İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN MUHASEBE SİSTEMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLE BİR YÖNETMELİK ÖNERİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN MUHASEBE SİSTEMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLE BİR YÖNETMELİK ÖNERİSİ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN MUHASEBE SİSTEMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLE BİR YÖNETMELİK ÖNERİSİ Yüksek Lisans Tezi Muhammed Nurullah KABAKUŞ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan ÖZER İstanbul 2015

2

3

4 T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN MUHASEBE SİSTEMİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İLE BİR YÖNETMELİK ÖNERİSİ Yüksek Lisans Tezi Muhammed Nurullah KABAKUŞ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan ÖZER İstanbul 2015

5 ÖZET İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN MUHASEBE SİSTEMLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ İLE BİR YÖNETMELİK ÖNERİSİ Muhammed Nurullah KABAKUŞ Yüksek Lisans Tezi, İşletme Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Gökhan ÖZER Şubat, sayfa Bu çalışmanın amacı, İhracatçı birliklerinin mali yapılarında oluşan aksaklıkların tespit edilmesi, tespit edilen aksaklıkların çözümü için gerekli önerilerin ve düzeltici eylemlerin hayata geçirilmesidir. Bu eylemleri gerçekleştirmek üzere dört büyük ilin ihracatçı birliği personeli ile yapılan mülakatlar sonucunda sorunlar ortaya konulmuştur. Bu sorunlar kullanılarak düzenlenen anket Türkiye genelinde ihracatçı birlikleri personeline uygulanması ile elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesi için çözüm ve yönetmelik önerisinde bulunulmuştur. Ayrıca sorun yaşanan işlemlerin muhasebe kayıtlarının örnekleri gösterilmiştir. Anahtar kelimeler: Türkiye ihracatçılar meclisi, ihracatçı birlikleri, muhasebe sorunları, yönetmelik, çözüm önerileri. i

6 ABSTRACT ACCOUNTING RELATED PROBLEMS FACED IN EXPORTERS ASSOCIATIONS AND RECOMANDATIONS FOR FUTURE REGULATIONS. Muhammed Nurullah KABAKUŞ Master's Thesis, Department of Business Administration Supervisor: Prof. Dr. Gökhan ÖZER February, pages The purpose of this study is to investigate deficiencies arising in accounting structure of Exporters Associations, as well as offering recommendations and action plans required. To be able to demonstrate the action plans and recommendations mentioned above, interviews were completed with the four leading Exporters Associations relevant stuff and also maintaining problems were remarked. The data gained by applying the questionnaire to the Exporter s Associations stuff was evaluated during the study. On the basis of the results of this questionnaire, appropriate suggestions and recommendations were made for future regulations. In addition, examples of the deficiencies experienced in the accounting process were pointed out by using records. Keywords: Turkish Exporters Assembly, Exporters Associations, accounting issues, regulations, recommended solutions. ii

7 ÖNSÖZ İhracatçı birliklerinin muhasebe sistemlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile bir yönetmelik önerisi isimli bu çalışmanın amacı, TİM ve İhracatçı birliklerinin muhasebe sisteminin tek düzen hesap planına uygunlun olarak yeniden yapılanması, yeni yönetmelik önerisi ile birlikler arasında yeknesaklığın sağlanmasıdır. Bu çalışmanın konusunun belirlenmesinde ve çalışmanın yürütülmesinde sürekli yardım ve tavsiyelerde bulunan, çalışma süresince görüş ve önerileri ile beni yönlendiren, tez çalışmamın bu noktaya gelmesinde desteğini esirgemeyen ve sonuçlanmasında çok değerli katkıları olan danışmanım Sayın Prof. Dr. Gökhan Özer e, çalışma sırasında desteklerini esirgemeyen İstanbul İhracatçı birlikleri Genel Sekreterliğinin Yönetim kurulları başkanlarına ve üyelerine, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinde ve Türkiye genelinde ihracatçı birliklerinde görev yapan mesai arkadaşlarıma, bu günlere gelmemde emeği olan anne ve babama, beni sabırla destekleyip sıkıntılarıma katlanan eşim Gönül e teşekkür ederim. İSTANBUL, 2015 M. Nurullah KABAKUŞ iii

8 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET. i ABSTRACT.ii ÖNSÖZ iii İÇİNDEKİLER iv KISALMALAR LİSTESİ...viii TABLOLAR LİSTESİ..x ŞEKİLLER LİSTESİ..xii EKLER LİSTESİ xv 1. BÖLÜM GİRİŞ Giriş BÖLÜM TİM/BİRLİKLERİN GÖREVLERİ ORGANİZASYON YAPILARI BÜYÜKLÜKLERİ VE TANIMLAR 2.1.Türkiye İhracatçılar Meclisi Görev ve fonksiyonları Tim organizasyon yapısı İhracatçı Birlikleri Görevleri ve fonksiyonları...8 iv

9 2.2.2.İhracatçı birliklerinin organizasyon yapısı Türkiye genelindeki ihracatçı birlikleri ve istatistikler BÖLÜM TİM /BİRLİKLLERİN MALİ FAALİYETLERİ 3.1. Tim / Birliklerin Gelirleri TİM in gelirleri Birliklerin gelirleri Birliklerin Nispi Gelirlerin Paylaşımı Ve Muhasebe Kaydı Tim/Birliklerin Fuar Geliri Ticaret Ve Alım Heyet Gelirleri Ticaret Heyeti Alım Heyeti Kur Farkı Gelir Ve Giderleri Eğitim Ve Seminer Gelirleri Özel Projeler Kapsamında Ulusal Ve Uluslar Arası Kuruluşlardan Alınan Katkı Payları Tim/ Birliklerin Giderleri Sergi Ve Fuar Organizasyon Giderleri Ticaret Ve Alım Heyet Giderleri İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesap Katkı Payı Gideri Tim Katkı Payı Gideri 37 v

10 3.13.Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye Katkı Payı Gideri Eğitim Ve Seminer Giderleri Temsil Ağırlama Ve Organizasyon Giderleri Karşılık Giderleri Hesabı Tim Ve Birliklerde Yedek Akçe BÖLÜM TİM/BİRLİKLERİN MALİ FAALİYETLERİ ÜZERİNE ARAŞTIMA 4.1. Araştırmanın Yöntemi Sorunların tespiti ve anket sorularının oluşturulması Verilerin Toplanması Araştırmanın Bulguları BÖLÜM ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE HESAP KAYIT ÖRNEKLERİ 5.1. Farklı Hesap Planı Kullanımı Fuarlar, Ticaret Heyeti, Alım Heyeti Organizasyonu Gelir Ve Gideri Kur Farkı Gelir Ve Gideri Eğitim, Seminer Gelir Ve Gideri Yasal Katılımlar...92 vi

11 5.6. Gelir Tahakkukları Personel giderleri ve kıdem tazminatı karşılıkları Koordinasyon Ve İletişim Standardizasyon Konsolidasyon Denetim Eksikliği (İç Kontrol) BÖLÜM SONUÇ Sonuç.109 KAYNAKÇA 111 EK 1: TİM VE İHRACATÇI BİRLİKLERİNE YENİ YÖNETMELİK ÖNERSİ..114 EK 2: TİM VE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN MUHASEBE UYGULAMA USUL VE ESASLARI.184 ÖZGEÇMİŞ..217 vii

12 KISALTMALAR LİSTESİ Bakanlık TİM Birlik THP DEİK K.H.K İMMİB UİB İTKİB AKİB EİB OAİB GAİB İİB DAİB DENİB BAİB KİB DKİB G.S. : Ekonomi Bakanlığı : Türkiye İhracatçılar Meclisi : İhracatçı birlikleri : Tek düzen hesap planı. : Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu : Kanun Hükmünde Kararname : İstanbul Maden Ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği : Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği : İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği : Akdeniz İhracatçıları Birlikleri Genel Sekreterliği : Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekterliği : Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği : Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği : İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği : Doğu Anadolu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği : Denizli İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği : Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği : Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği : Doğu Karadeniz İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği : Genel Sekreterlik viii

13 FOB GTİP : Belirtilen yükleme limanında malların küpeşteyi (Ship s rail) açmasıyla satıcının malları teslim ettiği anlamına gelir. : Gümrük tarife istatistik pozisyonu için kullanılan kısaltmadır. Daha açık ifade ile dolaşımdaki malın ortak kimlik numarasıdır. ix

14 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 4.1. Tablo 4.2. Tablo 4.3. Tablo 4.4. Tablo 4.5. Tablo 4.6. Tablo 4.7. Tablo 4.8. İhracatçı birliklerinde yapılan anket çalışmasına katılan kişilerin demografik bilgileri.52 İhracatçı birliklerinin muhasebe uygulama usul ve esasları ile kullanılan bilgi sisteminin uyumuna ait istatistik bilgiler İhracatçı birliklerinin muhasebe uygulama usul ve esaslarında hesap planı ve grupları hakkında detaylı bilgilendirilmenin olup, olmadığına dair istatistik bilgiler İhracatçı birliklerinin bağlı olduğu Genel Sekreterliklerde birden fazla birlik var ise ortak giderlere katılım işleminin istatistik bilgileri...54 İhracatçı Birliklerinin yıl sonu gelir fazlasından ayrılan kalemlerin istatistik bilgileri..55 İhracatçı birliklerin dönem sonu gelir fazlası yeterli ise bir sonraki yılın bütçesine yasal katımları dahil edilmesinin istatistik bilgileri İhracatçı birliklerinin hesap dönemine ait fuar, ticaret ve alım heyeti gelir ve giderlerini yıl içinde hangi hesaplarda takip edildiğine dair istatistik bilgiler İhracatçı birliklerinin Uluslararası rekabeti geliştirme projeleri, muhtelif yarışma gelir ve giderlerini hangi hesaplarda takip edildiğine dair istatistik bilgiler 59 Tablo 4.9. İhracatçı birliklerinin Avrupa birliği veya Uluslararası projeler kapsamında gelir ve giderlerini hangi hesaplarda takip edildiğine dair istatistik bilgiler x

15 Tablo Tablo İhracatçı birliklerinin sektörel tanıtım gruplarının gelir ve giderlerini hangi hesaplarda takip edildiğine dair istatistik bilgiler.. 62 İhracatçı birliklerinin kur farkı gelir ve giderlerini hangi hesapta takip edildiğine dair istatistik bilgiler Tablo İhracatçı birliklerinin kur farkı gelir ve giderlerinin, ( + ) veya ( - ) bakiyelerini hangi periyotlarda hesaplara yansıtıldığına dair istatistik bilgiler Tablo İhracatçı birliklerinin demirbaş giderlerinin hangi hesap kodunda takip edildiğine dair istatistik bilgiler...66 Tablo İhracatçı birliklerinin demirbaşları için amortisman ayrılıp, ayrılmadığına dair istatistik bilgiler. 66 Tablo Tablo İhracatçı birlikleri demirbaşları için amortisman ayırdığında kullanılan hesap kodlarının ait istatistik bilgiler.67 İhracatçı birliklerinin Ekonomi Bakanlığı desteği kapsamında, ilgili döneme ait fuar ve diğer destek kapsamındaki faaliyetler yapılan gelir tahakkuklarının yapılışına dair istatistik bilgiler...67 Tablo İhracatçı birliklerinin gelir-gider, bilanço ve bütçe gibi raporlama tablolarının nasıl oluşturulduğuna dair istatistik bilgiler Tablo Tablo Tablo İhracatçı birliklerinin bir sonraki yıla ilişkin bütçe hesaplarını nasıl oluşturduklarına dair istatistik bilgileri.. 70 İhracatçı birliklerinin muhasebe çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılar hakkındaki görüşleri İhracatçı birliklerinin muhasebe çalışanlarının yaşadığın sıkıntıların çözümüne ait görüşleri xi

16 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 3.1. Şekil 3.2. Şekil 4.1. Şekil 4.2. Şekil 4.3. Şekil 4.4. Şekil 4.5. Şekil 4.6. Şekil 4.7. İhracatçı birliklerinin %40 lık nispi gelir paylaşımı İhracatçı birliklerinin %60 lık nispi gelir paylaşımı İhracatçı birliklerinin bağlı olduğu Genel Sekreterliklerde birden fazla birlik var ise ortak giderlere katılım işleminin istatistik bilgilerinin (Tablo 4) yüzdelik durumu.. 54 İhracatçı Birliklerinin yıl sonu gelir fazlasından ayrılan kalemlerin istatistik bilgilerinin (Tablo 5) yüzdelik durumu. 55 İhracatçı birliklerin dönem sonu gelir fazlası yeterli ise bir sonraki yılın bütçesine yasal katımları dâhil edilmesinin istatistik bilgilerinin (Tablo 6 ) yüzdelik durumu. 56 İhracatçı birliklerinin hesap dönemine ait fuar, ticaret ve alım heyeti gelir ve giderlerini yıl içinde hangi hesaplarda takip edildiğine dair istatistik bilgilerinin (Tablo 7 nin hesap kodu farklılıkları) yüzdelik durumu.57 İhracatçı birliklerinin hesap dönemine ait fuar, ticaret ve alım heyeti gelir ve giderlerini yıl içinde hangi hesaplarda takip edildiğine dair istatistik bilgilerinin (Tablo 7 nin hesap planı farklılıkları) yüzdelik durumu.58 İhracatçı birliklerinin Uluslararası rekabeti geliştirme projeleri, muhtelif yarışma gelir ve giderlerini hangi hesaplarda takip edildiğine dair istatistik bilgilerin ( Tablo 8 in hesap kodu farklılıkları ) yüzdelik durumu. 59 İhracatçı birliklerinin Uluslararası rekabeti geliştirme projeleri, muhtelif yarışma gelir ve giderlerini hangi hesaplarda takip edildiğine dair istatistik bilgilerin ( Tablo 8 in hesap planı farklılıkları ) yüzdelik durumu.59 xii

17 Şekil 4.8. İhracatçı birliklerinin Avrupa birliği veya Uluslararası projeler kapsamında gelir ve giderlerini hangi hesaplarda takip edildiğine dair istatistik bilgilerin ( Tablo 9 un hesap kodu farklılıkları ) yüzdelik durumu Şekil 4.9. Şekil Şekil Şekil Şekil İhracatçı birliklerinin Avrupa birliği veya Uluslararası projeler kapsamında gelir ve giderlerini hangi hesaplarda takip edildiğine dair istatistik bilgilerin ( Tablo 9 un hesap planı farklılıkları ) yüzdelik durumu İhracatçı birliklerinin sektörel tanıtım gruplarının gelir ve giderlerini hangi hesaplarda takip edildiğine dair istatistik bilgilerinin ( Tablo 10 un hesap kodu farklılıkları ) yüzdelik durumu...62 İhracatçı birliklerinin sektörel tanıtım gruplarının gelir ve giderlerini hangi hesaplarda takip edildiğine dair istatistik bilgilerinin ( Tablo 10 un hesap planı farklılıkları ) yüzdelik durumu İhracatçı birliklerinin kur farkı gelir ve giderlerini hangi hesapta takip edildiğine dair istatistik bilgilerin ( Tablo 11 in hesap kodu farklılıkları ) yüzdelik durumu İhracatçı birliklerinin kur farkı gelir ve giderlerini hangi hesapta takip edildiğine dair istatistik bilgilerin ( Tablo 11 in hesap planı farklılıkları ) yüzdelik durumu 64 Şekil İhracatçı birliklerinin kur farkı gelir ve giderlerinin, ( + ) veya ( - ) bakiyelerini hangi periyotlarda hesaplara yansıtıldığına dair istatistik bilgilerin ( Tablo 12 ) yüzdelik durumu..65 Şekil İhracatçı birliklerinin gelir-gider, bilanço ve bütçe gibi raporlama tablolarının nasıl oluşturulduğuna dair istatistik bilgilerin ( Tablo 15 ) yüzdelik durumu.. 68 xiii

18 Şekil İhracatçı birliklerinin gelir-gider, bilanço ve bütçe gibi raporlama tablolarının nasıl oluşturulduğuna dair istatistik bilgilerin ( Tablo 18 ) yüzdelik durumu.. 70 xiv

19 EKLER LİSTESİ Sayfa Ek-1. TİM ve İhracatçı birliklerine yeni yönetmelik önerisi Ek-2. TİM ve İhracatçı birlikleri muhasebe uygulama usul ve esasları xv

20 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birliklerinin görevleri; Türkiye de dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yaparak, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmaktır. Yapılacak çalışmalarda, finansal verilerin değerlendirilmesi raporlanması ve bilgi kullanıcılarına sayısal olarak ifade edilmesi muhasebe birimlerinin görevidir. Bu görev nedeni ile TİM ve ihracatçı birliklerinin muhasebe birimlerinin ürettiği finansal raporların güncel ve sağlıklı verilerden oluşması büyük önem arz etmektedir. TİM ve İhracatçı birliklerinin muhasebe kayıtlarını oluştururken uyulması zorunlu olan muhasebe uygulama usul ve esasları bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı denetimine tabi olan birliklerin muhasebe uygulama usul ve esasları Bakanlığın yetkisine bırakılmış konular saklı kalmak kaydı ile TİM yetkidir. Uyulması zorunlu olunan muhasebe uygulama usul ve esaslarının içeriğinde gerekli açıklamalar bulunmaması ve kullanıcılara değişiklikler hakkında gerekli eğitimlerin verilmemesi farklı uygulamalar yapılmasına neden olmaktadır. Bu çalışma, TİM ve İhracatçı birliklerinin muhasebe sisteminin tek düzen hesap planına uygunlun olarak yeniden yapılanması, yeni yönetmelik önerisi ile birlikler arasında yeknesaklığın sağlanması amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve bağlı olunan birliklerde mülakatlar gerçekleştirilerek sorunların tespiti yapılmıştır. Tespit edilen sorunlar kullanılarak, yirmi soruluk anket çalışması hazırlanmıştır. Anket çalışması ihracatçı birlikleri evrenine uygulanmış, anketlerden elde edilen bulgular çerçevesinde çözüm ve yönetmelik önerileri yapılmış olup muhasebe kayıt örnekleri ile konu desteklenmiştir. 1

21 Bu amaç doğrultusunda, çalışmamızın ikinci bölümünde TİM ve İhracatçı birliklerinin organizasyon yapıları, büyüklükleri ve fonksiyonları hakkında genel bilgiler, üçüncü bölümünde, TİM ve İhracatçı birliklerinin mali faaliyetleri hakkında bilgiler, dördüncü bölümünde, TİM ve ihracatçı birliklerinin mali faaliyetlerinde yaşanan sorunlar ve sorun üzerine yapılan anket hakkında bilgiler, beşinci bölümünde, TİM ve İhracatçı birliklerinin Mali faaliyetlerinde yaşanan sorunların çözümüne ait öneriler, örnekler ve ek olarak yeni yönetmelik önersi hakkında bilgiler verilmiştir. 2

22 İKİNCİ BÖLÜM TİM/BİRLİKLERİN GÖREVLERİ ORGANİZASYON YAPILARI BÜYÜKLÜKLERİ VE TANIMLAR 2.1.Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye İhracatçılar Meclisinin görev ve fonksiyonları ile organizasyon yapısı aşağıda incelenmiştir Görev ve fonksiyonları Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) İhracatçı birliklerinin kuruluş ve görevleri hakkındaki 5910 no lu kanunda; Birliklerin koordinasyonunu sağlamak, ihracatçıların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmak, dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak ve ihracatçıları en üst düzeyde temsil etmek üzere, ihracatçı birliklerinin üst kuruluşu olan özel bütçeye sahip ve tüzel kişiliği haiz Türkiye İhracatçılar Meclisini, ifade eder. 1 hükmü ile TİM in tanımı yapılmıştır. TİM in görevleri 2 ; a) İhracatçıları yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek. b) Dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak ve Müsteşarlığa öneride bulunmak. c) Birliklerin koordinasyonunu sağlamak. ç) Birliklerin faaliyet gösterecekleri iştigal sahalarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yaparak Müsteşarlığa sunmak. 1 TİM ve İhracatçı birliklerinin kuruluş ve görevleri hakkında kanun Resmi Gazete sayı: Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete sayı:

23 d) Dış ticaret ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi amacıyla, Müsteşarlık koordinasyonunda konsey, kurul ve ticaret merkezi kurmak; kurulmuş olanlara iştirak etmek. e) Müsteşarlık onayı alınmak kaydıyla, dış ticaret ile ilgili mevcut eğitim ve öğretim kurumlarına yardımda bulunmak, yenilerinin kurulmasına öncülük etmek ve katkıda bulunmak. f) Uluslararası kuruluşlarla, üyelerinin mesleki bazda menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ilişkiler kurmak ve geliştirmek. g) Müsteşarlık onayı alınmak kaydıyla ve bütçe imkânları çerçevesinde, amaç ve görevlerini gerçekleştirmeye yönelik; yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz almak, yaptırmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek işlemleri tesis etmek ve kaldırmak, vakıf, şirket, dernek, tesis ve işletmeler kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek; birliklere bağlı vakıf, şirket, işletme ve tesislerin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak. ğ) Yurt içinde ve yurt dışında açılacak sergi ve fuarlara katılıma dair Müsteşarlığa görüş bildirmek, sergi ve fuarların koordinasyonunu sağlamak, Türk mallarının yurt dışı tanıtımına ilişkin proje ve faaliyetlere destek olmak. h) Dış ticarette lojistik olanaklarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalara katkıda bulunmak, Müsteşarlık onayı ile yurt içinde ve yurt dışında lojistik merkezleri kurmak, işletmek ve kurulmuş bulunanlara iştirak etmek. ı) Müsteşarlık tarafından verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapmak. TİM in en büyük hedefi TİM başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi nin ifadesiyle: Hedefimiz, performansımızı sürdürülebilir bir şekilde daha yüksek düzeylere taşıyarak, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat ve dünya ticaretinden aldığımız payı %1,5 seviyesine çıkarmaktır. 3 TİM 2023 İhracat hedeflerine ulaşabilmek için Türkiye nin İhracat atılımına yönelik belirlenen hedefler doğrultusunda sürdürülebilir ihracat artışını sağlamayı amaçlayan 2023 Stratejisi yazılım projesi üzerine yoğun çalışmalar yapmakta 4. TİM Türkiye ihracat Stratejisinin uygulamaya aktarılması ve sektörel kırılımı projesi raporu s.1. 4 Timreport dergisi 15 Eylül Ekim 2014 tarihleri sayı 116.s. 28 4

24 2023 hedeflerine ulaşması konusunda Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ülke masaları oluşturulmaktadır. Ülke masalarının görevleri; 5 a) 2023 İhracat Stratejisi çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşılabilmesini teminen ilgili ülke/ülke grubuna yönelik dış ticaret ve yatırım olanaklarını izlemek, değerlendirmek ve müteakip yıla ilişkin hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için geliştirilen icra planı ve projeleri TİM e ve TİM in görüşüyle her yılın en geç Ekim ayına kadar Genel Müdürlüğün onayına sunmak, b) İlgili ülke/ülke grubuna yönelik pazara giriş stratejilerinin saptanmasına yardımcı olmak, ilgili ülke/ülke grubuna yönelik ticaret heyeti, sektörel ticaret heyeti, alım heyeti, fuar düzenlenmesi, ticaret merkezleri kurulması gibi pazara giriş faaliyetleri hususunda İhracatçı Birlikleri, TİM ve TİM in görüşüyle Genel Müdürlüğe görüş ve önerilerde bulunmak, c) İlgili ülke/ülke grubu ile ülkemiz arasında mevcut dış ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla bu ülke/ülke grubunda faaliyet gösteren muadili sivil toplum kuruluşları ile temaslarda bulunmak ve bu temasların neticeleri hakkında TİM e ve TİM in görüşüyle Genel Müdürlüğe en geç bir ay içerisinde rapor sunmak, ç) İlgili ülke/ülke grubu pazarına giriş engellerini tespit etmeye yönelik çalışmalara yardımcı olmak ve tespit edilen sorunların çözümüne yönelik TİM e ve TİM in görüşüyle Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak, d) Genel Müdürlük, TİM ve İhracatçı Birlikleri tarafından ülke/ülke gruplarına ilişkin yapılan çalışmalara ve gerçekleştirilen faaliyetlere katkı sağlamak, e) İlgili ülke/ülke pazarına dair dış ticaret ve yatırım imkânlarına ilişkin konularda bilgilendirme toplantısı, seminer, organizasyon ve pazar araştırması gerçekleştirmek. Ülkemizde ihracatın artırılması sonucunda; 5 Ülke Masalarının Görev ve faaliyetlerine ilişkin Tebliğ (2012/7) Resmi Gazete no:

25 - Yurtdışına satılan ürün ile ithalatla kaybettiğimiz paranın bir kısmını geri almamız mümkün olacaktır. - İç pazara bağlı büyüme yerine, geniş bir vizyonla dünya ölçeğinde büyüme gerçekleşecektir. - GSMH içinde ihracatın payını artırarak döviz açığını kapatmak ve fert başına milli gelir artacaktır. TİM yukarıda ifade edilen gelişmelerin sağlaması, Türkiye nin 2023 stratejik hedeflerinin gerçekleşmesi için TİM, Stratejik olarak büyük bir öneme sahiptir Tim organizasyon yapısı TİM in organizasyon yapısı, Dikey kurmay organizasyon yapı şeklinde oluşmaktadır. Bu tip organizasyon yapısında; organizasyona bir kurmay bölüm ilave edilmesi ile oluşur. Kurmay bölümde işletmenin büyüklüğüne göre ya bir kişi veya çok sayıda kadrolar yer alabilir. Kurmay bölümünün görevi, yürütme sorunluluğu taşıyan dikey yetki sahibi yöneticilere tavsiye ve teknik bilgi sağlamaktır. Böylece yönetici kadronun araştırma ve uzmanlık bilgisi toplama yükümlülüğünü üzerinden alır. 6 Dikey yetki; komuta tipi organizasyon yapısı gereğince üstlerin astlara emir vermesi ile yapılan işlerin kontrol, koordine edilmesi ve hesap sorula bilme şeklinde ortaya çıkan yetkidir. TİM in organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir; 7 - TİM Başkanı: TİM başkanı, sektörler konseyi asil üyeleri arasından dört yıl için genel kurul tarafından seçilir ve aynı zamanda sektörler konseyinin ve 6 Mümin Ertürk İşletme Biliminin Temel ilkeleri 8.baskı beta yayınları 2011 s TİM ve İhracatçı birliklerinin kuruluş ve görevleri hakkında kanun Resmi Gazete sayı:

26 yönetim kurulunun başkanıdır. TİM, başkanı veya yetkilendireceği başkanvekili tarafından temsil edilir. - Yönetim kurulu: Genel kurul tarafından dört yıl için seçilen bir başkan ve on asil üyeden oluşur. Genel kurul tarafından ayrıca asil üye sayısı kadar aynı nitelikleri haiz yedek üye seçilir. - Denetim Kurulu: Birliklerin faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemek amacıyla denetim kuruluna, genel kurul tarafından genel kurula iştirak hakkına sahip üyeler arasından dört yıl süre ile üç asil üyeden oluşur. - Sektör konseyi: Sektörler konseyi, TİM genel kurul delegesi olan sektör kurulları başkan veya başkan yardımcıları arasından, ilgili sektörün TİM genel kurulu delegeleri tarafından dört yıl için seçilecek birer asil ve birer yedek üyeden oluşur. - Genel sekreter ve yardımcısı: Genel Sekreter ve sayısı üçten fazla olmamak üzere genel sekreter yardımcısı Müsteşarlığın olumlu görüşü alınmak kaydıyla yönetim kurulu tarafından atanır. Genel Sekreter, birlik veya birliklerin işlerinin sevk ve idaresiyle görevli ve yetkili amirdir. - İdari personel: 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak daimi, özel ve belirli süreli hizmet sözleşmeli olarak TİM, birlik, irtibat bürosu ve sosyal tesislerde istihdam edilen personeldir. 2.2 İhracatçı Birlikleri İhracatçı Birliklerinin görevleri ve fonksiyonları, organizasyon yapıları ve ihracatçı birlikleri ile ilgili bazı istatistikler aşağıdaki başlıklarda incelenmiştir. 7

27 Görevleri ve fonksiyonları İhracatçı Birlikleri, TİM /İhracatçı birliklerinin kuruluş ve görevleri hakkındaki 5910 no lu kanunda; İhracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı artırmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere, özel bütçeye sahip ve tüzel kişiliği haiz olarak kurulan ihracatçı birliğin 8 hükmü ile birlikler tanımlanmıştır. Birliklerinin görevleri aşağıdaki gibidir ; 34 a) Dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak. b) İhracatçılar arasında mesleki ahlâk ve dayanışmayı sağlamak. c) TİM in görüşünü ve Müsteşarlık onayını almak kaydıyla sektörü ile ilgili mevcut eğitim ve öğretim kurumlarına yardımda bulunmak, yenilerinin kurulmasına öncülük etmek ve katkıda bulunmak. ç) TİM in görüşünü ve Müsteşarlık onayını almak kaydıyla; amaç ve görevlerini gerçekleştirmeye yönelik vakıf kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, bütçe imkânları çerçevesinde gerektiğinde mal ve hizmet almak, yaptırmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek işlemleri tesis etmek ve kaldırmak, gerektiğinde iştigal sahası ile ilgili ortak hizmet verecek şirket, dernek, tesis ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, laboratuar, test, muayene ve belgelendirme konularında üyelerini desteklemek, fuar, sergi ve tanıtım faaliyetlerini düzenlemek, düzenlenecek fuar ve sergilere iştirak etmek ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak. d) TİM tarafından verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapmaktır. 8 TİM ve İhracatçı birliklerinin kuruluş ve görevleri hakkında kanun Resmi Gazete sayı:

28 Yukarıda belirtilen görevlere ek olarak ihracatçı birlikleri Sektörel tanıtım grupları faaliyetlerinde bulunmaktadır. Yapılan faaliyetlere ait Sektörel tanıtım grubunun görevleri aşağıdaki gibidir 9. a) Hesabın gelirlerini dikkate alarak yapılacak tanıtım faaliyetleri için tahmini bütçe hazırlamak ve TİM in görüşünü müteakip bu Tebliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen grup toplantısına sunmak, olmak, b) Tanıtım faaliyetleri ile ilgili politika ve stratejilerin saptanmasına yardımcı c) Yurt dışı ve yurt içinde sektörün tanıtımı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ve fayda görülmesi halinde diğer kurumlarca düzenlenenlere destek olmak veya ortak çalışmalar yapmak, ç) Sektör ile ilgili pazar araştırmaları yapmak veya yaptırmak, d) Sektör ihracatının geliştirilmesine yönelik katkıda bulunacak AR-GE ve markalaşma faaliyetlerine destek vermek, e) Kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçeceği temsilcilerden oluşan çalışma komiteleri kurmak, f) Tanıtım faaliyetleri için duyulan finansmanın karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla her türlü kaynağı araştırmak, bu kaynaklardan yararlanabilmek amacı ile projeler geliştirmek, g) Yurtdışı tanıtım faaliyetlerine etkinliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla, TİM ve Müsteşarlık koordinasyonunda diğer sektör tanıtım grupları ile ortak hareket etmek. Grubun, birinci fıkrada belirtilen görevleri yerine getirirken, Müsteşarlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde hareket etmesi zorunludur. 9 Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetine ilişkin Tebliğ 2010/6 Resmi gazete Tarih Sayı:

29 2.2.2.İhracatçı birliklerinin organizasyon yapısı TİM in çatısı altında toplanan birliklerin organizasyon yapısı, Dikey kurmay organizasyon yapı şeklinde oluşmaktadır. Bu tip organizasyon yapısında; organizasyona bir kurmay bölüm ilave edilmesi ile oluşur. Kurmay bölümde işletmenin büyüklüğüne göre ya bir kişi veya çok sayıda kadrolar yer alabilir. Kurmay bölümünün görevi, yürütme sorunluluğu taşıyan dikey yetki sahibi yöneticilere tavsiye ve teknik bilgi sağlamaktır. Böylece yönetici kadronun araştırma ve uzmanlık bilgisi toplama yükümlülüğünü üzerinden alır. 10 Dikey yetki; komuta tipi organizasyon yapısı gereğince üstlerin astlara emir vermesi ile yapılan işlerin kontrol, koordine edilmesi ve hesap sorula bilme şeklinde ortaya çıkan yetkidir. Birliklerin organizasyon yapıları aşağıdaki gibidir Yönetim kurulu başkanı, yardımcıları ve muhasip üye: Birlik, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından temsil edilir. Yönetim kurulu üyeleri genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde toplanarak üyeleri arasından sayıları ikiyi geçmemek üzere başkan yardımcılarını ve bir muhasip üyeyi seçer - Yönetim kurulu: Genel kurul tarafından dört yıl için seçilen bir başkan ve on asil üyeden oluşur. Genel kurul tarafından ayrıca asil üye sayısı kadar aynı nitelikleri haiz yedek üye seçilir. - Denetim Kurulu: Birliklerin faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemek amacıyla denetim kuruluna, genel kurul tarafından genel kurula iştirak hakkına sahip üyeler arasından dört yıl süre ile üç asil üyeden oluşur. - Koordinatör başkan: Birden fazla birliğin işlerinin aynı genel sekreterlik tarafından yürütüldüğü durumlarda, ilgili birliklerin kamu kurum ve kuruluşları ile 10 Mümin Ertürk İşletme Biliminin Temel ilkeleri 8.baskı beta yayınları 2011 s TİM ve İhracatçı birliklerinin kuruluş ve görevleri hakkında kanun Resmi Gazete sayı:

(Yönetim Kurulları Başkanlarına)

(Yönetim Kurulları Başkanlarına) ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 77572889-TİM.UİB.GSK.YDES.2017/67-1253 Bursa, 22/02/2017 Konu: ŞUBAT 2017 BAŞKANLAR MÜŞTEREK TOPLANTISI ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ (Yönetim Kurulları

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ İHRACAT YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI. 13-15 Temmuz 2012 Gürol Sapanca Hotel, Sapanca

YAPI MALZEMELERİ İHRACAT YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI. 13-15 Temmuz 2012 Gürol Sapanca Hotel, Sapanca YAPI MALZEMELERİ İHRACAT YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI 13-15 Temmuz 2012 Gürol Sapanca Hotel, Sapanca TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye İhracatçılar Meclisi, bölgesel ve sektörel bazda faaliyet gösteren

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Ekonomi Bakanlığından: SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Amaç MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ TEMMUZ 2014 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman Yerman / Şef HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/6) Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27608 SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/6) Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-13/1/2011-27814) (1) (1) Bu

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ OCAK 2013 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman Yrd. HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

2012 YILI TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman

2012 YILI TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman 2012 YILI TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman İÇİNDEKİLER 1 AKİB TEKSTİL İHRACATINDA % 11,9 ARTIŞ YAKALADI 2012 YILI

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ OCAK 2014 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ OCAK 2016 AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ Türkiye 2016

Detaylı

Türkiye Geneli 2014 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2014 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2014 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü 2014 Yılı Ocak - Aralık İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Hazır Giyim

Detaylı

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik Sektörü 2014 Yılı İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik

Detaylı

OCAK 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M.

OCAK 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M. OCAK 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Dr. M. Sami SÜYGÜN / Şef OCAK 2016 / SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1000 $ AKİB

Detaylı

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ HAZİRAN 2017 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Şef HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE

Detaylı

Türkiye Geneli 2015 Yılı Ocak - Haziran Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2015 Yılı Ocak - Haziran Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2015 Yılı Ocak - Haziran Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 4-5 Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü 2015 Yılı Ocak - Haziran İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 5 Demir

Detaylı

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ NİSAN 2017 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Şef HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB

Detaylı

ARALIK 2016 / SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI $ AKİB - TÜRKİYE GENELİ KARŞILAŞTIRMALI

ARALIK 2016 / SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI $ AKİB - TÜRKİYE GENELİ KARŞILAŞTIRMALI SEKTÖRLER ARALIK 2016 / SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1000 $ AKİB - TÜRKİYE GENELİ KARŞILAŞTIRMALI (OCAK-ARALIK) - TÜRKİYE GENELİ Değişim Pay(16) 2015 2016 ('16/'15) (%) (OCAK-ARALIK) - AKİB Değişim

Detaylı

ŞUBAT 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M.

ŞUBAT 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M. ŞUBAT 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Dr. M. Sami SÜYGÜN / Şef SEKTÖRLER 2015 2016 Değişim ('16/'15) Pay(16) (%) 2015

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ KASIM 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Şef HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ yılı Ekim ayından bu

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Şef HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ ŞUBAT 2013 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman Yrd. HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ MART 2017 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKIB/Sami Süygün AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Dr. M. Sami SÜYGÜN / Şef SEKTÖRLER MART - TÜRKİYE GENELİ MART

Detaylı

Türkiye Geneli 2013 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2013 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2013 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü 2013 Yılı Ocak - Aralık İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Hazır Giyim

Detaylı

HAZIR GI YI M VE KONFEKSI YON SEKTO RÜ OCAK HAZI RAN 2017 I HRACAT RAKAMLARI DEG ERLENDI RMESI

HAZIR GI YI M VE KONFEKSI YON SEKTO RÜ OCAK HAZI RAN 2017 I HRACAT RAKAMLARI DEG ERLENDI RMESI HAZIR GI YI M VE KONFEKSI YON SEKTO RÜ OCAK HAZI RAN 2017 I HRACAT RAKAMLARI DEG ERLENDI RMESI 01.07.2017 3-4 Türkiye Geneli 2017 Yılı Ocak - Haziran Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5

Detaylı

HAZİRAN 2017 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Mehmet Özçelik / Şef

HAZİRAN 2017 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Mehmet Özçelik / Şef 2017 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet Özçelik / Şef SEKTÖRLER - TÜRKİYE GENELİ - AKİB (OCAK-) - TÜRKİYE GENELİ (OCAK-) -

Detaylı

2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ

2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ 2012 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman İÇİNDEKİLER I. 2012 YILI TÜRKİYE İHRACATI 4.

Detaylı

E-İleti Duyurusu S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE

E-İleti Duyurusu S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE Sayı : 96155777-TİM.EİB.GSK.06.15/2436 İzmir, 4/03/2016 Konu : 2015 Yılı Olağan Genel Kurul E-İleti Duyurusu Sayın Üyemiz, S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE Birliklerimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları,

Detaylı

AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AĞUSTOS 2017 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKIB/Mehmet Ozcelik AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet Özçelik / Şef SEKTÖRLER AĞUSTOS - TÜRKİYE GENELİ AĞUSTOS

Detaylı

MART 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M.

MART 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M. MART 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Dr. M. Sami SÜYGÜN / Şef SEKTÖRLER MART - TÜRKİYE GENELİ MART - AKİB (OCAK-MART)

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

ŞUBAT 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACAT RAKAMLARI

ŞUBAT 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACAT RAKAMLARI ŞUBAT 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACAT RAKAMLARI KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ 2015 yılı Şubat ayı sektörel

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ TEMMUZ 2013 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI Hazırlayan: M.Sami Süygün / Şef HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB Türkiye

Detaylı

E-İleti Toplantıları S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE

E-İleti Toplantıları S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE Sayı : 96155777-TİM.EİB.GSK.06.15/2729 İzmir, 09/03/2017 Konu : 2016 Yılı Olağan Genel Kurul E-İleti Toplantıları Sayın Üyemiz, S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE Birliklerimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ EKİM 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACAT RAKAMLARI

MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACAT RAKAMLARI MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACAT RAKAMLARI KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ 2015 yılı Mayıs ayı sektörel

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ HAZİRAN 2013 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman Yrd. HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ

Detaylı

Türkiye Geneli 2012 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2012 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2012 Yılı Ocak - Aralık Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü 2012 Yılı Ocak - Aralık İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Hazır Giyim

Detaylı

AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AĞUSTOS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Dr. M. Sami SÜYGÜN / Şef AĞUSTOS - TÜRKİYE GENELİ AĞUSTOS - AKİB (OCAK-AĞUSTOS)

Detaylı

Türkiye Geneli 2013 Yılı Ocak - Haziran Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2013 Yılı Ocak - Haziran Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2013 Yılı Ocak - Haziran Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü 2013 Yılı Ocak - Haziran İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Demir

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ

Detaylı

OCAK 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

OCAK 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ OCAK 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ AKİB TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman Yrd. TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖREL

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Uzman 1 İÇİNDEKİLER I. 2011 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TÜRKİYE İHRACATI

Detaylı

AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ EKİM 2012 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ SANAYİ UYGULAMA ŞUBESİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman Yrd. DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İLE

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ocak 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak

Detaylı

MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M.

MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ. Hazırlayan: Dr. M. MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Dr. M. Sami SÜYGÜN / Şef SEKTÖRLER MAYIS - TÜRKİYE GENELİ MAYIS - AKİB (OCAK-MAYIS)

Detaylı

Türkiye Geneli 2015 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2015 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2015 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik Sektörü 2015 Yılı İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2014 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

Ege Đhracatçı Birlikleri ilk çeyreği 2,58 milyar dolar ihracat ile kapattı

Ege Đhracatçı Birlikleri ilk çeyreği 2,58 milyar dolar ihracat ile kapattı BASIN BÜLTENĐ 02 NĐSAN 2015 Ege Đhracatçı Birlikleri ilk çeyreği 2,58 milyar dolar ihracat ile kapattı EGELĐ ĐHRACATÇILAR ĐÇĐN HEDEF PAZARLAR AFRĐKA, UZAKDOĞU VE HĐNDĐSTAN Türkiye ihracatında miktar bazında

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ekim 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı Ocak-Ekim

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Aralık 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I 18 Ekim 2012 Ankara GÜNDEM 9.30-9.45 İhracat Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları,

TEBLİĞ. b) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, 21 Aralık 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29212 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ yılında Euro/Dolar paritesinde

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Rapor 2014/6 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mart 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1.

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mayıs 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı Ocak-Mayıs

Detaylı

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı.

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı. OSD Basın Bülteni 8 Ocak 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2014/2015 Aralık Ocak-Aralık KONULAR 2014 2015 (%) 2014 2015 (%) Toplam 120.593 125.752 4 1.170.445 1.358.796 16 Üretim Otomobil 70.480 74.688 6 733.439

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: B.02.1.DTM.5.11.01.UYG İstanbul, 15 / 03 / 2012 Konu: Birliklerimizin Olağan Genel Kurullarına davet ÖNEMLİ - SÜRELİ İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL

Detaylı

2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ.

2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ. 2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ Destek Kapsamı Firmalar İşbirliği Kuruluşu Ekonomi Bakanlığı İşbirliği Kuruluşları İhracatçı Birlikleri Sanayi / Ticaret Odaları TOBB,

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mayıs 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Mayıs

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

3 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : KANUN TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun

3 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : KANUN TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun 3 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27277 KANUN TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5910 Kabul Tarihi: 18/6/2009 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 025 03.06.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 025 03.06.2014 Sirküler Sayı: 2014 025 03.06.2014 Konu: Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Değişiklikler 03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yurt Dışında

Detaylı

MAYIS 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ AKAMİB MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

MAYIS 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ AKAMİB MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ AKAMİB MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ

Detaylı

ŞUBAT Su Ürünleri Sektör Şefliği AKİB SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

ŞUBAT Su Ürünleri Sektör Şefliği AKİB SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ ŞUBAT 2015 Su Ürünleri Sektör Şefliği AKİB SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACAT RAKAMLARI SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLERİ SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB 2015 yılı ocak ayı sektörel

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

ÜRÜNLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

ÜRÜNLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖR ŞEFLİĞİ AKİB MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ 2015 yılı Mayıs

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.AİB.GSK.TEŞ.2014/801 Antalya, 17/03/2014 Konu: Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER

Detaylı

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.UYG.2014/818-4908 Ankara, 12/03/2014 Konu: Genel Kurul Toplantıları Hk. ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Detaylı

EGE HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ

EGE HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ EGE HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI ÇALIŞMA ÖZETİ Ülkemiz ihracatının ana sektörlere göre dağılımı, değer olarak aşağıdaki tabloda yer almakta olup, 2015 yılında

Detaylı

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ OCAK 2015 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AKİB HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Mehmet ÖZÇELİK / Uzman HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ÜRÜNLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

ÜRÜNLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ KASIM 2014 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖR ŞEFLİĞİ AKİB AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ 2014

Detaylı

ÜRÜNLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

ÜRÜNLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AĞUSTOS 2014 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖR ŞUBESİ AKİB AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖREL İHRACAT

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ. 26 Şubat 2015

İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ. 26 Şubat 2015 İZMİR FİNANSMANA ERİŞİM SEMİNERİ 26 Şubat 2015 2023 HEDEFLERİ 500 Milyar $ MAL İHRACATI 625 Milyar $ MAL İTHALATI 1,1 Trilyon $ DIŞ TİCARET HACMİ 150 Milyar $ HİZMET İHRACATI %1,5 DÜNYA İHRACAT PAYI 2

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70565514-70565514-TİM.İİB.GSK.EGT.2016/382-2295 İstanbul, 11/03/2016 Konu: Genel Kurullar hk. ÖNEMLİ SÜRELİ GEMİ VE YAT İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef

2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef 2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef 1 İÇİNDEKİLER I. 2012 YILI TÜRKİYE İHRACATI 3 A. GENEL

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

MART 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ AKAMİB MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

MART 2016 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ AKAMİB MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ MART AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ AKAMİB MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ

Detaylı