TEKNİK YARDIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNİK YARDIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİK YARDIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI TAYFUN ATMACA ANKARA 2004

2 T.C. BAŞBAKANLIK TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKNİK YARDIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI TAYFUN ATMACA Başbakanlık, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının 22 Nisan 2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliği uyarınca UZMANLIK TEZİ olarak hazırlanmıştır ANKARA 2004

3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VI ÖZET... VII KISALTMALAR... IX GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM TEKNİK YARDIMIN TANIMI, AMACI VE ULUSLARARASI TEKNIK YARDIM KURULUŞLARININ UYGULADIKLARI YÖNTEMLER 1.1. Teknik Yardımın Tanımı Teknik Yardımın Amacı Teknik Yardımın, Yardım Alan Ülkeler Yönünden Amacı Teknik Yardımın, Yardım Sağlayan Ülkeler Yönünden Amacı Teknik Yardımın TİKA Açısından Önemi Uluslararası Teknik Yardım Kuruluşları Ve Uyguladıkları Yöntemler Japonya Teknik Yardım Kuruluşu (JICA) Almanya Teknik Yardım Kuruluşu (GTZ) Kanada Teknik Yardım Kuruluşu (CIDA) ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ( USAID) I

4 İKİNCİ BÖLÜM PROJE KAVRAMI 2.1.Tanım Proje Safhaları Proje Oluşum Safhası Proje Tasarımı Proje Tanımlama Aşaması Proje Hazırlama Proje Organizasyonu Fonksiyonel Organizasyon Tam Proje Organizasyonu Matris Organizasyon Karışık Organizasyon Şekilleri Proje Planlama Proje Analizi Proje Uygulama Aşaması Proje Uygulama Programı II

5 Proje Uygulamada (Termin Planı) Proje İzleme Proje Bütçesi Proje Sona Erme Aşaması Projenin Sona Erdirilmesi Proje Değerlendirme ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TİKA NIN TEKNİK YARDIM PROJELERİNİN ÖNCELİK KRİTERLERİ VE PROJE DÖNGÜSÜ 3.1. Giriş Proje Çeşitleri Ekipman ve Malzeme Yardımları Tanıtım Programları Uzman Yardımları Eğitim Programları Teknik Yardım Projeleri Program Koordinasyon Ofisleri Bütüncüllük III

6 3.4. Diplomatik Faktörler Sektörel Öncelikler Türkiye nin Ticari Etkinliği TİKA Proje Döngüsü Proje Tasarımı Proje Organizasyonu Projenin Amaçları ve Hedefleri Proje Çevresi Projenin Hedef Kitlesi Proje İzlemede Bakılacak Unsurlar Proje İzlemede Temel Sorular Proje İzleme Raporu Proje Harcamaları Proje Değerlendirme Kriterleri Uluslararası Teknik Yardım Kuruluşlarında Proje Döngüsü Proje Döngüsünün Tanımı Alman Teknik Yardım Kuruluşunda Proje Döngüsü Dünya Bankası Proje Döngüsü Avrupa Birliği Proje Döngüsü IV

7 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Döngüsü Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Proje Döngüsü Japonya Teknik Yardım Kuruluşunun Proje Döngüsü Uluslararası Teknik Yardım Kuruluşlarının Proje Döngüsü Karşılaştırmaları TİKA Uygulamaları İçin Önerilen Proje Taslağı ve Döngüsü Taslak Proje Dokümanı Taslak Proje Bütçesinin İncelenmesi Proje Taslağında İzleme Raporunun Hazırlanması Proje Planlama Matriksi Proje Termin Planı Projenin Değerlendirme Raporu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GENEL DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER 1. Yardım Ve İşbirliği Faaliyetleri V

8 2. Yardım Çeşitleri İşbirliği Alanları Faaliyet Şekilleri Faaliyet Konuları Faaliyetlerin Yıllara Dağılımı Ülkelerin Katıldıkları Faaliyet Sayıları Faaliyetleri Düzenleyen Kuruluşlar SONUÇ ÖNERİLER EKLER KAYNAKÇA VI

9 ÖZET Uluslararası kriterlere uygun olarak, Teknik yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde başta TİKA olmak üzere, Türkiye nin bu alanda ortaya koyduğu çalışmalar, uluslararası yardım kuruluşları tarafından yakından izlenmektedir. Bu nedenle, hazırlanan bu çalışmada, ilk olarak Teknik Yardım Politikası hakkında bilgi verilerek, teknik yardımın amacı ve uygulama metotları üzerinde durulmuştur. TİKA nın 1992 yılında kurulması sonrasında, Türkiye nin Teknik Yardım alan ülke konumundan, teknik yardım veren bir konuma geçmesi, bu yönde hazırlanacak olan teknik yardım projelerinin de önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Uluslararası yardım kuruluşlarının bu yöndeki geniş tecrübe ve birikimleri, daha kapsamlı çalışma imkanını sağlamış bulunmaktadır. Öte yandan, yapılan bu çalışmada, TİKA nın teknik yardım faaliyetlerinde izlenilen proje kriterleri, detayları ile ele alınmaktadır. Uluslararası yardım kuruluşlarının teknik yardım faaliyetlerinin irdelendiği çalışmada, Japonya, Almanya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerinin, teknik yardım kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar ve uygulamadaki prensiplerine yer verilmektedir. Bu ülkelerin uygulamaya koydukları çalışmaların yakından izlenmesi, Türkiye nin bu alanda kendi kriterlerini belirlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, teknik yardım projelerinin hazırlanması ve aşamalarının irdelenmesi, çalışmanın ikinci bölümünü oluşturmaktadır. TİKA için bir yol haritası anlamına gelecek olan bu çalışmada, ana hedef, TİKA nın uluslararası kuruluşlar arasındaki yerini gözlemlemek ve aynı zamanda, proje çalışmalarında kendi metodunu ortaya koymasını sağlamaktır. TİKA nın teknik yardım politikası ve proje döngüsü, çalışmanın son bölümünde ele alınmaktadır. TİKA tarafından gerçekleştirilen yardım projelerinin kapsamı ve uygulamadaki proje döngüsü, yine bu bölümde üzerinde durulan konu başlıkları arasında bulunmaktadır. Ayrıca, uluslararası teknik yardım kuruluşları arasında ağırlıklı yerleri bulunan Almanya, Japonya, Avrupa Birliği, Dünya Bankası VII

10 ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının proje uygulamalarında izledikleri proje döngüleri, incelenerek, TİKA için yeni bir modelin oluşturulmasına çalışılmıştır. Hazırlanan çalışmada, TİKA için oluşturulması planlanan proje döngüsü, uluslararası teknik yardım kuruluşlarının uyguladıkları çalışmaların bir sentezi niteliğini taşımaktadır. Çalışmada, proje aşamalarının net olarak irdelendiği ve uygulamada eksikliği hissedilen, proje izleme raporu, proje bütçesinin detayları ile ortaya konması ve projenin tamamlanmasından sonra, hazırlanacak olan değerlendirme raporu, projenin kolay izlenmesine imkan tanımaktadır. Ayrıca, çalışmanın son bölümünde yer alan TİKA için öneriler bölümü ise, gerçekleştirilen tüm çalışmanın analizi kapsamında yer almaktadır. TİKA proje döngüsünün detayları ile masaya yatırıldığı bu çalışmada, özellikle ele alınacak konu, TİKA nın kendi kriterlerine uygun bir proje döngüsünün ortaya çıkarılmasının yanı sıra, tespit edilen eksikliklerin çözüme kavuşturulmasıyla, kalıcı başarıların elde edilmesi hedeflenmektedir. VIII

11 ÖNSÖZ Uluslararası bilimsel ve teknik dayanışmanın başlıca aracı olan teknik yardım; gelişmiş ülkelerin bilgi ve tecrübe birikimi ile uygulamada kullandığı metotların, gelişmekte olan ülkelerin yatırım imkanları ve tüm kaynaklarını özellikle insan gücü kaynaklarını en etkin biçimde kullanma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere aktarılmasıdır. Türkiye için TİKA nın kuruluş yılı olan 1992 milat olarak kabul edilmektedir. Bu yıldan itibaren Türkiye, teknik yardım alan bir ülke konumundan teknik yardım veren bir ülke konumuna geçme başarısını kazanmıştır. Gelişmiş ülkeler arasında gizli bir yarışın kesiştiği nokta, günümüzde teknik yardım kapasiteleri ile ölçülmektedir. Türkiye nin bu yarışta almış olduğu mesafe küçümsenmeyecek kadar önemli bulunmaktadır. Teknik yardım programlarının hazırlanmasında olmazsa olmaz konumunda bulunan proje ve kriterleri bu çalışmanın ana unsurunu oluşturmaktadır. Tüm detayları ile ele alınan, teknik yardım projeleri ve proje döngüsü, TİKA nın bu alanda neler yaptığını ve yapması gerektiğini göz önüne sermektedir. Uluslararası teknik yardım kuruluşlarının bu konuda gerçekleştirdikleri çalışmalara da değinilerek, hangi proje kriterlerinin ele alındığı ve başarılarının arkasında yatan, çalışma prensipleri detayları ile ele alınarak, örnek alınmasının tespiti üzerinde durulmuştur. Teknik yardım kapsamında proje ve proje döngüsü ana başlığı altında ilk defa incelenen bu çalışmada, yardımlarını esirgemeyen TİKA Teknik Yardım Uzmanlarından, Füsun Gür, Yeşim Baktır, Cavit Köseoğlu ve tez danışmanım Teknik Yardım Uzmanı Ayşenur Özcan a özellikle teşekkür ederim. Ayrıca bu çalışmaya, katkı sağlayan, başta TİKA nın değerli yöneticileri olmak üzere, tüm TİKA çalışanlarına ayrıca teşekkür ederim. Tayfun ATMACA Ankara 2004 IX

12 KISALTMALAR a.g.e. adı geçen eser a.g.r. adı geçen TİKA raporu (15 Nisan 2002) a.g.ç. adı geçen TİKA çalışması (16 Ocak 2003) BOTAŞ CIDA DEİK DİE DPT ECO EU FAO GSMH GTZ İAB İMKB JICA KEİT KEK Türkiye Boru Hatları Taşıma Genel Müdürlüğü Kanada Teknik Yardım Kuruluşu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Devlet İstatistik Enstitüsü Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Gayri Safi Milli Hasıla Almanya Teknik Yardım Kuruluşu İstanbul Altın Borsası İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Japonya Teknik Yardım Kuruluşu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Karma Ekonomik Komisyon X

13 KKTC KOSGEB MTA ODA ODTÜ OECD SSCB TAC THY TİKA TODAİE TÖMER TRT TÜBİTAK Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Maden Tektik Arama Genel Müdürlüğü Japon Resmi Kalkınma Yardımı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Türk İşbirliği Ajansı Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Türkçe Öğretim Merkezi Türkiye Radyo ve Televizyon Genel Müdürlüğü Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu TÜRKSOY Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü TÜTAV UNCTAD UNDP UNIDO Türk Tanıtma Vakfı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı XI

14 USAID WHO ZOPP 1 ABD Uluslar arası Kalkınma Ajansı Dünya Sağlık Teşkilatı Alman Teknik Yardım Kuruluşu nun Proje Döngüsünde yer alan bölüm.( Proje Fikri ve Proje Geliştirme) ZOPP 2 ( Proje Hazırlama ) ZOPP 3 ZOPP 4 ZOPP 5 ( Proje Analizi ve Onayı) ( Proje Finansmanı Sağlanması ve Projeye Başlanması, Proje Uygulama, İzleme ve Değerlendirme)) ( Tamamlama Sonrası Değerlendirme) XII

15 GİRİŞ Dünyamızda çeşitli din, dil ve ırk farklılıklarına sahip insan toplulukları, üzerinde yaşadıkları toprak parçasındaki doğal kaynakları ve bitki örtüsünü, kendi imkan ve yetenekleri ölçüsünde, yararlı bir şekilde kullanarak hayatlarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Toplumları yöneten kişiler, sahip oldukları değerli kaynakları, kendi imkanları ve yetenekleri ölçüsünde kendi toplumları yararına en uygun şekilde kullanmayı amaçlamaktadırlar. Ancak, her toplumun farklı oranlarda kullanımı gerçekleştirdiği bilinmektedir. Bu, ya üzerinde bulundukları toprağın doğal kaynakları ve bitki örtüsü itibariyle istenen özelliklere sahip olmama veya sahip olunan zenginlikleri olumlu ve yararlı şekilde kullanabilecek bir toplum bilincinden mahrum olmalarından kaynaklanmaktadır. Gelişmiş toplumlar, doğal kaynaklarını ve kalifiye işgücünü en iyi şekilde kullanmanın yanısıra, diğer toplumların da doğal kaynaklarını ve yetişmiş insan gücünü kendi toplumları yararına kullanma fırsatlarını aramaktadırlar. Bunu başaranlar da, gelişme yolunda ilerlemektedirler. Ülkemiz yaklaşık 70 milyonluk genç, dinamik nüfusu ile yetişmiş kamu ve özel sektör çalışanlarının yanında, doğal kaynaklar açısından da oldukça iyi sayılabilecek bir durumdadır. Ancak, ülkemizin gelişmişlik yolunda hızla ilerleyebilmesi için, sahip olduğu doğal zenginliklerin ve işgücü potansiyelinin olumlu şekilde kullanılmasının yanısıra, uzun vadeli gerçekçi planlarla, gelecekteki ihtiyaçlarını ve potansiyelini de iyi belirleyerek, teknik yardımı yeni ülkelere açılmada büyük bir dikkatle kullanmalıdır. Yılda yaklaşık % 1.78 lik bir nüfus artışı ile büyük bir tüketici toplum olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizin önünde başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, akraba toplulukları ve komşu ülkeler, hala bakir bir alan olarak durmaktadır. 1

16 Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de tarıma açılacak toprak sahalarının sınırına ulaşılmış ve hatta bu konuda orman alanlarının tahribine bile başvurulmaya başlanılmıştır. Yine ülkemizdeki maden kaynaklarının birçoğu, ülke ihtiyaçlarını karşılayamadığından bunları temin etmek için yurt dışına çok büyük miktarlarda döviz ödemeleri yapılmaktadır. Gelecekte, kalkınmış bir Türkiye nin bugün kullandığı petrol, kömür, alüminyum, bakır, çinko, demir gibi madenler ve elektrik enerjisi gibi bir çok kaynağın daha fazlasına ihtiyacı olacaktır. Ülkemizin yer altı kaynakları göz önüne alındığında, bu ihtiyaçlarının tamamını karşılamasının mümkün olmadığı da açık olarak görülmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi konumda, güçlü, güvenilir, gelişmiş ve müreffeh bir ülke olma şansının, başta kan ve kültür bağımız olan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ne yönelik daha güçlü ilişkiler kurmasına bağlı olduğu görülmektedir. Uzun yıllar birbirlerinden koparılmış bulunan bu topluluklar arasında ilişkilerin geliştirilmesinde teknik yardım çalışmaları çok önemli rol oynayacaktır. Teknik yardım sayesinde hem Türkiye nin bu ülkeleri, hem de onların Türkiye yi tanıması kolaylaşacaktır. Bu nedenle, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) kurulmuş olduğu 1992 yılından bu yana ağırlıklı olarak 17 ülkeye teknik yardım sağlanması ve bu ülkelerle Türkiye nin ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla projeler geliştirmiştir. Bu ülkeler, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Moğolistan, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moldova, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dir. TİKA, bu ülkelerle ilgili olarak ülke bazında ve bölgesel bazda, bir çok ülkeyi kapsayan projeler geliştirmiştir. Projeler genellikle yardım alan ülkelerden, Türkiye Cumhuriyeti kamu, özel ve sivil kuruluşlarından ve uluslararası kuruluşlardan gelen taleplere istinaden ya da TİKA Başkanlığının inisiyatifiyle başlatılmıştır. Yardım alan bir ülkeden gelen talep, Türkiye deki ilgili kuruluşlara bildirilmekte, bu kuruluşların görüşleri alındıktan ve muhtemel katkıları belirlendikten sonra, söz konusu talep proje haline 2

17 dönüştürülmektedir. Benzer bir işleyişle, uluslararası bir yardım kuruluşundan gelen yardım talebi de, bu kez yardım alan ülkelere bildirilmekte, bu ülkelerin görüşleri alındıktan sonra, proje haline dönüştürülmektedir. Proje kabul sürecinde, Türkiye nin diplomatik, ekonomik ve ticari ilişkileri öncelikle gözetilmekte, projeden yararlanacak ülke ya da ülkelerle ilgili sektörel değerlendirme yapılmakta ve projeden hasıl olacak faydalar ortaya konulmaktadır. Proje bazında değerlendirme ve çok sayıda proje gerçekleştirilmiş olması bugüne kadar bütüncül değerlendirmeler yapmak imkanını vermemiştir. Örneğin, TİKA teknik yardımlarının yardım alan ülkeler arasında dengeli bir dağılımı yoktur, yardım alan ülkelerdeki fert başına GSMH gibi ekonomik göstergelerle de orantılı değildir. TİKA projeleriyle ilgili bir başka problemde, projelerin genellikle basit bir fayda - maliyet analizi içine oturtulamayacak kadar uzun vadeli ve etraflı olması ve bu nedenlerle ekonometrik analizlerin yapılmasını gerektirmesidir. Taleplerin süratle karşılanması gerektiğinden detaylı ekonomik çalışmalar yapılamamakta, dolayısıyla belirli bir sektör içinde irdelenen bir projenin faydalı olduğu bilinmekte ama bu projenin o sektördeki en faydalı proje olup olmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle, hazırlanan bu çalışmada, ilk olarak Teknik Yardım Politikası hakkında bilgi verilerek, teknik yardımın amacı ve uygulama metotları üzerinde durulmuştur. TİKA nın kuruluşu ile teknik yardım alan ülke konumundan, teknik yardım veren ülke konumuna geçilmiş olması da, bu yönde hazırlanacak olan teknik yardım projelerinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Uluslararası yardım kuruluşlarının bu yöndeki geniş tecrübe ve bilgi birikimleri de, daha kapsamlı çalışma imkanını sağlamış bulunmaktadır. Öte yandan, yapılan bu çalışmada, TİKA nın teknik yardım faaliyetlerinde izlenilen proje kriterleri, detayları ile ele alınmaktadır. Uluslararası yardım kuruluşlarının teknik yardım faaliyetlerinin irdelendiği çalışmada, Japonya, Almanya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerinin, teknik yardım kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar ve uygulamadaki prensiplerine yer verilmektedir. Bu ülkelerin uygulamaya koydukları çalışmaların yakından izlenmesi, Türkiye nin bu alanda kendi kriterlerini belirlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. 3

18 Ayrıca, teknik yardım projelerinin hazırlanması ve aşamalarının irdelenmesi, çalışmanın ikinci bölümünde yer almaktadır. Teknik yardım projesinin hazırlanma aşamalarının tüm detaylarına yine bu bölümde yer verilmektedir. TİKA için bir yol haritası anlamına gelecek olan bu çalışmada, ana hedef, TİKA nın uluslararası kuruluşlar arasındaki yerini gözlemlemek ve aynı zamanda, proje çalışmalarında kendi metodunu ortaya koymasını sağlamaktır. TİKA nın teknik yardım politikası ve proje döngüsü, çalışmanın son bölümünde ele alınmaktadır. TİKA tarafından gerçekleştirilen yardım projelerinin kapsamı ve uygulamadaki proje döngüsü, yine bu bölümde üzerinde durulan konu başlıkları arasında bulunmaktadır. Ayrıca, uluslararası teknik yardım kuruluşları arasında ağırlıklı yerleri bulunan Almanya, Japonya, Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının proje uygulamalarında izledikleri proje döngüleri incelenerek, TİKA için yeni bir modelin oluşturulmasına çalışılmıştır. Hazırlanan çalışmada, TİKA için oluşturulması planlanan proje döngüsü, uluslararası teknik yardım kuruluşlarının uyguladıkları çalışmaların bir sentezi niteliğini taşımaktadır. Çalışmada, proje aşamalarının net olarak irdelendiği ve uygulamada eksikliği hissedilen, proje izleme raporu, proje bütçesinin detayları ile ortaya konması ve projenin tamamlanmasından sonra, hazırlanacak olan değerlendirme raporu, projenin kolay izlenmesine imkan tanımaktadır. Genel Değerlendirme, sonuç ve özellikle, TİKA için öneriler bölümünde ise; gerçekleştirilen tüm çalışmanın bir analizi yer almaktadır. TİKA proje döngüsünün detayları ile masaya yatırıldığı bu çalışmada, özellikle ele alınacak konu, TİKA nın kendi kriterlerine uygun bir proje döngüsünün ortaya çıkarılmasının yanısıra, tespit edilen eksikliklerin çözüme kavuşturulmasıyla, kalıcı başarıların elde edilmesi hedeflenmektedir. 4

19 BİRİNCİ BÖLÜM TEKNİK YARDIMIN TANIMI VE AMACI 1.1. Teknik Yardımın Tanımı Uluslararası bilimsel ve teknik dayanışmanın başlıca aracı olan teknik yardım; gelişmiş ülkelerin bilgi ve tecrübe birikimi ile uygulamada kullandığı metotların, gelişmekte olan ülkelerin yatırım imkanları ve tüm kaynaklarını özellikle insan gücü kaynaklarını en etkin biçimde kullanma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere aktarılmasıdır. 1 Tanımdan da anlaşılacağı gibi teknik yardımın hedefi; gelişmiş ülkelerin kullandığı metot ve kaynakları, gelişmekte olan ülkelere aktararak insan gücünü ve ülkenin diğer kaynaklarını en etkili kullanmalarına yardımcı olmaktır. Gelişmekte olan ülkeler yasal ve kurumsal altyapının oluşturulması, sermaye ve ödemeler dengesi zorluklarının yanında, gerekli ekonomik ve sosyal politikaları uygulayacak kalifiye eleman sıkıntısı da çekmektedirler. Teknik yardımın en önemli hedeflerinden biri bu ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmaktır. Teknik yardımın ana politikası, ülkelerin belirli bir süre sonunda kendi kendilerine yeterli olacak duruma gelmelerini sağlamaktır. Ana politikayı destekler nitelikte insan gücünün yurt içi ve yurt dışında yetiştirilmesine de çalışmaktır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler genel refah seviyesinin yükseltilmesinde, fertlerin ve toplumun gelişmesinde, kısaca ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin sağlanmasında etkili bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Teknolojik gelişmeler sonucu verimlilikteki artış; emek, sermaye ve tabii kaynaklar üretim unsurları kadar önem kazanmaktadır. Teknolojik gelişmenin temeli ise bilimsel çalışma ve araştırmalardır. Dünyada bilim ve teknoloji her yıl yeni ve hızlı gelişmeler göstermekte olup bu gelişmeler, gelişmiş ülkeler lehine oluşmakta, gelişmiş ülkeler ile geri kalmış ülkeler arasındaki bilimsel ve teknolojik açık gittikçe artmaktadır. Hal böyle iken; Teknik yardım bu açığın kapatılmasında veya en düşük seviyeye 1 Ayla Barutçu, Teknik Yardımın Politika, Uygulama ve Değerlendirilmesi, DPT Uzmanlık Tezi, Ankara 1974, s. 1. 5

20 indirilmesinde, büyük bir önem taşımaktadır. Hedefin ve ihtiyaçların doğru saptanması, iyi bir planlama ile mümkündür. İhtiyaçların doğru saptanması sınırlı olan imkanların etkin bir biçimde kullanılması, en kıt kaynakta maksimum faydanın elde edilmesi günümüz dünyasında kaynağın, teknolojinin ve yetişmiş insan gücünün doğru ve etkin planlanması ile mümkündür. Kaldı ki toplumlar arası kaynak dağılımı ve teknoloji de her ülke için eşit değildir. Daha da ötesi teknolojinin gelişmiş bir ekonomiden, az gelişmiş bir ekonomiye kolayca ve olduğu gibi aktarılması mümkün değildir. 2 İkinci dünya savaşından sonra ortaya çıkan ve gelişmekte olan ülkeleri geniş ölçüde etkileyen teknik yardım kavramının öncülüğü özellikle uluslararası kuruluşlarca (USAID, EU, JICA, GTZ, CIDA, TİKA) vb. yapılmıştır. Buna paralel olarak çeşitli ülkeler de ekonomik, sosyal, kültürel ve politik nedenlerle gelişmekte olan ülkelere teknik yardım yapmaya başlamışlardır. Böylece Dünyadaki teknik yardım örgütlerinin sayısının artması ve pek çok devletin bu tür yardıma duydukları ihtiyaçları, gerek yardım yapan devletlerin imkanlarının artması, gerekse yardım sağlayan devletlerin birbirleri ile olan rekabeti teknik yardım faaliyetlerini hızlandıran başlıca nedenler olmuştur. Uluslararası işbirliği ve bilimsel teknik dayanışma, ekonomik ve sosyal kalkınmaya büyük ölçüde katkısı olması bakımından özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemini korumaktadır. Türkiye uluslararası işbirliği, bilimsel ve teknik dayanışma ilişkilerine yardım alırken aynı zamanda yardım veren ülke tecrübesine sahip olarak katılmaktadır. Türkiye nin yapacağı teknik yardımları organize etmek ve koordinasyonu sağlamak üzere, 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı na bağlı olarak kurulan ve 1999 yılından sonra Başbakanlığa bağlanan (yaygın kısa kullanımı TİKA olan), Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, çalışmalarını yürütmektedir. TİKA, Teknik Yardım konusunun araçları arasında yer alan; uzman hizmetlerinden yararlanılması, diğer ülkelerden gelen uzmanlara eğitim imkanlarının sağlanması, toplantı ve seminerlerin gerek ülkemizde, gerekse ilgili ülkelerde düzenlenmesi, teknik araç ve gereçlerin ilgili ülkenin ihtiyacı kapsamında sağlanması vb. konuları hayata geçirmektedir. 2 Ayla Barutçu, a.g.e., s. 2. 6

21 1.2. Teknik Yardımın Amacı Teknik yardımın amacını yardım alan ve verenler yönünden iki ayrı bölümde incelemekte fayda vardır: Teknik Yardımın, Yardım Alan Ülkeler Yönünden Amacı Teknik yardımın, yardım alan ülkeler yönünden ayrı, ancak birbirini tamamlayan iki amacı vardır. - Kısa süreli amaç - Uzun süreli amaç Kısa süreli amaç; gelişmekte olan ülkeler yönünden büyük öncelik taşıyan konularda teknik bilgi ve becerilerin ve insan gücü ihtiyaçlarının en kısa sürede uluslararası kuruluşlar ve yardım veren ülkelerce karşılanmasına yönelmektir. 3 Bu amaç, uzmanların söz konusu ülkelere gönderilmesi veya yardım veren ülkelerden uzmanların alıcı ülkede elemanları eğitmesi ile gerçekleştirilebilir. Ancak bu amaç problemlerin temel çözümüne yönelmemekte, ihtiyaçların en kısa sürede karşılanmasını ve boşlukların doldurulmasını öngörmektedir. Kısa süreli amaç yardımın devamlılığını gerektirecek nitelikte olup ülkelerin belirli bir süre sonunda yardım almadan kendi kendilerine yeterli olma konusundaki ana politika ile de çelişmektedir. TİKA nın teknik işbirliği yaptığı ülkelerdeki çalışmalarından çıkan sonuçta bu yöndedir. İşbirliği kapsamında alt yapısı tam olarak hazırlanmamış proje taleplerinin yerine getirilmesinde karşılaşılan problemlerin başında, teknik yardımın yapıldığı ülkelerden getirilen elemanların eğitilerek ülkelerine gönderilmeleriyle, yardım yapılan ülkenin ihtiyaçlarının kısa süreli giderildiği, teknik yardım alan ülkedeki yasal mevzuatlar ve teknik alt yapının yeterli olmaması nedeniyle, verilen eğitimlerin kısa süreli fayda getirdiği, bu faydanın gerekli alt yapının sağlanamaması nedeniyle de uzun vadede etkili olmadığını göstermiştir. Burada TİKA nın üzerine düşen görev, teknik yardımda bulunacağı ülkelerin, yasal mevzuat ve teknik kapasitelerinin daha önceden tespit edilerek, bu yönde proje hazırlanması yoluna 3 Ayla Barutçu, a.g.e., s. 4. 7

22 gidilmesidir. Türkiye nin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önüne alındığında, kıt kaynakların kullanılmasında daha seçici olunması zorunluluğu mevcuttur. Uzun süreli amaç: Kısa süreli teknik yardımdan yararlanarak ülkelerdeki ulusal kaynakların kullanılması ve teknik elemanların eğitilmesi faaliyetine başlanmasını teknik yardımın uzun süreli amacı olarak tanımlayabiliriz. 4 Teknik yardım verilecek ülkenin eğitim kurumlarının hizmet içi ve ihtisas eğitimi verebilecek duruma gelmelerini sağlayacak projelerin geliştirilmesi ve bu kurumların kısa süreli teknik yardım imkanları ile güçlendirilmesi ve desteklenmesi, teknik yardımın uzun süreli amacı olarak ortaya çıkmaktadır. Bugün ekonomik potansiyeli çok yüksek olan ülkeler dışındaki diğer gelişmiş ülkeler için bile temel araştırma imkanları gittikçe daralmaktadır. Bu nedenle uzun sürede teknik yardım, ülkelerin bir süre sonra kendi kendilerine yeterli olabilmesine hizmet edecektir. Teknik yardımın ana amacı problemlerin kısa sürede çözümlenmesi değildir. Esas politika teknik yardım imkanlarından yararlanarak belirli bir süre sonunda ülkelerin kendi imkanları ile gerekli teknik bilgiyi ve insan gücü ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmesine yönelmektir. Bu nedenle teknik yardım alan ülkeler yönünden, bu uzun süreli amaç büyük önem taşımaktadır Teknik Yardımın, Yardım Sağlayan Ülkeler Yönünden Amacı Gelişmiş ülkelerin teknik yardım konusuna ilgi duymaları ve kaynaklarının bir kısmını bu amaca yöneltmeleri politik, ekonomik, sosyal ve kültürel nedenlere dayanmaktadır. Gelişmiş ülkelerin teknik yardım sağlamasındaki politik nedeni bu ülkelerin, özellikle iki farklı ideolojinin (ABD ve Rusya) temsilcilerinin, gelişmekte olan ülkeleri kendi taraflarına çekebilmek için yaptıkları mücadelenin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Yardım alan ülkelerin özellikle mali yardım konusunda titiz davranmalarındaki en büyük neden de budur. Bu durum gelişmekte olan ülkelerin, 4 Ayla Barutçu, a.g.e., s

23 tek taraflı yardımlar yerine, uluslararası kuruluşlarca sağlanan çok yönlü yardımları tercih etmelerine sebep olmaktadır. Gelişmiş ülkelerin teknik yardım sağlaması ekonomik nedenlere de dayanmaktadır. Teknik yardım ilişkileri sonucunda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler belirli bir gelişme göstermekte ve yardım sağlayan ülkelerin pazarlarının gelişmesine yol açmaktadır. Teknik yardım veren ülkelere eğitime giden elemanlar bulundukları ülkelerin mallarını daha yakından tanıma imkanını bulmakta ve ülkelerine döndüklerinde bu malların gönüllü tanıtıcıları olmaktadırlar. Ayrıca teknik yardım programları çerçevesinde sağlanan araç ve gereçler, uzun vadede sürekli olarak aynı kaynaklardan bu kez dövizle yenilenme gereğini ortaya çıkarmaktadır. Yardım sağlayan ülkelerin teknik yardım konusuna ilgi duymaları sosyal ve kültürel nedenlere de dayanmaktadır. Teknik yardım veren ülkelere eğitime giden elemanlar ister istemez o ülkenin müzik, edebiyat, güzel sanatlar, lisan, yaşantı ve geleneklerinin etkisi altında kalmakta ve belirli bir psikolojik yakınlaşma duymaktadır. Bu tür kültürel ve sosyal yakınlaşma zamanla ülkeler arasında politik ve ekonomik bağların gelişmesine yol açtığından, uzun vadede teknik yardım veren ülkeler yönünden bu tür ilişkiler büyük fayda sağlamaktadır Teknik Yardımın TİKA Açısından Önemi Gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinde teknik yardım ve işbirliği önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye yi bu ülkelerde tanıtmak, bu ülkelerin kaynaklarından ve pazarlarından yararlanmaya imkan sağlamak, teknik işbirliğinin en önemli amaçlarından birisi durumundadır. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı nda Gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinde, ülkemizdeki tecrübe birikimi, nitelikli insan gücü ve teknoloji düzeyi göz önüne alınarak, Türk Teknik Yardımı önemli bir işbirliği aracı olarak kullanılacaktır denilmektedir. 6 5 Ayla Barutçu, a.g.e., s Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT, Ankara, 1985, s

24 Türkiye bugüne kadar teknik işbirliğinde, gelişmekte olan ülkelere öncelik vermiştir yılından itibaren ise, teknik yardım konusunda Türk Cumhuriyetleri biraz daha öne geçmiştir. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Devlet Planlama Teşkilatı na bağlı olarak çalışan Türk İşbirliği Ajansı (TAC) nın faaliyetlerinde de Türk Cumhuriyetlerine öncelik verilmiştir. Sovyetler Birliği ni meydana getiren toplumların önemli bir kısmının ayrılmasından sonra, aynı topraklar üzerinde 15 yeni devletin kurulması ve özerk bölgelerin bağımsızlık mücadelelerine girişmesi, dünyada ve özellikle bu bölgede yeni bir uluslararası ilişki düzeninin kurulmasını gerektirmiştir. Bu suretle, Anadolu Türkleriyle aynı kökten gelen bu insanlar da kendi özgür devletlerine kavuşma şansını yakalamışlardır. Türkiye bu yeni ilişki düzeninde tüm bölge insanlarının barış ve mutluluk içinde yaşamaları için kapılarını açmış ve gerekli çalışmaları başlatmıştır. Türkiye nin özel jeopolitik / stratejik konumu, günümüzde daha da önem kazanmış ve bağımsızlığına kavuşan Türk Cumhuriyetleri nin dünyaya açılan kapısı durumuna gelmiştir. Yeni kurulan bu Türk Cumhuriyetleri nin bağımsız karar alma alışkanlıkları ve yetişmiş kadroları olmadığı gibi, uluslararası ilişkilerde de zayıf bir konumda bulunmaktadırlar. SSCB sisteminde ekonominin ve merkezi otoritenin güdümündeki işletmelerin verimi düşük, malların fiyat-maliyet ilişkileri bozuk olduğu için, bağımsızlığına kavuşan ve serbest piyasa ekonomisini kabul eden bu devletler, şimdi devasa ekonomik ve idari problemlerle karşı karşıya kalmışlardır. Bu ülkeler, parlamenter demokratik sistem tesis etmek, piyasa ekonomisinin gereği olan insan ilişkilerini düzenleyecek hukuki değişiklikleri yapmak, serbest girişimin doğması ve gelişmesi için gerekli şartları sağlamak ve bütün bunları yaparken de toplumun günlük ihtiyaçlarını belli düzeyde karşılamak ve umutlarını, canlı tutmak durumundadırlar. 10

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

7. Çerçeve Programı Nedir?

7. Çerçeve Programı Nedir? 7. Çerçeve Programı Nedir? Aslı VURAL 7.ÇP Enerji ve Çevre Alanları Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ REW Fuarı 20 Haziran 2009, İstanbul, TÜYAP Avrupa Topluluğu

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

8.1. Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Çalışmaları

8.1. Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Çalışmaları 8. EĞİTİM. 8.1. Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Çalışmaları 01.01.2001 31.12.2001 tarihleri arasında Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi nce merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan çeşitli

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü

Proje Hazırlama. Prof. Dr. Hasan Efeoğlu. Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Proje Hazırlama Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Hayat Sürecinde Kısa Orta ve Uzun Vadede planlanan bir yatırım-araştırma-geliştirme organizasyonları veya endüstriyel veya

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ - 2016 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesinde

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık

( ( ( ( ( ( Müşteri Odaklılık Tesis yönetim hizmetleri, ülkemizin gelecek dönemde daha da önem vereceği bir dışarıdan temin kalemi olacaktır. Sektörde olan bizler, deneyimimizle bu sektöre değer katmaya devam edeceğiz. HAKKIMIZDA Tüm

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı