeveyn : ana baba edat : ilgeç edebiyat : yazın editör : yayımcı efekt : ses sandırma efkâr : tasa, kaygı efkârı umumiye : kamuoyu efor : özgüç, çaba efsane : söylence egzersiz : alıştırma ehemmiyet : önem ekol : çığır ekoloji : çevrebilim ekonomi : tutumbilim, varlıkbilim ekspertiz : bilirkişi ekstre : hesap özeti ekstrem : aşırı, uç elbet : eninde sonunda elit : seçkin elzem : gerekli elektronik posta, ileti emare : iz emir : buyruk empati: duygudaşlık emperyalist : yayılmacı, sömürgeci empoze etme : dayatma emrivaki : oldu bitti endeks : dizin endeskopi : içgörür endişe / gam : tasa enstantane : anlık görüntü entegre : bütüncül entelektüel : aydın enteresan : ilginç entrika : düzence, dolantı envanter : döküm, sayım epigrafi : yazıtbilim epik : yiğitsel erkondişın: ısıdengeler ergonomik : işe uygun erotik : sevisel erozyon : aşınma, toprak yitimi esaret : boyunduruk, tutsaklık esasen : doğrusu eser : yapıt, yaratı esir : tutsak eskiz : taslak eskort : koruma aracı esrar : gizem

5 estetik : güzelduyu eşantiyon : örneklik eşkâl : biçim, görünüş etik : törel etiket : ederce etimoloji : sözcükbilim etnik : budunsal etüt : ön çalışma evvela : ilkönce evvelce : önceleri evveliyat : öncesi ezeli : bitimsiz, öncesiz F fabl : öykünce fahri : karşılıksız fahiş : ölçüdışı faiz : ürem fakat : yalnız, ancak fakir : yoksul faktör : etken fanatik : bağnaz fani : kalımsız, ölümlü fantastik : düşsü fantezi : düşlem, düşsü faks : belgegeçer faraza : sözgelimi faraziye : varsayım fark etmek : ayrımsamak farkına varılma : ayrımsanma farzetme : varsayma faul : kuraldışı fasılasız : biteviye fasikül : bölüntü fasit daire : kısırdöngü fatura : satınca fauna : hayvan varlığı fayans : sırlıtaş fazilet : erdem feda : gözden çıkarma fedakâr : esirgemez, özverili fedakârlık : özveri federasyon : üstbirlik fenomen : görüngü feragat : elçekme, özgeçi, vazgeçme feraset : ince görüş, seziş feribot : taşıt gemisi fesat : bozut fest-fud : ivedi yemek fetiş / put : tapıncak fezleke : sorgu özeti fıkra : bölümcük; öykücük fırka : tümen fidye : kurtulmalık fihrist : dizin fiil : edim, eylem, yüklem fikir : düşün, düşünü fikri sabit : saplantı fiks menü : tek liste fikşın : kurgu filhakika : gerçi, gerçekten filoloji : dilbilim final : bitiş, bitim, sonlama finanse etmek : akçalamak finiş: varış firari : kaçak, kaçkın fire : eksinti fiş : girgi fiyat : eder fizibilite : uygulanabilirlik flaş : gözalıcı flashdisk : çubuk bellek flora : bitki varlığı flu : bulanık fobi : korku, kuruntu, yılgı folklor : halkbilim, halkoyunu fonksiyon : işlev fonoloji : sesbilim fonotik : sesçil formalite : gerekli işlem formasyon : biçimlenme eğitimi formel : biçimsel forum : toplu tartışma fosil : taşıl fotokopi : izçekim, tıpkıçekim fotometre : ışıkölçer fragman : tanıtı frapan : göze çarpan fraksiyon : bölüngü fren : durduraç fuaye : dinlenmelik fultaym : tümgün fundamentalist : köktendinci fütürizm : gelecekçilik G gabin : alışverişte aldatan gafil : aymaz gaflet : dalgı, aymazlık gaile : sıkıntı, kaygı gaip : kayıp, yok olmuş gala : ilk / öngösterim galat : büyük yanlış galaksi : gökada galebe : yengi, üstünlük galeri : sergievi galeyan : coşma, kaynama

6 galiba : belki galibiyet : yengi galiz : kaba gam : tasa, kaygı garaj : taşıtlık garanti / teminat : güvence garaz : gizli düşmanlık gardırop : giysilik garnitür : yanlık, bezenti gasp : kapma, zorla alma gaye : erek gayrimenkul : taşınmazmal gayri iradi : istem dışı gayri safi hasılat : tümgelir genetik : kalıtımsal, soyaçekim genotip : soyyapı geometri : uzambilim gıpta : imrenme, imrenti gıyab : yokluk, yitiklik girdap : burgaç global : küresel, bütünsel grafik : çizge grafoloji : yazıbilim grev : işbırakımı gril : ızgara grup : öbek, küme gurbet : yadel gurbetçi : elgin gurme : tatbilir gurur : övünç güruh : sürü güya : sanki, sözde güz : sonbahar güzergâh : geçek H haber : duyum, duyut haberleşme : iletişim halaskâr : kurtarıcı halbuki : oysa hâkim : yargıç; egemen hakîm : bilge hâlâ : şimdiye dek hacir : kısıt hacim : oylum haciz : elkoyma hafıza : bellek halef : ardıl, yerine geçen halüsinasyon : varsanı, sanrı hami : gözeten handikap : engel hanedan : soy harekât : eylemce hareket : devinim harf : yazaç, imce harika : olağanüstü hars : ekin haset : kıskançlık hassas : duyarlı hastalık : sayrılık haşmet : görkem hata : yanlış, yanılgı hatıra : anı, andaç hatırlama : anımsama hatırşinas : gönül alıcı, saygılı hatip : söylevci hatta : üstelik, bile, dahası, öyle ki havale etmek : göçermek havali : yöre, çevre havsala : kavrama yetisi hayâsız : yüzsüz, utanmaz hayal : düş, sanı hayali : imgesel, düşsel hayat : yaşam, dirim hayati : yaşamsal hayıflanma : acınma, yerinme hayran : tutkun hayret : şaşkı hazan : güz hazım : sindirme hazin : dokunaklı, acıklı hazine : gömü hece : seslem hedef : erek, amaç hekim : sağın hem de : üstelik hemcins : türdeş hemen : duraksamadan hemfikir : oydaş, düşündeş hemşehri : ildeş hemzemin : düzeydeş hentbol : eltopu henüz : ancak, şimdiye dek herze : boşsöz heterojen : ayrışık heves : özenti heyelan : toprak kayması, göçü heykel : yontu hezeyan : saçmasapan hezimet : bozgun hırs : doymazlık hiciv : yergi, taşlama hidrografi : subilgisi hidroloji : subilimi hijyenik : sağlıksal hikâye : öykü hile : aldatı himaye: gözetim hipotez : varsayım hisse : pay

7 hissedar : paydaş, bölüşümcü hissi : duygusal hissi kablel vuku : önsezi histoloji : dokubilim hitap : seslenme hiyerarşi : sıralanım, sıradüzen hiyeroglif : resimyazı hizip : bölek hobi : düşkü homojen : bağdaşık, türdeş hoparlör : sesyayar hukşat : çengel atış hukuk : tüze hulasa : kısaca, özetle hulusi kalp : içtenlik hummalı : yoğun hunhar : kan dökücü hurafe : boşinan huy : alışkı huzur : erinç, dirlik hücre : göze hükmi şahıs : tüzelkişi hümanist : insancıl hüner : beceri hür : özgür hüsran : düşyıkımı hüzün : üzgü I ırk : anasoy ırkıyat : budunbilim ırkçılık : soyculuk iskonto : indirim ıslah : düzeltme ıslahat : düzeltmeler ıslahevi : eğitme yurdu ısrar : üsteleme ıtır : güzel koku Đ iade : geri gönderme ibadet / ayin : tapınma, tapım ibare : sözce, deyiş ibra : aklanma ibret : öğrenek icat : buluş, türeti icmal : genel toplam icra : edim içtima : toplanma, kavuşum idame : sürdürme idareyi maslahat : geçiştirme iddia : sav iddianame : savca ide : düşünü idefiks : saplantı identik : özdeş ideoloji : öğreti, düşüngü idman : alıştırma idol : tapınca idrak : algılama, alımlama ifade : anlatım, anlatış, söylem iflas : tükenme, batkı iftihar : övünç, kıvanç iftira : kara çalma ihale : eksiltme ihata : kavrama, kuşatma ihbarname : bildirim ihlal : çiğnem ihmal : savsaklama ihracat : dışsatım ihsas : sezdirme ihtar : uyarı ihtilaf : anlaşmazlık ihtimal : olasılık ihtiram : saygı ihtiras : tutku ihtiraslı : gözüdoymaz ihtiva : içerme ihtiyaç : gereksinim ikametgâh : yerleşim yeri ikametgâh ilmühaberi : oturma belgesi ikaz : uyarı ikna : inandırma ikon : simge ikraz : borç iktibas : aşırtı, alıntı iktisap : edinim iktisat : tutumbilim ilahiyat : tanrıbilim ilam : yargı bildirisi ilan : duyuru ilelebet : sürgit ilham : esin, esinlenme ilkbahar : ilkyaz illegal : yasadışı illüzyon : yanılsama illüzyonist : gözbağcı ilmühaber : durum belgesi iltica : sığınma iltimas : kayırma im : işaret ima : anıştırma, dokundurma imaj : imge imalı : üstü örtülü imkân : olanak imla : yazım imtihan : sınav imtina : kaçınma imtiyaz : ayrıcalık

8 import : dışalım inat : direnim inatçı : direngen indeks : dizin individüalist : bireyci inisiyatif : öngüdü, üstünlük, öncelik inkâr : yadsıma, yoksama inkılap : devrim insicam : bağdaşık, tutarlık insiyak : içgüdü insiyaki : istemdışı, içgüdüsel insiyatif : öncecilik, üstünlük integral : tümlev internet : bilgisunar interaktif : etkileşimsel intiba : izlenim intibak : uyum, uyum sağlama intihal : aşıntı, aşırma intihap : seçim, seçme intihar : özkıyım intikal : kavrama intikam : öç inziva : yalnızlık ipotek : tutu iptidai : ilkel irade : istenç irfan : bilme, uzsezi ironi : alaysama, alaysılama irrasyonel : usdışı irsaliye : gönderme belgesi irsi : kalıtsal irsiyet : soyaçekim, kalıtım irtibat : bağlantı irtica : gericilik irticalen : doğaçtan irtifa : yükselti irtisam : izdüşüm isabet : yerindelik iskonto : indirim ispat : tanıt, tanıtlama israf : savurganlık istatistik : sayılama, sayımsal istiap : sığdırma, dolunca istidat : yetenek istif : düzgün yığın istifa : çekilme istihdam : işlendirme istihsal : üretim istikbal : gelecek istiklal : bağımsızlık istikrar : sürerge, durulma istirdat : geri alma istismar : sömürme istisna : ayrınca istisnai : ayrıksı, kuraldışı istişare : danışma işaret : im, imlem, iz, belirti işkence : kıyınç, yıldırı itaatsiz : sözdinlemez itfaiye : söndürücü ithaf : sunu ithalat : dışalım itham : suçlama itibar : saygınlık itidal : soğukkanlılık itikat / iman : inanç itilaf : uyuşmazlık itina / ihtimam : özen itiraz : karşıdurma itiraz-ı kayt : çekince ittifak : bağlaşma ivecen : aceleci izafi : bağıl, göreli, görece izaleişüyu : ortaklığı bozma izdiham : insan yığılması izobar : eşbası izohips : eşyükselti izolasyon : yalıtım izolebant : yalıtım sargısı izoterm : eşsıcak izzetinefis : özsaygı, onur J jakoben : tepeden inmeci jenerasyon : soy, kuşak jenerik : tanıtımlık jenosit : soykırım jeoloji : yerbilim jeomorfolog : yüzeybilimci jeotermal : yerısıl jet-ski : su kızağı jogging : koşu jübile : kutlama töreni jüpon : içetek jüri : seçici kurul K kaadir :gücüyeter kaale almak : önem vermek kabil : olabilir kabiliyet / istidat : yetenek kabir : gömüt kablelvuku : olmadan önce kabotaj : deniz işletmesi kâbus : karabasan kadar : değin, dek, ölçüde kadastro : yeryazım kadavra : ölük kader, baht : alınyazgısı kadim : eski, çoktanki

9 kadir : değer kadirşinas : değerbilir kadük : geçerliliği kalmamış kâfi : yeterli kafiye : uyak kahır : üzüntü, ezginlik kâhin : bilici kaide : kural, taban kaim olma : yerine geçme kâinat : evren, acun kalbi : içten kale : kurgan kale almak : önem vermek kalibrasyon : ölçümleme kalibre : çapölçer kalifikasyon : niteliklilik kaligrafi : yazı biçimi kalite : nitelik kalori : ısın kalorifer : ısıveren, ısıtaç kalorimetre : ısıölçer kalp : yürek, gönül kambiyo : değiştirim kameriye : çardak kamp : dinlenek kampüs : yerleşke kamufle : alalama kanaat : kanı kanalizasyon : pis su yolu kantitatif : nicel kaparo : önakça, güvenmelik kapasite : sığa kapital : anamal kapitülasyon : ayrıcalık kapris : özenç kâr : artınç karakter : ıra, özyapı karakteristik : özgül, belirtici kargo : yük karine : ipucu kariyer : uzmanlaşma karizma : büyüleyim karizmatik : büyüleyici kartvizit / jenerik : tanıtmalık kasıt : amaç, erek kasko : güvencelik kâşif : bulam kaatil : öldüren katil : öldürme kâtip : yazman katalog : dizit katliam : toplu öldürüm, kırım katot : eksi uç kavim : budun, ulus kavis : yay, eğmeç kayıp / zayi : yitik kefalet : yükümleme kefil : yükümcü kelime : sözcük kemer : belbağı kesafet : yoğunluk, koyuluk keşişleme : akçayel keşke : ne olurdu keşmekeş : karışıklık ketum : ağzısıkı keyif : tat, sevini keza : yine, öyle kırtasiye : yazı gereçleri kısas : dişediş kıssa : öğütlük, öğütçe kıstas / kriter : ölçüt kıta : anakara kıyafet : giysi kıyaslama : örnekseme kıymet hükmü : değer yargısı kibir : büyüklenme kifayet : yeterlik kinaye : değinmece, dokundurma kinetik : devimsi kisve : giyim, kılık kitabe : yazıt kitap : okunca, betik klan : sop klas : bölüt klima : ısıdüzenleyici klişe : kalıplaşmış koçaklama : destan kodifikasyon : düzenleme kokteyl : içkili toplantı kolaj : kesyap kolektif : işbirlikli kolektör : toplaç kolokyum : bilimsel toplantı kolonlama : özdeşleme komandit : karma sorumlu kombine : birleşik komedi : güldürü komisyon : yüzdelik, yarkurul komite : kurul kompetitif : yarışımcı kompleks : karmaşık komplike : karmaşık, dolaşık komplo : gizdüzen kompozitör : besteci komprador : işbirlikçi kompütür : bilgisayar komünikasyon : iletişim kondisyon : erk kondüsyon : tümdurum konfigürasyon : yapılandırma

10 konfirmasyon : doğrulama konfor : gönence konformist : uyguncu, uyarcı kongre : kurultay konjoktivite : göz yangısı konjonktür : topludurum konkardato : batış anlaşması konkur : yarışma konsantrasyon : yoğunlaşma konsept : kavram konsensüs : uzlaşım, anlaşım konser : dinleti konserve : saklanca konsalidasyon : pekiştirme konsorsiyum : uluslararası ortaklık konstrüksiyon : yapım, yapı konsültasyon : görüş alışverişi konşimento : alındı belgesi kontenjan : saptanca konteyner : kutuyük kontra : karşı, aykırı kontrast : karşıtlık kontrat : sözleşme kontrolör : denetçi konvansiyon : anlaşma konvektör : ısıyayar konvertibilite : çevirgenlik koordinasyon : eşgüdüm koprodüksiyon : ortak yapım kopya : eşlem korelasyon : bağlılaşım, ilgileşim koridor : geçenek korse : sargaç kortej : tören alayı kostüm : giysi kota : üleşi kotasyon : değer belirleme kotlamak : imlemek kotra : yelkenli kozmoloji : evrenbilim kozmonot : uzayadamı kozmopolit : evrendeş kozmoz : evren kör : görmez kötü talih : karayazı kramp : kasınç, kasılma kravat : boyunbağı kreasyon : yaratı kredi : ödenç, güven kredibilite : güvenilirlik krematoryum : yakmalık kriminoloji : suçbilim kripto : imli yazı, gizli yazı kriter : kıstas, ölçüt kritik : eleştiri, sorul kriz : bunalım kroke : esrik kroki : taslak kromozom : soyaktaran kronik : süreğen kronoloji : süredizin kronometre : süreölçer kros : kır koşusu kurs : alışım kursiyer : alışman kuruntu : işgil küfür : sövgü kült : tapınç kültür : ekin kümülatif : katlanmış, yığışımlı küstah : kendini bilmez kütüphane : okuncalık L laboratuar : deneylik labtop : dizüstü bilgisayar laf / lakırdı : söz lafügüzaf : boşsözler lahit : gömüt lakayt : ilgisiz lakin : ama, şu var ki lalettayin : gelişigüzel latife : şaka lavabo : elyunağı layık : yakışan, yaraşık lazım : gerek, gerekli leasing : kiralama lebiderya : deniz kıyısı legal : yasal lehine : yararına leksikoloji : sözlükbilim lenguistik : dilbilim levazım : gereçler levha : tanıtaç lezzet : tat link : bağlantı, ilişim lirizm : içsellik lisan : dil lisans : yetki belgesi liste : dizelge literatür : yazınca litografya : taşbasması litosfer : taşküre liva : tugay, sancak liyakat : yararlık, yaraşırlık liyezon : ulama lizing : kiralama lobi : beklenek lodos : karayel

11 logo : simgeyazı, belirtke lojistik : donanım lojman : görevli konutu lokanta : aşevi lokavt : işkapatımı lüzum : gereksinim M macera : serüven maddi : özdeksel mafsal : eklem, oynakyeri mağdur : kıygın mağlubiyet : yenilgi mağrur : kendini beğenmiş mahcur : kısıtlı mahkeme : yargılık mahkûm : yargın, yargılı mahpus / mahbus : tutuklanmış mahreç : çıkış yeri, çıkak mahrum : yoksun mahsuben : yerine sayarak mahsul : ürün mahsus / has : özgü mahzur : sakınca, engel makam / mevki : orun makanizma : düzenek makara : sarımlık makber : gömüt makbuz : alındı maksat : amaç, erek maksimum : doruk, en üst, son sınır maktul : öldürülen makul : anlayışlı, usa uygun makûs : uğursuz mali : akçalı malik : iye maliyet : eder malum : bilinen malzeme : gereç mamafih : yine de, böyle iken mamur : bayındır mana : anlam manej : at eğitim yeri manevi : tinsel, içsel maneviyat : yürekgücü mani : engel manifesto : bildiri manipülasyon : güdümleme manivela : kaldıraç manometre : basıölçer mansiyon : övgüdeğerlik manşet : üst başlık, kolluk mantık : sözge maraz : sayrılık maraton : en uzun koşu marifet : beceri marjinal : sıradışı, uçta marka : belik market : satım yeri marketing : pazarlama marmelat : ezme maruz bırakmak : uğratmak maruzat : sunuş, diyecek masaj : ovma mask : yüzkalıbı maske : örteç maskot : uğurluk masör : ovucu masraf : gider mastar : eylemlik masum : suçsuz masun : dokunulmaz, korunmuş mat : donuk matbaa : basımevi matbu : basılı matbuat : basın matem : yas matematik : sayıbilim materyal : gereç materyalist : özdekçi matine : gündüzlük matkap : delgi matuf : yöneltilmiş mayo : denizlik mazbata : tutanak mazbut : derli toplu mazeret : engel, engellik mazhar : erişmiş, erişen mazi : geçmiş mazlum : uysal meal : anlam, kavram mecaz : değişmece mecazı mürsel : doğal değişmece mecbur : yükümlü meccani : karşılıksız mecnun : tutkun, çılgın mecra : akak, yatak meczup : sapık meçhul : bilinmeyen, belirsiz med : çekme medar : dayanak, dönence medar olmak : yardımı olmak medarı iftihar : övünce medarı maişet : geçim aracı meddah : övücü meddücezir : gelgit medeni : uygar medet : yardım medfun : gömülü

12 meditasyon : derin düşünme, dalınç medya : iletişim araçları medyun : borçlu mefharet : övünç, kıvanç mefhum : kavram mefkure : ülkü mefluç : kötürüm mefruşat : döşemelikler meftun : vurgun, tutkun megaloman : büyüklük delisi megapol : devkent meğer : oysa mehil : önel mekân : uzam mekanik : devinimbilim mektup : betik melal : usanç melankoli : karakaygı melek : gökçe meleke : yeti, yatkınlık melez : katışık melodi : ezgi melul : usanmış, bezgin memnu : yasak memnun : sevinçli memur : işyar memorandum : diplomatik nota memori : bellek memur : işyar men : yasaklama, önleme mendirek : dalgakıran menfez : ağız menfi : olumsuz menfur : iğrenç mengene : sıkmaç menkıbe : öykü, övmece menkul : taşınır mensubiyet : ilinti, ilgililik mensur : düzyazı menşe : köken menzil : konaklama yeri, erim mera : otlak meram : istek, erek merasim : tören merhale : aşama merhamet : acıma mer i : yürürlükte olan meridyen : boylam mersiye : ağıt mesafe : uzaklık mesai : çalışma mesaj : ileti, söylem mesela : örneğin, sözgelimi mesele : sorun mesire : gezinti yeri mesken : konut meslek : uğraşdalı, geçimyolu mesnet : dayanak mest : esrik mesul : sorumlu meşgale : uğraş meşgul : dalgın, uğraşan meşguliyet : uğraşı meşhur : ünlü meşru : yasaya uygun meşrubat : içecekler meşum : uğursuz meşveret : danışma met, med : kabarma metafizik : doğaötesi metafor : eğretileme metamorfoz : başkalaşma metanet : dayanca metcezir : gelgit meteor : göktaşı methiye : övgü, güzelleme metodoloji : yöntembilim metro : yeraltı ulaşımı metrukât : bırakıt mevcudiyet : varlık, varoluş mevduat : yatırım mevhum : sanal; kavram mevki : yer, konum mevkuf : tutuk, tutuklu mevsim : sürem mevta : ölüler mevzu : konu, bağlam mevzuat : kurallar mevzubahis : söz konusu mey : içki meyus : umutsuz mezalim : kıyımlar mezar : gömüt, sin mezat : açık artırma mezbaha : kesim yeri mezbele : çöplük mezbur / mezkûr : adıgeçen meziyet : üstünlük niteliği mezra : tarla mezun : bitirmiş, yetkili miat : kullanma süresi mısra : dize mihenk : denektaşı mihman : konuk mihnet : sıkıntı mihrak: odak mikrofon : sesalır mikser : çırpıcı mikyas : ölçek milenyum : binyıl

13 militarizim : orduculuk millet : ulus milletvekili : saylav milli : ulusal mimik : kımıltı minimum : en düşük, altsınır minnet : iyilik borcu miralay : albay miras : kalıt misafir : konuk misak : sözleşme, antlaşma misal : örnek, sözgeliş mistik : gizemci misyon : özgörev, amaç mitoloji : söylencebilim mizaç : özyapı mizah : gülmece, alaysılama mizahi : alaycı mizansen : oyun düzeni moda : izlenti modem : çevirge modern : çağcıl modülasyon : geçiş, değişme mola : dinlenim monarşi : tekerklik monitör : görüntülük monogami : tekeşlilik monolog : tekli konuşma monoteizm : tektanrıcılık monoton / yeknesak : tekdüze montaj : kurma, kurgu moral : yürek gücü, içgücü moratoryum : borç erteleme morfoloji : biçimbilim morg : ölüklük mostralık : göstermelik motif : örge motiv : güdü motivasyon : isteklendirme mönü : yemek listesi muaccel : ivedi muadelet : eşdeğerlik muadil : eşdeğer, denkteş muaf : bağışık muafiyet : bağışıklık muahede: antlaşma mualla : yüce muallak : asılı, boşta muallim : öğretmen muamelat : işlemler muamele : işlem, davranış muamma : bilmece, gizlence muarız : karşı gelen muasır : çağdaş muaşeret : görgü muavenet : yardım muayene : bakı muayyen : belirli muazzam : ulu muazzep : sıkıntılı muazzez : saygıdeğer mübah : olurlu mubayaa : satınalma mucibince : gereğince mucip sebep : gerekçe mucit : türetmen, bulan mucize : tansık, olağandışı mudi : yatırımcı mufassal : ayrıntılı mugalata : yanıltmaca mugayir : aykırı muğber : küskün, kırgın muğlak : anlaşılmaz muhabere : yazışma muhabir : bildirmen muhacir : göçmen muhafazakâr : eskiye bağlı muhakeme : usavurma muhakeme etme : yargılama muhalefet : karşıtçılık muhalif : karşıcıl muhammen : oranlanan muharebe : savaşma muharrer : yazıcı muharrir : yazar muhasara : kuşatma muhasebe : saymanlık muhatap : söz söylenen muhayyel : düşsel muhayyile : düşgücü, imgelem muhbir : eleveren muhip : seven muhit : çevre, yöre muhkem : sağlam muhlis : katkısız muhtaç olma : gereksime muhtar : özerk muhtasar : kısaltılmış muhtelif : çeşitli muhtemel : olası, umulur muhterem : saygıdeğer muhteris : tutkulu muhteşem : görkemli muhteva : içerik, kapsam muhtıra : andıç mukabele : karşılık verme mukadderat : alınyazısı, yazgı mukallit : öykünmeci mukavele : sözleşme mukavemet : direniş; dayanırlık

14 mukavim : dayanıklı mukayese : karşılaştırma mukim : oturan muktesep : aktarılmış muktedir : gücü yeten multivizyon : yansıtmalı gösterim munis : sevimli muntazam : düzenli munzam : katma, ekleme murabba : dördül murakabe : denetleme murakıp : denetçi muris : kalıtçı musahabe : söyleşme musallat olma : başına dolanma musibet : uğursuz, sıkıntı mustarip : acı çeken mutaassıp : bağnaz mutabakat : uyuşma,uyum mutasyon : değişinim mutat : alışılmış muteber : güvenilir, geçerli, saygın mutedil : ılımlı, ılıman mutemet : güvenilir kişi mutena : özenilmiş, saygın mutlak : tek, salt, yalnız, saltık mutlaka : kesinlikle muttali olma : öğrenme muvacehesinde : karşısında muvafakat : uygunluk, onay, olur muvaffak : başarılı muvakkat : geçici muvasala : erişim, ulaşım muvazaa: danışıklık muvazene : denge, denklik muvazi : koşut muvazzaf : ödevli, görevli muzaffer : utkulu mübadele : değiştokuş mübah : olurlu mübalağa : abartma mübarek : kutlu, uğurlu mübayaa: satınalma mübeccel : yüce, ulu müberra : aklanmış mücadele : savaşım, uğraş mücavir : komşu mücehhez : donatılmış mücella : parlak mücerret : soyut, yalnız mücerrit : yalıtkan mücessem : üç boyutlu, kabartma mücevher : takı mücrim : suçlu müdafaa : savunma müdafi : savunucu müdavim : sürekli müddeiumumi : savcı müddet / zaman : süre müdrik : anlamış, anlayan müdrike : alımlama müebbet : sonsuz müeccel : ertelenmiş müellif : yazar müesses : kurulu, kurulmuş müessif : acınacak müessir : etkili müeyyide : yaptırım müfettiş : denetmen müfit : yararlı müflis : batkın müfredat : ayrıntılar müfrit : aşırı müfteri : karaçalıcı mühim : önemli mühimmat : savaş gereçleri mühlet : belirli süre müjde : muştu mukayese : ölçüştürme mükâfat : ödül mükellef : yükümlü mükemmel : eksiksiz mükerrem : saygın mükerrer : yinelenmiş müktesebat : edinç müktesep : kazanılmış mülahaza : düşünce, görüş mülakat : görüşme mülaki : kavuşan, buluşan mülazım : teğmen mülga : yürürlükten kaldırılmış mülk : taşınmazmal, ülke mülkiyet : iyelik mülteci : sığınmacı mültivizyon : yansıtmalı gösterim mümbit : bitek, verimli mümkün : olanaklı mümkün mertebe : olabildiğince mümtaz : seçkin münafık : ikiyüzlü münasebet : ilişki, bağıntı, bağ münasip : uygun, yaraşık münazara : savlı tartışma münekkit : eleştirmen münevver : aydın münezzeh : arınmış münferit : tekil, tek, kendi başına münhal : açık, boş münzevi : kaçınık, çekilgin müphem : belirsiz, anlaşılmaz

15 müptela : tutulmuş müracaat : danışma, başvuru müradif : eşanlamlı, anlamdaş mürafaa : sözlü duruşma mürebbiye : eğitici müreffeh : gönençli mürekkep : bileşik, yazı boyası mürettip : dizgici, dizmen mürit : izdeş mürşit : yol gösterici mürteci : gerici mürtesem : izdüşüm mürur : aşım müruri zaman : zaman aşımı mürüvvet : iyilikseverlik müsabaka : yarışma, ölçüşme müsademe : çarpışma müsadere : elkoyma müsait : uygun, elverişli müsamaha : görmezden gelme müsavat : eşitlik müsavi : eşit müsbit / müsbite : kanıtlayan müsebbip : neden müsecca : uyaklı söz müseddes : altıgen müsekkin : yatıştırıcı müselles : üçgen müselsel : ardı ardına müsemma : adlanmış müsnet : dayatılmış müsbet : olumlu müsrif : savurgan, tutumsuz müstacel : ivedi müstafi : işinden çekilen müstahak : kazanımlı müstahdem : görevli müstahkem : sağlamlaştırılmış müstahsil : üretici müstakbel : gelecekteki müstakil : bağımsız müstamel : kullanılmış müstantik : sorgu yargıcı müstefit : yararlanan müstehcen : açık saçık müstehlik : tüketen müstehzi : alaycı müstemleke : sömürge müsteniden : dayanarak müstenkif : çekimser müsterih : kaygısız, içi esen müstesna : ayrıcalı, üstün müstevi : düzlem müstevli : yayılan, ele geçiren müsvedde : taslak müşahede / rasat : gözlem müşahhas : somut müşahit : gözlemci müşavir : danışman müşerref olma : onur duyma müşfik : sevecen müşir : gösterge müşkül : çetin, güç müştak : aşırı istekli müşteki : yakınan müştemilat : eklentiler müşterek : birlikte müşteri : alıcı mütalaa : irdeleme mütareke : bırakışma müteaddit : birkaç, birçok, çok müteahhit : yüklenici müteakıben : ardı sıra müteallik : ilişkin, ilintili mütebaki : geri kalan mütebessim : güleç mütecanis : türdeş, bağdaşık mütecaviz : saldırgan mütecessiz : gözetleyen müteessir : etkilenen, üzülmüş mütefekkir : düşünür mütegallibe : derebeyi mütegayir : karşıt olan müteharrik : devingen mütehassıs : uzman mütehassis : duygulanma mütekabil : karşılıklı mütekait : emekli mütekâmil : olgun mütemadi : aralıksız mütemayil : eğilimli mütemmim : bütünleyici mütenahi : bitimli, sonlu mütenasip : oranlı, uygun mütenazır : bakışımlı müteradif : eşanlamlı mütercim : çevirmen mütereddit : çekingen, ikircikli mütesanit : dayanışık mütesavi : eşit, eş olan müteselsil : ardı ardına müteşekki : yakınan mütevazi : gösterişsiz, alçak gönüllü müteveccih : yönelmiş müteveffa : ölmüş mütevekkil : yazgıcıl mütevellit : ileri gelmiş mütevezzi : dağıtman müteyakkız : uyanık, tetikte müthiş : ürküten, umulmayan

16 müttefik : bağlaşık, anlaşmış, oydaş müttefikan : oybirliğiyle müttehim : suçlanan müteşebbis : girişimci mütevellit : doğurtan müzakere : görüşme müzayede : artırma müzdeviç : eşlenik müzekker : eril müzeyyen : süslü müzmin : süregen N nabız : atardamar naçiz : değersiz nadide : görülmemiş nadim olma : yerinme nadir : az bulunur nafaka : geçimlik nafıa : bayındırlık nafile : boşuna nağme : ezgi, ses nahif : çelimsiz nahiye : bucak nahoş : beğenilmeyen nakavt : oyundışı kalmak nakıs : eksi, eksik nakit : akça nakkaş : bezekçi nakletme : taşıma, anlatma nakli : söylenegelen nam / ünvan : san, ün namağlup : yenilmemiş namalum : bilinmeyen namdar : ünlü name : betik namert : alçak, korkak namüsait : elverişsiz namütenahi : bitimsiz, sonsuz namzet : aday nankör : iyilikbilmez nara : bağırış narenciye : turunçgiller narin : inceyapılı narkoz : uyuşturma narsist : özsever nas : inak nasihat : öğüt nasip : düşem nasyonal : ulusal natamam : bitmemiş natıka : söyleme yetisi nativizm : doğuştancılık natuk : iyi konuşan natüra : doğa natüralizm : doğalcılık natülmort : ölüdoğa nazar : bakış, gözatma nazaran : göre, oranla nazarı dikkate almak : önem verme nazari : kuramsal nazariye : kuram nazım : koşuk nazire : benzek, benzetileme nebat : bitki nebze : bir parça, pek az necip : soylu nedamet : yerinme nefaset : güzellik nefes : soluk nefis : çok güzel, özvarlık negatif : olumsuz nekahet : iyileşme nema : artma, ürem nesep : soybağı nesil : kuşak, döl nesir : düzyazı neşriyat : yayın netice : sonuç netvörk : bilişimağı nevroloji : sinirbilim nevroz : sinirce nezaket : incelik nezaret etme : bakma, gözetme nida : ünlem, haykırı nifak : ayırga, ayrım nigâr : güzel, sevgili nihai : son nihayet : son, sonunda nihilizm : yoksayıcılık nikbin : iyimser nikneym : takma ad nimet : ergi nisap : yeter sayı nispet : oran nisyan : unutuş nişan : im, iz, belirti nişan almak : gezlemek nişangâh : bakıncak niyet : erek nizam : düzen, yol nizamname : tüzük nodül : yumrucuk nofrost : karlanmaz noksan : eksik nokta : durgu, benek norm : izge, ölçü, kural, ilke

17 nostalji : anı, geçmişe özlem nostaljik : özlemli nosyon : kavrayış not : saptam nöroloji : sinirbilim nötr : yansız nötralizasyon : etkisizleştirmek numune : örnek nutuk : söylev nü : çıplak nüans farkı : ince ayrım, ayırtı nüfuz : söz geçerlik nükte: ince anlamlı nüsha : eşiz, eşyazı nüve : çekirdek nüzul : inme O obje : nesne objektif : nesnel obligasyon : yükümlülük observasyon : gözlem obsesif : takıntılı obstrüksiyon : engelleme ofans : atılım ofis : işyeri ofsayt : açığa düşme ofset : düzbaskı o halde : öyleyse okeyleme : oldulama, onaylama ombudsman : kamu denetçisi onlayn : çevrimiçi onomastik : özbudunbilim onore : onursal ontoloji : varlıkbilim operasyon : işlemce opsiyon : seçme yetkisi optimal / optimum : en uygun optimizm : iyimserlik ordövr : önyemek organize etmek : düzenlemek orijin : köken, başlangıç, kök orijinal : özgün oryantal : doğu ya ilişkin oryantasyon : alıştırma, uyum oşinografi : denizbilim otantik : gerçek, özgün, yerel otizm : içekapanış otobiyografi : özyaşam öyküsü otokritik : özeleştiri otomatik : özdevinim otonom : özerk otopsi : gözle görü, ölüaçımı otorite : yetke otoriter : sözdinletir Ö ödem : şişlik ömür : yaşam örf : töre, gelenek ötenazi : ölmelik özür : engel, eksiklik P padok : at gezdirmeliği paleontoloji : taşılbilim pakt : antlaşma, bağıt paleografya : eski yazı bilgisi paleontoloji : eski varlıkbilim, taşılbilim palyatif : geçici, anlık pandomim : sessiz oyun panel : açık oturum panik : ürkü pankart : duyurumluk pano : duyuru tahtası panorama : genel görünüm panteizm : tümtanrıcılık pansiyon : barıncak para : akça paradigma : değerler dizisi, örneksem paradoks : aykırı düşünce, karşıtlam, çelişki paraf : imce paragraf : bölümce, bölüntü paralel : koşut, enlem parametre : değiştirgen parankima : özdekdoku parantez : ayraç paratoner : yıldırımsavar parazit : asalak pardon : bağışlayın parfüm : güzel koku parite : değer eşitliği parkur : koşmalık, koşuyolu parlamento : kamutay parodi : gülünçleme parsel : bölgü partner : eş, ortak parttaym : yarıgün pasaport : geçişlik pasif : edilgen, eylemsiz paso : yolkimliği pastoral : kırsal pastörize : arınmış paten : kaymalık patent : buluş belgesi

18 patika : yolak, izlek patoloji : hastalıklar bilimi patriarkal : ataerkil patron : işveren pedagoji : eğitimbilimi, eğitbilim pekâlâ : pekiyi, peki pencere : bakanak perakende : tekten, azar azar performans : başarım, edimgücü pergel : yayçizer periyot : sıralama, döngü periyodik : dönemli, dönüşümlü personel : görevliler perspektif : görünge, derinlik pervane : dönencek pervasızca : çekinmeksizin pesimit : kuramsar, kuşkucu peşinat : öncelik peşin hüküm : önyargı, takınç pey : önakça peygamber : tanrı elçisi, yalvaç payidar / baki : kalımlı peyzaj : kır görüntüsü pilot : uçman pist : yarışlık pişmanlık : yerinme pitoresk : gözalıcı piyes : oyun plaj : kumsal plaka : tanıtaç plaket : onurluk, anımlık plan : izlek, tasarı plasman : yatırım plebisit : tümdanış pleybek : söylemseme pleyof : üstöbek plurizm : çokçuluk podyum : seki poezi : deyiş polemik : söz (yazı) dalaşı, tartışı polifoni : çokseslilik poligami : çokeşlilik poligon : atış alanı; çokgen poliklinik : toplubakılık polinom : çok terimli polis : kolluk polisiye : güvenlikle ilgili politeizm : çoktanrıcılık politika : ülke yönetimi, yönelti popülasyon : nüfus; varlık popüler : sevilen, tanınan popülist : yardakçı, yaranmacı portatif : taşınabilir portföy : akçalık, belgitlik portmanto : askılık portre : betimce postrestant : beklerulak postülat : öndoğru, kanıt poşet : torba potansiyel : gizilgüç potin : boğazlı ayakkabı potpuri : karmaca poyraz : kuzey yeli poz : duruş pozisyon : konum, durum pozitif : olumlu, artı pozitivizm : olguculuk pörseptif : algısal pragmatik : yararcı pratik : kılgısal; uygulamalı pratisyen : uzman olmayan, sağıtman praymtaym : izlencelik prefabrik : hazıryapım ev; kurma prensip / umde : ilke pres : sıkacak; baskı prese : sıkıştırılmış prestij : saygınlık prevantoryum : önleyimevi prezentabl : sunulmaya değer prezante : tanıştırma, sunma prezervatif : koruyucu prim : iş ödülü primitif : ilkel printir : yazıcı priusesör : işlemci priz : girgilik probabilizm : olasıcılık problem : sorun prodüksiyon : yapım prodüktivite : verimlilik prodüktör : yapımcı profesyonel : uğraşman profil : yan görünüm program : tasımlama ; izlence proje : öntasarı, tasarı projeksiyon : yansıtım projektör : ışıldak proleter : emekçi prolog : önsöz, öndeyiş promosyon : özendirme propoganda : yaymaca propogandist : yayman, tanıtman prosedür : yöntem, yol, izlek proses :süreç prospektüs : tanıtmalık protez : takma protokol : tören düzen; sözleşme prototip : ilk örnek prova : deneme, sınama

19 provizyon : karşılık sorma provoke etmek : kışkırtmak prömiyer : ilk oyun, ilk gösteri psikanaliz : tinsel çözümleme psikolog : tinbilimci psikoloji : ruhbilim, tinbilim put : tapıncak pülvarizatör : püskürteç R rab : tanrı rabıt edatı : bağlaç rabıta : bağ, ilişki radde : kerte, aşama radikal : kökten, köktenci radyasyon : ışıma, ışınım radyatör : ısıyayar (oto da) radyoaktif : ışınetki radyolink : telsiz bağlantı radyoloji : ışınbilim radyometre : ışınölçer radyoterapi : ışınlı sağaltım rafinaj : arıtım rafine : arıtılmış rafting : sal yarışı rağbet : ilgi, değer verme rağmen : karşın, yine de rahata kavuşma : gönenme rahîm : esirgeyen, koruyan rahim : döl yatağı raket : vuraç râkım : yükselti rakip : karşı olan ram : boyun eğme ramak : az randıman : verim rant : getirim, emeksiz gelir rantabilite : verimlilik rapor : yazanak raportör : inceleme sunucusu rasat : gözlem rasathane : gözlemevi raspa : kazıyıcı rasyonalist : usçu rasyonel : usa dayanan, ussal ray : kayga rayiç : geçerdeğer resen : kendi başına, kendiliğinden rey : oy, görüş reaksiyon : tepki, tepkime realist : gerçekçi realite : gerçeklik realizm : gerçekçilik reasürans : ikiligüvence red : yadsıma redaksiyon : yazımlama, yazıdüzen, yayımdüzen reddiye : savunum redüksiyon : indirgeme reel : gerçek reenkarnasyon : tin göçü reeskont : ikinci kırdırma refah : gönenç, bolluk, dirlik refakat : eşlik etme, yoldaşlık referandum : halkoylaması, kamu oylaması, tümdanış referans : kaynakça refleks : yansı, tepke reform : dönüşüm, düzeltme refüj : orta kaldırım refüze : geri çevirme regülatör : düzenleyici, düzenleç rehabilitasyon : iyileştirme rehber : yol gösterici, kılavuz rehin : tutu rejim : yönetim rejisör : yönetmen rekabet : yarışma reklam : tanıtı, özendirim rekor : en üstün aşama rekortmen : erişmen rekreasyon : dinlenme alanı relativizm : görecilik rencide olma : incinme rençber : tarımcı rengârenk : alacalı repertuvar : sunumluk reprodüksiyon : özdeşbaskı, eşizbaskı resen : doğrudan doğruya resepsiyon : başvuru yeri; törençağrı resesif : çekinik resim : boyam resmen : bile bile resmi geçit : geçit töreni restitüsyon : yeniden tasarımlama restoran : aşevi restorasyon : onarım reşit : ergin retorik : sözbilim reva : uygun, yakışır revaç : geçerlik revalüasyon : değer yükseltimi revanş : karşılık oyun revir : bakım odası revize : yenileme, düzeltme rezervasyon : yer ayırtımı rezervuar : biriktirici rezidans : konut

20 rezistans : direnç rezonans : eşsalınım; seselim ribaunt : dönen top risk, riziko : çekince, dokuncak ritim, ritm : dizem ritmik : düzenli, dizemli ritüel : törensel rivayet : duyultu, söylenti rodaj : alıştırma roman : uzun öykü romantik : duygusal, düşsel rotasyon : döngü, düzenli değişim rotatif : döner-basar rölanti : yavaşlatılmış rölatif : göreceli rölativizm : bağıntıcılık rölyef : kabartma römork : takıt römorkör : takıtçeker röportaj : konuşum röprezant : tanıtımcı röprodüksiyon : özdeş baskı röprodüktör : çoğaltıcı rötar : gecikme rötuş : düzeltme rövanş : ikinci karşılaşma ruh : tin, öz ruhsal : tinsel, içsel rumuz : simge rut : dizin rutin : alışılagelmiş, sıradan rücu : geri dönme rüşt : ergenlik rüya : düş rüzgâr : eser, yel S sabık : eski, önceki sabıka : geçmiş suç sabır : dayanç sabit : durağan sabote : baltalama sade : yalın, düz sadece : yalnızca safha : evre sahip : iye, ıs sahiplik : iyelik sahte : düzmece sakin : dingin, susuk salvo : yaylım ateş samimi : içten, gönülden sanki : sözümona sansasyon : ilgi yaratma, çarpıcılık sansür : sıkıdenetim sarfınazar : vazgeçmek sarih : açık, apaçık sathi : yüzeysel satıh : yüzey satır : dizek satvet : ezici güç sauna : buhar banyosu sav : tez seans : oturum sebat : direnim, direnme sebep : neden seci : uyaklı düzyazı seciye : ıra, özyapı sedimantasyon : tortu çökmesi sefahet : uçarılık sefalet : yoksulluk sefaret : elçilik sefer : yolculuk; savaş sefir : elçi sehven : yanlışlıkla, yanılarak sekans : ayrım seksiyon : bölüm, kesit sekte : durma, durgu, aksama sektör : kesim, bölüm selamlama : esenleme selef : öncül, öncel seleksiyon : ayıklama self determinasyon : gelecekgüveni; özbelirlenim self-servis : kendin al sema : gökyüzü semantik : anlambilim semavi : göksel sembol : simge sembolik : simgesel semere : verim semih : eli açık seminer : topluçalışım sempatik : sevimli, kanı sıcak sempatizan : duygudaş sempozyum : bilgi şöleni semptom : belirti, bulgu sendika : emekçi birliği sendrom : belirti, sıkıntı, bunalım sene : yıl seneyi devriye : yıldönümü senet : belge, belgit seniye : yüksek, yüce senkron : eşsürem senkronik : eşsürelik senkronizasyon : eşleme sensör : duyar sentaks : sözdizimi sentetik : bireşimli, yapay sentez : bileşim sentimental : duygulu, içli

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

ARŞİV SAKLAMA SÜRELERİ..

ARŞİV SAKLAMA SÜRELERİ.. ARŞİV SAKLAMA SÜRELERİ.. 04.05.2005 tarih ve 25805 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasına dair yönetmelik yayımlandığı

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

DUYURU. 22.02.2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik.

DUYURU. 22.02.2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik. DUYURU l6.05.1999 tarih ve l98l6 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik. 22.02.2005 tarih ve 25735 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

Bölüm 1 Sosyal Davranışlar, Nezaket, Görgü ve Protokol

Bölüm 1 Sosyal Davranışlar, Nezaket, Görgü ve Protokol İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Sosyal Davranışlar, Nezaket, Görgü ve Protokol Doğuştan Gelen Yapı Farklılıkları... 2 Sosyal Davranışlar... 3 Algılama ve Sosyal Davranışlar... 4 Algılama Farklılıkları için Örnekler...

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar YABANCI DİL IV Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

Genel Sekreterlik B.30.2.İMÜ.0.70.00

Genel Sekreterlik B.30.2.İMÜ.0.70.00 , Genel Sekreterlik B.30.2.İMÜ.0.70.00 000 Genel 010 Mevzuat 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04 Yönergeler 05 Tebliğler 06 Genelgeler 020 Olurlar, Onaylar 020 Kodu sadece dosya adı olarak kullanılacaktır.

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR D D DAMGA Sİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR 40 q DAMGA Sİ ORANLARI Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları

Detaylı

FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI

FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 2016- FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI I.Dönem : Latitudes A1-A2 192 saat 1 Selam veren insanları Pazartesi anlama Selamlaşma Tu ve vous ayrımı 1 3-7 Ekim 2016 1 1 Biriyle

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

KOBİ LEASING PAKETLERİ

KOBİ LEASING PAKETLERİ KOBİ LEASING PAKETLERİ LEASING NEDİR? Özellikle büyümekte olan şirketlerin, tüm sektörlerde her türlü sıfır veya 2. el makine, ekipman yatırımlarını gerçekleştirmesine yönelik olarak orta veya uzun vadeli

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1. Öğrenci Belgesi 2. Transkript Belgesi 3. Öğrenci Disiplin Belgesi 4. Askerlik Durum Belgesi 5. Yatay Geçiş İşlemleri 6. Dikey Geçiş İşlemleri 7. 8. Ders alma /Kayıt Yenileme Mazeretli Ders

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği. karşılaştırılması,

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği. karşılaştırılması, Mevzuatın önceki hali Mevzuatın son hali Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Karşılaştırmalı reklamlar MADDE 8 (1) Karşılaştırmalı reklamlar, ancak; a) Aldatıcı ve yanıltıcı olmaması,

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM FORMASYON DERSİ MÜFREDATI

UZAKTAN EĞİTİM FORMASYON DERSİ MÜFREDATI DEĞERLER EĞİTİMİ DERNEĞİ UZAKTAN EĞİTİM FORMASYON DERSİ MÜFREDATI 1-EĞİTİMCİNİN ÖZELLİKLERİ 1. DERS - Tanışma - Her bir talebenin ilgi alanlarını ve kabiliyetlerini saptama - Dersin mahiyetini genel olarak

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

HUKUKA GİRİŞ ve HUKUKTA YÖNTEM

HUKUKA GİRİŞ ve HUKUKTA YÖNTEM HUKUKA GİRİŞ ve HUKUKTA YÖNTEM 1 HUKUK NEDİR TOPLUMSAL YAŞAMI DÜZENLEYEN ve DEVLET TARAFINDAN YÜRÜRLÜĞE KONULUP YAPTIRIMA BAĞLANAN KURALLAR BÜTÜNÜDÜR 2 TOPLUMSAL YAŞAMI DÜZENLEYEN DİĞER DAVRANIŞ KURALLARI

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

"En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir..."

En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir... "En büyük sermayemiz sizlerin güvenidir..." GALATA Müşteri odaklı hizmet anlayışı, konusunda deneyimli personeli, kaliteli ve verimli hizmet üretmede teknolojinin tüm imkanlarını kullanan yaklaşımı ile

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER. Sayfa. ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ...... v GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI A. Hitap... 10 B. Selamlama... 14 C. Tanıtma ve Tanıştırma... 19 D. El Sıkma (Tokalaşma)... 24 E. El Öpme ve Öpüşme... 26 F.

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi

Detaylı

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat

Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Teknogirişim Sermayesi Destekleri Mevzuat Doç. Dr. A. Egemen YILMAZ Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer

Detaylı

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Usul Hukuku LAW 403 Güz 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ Dersin Adı: Milletlerarası Özel Hukuk I Dersin Kodu HUK 401 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 Teorik: 3 saat / hafta Pratik Çalışma:

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ 9 1.1. Genel Olarak Hukuk Kuralları 10 1.2. Ticaret ve Ticaret Hukuku Kavramları 10 1.3. Ticaret Hukukunun Özellikleri ve Medeni Hukuk-Borçlar

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 1.test Dil ve Anlatım 36 Dil ve Anlatım 21 MF Edebiyat 15 Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Matematik 36 Matematik 24 TM Geometri

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ŞEREFLİKOÇHİSAR BERAT CÖMERTOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1. Öğrenci Belgesi 2. Transkript Belgesi 3. Öğrenci Disiplin Belgesi 4. Askerlik Durum Belgesi 5. Yatay Geçiş İşlemleri 6. Dikey Geçiş İşlemleri 7. 8. Ders alma /Kayıt Yenileme Mazeretli Ders

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

Gencmevtoo Sözlük. Gencmevtoo Terimler Sözlüğü

Gencmevtoo Sözlük. Gencmevtoo Terimler Sözlüğü Gencmevtoo Sözlük Gencmevtoo Terimler Sözlüğü Önsöz Bu sözlük, Gencmevtoo Okyanusu sitesinde, ürün ve hizmetlerinde kullanılan önemli terim ve sözcüklerin açıklamalarını barındırmaktadır. Kaynak olarak

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul,02.01.2017 KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları 1-2017 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı