2. Çalışma Ziyaretinin Amacı ve Hedefleri Çalışma Ziyaretinin Amacı Özel hedefler Çalışma Ziyareti Hazırlığı 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Çalışma Ziyaretinin Amacı ve Hedefleri 4. 2.1 Çalışma Ziyaretinin Amacı 4. 2.2 Özel hedefler 4. 3. Çalışma Ziyareti Hazırlığı 4"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Çalışma Ziyaretinin Amacı ve Hedefleri Çalışma Ziyaretinin Amacı Özel hedefler 4 3. Çalışma Ziyareti Hazırlığı Gerekli Bilgiler Çalışma Ziyaretinin yeri ve zamanlaması Hazırlık Prosedürü 6 4. Program Katılımcılar Ziyaret edilen ev sahibi kurumların irtibat bilgileri Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Özeti Çalışma Ziyaretinin Çıktısı/Etkisi Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 6.1 Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı (DEL NI) Hata! Yer işareti tanımlanmamış IBEC Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 6.3 Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu Invest Northern Ireland İrlanda Cumhuriyeti İstihdam Ajansı Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 7. Katılımcıların Çalışma Ziyaretine İlişkin Değerlendirmesi Sonuç Hata! Yer işareti tanımlanmamış. EKLER

2 1. Giriş Çalışma ziyareti, bu Operasyonun 4. SONUÇ: İstihdam politikalarının toplumsal cinsiyet eşitliği politikasına doğru özellikle İŞKUR personeli ve ilgili paydaşlar arasında hassasiyetin artırılması sonucunun elde edilmesine yönelik bir faaliyet olarak organize edilmiştir. Çalışma ziyareti, 4. Faaliyetin ve bu faaliyetin alt faaliyeti olan 4.1: 4 Çalışma Ziyareti Organize Edilmesi faaliyetinin bir çıktısıdır. Bu sonuç alanı, çalışma ziyaretleri aracılığıyla know-how aktarımı ve farkındalık artırma kampanyası aracılığıyla merkezi ve yerel seviyede bulunan İŞKUR personeli ve diğer paydaşlar için doğrudan uygulanacak kapasite geliştirme tedbirlerini kapsamaktadır. Dört adet çalışma ziyaretinin organize edilmesi planlanmaktadır: Birinci çalışma ziyareti know-how elde edilmesini ve elde edilen know-how bilgilerinin kadınların istihdamı üzerine Türk ve AB stratejilerini yansıtan bir pilot AİPP Modelinin tasarlanması açısından kullanılmasını amaçlamaktadır; ikinci çalışma ziyareti ise özellikle İŞKUR İş Danışmanlarının yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla iş danışmanlığı uygulamasının incelenmesini amaçlayacaktır; üçüncü çalışma ziyareti tasarlanan AİPP Modelinin uygulanmasına ilişkin tatbiki konulara ilişkin ileri seviye araştırma yapılması amacıyla AİPP Modelinin test edilmesi esnasında gerçekleştirilecektir; projenin sonunda gerçekleştirilecek dördüncü ve Son çalışma ziyareti ise sosyal/beşeri gelişim operasyonlarının yönetiminde gerçekleştirilen AB uygulamaları hakkında bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilecektir. Bu rapor söz konusu Operasyon kapsamı altında gerçekleştirilen birinci çalışma ziyareti hakkında bilgi vermektedir. Türkiye de gerçekleştirilen mevcut uygulamaların gözlemlenmesine ve AB tarafından uygulanan toplumsal cinsiyete duyarlı AİPP uygulamalarının değerlendirilmesine dayalı olarak Kuzey İrlanda (Birleşik Krallık) ve İrlanda Cumhuriyeti ev sahibi ülkeler olarak seçilmiştir. İstihdam politikalarında ve kadınların işgücü piyasasına erişimini artıran hizmetlerde toplumsal cinsiyet ve eşitlik politikalarına ilişkin iyi uygulamalar; Kadın istihdamının teşvik edilmesi amacıyla kamu istihdam kurumu ve diğer paydaşlar arasında istihdam programlarının geliştirilmesi ve uygulanması açısından iyi ortaklık yaklaşımları; Kadınların işgücüne katılımını artırmayı hedefleyen istihdam tedbirleri açısından farkındalık artırma kampanyalarına ilişkin iyi uygulamalar. AB bünyesinde kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum sektörü arasında en gelişmiş ortaklık yaklaşımını en iyi şekilde temsil etmeleri nedeniyle yukarıda bahsi geçen iki ev sahibi ülke seçilmiştir. Ev sahibi kurumlar (Kuzey İrlanda da (Birleşik Krallık) 11 adet ve İrlanda Cumhuriyetinde 9 adet), Türkiye de AİPP Modelinin geliştirilmesi üzerine kurulan Görev Gücüne katılacak olan paydaş kurumlar benzeri kurumları temsil edecek şekilde seçilmiştir. Çalışma ziyareti katılımcıları, ana paydaşlar arasında kurulmuş olan ortaklıklara dayalı olarak Türkiye de yeni bir AİPP Modelinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sürecinde elde edilen AB know-how bilgilerinin yaygınlaştırılması ve paylaşılması amacıyla İŞKUR ve yerel paydaşların merkez ve taşra teşkilatından seçilmiştir.

3 Söz konusu iki ülkeye gerçekleştirilen çalışma ziyareti ülkeler arasında minimal 3 saatlik seyahatler gerçekleştirilecek şekilde bir haftalık bir süre zarfında gerçekleştirilmiştir, bu düzenleme katılımcıların görevleri başında olmaması ile temsil edilen fırsat maliyetlerinin asgari seviyeye indirilmesine ve tek bir ortak ziyaret kapsamında iki adet AB en iyi uygulama örneğinin karşılaştırmalı olarak incelenmesinden elde edilen faydaların azami seviyeye çıkartılmasına imkan tanımıştır. İlgili referans materyalleri içeren Çalışma Ziyareti Kiti (ekte sunulmaktadır), çalışma ziyaretinden elde edilen faydaların azami seviyeye çıkartılması amacıyla katılımcılara ziyaret öncesinde dağıtılarak katılımcılar ziyarete hazırlanmıştır; Çalışma ziyaretleri esnasında teknik ve lojistik yardım sağlayan Yüklenici çalışma ziyareti programlarının tatmin edici şekilde hayata geçirilmesine ilişkin organizasyon ile ilgili ve teknik sorumlulukları üstlenmiştir. Katılımcıların tamamı ziyaret öncesinde ve esnasında konuya ilişkin bilgilendirilmiş ve katılımcılara ev sahibi kurumlarda tartışmalara katılma ve sorular sorma imkanı tanınmıştır. Benzer katılımcı kurumlar ve ev sahibi teşkilatlar arasında karşılıklı irtibatlar tesis edilmesi amacıyla bağlantılar kurulmasının yolları aranmıştır. Çalışma ziyaretine ilişkin değerlendirmeleri, öğrenilen dersler ve elde edilen knowhow bilgilerinin uygulanmasına ilişkin tavsiyelere dair katılımcıların geri bildirimini almak amacıyla katılımcılara bir Çalışma Ziyareti Anket Soru Formu dağıtılmıştır (anket soru formları Ek bölümünde sunulmaktadır). Tercüme donanımı da dahil olmak üzere simültane ve ardıl tercüme hizmeti sağlanmıştır. Ekip Lideri, ülkeye ve ev sahibi teşkilata karşı bir bilgi kaynağı olarak hareket etmiş ve ev sahibi kurumlar tarafından ilgili bilgilerin basılı kopya ve elektronik kopya olarak temin edilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu bilgiler sonrasında derlenip düzenlenmiş ve elektronik kopyalar daha sonra İŞKUR personeline ve yerel paydaşlara dağıtılmak üzere Çalışma Ziyareti Raporuna ek olarak eklenmiştir.

4 2. Çalışma Ziyareti Amacı ve Hedefleri 2.1 Çalışma Ziyaretinin Amacı Türkiye de kadınların işgücüne katılımının teşvik edilmesi amacıyla İŞKUR ve ilgili paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesi. 2.2 Özel hedefler Yerel paydaşlar arasındaki ortaklıklara dayalı olarak toplumsal cinsiyet ve eşitlik politikalarına duyarlı AİPP lerin geliştirilmesine ilişkin AB know-how bilgilerinin elde edilmesi. 3. Çalışma Ziyareti Hazırlığı 3.1. Gerekli Bilgiler TDE tarafından beş bölgede - Erzurum, Van, Gaziantep, Trabzon ve Çorum - kadınların işgücüne katılımına ilişkin güncel durumun analiz edilmesi amacıyla gerçekleştirilen planlı ziyaretlerin bir sonucu olarak, işgücü piyasasına giren kadınlara nasıl yardımcı olunması gerektiği hakkındaki yaygın görüşün ve sıklıkla tekrar edilen tavsiyelerin İŞKUR kurumunun aşağıda belirtilen hususları yerine getirmesi ile ilgili olduğu ortaya çıkmıştır: Yardıma muhtaç mahallelerde daha fazla şubenin açılması; Alışveriş Merkezlerinde/Mağazalarında bilgilendirme noktalarının açılması; İstihdam programlarına katılıma ilişkin koşulların (özellikle de yaş sınırlarının) yeniden tanımlanması; Göçmen kadınlar ile kullanıcı ile dost bir etkileşim tesis edilmesi; Sosyal Yardım Görevlileri için daha fazla eğitim kursunun geliştirilmesi (ailelere evlerinde yardımcı olunması amacıyla); Aktif istihdam tedbirleri işverenlere daha fazla teşvik sağlamalıdır; Küçük ölçekli işletmelerin (50 çalışana kadar) gelişiminin teşvik edilmesi ve engelli vatandaşların işe alınmasının zorunlu hale getirilmesi ve çalışanlar için tatil izinlerinin uygulanması; İstihdam tedbirlerinin temizlik ve güvenlik işlerinin alt yükleniciye verilmesi hususunu teşvik etmesi gerekmektedir; Usulsüzlük kontrolünün güçlendirilmesi; Ayrımcılığa yol açan koşulların (yaş sınırları, kayıt) İŞKUR istihdam programlarından çıkartılması; Göçmen ve uzun süredir aktif olmayan kadınlar İŞKUR kurumunun kullanıcı dostu bir kurum olmamasından dolayı İŞKUR hizmetleri ile irtibata geçmekten çekinmektedir;

5 İŞKUR bünyesine kayıt olma süreci uzun zaman almaktadır, kullanıcılar ilgili bilgileri bulamamakta ve kayıtsız kalmaya devam etmektedir; İŞKUR eğitim kurslarının sonucunda bir işe yerleştirme olmamaktadır; İŞKUR ilgili işler sağlamamaktadır ve kadınlar iş arayışlarını arkadaşları ve yakınları aracılığıyla gerçekleştirmeyi tercih etmektedir. Pilot bölgelerde yer alan yerel STK ların ve paydaşların göçmen ve aktif olmayan kadınların işgücü piyasasına girmesi sürecine yardımcı olunmasına yönelik teşebbüsler gerçekleştirdikleri olgusu spesifik kadın gruplarına istihdam hizmetinin sunulmasının kamu istihdam kurumu ile sivil toplum kuruluşlarının müşterek çaba sarf etmesini gerektiren bir konuyu temsil ettiğini göstermektedir. KİD Projesi, toplumsal cinsiyete karşı duyarlı bir bölgesel kalkınma politikasının geliştirilmesi ve İŞKUR ile Bölgesel Kalınma Ajansı ve yerel STK lar dahil olmak üzere İİMEK lerin yerel paydaş üyeleri arasında daha yakın bir işbirliği tesis edilmesi açısından bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye de uygulanan Kalkınma Ajansları Hibe Programı, seçilen bölge içerisinde kadınların işgücü piyasasına katılımının artırılması için gerekli olan koşulların yaratılması için gerek duyulan şekliyle bölgesel ihtiyaçlar ve sorunlar doğrultusunda önceliklerini tespit etmeleri açısından AB Hibe Programları ile benzerlik göstermektedir. Bu sonuçlar bakımından Ekip Lideri nüfusun daha az istihdam edilebilir kısmına (düşük vasıflı, daha önceden çalışma deneyimi olmayan, engelliler, vb.) ücretsiz yardım temin edilmesi amacıyla her ülkede kamu istihdam kurumu mevcut durumdayken özel istihdam kuruluşlarının ise istihdam anlamında tercih ve talep edilen profesyoneller açısından kafa avcılığı yapmak için ücret karşılığında çalışan kurumlar olarak mevcut olduğunu farklı fırsatlarda (toplantılar (OKB, paydaşlar, AYT) ve raporlar) vurgulamayı gerekli görmüştür. Hükümetlerin muhtelif nedenlerden dolayı kamu istihdam kurumunun kapasitesinin artırılmasına ne kadar yatırım yaptığından bağımsız olarak istihdam tedbirleri asla tam anlamıyla nüfusun belirli bir grubuna (gruplarına) yönelik olmamıştır. Bu nedenden dolayı, AB kamu istihdam kurumları toplumsal seviyede çok daha etkili ve düşük maliyetli istihdam hizmeti sunabilmek amacıyla hedef grupları daha iyi anlayan ve bu gruplara daha iyi erişimi olan yerel kuruluşlar ile alt sözleşmeler akdetmek suretiyle spesifik hedef gruplarına alternatif hizmet sunumu uygulamasını kullanmaktadır. Bu bağlamda, Ekip Lideri Faydalanıcıya Türkiye de NUTS II bölgelerinde yer alan kadınların işgücü piyasasına katılımını artırmak için ilgili model olarak dikkate aldığı Kuzey İrlanda da (Birleşik Krallık) uygulanan Yerel istihdam Ara Kuruluşu: (LEMIS) uygulamasını sunmuştur. Ev sahibi ülkeler, istihdam edilebilirliğin, girişimciliğin, intibak yeteneğinin, eşit imkanların, ve esnek güvenliğin artırılması amacıyla Avrupa İstihdam Stratejisi hedeflerine referansta bulunarak ve AİPP nin türü uyarınca Toplumsal cinsiyete duyarlı AİPP lerde iyi AB uygulamalarının Değerlendirilmesi esasına dayalı olarak seçilmiştir: - İş eşleştirme, Rehberlik ve Danışmanlık; İşgücü piyasası eğitimi; Özellikle risk gruplarının (yeniden) istihdamını hedefleyen programlar; İstihdam sübvansiyonları; İstihdam Ortaklığı. Türkiye de toplumsal cinsiyete duyarlı AİPP lerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar bir Görev Gücünün oluşturulması ve görev gücü üyelerinin istihdam ortaklığı esasına dayalı olarak toplumsal cinsiyete duyarlı AİPP lerin geliştirilmesi sürecinde know-how elde edilmesi amacıyla iki AB ülkesine - Birleşik

6 Krallık (Kuzey İrlanda) ve İrlanda Cumhuriyeti - gerçekleştirilen bir Çalışma Ziyaretine katılmaları ile başlamıştır Çalışma Ziyaretinin yeri ve zamanlaması Çalışma ziyareti katılımcıların görevleri başında olmaması ile temsil edilen fırsat maliyetlerinin asgari seviyeye indirilmesi amacıyla 5 gün (6 ila 10 Şubat 2012 tarihleri arasında) sürmüştür. Çalışma ziyareti, toplumsal cinsiyete duyarlı AİPP üzerine karşılaştırmalı ve daha geniş kapsamlı bir know-how elde edilmesi amacıyla iki ülkede - Kuzey İrlanda (Birleşik Krallık) ve İrlanda Cumhuriyeti - gerçekleştirilmiştir. Ev sahibi ülkeler, Ekip Liderinin Yerel İstihdam Ara Kurumunun (LEMİS) Kuzey İrlanda da (Birleşik Krallık) gerçekleştirdiği uygulamalara ilişkin bir rapor sunduğu bir örnek olarak istihdam ortaklığı konusunda en iyi AB uygulamalarına sahip ülkeler olarak Ekip Lideri tarafından teklif edilmiştir, ve İnceleme Gezisi programı Kuzey İrlanda da bulunan bazı LEMİS kurumlarına ve İrlanda Cumhuriyetinde ortaklık esasına dayalı olarak işlev gösteren bazı Yerel İstihdam Kurumlarına (YİK) yapılan ziyaretleri de kapsamaktadır. Bu iki ülkenin seçilmesine yol açan başlıca kriterler söz konusu bu iki ülkenin aşağıda belirtilen hususları gözler önüne serebilecek olmasıdır: Düşük istihdam edilebilirliğe sahip (gerekli yeteneği bulunmayan, aktif olmayan, göçmen, engelli ve bekar ebeveyn) kadınların işgücü piyasasına erişiminin artırılması için AİPP nin uygulanması; Yerel istihdam ortaklığına ilişkin iyi uygulamalar; İşte cinsiyet eşitliği ve eşit imkanların teşvik edilmesine yönelik iyi uygulamalar; İstihdam hizmetlerinin ve AİPP lerin pazarlanması ve teşvik edilmesine yönelik iyi uygulamalar; Toplumsal cinsiyet ve eşitlik politikası geliştirme ve bütçe hazırlama süreçlerine yönelik iyi uygulamalar; Ev sahibi ülkenin çalışma ziyareti esnasında know-how sağlama, AİPP geliştirme ve deneme kabiliyeti Hazırlık Prosedürü Katılımcı Listesi üzerinde OKB ve Ekip Lideri tarafından ortak bir mutabakata varılmıştır ve bu listeye Görev Gücünün aday gösterilen üyelerinin dahil edilmesine karar verilmiştir; İŞKUR merkez ve il müdürlüklerinden, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünden, İpek Yolu Kalkınma Ajansından (Gaziantep), Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden, ve AİPP Modelinin geliştirilmesi amacıyla elde edilen know-how bilgilerinin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla TESK ten gelen üst düzey personel. Ekip Lideri, Yüklenici ve OKB tarafından onaylanmak üzere ev sahibi kurumun kısa bir açıklamasını ve görüşülecek başlıca tartışma konularını içeren bir Tanıtıcı Çalışma Ziyareti Programı sunmuştur. Tanıtıcı Program, Ekip Liderinin ev sahibi kurumların uygulamalarına ile Türk katılımcıların ilgi alanlarına aşina olmasına dayalı olarak ev sahibi kurumlar ile gerçekleştirilen yoğun istişare (e-posta yazışmaları ve telefon görüşmeleri) sonrasında son şeklini almıştır. Ekip Lideri, ev sahibi kurumlar ile sunumu gerçekleştirilecek konular, toplantıların şekli (seminerler, yan ziyaretler, resmi olmayan müzakereler), teslim edilecek olan bilgilendirme materyalleri (sunumlar, basılı yayınlar, elektronik

7 kopyalar, kılavuzlar, Araç Kiti, örnek eğitim müfredatı, iş raporları, yasal dokümanlar, strateji makaleleri, vb.) üzerinde mutabakata varmıştır. Program simültane tercüme için gerekli donanım kullanılarak gerçekleştirilecek ve bütün gün sürecek bir tanıtıcı seminerin ardından sonraki günlerde gerçekleştirilecek saha ziyaretlerini kapsamaktadır. Tercümanın metin hakkında bilgi almasını sağlamak ve akıcı bir simültane tercüme yapmasına imkan tanımak amacıyla ev sahibi kurumlar sunumlarını ziyaret öncesinde temin etmiştir. Çalışma ziyareti öncesinde katılımcıları çalışma ziyaretinin organizasyon, teknik ve kavramsal yönleri - amaç, beklenen çıktılar, katılımcıların çalışma ziyareti esnasında ve sonrasında elde edilen know-how bilgilerinin yayılması konusundaki sorumlulukları, farklı paydaş kuruluşların temsilcilerinin geziye dahil edilmesinin ve eşdeğer ev sahibi kuruluşların seçilmesinin altın dayatan neden konusunda bilgilendirmenin yanı sıra katılımcılara çalışma/soruşturulacak alanlar ve tercih edilen seyahat düzenlemeleri konusunda danışmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyareti öncesinde Ekip Lideri ilgili eğitim ve referans materyallerinin ziyaret öncesinde dağıtılması suretiyle çalışma ziyaretinden elde edilecek faydaların azami seviyeye çıkartılması amacıyla Türkçe olarak hazırlanmış bir Çalışma Ziyareti Kiti hazırlamış ve katılımcıların tamamına dağıtmıştır. Bu Kit, ev sahibi kuruluşların her birisinde çalışma yapılacak alanlar, ev sahibi kurumun adresi, web sayfası ve irtibat sorumlusu ile Gündem ve Katılımcı Listesi hakkında bilgilerden, Belfast ve Dublin şehirleri hakkında genel bilgilerden, şehir merkezi haritalarından, bir not defterinden, bir kalemden ve Çalışma Ziyareti Kiti elektronik versiyonunu içeren bir taşınabilir bellekten oluşmaktadır. Ev sahibi kurumlar (Kuzey İrlanda da (Birleşik Krallık) 11 adet ve İrlanda Cumhuriyetinde 9 adet), Türkiye de bulunan paydaş kurumlar benzeri kurumları ve özellikle de Türkiye de AİPP Modelinin geliştirilmesi üzerine kurulan Görev Gücüne katılacak olan paydaş kurumlar benzeri kurumları temsil edecek şekilde seçilmiştir. Bu bakımdan Birleşik Krallık Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı, Shankill İş Yardım Ofisi, LEMIS, GEMS Kuzey İrlanda ve FAS, Ulusal İstihdam ve Yardım Kurumu (NEES), İstihdam Hizmeti Kurumu, Güney Batı istihdam Kurumu, Canal Communities LES, ve İrlanda Cumhuriyetinde St. Andrews Kaynak Merkezi İŞKUR Merkez ve İl Müdürlüğüne ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne karşılık gelmektedir; Springvale Eğitim Kurumu Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne karşılık gelmektedir, ASF Projesi OKB ile ilgilidir; İrlanda Ticaret ve İşverenler Konfederasyonu (IBEC) TESK e karşılık gelmektedir; Cinsiyet eşitliği Birimi NI, Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu, Eşitlik Kurumu ve İrlanda Ulusal Kadınlar Konseyi Türkiye de Kadın Statüsü Genel Müdürlüğüne karşılık gelmektedir; Invest NI İpek Yolu Kalkınma Ajansına (Gaziantep) karşılık gelmektedir. Ev sahibi kurumlar gerekli konuların tamamı üzerine sunumlar hazırlamış ve bunun yanı sıra gerekli bütün konularda basılı kopya ve elektronik kopya (taşınabilir bellek ve CD üzerinde) olarak materyaller temin etmiştir. Ekip Lideri tarafından bir Çalışma Ziyareti Değerlendirme Formu hazırlanmış ve katılımcıların tamamına dağıtılmıştır. Bu formlar katılımcılar tarafından çalışma ziyaretinin organizasyonu, öğrenilen dersler ve Türkiye de toplumsal cinsiyete duyarlı AİPP Modelinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi bakımından İŞKUR ile farklı paydaşların işbirliği yapabileceği olası alanlara ilişkin geri bildirim sağlayacak şekilde doldurulmuştur (bu form Ekte yer almaktadır). Ekip Lideri tarafından ev sahibi kurum tarafından yapılan sunumların ve verilen materyallerin tamamı (ekte sunulmuştur) ile Ekip Lideri tarafından hazırlanan materyallerin tamamını (Çalışma Ziyareti Kiti, Çalışma Ziyareti Değerlendirme Formu ve Katılımcılar tarafından doldurulan anket soru formlarının kopyaları) kapsayan bir Çalışma Ziyareti Raporu hazırlamıştır.

8 OKB nin talebi üzerine, anahtar konumda olmayan bir Çalışma Ziyareti Uzmanının görevlendirilmesi ile ilgili düzenleme iptal edilmiş ve Ekip Lideri organizasyonla (erişimin görüşülmesi, tartışılacak olan konular ve gündem hakkında mutabakat sağlanması, vize davetinin alınması, otellerin, uçuşların, restoranların, tercüme donanımının, etkinlik ulaşımının, vb. belirlenmesi) ilgili her hususu kapsayacak şekilde İnceleme Gezisinin tatmin edici bir şekilde hayata geçirilmesine yönelik organizasyon ve teknik konular ile ilgili bütün sorumluluğu üstlenmiştir. Seyahat düzenlemeleri (oteller, uçuşlar, ulaşım, tercüme donanımı) Türkiye deki Seyahat Acentesi Libra tarafından sonuçlandırılmıştır. Orijinal programın uygulanma sürecinin herhangi bir şekilde tehlikeye düşmemesini sağlamak amacıyla seyahat esnasında katılımcılara teknik ve lojistik yardım sağlamak amacıyla Yüklenicinin çekirdek personelinden bir üye (Mali Sorumlu) Çalışma Ziyaretine katılmıştır. Yerel tercümanların işe alınması yerine iki adet KİP/KİD (yarı-zamanlı) projesi tercümanının görevlendirilmesi ve bu tercümanlara önceden sunumların tamamının verilmesi ve tercümanların terminolojiye ve katılımcılar ile ilgili gerekli bilgilere zaten aşina olmaları nedeniyle tercüme sürecini hızlandırmış, doğru konularda sorular yöneltilmesini sağlamış ve boş vakitleri esnasında da katılımcılara yardımları sayesinde oldukça verimli bir uygulama olduğunu kanıtlamıştır.

9 4. Program Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti ne Gerçekleştirilen KİD Çalışma Ziyareti Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda İrlanda Cumhuriyeti İrlanda Cumhuriyeti Kurum/Konular Kurum/Konular Kurum/Konular Kurum/Konular Kurum/Konular İstihdam ve Öğretim Bakanlığı (DEL) - Kuzey İrlanda İstihdam Kurumu Kuzey Belfast İş Merkezi - Gloucester House) GEMS Kuzey İrlanda Limited Ulusal İstihdam ve Salahiyet Kurumu (NEES) Hizmetler/Programla r İrlanda Ulusal Kadın Konseyi (NWCI) Eşitlik Otoritesi 09:00-09:30 Varış&Tanışma Colum Boyle 09:30-10:00 Bölgesel Operasyonlar Müşteri Hizmetleri Lorna Thompson 10:00-10:45 İşveren Katılımı &Pazarlama Roisin Sloan 10:45-11:00 Çay/Kahve 11:00-11:30 Yerel İstihdam Aracılık Kurumu (LEMIS) Sam Bailie 11:30-12:00 İşe Adımlar John Mallon 12:00-12:30 Engelli İstihdam Hizmeti Terry Park 09:00-10:00 İş Merkezi (Kuzey Belfast) Lydia McAleenan/ Kieran McArdle 10:00-10:30 DEL NI (Konferans Salonu, Gloucester House) ES Eğitim Yöntemlerine Genel Bakış Anne McCloskey 11:00-12:00 Shankill İş Sosyal Yardımlar Ofisi Ken Brown/ Kate Rice 9.00 Çay/Kahve (Belfast Belediye Binası) Hoş Geldiniz Meclis Üyesi Jim Rodgers OBE, GEMS NI Direktörü Belfast Şehrine istihdam ve beceri getirmek HARTE Programı (istihdam ortaklığı) Springvale Learning Özel kâr amacı gütmeyen toplum temelli büyük bir eğitim sunucusu İstihdam Hizmet Ofisi 12:30-13:00 Kuzey İrlanda İşgücü Piyasası Dave Rodgers Öğle Yemeği 13:00 13:45 Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği Öğle Yemeği

10 13: Beceriler Stratejisi Yerel İstihdam Invest NI The Irish Kanal Toplulukları Sian McCleave Aracılık Kurumu Sharon Polson İrlanda İşletme ve (LEMIS) (Adrian Hack DEL) LES İşverenler 14:15-14:45 Ashton Careers/Apprenticeships Merkez, Kuzey Martina Konfederasyonu Brennan/ Anna Cooke Belfast 15:00 (IBEC) Adelaide House a Kate Rice, Sam Bailie/ 14:45-15:45 transfer Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 15:30-17:00 Birimi OFM/DFM Eileen ASF Projesi St. Andrews Dublin Kalkınma Paktı Sung Marie Cullen 15:45-16:00 Adelaide House den transfer 16:00-17:30 Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu Marie McSorley 15:15 Çay/Kahve (Rogan Room) 15:15-15:45 DEL Pazarlama/Tanıtım Paddy Murphy/ Chris Lennon 15:45-16:00 Kapanış ziyareti Colum Boyle Dr Farry Toplum Kaynağı Merkezi ve Güney Batı İstihdam Kurumu Belfast Belediye Binası na ziyaret Resmi akşam yemeği (6-10 Şubat 2012) Dublin e hareket Resmi akşam yemeği

11 4.1. Katılımcılar Ad-soyad Kurum Pozisyon Telefon/e-posta Faruk Sahin T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- İşgücü Teftiş Kurulu Kıdemli İşgücü Piyasası Müfettişi (+90505) / Nuran Ersoy Nazan Kahraman Türkiye İş Kurumu /İŞKUR Türkiye İş Kurumu /İŞKUR İstihdam Stratejileri Şube Genel Müdürü İstihdam Stratejileri Şube Müdürü (+90) ) / (+90) / Münir Aktepe Türkiye Is Kurumu/İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü) İl Müdürü (+90537) / Zafer Eyvaz Hatice Serap Özen Türkiye İş Kurumu Çorum İl Müdürlüğü) (Gaziantep İpekyolu Kalkınma Ajansı) İl Müdürü Kıdemli Uzman (+90) / (+90) / Kenan Civan T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzman Araştırmacı (+90) / Ersin Artantaş Mehmet Sait Demir Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu/TESK) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı/MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Eğitim ve Planlama Müdürü Baba Destek Programı Eğitimi Sorumlusu (+90) , / (+90) / Yeliz Filiz Hayati Körpe Anna Vidinova Zvezdelina Dabi T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü/KSGM WYG International /WYG Türkiye WYG International (UK) / WYG Türkiye WYG International (UK) / WYG Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı İşgücü Piyasası Analizi Kilit Uzmanı Ozlem Boztas WYG Türkiye Tercüman Nur Banu Uğurlu WYG Türkiye Tercüman İşgücü Piyasası Analizi Kilit Uzmanı (+90) / (+90) / et (+90) / net Takım Lideri Proje Yönetimi & Finans +90 (312) / (+90) / (90537) /

12 4.2 Ziyaret edilen ev sahibi kurumların irtibat bilgileri Kurumun adı Adresi İrtibat Sorumlusu Kuzey İrlanda (Birleşik Krallık) İstihdam ve Eğitim Bakanlığı (DEL NI) Dr. Farry Adelaide House, Adelaide Street, BELFAST, BT2 8FD, UK Tel: 0044 (028) , Fax: 0044 (028) , DEL NI Kate Rise Tel (028) Bakan Colum Boyle Siobhan Logue Lorna Thompson Roisin Sloan Sam Bailie (LEMIS) Damian McCann (LEMIS) John Mallon Terry Park Lydia McAleenan Anne McCloskey Shauna Robinson Ken Brown Carol McCabe Kate Rice DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı Direktör DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı Yardımcı Direktör DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı Bölge Müdürü DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı Yönetici - İşverenlerin Katılımı DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı Yönetici - LEMIS DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı Yönetici - LEMIS DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı Yönetici - İşe Atılan Adımlar. DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı Engelli İstihdamı Bölüm Başkanı DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı Yönetici - Kuzey Belfast İş Bulma Merkezi DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı Bölgesel Eğitim ve Kalkınma Bölüm Başkanı DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı Yönetici - Bölgesel Eğitim ve Kalkınma Bölümü DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı Yönetici - Shankill İş ve Sosyal Yardım Ofisi DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı Stratejik Planlama Şubesi Başkanı DEL - İstihdam Hizmeti Departmanı Yönetici - Stratejik Planlama Şubesi Dave Rogers DEL - Analitik Hizmetler Analitik Hizmetler Bölüm Başkanı

13 Anne Cooke Sian McCleave Martina Brennan Marie Cullen DEL - Yetenekler ve Endüstri Departmanı Yönetici - Eğitim programları DEL - Yetenekler ve Endüstri Departmanı Yönetici - Yetenekler Politikası DEL - Kariyer Hizmetleri Operasyonları Yönetici - Kariyer DEL - Avrupa Sosyal Fonu İdare Proje Kurumu Görevlisi Paddy Murphy Chris Lennon Cinsiyet Eşitliği Birimi, OFMDFM Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu Kuzey Belfast İş Bulma Merkezi DEL - Basın Ofisi DEL - Basın Ofisi Castle Buildings Stormont BELFAST BT4 3SR UK Tel: 0044 (028) Equality House 7-9 Shaftesbury Square Belfast BT2 7DP Tel: 0044 (028) Danışma Merkezi : Gloucester House 57 Chichester Street Belfast BT1 4RA Tel: 0044 (028) Kıdemli Enformasyon Görevlisi Yardımcı Enformasyon Görevlisi Ms Eileen Sung Politika Baş Görevlisi Eşitlik ve Strateji Müdürlüğü Tel: 0044 (028) Louise Conlon. Tel: 0044 (028) Mary McSorley Lydia McAleenan Tel: 0044 (028) Pauline Huges- Ekip Lideri Pathways Tel:

14 Shankill İş ve Sosyal Yardımlar Ofisi Springvale Eğitim Snugville Street BELFAST BT13 1PP Tel: 0044 (028) Springfield Road Belfast BT12 7DB Tel: 0044 (028) ning.com/ Ken Brown Tel: 0044 (028) Kate Rice Tel (028) Maria Webb İş Geliştirme Lideri Tel: 0044 ( 028) Cep telefonu: 0044 (0) GEMS North Ireland Limited Invest NI 2nd Floor, Ascot House Shaftesbury Square Belfast BT2 7DB UK Tel: 0044 (028) Fax: 0044 (0) Bedford Square, Bedford Street. Belfast BT2 7ES. UK Tel: 0044 (028) Cep telefonu: Susan Russam Genel Müdür Mobile T: 0044 (0) e- mail: Sharon Polson Yönetici Bölgesel İş Ekibi, Tel: +44 (028) Cep Telefonu: 0044 ( 0) e- mail:

15 8585 Karen Wilson Tel: 0044(0) Ashton Merkezi Belediye Binası Great Room Restoranı The Merchant Oteli İrlanda Cumhuriyeti Ulusal İstihdam ve Sosyal Yardım Kurumu (NEES). FAS Eğitim Merkezi 5 Churchill Street BELFAST, BT15 2BP Belfast, BT1 5GS 16 Skipper Street Belfast NI BT1 2DZ Tel: 0044 (0) Dublin Merkez Ofisi Parnell Street Tel: (01) Popintree Industrial Estate, Jamestown Road Finglas Dublin 11 Tel: (01) Patrick Boyle Eğitim ve İstihdam Kurumu Başkanı tel. 0044(0) Tel: 0044 (0) Tel: 0044 (0) Frances Talbot Müdür Yardımcısı İstihdam Hizmetleri Cep telefonu: (0) Mary Beggan Baş Görevli Sosyal Koruma Bakanlığı Tel: (01)

16 İrlanda Ulusal Kadınlar Konseyi Eşitlik Kurumu Dublin İstihdam Paktı 2-3 Parnell Square East Dublin 1, Ireland Tel: +353 (01) , Fax: +353 (01) , 2, Clonmel St. Dublin 2. Tel: +353 (01) Great Strand St. Dublin 1 Tel.: Orla O Connor Politika Direktörü Cep Telefonu: (0) Linda Finnan Genel Müdür Kişisel Asistanı, Tel: (01) Renee X. Dempsey Genel Müdür Finuala McGuinness DEP/LES Koordinatörü Dublin İç Şehir İstihdam Hizmetleri Cep Telefonu: (0) Philip O'Connor Genel Müdür: Cep Telefonu:

17 IBEC Canal Yerel İstihdam Hizmeti Ağı St. Andrews Kaynak Merkezi Oliver St. John Gogarty Restoranı Confederation House 84/86 Lower Baggot Street Dublin 2 Tel: (01) Fax: (01) Goldenbridge Integrated Complex St Vincent Street West Inchicore Dublin 8 Tel: (01) ices.ie Pearse Street Dublin 2 Tel: (0) ices.ie Gogartys Fleet Street/Anglesea Street Temple bar, Dublin Kara McGann Politika Yöneticisi Tel: (0) Fax: (0) Evelyn Lane Koordinatör Tel: (01) Cep Telefonu: (0) Jim Hargis Müdür Tel: (0)

18 5. Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Özeti Pazartesi: İstihdam ve Eğitim Bakanlığı Kuzey İrlanda (DEL NI) Tarafından sunulan konular üzerine seminer seansı: Sunum yapılan konular: - DEL NI Tanıtımı; Faydalanıcılara Sağlanan Bölgesel Operasyonlar/ Hizmetler; İşveren Katılımı ve Pazarlama; Yerel İstihdam Ara Hizmeti (LEMIS) ; AİPP İşe Atılan Adımlar ; Engelli İstihdam Kurumu; Kuzey İrlanda İşgücü Piyasası; Kuzey İrlanda Başbakanlık ve Başbakan Yardımcısına bağlı Cinsiyet Eşitliği Birimi (OFMDFM) NI - Cinsiyet eşitliği bakımından AB ve uluslararası yükümlülüklere uyum üzerine sunum; STK SAW - STK SAW tarafından kadın göçmenlere gayret etmeleri, yetenekler geliştirmeleri ve eğitimlere katılmaları konusunda yardım sağlanması üzerine sunum ve STK SEEDS tarafından ihtilafların çözümü, göçmen işçilerin hakları, vatandaşlık ve küresel eğitim üzerine eğitim verilmesi konularında sunum. Çalışma ziyaretleri: Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu (EC NI) tavsiye ve uygulama aracılığıyla fırsat eşitliğinin teşvik edilmesinden sorumludur. İşverenlerin istihdam eşitliği konusunda bilgilere, rehberliğe ve desteğe erişim sağlamaları amacıyla tasarlanmış İşveren Odağı web sitesini inceleyin; Farklı hizmet sağlayıcılar için Eşitlik Girişimleri/programları üzerine tartışma. Eşitlik kanununa ilişkin farkındalığın artırılmasına ilişkin yöntemlere ilişkin tartışma. Adil İstihdam İzleme Raporunun hazırlanmasına ilişkin tartışma. Hükümetlerden toplanan bilgileri bir araya getiren NISRA Eşitlik Web Sitesine ilişkin tartışma. Salı: İnceleme Ziyareti: Kuzey Belfast İş Bulma Merkezi - iş merkezlerinin AİPP lerin hayata geçirilmesine ilişkin sorumluluklarını, AİPP nin tanıtılma ve istihdam hizmetlerinin pazarlanma yöntemlerini, işverenler ile çalışmalarını, iş danışmanlarının iş yükünü, iş kulüplerinin çalışmalarını, hedef grupları, sosyal yardım hizmeti sunumunu gözlemlemek ve tartışmak. İş danışmanlığı ve kariyer rehberliği yöntemlerini incelemek, işverenler için destek hizmetlerini, işsizler için açılan destek hattının ve bilgilendirme stantlarının çalışmasını incelemek; Shankill İş ve Sosyal Yardım Ofisi - İş Bulma Merkezlerinin Sosyal Yardım Ofisleri ile birleştirilmesinin gerekçesini ve bu kurumların işsizlere hizmet sunulmasındaki yeni işlevini tartışmak. Yerel İstihdam Ara Hizmeti (LEMIS) -hedeflenen girişimlerin, öncelikli faydalanıcıların, finansman ve konum kriterlerinin, hizmet sağlayıcıların, işverenler ile irtibatın, öncelikli

19 faydalanıcılar ile çalışma yöntemlerinin, Paydaş Forumunun sorumluluğunun gözlemlenmesi ve tartışılması için Ashton Merkezine ziyaret. ASF Projesi - istihdam programlarının ve ASF kapsamında finanse edilen projelerin gözlemlenmesi ve tartışılması. Çarşamba: GEMS Kuzey İrlanda Limited ve Kuzey İrlanda Meclis Üyesi Jim Rodgers OBE - Belfast Şehrine istihdam ve yeteneklerin getirilmesi ve HARTE Programı (eğitim ve istihdam) üzerine sunumlar; Springvale Eğitim Kurumuna dayalı eğitim hizmeti sağlayıcıları - İşsiz kadınlar için toplum kökenli eğitim programları üzerine sunum, eğitim programının etkilerinin tartışılması amacıyla programa katılan kadın katılımcılar ile toplantı; Invest NI (Girişim, Ticaret ve Yatırım Bakanlığının bir bölümü olan kalkınma Ajansı) - yeni ve mevcut işletmelere yapılan desteğin, kriterlerin ve Invest NI Faydalanıcısı haline gelmenin faydalarının, Invest NI Faydalanıcısı olmaya hak kazanamayanlara sunulan desteğin, başlangıç öncesi ve başlangıç aşamalarında olan bireyler için uygulanan Go For It girişiminin, Invest NI yerel ve küresel ofis ağının, Yardım Masası tesislerinin, ve yatırımcılar için uygulanan mali teşviklerin, İş Bilgilendirme Merkezinin (www.nibusinessinfo.co.uk) sunduğu hizmetlerin tartışılması. DEL NI ile bir iş kurma aşamasında sosyal girişimcilere, kadınlara ve etnik azınlıklara destek veren Ortaklık Teşebbüslerinin, Girişimciliğin Eğitim Sistemine dahil edilmesine ilişkin Ortaklıklar, ve yeteneklerin geliştirilmesine ilişkin Ortaklıklar konularının tartışılması; DEL NI - DEL Pazarlama/tanıtım konusunda sunum, DEL NI Başkanı Daimi Sekreter Dr Stephen Farry ile Kuzey İrlanda da istihdam, DEL in işverenler ve yerel ortaklar ile ilişkisi konularında toplantı ve görüşme. Perşembe: İnceleme Ziyareti Ulusal İstihdam ve Sosyal Yardım Kurumu (NEES) - hizmetlerinin/programlarının, istihdam programlarının, Toplum İstihdam/İş Girişimleri, Yaşam Boyu Öğrenme (Ticari İşletmelere/İş Sahibi Kişilere e-kolej Hizmetleri - (Yeterlilik Geliştirme Programı, Kişiler üzerinden Mükemmellik, İnşaat Girişimleri - Güvenli Geçiş), istihdam konusunda farkındalığın desteklenmesi için hibeler, Ücret Sübvansiyonu Planı Destekli İstihdam konularının görüşülmesi; İstihdam Hizmeti Ofisi - ofis yerleşimini gözlemlemek ve Kayıt, Bilgilendirme, Rehberlik, Tavsiye, İş Arayan Kişiler için Yönlendirme, İşsiz Kişiler için İstihdam Eylem Planı bakımından istihdam hizmetlerinin sunumunun görüşülmesi; Canal Communities Ortaklığı (KİK) - dezavantajlı gruplar, sosyal dışlanma ve uzun süreli işsizlik konularına hitap etmek üzere programlarla uğraşan yerel bir kalkınma şirketinin çalışma ilkelerinin incelenmesi ve görüşülmesi;

20 St. Andrews Kaynak Merkezi (KİK) - bir sivil toplum kuruluşu ile dezavantajlı ve düşük istihdam edilebilirliğe sahip kişiler açısından hizmet sunmak amacıyla kamu istihdam kurumu (FAS) tarafından nasıl sözleşme akdedildiğinin ve bu kuruluşun tam aile desteğini nasıl temin ettiğinin görüşülmesi; Güney Batı istihdam Kurumu (LES) - yerel KİK tarafından gerçekleştirilen işlemlerin mizacını ve yerel seviyede karşılaşılan zorlukları ve istihdam hizmetlerinin sunulmasında yerel olarak yerleşik bir kuruluşun ne kadar önemli olduğunu vurgulayan işletme modeline ilişkin sunum. İnceleme gezisi katılımcılarının Dublin şehrinin şehir içi denetimlerinden öğrenebilecekleri aktarılabilir öğrenme ve bilgi birikimi değişimi konusunda tavsiyeler. Cuma: İnceleme Ziyareti: İrlanda Ulusal Kadınlar Konseyi (NWCI) - Hükümetin kadın haklarının ve kadınların şimdiye kadar elde ettiği kazançların korunması amacıyla Bütçe kapsamında dikkate alması gereken eylemleri düzenleyen NWCI 2010 Bütçesi Öncesi İbraz' belgesinin görüşülmesi. Bakım işinin erkekler ve kadınlar arasında paylaştırılmasını hedefleyen NWCI Bakım çalışması girişiminin ve ücretli doğum izni ve babalar için ücretli doğum izni verilmesine yönelik 'Erişilebilir bir çocuk bakım modeli' başlıklı NWCI kampanyasının görüşülmesi. İşverenler tarafımdan hem erkeklerin hem de kadınların iş ve aile yaşamlarını birleştirebilmesini kolaylaştıran esnek iş uygulamalarına ilişkin NWCI tavsiyelerinin görüşülmesi. Çocuk bakıcılarına Çocuk Bakıcısı Ödeneği ve Çocuk Bakıcısı Yardımı şeklinde elektronik ödemeler yapılmasına yönelik NWCI tavsiyelerinin görüşülmesi. Eşitlik Kurumu - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Biriminin İrlanda da işgücü piyasasına katılım ve istihdam konularında engellerle karşılaşan spesifik gruplar açısından işgücü piyasası boşluklarını nasıl ele aldığı ve eşitliğin teşvik edilmesi ve çeşitliliğin barındırılması amacıyla ayırımcılık ile mücadele edilmesi amacıyla kapasitelerinin güçlendirilmesi suretiyle mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sağlayıcılarının ve işgücü piyasası programları uygulayıcılarının ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin bünyesindeki kurumsal değişimin nasıl desteklendiği konularının görüşülmesi. Hizmet sağlayıcıların hizmetlerini cinsiyet eşitliğini destekler niteliğe getirmelerine imkan tanıyan Eşitlik Faydaları Aracının görüşülmesi. İşyeri Çeşitlilik İnisiyatifi 2011 in görüşülmesi; İrlanda Ticaret ve İşverenler Konfederasyonu (IBEC) - toplumsal cinsiyet ile ilgili çeşitli inisiyatiflerin, araçların ve kaynakların görüşülmesi ve IBEC in kadınların istihdama kazandırılmasına yönelik konularda çalışmalar gerçekleştirmek üzere FAS ve Yerel İstihdam Hizmeti sağlayıcıları ile kurulan ortaklık dahil olmak üzere muhtelif Hükümet ve işveren gruplarında görevlendirilmesinin tartışılması. Dublin Kalkınma Paktı - dört stratejik politika alanında uygulanan politika inisiyatiflerinin ve pilot programların ve istihdam ve kalkınma sorunlarının üstesinden gelinmesi amacıyla ABdestekli inisiyatifin görüşülmesi.

21 6. Çalışma Ziyaretinin Çıktısı/Etkisi Bu bölüm ev sahibi kuruluşların bazılarının uygulamalarını özetlemektedir. Ev sahibi kuruluşlar ve uygulamaları hakkında genel bilgiler Ek kısımda yer alan Çalışma Ziyareti Kiti içerisinde temin edilmiştir. Öğrenilen Derslere ilişkin bilgiler Ek kısımda yer almaktadır. Ev sahibi kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen sunumların yanı sıra bu kuruluşlar tarafından temin edilen ilgili diğer dokümanların kopyaları Ek kısım içerisinde ZIP klasörü içerisinde ve CD de yer almaktadır.

22 Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı (DEL NI) Kuzey İrlanda Ekonomisi ve İşgücü Piyasası bazı güncel perspektifler Kuzey İrlanda: Türkiye Kuzey İrlanda Türkiye Yüzölçümü 13,400 km2 783,600 km2 Nüfusu 1.7m 73.7m Doğum Oranı (/1,000) Tarımda istihdam edilen % %3 %25 İşsizlik oranı %5 %8 İstihdam Oranı (15-64) %66 %43 Kuzey İrlanda İşgücü Piyasası - İşsizlik Kuzey İrlanda işsizlik oranı - % 6,8 Birleşik Krallık - %8,3 İrlanda Cumhuriyeti - %14,3 AB - % 9,8; Avrupa Bölgesi - % 10,3 Ekim-Kasım 2011 İtibarıyla Veriler Kaynak: NISRA Eurostat tanımları Ekonomik Durgunluğun İşsizlik oranı üzerindeki etkisi Hem ILO hem de İddia Sahibi Sayımı esasına dayalı olarak gözlemlenen şekilde ekonomik durgunluğun başlangıcından itibaren ciddi bir şekilde artış göstermiştir. Kuzey İrlanda bu ekonomik durgunluktan bir bütün olarak Birleşik Krallıktan (ya da diğer herhangi bir Birleşik Krallık bölgesinden) daha kötü etkilenmiştir.

23 JSA (İş Arama Ödeneği) dan faydalanan kişilerin sayısı şu anda yaklaşık olarak 61,000 kişi civarındadır - bu rakam 2007 yılının en düşük rakamından (22,000) neredeyse üç kat daha fazladır. İşsizlik İş Arama Ödeneği başvuruları kısmen kötü durumdaki işgücü piyasası koşulları nedeniyle ve kısmen de diğer sosyal yardımların (esas olarak İş Göremezlik Yardımı, İstihdam ve Destek Ödeneği ve Gelir desteği) sona erdirilmesi nedeniyle hemen hemen kesinlikle daha da yükselecek ve muhtemelen 80,000 civarına çıkacaktır. Geçtiğimiz yıl içerisinde İş Arama Ödeneği başvurularının yaklaşık kişi artması tamamen kadınlara atfedilen bir durumdur. Sosyal yardımlarda yapılan değişiklikler bu duruma neredeyse kesin bir katkıda bulunmuştur. Gençler arasındaki işsizlik gittikçe daha ciddi bir sorun haline gelmektedir yaş arası gençlerdeki işsizlik oranı günümüzde neredeyse %20 oranındadır - 20,000 kişi (Ekim-Kasım 2011, LFS) - ki bu oran genel nüfusun yaklaşık %12 oranına karşılık gelmektedir. İş Arama Ödeneği talebinde bulunan yaklaşık olarak 18,000 genç bulunmaktadır - bu rakam 2007 yılında İş Arama Ödeneği talebinde bulunan kişi sayısına yaklaşık olarak eşittir. İşsizlik bütün yaş gruplarını etkilemektedir. Bu durum özellikle yaşlılarda (>45 yaş) bir sorun teşkil etmektedir. Kadınların İşgücü Piyasasındaki Pozisyonu Erkeklerle karşılaştırıldığında kadınların istihdam edilme ihtimali daha düşüktür - kadınların istihdam oranı %64 iken bu oran erkeklerde %72 dir. Ancak, erkeklerle kadınların istihdam oranları bir süredir birbirine yaklaşmaktadır. Kadın işçilerin yarı zamanlı çalışması daha muhtemeldir - erkeklerin sadece %6 oranı yarı zamanlı çalışırken kadınların %40 oranı yarı zamanlı çalışmaktadır. Sektörel anlamda farklılıklar bulunmaktadır - erkekler (%63) ile karşılaştırıldığında kadınlar hizmet sektöründe çok daha yoğunlaşmış durumdadır (bu sektörde çalışanların %93 oranı. Diğer taraftan, kadınların sadece %6 oranı ile karşılaştırıldığında erkek çalışanların neredeyse dörtte biri (%23) üretim sektöründe çalışmaktadır. Erkekler kadınlara oranla çok daha yüksek maaş sahip olma eğilimindedir - tam zamanlı çalışan kadınlar için 2010 yılındaki ortalama ücret haftalık olarak 412 iken erkekler için bu rakam 460 dur. Kaynak: NISRA

24 Yakınlaşan İstihdam Seviyeleri Yalnız ebeveynler, engelli kişiler, bakım yükümlülüğü olan kişiler ve uzun süreli hastalıklardan mustarip dışlanmış grupların istihdam sürecinde karşılaştığı engellere ilişkin gittikçe artan bir farkındalık söz konusudur. Kuzey İrlanda Hükümetinin Tepkileri Yerel ekonominin desteklenmesi için kaynakların yeniden yönlendirilmesi (örnek olarak aşağıda yer alan ve bir sonraki slayt) Şirketlerin korunmasına yönelik girişimler, örnek olarak Kısa Vadeli Yardım Planı (15 milyon ) İşlerin korunmasına yönelik girişimler, örnek olarak Kısa Vadeli İstihdam Planı (19 milyon ) DEL yanıtı - çıraklık eğitiminin desteklenmesi ve işsiz kişiler için hizmetlerin geliştirilmesi (örnek olarak maaşlı işe yerleştirme - Step Ahead ) Kamu harcamalarının sürdürülmesi (en azından 2011 yılına kadar kısa vadede - bu aşama şu anda sona ermiştir) Hükümet için Yeni Program (PfG) ve Ekonomik Strateji taslağı Hükümet için Program henüz taslak halindedir ancak sürdürülebilir kalkınmayı gündemin en üst sıralarına yerleştirmektedir. Taslak halindeki Hükümet için Program (PfG) önümüzdeki dört yıllık süre için İdari Anahtar Öncelikleri düzenlemektedir. Bu öncelikler aşağıda belirtilen şekildedir: Sürdürülebilir bir ekonomi geliştirilmesi ve geleceğe yatırım yapılması; İmkanlar yaratılması, dezavantajlarla mücadele edilmesi ve sağlık ve refahın geliştirilmesi; İnsanlarımızın ve çevrenin korunması ve daha güvenli toplumlar yaratılması;

25 Güçlü ve paylaşan bir toplum inşa edilmesi; ve Kaliteli ve etkili kamu hizmetleri sunulması. Küresel ekonomik gerileme aynı zamanda Kuzey İrlanda nın halihazırda karşı karşıya olduğu çok düşük olan üretkenlik seviyeleri ile yüksek ekonomik durgunluk seviyesi (Birleşik Krallıkta gözlemlenen en yüksek seviyede) dahil olmak üzere bir dizi ekonomik zayıflığını da ayrıca kötüleştirmiştir. Kuzey İrlanda işgücü piyasası özellikle uzun süredir işsiz olan kişiler ve daha genç yaş grupları bakımından ciddi bir şekilde kötüleşmiştir. Kuzey İrlanda beceriler profili halen gelişim gösterse de hala çok zayıf kalmaya devam etmektedir. Diğer gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında Kuzey İrlanda herhangi bir vasfa sahip olmayan ya da düşük vasıflı olan çok sayıda ve yüksek seviyede vasıflara sahip çok az sayıda kişiye sahip olmaya devam etmektedir. Bu bölge aynı zamanda Araştırma ve Geliştirme üzerine Ticari Harcamalara (BERD) ilişkin nispeten düşük seviyeler nedeniyle de zorluklarla karşı karşıyadır. Kuzey İrlanda Birleşik Krallık içerisinde en yüksek ekonomik durgunluk seviyesine sahipken çalışma yaşında olan ancak aktif olmayan kişilerin yaklaşık olarak %40 oranı herhangi bir vasfa sahip değildir. Bu bölgede vasıflara yönelik gereksinimlerde daha yüksek vasıf seviyelerine doğru gerçekleşmesi beklenen değişim dikkate alındığında bu insan grubu için işgücü piyasasına aktif şekilde katılım yönündeki olanaklar önümüzdeki on yıllık süreçte çok daha kısıtlı hale gelecektir. Bu nedenden dolayı halihazırda istihdam edilmiş kişilerin vasıflarının geliştirilmesine ve herhangi bir vasfa sahip olmayan ya da düşük vasıflı olan ve bir işi olmayan önemli sayıdaki kişilerin bu sürece yeniden katılımına ve vasıflarının geliştirilmesine yönelik acil bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, ICT ve teknoloji okuryazarlığı eksikliği de sosyal katılımın önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Kanıtlar bu zorunlu vasıfların bireylere ilk kez bir işe girmeleri, daha yüksek katma değerli işlere geçmeleri ve yaşam kalitelerini geliştirmeleri konusunda daha fazla imkan sağladığını göstermektedir. Hükümet için Programa (PfG) göre, işgücünün yeteneklerinin yükseltilmesi yerel ekonominin ihtiyaç duyduğu ve ekonominin gelecekteki refahının dayalı olacağı yeni ve kaliteli işlerin cezbedilmesi ve yaratılması açısından kritik önem taşımaktadır. Bu sadece ekonomik bir gündem değildir. Bu süreç aynı zamanda herkesin ekonomiye tamamen katılım amacıyla donanımlı olmasını, iş imkanlarına erişimin desteklenmesini ve insanların kendi potansiyellerini tam anlamı ile kullanabilmeleri amacıyla eğitim ve gelişim imkanlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde sosyal dezavantajla mücadele edilmesine yönelik ihtiyaca katkıda bulunmaktadır. Bu Plan İstihdam ve Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığın ilgili uygulama kurumlarının Mali Yılı içerisinde gündeme alacağı anahtar katılımları düzenlemektedir. Bakanlığın genel amacı öğrenme ve becerilerin teşvik edilmesi, insanların çalışmaya hazırlanması ve ekonominin desteklenmesidir. Bakanlık aynı zamanda ileri ve yüksek eğitimden, eğitim ve yeteneklerden, istihdam programlarından ve istihdam kanunundan da sorumludur. Bakanlığın amaçlarını yerine getirirken dikkate aldığı anahtar hedefler aşağıda belirtilen şekildedir: Kaliteli öğrenme, araştırma ve yetenek eğitimi aracılığıyla ekonomik, sosyal ve kişisel gelişimin teşvik edilmesi; ve İnsanların işe girmesine yardımcı olunması ve iyi istihdam uygulamalarının teşvik edilmesi.

26 Bakanlık yukarıda belirtilen hedefleri aşağıda sayılan dört adet anahtar faaliyet alanı aracılığıyla başarmayı hedeflemektedir: Eğitim ve vasıfların edinimini, girişimcilik, yönetim ve liderlik de dahil olmak üzere geliştirmek; Kuzey İrlanda ekonomisinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yaratıcılık ve yenilikçilik seviyelerini artırmak; Bireylere serbest meslek de dahil olmak üzere iş edinmeleri konusunda yardımcı olmak ve istihdam programları ve vasıf gelişimi arasındaki bağlantıları güçlendirmek; ve İstihdam hakları ve sorumluluklarının çerçevesini geliştirmek ve sürdürmek. Bu hedefler ekonomiyi yeniden inşa etmenin ve yeniden dengelemenin yollarını amaçlayan taslak Ekonomik Strateji ile uyumludur: Yeniden İnşa Etmek: işgücü piyasasına vurguda bulunulması (işlerin ve yeniden eğitim sürecinin desteklenmesinin yanı sıra örneğin kentsel yenilenme planı benzeri diğer yöntemler) Yeniden dengelemek: İhracat öncülüğündeki ekonomik kalkınmaya ve bununla beraber özel sektörün genişlemesi ve yenilik hususlarına vurgu. Bunun yanı sıra, işgücünde daha yüksek yetenek seviyeleri elde edilmesine de vurguda bulunulması. Bunların yanı sıra, farklı mekanizmalara da vurguda bulunulması örnek olarak diferansiyel (Birleşik Krallık sınırları içerisinde uygulanan) Kurumlar Vergisi oranları Sosyal Yardımdan Çalışmaya Genel anlamda modernleştirilen hükümet gündemi ve bu gündemin temelini oluşturan sosyal adalet ilkesine paralel olarak, Kuzey İrlanda Hükümeti insanlara iş bulma konusunda yardımcı olunması ve çalışma konusunda cesaretlendirilmeleri amacıyla işsizler için verilen pasif desteğin aktif tedbirler ile ikame edilmesi amacıyla refah devletinde ( Sosyal Yardımdan Çalışmaya ) reformlar yapılmasını amaçlayan birbiri ile ilgili politikalar izlemektedir. Bu politikalar bünyesi kapsamı altında sosyal yardım talebinde bulunan kişilerin yüz yüze İş Odaklı Mülakatlar (WFİ) gerçekleştirebileceği ve istihdam için bir eylem planı hazırlayabilecekleri ve iş ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmeleri üzerine kendilerine destek sağlayacak danışmanlara erişimlerinin sağlanacağı bir çerçeve teklif etmektedir. Sosyal Yardımdan Çalışmaya hedeflerine yanıt olarak istihdam hizmeti uygulama yapıları Jobcentre Plus benzeri tek bir hizmet uygulama teşkilatı oluşturulması amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Eğitim Bakanlığının (DEL) bazı bileşenlerinin birleştirilmesi suretiyle sosyal yardımdan çalışmaya doğru hareketin teşvik edilmesi amacıyla köklü bir şekilde değiştirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunun Sosyal Güvenlik Ofisleri (SGO) ve Eğitim Bakanlığının (DEL) İş Bulma Merkezleri tarafından sunulan hizmetleri bir arada sunan 35 adet İş ve Sosyal Yardım ofisi (JBO lar) kurulmuş ve İş Arama Ödeneği (JSA) alan kullanıcıların sayısının azaltılması amacı ile daha katı bir sosyal yardım rejimine ilişkin mevzuat gereksinimlerini karşılayabilecek JSA yardımından faydalanan kullanıcıların sayısının azaltılması amacıyla için daha çok iş odaklı destek sağlanması için İş ve Sosyal Yardım açısından entegre bir tek uğranacak durak yardımı sağlamaktadır. Geliştirilmiş İş ve Sosyal Yardımlar süreci zorunlu bir iş modeli haline gelmiştir. Kurulan ilk 25 ofis büyük bir başarı kazanmış ve kuruma kayıtlı işsiz kişilerin sayısında ortalama %13 oranında bir azalma gerçekleşmiştir. 35 İş ve Sosyal Yardım

27 ofisinden ve İş Bulma Kurumlarından meydana gelen ağ iş arayan kişiler için bir dizi hizmet sunmaktadır. Sunulan bu hizmetler arasında reklam, işe alma etkinlikleri, eleme uygulamaları ve mülakat imkanları sayılabilir. İşverenler işyerlerindeki boş iş imkanlarını employersonlineni.com adresini kullanarak çevrimiçi olarak duyurabilmektedir. Maluliyet Danışmanlık Hizmeti ise özürlü kişileri istihdam etmek ve çalıştırmak isteten işverenlere yardım sunmaktadır. Bu hizmetler için işverenden talep edilen herhangi bir doğrudan maliyet bulunmamaktadır. Kariyer Hizmeti insanlara daha bilgili bir şekilde kariyer kararı vermelerinde yardımcı olmak amacıyla tavsiyeler verir ve aynı zamanda Kuzey İrlanda da bulunan Kariyer Danışmanlarına irtibat sağlar. Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı İş Planı İstihdam Hizmeti Stratejisi Başarı için Çalışma hizmetlerine erişim sağlayan çok daha çeşitlendirilmiş bir faydalanıcı veri tabanını hesaba katmak amacıyla istihdamın önündeki engellere hitap edilmesi için daha bireyselleştirilmiş bir yaklaşım sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, Yönetim bir dizi engelle yüz yüze gelebilen Eğitim, İstihdam ya da Öğretim Sürecinde Olmayan (NEET) gençler için bir Strateji başlatmıştır. Kanıtlar başlangıç şablonunun tesis edilmesi üzerine işgücü piyasasından ayrılmaya yönelik sürekli bir eğilim bulunduğunu ileri sürmektedir. Bunun yanı sıra geleneksel olarak ileri eğitime ya da yüksek eğitime katılmayı düşünmeyen ya da katılmayan gruplar için de destek gerekli olacaktır. Her ne kadar Kuzey İrlanda ileri ve yüksek eğitime katılımın genişletilmesi konusunda imrenilecek bir kayda sahip olsa da, belirli gruplar hala yeterince temsil edilmemektedir. Bakanlığın amaçlarını yerine getirirken dikkate aldığı anahtar hedefler aşağıda belirtilen şekildedir: Kaliteli eğitim, araştırma ve vasıf eğitimi aracılığıyla ekonomik sosyal ve kişisel gelişimi teşvik etmek; ve İnsanların işe girmesine yardımcı olmak ve iyi istihdam uygulamalarını teşvik etmek. Bakanlık yukarıda belirtilen hedefleri aşağıda sayılan dört adet anahtar faaliyet alanı aracılığıyla başarmayı hedeflemektedir: Eğitim ve vasıfların edinimini, girişimcilik, yönetim ve liderlik de dahil olmak üzere geliştirmek; Kuzey İrlanda ekonomisinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yaratıcılık ve yenilikçilik seviyelerini artırmak; Bireylere serbest meslek de dahil olmak üzere iş edinmeleri konusunda yardımcı olmak ve istihdam programları ve vasıf gelişimi arasındaki bağlantıları güçlendirmek; ve İstihdam hakları ve sorumluluklarının çerçevesini geliştirmek ve devamlılığını sağlamak. Bu çerçevede Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı tarafından vasıflar ve istihdam konuları çevresinde aşağıda belirtilen kapsayıcı stratejik temalarda çalışmalar gerçekleştirilir: Üretkenliğin Artırılması, Vasıfların Geliştirilmesi; Engellere Hitap edilmesi, Kişinin Desteklenmesi; Kalitenin Yükseltilmesi, Standartların Artırılması; Talebin Anlaşılması, İhtiyaca Yanıt Verilmesi;

28 Katılımın Artırılması, Ortaklıkların Geliştirilmesi; Yönetişim Sunulması, Değerin Azami Seviyeye Çıkartılması; Kişilerin Yönlendirilmesi, Performansın Geliştirilmesi. Kalitenin Artırılması Standartların Yükseltilmesi Bakanlık programlarının ve sunum yöntemlerinin kalitesine ve performansına ilişkin bir analiz gerçekleştirir ve bu süreçte performansı kendi anahtar hedeflerine ve PfG Yönetim taahhütlerine karşı değerlendirmenin yanı sıra alınacak anahtar önlemleri de tanımlar. Talebin Anlaşılması İhtiyaçlara Yanıt Verilmesi İhtiyaçların ve taleplerin anlaşılması istihdam açısından Sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıfların ve bireylerin gerek duyduğu yardım ve desteğin sunulabilmesi açısından anahtar bir bileşendir. Bu taleplerin anlaşılması ve tesis edilen sistemlerin bu talebe hızlı ve esnek bir şekilde yanıt verebilmesi Kuzey İrlanda nın ekonomik imkanları açısından da kritik önem taşımaktadır. Kaliteli ve anlamlı İşgücü Piyasası Bilgilerinin zamanında kullanılabilir olması örneğin vasıflara yönelik talebin anlaşılmasında önemli bir husus olacaktır. Katılımın Artırılması, Ortaklıklar Geliştirilmesi Bakanlık hizmetlerini geliştirdiği ve sunduğu çok çeşitli ortaklara sahiptir. DEL stratejik önceliklerini tek başına sunamayacağının farkındadır ve anahtar paydaşlar ile kurduğu ilişkilerine değer vermektedir. DEL aynı zamanda İrlanda da vasıfların ve istihdamın geliştirilmesi için diğer kurumları birlikte çalışma hususunda da cesaretlendirmektedir. Refah Reformlarının geliştirilmesi amacıyla Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik kurumu ve Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı ile yakın çalışmalar gerçekleştirmek; Bakanlıklar arası strateji ve politika geliştirme süreçlerine katılımın devam ettirmek; Avrupa Birliği (AB) ile olan birlikteliğimizi güçlendirmek ve dört adet Barosso Konulu Grubunun üçünün, yani Rekabet Edebilirlik ve İstihdam, Yenilik ve Teknoloji, ve Sosyal Dayanışma Gruplarının faaliyetlerinde tam bir rol oynamak ve Rekabet Edebilirlik ve İstihdam grubuna başkanlık yapmak; Birleşik Krallık İstihdam ve Vasıflar Komisyonu ile çalışmaya devam etmek,; Özürlüler sektörü ile ilgili çalışmalarda bulunan yapılarımızı ve yaklaşımımızı gözden geçirmek; Toplum ve gönüllüler sektörlerinin yanı sıra işçi sendikaları ve işveren temsilcileri ile göçmen işçilerin ve diğer dezavantajlı grupların çıkarlarını gözeten kurumlar dahil olmak üzere anahtar paydaşlar ile ortaklık düzenlemelerimizi güçlendirmeye devam etmek. Yönetişim Sağlamak, Değeri Azami Seviyeye Çıkartmak Bakanlık Merkezi hükümet Bakanlıklarında Kurumsal Yönetişim üzerine İyi Uygulama Kuralı tarafından tasarlanan dürüstlük, tarafsızlık; açıklık; sorumluluk; doğruluk; adillik; hassaslık; şeffaflık; yansızlık; ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde Kuzey İrlanda da Kamu Parasının Yönetimi bağlamında

29 hizmetlerinin tamamının ve hizmet sunumunun performansının, kalitesinin ve maddi değerinin geliştirilmesinden sorumludur. Anahtar Dış Stratejiler İstihdam ve Eğitim Bakanlığı Anahtar Dış Stratejilerin oluşturulması sürecinde diğer Bakanlıklar ile işbirliği yapacaktır ve bu stratejiler aşağıda listelenecektir. Daha İyi Yönetmelik Çocuklar ve Gençler Bakım Konuları Evsizlik Toplum Güvenliği Stratejisi Sağlık için yatırım yapmak DEL NI Eşitlik ve İyi İlişkiler 1998 Kuzey İrlanda Yasası (Yasa) kapsamı altında kamu mercilerine farklı dini inanışlara, politik görüşlere, ırka, yaşa, medeni hale, cinsel eğilime, cinsiyete, engele ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler bulunanlar arasında fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi ihtiyacı bakımından gerekli saygıyı göstermeleri şart koşulmuştur. Belirtilen bütün kamu mercilerinin fırsat eşitliğini nasıl teşvik edeceklerine ilişkin bir Eşitlik Planı hazırlaması ve bu planı onay amacıyla Eşitlik Komisyonuna ibraz etmesi gerekmektedir. Bir Eşitlik Planı kamu makamının aşağıda belirtilenlere ilişkin düzenlemelerini özetlemektedir: Bölüm kapsamı altında yer alan görevlere uyumun değerlendirilmesi, - Fırsat eşitliğinin teşvik edilmesine dair politikaların etkilerinin değerlendirilmesi ve buna ilişkin danışmanlık alınması, - Fırsat eşitliğinin teşvik edilmesine dair politikaların ters etkilerinin izlenmesi, - Söz konusu değerlendirmelerin sonuçlarının yayınlanması, - Personelin eğitilmesi, - Halkın kamu makamı tarafından temin edilen bilgilere ve hizmetlere erişiminin sağlanması ve değerlendirilmesi, Bakanlıkların tamamı bu konuda görevlendirilmiş kamu makamlarıdır ve dolayısıyla da kendi bağımsız ve onaylanmış Eşitlik Planlarının bulunması zorunludur. İstihdam ve Eğitim Bakanlığı toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması amacıyla insan, zaman ve para açısından gerekli olan kaynakları sağlamak için çaba sarf etmektedir. Bakanlık 1995 tarihinden bugüne kadar uzman bir Eşitlik Birimine sahiptir ve politika geliştirme sürecinde bilgilendirme yapmak

30 amacıyla eşitlik üzerinde önemli ölçüde araştırma, değerlendirme ve istatistik uzmanlığını halihazırda geliştirmiş bulunmaktadır. Farkındalık oluşturma ve eğitim toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun ana akımlaştırılması açısından DEL NI için kalıcı nitelikler olmuştur. Eşitlik İncelemesi ve Etki Değerlendirmesi Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı açısından anahtar bir özellik olan Eşitlik Planı Bakanlığın fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan güncel ve teklif edilen politikalarının tamamına ilişkin bir Eşitlik Etki Değerlendirmesi icra etmeye yönelik bir taahhüdüdür. Yeni politikalar fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi üzerinde sahip olacağı etkinin tespit edilmesi amacıyla rutin bir şekilde elekten geçirilmektedir. Bakanlık yeni politikaların elekten geçirme sürecinin kapsamlı ve doğru şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Eşitlik Komisyonu tarafından onaylanan bir Ön Eşitlik Etki Değerlendirme (PEQIA) sürecini uygulamaktadır İstihdam Haklarına ilişkin Tavsiye Bakanlık işverenlere ve çalışanlara istihdam hakları üzerinde ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı tavsiyeler sağlamaktadır. İstihdamda fırsat eşitliği ya da ayırımcılık ile ilgili sorular Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonuna ve İşçi-İşveren İlişkileri Kurumuna yönetilirken işte sağlık ve güvenlik ile ilgili sorular ise Kuzey İrlanda Sağlık ve Güvenlik İdaresinin Ücretsiz telefon hattına yönlendirilmektedir. Vatandaşlık Danışma Ofisi bu alanlarda yardım alınabilecek diğer bir kaynaktır. Kendi ticari işletmenizi kurmak ya da büyütmek istediğinizde karşılaşacağınız kurallar ve yönetmelikler hakkında rehberlik için Invest North Ireland sitesine bakınız. İş arayan kişiler ya da iş değiştirmek isteyenler İş ve Sosyal Yardım Ofisleri/İş Bulma Kurumları aracılığıyla daha fazla bilgi alabilir. İş arayan özürlü kişiler ise Bakanlığın Özürlü Danışma Hizmetini kullanabilir DEL NI istihdam kanunu hakkında genel bir rehber temin etmek amacıyla İstihdam hakları (ER üzerine bir dizi kitapçık ve ilgili diğer yayınlar yayınlamaktadır. İstihdam Hakları kitapçıkları Diğer İstihdam Hakları yayınları Formlar ve dokümanlar. İstihdam Hakları araştırması Bakanlık istihdam hakları alanında periyodik olarak araştırmalar gerçekleştirmekte ve bu alandaki uygulamaların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla bulguları yayınlamaktadır. Kamu Atama Kanunu İstihdam ve Eğitim Bakanlığı Kuzey İrlanda Kamu Atamaları Yetkilisi (CPANI) tarafından hazırlanan ve Kuzey İrlanda da Bakanlık Nezdinde Kamu Atamaları için Uygulama Esasları içerisinde öngörülen ilkelere tamamen bağlıdır. Bu ilkeler Fazilet; Çeşitlilik; Eşitlik; Açıklık, Şeffaflık ve Bağımsızlık; Doğruluk; Orantılılık; ve Saygıdır.

31 Kamu Atamaları Uygulama Esasları adil, açık ve şeffaf bir atama sürecinin sağlanmasına ilişkin ilkeleri ve uygulamaları belirlemektedir. Bu Esaslar adil, açık ve şeffaf bir atama süreci sağlamak amacıyla izlemek zorunda oldukları aşamalara ilişkin açık ve kısa bir kılavuz sağlamaktadır. Bu Esaslar adil ve tutarlı olunmasına yönelik ihtiyaca vurguda bulunurken, aynı zamanda Bakanlıklara bir dizi alanda kendi politikalarını tespit etme esnekliğini de sağlamaktadır: 1. Liyakat İlkesi Kamu Atamaları Yetkilisi için Kamu Atamaları için Uygulama Esasları doğrultusunda, Atamalar herhangi bir pozisyon için en uygun kişinin adil ve açık bir rekabet çerçevesinde seçildiği liyakat ilkesine uygun olarak gerçekleştirilir. Adaylar için listenin son halinin hazırlanması gerekli olabilir. Eleme ya da son listeyi oluşturma süreci esnasında aranan kriterler kapsamında temin edilenlerden başka herhangi bir bilgi hesaba katılmayacaktır. 2. Eşitlik ve Çeşitlilik DEL NI cinsiyet, yaş, medeni durum, özürlülük, din, etnik köken, siyasi görüş, cinsel eğilim ya da adayların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olup olmamasından bağımsız olarak bütün bireyler için fırsat eşitliği sağlamayı taahhüt etmektedir. Adaylık materyalleri talep üzerine Braille dilinde, büyük puntolarla basılı olarak ve sesli formatta da temin edilir. Aday çeşitliliği sağlamak ve toplumun daha geniş bir kesiminden katılımı cesaretlendirmek çabasıyla DEL gelecekteki rekabetlere ilişkin olarak çeşitli grupları bilgilendirmektedir. Kamu atamalarına ilişkin rekabet üç adet büyük yerel gazetede ve DEL web sitesi ve Merkezi Atama Birimi web sitesi üzerinden ve kamuya açık bütün yayınlar aracılığıyla duyurulur. Kamuya yapılan duyuruların izlenmesi DEL tarafından uygulanan bir politikadır. Bu bağlamda, adaylar başvuru formlarını ibraz ederken izleme formunun yanı sıra siyasi etkinlik formunu doldurmaları konusunda da cesaretlendirilir. 3. Referanslar İstihdam ve Eğitim Bakanlığı DEL NI kamu atamaları bakımından herhangi bir referans talep etmemektedir. 4. Geç Başvurular Bakanlık belirtilen son başvuru tarihinden sonra gelen formları kabul etmemektedir. Bakanlık postada yaşanan gecikmeleri kabul etmemektedir. Başvuru formunun tamamen doldurulmasını sağlamak başvuru sahibinin sorumluluğundadır. Bakanlık belirtilen son başvuru tarihinden önce ibraz edilen başvuru formlarını incelemeye tabi tutmamaktadır.

32 5. Mülakat Tarihinin Değiştirilmesi Duyuru tarihinde tahmini mülakat tarihleri belirtilmektedir. Bir adayın bir mülakatın tarihinin değiştirilmesini talep ettiği durumda, bu talep uygun koşullar ışığında karar vermesi açısından seçim kuruluna sunulur. 6. Mülakatlar Kamu atamaları açısından yaşanan bütün rekabetlerde resmi mülakatlar kullanılır. Seçim kurulları genellikle asgari üç üyeden meydana gelir: Bağımsız bir kurul üyesi, Atamanın yapılacağı kurumun bir temsilcisi; Bir (ya da daha fazla sayıda) Bakanlık görevlisi; Seçim kurulu üzerinde mutabık kalınmış bir puanlama çerçevesini ve başvuru sahibinin ilgili kriterlerden her birisi bakımından sahip olduğu deneyimini, niteliklerini ve vasıflarını test etmek amacıyla yöneltilen soruları kullanarak adayları yayınlanarak duyurulmuş kriterlere karşın değerlendirir. Bu kriterler bir ya da iki adet zorunlu kriter aracılığıyla ve gerekli olan yerlerde bir ya da iki son liste hazırlama kriterleri ile tamamlanır. 7. Giderler CPANI adaylar bakımından eşitlik sağlanması ve düşük gelir seviyesinde/işsiz adayların mülakata katılımının önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması amacıyla seyahat giderlerinin tazmin edilmesini tavsiye etmektedir. 8. Geri Bildirim Kamu Atamaları Birimi başvuru formları üzerine ve talep edilmesi durumunda mülakatlarda sergilenen performans hakkında anlamlı geri bildirimler sağlamak amacıyla seçim kurulları ile birlikte çalışacaktır ve on iş günü içerisinde bu konuda tam bir yanıt verecektir ya da adayları gecikmenin nedenleri konusunda bilgilendirecektir. Kamu Atamaları Birimi talep edilmesi durumunda on işgünü içerisinde başvuru formlarına ve mülakatta sergilenen performansa ilişkin anlamlı bir geri bildirimde bulunur 9. Şikayetler DEL in Kamu Atama Sürecine ilişkin herhangi bir şikayet ilk aşamada Bakanlığın Kamu Atamaları Ünitesine yapılır. Şikayetler Bakanlığın Şikayetlere ilişkin Prosedürüne göre ele alınır: Faydalanıcı Şikayetleri Prosedürüne Bakın. Şikayette bulunan bir kişinin aldığı yanıttan tatmin olmaması durumunda, bu kişiler şikayetlerini Kamu Atamaları Komisyon Üyesine havale edebilir. Bakanlık Şikayetler ve Çıkar Çatışmaları Bilgilendirme Rehberi yayınlamıştır. Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı Eşitlik Planı İstihdam ve Eğitim Bakanlığı personelimizin ve kurul üyelerinin tamamının Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı Eşitlik Planı hakkında tamamen bilgilendirilmesini ve bu Plan içerisinde yer alan taahhütleri ve yükümlülükleri anlamalarını sağlamak amacıyla bir iletişim ve eğitim programı

33 geliştirmiştir ve uygulamaktadır. Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı tarafımızca hazırlanan eşitlik planının etkin bir biçimde uygulanması suretiyle hizmet sunumu, istihdam ve satın alma dahil olmak üzere bütün fonksiyonları boyunca fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi ihtiyacı bakımından yasal görevleri yerine getirmektedir ve eşit fırsatlara ilişkin yasal görevlerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla toplumun ve gönüllüler sektörünün ve genel kamuoyunun oynamak zorunda olduğu önemli rolün farkındadır. Eşitlik planının etkin bir şekilde hayata geçirilmesine ilişkin sorumluluk İstihdam ve Eğitim Bakanı tarafından üstlenilmiştir. Bakanlığın Daimi Sekreteri ise eşitlik planının geliştirilmesinden, uygulanmasından, sürdürülmesinden ve değerlendirilmesinden sorumlu tutulmaktadır. Bakanlık Eşitlik Planı bünyesinde belirtilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin olarak kaydedilen ilerlemeye dair yıllık bir rapor hazırlar. Bakanlık eşitlik planımızın uygulanması açısından kaydedilen ilerlemenin sürdürülmesini sağlamak amacıyla Eşitlik Komisyonu ile yakın işbirliği içerisinde birlikte hareket eder. Bakanlık bünyesindeki uygulamaların ileriye götürülmesine ilişkin günlük sorumluluk Strateji Avrupa ve İstihdam İlişkileri Bölüm Başkanına (SEERD) bağlı olan Strateji, Eşitlik ve Avrupa Politikası Şubesi (SEEP) tarafından üstlenilmiştir. Eşitlik Birimi personeli aşağıda belirtilen gruplarda temsil edilir: grubu olan Eşitlik Uygulayıcıları Grubu; Bizim Gözlerimizden Yürütme Kurulu. Kuzey İrlanda da bulunan işyerinde eşitlik ve çeşitlilik konuları ile lezbiyen, gay ve biseksüel çalışanların deneyimlerini ve algılarını araştırmak üzere DSD tarafından finanse edilen bir Gökkuşağı Projesi araştırma inisiyatifidir. Seyyahların Eğitimi üzerine Görev Gücü. Bakanlık ana Görev Gücü Grubunda temsil edilmektedir ve İleri ve Yüksek Eğitim ve Yaşam için Beceriler alt grubuna başkanlık yapmaktadır. Eşitlik ve Sosyal İhtiyaçlar Yürütme Grubu (ESNSG) Kuzey İrlanda Bakanlıklarına eşitlik ve sosyal ihtiyaçlar ile ilgili olan Yönetimin yasal ve diğer taahhütlerinin başarılması konusunda yardımcı olmak için kurulmuştur. Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığı paydaşlara danışılarak hazırlanmış olan 5 Yıllık bir Fırsat Eşitliğinin Teşvik edilmesi üzerine Eylem Planı (Mayıs 2011) hazırlamıştır ve bu plan Bakanlık hizmetlerinden faydalanan kullanıcıları ve Kuzey İrlanda İstihdam ve Eğitim Bakanlığının politikalarından etkilenen kişileri etkileyen eşitsizliklerin tanımlanması amacıyla gerçekleştirilen bir Eşitsizlik Denetimi esasında öncelik verilmiş SMART(spesifik, ölçülebilir, elde edilebilir çıktılara bağlanmış, gerçekçi ve zamana bağlı) eylem tedbirlerini kapsamaktadır. Eylem Planı takip edilmekte ve yıllık olarak güncellenmektedir. İSTİHDAM AJANSI DENETIM KURULU (EAI) HİZMET STANDARTLARI Yükümlülükler Kitapçık Bakanlığın hizmetlerinden faydalanan kullanıcıların İstihdam ve Eğitim Bakanlığının İstihdam Ajansı Denetim Kurulundan (EAI) almayı beklediği hizmet standartları hakkındadır. Yasal görevlerini yerine getirmesi esnasında EAI: Bağımsız;

34 Orantılı; Sorumlu; Şeffaf; Tutarlı; Adil; Hedefli ve Bilgilendirilmiş olarak hareket edecektir. İstihdam Ajansları ve İstihdam İşletmeleri hakkında Şikayetler İlgili mevzuatın kapsamında yer alması durumunda EAI bir istihdam ajansının/işletmesinin gerçekleştirdiği hizmetler hakkındaki bütün şikayetleri araştırır. İş arayan kişilerden ve işverenlerden gelen şikayetlere öncelik verilir. Şikayetler gizlilik çerçevesinde ele alınır. Şikayette bulunan kişi EAI ya bu hususta izin vermediği sürece şikayette bulunan kişinin ismi açıklanmaz. Bir faydalanıcının şikayette bulunmak istemesi durumunda, bu kişiler EIA ile yazılı olarak, telefon ile, faksla ya da e-posa yolu ile irtibata geçerler. Faydalanıcı şikayetin EAI tarafından dikkate alınması ya da araştırılması amacıyla gerekli bilgileri temin etmek için bir form doldurur. EAI ilgili mevzuatın kısıtlamaları çerçevesinde araştırmanın sonuçlarına ve araştırmanın ilerleyişine ilişkin yazılı bir açıklama sağlar. Bu araştırmanın sonuçlandırılması biraz zaman alabilir. EAI personelinin erişilebilir, yardımcı olan, saygılı ve etkili bir hizmet sunması beklenmektedir. EAI müfettişleri kendilerini isimleri ile tanıtır. Belirli bir istihdam ajansı/işletmesi hakkında yapılan şikayetin ele alınma yöntemi ile ilgili olarak herhangi bir şeyin yanlış gitmesi durumunda, Faydalanıcı şikayetin hızlı ve etkin bir şekilde çözüme ulaştırılması amacıyla EAI Yönetimi ile irtibata geçmeleri konusunda cesaretlendirilir. EAI sağlanan hizmette herhangi bir yetersizlik durumunda özür dilemekten ve neyin yanlış gittiğine ve EAI nın bu yanlışı düzeltmek için ne yapacağına dair açıklama yapmaktan çekinmemektedir. Faydalanıcının EAI hizmetlerine ya da tesislerine erişime ilişkin belirli gereksinimlerinin olması durumunda ya da Faydalanıcının ana dilinin İngilizce olmaması ve bir tercümanın ya da mütercimin hizmetlerinden faydalanmak istemesi durumunda, EAI uygun düzenlemeleri yapacaktır. EIA özel işe alma endüstrisinin temsilci kuruluşları, bağımsız ajanslar, işçi sendikaları ve ilgili diğer taraflar dahil olmak üzere uygun kurumlar ile uyum sorunları ve ilgi gerektiren diğer konular ile en iyi şekilde nasıl başa çıkılacağını tartışmak amacıyla istişareler gerçekleştirmektedir. İşçi-İşveren İlişkileri Ajansı (LRA) ajansın çalışmaları dahil olmak üzere genel istihdam konuları üzerine işverenlere ve işçilere danışmanlık ve rehberlik sağlamaktadır.

35 İstihdam ajanslarının ve istihdam işletmelerinin çalışmalarını düzenleyen mevzuata ilişkin başvuru üzerine tavsiyeler EAI yardım hattından ve Kuzey İrlanda Ticaret Bilgileri web sitesinden ve Kuzey İrlanda web sitesinden elde edilebilir: EAI tarafından yayınlanan materyaller büyük baskı ya da diğer dillerde baskı şeklinde alternatif formatlarda talep edilebilir. DEL NI İstihdam ve Vasıflar Finansman Desteği İstihdam ve Eğitim Bakanlığı yeterlik kriterlerine dayalı olarak birey, işveren ya da eğitim kuruluşları için muhtelif türlerde finansman desteği sağlamaktadır. İşe Geri Dönme Kredisi İş ve Sosyal Yardım ofisleri/ İş Bulma Kurumlarından alınan İş Bulma Yolları aracılığı ile kullanılabilen yeni bir mali destek sağlamaktadır İş Bulma Yolları İşe Geri Dönme Kredisi İş Bulma Aşamaları Bu iş bulma sürecine yardım açısından uygulanan yeni ve denenmemiş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım bireysel istihdam ihtiyaçlarına uygun şekilde uyarlanabilen iş ile ilgili esnek bir menü sağlamaktadır. İş Arayan kişiler için İş Bulma Aşamalarına ilişkin bilgiler İş Bulma Aşamalarına ilişkin Genel Bilgiler Öğrenci Finansmanı Eğitim Sürdürme Ödeneği Lisans Mezunları Yüksek Lisans Mezunları Yüksek Öğretim Yüksek Öğretim olası finansman desteği İş Arama Çıraklık Kuzey İrlanda (doğrudan Kuzey İrlanda web sitesi) İstihdama Uzanan Köprü (doğrudan Kuzey İrlanda web sitesi) Özürlü Danışmanlık Hizmeti Zorunlu Vasıflar (doğrudan Kuzey İrlanda web sitesi) İş Bulma Aşamaları (doğrudan Kuzey İrlanda web sitesi) İş Bulma Aşamaları (doğrudan Kuzey İrlanda web sitesi)

36 Başarı için Eğitim (doğrudan Kuzey İrlanda web sitesi) İşverenler Çıraklık Kuzey İrlanda İstihdama Uzanan Köprü Özürlü Danışmanlık Hizmeti Zorunlu Vasıflar Vasıf Çözümleri İş Bulma Aşamaları Başarı için Eğitim Avrupa Finansmanı Sürdürülebilir Refah İnşa edilmesi Peace 2 EQUAL Yönetim Eğitimi Ticari Eğitim İnisiyatifi Liderlik ve Yönetim İnsanlara Yatırım Yapanlar / Ulusal Eğitim Ödülleri İnsana Yatırım Yapanlar Standardı, işverenlerin çalışanlarının performansını değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla kişi gelişimi ve vasıf edinimi süreçlerini ticari işletmelerinin spesifik amaçları ve hedefleri ile birleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir iş geliştirme aracıdır. İnsana Yatırım Yapanlar Kuzey İrlanda Birleşik Krallık İstihdam ve Vasıflar Komisyonu (UKCES) Ulusal Öğretim Ödülleri (NTA) bireylerin ve kurumların eğitiminin karşılaştırılması ve eğitimin işe yaradığını gözler önüne seren hikayelerin paylaşılması için bir çerçeve sağlamaktadır.

37 Steps to Work Konu size iş bulmak olduğunda Steps to Work (StW), Danışanın işle ilişkili ihtiyaçlarını karşılayabilecek faaliyetler çerçevesinde çok sayıda farklı seçenek sunar. Hangi fırsatların en iyi ölçüde uyacağına karar vermesinde yardımcı olmak amacıyla StW ye katıldığında Danışana destek ve rehberlik sağlamak üzere bir danışman tahsis edilir. Doğru seçim yapmak üzere kişiselleştirilmiş tavsiye ve rehberlik İş bulunması ve işte kalınmasına yardımcı olmak Fayda sağlamaya devam edilirken yeniden eğitim sunulması ve haftalık Eğitim Primi alınması Kabul görmüş nitelikleri kazanma fırsatı Var olan becerileri iyileştirme fırsatı İş deneyimine yönelik fırsatlar Uygunluk 18 yaş üzeri olan veya tek ebeveynli olup 16 yaş ve üzeri olan ve çalışmayan veya haftada 16 saatten az çalışan herkes uygundur. Teminat talep ediyorsanız veya çalışmıyor ve teminat talep etmiyorsanız StW ye katılabilirsiniz. StW, üç adım süreci çerçevesinde sunulur: Adım Bir Birinci adım, mümkün olduğunca çabuk iş bulunmasına yardımcı olmak amacıyla bir danışmandan birebir destek ve rehberlik almakta olan ve çalışmaya neredeyse hazır kişilere sunulur. Ayrıca güven ve motivasyon geliştirilmesi ve iş arama becerilerinin iyileştirilmesine yardımcı bir dizi kısa kurs ve akredite kurslar sunar. Güven ve Motivasyon Geliştirilmesine Yönelik Kurslar Bu kurslar, bir süredir işsiz olan ve güven ve motivasyon eksikliği yaşayan Danışanlara yardımcı olmaktadır. Kısa akredite kurslar Danışan, en fazla 10 gün (veya duruma göre daha fazla) süren bir kısa akredite ders alabilir. Bu dersler, iş bulmaya yardımcı olabilecek bilinen nitelikleri kazandırmaktadır. Temel beceri değerlendirmesi Danışanın okuma, yazma veya sayılar konusunda zorluk yaşaması durumunda becerileri değerlendirilebilir. Bir gün süren bu değerlendirme süreci, Danışanın becerilerini ve iş bulma ve işte kalma şansını iyileştirebilecek mevcut destekler konusunda bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. Bireysel değerlendirme En fazla üç gün sürebilecek bu süreç; Danışanın işe ne kadar hazır olduğuna karar vermesi, eğitim ihtiyaçlarını tespit etmesi ve iş konusundaki tüm zorluk ve endişelerin üstesinden gelmesine yardımcı olur. İş arama, istihdam edilebilirlik, görüşme becerileri ve CV hazırlama İhtiyaçlarına bağlı olarak Danışan, bu öğeleri bir arada veya ayrı ayrı alabilir. Danışan; uygun işler hakkında bilgilendirilir ve Danışanın başvuru formları, başvuru dilekçeleri ve CV nin tamamlanmasına ve iş görüşmelerine hazırlanmasına yardımcı olunur. Ayrıca işi bulduğunda söz konusu işte nasıl kalacağı konusunda tavsiyelerde bulunulur.

38 İnternette gezinme/bt ye giriş Bu bölümde işe alım siteleri kullanılarak Danışana internetin iş aramaya yönelik olarak nasıl kullanılacağı gösterilir. Serbest meslek konusunda farkındalık Serbest meslek konusunda bilgiler sunan kısa bir farkındalık dersidir ve Danışana iş konusundaki fikirlerini ele alma fırsatı sunar. Serbest meslekten ilerlemek istiyorsa Danışan, beş günlük bir Başlangıç Programı na katılabilir. Müzik piyasası danışmanlığı Müzik piyasasında deneyimi veya geçmişi varsa Danışana bir Müzik Piyasası Danışmanı tarafından uzman desteği sunulur. Adım İki İkinci adım, iş bulma konusunda daha fazla yardıma ihtiyaç duyması durumunda Danışana daha uzun süreli çeşitli destekler sunar. İşverenlerin ihtiyaçlarının yanı sıra Danışanın eğitim ve iş deneyimi ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla Danışman, bir dizi desteği bir araya getirebilir. Danışanın yapmakta olduğu işe bağlı olarak İkinci adım, üç haftadan 52 haftaya kadar sürebilir. İkinci adımdayken Danışan, hak sahibi olduğu diğer teminatların yanı sıra haftalık alır. Özellikle iş bulma ve işte kalma konusunda zorluk yaşıyorsanız ikinci adımda daha yoğun bir birebir destek alabileceksiniz. Ayrıca becerilerini müzik piyasasında geliştirmek isteyenlere yönelik ek uzman fırsatları da sunulabilmektedir. İşe Dönme Genellikle bu süreç, 8 hafta sürer ve kısa bir kurs fırsatının yanı sıra iş deneyimi içerebilir. Temel beceriler eğitimi Bu süreç; en fazla 26 hafta sürebilecek olup okuma, yazma veya sayı becerilerinizin iyileştirilmesine odaklanır ve işyerinde deneyim kazanırken nitelikli hale gelmenizi sağlar. Haftalık olarak fazladan 10 ın yanı sıra niteliklerinize ulaştığınızda 100 lık bir ikramiye alabileceksiniz. Nitelikler StW nin niteliklerle ilişkili bölümü, 26 haftaya kadar sürebilen Mesleki Nitelik Edinimi ile oldukça değerli iş deneyimleri edinirken kabul görmüş nitelikleri kazanma fırsatı sunar. Danışanın ana dili İngilizce değilse Danışan, işle ilişkili dil engeli hususunu ele alabilir ve aynı zamanda iş deneyimi kazanabilir. Danışan lisans mezunu ise Lisansüstü Hızlandırma Programı (LHP), iş deneyimi ve yönetim niteliği kazanma fırsatı sunarak yardımcı olabilir. Serbest Meslek Kendi işini kurmak isteyen kişilere yönelik olan bu süreç, 26 haftaya kadar sürebilecek bir Serbest Meslek Ticaret Testi fırsatı sunar. Ticaret testi, serbest meslek konusunda tecrübeli bir kuruluşun desteği ve rehberliği eşliğinde Danışanların kendi iş fikirlerini denemesine yönelik bir süreç olup yalnızca teminatlardan faydalanan kişilere sunulmaktadır. İşverene Yönelik Destek Danışanın StW Programı ndayken bir iş fırsatı elde etmesi durumunda KİH, işe başlandıktan sonraki ilk 26 hafta için işverene destek sunabilir Sonrası Adım 2012 Sonrası Adım, StW çerçevesinde Gönüllü/Toplum sektörü kuruluşlarında geçici istihdam fırsatı sunan bir girişimdir Sonrası Adım, 10 haftaya kadar belirli süreli istihdam sağlar Sonrası Adım a başvurabilecek üç grup bulunmaktadır:

39 Üç ay veya daha fazla süredir İş Arama Ödeneği, Gelir Desteği, İş Göremezlik Yardımı veya İstihdam ve Destek Ödeneği alan yaş arası kişiler Yaş sınırlaması olmaksızın İş Arama Ödeneği, Gelir Desteği, İş Göremezlik Yardımı veya İstihdam ve Destek Ödeneği alan tek ebeveynler Üç ay veya daha fazla süredir İş Arama Ödeneği, Gelir Desteği, İş Göremezlik Yardımı veya İstihdam ve Destek Ödeneği alan 50 yaş ve üzeri kişiler Bu işler; hayır kurumu, toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlar, spor kulüpleri ve kilise kuruluşları gibi gönüllü ve toplum sektörü kuruluşlarındadır. Her 2012 Sonrası Adım katılımcısı, şunlar üzerinde hak sahibidir: 2012 Sonrası Adım daki bir açık pozisyona başvurma konusunda karar alınmasına yardım olmak üzere Danışman tarafından yürütülen Üst Düzey Hesaplama İş detaylarına ilişkin yazılı bir açıklama Çalışırken akredite eğitim kursu görme fırsatı (Bu niteliğin kazanılması halinde 100 ödenebilmektedir.) Katılım esnasında fazladan birebir desteğe erişim Aktif iş arama, CV ve iş başvuruları oluşturulması konusunda destek veren bir İş Koçuna erişim Adım Üç Üçüncü adım, İkinci adıma katıldıktan sonra iş bulamamış Danışanlara yardım etmek üzere altı haftaya kadar süren ek destek ve tavsiyeler sunar. Ek destek ve rehberlik Danışmanlar, altı haftaya kadar sürebilen bir ek destek ve rehberlik hizmeti sunar. Bu süre içerisinde Danışan, iş bulma şansını artırmak üzere yeni becerilerini kullanmaya teşvik edilir. Lisansüstü Hızlandırma Programı (LHP) İşsiz lisans mezunu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere StW programı, Lisansüstü Hızlandırma programı başlatılarak geliştirilmiştir. Bu program, mezun kişilere belirlenen üniversitelerden altı aylık bir iş deneyimi ve yönetim niteliği kazanarak kariyerlerine başlama fırsatı sunar. LHP; Kuzey İrlanda İstihdam ve Öğrenme Departmanı, Queen s Üniversitesi ve Ulster Üniversitesi nin ortaklığıyla Kurumsal Sorumluluk Endeksi (BITC) tarafından geliştirilmiştir. Program, istihdam edilebilirlik becerilerini iyileştirecek ve işe başlamak amacıyla iş arayışlarının hızlandırılmasına yardımcı olacaktır. LHP, 26 haftaya kadar sürebilen bir iş deneyimi içerir. Bu süre içerisinde mezun kişiler, özel olarak geliştirilmiş iki nitelikten (Queen s Üniversitesi/Belfast ta Lisansüstü Organizasyon ve Yönetim Sertifikası veya Ulster Üniversitesi nde Lisansüstü Mesleki Uygulama Sertifikası) biri üzerinde çalışırken aynı zamanda bir projeyi veya belirli bir işi üstlenir. Steps to Work - Çocuk bakımı desteği StW programına katılımı ve iş bulmayı kolaylaştırmak amacıyla çocuk bakımı masraflarının karşılanmasına yardımcı olmak üzere tek ebeveyne veya teminat talebinde bulunan kişilerin ortağına fazladan ücret verilmektedir. Çocuk bakımı masraflarına destek verilmesi uygun olan kişiler: StW programına katılan tek ebeveynler Teminat talebinde bulunan kişilerin ortakları Ayrıca Başarı Eğitimi ve Çalışma Yolları gibi diğer İstihdam ve Eğitim Programları na katılmaları durumunda bu gruplara destek sunulabilmektedir. Çocuk bakımı masraflarına yönelik destek şu unsurları kapsar: Kayıtlı bakım: Bir çocuk ise haftalık en fazla 130 İki veya daha fazla çocuk ise haftalık en fazla 240 Yakını tarafından bakım: Bir çocuk ise haftalık en fazla 70

40 İki veya daha fazla çocuk ise haftalık en fazla 100 Çocuk bakımı, şu kişiler tarafından sunulmalıdır: Bir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kurulu na kayıtlı bakıcılar, bakım evleri veya oyun alanları Okul binalarında okul idaresi tarafından yönetilen mesai saati dışı çalışan kulüpler Kraliyet/Devlet Mülkü ile yürütülen çocuk bakımı alanları Bir yakını (18 yaş üzeri olan ve bakım sunulacak çocuk veya çocukların büyükannesi, büyükbabası, erkek kardeşi, kız kardeşi, halası, teyzesi, amcası veya dayısı olan kişiler; çocuğun yakını sayılmaktadır.) Bu sınıflandırmada herhangi bir istisna söz konusu değildir. Ücretsiz telefon hizmeti yoluyla bir Danışman ile konuşarak, e-posta göndererek ve web sayfasına girerek İş ve Teminatlar Dairesi veya İş Merkezi nden Çocuk Bakımı Desteği konusunda bilgi alınabilir. Cezai Hükümlerin Bildirimi Çoğu işveren, cezai hükümler hakkında bilgi sahibi olmak isteyecektir ve bunların bildirilmemesi, dürüstsüzlük olarak görülebilir. Mahkumiyet durumlarının önceden bildirilmesi, Danışanın bu durumun daha sonra biri tarafından ortaya çıkarılması konusunda endişelenmesini engelleyecektir. StW Elkitabı: Cezai Hükümlerin Bildirimi, şu konuda bilgiler sunmaktadır: Mahkumiyet durumları konusunda talep edilen haklar KİH nin fırsat eşitliği taahhüdü Mahkumiyet durumlarının StW ye bildirilmesi Bildirilen bilgilerin ne şekilde kullanılacağı hususu Mahkumiyetlikleriniz hakkındaki detaylara kimlerin erişim hakkı olması gerektiği hususu Çalışma ve Aile Çalışanlarla ilgili hususlara yönelik Çalışma ve Aile bilgileri, Kuzey İrlanda hükümeti tarafından adresli özel web sayfasında sunulurken tüm işveren bilgileri, sayfasında yer almaktadır. Çalışma ve Aile ile ilişkili tüm hususlarda kapsamlı bilgiler ve rehberlik hizmetleri, aşağıda verilen web sayfalarında sunulmaktadır: Çalışanlara yönelik olarak Çalışma ve aile Kariyer ve istihdam İşyerinde gebelik ve doğum hakları İşyerinde evlat edinme hakları İşverenlere yönelik olarak Annelik, babalık ve evlat edinme İşyerinde gebelik ve doğum hakları Gebeyken çalışma Yasal doğum hakları Gebelik ve doğum hakları konusunda daha fazla bilgi İşyerinde babalık hakları Yasal babalık izni Ek babalık izni ve ödeme Yasal babalık izni sırasındaki haklar ve işe dönme İşyerinde evlat edinme hakları Yasal evlat edinme izni Yasal evlat edinme izni sırasındaki haklar Yasal evlat edinme izni (deniz aşırı ülkelerden evlat edinme için) Ebeveyn izni ve esnek çalışma

41 Aile izni Ebeveyn izni kullanımı Ebeveyn izni ve esnek çalışma konusunda daha fazla bilgi Çocuk bakımı Kariyer ve istihdam (birine bakım sunulmasına ilişkin kısım) Vergi indirimleri (ücret, vergi ve teminatlar kısmı) Bebek bekleme veya çocuk büyütme (ücret, vergi ve teminatlar kısmı) İşyerinde çevrecilik (çevre ve yeşil yaşam kısmı) Çocuk bakımında seçim Bir yabancıya güvenmek, büyük bir adımdır. Bu nedenle çocuk bakımı konusunda seçim yapmadan önce çevrenizdeki ilköğretim okulları ve bakım evleri konusunda araştırma yapmak isteyebilirsiniz. Buradan okul ve bakım evi bulabilirsiniz. Çocuk bakımı türleri Bakıcılar Anaokulları Gündüz bakım evleri Kreşler Evde çocuk bakıcıları Çocuk bakımı teminatları, vergi indirimleri ve çalışan ebeveynlere yönelik diğer yardımlar Çocuk bakımı, pahalı olabilir fakat durumunuza göre size yardım sağlanabilir. Dadılar nitelik ve becerileri Ailelerin tutacağı dadılardan beklemesi gereken çeşitli nitelik ve kişisel beceriler hakkında birtakım bilgiler Çalışma Yolları Çalışma Yolları, İstihdam ve Destek Ödeneği veya İş Göremezlik Yardımı yoluyla sağlık sorunu ve engeli olan kişilerin işe dönme seçeneklerini düşünmesine yardımcı olacak yeni bir yaklaşımdır. Uygunluk Hastalık veya engellilik nedeniyle çalışamayan herkes, Çalışma Yolları na katılmaya gönüllü olabilir. Danışanın şu yardımları alması gerekmektedir: İstihdam ve Destek Ödeneği İş Göremezlik Yardımı Gelir Desteği (iş göremezlik nedeniyle alınan) Şiddetli Engellilik Ödeneği İş Göremezlik Yardımı veya İstihdam ve Destek Ödeneği alan Danışanlar, otomatik olarak kendi bölgesindeki İş ve Teminatlar Dairesi veya İş Merkezi nde bir İş Yolu Danışmanı na sevk edilir. Bu Danışmanlara talepte bulunan kişi ile bir dizi görüşme düzenleyen özel olarak eğitilmiş birer çalışma yolu danışmanı tahsis edilir. Söz konusu görüşmelerin amacı: Çalışmalarını zorlaştıran tüm sorunları ele almak ve Talepte bulunan kişinin iş konusunda karar alırken ihtiyaç duyabileceği uygulama ve sağlık desteği ve finansal destek sağlayan bir dizi seçenek üzerinde düşünmesine yardımcı olmaktır. Bireysel Çalışma Yolları Danışmanı, Danışanın şu seçenekler üzerinde düşünmesine yardımcı olur: Seçenek 1: Sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen Durum Yönetim Programı yoluyla sağlık durumu veya engelliliğin daha iyi anlaşılması ve yönetilmesine yardımcı olur.

42 Seçenek 2: İzin Verilen İş Programı kapsamında Danışanın hangi işi yapabileceği ve teminatlarını kaybetmeden ne kadar kazanabileceği hususuyla ilişkilidir. Seçenek 3 İşe Dönüş Kredisi kapsamında çalışırken sunulan ek finansal destektir. Bu destek, Danışanın haftada en az 16 saat çalışması ve yılda en fazla kazanması durumunda haftalık 40 olmak üzere en fazla 52 hafta süreyle Danışana yapılan vergiden muaf ödemedir. Ayrıca bireysel Çalışma Yolları danışmanları, işe dönüş kredisi faaliyetine destek vermek üzere isteğe bağlı bir fona erişim sağlayabilir. Seçenek 4 İş Görüşmesi Seyahat Planı ve İş Hibesi gibi diğer yardım ve desteklerdir. Çalışma Yolları programına katıldığı süre içerisinde Danışman; Danışanın ihtiyaçları ve durumuna uygun yardım ve desteği seçmesine, iş deneyimi kazanmasına ve bunun karşılığını vermesine yardımcı olacaktır. Süreçte başarısızlık olması durumunda Danışman, Danışanın bundan olumsuz yönde etkilenmemesini sağlayacak ve böylelikle Danışan tarafında herhangi bir kayıp söz konusu olmayacaktır. YEREL İSTİHDAM ARACI HİZMETLERİ (YİAH) HİZMETİN ARKAPLANI VE KISA TANIMI: Hedeflenen Girişimler (HG ler): 2002 yılı İstihdam Edilebilirlikte Departmanlar Arası İşgücü ve 2003 yılı Uzun Süreli İşsizlik Raporu nun sonuçları göz önünde bulundurularak 2003/2004 yılında Hedeflenen Girişim uygulamaları; düşük istihdam ve yüksek sosyal mahrumiyet bölgeleri olan West Belfast, Greater Shankill, Londonderry ve Strabane da oluşturulmuştur. Hedeflenen Girişim kavramı, ekonomik açıdan aktif olmayan kişilerin işe dönmesinin önündeki engelleri ele almaya yönelik yenilikçi ve iyi planlanmış bir yöntemdir. HG ler, 31 Mart 2007 de sonlandırılmış ve nihai değerlendirme raporlarının sonuç ve önerileri, Nisan 2007 de başlatılan yeni bir Yerel İstihdam Aracı Hizmetleri ne (YİAH) yönelik tasarım ve sunum düzenlemelerinin belirlenmesine yardımcı olmuştur. Yerel İstihdam Aracı Hizmetleri (YİAH): YİAH; temelde Noble nin Çoklu Mahrumiyet İndeksleri nin son versiyonu kullanılarak belirlenen yüksek işsizlik/düşük istihdam bölgeleri olan Belfast, Londonderry ve Strabane daki HG lerin göze çarpan özelliklerinden olan İşgücü Piyasası Aracıları ve İş Destek Merkezleri nin yerini almıştır. Başarılı bir satın alma faaliyetinin ardından, söz konusu bölgelerdeki yerel toplum kuruluşlarıyla sözleşmeler akdedilmiştir. Bu sözleşmeler, 01/04/2007 ile 31/03/2010 arası yürürlükte olup 01/04/2010 itibariyle bir yıl süreyle uzatılmıştır. YİAH2, finansman modeli üzerinde düzenlemeler yapılarak geliştirilmiş ve başka bir başarılı satın alma faaliyetinin ardından başlangıçta 5 Nisan 2011 ile 31 Mart 2012 tarihleri arasında 1 yıl yürürlükte olmak ve her birinde birer yıl uzatmanın söz konusu olduğu üç seçenek sunulmak üzere sözleşmeler akdedilmiştir. YİAH sunmak amacıyla 1 Eylül 2011 ile 31 Mart 2012 tarihleri arasında olacak ve her birinde birer yıl uzatmanın söz konusu olduğu üç seçenek sunulacak şekilde Noble İndeksleri nin bir sonraki üç düşük istihdam ve yüksek sosyal mahrumiyet bölgesiyle Newry ve Mourne, Cookstown ve Moyle yi kapsayan sözleşmeler akdedilmiştir. Ayrıca YİAH; alkol/ilaç kötüye kullanımı, evsizlik ve mahkumluk/suçluluk geçmişi olan Danışanların engellerini ele alması ve işi güvenceye almasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bir diğer İstihdam ve Öğrenme Departmanı (İÖD) programını kapsamıştır. Kısa zaman önce YİAH, bu gruba çocuklara/bakıma muhtaç kimsesiz çocuklara sahip çıkılmasını eklemiştir. Programın finansman yapısı, sunucuları Danışanları mümkün olduğunca kısa sürede işe sokmaya teşvik etmek üzere tasarlanmış; becerileri kazanan Danışanların istihdam alanlarında görünürlüğü, YİAH2 ye yönelik yeni sözleşmelere eklenmiştir. Finansman modeli, Temel ve Çıktıya Dayalı Finansman dan (ÇDF) oluşmaktadır. Sözleşme yapılan her bölgeye her yıl 75K değerinde temel

43 finansman verilmektedir ve performansa dayalı olarak ÇDF kullanılmaktadır. Her Sunucunun performansı; Program Kalkınma Ofisleri (PKO lar) tarafından sunulan aylık raporlar ve YİAH yönetimi, PKO lar, danışmanlar ve Sunucu yönetiminin katılımında gerçekleşen üç aylık klinikler çerçevesinde yakından izlenmektedir. Ayrıca tüm Sunucular ve YİAH çalışanlarının katılımında iki ayda bir toplantılar düzenlenmektedir. Her Sunucu, YİAH nin kendi bölgesinde pazarlanması ve tanıtılmasından sorumludur. Bu sorumluluk, çoğunlukla sözlü olarak ve yerel ve bölgesel medyada tanıtılması yoluyla gerçekleştirilmektedir. YİAH hakkında bilgilere artık yerel özel idarenin web sayfası olan NIdirect ten erişebilirsiniz. Gönüllü Danışanların iş bulma ve işte kalmasının önüne geçen kişisel engelleri aşmasına yardımcı olmak üzere uygun destek sunan bu Hizmet, yasal istihdam hizmetlerinden bağımsız olup toplum tarafından yürütülür ve hedeflenen alanlardaki İş ve Teminatlar ofisleri aracılığıyla sunulan hizmetleri tamamlamak üzere tasarlanmıştır. Sözleşme uyarınca YİAH2 Sunucularının OCR Seviye 3 NQV veya üzeri ya da Tavsiye ve Rehberlikteki eşdeğeri niteliğe sahip 3 danışman istihdam etmesi gerekmektedir. YİAH ye katılım isteğe bağlıdır. Danışanların belirlenmesi ve işe alınması, Sunucuların sorumluluğudur. Birincil uygunluk kriteri, Danışanın sözleşme yapılan bölge içerisindeki bir YİAH semtinde ikamet ediyor olmasıdır. Dosya yükünün YİAH içerisindeki bir Danışana devredilmesi için ilişkili dokümantasyon erişim uygunluk belgesinin aldıktan sonra YİAH uygunluk kriterleri doğrultusunda Danışanlara onay/ret veren YİAH idaresi tarafından onay verilmesi gerekir. Sonuca Dayalı Ödemeler 2 (SDÖ2) gibi İÖD programına girilen tüm diğer SDÖ ler, YİAH idaresine sunulur ve uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamamasına bağlı olarak YİAH idaresi tarafından onaylanır/reddedilir. YİAH rehberleri kapsamında Danışman; Danışan ile birlikte bir değerlendirme gerçekleştirir ve Danışanın kişisel engellerinin detayları, bunların nasıl ele alınacağı, ele alınmasına yönelik zaman çizelgesi ve ulaşılan sonuçların dahil edildiği bir eylem planı oluşturulur. Sunucular, Danışan İlerleme Aracı (DİA) ve Entegrasyon ve İlerlemeye İlişkin Bütünsel Değerlendirme ve (EİİBD) gibi çeşitli Değerlendirme Araçları kullanır. Ayrıca bazı sunucular, ulusal düzeyde geliştirilmiş değerlendirme araçlarını kullanmaktadır. Danışmanların dört haftalık bir süre içerisinde Danışanlarla birebir ilişki içinde olması gerekir. Bu toplantılar, kayıt altına alınmalı ve eylem planı, süreç içinde gerektiği şekilde güncellenmelidir. Danışanlar, kişisel engellerin kaldırılmasına destek vermek üzere isteğe bağlı fondan ve hedefledikleri işle doğrudan ilişkili olan isteğe bağlı fonu belirlemek üzere Kısa Akredite Eğitim Kursu ndan yararlanabilir. Ayrıca yenilik ve yaratıcılığı teşvik etmek üzere esnek bir isteğe bağlı fon mevcuttur. Sunucular, YİAH Danışanının gönüllü toplum programları ve istihdam öncesi eğitim kurslarına katılım maliyetlerini karşılamak amacıyla bu fona başvurabilir. Sunucular; bu projeleri, Danışan ihtiyaçlarını ve mevcut iş piyasası gereklerini göz önünde bulundurarak geliştirmektedir ve günümüze kadar bunları perakende, güvenlik ve çocuk bakımı sektörlerinde geliştirmiş ve yürütmüştür. Engelli İstihdamına Yönelik Hizmetler Engelli kişilere ve ekonomiye olumlu yönde katkı sağladığı ve iyi uygulama gerçekleştirdiği düşünülen işverenlerine yönelik yenilikçi ve müşteri odaklı istihdam hizmetleri sunulması Engelli kişilerin istihdama yönelmesi, işe başlaması ve işini devam ettirmesine yardım edilmesi İşverenlerin açık pozisyonları engelli ve sağlıkla ilişkili diğer engelleri olan kişilerle doldurması ve işlerini devam ettirmelerini sağlamasına destek verilmesi Stratejik Amaçlar İstihdam programlarının yönetimi ve sunumu Danışan müdahalelerinin kalite ve çeşitliliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi Kilit ortaklarla bağlantı geliştirilmesi ve bu bağlantıların modernleştirilmesi

44 KİH ve Çalışma Yolları çalışanlarının müşteri ihtiyaçlarını karşılama konusundaki katkılarının en üst düzeye çıkarılması İstihdam Programları İşe Erişim (Kİ) katılımcı Çalışmaya Uygunluk (Kİ) katılımcı İş Tanıtım Planı yıllık yaklaşık 30 adet İşe Dönüş Kredisi alıcı Durum Yönetim Programı 1850 katılımcı (geçtiğimiz yıl) İş Bağlantısı (Nisan 2012 de başlatılacaktır) Danışanlara Yönelik Diğer Müdahale ve Destek Hizmetleri Avrupa Sosyal Fonu projeleri İzin Verilen İş Desteği Ev içi Eğitim Tesisi İstihdam Değerlendirmeleri İşin devam ettirilmesi amacıyla işveren ve çalışanlara sunulan hizmetler Çalışma Yolları Danışman Ekibine Destek Modeli Çalışma Yolları Destek Modeli Eğitim ve gelişim seçenekleri Birebir veya grup koçluğu Örnek durum konferansları Danışanlara yönelik en iyi destek seçenekleri konusunda tavsiye ve rehberlik İstihdam Edilebilirlik Göstergesi Aracının tanıtılması İstihdam Edilebilirlik Göstergesi Aracı Kırmızı - Amber - Yeşil Müşteriyle İlişki Müşteriyle İlişkili Durumlar Müşterinin Algısı Bilgi, Beceri ve Yetenek uyumu İş Arama Faaliyeti

45 6.2. Uluslararası İş ve Girişimcilik Merkezi (IBEC) İş Dünyasındaki Kadınlara Yönelik Liderlik Güçlü Liderlik Programı kapsamında Uluslararası İş ve Girişimcilik Merkezi (IBEC)/Bilgi Teknolojileri (BT) Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) Diploması Programın temel amacı, toplumsal cinsiyeti odak noktası alarak İrlanda da liderliğin kalitesini artırmaktır. Ayrıca program, orta düzey yönetim pozisyonlarındaki kadınların liderlik vizyonunu netleştirmesi ve gelecekte daha üst düzey roller üstlenmesine destek vermeyi amaçlamaktadır. Program, katılımcıların kendi şirketlerindeki üst yönetim tarafından aday gösterilmiş olması bakımından tektir. IBEC İnceleme Paneli, başvuruları değerlendirecek ve birtakım seçim kriterlerine dayanarak Geleceğin Lideri olmaya en uygun 20 başvuruyu seçecektir. SMG deki Ulusal Nitelikler Çerçevesi temelinde başarılı olan adaylara 6 Seviyesinde bir SMG Diploması verilecektir. Programın Hedefleri Programın ardından katılımcılar; Liderlik pozisyonları ve daha üst düzey yönetim rollerine doğru ilerlemek için gereken kişisel beceriler ve liderlik becerilerini geliştirecek, Liderlik tarzınızı anlayacak ve güçlü yönlerden yararlanmak ve zayıf yönlerin üstesinden gelmek üzere stratejiler geliştirecek, Güvenle karar alabilecek, Ekibinize etkili biçimde liderlik edecek ve içeride ve dışarıda güçlü ilişkiler kuracak, Etkili liderliğin ve ekibiniz/departmanınızın veya kuruluşunuzun yönetiminin tüm yönlerini kavrayacak ve değerini artıracak, Kuruluşunuzla politikalar çerçevesinde daha güçlü ve etkili biçimde ilgilenecek ve Yaşamınız ve kariyerinizde ilerlemek istediğiniz yön konusunda net olacaktır. Katılımcı Profili Liderlik Programı Diploması na katılıma yönelik olarak adaylar; Yönetim düzeyinde kilit kurumsal hedeflere ulaşılmasından sorumludur. Çalışanların kendilerine rapor vermesini sağlar. Kariyerinde ilerleme konusunda çaba gösterir. Bunu yönetici veya lider olarak işteki performansı ve kendini gelişime adamış olmasıyla ortaya koyar. Çeşitlilik Denetimi Hizmeti Politikaları, uygulamaları, sistem ve prosedürleri incelemek amacıyla IBEC; eşitlik denetimini tamamlamak üzere şirketler tarafından kullanılacak bir Çeşitlilik Denetim Aracı geliştirmiştir. İşyerinde Eşitlik ve 1998 ile 2008 yılları arasındaki İstihdam Eşitliği Yasaları, bir kuruluştaki çeşitlilik yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Çeşitlilik, insanlara adilane davranılması ve fırsatlara eşit şekilde erişim sağlanmasıyla ilişkilidir. İstihdam eşitliği mevzuatı; iş ilanı, hizmet bedeli, istihdama erişim, mesleki eğitim, iş deneyimi, istihdam şart ve koşulları, terfi veya yeniden derecelendirme, görevlerin sınıflandırılması, işten çıkarma ve toplu iş sözleşmeleri hususlarında ayrımcılığı önlemektedir.

46 Bu denetim; tam zamanlı, yarı zamanlı, kamu ve özel sektör istihdamı, mesleki eğitim kurumları, istihdam kurumları, ticaret birlikleri, mesleki kurumlar ve ticaret kurumları, serbest meslek erbapları, ortaklıklar ve başka birinin evinde çalışan kişilere uygulanır. Eşitliği odak noktası haline getiren kuruluşlar, arkasındaki düşünceden ziyade yasal zorunluluklar üzerinde durarak prosedürlerle ilgilenme ve yasalar çerçevesinde faaliyet gösterme eğilimindedir. Odak noktasının eşitlik olması, temel olarak engellerin kaldırılması ve yetersiz ölçüde temsil edilen grupların katılımı üzerinde durulmasıyla ilişkilidir. Buradaki amaç, işyerinin farklı ihtiyaç ve kimliklerle uyumlu olmasını sağlarken herkese aynı ölçüde adilane davranmaktır. Bu sayede ayrımcılık azaltılacak ve eşitlik teşvik edilecektir. Çeşitlilik yönetimi, yasal zorunluluktan çok daha ötesine geçmektedir çünkü bu yaklaşım, farklılıklara karşı olumlu bir tutum sergilenmesine dayanır. Çeşitlilik yönetimi, farklı deneyimlere ve geçmişe sahip bireylerin kuruluşa çeşitli ve zengin bakış açıları ve fikirler getirdiğini kabul eder. Çeşitli bir işgücü tarafından sunulan farklı deneyim ve yaklaşımlardan çalışanlar ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yararlanılabileceği için bu, kuruluş açısından faydalıdır. Çeşitliliğin odak noktası olarak alınması ise birey odaklı ve potansiyelin beslenmesi ve geliştirilmesiyle ilişkili olup ileriye etkili olma ve kuruluşun entegre bir iş ortamı ihtiyacı ve arzusuna göre şekillenme eğilimindedir. Eşitlik girişimine önemli miktarda yatırım yapmış olan kuruluşlar, daha fazla eşitlik girişimine öncülük etmek üzere kendi politikalarını geliştirebileceği güçlü bir platforma sahip olmaktadır. Bir kuruluşun çeşitliliğe odaklandığı bu yaklaşımın iş üzerinde önemli etkileri vardır. Bir kuruluşta çeşitlilik, derin veya sığ düzeyde yerleşebilir. Çeşitlilik yaklaşımından tam anlamıyla faydalanabilmek için kuruluşun eşitlik ve çeşitliği kurum kültürü ve stratejisi içerisine tam olarak yerleştirmesi gerekir. Aksi halde bu, kısa vadeli bir girişim olarak görülecek ve benzer şekilde anlamı sonuçlar elde edemeyecektir. Kapsayıcı bir kurum kültürünün başlangıç noktasında kuruluşa özgü bir en iyi uygulama stratejisinin geliştirilmesi vardır ve bu; çeşitli eksiklikler ve eşitlik konularının tanımlanması ve başarı getirecek sonuçlar üretilmesi yoluyla iş hedef ve amaçlarının sistematik olarak değerlendirilmesini gerektirir. Her stratejinin sistematik olarak kuruluşa uygun hale getirilmesi gerektiği için herkese tek beden elbise yaklaşımı gibi bir durum söz konusu değildir. Denetim Hizmetinden Yararlanmanın Faydaları Bu hizmet; Eşitlik politika ve prosedürlerine yönelik temel yasal gereklere ilişkin bilgi birikiminin artırılmasına, Kuruluşunuzun eşitliğe odaklanma ve entegre bir işgücü yaklaşımı benimsemeyi göz önünde bulundurmasına, Hangi şirketin eşitlik ve çeşitlilik yaklaşımı bakımından başarılı olduğunun ve yine de nelerin yapılması gerektiğinin tespit edilmesine, Politika ve uygulamaların 7/24 denetlenmesine, Politika ve uygulamaların istediğiniz sıklıkta denetlenmesine ve Çeşitlik konusunda İK uygulayıcılarına yönelik online öğrenimin geliştirilmesine olanak sağlar. Şirket politikaları, sistem ve prosedürlerinin mevcut yasal eşitlik gereksinimlerine ve çeşitlilikte en iyi uygulamalarına uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla IBEC; iş kurumlarını aşağıda sunulan ilerleme raporları yoluyla gelişim göstermeye davet etmektedir. İSTİHDAM EŞİTLİK PLANI ÖRNEK ŞABLONU ŞİRKET ADI İstihdam Eşitlik Planı: Ocak 2011 den Ocak 2013 e kadar

47 Politika Beyanı: [Şirket Adı] dini inanç, siyasi görüş, ırk, engel, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni hal ve ailevi konum bakımından fırsat eşitliğinin iyileştirilmesi taahhüt eder. Bu hedef doğrultusunda ve Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu nun desteğiyle İstihdam Eşitlik Planı geliştirilmiştir. Bu plan, Şirketin istihdam politikalarının bütün eşitlik kategorilerindeki yasal gereklilikleri yerine getirmesini sağlamak amacıyla tasarlanan gönüllü bir girişimdir. Plan, Şirketin başlattığı mevcut eşitlik çalışmasına destek olacak ve gelecekteki eşitlik gerekliliklerinin yerine getirilmesinde yardımcı olacaktır. Planın esnek olacak şekilde tasarlanmıştır. Eşitlik Komisyonu nun desteğiyle düzenli olarak gözden geçirilecektir. Planın zaman ölçeğinin diğer çalışma öncelikleri ve mevcut kaynaklara göre değiştirilmek zorunda olunabileceği kabul edilir. [Şirket Adı] planın etkili şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla uygun kaynakları sunacaktır. Planın getirdiği hedefler, iş planlama süreçlerimize dahil edilecek ve sürecin Üst Yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla raporlama faaliyetlerini içerecektir. Amaç: Planın amacı: 1. Şirketin istihdam uygulamalarının mevcut istihdam eşitlik mevzuatında belirtilen yazılı yasal gereklilikleri yerine getirmesini sağlamak 2. Önerilen en iyi uygulamaları hayata geçirerek iş ortamında fırsat eşitliğini teşvik etme konusunda Şirkete destek vermek 3. Şirket tarafından üstlenilen eşitlik çalışmasının bütün yönlerini koordine etmek ve çalışmamızda bize destek verecek çeşitlilik eşitlik ile ilişkili ek girişimler belirlemek ve planlamak Hedefler: [Şirket Adı] üç yılık plan süresince aşağıdaki hedefleri yerine getirmeyi taahhüt eder: 1. Mevcut istihdam politika ve uygulamalarının ilgili Kuzey İrlanda Eşitlik Uygulama Esasları uyarınca denetlenmesi amacıyla bir inceleme planı geliştirmek 2. Her bir istihdam politikasının denetimi sırasında belirlenen önlemlerin uygulanmasını sağlamak tarihli (Kİ) Adil Çalışma ve Muamele Kararı na ilişkin olarak devam eden izleme, inceleme ve olumlu eylem taahhütlerini koordine etmek 4. Diğer eşitlik temellerine yönelik olarak uygun ve etkili izleme ve inceleme mekanizmaları belirlemek ve uygulamak 5. Eşitlik izleme ve inceleme mekanizması yoluyla tanımlanan tüm olumlayıcı eylem/olumlu eylem gerekliliklerine yönelik bir eylem planını geliştirmek ve uygulamak 6. İşyerinde Yaş ayrımının önlenmesine yönelik bir strateji belirlemek ve uygulamak [Yıl 1] 7. Engelli kişilerin istihdamına yönelik bir politika geliştirmek [Yıl 2] 8. İş yaşamı dengesinin iyileştirilmesi için bir strateji belirlemek ve uygulamak [Yıl 3] 9. Kuruluş içerisinde bir eşitlik eğitimi ve eşitlik farkındalık programı uygulamak

48 6.3 Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu Eşitlik Komisyonu, son zamanlarda görülen görece refaha rağmen Kuzey İrlanda da devam etmekte olan kilit eşitliklerin ele alınması konusunda kamu yetkililerini desteklemektedir. Komisyonun temel görevi, şunlardır: Eşitliğin yanı sıra olumlu eylemleri teşvik etmek ve ayrımcılığı gidermek üzere çalışmalar yürütmek, Uygulama Esaslarının devamlılığını sağlamak, Talep edilmesi durumunda uygulamaların incelenmesinde işverenlere tavsiyelerde bulunmak, Talep edilmesi durumunda şikayetçilere tavsiyelerde bulunmak, Mahkeme nezdindeki bireysel şikayet davaları hakkında bilgi sahibi olmak, Diğer grupların ve bireylerin işyerinde fırsat eşitliğinin öneminin farkında olmasını sağlamak, Fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi ve ayrımcılığın giderilmesinde işverenlerle aktif şekilde çalışmalar yürütmek, Adil İstihdam Komisyonu nun faaliyetlerini desteklemek. Komisyon un temel yetkileri, şunlardır: Herhangi bir zamanda herhangi bir işvereni denetlemek, Olumlu eylem önlemleri dahil olmak üzere yasal olarak uygulanabilir yönergeleri ve hedef ve zaman tablosu unsurlarını yayınlamak, Temerrüde düşen işverenleri men etmek ve bu işverenlere ekonomik yaptırımlar uygulamak, Kamu sektörünün sözleşme düzenine bağlılığını denetlemek, Men edilmiş işverenlerle sözleşme akdedilmesini durduracak Yüksek Mahkeme kararları elde etmeye çalışmak, İşverenlerin izleme ve inceleme faaliyetlerini denetlemek, Ayrımcılık olduğunu iddia eden bireylere Mahkeme nezdinde destek vermek, Mahkeme nezdinde bireysel bir şikayette bulunulmasının ardından eşitliği teşvik etmek üzere harekete geçilmesi gerektiği konusunda işvereni bilgilendirmek ve söz konusu işverenin gönüllü şekilde bağlayıcı bir taahhütte bulunmasını sağlamak, İşverenlerin yazılı taahhütte bulunmasını sağlamak. Ayrımcılığın gerçekte olup olmadığına Komisyon karar vermez; bu, bağımsız bir iş mahkemesinin işidir. Bununla birlikte karar alırken mahkemeler, (Kuzey İrlanda) Adil İstihdam Kanunu uyarınca Eşitlik Komisyonu (1990) tarafından oluşturulan Adil İstihdam Uygulama Esasları nı göz önünde bulundurabilmektedir. Söz konusu Uygulama Esasları, adil istihdamın teşvik edilmesinde merkezi rol oynamaktadır. Eşitlik Komisyonu, kendilerine karşı cinsiyet ayrımı yapıldığına inanan kişilere ücretsiz ve gizli tavsiyeler ve yardım sunar. Komisyon; işveren ve hizmet sunucularına bilgi, işverenlere tavsiye ve eğitim, hizmet ve eğitim sunucularına ve diğer kişilere cinsiyet ayrımcılığı, eşit ödeme yasaları ve önerilen iyi uygulamalar konusunda mesleki eğitim sunar. Eşitlik Komisyonu tarafından sunulan destek, basit şekilde tavsiye verilmesinden (bazı durumlarda) kanuni temsile ilişkin düzenlemeler yapılmasına değişiklik göstermektedir. Komisyon, belirli kuruluş veya uygulamaları inceleme yetkisi dahil olmak

49 üzere kişilerin mevzuata riayet etmesini sağlama yetkisine sahiptir. Ayrıca bazı durumlarda bireyler ve kuruluşlara karşı yasal işlem başlatabilir. Eşitlik Komisyonu, konuya karşı farkındalığı artırmak amacıyla halk eğitim kampanyaları düzenlemekte ve daha eşit bir toplum için diğer kişi ve kuruluşlarla çalışmalar gerçekleştirmektedir. Komisyon; çeşitli Rehberler, Uygulama Esasları ve diğer danışmanlık materyalleri yayınlamıştır (Bunlar, adresinde mevcuttur.): Rehberler Fırsat Eşitliğinin Teşvik Etmek Amacıyla İşverenlere Yönelik İyi Uygulamalar Rehberi Kuzey İrlanda da Yaş Ayrımcılığı İşverenlere Yönelik Kanun ve İyi Uygulamalar Rehberi [2006] Kuzey İrlanda da Cinsel Yönelim Ayrımcılığı Kanun ve İyi Uygulamalar Rehberi [2004] Kuzey İrlanda da Cinsiyet Ayrımcılığı ve Eşit Ödeme Kuzey İrlanda da Irk Ayrımcılığı Yasası Kuzey İrlanda da Engellilik Ayrımcılığı Yasası Kuzey İrlanda dan Dinsel İnanç ve Siyasi Görüş Ayrımcılığı Yasası Kuzey İrlanda da Cinse Yönelim Ayrımcılığı Yasası Uygulama Esasları Kuzey İrlanda da Adil İstihdam [1989] İşyerinde Kadın ve Erkek Onurunun Korunması Cinsel Tacizle Mücadele Önlemlerine İlişkin Uygulama Esası [Avrupa Komisyonu, 1991] İşe Alım ve Seçimde Cinsiyet Önyargısının Önlenmesi [1995] İşe Alım ve Seçimde Cinsiyet Önyargısının Önlenmesi (Uygulama Esasları), 2003 İşyerinde Taciz ve Zorbalık, 2006 Irk Ayrımcılığını Önlemek ve İstihdam Fırsat Eşitliğini Teşvik Etmek üzere İşverenlere Yönelik Uygulama Esasları [1999] Engellilik Uygulama Esasları İstihdam ve Meslek [2005] Eşit Ödemeye İlişkin Uygulama Esasları (Yeniden incelenmektedir.) Eşit Ödeme İnceleme Seti Adım Adım İlerleme Kılavuzu, 2003 İstihdamda fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi rehberi Kamu yetkilerinin engellilik konusundaki görevleri Kamu yetkililerinin eşitlik ve iyi ilişkiler konusundaki görevleri Kısım tarihli Kuzey İrlanda Yasası nın 75. Kısmı (K 75) uyarınca atanan kamu yetkililerinin genellikle kadınlar ve erkekler, engelli olanlar ve olmayanlar ve bağlılık durumu olanlar ve olmayanlar arasında olmak üzere dini inanç, siyasi görüş, ırk grubu, yaş, medeni durumu veya sosyal yönelimi farklı olan kişiler arasında fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi ihtiyacına gereken önemi vermesi gerekmektedir. Eşitlik Komisyonu, K 75 kapsamındaki görevlerin ne kadar etkili biçimde yürütülmekte olduğunu denetlemekte, eşitlik faaliyetlerine olur vermekte, yapılan şikayetleri soruşturmakta ve kamu yetkilileri ve diğer kişilere tavsiye ve eğitim vermektedir. Ayrıca Komisyon, (yetkilinin talepleri doğrultusunda çalışan kişilerle ilişkili olarak) iç ve (yetkili tarafından göreve alınan veya alınabilecek diğer kişilerle ilişkili olarak) dış politikalara yönelik Politika Taraması düzenlenmesi konusunda devlet dairelerine rehberlik etmektedir. İstihdamda fırsat eşitliği, temel bir hak olarak görülmekte ve bu konuya Kuzey İrlanda daki işgücü piyasasına katılan tüm kuruluş ve bireyler tarafından öncelik verilmekte olup işverenlerin ve tüm diğer ilgililerin gerekli adımları atmasını gerektirmektedir tarihli Kİ Adil İstihdam Yasası ( Yasa ), Hükümet in istihdamda fırsat eşitliğinin sağlanması konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Yasa, özellikle olmamakla birlikte temel olarak işverenlere yüklenen bir dizi olumlu yükümlülük ve görevleri kapsamakta ve yükümlülük ve görevlerini yerine getirmeyen kişilere para cezası ve yaptırım uygulayan güçlü bir rejim ile desteklenmektedir. Yasa, şu unsurları gerektirmektedir:

50 Adil istihdamın işverenler tarafından aktif biçimde uygulanması, Söz konusu uygulamaların yeni ve güçlü bir uygulama kurumu tarafından yakından ve sürekli olarak denetlenmesi, Yeterli ölçüde temsil edilmeyen grupların giderilmesi amacıyla olumlayıcı eylem, hedef ve zaman tablolarının kullanılması, İstihdam uygulamalarının hakkaniyetli olmasını sağlamak amacıyla para cezası ve ekonomik yaptırımlardan yararlanılması. Kİ Adil İstihdam Yasasının ana hükümleri arasında şunlar vardır: Yeni bir Adil İstihdam Komisyonu ve Adil İstihdam Mahkemesi kurulması, İşverenlerin Komisyon a zorunlu olarak kaydedilmesi, Çalışan ve adayların zorunlu olarak izlenmesi, İşverenler tarafından işe alım, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin zorunlu olarak incelenmesi, Olumlu eylemlerin zorunlu olarak gerçekleştirilmesi ve hedef ve zaman tablolarının Komisyon tarafından belirtildiği şekliyle belirlenmesi, Dolaylı ayrımcılığın (dini inanç veya siyasi görüş nedeniyle istihdamda doğrudan ayrımcılık yapılmasının) yasa dışı bir durum haline getirilmesi, Kötü uygulamalara karşı en fazla olmak üzere para cezası ve ekonomik yaptırımlar (örneğin hibe ve sözleşme kaygı) uygulanması, Ayrımcılık mağduru kişilere en fazla olmak üzere tazminat ödenmesi (Para biriminin değerine göre değiştirilebilecektir.), Fırsatta eşitliğini teşvik etmek üzere Uygulama Esaslarının Komisyon tarafından devam ettirilmesi. Yasa, eylemlerin toplu ve ortak şekilde gerçekleştirilmesini gerektirmekte ve (aksi takdirde para cezası uygulamak suretiyle) işverenlere özel sektörde faaliyet gösterip 25 üzeri kişi (Daha sonra 10 kişiye düşürülmüştür) çalıştıran işverenleri kayıt altına alma görevi yüklemektedir. Kamuda görev yapan işverenler, baştan kaydolmuş olarak kabul edilmektedir. Söz konusu yasa, şu görevleri yüklemektedir: İş gücünün oluşturulmasının izlenmesi, (En az üç yılda bir olmak üzere) Oluşum ve işe alım sürecinin, eğitim ve tanıtım faaliyetlerin incelenmesi, (Protestan ve Roman Katolik) Toplum üyeleri tarafından adil katılım sağlanmaması durumunda olumlu yönde eylemler gerçekleştirilmesi, Olumlu eylemlerin parçası olarak hedef ve zaman tabloları belirlenmesi. Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu, (tadil edildiği şekliyle) 1976 Tarihli Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı ve (tadil edildiği şekliyle) 1970 Tarihli Kuzey İrlanda Eşit Ödeme Yasası nın uygulanmasından sorumludur. Ayrıca cinsiyet ayrımcılığın giderilmesine yönelik çalışmalar yürütme, cinsiyetler arasında fırsat eşitliğini teşvik etme ve değerlendirme sürecindeki mevzuatı hayata geçirme konusunda yasal görevleri vardır. (Tadil edildiği şekliyle) 1976 tarihli Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı ve 2008 tarihli Kuzey İrlanda Yönetmelikleri; istihdam, eğitim ve ilişkili hususlar, eğitim, mal, olanak ve hizmetlerin sunumu ve binaların tanzimi ve yönetimi konularında eşitlik bakımından ayrımcılık yapılmasını yasaklamaktadır. Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı, istihdamda evli kişiler ve kayıtlı sivil ortaklara ve hem istihdam konusunda hem de mal, olanak ve hizmetlerin sunumunda gebelik ve annelikle ilişkili kadınlara yönelik ayrımcılıktan korunmasını içermektedir. Esaslar ve Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı, birtakım kilit terimleri içermektedir. Bu terimler, şunlardır: olumlu eylem değişim, katılımı teşvik eden uygulamaların benimsenmesi, katılımı sınırlandırma veya engelleme etkisi olabilecek uygulamaların değiştirilmesi veya kaldırılmasına yönelik bir mekanizmadır.

51 olumlu eylem geçmişteki ayrımcı uygulamaların etkilerini yok etmek ve istihdamda cinsiyet klişeleri ve iş ayrımının giderilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış çeşitli yasal önlemleri ifade eder. İşverenler veya eğitim kurumları, son 12 ay içerisinde belirli bir iş alanında istihdam edilen bir cinsiyet üyesinin sayısının az olması veya hiç olmaması durumunda söz konusu cinsiyetin üyelerini o alanda işe girme konusunda teşvik etmeye yönelik olumlu eylemlerde bulunabilir. Buna örnek olarak kadınların açık pozisyonlara başvurma ve tek cinsiyetli eğitim kurslarına katılmaya teşvik edilmesine yönelik reklamlar verilebilir. Yasal olumlu eylemlerin yeterli ölçüde temsil edilmeyen cinsiyeti işe veya eğitime başvurmaya teşvik etmek üzere kullanıldığı durumlarda dahi onların seçim sürecinde desteklenmesi yasadışıdır. beslenme alanı bir işverenin genellikle belirli bir iş için işe alım yapmak istediği alanı ifade eder. soğuk etkisi işyeri ve topluma karşı ve işyeri içerisindeki tutum problemidir. Yeterli ölçüde temsil edilmeyen bir grup veya topluluğun üyeleri, kendilerini gurup hakkındaki geleneksel algılar nedeniyle işe başvurma konusunda caydırılmış ve engellenmiş hissedebilir. Ayrıca yeterli ölçüde temsil edilmeyen bir grubun ilgisini çekme çabalarının işe yaramayacağı varsayımında yola çıkarak işveren, belirli bir topluluğa yönelik gelenekçi ve olağan işe alım uygulamalarından vazgeçmeyi anlamsız bulabilir. Bu algıyı yıkmak için hem toplumdaki hem de şirketteki algının ve geleneksel uygulamaların değiştirilmesi gerekmektedir. men edilme işverenin yeterli niteliklere sahip olmadığını belirtmek suretiyle Komisyon un temerrüde düşen işveren (örneğin kayıt olmamış, izleme bildirimini zamanında sunamamış veya Mahkeme kararına riayet edememiş işverenler) konusunda ihbarnamede bulunabileceğini ifade eder. Bu tür bir ihbarname, işvereni Devlet ve kamu yetkilileriyle yapılan sözleşmelerin kaybı ve hibenin reddi kapsamına taşır. adil katılım bahsi geçen fakat tanımlanmayan bir ifadedir. Adil katılımın tespiti, istihdama ilişkin her hususi durumun koşullarına bağlıdır. Bu ifade, işyerlerinde fırsat eşitliğinin herkese sunulmasını sağlamak amacıyla işverenlerin personel ve yönetimin ayrılmaz bir parçası olarak ve Komisyon ile işbirliği içerisinde sürekli çalışmalar yürütmesi gerektiği anlamına gelir. Ayrıca bu tür bir fırsat eşitliğinin sunulmadığı durumlarda işverenlerin bunu olumlu eylem önlemleri alarak ve uygun ise hedef ve zaman tabloları belirleyerek teşvik etmek amacıyla sürdürülebilir çalışmalar yürütmesi gerektiğini ifade eder. hedefler ve zaman tabloları yeterli ölçüde temsil edilmeyen grupların işgücüne katılımının artırılması konusunda belirli bir dönem içerisinde makul ölçüde kaydedilmesi beklenen ilerlemeyi gösteren beklenen hedef ve önlemlerdir. dolaylı ayrımcılık aynı toplumsal cinsiyet, ırk, dini inanç veya siyasi görüşe sahip olmaya kişilere bir gereklilik veya koşulun eşit olarak uygulanmasıdır. Bununla birlikte bu ifadenin (i) uygunsuz bir etkisi bulunup (ii) toplumsal cinsiyet, ırk, dini inanç veya siyasi görüş dikkate alınmaksızın meşru olduğu ortaya konamaz ve (iii) söz konusu birey üzerinde zarar verici bir etkiye sahiptir. izleme çalışanların ve işverenin bir kamu yetkilisi veya özel sektörde 250 den fazla işçi çalıştıran bir kişi olması durumunda başvuranların arka planlarının oluşturulması ve yıllık izleme bildirimlerinin Komisyon a sunulmasını ifade eder. destek eğitimi çoğunlukla olumlu eylem bağlamında kullanılır. Yeterli ölçüde temsil edilmeyen bir grubun herhangi bir iş teklifinde eşit şekilde rekabet etmesini sağlamak amacıyla söz konusu grubun becerilerini iyileştirmek üzere tasarlanan eğitim önlemlerini ifade eder. yeterli ölçüde temsil edilemeyen belirli bir grubun istihdamda eşit katılımdan faydalanamadığını ifade eder. Olumlu eylem, bir değişim mekanizması olup temelde adil katılımı ve devamlılığını sağlamak üzere tasarlanan herhangi bir yasal eylemdir. Olumlu eylem önlemleri, toplumun tüm üyelerinin istihdama eşit şekilde katılımını sağlamak üzere tasalanan hakkaniyetli istihdam uygulamalarının ayrılmaz ve sürekli bir parçasıdır. Bu tür önlemler: - toplumun tüm üyelerinin istihdama eşit şekilde katılımını teşvik eden uygulamaların benimsenmesi ve - bunu kısıtlayıcı veya caydırıcı yönde etkileyen veya etkileyebilecek uygulamaların değiştirilmesi veya kaldırılması yoluyla gerçekleştirilmektedir.

52 Hakkaniyet yalnızca belirli konu ve durumlara ilişkin olarak değerlendirilebildiği için adil katılım terimi, tanımlanmamıştır. Olumlu eylem eğitimi, yetersiz temsile çözüm bulmanın önemli bir yoludur. Örneğin: Eğitim programlarının toplumsal cinsiyete dayanarak seçilmesine izin verilememekle birlikte yeterli ölçüde temsil edilmeyen kadın grubunun katılımını sağlamak amacıyla eğitim kasıtlı ve amaçlı olarak belirli bir ilde düzenlenebilir; Doğrudan veya dolaylı ayrımcılıktan kaçınmak amacıyla yeterli ölçüde temsil edilmeyen bir topluluğun üyelerinin işe başvurmasını teşvik etmeye yönelik bir olumlayıcı eylemin parçası olarak işverenler, ilanlarına söz konusu grubun başvurularını hususi olarak göz önünde bulunduracağını belirten bir ifade dahil edebilir; Yeterli ölçüde temsil edilmeyen bir gruba yönelik ilan verilmesi; Herhangi bir yeterli ölçüde temsil edilmeyen gruba hizmet veren okullardaki öğrencilerin açık fırsatlara yönelik farkındalığını arttırmak için adım atılması; Herhangi bir yeterli ölçüde temsil edilmeyen toplulukla birlikte çalışan grupları açık fırsatlar hakkında bilgilendirmek amacıyla adım atılması; Bütün olası adaylara ulaşacak medya araçlarıyla bütün açık işlerin ilan edilmesi bu aynı zamanda açık işlerin basında bütün yeterli ölçüde temsil edilmeyen topluluklardan adayların bu pozisyonların diğer kişiler kadar kendilerine de açık olduğunu belirtecek şekilde ilan edilmesini de içermelidir; Uygun adaylar havuzunu büyütmek amacıyla üst yönetime ilişkin açık pozisyonların dış rekabete de açılması olasılığının göz önünde bulundurulması; Mevcut çalışanların arkadaşlarının ve akrabalarının işe alımında, seçiminde ya da terfiinde tercihlerin dikkate alınmaması; Açıkça işle ilişkili olmayan istihdam koşullarının ortadan kaldırılması; Yapılacak iş için doğrudan gerekli olmayan eğitim şartları koşma ısrarından vazgeçilmesi; Resmi olmayan seçim yöntemlerinin sona erdirilmesi ve seçim için tarafsız bir test yöntemine geçilmesi; Kulaktan kulağa işe almanın sona erdirilmesi; İş yerinde, iş gücü arasında kırgınlığa, ayrıma ya da tedirginliğe yol açabilecek bayrakların, amblemlerin, posterlerin, grafitilerin ya da benzer materyallerin sergilenmesi, kasıtlı sloganların ya da şarkıların dile getirilmesine son verilmesi. Belirlenen İşsizlik Planları adil katılımın sağlanması ve devam ettirilmesi, işsizler ve bunlar arasından seçim yapmak için kullanılacak yöntemle sağlanabilmektedir. Öncelikle, plan olumlu bir eylemin bir parçası olarak sürdürülmelidir. İkinci olarak plan, belirlenen prosedürlerle uyumlu olmalıdır. Bu da planın sendika ve işveren temsilcileriyle birlikte belirlendiği ve bu sebeple de sağlam sanayi ilişkileri kurmaya uyumlu olduğu anlamına gelir. Üçüncü olarak plan; cinsiyet, yaş, ırk, dini inanç, siyasi görüş bakımından seçici olmamalıdır. Belirli durumlarda uygulanması gereken işsizlik planı türü, işveren ve sendikalar ya da işgücü temsilcileri arasında uzlaşmayla belirlenir. Ancak genellikle bu olumlu eylem biçimi, işgücü içerisindeki yeterli ölçüde temsil edilmeyen grup yüzdelerinin kazançlarını korumak üzere tasarlanmalıdır. İşsizlik planı; beceriler, nitelikler ya da sicil kaydı gibi diğer çeşitli kriterlere dayanabilir. cinsiyet ayrımı ayrımcılığa karşı yasaya göre ayrım, yalnızca adil olmamak değildir. Ayrımcılığa maruz kalmak; cinsiyet, yaş, ırk vb. kişisel özellikler sebebiyle diğerlerine kıyasla daha olumsuz muamele görülmesi anlamına gelir. Cinsiyet ayrımcılığı; cinsiyet, medeni hal, cinsiyet değiştirme, hamilelik ya da annelik sebebiyle daha olumsuz muamele görülmesi demektir. Bu ifade, cinsel yönelimi içermez. (Kİ) Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı nda üç farklı tür ayrım olduğunu belirtilmektedir: doğrudan ayrım kişinin aynı ya da benzer konumdaki diğer kişiler tarafından cinsiyet, medeni hal ya da cinsiyet değiştirme sebebiyle daha olumsuz davranışlar görmesidir. Örnek Kadın bir aday, erkek adaydan mülakatta daha yüksek puan almasına rağmen işi alamamıştır. Bu karar, işverenin kadının işi yürütebilme becerisi hakkındaki çıkarımlarına dayanır. dolaylı ayrım istihdamda kadın ve erkeğe eşit uygulanan ya da eşit uygulanması gereken bir hüküm, ölçüt ya da uygulama varken:

53 Kadını erkeğe kıyasla olumsuz duruma sokan ya da sokacak; Kadını bu olumsuz durumlara maruz bırakacak; Meşru bir amaçla haklı kılınamayan ayrımdır. Örnek Bir fabrikada, yeni görev listesi sabah 4 te başlayacak erken mesai gerektirmektedir. Bu durum, işyerindeki sadece 5 i kadın 100 vardiyalı işçiyi etkilemektedir. Bekar bir ebeveyn olan beş kadından biri o kadar erken saatte bir bakıcı bulamamaktadır. İşverenin şu gereksinimini karşılayamadığı için işten ayrılmaya zorlanmaktadır. Erkeklerden hiç biri bu yeni görev listesinden etkilenmemektedir. Mahkeme, kadınların yeni görev listesiyle olumsuz duruma sokulduğu gerekçesiyle kadınların dolaylı ayrımcılığa maruz kaldıklarına ve davacı kişinin gerçekten bununla zor durumda bırakıldığına karar verebilmektedir (çünkü çocuk bakımından asıl sorumlu kişi erkeklerden ziyade kadınlardır). İşveren bu durumda, saat 4 te işe başlamanın meşru bir amaçla haklı kılınmış olduğunu göstermek zorunda kalacaktır. Örneğin, doğrulanmadıkları takdirde aşağıdakiler dolaylı ayrım sayılabilmektedir: Çalışma yeri ve saatlerinde işveren tarafından yapılan değişiklik; Çalışanların seyahate uygun olması gerekliliği; Önceden haber vermeksizin mesaiye bırakma gerekliliği; Uzun saatler çalışmayı gerektiren sözleşmeden doğan yükümlülük ya da uygulama; Belli saatler olmadan gerektiği zaman ve gerektiği kadar çalışma gerekliliği. Cinsiyet ayrımcılığına ilişkin haklarında şikayet olmaması için, işverenler: Bu gerekliliğin meşru bir iş amacını karşıladığını ve Bu amacı yerine getirmek için haklı ya da uygun ve gerekli olduğunu göstererek ayrımcılığa yol açan hüküm, ölçüt, uygulama ya da politikayı tarafsız şekilde haklı çıkarabilmeleri gerekmektedir. Eğer hüküm, ölçüt, politika ya da uygulamanın sebepleri bu iki kriteri yerine getiriyorsa, yasadışı bir cinsiyet ayrımcılığı ortaya çıkmayacaktır. Kurban Olma örneğin, cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığı için şikayette bulunduğu ya da bulunan kişiye yardım ettiği için diğerlerinden daha olumsuz muamele görmesi anlamına gelmektedir. Örnek İşveren, çalışanlarından birine fazla mesai ücreti vermeyi, çalışan bir davada işvereni hakkında cinsiyet ayrımcılığı şikayetinde bulunan iş arkadaşına şahitlik yaptığı gerekçesiyle reddetmektedir. Hamilelik ya da Doğum İzni Ayrımcılığı Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı ayrıca, hamile olduğu ya da doğum yaptığı için ürün, olanak ve hizmet sunarken ya da izindeyken kadına olumsuz davranmanın yasadışı olduğunu açıkça belirtmektedir. İşveren ya da mesleki eğitim sağlayıcısının hamile ya da doğum izninde olduğu için kadına ayrımcılık yapması yasadışıdır. Hamilelik ya da doğum izni konularında ayrımcılık şikayetleri için karşılaştırıcıya gerek yoktur. Örnek bir kadın çalışanı, halime ya da doğum izninde olduğu için işten çıkarmak ya da fazlalığa ayırmak yasadışı cinsiyet ayrımcılığıdır. Doktor tarafından önerilen ek dinlenme araları vermenin engellenmesi yasadışıdır. Taciz Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı değişiklikleri cinsel taciz, karşı cinse yönelik taciz ve cinsiyet değişikliği tacizlerini istihdam içerisinde ve ürün, olanak ve hizmet sunulmasında ve işyerinin tanzim ve yönetiminde net şekilde yasaklamaktadır. Taciz, kişinin saygınlığına zarar verme ya da aşağılayıcı, düşmanca, göz korkutucu, küçük düşürücü ya da kırıcı bir ortam yaratma amacı ya da etkisi olan eylem ya da davranışlardır. Karşı cinse yönelik Taciz kişi, cinsiyet/toplumsal cinsiyetle ilişkili istenmeyen ve kırıcı bir davranış sergilediğinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin, erkek yöneticinin kadın meslektaşlarını hafif ya da salak olarak nitelendirmesi ya da kadınlar hakkında başka kötüleyici ya da küçültücü yorumlar yapmasıdır. Cinsel Taciz kişi diğer kişilere cinsel içerikli istenmeyen davranışlar sergilediğinde ortaya çıkmaktadır Örneğin, uygunsuz cinsel temas ya da müstehcen yorumlar.

54 Taciz Yükümlülükleri Cinsel taciz şikayetleri tacizcinin yanı sıra işveren hakkında de yapılabilmektedir. Bazı durumlarda, çalışanlar bireysel olarak tazminat ödemeyle yükümlü tutulabilmektedir. İşverenler, durumu bilmeseler ya da bilmeleri durumunda izin vermeyecek olsalar bile çalışmaları sırasında çalışanları tarafından yapılan cinsel tacizlerden sorumludur. İşverenler ayrıca, tacizi önlemek için makul pratik adımlar atamazlar ise, çalışanları tarafından tekrarlanan cinsel tacizlerden üçüncü taraf (müvekkil ya da müşteri gibi) olarak sorumludur. Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı, bütün işverenler ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ayrımcılığı boyutu göz önüne alınmaksızın yasaklamaktadır. Diğer kurum ve kuruluşlar aşağıdakileri içermektedir: İstihdamı kolaylaştırmak için gereken nitelikler konusunda danışmanlık yapan istihdam kurum ve kuruluşları; Ortaklıklar. Alt yükleniciler; Sendikalar ve işveren örgütleri; Mesleki eğitim sağlayıcılar; Diğerleri adına çalışan seçme kanuni yetkisine sahip olanlar; Devlet memuru seçme yetkisi olanlar; Devlet memurları; Avukatlar; ve İşveren, kurum ya da kuruluşlarının aşağıdaki hususlarda ayrım yapması yasadışıdır: Kimin iş teklif edileceğine karar vermek için düzenlemeler de dahil İşe Alma ve seçim sürecinde; işin teklif edildiği şartlarda; ya da kişiyi reddederek ya da kasıtlı olarak iş teklif edilmeyerek; İşin hüküm ve koşullarında; Terfi, transfer ve eğitime ve diğer olanaklara yönelik fırsatlara erişimde ya da bu fırsatların reddedilmesinde; Çalışanın kovulması ya da zarar uğratılması. Mesleki eğitim, ücret karşılığı olmayan uygulamaya yönelik bütün çalışma deneyimlerini içermektedir Örneğin, eğer arkasında yatan sebep kadınların bu işe nasıl uygun olabileceği hakkındaki basmakalıp düşünceler ise çoğunluğu erkek olan bir çalışma ortamında kadın öğrencilere iş sunulmasının reddedilmesi yasadışıdır. Bazı durumlarda, eski çalışanların Karar kapsamında bazı hakları vardır. Örneğin, cinsiyet yüzünden işverenin eski çalışanına referans vermeyi reddetmesi yasaktır. Beklentiler Kararın istihdam hükümleri, kadın ya da erkek olmanın vazgeçilmez mesleki gereklilik (GOQ) olduğu durumlarda geçerli değildir. Örneğin, modellik ya da oyunculuk için kadın ya da erkek gerekli olabilmektedir. Bölgesel bir vahşette kadın kurbanlara kadın danışmanlık hizmeti gerekli olabilmektedir. Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı aynı zamanda geçerli bir dini gerekliliğe ilişkin dinin kurallarına uymak için toplu ibadet amacıyla istihdamda ayrıma izin vermektedir. Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı ayrımcı uygulamalar yapmayı, ayrımcı yayınlar yayınlamayı, işte ya da diğer alanlarda ayrımcılık yaparak Karara karşı eylemler yapması için kişiye yönlendirme ve baskı yapmayı ya da kişiyi kasten böyle eylemler yapması için desteklemeyi yasaklamaktadır. İşverenler ayrıca, eğer ayrımcılığı önlemek için makul pratik önlemler aldıklarını gösteremezse bu eylemler işverenin bilgisiyle yapılsa da yapılmasa da çalışanlarının iş sırasındaki ayrımcı eylemlerinden sorumludur Mallar, Olanak ve Hizmetler Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı, ürünlerin, olanakların ya da hizmetlerin sunulmasında ya da mülk tanzimi ve yönetiminde cinsiyet ve cinsiyet değiştirmeye dayalı kişiye karşı ayrımcılığı yasaklamaktadır. BU hizmet vermeyi reddetmeyi ya da düşük standartlarda hizmet vermeyi de içermektedir. BU tür ayrımcılık hizmet ücretli verilse de verilmese de yasadışıdır. Örnekler arasında: Meslek, ticaret ya da iş hizmetleri ya da yerel ya da diğer kamu yetkilileri. Kamu üyelerinin grime izninin olduğu herhangi bir yere erişim ya da kullanım;

55 Otelde, handa ya da benzer kuruluşlarda konaklama; Bankacılık, sigorta, hibe, kredi ya da finans olanakları; Eğlence, dinlenme ve yenilenme olanakları; Seyahat ve ulaşım olanakları; Örnek Kadın müşteriye erkek müşteriden daha kötü şartlarda kredi sağlanmaktadır. Bu durumun yasadışı cinsiyet ayrımcılığı olması yüksek bir ihtimaldir. Bir alışveriş merkezinde yalnızca kadın tuvaletinde bebek değiştirme ünitesi bulunmaktadır, bu da bir erkek tek başına alışveriş yaparken bebeğinin altını değiştiremeyeceği anlamına gelmektedir. Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı, muamele tamamen kendine has bir yapıdan kaynaklandığında geçerli değildir. Örneğin, erkekler kulübü. Eğitim Cinsiyet Ayrımcılığı Kararı, olanakların ve ek yardımların cinsiyet ayrımcılığına tabi tutulmamasını sağlamak için kamu sektöründe eğitim kurumlarından sorumlu yapılar üzerine genel görevler vermektedir. Tek istisna, tek cinsiyet için okulların ve karma okullardaki tek cinsiyet için yatakhanelerin Kabul edilmesidir. Okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları cinsiyet ayrımcılığı yapamaz. Eğitim kurumlarının: Kuruma kabul koşulları bakımından; Bir başvuruyu reddetme ya da kasıtlı olarak göz ardı etmek konusunda; Kuruma Kabul edilen öğrencinin yardımlara, hizmet olanaklarına erişiminde, ya da erişimini kasıtlı olarak reddedip ya da bu yardımı almasını kasıtlı olarak engelleyerek; ya da Bu öğrenciyi kurumdan göndererek ya da başka şekillerde aleyhine davranması yasaktır. Binaların tanzim ve yönetimi Bir kişiye cinsiyet ya da cinsiyet değiştirme sebebiyle ayrımcılık yapmak amacıyla mülk ya da binaların satılması ya da yönetilmesi yasaktır. Örneğin, ev sahibinin cinsiyeti yüzünden kişiye evi kiralamayı reddetmesi ya da evden çıkartması yasadışıdır. Ancak, ev sahibinin binada kendisinin oturduğu yerlerde kısa süreli ikametlerde birkaç istisna vardır. İşverenler Adil Çalışma Mevzuatında işverenler Komisyona kayıtlı olmalı, izlemeli ve kendi işgücü düzenlemelerini ve bunların istihdam uygulamalarını incelemelidir. Eşitlik Komisyonunun, işverenlerin bu görevleri yerine getirmesini sağlayacak güçleri vardır. Eşitlik Komisyonu, işverenlere, sendikalara, hizmet sağlayıcılarına, gönüllü ve toplum örgütlerine ve diğerlerine yardım amaçlı bilgi, tavsiye ve eğitim vermektedir. Kanun, işveren kuruluşunda üç ayda bir kez hem çalışma düzenlemeleri ve uygulamaları - diğer bir deyişle, kuruluştaki işe almayı ya da istihdama yönelik eğitimleri ya da çalışanların eğitimini ya da terfiini etkileyen uygulamaları- incelemek için işverenlere ek bir görev vermektedir. uygulamalar terimi çalışanların istihdamı ya da terfii için işe almayı ya da eğitimi etkileyen uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. (a) yeni çalışanları işe alma prosedürleri; (b) Olası çalışanlara yönelik eğitimlerin hükümleri için düzenlemeler; (c) eğitim için çalışan seçme de dahil, mevcut çalışanların eğitimi için prosedürler; (d) Çalışanların terfii için prosedürler. İşveren, üst yönetime yönelik inceleme çalışması ya da küçük görevler için amaçlar ve zaman çizelgesi belirlemeli ve sorumluluk paylaşımı yapmalıdır- işyeri sahibi; Üst yönetimi hedef hakkında bilgilendirilmesi, incelemenin zamanlama ve yapısının oluşturulması ve katılıma teşvik edilmesi; Bilinen sendika ve işçi temsilcilerine danışılması;

56 İşgücünün mevcut oluşumuna ve başvuru ve işe alınanlara ilişkin izleme sonuçlarının göz önünde alınması; İncelemeye bağlı olmaksızın herhangi bir zamanda olumlu eylem planının tasarlanması; Komisyondan eşitlik incelemesinin uygulanması hakkında gelebilecek bilgi taleplerine tam ve işbirliği içinde cevap verilmesinden sorumludur. Sendikalar Ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve istihdamda eşit fırsatlar yaratmak işverenlerin ana sorumluluğu olmasına rağmen çalışanların her birinin ve temsilcilerinin de sorumlulukları bulunmaktadır. Sendikaların sorumluluğu, üyelerinin işe kabulünde ve genel olarak işle ilgili durumlarda temsilcilerinin ve üyelerinin herhangi birine ya da bir gruba karşı ayrım yapmamasını sağlamaktır. Tüm mevkilerdeki sendika görevlileri anahtar konumdadırlar ve istihdamda fırsat eşitliği uygulamasını uygulama ve güvence altına alma sorumluluğunu paylaşırlar. Eşitlik Komisyonu, aşağıdaki konularda sendikaların rol oynamasını önermektedir: İstihdamda fırsat eşitliğinin tartışmasız bir şekilde yükümlülükleri olduğunu ilan etmek ve bütün üyelerinin bu bağlılıktan haberdar olmasını sağlamak, Danışma sürecine, denetlemeyle ilgili düzenlemelere ve pozitif ayrımcılık programlarına tam manasıyla katılmak, Üyelerini işverenler tarafından uygulanan denetlemeyle ilgili düzenlemelere karşı olumlu bir şekilde yanıt vermeye teşvik etmek, üyelerin verilen anketleri doğru bir şekilde ve tam olarak doldurmalarını sağlamak, Mevcut olan durumlarda ayrımcılığı engellemek için gerekli önlemlerin alınmasında yönetimle işbirliği yapmak, örneğin çıraklık programları, kıdemlilik hakları ve departmanlar arası geçiş gibi belli başlı alanlarda dolaylı veya kasıtlı olmayan ayrımcılığı ortadan kaldırmak için gerekli değişiklikler konusunda görüşmeler yapmak, Sendika görevlileri, sendika temsilcileri ve çalışanların temsilcileriyle sorumlulukları hakkında gerekli bilgiyi ve eğitimi sağlamak, Doğrudan veya dolaylı ayrımcılığı önlemek için işe alım, terfi, eğitim veya nakil kararlarını alan üyelerini eğitmek ve istihdamda fırsat eşitliğini teşvik etmek, Departmanlar arası geçişle ilgili haksız kısıtlamalar veya belli bir dini grubun üyelerine orantısız bir şekilde uygulanan olumsuz seçim kriterleri gibi dolaylı ayrımcılık maddeleri içermeyecek şekilde prosedürlerini ve toplu sözleşmelerini gözden geçirmek, Üyelerini pozitif ayrımcılık programı kapsamında mutabık kalınmış bir işten çıkarma planını sonuçlandırmada işverenleriyle ortak hareket etmeye teşvik etmek, Sendika üyeleri tarafından uygulanan yasadışı ayrımcılık eylemlerini disiplin suçu olarak görmek ve üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir disiplin prosedürüne mesai arkadaşlarını tehdit etme veya mesai arkadaşlarına karşı ayrımcılık uygulama eylemlerinde bulunanları (sendika kuralları kapsamında işten çıkarmayla ya da disiplin cezasıyla) cezalandırma maddeleri eklemek, Çalışanların ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşündükleri durumlara gerekli dikkati ve hassasiyeti göstermek, gerekli durumlarda Komisyon a konuyla ilgili bilgi vererek konunun tam anlamıyla soruşturulduğuna emin olmak için gerekli adımları atmak, Belli bir grup çalışan arasında korkuya neden olacak ya da muhtemelen bu grubu kıracak bayrak, amblem, poster sergilenmesi, duvar yazıları yazılması, bazı materyallerin elden ele dolaşması veya kasti olarak slogan atılması veya şarkı söylenmesini yasaklama konusunda yönetime destek olmak, Sendika temsilcilerinin tehdit ve/veya ayrımcılık uygulanan durumlarda gerekli eylemi almayı reddetmesi halinde üyelerin tam zamanlı görevlilere ulaşabilmesini sağlamak. İşverenler ve sendikaların yanı sıra, Kanun tüm mevkilerdeki çalışanların işte fırsat eşitliğini teşvik etme yükümlülüğü olduğunu şart koşar. Buna göre:

57 Çalışanlar, ayrımcılık yapmamalı ve işverenlerinin bilinçli olarak ayrımcılık yapmasına yardım etmemelidir. Herhangi bir başka kişiyi de bilinçli olarak ayrımcılık yapması için teşvik etmemeli, bununla ilgili baskı yapmamalı veya kışkırtmamalıdır. Aslında, işverenlerine ve eğer üyelerse, sendikalarına istihdamda fırsat eşitliğini teşvik etmesi konusunda yardımcı olmalı ve bununla ilgili aktif rol oynamalıdır. Çalışanlar, dinî veya politik nedenlerle mesai arkadaşlarına veya iş başvurusunda bulunanlara işe alım, terfi, geçiş veya eğitimle ilgili ayrımcılık yapmamalıdır. Çalışanlar, denetleme amaçlı olarak bilgi talep eden herhangi bir kişiye bilinçli bir şekilde yanlış bilgi vermemelidir. Eğer böyle bir ihlalden suçlu bulunurlarsa, minimum pound luk bir cezaya mahkûm olacaklardır. Bu sebeple Eşitlik Komisyonu çalışanların aşağıdaki konularda rol oynamalarını tavsiye eder: İstihdamda fırsat eşitliğini teşvik etmek için sunduğu tedbirlerde yönetimle işbirliği yapmak özellikle denetleme prosedürlerinde ve pozitif ayrımcılık tedbirlerinde, Bazı çalışanlarının işlerine devam etmesini engelleme etkisi bulunan tehdit veya taciz gibi durumların önlenmesi için alınan pozitif ayrımcılık tedbirlerine desteklerini sunmak (uygun olan durumlarda sendikalar vasıtasıyla), Belli bir grup çalışanı muhtemelen kıracak bayrak, amblem, poster gibi materyallerin sergilenmesi, duvar yazıları yazılması, bazı materyallerin elden ele dolaşması veya kasti olarak slogan atılması veya şarkı söylenmesini yasaklama konusunda yönetimle işbirliği yapmak, Bazı çalışanlar için çalışma koşullarını zorlaştırması muhtemel herhangi bir şüpheli ayrımcılık eylemine karşı yönetimin ve sendikanın dikkatini çekmek, Bir grup mesai arkadaşını kırabilecek herhangi bir eylemi önlemek, bu grubu tehdit edecek materyallerin yayımlanmasına veya dağıtımına yardımcı olmayı reddetmek, İşveren veya sendika tarafından istihdamda fırsat eşitliği ve pozitif ayrımcılık uygulama konularında verilen eğitimlere katılmak, İşverenle veya sendikayla pozitif ayrımcılık uygulanması konusunda ortaya çıkabilecek herhangi bir zorluğu paylaşmak. Ortak Koruma Beyanı (sendikalar ve çalışanlar arasında işbirliği) Eğer işveren veya sendika her bir çalışan veya bir grup çalışan için her iki tarafın da rızası alınarak hazırlanmış bir Koruma Beyanı üzerinde anlaşırlarsa istihdamda fırsat eşitliği iyi bir şekilde uygulanır ve güçlenir. Belli bir iş kolundaki işveren ve sendika arasında mutabık kalınan Ortak Beyan, övgüyü hak eden bir teşebbüs olur. Eşitlik Komisyonu, bu tip bir Ortak Beyan ın hazırlanması için işverenlere ve sendikalara danışır. Bunun yanında bu Ortak Beyan ın aşağıdaki unsurları dikkate alması tavsiye edilir: Ayrımcılığın, tehdidin ve mağduriyetin yasadışı olduğu açık bir şekilde ifade edilir. Şirketin adil bir işveren olarak görülmelidir ve tehdit işten çıkarmaya varacak bir suçtur. Tüm çalışanların tehdit veya tacize maruz kalmaksızın çalışma hakkını tanır. Bir kişinin istihdam, işe devam etme veya kariyerini geliştirme gibi hususlarda fırsat eşitliğini engelleyecek herhangi bir teşebbüsü ortak bir itirazla ifade eder. Herhangi bir pozitif ayrımcılık eyleminde beraber çalışma niyetini teyit eder. İşyerinde çalışanların tehdit ve tacize maruz kalmayacaklarını garanti eder. Adil muamele konusunda harekete geçtiği veya harekete geçebileceği için hiçbir çalışanın mağdur olmayacağını (daha kötü muameleye maruz kalmayacağını) garanti eder. Tarafsız bir işyerinin yaratılmasını ve bunun devamını sağlar ve tehdit edici bir çalışma ortamının oluşmasını engeller. Ortak Beyan, çalışma kitapçıklarına, kılavuzlarına ve iş sözleşmelerine dahil edilmeli ve işyerinde herkesin görebileceği bir yerde sergilenmelidir. Özel istihdam büroları, kendilerine bağlı işverenler için çalışır ve işverenlerin tabi olduğu aynı koşullara tabidir. Bir müşterisine eleman bulma konusunda yardımcı olan bir özel istihdam kurumu, işverenler için tavsiye edilen yöntemleri benimsemelidir yasasının 20. Bölümünde belirtildiği gibi bir özel

58 istihdam kurumunun herhangi bir kişiye karşı ayrımcılık yapması aşağıdaki nedenlerden dolayı yasadışıdır: (a) sağladığı hizmetleri sunma şartı dolayısıyla, (b) sağladığı hizmetleri sunmayı reddetme veya kasti olarak ihmal ettiği için, (c) sağladığı hizmetleri sunma yöntemi dolayısıyla. Sağladığı hizmetlerde ayrımcılık yapmamanın yanı sıra özel istihdam büroları ayrıca müşterisi olan bir işverenin herhangi bir ayrımcı faaliyetine katılmaktan da kaçınmalıdır. İşveren tarafından verilen belli bir gruptan iş başvurusunda bulunan herhangi bir kişinin reddedilmesine, tercih edilmesine veya işe alınmasına neden olacak hiçbir talimatı kabul etmemelidir. Özel istihdam kurumları, müşterilerine sunduğu geniş istihdam hizmetleri ile birbirinden farklılık gösterir; ancak genel anlamda üç bölüme ayrılabilirler: (a) genel olarak iş piyasasından istihdam, (b) özel istihdam bürosu tarafından detayları kayıt altında tutulan sınırlı sayıdaki kişiler arasından istihdam, (c) yönetici araştırması. Eşitlik Komisyonu, özel istihdam bürolarına bu faaliyet alanlarından her birinin fırsat eşitliği ilkesini aktif bir biçimde teşvik edecek şekilde yürütülmesini tavsiye eder. Özet olarak, özel istihdam bürolarının aşağıdaki hususlara uyması önerilir: İş tanımlarının ve işe alınacak kişilerde aranılan özelliklerin uygun bir şekilde hazırlandığından emin olmak, İş fırsatlarını olabildiğince fazla duyurmak, İş başvuru formu kullanmak, Özgeçmişlerine bakılmaksızın bütün adayların başvuru yapabileceğini açıkça ifade etmek, İstihdam kaynaklarını sınırlamamak, İş görüşmesi yaparken ve aday listesini oluştururken iş gereklerini sürekli uygulamak, En azından 12 aylık kayıtları saklamak. Bazı işverenler, şirket adını duyurmak istemedikleri için ya da başka nedenlerden dolayı iş ilanlarını duyurmak için özel istihdam kurumlarını kullanır. Bazen bu durumun haklı sebepleri olabilir. Buna karşın, şirket adının açık bir şekilde yayınlanması, iş ilanında uygun bir şekilde ifade edilerek şirketin adil istihdam uygulamasına bağlılığını kamuoyuna duyurma imkanı tanır. Özel istihdam kurumları tarafından müşterilerinin bu tür kamusal bağlılıklarda bulunması teşvik edilmelidir. Bir özel istihdam kurumu, müşterisi adına sık sık olarak aday listesi belirleme veya eleme uygulamasında bulunur. Bunun yapıldığı durumlarda şu noktalara dikkat edilmesi önerilir: Aday listesi belirleme kriterleri, mümkün olduğu kadar kesin olmalı ve bu kriterler bu prosedür öncesinde işveren ile mutabık kalınarak hazırlanmış olmalıdır, Özel istihdam kurumu, bazı hallerde zor durumda kalmamak ve aday listesi belirleme kararını savunabilmek için belge tutmalı ve kayıt oluşturmalıdır. Müşteriye bir tavsiyede bulunurken (örneğin, bir pozisyon için dört aday belirlemek) özel istihdam kurumu adayların dini inançlarına ya da siyasi görüşlerine herhangi bir atıfta bulunmamalıdır. İşverenin nihai kararı için aday gösterilenlerin seçiminde bu kişilerin dini inancı ya da siyasi görüşü ya da işverenin istihdam gücünün mevcut düzeni - dikkate alınmamalıdır. Özel istihdam kurumları her zaman işverenler lehine hareket ettiğini ve işveren, kendisi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak alınan her işe alım kararında yasal olarak sorumlu olduğunu unutmamalıdır. Bir özel istihdam kurumundan işe alım (İŞKUR ve kadın STK ları ile işbirliği)

59 Özel istihdam kurumları, iş değiştirmek isteyen kişilerin kayıtlarını tutmalı ve müşterileri olan işverenler tarafından bildirilen boş pozisyonları doldurmak için bu kayıtları (muhtemelen kamuoyuna duyurulan bir iş ilanı ile birlikte) kullanmalıdır. Bu tür kayıtların kullanımı, işverenler tarafından tutulan bekleme listelerinin kullanımına benzemektedir ve bu tür listelerin adil istihdam ilkesi ve uygulaması ile uyumlu bir şekilde tutulduğundan emin olmak için gerekli dikkat gösterilmelidir. Bu tür kayıtların ve bu tür listelere dahil edilme kriterlerinin kamuoyu tarafından bilinir olmasına dikkat etmek gereklidir. Özel istihdam kurumlarına bildirilen boş pozisyonların iyi bir şekilde duyurulması gereklidir. Böylece, mümkün olduğu kadar çok uygun aday bu iş imkanından haberdar olabilir ve işe girmek için başvuru yapabilir. Bu nedenle, eğer özel istihdam ofislerinin iş değiştirmek isteyen veya geçici iş arayan kişilerin kayıtlarını tutarken şu hususlara dikkat etmesi önerilir: Sadece kendi kayıtlarında bulunan kişileri seçmemelidir, Kendilerine bildirilen her boş pozisyonu ilan etmeli ve böylece kendi kayıtlarında bulunan kişilerle diğer uygun adaylar rekabet edebilir, Kayıt listesinin varlığını ve amacını mümkün olduğu kadar çok duyurmalıdır, Tüm adayların tamamen aynı şekilde kayıt listesine dahil edilmesini sağlamalı ve bir adayı kayıt listesine alıp almamaya karar verirken adayın cinsiyetini ya da özgeçmişiyle ilgili başka bir ayrıntıyı göz önünde bulundurmamalıdır, Kayıt listesinin düzenini denetlemeli (ve uygun olan koşullarda, listedeki bölümleri) ve böylelikle makul surette beklenileceği üzere her iki gruptan da orantılı olarak aday gösterilmesini sağlamalıdır, Yetersiz bir şekilde temsil edilen herhangi bir gruptan daha çok adayı teşvik etmek için gerekli adımları atmalıdır, Düzenli aralıklarla tüm listeyi gözden geçirmeli ve güncellemelidir. Bazı durumlarda, bu tavsiyelere uymadan kayıtlı başvurulardan birini seçen bir özel istihdam kurumunun dolaylı ayrımcılıktan suçlu bulunabileceği unutulmamalıdır. Yönetici Araştırması (İŞKUR ve TESK arasında işbirliği) Birçok özel istihdam kurumu müşterilerine yönetici araştırması ya da beyin avcılığı olarak bilinen istihdam hizmetini sunar. Bu hizmetin niteliği, bir kurumdan diğerine değişiklik gösterebilir. Ancak genel manada bir başka işyerinde çalışan ve bilinen bir kişinin hizmetini kendi müşterisi için elde etmek veya çok belli nitelikleri olan bu kişiyi mevcut işini bırakmaya ve özel istihdam kurumunun müşterisinin işyerinde çalışmaya başlamaya teşvik etmek amacıyla müşterisi olan işverene kazandırmaya çalışmak anlamına gelir. Doğası gereği, yönetici araştırmasının oldukça gizli bir şekilde yapılması gereklidir. Bu nedenle, fırsat eşitliği ilkesiyle ilgili sorunlar ortaya çıkar, çünkü doldurulan boş pozisyonların, aranılan niteliklere ve deneyime sahip olan veya sahip olabilecek kişilere hiçbir şekilde duyurulmamasına neden olur. Bu nedenle, özel istihdam kurumlarının yönetici araştırması yaparken şu hususlara dikkat etmesi tavsiye edilir: Uygun tüm adaylara duyurulmayan bir boş pozisyonun doldurulması fırsat eşitliği ilkesinin inkarı anlamına geleceği müşteriye açıklanmalıdır, Boş pozisyonun kamuoyuna duyurulması sağlanmalıdır, Duyuruya yanıt veren kişilere yönetici araştırması dolayısıyla tespit edilen kişilere davranılan şekilde davranılmalıdır, örneğin bu kişilere aynı seçim süreci uygulanmalıdır. Kuzey İrlanda daki ve Birleşik Krallık taki birçok şirket, bazı pozisyonlar için işe alım yaparken kendi çalışanlarının önerdiği kişiler birkaç ay sonrasında hâlâ şirkette çalışıyorlarsa kendi çalışanlarına para ödülü verirler. Bu uygulamaya Çalışan Yönlendirme Sistemi denir. Ancak bu Çalışan Yönlendirme Sistemi nin bir ilan kampanyasıyla birlikte uygulanması önemlidir, çünkü böylece bu sürecin ayrımcı

60 olma potansiyeli azaltılıp adaylara herhangi bir şekilde ayrıcalıklı muamele yapılmamasının garanti altına alınması önemli bir husustur. Çalışan Yönlendirme Sistemi nin kullanılması sırasında dikkate alınacak birkaç husus şunlardır: Sistemin etkisi sürekli olarak denetlenebilmeli ve sistemin kişiler üzerinde farklı din, dil, politik görüş, yaş, etnik grup, cinsel eğilim, cinsiyet, engellilik ayrımı yapmaksızın işleyip işlemediği değerlendirilebilmelidir. Eğer bu sistem bir ayrıma neden oluyorsa, Eşitlik Komisyonu na danışılarak gözden geçirilmelidir. Tüm adaylar, başvuru formlarına erişebilmeli ve tüm başvurular adil ve tutarlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Kullanılan yönteme bakılmaksızın tüm başvuru taleplerine dair hatasız kayıtlar tutulmalıdır. Başvuru formları, mevcut boş pozisyonlar için kullanılmalıdır. Herhangi bir boş pozisyonun olmadığı durumlarda genel başvuru alma uygulamasından kaçınılmalıdır. Aday gösteren kişilerin, seçim sürecine katılmalarına izin verilmemelidir. Bu, sistemi yöneten kişiler için de geçerlidir. Bir başvurunun kaynağı, aday seçme veya mülakat heyetine ilan edilmemelidir, Sistem, yukarıdaki noktaları dikkate alan tüm çalışanlar için uygulanmalıdır, Seçim, hak ve adalete uygun olmalıdır, Bu konuyla ilgili şirket politikası, istihdam kurumunun işe alım ve seçim prosedürlerinin bir parçası olmalıdır. İş ilanlarıyla ilgili yasal gereklilikler şu hususları kapsamaktadır: İşverenler mümkün olduğu kadar geniş bir kitleye ulaşabilecek şekilde iş ilanlarını duyurmalıdır. Böylece, mümkün olduğu kadar çok uygun ve nitelikli adayın başvuru yapma şansı doğar. İşverenler uygun hallerde, iş ilanlarını duyurabilmek için farklı ve çeşitli medya araçlarını kullanmalıdır. Örneğin, boş pozisyonları kendi kurumsal web sitelerinde duyuran işverenler, iş ve işçi bulma merkezlerinde, bir veya daha fazla gazetede ya da online istihdam web sitelerinde de bu pozisyonları duyurmalıdır. İşverenler iş ilanlarını sadece belli bir gruba, cinsiyete, ırka, cinsel eğilime, yaşa veya engelli duruma sahip olan kişilerce okunan yayınlarda yayınlamamalıdır. Örneğin, sadece üniversite gazetelerinde veya belli bir topluluk ya da ırksal gruba mensup kişi veya kişilerce okunan gazetelerde iş ilanları yayınlamamalıdır.

61 Eşit Ücret Eşit ücret yasası, aynı işyerinde çalışan kadın ve erkeklerin ücret konusunda ve diğer istihdam koşulları kapsamında eşit muamele görmesini sağlamak amacıyla çıkarılmıştır te çıkarılan (ve daha sonra değişikliğe uğrayan) Eşit Ücret Yasası (Kuzey İrlanda) kapsamında, karşı cinsten bir kişiyle aynı işi yapan bir çalışan, eşit ücret talep edebilir. Şu koşullarda da eşit ücret talep etme hakkı doğar: Aynı ya da çok benzer işler, İş değerlendirme sistemine göre eşdeğer görülen işler, İşin gereksinimlerine göre farklı olsa dahi emsal değerde olan işler, Eşit Ücret Yasası parça başı iş, mesai, prim ödemesi, tatil, ücretsiz konaklama ve lojman gibi iş sözleşmesi koşulları kapsar. İşveren, kadın ve erkek çalışanların ücretleri arasındaki farkın, cinsiyet farkından ziyade aslında önemli başka bir etkenden dolayı olduğunu göstererek yasa karşısında kendisini savunabilir. Eşit Ücret Yasası, cinsiyet farkı gözeterek ücret konusunda ayrımcılık yapmayı yasadışı ilan eder. Eşit Ücret Denetimi (İŞKUR, sendikalar, çalışanlarla işbirliği) Kuzey İrlanda da Eşitlik Komisyonu nun yaptığı bir araştırmaya göre, birçok işveren, çalışanlarına sunduğu çalışma koşullarında cinsiyet ayrımıyla ilgili bir problem yaşadıklarını düşünmemektedir. Sadece küçük bir kısım, bir ücret eşitsizliği olup olmadığını saptamak için cinsiyet ücret denetimi yaptırmıştır. Bu nedenle, Eşitlik Komisyonu işverenlere şu hususları tavsiye etmektedir. Eşit Ücret uygulama ilkelerine danışılmalıdır, Bir Eşit Ücret politikası benimsenmeli ve uygulanmalıdır, Eşit Ücretle ilgili bir inceleme yapılmalıdır. Eşit ücret incelemesi, aynı işi yapan bir kadın ve bir erkeğin ücretlerinin karşılaştırmasını, herhangi bir cinsiyetler arası ücret farklılığının nedenlerinin soruşturulmasını, cinsiyet ayrımından başka bir sebeple açıklanamayan farklılıkların giderilmesini kapsamaktadır. Eşit ücret incelemesi, istihdamda cinsiyet ayrımcılığının önemli fakat dar bir yönünü aynı iş için eşit olmayan ücret ilgilendirmektedir. Eşitsizliğin doğrudan ışık tutulmayan farklı yönleri örneğin işyerinde kadınların yükselmesini engelleyen ve cinsiyetler arası ücret farklılığına farklı bir şekilde katkıda bulunan başka faktörler bu inceleme ile gün yüzüne çıkartılabilir. Eşit ücret incelemesi, sırf bir bilgi toplama uygulaması değildir. Cinsiyetler arası herhangi bir ücret eşitsizliğini düzeltmeyi ve yetkili yöneticilerin gerekli değişiklikleri yapmasına destek vermeyi kapsar. Ayrıca, işgücünün (sendikaların) incelemenin geçerliliğini ve daha sonrasında alınan tedbirlerin başarısını ölçmeye yarar. Eşitlik Komisyonu, işverenler ve sendikalar için bir eşit ücret incelemesi yürütmek için gerekli teknik bilgiyi sağlayan Eşit Ücret İncelemesi Kit i dağıtmaktadır. Kit, şu bölümlerden oluşur: Bölüm 1- Eşit Ücret İncelemesi Modeli Beş Adımlık bir süreç, Eşit Ücret İncelemesi Modeli nin beş adımının her birine ait kısa bir açıklamasını yapar. Bu beş adım, İncelemenin Kapsamı, Eşit Ücret Kontrolleri, Ücret Bilgisi Toplama, Ücret Farklılıklarının Nedenlerini Tespit Etme ve Eşit Ücret Asksiyon Planı Hazırlama dır. Bölüm 2- incelemenin şu yönlerine dair notları kapsar. Yasal çerçeve, gerekli bilgi, istatiksel analiz, iş değerlendirmesi, eşit değeri tahmin etme, politikaları ve uygulamaları gözden geçirme. Bölüm 3- Küçük kuruluşlar için Eşit Ücret İncelemesi ne yaklaşım. Eşitliğe duyarlı bütçeleme (İŞKUR ve KSGM ile işbirliği) Eşitlik Komisyonu, eşitsizlikten etkilenen çalışanlar için sonuç odaklı ve yeterli bir şekilde finanse edilen kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde kamu kuruluşlarına destek olur. Komisyon hükümet programında, bütçede ve Kuzey İrlanda Yatırım Stratejilerinde yapılan eşitlik analizi vasıtasıyla fırsat eşitliğinin yaygınlaşması için çalışır. Bütçe çalışmalarının potansiyel eşitlik sonuçlarını tespit etmek için devlet kuruluşları ile doğrudan birlikte hareket eder. Eşitlikle açısından cinsiyete duyarlı bütçelemeyi genişletme yaklaşımına, eşitliğe duyarlı bütçeleme denir. Bu yaklaşım, kamu kuruluşlarına mevcut 75

62 tedbir ve araca katkıda bulunarak eşitliği teşvik etme konusunda yardımcı olmak amacıyla bütçeleme ve politika belirleme süreçlerinde kullanılır. Eşitlik Komisyonu, eşitliğe duyarlı bütçeleme terimini Avrupa Konseyi nin cinsiyet bütçelemesi tanımına dayandırır. Bu sebeple: Eşitliğe duyarlı bütçeleme, bütçeleme sürecinde bir toplumsal eşitlik politikası uygulamasıdır. Bütçelerin eşitlik temelli bir şekilde paylaştırılması, bütçeleme sürecinin her aşamasında eşitlik perspektifi ile hareket edilmesi ve eşitliği teşvik etmek amacıyla gelir ve giderlerin yeniden yapılandırılması anlamına gelir. Cinsiyet bütçelemesi tanımını genişletirken eşitliğe duyarlı bütçeleme tanımı tüm eşitlik alanlarını (dini inanç, politik görüş, ırksal grup, yaş, medeni hal, cinsel eğilim, cinsiyet, engellilik, bakıma muhtaç yakınları olan kişiler vb.) kapsaması anlamına gelir. Komisyon un çalışma tarzı şudur: bütçeler eşitliğe duyarlı bir şekilde hazırlanmamakla birlikte fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi için ve sınırlandırılması için olanak sağlar. Bu nedenle eşitliğe duyarlı bütçeleme, eşitlik politikasını ekonomi politikası ile her safhada bağdaştıran bir anaakımlaştırma tedbiri olabilir. Komisyon, Fırsat Eşitliği ve Kamu Sektöründe Sürdürülebilir Gelişme başlıklı bir kılavuz yayımladı. Kılavuz, karar vericilerin ve tedarik profesyonellerinin tedarik sürecinde fırsat eşitliği imkanlarıyla politika ve proje geliştirme aşamasından hizmet veya program sunumu aşamasına kadar olan sürdürülebilir gelişme fırsatlarını tespit etmelerini sağlamak amacıyla pratik bir çerçeve sunar. Eşitlik Komisyonu, kamu kuruluşları tarafından eşitliğe duyarlı bütçeleme uygulamasını teşvik ederek aşağıdaki hususları sağlamaya çalışır: Bütçelerin, bütçeleme sürecinin (ve politika geliştirme sürecinin) her seviyesinde ve her kademesinde eşitlik ilkesinin göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi, Giderlerin yeniden gözden geçirilerek fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi.

63 6.4 Invest Northern Ireland İşveren el kitabı oluşturun ve özellikle küçük ölçekli işverenlere dağıtın (Kalkınma Ajansı, İşverenler, Ticaret Odaları ile işbirliği). Bu el kitabının ana amacı, özellikle küçük ölçekli işverenleri ilgilendiren temel istihdam konuları hakkında bu kişilere adım adım kılavuzluk sağlamaktır. Bu el kitabı, temel hakların elde edilmesiyle ilgili tavsiye vermektir. Bu el kitabında temel hakların yanı sıra çalışanların yasal haklarının garanti altına alınmasıyla, çalışanların güvenli, sağlıklı ve uygun bir ortamda çalışmalarının sağlanmasıyla ve standartların ve beklentilerin açık bir şekilde ifade edilmesiyle ilgili tavsiyeler de yer almaktadır. İstihdam yasası düzenli bir biçimde değiştirildiği için işveren el kitabının online versiyonu da düzenli bir şekilde güncellenmektedir. Çalışan hakları Yeni çalışanların istihdamı İş sözleşmeleri Çalışma saatleri, molalar ve izinler Esnek çalışma ve yarı zamanlı çalışan hakları Hamilelik izni ve ücreti Babalık izni ve ücreti Doğum izni ve bakıma muhtaç kişiler için alınan izin Verimli toplantılar düzenleme Çalışanların performansını yönetme Eğitim ve geliştirme Yedekleme planlaması Ücretler ve sosyal yardımlar Çalışanların sorunlarıyla ilgilenme Disiplin konuları ve işten çıkarma Mazeretsiz izinleri yönetme Uyuşturucular ve alkol problemi ve internetin kötüye kullanımını engelleme İşsizlik Geçici olarak işten çıkarma ve kısa süreli çalışma Sağlık ve güvenlik Kuzey İrlanda ya yatırım yapın desteği (Kadın girişimciler) Kuzey İrlanda ya yatırım yapın programı, tüm iletişim kanallarında ve tanıtım kampanyalarında kadın girişimciliğini teşvik eder.

64 Kuzey İrlanda çapında kadın ağlarının çalışmalarını desteklemek. Bu kadın ağları, ağ oluşturma fırsatları sayesinde bilgi, teşvik, fikir ve iş bağlantıları sağlayarak kadınlara ait yeni ve kurulu işletmeleri ve yönetici pozisyonundaki kadınları destekler. Kadın girişimciliği zorlukları Kuzey İrlanda, artan kadın işsizliği konusunda Birleşik Krallık eğilimini yansıtmaktadır. Eylül 2011 de, işsizlik tazminatı alan erkeklerin sayısının %0.2 artmıştır. Buna karşın kadın işsizlik oranı bir yılda yapılan işsizlik kayıtlarına gore neredeyse %97 artmıştır. Kadınlar, Kuzey İrlanda da girişimcilik açısından en büyük yetersiz temsil edilen gruptur ve kullanılmayan bir potansiyel havuzunu temsil eder da Kuzey İrlanda da kadınların girişimcilik etkinliği düzeyi %3.3 tü. Buna karşın erkeklerin girişimcilik etkinliği oranı %9.6 idi. Birleşik Krallık ta kadın TEA oranı %4 tü (Erkeklerin oranı %44 tü). Kuzey İrlanda, kadın-erkek arasındaki TEA oranı (%34) açısından en düşük orana sahiptir. Tüm Birleşik Krallık ta bu oran %10 daha fazladır. Başlangıç seviyesindeki ve yeni iş etkinliği ilerleyen yaşla birlikte düşerken Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık sınırları içerisinde en yüksek orana sahiptir. Ortalama oran Birleşik Krallık ta %3.7 iken Kuzey İrlanda da %5.3 tür. Temel Konular Kuzey İrlanda da kadın girişimciliği seviyesi etkileyen etmenler nelerdir? Kuzey İrlanda daki erkek girişimciler gibi kadın girişimciler de daha büyük oranda aşağıdaki faktörlerden etkilenir: Bir kadının iş kurma olasılığı, büyük oranda bir girişimci tanımasına bağlıdır. Kadının iyi iş imkanları olduğuna ve doğru becerilere sahip olduğuna inanması gereklidir. Başarısızlık korkusu, bir kadının iş kurma olasılığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Kuzey İrlanda da iş kurmak için gerekli becerilere sahip olduklarına inanan kadınların oranı, diğer Birleşik Krallık bölgeleriyle karşılaştırıldığında düşüktür. Genel olarak, Kuzey İrlanda da girişimci olmayan kişilerin %41 i iş kurmak için gerekli beceriye, bilgiye ve deneyime sahip olduğuna inanmaktadır. Bu oran, İngiltere dekinden (%47.8) oldukça düşüktür. Kuzey İrlanda da iş olanaklarının çok düşük olduğu yönündeki algılama doğrultusunda sadece %16 lık bir kesim iyi iş kurma imkanları olduğuna inanır. Bu oran, İngiltere de %27.7 dir. Buna karşın, biraz daha umut veren bir not vermek gerekirse, kuzey İrlandalı kadınlar erkekler kadar olumlu düşünmektedirler ve aslına bakılırsa girişimciliğin iyi bir kariyer olduğu ve yüksek bir mevki sahibi olmak konusunda Birleşik Krallık ta yaşayan kadınlardan daha olumlu düşünmektedirler. Eşitlik Taahhüdü Kuzey İrlanda ya yatırım yapın programı, tüm vatandaşlar için fırsat eşitliği sağlayacak başarılı bir ekonomi yaratmak için çalışır. Organizasyonun her alanında fırsat eşitliği yaratma amacıyla tam anlamıyla bağlıyız. Kuzey İrlanda ya yatırım yapın programı, 1998 tarihli Kuzey İrlanda Yasası nın 75. Bölümü ne uyar. Bu yasaya göre, fırsat eşitliği prensibine uygun olarak görevlerimizi yerine getirmemizi talep eder. Fırsat eşitliği: Genel olarak kadınlar ve erkekler arasında, Engelli insanlar ve diğerleri arasında, Bakıma muhtaç yakınları olanlar ve diğerleri arasında,

65 Farklı dini inanç, politik görüş, ırksal grup mensupları, yaş, medeni hal veya cinsel eğilimleri dolayısıyla ayrımcılık gören kişiler için gözetilecektir. Eşitlik yayınları Eşitlik programına bağlılığımız doğrultusunda Kuzey İrlanda ya yatırım yapın programı, politikalarını ve programlarını kamuoyuna açmıştır. Bunlar, web sitemizin Yayınlar bölümünün altında yer almaktadır. En güncel yayınlar şunlardır: Yükselen işler İşbirlikçi Ağlar Programı Güney Afrika ya Gitmek Liderlik Çerçevesi Politikası Verimlilik Arttırma Ekibi Tedarik Zinciri Geliştirme Mevcut İstişareler Kuzey İrlanda ya yatırım yapın, taslak eşitlik planı, ayrımcılık denetlemesi ve eylem planı adlı çalışmasıyla ilgili olarak bir kamuoyu istişaresi yürütmektedir. Kuzey İrlanda ya yatırım yapın programı, İletişim ve Erişim Politikası EQIA ve Özürlülük Eylem Planı adlı çalışmalarımız hakkındaki kamuoyu istişaresini tamamlamıştır. 6.5 İrlanda Cumhuriyeti İş Bulma Kurumu (FAS) İstihdam Servisi, iş arayan tüm kişilerin yerel, bölgesel ve ulusal seviyede iş piyasasına erişimini sağlar ve boş pozisyonları doldurmak isteyen işverenlere yardım eder. Bu hizmet, 63 yerel İstihdam Hizmeti ofisi ile ülke çapında hizmet veren Ulusal İstihdam Servisi tarafından sağlanır. Yerel İstihdam Hizmeti ofisleri ise 24 dezavantajlı bölgede hizmet vermektedir. İstihdam Hizmeti Ofisleri İstihdam Hizmeti Ofisleri, tüm iş piyasası olanaklarına erişim sağlamak için bir kaynak merkezi olarak çalışır. Halka açık olarak şu kaynakları sunar: Mevcut boş pozisyonlar, eğitim programları ve eğitim ödenekleri hakkında bilgi sağlayan dokunmatik ekranlı kulübeler, Kariyer yönlendirme veritabanı (internet üzerinden), müşterilerine, kariyer veritabanı veya kariyer eşleştirme program vasıtasıyla kariyer imkanlarını araştırma olanağı sunar. Kariyer Yönlendirme ve Eşleştirme Programı, müşterilerinin ilgilerine ve niteliklerine bağlı olarak uygun kariyer imkanlarını tespit eder. Eşleştirme programını kullanmak için müşteriler öncelikle kullanıcı olarak giriş yaparlar ve önerilen kariyer olanakları sunulmadan önce bir dizi soruyu cevaplarlar. Qualifax Veritabanı, eğitim programlarının detaylarını içerir. Paket, multimedia CD sinde ve aynı zamanda websitesinde mevcuttur. Tüm İstihdam Hizmetleri hakkındaki tanıtım materyalleri Jobs Ireland, iş arayanların ve çalışanların İrlanda daki ve Avrupa daki iş profilleri ve bilgileri ile ile eğitim programlarına erişebildiği online bir pazar dır. Bu siteye internet üzerinden, erişilebilir (www.fas.ie). Ayrıca WAP bağlantılı cep telefonları üzerinden, İstihdam Hizmeti ofislerindeki dokunmatik kulübelerden veya Jobs Ireland ücretsiz danışma hattı üzerinden de ulaşılabilir.

66 İş arayanlar, özgeçmişlerini Jobs Ireland veritabanına doğrudan yükleyebilirler. Bu da işverenlerin, iş arayanların özgeçmişlerine ulaşarak onlarla doğrudan bağlantı kurabilmesini sağlar. İş arayanlara sunulan hizmetler İstihdam Hizmeti ofisleri, kariyer rehberliği ve işe yerleştirme servisi almak için Ulusal İstihdam Hizmeti ofislerinden birine kayıt yaptırmış ve iş arayan tüm kişilere yardımcı olmak amacıyla ülke çapında hizmet ve destek verir. İstihdam hizmeti, iş arayan kişiler için eğitim ve istihdam programlarının kapısı ve başka bir noktada bulunan eğitim programları hakkında bilgi almak isteyenler için bir başvuru noktasıdır. İstihdam hizmetleri vasıtasıyla iş arayanlara sağlanan hizmetler ve destekler şunlardır: Bir İstihdam Hizmeti görevlisi ile istihdam imkanı sunabilecek istihdam olanaklarını, eğitim programlarını, finansal destekleri ve diğer imkanları görüşmek için rehberlik mülakatları, Tüm eğitim programları hakkında bilgi sağlamak ve müşterilere bu programları sunmak, Farklı birçok alanda kullanılabilecek ve devredilebilecek becerilerin tespit edilmesine yardımcı olmak, Jobs Ireland web sitesindeki iş arama kolaylığını kullanmakla, başvuru formunun doldurulmasıyla, özgeçmiş ve kapak yazısı hazırlamakla ilgili bilgi veren, iş mülakatına hazırlanmasına yardımcı olan ve yararlı web sitesi adreslerinin bir listesini bulunduran bir iş arayan paketi, Online özgeçmiş iş arayanlar ayrıca adresindeki Jobs Ireland veritabanına özgeçmişlerini doğrudan yükleyebilirler. Bu da işverenlerin, iş arayanların özgeçmişlerine ulaşarak onlarla doğrudan bağlantı kurabilmesini sağlar. İstihdam hizmetleri, istihdam bulmada ve bunu devam ettirmede zorluklar yaşayan belli bir müşteri grubunu hedefleyen toplumsal içerme programlarını kapsar. Bu programlardan biri de Ücret Sübvansiyonu Planı dır. Ulusal Çağrı Merkezi Ücretsiz Danışma Hattı, mevcut boş pozisyonlar hakkında bilgi sunan İstihdam Hizmetleri ne kayıtlı müşteriler için mevcuttur. Sosyal Koruma Bölümleri, ülke çapında müşterilerinin mümkün olan en kısa zamanda iş bulmalarına yardımcı olmak amacıyla müşterilerine destek sundukları noktalarda İş Kulüpleri ni finanse eder. İrlanda Cumhuriyeti İş Bulma Kurumu web sitesi, Avrupa İstihdam Hizmetleri Ağı na bağlıdır. Bu ağ/veritabanı, 31 ülkedeki iş pozisyonlarına erişim sağlamakla birlikte Avrupa da iş arayan kişiler için hazırlanması gereken belgeler gibi pratik bilgileri sunar. Uluslararası İstihdam Hizmetleri Ofisi, bir dizi Ulusal & Bölgesel İş Fuarları düzenleyerek İrlanda dan ve Avrupa Birliği ülkelerinden işverenlere, eğitim ve istihdam programlarına ve vergi, sağlık, eğitim ve diğer konular hakkında bilgilere ulaşabilme imkanı tanır. İşverenlere sunulan istihdam hizmetleri İstihdam hizmetleri, ulusal ofis ağı vasıtasıyla işverenlere bir takım hizmetler sunar. İstihdam hizmetleri, işverenlere şu hizmetleri sunar: Ulusal İletişim Merkezi, işverenlere boş pozisyonlarını ve Job Bridge stajyerlik imkanlarını, WPP imkanlarını ve İrlanda ve Avrupa çapındaki CE pozisyonlarını duyurabilecekleri Jobs Ireland olarak hizmet vermektedir. Jobs Ireland ayrıca her türlü ihtiyaca uygun olabilecek bir eğitim programları veritabanı sunar. Sistemi kullanmak isteyen işverenler, Jobs Ireland ücretsiz

67 danışma hattından Ulusal İletişim Merkezi ni arayarak kayıt yaptırabilirler. İşverenler, şirket profillerini ve/veya boş pozisyonlarını sisteme yükleyebilirler. İstihdam hizmetleri, Jobs Ireland sisteminde aktif hale gelmeden önce kaydı onaylar. Boş pozisyonlar, internette ve Ulusal İstihdam Hizmetleri Ağı nda listelenir. Yeni bir iş arayan uygulaması başlatılarak Jobs Ireland web sitesinde yayınlanan tüm duyurular görüntülenir. İstihdam Hizmetleri Ulusal İletişim Merkezi Jobs Ireland, Ulusal İletişim Merkezi nin ücretsiz danışma hattını arayan iş arayanlara / iş değiştirmek isteyenlere ulusal bir hizmet sunar. Ulusal İletişim Merkezi hizmeti, Jobs Ireland a kayıtlı ve mevcut boş pozisyonlar, kariyer ve/veya eğitim programları hakkında güncel bilgi almak isteyen iş arayanlara veya iş değiştirmek isteyenlere, deneyimli bir İstihdam Hizmetleri görevlisini arama imkanı sunar. İşverenler için yerel bir iş eşleştirme hizmeti İrlanda daki ve EURES iş ağındaki pozisyonlar / stajyerlik hakkındaki bilgileri geniş kitlelere ulaştırma İstihdam Hizmetleri görevlileri ve Yerel İstihdam Hizmetleri aracıları vasıtasıyla destek sağlama Güncel iş piyasası hakkında bilgiler vasıtasıyla bilgiye erişim Haftada 20 saatten fazla çalışan özürlü kişileri istihdam eden (kamu hariç) işverenler için ekonomik teşvikler sağlayan Ücret Sübvansiyonu Planı Özürlülerin istihdamını destekleyen hibeler İşyeri Uygunluk Hibesi, Mülakat/Kişisel Okuyucu, Çalışan idamesi. Ulusal İstihdam Eylem Planı İstihdam Hizmetleri, Ulusal İstihdam Eylem Planı kapsamında Sosyal Koruma Bölümü tarafından önerilen müşterilerle sistematik bir şekilde ilgilenir. Amaç, mümkün olan en kısa sürede bu müşterileri istihdam edilebilirliklerini geliştirecek her türlü destek ve beceri sağlanarak aktif iş piyasasına yeniden kazandırmaktır. Ulusal İstihdam Eylem Planı tarafından önerilen tüm müşteriler, sisteme entegre edilip rehberlik süreci boyunca takip edilir. İstihdam Hizmetleri, Müşteri Profillendirmesi ve Vaka Yönetimi Projesi ni ve proje kapsamındaki diğer çalışmaları yürütmek için Sosyal Koruma Bölümü ile birlikte çalışır. Grup Sorumluluk Seansları, İstihdam Hizmetleri ve DSP ler tarafından Ulusal İstihdam Eylem Planı nca önerilmiş müşterilere birlikte sunulur. Hâlihazırda bu seanslar 22 noktada yürütülmektedir. İşe Yerleştirme Programı (WPP) İstihdam Hizmetleri, İşe Yerleştirme Programı nı yönetir ve uygular. Program, dokuz aylık bir dönemde işverenleri ve işsiz kişileri bir araya getirerek bir iş deneyimi sunan bir devlet teşebbüsüdür. Bu program, programa devam ederken sağlık hizmetlerinden yararlanamayan mezunlara ve öğrencilere de açıktır. 600 ün altında başarı sağlayan İşe Yerleştirme Programları, son dönemlerde JobBridge Stajyerlik Programı na dahil edilmektedir.

68 Job Bridge Programı JobBridge (www.jobbridge.ie), İrlanda Cumhuriyeti nde stajyerler için 6 ila 9 aylık bir dönemde iş deneyimi kazandıran yeni bir stajyerlik programıdır. Program ayrıca, eğitim dönemleri ve iş hayatlarının başlangıcında bulunan kişilere aradaki farkı kapatmak için deneyim kazanma şansı sunar. Programın amacı, iş arayanların (eğitimlerinin ardından iş piyasasına yeni girenler, mesleki eğitim alanlar ya da yeni beceriler edinmek isteyen işsizler için) deneyimleri olmaksızın iş bulmakta zorlanmaları döngüsünü kırmaya yardımcı olur. Program, özel sektörde, kamu ve gönüllü sektörlerinde kişiye iş deneyimi kazandırmayı amaçlar. Bu, belirli bir süreyle sınırlı bir programdır. Stajyerler, mevcut sağlık hizmetlerinden yararlanmanın yanı sıra haftalık 50 Euro luk bir gelir elde ederler. En azından son 3 ayda iş arama ödeneğinden faydalanan veya kredi talebinden bulunan iş arayanlar bu programa katılabilir. Programa katılım, iş piyasasına yeni girmek isteyenlere ve kriz sonrası İrlanda sında oluşan yeni iş türleri için uygun becerilere halihazırda sahip olmayan deneyimli kişilere yardımcı olur. FAS Teknik İstihdam Desteği Hibesi (TESG) TESG, FAS istihdam hizmetleri görevlilerinin işsizlikten iş gücüne geçmekte zorluk yaşayan iş arayanların ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi çözüm uygulaması sunar. TESG, iş arayan kişinin rehberlik süresi boyunca istihdam hizmetleri görevlisinin FAS veya bir başka kurum tarafından (iş arayan kişi için) uygun bir yerde veya uygun bir zamanda doğrudan karşılanamayan destek ihtiyacı olduğunu saptaması için kullanılır. Bu fon, daha önceden kendi işinde çalışan ancak an itibariyle işsiz olan kişilere sunulur. Bunu yaparken, bu kişinin kendisinin bağlı olduğu Sosyal Koruma Bölümü ne iş arama ödeneğine yapmış olduğu başvuruyla ilgili belgeleri sunması gerekir.

69 FAS Müşteri Şeması Aşağıdaki şema, müşterilerimizin FAS tan bekleyebileceği programların ve hizmetlerin standardını ortaya koyar. Sağladığımız programlar ve hizmetler, ana müşteri değerlerimizi yansıtır: Müşterilerimize ilgili, kapsayıcı ve eşit bir şekilde davranılmasını sağlarız. Müşterilerimizle ortak hareket ederek onların ihtiyaçlarının belirlenmesi için uğraşarak müşterilerimizi memnuniyetini sağlar ve hemfikir olunan sonuçlar elde etmek için onlarla birlikte çalışırız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılama ve değiştirme konusunda mümkün olduğu kadar esnek ve yaratıcı olmaya çalışırız. Müşterilerimize açık ve tarafsız bir şekilde yaklaşır ve danışırız. FAS ta çalışma prensiplerinden biri olan ortaklaşa yöntemini benimseriz. Müşterilerimize tüm programları ve hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunmaya çalışırız. FAS, bir dizi başlık altında kaliteli bir hizmet sunar: Kadro/Müşteri, en iyi yöntem, müşteri bilgisi, diğer dillerde verilen hizmetler, eşitlik, sağlık ve güvenlik, gizlilik ve mahremiyet, danışma/geri bildirim, dakiklik, şikayetler, işyerinde saygı ve itibar. Kadro/Müşteri Müşterilere arkadaşça, sıcak kanlı ve yardımsever bir şekilde yaklaşma. En iyi yöntem Müşterilere hizmet ve programlar sunulurken en iyi yöntemi benimseme Müşteri bilgisi Müşterilerin FAS programlarından ve hizmetlerinden haberdar olmasını teşvik etme. Müşteriler, ülke çapında yayında ofisleri ziyaret ederek ya da bu ofislerle iletişim kurarak veya FAS websitesine adresinden ulaşarak FAS programları ve hizmetleri hakkında bilgi edinebilirler. Diğer dillerde verilen hizmetler FAS, 2003 tarihli Resmi Diller Yasası na uygun bir şekilde görevlerini yerine getirecektir. Kurumsal belgeler (örneğin Strateji Raporu, Yıllık Rapor gibi) İrlanda dilinde ve İngilizce olarak yayımlanacaktır. FAS talep üzerine İrlanda dilini kullanarak veya İngilizce ve İrlanda dili haricindeki dillerde iş yürütmek isteyen müşterilerine kolaylık sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Eşitlik FAS ın müşterilerine uyguladığı Eşitlik Politikası, müşteri hizmetleri ve eşitliğine duyduğumuz bağlılığı tam anlamıyla gösterir. Kısacası, FAS programları ve hizmetleri hakkında bilgi almak isteyen müşterilerine adil ve tarafsız bir şekilde ve tüm eşitlik yasalarına uygun bir şekilde bu imkanı sunar. FAS Müşteri Şeması ve şemada tanımlanmış hizmet seviyesiyle ilgili bilgiler istek üzerine başka formatlarda da sağlanabilir. Sağlık ve güvenlik Mesleki sağlık, güvenlik ve yardım standartlarına uygun kamu binaları ve eğitim alanları sağlama. Gizlilik ve mahremiyet Müşterinin gizlilik ve mahremiyet haklarına saygılı bir şekilde programlarımızı ve hizmetlerimizi sunma. Danışma / geri bildirim İfade edilen tüm görüşleri dinleme, bu görüşlere değer verme, bunlar hakkında dikkatlice düşünme ve gerçekçi bir zaman çizelgesiyle ilerleme konusunda mutabık olma. Dakiklik Tüm mektuplara, lere ve sesli mesajlara anında ve etkin bir şekilde cevap verme. Eğer bir cevabın hazırlanması 5 günden fazla sürüyorsa, FAS mesajın/yazışmanın alındığına dair bir alındır raporu gönderir. Şikayetler

70 Her bir şikayetle profesyonelce ve adil bir şekilde ilgilenin. Hem müşterilerin hem de FAS ın işini kolaylaştıracak amacıyla şikayetleri erkenden çözüme kavuşturmak için yerel seviyede her türlü gayret gösterilecektir. Müşteri, şikayetle doğrudan ilgili kişiler hakkında bir işlem yapmak istemezse, FAS merkezinde bulunan Müşteri Hizmetleri Koordinatörü ne şikayet doğrudan iletilebilir. İşyerinde saygı ve itibar Müşterilerine saygılı ve ölçülü davranılmalıdır. Müşterilerimizin de FAS çalışanlarına ve birbirlerine aynı şekilde davranması talep edilir. FAS Çalışanları için Ahlak Kuralları FÁS çalışanlarının mesai arkadaşlarıyla, ilgili kişilerle, müşterilerle ve diğer kişilerle FAS ın aşağıda sıralanan ana değerlerini yansıtan bir şekilde etkileşimde bulunması beklenir: Esneklik Profesyonellik İlgili Proaktif Güvenilirlik Bu temel değerler, FAS ın tüm istihdam standartlarında, iş sözleşmelerinde, finansal ve insan kaynakları politikalarında ve diğer yöntemsel düzenlemelerinde geçerlidir. FAS çalışanları, kendi yöneticilerinden veya İnsan Kaynakları /Finans Bölümü nden bu prosedürlerle ilgili detaylı bilgileri edinebilirler. FAS ta uygulanan prensipler Tüm çalışanlar için temel prensipler şunlardır: Dürüstlük Doğruluk Kamusal sorumluluk Gizlilik FAS çalışanları olarak, çalışmalarımızın en yüksek dürüstlük seviyesinde olacağını garanti ederiz. Esas olarak, FAS taki çalışmalarımız esnasında görevimizi kötüye kullanmayacağımızı ve görevlimizle çelişen hiçbir faaliyet içinde olmayacağımızı garanti ederiz. Çalışanlarımızın, çalışanlarımızın ailelerinin ya da arkadaşlarının işimiz karşılığında hiçbir şekilde hediye veya rüşvet alması kabul edilemez. Doğruluk Açık, doğru ve sağduyulu bir şekilde çalışmaya gayret edeceğiz. Temel amacımız, kurumun sağladığı hizmetlerin profesyonel bir şekilde ve kurumun temel değerlerine uygun olarak sunulmasını sağlamaktır. Bu özellikle aşağıda listelenen durumlar için geçerlidir: FAS ın çalışma prensibiyle çakışıyor şekilde algılanabilecek mesai dışı faaliyetler içinde olduğumuzda FAS la ilişkisinden fayda sağlayan bir kuruluş veya kişiyle menfaat ilişkimiz olduğunda. Her iki durumda da kendi yöneticilerimize danışmamız gerekir. Kamusal sorumluluk FAS çalışanları olarak görevimiz, devlet politikasında belirtildiği gibi FAS ın kamu ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilmesini sağlamaktır. Müşteri Şemamıza uygun olarak, tüm müşterilerimize, kişilere ve mesai arkadaşlarımıza her zaman eşit ve saygıyla yaklaşılmasını sağlayacağız. Kamu yararının her zaman gözetilmesini sağlayacağız. Tüm bilgi, hizmet ve danışma taleplerine nazik ve hassas bir şekilde ve mümkün olan en erken zamanda cevap vereceğiz. Tüm durumlarda, mümkün olduğu kadar etkili bir biçimde iletişim sağlayabilmek adına irtibat görevlisinin iletişim bilgilerini sağlayacağız. Gizlilik

71 Çalışmamız esnasında, elde edilen tüm bilgilerin gizli tutulmasına dikkat edeceğiz. Belli durumlarda, işimizin gereği olarak bazı bilgilerin talep edilmesi durumu haricinde gizlilik her zaman korunacaktır. İşimizin gereği tarafımıza güvenilerek verilen hiçbir bilgiyi ödül amaçlı olarak başkalarına vermeyeceğiz. Medyanın bilgi talebi, fikir almak için Basın ve Tanıtım Bölümü ne iletilecek ve verilecek cevap bölümün mutabakatıyla sunulacaktır. Çalışmamız esnasında, Veri Koruma Yasası na, Bilgi Özgürlüğü Yasası na ve ilgili diğer yasal düzenlemelere saygı göstereceğiz. Çalışan, işçi, usta ve stajyer alımları görevini yürüten mesai arkadaşlarımız, mevcut bilgileri son derece gizli bir şekilde koruyacaklardır. Dürüstlük ve Çıkar Çatışmaları FAS ta çalışırken, bazen iş kontaklarımızın verdiği davetlere katılabiliriz. Ancak hiçbir zaman müşterilerimizden, tedarikçilerimizden, mesai arkadaşlarımızdan veya FAS ile iş ilişkisi bulunan bir işletmeden hediye almayacağız. Bize rehberlik edecek olan prensip şu olmalıdır: FAS çalışanları olarak ayrıcalık sağlayabilecek bir muamelede bulunduğumuz algısının oluşabilme ihtimaline karşın hiçbir şekilde hediye, yemek veya eğlence teklifi kabul edilemez. Aşağıda sayılan şartlar geçerlidir: Halka açık bir yerde yemek yenebilir ancak yemek hiçbir şekilde meskende olmamalıdır. Halka açık bir alanda yapılan bir spor müsabakası bileti veya başka bir halk eğlencesi bileti kabul edilebilir. İstekte bulunmadan verilmiş Noel hediyeleri, eğer hediyelerin parasal değeri azsa, kabul edilebilir. On iki aylık bir dönemde aynı kişiden ikiden fazla hediye kabul edilemez. Bu tür hediyelerin alınmasına dair detaylar, yönetime bildirilecektir. Genel prensip, hediyelerin mali değerinin 75 dan fazla olmamasıdır. Bu eşik, 2005 te yeniden gözden geçirilecektir (Şu anda gözden geçirme aşamasındadır). FAS ta çalışan akrabalarımızın, eşlerimizin veya partnerlerimizin olduğu ya da bu kişilerin FAS hizmetlerinden yararlandığı durumlarda, bu kişilerle doğrudan iş ilişkimizin olmamasını sağlayacağız. Doğrudan raporlama ilişkimizin olduğu mesai arkadaşlarımızdan biriyle bir ilişki yürüttüğümüz bir durumda, yönetime bu konuyla ilgili bilgi vereceğiz ve uygun başka bir yere ve göreve yerleştirilmeyi talep edeceğiz. Özel bir iş kurduğumuzda veya halihazırda zaten böyle bir faaliyet içerisinde olduğumuzda, bu işin FAS ile çatışmayacağını, doğrudan veya dolaylı olarak FAS tan faydalanmayacağını temin edeceğiz. Bu bakımdan, diğer bir işle veya projelerle ilişkimiz yüzünden FAS ın itibarsızlaştırılmayacağını garantileyeceğiz. Bu gibi durumlarda, bu işle ilgili yönetime bilgi vereceğiz ve onay talep edeceğiz. Bu tür bir onay verilmemesi halinde işle ilişiğimizi sonlandıracağız. Finans ve Tedarik Finansal Yetki Derecelendirmesi nde ve Satın Alma Prosedürleri nde belirtilen düzenlemelere, tüm iş anlaşmalarımızda bağlı kalacağız. FAS namına satın alma işi yapan tüm çalışanlarımız, tüm işlerini doğruluk ve dürüstlükle yürütecektir. Bu durumda, şu hususlara dikkat edeceğiz: Görevimizi, kişisel kazanç elde etmek ya da arkadaşlarımıza veya ailemize çıkar sağlamak için asla kullanmayacağız. Dürüstlüğümüze gölge düşürecek bir pozisyona girmekten kaçınmalıyız. Uygunsuz görülebilecek herhangi bir işe girmemeye çalışmalıyız. FAS ta zaman zaman uygulanan finansal kontrollere kendimizi alıştırmalıyız. Karışıklık durumunda, yönetimden veya İnsan Kaynakları / finans Departmanı ndan yardım isteyeceğiz. FAS adına ürün ya da hizmet satın alma işimizin sonucunda edindiğimiz herhangi bir bilgi gizli tutulacaktır. FAS ilkelerine, devlet yönetmeliklerine ve en iyi yöntemlere bağlı kalacağız. İstihdam ve Terfi İstihdam ve Seçme prosedürlerinde bulunan prosedürlere uygun olarak tüm çalışanlar hak etmeleri durumunda terfi ettirilecektir. Tüm çalışanlara, yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, cinsel eğilim, medeni durum, aile durumu, özürlülük, bir gruba üyelik, politik görüş dolayısıyla ayrım yapmaksızın saygıyla ve eşit şekilde davranılacaktır.

72 İstihdam ve terfi ile ilgili çalışıyorsak, ilgili yasal gereksinimlere ve FAS prosedürlerine uyacağımızı bu gereksinimleri ve prosedürleri anladığımızı kabul ederiz. Başvuru sahipleriyle ilişkimizin çıkar çatışmasına neden olabileceği hiçbir istihdam veya terfi panelinde bulunmayacağız. Hiçbir şekilde bir istihdam veya terfi sürecinin sonucu etkilemeye çalışmayacağız. İstihdam ve terfi süreçlerinde elde edilen bilgiler gizli tutulacaktır. Bu açıdan, kuruluşun temel değerleri, özellikle profesyonellik ve güvenilirlik, yürürlüğe konmalıdır. Saygı İşimizi yaparken, diğerlerinin haklarına her zaman saygı duymalıyız ve tüm mesai arkadaşlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve vatandaşlara nazik ve saygılı bir şekilde davranmalıyız. Zorbalık, taciz veya uygunsuz herhangi bir davranış olarak addedilebilecek herhangi bir faaliyet içinde olmamalıyız. Sağlık ve Güvenlik FAS hizmetlerinden yararlan herkes, güvenli ve hijyenik ortamlarda bulunmalıdır. FAS çalışanları olarak FAS Güvenlik Raporu nda belirtilen tüm güvenlik hususları hakkında yeteri kadar bilgilendirildiğimizden emin olacağız. Yönetimi, güvenlikle ilgili bir eksikliği bilgilendireceğiz ve bu eksikliğin giderilmesinde yönetime yardımcı olacağız. Bilgi Teknolojisi FAS ın çalışmalarına yardımcı olan internet ve gibi bilgisayar kolaylıklarına uygun şekilde davranılacaktır. Bilgisayarlar, bilgileri depolayan ve mesai arkadaşları ve müşterilerle iş yürütmeyi kolaylaştıran önemli araçlardır. Bu tür araçların uygun ve sorumlu bir şekilde kullanılması gerekir. Bu nedenlerle bilgisayar güvenliği, internet ve kullanımıyla ilgili yürürlükte bulunan özel politikalar vardır ve bu politikalara aşina olmalıyız. FAS tarafından, zaman zaman bilgisayarların çalışanlar tarafından kişisel amaçlarla kullanılabileceğe kabul edilmektedir. Bu esnekliğin karşılığında bu araçların işle ilgili olmayan kullanımlarını öğle aralarıyla ve mesai saatleri dışındaki belli zamanlarla kısıtlayacağız. Uygun olmayan hiçbir bilginin paylaşılmayacağını, kopyalanmayacağını ve görüntülenmeyeceğini temin edeceğiz. FAS bilgisayar teknolojisi kolaylıkları yasal gereksinimlere uygun bir şekilde kullanılacaktır ve FAS ziyaret edilen siteleri, harcanılan zamanı ve indirilen dosyaları kaydedecek ve izleyecektir. FAS Yöneticiler için İş Ahlakı Tüzüğü (Devlet kurumlarının yönetilmesiyle ilgili uygulama esasları) FÁS Yönetim Kurulu Bu tüzük, FAS Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini ve sorumluluklarını özetler. Doğası gereği, bu görevlerin ve sorumlulukların sadeleştirilmiş bir ifadesidir ve nihai ifadesi değildir. Yönetim Kurulu Sekreteri, tüm üyelere bütün bu konular hakkında detaylı bilgi sunacaktır. Bütün sorular Sekreter e yönlendirilmelidir. Genel koşullar Yönetim kuruluna seçilen ve bu görevde kalan her yöneticinin aşağıdaki koşulları sağlaması ön gerekliliktir: İyi insan olmalı Devletin vatandaşı olmalı İflasını ilan etmemiş olmalı Kredi verenlerle herhangi bir anlaşma veya düzenleme yapmamış olmalı Hapis cezası ya da ağır hapis cezasına çarptırılmamış olmalı Yönetim kurulu üyeleri, An Foras ın iş esasları, planlama ve geliştirme prosedürleri, çevre konuları, veri koruma, bilgi edinme özgürlüğü, vergilendirmek, tedarik prosedürleri ve uygulanabilir tüm yasal düzenlemeler açısından en iyi yöntemleri benimsemesini sağlar. Üyeler ayrıca An Foras ın devlet

73 kurumlarının yönetilmesiyle ilgili uygulama esaslarına uygun olmasını temin edecektir. Üyeler, An Foras ın etik bir şekilde yönetilmesini sağlarken kurumun işlerini profesyonelce yürütmesini garanti eder. Üyeler: İyi niyetli ve An Foras ın çıkarlarına uygun hareket etmelidir. Kuruma sadık olmalıdır. Kişisel çıkarları ve An Foras görevlerinin çakışacağı bir pozisyona girmekten kaçınmalıdır. İş ahlakına uygun bir şekilde hareket etmelidir. An Foras ı ilgilendiren iş imkanlarını kendi lehine çevirmemelidir. İyi niyet Üyelerin görevlerini yürütürken becerilerini ve yeteneklerini kullanmaları beklenmektedir. Bunu yerine getiremedikleri durumlarda, görev ihlali nedeniyle An Foras a karşı sorumlu olacaklardır. Üye, An Foras ın çıkarları için en doğru ve uygun olduğuna inandığı bir kararda hata yaparsa bunun için sorumlu tutulmayacaktır. Üyelerin, görevlerine makul bir düzenle devam etmeleri beklenmektedir. Üyeler, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarına, özellikle bütçe onayı ve kurumsal planlar, yıllık hesapların, önemli yatırımlar ve projeler, yetkilendirme seviyeleri, hesap ve risk yönetimi, genel müdürün seçimi, ücreti ve performansı, genel müdürün ve çalışanların emeklilik gelirlerindeki önemli değişiklikler gibi konulara yeteri kadar zaman ayırmalıdır. Üyelerin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olması açısından şu hususların sağlanması gerekmektedir: (1) An Foras Sekreterinin tavsiyelerine ve hizmetlerine erişim (2) gerekli hallerde görevlerini ilerletmelerine yardımcı olacak bağımsız bir profesyonel danışmanlık hizmeti alma (bu, An Foras için makul bir gider olmalıdır) hakkı. 2. Madde ile ilgili olarak üyeler: (i) Yönetim Kurulu başkanının bağımsız danışmanlık hizmeti alacakları yönünde bilgilendirmelidir. (ii) Danışılacak konu yönetim kurulu başkanıyla ilgiliyse, Denetim Komitesi Başkan konu hakkında bilgilendirilmelidir. (iii) Danışmanlık hizmeti alınırken, An Foras ın önerdiği kişiler kullanılmalıdır. (iv) Konuyla ilgili An Foras ın tavsiye ettiği bir danışman yoksa, üye, en uygun fiyatı veren danışmanla anlaşacak ve en fazla luk bir harcama yapabilecektir. Bağımsız danışmanlık alan üyeler, hizmet faturalarını sekretere sunacaklardır. Bağımsız danışmanlık alırken uygun davranışlar sergilemeyen (danışmanlık alma sıklığına referansla değerlendirilecektir) bir üyenin bu tür hizmet alma hakkı askıya alınacaktır. Çıkar Çatışması Her üye, yöetim kurulu üyeliğine seçildikten sonra ve akabindeki yıllarda, yönetim kurulu sekreterine aşağıdaki bilgileri sunmakla yükümlüdür: a) İşi b) Ortaklıklar ve profesyonel ilişkiler gibi tüm iş çıkarları c) Kendisinin farkında olması beklenen aile iş çıkarları Bu hususlar, yönetim kurulu üyesinin görevlerini yerine getirmesini somut bir şekilde etkileyebilecek bir çıkar çatışmasına yol açabilir. (c) maddesiyle ilgili olarak üye şu bilgileri sunmalıdır: i. Eş, anne-baba, erkek kardeş, kız kardeş, evlat veya üvey evlat ii. Yönetim kurulu üyesinin bağlı olduğu bir tüzel kişi iii. Hak sahiplerinden birinin yönetim kurulu üyesi ya da yukarıda (a) maddesinde belirtilen kişilerden biri ya da yukarıda (ii) maddesinde belirtilen bir tüzel kişi olduğu bir vakfın yöneticisi olarak görev yapan kişi iv. Yönetim kurulu üyesinin ortağı olan bir kişi ya da yukarıdaki maddeler dolayısıyla yönetim kurulu üyesiyle bağlantılı herhangi bir kişi ya da kurum

74 Genel bir kural olarak, bir şirketin dan fazla veya sermayenin %5 inden fazla bir hissedarlık söz konusu ise bu ortaklık açıklanmalıdır. An Foras Sekreteri, yıllık olarak güncellenen gizli bir kayıt defterinde bu bilgileri tutar. Sadece yönetim kurulu başkanı, sekreter, iç denetim başkanı ve genel müdür bu kayıtlara erişebilir. Üyeler, kendi çıkarları veya kendileriyle bağlantılı olan kişilerin çıkarlarını ilgilendiren konularda yönetim kurulu görüşüyorken ya da karar alıyorken yönetim kurulu toplantısında bulunmamalıdır. Bir üyenin tebliğin gerekli olup olmadığıyla ilgili tereddütleri varsa konu hakkında yönetim kurulu başkanı karar vermelidir. Yönetim kurulu üyesiyle ilgili alınan bir kararın bulunduğu yönetim kurulu evrakı yönetim kurulu üyesine tebliğ edilmemelidir. Eğer edilmişse, yönetim kurulu üyesi evrakı alır almaz iade etmelidir. Uygunsuz Alışverişten Kaçınma Bir yönetim kurulu üyesi, An Foras üyesi olarak aşağıdaki nedenlerden dolayı suçlu bulunur: (a) ahlaksızca bir hediye, rüşvet veya ödül alırsa, (b) ahlaksız bir şekilde bir hediye, rüşvet veya ödül almayı kabul ederse ya da buna teşebbüs ederse. Bu tür bir suç, para cezasına ve/veya hapis cezasına çarptırılır. Ticari işlemlerde hediye, konukseverlik veya ayrıcalıklı muamele gibi teklifler ne kabul edilecek ne de böyle bir teklifte bulunulacaktır. Genel prensip, hediyelerin mali değerinin 75 dan fazla olmamasıdır. Bu eşik, 2005 te ve düzenli aralıklarla yeniden gözden geçirilecektir. Üyeler, An Foras ile münasebetleri yüzünden bir kâr elde etmemelidir An Foras tarafından ücretler ve masraflar haricinde). Varlıklar üyelere, ailelerine veya bağlantılı kişilere dağıtıldığında, bu dağıtım adil ve pazar fiyatlarına uygun olmalıdır. Bu tür bir alışveriş, kamu ihalesi düzenlemelerine ve AB yönetmeliklerine uygun bir şekilde yapılmalıdır. An Foras bu tür alışverişlerin kayıtlarını tutacaktır. Diğer gereksinimler: Raporlama Tüm üyelerin aşağıdaki hususlarda sorumluluk alması talep edilir: Hesapların hazırlanması Finansal, operasyonel ve uygunluk kontrolleri ve risk yönetimi gibi iç denetim süreçlerinin etkinliğinin yıllık bazda gözden geçirilmesi Yönetim kurulu başkanının ilgili bakanı An Foras ile ilgili bilgilendirmesi Kuruluşun kâr eden ticari bir kuruluş olduğunu destekleyici varsayımlarla veya kayıtlarla raporlama Gizlilik Tüm üyeler, kendilerine yönetim kurulu üyesi sıfatıyla sunulan bilgilerin gizliliğini kabul eder. Yönetim kurulu bilginin yayımlanmasını istemediği ya da yasa tarafından yayımlanması talep edilen haller haricinde bu ilke esastır. Bu görev sınırsız bir süre için geçerlidir ve kişi yönetim kurulu üyeliğinden ayrılsa bile devam eder. Bu görevin ihlali bir suçtur ve üyeler bu tür bir ihlalden suçlu bulunurlarsa cezaya çarptırılabilirler.

75 7. Katılımcıların Çalışma Ziyaretine İlişkin Değerlendirmeleri Çalışma Ziyareti Değerlendirme Soru Formu Ziyaret Edilen Kurum ve Ülke 1. Seçilmiş ülkeler (Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti), iyi bir AB örneğini inceleme fırsatı sundu mu? a) Hayır çünkü her iki ülkede de iyi uygulamaları incelemek için yeterli vakit yoktu b) Hayır çünkü söz konusu iki ülke iyi AB örneklerini temsil etmemektedir - x,x c) Evet çünkü söz konusu iki ülke, iyi AB uygulamalarının karşılaştırmalı incelemesi için iyi bir temel sunmaktadır x,x,x,x,x,x d) Dezavantajlı grupların işgücü piyasasına entegrasyonu için kamu kaynaklarının ortaklık yaklaşımı ve hizmet satın alma yöntemi ile verimli kullanımı için güzel uygulamaların olduğu örneklerdi. Gündem 2. Görüşülen konular sizin açınızdan ilgili miydi? a) Çok da ilgili değildi b) Belli bir ölçüde c) Ziyaret edilen bazı kurumlardaki konular tamamen ilgiliydi - x,x,x,x d) Ziyaret edilen tüm kurumlarda konular tamamen ilgiliydi x,x,x,x 3. En çok hangi kurum(lar)daki hangi sunum konusunu/konularını beğendiniz lütfen konuyu ve kurumu belirtiniz (istediğiniz kadar yazabilirsiniz).. Employment and learning mesleki eğitim istihdam ilişkisi Springvale Learning- mesleki eğitime ilişkin eğitimler Invest Northern İreland Kalkınma Ajanslarının uygulamaları (işletmelere yönelik destek hakkında bilgi) FAS Employment Service- İş ve işçi bulma hizmetlerine ilişkin uygulamalar hakkında bilgilendirme IBEC Confederation House- küçük, orta ve büyük işletmelere, bağlı oldukları kuruluş olan IBEC tarafından sunulan hizmetler (IBEC ve TESK arasında bir ortaklık geliştirilebilir gibi gözükmektedir. Bu çalışma ziyaretinin en önemli çalışma ziyaretlerinden biri olduğu görülmektedir). Tüm kurumlar sorumluluk alanlarına giren konularda bilgi vermiştir. Verilen tüm bilgiler, kurum ve ülke hakkında fikir sahibi olması açısından önemliydi. Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti kamu istihdam kurumları tarafından yapılan sunumlar, dışarıdan hizmet alınan kurumların, sosyal ortakların sunumları (Kuzey İrlanda: LEMİS, ESF Project, HARTE Programı, Springvale Learning; İrlanda Cumhuriyeti: Kanal Toplulukları, St Andrews Toplum Kaynak Merkezi) ve toplumsal cinsiyet eşitliği kurumlarının (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu; İrlanda Cumhuriyeti Ulusal Kadın Konseyi, Eşitlik Otoritesi) sunumları son derece bilgilendiriciydi. Bu üç farklı yapıdaki kurumların sunumlarını dinlediğimizde geçmişe dair yapılan başarılı çalışmaların nasıl bir sistem içinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Fakat ziyaret ettiğimiz ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle eskiye dair sistemlerinin sorgulandığı ve yeni bir yapılanma içinde oldukları

76 görülüyor. Özetlemek gerekirse, özellikle iki kamu istihdam kurumu temsilcilerinin söylediklerinden hareket edersek söyle bir çıkarım yapmak yanlış olmaz: Bizim anlattıklarımız eski biziz, yeni biz nasıl olacağız bunu biz de bilmiyoruz. Bütün bunlardan şunu çıkarabiliriz: Ekonomik büyüme döneminde sistemin işleyişinde çok da dikkat edilmeyen etkinsizliklerin, sistemin ortaklığa dayanan, tabandan gelen girişimlerin korunarak daha rekabete açık, daha etkin bir şekilde, sonuç odaklı bir yapıya büründürüleceği beklenmektedir. Ayrıca bazı sosyal devlet uygulamalarının kişilerin işgücü piyasasına girişini engellediği düşünülen bollukta uygulanmasını önüne geçileceği (çocuklu kadınlara çocukların belli yaşına kadar iş arama zorunluluğu olmadan verilen gelir destekleri vb.) ve bu kontrol sisteminde de kamu istihdam kurumlarının hem denetleyici (iş danışmanları tarafından vaka yönetimi kapsamında denetlenip yönlendirileceği) hem de kişilerin işgücü piyasasına girişlerinde gerekli olan vasıf ve bilgi açıklarını kapatacak gerekli aktif istihdam tedbirleri (mesleki eğitim, işbaşı eğitim, çıraklık uygulamları, toplum yararına çalışma programları vs.) etkin bir şekilde uygulanacağının planlandığını söylemek mümkün. Eşitlik kurumları, hayatın her alanında eşitlik temelli uygulamaların yapılması için gerekli yasal değişiklikleri yapmakta, gerekli yayınları çıkarmakta, gerekli bilinçlendirme kampanyalarını yapmakta, gerekli denetimleri yapmakta ve gelen şikâyetleri değerlendirmektedir. İki ülkenin geldiği aşamada eşitlik yasalarıyla kadın ve erkek ayrımı yapılmadan sosyal ve ekonomik hayatın devamı ettirilmesi hedeflenmektedir. Fakat bütün bunlara rağmen kendi standartları içinde kadınların erkeklere göre, eğitim düzeyi, vasıf düzeyi, işgücü piyasasında çalıştıkları meslekler, aldıkları ücretler açısından dezavantajlı oldukları görülmektedir. (DEL) Lorna THOMPSAN Bölgesel Operasyonlar ve Müşteri Hizmetleri. (LEMIS) Sam BAİLİE Yerel İstihdama Aracılık. Dave RODGERS İşgücü Piyasası. Marie CULLEN ASF kapsamında fon sağlanan projeler Mary MCSORLEY Eşitlik Komisyonu İstihdam ve Öğretim Bakanlığı, Yerel İstihdam Aracılık Kurumu (LEMIS), Kuzey İrlanda İşgücü Piyasası, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu, Shankill İş Sosyal Yardımlar Ofisi, HARTE Programı, Invest NI, İrlanda Ulusal Kadın Konseyi, Ulusal İstihdam ve Salahiyet Kurumu, Eşitlik Otoritesi Dublin de St Andrews Resource: Toplumun en dezavantajlı kesimine yasal veya gönülülük ilkesine göre devlet destekli ortaklık yaklaşımı ile yardımcı olan kurum ve kuruluşların hizmetlerinin yürütüldüğü merkezdeki uygulama çok iyi bir örnek çalışmadır. 1- Kuzey İrlanda Department for Emplayment and Learning Merkez Binasında yapılan sunumlar Kendilerine has geliştirdikleri modeller. 2- Kuzey İrlanda İş ve Sosyal Yardımlar Ofisinin (Job Centre) sunumu. Tatbiki uygulamalarında müracaatçılarla birebir görüşmeleri. 3- Yerel İstihdam Aracılık Kurumu (LEMİS) uygulamalarından Belfast Ashton Merkezi uygulaması. Sivil toplum ve kamu birlikteliğinin güzel bir örneği. 4- Belfast Belediye Meclisi projeleri. - Vatandaş Eğitim Programı - Belfast ta yaşamak. 5- İrlanda (DUBLİN) St. Andrews Toplum Kaynağı Merkezi. - Bölgesel nitelikleriyle uyumlu projeler geliştirmişlerdir İstihdam ve eğitim mesleki eğitim ve istihdam arasındaki ilişki İstihdam ve eğitim - Ceıag ortaklık anlaşması okul öncesi, ilkokul, ortaokul işbirliği anlaşması Springvale learning mesleki eğitim Lemis- Ashton Merkezi kadınlara yönelik eğitim, çocuk bakımı, evde çocuk bakımı

77 Harte Programı istihdam ortaklığı FAS İstihdam Kurumu istihdam hizmetlerine ilişkin bilgilendirici sunum IBEC Confederation House IBEC tarafından küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere sunulan hizmetler Kuzey İrlanda ziyaretinde İstihdam ve Öğretim Bakanlığının çalışmaları istihdam hizmetlerinin özellikle eğitime ilişkin hizmetlerin özel kuruluşlara devredilmesi (Steps to Work ve Bridge to Employment programlarına ilişkin bilgiler), yerel istihdam aracılık kurumunun (LEMIS) faaliyetleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi nin İrlanda da toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yapmış olduğu sunum son kırk yıl içinde değişimle yaşanmasına rağmen kadınların halen eşitsiz konumda olduklarının ifade edilmesi. Köklü kurumların yer aldığı sosyal ortaklardan oluşan bir istişare kurulunun kurulmasına ilişkin sunum, Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu nun çalışmalarına ilişkin hükümet tarafından desteklenen bağımsız bir kurum olması, gerektiğinde yasalarda değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalarda bulunulması, danışmanlık ihtiyacı olan herkese danışmanlık hizmeti vermeleri, eşitliği sağlamak için doğrudan işverenlerle, işveren kurumlarıyla ve sendikalarıyla çalışmaları, işverenlere eğitimler vermeleri, ayrımcılığa uğrayanların mahkemeye başvurularında yardımcı olmalarına ilişkin bilgileri içeren sunum. Shankill İş Sosyal Yardımlar Ofisi nde işsizlere yönelik verilen kurslar ve özellikle yalnız ebeveynlere çocuk bakımına ilişkin olarak verilen destekler, GEMS de Harte Programı, Springvalle Learning de eğitim alanlarına değinilmesi ve teknoloji kullanımında kadınların yoğun olarak yer alması, kadınlara eğitim süresince çocuk bakımına ilişkin yardım yapılmasına ilişkin sunum. İrlanda Cumhuriyeti nde FAS ın çalışma alanlarına özellikle vaka yönetimine ilişkin sunumlar önemli, İrlanda Ulusal Kadın Konseyi nde yapılan sunumlar kadınların karşılaştıkları problemlerin ülkemizdekine benzer olduğunu göstermesi (çocuk bakım hizmetlerinin maliyetli olması, çok yaygın olmaması, çocuk bakım sorumluluğunun %70 inin kadınlarda olması, yarı zamanlı çalışmanın kadınlarda yoğun olması, çocuk bakımına devletin çok dahil olmaması özel hizmetlerle karşılanması ülkemizden farklı olarak çok dezavantajlı kesimlerde çocuk bakımına destek sağlaması) açısından önemliydi, ekonomik gerilemenin kazanılan haklarda da gerilemeye neden olduğunun belirtilmesi, çocuk bakımının önemine ilişkin farkındalık kampanyası yürütmeleri, istihdam eşitliği yasası kapsamında oluşturulan eşitlik otoritesinin sunumu işyerinde kadın erkek eşitliğinin sağlanması için yapılan çalışmalar özellikle çalışmaları devam eden ücret açığı denetimine ilişkin çalışma önemliydi. 4. Kendi kurumunuzda uygulayabileceğiniz iyi uygulamalar ve teknik bilgi tespit ettiniz mi? (istediğiniz kadar yazabilirsiniz) - TESK in ana faaliyet konularından biri olan işletmelere sunulan hizmetlere ilişkin olarak IBEC in uygulamalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. IBEC in farklı ölçekteki (büyük işletmeler ve KOBİ ler) tüm işletmelere farklı düzeylerde hizmet sunması söz konusu kurumla daha yakın ilişki kurularak incelenmeye değer bir örnek olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde bu alanda önemli sorunlar bulunmaktadır.

78 Kamu istihdam kurumlarında vaka yönetimi uygulayarak kişilerin özel ihtiyaçlarına gore sonuç odaklı faaliyetler yürütülmektedir. Bu uygulamanın, İŞKUR tarafından uygulanabilecek faydalı bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. Kadınların işgücü piyasasına girmelerinin önündeki engellerden biri olan çocuk bakımı sorumluluğu konusunda, kadınların açılan kurslara katılması (iki ülkede) durumunda kreş bakım ücreti veya anlaşmalı kuruluşlara gönderilmesi önemli bir politika aracıdır. İŞKUR da kadınların meslek kurslarına katılmaları durumunda bu tür bir uygulamayı farklı şekilde geliştirerek uygulayabilir. İrlanda Cumhuriyeti The Equality Authority kadınların sosyal ve ekonomik hayatta eşit fırsatlarla karşılaşması için araştırmalar yapmakta ve ilgili birimleri bilgilendirmektedir. Türkiye de ilgili kurumlar bu çalışmaları yürütebilirler. Kendi kurumumuzda gerek personel, gerekse binalarımızın yetersizliği nedeniyle çok fazla bir uygulama alanı düşünemiyorum. İstihdam Kurumuna ilk müracaattan itibaren sigortaya alınıyor (bizdeki İşsizlik Sigortası Birimi). Bu bölüm anladığım kadarıyla üç birimden oluşuyor. Bir birim sigortayla ilgili aylık ve haftalık ödemeleri yapıyor. Diğer bir birim kişiye danışmanlık hizmeti vererek kişinin durumuna ve işsizlik süresine göre iki haftadan başlayıp, dört yıla kadar eğitimler hazırlıyor. Diğer bir birim ise sigortadan faydalanan kişiler adına iş aramaya devam ediyor. Yani işverenlerin kurumdan talepleri olmasa dahi, o birim sigortadan faydalanan kişilerin pazarlamasını yapıyor. Bizim tüm işsizleri sigorta kapsamına almamız yasal olarak mümkün değildir. Ancak İş ve Meslek Danışmanlarımız göreve başladığında tüm iş arayanlarımıza iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilerek kendilerine uygun Meslek Edindirme Kurslarına alınarak istihdam edilebilirlikleri artırılabilir. İşsizlik sigortasından faydalanan kişiler daha titizlikle takip edilerek istihdama daha çabuk dönmeleri sağlanabilir. Özellikle Invest NI kurumunda yapılan çalışmalar, İpekolu Kalkınma Ajansı nda da örnek uygulamalar niteliği taşımaktadır. Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti nde İşgücü Piyasasına ilişkin tüm kurumların vaka yönetimi sistemi ile kişilerin özel ihtiyaçları dikkate alınarak bireyselleştirilmiş hizmet sunumu hizmet modeli, İŞKUR un yeni alacağı İş ve Meslek Danışmanları aracılığı ile uygulayabileceği bir sistem olarak görülmüştür. Öte yandan dezavantajlı grublar olarak bilinen gruplara fırsat eşitliği yaratmak için özel programlar yapmak yerine genel programlara ulaşmalarını sağlayacak şekilde toplumun kendi iç dinamikleri ile oluşturduğu sivil toplum kuruluşları ile oluşturulan iş birliği yaklaşımının ülkemizde de uygulanabilme imkanları geliştirilmelidir. -İş kulübü uygulaması dikkat çekici bulunmuştur. -Kamu istihdam kurumlarının yerine getirmek zorunda olduğu hizmetlerin hizmet satın alma yolu ile gerçekleştirilmesi sistemi. Çalışma ziyaretine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü nü temsilen katıldım. Çalışma ziyareti kadın istihdamına odaklandığı için, kurumumuzda korunan ve eğitim alan genç kızlar açısından şu görüşleri paylaşabilirim: 1- Bu genç kızlar kurumumuzdan ayrıldığında ve işgücü piyasasına girmek istediklerinde öncelikle becerilerine uygun kurslara katılmalıdırlar. 2- Bu genç kızları özel sektörde çalışmaya teşvik etmek için teşvikler sunulmalıdır. Harde Gems- College ın hayatboyu öğrenme uygulamalarının, T.C Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü nün sunduğu yaygın eğitim hizmetleri için faydalı olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, Lemis Ashton Merkezi kadınlar; istihdam, çocuk bakımı, evde çocuk bakımı, hasta bakımı, yaşlı bakımı eğitimi almaktadır.

79 Kurumumuzca direkt ilgili olmasa da ileride ülkemizde kurulması planlanan eşitlik kurumu benzeri kurumda uygulanabilecek iyi uygulama modelleri var. 5.İŞKUR ve/veya Türkiye deki diğer kurumlarla ortaklık halinde uygulayabileceğiniz iyi uygulamalar tespit ettiniz mi? Lütfen hangi uygulama olduğunu ve hangi kurumla işbirliği yapmayı tercih ettiğinizi belirtiniz (istediğiniz kadar yazabilirsiniz).... TESK in en önemli çalışma alanlarından biri olan işgücü piyasası ile ilgili olarak, İstihdam ve Eğitim Bakanlığı ve işletmeler arasında açık işler konusunda işbirliği iyi uygulama örneği olarak değerlendirilebilir. TOBB, TESK ve İŞKUR arasındaki bir işbirliğine dayanan bir model geliştirilebileceği düşünülmektedir. Çalışma ziyaratine katılan tüm kurumlar, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının üyesidir. İl düzeyinde tespit edilen sorunların çözümünde aktif olarak yer alabilirler. Sonuç olarak, ilin çeşitli dinamikleri bir araya gelecek ve işbirliği artacaktır. Eğitim ve istihdam alanında, daha çok üniversiteler, T.C Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı eğitim müdürlükleri, meslek okulları ve teknik okullar, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim kurumları... Dublin ve Belfast tan edindiğim ilk izlenimler şöyle: işgücü piyasasının dışında olan grupları hedefleyen ve bu insanların iş fırsatlarına ve ihtiyaç duydukları sosyal hizmetlere ulaşmalarını sağlamaya yönelik hizmetler birbirini tamamlayıcı nitelikte olursa inaktif insanların aktif hale getirilmesi için katma değer yaratılabilir. Bu bağlamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İŞKUR ve yerel makamların birlikte çalışması gerekmektedir. Benim de bir üyesi olduğum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İŞKUR, yetiştirme yurtlarından mezun olan ve Bakanlığa bağlı konuk evlerinde yaşayan kadınlara mesleki eğitimler verme konusunda işbirliği yapabilir. Böylece, söz konusu kadın gruplarının iş hayatına katılımı hızlanacak ve kadınlar daha üretken hale gelecektir. - Milli Eğitim Bakanlığı, Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü nün en önemli çalışma alanlarından biri olan staj/çıraklık ve yetişkin eğitimi ile ilgili olarak, İstihdam ve Eğitim Bakanlığı nın benzer eğitim programları iyi uygulama olarak değerlendirilebilir. Milli Eğitim Bakanlığı, Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, TESK ve İŞKUR söz konusu uygulama konusunda işbirliği yapabilir ve ülkemizde bir model geliştirebilir. -İstihdam ve Eğitim Lemis Ashton Center ın, çocuk bakıcısı eğitimi, evde çocuk bakımı eğitimi, yaşlı bakımı eğitimi, bakım eğitimi, tekstil alanında eğitim ve eğitim esnasında kadın katılımcıların çocuk bakımı olanaklarından faydalanabilmesi gibi çeşitli uygulamaları, ülkemizde bir model geliştirirken faydalanabilecek uygulamalardır. Bu model Milli Eğitim Bakanlığı, Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve İŞKUR arasında geliştirilebilir. Eşitlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İŞKUR tarafından işveren ve çalışanlara yönelik bir rehber hazırlanabilir. 6. Ziyaret edilen kurumlar, kurumunuza transfer edilebilecek ilgili teknik bilgiye sahip mi? a) Hiçbir kurum benim kurumuma transfer edilebilecek ilgili teknik bilgiye sahip değildi

80 b) Ziyaret edilen kurumlardan bazıları, benim kurumuma transfer edilebilecek kısmen ilgili teknik bilgiye sahip - x,x,x,x,x,x c) Ziyaret edilen kurumlardan bazıları, benim kurumuma transfer edilebilecek son derece ilgili teknik bilgiye sahip d) Ziyaret edilen tüm kurumlar, benim kurumuma transfer edilebilecek ilgili teknik bilgiye sahip x,x 7. Kendi kurumunuz ve İrlanda daki kurumlar arasında, çalışma yöntemleri açısından benzer olan hususlar nelerdir? (lütfen madde madde yazınız). -Sosyal diyalog ve işbirliği kültürü çerçevesinde faaliyetler yürütmektedir. - Çalışma alanlarında uzmanlık kazanılmasına önem verilmektedir. Kamu istihdam kurumları aktif istihdam tedbirleri kapsamında hemen hemen aynı başlıklar altında hizmet sağlamaktadırlar. İrlanda Cumhuriyeti nde kadınların işgücüne katılımının sorun olduğu yıllarda kadınlara özgü projeler yapılmış, başarılı sonuçlar alınmış. Fakat bu durumun görece iyileştiği zaman eşitlik prensibi yasaları kapsamında cinsiyet ayrımcılığına yol açmayacak şekilde hizmet verilmeye başlanmış. Kamu istihdam kurumları hedef kitleye verilebilecek bazı hizmetleri kar amacı gütmeyen kurumlardan almaktadırlar, fakat bu sistemi rekabete açmak için ihale yöntemi getirilmesi düşünülmektedir. Buna benzer uygulamalar Türkiye de farklı şekilde yıllardır yapılmaktadır. Fakat kalitenin ve etkinliğinin artırılması için gerekli düzenlemelere ihtiyaç vardır. 1- İlk Müracaat, 2-İşsizlik Sigortası İşlemleri 3- Self- Servis 4- İş Başı Eğitim Projeleri, 5- Meslek Edindirme Kursları 6- Dezavantajlı guruplar (bizde engelli, eski hükümlü, uzun süreli işsiz ev kadınları; onlarda ise bekar anne ve babalar var) Girişimcilere konuyla ilgili eğitimlerin verilmesi, İstihdama özendirme, Girişimcilere finansal konularda destek olunması, finansal destek araçları aranması. İşgücü piyasasına müdahale için benzer araçlar kullanılmakta (eşleştirme, AİPP, İş danışmanlığı gibi) 1- Bakanlığımız koruma ve bakıma muhtaç çocuk, gençlik, yaşlı, özürlü ve kadınlara yönelik hizmetler verdiğinden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimleri, İrlanda Ulusal Kadın Konseyi ve St. Andrews toplum kaynağı merkezi uygulamaları gibi kamu yararı güden kuruluşların uygulamalarıyla kısmen paralellik göstermektedir. - sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde ve işbirliği kültürü içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. - çalışma alanlarında kişiler sertifika programlarıyla uzmanlaşmaya yönlendirilmektedir. Kadın erkek eşitliği konusunda yasal çalışmalar yapılması, çocuk bakımının bir sorun olarak algılanması ve buna yönelik çalışmalar yapılması, toplumun tüm kesimlerinin farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalar yapmaları. 8. Türkiye deki muadil kurumlarla İrlanda daki kurumlar arasında çalışma yöntemleri açısından ne gibi farklar vardır? (lütfen madde madde yazınız).. -TESK in İrlanda daki muadil kuruluşu olan IBEC öncelikle üyelik mekanizmasında işletme büyüklüğü farkı gözetmemektedir. -TESK, üye yapısı nedeniyle yalnızca küçük işletmelere yönelik hizmet üretmektedir.

81 -IBEC in farklı büyüklükteki işletmelere hizmet verecek şekilde organize olduğu gözlemlenmiştir. -IBEC in İrlanda daki işkurumu ile işbirliğinin daha sıkı olduğu kanaati uyanmıştır. 7. maddenin devamı olarak, ziyaret edilen ülkelerde hedeflenen grupların özellikleri, öncelikleri daha spesifik hale getirilerek aşamalandırılmıştır. Müşterilere işsiz kalma sürelerine bağlı olarak farklı düzeyde ve yoğunlukta hizmet verilmektedir. Step to Work, pathway vb. Ziyaret edilen ülkelerin ikisinde de vaka uygulaması yoğun olarak uygulanmakta; iş danışmanların performansı yakından takip edilmektedir. Ziyaret edilen iki ülkede de özellikle daha dezavantajlı kişilere ulaşmak için kar amacı gütmeyen yerel aracı kurumlar devrededir. Bunların finansmanı kamu istihdam kurumları tarafından ve diğer bazı kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca özellikle İrlanda Cumhuriyeti nde geçmişte NEES e bağlı eğitim merkezleri varmış; şimdi yarı özerk olarak hizmet veriyor. 1- İşsizlik oranı daha düşük olmakla birlikte istihdam kurumunda çalışan sayısı daha yüksek olduğundan iş arayanlara ve işverenlere daha kaliteli ve daha iyi hizmet verilmektedir (örneğin, özel sektörden, eğitim ve istihdama yönelik hizmet alımları çok fazla, iş arayanlar için İş ve Kariyer Danışmanlığı). 2- Eğitim ve istihdama yönelik hizmet veren kamu ve özel kurumların başta bina olmak üzere araç, gereç bakımından çok iyi durumdalar (örneğin Self- Servisler çok yaygın. Tam donanımlı. Dokunmatik bilgisayar, vs.) 3- İrlanda da tüm İşsizler İstihdam Kurumlarından sigorta ve eğitim desteği aldıklarından (işsizlik maaşı), yani tüm iş arayanlar kayıt altına alındığından, eğitim ve istihdama yönelik çalışmalar hedef kitlenin profiline uygun yapılmaktadır. 4- İrlanda daki istihdam kurumları işgücü eğitimlerini iki haftadan başlayıp, dört yıla kadar desteklemektedirler (yüksek lisans- doktora dahil) 5-İrlanda da Eşitlik Kanunu olduğundan dezavantajlı guruplara öncelik tanınmamaktadır. Bu gibi durumlarla Eşitlik Komisyonu ilgilenmektedir. 6-İrlanda da istihdamın artırılmasına yönelik İstihdam Kurumlarının yanı sıra, özel sektör, eğitim ve öğretim Kurumları, dernekler, sendikalar, kent konseyleri sıkı bir şekilde işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar. Daha sistematik çalışmaları, Problemleri bir bütün olarak değil, parçalara bölerek incelemeleri ve ona göre çözüm yolları araştırmaları, uygulamaları. İnaktif bireyleri aktifleştirerek katma değer yaratmaları için ve kurumların kendi amaçlarını ulaşmak için dışardan hizmet alımı yöntemi ile çalışılması en temel fark olarak görülmektedir. İrlandadaki kurumların kurumsal yapısı merkezi düzeyde parelellik gösterse de vatandaşa uygulamaları safhasında İrlanda da sivil toplum kuruluşlarının çok açık bir şekilde toplum yararına etkili oldukları görülmüştür. -MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü nün İrlanda daki muadil kuruluşu olan Employment and Learning Lemis - kadını istihdamındaki çocuk bakımı engelini aynı yerde hem anne kursa katılarak ücret alıyor hem de çocuğa çocuk bakımı oyun odalarında ücretsiz bakılıyor. - Bizlerde de aynı uygulama yapılmakta ancak sınırlı. Bunun ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Ülkeler arasındaki nüfus farkı farklı uygulamaları beraberinde getirmekte. İrlanda da daha sistematik bir çalışma mevcut ve kişi sayısı az olması nedeniyle vaka çalışmaları ağırlık kazanabiliyor.

82 9. Materyaller - Çalışma Ziyareti Kiti ve Çalışma Ziyareti esnasında verilen basılı ve elektronik kopyalar: a) yetersizdi b) yeterliydi - x,x,x,x,x,x c) mükemmeldi - x.x 10. Hangi kurumdan hangi ek bilgi/materyal almak istersiniz? Lütfen bilgi/materyalin başlığını ve kurum ismini belirtiniz (istediğiniz kadar yazabilirsiniz)... IBEC ten organizasyon yapıları hakkında daha detaylı bilginin - Employment and Learning in, diğer kurum ve kuruluşlarla sağladığı işbirliği mekanizmalarına ilişkin bilgilerin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Gerekli adreslere sahip olduğumdan ihtiyaç duyduğumda irtibat kurabilirim. Tüm Kurumlardan aldığım materyallar çok ama İngilizce olduğundan faydalanamıyorum. DEL NI, FAS ın iş merkezleri ve LEMIS ile LES faaliyetleri ile teşkilat yapısını Türkçe olarak almayı çok isterim. Çalışma ziyaretinde Invest NI da daha uzun zaman geçirilmesini isterdim. Yapılan çalışmaları daha yakından incelemek ve dinlemek yararlı olurdu. Dezavantajlı gruplara hizmet veren Yerel İstihdam Aracılık Kurumu (LEMIS) Ashton Merkezinden yararlanan kişileri seğmentasyona tabi tutar iken kullanmış oldukları görüşme teknikleri ve puanlamalarına ilişkin daha fazla bilgi almak isterim. 1- Kuzey İrlanda Ashton Community Trust kurumunda kadın mesleki eğitimi ve özel sektör işbirliğine yönelik olarak yaptıkları uygulamalara dair örnek dökümanlar. 2- Kadınların iş yaşamına katılımına dair devlet ve özel sektör arasında nasıl bir köprü olduklarına ilişkin varsa protokol örnekleri. 3- Kuzey İrlanda ve İrlanda İstihdam Merkezi idarelerinden varsa kadınların, gençlerin ve özürlülerin istihdam edilmelerine ilişkin özel sektörü teşvik eden uygulama ve protokol örnekleri. 4- Kuzey İrlanda istihdam kurumu engelli istihdamı biriminden TERRY PARK dan özürlü istihdamı teşvik politikasına dair varsa kanun ve protokol örnekleri. 5- Belfast Belediyesi ile üniversite arasında yapılan mesleki eğitim ve istihdam konusuna dair uygulama CD leri ile (varsa) protokol örneği. - Harte Gems Kolej ten organizasyon yapıları hakkında daha detaylı bilginin - Employment and Learning in (Ceıag Partnership Agreement vb.) diğer kurum ve kuruluşlarla sağladığı işbirliği mekanizmalarına ilişkin bilgilerin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Kuzey İrlanda daki Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi nde, Başbakan ve yardımcısının yeni bir çocuk bakımı stratejisi geliştirmeye çalıştıkları belirtilmişti. Buna ilişkin bilgi ve İrlanda Cumhuriyeti nde Eşitlik Otoritesinde bulunan kaynakları bize iletebileceklerini söylemişlerdi, adresimizi vermiştik ancak kaynaklar ulaşmadı bugüne kadar. O çalışmalar yeniden istenebilir.

83 Çalışma Ziyareti Organizasyonu 11. Çalışma Ziyaretinin zamanlaması ve süresi hakkında ne düşünüyorsunuz? a) Süre çok kısaydı x b) Süre, bazı genel bilgiler edinmek için yeterliydi - x,x,x,x,x,x,x c) Süre bazı genel bilgiler ve daha spesifik bilgiler edinmek için idealdi 12. Konaklamayı, rahatlık ve lokasyon olarak nasıl değerlendiriyorsunuz a) tatmin edici değildi b) rahatlık açısından iyiydi x c) lokasyon açısından iyiydi x,x, d) rahatlık ve yer olarak mükemmeldi x,x,x,x,x e) Daha sonraki çalışma ziyaretlerinde iyileştirilebilecek hususlara ilişkin tavsiyeler. 13. Yiyecek ikramı ve günlük harcırah/finansmanını nasıl değerlendiriyorsunuz? a) tatmin edici değildi - x b) belli ölçüde tatmin ediciydi x,x c) tatmin ediciydi - x,x,x,x,x d) mükemmeldi e) Daha sonraki çalışma ziyaretlerinde iyileştirilebilecek hususlara ilişkin tavsiyeler. 14. Seyahate ilişkin ayarlamalar konusunda ne düşünüyorsunuz? a) tatmin edici değildi b) tatmin ediciydi ancak çok fazla uçak aktarması vardı x c) tatmin ediciydi ancak uçuşlar çok uzundu d) Gidilecek yer düşünüldüğünde ayarlamalar idealdi x,x,x,x,x,x,x e) Daha sonraki çalışma ziyaretlerinde iyileştirilebilecek hususlara ilişkin tavsiyeler Tercüme hakkında ne düşünüyorsunuz? (simültane ve ardıl) a) anlaşılır değildi b) anlaşılır ama yavaştı - x, c) hızlı ve anlaşılırdı d) ekipmanlı simültane çeviri, ardıl çeviriden daha iyi çünkü zaman tasarrufu sağlıyor - x,x,x,x,x,x e) Ardıl ve simültane tercüme mükemmeldi f) Daha sonraki çalışma ziyaretlerinde iyileştirilebilecek hususlara ilişkin tavsiyeler.. Yabancı ülkelere yapılan ziyaretlerin özel bir ziyaret olmadığı resmi niteliğinin bulunduğu, aynı zamanda ülke temsiline ilişkin olduğu tercüme yapan kişiler tarafından tam olarak kavranmalı,

84 sorun çözme teknikleri konusunda bilgilendirilmeleri hizmet sunumları açısından daha fazla katkı sağlayacaktır. Görevlendirilecek tercümanlara konuya ilişkin temel bilgiler ve kavramlar verilmeli yapılacak tercümeler bu kavramların ruhuna uygun olarak yapılmalıdır.

85 8. Sonuç Çalışma ziyareti, planlara uygun bir şekilde gerçekleşmiştir ve ziyaret esnasında bir problem yaşanmamıştır. Ziyaret, tüm katılımcılar tarafından olumlu değerlendirilmiştir. Çalışma ziyaretinin olumlu sonuçları arasında şunlar sayılabilir: Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ndeki politika geliştirme yaklaşımı ve biçimi, devlet hareketi yerine toplum hareketi maharetiyle geniş bir toplumu yönetme kavramına dayalıdır. Bunun nedeni, istihdam sorunlarını ve toplumsal sorunları çözecek hiçbir tekil kuruluşun gerekli cevaplara, bilgiye ve kaynağa sahip olmamasıdır. İstihdam programları, devlet ve yerel paydaşlar arasındaki ortaklık temeline göre geliştirilir ve sağlanır. Bu ortaklık uygulaması esnasında, çeşitli kuruluşlar, işletmeler ve fon kaynakları kullanılır. Ancak buradaki ana aktör, kamu istihdamı hizmetlerinin satın alındığı yerel hizmet sağlayıcılardır (örneğin Kuzey İrlanda daki Yerel İstihdam Kurumları [LEMIS] ve İrlanda Cumhuriyeti ndeki Yerel İstihdam Hizmetleri [LES]). Yerel istihdam hizmet sağlayıcıları, iş piyasasındaki en uzak ve en yetersiz temsil edilen gruplara hizmet götürmeyi amaçlayan etkili ve uygun yöntemlerdir. Cinsiyet eşitliği ve kadınların iş gücüne katılımı ayrı ayrı değerlendirilen konular değildir. Bu konu geniş toplum çerçevesinde ve cinsiyet, yaş, engellilik, ırk, dini inanç, politik görüş, cinsel eğilim ve bakıma muhtaç yakınları olan kişiler gibi farklılıklara bakılmaksızın herkes için fırsat eşitliği kavramı içerisinde ele alınır. Fırsat eşitliği kavramı ve uygulaması özel amaçla kurulmuş Eşitlik Komisyonu (Kuzey İrlanda) ve Eşitlik Temsilciliği (İrlanda Cumhuriyeti) ile kurumsallaştırılmıştır. Bu kurumlar kamu ve özel sektör kuruluşlarında her seviyede istihdam eşitliğini teşvik etmek için pozitif ayrımcılık yapılmasını zorunlu kılar. Devlet kurumları, yasa gereği, çalışanları arasında fırsat eşitliğini gözetmekle yükümlü olmakla birlikte özel sektörde fırsat eşitliği uygulamalarını teşvik etmekle yükümlüdür. Yasaya göre, kamu görevlileri, fırsat eşitliğini teşvik etme ihtiyacına uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, fırsat eşitliği teşvik etmek için Eşitlik Komisyonu na sunulan ve bu komisyon tarafından onaylanan Eşitlik Planı nı belirlemelidir. Devlet organları, fırsat eşitliği ilkesi üzerinde büyük etkisi olan mevcut ve teklif halindeki politikalarla ilgili Eşitlik Değerlendirmesi uygulamalıdır. Pratikte, fırsat eşitliği, kamu ve özel sektör kuruluşlarına erdem, eşitlik, çeşitlilik, açıklık, şeffaflık, bağımsızlık, bütünlük ve orantılılık ilkeleriyle ilgili yol gösteren ve özel olarak hazırlanmış uygulama esasları sayesinde uygulanır ve izlenir. Uygulama esasları, yasayı yansıtan kurum içi bir düzenleme olabileceği gibi isteğe bağlı olarak yasa yerine de uygulanabilir. Uygulama esasları yasal olarak bağlayıcı veya zorlayıcı bir belge değildir ancak çalışanlar arasında ahlaki ve disipline edici bir etkisi vardır.

86 Ev sahibi kuruluşların sunduğu çeşitli fakat ilgili konu başlıkları, Türk paydaşların çalışma alanlarıyla alakalıydı. Nakledilebilir teknik bilgi, özellikle istihdam eşitliği ve yerel istihdam ortaklıkları hususlarında tespit edilmiştir. Basılı ve elektronik kopyalar olarak sunulan önemli sayıdaki materyal, ev sahibi kuruluşların çalışma alanları hakkında tartışılan konulardan daha fazla bilgi sağlamıştır. Bu sayede, AB uygulamalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamış ve özel görev komitesinin özellikle çalışma ziyaretine katılmamış ancak teknik bilgi ihtiyacı olan diğer üyeleri için çok iyi bir ders niteliğinde olmuştur. Çalışma ziyareti esnasında, farklı paydaş kuruluşların katılımcıları, istihdam ortaklığı kavramını uygulamada görme şansı yakalamıştır. İlgili diğer kurumlar da Türkiye de pozitif ayrımcılığı ve fırsat eşitliği ile ilgili ortaklık arayışına girmiştir. Fırsat eşitliği konusunda AB uygulamalarını gören katılımcıların, çalışma ziyareti sayesinde cinsiyet duyarlılığı artmıştır. Bu sayede katılımcılar Türkiye ye döndüklerinde, Türkiye de cinsiyet duyarlı ALMP modellerinin geliştirilmesine ve cinsiyet duyarlı politikaların ve uygulamaların teşvik edilmesine büyük katkılarda bulunacaklardır. 9. EKLER 1. Çalışma Ziyareti Kiti 2. Çıkarılan Dersler Hayati Körpe 3. Ziyaret Edilen Kurumların Sunumları

87 TR07H /001 Türkiye de Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Teknik Desteği (KİD) Çalışma Ziyareti Kuzey İrlanda Şubat 2012 ve İrlanda Cumhuriyeti Şubat 2012 BİLGİLENDİRME KİTİ

88 İçindekiler 1. Genel Bilgi 2. Katılımcı Listesi 3. Program 4. Ziyaret edilecek Kurumlar hakkında bilgi 5. Ziyaret edilecek Kurumların Adres ve İletişim bilgileri 6. Ziyaret edilecek şehirlerdeki acil telefon numaraları 7. Harcamalar 8. Kuzey İrlanda ve İrlanda hakkında bilgi 9. Ziyaret edilecek şehirlerin haritaları

89 1. Genel Bilgi Türkiye de Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Teknik Desteği kapsamında hayata geçirilecek dört adet çalışma ziyaretinin birincisi gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma ziyareti sayesinde konuyla ilgili iyi AB uygulamalarının aşağıda belirtilen proje sonuçlarının gerçekleştirilmesi için araştırılması ve Türkiye ye aktarılması amaçlanmaktadır. Bunlar: Sonuç 2: Geliştirilen model vasıtasıyla kadın istihdamının teşvik edilmesine yönelik yerel stratejiler tasarlama kapasitesinin arttırılması Sonuç 4: Özellikle İŞKUR personeli ve ilgili paydaşlar arasında istihdam politikalarında cinsiyet eşitliğine yönelik duyarlılığın arttırılması İlk çalışma ziyareti, Faaliyet 2 başlamadan önce yapılacaktır. Böylece, farklı paydaşlardan oluşan Görev Gücü üyeleri aşağıda belirtilen alanlardaki uzmanlık ve iyi uygulamaları öğrenebilecek ve bu bilgiyi AİPP Modeli geliştirilmesi ve uygulaması sırasında kullanabilecektir: Özellikle kadınlar ve göçmenler gibi istihdam edilmeleri zor hedef gruplara yönelik istihdam hizmetleri Kamu istihdam kurumları ve özel sağlayıcılar arasındaki yerel istihdam ortaklıkları Eşitlik ve istihdam haklarının desteklenmesi ve uygulaması Kadınların işgücüne katılımlarının arttırılmasına dair istihdam tedbirleri ve önleyicilerin engellenmesi (bakım sorumlulukları, beceri eksikliği, ayrımcı uygulamalar) Herkes için eşitlik kapsamında yerel ekonomik, sosyal ve insan kaynakları gelişimi Çalışma ziyareti Kuzey İrlanda (BK) ve İrlanda Cumhuriyeti nde gerçekleştirilecektir. Bu ülkeler, Avrupa Birliği içinde eşitlik ve istihdam haklarının desteklenmesine dayalı istihdam ortaklıklarıyla bölgesel/yerel gelişimi hedefleyen aktif istihdam politikalarını ilk olarak ve en başarılı şekilde uygulamış ülkeler arasındadır. Çalışma ziyareti katılımcıları merkezi ve yerel düzeyde olmak üzere ilgili paydaşların temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu kişiler Görev Gücü içinde de yer alacak olup ortaklığa dayalı yeni AİPP Modeli nin geliştirilmesi ve uygulamasına katkıda bulunacaklardır. Söz konusu katılımcılar, istihdam, eğitim, sosyal koruma ve çocuk esirgeme alanlarında faaliyet gösteren devlet kurumlarıyla bölgesel kalkınma ajansları ve işveren kuruluşlarına mensupturlar. Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti nde ziyaret edilecek kurum/kuruluşlar da benzer nitelikte kurum/kuruluşlardan belirlenmiştir. Bunlar arasında, İstihdam ve İrtibat Departmanı, Sosyal Koruma Departmanı, İstihdam Merkezleri, İstihdam ve Yararlandırma Ofisleri, Yerel İstihdam Hizmetleri, Cinsiyet Eşitliği Birimi, Eşitlik Komisyonu, Eşitlik Ajansı, NI Yatırım, Dublin Kalkınma Anlaşması ve IBEC (İrlanda İşverenler Derneği) gibi kurum/kuruluşlar sayılabilir.

90 Ev sahibi kurum/kuruluşlardan faaliyet gösterdikleri alana dair gerçekleştirdikleri uygulamaları mümkün olabildiğince gösterecek bilgilendirici sunumlar yapmaları istenmiştir. Ayrıca, ilgili her türlü konuda katılımcıların arzu edeceği bilgiler de basılı ve elektronik kopya olmak üzere kendilerine sağlanacaktır. Çalışma ziyareti katılımcılarının gerçekleştirilecek toplantılarda aktif katılımları beklenmektedir. Ek olarak, çalışma ziyaretinin tamamlanmasını takiben bireysel olarak yazacakları Çalışma Ziyareti Raporu için bilgi edinmeleri ve not almaları beklenmektedir. AİPP Görev Gücü, Genel Çalışma Ziyareti Raporu ile birlikte bu raporlara da başvuracaktır. Söz konusu bireysel raporların ev sahibi organizasyonlarla ilgili o kuruma özel deneyimleri/öğrenilmiş dersleri içermeleri gerekmektedir (istihdam hizmeti ya da işveren kuruluşu, kalkınma ajansı, toplumsal cinsiyet birimleri gibi). Çalışma ziyareti katılımcıları, çalışma ziyareti organizasyonunu değerlendirmek için Çalışma Ziyareti Anketi ni dolduracaklardır. Bir adet genel Çalışma Ziyaretleri Raporu üretilecektir. Ev sahibi kurum/kuruluşlarca sağlanacak materyaller de bu çerçevede düzenlenecek (elektronik format da dahil olmak üzere) ve İŞKUR personeliyle yerel paydaşlara sunulacak Çalışma Ziyareti Değerlendirme Raporu na Ekler olarak eklenecektir.

91 1. Katılımcı Listesi İsim Kurum Ünvan Telefon/ Faruk Şahin T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- İşgücü Teftiş Kurulu Kıdemli İşgücü Piyasası Müfettişi (+90505) / Nuran Ersoy Türkiye İş Kurumu/İŞKUR İstihdam Stratejileri Şube Genel Müdürü (+90) ) / Nazan Kahraman Türkiye İş Kurumu/İŞKUR İstihdam Stratejileri Şube Müdürü (+90) / Münir Aktepe Türkiye İş Kurumu/İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü) İl Müdürü (+90537) / Hatice Serap Özen Gaziantep İpekyolu Kalkınma Ajansı Uzman (+90) / Kenan Civan T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzman Araştırmacı (+90) / Ersin Artantaş Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu/TES K) Eğitim ve Planlama Müdürü (+90) , / Mehmet Sait Demir T.C. Milli Eğitim Bakanlığı/MEB Yaşam boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Baba Destek Programı Eğitimi Sorumlusu (+90) / Yeliz Filiz T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü/KSGM Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı (+90) / Hayati Körpe WYG International /WYG Türkiye İşgücü Piyasası Analizi Kilit Uzmanı (+90) /

92 Anna Vidinova WYG International (UK) / WYG Türkiye Ekip Lideri (+90) / Zvezdelina Dabi WYG International (UK) / WYG Türkiye Proje Yönetimi & Finans +90 (312) / Ozlem Boztas WYG Türkiye Tercüman Nur Banu Uğurlu WYG Türkiye Tercüman (+90) / (90537) /

93 3. Program KİD Projesi kapsamında Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti ne yapılacak Çalışma Ziyareti Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda İrlanda Cumhuriyeti İrlanda Cumhuriyeti İrlanda Cumhuriyeti Kurum/Konular Kurum/Konular Kurum/Konular Kurum/Konular Kurum/Konular Kurum/Konular Kuzey Belfast İş Merkezi Serbest zaman İstihdam ve Öğretim Bakanlığı (DEL) - Kuzey İrlanda İstihdam Kurumu Varış&Tanışma Colum Boyle (Gloucester House) Şu konuları görüşmek: İş merkezlerinin AİPP nin uygulanmasına ilişkin sorumlulukları, AİPP nin tanıtılması ve istihdam hizmetlerinin pazarlanması için yöntemler, işverenlerle çalışmalar, iş danışmalarının müşteri yükü, iş kulüplerinin çalışmaları, hedef gruplar, hizmetlere erişimi zor olan bölgelerdeki insanlara yönelik özel destek hizmetleri. Şu konuları GEMS Kuzey İrlanda Limited Çay/Kahve (Belfast Belediye Binası) Hoş Geldiniz Meclis Üyesi Jim Rodgers OBE, Ulusal İstihdam ve Salahiyet Kurumu (NEES) Hizmetler/Programlar Şu konuları görüşmek: istihdam hizmetleri sunumu, kayıt, bilgilendirme, rehberlik, tavsiyelerde bulunma, iş arayanların yönlendirilmesi, İşsizler için İstihdam Eylem Planı, istihdam farkındalığını desteklemeye yönelik hibeler, Ücret Sübvansiyon Programı Destekli İstihdam, İrlanda Ulusal Kadın Konseyi (NWCI) kadınların ekonomik güçlendirilmesinden sorumludur. Kadınların, ekonomik güçlendirilmesi ve kaynakların toplumda kadın ve erkekler arasında eşit şekilde dağıtılmasını sağlamaktan sorumludur. Hükümet in, kadın haklarını ve kadınların kazandıklarını korumak için bütçede yapması gerekenleri belirten NWCI Ön Bütçe 2010 Sunumu' hakkında görüşme.

94 Bölgesel Operasyonlar Müşteri Hizmetleri Lorna Thompsan İşveren Katılımı &Pazarlama Roisin Sloan incelemek: iş danışmanlığı ve kariyer rehberliği yöntemleri, işverenlere yönelik destek hizmetleri, işsizlere yönelik destek hattı, bilgi masaları İş Merkezi (Kuzey Belfast) Lydia McAleenan DEL NI (Konferans Salonu, Gloucester House) GEMS NI Direktörü Belfast Şehrine istihdam ve beceri getirmek HARTE Programı (istihdam ortaklığı) İstihdam Programları Toplum Yararına Çalışma/İş Girişimleri, Hayat Boyu Öğrenme (İşletmelere/Çalışanlara Yönelik e-kolej) (Yetkinlik Geliştirme Programı, İnsanlar Aracılığıyla Mükemmeliyet (İnsan Kaynakları Yönetim Standardı), Yapı Girişimleri - Safe Pass (İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalık Oluşturma Programı)) NWCI Bakım İşi nin görüşülmesi: bakım sorumluluğunun kadın ve erkekler arasında dağılımı ve NWCI nın, ücretli ebeveynlik izni ve babalar için ücretli babalık iznine yönelik kampanyası 'Erişilebilir Çocuk Bakım Modeli'. NWCI nın, hem kadın hem erkeklerin iş hayatı ile aile hayatını uzlaştırmasını kolaylaştıran esnek çalışma uygulamalarına ilişkin tavsiyeleri. NWCI nin, bakıcılara, Bakıcı Ödeneği ve Bakıcı Yardımı biçiminde ödeme yapılmasına ilişkin tavsiyeleri. Çay/Kahve Springvale Learning ES Eğitim Yöntemlerine Genel Bakış Özel kâr amacı gütmeyen toplum temelli büyük bir eğitim sunucusu İstihdam Hizmeti Ofisi Yerel İstihdam Aracılık Kurumu (LEMIS) Sam Bailie Anne McCloskey Shankill İş Sosyal Eşitlik Otoritesi - (İstihdam Eşitliği Yasası kapsamında oluşturulan bağımsız bir organ) Rolü ve görevleri genişletilerek İstihdam Eşitliği

95 İşe Adımlar John Mallon Engelli İstihdam Hizmeti Terry Park Kuzey İrlanda İşgücü Piyasası Dave Rodgers Yardımlar Ofisi - İş Merkezlerini Sosyal Yardımlar Ofisi ile birleştirme mantığını ve işsizlere hizmet sunmada işlevini görüşmek amacıyla Ofis in ziyaret edilmesi Ken Brown/Kate Rice Ajansı nın yerini almıştır. Cinsiyet Ana Akımlaştırması Birimi nin, İrlanda işgücü piyasasında, katılım ve istihdam anlamında engellerle karşılan spesifik gruplara nasıl destek verdiğinin görüşülmesi; eşitliği geliştirmek ve çeşitliliğe yer açmak amacıyla ayrımcılıkla mücadele etme kapasitelerini güçlendirerek mesleki eğitim ve öğretim sunucuları, işgücü piyasası programları ve küçük ve ortak ölçekli işletmeler bünyesindeki kurumsal değişim konusunda nasıl destek verildiğinin görüşülmesi. Hizmet sunucularının, hizmetlerini eşitlik-dostu hale getirmelerine imkan veren Eşitlik Faydaları Aracı nın görüşülmesi. İşyerinde Çeşitlilik Girişimi

96 2011 hakkında görüşülmesi DEL Nil de Öğle Yemeği Shankill İş&Destekler Ofisi nde öğle yemeği Öğle Yemeği NEES te Öğle Yemeği EA da Öğle Yemeği Beceriler Stratejisi Sian McCleave 14:15-14:45 Kariyerler/Stajlar Anne Cooke Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi - OFM/DFM Eileen Sung Yerel İstihdam Aracılık Kurumu (LEMIS) Ashton Merkez, Kuzey Belfast Şu konuları gözlemlemek ve tartışmak: hedefe yönelik girişimler, öncelikli müşteriler, fon sağlama ve yer kriterleri, hizmet sunucular, işverenlerle irtibat, öncelikli müşterilerle çalışma yöntemleri, Paydaşlar Forumu nun sorumlulukları ASF Projesi Invest NI Sharon Polson (Adrian Hack DEL) İşletme, Ticaret ve Yatırım Bakanlığı nın Kalkınma Ajansı. Şu konuların görüşülmesi: yeni ve mevcut işletmelere yönelik destekler, Invest NI müşterisi olma kriterleri ve müşteri olmanın faydaları, NI Müşterisi olmaya hak kazanamayanlara yönelik destekler, İşletme Bilgi Merkezi nin sunduğu hizmetler (www.nibusinessinfo.co.uk), ihracat ve yerel piyasa odaklı işletmelerin desteklenmesine yönelik Kanal Toplulukları LES Kanal Toplulukları Ortaklığı, dezavantaj, sosyal dışlanma ve uzun süreli işsizlik konularını ele almayı amaçlayan yerel bir kalkınma girişimidir St. Andrews Toplum Kaynağı Merkezi Kamu İstihdam Kurumu (FAS) tarafından dezavantajlı ve istihdam edilebilirliği düşük kişilere hizmet sunmak üzere dışarıdan hizmet alınan İrlanda İşletme ve İşverenler Konfederasyonu (IBEC) Cinsiyet ile ilgili girişim, araç ve kaynakların görüşülmesi, iş hayatında kadın konusu hakkında çalışmak amacıyla IBEC in çeşitli devlet kurumları ve işveren grupları ile birlikte yürüttüğü çalışmalar. FAS ve Yerel İstihdam Hizmeti sunucularıyla yürütülen ortaklık Dublin Kalkınma Paktı İstihdam ve kalkınma

97 AB ve uluslararası yükümlülüklere uyulması konusunda çalışan İlk Bakan ve İlk Bakan Yardımcısı Ofisi (OFMDFM) NI bünyesinde yer almaktadır. SAW ın göçmen kadınlara kendilerine yardımcı olma, beceriler geliştirme ve eğitimlere katılma konusunda sağladığı destekler; sorun çözme, göçmen çalışanların hakları, vatandaşlık ve global gençlik konusunda verilen eğitimler AB sınırları içinde ve sınırları dışında hareketliliğe ilişkin Hareket Halinde Gençlik Programı, yaygın eğitim ve gençleri dahil etme, Arkadaşıma Dokunma Marie Cullen ASF kapsamında fon sağlanan istihdam programları ve projeleri görüşmek amacıyla ziyaret Dönüşüm Programı, kendi işini kurma öncesi dönemde ve kendi işini kurma döneminde olanlara yönelik Haydi Sen de Dene Girişimi, Invest NI yerel ve bölgesel ofis ağı, Ortak Ofis (Hot Desk) imkanı, yatırımcılara yönelik maddi teşvikler. Sosyal girişimciler, kadınlar ve etnik azınlıklara kendi işlerini kurma konusunda destek sunan Ortaklık Girişimleri, girişimcilerin eğitim sistemine dahil edilmesine yönelik ortaklıklar, DEL NI ile birlikte gerçekleştirilen beceri geliştirme ortaklığının görüşülmesi Adelaide House a transfer hükümet dışı istihdam kurumu Görüşmede tüm aile desteği üzerinde durulacaktır Güney Batı İstihdam Kurumu operasyon modelini sunacak, sunumda LES in yaptıklarının yerel niteliği, yereldeki güçlükler ve istihdam hizmetlerinin sunumunda yerelde konuşlanmış bir kurumun önemi ne değinilecektir. FAS temsilcisi ile görüşme Çalışma ziyareti katılımcılarının Dublin Inner City tecrübesinden neler alabileceğine ilişkin öneriler & bilgi paylaşımı konularını ele almak üzere AB destekli bir girişim. Dört stratejik politika alanında politika girişimleri, pilot programlar.

98 farkındalık stratejisi Adelaide House den transfer Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu Marie McSorley Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu, fırsat eşitliğinin, tavsiye ve yürütme aracılığıyla teşvik edilmesinden sorumludur. İşverenlere, istihdam eşitliği hakkında bilgi, rehberlik ve desteğe erişim sağlamak için tasarlanmış olan İşveren Odağı web sitesinin incelenmesi. Farklı hizmet sunuculara yönelik Eşitlik Girişimleri Çay/Kahve (Rogan Room) 15:15-15:45 DEL Pazarlama/Tanıtım Paddy Murphy/ Chris Lennon 15:45-16:00 Kapanış ziyareti Colum Boyle Dr Farry İletişim Şirketi O2 temsilcileri ile işverenlerle gerçekleştirilen ortaklık konusunda görüşülmesi

99 /Programları nın görüşülmesi. Eşitlik yasası hakkında farkındalık oluşturma yöntemlerinin görüşülmesi. Adil Çalıştırma İzleme Raporu nun nasıl hazırlandığının görüşülmesi. Devletin eşitliğe yönelik çalışmaları hakkında bilgileri bir araya getiren NISRA Eşitlik Website sinin incelenmesi Belfast Belediye Binası na ziyaret Dublin e hareket Oliver StJohn Gogarti de resmi akşam yemek Tel: (0) The Merchant Great Room Restaurant da resmi akşam yemeği Tel: 0044 (0) Tel:

100 4. Ziyaret edilecek Kurumlar hakkında bilgi Çalışma Ziyareti BELFAST 6-8 Şubat 2012

101 İstihdam ve Eğitim Bakanlığı Kuzey İrlanda işgücü piyasası özellikle uzun süredir işsiz olan kişiler ve daha genç yaş grupları bakımından ciddi bir şekilde kötüleşmiştir. Kuzey İrlanda Birleşik Krallık içerisinde en yüksek ekonomik durgunluk seviyesine sahipken çalışma yaşında olan ancak aktif olmayan kişilerin yaklaşık olarak %40 oranı herhangi bir vasfa sahip değildir. Bu bölgede vasıflara yönelik gereksinimlerde daha yüksek vasıf seviyelerine doğru gerçekleşmesi beklenen değişim dikkate alındığında bu insan grubu için işgücü piyasasına aktif şekilde katılım yönündeki olanaklar önümüzdeki on yıllık süreçte çok daha kısıtlı hale gelecektir. Bu nedenden dolayı halihazırda istihdam edilmiş kişilerin vasıflarının geliştirilmesine ve herhangi bir vasfa sahip olmayan ya da düşük vasıflı olan ve bir işi olmayan önemli sayıdaki kişilerin bu sürece yeniden katılımına ve vasıflarının geliştirilmesine yönelik acil bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bölge aynı zamanda Araştırma ve Geliştirme üzerine Ticari Harcamalara (BERD) ilişkin nispeten düşük seviyeler nedeniyle de zorluklarla karşı karşıyadır. Bunlara ek olarak, ICT ve teknoloji okuryazarlığı eksikliği de sosyal katılımın önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Kanıtlar bu zorunlu vasıfların bireylere ilk kez bir işe girmeleri, daha yüksek katma değerli işlere geçmeleri ve yaşam kalitelerini geliştirmeleri konusunda daha fazla imkan sağladığını göstermektedir. İstihdam ve Eğitim Bakanlığı (DEL, İrlanda: An Roinn Fostaíochta agus Foghlama, Ulster İskoçları: Depairtment for Employ an Learnin [, eski Yüksek ve İleri Eğitim, Öğretim ve İstihdam Bakanlığı (DHFETE), Kuzey İrlanda Yönetimi bünyesinde daha yetkisiz bir merciine devredilmiş bir Kuzey İrlanda hükümeti bakanlığıdır. 23 Mayıs 1998 tarihinde Belfast Anlaşması üzerine yapılan bir referandumu ve 19 Kasım 1998 tarihinde 1998 Kuzey İrlanda Yasasına Kraliyet Onayının teberru edilmesini müteakiben, Başbakan Tony Blair yönetimindeki Birleşik Krallık hükümeti tarafından bir Kuzey İrlanda Meclisi ve Kuzey İrlanda Yönetimi tesis edilmiştir. DEL, 1998 Kuzey İrlanda Yasası ve 1999 Bakanlıklar (Kuzey İrlanda) Kararı aracılığıyla 1999 yılı Aralık ayında oluşturulan 11 adet daha yetkisiz bir merciine devredilmiş Kuzey İrlanda bakanlığından bir tanesidir. Daha yetkisiz bir merciine devredilmiş bakanlığın ilk bakanı 2 Aralık 1999 tarihinde görevine başlamıştır. İntikal süreci dört dönem boyunca askıya alınmıştır ve bu dört dönem boyunca bakanlıklar Kuzey İrlanda Ofisinden doğrudan bakanların yönetim sorumluluğu altına girmiştir. Amaç Eğitimin ve vasıfların teşvik edilmesi, insanların işe hazırlanması ve ekonominin desteklenmesi. Hedefler Kaliteli öğrenme, araştırma ve yetenek eğitimi aracılığıyla ekonomik, sosyal ve kişisel gelişimin teşvik edilmesi; ve

102 İnsanların işe girmesine yardımcı olunması ve iyi istihdam uygulamalarının teşvik edilmesi. Kullanıcılar Beceri seviyelerini ve vasıflarını geliştirmek isteyen ya da serbest meslek de sahip olmak üzere istihdama doğru kaydedilen yolda desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyan bireyler; ve Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde yer alan ticari işletmeler. Değerler Eşitlik, etkinlik ve verimlilik değerleri Bakanlığım kurumsal planında yer alan taahhütlerini yerine getirmesi için dayanak oluşturmaktadır. Bakanlık anahtar önceliklerine odaklanacak, kullanıcıların tarafsız bir şekilde birinci sınıf kaliteli hizmetler sağlamanın yollarını arayacak, bir örgüt olarak sürekli gelişim için çabalayacak ve personelini motive edecek, geliştirecek ve değer verecektir. Sorumluluklar DEL NI aşağıda belirtilen alanlardaki politikalardan sorumludur: istihdam istihdam hakları ve sorumlulukları ileri eğitim yüksek eğitim vasıflar ve eğitim Kuzey İrlanda da gerçekleştirilen diğer bütün eğitim seviyelerinden Eğitim Bakanlığı sorumludur. Anahtar faaliyet alanları Eğitim ve vasıfların edinimini, girişimcilik, yönetim ve liderlik de dahil olmak üzere geliştirmek. Kuzey İrlanda ekonomisinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yaratıcılık ve yenilikçilik seviyelerini artırmak; Bireylere serbest meslek de dahil olmak üzere iş edinmeleri konusunda yardımcı olmak ve istihdam programları ve vasıf gelişimi arasındaki bağlantıları güçlendirmek; ve İstihdam hakları ve sorumluluklarının çerçevesinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi

103 Bakanlığın Yapısı Bakanlık İstihdam ve Eğitim Bakanına tavsiyelerde ve rehberlikte bulunulmasına yönelik sorumluluğu bulunan Müsteşar Dr. Stephen Farry tarafından yönetilmektedir. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ekibi Politika, tavsiye ve yönetişim konularının idaresine ilişkin koordinasyon Üst Yönetim Ekibinden aldığı destek ile Bakanlık Kurulu tarafından yönetilecektir. Kurula Müsteşar başkanlık etmektedir ve kurul iki müsteşar yardımcısından ve iki icra görevi olmayan yöneticiden meydana gelmektedir. Mali İşler Müdürü ve İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetler Müdürü normal seyirde Kurul toplantılarına katılır. Bakanlık Kurulunun amacı Bakanlığın faaliyetlerinin stratejik bir seviyede yönetilmesi ve stratejik, politika, mali, yönetim ve benzeri diğer hususların görüşülmesidir. Kurul ayda bir toplanır. Üst Yönetim Ekibi Müsteşardan, iki adet Müsteşar Yardımcısından, yedi adet Bölümün Müdürlerinden ve Eğitim Öğretim Teftiş Kurulu tarafından görevlendirilen bir Baş Müfettiş Yardımcısından meydana gelmektedir. Üst Yönetim Ekibi (SMT) Müsteşar Yardımcısı (Kaynaklar) başkanlığında Yöneticilerinin ve Müsteşar Yardımcılarının üniversiteye özgü bir formunu teşkile der. Üst yönetimin rolü Yöneticilere kurumsal ve politika geliştirmek de dahil diğer önemli hususlardaki toplantılara ve görüşmelere katılım açısından düzenli bir imkan sağlamaktır. SMT ayda bir toplanır. İş Bulma Kurumu Teftiş Kurulu (EAI) İstihdam ve Eğitim Bakanlığı Kuzey İrlanda da bulunan iş bulma kurumlarının ve iş bulma işletmelerinin işlemlerinin düzenlenmesinden sorumludur. Yönetmelikler iş bulma kurumlarının ve işletmelerinin boş iş pozisyonlarına uygun olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla kullanıcıları üzerinde daha ayrıntılı kontroller gerçekleştirmelerini; kayıtların tutulmasına ilişkin gereksinimlerin açıklığa kavuşturulmasını ve harçlar ve ücretlere ilişkin kısıtlamaları sıkılaştırmalarını gerektirir. Bakanlık, Yönetmeliklere uygunluğu denetlemek amacıyla Kuzey İrlanda da bulunan iş bulma kurumlarında ve işletmelerinde denetimler gerçekleştirebilir ve tesisleri ve kayıtları teftiş edebilir. Denetimler rutin olarak ya da bir şikayet alınması üzerine gerçekleştirilir. Mevzuatın ciddi ya da mükerrer şekilde ihlal edilmesi yargılamaya tabidir ve bazı durumlarda bir kurumun işlemlerini gerçekleştirmesi yasaklanabilir. İş Bulma Kurumu Teftiş Kurulu Standartları İş Bulma Kurumu Teftiş Kurulu Standartları Talebin Anlaşılması İhtiyaca Yanıt Verilmesi İhtiyaçların ve taleplerin anlaşılması istihdam açısından Sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıfların ve bireylerin gerek duyduğu yardım ve desteğin, kariyer bilgilerinin ve tavsiyelerinin ve rehberliğinin sunulabilmesinin ve vasıfların geliştirilmesinin yanı sıra istihdam yasası gündeminde konuya destek sağlanması için anahtar bir bileşendir. Kaliteli ve anlamlı İşgücü Piyasası Bilgilerinin zamanında kullanılabilir olması örneğin vasıflara yönelik talebin anlaşılmasında önemli bir husus olacaktır ki bu husus yakın zaman içerisinde DEL tarafından önemli ölçüde geliştirilmiştir ve bu konuya odaklanmaya devam edilmektedir.

104 Katılım, Kalkınma Ortaklıkları Bakanlık hizmetlerini geliştirdiği ve sunduğu çok çeşitli ortaklara sahiptir. DEL stratejik önceliklerini tek başına sunamayacağının farkındadır ve anahtar paydaşlar ile kurduğu ilişkilerine değer vermektedir. DEL aynı zamanda İrlanda da vasıfların ve istihdamın geliştirilmesi için diğer kurumları birlikte çalışma hususunda da cesaretlendirmektedir. Refah Reformları geliştirilmesi amacıyla Sosyal Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik kurumu ve Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı ile yakın çalışmalar gerçekleştirmek; AB Barroso Rekabetçilik ve İstihdam, Yenilik ve Teknoloji ve Sosyal Dayanışma İçerik Grupları ile çalışma yapmak amacıyla Bakanlıklar arası strateji ve politika geliştirme süreçlerine katılmaya devam etmek, Birleşik Krallık İstihdam ve Vasıflar Komisyonu ile çalışmaya devam etmek; Özürlüler sektörü ile çalışmalar yapmak; Toplum ve gönüllüler sektörlerinin yanı sıra işçi sendikaları ve işveren temsilcileri ve göçmen işçilerin ve diğer dezavantajlı grupların çıkarlarını gözeten kurumlar dahil olmak üzere anahtar paydaşlar ile ortaklık düzenlemelerini geliştirmek. Yönetişim Sunmak Değeri Azami Seviyeye Çıkartmak Bakanlık Merkezi hükümet Bakanlıklarında Kurumsal Yönetişim üzerine İyi Uygulama Kuralı tarafından tasarlanan dürüstlük, tarafsızlık; açıklık; sorumluluk; doğruluk; adillik; hassaslık; şeffaflık; yansızlık; ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde Kuzey İrlanda da Kamu Parasının Yönetimi bağlamında hizmetlerinin tamamının ve hizmet sunumunun performansının, kalitesinin ve maddi değerinin geliştirilmesinden sorumludur Stratejik temalar DEL NI tarafından vasıflar ve istihdam konuları çevresinde aşağıda belirtilen kapsayıcı stratejik temalarda çalışmalar gerçekleştirilir: Üretkenliğin Artırılması, Vasıfların Geliştirilmesi; Engellere Hitap edilmesi, Kişinin Desteklenmesi; Kalitenin Yükseltilmesi, Standartların Artırılması; Talebin Anlaşılması, İhtiyaca Yanıt Verilmesi; Katılımın Artırılması, Ortaklıkların Geliştirilmesi; Yönetişim Sunulması, Değerin Azami Seviyeye Çıkartılması; Kişilerin Yönlendirilmesi, Performansın Geliştirilmesi.

105 İstihdam Hizmeti Stratejisi Başarı için Çalışma hizmetlerine erişim sağlayan çok daha çeşitlendirilmiş bir istemci veri tabanını hesaba katmak amacıyla istihdamın önündeki engellere hitap edilmesi için daha bireyselleştirilmiş bir yaklaşım sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, Yönetim bir dizi engelle yüz yüze gelebilen Eğitim, İstihdam ya da Öğretim Sürecinde Olmayan (NEET) gençler için bir Strateji başlatmıştır. DEL NI programlarının ve sunum yöntemlerinin kalitesine ve performansına ilişkin bir analiz gerçekleştirir ve bu süreçte performansı kendi anahtar hedeflerine ve PfG Yönetim taahhütlerine karşı değerlendirmenin yanı sıra alınacak anahtar önlemleri de tanımlar.

106 Vasıflar Üzerinden Başarı Stratejisi 'Vasıflar üzerinden Başarı - Kuzey İrlanda için Gelecekleri Dönüştürmek, temalı Vasıflar Stratejisi Kuzey İrlanda da vasıfların geliştirilmesi için kapsayıcı bir çerçeve sağlar. Hedefler Kaliteli eğitim, araştırma ve vasıf eğitimi aracılığıyla ekonomik sosyal ve kişisel gelişimi teşvik etmek; İnsanların işe girmesine yardımcı olmak ve iyi istihdam uygulamalarını teşvik etmek. Kullanıcılar Beceri seviyelerini ve vasıflarını geliştirmek isteyen ya da serbest meslek de sahip olmak üzere istihdama doğru kaydedilen yolda desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyan bireyler; ve; Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde yer alan ticari işletmeler. Anahtar faaliyet alanları Eğitim ve vasıfların edinimini, girişimcilik, yönetim ve liderlik de dahil olmak üzere geliştirmek. Kuzey İrlanda ekonomisinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yaratıcılık ve yenilikçilik seviyelerini artırmak; Bireylere serbest meslek de dahil olmak üzere iş edinmeleri konusunda yardımcı olmak ve istihdam programları ve vasıf gelişimi arasındaki bağlantıları güçlendirmek; ve İstihdam hakları ve sorumluluklarının çerçevesinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi. Vasıflar Üzerinden Başarı 2 üzerine konsültasyon DEL NI revize edilmiş bir taslak Kuzey İrlanda için Vasıflar Stratejisi üzerine danışmanlık almıştır. Bakanlık Vasıflar Haber Bülteni DEL NI vasıflara ilişkin önemli bilgilere dair güncellemeler vermek amacıyla elektronik bir haber bülteni hazırlar İnsana Yatırım Yapanlar İnsana Yatırım Yapanlar Standardı, işverenlerin çalışanlarının performansını değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla kişi gelişimi ve vasıf edinimi süreçlerini ticari işletmelerinin spesifik amaçları ve hedefleri ile birleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir iş geliştirme aracıdır. Ulusal Öğretim Ödülleri (NTA) bireylerin ve kurumların eğitiminin karşılaştırılması ve eğitimin işe yaradığını gözler önüne seren hikayelerin paylaşılması için bir çerçeve sağlamaktadır.

107 IiP sürecini başaran kurumlar Ulusal Eğitim Ödülüne başvuru yapmaları konusunda cesaretlendirilir. Benzer şekilde, belirli bir eğitim programı için bir NTA kazanan kurum eğitime karşı sergiledikleri yaklaşımları için daha fazla takdir toplamanın yollarını arama ve örgütü tamamen geliştirme konularında cesaretlendirilir. PWE Çalışma Turu esnasında katılımcılar Springvale Eğitim Merkezini de ziyaret edecektir. Anahtar Dış Stratejiler İstihdam ve Eğitim Bakanlığı Anahtar Dış Stratejilerin oluşturulması sürecinde diğer Bakanlıklar ile işbirliği yapacaktır ve bu stratejiler aşağıda listelenecektir. Daha İyi Yönetmelik Çocuklar ve Gençler Bakım Konuları Evsizlik Toplum Güvenliği Stratejisi Sağlık için yatırım yapmak DEL NI İstihdam ve Vasıflar Finansman Desteği İstihdam ve Eğitim Bakanlığı yeterlik kriterlerine dayalı olarak birey, işveren ya da eğitim kuruluşları için muhtelif türlerde finansman desteği sağlamaktadır. İşe Dönme Kredisi İş ve Sosyal Yardım ofisleri/ İş Bulma Kurumlarından alınan İş Bulma Yolları aracılığı ile kullanılabilen yeni bir mali destek sağlamaktadır. İş Bulma Yolları İşe Dönme Kredisi broşürü İşe Bulma Aşamaları Bu iş bulma sürecine yardım açısından uygulanan yeni ve denenmemiş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım bireysel istihdam ihtiyaçlarına uygun şekilde uyarlanabilen iş ile ilgili esnek bir menü sağlamaktadır. İş Arayan kişiler için İş Bulma Aşamalarına ilişkin bilgiler İş Bulma Aşamalarına ilişkin Genel Bilgiler İşverenler için İş Bulma Aşamaları İş Bulma Aşamalarının size nasıl yardımcı olacağını belirleyin.

108 İşverenler için İş Bulma Aşamalarına ilişkin Daha Fazla Bilgi Öğrenci Finansmanı Eğitim Sürdürme Ödeneği Lisans Mezunları Yüksek Lisans Mezunları Yüksek Öğretim Yüksek Öğretim olası finansman desteği İş Arama Çıraklık Kuzey İrlanda İstihdama Uzanan Köprü Özürlü Danışmanlık Hizmeti Zorunlu Vasıflar İş Bulma Aşamaları İş Bulma Aşamaları Başarı için Eğitim İşverenler Çıraklık Kuzey İrlanda İstihdama Uzanan Köprü Özürlü Danışmanlık Hizmeti Zorunlu Vasıflar Vasıf Çözümleri İş Bulma Aşamaları Başarı için Eğitim Avrupa Finansmanı Sürdürülebilir Refah İnşa edilmesi Peace 2 EQUAL

109 Yönetim Eğitimi Ticari Eğitim İnisiyatifi Liderlik ve Yönetim İnsanlara Yatırım Yapanlar / Ulusal Eğitim Ödülleri İnsana Yatırım Yapanlar Standardı, işverenlerin çalışanlarının performansını değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla kişi gelişimi ve vasıf edinimi süreçlerini ticari işletmelerinin spesifik amaçları ve hedefleri ile birleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir iş geliştirme aracıdır. İnsana Yatırım Yapanlar Kuzey İrlanda Birleşik Krallık İstihdam ve Vasıflar Komisyonu (UKCES) Ulusal Öğretim Ödülleri (NTA) bireylerin ve kurumların eğitiminin karşılaştırılması ve eğitimin işe yaradığını gözler önüne seren hikayelerin paylaşılması için bir çerçeve sağlamaktadır. DEL NI Eşitlik ve İyi İlişkiler 1998 Kuzey İrlanda Yasasının (Yasa) 75. Bölümü aşağıda belirtilenler arasında eşitliğin teşvik edilmesine yönelik bir ihtiyaca uygun olarak Kuzey İrlanda ile ilgili fonksiyonlarını icra etmesi amacıyla bir kamu makamına ihtiyaç duymaktadır:- Farklı dini inanışlara, politik görüşlere, ırka, yaşa, medeni hale ya da cinsel eğilime sahip kişiler arasında Genel anlamda erkekler ve kadınlar arasında Özürlü olan ve olmayan kişiler arasında Bakmakla yükümlü olduğu kişiler olan ve olmayan kişiler arasında Farklı dini inanışa, politik görüşe ya da ırka sahip kişiler arasında. Eşitlik Planı 1998 Kuzey İrlanda Yasasının 9. Çizelgesi Yasa kapsamı altında belirtilen bütün kamu makamlarının bir Eşitlik Planı içerisinde Kanunun 75. Bölümünde tarh edilen görevleri nasıl yerine getireceğine ilişkin teklifini belirtmesini şart koşmaktadır. Bu Eşitlik Planının Kuzey İrlanda da bulunan Eşitlik Komisyonuna ibraz edilmesi ve bu komisyon tarafından onaylanması zorunludur. Bir Eşitlik Planı kamu makamının aşağıda belirtilenlere ilişkin düzenlemelerini özetlemektedir: Bölüm kapsamı altında yer alan görevlere uyumun değerlendirilmesi

110 . Fırsat eşitliğinin teşvik edilmesine dair politikaların etkilerinin değerlendirilmesi ve buna ilişkin danışmanlık alınması. Fırsat eşitliğinin teşvik edilmesine dair politikaların ters etkilerinin izlenmesi. Söz konusu değerlendirmelerin sonuçlarının yayınlanması. Personelin eğitilmesi. Halkın kamu makamı tarafından temin edilen bilgilere ve hizmetlere erişiminin sağlanması ve değerlendirilmesi Bakanlıkların tamamı bu konuda görevlendirilmiş kamu makamlarıdır ve dolayısıyla da kendi bağımsız ve onaylanmış Eşitlik Planlarının bulunması zorunludur. DEL NI 1995 tarihinden bugüne kadar uzman bir Eşitlik Birimine sahiptir ve politika geliştirme sürecinde bilgilendirme yapmak amacıyla eşitlik üzerinde önemli ölçüde araştırma, değerlendirme ve istatistik uzmanlığını halihazırda geliştirmiş bulunmaktadır. Farkındalık oluşturma ve eğitim eşitlik konusunun yönlendirilmesi açısından DEL NI için kalıcı nitelikler olmuştur. Eşitlik İncelemesi ve Etki Değerlendirmesi DEL NI açısından anahtar bir özellik olan Eşitlik Planı Bakanlığın Kuzey İrlanda Yasasının 75. Bölümünde yer alan şartlar kapsamında güncel ve olası politikalarının tamamına ilişkin bir Eşitlik Etki Değerlendirmesi icra etmeye yönelik bir taahhüdüdür. Bakanlık Eşitlik Komisyonu tarafından onaylanan bir Ön Eşitlik Etki Değerlendirme (PEQIA) sürecini uygulamaktadır. İstihdam Haklarına ilişkin Tavsiye Bakanlık işverenlere ve çalışanlara istihdam hakları üzerinde ücretsiz ve gizli tavsiyeler sağlamaktadır. İstihdamda eşitlik ya da ayırımcılık ile ilgili sorular Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonuna ve İşçi-İşveren İlişkileri Kurumuna yönetilirken işte sağlık ve güvenlik ile ilgili sorular ise Kuzey İrlanda Sağlık ve Güvenlik İdaresinin Ücretsiz telefon hattına yönlendirilmektedir. Vatandaşlık Danışma Ofisi bu alanlarda yardım alınabilecek diğer bir kaynaktır. Kendi ticari işletmenizi kurmak ya da büyütmek istediğinizde karşılaşacağınız kurallar ve yönetmelikler hakkında rehberlik için Kuzey İrlanda ya Yatırım Yapın. İş arayan kişiler ya da iş değiştirmek isteyenler İş ve Sosyal Yardım Ofisleri/ İş Bulma Kurumları aracılığıyla daha fazla bilgi alabilir. İş arayan özürlü kişiler ise Bakanlığın Özürlü Danışma Hizmetini kullanabilir. DEL NI istihdam kanunu hakkında genel bir rehber temin etmek amacıyla İstihdam hakları (ER üzerine bir dizi kitapçık ve ilgili diğer yayınlar yayınlamaktadır. İstihdam Hakları kitapçıkları

111 Diğer İstihdam Hakları yayınları Formlar ve dokümanlar Bakanlık Dışı yayınlar nibusinessinfo.co.uk - iş perspektifinden bilgi vermektedir. NIDirect - genel kamuoyunun bakış açısından sorunları ele almaktadır. İstihdam Hakları araştırması Bakanlık istihdam hakları alanında periyodik olarak araştırmalar gerçekleştirmekte ve bu alandaki uygulamaların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla bulguları yayınlamaktadır. İstihdam Hakları Araştırması. Kamu Atama Kanunu İstihdam ve Eğitim Bakanlığı Kuzey İrlanda Kamu Atamaları Yetkilisi (CPANI) tarafından hazırlanan ve Kuzey İrlanda da Bakanlık Nezdinde Kamu Atamaları için Uygulama Esasları içerisinde öngörülen ilkelere tamamen bağlıdır. Bu ilkeler Fazilet; Çeşitlilik; Eşitlik; Açıklık, Şeffaflık ve Bağımsızlık; Doğruluk; Orantılılık; ve Saygıdır. Kamu Atamaları Uygulama Esasları adil, açık ve şeffaf bir atama sürecinin sağlanmasına ilişkin ilkeleri ve uygulamaları belirlemektedir. Bu Esaslar adil ve tutarlı olunmasına yönelik ihtiyaca vurguda bulunurken, aynı zamanda Bakanlıklara bir dizi alanda kendi politikalarını tespit etme esnekliğini de sağlamaktadır: 1. Fazilet İlkesi Atamalar herhangi bir pozisyon için en uygun kişinin adil ve açık bir rekabet çerçevesinde seçildiği fazilet ilkesine uygun olarak gerçekleştirilir. 2. Eşitlik ve Çeşitlilik DEL NI cinsiyet, yaş, medeni durum, özürlülük, din, etnik köken, siyasi görüş, cinsel eğilim ya da adayların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin olup olmamasından bağımsız olarak bütün bireyler için fırsat eşitliği sağlamayı taahhüt etmektedir. Adaylık materyalleri talep üzerine Braille dilinde, büyük puntolarla basılı olarak ve sesli formatta da temin edilir. Aday çeşitliliği sağlamak ve toplumun daha geniş bir kesiminden katılımı cesaretlendirmek çabasıyla DEL gelecekteki rekabetlere ilişkin olarak çeşitli grupları bilgilendirmektedir. Kamu atamalarına ilişkin rekabet üç adet büyük yerel gazetede ve DEL web sitesi ve Merkezi Atama Birimi web sitesi üzerinden ve kamuya açık bütün yayınlar aracılığıyla duyurulur. Kamuya yapılan duyuruların izlenmesi DEL tarafından uygulanan bir politikadır. Bu bağlamda, adaylar başvuru formlarını ibraz ederken izleme formunun yanı sıra siyasi etkinlik formunu doldurmaları konusunda da cesaretlendirilir. 3. Referanslar DEL NI kamu atamaları bakımından herhangi bir referans talep etmemektedir. 4. Geç Başvurular Bakanlık belirtilen son başvuru tarihinden sonra gelen formları kabul etmemektedir ve belirtilen son başvuru tarihinden önce ibraz edilen başvuru formlarını incelemeye tabi tutmamaktadır.

112 5. Mülakat Tarihinin Değiştirilmesi Bir adaydan mülakat tarihinin değiştirtilmesine ilişkin talep seçim kurulu tarafından dikkate alınır. 6. Mülakatlar Kamu atamaları açısından yapılan bütün yarışlarda resmi mülakatlar kullanılır. Seçim kurulları genellikle üzerinde mutabık kalınan bir puanlama sistemini kullanarak adayları duyurulan kriterlere uygun olmadığı açısından değerlendiren minimum üç yeden meydana gelir. 7. Giderler CPANI adaylar bakımından eşitlik sağlanması ve düşük gelir seviyesinde/işsiz adayların mülakata katılımının önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması amacıyla seyahat giderlerinin tazmin edilmesini tavsiye etmektedir. 8. Geri Bildirim Kamu Atamaları Birimi talep edilmesi durumunda on işgünü içerisinde başvuru formlarına ve mülakatta sergilenen performansa ilişkin anlamlı bir geri bildirimde bulunur. 9. Şikayetler DEL in Kamu Atama Sürecine ilişkin herhangi bir şikayet ilk aşamada Bakanlığın Kamu Atamaları Ünitesine yapılır. Bakanlık Şikayetler ve Çıkar Çatışmaları Bilgilendirme Rehberi yayınlamıştır. Sponsorluk DEL NI bir dizi kamu kurumuna sponsorluk yapmaktadır Kuzey İrlanda İstihdam ve Vasıf Danışmanı Sertifikasyon memuru İşçi-İşveren İlişkileri Kurumu Yönetim Kurulu CITB İnşaat Vasıfları Kurulu Altı İleri Eğitim Kolejinin Yönetim Kurulu Sanayi Mahkemesi Endüstriyel Mahkemeler ve Adil İstihdam Mahkemesi Ofisi İhtiyat Kuvvetleri Görevlendirme Komitesi St. Mary's Üniversitesi Yönetim Kurulu Stranmillis Üniversitesi Yönetim Kurulu Ulster Supported Employment Limited Şirketi Yönetim Kurulu

113 OFMDFM bünyesinde yer alan Eşitlik ve Haklar Birimi Hükümet için Program kapsamında Kuzey İrlanda Yönetimi daireler genelinde Cinsiyet Eşitliği Stratejisinin hayata geçirilmesi ve cinsiyetler arasındaki maaş farklılıkların tamamen ortadan kaldırılmasına doğru çalışmalar yapılması amacıyla geriye kalan cinsiyet eşitsizlikleri ile mücadele edilmesi yönündeki taahhütlerini ifade etmiştir. Buna ek olarak, Kuzey İrlanda Yönetimi kadınlara karşı her türlü şiddetin tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlayan etkili programların ve stratejilerin uygulanacağını ve siyasi ve kamusal yaşamda kadınların temsil edilmemesi ile mücadele edilmesi ve düşük maliyetli ve kaliteli çocuk bakımına erişim sağlanmasına yönelik stratejilerin inceleneceğini de ifade etmişlerdir. Cinsiyet ve Cinsel Eğilim Eşitlik birimi Cinsiyet Eşitliği Stratejisinin hayata geçirilmesi amacıyla bakanlıklar ve daireleri genelinde uygulanacak eylemlerin desteklenmesinden ve koordine edilmesinden sorumludur. Eşitlik Müdürlüğü Eşitlik Müdürlüğü iki Bölümden meydana gelmektedir Eşitlik, Haklar ve Sosyal İhtiyaç Bölümü ve İyi İlişkiler ve Uzlaştırma Bölümü (Kuzey Belfast Topluluk Eylem Birimini de kapsamaktadır). Müdürlüğün çalışmalarının büyük çoğunluğu bütün departmanları kapsayan hususları içermektedir ve görevlileri söz konusu hususlar üzerine gerçekleştirilen ortak çalışmaların ileriye götürülmesi amacıyla departmanlar arası grupları yönetir ve bu grupların çalışmalarına katılır. Müdürlük mağdurlar ve hayatta kalanlar, eşitlik ve insan hakları ile ilgili konularda Kuzey İrlanda Ofisi (NIO) ile ve toplum gelişimi/toplum ilişkileri konuları ile ilgili olarak ise NIO ve Sosyal Kalkınma Departmanı (DSD) ile yakın çalışmalar gerçekleştirir. Eşitlik, Haklar ve Sosyal İhtiyaç Bölümü Müdürlüğün sorumluluk üstlendiği bir dizi husus siyasi açıdan hassas konulardır. Bu konular aşağıda özetlenmiştir. Yoksullukla Mücadele Politika ve strateji aracılığıyla yoksulluk ve sosyal dışlama konuları ile mücadele ediyor, hassas gruplara yardımcı oluyor ve en nihayetinde insanları eğitim, konaklama, sağlık ve istihdam benzeri anahtar hizmetlerden yararlandırmak amacıyla daha iyi imkanlar sunuyoruz. Eşitlik ve İnsan Hakları Bireylerin kendilerine sunulacak mevcut desteğin daha çok farkına varmalarını sağlamak amacıyla Eşitlik Komisyonu ile yakından çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve Komisyonun sponsorluğu aracılığıyla işverenlere görevlerini ve sorumluluklarını anlamaları konusunda yardımcı oluyoruz.

114 Cinsiyet ve Cinsel Eğilim Eşitliği Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve cinsiyetler arasındaki eşitsizliklerle mücadele sürecine yardımcı olmak amacıyla NICS genelinde politikaları ve stratejileri destekliyor, geliştiriyor ve koordine ediyoruz. Cinsel eğilim eşitliğini teşvik etmek ve cinsiyet eğilimi eşitsizlikleriyle mücadele sürecine yardımcı olmak amacıyla NICS genelinde politikaları ve stratejileri destekliyor, geliştiriyor ve koordine ediyoruz. Eşitlik Mevzuatı Bir dizi muhtelif ayırımcılık türlerine - İstihdam ve Mallar, İmkanlar ve Hizmetler - dayalı olarak tarafımızca hazırlanan mevzuat aracılığıyla vatandaşları korumayı amaçlıyoruz. Eşitlik Araştırması Uyum, Paylaşım ve Entegrasyon Programı için araştırma ve istatistiksel destek temin ediyoruz; Irksal Eşitlik Stratejisi; Çocuklar ve Gençler Stratejisi; Mağdurlar/Hayatta Kalanlar Stratejisi; Eşitlik ve Sosyal İhtiyaç konularında araştırma ve istatistiksel destek sunuyoruz. OFMDFM bünyesine yer alan Eşitlik ve Haklar Ünitesi Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonuna (ECNI) sponsorluk sağlamaktadır. Gözetim görevlerimiz arasında üç yıllık kurumsal planların, yıllık iş planlama ve bütçelerinin onaylanması, onaylanmış devlet yardımlarının ödemelerinin yönetilmesi ve Komisyonun harcamalarının ve iş hedeflerine karşı sergilenen performansın takip edilmesi bulunmaktadır. Ekip aynı zamanda Komisyona Devlet politikaları ve Bakanlık Dışı Kamu Kurumları ile ilgili prosedürler ve kendisini etkileyebilecek diğer hususlar üzerine tavsiyeler de sağlamaktadır.

115 Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu Kuzey İrlanda Eşitlik Komisyonu 1998 tarihli Kuzey İrlanda Kanunu kapsamında kurulmuş bağımsız bir kamu kuruluşudur. Komisyon aşağıda belirtilen esaslara dayalı olarak is ayırımcılığın önlenmesi kanununa ilişkin farkındalığın artırılması ve bu kanunun infaz edilmesinden sorumludur: yaş, özürlülük, ırk, cinsiyet (medeni hal ve hemcins partner durumu, cinsiyet değiştirme, hamilelik ve annelik dahil olmak üzere), cinsel eğilim, dini inanç ve siyasi görüş... Görevleri: Ayırımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek; İmkan eşitliğini teşvik etmek ve iyi uygulamalar konusunda cesaretlendirmek; Olumlu/pozitif eylemleri teşvik etmek; Farklı ırk gruplarında bulunan kişiler arasında iyi ilişkileri teşvik etmek; Kamu mercilerinin üstlendiği eşitliğin ve iyi ilişkilerin teşvik edilmesine yönelik yasal yükümlülüğün hayata geçirilmesini ve etkinliğini denetlemek; Kamu mercilerinin üstlendiği özürlüler ile ilgili görevleri denetlemek; BM Özürlü İnsanların Haklarına Dair Anlaşmasının uygulamasını Kuzey İrlanda İnsan Hakları Komisyonu ile müştereken izlemek; ve İlgili mevzuatı dikkatle izlemeyi sürdürmek. Komisyon Üyeleri Komisyon Üyeleri Eşitlik Komisyonuna Devlet Bakanı tarafından atanır, Kurumsal yapı Eşitlik Komisyonunun üst yönetim ekibi İcra Başkanı (Evelyn Collin) tarafından yönetilir. Beş adet çekirdek bölüm ve bir adet iletişim ve koordinasyon birimi bulunmaktadır: Stratejik Uygulama Bölümü Ayırımcılığın Kuzey İrlanda eşitlik mevzuatı kapsamı altında yasadışı olan bütün alanları üzerine potansiyel hak sahiplerine, işçi sendikalarına ve hukuk danışmanlarına ilk yasal tavsiyelerin, bilgilerin, desteğin ve yol göstermenin temin edilmesinden sorumludur.

116 Sosyal Hizmet Birimi Adli Memur ve Üst Düzey Adli Memur ekipleri büyük çoğunlukla kurum içi esasına dayalı olarak Adil İstihdam ve Endüstriyel Mahkemelerde ve Yerel Mahkemede duruşmalar açısından ayırımcılık olan alanların her birisi nezdindeki davaları yönetmek. Yasal Finansman Komitesi için raporlar hazırlarlar Ayırımcılık İhbarı Ayırımcılık İhbar Memurları kendilerine karşı bir ayırımcılık yapılmış olabileceğine inanan ve bir şikayette bulunmak isteyen kişiler için ilk irtibat noktasıdır. Ekip hukuk danışmanlarından, işçi sendikalarından, CAB lardan ve kamuoyu üyelerinden gelen çağrıları kabul eder ve yasadışı ayırımcılık üzerine bir şikayetin nasıl yapılması ve yardım için Komisyona nasıl başvuruda bulunulması gerektiği konularında bilgi verir. Tanıtım ve Eğitim Bölümü Tanıtım ve Eğitim Bölümü Kuzey İrlanda da ikamet eden her bir bireyin eşitlik mevzuatı kapsamı altında sahip olduğu hakların ve sorumlulukların farkına varmasını, Komisyonun rolünü anlamasını ve hizmetlerine erişim sağlamasını temin eder. Bu bölüm danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunar, hizmet sağlayıcılar için eğitim ve genel farkındalık sunumları gerçekleştirir, kamuoyu ve farkındalık artırma etkinlikleri düzenler; fırsat eşitliğinin teşvik edilmesine yardımcı olmak amacıyla diğer örgütler ile ortak projeler gerçekleştirir ve ulaşması zor gruplara Vatandaşlık Danışma ve Kuzey İrlanda Danışma hizmetleri aracılığı ile sosyal yardım hizmeti temin eder; İstihdam Geliştirme Bölümü İstihdam Geliştirme Bölümü... Ayırımcılığın önlenmesi kanunu kapsamında sahip olduğu sorumluluklarda; En iyi iş eşitliği uygulamasının geliştirilmesinde; Eşitlik kategorilerinin olumlu ve pozitif eylemlerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesinde; 1998 tarihli Adil İstihdam ve Muamele (Kuzey İrlanda) Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamı altında yer alan işverenin görevlerine uyumun sağlanmasında; Kamu sektöründe yer alan işverenlere Kuzey İrlanda Kanunun 75. Bölümüne dair tavsiyelerde bulunulmasında; Bağımsız ayırımcılık vakalarındaki uzlaşmaların işverenler tarafından takip edilmesinin ve uygulamalarda yapılması gerekli olan değişikliklerin hayata geçirilmesinin sağlanmasında işverenleri destekler. İstihdam Edilebilirlik Araç Takımı Komisyonun İstihdam Geliştirme Bölümü işverenlerin istihdam edilebilirlik konusundaki farkındalığının artırılmasına yönelik olarak bir ortaklık programını hayata geçirmektedir. Bölüm olumlu ve pozitif eyleme yönelik mevzuat hükümlerine dair bir Kılavuz, en iyi uygulamalarda ilişkin bir dizin, istihdam edilebilirlik çalışmalarında işverenlere yardımcı olunması amaçlı bir İstihdam Eşitlik Planı Şablonu ve Eşitlik Komisyonu etkinliklerine ve seminerlerine ilişkin bir kılavuz içeren bir İstihdam Edilebilirlik Araç Takımı geliştirmiştir

117 İşveren Odağı Eşitlik Komisyonu web sitesi İşveren Odağı işverenlerin farklı ayırımcılık türleri ile ilgili olan istihdam eşitliği bilgilerine erişim sağlamasını temin eder: doğrudan ayırımcılık; dolaylı ayırımcılık; özürlülük ile ilgili ayırımcılık; makul düzenlemeler yapma görevinin yerine getirilmemesi; taciz ve mağduriyet Politika ve Geliştirme Bölümü Politika ve Geliştirme Bölümü eşitlik ve iyi ilişkiler hususlarını harcama planlarına bütçe hazırlama anlamında eşitlik ve insan hakları üzerine Kuzey İrlanda İnsan Hakları Komisyonunu kapsayan bütçe hazırlamada eşitlik oluşturma planı - nasıl dahil edecekleri konusunda devlet dairelerine ve diğer kamu mercilerine destek sağlar. Sunumu buradan görebilirsiniz. Fırsat Eşitliği Eşitlik Komisyonu istihdam ve ayırımcılığı önleme kanunlarına tabidir ve cinsiyetini, medeni durumunu, yaşını, dini inanışını ya da siyasi görüşünü, ırkını, cinsel eğilimini ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler olup olmamasını dikkate almaksızın bir görev için en uygun kişiyi atayarak eşit fırsat sağlayan bir işveren olmayı amaçlamaktadır. Kalıcı bütün boşluklar aleni olarak duyurulur. Belirli bir grubun (örneğin erkekler, belirli bir toplum geçmişinden gelen kişiler, vb.) yetersiz şekilde temsil edildiği bir durum söz konusu olduğunda Komisyon yetersiz temsil edilen gruptan gelen kişileri başvuru yağmaya teşvik eden olumlu/pozitif bir eylemi kullanır. Bütün atamalar kesinlikle hak eden kişilere yapılır. Komisyon yıllık olarak işgücünün toplum geçmişi ve cinsiyet açılarından bileşimini izler ve her üç yılda bir ayrıntılı bir değerlendirme süreci gerçekleştirir. Müşteri Hizmeti Mükemmeliyeti Komisyon etkili, verimli, mükemmel, eşit ve yetkilendiren bir hizmet sunulmasına odaklı hizmet standartları uygular. Kurumsal Hizmetler Bölümü Kurumsal Hizmetler Bölümü öncelikli olarak kurum içi hizmetlerin sunulmasından sorumludur. İletişim ve Koordinasyon Birimi kurum içi ve kurum dışı iletişim konusundan sorumludur.

118 İş ve Sosyal Yardımlar Ofisi Hükümetin `Çalışmaya Ödeme Yapma` girişimine yanıt olarak, tam istihdam ve sosyal adalet sağlama yapılarına ilişkin hedefler, bünyesi kapsamı altında sosyal yardım talebinde bulunan kişilerin yüz yüze İş Odaklı Mülakatlar (WFİ) gerçekleştirebileceği ve istihdam için bir eylem planı hazırlayabilecekleri ve iş ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmeleri üzerine kendilerine destek sağlayacak danışmanlara erişimlerinin sağlanacağı bir çerçeve üzerinden sosyal yardım alma sürecinden işe girilmesine yönelik olarak hareketin teşvik edilmesi amacıyla köklü bir şekilde tamamen değiştirilmiştir. Birleşik Krallık ta (GB) bu köklü değişiklik çalışma yaşına gelmiş kişiler ile ilgilenen İş Bulma Kurumunu ve Sosyal Yardımlaşma Kurumunu bir araya getiren Jobcentre Plus kuruluşunun oluşturulmasına yol açmıştır. Kuzey İrlanda da, Çalışmaya Ödeme Yapma politika hedefleri tek çatı altında toplanmış bir hizmet sunum örgütü olan (JobCentre Plus kurumu ile benzer olan) İş ve Sosyal Yardımlaşma Ofisleri (JBO lar) aracılığıyla başarılmıştır. İş arayan kişilerin yeni katıldığı bu sosyal yardım ve iş aracılığı süreci, Çalışmaya Ödeme Yapma girişimi açısından daha katı bir sosyal yardım rejimi ve teklifleri bakımından mevzuat gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde İş Arama Ödeneği (JSA) için yeni bir sürecin hayata geçirilmesi amacıyla Kuzey İrlanda Sosyal Yardım Reform ve Modernizasyon programının bir parçası olarak 2001 yılında resmi bir şekilde başlatılmıştır. Mevzuat kapsamı altında kullanıcıların sosyal yardımın alınmasına ilişkin bir koşul olarak Kişisel Danışmanlar ile bir dizi yüz yüze iş odaklı mülakatlar gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, yalnız ebeveynler, özürlü kişiler, bakmakla yüklü olduğu kişiler olan bireyler ve uzun süreli hastalık taşıyan kişiler benzeri dışlanmış gruplar tarafından karşılaşılan istihdamın önündeki engellere ilişkin gittikçe artan bir farkındalık bulunmaktadır. Çalışma yaşına gelmiş daha geniş çapta kullanıcılar üzerinde bir etki yaratan bu geliştirilmiş İş ve Sosyal Yardım süreci modeli zorunlu iş modeli haline gelmiştir ve 2005 yılları arasında 35 adet İş ve Sosyal Yardım ofisinin 25 tanesi dönüştürülerek hizmete girerken geriye kalan 10 ofis dönüşümü 2005 yılında uygun tesislerin temin edilmesinde karşılaşılan zorluk nedeniyle durdurulmuştur yılında, yerel Bakanlar mali kısıtlamalar nedeniyle İş ve Sosyal Yardım Projesini sona erdirme kararı almıştır ve Kuzey İrlanda da 27 adet İş ve Sosyal Yardım Ofisi ve faydalanıcılara sadece iş ile ilgili destek sağlayan 8 adet İş Bulma Merkezi kalmıştır. 35 adet İş ve Sosyal Yardım ofisinden ve iş bulma merkezinden meydana gelen ağ, JSA alan kullanıcıların sayısının azaltılması amacı ile ilk talep aşamasında ve müteakip olarak iki hafta bir gerçekleştirilen müdahalelerde kullanıcıya daha fazla zaman ayrılması suretiyle JSA yardımından faydalanan kişiler için daha çok iş odaklı destek sağlanması amacıyla tek uğranacak durak yardımı sağlamaktadır. JBO ve JC reklam, işe alma etkinlikleri, eleme uygulamaklar ve mülakat imkanları sağlamaktadır. Maluliyet Danışmanlık Hizmeti ise özürlü olan kişileri istihdam etmek ve çalıştırmak isteten işverenlere yardım sunmaktadır. Kariyer Hizmeti

119 insanlara daha bilgili bir şekilde kariyer kararı vermelerinde yardımcı olmak amacıyla tavsiyeler verir ve aynı zamanda Kuzey İrlanda da bulunan Kariyer Danışmanlarına irtibat sağlar. PWE çalışması turu esnasında katılımcılar aşağıda belirtilen yerleri ziyaret edecektir: Kuzey Belfast İş Bulma Merkezi ( Gloucester House.) Shankill İş ve Sosyal Yardım Ofisi Springvale Learning Springvale Learning, yetişkin ve gençlere yönelik bir mesleki öğrenme merkezidir. Kuzey İrlanda daki toplum temelli en büyük eğitim sunucusu olup haftada 1000 den fazla kişiye hizmet vermektedir. Şirket, 1992 yılında özel, kâr amacı gütmeyen garanti ile sınırlı şirket olarak kurulmuştur ve gönüllü bir başkan ve yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Merkez, Batı Belfast ta barış hattındadır, 1995 yılında 5 milyon harcanarak devlet tarafından inşa edilmiş ve donatılmıştır. Her iki topluluktan da yetişkin ve gençlere, duvar örme, marangozluk, sıva yapma, kaynakçılık elektrik mühendisliği, iş ve bilişim teknolojisi, dijital medya, otelcilik ve perakendecilik alanlarında giriş seviyesinden tam staja kadar hizmet vermektedir. Merkezde 70 kişi çalışmaktadır. Springvale Learning, eğitim alanındaki 17 yıllık tecrübesi ile iyi tanınmaktadır ve 70 ten fazla nitelikli ve tecrübeli profesyonellerden oluşan bir kadroya sahiptir. Springvale Learning, işbirliği yaklaşımıyla hareket etmektedir ve hükümet, iş camiası, toplum grupları, okullar, üniversiteler ve ileri eğitim okulları ve bireyler ve diğer dış paydaşlarla çalışmaktadır. Springvale Learning şu gruplara hizmet sunmaktadır: İşini büyütmek veya genişletmek için genç bir stajyer veya bir yetişkin almak isteyen işverenler Yeni beceriler, nitelikler ve iş fırsatları arayan mezunlar veya işsiz yetişkinler Akademik olarak henüz istediği başarıyı yakalayamamış veya okulda istediği kadar başarılı olamamış ve ne yapabileceklerini göstermek için kendilerine ikinci bir şans verilmesini isteyen gençler Ailesini desteklemek amacıyla bir iş sahibi olabilmek için niteliklere ihtiyaç duyan yalnız ebeveyn Bilişim ve iletişim teknolojileri veya mühendislik sektöründe staj yapmak isteyen gençler İş bulmak için yeni bir sektörde yeniden eğitim almak isteyen işsiz bir inşaat işçisi Beceri ve tecrübesinin bir staj vasıtasıyla tanınmasını isteyen bir çalışan

120 Gelecekte iş fırsatlarını arttırmak için okuryazarlığını ve matematiksel becerilerini geliştirmek isteyen işten çıkarılmış bir fabrika işçisi İşi ile ilgili yeni yasal gerekliliklere uymak isteyen bir çalışan Aile içindeki bakım sorumluluklarını daha dengeli yerine getirebilmek için kariyerini değiştirmek isteyen yaşı ilerlemiş bir çalışan Kendi işini kurmak ve kendi kendisinin patronu olmak isteyen işsiz bir çalışan. Springvale Learning, her bireyi okuryazarlık ve matematik ve bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri, öğrenme tarzları, teorik ve pratik becerileri, istihdam edilebilirlikleri, motivasyonel, davranışsal ve kişisel sosyal becerileri, eğitim seviyeleri, geçmiş tecrübeleri ve geleceğe ilişkin umutları ve korkuları açısından derinlemesine değerlendirmek suretiyle tüm müşterilerinin beceri, nitelik, tecrübe kazanmasına ve iş fırsatı ve iş arama desteği almasına yardımcı olmaktadır. Springvale Learning, bu tür tanısal sonuçlar ışığında, bireyin hedeflerine başarıyla ulaşması için gerekli kaynak ve desteğin verilmesini de içeren bireye uyarlanmış bir öğrenme ve istihdam planı tasarlamaktadır.

121 Yerel İstihdam Aracılık Hizmeti (LEMIS) Yerel İstihdam Aracılık Hizmeti (LEMIS) iş bulma ve işe devam etme hususunda kendilerini engelleyebilen konuların üstesinden gelmelerinde topluluktaki işsiz insanlara yardım eden bir İstihdam ve Öğrenme Departmanı (NI) girişimidir. Hizmet, Belfast alanı, Londonderry, Strabane, Newry ve Mourne, Cookstown ve Moyle Belediye Meclisi alanlarındaki yerel halk istihdam organizasyonları tarafından sağlanmaktadır. Bu alanlara ek olarak LEMIS, evsizler, eski suçlular/eski tutuklular, uyuşturucu/alkol kullanımı geçmişi olanlar ve bakıma muhtaç çocuklar gibi istihdam açısından ortak bir istihdam edilebilirlik engeli bulunan bireyler için Kuzey İrlanda genelinde yönlendirme / sosyal yardım bazında da ulaşılabilir durumdadır. Hedeflenen Girişimler ( Targeted Initiatives -TI): 2003/04 yılında Hedeflenen Girişim Rehberleri, İstihdam Edilebilirliğe İlişkin Departmanlar Arası Özel Görev Komitesinin (2002) ve 2003 teki Uzun Dönem İşsizlik Raporunun bulgularına cevaben düşük istihdam ve yüksek sosyal yoksunluğun olduğu tüm alanlarda, Batı Belfast, Greater Shankill, Londonderry ve Strabene de kuruldu. Konsept, istihdama engel olan hususları hedef alan, ekonomik olarak aktif olmayan insanları çalışma hayatına döndürmeye yönelik bir dizi yaklaşımı test etmeyi amaçlayan yenilikçi ve yaratıcı bir yöntemdi. Hedeflenen Girişimler 31 Mart 2007 tarihinde sona ermiş ve son değerlendirme raporlarının bulguları ve tavsiyeleri, Nisan 2007 de başlayan yeni bir Yerel İstihdam Aracılık Hizmetinin (LEMIS) tasarlanması ve sunulmasında düzenlemelerin belirlenmesine yardım etmiştir. Yerel İstihdam Aracılık Hizmeti (LEMIS) ilk olarak Kuzey İrlanda da (UK) Belfast, Londonderry ve Strabane de Nisan 2007 de kurulmuş ve LEMIS hizmet sunucuları yerel istihdam fırsatları ve halkın sorunları konusunda detaylı bilgiler geliştirmiştir. Yerel İstihdam Aracılık Hizmeti (LEMIS): LEMIS temel olarak, Çoklu Yoksunluğun Asal İndekslerinin son versiyonu kullanılarak belirlenen yüksek işsizlik/düşük istihdam alanları olan Belfast, Londonderry ve Strabane de; Hedeflenen Girişimlerin önemli özellikleri olan Emek Piyasası Aracıları ve İş Yardım Merkezlerinin yerine geçmiştir. Başarılı bir tedarik uygulaması yapıldıktan sonra, bu alanlardaki yerel topluluklar sözleşme ile ödüllendirildi. Sözleşmeler den a kadar; da yapılan bir yıllık uzatmayla geçerli oldu. LEMIS2, fonlama modeline yapılan ayarlamalarla ve diğer bir tedarik sonrasında geliştirildi. 5 Nisan 2011 den 31 Mart 2012 ye uzanan 1 yıllık ilk dönem için geçerli sözleşmelerin her birinde bir yıllık uzatma için 3 opsiyon bulunuyordu. Newry ve Mourne, Cookstown ve Moyle u kapsayan Asal İndekste yer alan müteakip üç düşük istihdam ve yüksek sosyal yoksunluk alanına, 1 Eylül 2011 den 31 Mart 2012 ye kadar her biri bir yıl uzatmalı üç opsiyonlu olmak suretiyle LEMIS sunulması sözleşmeye bağlandı. LEMIS aynı zamanda, alkol/uyuşturucu geçmişi olan, evsiz ve eski tutuklu /eski suçlu müşterilerine engelleri aşmalarında ve iş bulmalarında yardım etmek için yaratılan bir diğer DEL programını da içine aldı. LEMIS kısa süre önce bakıma muhtaç sokak çocuklarını da bu gruplara dahil etti. Programın fonlama yapısı, hizmet sunucularını müşterilerin mümkün olduğunca kısa süre içerisinde iş bulmalarına odaklanmaları konusunda teşvik etmek üzere tasarlandı; istihdam için gereken yetenekleri

122 kazanan müşterilerin takdir edilmesi LEMIS2 için hazırlanan yeni sözleşmelere eklendi. Fonlama modeli İlk Fonlama ve Çıktı ile Bağlantılı Fonlamadan ( Output Related Funding ) oluşmaktadır. Her bir sözleşmede ilk fonlama için yıl başına 75 K Pound ile ödüllendirilmektedir ve ORF performans bazında değerlendirmeye göre düzenlenmektedir. Her bir hizmet sunucusunun performansı aylık raporlar sunan Program Geliştirme Görevlileri ( Programme Development Officers - PDO) tarafından yakın bir şekilde izlenmekte, üç ayda bir de LEMIS yönetimi, Program Geliştirme Görevlileri, akıl hocaları ve Hizmet Sunucusu yönetiminin katılımıyla çözüm toplantıları yapılmaktadır. Ayda iki kere yapılan toplantılar da Hizmet Sunucuları ve LEMIS ekibinin katılımıyla gerçekleşmektedir. Hizmet, toplum bazlı organizasyonlar tarafından sunulmaktadır ve özellikle her ne sebeple olursa olsun şu anda meşru bir iş bulma hizmetini kullanmayanlar için yararlıdır. Dolayısıyla LEMIS, var olan İş & Yardım ofisi ve İş Merkezi tesislerini tamamlamaktadır. LEMIS hizmet sunucuları, her ne sebeple olursa olsun bir süre için iş piyasasının dışında kalmış ve şu an iş arayan kimselerin istihdam edilebilme ihtiyaçlarını karşılamak noktasında yasal iş bulma acentelerinin çalışmasını desteklemektedir. İşverenler de dahil olmak üzere, yerel ortaklar yerel topluluklarda fırsat yaratmaya yardımcı olmak için LEMIS hizmet sunucuları ile çalışmaktadır. Her bir hizmet sunucusu, kendi bölgeleri içerisinde LEMIS in pazarlama ve tanıtımını yapmakla yükümlüdür, bu genellikle ağızdan ağza ve yerel medyaya ve yerel alanlara reklam verilerek yapılmaktadır. LEMIS bilgileri şu an yerel hükümetin web sitesi, NIDirect te de yer almaktadır. LEMIS çalışmasının yerel alanlardaki insanları iş piyasasına hazırlamakta ve sokmakta yardım etmesinin yerel topluluklar üzerinde pozitif bir etkisi vardır. LEMIS özellikle yerel bölgelerde en çok ihtiyaç duyan kişileri ve kendi hayatlarında gerçek bir fark yaratacak işi bulmada her bir birey ile çalışmayı hedef almaktadır.. Gönüllü müşterilere iş bulma ve işi muhafaza etme hususunda kendilerini engelleyen kişisel sorunlarını aşmalarında özel yardım sağlayan hizmet, yasal istihdam hizmetlerinden bağımsızdır. Toplum tarafından ve toplum içinde yürütülmektedir ve hedeflenen bölgedeki İş ve Yardım ofisleri aracılığı ile edinilebilen hizmetlerin tamamlanması amacıyla tasarlanmıştır. Sözleşme uyarınca LEMIS2 Hizmet Sunucuları Tavsiye ve Rehberlik konusunda OCR Seviyesi 3 NVQ da veya bu seviyenin üstünde kalifikasyona sahip olması gereken 3 akıl hocasını işe almalıdır. LEMIS e giriş gönüllüdür. Müşterilerin saptanması ve istihdamı Hizmet Sunucusunun sorumluluğundadır. Birincil uygunluk kriteri, müşterinin sözleşmeli bölgedeki bir LEMIS servisi içerisinde ikamet etmesi ile sağlanır. Bir müşterinin LEMIS e giriş onayı, ilgili uygunluk belgelerinin alınması üzerine LEMIS tarafından belirlenmiş uygunluk kriterlerine göre müşterileri onaylayacak / reddedecek olan LEMIS yönetim ekibi tarafından verilmelidir. Diğer tüm mevcut ORFS lar, ORF2a nın DEL programına girmesi gibi, uygunluk kriterlerinin karşılanmasına bağlı olarak LEMIS yönetimi tarafından sunulur ve onaylanır/reddedilir. LEMIS kılavuzları (kopyası ektedir) uyarınca akıl hocaları müşteriyi değerlendirir ve müşterinin engellerinin detayları, bunların nasıl çözülmesi gerektiği, çözümdeki zaman ölçütü ve gelinen netice hususlarında bir eylem planı kararlaştırır. Hizmet Sunucular, CPK ve Harp da dâhil olmak üzere çeşitli Değerlendirme Araçları kullanır. Bazı sunucular aynı zamanda içten geliştirilmiş alet takımları kullanır. Akıl hocalarının dört haftalık bir dönem için müşterilerle yüz yüze olmaları gerekmektedir. Bu toplantılar kaydedilmeli ve eylem planı sürecin gerektirdiği gibi güncellenmelidir. Müşteriler, istihdama engel olan kişisel sebepleri yok etmede yardımcı olması için isteğe bağlı fondan ve doğrudan iş hedefleri ile ilgili isteğe bağlı Kısa Akredite Eğitim Kursu fonundan yararlanabilir. Bunun dışında

123 bir de inovasyonu ve yaratıcılığı teşvik eden isteğe bağlı esnek bir fon bulunmaktadır. Sunucular, LEMIS müşterisinin gönüllü topluluk programlara ve istihdam öncesi eğitim kurslarına katılma masraflarını karşılamak için bu fona başvurabilirler. Hizmet Sunucuları bu projeleri müşterinin ihtiyaçlarını ve güncel iş piyasası gerekliliklerini göz önünde bulundurarak hazırlar. Sunucular bunları şu sektörlerde geliştirip yürütmüştür: perakende, güvenlik ve çocuk bakımı. LEMIS, birçoğu bir hayli uzun süredir işsiz kalmış ve kişisel yardım ve desteğe ihtiyacı olan işsiz insanlara bir iş bulmak ve o işe devam etmelerini sağlamak hususunda özel yardım sunar. LEMIS hizmetleri yerel insanlar için gerçek işler bulma adına tasarlanmıştır ve bu tip hedeflenmiş desteğin yasal İstihdam Hizmetleri ile yakından çalışması ve bunları tamamlaması önem arz etmektedir. Bu gibi pratik ortaklıklar, halk için mümkün olan en iyi hizmetlerin kamuya sunulduğundan emin olmak şeklindeki yegâne amaç için kurulmaktadır. Belfast da kurulmuş olan ve yerel toplumun ilgilerini yansıtan bir Hissedarlar Forumu, LEMIS in işleyişini denetleme konusunda İstihdam ve Eğitim Departmanı na yardımcı olmaktadır. Forumun rolü, LEMIS sunucularına destek vermek ve LEMIS girişiminin ilerleyişini izlemekte Departmana yardım etmek ve gerekli olduğunda diğer yerel istihdam edilebilirlik sorunlarını belirlemek için yardımcı olmaktır. Hizmet nasıl işlemektedir? Verilen hizmet kişi odaklıdır, esnektir ve müşterinin ihtiyaçlarını ilk sıraya koyar. Müşteriler hizmeti kendilerine uyan bir zamanda gönüllülük esasında kullanabilirler ve bu alabilecekleri herhangi bir sosyal yardımı etkilemeyecektir. Bir İstihdam Danışmanı bire bir destek sağlar ve müşterinin iş bulmasında yardımcı olmak için bir hareket planı hazırlar. İstihdam Danışmanları iş piyasası üzerine engin bilgiye sahiptir ve müşterilerin kapılarında ve ofislerinde ve topluluğunuzdaki sosyal yardım merkezlerinde profesyonel bir istihdam hizmeti sunar. Kuzey İrlanda dışında bulunan ve genel istihdam edilebilirlik engeli olan müşteriler için, İstihdam Danışmanları bunları kendi yerel bölgelerinde görmek için düzenlemeler yapar. Hizmetten kimler yararlanabilir? Hizmet aşağıda belirtilen kimselere verilebilir: Yardım alanlar (LEMIS uygunluk şartlarını karşılamanız koşuluyla örneğin İş Göremezlik Yardımı, İstihdam Destek Ödeneği, Şiddetli Engellilik Ödeneği, Gelir Desteği ve Bakıcı Ödeneği ve İş Arayanlar Ödeneği); Yardım alanların eşlerinin çalışmaması; İş piyasasına geri dönenler dâhil herhangi bir yardım talep etmeyen insanlar; Yardım sistemine veya istihdam, eğitim veya kursa bağlı olmayan genç insanlar; Ortak bir istihdam edilebilirlik engeli olabilen kimseler, yani evsizler, eski suçlular/eski tutuklular ve uyuşturucu/alkol kullanımı geçmişi olanlar ve bakıma muhtaç sokak çocukları Ne desteği alınır? Bir İstihdam Danışmanı aşağıdaki konularda bilgi, danışmanlık, rehberlik ve pratik yardım sağlayarak kişinin iş bulmasını destekleyebilir: Motivasyon ve kendine güven oluşturma;

124 Engelleri aşmak için çözüm geliştirme; İstihdam fırsatları arama; İstediğiniz iş türünü bulma; Özgeçmiş hazırlama ve iş başvuru formlarını doldurma; İş görüşmesi teknikleri; İşe dönüş konusunda yardım tavsiyeleri ve hesaplamalar; Çocuk bakımı gibi konularda bilgi verme; Kariyer eğitimi ve eğitim fırsatları; İş bulduğunuzda destek sağlama. Sonra ne olur? İlk sözleşmeden sonra İstihdam Danışmanı LEMIS ofisinde veyahut yakınlarında bir sosyal yardım merkezinde müşteri ile bir görüşme ayarlar. Bu görüşme müşteriye hizmet hakkında daha fazla bilgi edinebilme, İstihdam Danışmanı içinse size iş bulmada yardım etmek için pratik destek ortaya koyma fırsatı sunar. Mevcut programlar Müşteriler hizmeti kullanırlarken, İstihdam ve Eğitim Departmanı tarafından sağlanan başka program seçeneklerine katılabilirler, örneğin İşe Adımlar ve İşe Giden Patikalar. İstihdam Danışmanı bunun nasıl işlediği konusunda tavsiyelerde bulunur. Hizmetin yararları Hizmetin yararı, bir iş bulmaları ve işte kalmalarına yardım etmek için müşterilere bire bir destek sağlamasıdır. Hizmet, müşteri odaklıdır ve sizi destekleme ve kendi kişisel durumlarınıza bağlı sorunların üstesinden gelme esnekliğine sahiptir. Bu profesyonel hizmet aynı zamanda ücretsizdir, bölgedeki yerel topluluk alanlarında mevcuttur ve yerel topluluğun özelliklerini daha iyi anlayan topluluk istihdam organizasyonları tarafından sunulmaktadır. Ortak istihdam edilebilme engeline sahip kişiler için, yani, aşağıda belirtilen Belediye Meclisi Bölgelerinde yaşayan evsizler, eski suçlular ve eski tutuklular, uyuşturucu/alkol kullanımı geçmişi olan kişiler ve bakıma muhtaç sokak çocukları için LEMIS hizmet sunucusunu arayın ve kendi yerel bölgelerinde görüşme ayarlayın. Aşağıda yer alan LEMIS, PWE Çalışması sırasında ziyaret edilecektir. LEMIS Projesi GEMS

125 GEMS Kuzey İrlanda GEMS Kuzey İrlanda Kurumunun Geçmişi Belfast Belediye Meclisi, Laganside Şirketi, Belfast Sosyal Kalkınma Ofisi, İstihdam ve Öğrenme Bakanlığı ve Güney/Doğu Belfast Ortaklık Kurulları dahil olmak üzere çok paydaşlı bir ortak ağ tarafından desteklenen hizmet Güney Belfast Ortaklık Kurulunun yönetim organı yönetimi altında 2002 yılında Belfast GEMS projesi olarak başlatılmıştır. Hizmetin amacı uzun süredir işsiz olan kişilerin Gasworks ve Laganside sahalarında istihdama erişim sağlamalarına yönelik imkanları azami seviyeye çıkartmaktır yılında proje kendi çapında hayır amaçlı sınırlı sorumluluğa sahip bir limitet şirket olan GEMS Kuzey İrlanda Limited kapsamı altında kurumsal bir yapıya sahip olmuştur. GEMS Kuzey İrlanda uzun süredir işsiz olan/ekonomik açıdan aktif olmayan kişiler ile işgücü piyasasında dezavantajlı durumda bulunan kişiler ile istihdam edilebilirlik müdahalelerinde bir en iyi uygulama modeli olarak gelişmiştir. Vizyonu: 2015 yılında Kuzey İrlanda da yaşayan herkesin işgücü piyasasına erişime sahip olması. Misyonu: Aşağıda belirtilen kişilere kaliteli bilgiler, tavsiyeler, yol gösterme ve istihdam çözümleri temin etmek suretiyle istihdam ve işsizlik algılarının doğruluğunu tartışmak: İşgücü piyasasında dezavantaj yaşayan kişiler işverenler Karar vericiler ve uygulayıcılar GEMS Kuzey İrlanda nın Hizmetleri Bugüne kadar GEMS büyük bir çoğunlukla Doğu ve Güney Belfast ta yaşayan ve işgücü piyasasında dezavantaj yaşayan 6000 in üzerinde kişi ile çalışmalar gerçekleştirmiştir ve yaklaşık olarak 3000 kişiye uzun süreli işsizlik sürecinden, ekonomik açıdan aktif olmama durumundan ve işsizlikten istihdama geçmeleri konusunda yardımcı olmuştur. Değişen işgücü piyasası koşullarını anlamak, Kariyer seçenekleri ve rotalarının farkında olmak, Bu kişilerin kişisel kariyer planlama becerilerini geliştirmek, Sürdürülebilir istihdam aracılığıyla ekonomik açıdan kendi kendine yeterli hale gelme konusunda kendi potansiyellerini fark etmek,

126 İstihdam edilebilirlik becerilerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları becerileri elde etmek geliştirmek, ve Kariyer beklentilerini ve ilhamlarını potansiyellerine uygun olacak şekilde yükseltmek, Potansiyellerinin elde edilmesinin önündeki engellerin üstesinden gelmek. Program Lehtarları Dezavantajlı topluluklarda yer alan ve işe girmek ve istihdamın önünde yer alan birden fazla sayıdaki engelleri aşmak için desteğe ihtiyaç duyan kişiler, Çalışma yaşına gelmiş ancak uzun süredir işsiz olan kişiler ve ekonomik olarak aktif olmayan kişiler, Sosyal yardıma bağımlı olan ancak işe girmek isteyen kişiler, İşsiz kişiler (sosyal yardıma bağımlı olan ve işe girmeyi henüz dikkate almamış kişiler) İşgücü piyasası dezavantajı yaşayan kişiler, Kadınlar Yalnız Ebeveynler Okulu Erken Yaşta Bırakanlar Eğitim, istihdam ya da öğrenme sürecine (NEET) dahil olmayan gençler Özürlü kişiler Göçmen işçiler de dahil olmak üzere etnik azınlıktan bireyler, Evsizler Eski hükümlüler GEMS Kuzey İrlanda Programlarına Örnekler Güney Belfast Yerel İş Bulma Aracılık Hizmeti (LEMIS) GEMS Kuzey İrlanda hem kullanıcıları tanımlayacak, bu kişilere erişim sağlayacak ve ilgilenecek hem de destek verecek şekilde çok paydaşlı platform üzerinde çalışacak oldukça vasıflı ve deneyimli rehber Danışmanlar/Akıl Hocaları aracılığı ile esnek ve sorumlu bir Güney Belfast LEMIS kurumu kurulması amacıyla DEL ile sözleşme imzalamıştır. M-Power Sosyal Yardım Hizmeti (ESF (DEL) ve DSD Semt Yenileme Yatırım Fonu tarafından desteklenmektedir); Güney ve Doğu Belfast Semt Yenileme Bölgelerinde yaşayan ulaşması en zor ve yardım etmesi en güç olan ekonomik açıdan aktif olmayan/ işsiz kişileri desteklemektedir. Söz konusu toplum içerisinde dört adet profesyonel rehber danışman istihdam edilebilirlik ve istihdama erişim ve kişisel gelişim/eğitim hususlarının geliştirilmesi amacıyla geleneksel istihdam hizmetlerini kullanmayan kişileri hedefleyen doğrudan çalışmalar gerçekleştirmektedir.

127 KESTREL Atlantic Philanthropies Yaşlanma Programı tarafından finanse edilen 3 yıllık bir pilot proje (Ekim 2009 tarihinde başlatılmıştır) olan proje istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işgücü piyasası dezavantajları yaşayan yaşlı kişilere yardımcı olmakta, yaşlı çalışanların kariyer gelişim imkanlarını iyileştirmek amacıyla işverenler ile çalışmalar gerçekleştirmekte, kişisel ardıllık planlama sürecinin nasıl desteklenebileceğini araştırmakta, yaşlı kişileri yaşam boyu öğrenme ve gelişmiş sağlık ve refah açısından cesaretlendirmekte ve bu olanakları sağlamaktadır. Etnik Azınlık İstihdam Edilebilirlik Destek Projesi (ESF (DEL) ve GEMS Kuzey İrlanda MEESP tarafından desteklenmektedir) özellikle dil engeli ile ilgili olan ancak sadece bununla sınırlı olmayan işgücü piyasası engelleri ile karşılaşan ekonomik olarak aktif olmayan kişilere kültürel olarak yetkin bir istihdam edilebilirlik hizmeti temin etmektedir. Çalışma için Dil GEMS Kuzey İrlanda Belfast LSP ve Laganside Şirketi tarafından finanse edilen ve 200 ün üzerinde öğrenciyi doğrudan Kuzey İrlanda da bulunan işyerleri ile ilgili olarak İngilizce dillerini geliştirmek ve istihdam edilebilirlik niteliklerini artırmak amacıyla destekleyen bu 72-saatlik akredite eğitim programını geliştirmiştir. Belfast Belediye Meclisi HARTE ( ) GEMS Kuzey İrlanda, Belfast Belediye Meclisi Konaklama, Perakende ve Turizm eğitim programının sunulması bakımından Time Associates ve Belfast Büyük Şehir Koleji ile ortak çalışmaktadır. HARTE işsiz kişilere konaklama/perakende/turizm programlarında akredite edilmiş eğitim almaları konusunda desteklemektedir ve katılımcıların her birisi ortalama olarak 4 adet mesleki olarak ilgili vasıf kazanmaktadır. Avrupa Projeleri Leonardo da Vinci LLP En İyi Uygulamaya Yol Göstermek LdV Ortaklığı 2008/ burada hedeflenen psikometrik test sonuçları hakkında müvekkillere geri bildirimlerde bulunan IAG uygulayıcıları için kılavuzlar geliştirmektir. INNO-VET LdV Ortaklığı 2009/ GEMS Kuzey İrlanda İngilizce dilini konuşan ve İngiliz olmayan kişiler için işyerinde kullanılan dilin öğrenmesi için bir model geliştirmeyi amaçlamaktadır. Talk-IT LdV Yenilik Aktarımı Projesi 2009/2011 GEMS Kuzey İrlanda tarafından IT Profesyonelleri için yenilikçi bir işveren odaklı dil öğrenme programı olarak Allstate Kuzey İrlanda için geliştirilen ve İrlanda, Polonya, Almanya, Macaristan ve Romanya da bulunan IOT şirketlerine aktarılan Talk-IT Projesi. Belfast Belediye Meclisi Barış III Projeleri Belfast Vatandaş Eğitim Programı (2010) GEMS Kuzey İrlanda Vatandaşlık Haklarının ve Sorumluluklarının ve İyi İlişkiler ve Kentsel Liderlik konularının Anlaşılmasına odaklanan vatandaş eğitim programları sunan Belfast CEP için projeyi yönetmektedir. Belfast ta Yaşamak (2010) GEMS Kuzey İrlanda Belfast şehrinde yaşamaya, çalışmaya ve öğrenmeye gelen yeni toplulukların desteklenmesi için Belfast ta Yaşama cep kılavuzu ve eğitim programı geliştirmektedir.

128 Belfast Büyükşehir Koleji Öğrenici Erişim ve Katılım Programı GEMS Kuzey İrlanda Güney Belfast ta LAEP programının sunulması sürecinde yer alan bir ortaktır. Program danışmanlık desteği sağlamak suretiyle geleneksel olmayan öğrenicilerin tanımlanması, bu kişilere erişim sağlanması ve bu kişileri zorunlu becerilerin öğrenilmesi sürecine dahil edilmesini amaçlamaktadır.

129 INVEST NI Invest Northern Ireland (Invest NI) Kuzey İrlanda'nın ana ekonomik gelişim organizasyonudur. INVEST NI, Girişim, Ticaret ve Yatırım Departmanının bir bölümüdür ve uluslararası alanlarda rekabet edebilmek ve yeni yatırımları Kuzey İrlanda ya çekebilmek için yeni ve mevcut işletmelere devlet desteği sağlamaktadır. Invest NI, araştırma ve geliştirme, insan yönetimi, stratejik gelişim, e- işletme, çevresel etki ve ihracat gelişimi de dahil olmak üzere tüm aktivite spektrumlarında işletmeleri desteklemektedir. Vizyon Invest NI, global olarak rekabet edebilecek yerel bir ekonomi yaratmak için inovasyon ve ihracat büyümesinde şampiyon olmayı hedef almıştır... Değerler Müşteri Odağı: değer katan ilişkiler yaratan, oldukça duyarlı ve proaktif. Saygı: herkes için karşılıklı saygı gösterme, değer çeşitliliği Bütünlük: birbirlerine ve müşterilere karşı dürüst ve adil olma Tek Takım: Invest NI, ortak hedeflere ulaşmak için çalışan bir takımdır. Tutku: başarılı olma, daimi yenilenme ve her zaman daha iyi yollar arama arzusunda olma. Profesyonel: yüksek kaliteli hizmet sağlamak için yetenek ve bilgi geliştirmek ve uygulamak. Performans: Invest NI nin stratejisini, politikasını ve prosedürlerini gerçekleştirmek için çabalamak. Liderlik Invest NI, Girişim, Ticaret ve Yatırım Departman ından sorumlu Bakan tarafından atanan bağımsız bir Kurul tarafından yönetilir. Invest NI Genel Müdürü Alastair Hamilton, Kurula rapor verir ve şubenin günlük yönetiminden sorumludur. Üst Yönetim Takımı, şubenin programları ve hizmetlerinin devamlı sunulması ile ilgilenir.

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ İLE KAYITLI KADIN İSTİHDAMI ARTMAYA DEVAM EDİYOR Sosyal Güvenlik Kurumu nun yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortaklaşa finanse ettiği Evde Çocuk Bakım Hizmetleri

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 17.12.2010 tarihinde taslak olarak hazırlanmıştır/juha Rumpunen,Kısa Dönem Uzman; 12.1.2011 tarihinde Yerleşik Eşleştirme Danışmanı tarafından gözden geçirilmiştir. EĞİTİM PROGRAMI 1.2.6. PERFORMANS YÖNETİMİ

Detaylı

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları

Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Başarılı Mesleki Beceri ve İstihdam Politikaları Gösterge 2004 2008 2012 Nüfus (Bin Kişi) 66.379 69.724 73.604 15+ Nüfus (Bin Kişi) 47.544 50.772 54.724 Genç Nüfus (15-24 yaş) (Bin Kişi) 11.840 11.490

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 19.10.2016 20.12.2016 1 Engelli Bireylere Sunulan Hizmetler 2 İŞKUR un Görevleri Ulusal istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak,

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir Aktivist Programı - Başvuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla 2012 yılı sonlarında Sivil Düşün AB Programını

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI

DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI T.C BARTIN VALİLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM, DANIŞMAŞ VE YÖNLENDİRME KURULU 2013 YILI 1. TOPLANTISI 17.01.2013 GÜNDEM 2012 Yılı 2. Toplantı Kararlarının Değerlendirilmesi Başvurusu devam eden AB Hibe projeleri

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

EU.EM.NET Project W.P 2 Đyi Uygulamalar El Kitabı

EU.EM.NET Project W.P 2 Đyi Uygulamalar El Kitabı EU.EM.NET Project W.P 2 Đyi Uygulamalar El Kitabı Bu Proje Avrupa Komisyonu tarafından verilen destek ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, bu belge bulunan

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri

Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Sağlık Hizmetlerinde Stratejiler Ve Politika Hatları Belgeleri Reformlar ve Hükümet Programları, Finlandiya Klaus Halla Kalkınma Direktörü 1990 ların başından beri Finlandiya da devlet düzeyinde gerçekleşen

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LdV PROJELERİ VE İTALYA UYGULAMALARI DOÇ. DR. İ. SEDAT BÜYÜKSAĞİŞ EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim Programı) NEDİR? Leonardo da Vinci i

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ KAYITLI KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ KAYITLI KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ KAYITLI KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI Sosyal Güvenlik Kurumu nun yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortaklaşa finanse ettiği Evde Çocuk Bakım Hizmetleri

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ İNŞAAT SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI

TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

İŞLETMENİZE DEĞER KATMA SIRASI SİZDE! KENDİNİZE VE ÇALIŞANLARINIZA YATIRIM YAPIN, UYUM YETENEĞİNİZİ ARTTIRIN!

İŞLETMENİZE DEĞER KATMA SIRASI SİZDE! KENDİNİZE VE ÇALIŞANLARINIZA YATIRIM YAPIN, UYUM YETENEĞİNİZİ ARTTIRIN! İŞLETMENİZE DEĞER KATMA SIRASI SİZDE! KENDİNİZE VE ÇALIŞANLARINIZA YATIRIM YAPIN, UYUM YETENEĞİNİZİ ARTTIRIN! ZAFER-İN OPERASYONU KOBi EĞiTiMLERi OCAK TEMMUZ 2017 * Yerli ve yabancı eğitim uzmanları tarafından

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 Yılı 2. Dönem MALİ DESTEK PROGRAMLARI - Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Yaratıcı Endüstriler - Sosyal İçerme - Afetlere Hazırlık Program Adı / Kodu Program Bütçesi (Tl)

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLR Mİ? GENÇLİK PROJESİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi

Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı Destek Talep Rehberi Aktivist Programı - Destek Talebi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin, ağlar ve platformların desteklenmesi

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ FİNANS SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ FİNANS SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ FİNANS SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

TRH1.2.PYEIS/P-03/232. Faaliyetler 2016/ / / / / / / / / / / /02

TRH1.2.PYEIS/P-03/232. Faaliyetler 2016/ / / / / / / / / / / /02 GÜNCEL FAALİYET PLANI Sözleşme Numarası Proje Hibe Faydalanıcısı TRH1.2.PYEIS/P-03/232 Yayla ve Köylere Uygun Ahşap Yapıların İnşaa, Bakım ve Onarım İşlemlerini Gerçekleştirebilecek Nitelikli Elemanların

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği 2014-2020 Erasmus+ Programı Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği (Cooperation & Innovation for Good Practices) 21 Kasım 2013 ELAZIĞ Bütçe dağılımı Anahtar Faaliyet 1 (KA1) % 63

Detaylı

TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi. Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz

TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi. Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz Global Fırsatlar Fonu nun Reuniting Europe programı Kamu Diplomasisi Hükümet ortamı ve uzun vadeli hedeflerle

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000.

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000. Program Adı / Kodu Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı ISTKA/2014/AFK Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler) ISTKA/2014/EVI Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı ISTKA/2014/EVK

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı